שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 167777

לכבוד מעלת מורנו שליט"א. הספרדים נוהגים לומר י"ג מדות של רחמים בשעת המילה, אימתי בדיוק יש לאומרו ומי כתב זאת? וסליחה אבקש האם זה תלוי אם התינוק בוכה?

תשובה

כתב עטרת ראשינו ונזר תפארתינו הגאון החסיד רבנו אליעזר פאפו ז"ל בספרו חסד לאלפים סימן קל"א, י. "אם הציבור בצער על כל מין צרה שלא תבוא, אם יארע מילה באותם ימים יאמרו הציבור י"ג מידות של רחמים בכוונה בין מילה לפריעה, ויראו נפלאות בעזרת השם". וכן כתבו בשמו הגאון החיד"א ז"ל, והרב בן איש חי כי תשא י"ב.

ותדקדק בדבריו שלא הזכיר מאומה על בכי התינוק כלל, ואדרבה מצינו בתלמוד ובפוסקים שיש להמעיט כמה שאפשר את כאבו של התינוק הנימול משום "צערא דינוקא".
וכתבתי קודם לכן בתשובה כי הגאון המקובל רבנו אהרן ברכיה די מודינה ז"ל, שהיה תלמיד הרמ"ע מפאנו ז"ל בספרו הנפלא מעבר יבק [עתר ענן הקטורת פרק ה] כתב כי "וכל העם ההולכים לברית מילה, הם כמקבלים פני שכינה הבאה להופיע מאורה על כל המטפלים במצווה ההיא, ויש להם תוספת נשמה גם כן, לכן אמרו שיום טוב שלהם הוא, כמו שביום טוב יש נשמה יתירה, ולכן חייבים כל העם לעמוד בעמידה בשעת המילה, ואסמכוה אקרא [מלכים ב' כ"ג, ג] ויעמוד כל העם בברית".

ועיין בזכר דוד מאמר ראשון, ב, מאמר שני שכתב שברכת הבשמים על הכוס במילה "על דרך שאמרו בזוהר פרשת תזריע שלשה ימים דמילה התינוק כואב והרוח לא שורה בגופו כשאר הימים, וכתב הרב חיים ויטאל זלה"ה כי בשלשת ימי המילה שאז הרוח הולך לו, כי לא למד ולא ניסה לסבול כל הכאב ההוא, אין באדם רק אותה הנפש שהיתה במעי אמו, אך הרוח ההוא איננו עמו עד עבור השלשה ימים הנזכרים עד כאן לשונו. ומטעם זה מברכים על הבשמים ונותנים גם לתינוק הנימול, כדי שתשאר תוספת הרוח של הוולד בתוכו, ומה שהיה ראוי שיברך הוולד על הבשמים ולכווין בכוונת הריח עושים ומתקנים הציבור.

וראוי לתת טעם אל המנהג ששמש הקהל מחלק אגודת הדסים לכל הקהל וכו', והטעם כי בעת שעושים מצוות המילה למטה, גם למעלה מתגלה היסוד העליון בהארה גדולה ובזמן שהשפע יורד למטה, אזי כל הנמצאים באותו המקום כל אחד מקבל תוספת אור, ואחר כך מסתלק בעת שמסתלק הרוח של הנימול, לכן מריחים בבשמים כדי שתשאר קצת הארה בתוכו".
ואם כן אדרבה בשעה שהנימול בוכה מסתלקת ההארה והשפע. אך מנהג כמה מבני אשכנז לבקש רחמים על עצמם באותה שעה כמובא בספרי סגולות, ומצאו מקור לכך בדברי הרב עוללות אפריים זיע"א.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א