שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 173796

לכבוד הרב
מחילה שהנני מבקש ממעלתו, שכת"ר ישמור על בריאותו, בענין הבריונים.....

תשובה

תודה לך על דאגתך, אך שמתי נגד עיני את ההתדרדרות הנוראה מצד הרשעים המארגנים תכניות בידור לנשים, ואתרי היכרויות מזוויעים, ואסור לשתוק, כי מי שאינו מוחה מצבו לא טוב. ואציג לך רק שני דברים מגדולי עולם, האחד מלפני למעלה מ - 700 שנה, והשני בקודש מלפני 80 שנה.

רבנו בחיי ז"ל כתב בספרו כד הקמח
"מאי וממקדשי תחלו תני רב יוסף אל תקרי וממקדשי אלא ממקודשי אלו בני אדם שקיימו כל התורה מאל"ף ועד ת"ו, הא למדת שאפילו צדיקים גמורים נתפשים על הדור, וכן הוא אומר (שם יד) והכרתי ממך צדיק ורשע צדיק על שלא מיחה ברשע, וכן אתה מוצא ביאשיה המלך שנתפש על דורו וכתוב בו (מ"ב יב) וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל ה' בכל לבבו, וכן אמר הכתוב (ויקרא ה) חטאת הקהל הוא. וסמיך ליה אשר נשיא יחטא. לימדך בזה כי חטאת הקהל הוא חטא הנשיא כי הנשיא נתפש על כלן כיון שבידו למחות, וכך כתוב (ביחזקאל ג) ואתה כי לא הזהרת רשע הוא בעונו ימות ודמו מידך אבקש. ועוד דרשו רז"ל (ויקרא כו) וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו והעמידו זה בגמרא במי שבידו למחות ואינו מוחה, ועוד דרשו (דברים א) ואשימם בראשיכם ואשמם כתיב ללמדך שאשמן של צבור בראשי הדיינין שיש בידם למחות".

והגאון החפץ חיים ז"ל בספרו נדחי ישראל פרק יח כתב בין דבריו "ואין איש שם על לב למצוא מזור ותרופה לזה שלא תפוג תורה ח"ו, ומה נדבר ומה נצטדק לפני כסא כבודו יתברך כשיתבע ממנו לעתיד עלבונה של תורה והעיקר תלוי בהאנשים החשובים אשר בעיר אשר בידם לחזק ולתקן הדבר כמו שאחז"ל על הפסוק חטאת הקהל הוא וסמיך ליה אשר נשיא יחטא להורות לנו שמה שהקהל חוטאין החטא הוא על החשוב כי הוא נתפס בעונם במה שלא ראה לתקן את הדבר אך מ"מ עתידין הכל ליתן את הדין דחטאת הקהל הוא".
ואני אשתוק?

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א