שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 170050

לכבוד הגאון העומד בפרץ שליט"א. השבת למדנו בשיעור כי חיוב ברכה אחרונה על משקין הוא "כדי שתית רביעית", והמגיד שיעור ביאר כי אפשר עד שתי דקות.

תשובה

בכלל לא מדוייק, וחשש ברכה לבטלה, ואבאר בס"ד הענין.
מקורו בדברי רבינו הרמב"ם הלכות שביתת עשור פרק ב, הלכה ד. "שתה מעט וחזר ושתה אם יש מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה כדי שתיית רביעית מצטרפין לשיעור ואם לאו אין מצטרפין".
ומקורו בדברי התוספתא יומא פרק ד, הלכה ג.
וכן פסק מרן ז"ל בשולחן ערוך [הלכות יום הכפורים סימן תרי"ב, י] וכתב "שתה מעט וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתיה ראשונה עד סוף שתיה אחרונה כדי שתיית רביעית, מצטרפין לכשיעור. ואם לאו, אין מצטרפין".
ומה אמר לך החכם מ גיד השיעור הוא לסברת חכמי אשכנז כמ"ש החתם סופר בשמו בשו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן פ"ה, והרבנים שואל ומשיב, והמנחת חינוך שנהגו לברל על קפה ותה בורא נפשות.
אולא אנחנו הספרדים לא נוהגים לברך עליהם ברכה אחרונה ואעתיק לך דברי מרן ז"ל בשו"ת יחוה דעת חלק ה סימן כא שכתב "והגאון רבי אברהם יצחק בספרו זרע אברהם הנ"ל (חלק אורח חיים סימן ג'), אחר שהסכים למעשה עם המנהג שלא לברך, סיים שהמברך ברכה אחרונה על הקפה אין זה מברך אלא מנאץ. והסכים לזה הגאון רבי דוד פארדו בשו"ת מכתם לדוד (חלק אורח חיים סימן ג'). וכן כתב הגאון רבי יהודה עייאש בשו"ת בית יהודה (חלק אורח חיים סימן ז'), ובספר מטה יהודה (סימן רי), שפשט המנהג שלא לברך ברכה אחרונה אחר הקפה. ע"ש. גם הגאון רבי מסעוד רקח במעשה רוקח על הרמב"ם (פרק ב' מהלכות שביתת עשור, דף רכב ע"ד), הסכים לדעת רוב האחרונים שאין לברך ברכה אחרונה על קפה, וסיים, ולכן השותים מרק חם על ידי כף לא יברכו בורא נפשות רבות, כיון שאינם שותים רביעית בבת אחת, והוא הדין לענין משקים העשויים מחתיכות שלג וקרח, ששותים אותם בתוקף החום שלה קיץ, ואי אפשר לשתותם כי אם על ידי שהיות רבות, אין לברך אחריהם בורא נפשות רבות. ע"ש. ומרן החיד"א בברכי יוסף (סימן רד ס"ק ה') כתב, שבכל גלילות טורקיה וארץ מצרים וארץ הצבי, נקבעה הלכה שאין לברך ברכה אחרונה על הקפה. וכן כתב עוד בספרו מורה באצבע (סימן ג' אות צו). ע"ש. וכן פסק הגאון רבי יוסף חיים בספר בן איש חי (פרשת מסעי אות ט'). וכן פסק המשנה ברורה (סימן רי סק"א), ושכן המנהג".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א