שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 167534

שלום לכבוד הרב
יש אנשים אצלנו בבית הכנסת שמנשקים זה את זה לשלום בתוך בית הכנסת ובזמן התפילה .האם זה ראוי לעשות כך ? לי נראה שלא ולכן אני שואל. תודה.

תשובה

עיין שו"ת יחוה דעת חלק ד סימן יב שכתב "בשו"ת בנימין זאב (סימן קס"ג), כתב בשם ספר האגודה: שאסור לאדם לנשק את בניו בבית הכנסת ולהראות להם חבה, כי עליו לקבוע בלבו שאין אהבה כאהבת המקום. וכן כתב רבינו יהודה החסיד בספר חסידים (סימן רנ"ה). וכן פסק הרמ"א [צ"ח סעיף א]. ולפי זה נראה שהוא הדין להתנשק עם חבירו או קרובו בבית הכנסת, מהטעם האמור, ואין מקום לחלק בזה בין לנשק בניו קטנים, או לנשק קרוב או ידיד שהוא גדול בשנים, שעל כל פנים משום אהבת המקום ומורא שכינה שבמקדש מעט צריך להימנע מזה לגמרי. ולכן המנהג שנהגו קצת אנשים להתנשק עם העולה לספר תורה בסיום קריאתו, אינו נכון על פי ההלכה, וראוי לבטלו. וכן העלה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בשו"ת אורח משפט (חלק אורח חיים סימן כ"ב), שאין חילוק בזה בין גדול לקטן, שהכל בכלל האיסור. ודבריו נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. וכיוצא בזה פסק הגאון רבי יוסף חיים מבבל בספר בן איש חי (פרשת ויקרא סעיף י"א), שאסור לנשק ידי קרוביו בבית הכנסת. וכן פועל שעובד כשכיר אצל בעל הבית, שעלה לספר תורה, כשחוזר למקומו לא ינשק ידי בעל הבית שלו שנמצא אז בבית הכנסת, שאין ראוי להראות כבוד לבשר ודם במקום המקודש הזה, זולת כבוד המקום ברוך הוא. ע"ש.

וכתב מרן ז"ל בשו"ת יחוה דעת חלק ד, סימן י"ב. "ואמנם המנהג פשוט אצלינו, שהבנים מנשקים ידי אביהם, והתלמידים מנשקים ידי רבותיהם, לאחר שסיימו לקרות בתורה, אולם מנהג זה יסודתו בהררי קודש, שכיון שהקדוש ברוך הוא ציונו על מוראם וכבודם, שבאביו נאמר, איש אמו ואביו תיראו, והקיש הכתוב כבודו לכבוד המקום (בבא מציעא לב ע"א), וכן לגבי רבו, אמרו חז"ל (אבות פרק ד' משנה י"ב) מורא רבך כמורא שמים. ודרשו כן מהפסוק את ה' אלהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. (עיין תוספות בבא קמא מ"א ע"ב ד"ה לרבות). ונשיקת היד היא דרך כבוד לאדם גדול ומכובד".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א