שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ב/אדר תשע"ט

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 172583
לשאלת רבים,
לבירורים אודות הספר החדש "פורים בציון" ויתר ספרי מורנו ורבנו שליט"א, ניתן לפנות אך ורק לדוא"ל:
mbzm50227@gmail.com‏

נא לא להפנות לרבנו שליט"א שאלות בענין

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 172555
בסימן טוב ובמזל טוב יהא לנו ולכל ישראל.
משנכנס אדר מרבים בשמחה. עם צאת הספר החדש "פורים בציון" לעט"ר שליט"א. יהי רצון שיזכה להורות לנו הדרך עוד רבות בשנים, ולהוציא לאור עוד ספרים רבים.
חברי המכון.

תשובה
ברגשי תודה עמוקה לאבינו שבשמיים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וזכיתי היום ערב ראש חודש אדר ראשון התשע"ט לברך על המוגמר ולראות במו עיני את הספר הזה אשר הושקעו בו כוחות רבים, ועברתי עד לידתו לעולם מצבים שונים במשך שנתיים תמימות, ומכל צרה הצילני ובספר חיים כתבני, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי. מה אני מה חיי, אשר עשה עמדי חסדים רבים ועצומים כאלה.

כאן ההזדמנות לברך את כל חברי המכון תלמידי חכמים יקרים ונחמדים מזהב ומפז חביבים, יראי שמים מרבים, קדושים וטהורים, אשר השקיעו שעות רבות ויקרות להגיה, לערוך, לתקן, לעזק ולסקל ככל אשר היה לאל ידם, ולהכין את המפתחות, מהמסד ועד הטפחות, למען ירוץ הקורא בו, מתוך אהבה ומסירות אין קץ.

ועל צבאם ידידי אהובי חמדת לבי, חתני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחי שמו לעד אמן, אשר הקדיש ומקדיש ימים ולילות ערבי שבתות ומועדים, להוציא דבר מתוקן, נאה ומסודר מתחת ידו, איישר חיליה לאורייתא, אשר עם כל לימודיו בתורה הקדושה, וישיבתו בבית הדין אשר בירושלים לדון בענינים עמוקים וחשובים, לא חסך כל מאמץ להוציא ספר זה וגם הקודמים אליו בהידור רב ובדייקנות מירבית, ועוד ידו נטויה.
אברכהו אותו ואת עמיתיו כי ירבה השם כוחם, וירחיב את גבולם בחכמה בתורה ביראה בתבונה ובכל מלאכה, ויזכו עוד לחבר חיבורים מחידושיהם כיד השם הטובה עליהם, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, בשלום בהשקט ובבטחה, בהרחבת הדעת מתוך שמחה והשקט.

עוד רגע אדבר ואברך את חתני הגאונים אשר היו לי לעזר רב, את בני היקרים הגאון רבי יחזקאל שליט"א העומד לימיני, ובפרט את מחמד לבי בני הרב הגדול רבי סלמן שליט"א, המוסר נפשו למען בריאותי באופנים שונים מדי שעה בשעה, ומלווני לכל מקום ומקום במסירות נפש. יברכם השם יתברך ותשרה השמחה באהליהם והברכה במעשה ידיהם.
הנני עבד השם עומד היום נכנע ונפעם לגודל חסדו יתברך, יזכני להוציא עוד ועוד ספרים למען תרבה הדעת, החכמה והיראה בישראל עם קדוש.
כה דברי בריה קלה העומד לפני בוראו כתולעת קטנה באדמה.
בן ציון הי"ו בכמוהר"ר סלמן מוצפי ז"ל וזיע"א.
שאלה - 170616
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנא מורינו ורבינו, יכתוב לנו עצות והנהגות לימי השובבי"ם במקום התעניות, כפי שכת"ר מבקש. וכפי שכתב לנו בימים הנוראים. תודה.

תשובה
עזבתי את כל עיסוקי התורניים ביום הקדוש הזה יום פטירתו של מור אבי ז"ל וזיע"א. כדי לכתוב לבקשתכם כמה גרגירים חשובים לתיקון המעשים בימים אלה.
א, בראש הסולם הגדול, יזהר מעוון ביטול תורה, לא לבטל אפילו רגע מחייו בדיבורים מיותרים.

ב, קביעת עתים לתורה, כל יום וכל לילה שעה מינימום קבועה ללימוד תורה בחברותא או עם שיעור מפי רב, או לפחות לבדו.

ג, שמירת העיניים. לצאת לרחוב כמה שפחות, וכן לאירועים. ואם מוכרח ישמור את העיניים. לא יסתכל בעבודה זרה וסמליה, לא בפני אנשיה ראשיה ותמונותיהם. לא יביט בתמונות של אנשים העוברים על התורה.

ד, שמירת הפה. לא להוציא קללות, ניבול פה, שמות גנאי וזילזול, לשון הרע, רכילות, נדר, שבועה, לא לבייש אחרים, לא לבשר בשורות לא טובות, שקר, כזב.

ה, שמירת האזניים. לא ישמע שירי חול כולל שירים של שדרנים כי אינם בני תורה, רק שירים שחיברום גדולי ישראל. לא ישמע רכילות, לשון הרע, דברי גנאי, דברי כפירה וכדומה.

ו, קדושת בית הכנסת. יהיה מעשרה ראשונים, יקבע מקום מושבו ועמידה בתפלה, יקבל עליו לשתוק בבית הכנסת, שום דיבור רק תורה ותפילה, לא לאכול שם מאומה, לא לשתות, לא לשבת בדרך שחץ וגאוה, יתהלך בתוכו באימה וביראה, כשנכנס ילך אל מול ארון הקודש וישתחווה.

ז, אכילה. יזהר בנטילת ידים, יברך בכוונה, יבדוק היטב הכשרות, תולעים, אם זה גזל או אינו שלו, מעושר, מי בישל, מה עורב בהם, מהיכן הכלים, לא אוכלים בחוץ. לא יאכל בגסות, חתיכות גדולות, שבע ואוכל עוד.

ח, זהירות בברכות. יברר היטב מה מברכים על כל מוצר. יאמר הברכה בנחת ובדקדוק, לא לבלוע מילים או אותיות, יכווין בהזכרת השם לכווין היה הוה ויהיה אדון הכל, לא לשכוח ברכה אחרונה.

ט, פתיחת פה לא לטובה. לא יאמר "לא מרגיש טוב" אלא מרגיש לא טוב. לא יאמר לילד "אתה תפול", אלא תיזהר שלא תפול. לא "שכך יהיה לו", לא יספר דבר לא טוב בלשון נוכח, "אתה נפצעת" אתה... אלא הוא, לא תתאר לך שאתה הולך ומישהו יורה בך, אלא יאמר בו, עליו, הוא.

י, קיום מצוות. בזריזות, להזיע בעשייתה מכפר עוונותיו, בשמחה ובאהבת השם, יכבד חכמים והורים, יכבד אנשים אחרים, לעזור, לסייע, לתמוך בחלשים, משפחות חסרות ישע, עידוד אנשים במצוקה. לקום מפני זקן.

כל אלה ועוד יעשה ברצון ובאהבה לכפר עוונותיו וייטב לו. והשם יתברך ידריכנו בדרך התורה ודרך הישרה לעבדו וליראה אותו כל ימינו לעולם.
שאלה - 169566
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מה קול הרעם סביב האירגון... הרי הוא מחזיר בתשובה? ויש להם תמיכה מרבנים חשובים?
תשובה
ידידי הצעיר עלום השם, אכתוב כאן חלק מהפרטים, והגם שאתה שייך לצד הרפורמי, אני כותב ליהודים היקרים הנאמנים להשם יתברך ולתורתו תורת אמת.
א, אין מי ששב מדרכו הרעה על ידם ויושב ועוסק בתורה, ונזהר בקלה כבחמורה.
ב, יש גם יש, מאות משפחות שנהרסו, התפוררו, התקלקלו יום אחר יום בשיטת ה"סלמי" והגיעו לעברי פי פחת ושחת.
ג, שאלתי את גדולי ישראל שהם מתהדרים בתמיכתם, ומעולם לא פנו אליהם בשאלה אם לקיים או לא פעילות שונה ומשונה של פריצת גדר היהדות ויראת השם במחנינו. כולם כאחד הגיבו "בתדהמה" לנוכח הקלקול הנורא של מעשיהם.
ואכתוב לך כמה מדרכיהם הנלוזות והרפורמיות המזעזעות.
ד, אחד מה"כוכבים" המשונים זמר החצר, מתהדר בהופעותיו הפומביות, שהוא "זכה" לשורר בפני אבי אבות הטומאה, ראש העבודה זרה אשר ברומא, והיא שהחריבה את בית השם ושרפה את היכלו.
ה, אחד מפעיליהם, גידל שערות בפנים, "ליצן החצר התורן", מופיע במשך שעתיים בערי השדה רחוק ממרכזי החרדים השפויים, ומשמיע דברי ליצנות נטו ללא שמץ יראת השם, באותה מסגרת מופיעה זמרת מתהוללת נודעת כדי לפתות לבות נשות ישראל התמימות ולהוציא מהם הוראות קבע וממון שלא כדין.
ו, ברוב חוצפתם לקחו בית הכנסת קדוש על שם הצדיק רבנו חומני עלוש זצוק"ל ושם עורכים את מופעיהם, ומחללים כל הקדוש לנו. [ודע, כי הרב הקדוש הנ"ל היה רבה של תוניסיה וכינוהו "סיני ועוקר הרים", ועלה לצפת ושם הנהיג את הציבור בחכמה ובתבונה, והגאון רבנו רחמים חי חויתה הכהן ז"ל כתב עליו שבחים נוראים].
ז, והנורא מכל, יש להם אתר היכריות מלווה בתמונות נוראות ומבהילות של גברים ונשים, שחץ ותועבה, וידענו כי גם נשים נשואות נכנסות אליו ומכירות כל מיני ארחי פרחי. לאתר אין פיקוח, ואין מעקב, לא תעודת גירושין, לא תעודת זהות, ולא שום מסמך. והרי אלה מחטיאי הרבים.
ח, ליצן אחד מהחבורה, מכריז בפומבי כי ה"יהדות הוא פלורליסטית נחמדה". והוא אינו מאמין בשכר ועונש.
ט, ברוב טפשותם מכריזים כי אני הצעיר קיבלתי "מידע שגוי". בעוד שאני מצטט את דבריהם המפורסמים ברבים, והם מפארים ומרוממים מקדישים ומעריצים כל דמות חילונית מעלה מעלה.
י, ירעשו אמות הסיפים ותרעש הארץ בטרם יקום השם יתברך לתבוע את עלבונה של תורה, על עריכת נופש באילת כשגם אנשים חרדים נרשמים במוצהר לבילוי ובידור, והם מפרסמים בעיתונם "לא לציבור הדתי". כי השקר נר לרגליהם.

