שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 181565

לכבוד הרב מוצפי שליט"א ראינו בפרשת פנחס שהתורה הקדושה כתבה רק חמישה מתוך עשרת בניו של בנימין. יאיר רבינו עינינו בבקשה, מדוע כך?

תשובה

כמה ביאורם בזה.
א, מדרש אגדה במדבר פרשת פינחס פרק כו סימן לח
"והלא עשרה בנים היו לבנימין כשירד למצרים, שנאמר ובני בנימין בלע ובכר וגו' (בראשית מו כא), ולמה חסרו מחצה, לפי שאתה מוצא כשנתקשית אמו בלידתה אותו וחשבה שהוא ימות, שלא יהיה בן של קיימא, וקראה אותו בן אוני, כלומר שהיה מתאונן והולך, אבל אביו קרא לו בנימין בן מיומן, ועמד לו שמו ששם לו אביו, שלא יחסרו בניו עד מלחמת הלוים, והיכן עמד לו שם אמו במעשה פלגש בגבעה, שלא נשאר מכלם אלא שש מאות, אבל במיתת אהרן מתו החמשה בשביל דברי אביו שקראו בנימין".

ב, רבנו החכם אברהם אבן עזרא ז"ל פירש "לאחירם הוא אחי, שפופם הוא מופים, חופם הוא חופים, ואלה ארד ונעמן הם בני בלע, וי"א, כי נעמן וארד מיורדי מצרים הם, והם בני בלע בן בנימין".

ג, הרב המלבי"ם ז"ל כתב "בפרשת ויגש חשב בני בנימין בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד, ומבואר מפה שנעמן וארד הם בני בלע בני בניו של בנימין, וי"ל כמ"ש הרמב"ן שנעמן וארד בניו של בנימין מתו בלא בנים ויבם בלע את נשותיהם וקרא שם בניו נעמן וארד ע"ש המתים, ונחשבו בין בני בנימין מצד היבום להקים שם המת, והם באמת בני בלע, וי"ל שמ"ש בלע ובכר הוא שם אחד ר"ל בלע הבכור כמ"ש בדברי הימים א ח' את בלע בכורו והוא טעם להיבום מצד שהיה הבכור וכן י"ל מש"ש אחי וראש הוא שם א' ר"ל אחירם, אחי ראש ר"ל אחי רם, כי ראש ורם ענין אחד, ולפ"ז לא נשאר רק גרא שלא היה למשפחה בפני עצמו".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א