שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 171481

לכבוד הרב
סליחה עלל ההפרעה, ביום שלישי בלילה הוא ליל פטירת הרש"ש ז"ל מה עלינו לעשות?

תשובה

הטוב ביותר והכי נכון לשבת באותה לילה וללמוד תורה כמה שעות שאפשר, ומתחילת הלילה, כי היה קדוש מאוד, והיה מתפלל בעד עם ישראל הרבה, וענק בתורה. וקיבלנו עלינו דבריו כדברי רבנו האר"י ז"ל, כי לבו היה לב ארי, והוא סלל את הדרך שלא לסטות מדברי האר"י ז"ל ימין ושמאל.
וכתב בספר נהר שלום דף לד עמוד א במכתב לחכמי [תוניס] המערב.
"וראיתי מה שכתבו מעלת כבוד תורתכם על ענין עבודת השם שקצרתי במקום שהיה ראוי להרחיב מעט הדיבור, אמת הוא כי לכתחילה קצרתי בו יען ראיתי כמה מהנזק יצא ממה שכתבו בזה המקובלים שקדמו, כי רבים חללים הפילו וחלול כבוד השם וכבוד התורה, השם יכפר בעדם כי כל דבריהם לא עפ"י התורה הם ואינם מיוסדים על האמת ומהם יצאו אבות ומאבות תולדות הריסת יסודי התורה ח"ו ה' יכפר וכ"ז לא שלמדתי בדבריהם ח"ו אלא שפעם אחת הוכרחתי בעל כרחי לעיין בדף א' שכתוב בו קצור מה שכתבו בענין זה וכמעט שקרעתי בגדי לראות דברים אשר לא כן על השם. ה' יכפר וכבר מילתי אמורה להם כי עדי בשמים כי כל עסקי ולמודי אינו רק בדברי האר"י זלה"ה ותלמידו מהרח"ו ז"ל לבדם ובלעדם אין לי עסק בשום ספר מספרי המקובלים ראשונים ואחרונים ואפילו בדברי שאר תלמידי האר"י ז"ל לא למדתי וכשיזדמן לפני דבר מדבריהם אני מדלגו כי ע"כ איני כמזהיר אלא כמזכיר למען השם אל יהי לכם מגע יד בדבריהם ובפרט בענין זה השמרו לכם פן יפתה לבבכם אלא כל לימודם לא יהיה אלא בספר עץ חיים ובספר מבוא שערים ובשמונה שערים המפורסמים שכולם דברי אלקים חיים. ואני קצרתי בענין זה כל מה שאפשר כי יראתי פן יפלו דפים אלו ביד מי שעדיין לא למד דברי האר"י ז"ל כראוי ויחשדני שלמדתי בספרים אחרים ולא כן הוא כאמור ולכן קצרתי בו ופזרתי בהקדמה".
והביא דבריו הגאון רבנו יוסף חיים ז"ל בספרו דעת ותבונה פתיחה ראשונה.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א