שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


א'/סיון תשע"ז

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 142901
לכבוד הרב
בכל ערב שבת אני מאזינה לתוכנית של הרב ברשת מורשת.
מזה שבועיים שאינימצליחה לשמוע את התוכנית, ומאד מצטערת על כך, ואיני היחידה שלא מצליחה, האם השידור עבר לתדר אחר ?

תשובה
העורך. 100.7. 92.5. 90.5. תודה.
שאלה - 143054
שלום לכבוד הרב
אם צמים עד אחרי מנחה גדולה האם זה מועיל והאם צריך לקבל את הצום במנחה יום לפני והאם אפשר לומר עננו בשחרית ובמנחה
תודה רבהתנוחם משמיים

תשובה
זה נקרא בהלכה תענית חצי יום. ומפורש בשלחן ערון שאין עליו קבלת תענית ולא תפילת ״עננו״ בשחרית.
שאלה - 143053
לכבוד הרב שלום רב
מן השמיים תנוחמו
שהקבה יתן לכם בריאות איתנה ונהורא מעלייא
(שלא תדע יותר צער) תוספת העורך, שנזכה בקרוב לתחית המתים ולביאת משיח צדקינו.

תשובה
תודה ואמן.
העורך, הרב תמיד מזכיר שהמילים שבסוגריים הם דברי הגויים, וגם משמעותם אינה חד משמעית כי אפשר לפרשה באופנים שונים. ובגמרא הזהירו להתפלל תפילה ברורה ולא סתומה. וכפי שכתב רש״י תענית י״ד, ב דיבור המתחיל ובשומע תפלה.
וכן כתב להלכה הרב נחלת שבעה בתשובות סימן פ. ועיין בשו״ת גינת ורדים אורח חיים כלל א סימן י״ד.

ועיין בזוהר הקדוש קס״ט, א. שכתב שצריך האדם לדקדק בבקשותיו ולאמרם במילים מפורשות וברורות. ולכן אמר יעקב אבינו עליו השלום ״הצילני נא״ ואם תאמר הציל אותו כבר מלבן? אמר ״מיד אחי״ ואם תאמר גם חברים נקראים אחים? אמר ״מיד עשו״. ואם תאמר ומדוע? אמר ״כי ירא אנכי אותו״. כי צריך שהתפלה תעלה למעלה ולפרש אותה במפורש כראוי.

וכן הביא הגאון רבנו יוסף חיים זיע״א מעשה נורא בשם המדרש. עיין אסתר רבה ז, כ״ד. באחד שהיה הולך במדבר עיף ומותש. נשא עיניו למרום וביקש שבשמים ישלחו לו חמור. וכוונתו לרכב עליו. והנה עבר ישמעאלי חמור על שתים ועמו להקת חמורים על ארבע. תפש את היהודי ואמר לו מה לך מהלך לבדך ללא משא על כתיפיך. הנה אתון לי שילדה עתה עיר רך וקטן תשא אותו עליך, לקח את העיר והניחו על כתפי היהודי.
הלך לבית המדרש ושאל את החכמים מה זה עשו לי כך בשמים? לא די שלא זימנו לי חמור לרכב עליו אלא זימנו לי חמור שרכב עלי? השיבוהו כך היה עליך לבקש תזמינו לי חמור שארכב אני עליו.
שאלה - 143052
לכבוד הרב שלום רב. תזכה לחיים ארוכים ולשלום.
יש לי שני עצי גפן חדשים שננטעו החודש. האם ניתן להשתמש בעלי הגפן למאכל למרות שהעץ בשנות העורלה?

תשובה
בעלי האילן אין איסור ערלה. אלא שיש להיזהר ולישמר מהתולעים ויהושים הדבוקים בהם. ולכן צריכים השריה במי חומץ למשך דקה לפחות ושטיפה במי ברז זורמים. ובדיקה באור חזק מאוד בנחת.
שאלה - 143051
1. כאשר לא כל העשרה אכלו כזית לחם האם אפשר לברך 7 ברכות?
2.עם) אם אכלו פחות מ-6 אנשים ואין רוב האם אפשר לברך 7 ברכות
3.עם) אם אכלו יותר מ-7 אנשים האם אפשר לכבד לברכה אחד שלא אכל כזית לחם

תשובה
א, עיין שלחן ערוך סימן קצ״ז שצריך לפחות שבעב שאכלו לחם כזית ואליהם יצטרפו שלשה שאכלו מזונות או פירות כדי לזמן. והוא הדבר לגבי שבע ברכות.
ב, אין לברך אפילו ברכה אחת משבעה ברכות מי שלא אכל כזית לחם.
שאלה - 143050
לכבוד הרב תנוחמו מן השמים .
אשה שואלת בעלה משכנע להכשל בזמן נידה בטענה שאם לא, תגרום לאיסור יותר כמו בגידה או ...רוצה לדעת מה לעשות ושואלת אולי בלי להגיע לאיסור כרת ,הוא מטריד

תשובה
לא תאבה לו ולא תשמע אליו. תודיע לו מפורשות שהיא מתנגדת למעשיו אלה, ואינה מוכנה גם היא בגלל יצרו הרע. כי גם האשה בעונש כרת על כך וכאילו אכלו ביום הכיפורים.

ותלך לרב גדול וזקן באיזור המגורים שידבר על לבו ויסביר לו את החטא הנורא והתשלום הכבד על כך בעולם הזה ובעולם הבא.
שאלה - 143049
לכבוד רב,אנחנו בשנת אבל על אמא ואחי מארס
את הבת שלו,האם האחים יכולים להיות
במסיבת אירוסין כאשר יש רק מנגינת רקע.

תשובה
האבלים על אב או אם אסור להם להשתתף לא כשיש איזה מוסיקה ולא בארוחה כלל ועיקר.
שאלה - 143048
לכבוד הרב מוצפי שליט”א
מה ראוי ונכון להשתמש כמוך דחוקעד בד או טמפוןתודה כבוד הר

תשובה
עד בד.
שאלה - 143047
לפני שנתיים תפסתי את גיסי גולש באינטרנט באתר היכרויות ועושה לייק על אישה אחת ומאז אני לא יודע מה לעשות וגם הקשר שלו עם אחותי כבר לא טוב!!מה אני צריך לעשות? לספר או לא לספר?
תשובה
העורך, הרב השיב שאם גם כיום הוא ממשיך בקשר עם אותה אשה יש למנוע זאת בכל דרך חוקית שהיא.
שאלה - 143046
לכבוד הרב שליט״א
השבת עומדת להכנס, מה מותר לאבל לעשות להכנת עצמו לשבת?

תשובה
אסור לו להתקלח. אך מותר לו לשטוף פנים ידים ורגליים לפני כניסת השבת, להחליף בגדיו הפנימיים הנקראים בגדי זיעה כשהם לא נקיים כל כל.

מחליף בגדיו העליונים חולצה מכנסיים וגרביים כובע וז׳קט (אם רגיל) לכבוד שבת ושל שבת. נועל נעליים רגילות ומתפלל. ואיןן להראות כלפי חוץ שום סימן אבל בשבת.

יושב על כסא רגיל כל השבת. אינו אומר שבת שלום. ואם אמרו לו ישיב בשקט. ואומרים לו ״שבת היא מלנחם ונחמתו קרובה לבוא״.
קריאת הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום בליל שבת או ביום שבת למי שרגיל.
שאלה - 143045
לרב היקר קניתי תבניות לתנור האם אני משתמשת בנייר אפיה שעליו שמה את החלות,אני עדיין צריכה להטביל אותם או שזה מספיק?
תודה ושבת שלום!

תשובה
כן בהחלט. ואם כבר השתמשת ללא טבילה המזון לא נאסר. אבל צריכים להטבילם בכל מצב.
שאלה - 143044
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ב"ת 35 6 שנים בישיבה המשכתי להפגש עם הבחורה כעצתו אבל היא רוצה לגור לאחר החתונה קרוב להוריה דתיים לאומיים לא חזקים בגילה ואני חושש האם עלי להסכים?

תשובה
אפשר בתנאי שלא יתערבו בחינוך הילדים שהוא העיקר, ולא ישפיעו על אורח חייכם לפי ההלכה הצרופה.
שאלה - 143043
לכבוד הרב
אבי רוצה שאני ילך למטפל מעין פסיכולוג שהוא היה אצלו הוא אומר שהוא אחד הטובים בתחום הוא מאמין בהשם אבל הוא לא שומר תורה ומצות ואמר לי שיש לו מטופלים דתיים מותר ללכת ?

תשובה
מטפל מעין פסיכולוג לא נשמע מספיק אמין. צריך פסיכולוג מקצועי מוסמך ושיהיה שומר מצוות. או מייעץ ללא הקלום או זלזול במצוות התורה.
שאלה - 143042
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כאשר לחתן זה זיווג שני או שלישי ולכלה זיווג ראשון או להיפך האם יש 7 ימי משתה ו-7 ברכות או רק יום אחד?

תשובה
כשלאחד מהם או החתן או הכלה הם נישואין ראשונים מברכים שבעה ימים. אך כששניהם אלו נישואים שניים מברכים יום אחד בלבד.
שאלה - 143041
תנוחמו מן השמיים
בית אבלים שסמוך לבית הכנסת קרוב מאד. האם בערב שבת יתפללו בבית האבלים או
בבית הכנסת חשש שלא יהיה מניין בשניהם.
(ועם) ואם יהיה מניין בשניהם האם כדי להתפלל בשניהם?

תשובה
אם יהיה מנין בשניהם יתפללו גם כאן וגם כאן. אך כשיש מחסוד במנין ילכו לבית הכנסת הסמוך להתפלל.

את האבל אסור לומר לו שבת שלום. אלא אומרים לו ״שבת הים מלנחחם, ונחמתו קרובה לבוא. והוא משיב אמן וגם תודה.
שאלה - 143040
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך נכון יותר לומר
מן השמיים תנוחמו או תנוחמו מן השמיים

תשובה
נהגו לומר תנוחמו מן השמים. וגם אם אמר נוסח שונה זה גם טוב.
שאלה - 143039
לכבוד הרב שלום רב
למו"ר הצטערנו לשמוע על הסתלקותו של הרב יהודה מוצפי ז"ל
מן השמים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד.

תשובה
תודה.
שאלה - 143038
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא נפטרה ביום ד בחודש אייר השנה,26 למניינם,בשעה 9 בערב ,על מצבתה נרשם א' דר"ח אייר,האם זו טעות? ואם כן למה צריך לשנות?

תשובה
יש לכתוב לטובת הנפטר/ת את היום המדוייק של הפטירה לפי הלוח העברי. וכנפלה טעות יש לתקנה.
שאלה - 143037
תנוחמו מן השמיים ושלא תדעו יותר צער אמן אני אחרי לידת בת האם בשבעה נקיים חייבת כל יום פעמיים בדיקה או מספיק ביום הראשון והשביעי?
תשובה
ליולדת אפשר להקל. ודי בבדיקה ביום הראשון וביום השביעי.
שאלה - 143036
שלום לכבוד הרב משתתפים בצערך ומן השמיים תנוחם
רציתי לדעת לגבי הפרשת חלה האם אפשר לשרוף את ההפרשה על הגז או שרק במדורה?ום במדורה אם אפשר להקפיא ולשרוף כמה ביחד?
תודה לרב

תשובה
לשרוף על הגז בהחלט. לא להקפיא אלא כל הפרשה לשורפה מיד שלא להיכשל באיסור חלילה.
שאלה - 143035
לכבוד הרב שלום רב

האם סיר ביצים צריך להיות מיוחד לכך

תשובה
בהחלט לא. כי בימינו התרנגולות המטילו הינם נפרדות ללא התרנגולים.
שאלה - 143034
שלום לכבוד הרב: התחתנו ביום שני בשעה 21:00 בלילה
שאלתנו מתי היום האחרון שאפשר לברך את ה-7 ברכות

תשובה
עד יום שני הקרוב בשעה 19.40 דהיינו השקיעה.
שאלה - 143033
שלום לכבוד הרב
אים מותר לחרוט שם של החתן על טבעת נשואים

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 143032
לכבוד הרב:
1. האם לאבלים מותר לאכול בשר ועוף או שיש איסור?
2. ועם שעדה מסויימת לדוגמא טריפוליטאים לא אוכלים באבל ואחד מבני המשפחה רוצה לאכול האם זה מותר?

תשובה
מותר לאבלים לאכול כל סוגי הבשרים ללא הגבלה. וגם אם במשפחתך או בקהילתך לא אכלו. אתה רשאי לאכול.
כל ההגבלה והמניעה היא טרם שנקבר הנפטר. אך לאחר מכן מותר.
שאלה - 143031
שכן חסיד גזל סורג משותף בשווי 8000 שח והעביר לחברו החסיד מעליו ללא רשותי פניתי לפשרה לא הקשיב לרבו
פניתי לדין תורה אחד הדיינים משתף עימו פעולה ללא ידיעת ראש ההרכב..מה אעשה

תשובה
תודיע לראש ההרכב ואם לא טיפל. לפנות בתלונה למשטרה.
שאלה - 143030
אחי עבר תאונה וקבל מנות דם חזר לעצמו .אך ירד לגמרי מהדת לא שומר שבת וכו גם לפני כן לא היה ככ דתי
האם יש קשר לכך שקבל מנות דם הרב.... אמר כי הדם הוא הנפש והכל עקב המנות שקבל

תשובה
הוא עם הארץ.
שאלה - 143029
1. מה נכון יותר לעשות בתפילות שבת בבית האבלים להתפלל בבית האבל או ללכת לבית הכנסת?והאם יש הבדל בין התפילות
2.מה לגבי ימי החול והאם יש הבדל בין יום שיש ספר תורה ליום שאין תודה

תשובה
בתפילת שחרית וכן במנחה מכיוון שיש ספר והוא יום שבת האבל הולך לבית הכנסת להתפלל ולשמוע קריאת התורה. וכן ביום שיש בו ספר תורה. וכנזכר בשלחן ערוך יורה דעה שכך המנהג לשמוע ספר תורה בבית הכנסת גם האבל.

ויש נוהגים להתפלל בימי החול בבית, ורק הציבור הולך לבית הכנסת לשמוע קריאת התורה.
שאלה - 143028
לכבוד הרב
ה' יאריך ימייך בטוב ושנותייך בנעימים
ותזכה לראות משיח צידקנו יחד עםבול ישראל במהרה
מן השמיים תנוחמו
ולא תוסיף לדאבה עוד אמן

תשובה
תודה ואמן.
שאלה - 143027
לכבוד הרבמצטערים עים כבודו על פטירת האח זצ״לינוחמו מן השמים ולא יוסיפו לדאבה עודהשם יתן לכם כוחות נפש מרובים אכי״ר
תשובה
תודה ואמן.
שאלה - 143026
לכבוד הרב, כאב לי מאוד לשמוע על פטירת האח.זכותו תגן עלינו ! אמן.
מן השמיים תנוחמו ! המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד .

תשובה
אמן.
שאלה - 143025
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהרב אדם שלא נוהג כפי הארי בימות השנה יכול בימי ספירת העומר להחמיר ולא להתגלח ולהסתפר עד שבועות? האם זה ראוי לנהוג כך?
תשובה
ראוי גם ראוי וישא ברכה בכפליים וגם רבנו הרש״ש זיע״א יליץ טוב בעדו.
שאלה - 143024
שלום לכבוד הרב
תנוחמו מהשמיים
הקונה עבד עיברי (שמכרו בית דין ) חייב במזונות בניו עד גיל 6 או עד גיל 13 (לפי תקנת אושה) ?
2. הוא חייב רק במזונות או גם מקום מגורים ושאר צרכים
מודה

תשובה
העורך, הרב באבל ואסור לו על פי ההלכה להשיב רק על שאלות למעשה.
שאלה - 143023
לכבוד הרב מוצפי שליט"א רציתי לשאול אם יש איזו שהיא בעיה להתחתן ב ט' תמוז ואם כן אם כדאי לעשות את החופה לפני השקיעה? תודה רבה רפואה שלמה ואריכות ימים
תשובה
אין כל בעיה ואסור לדחות את החופה אפילו בחצי יום.
שאלה - 143022
לכבוד הרב היקר שלא תדעו עוד צער,תנוחמו מן השמיים. שהקב"ה יאריך את ימיך ושנותיך בטוב ובנעימים.בשורות טובות אוהבים אותך מאוד.
תשובה
אמן.
שאלה - 143021
לכבוד הרב שלום רב,
הרב כתב בספרו ארחות ציון כיצד נכון לדלג בתפילת שחרית של חול (ואח”כ להשלים). ילמדנו רבנו, מה הדין בשחרית של שבת? על מה ניתן לדלג, אם בכלל?
מן השמיים תנוחמו

תשובה
אותו הדבר.
שאלה - 143020
לכבוד הרב
שלום.רציתי לשאול האם יש צורך בלחכות אחר לידת בת 40 יום ואחרי בן 80 יום האם ככה צריך לנהוג ?ומה המקור?

