שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 191516

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הספרדים נוהגים לומר בשבת זו בסיום קריאת התורה חזק חזק ונתחזק ומה העניין בזה?

תשובה

הטעם העיקרי שאומרים לו חזק וברוך, הוא כמו שאומרים "הדרן" על כל סיום פרק ומסכת, לומר לו שמור נפשך ואל תשכח מה שלמדת וחזור על לימודך. גם אומרים לו בזה קיימת מצוות קריאה בתורה, תזכה לעוד מצוות לקיימם.
כן כתב בשו"ת מהר"ם מינץ ז"ל [סימן פ"ה] "וכן אנו נהגנו דלאחר סיום הספר עונים הקהל בקול רם חזק, וטעמא של אותו מנהג, כמו שכתב אחר כל פרק או אחר סיום המסכת הדרן עלך, כלומר מאחר דסיימו הפרק או המסכת השמר לך פן תשכח את הדברים כו', חזור בהן שלא תשכח, או כמו שנהגו לומר לחזן ישר כחך, כלומר גמרת מצוותך, יהי רצון שתזכה לומר יתר מצוות, והכי נמי פירוש סיימת החומש יישר כחך". ורבנו ישראל אלנקוה ז"ל הי"ד כתב במנורת המאור [פרק כ, עמוד שצ"ה] "חזק בתורה, ואמץ במצוות ובמעשים טובים". וכן כתב הגאון הפרי חדש [קל"ט, י"א].
וכן כתב בשמו הרב אליה רבה [קל"ט, י"ד], והרב מגן אברהם ז"ל [שם י"ד] הביא דברי ספר חסידים [סימן רנ"ה] שכתב "לאחר שקרא בתורה מנשק ספר תורה על שם [שיר השירים א, ב] ישקני מנשיקות פיהו. ואם נזדמן לו רוק, ירוק ואחר כך יש לו לנשק, ולא ינשק ואחר כך ירוק".
ובפסקי הגאון מארי הרב יחיא צאלח [המהרי"ץ] ז"ל [הלכות קריאת ספר תורה אות ל"ד] כתב "נהגו שהחזן אומר לו [לעולה] ברוך תהיה, ואפשר שכיוון שקרא בתורה, קיים ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, ויצא מכלל ארור אשר לא יקים. ועוד דאמרינן [מדרש אגדה לך לך פרק י"ב, סימן ג. וזוהר הקדוש עקב ער"ב, ב] כל המברך מתברך, על כן נהגו לומר ברוך תהיה. ובספר תניא [קדמון דקכ"ט ע"א] כתב הטעם משום שהקורא צריך לעמוד באימה וביראה ואימת הקדוש ברוך הוא עליו, וגם אימת ציבור, לכך אומרים לו חזק וברוך תהיה".
ובספר שמש ומגן למהר"ש משאש ז"ל [חלק א, סימן ט"ל] כתב מכיוון "שהעולה לתורה קולט מקדושת התורה לכן מדי עוברו האנשים הפוגעים בו מכבדים אותו וכו', ואומרים לו חזק ואמץ, חזק וברוך שזכית לכך. או נימא כיוון דמצינו במתן תורה נאמר הגבל את ההר וקדשתו, השמרו לכם עלות בהר, ולפי זה ישתמטו מלעלות לתורה, ולכן אותם שעלו ויצאו בשלום, אומרים להם חזק וברוך".
ובספר אורח נאמן [חלק ג, אות כ"ח] כתב "ומנהג הספרדים הי"ו פה עיר הקודש [ירושלים] תבנה ותכונן, לומר לכל העולה אחר הקריאה "חזק וברוך", והוא משיב "חזקו ואמצו". וכן אומרים להשליח ציבור, ולהאומר קדיש אחר לימוד חזק וברוך, והוא מנהג יפה להתחזקות לעושי מצוה".
ובספר ירים משה להרב משה קאשטרו ז"ל [סאלוניקי תרמ"ה] כתב הטעם שמברכים את העולה בברכת חזק וברוך הוא משום שקיימא לן שאסור למנות את ישראל, כדאיתא בתלמוד [יומא כ"ב, ב], ומכיוון שהמכריז אומר שלישי יעלה, וכן רביעי וכן הלאה, ואין הברכה שורה בדבר המנוי, לכן הנהיגו לברך את העולה לתורה תחילה וסוף, כפי שהיו מברכים לנותני השקלים, וכדאיתא בזוהר הקדוש [כי תשא קפ"ז, ב. ובמדבר קי"ז, ב], ועיין בספר חיי אברהם [כלפון ז"ל, סימן קל"ג] שכתב שכן המנהג בטריפולי. ולמעשה כן המנהד בכל מדינות המזרח והמערב.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א