עד מתי יתקלסו בנו ויחריבו כל הקדוש לישראל, הם עצמם חסרי תקנה כי אינם מעוניינים לשוב מדרכם הרעה, אך דברי מכוונים לציבור הישר בני ובנות ישראל הצדיקים הישרים והתמימים, הם קידשו על עמנו מלחמה, ובתים רבים נהרסו כתוצאה מפעילותם, די לראות כי בעיר ביתר עילית החרדית בשנה האחרונה חלה עליה של 61 אחוז בגירושין, ותופסת מקום ראשון בערי הארץ.
החותם בצער בדמעות ובכאב, בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי.
שאלה - 168622
הודעת המערכת.
הרב שליט"א יושב ועוסק בתורה ברוב שעות היממה, עסוק בכתיבת תשובות חמורות בהלכה.
האתר מיועד לשאלות אקטואליות בהלכה, שהינם דחופות ולמעשה בלבד.
לא יתקבלו שאלות בענינים אישיים, כגון עבודה, שלום בית, חינוך, מראה מקומות בנושאים שונים. אתכם הסליחה.

תשובה
תודה.
שאלה - 173209
שלם לכת"ר עט"ר, אברך שמסיים את לימודיו בכולל בשעה 16:00 , מה ראוי וכדאי שיעשה וילמד לאחר מכן? איך צריך לנצל את הזמן? מחילה מכבודו, אם הגזמתי וזו טרחה שהרב לא יטרח בגללנו.
תשובה
שלחן ערוך על הסדר עם מפרשים.
שאלה - 173208
שלום לכבודו מו"ר שליט"א אדם שבדר"כ בשבת יוצא לביה"כ וחוזר לביתו כשהטלית מכסה את ראשו, האם כשיורד גשם עדיין מותר לו לכסות בה את ראשו או שמא זה אסור או ביזוי מפאת שמגינה עליו?
תשובה
מותר בהחלט כי נקראת מלבוש.
שאלה - 173207
לכבוד הרב האם מפרישים מעשר כספים לאחר כל התשלומים הקבועים (חשמל ,מים וכו')?
תשובה
נא עיין בשו"ת מבשרת ציון חלק ג עמוד שפ"ו כי כלל ההוצאות השוטפות כולל תשלומים קבועים של צריכת מים חשמל גז וכדומה חייבים במעשר. אך הוצאות עסקיות ושכר דירה אינן חייבות במעשר.
שאלה - 173206
לכבוד הרב מוצפי שליט"אא.השנה, קריאת פרשת זכור יוצאת לאחר 13 חודשים מהקריאה בשנה שעברה.ב.שו"ע סימן קע סעיף ז. איך לקיים בסנדוויצ ופיתה?

תודה

תשובה
הגאון החתם סופר ז"ל העיר בזאת שיש לכווין בשנה קודמת בקריאת הפרשה כי תצא לצאת ידי חובה. ולמעשה גם אם לא כיוונת הכל בסדר.
ב, לכאורה היה נראה כי כוונת השלחן ערוך להכנסת פרוסה שלימה לפה בבת אחת, ואין מדובר חתיכה אחת אחר השניה. אולם מעיון במקור ההלכה בברייתא ובבית יוסף מובא כי גם אינו אוכלה בבת אחת, אלא חתיכה חתיכה. וכן פירשו שם הטורי זהב המגן אברהם ועוד.
ובהחלט הערתך נכונה וחשובה היא למאוד, וזכורני כשהיו בחורים אוכלים באופן כזה, העירו להם החכמים על כך. והמדקדקים היו פוסים בידיהם חתיכות קטנות ומכניסים לפיהם. והטוב הוא לחתוך בסכין חדה ובזהירות, פרוסות קטנות כמה שאפשר ולאכלם.
שאלה - 173205
שלום לכבוד הרב
בחור ישיבה שבועיים לפני חתונה מרגיש שאין קשר וחיבור. עד שאני לא מצפה לראות אותה כלל.והיא אמרה שאחרי כל לידה תיקח הפסקה שנתיים
מה לעשות?לפעמים חושב לבטל הכל

תשובה
אתה זקוק לשיחת עידוד דחופה מפי רב גדול וסמכותי.
שאלה - 173204
לכבוד הרב שליט"א
האם מותר לילדות לספר לאמא על מעשים של חברות בכיתה, יושב להן על הלב, זה לשה"ר?
וכן, האם נכון שהמדבר לשה"ר - המצוות שלו עוברות למדובר וההעברות עוברות אליו?

תשובה
לספר בלי הזכרת שמות.
שאלה - 173203
שלום לכבוד הרב
אבא שלי נפטר השבת בבוקרוהוא נקבר במוצאי שבתהאם מחר אנחנו האבלים מניחים תפילין?

תשובה
ויכוח מפורסם בין הפוסקים והביאם הגאון החיד"א ז"ל ועוד, כי הוא נקרא יום הקבורה [ראשון] שאינו יום הפטירה [שבת].
ולמעשה תניחו תפילין בלי ברכה.
שאלה - 173202
לכבוד הרה"ג שליט"א
בן 31 נשוי שנה,חולה בסוכרת נעורים מגיל 16 ב"ה,לעיתים לאחר שאני מזריק יוצאת לי טיפת דם וזה קורה בשבת לעיתים רחוקות האם אני עובר בחובל ?
שבוע טוב לכבוד הרב

תשובה
מותר להזריק בשבת. ותשתדל שלא להוציא דם אם אפשר.
שאלה - 173201
לכבוד הרב
בגרסת זוהר כשכתוב שם המלאך סנדלפ.. האם לומר רק את אותיותיו?תודה ובשורות טובות

תשובה
אומרים סמך נון המלאך.
שאלה - 173200
שלום לכבוד הרה"ג מחילה מכת"ר. אם לומדים הלכות ברכות אחרונות בשבת מותר להשתמש במשקל לצורך המחשה כמובא בסימן שו סעיף ז או שמדובר שם בצרכי מצוה דווקא. יישר כל גדול
תשובה
בדרך לימוד הדבר אסור בשבת.
שאלה - 173199
מוסרת שיעור לנשיםקורה שיש מי שמושפעת מהתקשורת ואומרת דברים לא יפים על החרדיםאני מיד מוחה על מנת לשמור על כב' התורה ולומדיה ולמען השקפה למשתתפותהיא נפגעתאני נוהגת נכון?
תשובה
למחות באופן מכובד.
שאלה - 173198
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
1.האם מותר בזמן תפילת שחרית לגבאי בית הכנסת להתקשר לאנשים שיבואו להשלים מניין?
2.האם מותר לשתות אלהוכול בסעודה שלישית אם לא יהיה קלות ראש? תודה

תשובה
א, אם בשבת ודאי אסור, ביום חול עד ברוך שאמר מותר. ב, בבית הכנסת אסור לשתות אלכוהול כלל.
שאלה - 173197
לכבוד
אשה שהדליקה נרות שבת ושכחה לחמם מים האם יהיה לה מותר להרתיח את המים לאחר הדלקת נרות שהיה בדיוק בכ.שבת ולהעביר למצב שבת ע"י קטן? ד.א האישה מקבלת על עצמה שבת בהדלקה

תשובה
עד 10 דקות קודם שקיעת החמה, מותר לומר למי שלא קיבל שבת לבצע פעולות שונות.
שאלה - 173196
לכבוד הרב
שלום רב, אחיינית שלי נפצעה קשה רצינו לעשות לה פדיון נפש. איך עושים ולמי ניתן לפנות?

תשובה
תרשום שמה ובלי נדר נעשה זאת.
שאלה - 173195
אני כל שנה מתענה ביום השנה של פטירתה של סבתא אבל למרות שאין שום.כי הבן שלה רחוק ויש לה בן יחיד. השאלה מתי מתענים ביום האזכרה או בערב האזכרה??
תשובה
אין צורך להתענות על סבתא, העיקר הוא שתעסוק אותו יום בתורה וגם בלילה שקודם לו.
שאלה - 173194
לכבוד הרב
לפני כשנה וחצי עשיתי טיפול המשך אצל קוסמטיקאית היא טוענת שאני חייבת לה כסף למרות שאני בטוחה שלא ויש אי הבנה בנינו עד היום מדברת עם אנשים שחייבת לה, מה לעשות?

תשובה
הדרך הנכונה היא להציג בפניה את הקבלות ששילמת.
שאלה - 173193
לכבוד הרב שלום רב
מה מברכים על פלפל שיפקה ועל עוגה מפצפוצי אורז?

תשובה
אינני מכיר את המרכיבים כלל.
שאלה - 173192
לכבוד הרב שלום רב
תודה לרב שענה לא להאמין בקללות ממשיכה בתפילה לזיווג תודה לד שאני חרדית.