תשובה
בהחלט לא. אלא כאשר היא נקיה תעשה בדיקת הפסק בטהרה ותספור שבעה ימים שלמים ותטבול.
שאלה - 143019
מו"ר הגאון הצטערנו לשמוע על מות הרב יהודה זצ"ל אחיכם.
יהי רצון שה' הטוב ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
ותדעו רק שמחות ובשורות טובות כל הימים
בריאות ,נחת ותודה גדולה על פועלכם

תשובה
תודה לכם.
שאלה - 143018
היש הבדל בין יום הראשון לאבל לבין שאר הימים? ובמה זה מתבטא?
תנוחמו מן השמים.

תשובה
ההבדל הוא שביום הראשון האבילות היא מהתורה, וששה ימים אחרים תקנת חכמים. ומתבטא בכך שביום הראשון אסור לו להניח תפילין. וביום השני יניח חצי שעה לאחר נץ החמה. וביום ראשון שנבר אך נפטר יום קודם יש מחלוקת הפוסקים והמנהג כפי שכתב מרן החיד״א ז״ל להניח בלי ברכה.

כלומר מי שנפטר ביום ראשון בשעות היום ונקבר רק באותה לילה או למחרת ביום שני. אחר הלויה יניח תפילין בלי ברכה. כי זה נקרא יום פקבורה שאינו ביום הפטירה.
שאלה - 143017
שלום לכבוד הרב. בבקשה פסוק מהתורה לשם יצחק. מהשמיים תנוחמו.
תשובה
יוציאם מחושך וצלמות ומוסרותיהם ינתק.
שאלה - 143016
.... שינה את השם מאורן לאהרון. אחי חילוני ולא רוצה לשנות השם. בחרדות ודכאונות קשים,מרגיש שהעולם נחרב עליו ושאין לו תקנה ומקום בעולם יותר. המצב קשה מאוד מה עושים?
תשובה
טיפול רפואי דחוף.
שאלה - 143015
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
השם דוד לעיתים רשום עם י דויד מה פשר השינוי

תשובה
תשאל אחר השבעה כי זה לא להלכה.
שאלה - 143014
לכבוד הרב שלום רב
אח של אבא שלי נפטר לפני שלוש שבועות לערך ויש לו בן אחד האם אבי צריך להמשיך קדיש במשך כל השנה או רק עד החודש?
תודה

תשובה
אינו צריך לומר יותר אם הבן נזהר לומר.
שאלה - 143013
לכבוד הרב שלום רב היקר.המקום ינחם אותכם ומין השמים תנוחמו. משתתף בצערך שלא תדע עוד צער.מבחינה הלכתית האם הרב ימסור את שיעורו הקבוע במוסיוף או שלא בשל האבל?
תשובה
מצד ההלכה מותר. אך אם יש מי שימלא את המקום בשיעור נכון שהוא ימלא כדי לא לצער את המשפחה שייראה בעיניהם כאילו לא מכבדים חלילה את הנפטר.
שאלה - 143012
לכבוד הרב מוצפי שליט"א תלט"ו שלום רב
ברוך דיין האמת תנוחמו מן השמיים שלא תדעו צער לעולם
תהיה נשמתו של הרב יהודה ז"ל צרורה בצרור החיים ינוח על משכבו בשלום.

תשובה
אמן.
שאלה - 143011
כבוד עטרת ראשינו מן השמים תנוחמו. לא אליכם בן משפחה נפטר. ורצינו לדעת החילוקים בהלכה בין שלשה ימים לשבע. וכן לשלשים.
תשובה
בתלמוד אמרו שלשה לבכי, שבעה, לאבילות, שלשים לתספורת ועוד. והיינו שלשה ימים ראשונים יבכה האבל במשך היום על הנפטר כי יקלו מעליו את הדין למעלה כי אלה הימים הכי קשים שם. וזקוק לעזרת קרוביו. ולכן פסק מרן בשלחן ערוך יורה דעה סימן שצ״ג שלא יצא מביתו בשלשה ימים ראשונים גם לא לנחם אבלים אחרים ולא ללויה וכדומה.

שבעה ימים ראשונים אסור בלימוד תורה חוץ מעניני האבל . אינו אומר שלום ולא שואל בשלום אחרים. לא עוסק בתורה חוץ מעניני האבל. ואסור ברחיצת כל גופו. בכיבוס בגדיו, בלבישת בגדים מכובסים, ביציאה מהבית לעסקים או לשאוף אויר, בתשמיש ובנעילת נעלי עור. וגם אינו יוצא מביתו אלא בשבת לבית הכנסת. ויש מתירים לצאת הכל יום שיש בו קריאת התורה.

בשלשים ימים ראשונים אינו מסתפר ולא מתגלח ולא קוצץ צפרניו ואינו יוצא חוץ לעיר רק לדבר מצוה או לצרכי פרנסה אם הוא עני. וביום השלשים בבוקר יכול להסתפר ולהתגלח ולקצוץ צפרניו. ואם הוא אבל על אביו או על אמו יש לו להמתין עד למחרת ביום ה - 31. וצריך שיאמרו לך להתגלח ולהסתפר.
שאלה - 143010
שלום לכבוד הרב היקר
משתתפת בצערכם ,מן השמיים תנוחמו ושלא תדעו עוד צער.

תשובה
תודה לכם.
שאלה - 143009
לכבוד הרב,
מה ההלכה לגבי הוצאת מפתח/סידור/בשבת לרשות הרבים? אסור? מותר? ואם כן באיזה אופן? נוצר לי בלבול גדול בנושאהאם יש לסמוך על העירוב?

תשובה
אם יש עירוב והוא תקין מותר.
שאלה - 143008
לכבוד הרב: חתן שהתחתן השבוע מתארח בשבת אצלינו בבית הכנסת שאלתנו האם יש שוני בתפילות השבת?
תשובה
אין שינוי רק במנחה אין לומר צדקתך גם כי הוא יום ב בסיון.
שאלה - 143007
1.בשבת שבת חתן בבית הוריי האם יש לברך 7 ברכות או רק 2 ברכות?
2.מתי יש לברך את הברכות באיזה סעודות (בערב אנחנו יהודים) בליל שבת וגם בשבת בבוקר?או (בערב שבת אנחנו יהודים) בליל ובמוצש
3.מתי היום האחרון של ה-7 ברכות

תשובה
לא ציינת הורי החתן או הורי הכלה. א, מברכים שתי ברכות. ב, בשלשת הסעודות.
שאלה - 143006
לכבוד הרב
1.כאשר עורכים 7 ברכות לא בבית החתן ויש שם 3 גברים ומזמנים האם יש לברך בכל זאת 2 ברכות גם כאשר אין עשרה?
2(.עם) אם יש 2 גברים וילד בן 10 שמצטרף לזימון האם יש לברך 2 ברכות?

תשובה
בשתי השאלות שתי ברכות מברכים.
שאלה - 143005
שלום לכבוד הרב
תנוחמו מן השמים. הציעו לבני בת שאביה אינו תלמיד חכם. בני לומד בישיבה . האם ללכת לשידור או יקח רק בת תלמיד חכם. בשורות טובות אמן

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 143004
לכבוד הרב שלום רב
משתתפים בצער הרב על פטירת אחיו יהודה זצוקל .שהרב יבדל לחיים ארוכים אמן .מהשמיים תנוחם הרב

תשובה
אמן.
שאלה - 143003
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תנחמו מן השמים,
האם אפשר לבוא לנחם את כבודו ? אם כן איפה ומה השעות ?

תשובה
תודה.
העורך בזמן התפלות מנחה וערבית בשעה 7 בערב.
שאלה - 143002
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי תאומות בנות שנה וחצי שמותיהן עופרי ואליה. לאחרונה הרבה אנשים אומרים לי שהשם לא טוב, אני רוצה לדעת אם לשנות את השם אליה? ואם כן, לאיזה שם?

תשובה
העורך, מצטער מאוד, הרב יושב שבעה ואסור לו להשיב.
שאלה - 143001
האם יש לומר הלל בבית האבל או אסור ומאיזה טעם אם אפשר.
תשובה
כתב רש״י ז״ל בספר הפרדס בהלכות אבילות כי איך יאמר ״נגילה ונשמחה בו״. ובספר אור זרוע כתב חלק ב סימן תכ״ט. כי איך יאמר דברי שמחה בבית האבל. והוסים רבנו הרוקח סימן שט״ז כי הנשמה מתאבלת שם ואיך יאמר ״לא המתים יהללו יה״. ויש בזה לועג לרש.

וכתב רבנו חיים פלאג׳י ז״ל שאם הוא בדירה שלא בה הנפטר. כגון שנפטר בבית הרפואה או במקום אחר, אין הנשמה שם באה ומותר לומר שם הלל. וכתב הרב כנסת הגדולה שנוהגים הציבור לאמרו בבית האבל. וכן כתבו בשמו בשו״ת פרי האדמה והגאון החיד״א ז״ל במחזיק ברכה ועוד

אלא שכתבו שהאבל יצא לחדר אחר בשעת אמירת ההלל והציבור יאמרו ההלל כרגיל. והשם יתברך יגדור פרצותינו ופירצות עמו ישראל מעלינו אמן.
שאלה - 143000
ידוע כי האבל אסור בלימוד תורה חוץ מהלכות אבילות. האם אבל מותר בשיעורי תורה לרבים? ומה קורה אם שואלים אותו הלכה אם מותר לו להשיב?
תשובה
הלכה פסוקה בשלחן ערוך יורה דעה סימן שפ״ד. כי מי שנפטר לו קרוב שמתאבל עליו והוא רב שרבים צריכים לו, מותר לו ללמד תורה ברבים בימי אבלותו, כפי שכתב הרב רבנו יצחק אבן גיאת ז״ל בספרו מאה שערים עמוד מ״ט בהלכות אבילות. ובשלחן ערוך סימן שפ״ד.

וכן רב שפונים אליו בשאלה הלכתית בכל נושא שהוא. נקרא שרבים צריכים לו ומותר לו לפסוק להם את ההלכה בתנאי שהיא שאלה מעשית ולא תיאורטית.
שאלה - 142999
כתוב בתלמוד מסכת מועד קטן כ״ד, ב. כי הרגל כלומר חג מבטל גזירת שלשים. האם שבעה הוא מבטל?
תשובה
בהחלט כן, אך נבאר הענין היטב כי מי שנפטר לפני החג ונקבר בערב החג ביום לפני כניסת החג, יושב שבעה שעה אחת ומיד יוצא מהשבעה ומותר במקלחת והחלפת בגדים וכל דיני השבעה בטלים ממנו. אך עדיין עליו לשמור שלשים ימי אבילות לעוש 23 ימים כי יום החג נחשב כשבעה ימים.

אך אם סיים את השבעה בבוקר ערב החג, שעה לפני כניסת החג מתבטל ממנו גזירת שלשים. ומותר להתגלח להסתפר ולגזוז צפרניו. וכל זה מדובר בשאר קרובים, אך בנים ובנות האבלים בין על אב בין על אם נוהגים אבילות שלשים יום מלאים ורק ביום 31 יוצאים מהאבילות.
שאלה - 142998
כבוד הרב שמענו בצער שכבודו נמצא במצב של אנינות בר מינן. האם מותר לומר עכשיו או לכתוב דברי נחמה?
תשובה
לא אומרים דברי נחמה כלל. כי נזכר במשנה ואל תנחמהו בשעה שמתו מוטל לפניו. אלא יכולים לבקרו ולתמכו. וניחומים רק אחר הקבורה. בשורות טובות לנו ולכל ישראל.
שאלה - 142997
בשלחן ערוך שמ״ג. כתוב שאם מת בעיר אסור לומר שלום איש לרעהו. וכן כולם אסורים במלאכה. האם זה שייך בימינו?
תשובה
כתבו האחרונים וכן הביא הלבוש שמ״ג, ב. שהמדובר בכפר קטן או מושב שכולם כמשפחה אחת. וכן כשאין מי שיטפל בעניניו. אך בערים רחבות או כשיש חברה קדישא המטפלת יכולים לעשות מלאכה. רק כאשר הלויה עוברת שם אסורים, אך אצלינו מותרים.

אך צריכים לדעת שבבית העלמין אסור לשאול בשלום ואסור לאחל ברכות ומזל טוב וכולי. וכן כתב הרב ערוך השלחן. והביאו ראיה מדברי הרמב״ם ז״ל.
שאלה - 142996
לכבוד הרב, מחילה מכבוד הרב, יש טעם שהרב אמר לבקש בקשות לפני יהיו לרצון השני ולא הראשון? האם בכדי שיוכל לענות לקדושה ואמן בחזרה? נפקא מיניה למקום שמאריכים בעמידה. תודה רבה
תשובה
העורך: עיין באורחות ציון.
שאלה - 142995
שלום לכבוד הרב
האם מותר לעשות בר מצווה בב' באב באולם זה היום שבני נולד או שיש בעיה בזמן הזה בגלל הזמן הלא כל כך טוב שקרא לעם ישראל לפני החורבן?

תשובה
העורך: שתערכו את החגיגה אחרי תשעה באב.
שאלה - 142994
לכבוד הרב
לצערי נודע לנו שאח שלי עשה מעשה ואותו אישה כרגע בהריון.
הוריי בדיכאון,אמא בוכה,שואלים האם אפשר להתפלל שהילד ייפול לבד?
אנא ממך הרב תעזור לנו,לא יודעים מה לעשות

תשובה
העורך: אסור להפיל שום עובר בכל מצב. כי הפלה היא רצח, השם יצילנו!
שאלה - 142993
שלום לכבוד הרב

א.שמי יובל, חוזר בתשובה כיום אברך . רש"י כתב על יובל שקשור לעכו"מ .האם עלי להוסיף שם?
ב. הטעם שאין מברכים על ההגדה מפני שתלוי באחר. אך מצוה שיספר לעצמו גם לבד?

תשובה
העורך: יובל שם יפה.
שאלה - 142992
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשיעור הלכות קבוע (נתקלנו, בלימוד מגלים לא נתקלים) בספר הליכות עולם
ברב שאסר נתינת צימוקים במים בשבת שם הרב הרנ"ר, רבי לא ידע מי הרב וחשבנו אם תוכל לסייעה ללמד אותנו. תודה לרב

תשובה
הוא רבנו נסים ריזיליו ז״ל.
שאלה - 142991
שלום רב למו"ר נר"ו.
כיצד לכתחילה ינהג אדם שטבילת אשתו חלה בליל שבועות?
האם ראוי לדחות?
והאם יש הבדל במידה ויש לו אורחים לחג?
יורה המורה ושכמ"ה.

תשובה
לא לדחות.
שאלה - 142990
הסתלק לעולמו הבוקר יום רביעי הרב יהודה מוצפי ז״ל בנו של המקובל האלהי רבנו סלמן מוצפי זצוק״ל.
המנוח היה בן ס״ד שנה והוא אחיו של מורנו ורבנו יבדל לחיים טובים אמן.

תשובה
תנוחמו מן השמיים.
שאלה - 142989
שלום לכבוד הרב
כאשר אדם נפטר והנשמה מתגלגלת לגוף אחר. מה נעשה בקדיש שאומרים כל השנה או באזכרה? למי זה הולך אם הנשמה קיימת בגוף אחר.
בריאות וחיים ארוכים לכבוד הרב.

תשובה
נשמה אינה גוף מוגדר כמו כל האלמנטים בעולמינו. נשמה היא אור. האור שלא תוקן בם בגלגול. המתוקן עולה למקומו.
שאלה - 142988
שלום לכבוד הרב
רכשנו דירה לפני כ-5 שנים שילמנו קרוב ל300 אלף שקל.
לא התחילו לבנות ויש המון חוסר וודאות ובילבול.
מה עלינו לעשות או לקבל על עצמנו כדי שישתנה המצב לטובה?

תשובה
לא קונים דירה על הנייר.
תקראו כל יום פרק קי״ט בתהלים.
שאלה - 142987
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעבודה יש שינוי ולקחו לי סמכויות אך נשארתי באותו דרג והשכר כמעט לא השתפר- מנסה להרות כבר למעלה משנה וחצי - לא יודעת אם לחפש עבודה עכשיו או להמתין

תשובה
לא נורא, העיקר שיש לך עבודה.
שאלה - 142986
שמעתי בשיעור פירוש במגילת רות שאמרו לרות ״וטבלת פיתך בחומץ״ שאכלה פיתה עם חומוס. זה נכון?
תשובה
שקר גמור, פירוש חילוני של מפרשי התנ״ך הכופרים בדברי חז״ל.
כל המפרשים כולל המתרגם.

