שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 163022

שלום לכבוד הרב בשבת זו כבה החשמל במוסד בו התארחנו, והיה שם גוי עובד במקום והרב הורה לו להסתובב עם פנס דולק לאתר את התקלה ולתקנה. ועל עצם התיקון יש צד להתיר, אך הסתפקנו אם יש איסור מוקצה בגוי או לא.

תשובה

הנה שאלה זו נידונה בגדולים, כי כתב הרמ"א ז"ל בהגה לשולחן ערוך [סימן רע"ו סעיף ג] "ומותר לומר לגוי לילך עמו ליטול נר דלוק כבר, הואיל ואינו עושה רק טלטול הנר בעלמא". משמע שמותר לומר לגוי לטלטל מוקצה.
ואילו בשולחן ערוך [סימן רע"ט, סעיף ד] מצינו שהחמיר בטלטול מוקצה. שהרי כתב מרן השלחן ערוך "אם התנה מע"ש על נר זה שיטלטלנו משיכבה, מותר לטלטלו אחר שכבה". וכתב עליו הרמ"א בהגה וי"א דלא מהני תנאי, וכן נוהגין במדינות אלו. ודין התנאי ע"ל סי' תרל"ח (הג"א פרק כירה ור"י ח"ב וכל בו). ונוהגין לטלטלו ע"י גוי ואין בזה משום איסור אמירה לגוי הואיל והמנהג כך הוי כאילו התנה עליו מתחלה ושרי כנ"ל". משמע מדבריו אלו שדווקא משום שהמנהג כך הוי כהתנה מראש, אך כשקורה בהפתעה אין לומר לו לטלטל.

והרב מגן אברהם ז"ל רע"ו, י"א. יישב כי מכיוון וכאן במעשה זה גם הגוי צריך את הנר מותר לישראל לומר לו, ועוד הביא דברי הרב הגהות מיימוניות ז"ל שכתב בשם רבנו תם ז"ל שהתיר לומר לגוי לטלטל נר דולק כי לישראל מותר טלטול מהצד.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א