תשובה
ברוכים אתם להשם.
שאלה - 173191
האם הפוסקים שרואים מהעיר העתיקה רק קצת מהעיר שלא מוקפת חומה האם נחשבת כמוקפת כול העיר או רק מקום שרואים?
תשובה
לא די בכך שרואים את העיר, אלא צריך שיהיו בתי מגורים תוך קילומטר אחד מהבית האחרון בעיר.
שאלה - 173190
לכבוד הרב שלום רב
שלום לרב האם כל פעם שרב לוקח ספר או הולך לשירותים לעמוד שוב ושוב שאני לומד?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 173189
לכבוד מו"ר.
אדם שמעונין ללכת לישון, לקום אחרי חצות כדי לומר תיקון חצות בלבד ולחזור לישון עד הבוקר- כיצד ינהג לענין ברכות השחר?

תשובה
ברכות השחר יברך בבוקר בסמוך לתפילת שחרית. אך כשמתעורר משנתו בחצות לילה לומר תיקון חצות, עליו לומר תחילה את ברכות התורה. ואם חזר לישן בלילה וקם בבוקר עליו לברך שוב ברכות התורה כיוון שישן בשעות הלילה.
שאלה - 173188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בביהכנ"ס דרכי תורה ברחובות משתוקק ציבור גדול שהרב ימסור שיעור.כיצד ניתן לארגן דבר זה?

תשובה
העורך, בבקשה בקשות מסוג זה יש להפנות למדורים הקבועים בימין הגליון.
שאלה - 173187
לכבוד הרב
שבוע טוב הרב השכנים גויים יורדים לנו לחיים כבר 21 שנה ואין לנו אפשרות מבחינה כספית לעבור משם המשטרה עצרה אותנו בשבת בגללם מה עושים?

תשובה
תשכירו את דירתכם, ותשכרו במקום אחר.
שאלה - 173186
שלום לכבוד הרב
אני לובש טלית קטן מרשת היא יותר נוחה לי האם יש בעיה בטלית כזו ? או שחייב טלית כותנה או צמר בערב אחרי מקלחת האם חייבים לחזור וללבוש טלית קטן ?

תשובה
בהחלט בעיה הלכתית. מכיוון שאינה עשוייה אריג. ב, נהגו ישראל קדושים ללבוש טלית קטן בכל שעות היממה.
שאלה - 173185
שלום לכב. הרב שליטא . מה היתה הסיבה שתפילין של ר"ת כתובים עם הויות באמצע . מה כוונתו ר'ת בכך ?
תשובה
משום הויו"ת יהיו סמוכות, דהיינו "והיה" כי יביאך "והיה" אם שמע.
שאלה - 173184
לכבוד הרב
בתי מגיעה לגיל 3 ב"ה. על מה עלינו להקפיד איתה.מבחינת צניעות-חצאית עד איזה אורךשמלות?

תשובה
אורך רגיל לבנות גילה, ותגרוב גרביונים.
שאלה - 173183
לכבוד הרב ישיבת הסדר בן 21 נפגש עם בחורה כבר שנתיים מדברים על חתונה אבל אין להם הכנסות כלל, היא לומדת הוראה שנה שניה.
תשובה
יותר מכל מטריד מאוד שהם "יוצאים" זמן כל כל ממושך ללא נישואין והדבר אסור וגורם חמור ביותר.
שאלה - 173182
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חוץ מכבודכם, חדר שהיה בו כיור ששימש כבית הכסא ועכשיו מעוניינים להחזירו לשימוש רק ככיור לרחיצה - האם יש בו רוח רעה בחדר הזה והאם ניתן לשנות זאת?

תשובה
עיין שלחן ערוך סימן פ"ג ופ"ד. ובמפרשים שם, שיעקור האסלה, ויצבע את את הכתלים ומותר. כי בזה יהיה שינוי מעשה.
שאלה - 173181
לכבוד הרב
האם אפשר להתפלל תפילה פעמיים?
היום אחד המתפללים אמר לי שמותר להתפלל פעם נוספת מנחה עם המניין השני בתנאי שאני מחדש משהו בתפילההאם יש ממש בדבריותודה לכבוד הרב

תשובה
חלילה וחס, זה ברכות לבטלה בהחלט, ועוון חמור הוא.
שאלה - 173180
לכבוד הרב.גרושים.הילדים הקטנים הולכים לגרוש כל שבת שנייה.הסבתא נמצאת שם.בשבת נעלה ילד בן 3 באמבטיה.המשטרה והרווחה לא עושים כלום.חסרת אונים.מה לעשות
תשובה
בפעם הבאה שהדבר יישנה תתלונני מחדש.
שאלה - 173179
לכבוד הרב
למדתי מקצוע ושנים לא עובד כשכיר. צריך לחזור על החומר תקופה כדי לחפש עבודה (ובנוסף ללמוד אנגלית ).
מצד שני חושש לביטול תורה , ופגיעה בהתעלות ובקדושה. איך לנהוג?

תשובה
להתעסק במה ששייך לפרנסה לא נקרא ביטול תורה.
שאלה - 173178
שבוע טוב כבוד הרב! יש שיעור תורה בבית כנסת במשך שעה עם רב וכל אחד מהקהל שואל שאלה בדרך כלל בהלכה והרב אומר כן או לא ולא מרחיב ככה מתנהל כל השיעור זה בסדר או להחליף שיעור?
תשובה
גם זה טוב, ובמקביל תלך גם למקום אחר בשעה אחרת ללמוד יותר לסברא.
שאלה - 173177
שלום לרב , אני לא אוהב לשתות יין ולכן מקדש ומבדיל על תירוש האם כדאי להתאמץ ולשתות יין אדום יבש אעפ"כ?
האם יש בכך מעלה מיוחדת ביותר מאשר תירוש?

תשובה
תשתה מה שהנך אוהב ומתאים לך.
שאלה - 173176
שלום לכבוד הרב
האם בן שנפטר לו אביו ונמצא באמצע השנה יכול לשמוע שירים בפורים?

תשובה
נהגו להימנע מכך.
שאלה - 173175
שלום לכבוד הרב
אחי הגיע אלי בשבת ברכב לא הצעתימרצונואמא שלי אמרה לי לתת לו אוכל לקחתאליו הביתה. כמובן ברכב אמרתי שאסור
נהגתי נכון תודה לרב הנכבד

תשובה
מי שמורד באבינו שבשמיים הנותן לנו חיים, לא מסייעים לו למרוד.
שאלה - 173174
לרב מתעצלת ללכת למקוה בשביל סכינים או כפות, האם אפשר להשאיר דלי בחוץ שיתמלא מי גשם ולטבול בו?
תשובה
בשום פנים ואופן לא מועיל כי הם מים שאובים ןאסור, וצריכים להטבילם במקוה כשר.
שאלה - 173173
שלום לכבוד הרב עד כמה כיבוד אב ?כשאבא נוגע בילדות שלי צעקתי עליו לא מוכנה שיתקרב אליהם לא בריא בנפשו
תשובה
צריך להשגיח ולהרחיקם ממנו.
שאלה - 173172
שמעתי מאדם ירא שמים שלא נכון מה שעושות היום בנות חרדיות שיוצאות בקבוצה למסעדות לא רק מבחינת כשרות אלא שאמר שאין הבדל בין ללכת לארוע מעורב לבין מסעדה שיש בה גברים, זה נכון?
תשובה
הלואי והיו יודעות כמה קלקולים יש בכך, וכמה תקלות נגרמות מכך. השם ירחם.
שאלה - 173171
לכבוד הרב
חצי שנה שומר הברית ולא נכשל באינטרנט. מתפלל וקובע עיתים במשך 9 שנים. למה דווקא עכשיו אחרי שנים של כשלונות יש בעיות בפרנסה וגם השיער נושר והזקן מלבין? אשמח לחיזוק

תשובה
לקרוא הרבה ספרי מוסר.
שאלה - 173170
האם אישה גרושה שלא נשואה בשנית מדליקה נרות שבת בברכה
תשובה
בהחלט כן. ואם נמצאת עם משפחה נוספת בחדר אחר או במטבח.
שאלה - 173169
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחרי סיום האחרוחה ולפני ברכת המזון בשבת, מותר לשים את הלחם בשקית שלא יתייבש, ולהשאיר חתיכה כלשהי בשביל ברכת המזון?
שבת שלום

תשובה
אפשר את הכל להכניס לנילון ולהניח על השלחן.
שאלה - 173168
כבוד הרב
הבת קנתה בית במחיר סביר יש דירה נוספת באותה קומה שניה גם הבת השניה רוצה לקנות שם בית בגלל המחיר אך יש לה חשש פגיעה בפרטיות שתגור על יד אחותה אני תומך בקניה מה הרב ממליץ

תשובה
אין תשובה חד משמעית, כי התשובה תלויה בגורמים רבים.
שאלה - 173167
לכ' הרב
לאשתי קשיי קשב וריכוז. בתחומים מסויימים לא מתפקדת - עד שאני כועס, וגם אז לרוב לא קורה כלום. היא פשוט לא יכולה. חז"ל מזהירים מאד שלא לכעוס, אך גם היום כעסתי. מה עושים?

תשובה
יש לזה תרופות גם טבעיות.
שאלה - 173166
לכבוד הרב שלום רב אני בת 58 וחצי ולא הולך לי בשידוכים שההורים היו בחיים קיללו אותו שלא אתחתן לעולם עשיתי להם צרות האם בכל זה אני רוקה??
תשובה
לא להאמין בקללות.
שאלה - 173165
לכבוד הרב שלום רב
כבודו בפניה נרגשת, הרופאה הובחנה אצל אמא את מחלת אלצהיימרהרופאים אומרים שאין תרופה ואני טוען שכן תפילה,תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה.
מה לעשות?

