שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 163156

שלום לעט"ר,
שכת"ר כתב על 24 דברים שצריך עליהם (נידוי) לא ולא, ובינהם הזכיר כבודו 'אכל מאכל שבת ביום חול' מחילה על הטרחה אם אפשר לשאול את כה"ר למה הכוונה?
בריאות וכל הטובות מאת ה'.

תשובה

א, אקדים ואסביר שבודאי שאם נשאר אוכל משבת מותר ומצוה לאכלו למחרת או בכל יום חול. וחלילה וחס, עירוב נושאים יש כאן, דיברנו על מה שכתב הרמב"ם ז"ל שאחד הדברים "המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים". והזכרנו דוגמאות שונות.

ב, כתב הרמב"ן ז"ל "רבותינו אמרו (ספרי פנחס קמז) ארעם במאכל ובמשתה ובכסות נקיה, כלומר שלא יהיה חוקם אצלך כחק שאר הימים, אבל תעשה להם מקרא של קודש, לשנותם במאכל ובמשתה ובמלבוש מחול לקודש".

ג, כתבו המפרשים "דהתורה צותה שהמאכל והמשתה של שבת ויו"ט יהיו שונים מהמאכלים של שאר ימות החול והם חייבים להיות מקרא קודש. ולכן אם שבת הכינה, נאסר המזון כי הוא לא מקרא קודש כי המזון נפגם מאחר והשבת הכינה אותו, משא"כ סעודות חול שאין להם כללים וכל אשר יעשה בו לא יפגמנו".
ד,ועיין ספר חסידים [סימן תתס"ו - תתס"ז] שכתב שאם שלחו לו מאכל לכבוד שבת לא יאכלנו בחול, ועיין באר היטב רמ"ב, א. ושו"ת חות יאיר סימן רל"ב. אשר נשאל אודות עשיר ששלוח לחכם עני יין לקידוש, והחכם אינו חפץ בעולות חינם, אם ישתמש בו בחול אי הוי גזל דאדעתא דהכי נתן לו.
ה, ועיין מקורו במשנה מעשרות פרק ד, "תאנה המיוחדת לאכול בשבת" וכתבו המפרשים והרמב"ם ז"ל שם שהיה מנהגם כשיש לפניו כמה עצי תאינה היה בורר לו עץ עם התאנים הכי יפים ומתוקים ומייחדם לשבת. ועיין שיבת ציון.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א