שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 167842

לכבוד הרב שליט"א, שלום רב. האם צריכים בימינו להקפיד להעלות בשבת שלישי דווקא תלמיד חכם, וכנזכר בגמרא?

תשובה

בתלמוד [גיטין נט, ב] "שלחו ליה בני גלילא לרבי חלבו אחריהן [אחרי כהן ולוי] מי קוראין? לא הוה בידיה. אתא ושייליה לרבי יצחק נפחא, אמר ליה אחריהן קוראין תלמידי חכמים הממונין פרנסים על הצבור, ואחריהן ת"ח הראויין למנותם פרנסים על הציבור, ואחריהן בני ת"ח שאבותיהן ממונים פרנסים על הצבור, ואחריהן ראשי כנסיות וכל אדם". וכן פסק בשלחן ערוך סימן קל"ו.
וכתב הרב הלבוש שם. "וכל זה מיירי במקומות שאין מוכרין המצות אלא שעומד הממונה וקורא לפי הכבוד, אבל במדינות אלו שמוכרין המצות ונופל המעות לצדקה, כל הקונה אותם יש לו רשות לקרות למי שירצה, ובלבד שגם הוא יקרא כל אחד לפי כבודו שלא יבא לידי מחלוקת".
ורבנו האר"י ז"ל כתב בספר שער הכוונות טוב להקפיש להעלות שלישי ושלישי הרבנים הכי חשובים שבקהל, ויש בזה תועלת מרובה לכל הציבור. ובמדרש בית אל בירושלים עיר הקודש, נהגו כל שבת עליית שישי עולה "הרב החסיד" שהוא ראש הישיבה כגון הרש"ש זיע"א.
לסיכום, אם מוכרים העליות יכול לעלות מי שיחפוץ, אך במקום שמכבדים לעלות יש להקפיד בעליות שלישי ושישי רבנים הגדולים אשר שם, ואם יש אבי הבן או חתן, נוהגים להעלותם לאחד מהם.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א