שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 183855

שלום לכבוד הרב, מה סדר הלימוד מחר יום רביעי בלילה ערב ראש חודש מוקדם? וכן מה לומדים ביום חמישי? כי חושבים להתענות.

תשובה

לומדים בספר משמרת החודש. ובו סדר הלימוד אשר כולל בתוכו תחילה פרקי משנה, פרק שני ממסכת חלה מסדר זרעים, סדר מועד חלק ממשניות ממסכת ראש השנה העוסקים בענין קידוש החודש, פרק שני מסכת תענית, פרק ראשון ממסכת כתובות מסדר נשים, פרק ראשון מסכת שבועות מסדר נזיקין, פרק שביעי מסכת תמיד מסדר קדשים, פרק שלישי מסכת פרה מסדר טהרות.
אחריהם היו קורין ברייתא דרבי ישמעאל י"ג מדות, ברייתא דמסכת אבות פרק ו. קטע מגמרא ברכות, שבת, פסחים, עירובין, ראש השנה, סוכה, מגלה, תענית, סנהדרין, שבועות, מנחות, חולין, ענין קידוש החודש ממסכת סופרים, מדרש שיר השירים, וכולם המדברים בשבח עם ישראל ואהבתו לתורה.
אחריהם היו קוראים מספר תיקוני זוהר הקדוש, זוהר בראשית בתחילתו, דפים א, ח, כ, קפ"א, רל"ו. מספר שמות דפים כ"ט, קס"ה, קפ"ט, ר, ומחלק ג דפים קס"ד, וסוגיית ההיכלות בגן עדן, בדפים ר"ד, ר"ך, מספר זוהר חדש דפ"ה, סוגיית המאורות. פ"ו.
ועיין בספר אמת ליעקב לרבנו יעקב שאלתיאל ניניו ז"ל [שפת אמת סימן ז] מה שכתב בסדר הלימוד.

ולגבי סדר הלימוד ביום כתב הגאון הרב פרי חדש ז"ל [סימן תי"ז, א] לגבי הלימוד ביום, "נהגו פה ירושלים תוב"ב שביום משמרת ראש חודש מאריכין בתפלות ותחנונים על אורך גלותינו, ואח"כ מתקבצים יחידי סגולה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וקורין קודם חצות פרשת ויקרא אל משה כולה, ופרשת צו את אהרן [שם ו, א] עד להקריב את קרבניהם במדבר סיני [שם ז, לח] ובישעיהו סימן ב' מן נכון יהיה [פסוק ב] עד ולא ילמדו עוד מלחמה [שם פסוק ד], ובסימן י"א מן ויצא חוטר מגזע ישי [פסוק א] עד כי גדול בקרבך קדוש ישראל [שם יב, ו], ובירמיה סימן ל"א מן מצא חן במדבר [פסוק א] עד ולא יהרס עוד לעולם [שם פסוק ל"ט], וביחזקאל בסימן מ' בעשרים וחמש שנה [פסוק א] עד סופו, ומן יואל סימן ג' מן והיה אחרי כן אשפוך את רוחי [פסוק א] עד סופו, ומשלי [ל"א, י] אשת חיל עד סופו. ואח"כ לומדים מסכת אבות ומסכת מדות ומסכת תמיד וסימנך אמ"ת, ואחר חצות קורין כל ספר תהילים ובין ספר וספר מאריכין בתחנונים ואחר כך לומדים בספר ראשית חכמה עד שיתקבצו הקהל להתפלל תפלת מנחה, הר"י בואינו ז"ל [שלחן מלכים ס"ק ח]".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א