שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 175931

לכבוד הרב שלום רב, האם בכל ברכת הגפן ביין צריך מזיגה? חופה ומילה וארבע כוסות לפי הקבלה?

תשובה

מקורו בזוהר הקדוש תולדות קמ"ב, ב. שיעקב אבינו כיוון בהנחת המים בכוס היין של אביו להכניע מדריגת עשו הרשע שלא ישלוט עליו. וכן הוא בזוהר [בלק קפ"ט, א] "ההוא יין משיך ליה יעקב מרחיק וסחיט ליה מענבים דההוא גפן, כדין יעקב אמשיך ליה ההוא יין דקא אתחזי ליה וחדי ושתה (בראשית קמב ב) הדא הוא דכתיב (שם כז) ויבא לו יין וישת, הכא אתכליל עילא ותתא, ועל דא ארחיק מלה ומשיך לה במשיכו דתרי תנועי והיינו לו, ליה לתתא ליה לעילא (בתרין סטרין אחיד) חנוך מטטרון אמר ויבא לו יין דארמי מיא בההוא יין ואי לאו דארמי ביה מים לא יכיל למסבל".

ובשער הפסוקים פרשת תולדות בפסוק ויבא לו יין. כי לולי שיעקב אבינו ע"ה היה מוזג היין במים, היו נשארים דין קשה והיה עשו נוטל הברכות חס ושלום.

ועיין בספר בניהו בן יהוידע על עירובין דף סה,א שכתב רבנו יוסף חיים ז"ל
"והנה תמצא שזה הכעס והרוגז שבו יתמתק ויתהפך לרצון על ידי שתיית היין ששרשו גבורה, דלכן יוצא מן הענבים שהם מספר ב' שמות אלקים שהם דין בסוד [בראשית כ"ו ה'] עקב אשר שמע אברהם בקולי. ולכך היין צריך לו מזיגה במים שהם חסדא, ולכן אמרו רבותינו ז"ל [בראשית כ"ז כ"ה] ויבא לו יין וישת דארמי ליה מייא ביינא ואם לאו לא הוה יכיל למסבל. וז"ש כל המתפתה ביינו דהיינו שיוסר ממנו כעסו ורגזו בפיוס שמתפייס על ידי שתייתו היין ששרשו גבורה, הנה זה יש בו מדעת קונו רצונו לומר דוגמא של מעלה".

וכתב הרב מנחם מרקאנטי ז"ל פרשת תולדות, כי צריך למזוג היין במים, וכן כתבו הרב מעבר יבק והרב בן איש חי ז"ל, ולא חילקו איפה והיכן, וכן ראיתי לחכמי הקבלה שהיו נזהרים בזה, מור אבי ז"ל, חכם צדקה חוצין וחכם נסים כדורי ז"ל.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א