בתלמוד מסכת שבת קי״ג, ב אמר רבי אלעזר מכאן שהחומץ יפה לשרב. ומדרש רבה ויקרא ל״ד, ח. ורות רבה ה, ו. שכן דרך הקוצרים לטבול פיתם בחומץבשעת השרב. ואתה וכונו ניזהר ונשמר לבלתי לקרוא בספרי המפרשים הכופרים ואינם מקיימים מצוות התורה.
שאלה - 142985
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אשמח לדעת מהו הפסוק לשם יסמין?תודה רבה!
תשובה
אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון.
שאלה - 142984
לכבוד הרב שלום רב
עוד כחודש אני ב"ה מתחתןבזמן האחרון יש המון חששות ופחדיםמה לעשות כבוד הרב?

תשובה
זה היצר שמשגע אותך. אל תיכנע לו, כי הוא מקנא בך מאוד שאתה זוכה באשה יקרה וטובה, ועומד להקים בית בישראל.

תגער בו ואמור ״חתום פה שטן ואל ישטין עלינו זעום בו וידום ויעמוד מלאך מליץ טוב בעדינו״.
שאלה - 142983
שלום לכבוד הרב
האם בהבדלה בבית הכנסת כדאי להבדיל עם כל ה"תוספות" כמו תפילת ר' לוי יצחק, אליהו הנביא, או רק עיקרי ההבדלה
רוב המתפללים מהציבור הכללי ואינם מבדילים בביתם

תשובה
לא להוסיף כלום. הבדלה רגילה.
ודבר לי אליכם, עזבתם את המקורות של מעיינות התורה וחיפשתם סגולות חדשות. בתלמוד ירושלמי מובא הנוסח של התפילה של מוצאי שבת קודש או״א בס״ט ובמז״ט החל עלינו את ששת ימי מעשה הבאים לקראתינו לשלום. והיא תפילה שחוברה לפני אלפיים שנה!!! ונדפסה בכל הסידורים, אשכנזים וספרדים. ועיין בשיבת ציון.
שאלה - 142982
שלום לכבוד הרב
אחותי שלא בקשר איתי ילדה,לפני החתונה היתה בהריון ויש לי כעס עליה עשתה גם הרבה בעיות להורים
עכשיו צריכה לשמוח בשמחתה וקשה לי להעמיד פנים נא עצתך הטובה
תודה

תשובה
תבקרי אותה ותקרבי אותה.
שאלה - 142981
לכבוד הרב שלום רב
בן 6 נוטל ידיים בבוקר בחפזון ולפעמים גם לא נוטל ואומר שנטל
אני מתעקשת איתו ליטול שוב ומשדרת לו מעט חוסר אמון
האם עדיף להניח לו?

תשובה
להשתדל להיות לידו בשעת הנטילה.
שאלה - 142980
לכבוד הרה"ג שלי"טא האם מותר (חרדית ) לרכוש מכשיר מוגן לצורך מייל ועבודה וסידורי משרד וביחוד לשליחת טפסיים אשיים לרפואה ,בעלי אברך לא מוציאה החוצהואין שימוש בטל. תודה.
תשובה
לצרכי עבודה או רפואה מותר בפיקוח.
שאלה - 142979
שלום לרב
מתקיים כל יום שיעור הלכה בכולל ערב, ואני לומד גמרא שאני חוזר מהעבודה.שמעתי הלכה שמי שיש לו 3 שעות ביום ילמד הלכה פסוקה בלבד. האם הרב יכול להרחיב ולכוון אותי?

תשובה
תלמד שעתיים הלכה ושעה אחת גמרא.
שאלה - 142978
שלום לכבוד הרב
הייתי מאושפז בשבת בבית החולים והרופא עשה לי בדיקה ורשם דוח המחשב בהתאם לתשובות שלי, האם הייתי צריך להתעקש לבקש שיבדקו אותי רק במוצ"ש?

תשובה
יש בדיקות שהם בגדר פיקוח נפש. והיה כדאי שגוי ירשום אם אפשר.
שאלה - 142977
שלום לכבוד הרב
בן 51 בריא בדר"כ ללא כולסטרול או ל.ד. גבוהלפני חודשיים פתאום אירוע מוחי צד ימין נפגעמה כבוד הרב ממליץ לעשות?

תשובה
רפואה שלימה ולאכול נכון להתייעץ עם תזונאי.
שאלה - 142976
הציעו לי להעביר בליל שבועות שיעור לילדים.האם להסכים או עדיף להגיד את התיקון.
תשובה
שעה אחת שיעור לילדים. ומיד תתחיל באמירת התיקון.
שאלה - 142975
לכבוד הרב מוצפי שליט"אאמרו לי שיש הלכה שאומרת שאסור לאדם להתלבש כמו תלמיד חכם אם הוא לא תלמיד חכם
תשובה
נכון בהחלט. אך ילבש כדרך האנשים החרדים.
שאלה - 142974
לכבוד הרב
מחילה אם השאלה מיותרת
בארחות ציון ח"א עמ' ער כתובה כוונה בשם אור צדיקים לכוונה בכל פעם שאומר "אלהים" בפרשת העקידה.
האם זה רק כשאומר "אלהים" או גם "האלהים"?
תודה

תשובה
גם וגם.
שאלה - 142973
שלום לכבוד הרב
במחילה מכבודו בקשר לשאלה במי שנקברה בכוכין וחלק מהמשפחה רוצים להוציאה לקבורת שדה,קבורתה ביום שישי.מה שהרב יפסוק הם יעשו.ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה.

תשובה
לא נכון להוציא הנפטר ממקומו. יש בזה כמה חששות הלכתיות.
שאלה - 142972
שלום לכבוד הרב! אודה לרב אם יכול לענות עוד הערב.מותר להיכנס לקברי צדיקים בזמן? שלא בבית עלמין?כמו למשל שמואל הנביא שאני רוצה להגיע להילולה
תשובה
מותר לאשה בזמנים כאלה ללכת.
שאלה - 142971
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כהורים אנו אמורים להסביר וללמד את הבנים על איסור השחתת זרע לבטלה ואם כן מאיזה גיל ובאיזה דרך?
תודה רבה וישר כח לכבוד הרב

תשובה
לא לדבר בכלל על כך. זה מעורר יותר סקרנות חלילה.
שאלה - 142970
לכבוד הרב
זו שוב אני עם ה2 הפלות. הרופא המליץ לא להמתין יותר מחודש, ואני פוחדת מאוד שמא תקרה לי הפלה נוספת או שיוולד חלילה בעל מום. ילדים בריאים ברוך השם. האם במצב כזה לחכות?

תשובה
לפנות דחוף למכון פועה.
שאלה - 142969
לכבוד הרב
ברצוני לעשות פדיון נפש לילדה שלי ליאל שרה בת אמלי
בת 4 חודשיים בפעם השלישית כבר בבית חולים
ומה לקחת על עצמי לרפואה של הילדים מוכן לעשות כול מה שהרב יגיד לי לעשות

תשובה
בלי נדר נעשה לה.
שאלה - 142968
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בת 29 רווקה , מצאתי לעצמי 6 עוונות כרת, הייתי רוצה לעשות תיקון לכריתות הללו..
איך אוכל לעשות זאת? אני בצער גדול בגלל זה.

תשובה
אם תוכלי תתעני יום אחד מעלות השחר ועד צאת הכוכבים לכפרה ביום חמישי הקרוב ערב ראש חודש סיון הנה מה טוב, ואם לאו תקראי ספר תהלים כולו לכפרה.
שאלה - 142967
רבנו היקר,כל העולם ראו היום בטלויזיה את מורנו ורבנו וידידנו הראשון לציון,
לא מבזבז אף רגע דל : פותח ספר ועוסק בתורה, בעת שכל העולם כולו ממתין שעה ארוכה לנאום של נשיא אמריקה

תשובה
ירבו כמותו בישראל.
שאלה - 142966
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למה גויים במעמד של נשיא או ראש ממשלהכשהם באים לכותל או למקום יהודי,הרב של המקום נותן להם כיפה? האם זה בכלל מותר?
ה' ישמרך

תשובה
בכיפה אין שום קדושה. היא גורמת להראות הכנעה בפני השכינה הקדושה. ישנם דברים אחרים שאין כאן המקום להזכירם.
שאלה - 142965
שלום כבוד הרב,
ח בתשובה כבר 10 שנים ב"ה למדתי ילקו"י וחזו"ע בש"ט
אני לקראת סיום מסכת תענית (מסכת ראשונה שלי)
האם לעשות סיום בציבור או שעדין לבד בצנעה ? אני מאוד בישן
תודה

תשובה
בצינעא.
שאלה - 142964
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשעה טובה ומוצלחת נולדה לנו אתמול בת, כ"ו באייר
האם יש עניין לקרוא לבת בשם שקשור לתקופה בה נולדה ואם כן נשמח לקבל שמות שיכולים להתאים
תודה

תשובה
רות.
שאלה - 142963
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה ל'ה שנתן לנו את הרב בדורנוהאם מותר לתת לבני שהוא נשוי ואברך200000 ש"ח משכנתא ממעשרותשנזכה לקבל את משיח צדקנו ביחד עם הרבבבריאות איתנה אמן

תשובה
תעשה אתו תנאי שיעסוק כל היום בתורה. ללא שיחות של בטלה וללא שום עיסוק אחר רק בתורה יהגה ביום ובלילה.
שאלה - 142962
לכבוד הרב: האם ל-7 ברכות חייב עשרה או אפשר לברך בפחות עשרה?
תשובה
צריך השתתפות של עשרה.
שאלה - 142961
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט”א
נגמרו כל האריכי הפרישות ולא ראיתיהאם אני צריכה לבדוק גם אחרי...
תודה כבוד הרב

תשובה
בעיקר לפני .....
שאלה - 142960
שלום לכבוד מו״ר עט״ר מאור עיננו!
הפעם לא שאלה במחילה:
רק להודות מעומק הלב על מסירות הנפש. ומאחל לכב׳ אריכות חיים מתוך בריאות שלמה! וסליחה אם ח״ו לא שאלנו באתר כראוי...

תשובה
תודה לכולכם על הכל. ועוד רבות בשנים יזכנו השם יתברך להיות יחד בשאלות ותשובות מחכימות.
שאלה - 142959
מצות חברת "אביב"-רשום כשר לפסח בהשגחת הרב יוסף מ. גליקסברג(חבר מועצת הרבנות הראשית) ובהשגחת הרב איתיאל גליקסברג (רב מפעל מצות אביב בני ברק)
האם מותר לאכול לאחר הפסח?

תשובה
מותרים באכילה.
שאלה - 142958
לכבוד הרב
מגיל קטן עובדת עם אבי בעסק הנהלת חשבונות. כיום ברצוני ללמוד ראיית חשבון.אני חוששת שלא אצליח בלימודים ובתחום זה, למרות שאני מעוניינת מאוד.
האם זה המקצוע עבורי?

תשובה
אם תאמיני תצליחי.
שאלה - 142957
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
המנהג בבית הכנסת לומר קדיש "על ישראל" אחרי השיעור ומיד לאחר מכן מתחילים "פתח אליהו" של מנחה ואומרים שוב קדיש "על ישראל".האם יש בכך מרבה בקדישים?

תשובה
אסור לעשות כן.
שאלה - 142956
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הרב ממליץ ללמוד בספרים של ....לעניין תיקון הברית
תודה רבה לרב

תשובה
לא, כי מי שלא למד בצעירותו אצל זקני הדור שעבר ולא שימש גדולים, יכול להיות ירא אלקים ובן תורה מצויין, אך לא יכול להורות את עם ישראל. ובהכרח שיצאו טעויות מתחת ידו.
שאלה - 142955
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אתמול חתונה. מהיום 7 ברכות כל יום בבית אחר כיון שאין לחתן ולכלה בית כרגע. מה ההלכה אומרת האם מברכים 7 ברכות או שלא איך יש לנהוג?

תשובה
רק ברכת הגפן וברכת אשר ברא. מזל טוב.
שאלה - 142954
שלום לכה"ר
אורח שמגיע ויש לו דרישות שלא ראויות האם מותר לשקר ולהגיד שאין/נגמר/התקלקל/לא נמצאים ע"מ למנוע ממנו להשתמש/להגיע?

תשובה
כן בהחלט. כי כך לימדונו רבותינו משנים מפני דרכי שלום.
שאלה - 142953
לכבוד הרב
ברוך השם אני נשואה לתלמיד חכם,איו לו שום הנאה מהעולם הזה, שוקד בעולמה של תורה,כמו רבי עקיבא,לפעמים אני פוגעת בו במילים,איך עושה תשובה

תשובה
תשתדלי להבא. והוא מוחל ואין לך עון.
שאלה - 142952
לכבוד הרב שלום רב
איזה תפילות כבוד הרב ממליץ להורים להתפלל על ביתם לזיווג
תודה רבה

תשובה
יש תפילה בספר אורח צדיקים שכתב מור אבי ז״ל.
שאלה - 142951
שלום לכבוד הרב
האם יש מקור שאנשים נוהגים לשמור את חבל הטבור של התינוק שנשר למשך כמה שנים

תשובה
צריך לקבור אותו מיד.
שאלה - 142950
לכבוד הרב
בקשר לשינוי שמי. האם מספיק להכריז על שם חדש לאישה,במי שברך לעולה לתורה "מי שברך אבותינו אברהם יצחק..",או שצריך נוסח מיוחד שמכריז ששמו של פלוני ..יקרא מעתה..?

תשובה
מספיק בהחלט ומצויין.
שאלה - 142949
אני משתדל ללמוד בכולל. אך מאוד פדנט ומקפיד על לבושי צבע החליפה והעניבה ועוד. ונראה לי שהדבר גוזל ממני זמן לימוד תורה. ורציתי לדעת אם אני עושה בזה קידוש השם או לוותר?
תשובה
עיין בדברי גאון עוזינו מרן החיד״א ז״ל בספרו פני דוד פרשת כי תצא סימן ט. שכתב ״והאיש שחייב בתורה לא ילבש שמלת אשה ״להתעטף במלבושי הנשים״ שהוא החולשה והרכות והליכה אחר היופי ועידון הגוף והמלבושים. כי בזה ממעט מלאכת שמים. ולא יקנה קנין תורה. כי תועבת השם אלקיך כל עושה אלה האיש שאפשר לעסוק בתורה ומתעדן בתפנוקים ועושה עצמו חלוש כאשה״.
והדברים הללו מדברים בעד עצמם.
שאלה - 142948
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לי להזמין חברה קרובה לחנוכת בית של ההורים כשידוע לי שאיננה מתלבשת על פי קו הצניעות, כאשר כמובן יהיו גם גברים בערב המצווה הזה

תשובה
חס ושלום. זכיתם לבית אנא אל תחטיאו את הגברים במראה אסור ובמחשבות אסורות.
שאלה - 142947
לכבוד הרב שלום רב
האם כשמניחים סיר עם מרק קר בשבת בקומה שניה על פלטה שאמורה להידלק עם שעון שבת והרוטב מגיע לטמפרטורה שהיד סולדת בו,האם יש בכך משום מבשל?
תודה רבה למו"ר

תשובה
יש מי שמתיר. ולצורך זקן חולה או קטן או מיניקת וכדומה מותר.
שאלה - 142946
לכבוד הרב שלום רב!מה הדבר הטוב שאפשרי לעשות לעילוי נשמת בשנה הראשונה?תודה כבוד הרב
תשובה
לימוד תורה ועוד שיעור תורה.
שאלה - 142945
כבוד הרב הגדול שליטא
מותר לכתוב שם השם..... נתן לי לשון למודים ,על ביצה ולאכול בשבועות כסגולה לנוולילדיםמניין קטן ביום ירושלים לגבי תחנוןאם אפרוש ואומר לבד ישימו לב

תשובה
א, אסור בהחלט לכתבו ואסור לאכלו כי זו מחיקה. ב, תתפלל בצד במקום צנוע שלא ירגישו בך מאומה.
שאלה - 142944
לכה"ר
בעלי ב"ה לומד בכל זמן פנוי ומבקש ממני לא לדבר על כך עם חברות כי מבקש שעיסוקיו הרוחניים יהיו בצנעה. אני לא פעם חוטאת ומספרת.דעתו של בעלי לא נוחה עם זה.האם ישנה בעיה בכך?

תשובה
בעלך צודק בהחלט ואסור לספר עליו מאומה. כדי שהברכה תשרה בלימודו.
שאלה - 142943
שלום לכבוד הרב
אשה זוכה בלמוד תורה של בעלה וילדיה,אשה שלצערה לא זכתה להקים בית והכינה צוואה לאחיינים שלה לומדי תורה, היום נם תומכת בהם,האם תהיה לה זכות בלימוד תורה שלהם?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 142942
כבוד הרב,
חברה סובלת מאד, חושדים שזאת המחלה חס ושלום. מה לעשות? היא לא מצליחה להתפלל אפילו ברכות השחר. אני יכולה לכוון שתפילות וברכות שלי ילכו עבורה? רבקה בת שרה אימנו

תשובה
לא לחלוטין עבורה. אלא שותפה איתה בכל המעשים הטובים.
שאלה - 142941
לכבוד הרב
פרסמו בשם הרב שאמר לומר 8 פעמים את 8 הפסוקים מפרק קיט שבתהילים המתחילים באות ח' ובאות ל' וזה סגולה לזיכרון. מתי יש להגיד את הפסוקים? לפני כל לימוד? או בבוקר?
תודה.

