שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 178932

לכבוד הרב שלום רב, האם אני רוצה ללכת לקבר צדיק, ויש שם קרוב בדרך קברי רשעים, אני יכול ללכת בלי חשש, ומדוע לא לעבור על קבר רשע הרי הוא מת?

תשובה

דבר זה בהחלט יכול להיות גרוע ומקלקל פיזית ורוחנית, ואבאר לך בסייעתא דשמיא.
כפי שכתב רבנו מהרח"ו ז"ל בשם רבנו האריז"ל בספר שער היחודים [פרק ד בסופו] וזה לשונו "באופן שלא תתמה אם נמצא אנשים שמתבודדים ושורה עליהם רוח הטומאה, כי סביב רשעים יתהלכון כנזכר, והם רודפים אחר הקדושה כרודף אחר החיים, כי אין להם חיות אלא משם, ובפרט בעת היחוד וההתדבקות כנ"ל, ואפשר שהם יתדבקו באדם ויטעהו, ויחשוב שהוא רוח הקודש, ואינו אלא רוח הטומאה חס ושלום.
וכן צריך ליזהר מן הצדיקים שהם אצל קברות הגויים, כי שם טומאה רצוצה ותתדבק באדם חס ושלום, ולא ילך שם, ואם לא מי שיסמוך על מעשיו הגדולים, וכן זולת בחינת הנגעים הנ"ל, הנה נפשות רשעים הנכרתות שאינם עולות למעלה, כמבואר אצלינו, הנה הקליפות נדבקות מאד בהם, והם המזיקים, ואלו מצויות בקברות על גופם של הרשעים, ובעבור האדם דרך שם, ומכל שכן אם יתדבק בהשתטחו באיזה צדיק אשר שם, כי שם יתדבקו בו אותן הנפשות של הרשעים ויתעברו בו, ויטעוהו בשקרים חס ושלום, כי כמו שיש עיבור צדיק באדם לטובה, כן יש עיבור נפש הרשע באדם לרעה לו כמבואר אצלינו, לכן יזהר האדם מאד שלא ישתטח על קברי הצדיקים הסמוכות אל קברי אנשים אחרים בלתי הגונים, או הסמוכים אצל קברי גוים, אם לא יהיה האדם כשר ומלומד, ולא זה בלבד, כי גם אפילו השתטחות על שום צדיק, אפילו שלא יהיה בבית הקברות, יש פחד וסכנה שלא יתדבקו בו הנגעים של עצמו, אשר תמיד הולכים סביבו, אשר עליהם נאמר [תהלים צ"א] 'יפול מצדך אלף'.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א