שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 168822

לכבוד מורנו ורבנו
האם בפוסקים נזכר דבר אסיפת תרומות באמצע התפילה?

תשובה

עיין פרי מגדים [תקס"ו, משבצות זהב ג] שכתב "ועיין אליה רבה דיש ליתן צדקה במנחה אגרא דתעניתא צדקה וכן נוהגין במקצת קהלות להכריז ליתן כופר נפש, ומ"מ יראה לעשות כן שלא בחזרת ש"ץ התפלה כי מבלבלין וצריך לשמוע להש"ץ, גם בב' וה' הגבאין הולכין במעות קערה כמה פעמים אמרתי להם שלא לילך בשעת קריאת התורה דתקנת עזרא הוא ומבלבלין רק לאחר קריאת התורה ונכון הוא".

ורבנו חיים פלאג'י ז"ל בספרו צדקה לחיים [דרוש ו, אות ד] התלונן על אותם שמסתובבים בבתי הכנסת לאסוף כסף לצדקה באמצע התפלה, וגורמים בלבול הדעת למתפללים, שחושבים כמה ליתן לזה וכמה לזה, ועל כן לא טוב הדבר ויש לבטלו. גם בספר מעם לועז [פרשת ויגש עמוד תשפ"ה] כתב, שאותם הגובים צדקה בזמנים אלה, הרי זו מצוה הבאה בעבירה, מפני שמפריעים לכוונת הקהל, ולכן טוב הדבר שלאחר קדיש תתקבל יקום החזן ויאסוף צדקה, כי אז זמן המצוה.
ועל כל אלה אצטט מה שכתב הרב הלבוש ז"ל [יורה דעה סימן רנ"ז, ט] "כל הנותן צדקותיו לעני הגון ודאי זכותו מרובה משנותנה לעני שאינו הגון, לפיכך לא יתן אדם כל צדקותיו לעני אחד בלבד, דשמא האחר הגון יותר מזה ויהיה זכותו יותר, ועוד שהוא מצער לשאר עניים בזה אם יתן לעולם לאחד". ומה שטעו בזה כי הוא ועוד מהפוסקים דיברו בעניים, אך אותם המשוטטים מדי בוקר אינם עניים אלא מתחזים ושודדים, ואמר לי לפני עשרות שנים הגאון רבנו שלמה זלמן אוירבך ז"ל כי הנותן להם הרי הוא עובר על לאו מהתורה של לפני עיוור, כי מכשילו. וכבר כתבנו בס"ד תשובה מליאה בזה בענין הרמאים.
ועוד הרי הללו אינם מתפללים וספק מניחים תפילין, והנותנים להם מחזיקים בידי עוברי עבירה. ובדקתי אותם כמה פעמים ומצאתי כי הם אוספים כסף מתוך תאווה, ולא שנזקקים לכך.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א