תשובה
לא זכור לי כרגע.
שאלה - 142940
שלום לכבודו. רוצה מאוד לקרא את סדר 4 מיתות בי"ד בהלוויה בקונטרס היחיאלי. האם הרב יכול לציין מקור מדוייק כלומר איזה חלק, פרק, עמוד סימן וכדו'.
חטאתי ורוצה לצוות זאת.
תודה

תשובה
לתקן בחיים זה שווה פי אלף מלתקן אחר הפטירה. היום ועכשיו תלמד תורה, תהלים, תאמר וידוי, ותעשה מעשים טובים.
שאלה - 142939
בת 31
ברגע של כאב טענתי בפני אבי שלא עושה מספיק כדי שאתחתןכמו לפנות לרבנים לברכה ולהתחייב על כסףאבי נבוך ולא יודע מה עליו לעשותוביקש ממני לשאול את הרב ויעשה כל מה שיאמר לו

תשובה
לא הבנתי איזה ״רבנים״ לוקחים כסף כדי להתפלל על יהודי? מי שעושה כן הוא ספק יהודי!!!

תתפללו בעצמכם לאבינו שבשמים והוא לא לוקח כסף. וזו תפלה הכי טהורה.
שאלה - 142938
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך להתפלל עבור שלומו של ילד קטן שנפגע קשה מנפילה במדרגות?הילד נפגע בראשו ושבר ידייםאיזה פרק תהלים לקרוא לרפואתו?תודה רבה

תשובה
פרק מ״א בתהלים.
שאלה - 142937
אנחנו גרים בחו״ל ורצינו לדעת האם חלב מפוסטר שהפיסטור נעשה על ידי גוי אסור משום בישולי גויים?
תשובה
לכאורה הדבר מותר כי כך כתב הרמב״ם ז״ל בהלכות מאכלות אסורות פרק י״ז הלכה י״ד שהחלב שגוי בישלו אינו נאסר, מכיוון שהוא נאכל כמו שהוא ללא בישול, וכן הוא בשו״ת מהרש״ם ז״ל חלק ב סימן רס״ב שהחלב הנ״ל מותר.

אלא שכיום המציאות השתנתה בהיות והרופאים טוענים כי שתית חלב ישירות מהבהמה ללא בישול או פיסטור מסוכנת לבריאות. כי מצויים בו חיידקים היכולים לגרום זיהום. ולמעשה גם אם ישנם בני הכפרים ועוד ששותים חלב בלתי מפוסטר, אך הם מיעוט. ובימינו ברוב המדינות המסודרות אין שותים חלב ללא פיסטור. ולפי זה שייך בישולי גויים בחלב. ועיין בשו״ת מנחת יצחק חלק י סימן ס״ז שיש להחמיר בזה בימינו.
שאלה - 142936
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כוסות קרטון לשתיה חמה צריכים הכשר?בין אם הם תוצרת חוץ או תוצרת הארץ.תודה לכבוד הרב

תשובה
בהחלט לא. רק לפסח קונים בהכשר.
שאלה - 142935
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

רציתי לשאול האם האתר מיועד דווקא לחילונים/ מתחזקים גרידא, ולא לחרדים, כי עדיף מאוד לא להיכנס כלל לאינטרנט.
תודה

תשובה
מיועד ליהודים שאין להם רב שידריך אותם בארץ ובחו״ל.
חרדים לא גולשים באינטרנט.
שאלה - 142934
לכבוד הרבברצוני לדעת אם מותר להוריד כביסה ממתקן שנמצא בתוך הבית ואם מותר לקפל כביסה בשבת תודה רבה
תשובה
לקפל אסור בהחלט. להוריד כביסה רק בגד הנחוץ לשימוש היום. ואם צריכים את המקום של המתקן לצורך שינה שם או סעודה מותר לסקו למקום אחר.
שאלה - 142933
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סיום מסכת בבית וכשסיימו, הרב של השיעור ביקש לקרוא לבעלת הבית, וכשבאה (מחוסר נעימות) אמר תודה וכו' לנוכח חברי השיעור
האם ההנהגה הזו ראויה?

תשובה
מעשה מכוער ולא צנוע בכלל.
שאלה - 142932
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כדי לקיים מצות שילוח הקן אני צריך לאחוז ביונה עצמה או שאני יכול להעזר ע"י מקל?

תשובה
לכתחילה תשתדל לאחוז בה ממש. ואם אי אפשר תוכל לגרשה במקל בעדינות.
שאלה - 142931
שלום לכבוד הרב
האם מותר לי להביא עלונים בשבת לבית הכנסת שאני יודע שיש חדש גדול מאוד שיקראו הזמן התפילה.
מדובר בעלון של

תשובה
מאוד כדאי לא להתעסק בכך. כי יש מציאות מירבית שהרבה דברי תורה נזרקים לאשפה וזה בזיון נורא ועון חלילה על הציבור.
שאלה - 142930
כבוד הרב אני מודאגת, היום פועל גוי ניקה את השטח מעשבים וקוצים עם שופל וגם עקר לי 2עצי רימון שלא נותנים פרי טוב, לא בקשתי ממנו והוא עקר לבד.מה עליי לעשות
תשובה
אם את לא אמרת לו אין עלייך שום אחריות.
שאלה - 142929
שלום לרב מצפי המיוחד, האם יש חשיבות לאן משליכים את שערות הזקן לאחר הגילוח במכונה?אשה יכולה להתפלל בבית בסנדלים? כמובן בחצאית ארוכה.האם בחג השבועות דנים את האדם?
תשובה
שיער קצוץ מותר לזרקו. ויש מחמירים שמגדלים זקנם ואינם מספרים אותו. ואם נושר שיער מניחים אותו בקופסא ושומרים אותו.
ב, אשה יכולה להתפלל גם בלי סנדל לרגלה בביתה פנימה.
ג, בכל חג יש משהו מסויים ויש להרהר תשובה לפני בואו ולתקן המעשים. ומוזכר במשנה ״בעצרת (הוא חג השבועות) נידונין על פירות האילן. ולכן יש שהיו מתענים בערב ראש חודש סיון הוא השנה ביום חמישי זה.
שאלה - 142928
לכבוד הרב
אשה התחתנה עם בעל והתאלמנה התחתנה עם בעל מספר 2 והתגרשה ובשבוע הבא בע"ה מתחתנת עם בעל 3 האם צריך לעשות תיקון לנושא אלמנה השאלה דחופה.

תשובה
כדאי לעשותו בעשרה כנזכר בספר אמת ליעקב לרבנו יעקב שאלתיאל ניניו ז״ל.
שאלה - 142927
מי שכותב שם מהשמות שאינם נמחקים ועשה בין האותיות קו המפריד ביניהם. האם מותר למחקו או שיש בו קדושה?
תשובה
בשו״ת אבני נזר יורה דעה סימן שס״ה כתב בענין שם הקדוש אל״ף למ״ד. שכתבו כסדרו ועשה מקף כזה - בין שתי אותיותיו אם יש ךחוש למחיקה וכתב להחמיר כי בכתיבה התכווין לשם השם.

אך דעת הרב שבט הלוי חלק ג סימן ק״ע שהאיסור בספק ואין זה ברור שיש בו קדושה.
שאלה - 142926
שלום לכבוד הרב
הכנסתי ג'חנון בשקית של קוקי,סגורה היטב בתוך סיר של חמין בשרי,האם הג'חנון ניהיה בשרי,תודה רבה לצדיק

תשובה
בשרי גמור כי בולע אדי הבשר.
שאלה - 142925
לכבוד מו"ר
1. האבנים הגדולות והבינוניות (חוץ מהקטנות למעלה) של הכותל המערבי, הם אבנים שבהם בנה שלמה המלך את הכותל?
2. ומה לגבי האבנים של ה'הכותל הקטן'?
תודה רבה לכבודו.

תשובה
הוא המשך הכותל המערבי שבלקו הגדול מכוסה במבנים שונים. ואבניו התקיימו בתקופת בית שני כמו האבנים הבינוניות שבכותל הגדול והקדושה בו אותה קדושה כי השכינה שורה במערב.
שאלה - 142924
לכבוד הרב
הוואקום פתח לי את העין ימיני שנולדתי.רופאת עינים פלסטיקה אומרת אפשר לעשות תיקון תפרים בעין וזה יראה טוב יותר אך מחשש שזה רק יגרע יותר ירדתי מהענין לעשות או לותר?

תשובה
אם ישנו חשש של נזק לא לגעת שם.
שאלה - 142923
שלום לכבוד הרב
האם את למנצח בנגינות בצורת המנורה - יש לומר מימין לשמאל או שמאל לימין, ראיתי דעות לכאן ולכאן?

תשובה
משמאל לימין כמנהג כל ישראל זה מאות רבות בשנים.
שאלה - 142922
שלום לכבוד הרב
מנין נץ,לאחרונה מס'מצומצם של מתפללים 10-12 וחלק מאריכים ב18
יש בעיה עם 9 עונים בחזרת הש"ץ.האם להעדיף תפילה אחת בקול כי כשיש 9 עונים לא תמיד עונים כולם

תשובה
תעשה חזרה בתשעה עונים ולא לוותר.
שאלה - 142921
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,עובד אצלנו בבנין,מנקה.האם מותר לומר לוועד הבניין שאני מעוניין לנקות במקומו?האם זה נקרא לרדת לאומנות חברך? או קיפוח פרנסתו?
תשובה
אם בן ברית הוא אסור לרדת לאומנותו.
שאלה - 142920
שלום לכבודו
בית כנסת במקום עבודה[מנחה וערבית] מבקשים ממני לעלות חזן מכיון שאין חזן קבוע איך אינני מרגיש ראוי לצערי שסיבות אישיות בתוך ביתי האם בכל זאת אני יכול לעלות חזן?

תשובה
כדאי לעלות חזן כי לא נדע סתרי לבבו של שום אדם.
שאלה - 142919
שלום למו"ר
כבוד הרב ב"ה אני רוצה הינומה אטומה מפאת צניעות וקדושה יש עניין? הרבה חסידים שמים הינומה אטומה יש בזה ממידת חסידות?
מה הרב אומר על כיסוי ראש אחרי חופה בלי ייחוד?

תשובה
מנהג הספרדים כל העדות מהמזרח להניח הינומא שקופה. גם ההינומא העבה בעייתית במחינה הלכתית כשלא מסירים אותה בשעת הקידושין כי העדים אמורים לזהות פני הכלה כשמקבלת את טבעת הקידושין.

בלי חדר יחוד אינה חייבת בכיסוי כלל וכן המנהג. ולא דעתי האישית היא הקובעת אלא מנהגי אבותינו.
שאלה - 142918
לכבוד הרב שלום רב
היה לי חבר לעבודה שגר בארצות הברית והלך לעולמו,חבר אחר הביא לי מעט עפר ואבן מחפירה של הקבר ואני לא יודע מה לעשות עם זה.
אודה לתשובתך
תודה מראש!

תשובה
עבירה עשה כי כל מה ששייך לקבר אסור בהנאה. ומדוע איפה קיבלת זאת ממנו.

לך לבית עלמין יהודי ותניח את העפר באחת מפינותיו.
שאלה - 142917
לכ' הגאון מעוז ומגדול הרב מוצפי שליט"א
בקנטרס היחיאלי להמקובל הצדיק הגאון ר' יצחק אלפיה כתב שטוב לעשות 4 מיתות ב"ד והקפות לנפטר ומכפר עליו. מה דעת מור אביך? ולמה חברות קדישא לא עושים זאת היום?

תשובה
זה מכפר כי יש בו צער לנפטר וגם בזיון. אך מי שלא ציווה אסור לעשות לו זאת. אגב, איני עובד בחברה קדישא.
שאלה - 142916
לכבוד הרב
ארגז מצעים של מיטה שנפתח ונסגר בד"כ עם קפיצים ויש בתוכו דברים,האם יש לחוש בפתיחתו וסגירתו בשבת משום בניה וסתירה של אהל?
תודה למו"ר

תשובה
כל כלי בין מחובר לקרקע בין המיטלטל, המורכב עם צירים העשויים לפתוח ולסגור אין בו משום בנין וסתירה בשבת.
וכן כל שפותח איזה כלי או רהיט להשתמש בו כדרכו אין בו איסור משום אוהל כי אינו צריך את האויר אשר תחתיו. וכן הסכימו כל הפוסקים.
שאלה - 142915
לכבוד הרב
בעלי עם פריצת דיסק, כאבי גב עזים. זריקות לא עוזר, לא ניתן לנתח. מידי פעם מבקש ממני למרוח משחה על הגב, גם בימים האסורים. (אינו מוכן שבן משפחה אחר יעשה זאת). מה הדין?

תשובה
אם יש בן משפחה אחר שהוא יבצע זאת. אם אין תבצעי עם כפפות.
שאלה - 142914
לכה"ר
בחסד ה',בשבת לומדים תורה וקריאת תהילים בנים לחוד (מלמד) בנות לחוד (בעזרת נשים מלמדת) לכבודו ה' ולעשות לו נחת רוח. בסוף ממתקים.
נשמח שהרב יכתוב מילות ועידוד לילדים

תשובה
אשריכם בני ישראל. אשריכן בנות ישראל. יקרים ואהובים אתם כולכם. אשרי יולדתכם. אשרי הוריכם השולחים אתכם בעיצומו של היום הקדוש בו בחר אבינו שבשמיים הוא יום שבת קודש לעסוק בקריאת ספר התהלים שנכתב ברוח הקודש.

בקריאתכם אתם מעמידים את העולם, אתם מחזיקים את כל היהודים בעולם כולו. שולחים רפואה שלימה לכל חולי ישראל. מגינים על כל יהודי ויהודי.

יהי רצון שתאריכו ימים ושנים טובים. תצליחו בכל מעשה ידיכם. תגדלו לתורה וליראת השם טהורה ותשמרו את המצוות כולם. תודה שאתם מגיעים כל שבת. תביאו עמכם את חבריכם וחברותיכם וגם הם גם אתם תזכו בכך.
שאלה - 142913
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מצאו לי ברגל מס' קרישי דם מקבלת ת כדורים לילות דם. איזה מזמור תהילים לאמר או מה לקבל על עצמי בלי נדר.

תשובה
מזמורים מ״א וקי״ט במילואו.
שאלה - 142912
שלום לכבוד הרב האהוב והיקר.

דיבר מורנו באחד השיעורים ששמעתי על מעלת ים כנרת אם אפשר תזכורת לענין.

תשובה
בזוהר הקדוש חלק א דר״ס, ב. סימן כ״ה. כתב כי היא הים השביעי בארץ הקודש. והוא כנורו של דוד, ורומזת לכסא הכבוד והתכלת שבמקדש.
שאלה - 142911
מחילה צהרב שלחתי הודעה בטעות לא הפסק הריון אלה אישור מהרב לא להכנס להריון אחרי לידה 5 ילדים כמה מותר לי ומה לקחת גלולות או לעשות התקן היו 3 ניתוחים
תשובה
הפסקה לשנה. ומה שהרופא ממליץ.
שאלה - 142910
שלום לכבוד הרב
ברצוני לדעת אם הרב.... נקרא רב מוסמך ויכול לקדש בחופה? והאם הוא יכול להיות דעת תורה של בעלי? יש לי קצת ספקות אשמח לתשובה תודה כבוד הרב

תשובה
לא רב ולא מוסמך ולא יכול לנהל אפילו מכולת. מתחזה וסחטן.
שאלה - 142909
שלום לכבוד הרב,
יש עניין להתחתן דווקא בראש חודש?
תודה רבה וכל טוב לרב.

תשובה
ליהודים כל הימים טובים.
שאלה - 142908
לכבוד הרב
יעצת לנו לומר פרק קי"ט לפני ועדה בביטוח לאומי(לאחר שנים של טירטורים), תודה לקב"ה ,תודה לרב ב"ה הסתדר גם נושא הקיצבה.
תזכה לשנים רבות וארוכות בבריאות איתנה.

תשובה
תעשו ותצליחו.
שאלה - 142907
שלום לכבוד הרב היקר!
ברוך השם
יש לנו בת ושני בנים שעד לא מזמן אבחנו את שני בני
עם אוטיזם ומה בכך שכל הזמן אנו עוברים עליות ומורדות מאוד חדות
בנפש אשמח לעצתו וברכתו של הרב תודה

תשובה
הבעל והאשה יבצעו בדיקות גנטיות.
שאלה - 142906
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חוק לישראל מעוות שלא יכול לתקון אם פיספס יום ......

תשובה
השמר לך מלהתעסק ולהתגרות בקדוש ישראל הוא רבנו האר״י ז״ל.
שאלה - 142905
לכבוד הרב.
האם האבלים אומרים קדיש לפני הקבורה או רק אדם אחר?
והאם אומרים קדיש ״על ישראל״ או ״יהא שלמא״?

