שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 183860

לכבוד הרב שלנו היקר. האם מתענים מחר בחמישי או בשישי?

תשובה

כתב בתוספות הרא"ש ז"ל [מגילה ב, א] "מה שאנו מקדימין התענית ביום חמישי כשחל פורים להיות באחד בשבת, ולא רצו לקובעו בערב שבת, מפרש בתשובת הגאונים מפני שהיו מרבים בתפלות ובתחנונים ביום התענית ואם נקבע בערב שבת יהיו טרודים וישכחו טורח כבוד שבת".
וכן כתב האגודה ז"ל [מגילה ג, א] "ובתשובות הגאונים יש אם חל פורים ביום אחד בשבת מקדימין להתענות יום חמישי מפני טורח שבת, ואף כי שנינו [מגילה ה, א] פורענות מאחרין, הני מילי כגון תשעה באב שחל בשבת, אבל תענית אסתר לאו פורענות הוא".
וכן הוא בבית הבחירה לרבנו המאירי ז"ל, [תענית י"ח, א] "ערב שבת הלכה מתענה ומשלים ויש מי שהורה שלא נאמר דבר זה אלא בתעניות הקבועים לאבל כגון ארבע הצומות שאירע אחד מהם בערב שבת שאין להקדים את הפורענות אבל תענית אסתר שאינו לאבל מקדימים אותו לחמישי כל שכן לדברי אלו שאין יחיד מתענה מעצמו בערב שבת אלא אם כן הוא תענית של מצווה ואף על פי שאמרנו [עירובין מ, ב] על התלמידים הנמשכים בשמועתם שמתענים ומשלימים בערב שבת הם מפרשים אותם בתלמידים המתענים לשם צבור ואין דבריהם נראים שאין היחיד מתענה לשם הצבור אלא שני וחמשי כמו שהתבאר בפרק ראשון". והכלבו כתב [סימן ס"ב] שאין מתענים בשישי מפני דרכי האמורי.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א