שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 180715

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אודה לרב אם אפשר לומר דיברי חיזוק לאמירת הקורבנות בבוקר ללא דילוגים או למי שמתחיל ישר מהודו כמה שאני מנסה להסביר החשיבות לצערי לא מצליח להסביר להם

תשובה

אני טרוד מאוד בימים אלה ואיני פנוי לכתוב מאמר רחב בענין בוער זה.
ובכל זאת אתאמץ לכתוב איזה גרגירים ממקורות עליונים בענין חשוב זה.

א, כתב תלמיד רבנו האריז"ל המקובל רבנו מאיר פאפירש ז"ל בספרו אור צדיקים ,י"ב, י"ד] "יזהר מאוד להתפלל כסדר ולא להפך בזה הצינורות".

ב, כתב מרן קדוש ישראל בספר מגיד מישרים [פרשת בשלח מהדורא קמא]
"והטוב בעיניך מה שאתה עושה כי אינך הולך לבית הכנסת בהשכמה, ולכן אתה צריך לומר התפילה על ידי טלאי להקדים המאוחר ולאחר המוקדם, והלא ידעת כי כל סדר התפילה מיוסדים ומסודרים על יסוד וסדר נכון, ואילו תאחר המוקדם הרי אתה מפריד ומקלקל הסדר, והרע בעיניך להיותך ראשון או שני ממשכימי בית הכנסת, לכן חדל לך מעשות כן וייחד לבבך לעבודתי ויראתי ותורתי ליחד ייחוד גמור כאשר הוריתיך, ובכן לא תדאג משום דבר בעולם כי אם הדברים הנוגעים לעבודתו יתברך".

ג, ובשו"ת חכם צבי סימן לו
אין מדברי הרשב"י הוא לא דיבר אלא בטעם וכוונת הסדר המסודר לנו מפי אנשי כנסת הגדולה וחכמי התלמוד בעצם וראשונה, ולכתחילה הכי עבדינן וכבר ביארו לנו ביותר תלמידו הרב האלקי כמוה"ר יצחק אשכנזי ארבעת רבעיהם כנגד ארבעה חילוקי עולמות הלא בספרתם".

ד, כתב הגאון החסיד רבנו אליעזר פאפו ז"ל בספרו ספר חסד לאלפים סימן נב
"ועל כן ראוי לאדם להשתדל בכל עוז להיות זריז להקדים לבית הכנסת, ואם יש בית הכנסת אחר בעיר שמאחרים להתפלל, ויכול להתפלל שם עמהם בלא דילוג, לא יעשה שקר בנפשו להתפלל בדילוג חלילה. מכל מקום אם אין לו אופן להתפלל בציבור, תפילה בציבור עדיף, ויבחר הרע במיעוטו, כי מוטב לאבד אלפי כסף ולא יאבד אלפי זהב ומרגליות.
וממוצא דבר אתה תשמע, גנות המנהג שנוהגים איזה אנשים באיזהו מקומן, שבשבתות ובמועדים באים בהשכמה ונשארים בעזרה, שמה ישבו כיושבי קרנות עד שיגיע שליח ציבור ל'ברוך שאמר', ואז נכנסין לבית הכנסת ומתפללין תפילה חטופה וקטופה, ישתקע הדבר, וראוי למי שיש בידו למחות שימחה בידם ולא תהא כזאת בישראל.^
ואמרו רבותינו ז"ל במדרש: בשעה שהקב"ה בא לבית הכנסת ומצא שאומרים הזמירות, מקצתם מאחרים ומקצתם מקדימין, שכינה מסתלקת (רדב"ז סי' תתפז וסי' תתקיב בשם מדרש הנעלם). על זה ידוו כל הדווים, וזריזין מקדימין למצוות (פסחים ד, א), והוא זריז ונשכר שכר הרבה".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א