תשובה
אומרים בהחלט קדיש. ואם החזן אמר ״עקביא בן מהללאל״ אומר קדיש על ישראל. ואם אמר רק פסוקים כגון גדול העצה אומרים יהא שלמא. ובסיום ההספד בלויה אומרים על ישראל ונוסח ״תתכלי חרבא ומותנא״.
שאלה - 142904
לכבוד הרב
האם ניתן להשתמש במצנם (טוסטר) ללחם שעשו בו שימוש בפסח ע"י חמץ

תשובה
עדיף שלא.
שאלה - 142903
לכבוד הרב שלום רב
בחור ספרדי המתעטף בטלית עם פסים שחורים בתפילה ולא מעוניין להחליף ללבן, האם זה מותר? עבירה? או שיש חיוב טלית לבנה.
תודה.

תשובה
הוא עובר על ״אל תטוש תורת אמך״. וסובל מדימוי עצמי נמוך כלפי עדות אשכנז.
שאלה - 142902
לכבוד הרב שלום רב
בע"ה כשהמשיח יגיע וינהיג האם עדיין ניתן יהיה לשוב בתשובה?.
מה יהיו תפקידיו של המשיח לקראת הגאולה הסופית מידי בורא עולם?.
כמה זמן תארך התקופה ?

תשובה
כתב הרמב״םז״ל בפירוש המשניות לפרק חלק במסכת סנהדרין ״ודברים אלה אין מי שיודע איך יהיו עד שיהיו״.
לפני בא המשיח הפסוק אומר הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא והשיב......
שאלה - 142900
לכבוד הרב
הפלה שנייה רצוף בחצי שנה , בבית 3 ילדים. מיואשת, אולי לא צריכה עוד ילדים?

תשובה
פסק זמן של חצי שנה ונדבר בעזרת השם. כי אחר כך מתגעגעים לילדים.
שאלה - 142899
ילמדנו רבנו איך צריך להתנהג שמגיעים לאולם אירועים בכששרות בדץ? האם להימנע מלאכול כי קשה לברר את כל הפרטים? או שלשאול את המשגיח ועד אחד נאמן באיסורים ונוכל לשבת ולאכול?
תשובה
הזכרנו פעמים רבות. יראי שמים לא אוכלים בחוץ.
שאלה - 142898
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
התבקשנו לשאול:מה עדיף?לקרוא את כל התיקון בלי להבין הכל;או לקרא חלק,עם הבנה-(וא"כ איזה חלק

תשובה
לקרוא את כל התיקון. בסיומו תקראו קצת דברי הזוהר בהבנה.
שאלה - 142897
לכבוד הרב הבת שלי בת 22. גרה איתנו רווקה. בשבת מדליקה פון בחדרה. האם זה מסלק את השכינה מביתי נו. בעלי דיבר איתה ויש לי צער מאוד חזק . מה לעשות הרב.
תשובה
ירחם השם יתברך עליה ועלינו ועל כל עמו ישראל.
שאלה - 142896
לכבוד ר בן ציון שליטא בן המקובל חכם סלמאן מוצפי
ראיתי שכבודו השיב על שמות חיבה - שיש לקרוא לאדם לפחות 3 פעמים בשמו האמיתי. יורנו וילמדנו הרב מה העניין והסיבה? ומקור הדברים?

תשובה
תודה.
שאלה - 142895
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחותי התגיסה לצערנו ונודע לי שהיא לפעמים מחללת שבת(לא בלב ששלם).באיזה ספר ניתן ללמוד אתה על מנת לעורר את ליבה להתחזק עם שבת? ה' יברך את כבוד הרב!

תשובה
חינוך לא נכון.
שאלה - 142894
לכבוד הרב
מזה כמעט 4 שנים רווקה, היו התחלות של קשרים שנגמרו לאחר מספר שבועות, האם יש חסימה בזוגיות?אם כן מה עלי לעשות ? האם תהיה זוגיות יציבה שתוביל למיסוד בזמן הקרוב? תודה

תשובה
זו לא חסימה ולא מיסוד. צריכה להיות גישה רצינית משני הצדדים להקים בית לשמו של השם יתברך.
שאלה - 142893
לכבוד הרב שלום רב,בער"ש חשבתי בטעות שעדיין לא נכנסה שבת והעברתי המזגן למצב שבת שגרם לכיבוי והדלקה מחדש של המזגן ובסוף התברר שזה בין השמשות. מה עליי לעשות??
תשובה
להתענות.
שאלה - 142892
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בזכות עמידתו האיתנה של הרב בעניין מתקיים היום זה השנה השנייה כינוס תורה על ציונו של הרמח"ל בכפר יסיף עם רבנים שיתנו דברי תורה.

תשובה
חזקו ואמצו ויהי השם עמכם וירבו כמותכם בישראל.
חבל על השקר הנורא כאילו קברו בטבריה שם היה בית הקברות של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא ו״חרדים״ עמי ארצות החריבו הכל וסללו כבישים ובנו רחבה וגזלו את המתים.
וכן עשו פשע חמור ברחבת קבר יונתן בן עוזיאל. והכל בעבור ממון כבוד ומקומות זלילה.
שאלה - 142891
שלום
בית כנסת בעבודה[מפעל תפילת מנחה וערבית]יש מתפללים ראויים שעולים שליחי ציבור אך לעיתים גם מתפללים שלא ראויים להיות חזן אישה ללא כיסוי ראש וכו
האם להשאיר את המצב כך?

תשובה
אל תעיר להם כי אינם חזן קבוע וכדאי לקרבם לתורה וישפרו מעשיהם.
שאלה - 142890
לכבוד הרב שלום
תמכתי בת ח במשך שנים

תשובה
לא מובן מאומה.
שאלה - 142889
שלום לכבוד הרב היקר ראשית תודה לרב על הזכות שבני מסתופף בצילו ונהנה מתורתו ותודה על התשובה של הרב לגבי העבודה לא הייתי רגועה בעניין זמן רב שנזכה להנות מתורתו עד ביאת משיח
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 142888
אין מילים להודות לרב על החיזוק והלימוד ישכ״ג השלושים לאמא יחול בערב שבועותעורכים לימוד וסעודה בליל ה3אפשר לבית העלמין ערב שבועותגילוח לבנים ביום ה 30חזק וברוך
תשובה
לבית עלמין תעלו ביום חמישי כ״ט באייר. סעודה אינה מצוה אלא ביטול תורה וזלילה. בנים ובנות אינם יכולים להסתפר רק ביום ה-31 אחרי הערה מאחרים.
שאלה - 142887
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי שאלות לידע כללי בהלכה שאני לומדהאם מברכים על טלית גדול מכותנה להתעטף בציצית?האם על טלית קטן מכותנה מברכים על מצות ציצית?

תשובה
מברכים בהחלט. וצריך שתהיה מידת אורך 72 סנטימטר ורוחב 24 סנטימטרים.
שאלה - 142886
לכבוד הרב האם דיבור בגנות רב גרמה למוות של תינוקת
והאם מקרי בעלי מחלוקת מי שמגנה רב כזה

תשובה
זה רשע מרושע טמא מטומא אין לו כפרה על חילול השם שעשה ראש כנופית בריונים כשהכל יודעים.
שאלה - 142885
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לבעל להיכנס לחדר לידה עם האישה?(בזמן הלידה)

תשובה
בתנאי שלא יביט ולא יגע.
שאלה - 142884
לכבוד הרב, יש מקווה כלים בבית הכנסת בפתח תקווה, ובשונה מהמקוואות הכלים בעיר, הם לוקחים כסף על כל כלי שטובלים, לכלי אחד 2 שקל, ל5 כלים שקל לכל כלי. האם מותר להם?
תשובה
תלך להטביל במקוה כלים חינם.
שאלה - 142883
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לקנות 'לכתחילה' מהגוי מאכל שהוא בטל בשישים .
חזק וברוך! תודה רבה

תשובה
אסור בהחלט מכמה סיבות שאין כאן המקום לפרטם.
שאלה - 142882
לכבוד הרב שלום
א. האם גם בשבת יש לכוין ב"עוזר דלים" על השכינה שהיא דלה?
ב. במילוי אותיות שמו, האם יש למלא את שמו דווקא בכתיב מלא וכן במילוי בעל ערך הכי גבוה (ו' במילוי יודין)?

תשובה
באותיות הנזכרות בתורה הקדושה. במילוי יודי״ן.
שאלה - 142881
שלום לכבוד הרב
שמחנו מאוד לשמוע את כבודו ביום ו ברדיו תודה רבהחולדה בבית קרוב לשבוע, הנחנו מלכודות ואיש הדברה.מה אפשר לקרוא/ לעשות ? ב"ה ילדים קטנים, הריון מתקדםבריאות

תשובה
איש מומחה אמר להניח מלכודת.
שאלה - 142880
לכבוד הרב שלום רב
בשבת השעון מעורר בפלאפון צלצל למרות שהיה כבוי, הדבר כנראה הפריע לבעלי והוא כיבה בשבת. כיצד עליו לכפר?
האם הקידוש שעשה בשבת לא יצאנו ידי חובה? כי חילל שבת

תשובה
קידוש יצאתם ידי חובה כי היה זה ברשלנות ולא במתכווין. יתענה חצי יום ביום חמישי השבוע ערב ראש חודש סיון. מעלות השחר ועד השעה 12.40. ויותר לא להשתמש בטלפון אלא לקנות שעון מעורר.
שאלה - 142879
שלום לכבוד הרב. אתמול יצאתי להליכה עם בני בן 10. ביקש מאוד. כל הדרך דיבר איתי בלימוד שבגמרא.נהננו וחיבר ביננו. בדרך לא צנועות והוא מסיט מבטו. האם בסדר נהגתי שבא איתי?
תשובה
גם לך יש בעיה בהליכה במקום לא צנוע.
שאלה - 142878
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה יכולה להגיד בכניסה שבת במה מדליקין ?
מותר להכין בשבת טחינה מטחינה גולמית ?
מאחלת לך בריאות איתנה ושתמשיך לזכות את עם ישראל בחכמתך.

תשובה
א, בהחלט יכולה. ועדיף לומר מבעוד יום. ב, לעשות בשינוי. דהיינו להניח בקערה הכמון הלימון והמים ותבלינים. ועליהם לצקת אם הטחינה הגולמית. לערבב בשינוי לאורך ולרוחב ובחצאי עיגולים.
שאלה - 142877
לכבוד הרב
אני רוצה ללמוד עין יעקב ויש שם מפרשים רבים(רש"י,מהרש"א,הרי"ף,עיון יעקב ועץ יוסף)עם איזה פירוש כה"ר ממליץ ללמוד בתחילה?
תודה לכה"ר

תשובה
הכל תלוי באותה סוגיא ומפרשיה. אחוז מזה וגם מזה אל תנח ידך.
שאלה - 142876
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בני ב"ה סיים בעפ משנה ברכות וביצה כיתה ג מה כדאי הלאה?2)איזה תוכנית לעשות לילדים שחליטו חיסכון לכל ילד בבנק או בנק הדואר? ואיזה סכום? יש ב"ה 4 ילדים
תשובה
מסכת מגילה עם פירוש. ב, היכן שיש תנאים טובים יותר.
שאלה - 142875
לכבוד הרב
בעלי נהרג בתאונה האם היה אפשר למנוע ?האם בשנה הראשונה לפטירה נשמתו בבית ?מה קורה לאחר שנה האם הוא מתנתק מאיתנו ולא ישמע אותנו אישתו וילדיו הקטנים

תשובה
הכל נגזר בראש השנה. צריכים לתת לנשמתו מנוחה בעולמה. בשנה הראשונה הוא נמצא רואה ושומע הכל. והוא במחיצת אבינו שבשמיים.
לאחר שנה הוא עולה אך לעולם לא נוטש אתכם והעיקר שהבנים ילמדו תורה ויעלו את נשמתו וישמחוהו.
אתם אל תדאגו כי השם יתברך שומר אישית עליכם ככתוב ״אבי יתומים ודיין אלמנות״. והוא יושיע אתכם.
שאלה - 142874
לכבוד הרב שלום רב אני ב"ה אומר בלי נדר את הלשם יחוד של הבא"ח של ספירת העומר כך שאני לא מספיק לברך עם הקהל מה עדיף לברך עם הקהל ולומר את הבקשה לפני או אחרי או כמו שאני נוהג זה בסדר?
תשובה
לפני הברכה.
שאלה - 142873
האם ניתן ללמוד ממעשה רב שכבודו כתב בהלכות שבועות שאביו של כבודו בא אליו לאחר ספירת העומר של 49 ללכת יחד לספר
שיהיה מותר להסתפר אחרי הספירה בלילה האחרון ולא צריך לחכות לבוקר

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 142872
היתה חתונה שמיחה. וזוג אחד חמדו להם לצון לשמח ולבדר את כולם והתחפשו הגבר לאשתו והאשה לבעלה. האם זה מותר? לכבוד חתן וכלה?
תשובה
אוי ואבוי שהגענו לכך. מפורש בפוסקים שהוא אסור מהתורה.
כמו שכתב בספר יראים סימן צ״ו. שהוא איסור גמור של ״לא יהי כלי גבר על אשה ולא תלבש אשה שמלת איש״. שהרי לא מצינו שחילק הכתוב בין דרך קבע לדרך עראי. והגאון רבנו מסעוד חי רקח ז״ל כתב בשם הרמב״ם ז״ל הלכה א שהוא איסור תורה. וכן כתב מרו הגאון החיד״א ז״ל בספרו שיורי ברכה יורה דעה סימן קפ״ב, ג.
שאלה - 142871
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כשאני קוראת לילד בשם חיבה זה פוגע בו? או במהות שלו?

תשובה
לא פוגע חלילה. אך להקפיד שלש פעמים ביום לקראו בשמו המקורי.
שאלה - 142870
מי שהוא כבד שמיעה במשפחה. והרופא התקין לו מכשיר שמיעה והוא חושש להניחו בשבת וסומך רק על מה שהרב יאמר מה לעשות?
תשובה
רפואה שלימה. ותאמר לו משמי שמותר להכין את המכשיר לפני השבת ולהשתמש בו בשבת וכן להרכיב ולפרק מהאוזן.
כפי שפסקו הגאונים בשו״ת מנחת שלמה אוירבך סימן ט. ושו״ת מנחת יצחק להגאון רבי יצחק יעקב וייס ז״ל חלק ה סימן מ. ושו״ת יביע אומר למרן הרב עובדיה יוסף ז״ל בחלק א אורח חיים סימן י״ט. ובשו״ת ציץ אליעזר לרבנו אליעזר וולדנברג ז״ל חלק ו וחלק ז סימן י״א.
שאלה - 142869
לכבוד הרב
משפחה בת 12 אחים אחד נפטר מהמחלה לפני כשנה ועכשיו עוד אח חולה,אחות היתה חולה והבריאה,שתי אחיינים היו חולים והבריאו. קשה לדבר על דת.האם יש לרב הצעה מה לעשות.

תשובה
שהחולה יאמר וידוי ושמע ישראל.
שאלה - 142868
שלום לכבוד הרב שליטא
האם מותר (לגבר)לעבוד במקום עבודה שיש בו אינטרנט לא חסום ולא ניתן לחסום ובנוסף לכך סביבה (מרכז -ת"א) לא צנועה ?
כל טוב

תשובה
לחפש מיד מקום צנוע.
שאלה - 142867
שלום לכבוד הרב אוהב אותך מאוד משתתף בשיעורים של כבוד הרב בקביעות בבית כנסת סודאי בחולון הרבה מיתחזק בזכות השעורים שלך תאריך ימים ושנים.
תשובה
מברך אותך מקרב לב.
שאלה - 142866
אישה+4 בהיריון שלב ראשון בעלה מבקש ממנה להפיל את הולד לא מוכן לשמוע ולא לדבר עם רב לא תומך באישה בעיה בשלום בית בעקבות ההיריון האישה אובדת עיצות קבעה בנתים תור להפסקת הריון
תשובה
תפני מיד למכון פועה. כי הפלה זה רצח.
שאלה - 142865
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחר יש תיקון לרווקים ורווקות לזווג אותו עורך התרומה שמבקשים היא 1000שקל אני רוצה את התיקון לבת שלי האם הרב ממליץ להשתתף

תשובה
חבורת שודדים.
שאלה - 142864
לכבוד הרב מוצפי שליט"אאני מתעניינת בבית למכירה. הסתבר לי שהבעל רוצה למכור ופרסם אבל אשתו לא מעוניינת. האם נכון להתקדם לקניה מול הבעל?
תשובה
השאלה מדוע היא מתנגדת ומדוע הוא מעוניין? מה מסתתר מאחרי זה.
שאלה - 142863
שלום לכבוד הרב
יש לי תנור בשרי ולאחרונה התחלתי לאפות דגים בתנור. האם אפשר לאפות דגים או עוף ובשר באותו היום או צריך הכשרה מיוחדת? תודה

תשובה
מותר בהחלט. רק לא ביחד דגים עם עוף או בשר.
שאלה - 142862
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שידוך מתקדם, נלחצתי מאוד והורדתי את השידוך, חוששת מאוד, בחור מצויין, בעל מידות טובות. שוקלת לנסות להחזיר.עצת הרב? תודה רבה!

תשובה
תחזירי מהר ומיד.
שאלה - 142861
לכבוד העורך הי"ו
לגבי ספרי הרב בקרית ספר,אצל משפ עטרהם אומרים שהזמינו ולא הגיעלא כולם מכירים שאפשר להשיג אצלםאיך אני מגיע למפיץ יישר כח

תשובה
אלירן 0522-751-941.
שאלה - 142860
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קטונתי מאד, אך מרגיש חובה לומר לרב יישר חילך על כל ספריך ובמיוחד "את עלית על כולנה" ספר תורה בציון, עם פירוש האזהרות.
מתוק מדבש.

תשובה
תודה לכם על הכל.
שאלה - 142859
לכבוד הרב השלום והברכה,
מדוע אין זקף גדול בתחילת פרשת במדבר לשבטים יששכר בנימין ונפתלי?
ישר כח, רפואה שלמה ותודה רבה לכבוד הרב

תשובה
על פי הפשט כי היו במיוחד ענוותנים ומקטינים את עצמם.
שאלה - 142858
לכבוד הרב מוצפי שליט"א תודה על ההמלצה על ספר קרנות צדיק מחזק מאוד.. ולגבי השאלה ברדיו ביום שישי על זמן תפילה וזמן לימוד לחוד ברוך ה' אנשים מקבלים בהבנה את העניין. שנזכה
תשובה
חזק ואמץ ותעשה חיל לתורה.
שאלה - 142857
שלום לכבוד הרב
גרוש אב לילדה בת חמש וחצי שומר מצוות האמא לא .הילדה נעצבת כשאמא מחללת שבת
פוחדת שהשבת לא תישמור עליה ח"ו אני פוחד שתבין שרק אצל אבא צריך לשמור שבת.כיצד לנהוג ?

תשובה
אל תתערב ואל תגיב. שמור על שתיקה.
שאלה - 142856
כבוד הרב,
האם כדאי ליידע את הנשים בבית הכנסת במה שהרב כתב שעדיף רק להקשיב בקריאת התורה? או להניח להן?

תשובה
לתלות שם פתק ליידע אותן.
שאלה - 142855
לכבוד הרב שלום רב
אני עובד כמנהל מחסן כ10 שנים בשנים האחרונות הפכתי גם למנהל
וגם למלגזן את כל האחריות מפילים עליי אני מתלבט כבר המון זמן
אם לעזוב או להישאר מה לעשות ? תודה

תשובה
תישאר ותצליח.
שאלה - 142854
לכבוד הרב שלום רב

א.לגבי שמן אפרסמון מצוי בימינו?יש חנות שמוכרת שמן אפרסמון לטענתם המקראי איך לבדוק שזה נכון?
ב. למנצח בצורת מנורה בהיכל יש בזה מעלה?

תשובה
קשקוש גמור. הוא אינו מצוי בימינו כי הוא מיוחד שבמיוחדים.
שאלה - 142853
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם צריך להפריש מעשרות מביטוח לאומי זיקנה? הרבה בריאות לכבוד הרב שיחי'.
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 142852
שלום לכבוד הרב
כיום לא מצליח להתפלל מנחה גדולה בערב שב"ק,האם אפשר לקרוא שה"ש לפני מנחה שמתפלל לפני הפלג,או שעדיף בליל שבת לאחר סעודה ראשונה?
תודה רבה למו"ר

תשובה
תקרא לפני מנחה וכך אנחנו נוהגים.
שאלה - 142851
כבוד עטרת ראשינו שליט״א.
האם מותר על פי ההלכה לבחור או למנות איש שאינו ירא אלקים לתפקיד ציבורי, גבאי בית הכנסת, חבר מועצה, או כל תפקיד ציבורי אחר?

תשובה
כתב הרמב״ם ז״ל הלכות מלכים פרק א הלכה ז. ״וכל מי שאין בו יראת שמים אף אל פי שחכמתו מרובה אין ממנים אותו למינוי מן המינויים בישראל״.

ומקורו טהור במדרש תנאים דברים פרק י״ז פסוק כ. וכתב הגאון הבית חדש חושן משפט סימן ח. ״וגם על הרוב ממנים קרובים אפילו שאינם בקיאים בדינים, ודא עקר מביאה צעקה, אי נמי הטיל הרמב״ם ז״ל שלשה תנאים במינוי דאפילו שיש בו יראת שמים עוד צריך שיהיה הגון והוא שיהיו בו כל השש מידות שמנה בסימן הקודם פרק ט״ז חכמה אנושית , ענוה, חכם בחכמת התורה, שלא יהא עבד, גר, סומא, קטן״.

ובשו״ת בית שערים חלק אורח חיים סימן שי״ד כתב ״ומכל שכן אותם רשעי ארץ אשר מצח איש ״שונה״ היה לו ויש לדאוד כי ההרים יהרוסו וכל חלקה טובה ישליכו, איש אבנו אבן נגף ומילאוה דרדרים וקוצים. כל הבוחר בהם ״ובמשניתם״ הרי הוא כנוטע אשירה ומעמיד מציבה. וענפיהם ענפי ראש ולענה למנות ראשי חדשים המתחדשים והמטהרים אל הגנות, לגנות ולבזות עטרת תפארת השלחן ערוך לנתוש ולנתוץ ויאבלו חיל וחומת הדת ערו ערו עד היסוד בה אנשים אשר המה מחללים שבתות ומינים ואפיקורסים ממנים לראשי ומנהיגי עידה קדושה״.

ועיין בשו״ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן מ״ה. ובספר החינוך סימנים תצ״ז תצ״ח שכתב לגבי מינוי בעל שררה הבא במקום אביו. ״והוא שיהא ממלא מקום אבותיו ביראת שמים, אבל כל שאין בו יראת שמים אפילו שחככמתו מרובה אין צריך לומר שאין ממנין אותו במינוי מן המינויים שבישראל. אלא שראוי לשנאתם ולהרחיקם ועליהם אמר דוד עליו השלום תהלים ה, ו. שנאתי כל פועלי און״.

ולהלן כתב ״משורש המצווה אתה דן שאסור גם כן למנות על הציבור אנשים רשעים ואכזרים. והממנה אותם מפני קורבה או מיראתו להם, או להחניפם, לא תסור רעה מביתו ועל קדקדו חמסו ירד, ומי שלא יירא מכל אדם להועיל לרבים בכל כוחו, שכרו יהיה אתו מאת השם יתברך תמיד בעולם הזה, ונפשו תלין לעולם הבא וזרעו יירש ארץ״.
שאלה - 142850
שלום לכבוד הרב
לשאלת הרב היכן חונך בני מילדותו ובבחרותו? בני למד בתלמוד תורה ובישיבות טובות הוא הכירה לפני החתונה והיא מבית יעקב ודרשתי להפרד או להתחתןהם לא הסכימו להפרד

תשובה
יחון אותו השם יתברך בחכמה בתבונה ובדעת אמיתית בלתי תלויה.
שאלה - 142849
לכבוד הרב,
הצלחתי אחרי ניסיונות רבים להטביל את כל הכלי אכילה בבית אבל את הסירים ומחבתות לא הצלחתי עדיין בגלל ההורים. האם מותר לי לאכול את האוכל שבושל בסיר/מחבת לא טבול?

תשובה
לכתחילה לא. בדיעבד שבישלו האוכל לא נאסר.
שאלה - 142848
שלום לכבוד הרב
האם פירות רטובים בשבת מותר לנגבם מן המים שעליהם או שמא יש כאן איסור בורר?

תשובה
איסור בורר ודאי לא. אלא חשש שהמגבת תבוא לידי סחיטה. ולכן להניחם על מגבת עבה מכובסת באופן שלא תספוג מים באופן קיצוני.
שאלה - 142847
המנין הקבוע שלי לערבית ב10 כשעתים בערך לאחר השקיעה (ניורק) לאחר אנו סופרים את העומר *האם הספירה היא בדיעבד? **האם אנו מפסידים את העיקרון של תמימות יהיו שחיב לספור בצה"כ?
תשובה
כשהוא מנין קבוע כל יום זה בסדר ואין לחשוש.
שאלה - 142846
כבוד הרב
נודה מראש לרב אם יוכל להסביר לנו את הענין של תמימות בספרת העומר* אם סופרים מספר שעות לאחר צהכ"ב האם מפסידים את הענין של תמימות? לשון שלחן ערוך ..תחילת הלילה

תשובה
לא מפסידים. אך משהו לא מהודר בקיום המצווה.
שאלה - 142845
בריאות איתנה אי"ה לכבוד הרב.
האם כיסוי ראש שליח ציבור בטלית הנו חובה בעת תפילת עמידה? מה הדין לקורא בתורה?

תשובה
לכתחילה כדאי ומומלץ כי זה מביא לידי יראת שמים. בימים חמים כשהקורא בתורה קשה לו להתרכז בקריאה מותר לו אם ראשו מכוסה בכובע כהלכה.
שאלה - 142844
שלום לכבוד הרב
אני קוראת בשבת בספרי צדיקים לדוגמא ספר קורות חייו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל ויש שם תמונות עם כיתוב תחתיהן.האם מותר לכתחילה לקרוא את הכיתוב תחת התמונות?
תודה

תשובה
מרן ז״ל התיר לקרוא בשבת את הכיתובים מתחת לתמונות.
שאלה - 142843
שלום לכבוד ולהרב מוצפי שליט”א
אני בתור בת מישראל רוצה להגיד את תיקון שבועות האם אני יכולה
תודה כבוד הרב

תשובה
עדיף שתקראי את ספר התהלים ואת מדרשי חז״ל על מתן תורה שבתיקון. וגם לישן בלילה ולא לצער בליל החג את הגוף והנפש.
שאלה - 142842
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר מג' סיון עד יב' להעלות לבתי העלמין לתפילה היות ולא אספיק השנה קודם ר"ח
נ.ב מה ניתן לעשות בכדי שיקבלו את בני לישיבה טובה

תשובה
אין שום חובה לעלות לבית העלמין. ב, תתפלל הרבה.
שאלה - 142841
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. לאחר ניתוח התפרצה אפילפסיה. סובלת מעייפות תמידית בגלל התרופות החזקות.תודה לרב
תשובה
רפואה שלימה ולא ישאר שום זכר לשום מחלה.
שאלה - 142840
לכבוד הרב
לפי המקורות שהרב הביא ב"תורה בציון" האם נראה לומר שעיקר הקפידה להמנע מתספורת עד שבועות היא על גילוח הראש?
האם גילוח הזקן הוא בבחינת "קל וחומר"?

תשובה
למעשה בגזיזת השיער בימי העומר. אין הבדל בין שיער הראש לבין שיער הזקן.
שאלה - 142839
לכבוד הרב, ברוך השם זכינו בבן(ילד שני) לאחר 5.5 שנים. אני האבא בעז"ה אהיה הסנדק לבקשת אבי. איך אוכל להתכונן כראוי למעמד? תודה לרב על הברכות במשך השנים. תשועת השם כהרף עין
תשובה
זה לא נכון שהאב יהיה סנדק. אם שני הסבים כבר שימשו כסנדקים תכבד אחד מגדולי הרבנים.
שאלה - 142838
לכבוד הרב היקר שלום
אשתי בחודש 6 נדבקה בcmv, הריון ראשון , מעקב במח' זיהום ואולי בהמשך בדיקת מי שפיר ע"מ לבדוק אם העובר נדבק מה עצת הרב? (אודה לך כבודו אם תברך את רעות בת אסתר)

תשובה
לא לחשוש ולא לבדוק. לבצע את הבדיקות. בהצלחה.
שאלה - 142837
שלום לכבוד הרב שיניתי את שמי מבתאל לדניאלה לפני כעשור בערך ולא התייעצתי עם רב כי לא הייתה לי הדרכה. האם באמת בתאל זה שם לא טוב? ומה לגבי דניאלה? צריכה את עצתך
תשובה
במצב הנוכחי שתיהן טובים ואין צורך בביטול שום אחד מהן.
שאלה - 142836
שלום לכבוד רב,אדם שאכל כזית פת שברכת המזוןדרבנן או שאכל כדי שביעה שברכת המזון מהתורהוברך ברכה מעין שלוש במקום ברכת המזון.האם יצא בדיעבד?
תשובה
יצא בדיעבד כי ספק ברכות להקל. וכן הוא דעת מרן הגאון החיד״א ז״ל זיע״א. ועיין בגינת ורדים כלל א סימן כ״ד. ובשו״ת יביע אומר חלק ב אורח חיים סימן י״ב.
שאלה - 142835
האם כשמתפלל על חולה יכול להזכירו לבדו בלי שאר החולים שיש לא עלינו?
תשובה
עיין בשו״ת מבשרת ציון שאין להזכיר החולה בנפרד. אלא יתפלל על כל החולים בלי להזכיר שמותיהם ויזכיר את שם החולה שהוא מבקש עבורו. וכן נפסק בשלחן ערוך יורה דעה סימן של״ה, ו. וכתב שם הרב שפתי כהו הש״ך ז״ל בסעיף ד כי מתוך שכולל אותו עם אחרים התפלה נשמעת יותר.

והמקור לענין זה מצינו גבי השונמית שהיתה צריכה להיפקד בבן זכר ואמרה לו לאלישע הנביא מלכים ב׳ ד, י״ג. בתוך עמי אנוכי יושבת. וכתב בזוהר ויצא ק״ס, ב. ופרשת נח ס״ט ועוד. שביקשה לבלתי יזכירנה לבדה פן חלילה יתעוררו המשטינים עליה למעלה. וכשיכלול שמה עם כולם תתקבל התפילה.
שאלה - 142834
ידוע שאסור להורות הלכה כשהרב נמצא בבית הכנסת או בשכונה, באיזה סוג שאלה אסור להורות הלכה בפני רבו?
תשובה
עיין בשלחן ערוך יורה דעה סימן רמ״ב. סעיפים ז וח. שכתב דווקא בדבר שהוא חידוש לשואל ואינו ידוע. אך בהלכה פסוקה בשלחן ערוך וברורה לכל יכול לומר לו.
וכן אם בא הלכה למעשה לשאול אין לו להורות. אך בדבר שהוא דרך לימוד ושואל אותו מה כתוב ומה הסברא וכיצד נפסקה ההלכה ואינה מעשית כרגע, מותר לו להשיב.
שאלה - 142833
לכבוד הרב
בעוונות, איני יודע כמה נדבתי לתרום לבתי כנסיות ומוסדות תורה שונים, ובחלק מהמקרים גם לא למי תרמתי. לא מדובר בסכומי עתק. רוצה לתקן - מה אעשה?

תשובה
תעשה הערכה כללית מקסימלית. ותתרום לצרכי ציבור.
שאלה - 142832
לכבוד הרב שלום רב
יש איזה פתרון שלא מוסכם על כל הפוסקים לאדם שאמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם ואז נזכר שלא צריך, מה יעשה כדי לצאת מברכה לבטלה לא זוכר בדיוק איפה ראיתי את זה

תשובה
יש מי שכתב שאם אמר רק השם אלקינו בלבד ולא המשיך מלך העולם. יכול לתקן מיד ולומר המשך הפסוק בתהלים ״השם אלקינו אתה עניתם״. בתהלים צ״ט, ח.
אך כאשר המשיך ואמר מלך העולם אין לו תקנה אלא יאמר ״ברוך שם וכו׳.
שאלה - 142831
לכבוד הרב שלום רב
אילנות שנטועים בחצר של דירת גן או בגג ממש (כגון פנטהואז). חייבים בתרו"מ כדין שדה, או שמא זה נקרא 'אילן שנטעו בתוך הבית' ופטור ?
תודה מראש

תשובה
אותה הלכה לגבי תרומות ומעשרות שחייבים.
שאלה - 142830
לכבוד הרה"ג,בזכות הרב התחזקתי תודה !
שילוח הקן אפשר ע"י אשה?האם אפשר שיש ביצה אחת?

'

תשובה
יכולה אשה לעשות המצווה. וכן אם יש ביצה אחת או אפרוח אחד יכול לקיים המצווה כמפורש במסכת חולין ק״מ, ב. וכן פסק הרמב״ם ז״ל בהלכות שחיטה פרק י״ג, הלכה י״ז.
שאלה - 142829
לכבוד הרב שלום רב
אדם שתרם סכום לבית הכנסת ולא שילם, עובר בעוון נדרים או גזל? מה לעשות אם אינו זוכר למי תרם וכמה?
תודה.

