שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 181605

מורנו ורבנו. אתמול ביום התענית הכנסתי בני לבריתו של אברהם אבינו, ולא עשיתי סעודה מפני התענית, וגם בלילה לא מצאתי עשרה לסעודה, ולא מצרכים לסעודה, ואמרו לי משם בכ' לעשות היום היש מקור לדבר?

תשובה

אמת כן כתב בשו"ת רב פעלים חלק ד יורה דעה סימם מ. גבי מילה שהתקיימה ביום הכיפורים, ובמוצאי היום לא נמצאו עשרה לסעודה. כי זה הלך לבני ביתו, וזה היה לאה מהתענית, וחבירו היה טרוד בהכנת צרכי סעודה בביתו, והרביעי היה טרוד בהכנת הסוכה ויעקב נסע סכותה.
ולאחר שפלפל בדבר, הוכיח מבן פקועה שהפריס על גבי קרקע שמברך על שחיטתו מדרבנן, לדעת הגאון הפרי חדש בשם שו"ת הרשב"א ז"ל סימן תקכ"ד, והגאון החיד"א ז"ל בטוב עין [ט, ב] הסכים לדעת הפר"ח, והשיב הרב פעלים כי יועיל לעשות הסעודה ביום י"א בתשרי כי הוא סמוך למצווה עיין שם.
וכתב עוד "אפילו בהיכא דאפשר לו לעשותה בלילה ועכ"ז עושה אותה ביום בשביל שיוכל לעשותה בהרווחה יותר הן בענין תיקון התבשיל הן בענין השתיה שקשה לעשות כל זה כתקונו בלילה סמוך לתענית מחמת יגיעת התענית דהא ודאי דשפיר מצי לעשות הסעודה ביום לכתחלה ולא יעשנה בלילה. דביום עדיף טפי לכבוד המצוה".
ואמנם אינו דומה יום הכיפורים לשבעה עשר בתמוז, כי יותר קל בי"ז למצוא עשרה שישתתפו, גם בימינו בעידן הטכנולוגי' וכלי הקומיניקצי' קל יותר לארגן עשרה, מכל מקום טרח אבי הבן ולא מצא, והא קמן. נפשו לשאול הגיעה לקיים סעודת מצוה, ונראה כי יכול לקיימה כי מקרי סמוך ליום המילה. וירבו שמחות בישראל.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א