שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 178488

בבוקר זה כ"ב בסיוון תשע"ט, לפני 99 שנים נפטר מרן רבנו מהרש"א הסבא קדישא זיע"א שהיה ראש הלוחמים ברבני הערב רב והרפורמים, ודאי היתה לרב נחת רוח לשמוע דברי הרב בשיעור אתמול. זכותו תגן על הרב אמן

תשובה

הגאון הקדוש רבנו שלמה אליעזר אלפנדארי ז"ל אשר ממנו יחתו וירעדו כל גדולי עולם, הוצע לו להתמנות רבה של ירושלים, וכה השיב לשואליו.

"לא די לכם שאתם מטעים את עצמכם, עוד רצונכם להטעות אותי ולהכניס חץ בי, יאמרו נא החפשים באיזה כח באתם למשול בארץ הזאת? הלא על ידי החפשים, אשר אם היו יכולים לעקור את התורה מן העולם חס ושלום היו עוקרים, ואתם מאמינים בהם? בקהלם אל תחד כבודי ולא ארד עמכם בזה, אדרבה אעמוד בכל יכולתי ואודיעכם אחרית דבר מראשיתו, כי עכשיו החילונים בומרים בזקנים, אחר כך ימאסו בם ויכניסו במקומם רבנים שחורי הזקן [כבני 40], ואחר כך מספרי הזקן, אחר כך גלוחי הזקן וכו',
לכן עליכם לדעת כי חורבן התורה והיהדות בארץ הקודש מתחיל מכם, ואתם עתידים ליתן את הדין לשמים על כל חטאים ופשעים של כל הדורות הבאים אחריכם".

ואמר פעם אחת איתא בגמרא סוטה מט עמוד א
"תנו רבנן רבי פנחס בן יאיר אומר משחרב בהמ"ק בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם, ונדלדלו אנשי מעשה, וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, ואין דורש ואין מבקש ואין שואל, "על מי לנו להשען? על אבינו שבשמים" וכו'. ואין שואל ואין מבקש, "על מי יש להשען? על אבינו שבשמים". בעקבות משיחא חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תיהפך למינות, ואין תוכחת, בית וועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמות סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, "ועל מה יש לנו להשען? על אבינו שבשמים".

ושאל, הרי זה דור מצויין ונאמן כי נשען על אבינו שבשמיים. והשיב כי זו הקללה, שלא ירצו לתקן בעצמם, להוכיח, לעמוד בפרץ, אלא יאמרו יש לנו אבא למעלה הוא יטפל, לא אנחנו.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א