שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 180430

לכבוד מורנו הרב שליט"א, שמעתי מאברך אחד בשם כבודו שאמר כי סגולה שתתקבל תפלתו אם יבקש מהשם יתברך על המים כמו שפת נהר או מעיין?

תשובה

אמת שמעת, כך ראיתי בספר יפה ללב חלק ב דף ו עמוד ג. וכן מפורסם בשם אביו עטרת ראשינו הרב חיים פלאג'י ז"ל שכתב כן בספרו כף החיים [סימן יא , ט"ו]
"מה נורא המקום של בית הכנסת של טוקי'ר דאג'י יכון בצדק, דהוא בנוי על המים, וכמוהו נמצא גם כן בבתי כנסיות של קושטא בקצת מהם דבנוין על המים, והוא דבר גדול דתתקבל צלותיהון, לפי מאמר רבותינו זכרונם לברכה, דטוב להתפלל אצל המים, מדכתיב מקול מחצצים בין משאבים, והגר התפללה על המים, וגם אליעזר התפלל על המים, והתפילה נמשלה למים, כדכתיב שפכי כמים לבך נכח פני ה', יעוין שם, אלא דנראה דזהו בתפילת יחיד, אכן בצבור אפילו ביבשה הוא נחשב בתוך הים, ועל הארץ תשפכנו כמים, דהן אל כביר לא ימאס, והוה ליה מקולות מים רבים, ויתכן לומר טעם. לדבר, דחוף הים יש לו שייכות מארץ ישראל, מדכתיב כי הוא על ימים יסדה, והרי אמרו רבותינו זכרונם לברכה, דהמתפלל בארץ ישראל תפילתו נשמעת ברצון, כמו שהבאתי בספרי הקטן ארצות החיים בסייעתא דשמיא, ומאחר שכן בי כנישתא דעל כיף ימא מותבא, נידון כארץ ישראל, שתקובל תפילתם ברצון כעם היושב עליה, ואם כנים אנחנו בזה, יצא לנו טיבותא אחרת שהתפילות שעושים על קברות הצדיקים באיזמיר יכוננה עליון אמן, הם מועילות ביותר, ותתקבל ברחמים וברצון, כיון שהוא על שפת הים, וכמי החסד אין הפרש בין מתוקים למלוחים, אלא דאם הטעם הוא כענין הלימוד דמשכא שמעתתא, כמו שאמרו בגמרא ואין עומדין להתפלל מתוך עצבות, והמים משמח את הלב, זה לא שייך בזיהרא (השתטחות על קברי צדיקים), אלא דאין נראה כן, מדתלו הדבר דנענה בתפילתו, ולא מתנאי המתפלל".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א