ליחצו לשליחת שאלה לרב
ראשון לציון
בית כנסת עץ חיים
רחוב מורדי גיטאות 92
יום ג' כ"ה אדר 09/03/21 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

סיום תפלת שמונה עשרה


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלסיום תפלת שמונה עשרה
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת תקע בשופר גדול א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת תקע בשופר גדול ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת את צמח דוד א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת את צמח דוד ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת מודים אנחנו לך א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת מודים אנחנו לך ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת שים שלום א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת שים שלום ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רצה נא א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רצה נא ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת שמע א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן ג ותפילת השיבנו
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת ברכנו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת ברכנו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת השיבה שופטינו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת השיבה שופטינו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים ג
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים ד
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת סלח לנו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת סלח לנו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רפאנו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רפאנו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה שמע קולנו
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה תשכון בתוך ירושלים עירך א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה תשכון בתוך ירושלים עירך ב

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV