שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 171477

בשלחן ערוך מובא יום תענית י"ז באלול יום מיתת המרגלים, והלא היו רשעים ומדוע מתענים כל ישראל? ולמה לא מתו בתשעה באב שבו הוציאו דיבה?

תשובה

כן כתב הרב הלכות גדולות והביאו דבריו הטור ומרן בשלחן ערוך סימן תק"פ. ויש גירסא בשבעה באלול. וזו שאלת הרא"ש ז"ל בתשובה כלל י"ג סימן כ"א. "קשה על סדר המקראות כי משמע שמתו קודם שאמר משה לישראל שימותו במדבר ומסתמא משה לא המתין להתפלל על ישראל ובתשעה באב התפלל ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא שימותו ומשה אמר מיד לישראל ואז אמרו ישראל חטאנו [במדבר יד מ] ועשו תשובה והיאך ימותו המרגלים בשבעה באלול וכי היו מוציאין דיבה מתשעה באב עד שבעה באלול ודבריו תמוהים ושמא מוציאי דיבה אחרים".
וכתב מרן ז"ל בבית יוסף תקפ "לי נראה דאפשר לומר שענשן של מרגלים היה שמיד נשתרבב לשונם כדברי המדרש [סוטה לה, א] והיו מתמצים בחולאים רעים עד שבעה באלול, מה שלא היה כן לשאר מתי מדבר שלא היתה מיתתם אלא כמשחל ביניתא מחלבא. אבל הא קשיא לי למה התקינו להתענות ביום שמתו מוציאי דיבת הארץ שמחה מיבעי באותו יום דבאבוד רשעים רינה [משלי יא י]? ושמא מפני שלא זכו שתתקבל תשובתם מצטערינן דמסתמא שבו ולא נתקבלו".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א