שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 168825

לכבוד מורנו הרב.
מארגנות שיעור לנשים בבית הכנסת, ולצערינו חלק מהן מפטפטות כל הזמן, מה עלינו לעשות?

תשובה

בתלמוד [מגילה כ"ח, א] "תנו רבנן, בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש, אין אוכלין בהן, ואין שותין בהן, ואין ניאותין בהם, ואין מטיילין בהם, ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, ואין מספידין בהן הספד של יחיד. אבל קורין בהן, ושונין בהן, ומספידין בהם הספד של רבים".

ודע ידידי היקר, כי אתה וכל אחד מישראל הוא יקר, ומצווה עלינו להפרישו מאיסור, כי הפוסקים כתבו שאין להשוות קדושה לעזרת נשים לקדושת בית הכנסת כלל. ולכן כתבו הרב חכמת אדם [כלל פ"ו, סימן ט"ו] שאסור לסתור מכותל בהכ"נ לעשות חלונות לעזרת נשים, משום שאין קדושה בעזרת נשים, ולכן אפילו שאינו דרך השחתה מכל מקום אסור מדרבנן. ע"כ.

ועיין בשו"ת מנחת יצחק חלק א סימן קיח, ושו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן יא, ושו"ת ציץ אליעזר חלק יב סימן יד ד"ה ובכדי לדעת. ובשו"ת שרידי אש חלק א, סימן ח.
ועיין בספר בן איש חי שנה ראשונה פרשת ויקרא סעיף טז, שכתב "אסור לנתוץ ולסתור דבר מבית הכנסת אא"כ עושה כדי לתקן ולבנות, ואפילו אבן אחת אסור לנתוץ מבית הכנסת ובהמ"ד דרך השחתה, ואין היתר אא"כ עושה דרך תיקון. ויש אוסרין לסתור כותל בית הכנסת כדי לעשות חלונות לעזרת נשים, משום דעזרת נשים אין בה קדושת בית הכנסת".
ולכן מה שנוהגים היום לערוך כנס נשים באולם בית הכנסת, הוא אינו פשוט כלל. ונכון שיתכנסו באולמות כגון אולם בית הספר ועוד.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א