שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 181677

שלום לכבוד הרב, הזדעזעתי לשמוע קלטת של רב מסויים שצועק על כך שיש כאלה רק מוכיחים צועקים וביקורת. והוא בעד להשאיר את החוטאים במצבם.

תשובה

ידעתי ידידי ידעתי שרבים נלכדו ברשתו של השטן המסית אותם לשתוק ולא להוכיח.

א, מצוות תוכחה, האם כוונתו לעקור חס ושלום מצווה מהתורה של "הוכח תוכיח"??? הנה משנה מפורשת [סוטה ט, ט"ו] "רבי אליעזר הגדול אומר מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא, וספריא כחזנא, וחזנא כעמא דארעא, ועמא דארעא אזלא ומדלדלה, ואין מבקש, על מי יש להשען על אבינו שבשמים.
בעקבות משיחא חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר, והמלכות תיהפך למינות "ו א י ן ת ו כ ח ה" בית ועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים [מיכה ז, ו] בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מי יש לנו להישען על אבינו שבשמים".

מענין אם היה בזמן ירמיהו הנביא מה היה אומר עליו, וכנראה לא ראה דברי המדרש רבה [בראשית פרשה נ"ד] אמר רבי יוסי בר חנינא, כל אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה, אמר ריש לקיש תוכחה מביאה לידי שלום".
ובזוהר הקדוש [בחוקותי קי"ד, ב] כתב שהשם יתברך אוהב אותנו ולכן מוכיח אותנו. ובמדרש תנחומא [פרשת משפטים] "אהב את התוכחות שכל זמן שהתוכחות בעולם, נחת רוח באה לעולם, טובה באה לעולם, ברכה באה לעולם, רעה מסתלקת מן העולם, שנאמר [משלי כ"ד, כ"ה] ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב, על המוכיח ועל המתוכח".

ראה והבט נא מאי דאיתא במסכת חיבוט הקבר "רבי מאיר אומר קשה דין חיבוט הקבר יותר מדינה של גהינם שאין דנין בתוכה אלא רשעים ומי"ג שנה ומעלה ודין חיבוט הקבר אפילו צדיקים גמורים דנין בה ואפילו גמולי חלב ויונקי שדים ואפילו נפלים נידונין בה מכאן אמרו הדר בארץ ישראל ומת בערב שבת קודם שקיעת החמה ונקבר בשעת תקיעת שופר בערב שבת אינו רואה חיבוט הקבר וכל מי שאוהב את הצדקות ואת "ה ת ו כ ח ו ת" וגמילות חסדים והכנסת אורחים ומתפלל בכוונה אפילו מת בבבל ומת בערב שבת אינו רואה דין חיבוט הקבר ואף לא דינה של גהינם".

ב, מצבנו הכללי. ראה כמה הרוגים כל שבוע לא עלינו מתאונות דרכים, תאונות עבודה, אופניים, כמה תינוקות מתים בעריסה, נשכחים במכוניות. תינוקות נדבקים במחלות שונות, כמה כאלה יש שוכבים במחלקה לטיפול נמרץ, כמה רציחות, שמועות נוראות וקשות, והמלאך ההוא משתולל ואין דורש ואין מבקש.
קרוב ל - 25.000 בני אדם מתים בשנה מהמחלה הארורה. מה זה אם לא עוונותינו? אסור ביקורת!

ג, מצבנו הרוחני. כל בר בי רב יודע ורואה כמה אנחנו מתדרדרים משנה לשנה, ומיום ליום, כמה זלזול יש באיסור הסתכלות בנשים, בדמותן, בשמחות ובאירועים אחרים מה קורה שם, אסור להודיע שהתורה אוסרת? זמרים מופיעים בתערובת והם נקראים "חרדים". ונחשבים לאצולה החברתית, במקום שנתרחק מהם.
מי בכלל יודע או מבין את האיסור של הסתכלות, שמיעת שירי רחוב, דברי כפירה, הסתכלות בפני אנשים מפירי ברית. הרי כל זה מזיק לנשמה והיא בורחת, ואחרי כן צועקים לשמים "אבא תרחם". הוא מרחם אבל בוכה עלינו כי אנחנו לא מרחמים על נשמותינו שהפקיד בידינו.
הרשימה ארוכה, אך אני מפחד שלא לגרום קיטרוגים, הגם שלהוכיח מוריד קיטרוגים וסותם פיות המשטינים, ויהי רצון שהדברים יפלו על אזנים קשובות.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א