שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 190455

מו"ר!
שמעתי מאמי שתחי' כי בשיעור שמסר הרב ברכסים דבר במעלת תפילה על הילדים בזמן הדלקת הנרות וכי יש רמז עם השמן והמוח ע"י נבין התורה אם יוכל כב' לכתוב לנו למען יעמוד ימים רבים

תשובה

בתלמוד [שבת כ"ג, ב] "אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים, הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין".
ושם אמרו כי רבהונא היה עובר מדי יום ליד ביתו של רבי אבין, וראה שבלילי שבת היו הרבה אורות בביתם, אמר שני תלמידי חכמים גדולים יצאו מבית זה, ונולדו שם רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין, וכן רב חסדא היה עובר דרך בית רב שיזבי, והיו שם אורות גדולים, ויצא משם רב שיזבי.
ופירש רש"י ז"ל שם, "בנים תלמידי חכמים, דכתיב [משלי ו] כי נר מצוה ותורה אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה, בא אור דתורה".

וחכמי הקבלה והרמז כתבו כי אותיות "השמן" הם אותיות "נשמה", ולכן זוכה להביא נשמות יקרות ומאירות לעולם. גם "שמן משחת קודש" הוא רמז לבנים שהם באים מכח המחשבה של הוריהם, שבמח יש שמן משחת קודש, וממנו נולדים בנים צדיקים, גם המשתדל בשמן זוכה שמוחו יאיר בתורה.

וכן שמעתי ממור אבי ז"ל שהמהדר להדליק נרות חנוכה בשמן ובזמנם כהלכה זוכה לבנים צדיקים, וטוב שההורים יתפללו אחרי הדלקת הנרות על בניהם שילכו בדרך התורה ויראת השם טהורה כל ימי חייהם.
גם המכבים הצדיקים חרטו על דגלם "מכבי" שהוא ראשי תיבות מי כמכה באלים הוי"ה. שהוא בגימטריא "נר" ויש בזה סודות נפלאים בהדלקת נר חנוכה.
ויזהר לומר בברכה "להדליק נר חנוכה" ולא של חנוכה. כי יש י"ג תיבות בברכה כנגד י"ג מדות של רחמים המתגלים בכל לילה בהדלקה. גם יוצא ממנו ראשי תיבות שם קדוש נח"ל. שהוא ראשי תיבות "נוצר חסד לאלפים". והוא כנגד שם הוי"ה במילוי ב"ן ועוד ל"ו אותיות מילוי המילוי. עולה גימטריא נחל.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א