שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 184394

לכבוד הרב אהובינו שליט"א, אנחנו כותבים ספר תורה לעילוי נשמת ההורים, כי חסר לנו ספר תורה בבית הכנסת, והתאריך המשוער לסיומו הוא בחודש שבט, ויום הפטירה יחול בשניהם ט"ו וט"ז באדר, מותר בפורים להכניסו או אין מערבין שמחה בשמחה?

תשובה

מרן השלחן ערוך בסימן תרצ"ו, ח. התיר לשאת אשה בפורים, ופסק כי אין בזה משום אין מערבין שמחה בשמחה, ודוקא במועדים אסור. ואמנם הגאון הפרי חדש חולק ואומר למנוע, וכן דעת המשבצות זהב, מכל מקום עיין בברכי יוסף להגאון החיד"א ז"ל שם שהביא עדות ממעשה רב של מהר"י הכהן תלמיד הפר"ח שהתיר לשאת אשה בפורים.
ואמנם בני אשכנז מחמירים בזה ונמנעים מלשאת אשה בפורים, וכמו שכתב שו"ת כתב סופר אורח חיים סימן קל"ח, ומהר"ם שיק סימן שמ"ה.
ברם כל זה לגבי נישואין, אך לגבי הכנסת ספר תורה אין מקום חשש וכפי שפסק הגאון היפה ללב חלק ב, סימן ק"ן, א. גבי הכנסת ספר תורה בחג השבועות. ומכל שכן בפורים שהוא מדרבנן.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א