תשובה
להתפלל.
שאלה - 173164
שלום כבוד הרב ,האם יש הנהגות מסוימות ל"פורים הקטן " ?
תשובה
עיין פורים בציון. אין תחנון, ושמחים בו מעט.
שאלה - 173163
לרב היקר .
יש דבר כזה אנשים עם עין לא טובה.זאת אומרת שנפגשים איתם מרגישים
משהוא כמו לחץ כזה.תודה לרב הנכבד .בריאות

תשובה
מי שמאמין בהשם יתברך ומתייחס אליו כאל אבא אוהב, לא יירא ולא ייחת.
שאלה - 173162
לכת"ר מו"ר, אדם שבעוונותיו לא ניצל כראוי את ימי השובבים לא עשה תעניות, תיקון ולא השקיע מספיק בתיקונו.
והיום כששמע שזה היום האחרון הצטער על כך שלא ניצל הזמן.מה יכול לעשות?

תשובה
לא שובבים בלבד יש, כל רגע מהחיים היקרים שחנן אותנו רבון העולמים, אתה ואני יכולים לנצל לתשובה ומעשים טובים, נו, אז קדימה איש צעיר אזור כגבר חלציך.
שאלה - 173161
לכבוד הרב. בטוחני שזכות התורה הקדושה הגנה עליי. משום ששמעתי שיעור של הרב ברכיבה על האופניים. קיבלתי עליי בל"נ לא לרכב עליהם יותר כדברי הרב. תודה רבה לרב על הכול.
תשובה
אשריך אשרי יולדתך, אשרי חלקך.
שאלה - 173160
שלום לכבוד הרב שליטא. האם ספרית יכולה לספר נשים וכל הנילווה לכך בשנת אבל על אביה? או שעדיך שהלקוחת תלכנה לאחרת בשנה זו ?
תשובה
בהחלט כן מכיוון שזו פרנסתה. גם אין בכך שום הסחת דעת מהאבילות.
שאלה - 173159
האם מותר בליל שבת בגמר הסעודה ולפני ברכת המזון להביא פירות עץ לשולחן ולברך עליהם ברכה ראשונה כשאני יודע שאני רוצה גם לאכול מהם לאחר ברכת המזון.או שיש כאן ברכה שאינה צריכה?
תשובה
נוהגים להביא מין אחד העץ ומין אחד האדמה בתוך הסעודה. לאחר ברכת המזון מגישים סוגים אחרים ושוב מברכים. אם תבקש יש לך תפריט.
שאלה - 173158
שלום לכבוד הרב
האם זעתר אזוב לקנות טרי בעציץוהאם זה נכון לשים בכיס חתיכהמהרוטה ומזעתר תודה לרב בריאות ושבת שלום מבורך .

תשובה
בין טרי בין מיובש, אפשר אם יש מקום בכיס.
שאלה - 173157
שלום לכבוד הרב
בהמשך לתשובת הרב שיש לומר תיקון היסוד
ותיקון אלפא ביתא לאחר חצות לילה. האם בשעות היום מותר או רק מחצות לילה עד סוף הלילה?
תודה רבה וסליחה

תשובה
בשעות היום מותר.
שאלה - 173156
לכבוד מו"ר הרה"ק עט"ר, האם יש עניין בכל ארוחה כמו פת שחרית ושאר סעודות החול, לנסות לאכול מעל כביצה לחם שברהמ"ז תהא מהתורה? או רק בארבע סעודות שבת?
אוהבים ומוקירים את כבודו

תשובה
נכון, כביצה מספיק שהוא 54 גרם. שני שליש לחמניה, שתי פרוסות קטנות. או אחת גדולה. ושני שליש פיתה ממוצעת.
שאלה - 173155
שלום לכבוד הרב
למה היום מורים שברמות לקרוא מגילה בטו בחזוע אמר יד? תודה רבה

תשובה
לא עיינת היטב, כי כתב כאשר היא תתקרב יקראו בט"ו, וברוך השם כבר כמה שנים שהיא מחוברת על בתי ירושלים מכמה כיוונים.
שאלה - 173154
לכבוד הרב שלום רב,
חבר אמר שהוא שמע שיעור של הרב עובדיה זצ״ל שהוא אמר שמה שעונים בקדיש יהא שמה רבא צריך לענות עד דאמירן בעלמא? האם זו הדרך לענות בקדיש? תודה לכבוד הרב

תשובה
נכון בהחלט, וזה ידוע ומפורסם וגם נהוג אצל כולם.
שאלה - 173153
לכבוד הרב שלום וברכה רציתי להודות לרב על כל מה שעושה למען עם ישראל בספרים ובשיעורים המדהימים וגם כמובן על השידור במורשת בששיועל התשובות באתר,תודה על הגלוי ועל הנסתר זכנו
תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 173152
לכבוד הרב,
שידוך בחורה טובה לומדת בסמינר, רוצה בעל אברך, צנועה מאוד עם יראת שמים. ואמו של הבחור אומרת שלדעתה היא עדינה מאוד והיא לא תהיה אישה של בית וזה לא מתאים. מה דעת הרב?

תשובה
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, תשאלו ותשמעו כמה בנות שנדחו והתנבאו עליהם הרבה דברים שלילייים, ודוקא הללו עשו חיל. ואחרות המהוללות נתגלו כלא מה שחשבו...
שאלה - 173151
כבוד הרב
לפני שבע שנים במהלך טירונות היינו במצפה רמון ועצרנו להתרעננות ולא שלמתי לבית העסק על השתיה.
ולא כל כך זכור לי שם בית העסק שאוכל להחזיר
מה לעשות כדי לתקן הכל במלואו?

תשובה
תתרום לצרכי רבים. כגון לאתר זה.
שאלה - 173150
הרב מזכיר את הרב יוסף קאשטרו, האם הוא המהרי"ק הוא רבנו יוסף קולון?
תשובה
צודק בהחלט. מהריק״ש הוא רבנו יוסף קאשטרו ז״ל ומהרי״ק הוא רבנו יוסף קולון זכותם תגן בעדינו ובעד כל ישראל.
שאלה - 173149
אחותי מקלחת את אמא שלנו כל ערב רק,רק ביום השישי אין לה זמן,בגלל ההכנות לשבת, אז היא מקלחת אותה ביום חמישי מאוחר בערב, האם זה יחשב שזה לכבוד שבת קודש? תודה לרב היקר.
תשובה
בהחלט כן. תזכו למצוות.
שאלה - 173148
לכבוד הרב
תיקון היסוד בלשון חכמים ח"ב סימן א' וכן סימן ב' (סדר אלפא ביתא וכו') בשניהם כתוב לאמרם באשמורת. האם יש בעיה לקוראם קודם חצות לילה מצד התגרות כלשהי?
תודה רבה

תשובה
כל החכמים שראינו נזהרו לקוראם רק אחר חצות לילה ואין לשנות.
שאלה - 173147
לכבוד הרב שלום רב. עשיתי תאונה באופניים חשמליות ובחסדי השם עליי יצאתי עם מכה יבשה חזקה ברגל ועוד קצת שפשופים. הייתי במיון ושוחררתי כעבור 3 שעות האם עליי לברך הגומל? תודה
תשובה
עליך לחדול מנסיעה באופניים כי הוא סכנה חמורה.
שאלה - 173146
אני לוי, והשבוע זה אזכרה של סבתא שלי. מצד האמא הייתה צדיקה. הבן שלה קצת רחוק. אני רוצה לעלות מפטיר ולקרוא הפטרה. אבל אין לוי בביהכס. אפשר שישראל יעלה לעלית לוי ואני למפטיר?
תשובה
אין בכלל צורך לנכד לעלות מפטיר בשביל הסבא או הסבתא. וכך נהגו החכמים שראינו.
שאלה - 173145
שלום לכבוד הרב אמי נפטרה באמצע תהליך של גיור אני ואחותי הקטנה עשינו גיור עכשיו שאנחנו יהודיות מותר לנו לקרוא תהילים לעילוי נשמת אימנו?
תשובה
מותר לכם. כך מפורש בהלכה כי גר יכול להתפלל על אביו או אמו הגויים שנפטרו.
שאלה - 173144
בלימוד גמרא או מדרש כשאני מלמד או לומד לעצמי ומוציא בפה כשמופיע פסוק לא שלם וכתוב "וגו'האם לומר "וגומר" או "וכולי" ? או שום דבר ופשוט להמשיךרצינו לדעת מה המסורת בזהתודה
תשובה
צרך לומר גם את המשך הפסוק. כי דורות שלפנינו היו בקיאים בכל התנ"ך ואפילו עמי הארצות.
שאלה - 173143
מורנו ורבנו ,
עד איזה גיל מותר לבנים ולבנות לשחק יחד - מדובר על שכנים. האם יש צורך להבהיר וללמד אותם שמירת נגיעה ומאיזה גיל.

תשובה
עד גיל 6, כמו שבבית הספר יש הפרדה מוחלטת.
שאלה - 173142
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אבי נפטר בי"א בסיון תשע"ח והשנה זו שנה מעוברת. מתי אנו צריכים לעשות אזכרה ומתי צריך להפסיק לקרוא קדיש. בדרך כלל אנו עושים ב11 וב 12, אבל מה במעוברת?
תשובה
י"א באייר וי"א בסיוון. זה צריך, והוא זקוק להם, ולא מה שאתם נוהגים.
שאלה - 173141
שלום רב
האם כחלק מתהליך החרטה על עבירה חייבים גם לשנוא אותה או לומר שעצם העבירה היה נוח ונהנינו רק שאי אפשי בה כמו "דבר אחר" כמו חילול שבת. נהנה כשחילל אך זה אסור אז עושה רצונו

תשובה
עיין בספרי המוסר הרבים של הראשונים, שכתבו על מי שחזר בתשובה צריך כל יום לבכות ולהתמרמר על שחטא, ואיזה שוטה יאמר שזה "טוב".
שאלה - 173140
כבוד הרב היו'
אחות אישתי נפגשת עם בחור מבית דתי,עובד, ללא רב/דעת תורה וכמו"כ מעוניין בחינוך דתי לאומי לילדים, מצד שני אומרת שיש לו מידות טובות ונעים הליכות, מבקשת דעת הרב

תשובה
על חינוך ילדים לא מתפשרים, וצריך למסור נפש בשבילם.
שאלה - 173139
ברכה ושלום לרב
עושים חנוכת בית כעצת הרב שליט"א עם 10 אברכים וצדקה
לבקש לקרוא כל אחד את כל הספר או לחלק

