שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 167910

לכבוד הרב עטרת ראשינו, שלומו יסגא לעד אמן.
מה חומר האיסור לתת "צדקה" לאנשים בלתי הגונים ולא כשרים?

תשובה

האיסור הוא כפול, א, ה"עני" המבקש, והוא אינו בגדר עני, ב, הנותן למי שאינו ראוי או הגון, או שמתחזה כעני.
וזה החלי בעזר צורי וגואלי. במשנה [פאה ח, ט] "מי שיש לו חמישים זוז והוא נושא ונותן בהם הרי זה לא יטול וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות וכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו ועליו הכתוב אומר (ירמיהו יז) ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו".

ובפסוק מובא [ירמיה י"ח, כ"ג] אַתָּ֣ה יְ֠קֹוָק יָדַ֜עְתָּ אֶֽת־כָּל־עֲצָתָ֤ם עָלַי֙ לַמָּ֔וֶת אַל־תְּכַפֵּר֙ עַל־עֲוֹנָ֔ם וְחַטָּאתָ֖ם מִלְּפָנֶ֣יךָ אַל־ תֶּ֑מְחִי והיו וְיִהְי֤וּ מֻכְשָׁלִים֙ לְפָנֶ֔יךָ בְּעֵ֥ת אַפְּךָ֖ עֲשֵׂ֥ה בָהֶֽם". ופירשו בתלמוד [בבא בתרא ט, ב] "דרש רבה, מאי דכתיב ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם? אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, אפילו בשעה שכופין את יצרן ומבקשין לעשות צדקה לפניך, הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין, כדי שלא יקבלו עליהן שכר". וכן הוא במסכת בבא קמא [ט"ז, ב].
וכתב הגאון החיד"א ז"ל בספרו חומת אנך [ירמיה שם] "דצדקה מהפכת מדה"ד למדת רחמים. והשתא ירמיה הע"ה שרוצה לפגוע מדה"ד בהם חש שאם יעשו צדקה היה מהפכת מדה"ד למדת הרחמים ולא עשה כלום לכן אמר שאם יעשו צדקה יעשו עם בני אדם שאינם מהוגנים וכמאן דליתא דמיא ובבוא עת חרון אף יפגע בהם שאין כאן צדקה שמהפכת הדין לרחמים". וכזאת כתב הרב תורת חיים בבבא בתרא, שלא תועיל הצדקה לכפות האף ואפילו שיעשוה בסתר. וכתב רבנו ישעיה רטרני בפסקי הריא"ז [בבא בתרא] כי כל הרודף אחר הצדקה הקב"ה ממציא לו עניים הגונים לזכות בהן ולקבל שכר עליהם.
ומורנו הגאון רבנו שלמה זלמן אוירבך ז"ל אמר לי כי הנותן לעני שאינו זקוק עובר על לפני עיור לא תתן מכשול, וכן כתב בספר צדקה ומשפט [פרק ב, נ"ז]. והרב אור זרוע חלק א סימן א] פירש "שמא תאמר כל הבא לקפוץ לעשות צדקה וחסד קופץ ומספיקין בידו וממציאין לו מהוגנין לכך. תלמוד לומר מה יקר חסדך אלהים. צריך לתת לבו לטרוח ולרדוף אחריה לפי שאינה מצויה תמיד לזכות בה למהוגנין.
ויש עוד אריכות ביאורים בכך, ודי במה שהעתקנו למבינים.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א