שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 173801

מדוע לא נלמד סניגוריא על רשעים? מחילה מכבודו.

תשובה

כתב מורנו רבנו בחיי אבן פקודה ז"ל בספר חובות הלבבות [שער י, שער אהבת השם פרק ה] "מפסידי האהבה באלקים רבים מאד. מהם, שיקצר האדם בהקדמות, אשר תתילד מהם האהבה בבורא יתעלה. ומהם, מפסידי ההקדמות, ומהם, השנאה באהוביו והאהבה בשנואיו, כמו שכתוב הלרשע לעזר ולשונאי השם תאהב. ואמר מצדיקי רשע, ואמר מצדיק רשע ומרשיע צדיק, ואמר עוזבי תורה יהללו רשע, ואמר אומר לרשע צדיק אתה".

וכתב החסיד הנורא בספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג, אות קפ"ט. "החלק השני, החנף אשר יהלל רשע לפני בני אדם אם בפניו אם שלא בפניו, אף על פי שלא יצדיקנו על חמסו ולא יכזב על משפטו, אבל יאמר עליו כי איש טוב הוא, ועל זה נאמר [משלי כח, ד] "עוזבי תורה יהללו רשע", כי לולא אשר עזב את התורה, לא הילל העובר על דבריה ומפר מצותיה, וגם כי לא ישבח את הרשע זולתי במה שנמצא בו מן הטוב ויליץ עליו בפני בני אדם להגיד לאדם ישרו. גם זו רעה חולה, כי בהזכירו את הטוב, ואת הרע לא יזכור ועל כל פשעיו יכסה, צדיק יחשב אצל השומעים, ויתנו לו יקר, וירים ידו וגבר. וכבר הקדמנו להודיעך המכשולות והשחיתות הנמצאות בכבוד הרשעים, על כן לא נכון להזכיר צדקתם בלתי אם יזכיר רשעם וכסלם".

ובספר אורחות צדיקים [שער החניפות] כתב "החנף המשבח רשע בפניו, ואומר לו כמה איש נחמד ואדם טוב אתה! אף כי אינו מספר בשבחו ברבים, שלא יהיה לרבים למוקש, גם זה החנף גדול עוונו, דכתיב [משלי י"א, ט] "בפה חנף ישחית רעהו ובדעת צדיקים יחלצו", כי כשישבחנו יאמין לו ויחשוב שהוא טוב, וירום לבו, ויתגאה, ולא ישוב. כי כל מי שאינו צדיק, כשמשבחים אותו, ויאמר בלבו אמנם ידעתי כי כן הוא, וזה נשחת בחניפותו של זה. אבל הצדיק, אם משבח אותו אדם, לא יתגאה בזה, עבור שאמרו רבותינו, עליהם השלום [נדה ל ב] אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע."

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א