תשובה
לחלק זו תחבולה ולא אמת. כי צריכים עשרה שילמדו כל הסדר מתחילתו ועד סופו.
שאלה - 173138
לכבוד הרב
אמא שלנו בבית חולים. ואנו עושים תורנות שבה אנו ישנים, אמא שלי דורשת שנלך לבית. היא צלולה,האם להקשיב לה? כי זה גורם לה למתח שאנו נמצאים. תודה

תשובה
תשאירו איזה נכדה במקומכן.
שאלה - 173137
למו"ר הרב מוצפי שליטא . סיימתי לומר שנה קדיש על דודי. האם כשאין מי שיגיד קדיש בסוף התפילה בביהכ. צריך לומר קדיש.2. האם חשוב לומר פרק שירה ואם אפשר לאמרו בלילה
תשובה
חדל לחלוטין. תתחיל ללמוד שלחן ערוך על הסדר.
שאלה - 173136
לפני שבועיים ברדיו מגבית ל... בעלי התקשר אמר שיתרום 100 שח בדואר.האם זה נדר וחייב לתרום לשם? ניתן לתרום למקום אחר במקום?
תשובה
אם באמת אינך יודע, דע, כי תרומות ברדיו 70 אחוז מהם הולך לכיסם הפרטי של אנשים שונים. ואין כאן נדרים. אלא יש כאן תחבולות.
שאלה - 173135
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר בשנת אבל ללכת לשבת חתן?

תשובה
נוהגים לא ללכת, רק אם הוא אח או הכלה אחות הולכים.
שאלה - 173134
לכבוד הרב
האם מגבונים נחשבים לדבר שמקבל טומאה בקשר לטהרת המשפחה?
תודה רבה ואריכות ימים לרב!

תשובה
הם מיוצרים מחומר סינטטי ואינם מקבלים טומאה.
שאלה - 173133
לכבוד הרב שליט"א שלום,
מי שנזכר שלא הניח תפילין לאחר צאת הכוכבים לשיטת הגאונים ולפני צה"כ לשיטת ר"ת ועדיין לא התפלל ערבית, האם יכול עדיין להניח? תודה רבה.

תשובה
ידידי היקר, דע לך שמי שלא מניח תפילין בתפלת שחרית, אסור לו לאכול או לשתות מאומה עד שיניח.
שאלה - 173132
לכבוד הרב שלום רב האם אפשר לקרא תהילים עם בחורים מתחזקים בשעה 10 בלילה/דווקא אחרי חצות? תודה רבה לרב הקדוש על המסירות לעמ"י יהי רצון שהרב יזכה לבריאות איתנה עד בא גואל
תשובה
בלילה ילמדו פרקי אבות בהתלהבות, בחצות ילמדו תהלים.
שאלה - 173131
לכבוד הרה"ג הי"והאם יש בעיה לקנות מכונית משומשת מאדם שאינו דתי שכנראה נסע בשבתתודה רבה לרב שהוא מגדלור להרבה סירות המחפשות נתיבות בלילה אפל
תשובה
אין בזה כל בעיה.
שאלה - 173130
לכבוד הרב שלום רבאדם שירד לו משמעותית חוש הטעם והריח האם חיב לקיים סעודות שבת?
תשובה
לא להתייחס לדמיונות. הסעודות מצילות מהצרות לקראת בא המשיח, מאש גהינם, וממלחמת גוג ומגוג. מי מוכן לוותר על מצוות חשובות אלה.
שאלה - 173129
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
בפסוק ואקברה שם. רש"י מפרש ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. עלתה אצלנו שאלה האם רחל נפטרה בחוץ לארץ ונקברה בארץ או ששניהם קרו בארץ ?

תשובה
מחילה מכבודו, מפורש בפסוק ששם בדיוק התחיל תהליך הלידה, ושם נפטרה ושם נקברה.
שאלה - 173128
נוהגים לשים על השולחן לכבוד שבת שתי מפות אם אני בדר"כ מניחה את המפה של שבת על המפה של יום חול נחשב לי שתי מפות?
אדם בתעודת זהות רשום שנולד באדר מתי יחגוג יום הולדת בשנה מעוברת?

תשובה
א, אפשר כך. ב, יש לשאול את פרעה כי הוא חגג.
שאלה - 173127
לכבוד הרב
לפני כחודש וחצי אבי נפטר ,האם מותר לצאת לנופש משפחתי עם הילדים במלון בארץהחופשה הוזמנה לפני חצי שנה מראש .
תודה

תשובה
י"ב חודש אסור לו לשמוח כלל.
שאלה - 173126
לכבוד הרב חבר מכעבודה (לצערי הרב לא דתי) אבא שלו נפטר לפני שבוע והוא סגר בר מצווה לבן עוד חודש וחצי (כמה ימים אחרי תאריך המקורי של הבר מצווה) שואל מה לעשות לבטל?יכול לעשות?
תשובה
נכון לבטל האירוע, כיוון שהקרובים לא יוותרו שלא לבוא, וכן כלי נגינה או אורגן לא יוותרו.
שאלה - 173125
לכבוד הרב, ביהדות הודו יש מנהג לקיים טקס הודיה לה' לפני החתונה עם ברכות ודברי תורה. ולאחר מכן להתחיל לקנות דברים לחתונההאם קיים מקור למנהגאו שאפשר לקנות לפני ללא חשש?
תשובה
לא ידוע לנו המנהג ומקורו.
שאלה - 173124
לרב שלום שאלתי על עניין החלונות קניתי את אורחות ציון קראתי. מה אמור לעשות במידה ובבתי הכנסת עם החלונות בשכונה טורח ציבור שגורם לדיבור בבית הכנסת האם עדיף בכל זאת שם או מקלט
תשובה
כתבנו בעבר כמה פעמים, שאם יש לפניו או תפלה במקלט ושם אנשים כשרים וחזן הגון, או בבית הכנסת שיש בו חלונות ויש שם אנשים בלתי הגונים, יתפלל במקלט. והגם שבתלמוד [ברכות ל"א, א] אמר רבי חייא בר אבא "לעולם" יתפלל אדם שיש בו חלונות. לעולם בכל מצב, אך לא עם שאינם הגונים. השם ירחם.
שאלה - 173123
רבינו,א.לגבי השואל מתי עושים פורים באשדוד ישנו ספר... סיכם את הדעות. ב. האם תיקון ל"ז שעות זה מוסמך?
תשובה
א, ידעתי גם ידעתי ידידי, אך לא סמכתי עליו עוד כשכתבתי בספר בס"ד, ולא רציתי לעורר מהומה ללא בסיס לתושבי אשדוד השלווים.
ב, תענית ל"ז שעות עיין אמת ליעקב ניניו ז"ל בשפת אמת דקי"ז ע"ג. ולא מצאנו לו שורש לא בדברי רבנו האריז"ל ולא בדברי הרש"ש ז"ל, אלא שהוא נכתב בסידור כתוספת כפי שראינו בענין כוס הנהרות ועוד,
וראה בשו"ת רב פעלים חלק ג או"ח סימן ל"ה, שדקדק בלשונו וייחס אותו להרב אמת ליעקב. וידוע כי מהר"א מני ז"ל כתב להגאון הבן איש חי ז"ל בזה שעיקרו בספר כתיבת יד מרבנו חזקיה יצחק שרעבי בן הרש"ש זיע"א. אך מי יסדו לא ידוע לנו.
באופן שראינו רבים וטובים נהגו בזה בירושלים, גם מור אבי ז"ל וגם אמר לי מורנו הרב בן ציון אבא שאול ז"ל שכדאי לעשותו. וידוע כי זה כמה שנים מיום היגלות ספר אמת ליעקב נהגן בכך גם בעיר בגדד כפי עדות שו"ת רב פעלים והגם שהוא עצמו פקפק במקור הדבר.
שאלה - 173122
לכבוד הרב רצוני לקרוא את ספר התהלים בכותל להתפלל על בתי שאיננה רוצה ללמוד במסגרת חרדית. ולצערי זה דבר שקרה עם שאר הילדים, האם לכוין רק עליה או אפשר על כולם מצד התועלת המרבית
תשובה
קריאת תהלים, או נתינת דקה, וכן כל מצוה שאדם מבצע, מכווין לכבוד השכינה, וביום המצווה יבקש רחמים על כל מי שהוא צריך, ואין אחד סותר את השני או מחסר ממנו כלום.
שאלה - 173121
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מקום העבודה עומד להיסגר האים מותר לי לבקש פיצויים מצד דין תורה אין כאן חשש כל שהוא מגזל???

תשובה
בכללי פיצויים, נוהגים בהלכה לפי מנהג המדינה, מכיוון שבעל הבית בקבלו עובדים הסכים אפילו שלא מרצונו לכללים.
שאלה - 173120
לכבוד הרב
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם לכאורה מי שגר בישראל לא בגלות כיון שגלות זה כאשר לא נימצא במקום מוצאו המקורי אעפ שמחינה רוחנית אנו בירידה?

תשובה
לא זה הטעם. אלא שמעלת ארץ ישראל הקדושה אין ערוך אליה. וכשיהודי שוהה בחו״ל השכינה גולה עמהם.
שאלה - 173119
לכבוד הרב שלום רב
האם צריך לעשר מלימונים שקיבלנו למרות שאמר שעישר מהלימונים
תודה, ותזכו למצוות אמן

תשובה
תמיד כדאי לעשר בלי ברכה.
שאלה - 173118
הייתי בקבר רשב"י
אמרתי לעצמי בלא ידיעת בעלי שאם אפקד וזה יהיה בן אקרא שמעון או אלעזר
באותו הרגע ציפיתי יותר לבת, לאחר שיש בנים בבית
ב"ה נפקדתי בו בחודש
האם מותר להוסיף שם?

