שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 166795

שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה כבוד הרב אני פורשת את ידיי בזמן שהכוהנים מברכים את העם בברכת הכוהנים האם אני נוהגת בסדר
תודה כבוד הרב

תשובה

ראוי להמנע מכך, אם כי היו קהלות מסויימות בחו"ל שנהגו כן בשעת ברכה, והטעם משום "חוקות הגויים",
ואמנם מצינו שמשה רבנו עליו השלום אמר "אפרוש כפי אל השם", וכן שלמה המלך בחנוכת המקדש כתוב בספר מלכים א, פרק ח, כ"ב. "ויפרוש כפיו השמים". וכן בספר עזרא ט, ה. כתוב "ואכרעה על ברכי ואפרוש כפי אל השם אלוקי". ועיין בפירוש הרמב"ן ז"ל על התורה פרשת בשלח [י"ז, ט] שכתב "והטעם שצוה משה את יהושע להלחם בעמלק, בעבור שיתפלל הוא בנשיאות כפים על ראש הגבעה, ועלה שם כדי שיראה את ישראל הנלחמים וישים עינו עליהם לטובה, וגם הם יראו אותו פורש כפיו השמימה ומרבה בתפלה ויבטחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה.
ובפרקי ר' אליעזר (פרק מד) עוד, כל ישראל יצאו חוץ לאהליהם וראו את משה כורע על ברכיו והם כורעים על ברכיהם, נופל פניו ארצה והם נופלים על פניהם ארצה, פורש את ידיו לשמים והם פורסים את ידיהם לשמים, כשם ששליח צבור מתפלל כך כל העם עונין אחריו, והפיל הקדוש ברוך הוא את עמלק ואת עמו ביד יהושע. ואם כן יהיה טעם "ומטה האלהים בידי" לומר כי כאשר עלה על ראש הגבעה וראה את עמלק נטה ידו במטה להביא עליהם מכות דבר וחרב ואבדן, כענין הנאמר ביהושע נטה בכידון אשר בידך אל העי כי בידך אתננה (יהושע ח יח), כי בעת היותו מתפלל וכפיו פרושות השמים לא יתפוש בידו דבר. והיה כל הענין הזה שעשה משה רבינו, מפני שהיה עמלק גוי איתן וחזק מאד, וישראל אינם מלומדי מלחמה ולא ראו אותה מעולם, כאשר אמר פן ינחם העם בראותם מלחמה (לעיל יג יז), והוא עיף ויגע ככתוב במשנה תורה (דברים כה יח), על כן פחד מהם והוצרך לכל התפלה והתחינה הזאת".
מכל מקום כתבו כמה מהפוסקים שבימינו אין לעשות כן, מכיוון ועובדי עבודה זרה נוהגים לעשות כן.
וכן פסק הגאון הרב באר שבע סימן ע"ד, ובהגהות רבי עקיבא איגר אורח חיים סימן פ"ט. ועיין ילקוט יוסף סימן צ"ה בהערות שם.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א