שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 188008

לכבוד הרב
אני מנגן על כל מיני כלי נגינה.
האם מותר להאזין למוסיקה הודית /פרסית ללא זמרים רק כלי נגינה , אני מאד מתרגש מהמנגינות ונהנה מהמקאמים והסולמות האם יש בזה פסול?

תשובה

תרשה לי להציג בפניך כמה מדברי חז"ל על עון ביטול תורה.
א, מסכת שמחות דרבי חייה פרק ד, הלכה ג.
"ומפני מה הם מתים כשהם קטנים, רבי אלעזר בן רבי שמעון אומר בעון נדרים, שנאמר לשוא הכיתי את בניכם, רבי אומר בעון ביטול תורה, שנאמר ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני".
ב, מסכת כלה רבתי פרק ו,
"אמר רב אחא, אין הצדיקים נפטרין מן העולם, אלא בעון ביטול תורה, דכתיב וזאת התורה אשר שם משה".
ג, מסכת תענית דף ז עמוד ב, אמר רב קטינא, אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תורה, שנאמר בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מך".
ד, מסכת חגיגה דף ה עמוד ב. "ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר ה' אמר רבי אלעזר שלש דמעות הללו למה? אחת על מקדש ראשון, ואחת על מקדש שני, ואחת על ישראל שגלו ממקומן. ואיכא דאמרי אחת על ביטול תורה".
ה, מסכת בבא מציעא פ"ד, ב. רבי אלעזר בן רשב"י קיבל עליו יסורים. בערב היה אומר להם "אחי ורעי בואו". בבוקר אמר להם לכו, ומדוע? מפני ביטול תורה.
ו, מסכת עבודה זרה יח, ב. "תנו רבנן ההולך לאיצטדינין ולכרקום, וראה שם את הנחשים ואת החברין, בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון, בלורין סלגורין, הרי זה מושב לצים, ועליהם הכתוב אומר, אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו, הא למדת, שדברים הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה".
ז, איכה רבה פרשה א, פסוק כ. "אמר רבי יודן לא חרבה ירושלים אלא על ביטול תורה, שנאמר זנח ישראל טוב (הושע ח ג), ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א