תשובה
בודאי גם גזל וגם נדר.
שאלה - 142828
מה המקור לדברי רבנו הבן איש חי ז״ל שכתב שהאדם צריך לעשות עצמו כסא ומדור לשכינה?
תשובה
דברים הללו עמוקים מאוד ולא ניתנו לכל אדם. רק לקדושים ופרושים מהבלי העולם הזה.
ומקורו טהור בספר שער רוח הקודש לרבנו האר״י ז״ל. דנ״א ע״ב.
שאלה - 142827
לכבוד הרב שלום רב
נפגשת עם המשפחה של בעלי כמעט פעמיים בשנה פוגעים בי .גורמים לבעיות שלום בבית קשות! עצבניתקשה לספוג אותם

תשובה
תתנהגי אתם בסבלנות והכל יסתדר.
שאלה - 142826
לכבוד הרב
לגבי שידוך נפגשתי עם בחורה מספר פעמים מבחינה פנימית הכל בסדר אבל יש לי בעייה אני כלל לא נמשך מבחינה חיצונית אני לא מאלה שמסתכלים רק החיצוני אבל אני מרגיש שזה בעיה

תשובה
חבל מאוד שאתה מפסיד דבר כל כך בעל ערך ומצווה כזאת יקרה בגלל דמיון שוא.
שאלה - 142825
לכבוד הרב
כג סיון התשע"ז אזכרה של אמא יוצא יום שבתמתי לעשות אזכרה מתי לעלות לבית עלמיןהאם אפשר לצום במקרה כזה,

תשובה
להקדים הכל ליום חמישי.
שאלה - 142824
לכבוד הרב שלום רב
איך מכוונים בתפילה?

תשובה
עיין בספר בית תפלה להגאון המבי״ט ז״ל.
שאלה - 142823
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם קמים לפני עלות השחר מברכים ברכות התורה לומדים קצת וחוזרים לישון אחרי עלות השחר האם צריך לברך שוב ברכות התורה?תודה ורפואה שלימה בעזה"י

תשובה
בהחלט לא, מכיוון שישנת אחרי עלות השחר והוא נקרא יום.
שאלה - 142822
ב"ה
לכבוד הרב,
ראיתי הנשים בשבת בקריאת התורה אומרות את המילים בלחש עם הקורא בתורה, זה מומלץ?

תשובה
בזוהר הקדוש כתב כי בקריאת התורה צריכים כולם לשתוק כי היא דוגמת מתן תורה שהיתה שם שתיקה מוחלטת אפילו של המלאכים הבהמות והחיות. וכל מהלך הכוכבים נעצר כולל השמש והירח. ולכן לקרוא כלום באותה שעה חוץ מהקורא עצמו.
שאלה - 142821
לכבוד הרב. וישר כוחכם ובריאות איתנה
האם יש מקום מיוחד בשולחן שבת איפה להניח את החלות. בימין או בשמאול המקדש. תודה רבה

תשובה
בדברי רבנו האריז״ל והמקובלים אין שום גילוי בענין זה. בספרי החסידות יש מי שכתב על כך. ואנחנו לא מקפידים על כך.

וייתכן שיש לכך איזה רמז קל מדברי רבנו הרמ״ק ז״ל הובאו דבריו בספר אור החמה פרשת צו דכ״ה ע״ד.
שאלה - 142820
מבקש רשות מכבוד הרב לצלם בעשרה עותקים את התיקון לדירה חדשה המבוא באורחות ציון לשימוש חד פעמי.
כמו כן לעשות את התיקון הנ"ל בנוסף לסדר המוכר (משניות זהר וכו) או במקומו?

תשובה
מותר ומצווה.
שאלה - 142819
שלום לכבוד הרב
חבר שנתן לי מתנה בשמחתי. האם אני חייב להחזיר לו מתנה "באותו" שווי כספי..תודה ובריא אולם

תשובה
לא בדיוק.
שאלה - 142818
שלום כבוד הרב ,

אשה שמקדשת לעצמה בשבתות ,האם גם צריכה ללמוד דבר תורה לפני ברכת המזון ?

תשובה
תאמר ממור הידוע ״למנצח בנגינות מזמור שיר״ ותצא ידי חובה.
שאלה - 142817
לכבוד הרב: שאלה בהלכות ריבית האם ללווה מותר להגיד למלווה כשמחזיר את כספו את המילה תודה? או שיש להימנע מכך
תשובה
יש החוששים לאיסור רבית בכך שאם לא היה מלוה לו לא היה אומר תודה. אך הגאון רבנו שלמה זלמן אוירבך ז״ל כתב שמותר ואין בכך כלום. כי אומר כן מצד שורת דרך ארץ.

ועיין בשו״ת יביע אומר חלק ד יורה דעה סימן ט. שהביא דעת הגאון המהריק״ש ז״ל בהגהותיו שכתב שלא אסרו רבית דברית רק כאשר ע וד לא פרע המעות של ההלוואה. אך לאחר הפרעון מותר. וכן כתב בשו״ת אהלי יעקב סימן קכ״ו שמותר גם לפני הפרעון. והביאו הגאון החיד״א ז״ל בשיורי ברכה סימן ק״ס, ט. וכן כתב בשו״ת בית דוד סימן ע״ט.
שאלה - 142816
בן 11 שואל אם מותר לשחק ספינר בשבת כי רב אחד התיר לו.
תשובה
לבכות על ילדי ישראל הנחמדים. לא תהלים, לא משניות. לא תלמוד. לא מדרשים. לא פירוש רש״י. זה מה שעושים???
ולר די בימי החול גם בשבת?
אני בוכב על הדור שרבניו מתירים!!!
שאלה - 142815
שלום כבוד הרב,
הוריי לא מקפידים על בשר או עוף חלק אלא רבנות, הם מתקשים לקבל את זה בטענה שאין הבדל בכשרות. סיר או תנור שבישלו בו רבנות ואחרי זה בישלו חלק, החלק מותר לי באכילה?

תשובה
מותר.
שאלה - 142814
שלום לכבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
האם האיורים-דמות פניהם-של חכמינו הקדושים, הרמב"ם והחיד"א שמפורסמים היום,נכונים.
תודה רבה.

תשובה
שקר גמור.
שאלה - 142813
שלום לרב שלנו הי"ו איך ברוב המקומות הקדושים נמצאים דווקא רוב ערבי? שכם, חברון ואולי יש עוד מקומות, האם זה משמיים? זה מרגיז. שבת שלום לרב ומשפחתו.
תשובה
כתוב בתהלים ״סביב רשעים יתהלכון״. ופירש הזוהר הקדוש שבכל מקום קדוש ככל שיותר, כך יבואו החיצונים לינק משם. וזה סוד קבר רחל והכותל המערבי.
שאלה - 142812
נא הורני תשובה.השתתפתי במסיבה צנועה(בבית ללא זמר/הרקדה)ואכלתי עוף ללא לחם.בהקרנת מצגת היה שיר.היו משתתפים ששמחתי לפגוש.אני בתוך שנת אבל על אבא.חשדתי שאסור
תשובה
תקרא ספר תהלים שלם בשבוע לעילוי נשמת הנפטר.
שאלה - 142811
לכבוד רבנו היקר ה'ישמרהו אמן! אדם שנפשו חשקה בלימוד "ראשית חכמה" האם צריך ללמוד מהתחלה או אפשר רק בנושאים מסוימים שחלש בהם כי ב"ה יש בספר מוסר לכל נושא בן פורת יוסף,תודה.
תשובה
היכן שחשקה נפשו.
שאלה - 142810
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה שלא הסברתי את עצמי נכון..
האם צריך להגות את האות בי"ת הראשון של "בדברו" בניקוד שוא נח (רפוי שנשמע כמו האות וי"ו) או שמא בי"ת מודגשת?

תשובה
בי״ת דגושה.
שאלה - 142809
לכבוד הרב
לאחר תפילת העמידה כשחוזרים למקום לומר קדושה,האם זה צריך גם להיות (בארבעה) בשלשה צעדים או שלכתחילה רק צריך לחזור למקום התפילה?
באיזה רגל עושים הצעד הראשון?
תודה למו"ר

תשובה
כן צריכים לחזור לפני הקדושה אל מקום שעמדת בעמידה ותחזור ברגל ימין תחילה.
שאלה - 142808
כבוד הרב אני אחריי עקירה של 4 שיניי בינה ולא מסוגלת לאכול ולטעום כלום מהכאב, מה אעשה לגבי קידוש?
תשובה
לקדש על לחם. ותשרי פרוסה אחת בקערה קטנה של מים ולאכול לאט.
שאלה - 142807
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ראוי להתפלל עם אדם אשר מגדף ואף לפעמים מקלל את אחד המתפללים. תודה כבוד הרב

תשובה
אם יש עשרה מבלעדיו והוא אינו משמש כשליח ציבור מותר.
שאלה - 142806
שלום לכבוד הרב
נסענו עד לירושלים לשמוע את הרב
בסוף הדרשה רצינו שהרב ייתן ברכה ונוכל לנשק את ידו אך הרב סרב

תשובה
מבקש מכם מחילה וסליחה. לא ידעתי ולא הודיעו לי הייתי ניגש אליכם. אך דעו, כי בסיום השיעור אני מותש לחלוטין ואין לי כח לנשום ממש. ובפרט אתמול וכל השבוע האחרון עברתי עקירות שיניים וניתוחים בחניכיים עם תרופות חריפות השם ירחם.

ותודה לבורא עולם שנתן לי כח לדבר בשיעור ויהי לפלא.
שאלה - 142805
לכבוד מו"ר
אם שכחתי לחתוך חוט דנטלי בערב שבת, האם אפשר להשתמש בכל זאת כאשר החוט מחובר לגליל ואני לא חותך אותו בסיום השימוש?
תודה לכבודו ושבת שלום ומבורך.

תשובה
מותר בהחלט אם לא יוצא דם בשבת.
שאלה - 142804
לכבוד הרב שבת שלום יש לי גבס על יד ימין אין באפשרותי לשים ידי על עניי לשמע ישראל כיצד לינהוג רפאה שלמה לכבודו ושבת שלום לרב ולצוות
תשובה
רפואה שלימה. תניח ידך שמאלית על העיניים.
שאלה - 142803
יצא סידור חדש קיימים נוסחים שונים מהרגיל: אף מכפת הירדן במקום אף כפת הירדן, בעלינו לשבח ואנחנו משתחוים לכרוע עד ויוסד ארץ, סמנים במקום סממנים, האם מדויקים?
תשובה
כל המשנה ידו על התחתונה ומי לנו גדול ממרן הרב עובדיה יוסף ז״ל.

ועוד כתב הרמב״ן ז״ל בחידושיו למסכת חולין קל״ד, ב. ״יד המגיהה בספרים תיקצץ. וראוי לנידוי בר מינן״.
ועיין בשו״ת יביע אומר חלק ד אורח חיים סימן מ״ד. שכתב ״ומי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו להנהיג חדשה בארץ, היפך המנהג המקובל והמקודש מדורי דורות בנוסחאות התפילה, ולחשוב את כל בית ישראל תושבי ארצינו הקדושה דורות רבים כטועים מ
דרך השכל, ולבוא לתקן להם נוסחא חדשה, הא ודאי החושב כן ראוי לגעור בו בנזיפה. וכמו שהביא כיוצא בזה מרן החיד״א ז״ל בשו״תיוסף אומץ סימן י. אודות הבאים לומר ״נקדישך ונעריצך״ הכ״ף סופית בקמץ לפי הדקדוק ומפיו לפידים יהלוכו כנגדם. ומכל שכן שירהיבו עוז סתם מדפיסי הספרים והסידורים לשנות הנוסחאות ככל העולה על רוחם. ועוד יעיזו לכתוב פסקים היפך מרן ז״ל.

וידוע מה שכתב הרמב״ן שראוי לנדות את המגיהים בספרים. והראב״ד ז״ל לייט (קילל) על זה שכל היד המגיהה בספרים תיקצץ. ואלה המדפיסים מנצלים את שתיקת גדולי הדור שאין מוחים בידם וממשיכים בדרכם כסל למו. כי שרים עצרו במילים וכף ישימו לפיהם (איוב כ״ט, ט) השם הטוב יכפר בעד״. עד כאן העתקתי חלקים מהתשובה להאיר עיני המעיינים.

ועיין לגאון עוזנו הרב חיד״א ז״ל בספרו ברכי יוסף יורה דעה סימן רע״ט, א. מה שכתב ״הראב״ד ז״ל לייט עלה עד שידו ״מגהת״ תיקצץ. והרמב״ן ז״ל כתב שראוי לנדות על זה. ועיין מה שכתב מורנו הראנ״ח ז״ל בראשונות בתשובה א על זה באורך״.
שאלה - 142802
היום יש דבר שנקרא ערב הפרשת חלה כל פעם אישה אחרת עושה בביתה לרפואה או להצלחה
הכי מוקדם שזה נגמר 23:00 בלילה לפעמים גם יותר
מה דעת הרב האם מותר לאישה ללכת בעלי אומר לי לא ללכת

תשובה
תשבי בביתך ותלמדי אתו הלכות שבת.
שאלה - 142801
שלום לכבוד הרב תודה רבה ו בריאות איתנה! עץ פרי שננטע שלשום והבנתי שנטעתי במקום לא מתאים מותר להעבירו כעת?
תשובה
כן, אבל בבקשה ממך בזהירות מירבית ולא לגרום לו חלילה נזק כלשהו.
שאלה - 142800
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב אני מבקש מחילה אם הצגתי את בעייתי לא בכדרך התורה ,
בבקשה ממך תברך אותי הקושי הוא רב בהרבה בחינות והתמודדויות
מחכה לישועה מהבורא , תודה כבודו

תשובה
ידידי די ומספיק. אני אוהב אתכם כנפשי. 24 שעות אתם כולכם מולי. וגם אם ראיתם שהוכחתי אתכם בשבט ידי דרך המקלדת אהבתי אליכם לא נפגמה כהוא זה.
שאלה - 142799
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עשיתי סקירה מאוחרת ואמרו לי שיש הרחבה של נוזל בחדר הלטרלי השמאלי של המוח. 10.5. שזה מעל הנורמה.
אין פגיעה באיברים.
מפחדת.
בבקשה את תשובתך המהירה.

תשובה
לא לפחד. היו תקדימים כאלה והכל היה תקין ומוצלח. בהצלחה רבה ובברכה מעומק הלב.
שאלה - 142798
שלום לכבוד הרב
האם מותר בבית הכיסא לשנן על מה כל סימן בשולחן ערוך מדבר?
למשל: "סימן א הלכות השכמת האדם בבוקר" ,"סימן שב ניקוי וקיפול בגדים"(כמובן בלי לחשוב על ההלכות עצמם)?

תשובה
מה שכתוב בספרים אסור לחשוב. אך מה עליך כרגע לעשות ולכשתצא מהשירותים מותר.
שאלה - 142797
לכבוד הרב שלום רב היקר! אני יודע שכהן אסור לשאת גרושה. האם גם לאישה ממשפחת כהנים -מדובר איסור זה? שבת שלום לכבוד הרב...
תשובה
אשה גרושה שהיא בת כהן או רווקה בת כהן מותרת לינשא לגרוש.
שאלה - 142796
שלום לכבוד הרב והעורך, שמעתי ואני רואה שישנו מישהו שמציק פה לרב.
אני מבקש את הפרטים שלו ואני אטפל בו באופן אישי. תודה, שרון.

תשובה
תמיד יש כאלה ולפני כחצי שנה היה גל של כאלה. ויהיו כאלה. ואין צורך להתרגש ולהתפעל מהם כלל. קבוצת פחדנים הם. ומכפרים לי על עוונותי.
שאלה - 142795
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שאלנו את הרב בקשר לטיפול נפשי לבי 14.האם חובה מטפח גבר או אפשר אישה? תודה לרב על מסירות הנפש התמידית!

תשובה
אפשר אשה. רפואה שלימה.
שאלה - 142794
קשה לי בהבנת דברי חז"ל שאומרים למשל שמי שקורא שמות זוכה לחיים ארוכים וטובים וכן למשל כל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני ורואים שזה לא תמיד כך במציאות א"כ מהי כוונת חזל
תשובה
א, דע שאין שכרן של מצוות בעולם הזה. ב, לפעמים יש זכות גדולה, אלא שחלילה יש לו חיוב מצד אחר או עון, או גלגול שעבר, או כל כפרה אחרת. וגם זו לטובה.
שאלה - 142793
לכבוד הרב
מחילה מהרב אם חייב לומר יהי רצון שתבנה בית המקדש ויהי שם בערבית אם השליח ציבור התחיל חזרה או קדיש.

תשובה
תענה.
שאלה - 142792
לכבוד הרב
ביום שני הקרוב ניתוח להסרת "גוש" מהכליה השמאלית.
חששות וחרדות מה לקבל על עצמי עד הניתוח ?
תודה!

