שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 182151

לכבוד הרב מוצפי שליט"אבענין לעמוד לזקן הרב כתב בתוך מבנה מוקף מחיצות כולו כארבע אמות. ומה שאמרו תוך ארבע אמות מדובר בשטח פתוח. האם הרב זוכר היכן סברא זו כתובה? תודה רבה!

תשובה

כך לשון הרמב"ם, הטור והבית חדש "הרואה חכם עובר ברשות הרבים אינו עומד מלפניו עד שיגיע לתוך ארבע אמותיו". והגאון הרב בן איש חי כי תצא י"ג, כתב "ויש להסתפק אם נכנסו החכם או הזקן לבית הכנסת או לחצר המוקף, אי אמרינן כל הבית חשיב כארבע אמות וחייב לקום אף על פי שהם באו וישבו רחוק מן האדם היושב שם יותר מן ד' אמות, או"ד גם בזה יש דין ד' אמות הנז' ועיין מ"ש הגאון חיד"א ז"ל בברכי יוסף, ונ"ל כיון דהוי ספיקא דאורייתא אזלינן לחומרא". ועיין בשו"ת דברי שלום יו"ד סימן צ"ד. וכן בשדי חמד, ובילקוט יוסף.

ועיין הרדב"ז במצודת דוד מצוה כ"ג, כנה"ג רמד, ברכ"י שם, שו"ת יביע אומר חלק ד, יו"ד סימן ט"ז. שכתבו גם שמוקף מחיצות רק כשנכנס לארבע אמותיו. ועיין הליכות עולם חלק ח.
אמנם כשהוא אביו או רבו מובהק או גדול הדור, או כשכולם קמים עליו לעמוד גם כשאין מחיצות. מכל מרחק שהוא.

ודימו כן מהליכה בבית בלי נטילת ידים שכן כתבו האליה רבה בשם מנחת יעקב, ופרי מגדים באשל אברהם ד, א. ומקורו ממסכת ברכות כ"ה, ב.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א