שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 198834

לכבוד הרב מוצפי היקר. אני ועוד הרבה חברים יקרים שעוסקים בחקלאות בארצנו הקדושה ( בקר. מטעים וכו) נשמח שהרב יחזק את עניין הברכה בתוצרת הארץ

תשובה

אשריכם אהובי, אשריכם ידידי, עוסקי במלאכת הקודש, מלאכתו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, מלאכת אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, שבטי י - ה עדות לישראל, כולם רעו צאן ובקד, זרעו וקצרו את הגידולים. והרי היא מכלל מצות ישוב ארץ ישראל, וכנזכר בבראשית רבה פרק ס"ד, על הפסוק שכון בארץ אשר אומר אליך, עשה שכונה בארץ ישראל, הוי נוטע, הוי זורע, הוי נציב, וכן שכון ארץ ורעה אמונה, תהלים לז, ג, הוי זורע הוי נוטע, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם אפילו אין לו לאדם אלא חורבה אחת בתוך גנו חייב לעבדה בכל יום.

וכן במסכת בבא בתרא י"ד, א. איתא רבי ינאי נטע ארבע מאות כרמים בארץ ישראל, וכתב השיטה מקובצת שם בשם הראב"ד ז"ל שהוא משום מצות ישוב ארץ ישראל. והתורה הקדושה כמה מבכה ומקוננת על שממות הארץ, עקירת עציה, חורבן כרמיה, ונטישת אדמותיה, ולעומת זאת משבחת את פריה את עציה ואת תנובת שדותיה, וכבר אמרו אם ראית את הארץ שנותנת פירותיה צפה לרגלי משיח.

ועיין בילקוט עקב סימן תתס"ד על הפסוק ואספת דגנך תירושך ויצהרך, שתהא ארץ ישראל מליאה דגן תירוש ויצהר , וכל הארצות באות למלאת אותה כסף וזהב. ובמסכת שבת ל, א. אמרו עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, היינו מיני מאפה ובגדים נאים. ובמסכת כתובות קיב, א. אמרו עתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל שיוציאו פירות. ובויקרא רבה כה, איתא וכי תבואו אל הארץ ונטעתם, מתחילת ברייתו של עולם לא התעסק הקדוש ברוך הוא אלא במטע תחילה גם אתם אל תתעסקו תחילה אלא במטע.

ובזוהר הקדוש אמרו כשנכנסו לארץ ישראל, המן שהיה יורד להם במדבר נמצא בתוך אילני הפירות של הארץ, וזהו הטעם שבברכת על המחיה על הגפן ועל הפירות יש נוסח מיוחד לתנובת הארץ, והוא על מחיתה, על פרי גפנה, ועל פירותיה.
ומכאן קריאה לאחינו בני ישראל לרכוש במחיר מלא גידולים של ארץ ישראל בדווקא, וכך אני משתדל.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א