שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 195876

לכבוד הרב שלנו שלום, מי שנגע במקום שיש זיעה בגופו, ויש לפניו ספרים ורוצה להניחם במקומם, האם מותר?

תשובה

עליו לרחוץ ידיו קודם שיגע בספרים, וכך כתב הרב ראשית חכמה על המכבד את התורה, שיכבד את ספריה שלא יגע בהם בידו כשהיא מטונפת. וכן כתב הרב פלא יועץ עיין ערך ספר.
ועיין באליה רבה [קמ"ז, א] שכתב "ומה שכתב הרמ"א ולא נהגו להחמיר בכתבי הקודש יש לומר דקאי אמגילה, דבשאר ספרים שלנו לעולם מותר. מיהו דוקא בסתם ידים אבל כשידוע שהם מטונפות יש להחמיר".
וכן כתב בערוך השולחן [קמ"ז, ז] "מיהו זהו מילתא דפשיטא דכשיודע שידיו מטונפות אסור ליגע בכל דבר שבקדושה ואפילו בהנדפסים דלא הותר רק סתם ידים אבל לא כשוודאי אינם נקיים וכל ישראל נזהרים מזה וכשנצרך לטלטל איזה ספר בעת שאין ידיו נקיות יטלטלם ע"י מטפחת".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א