שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 164892

לכבוד הרב שלום רב האם השם מעניש בעולם הזה את האדם ואם יש לזה מקורות, וכן בעולם הבא. או שבעולם הזה מהרעה שאדם עשה הוא מקבל את העונש שנמצא בעולם הזה? יופץ בוצאפ

תשובה

ידידי היקר והחכם, הטבת לשאול, ואציין מעט מקורות כי הזמן מאוד דוחק.
הכלל בשכר ועונש הוא, כי עיקרם בעולם הבא, והוא גדול מאוד הן השכר הן העונש, אך לפעמים מביא השם יתברך שכר כאן, וכן עונש בין לצדיקים בין לרשעים, ואל יחשוב הקורא שאדם מת ונמחק, לא כן הוא, הוא חי, רואה יודע, שומע, ומבין הכל, וכשיש לו עונש הוא כואב שבעתיים מהעולם הזה. וכשמקבל שכר הוא הוא נהנה פי אלפי אלפים מהעולם הזה.
כתב רבנו משה מקוצי ז"ל חי בצרפת לפני 800 שנה, בספר מצוות גדול [עשין סימן י"ז] "קודם שעשה האדם תשובה היה הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר המצות שעשה בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא שנאמר (דברים ז, י) ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. וכדרך שהוא עושה לשונאיו לשלם להם שכר המצות שעשה בעולם הזה כך משלם לאוהביו [לעולם] עונש העבירות שעשו בעולם הזה כדי שיהיו זכאין וקיימיןא לחיי העולם הבא.

ובספר בית הבחירה להמאירי ז"ל מסכת קידושין ט"ל, ב. כתב
"מפנות האמונה להאמין בגמול ובעונש בין בעולם הזה בין בעולם הבא ואל יבלבלהו מה שיראה מהעדר הסדור בין בני אדם בצדיק ורע לו ורשע וטוב לו שהכל ביושר פעמים שהוא צדיק גמור או שאין עונותיו כדאי להשתלם כל כך ונגמל בזה ובבא ופעמים שמקצת עבירות שבו צריכות מירוק ומריעין לו לנקותו מעונותיו עד שנדמה כאלו הוא רשע וכן הרשע לפעמים רשע גמור ונענש בזה ובבא ופעמים צריך שייגמל לקצת מעשים שבידו ומטיבין לו כדכתיב ומשלם לשונאיו על פניו, כלומר בעוד שהוא חי כדי להאבידו לעולם הבא".
וכן כתב רבנו משה אלשיך ז"ל על הפסוק תהלים פרק קיט. צדיק אתה השם וישר משפטיך.
"אפילו בהיטיבך לרשעים, והוא תואר צדיק, שכך ראוי, הם עושים עיקר מהעולם הזה יקבלו בו שכר מצותיהם. אך וישר, שהוא לפנים משורת הדין כמו שאמרו ז"ל (עי' ב"מ טז ב) שזה תואר ישר, וזה במקום משפטיך שאתה מתנהג בדין ויסורים שהוא לצדיק, כי חסד הוא, שעם עשותם עיקר מאותו העולם ודרכך לדקדק עמהם ועם כל זה מקבלים עונש אשמותם בעולם הזה שהוא הבל בערך עונש אשר שם לנפש".

ויש בכללים אלה פרטים נוספים, פעמים שאבותיו עשו מעשים טובים והוא חי ומצליח בזכותם, אך אם לא ידקדק במצוות יבזבז הכל, וישאר עירום ועריה מהמצוות, פעמים שבגילגול קודם קיים מצוות ועתה הוא מקבל השכר. ויש להיפך שאבותיו עשו מעשים לא טובים והוא סובל בגללם כי אין לו מי שיגן בעדו, ויש שבגלגולו הקודם עשה חטאים ובא עתה לכפרם כאשר נכשל בהם שנית. וכל זה חשבונו של מלך מלכי המלכים רחום וחנון.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א