שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 197230

לכבוד הרב אור עיננו, הלוחם מלחמות השם. נבקש ביאור אימתי אנחנו צריכים למחות נגד הכסילים הידועים, ואימתי עלינו לשתוק.

תשובה

עיין בספר משלי פרק כו, שני פסוקים צמודים. ד. אַל־תַּ֣עַן כְּ֭סִיל כְּאִוַּלְתּ֑וֹ פֶּֽן־תִּשְׁוֶה־לּ֥וֹ גַם־אָֽתָּה: ה, עֲנֵ֣ה כְ֭סִיל כְּאִוַּלְתּ֑וֹ פֶּן־יִהְיֶ֖ה חָכָ֣ם בְּעֵינָֽיו:
ובתלמוד [שבת ל, ב] שאלו "כתיב אל תען כסיל כאולתו, וכתיב ענה כסיל כאולתו? לא קשיא, הא בדברי תורה, הא במילי דעלמא.
ופירש רש"י ז"ל שם בדברי תורה היינו הלכה מותר לענות כאיוולתו.
ועיין עוד ידידי, במדרש משלי פרשה כ"ו, סימן ה.
ענה כסיל כאולתו. אמר ר' יהושע בן לוי במקום שאין מכירין אותך ואותו, למה, פן יהיה חכם בעיניו, שלא יהו אומרים אילולי לא היה חשוד בדברים שהוא מדבר עליו, לא היה שותק לו". ובדומה לזה פירש תנא דבי אליהו רבה פרשה ט"ו.
ומה נעמו דברי הרלב"ג ז"ל שם "אל תען כסיל כאולתו, במה שיטיח כנגדך מהדברים לחסרון דעתו, כי אין ראוי שתטה אזנך לשגעונותיו. פן תשווה לו גם אתה, רצונו לומר שהיה זה סכלות ממך אם תעריך דבריו באופן שתתפעל מהם.
ענה כסיל כאולתו להסירו מהטעות שנפל בו בדברי חכמה.
פן יהיה חכם בעיניו, במה שמצא מזה וישאר עם הדעת הנפסד ההוא, והנה בזה אין ראוי לך לשתוק, כי הוא הראוי שתסיר המכשולות מלפני האנשים בחזקת היד".
לכן זה הידוע ומפורסם הנח ידך ממנו, כי הכל יודעים אותו ואת שיחו. אך זה המראה עצמו ידען וחכם, והוא בור וריק, והציבור בני התורה טועים בו, עליך לפרסמו.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א