שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 200478

לכבוד מורנו הרב אני סיימתי 11 חודש על אבא ז"ל, האם עדיין עלי לומר הריני כפרת משכבו או לא?

תשובה

שאלתך דן בה הגאון הטורי זהב ואעתיק לך לשונו [יורה דעה סימן ר"מ, י"ב].
"כפרת משכבו. פירש רש"י עלי יבוא כל דבר רע הראוי לבוא על נפשו אבל לאחר שנים עשר חודש כבר קיבל מה שקיבל שאין משפט רשעים בגיהנם יותר משנים עשר חודש עכ"ל וקשה לי מזה על מה שכתב רמ"א בסי' שע"ו נהגו שאין אומרים קדיש יותר מאחד עשר חדשים שלא להחזיקו כרשע ולמה יחתום כאן הריני כפרת משכבו כל י"ב חודש וצריכין לומר דשאני לענין הכ"מ כיון דלאחר י"ב חודש צריך לומר ז"ל וכן אומרים אפילו על אדם אחר שמת נמצא דבחודש הי"ב דאי אפשר לומר ז"ל דשמא לא זכה עדיין לעולם הבא ויש כאן שקר ואם לא יאמר כלום אלא אבא מורי יהיה זה זלזול שיודעים שמת ממילא אי אפשר להיות בשב ואל תעשה. על כן מוטב להזכירו בשם הכ"מ שאין זה זלזול, וגם כן אינו שקר דהא אומר אם יש עליו דין הריני מקבלו דהא אפי' על צדיק גמור אומרים כן ואפשר שלא ראה פני גיהנם וזהו הדרך היותר נכון מה שאין כן לענין קדיש הדרך היותר נכון שלא לומר כלום ואין ריעותא כלל בזה הואיל והבן הוא בשב ואל תעשה דאף אם אינו זוכה עדיין מ"מ אין שקר יוצא מפיו כן נראה לי נכון".
ורבנו החיד"א ז"ל בשיורי ברכה \יו"ד שע"ו, ו. תירץ כי יש חילוק גדול בין אמירת קדיש לבין אמירת הריני כפרת משכבו, כי עיקר הקדיש הוא להצילו מדין גהינם, ואין לאמרו כל השנה, כדי שלא יחזיק את אביו כרשע, מש שאין כן הכ"מ שיש לאמרו גם על צדיק וחסיד כי מציל אפילו מעונשים קלים, וכן כשמעלים אותו ממדריגה אחת לחבירתה, יכול לאמרו כל השנה. ועיין בחזון עובדיה חלק ג, אבילות עמוד קצ"ח שהביא דברי פוסקים שלא הסכימו עם דברי הטורי זהב. אך למסקנא יכול לומר כל השנה.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א