שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 164260

לכבוד הרב שלום רב, מצבי הכלכלי אינו טוב לאחרונה ויש לי חובות, ואני בפקודת כמה רבנים בב"ב חתמתי הו"ק לתחנות רדיו חרדיות, האם לבטל?

תשובה

בודאי שכן, וצר לי על הסכמות הניתנות היום על ידי לחצים שונים ללא חקירה ודרישה ואמרתי אשמרה לפי מחסום, וכבוד אלקים הסתר דבר.
אך מעי מעי אוחילה ונפשי הציקתני על שעות רבות של ביטול תורה ליצנות ודברי ליצנות, ושירי פסולת שבפסולת של זמרים רשעים מחטיאי הרבים, אשר אין בהם ריח של תורה, ואצלי ספק הוא אם מתפללים שלש תפלות ביום, ההולכים במחשכים כי לא ישנו אם לא ירעו [משלי ד, ט"ז], וכבר דרדרו את בני ובנות ישראל התמימים והאהובים לתהומות, ונשמות עשוקות בידי צר ואויב זה הבעל דבר. ובמקום להשמעת שירי הקדושים רבנו יהודה הלוי, רבנו שלמה אבן גבירול, רבנו אברהם אבן עזרא, רבנו ישראל נג'ארה, רבנו הקדוש אבא שלם שבזי זיע"א, רבנו יוסף חיים ועוד.

ואעתיק לך מה שמובא במסכת אבות דרבי נתן [פרק מ, משנה ד] "כל המזכה את הרבים אין מגלגלין עבירה על ידו, שלא יהיו תלמידיו נוחלין העולם הבא והוא יורד לשאול, שנאמר [תהלים ט"ז, י] כי לא תעזוב נפשי לשאול. וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים לשאול והוא נוחל את העולם הבא שנאמר [משלי כ"ח, י"ז] אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס.
ויום אחד חזרתי משיעור תורה לקראת חודש אלול, ובדרך שמעתי ותרגז בטני ולבי ניתר ממקומו, ליצן מדבר דברי הבל ושטות, פחזנות וריקנות, ובעצם הימים המרעידים את הנפש מאימת יום הדין הקרב ובא, ופונה לציבור החרדי ולא לבעלי תשובה ומשמיע להם שירי הבל וקשקושי מילים, ומגבב בנפשו ההזויה שהגיעה מכוש ומיוון ומערי אדום, דברי ליצנות, ומשבח ומפאר ומהלל את הזמרים הרשעים המופיעים בחאפלות ובמסיבות ליצנות. ומרוממם כאילו הם נעשו גדולי הדור ומורי הדרך, והמה נעשו אלילי הנוער התועה ביערות ובכרמים, ובפיהם שירי דברים בטלים ומהלכים בחוקות הגויים, ביטול תורה, וכל דבר רע ותועבה. ומרקיד את המאזינים כאילו הגיעה הגאולה ונבנה בית המקדש, ומשיח בא, וישראל ללא צרות וגזירות. ותבקע הארץ לקולם.

עתה אחזור לעניננו, ראה מה שכתב הגאון תלמיד מהרש"ל ז"ל אשר חי לפני 470 שנה, הרב שלמה מלונטשיץ ז"ל הכלי יקר. כי המחטיא את הרבים אין לו כפרה עד שיכפר גם בעד העם אשר החטיא. ורבנו פינחס בעל ההפלאה כתב כי גם אחר מותו עושים השומעים לקחו מה שלימדם ומוסיפים חטאים על חשבונו. גם הוסיף וכתב כי עליו נאמר "וניקתי מפשע רב" היינו פשע רבים.
והרב משה אבן חביב ז"ל כתב בספרו תוספת יום הכיפורים שאפילו החטיא רק אחד או שנים יורד לשאול, ככתוב כי לא תעזוב נפשי לשאול היינו המלמד לאחרים, לא תתן חסידך הם הרבים לראות שחת. ורבנו המהר"ל ז"ל כתב בדרך חיים על אבות פרק ה "קשיא שהרי אם חזרו הרבים בתשובה ויהיו התלמידים בגן עדן גם כן, למה לא יהא תשובה למחטיא ומשמע שכל המחטיא את הרבים אפילו עשו תשובה. אלא ודאי כמו שאמרנו אף שהרבים עשו תשובה אין מועיל למחטיא", וכתב עוד דבר מבהיל ביותר, והוא בנתיבות עולם [נתיב העבודה פרק י"ד] "אינו דומה להשבת גזל, לא יתכן בזה תשלומין, כי התשלומין הוא שייך אל הממון לא אל דבר שהוא בעצמו של השם יתברך רק השחתה הוא. וזה שאמר שהוא חבר לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל, שהדבר שהוא עושה לרבים נקרא השחתה, כי חטא היחיד אין נחשב השחתה שאפשר בתשובה, אבל המחטיא את הרבים אין תשובה ואין תיקון לו, ודבר זה השחתה נקרא בודאי דבר שאין לו חזרה ותשובה".
וזכור נא את אשר פירש רבנו עובדיה מברטנורא ז"ל כי נחשב לו כל אשר חטאו אחרים כאילו הוא עצמו חטא.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א