תשובה
זו אחת מהסיבות שהרב אינו מתערב בעניני שמות.
שאלה - 173117
לכבוד רב מוצפי שליטא
בזכות הרב החלטתי לשנות מסלול במכללה למסלול ספרות אך הבנתי שגם בזה יש בעיה מבחינת סופרים בעייתים. האם כדאי לעזוב ולהתחיל מחדש במקום חרדי? מה עלי לעשות

תשובה
לעזוב.
שאלה - 173116
הרב אמר לי לצום במקום אמי בגלל שאמרה את אותיות שם השם
אמרתי אתמול בצהריים במילים שלי שבע"ה אולי אתענה מחר בלנ"ד
האם אני יכולה להתענות היום למרות שלא קבלתי במנחה אתמול
תודה

תשובה
מועיל.
שאלה - 173115
לכבוד הרב בשבת אני עושה זימון עם שני בני האם כדאי בכול הסעודות להביא כוס של ברכה ואם חייב לשתות רביעית?
תשובה
בשבת בודאי שיש לעשות בכוס וכך נוהגים רבים וטובים בכל בתי היראים.
שאלה - 173114
שלום לכבוד הרב
יש אדם רשע שמציק רודה מעליב ופוגע בכל הסביבה הקרובה שלו אשתו בניו בנותיו נכדיו נכדותיו כלותיו
כולם שותקים מבליגים וסופגים עלבונות לרוב מה אפשר לעשות כנגדו

תשובה
כי הוא זקוק לכבוד שחסר לו, לתת הרבה כבוד ותשומת לב ויירגע.
שאלה - 173113
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אם אברך חי בדוחק ובקושי משלם שכירות 2200 שח ויש הרבה הוצאות שלא תלויים בו ועובד איך יכול לקנות בית ועוד שהמחירים גבוהים באשדוד ולא קונים מותרות
תשובה
מי שענה ועזר בידי כל האברכים קשי יום עד היום הוא יענה ויעזור.
שאלה - 173112
לכבוד הרב שלום רב
במקום העבודה ישנה יונה על (עדן)אדן החלון ,את החלון לא ניתן לפתוח ,האם אני יכול להבריח את היונה ובזה עולה לי מצוות שילוח? תודה רבה לכבוד הרב על הכל

תשובה
תנסה לפתחו בחשאי ובנחת, ואם ברחה כתוצאה מהפתיחה גם טוב.
שאלה - 173111
כבוד הרב
בשר טחון חלק בדצ בהכשרה איכותית. הטחינה מתבצעת בסופר (חרדי).
בכל אריזה של בשר יש שני צבעים מעורבבים - רובו אדום ויפה וחלקו מעורבב בפנים חום. לחשוש מלאכול?

תשובה
מה שנשאר במכונת הטחינה קודם לכן התערב.
שאלה - 173110
שאלה למערכת ברשותכם האם ניתן לדעת מה שם …. תודה תבורכו.
תשובה
העורך. השאלות מופנות אל הרב. ולהלכה ולא אינפורמציה סקרנית.
שאלה - 173109
לכבוד הרב שלום רב
מה תעשה אשה שבזמן ספירת שבעה נקייםבעלה התאבל על אביו.

תשובה
אחרי שיקום מהשבעה תלך להיטהר.
שאלה - 173108
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב שהתפילין של הראש עליי ואני יושב בתפילה יש בעיה אם אני יושב על הרצועות של התפילין של הראש זה מעכב?

תשובה
הרצועות הינם מקדימה. וכיצד תשב עליהם?
שאלה - 173107
לכבוד הרב שלום רב
האם משה רבנו ע"ה התרפא יחד עם כולם במעמד הר סיני או שהמשיך להיות כבד פה וכבד לשון?
תודה

תשובה
לא היה לו ליקוי פיזי כלל. אלא זה ענין יותר עמוק ונפלא.
שאלה - 173106
לכבוד הרב, אם אפשר אני רוצה תשובה לא בציבור שאלה
173043 בטעות לא ידעתי ואכלתי רוצה לדעת אם צריך להשלים או שנחשב תענית, קרה 2 פעמים 0522 כל שעה אשמח לתשובה. חזק וברוך

תשובה
תודה לך.
שאלה - 173105
לכבוד הרב שלום, יש ברשותנו תיק שיש עליו סימנים הדומים לצלב (נראה כמו פלוסמה עלינו לעשות איתו?
תודה רבה

תשובה
מדבקה נאה עליו פותרת את הבעיה.
שאלה - 173104
שלום לכבוד הרב,אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך מדוע אדם שעובר על מצווה דרבנן אינו עובר על ועשית ככל אשר יורוך שהוא מדאוריתא
תשובה
מי אמר שלא?
שאלה - 173103
לכבוד הרב
האם צריך להחמיר וקרוא את המגילה בעיר אשדוד ביום ט"ו?
תודה רבה

תשובה
העורך, אישית הנני יודע כי הרב השקיע המון כח ומאמץ על חקירת ערי הארץ\ ועיין בפורים בציון עמוד שס"ח והלאה, שם לא הוזכרה אשדוד.
שאלה - 173102
לכבוד הרב
נרכשה דירה בעיר חילונית , מחיר נמוך משעותית משוק, ולא ניתן למכור במשך כמה שניםמצד שני סימנים שלא ברור אם החלטה טובה למשל קשה להקים משפחה יראי שמיים כאן.

תשובה
לא להתגורר שם, אלא להשכיר.
שאלה - 173101
לכבוד הרב מוצפי שליט"אמותר לחלק הזמנות לחתונה בשבתבריאות טובה ואיתנה לכבוד הרב
תשובה
רק כאשר אין שום אפשרות אחרת מתירים, כן פסק הגאון רבנו נסים כדורי ז"ל ראש רבני בבל, וכן פסק מרן רבנו עובדיה יוסף ז"ל, ועיין ילקוט יוסף שבת חלק ב, סימן ש"ז, כ"א ובמקורות שם.
שאלה - 173100
לכבוד הרב
כבוד מו"ר אנו משפחה בני תורה ילד בן 8 אינו רוצה לבוא לתפילה עם האבא ובכלל אומר תמיד אין לי כח להתפלל,איך נוכל להאהיב עליו את התפילה? אריכות ימים בריאות טובה ושכמ"ה

תשובה
מהיום אין פינוקים, ילד לא מכתיב להורים, תהיה גבר, תשיב לו באותו מטבע, כשיבקש דבר מינימלי תגיב "אין לי כח", ותתעלם.
שאלה - 173099
שלום לרב
לנסוע (לחמתי)חמותי זה 3 שעות נסיעה בנגבמה שקורה בכבישים הכניס אותי לפחדאני עם 7 ילדים ברכב לא נותנת לבעלילנהוג בשקט פשוט היא לא תבין אותימה לעשות הרב לנסוע ולא לפחד ?

תשובה
לנסוע אחת לחדשיים.
שאלה - 173098
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת איפה כתוב בזוהר שמי שלא מקיים סעודה רביעית כאילו לא קיים סעודה שלישית
כי רשום במבשרת ציון וגם בחזון עובדיה וביביע אומר
שרשום בזוהר

תשובה
ברוך הבא ידידי, אם אינך מאמין לכל הספרים מה רצונך מהזוהר? הרי זה סביר בהחלט, כי הוא אוכל שהוא רעב ולא לשם מצוה.
שאלה - 173097
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האם לצורך ברכת המזון צריך להשאיר דווקא מהפת שאוכל או שאפשר להביא לחמנייה אחרת לשולחן ולברך עליה ברכה"מ? תודה רבה לרב על פעלו ופועלו למעננו.
תשובה
אפשר לחם אחר, ועדיפות לפרוסה חתוכה ולא להביא שלימה.
שאלה - 173096
לכבוד הרב, לגבי שעליתי ש"ץ. ברוך שחלק מחכמתו ליראיו. לכך התכוונתי בשאלתי האם לפסוע באלכסון.
האם בחזרתי לאחר הפסיעה באלכסון חוזר למקום שבו התפללתי למרות שמתפלל מאחורה?

תשובה
נכון בהחלט תחזור למקומך.
שאלה - 173095
שלום לכבוד הרב
אבא של בעלי מתנהג אלי בגסות ובזלזול אתמול ממש התנהג בצורה מבישה הדבר פוגע בי ובמשפחתי מאוד כיצד עלי לנהוג מולו?

תשובה
בכבוד, וכך תוכיחו לו שהוא מתנהג באופן לא צודק.
שאלה - 173094
שלום לכבוד הרב
מה הכוונה לעניין "מלא עיניו" בקשר שלוש פסיעות בסיום העמידה. והאם החזן על תיבה מוגבהת 40 ס"מ גם מחוייב לחכות?

תשובה
עד הכותל של ההיכל.
שאלה - 173093
לכבוד הרב
אדם שנרדם למשך שעתיים בזמן הסעודה ,אם אכל יותר מכביצה צריך לברך?יישר כח גדול על זיכויי הרבים והספרים הקדושים

תשובה
אם יש לו עדיין תיאבון לאכול לא יברך.
שאלה - 173092
לכבוד הרב
אבי נפטר לפני שבועיים ואין עכשיו מי שיעשה אזכרות וקדישים להורים שלו(סבא וסבתא שלי),מותר לי לקרוא עליהם קדיש באכרה ?

תשובה
אינך חייב בזה, כבר כתבנו לך. תלמד שלחן ערוך.
שאלה - 173091
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

הייתי נוכח לשמוע אדם קורא לאחד מתלמידיו בכינוי 'שמן' במהלך מסיבה.הבנתי שרגילים לומר גם 'אתה חמור' בצחוק. יש איזשהו צד להתיר דבר כזה?

תשובה
השם יצילנו מהם.
שאלה - 173090
שלום לכבוד הרב
אמא נפטרה ב יח אדר א האם ב יא יום שישי אדר לקרוא קדיש מקבלת שבת
או ב יז אדר עד ערבית למוצאי שבתתודה רבה ותחזנה בציון הבנויה במהרה ובבוא הגאולה.