תשובה
אסור לפחד, אסור לחשוש. הכל יעבור בהצלחה וכשתהיה החלמה שלימה תתרמו לסעודת עניים.
שאלה - 142791
לכה"ר
לפעמים אני מכינה מאכלים ומאפים ,בכמויות הכי קטנות שאפשר,לכבוד שבת קודש אבל בפועל יוצא שאוכלים מהם ממש מעט בשבת והשאר נאכל במהלך השבוע.האם הדבר מותר לכתחילה?
תודה

תשובה
להיות חכמים ולהכין חצי ממספר המינים.
שאלה - 142790
לכבוד הרב שלום רב יש מדרש שאומר שהכניסה לגן עדן הוא בהר הבית ויש זהר שאומר שהכניסה לגן עדן במערת המכפלה איך מישבים את זה
תשובה
אנא, לא לכתוב על האויר. או שמועות. תצטט מקור.
ואסביר לך מהיכן השאלה שלך.
א, הכניסה של התפלות לשמים היא בהר הבית ככתוב ״וזה שער השמים״ אך לא פתח גן עדן.
ב, במדרש מובא ענין אחר לגמרי כי שערי גן עדן מצד דרום לירושלים ולמעשה זה חברון. ששם פתח גן עדן.
ג, בזוהר הקדוש וישלח כתב בפירוש ששער גן ומקום כניסת ויציאת הנשמות הוא דרך מערת המכפלה.
שאלה - 142789
לכבוד הרב שלום רב
רבניות שלוקחות כסף ובאות לעשות ערב הפרשת חלה (לפעמים גם הוראות קבע) האם זה בסדר? והאם מותר ללכת לערב כזה?

תשובה
לא הוכים אליהן.
שאלה - 142788
לכבוד כבוד הרב, אני שיר חולת סרטן וטסתי לארה״ב לבצע הקרנות.כשנסעתי לעשות שבת אצל משפחה איחרנו בשתי דקות ובתיקי היה קלף של תפילת פיטום הקטורת ותהילים,מה לעשות איתם?
תשובה
הם כשרים למהדרין. רפואה שלימה.
שאלה - 142787
לכבוד הרב שלום רב
שום כתוש שעבר עליו הלילה האם מותר באכילה כאשא ניה הכלי בכור במקרר תודה ורפואה שלמה לרב

תשובה
הדברים לא היו כל כך ברורים. אך העיקרון הוא שאם מניחים קליפת שום מעליו זה מועיל.
או אם מערבים אתו ירק או תבשיל זה מועיל.
שאלה - 142786
לכבוד הרב מהו הסדר הנכון ליום הגדול חג השבועות תזכו
למצווה שהשם יתברך יתן לך עוד ועוד כול לעשות חייל

תשובה
העורך, אנא ידידי עיין בספר תורה מציון ענינים מפורטים.
שאלה - 142785
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סליחה אני ממש כאובה על השאלה ששאלתי לא במקום
הכרתי בטעותיאיך אפשר לדעת את ההלכה בנושאים אלומפחדת להיכשלמחפשת תשובה ולא מוצאתודה

תשובה
תתייעצי עם הבלנית במקום מגורייך היכן יש רבנית שתדריך אותך . לחילופין תשאירי מספר טלפון חסוי באתר כאן. ואבקש מהרבנית להתקשר אלייך.
שאלה - 142784
שלום לכבוד הרב, הייתי לפני כ-שנה בחתונה, ובטעות לקחתי מפית בד משם. כעת שביררתי על האולם - הבנתי שהוא נסגר עקב בעיות תקציב. כעת מה עליי לעשות ? תודה רבה
תשובה
הם מראש מוסיפים במחיר לבעלי השמחה עבור ״אבידות״ מסוג זה.
שאלה - 142783
שלום לכבוד הרב, לגבי המגש של הלחם עם ציור של סידור שכתוב שם שם ה' -זה שם ה' המלא. השאלה היא אם יש דרך להוציא את זה מהבית, או שזה אמור ללוות אותנו כל חיינו לאיפה שנלך ונגור?
תשובה
תעטפו אותו בלוחות קרקר קצת למעלה ממידותיו ותדביקו בסלוטפ.
עטיפה נוספת של נילון מיוחד לאיחסון ומשלוח כלי זכוכית. ולהדביק.
תלכו לחיק הטבע תחפרו בור באדמה ותניחו אותו עמוק ותכסו בחול.
שאלה - 142782
האם בחור למטה מגיל עשרים יכול לעלות בתור חזן לתפילת מוסף או לא?
תשובה
הנה ידוע כי תפילות הם במקום קרבנות, וכנזכר בגמרא ברכות כ״ו, א. ותפילת מוסף היא בודאי כולה במקום קרבן מוסף כמו שכתבו התוספות שם דיבור המתחיל איבעיא להו כי שחרית מנחה וערבית ניתקנו עיקרן בשביל בקשת רחמים. אך שונה מהם תפילת מוסף שהיא אך ורק במקום קרבן מוסף.

ומעתה נשאלה השאלה בין הפוסקים אם אדם פחות מבן עשרים יכול להתפלל מוסף, מכיוון והיתה נרכשת מכספי קרבנות ציבור. שהיו באים מתרומת מחצית השקל. ומי שוא פחות מבן עשרים פטור מהם. ואם כן כיצד יוציא ידי חובת ציבור בדבר שהוא פטור ממנו. וכן דעת רבנו עקיבא איגר בשו״ת שלו סימן ט.

אולם בשו״ת משנה הלכות חלק ו סימן ס״א. כתב שכיוון וכל מה שאינו נותן מחצית השקל אינו משום שאינו חייב בו אלא משום שעדיין אינו בר עונשין ואינו צריך כפרה במחצית השקל. ועוד שבית דין זיכו המעות לכל ישראל לקרבנות וגם הוא בכללן.

ובשו״ת יביע אומר חלק ט אורח חיים סימן ק״ח. כתב כי דעת הרמב״ם ז״ל הלכות שקלים א, ז. וכן הרמב״ן ז״ל בפרשת כי תשא. כי חיוב מחצית השקל הוא מבן י״ג. וכן הוא בספח הרוקח סימן רל״ג. וכן הוא בתלמוד ירושלמי שקלים א, ג. ולכן העלה להלכה שיכול איש למטה מגיל עשרים להיות חזן במוסף.

וכן כתב בשו״ת יביע אומר חלק ב אורח חיים סימן ו.
שאלה - 142781
שלום לכבוד הרב שליט״א
אני עובדת בתור אחות בחדר טיפול נמרץ קורה הרבה שיש חולים שהרופאים החליטו שאין יותר סיכוי ומורים לנו לנתק את מכשירי ההנשמה ומכשירי הלב.

תשובה
בהחלט יש איסור בזה שכן הפוסקים אסרו לנתק את המכשירים שיש בזה דין רוצח השם יצילנו. ועיין בשו״ת ציץ אליעזר חלק י״ז סימן י״א.
שאלה - 142780
לרה"ג.בעבודתי מישהו מדבר איתי ובז ח"ו לתורה ולתלמידי חכמים.אני מוחה אבל הדבר חוזר ונשנה,מצידי לא לענות לו,האם מותר?הוא לא יקבל בכל מקרה.חייב להיות בקשר מקצועי איתו.
תשובה
לא לדבר אתו לא מיוזמתך ולא תגיב על דבריו בעניני דת ואמונה.
שאלה - 142779
לכב' הרב שלום
שלוש שנים סובלות משכן חולה נפש.משפחתו קללה אותי ועברתי תאונהואין פרנסה.אנא כבודך ברך אותי ושיסורו ממני הקללות שלהם.תודה, תהיה בריא ותמשיך להנהיגנו אמן.

תשובה
קללות של חולה נפש הופכות לברכות
שאלה - 142778
לכבוד הרב
האם אישה צריכה להיות נוכחת במעמד שינוי שמה בבית הכנסת או שאפשר גם כשלא נמצאת?

תשובה
אינה צריכה להיות נוכחת שם.
שאלה - 142777
לכבוד הרב שלום רב
מכשיר חשמלי שעבד בשבת עם שעון שבת וסיים עבודתו האם אפשר להוציא את התקע מהשעון או לנתק את השעון כדי שהמכשיר לא יעבוד בזמן נוסף שהשעון כוון
אליו
רפואה שלימה

תשובה
דעת החזון איש ז״ל שאסור מום בונה וסותר. אך דעת רבים מן הפוסקים שלצורך חולה או לצורך לימוד תור או תפילה של ציבור יש להקל לנתקו כלאחר יד. דהיינו בשינוי באמצעות כף או מלקחיים של מזון.
שאלה - 142776
לכבוד הרב
הנמצא בבסיס (שכולו מגודר ועובר ממבנה למבנה הא עליו לברך בכל פעם מחדש על מאכלי ושתיה או פעם אחת?

תשובה
אם כל מבנה ננעל בלילה והוא הופך להיות ליותר פרטי לכל הדיירים בו. אתה צריך לברך מחדש. אלא אם בקבוק שתיה בידך אינך צריך לברך שנית.
שאלה - 142775
שלום לכבוד הרב
שלום לרב ותודה רבה אני רווק כמעט 48 שומר שבת שאלתי האם מותר לי לחפש זיווג כרגע שאני בחובות ובפשיטת רגל ולא יכול כרגע לדאוג לבת הזוג ?אפשר התרת נדרים וברכה

תשובה
אל תמתין אפילו יום. החיים יקרים וחולפים.
שאלה - 142774
שלום לכבוד הרב ילדה שישית נולדה ב"ה יש 4 בנים ועוד הת בבית לכמה זמן יכולה להפסיק? השם ישמרך מכל רע סלה.
תשובה
אם מצבך קשה. תפסיקי כ״ד חודש מיום הלידה.
שאלה - 142773
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לבתנו ה1 קראנו לפי עצת הרב בשם אילהבשע"ט נולדה בת 2 השם היחיד שאשתי ואנו יחסית מסכימים הוא יעל , האם השם מומלץ ? היתה יהודיהעדיף אבישג/יעל ?תודה רבה

תשובה
יעל אשה מיוחדת היתה שהביאה ישועה גדולה לישראל.
שאלה - 142772
ברכה רבה
עזבתי הבית לאחר שהבת של בעלי 28 התעללה בי בנוכחותו חשתי סכנה לחיימזה 8 חודשים בעלי מבטיח שנשכיר דירה לבד ב.... שם גרים ילדיו ומתערבים בחיים ולא מקיים. אנא עזור לי.

תשובה
שניכם צריכים ללכם לרג גדול ומפורסם שישב עם שניכם ישמע יקשיב ישקול ויחליט.
שאלה - 142771
לכבוד הרב
האם מותר להתפלל ק׳ש ברכת המזון וכדו׳ בלחש? במקרים שצריך לשמור על שקט
2. תימנים שהוגים את המילים לדוגמא ׳מקדש השבת׳ בצורה של ׳מגדש השבתזה בסדר? את האות ק הוגים ג .

תשובה
א, בלחש ולהשמיע לאזנך. בלי להפריע לבני הבית. ב, והנה אינך תימני.
שאלה - 142770
לכבוד הרב שלום רב
מחילה מהרב על הכל האם הרב יכול לעשות לי ולילדי התרת קללות בעלי מקלל אותנו בלי סוף תודה

תשובה
כיווננו הלילה על כולכם.
שאלה - 142769
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש חיוב לומר יהי רצון שיבנה בית המקדש בשחרית ומנחה ויהי שם בערבית אם השליח ציבור התחיל חזרה או קדיש?

תשובה
הספרדים אומרים ״שתבנה״ בית המקדש, היינו השם יתברך יבנה ולא אנחנו.
שאלה - 142768
לכבוד הרב שלום רב
מחילה מהרב הרב לא ענה לי על השאלה של ר סלמן הגדול מירושלים תודה רבה רפואה שלמה ויישר כח לעורך

תשובה
חיפשתי ולא מצאתי.
שאלה - 142767
לכבוד הרב, יום השנה של אמא (ט' בסיון) יוצא בליל שבת וכדי להודיע לאנשים מתי להגיע לאזכרה והסעודה אנחנו צריכים לדעת אם להקדים לליל שישי או לדחות ליום אחרי?
תשובה
תקדימו לילה או שתים קודם.
שאלה - 142766
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לנו ילדה בת 4 שלא מדברת.קבלתי מאשה שיש לה גמח למשקה ממיצוי אתרוג לתת לילדה כל יום כוס כדי שתדבר.היא לא אהבה כי זה מר.מהי סגולה מחז״ל לדיבור?תודה

תשובה
פעם בשבוע חתיכה קטנה של לשון עגל.
שאלה - 142765
לכבוד הרב שלום רב
האם שמברכים "שהכל...בדברו" צריך לומר כמו "וידברו"? (כי כך נראה על פי כללי הניקוד....)

תשובה
לא , בכלל לא. בדברו- הוגים ר בחולם ולא בשורוק.
שאלה - 142764
שלום לכבוד הרב , ילדה בכיתה ט בביהס חילוני, רוצה לעזוב ביהס וללמוד בגרויות מהבית. האם להסכים? ביהס חרדי כרגע לא בא בחשבון. תודה
תשובה
בתנאי שיהיה לכם עידכון בזמן אמת כשהיא יוצאת לאן ולמה.
שאלה - 142763
שלום רב,

בהמשך לשאלתי בענין פטירתם של שלושה אחים תוך 4 חודשים חשוב לציין שרק היא נשארה האחות האחרונה האם צריך לשחוט תרנגול או תרנגולת ??

תשובה
לא משנה. הכפרה לכל בני המשפחה.
שאלה - 142762
שלום לכבוד הרב
יש לי פריצת דיסק וקושי בהליכה ישנה אפשרות לעשות ניתוח ואני חושש מאוד. האם לעשות זריקה להרגעה בלבד? אם אפשר ברכה לרפואה בשאר חולי ישראל תודה

תשובה
תחפש מומחה רפואי בעל נסיון רב ותבצע ללא פחד. בהצלחה.
שאלה - 142761
שלום עליכם כבוד הרב!
מאין ההתרה לעשות הייתר מכירה וכו'? ומתי החלו לנהוג כך?
תיזכו לשנים טובות וארוכות

תשובה
עיין שו״ת הר צבי אורח חיים חלק ב סימן מ״ד. ובשו״ת יביע אומר חלק ג יורה דעה סימן י״ט. וילקוט יוסף שביעית.
שאלה - 142760
שלום לכבוד הרב
נכשלתי בכעס אמש, הרמתי קול ודיברתי לשה”ר מתוך סערת רגשות על אדם מסויים שלאחרונה מטריד אותי. אני בצער, מפני שכעס הוא עוון חמור. כיצד לתקן?

תשובה
תתעטף בטלית בברכה ותאסוף ארבע כנפות ותכווין ״כנף״ גימטריא ״כעס״. ותאחזם בידך השמאלית וקרא שמע ישראל עם פרשת ציצית ותנשק הציציות ותכווין לכפר. ותתן 15 ש״ח שהם מאה וחמישים פרוטות כמנין כעס לצדקה.
שאלה - 142759
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אבל על אבי בתוך שנה.
מתקיים ערב צוות מטעם העבודה בבית אחד העובדים.
האם מותר להשתתף?

תשובה
כשיעסקו בעניני העבודה ויעילותה מותר לשהות שם. אך כשזה עובר לפסים אחרים לעזוב בעדינות.
שאלה - 142758
שלום לכבוד הרב חק לישראל מקרא נביא כתובים בבוקר עם תפילין בהמשך היום משניות גמרא עם פירוש/תרגום ופעמים למחרת משלים. האם רצוי לקרוא בלי פרוש אותו יום להשלים הקריאה עצת רבי
תשובה
תקרא ביום בלי פירוש ובלילה את הפירוש.
שאלה - 142757
לכבוד הרב שליט"א בבריאות טובה וכל טוב.
טיסה יוצאת 15 דקות אחרי זמן טלית ותפילין. בהנחה שאי אפשר להתפלל במטוס והיעד אחרי 5 שעות מה לעשות? אפשר בעלות השחר?תודה כבוד הרב.

תשובה
תניח תפילין בזמן במטוס ותתפלל בישיבה בכוונה מיוחדת.
שאלה - 142756
לכבוד הרב שלום רב תשובה שקיבלתי מתאגיד השידור:
"בבירור מול מנהלת רשת מורשת עולה כי התוכנית לא ירדה והיא ממשיכה להיות משודרת.
בשבוע שעבר היא לא שודרה כי לא היה שידורים"

ב"ה

תשובה
תודה.
שאלה - 142755
שלום לכבוד הרב, קיבלנו לחתונה מתנה- מגש לחלה שכולו עשוי מזכוכית, בנוסף לכל הציורים, יש ציור של סידור שכתוב שם - שם ה'. מה לעשות עם זה... לגניזה אי אפשר כי זה זכוכית...
תשובה
אם כתובה רק אות ה מותר בשימוש אך אחד מהשמות המלאים אסור בשימוש. ותעטפו ותצניעו מאחרי הכלים בארון.
שאלה - 142754
שלום לכבוד הרב
הבן שלי התארס ועזב שידוך התכשיטים הוחזרו ע"י הכלה
עכשיו התארס בן אחר האם מותר להשתמש באותם תכשיטים לכלה החדשה?

תשובה
מותר ואל תגלו לה לעולם.