שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 166305

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנו מלמדים בת"ת גם בימי חוה"מ שלוש שעות ביום. ישנם הרבה שאומרים שאנו פורשים מהציבור ואף לועגים על כך. מה דעת הרב?

תשובה

עולם הפוך ראיתי, אלה שסוגרים את התלמודי תורה הם הם פורשים מהציבור. וכי יש יום שמבטלים תלמוד תורה מהילדים? הרי הם קיומינו בעולם. עליכם ועליהם העולם עומד. אנחנו צריכים לנשק כפות ידיכם שאתם מלמדים את ילדי ישראל תורה גם במועדים. הרי לא חרבה ירושלים אלא על שביטלו בה לימוד של ילדי ישראל כנזכר במסכת שבת.
וכמה הרשב"י עליו השלום שיבח בזוהר הקדוש לימוד תינוקות של בית רבן, וכתב בפרשת בא ט"ל, א, כי אין העולם מתקיים אלא בלימודם. ובפרשת וירא י"ז, ב. קרא עליהם את הפסוק ורעי את גדיותייך הם התלמידים הרכים הללו. ובתיקוני הזוהר דכ"א, א, תיקון ו כתב כי בזכותם שורה השכינה על ישראל ומגינה עליהם.
וראה נא מה שכתב רש"י ז"ל [ישעיה ח, י"ח] "ומדרש אגדה בבראשית רבה על אחז שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות שלא ילמדו תינוקות של בית רבן תורה אמר אם אין גדיים אין תיישים אם אין צאן אין רועה אגרום לו לסלק שכינתו אמר לו הנביא כל מה שאתה קושר התעודה וחותם התורה לסותמה שלא תמצא בישראל לא יועיל לך".

ולעצם הענין עיין מסכת כלה רבתי פרק ב "תאנא בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם, ולהפכו לכמות שהיה, אלא כיון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן, ובתלמידי חכמים שיושבים בבתי מדרשות, מיד נהפך כעסו לרחמים". ופסק בשולחן ערוך יורה דעה סימן רמ"ה, ז. "מושיבין מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. וכל עיר שאין בה מלמד תינוקות, מחרימין אנשי העיר עד שיושיבו מלמד תינוקות. ואם לא הושיבו, מחריבין העיר, שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
ולהלן י"ג כתב "אין מבטלין התינוקות, אפילו לבנין בית המקדש".

וראיתי בס"ד לכתוב לך דברי סב סבו של רבנו האר"י ז"ל ורבנו הראש"ל ז"ל הוא הרב רבי יוחנן לוריא ז"ל בספרו משיבת נפש שמות פרק כה שכתב
ארבעה למ"ד באלפא ביתא, אל"ף גימ"ל דל"ת למ"ד, ל' של אל"ף רומז ללימוד תינוקות של בית רבן שהוא תחילת הלימוד, של ג' רומז לתלמיד חכם חריף ההולך מבית המדרש לבית המדרש כי הגימ"ל צורתו כאיש שחרבו על ירכו, וכן רמז דוד ע"ה שהמשיל ת"ח לחיצים שנונים ואומר חגור חרבך על ירך. למ"ד של ד' רמוז לבעל בית המסייע לת"ח וביתו בית וועד לחכמים כי צורת ד' פתוחה מכל צד כן בעל הבית ביתו פתוחה לת"ח, ע"כ יש ל' בדל"ת שיקבל ב"ב שכר ומעלה כאילו הוא עצמו למדן, ובדין שיהיה צורתו הפוכה כזה שתהא פתוחה נגד הגימל שהיא רומז לת"ח, אכן לכבוד הה' היא אות משמו של הקדוש ברוך הוא והיא משרת לו כאשר אבאר, ראוי לכבוד הש"י שהיא פתוחה כנגדה ולא יפנה לה עורף, והל' עצמה שהיא גבוהה ונגלה בפני עצמה, היא רמוזה לאב"ד וכל ראשי המדינות או קהילות הוא הלמ"ד הגדולה, ועוד העירוני מן השמים שאל"ף ולמ"ד ימצא שישרתו למילות אחרות כמו אלך אדבר, או לילך לדבר, אמנם ג' וד' לעולם לא ימצא שישרתו למילות אחרות, והיינו משום שהיא רמוזה לתינוקות של בית רבן עדיין אינם במעלה לבלתי השתמש בהם".

ואם כן מי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו להרפות ידיכם העוסקים במלאכת השם יתברך.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א