תשובה
בעיקרון די להתחיל ביום י"ז בשישי. אך יש נוהגים להתחיל שבוע קודם בשישי י באדר במה מדליקין.
שאלה - 173089
שלום לכבוד הרב מה בענין חוטים ציצית של תכלת שיצה בתקופה אחרונה.
תשובה
אבותינו, רבותינו, גם גדולי ישראל לא נהגו בכך. זה התחיל קודם 50 שנה.
שאלה - 173088
שלום כבוד הרב
אבא שלי נפטר לפני כחודש והוא היה לוי ,השם משפחה שלו לא היה לוי האם ניתן לרשום על המצבה את שמו המלא כולל בסוף "הלוי" ?

תשובה
רק אם בטוח במאת האחוזים שהיה לוי.
שאלה - 173087
שלום לכבוד הרב
אם יום הפטירה יוצא ב-כד באדר ב (יום א),מתי עושים את האזכרה בחמישי\בשבת .
תודה .

תשובה
בהחלט נכון ואפשר.
שאלה - 173086
לכבוד הרב שלום רב
תרמתי ספרים לכולל לעילוי נשמת אבי וחמותי .כתבתי בתחילת הספרים את הפרטים ולא הוספתי את חמי ז"ל יש ענין לשנות את הכיתוב ? ישנם בערך 30 ספרים .

תשובה
אם זה מציק לך אפשר להוספת שמו.
שאלה - 173085
לכבוד הרב שלום רב
האם קדיש. שבין בית יעקב לקוה, מועיל לנפטר? תודה רבה

תשובה
הוא שייך לחזן. קריאת הלכה מועילה לנפטר יותר. קדיש מועיל כשאומר אותו כהוגן ולא בשיבוש.
שאלה - 173084
לכבוד הרב
משפחה חרדית בבש האבא נפטר, הגג עומד לקרוס בבית
העלות של זה מאד גבוהה יש אפשרות שנתארגן כמה מהאתר ונעזור להם?
מבקש לא לתרום לכל הארגונים האלה יותר, לא מוכנים לעזור

תשובה
אם יימצא מתנדב שיארגן את הנושא, בשמחה.
שאלה - 173083
לכבוד הרב
לשואלת משאלה173053 בת 29 יש לי אחיין בן 30 ירא שמים אם מעוניינת אשמח לשדך ביניכם

תשובה
בברכה.
שאלה - 173082
שלום לכבוד הרב
האם נכון שעד דור לפנינו למדו משניות בניגון לפי טעמים או מקאמים ואם כן היכן אפשר למצוא ספר משניות עם טעמים
תודה לרב

תשובה
לא מקאם, אלא ניגון מיוחד למשנה, מיוחד לתלמוד, וכן הלאה.
שאלה - 173081
מו"ר. חוזר בתשובה, הולך ומתחזק ב"ה. האישה קיבלה כיסוי ראש מלא ב"ה. נשואים כמעט 6 שנים ללא פרי בטן, לאחר טיפולים קשים ללא הצלחה ואנחנו בצער גדול. אנא מו"ר יחזק אותנו. מחילה
תשובה
אשרייך אשרי חלקך, השם יתברך אוהב אותך מאוד, יותר מאדם שגדל בתורה וגדול בתורה, כי את מתקרבת אליו, חזקי ואמצי.
מי שענה לשרה אמנו, לרבקה אמנו, לרחל אמנו, לחנה הנביאה, לשונמית, לצללפונית אם שמשון, ולכל עקרה ועקרה בכל הדורות, הוא יענה לך ולכל בנות ישראל הכשרות המבקשות הריון, בבנים זכרים זרע של קיימא, צדיקים, חכמים בתורה, יראי שמים, בעלי מידות טובות.
שאלה - 173080
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי נחשב יתום? מה ההגדרה של יתום? האם אדם נשוי ללא אמא או אבא נחשב יתום?

תשובה
ויכוח בין הפוסקים, יש דיעה עד הגיעו לבן 20, ויש דיעה עד שישא אשה ויקים בית.
שאלה - 173079
לכבוד הרב
מה הכוונה "שֶׁשֻּׁלְחָנוֹ יִהְיֶה עָרוּךְ בְּמֶשֶׁךְ כָּל יוֹם הַשַּׁבָּת"
האם לאחר שמסיימים סעודת שבת צריך לערוך אותו מיד לסעודה הבאה?
בברכה והצלחה

תשובה
הכוונה נקי, מסודר, מפה נקיה ונאה, חתיכת לחם על השלחן, מכוסה.
שאלה - 173078
לכבוד הרב שליט״א בבריאות איתנה !
האם מותר מצד הדין לומר ללא שום סיבה את שם השם אדנו״ת בפירוש, והאם זה בכלל ״לא תשא את שם ה׳ אלוקיך לשוא״ ,

תשובה
אסור בהחלט להזכיר שם השם לבטלה. השם יצילנו.
שאלה - 173077
מחילה שאני מפריע לרב,
אחיינית של אישתי בחדר לידה מהיום לפנות בוקר ולא מתקדם זו לידה ראשונה ושוקלים להכניס אותה לניתוח בגלל דופק מהיר

תשובה
יעזור השם והכל יעבור בקלות.
שאלה - 173076
אוהבת ומנסה לעשות חסדים ולעזור לזולת. נתבקשתי לעזור בדבר מה, חשתי שהבקשה אינה לרוחי וסרבתי יפה.קבלתי תגובת האשמה כלפי, החברה נפגעה ממני.
האם צריך להסכים לכל דבר תמיד?

תשובה
הכל בגדר היכולת.
שאלה - 173075
לכבוד הרב שלום רב
האם לפי בא"ח עד ברכת אהבת עולם עטיפת הטלית הינה ארבע כנפות לפנים ?

תשובה
הרב בן איש חי הולך בעקבות רבנו האר"י ז"ל שכתב שהטלית תהיה שתי כנפות מלפנים, ושתים האחרות מהגב. ובברכת אהבת עולם יקבצם כל הארבעה יחד ויאחזם בידו השמאלית.
שאלה - 173074
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב אם עזרתי לאיזה זקנה ברחוב להרים שקיות כבדות יחד עם שלי והרגשתי קושי עצום עם המרחק האם נחשב מצוה?

תשובה
רק מה שאפשר ולא יותר.
שאלה - 173073
לכבוד מו"ר.
אנו נוהגים שלא להסתפר בלילה. האם אפשר להקל לילד שחוזר מהת"ת בלילה תמיד וביום שישי לא כ"כ מתאפשר?

תשובה
תשתדל לכתחילה למצוא זמן ביום במשך השבוע.
שאלה - 173072
לכבוד הרב שלום רב
סבתא כבר לא רואה טוב ולכן נמנעת מלאכול לחם כי לא יודעת לברך ברכת המזון בעל פה.
האם אפשר להקליט לה את הברכה ותוכל לברך ע"י שתחזור על מה ששומעת בהקלטה?

תשובה
טוב מאוד ונכון לעשות כך.
שאלה - 173071
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני בן אדם נכה ולא התחתנתי ואין הרבה סיכוי שאתחתן ולמדתי שבני זוג שמגיעים לעולם האמת הם נפגשים אז מה קורה במקרה כמו שלי תודה רבה
תשובה
כל אדם נידון לפי מעשיו והשתדלותו.
שאלה - 173070
שלום לכבוד הרב,בעלי שמע היום מראש הכולל כי יש שתי קשתות בענן וכי זו שאנו רואים בימינו היא לא אותה הקשת לאחר המבול. בבקשה אם כבוד הרב יכול להבהיר.
תשובה
שאלה מוזרה. אולי יש שני שמש? שני ירח? כמו שלש שלמה, ארבע דוד. על סמך מה אמר את דבריו. ועוד אני צריך לבאר……
שאלה - 173069
לכבוד הרב: אישתי ואמא שלי לא מדברים מה עליי לעשות אני מאוד פוחד מצד אחד כיבוד הורים מצד שני אישתי. לא רוצה להיכנס לויכוח המיותר הזה?
תשובה
תשתדל מאוד להפשיר את הקרח ולהשכין ביניהם שלום.
שאלה - 173068
לכבוד הרב: האם בברכת הממולאים יש דין של עיקר וטפל והאם הרב יכול לתת לנו עצה או לתת לנו כלל כדי שנדע מה הברכה על ממולאים כגון: מוסקה חציל עם בשר וכו'
תשובה
בהחלט כן כתבנו על כך באתר בעבר. אם המילוי הוא רוב מברכים על המילוי.
שאלה - 173067
לכבוד הרב: אחותי עשתה עוגה מיוחדת. הבנוייה מ- 3דברים ושכבות
למטה עוגיות באמצע קצפת ולמעלה חתיכות אננס. שאלתי מה מברכים על קינוח שכזה?

תשובה
מיני מזונות.
שאלה - 173066
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הסתפקתי מה מברכים על סלט פירות כאשר יש לי חצי מפירות האדמה וחצי מפירות העץ?
ילמדנו רבנו תודה רבה

תשובה
מה שעובר את החמישים אחוז.
שאלה - 173065
שלום לכבוד הרב,עובדת במשרד רו"ח חילוני
המעסיק החליט בעקבות דרישה של לקוחות שיהיה ווטס אפ דרכו לקוחות יוכלו להעביר אלינו חומר
אחד מהלקוחות האלו בטיפולי האם ניתן להשתמש?

