שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 177100

לכבוד הרב שלום רב
ראש חודש יוצא בימים ראשון ושני, ויש הרבה שינויים בענין חליצת התפילין, ואין ישימו אותם. גם יש רבים הכורכים התפילין בשעת החזרה, האם נכון עושים? תודה הרב.

תשובה

א, כתב הגאון החסיד רבנו אליעזר פאפו ז"ל בספרו חסד לאלפים [סימן מ, מד, מה, אות א] "ולא יפה עושין אותם האנשים דכשחולצין התפילין בראש חודש קודם תפילת מוסף, ואין להם פנאי להצניען בכיסן, תולין אותם בסריגי החלונות של בית הכנסת כדי שלא יתערבבו זה בזה, ואיסורא עבדי, וצריך להודיעם איסורו וחומר שבהן, שהרי אמרו בש"ס [ברכות כ"ד, א] התולה תפיליו יתלו לו חייו, ועליו נאמר [דברים כח, סו] 'והיו חייך תלואים לך מנגד'. ואפילו בשעת הנחה יש להחמיר שלא לאחוז בקשר והבית יהיה תלוי עד שמניחו בראשו, אלא יקח בידו הקשר עם הבית דבוקים ויניח הבית במקומו, ואחר כך הקשר במקומו".
וכן כתב מורנו הרב יוסף חיים ז"ל בספרו עוד יוסף חי [פרשת חיי שרה י"ב] "אותם שחולצין התפילין ביום ר"ח קודם מוסף ומניחין אותו על הבימה עד אחר תפילת מוסף לקפלו צריך לדקדק שיניחו אותו כולו על הבימה ולא יהיו הרצועות נתלין ומשתלשלין מן שפת הבימה כנגד הקרקע וכן כל כיוצא בזה. ומכל מקום באקראי בעלמא שאוחז התפילין בידו והרצועות תלויות למטה אין להקפיד".
כריכת רצועות התפילין לא יעשה בשעת חזרת השליח ציבור, אלא בסיום התפלה.
ב, כתב בספר כף החיים פלאג'י [סימן ל"ד, י"ג] "חיים ביד לשון מדברת דרך חיים תוכחות, דבחזרת מוסף ראש חודש, לא יעשה הקשרים ועניבות של זרועותיו, כדי לכסותם מפני הצינה והקור, בעודו שומע חזרת העמידה, כמו שהוזהר בזמירות, שלא יתעסק בשום דבר כשאומר הזמירות, ככתוב למעלה שם, ואפילו ליקח הרצועות של התפילין לכורכם, כדי להניחם בתוך כיסן, אין לו לעשות זה בעודו שומע החזרה מהשליח ציבור, כדי שיכוין דעתו היטב, וגם אינו כבוד שמים בעודו מדבר לפני השם, להשים ידו בעסק אחר, וטוב ויפה שלא יכרכם כי אם אחר עלינו לשבח, אי מצד דלא יהיה קורא פיטום הקטורת וידים עסקניות, זאת שנית דמחזי עליו כמשא, ומגלה דעתו דאינו רוצה להניחם אחר כך, ממה שממהר להצניעם".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א