שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 173358

לכבוד הרב
מדוע שבר משה רבנו עליו השלום את הלוחות?

תשובה

חטא גדול חטאת בניסוח השאלה בהתרסה כאילו אתה מדבר עם אדם במדריגתך, ולא נזהרת בכבוד רבן של כל ישראל הוא משה רבנו עליו השלום, ואינך אשם בדבר, כי אותם "מרצים ממרים" שוטים רקים ופוחזים, מדברים על אבות האומה כאילו היו אנשי שוק, אוי לדור שכך עלתה בימיו. ואלה לא שימשו גדולים. ואני טרחתי וניסחת השאלה מחדש.
ועיין ידידי, במסכת אבות דרבי נתן פרק ב "רבי יהודה בן בתירא אומר לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר פה אל פה אדבר בו (במדבר י"ב ח') פה אל פה אמרתי לו שבר את הלחות. וי"א לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר וארא והנה חטאתם לה' אלקיכם (דברים ט' ט"ז) אינו אומר וארא אלא שראה שפרח כתב מעליהם. אחרים אומרים לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר ויהיו שם כאשר צוני אינו אומר צוני אלא שנצטוה ושברן".
ובמסכת יבמות ס"ב, א] "שיבר את הלוחות מאי דרש? אמר ומה פסח שהוא אחד משש מאות ושלש עשרה מצות, אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה וישראל מומרים, על אחת כמה וכמה. והסכימה דעתו לדעת המקום, דכתיב אשר שברת, ואמר ריש לקיש, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה: יישר כחך ששברת".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א