שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 198648

לכבוד הרב
האם יש איסור לקחת צדקה מגוי?
אם יש קרן פילנטרופית יהודי יכול לקבל ממנה עזרה פרטית?
ומה הדין לעזרה ציבורית כמו תרומה לבניית בית כנסת מפילטרופ גוי אוהב ישראל מותר?

תשובה

אסור לקבל צדקה מגוי כמו שאמרו במסכת סנהדרין [כ"ו ע"ב, ע"ש רש"י ד"ה אוכלי דבר אחר] ופסקו הרמב"ם הלכות מתנות עניים [פ]רק ח, הלכה ט] ובשו"ע [יו"ד סי' רנ"ד , ב].
ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ז אורח חיים סימן כב שכתב
בבבא בתרא (י ב) מבואר שאסור לקבל צדקה מן הגויים משום שנאמר ביבוש קצירה תשברנה, (פירש רש"י, כשתכלה זכות שבידי אומות העולם וייבש לחלוחית מעשה הצדקה שלהן אז ישברו. ובפירוש רבינו חננאל הוסיף, קציר נמשל לחסד, כדכתיב זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד, וכשאין מלכות של אוה"ע עושים חסד, מלכותם הולכת ונשברת, וכל זמן שמלכותם של אוה"ע עומדת, מלכות ישראל מעוכבת. וכ"כ הרמ"ה (אות קלב). ע"ש). ואמרינן התם, איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ארבע מאה דינרי לקמיה דר' אמי, ולא קבלינהו, שדרתינהו לקמיה דרבא וקבלינהו משום שלום מלכות, שמע רבי אמי איקפד, אמר, וכי לית ליה ביבוש קצירה תשברנה, ואף על גב דעבד משום שלום מלכות, הוה ליה למפלגינהו לעניי גוים, ואמרינן דרבא נמי לעניי גוים יהבינהו, ור' אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א