שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 172344

אברך טוען שהרמב"ם אומר שהמצוה של "ועשית ככל אשר יורוך" נאמרה רק על סנהדרין ולא על גדולי הדור. הוא טוען שאין ענין ללכת לשאול רב שלא בעינייני הלכה ואין מושג של "דעת תורה".

תשובה

שלום לידידי עלום השם, יכולת להמציא שם מדפי זהב וכסף ונחושת.
ועכשיו לענין, מדוע מתחבר כבודו עם טפשים וכסילים? סליחה על הכינויים העדינים, כי לא רציתי לכנותו כופר, כי אמרו חז"ל כל הכופר בדברי חכמים כאילו כופר בכל התורה כולה.
ומדוע קראתיו כסיל? מפני שהוא משכיח ממך את כל התלמוד, הזוהר והמדרשים, הראשונים, הרמב"ם, הרי"ף והרא"ש, רש"י, רבנו תם, הרשב"א והרשב"ם, ועוד אלפי גדולי ישראל אשר כל ישראל הולכים לאור תורתם, וכי הם היו בסנהדרין, וגם אם חלק מדבריהם נאמרו מפי משה ושבעים זקנים, ומהסנהדרין, רוב רובם של ההלכות לא נפסקו בסנהדרין, ובכל זאת נאמר על כך "ועשית ככל אשר יורוך". כי כל גדול פוסק שעמד לישראל בכל הדורות דבריו כדברי משה רבנו מהר סיני.
ומש שקשקש לך שלא בעניני הלכה הנה רבותינו פירשו באותו פסוק על תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, אפילו יאמר לך על שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל תשמע לו. ומדוע לא אמרו על אסור שהוא מותר, ועל מותר שהוא אסור? הרי זו ה"הלכה". אלא בא לומר לך שגם בעניני החיים כגון עניני רפואה, מוסר, דרך ארץ, והליכות חיים אתה שומע להם. כי הם רואים מה שאתה אינך רואה.
ולכן תמצא בים התלמוד, בפוסקים, בדברי הרמב"ם, בשלחן ערוך, הלכות דרך ארץ בסעודה, שלום בין אדם לחבירו, עניני שכנים, פועלים, שותפים, עניני רפואה, הנהגת השינה, אכילת מוצרים הגורמים לזכרון, הלכות שמירת נפש ועוד, כל התורה הקדושה מליאה עניני ארחות חיים, דרכי מוסר, והנהגה.
תודה לך ידיד יקר עלום השם.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א