שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 168837

לכבוד מורנו ורבנו שליט"א. אמירת שלום לאשה שיש לו קירבה או שסייעה לו בענינים שונים.

תשובה

מקור ההלכה בדברי שמואל קידושין ע, א. אין שואלים בשלום אשה כלל. וכן נפסק בשולחן ערוך אבן העזר [סימן כ"א, ו] "אין שואלים בשלום אשה כלל, אפילו ע"י שליח, ואפי' ע"י בעלה אסור לשלוח לה דברי שלומים. אבל מותר לשאול לבעלה איך שלומה".

והרב ר' חיים פלטיאל ז"ל פרשת וירא כתב "ואם תאמר היאך שאלו בשלום שרה והלא אין שואלים בשלום אשה כל עיקר, ויש לומר כי מלאכים אין להם יצר הרע, אי נמי ע"י בעלה שאני".
וכתב הר"ן ז"ל קידושין ל, ב. הטעם "שמא מתוך שאלת שלום יהיו רגילים זה עם זה על ידי שלוחן ויבאו לידי חבה ובגמ' אמרינן דאפי' על ידי בעלה אסור והא דאמרינן [בבא מציעא פז א] דעל ידי בעלה שואלים היינו ששואלים לבעלה בשלום אשתו אבל לשגר לה שלום אפי' ע"י בעלה אסור".
ומה שמצינו גבי אלישע ששלח את גיחזי לשונמית לומר לה "השלום לך" עיין בחידושי הריטב"א קידושין פ"ב, מה שתירץ. והגאון רבנו יוסף חיים תירץ בבן יהוידע קידושין ע, "אבל אדם שהוא קרוב שלה או אפילו זר ממנה ונתארח בביתה, כמה פעמים ונהנה על ידה, אם ידרוש בשלומה אינו נראה דכוונתו לעשות קירוב דעת, דבאמת זה חייב לשאול בשלומה משום דרך ארץ ונימוס העולם, כיוון דנתארח בביתה וקיבל טובה ממנה, ואין יהיה כפוי טובה לבלתי ידרוש בשלומה בפוגעו בה, והכי הוה אצל אלישע הנביא עליו השלום".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א