תשובה
רק אם הגיע אליך באופן פרטי לא דרך המשרד הוא שייך לך.
שאלה - 173064
לכבוד הרב
האם שקונים ספר וכותבים עליו שיהיה לרפואת פלוני או לעילוי נשמת אלמוני ,הדבר מועיל רק כאשר קוראים בספר נכון?
תודה ויישר כוח גדול

תשובה
אמת, כשלומדים בו, אך בשעה שהניחוהו בבית הכנסת או בבית המדרש כבר יש השפעה טובה למעלה בנושא.
שאלה - 173063
שלום לכבוד הרב, מתחיל שחרית כ7 דקות לפני כולם כדי לדקדק במילים ובכוונה יותר בלי נדר. לפעמים המניין מתעכב האם אפשר להוסיף בפסוקי דזמרה אדון עולם או מזמור תהילים ?
תשובה
שום דבר לא מוסיפים בפה מרגע שהתחלת "ברוך שאמר". יכול לעיין בספר לאחר שתסיים ברכת ישתבח בשתיקה.
שאלה - 173062
לכבוד הרב, עליתי ש"ץ. בסיום תפילת הלחש ראיתי שמישהו עדיין מתפלל מאחרי בתוך ד' אמות. לא פסעתי אחורה אלא התחלתי חזרה, ורק לאחר יהיו לרצון בסיום החזרה פסעתי. האם נהגתי כדין?
תשובה
טוב עשית, אך גם יכולת לפסוע באלכסון, כי הוא חטא שהתחיל מאוחר.
שאלה - 173061
לכבוד הרב שלום רב
עד שיגיע ספרי הרב מתי עושים הילות משה רבנו באדר א או בב

תשובה
על פי ההלכה יש להתענות ביום זה. לא מה שכבודו חושב הילולא וריקודים, אלא צום ובכי עלינו ועל גלותינו. והיום איחרת את המועד, כי העיקר אדר שני.
שאלה - 173060
שלום לרב
בננו בן 4 ואינו מדבר
בברית שלו איני זוכר מה עשינו עם העורלה, יתכן שהמוהל קבר
אמרו לנו סגולה לבשל ציפור במרק ולתת לילד לאכול מהמרק, האם יש לכך מקור?
נשמח לעצה מהרב

תשובה
במקום לקחת אותו לפסיכולוג ילדים שאינו עולה כסף כי ממומן מהמועצה המקומית כפי שכתבתי לך. אתה רוצה לטמאת את נפשו באכילת נבילת עופות.
שאלה - 173059
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מניין קבוע של שחרית היחיד בשכונה. חיכינו למתפלל העשירי, ולא הגיע. השעה כבר 6:25 .התחלנו להתפלל יחיד וקצת לפני קריאת שמע הגיע העשירי. מה לעשות?
תשובה
בהגיע זמןהנץ תתחילו עמידה. ותמתינו לו שהוא יסיים העמידה ותאמרו חזרת השליח ציבור.
שאלה - 173058
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
גבאי בית כנסת. ב"ה ב"נ רוצה לקיים פעילויות לילדים מחוץ לבית הכנסת בפורים כדי למשוך מהציבור הכללי לשמוע מגילה. האם יש לקיימה בהפרדה בן הבנים לבנות?

תשובה
אשריו ואשרי חלקו, אך מפני קדושת המקום יש להפריד.
שאלה - 173057
לכבוד הרב שליט"א
האם מותר לי לכתוב שיעורים שאני שומעת מרבנים ואולי לכתוב לפעמים בדיוק מה שהם אומרים או שאולי זה גזל? תודה רבה.

תשובה
מותר בהחלט, כי זה זכות ללמוד תורה.
שאלה - 173056
שלום לכבוד הרב ברכתי ברכה ראשונה על דברים מסוימים בתוך הבית ויצאתי לגינה הפרתית שלי תחת כיפת השמיים האם צריך לברך ברכה ראשונה שוב
תשובה
כל עיד והנך תחת אותה רשות ואינה שייכת למישהו אחר. אינך חוזר ומברך.
שאלה - 173055
שלום לכבוד הרב.יש לי אזכרה של בני בתאריך יא באדר שזה שבת האם צריך להקדים ליום חמישי הוא לדחות ליום ראשון
תודה

תשובה
להקדים ליום חמישי, ובליל שבת קודש לאחר הסעודה וכן ביום שבת תלמד לעילוי נשמתו.
שאלה - 173054
(במטרה לפרסם את התשובה)
אם הרב יוכל לכתוב את עיקר הדין בימנו (ואף שראוי להחמיר) לאשה ללמד ילדים. עד איזה גיל. רווקה/נשואה/מבוגרת. חינוך מיוחד/חילוני וכל האפשרויות.

תשובה
א, אפשר רק במצב של אין ברירה, במכוון לערי השדה, מושבים, מוסדות חינוך יהודים בחוץ לארץ. מותר ללמד בנים עד גיל 9.
ב, אין הבדל בענין מורה רווקה, נשואה או מבוגרת.
ג, תלמידים בעלי מוגבליות ובעלי צרכים מיוחדים מעמדם כילד מתחת לגיל 9.
ד, חלילה לעשות הבדל בין חרדים, דתיים, או מהציבור הכללי. כי כולנו יהודים וכולנו חייבים בקיום המצוות.
שאלה - 173053
לרב היקר
עוד מעט בת 29 רוצה להקים בית חרדי
אין הצעות מתאימות מחברות וגם לא מהמשפחה זמן רב,עשיתי ועושה השתדלויות ללא הועיל. ההורים דואגים ואני לא יודעת היכן לחפש אשמח לעצתך

תשובה
יהודיה יקרה, תגשי לכותל המערבי, ותקראי את כל ספר התהלים, ותתחנני מעומק הלב לאבינו שבשמיים ויחון אותך בקרוב.
שאלה - 173052
לכבוד הרב שלום. שאנחנו אוכלים עלי גפן ממולאים אורז ובשר, שמענו שיש בהם תולעים, האם להימנע מלאכול?
תשובה
בספר שער המצוות להרב שלמיה!!! רפאל גאליקו ז"ל במצוה קנ"ב, מערכת שרצים, אסר אותם, כי הם מלאים תולעים. וידוע כי חכמי ארם צובא היא חלב התאספו ועשו חרם שלא לאוכלם. וכן נמנה עליהם הגאון רבנו שלמה לניאדו ז"ל ובית דינו, ואליהם הצטרפו כל רבני חלב, וכך שמענו מפי ראש הישיבה רבנו עזרא עטיה ז"ל שיש עליהם חרם שלא לאכלם.
וכן פסקו הגאון רבנו חיים אבולעפייא ז"ל, רבני ירושלים, ורבני חברון לפני שלש מאות שנה. והסכימו עמם רבני בגדאד, כפי שכתב הגאון הרב בן איש חי [שנה שניה פרשת נשא ח] "ועלי גפנים כבר אסרום רבני אר"ץ יע"א לגמרי ולא יועיל להם בדיקה, וכן פה עירנו בגדאד נוהגים בהם איסור", ועוד מדינות. וכתבו שהיו בורחים ממנו כמו מבשר חזיר.
ועיין זבחי צדק אות צ"ט, ואנכי העבד כמה פעמים מצאתי בקופסאות שימורים בהכשר "חשוב" עלים שוריים בחומץ והמה מלאים תולעים.
ועיין בספר אדמת קודש חלק ב יורה דעה סימן א. והם נקראים בלעז יאברק. וכן בספר ארץ חיים סתהון יורה דעה סימן פ"ד, ובכף החיים חלק יורה דעה סימן פ"ד, צ"ד ועוד. וידוע ומפורסם בספרי ההלכה שהם אסורים, וזה שנים שבעוונותינו הרבים נפרצו הגדירות ומגישים אותם עם שרצים שונים בהכשר בשמחות ועוד.
שאלה - 173051
שלום לכבוד הרב
הסבא נשבע לפני 50 שנה ששום אחד מנכדיו עד כל הדורות לא יתחתן עם משפחת כהנים, ולאחר הרבה יסורים יש לבני בחורה כהנת טובה, מה עלינו לעשות?

תשובה
עם כל הכבוד לסבא הוא יכול להשבע עבור עצמו, אך אינו יכול להשבע בשביל אחרים, או אם השביע באופן מיוחד את נכדו השבועה תופסת בתנאים מסויימים, אך הנכד המדובר יכול בהשקט ובבטחה להתחתן עם הכהנת ללא חשש.
שאלה - 173050
שלום לכבוד הרב
יש לי מחבת ווק בשרי שעל גבו אני מכינה לאפות האם הלאפות נחשבות בשריות?

תשובה
בהחלט בשרי.
שאלה - 173049
לכבוד הרב שלום רב
בעינין מעשר כספים האם צריך להפריש גם ממתנות וכדו' ואם צריך להפריש חומש

תשובה
לבעל אמצעים צריך.
שאלה - 173048
לכבוד הרב האם אברך עם 5 ילדים שבבעולותו דירה עם משכנתא ויש לו חיסכון לילדים של הסכום שמקבל מביטוח לאומי,יכול לקבל מתנות לאביונים? ואם לא אז מי כן יכול? תודה רבה
תשובה
יכול לקבל. ואשרי מי שנמנע מלקחת.
שאלה - 173047
לכבוד הרב שלום
בבית אנו מקפידים שכל אוכלים יהיה בבית מה הדין כאשר עשינו שיעור והגיע זמן חצות והיה אוכלים שבשיעור פתוחים האם זה בעיה לכתחילה או כיון שהינו שם מותר לכתחילה?

תשובה
רק בצל, שום, ביצה קלופים שעבר עליהןם הלילה אסורים. גם שתיה מגולה אסורה.
שאלה - 173046
שלום לכבוד הרב
ילמדנו רבנו איך לנהוג מתי לעשות אזכרה סבי ניפטר לפני מיספר שנים באדר ב סבתי נפטרה באדר שנה פשוטה.
עוד ילמדנו איך לנהוג ב ז באדר האם אדר א או ב

תשובה
נפטר באדר שני, האזכרה באדר שני. גם הסבתא בשני.
שאלה - 173045
שלום וברכה.
אדם שסבל כמה שנים מבעיות נפשיות, הגיע למציאות מדומה לגמרי, ואושפז בכפיה באיתנים. בתקופה זו פגם במחשבה, דיבור ומעשה. בסוף התרפא. האם על זה חייב בדיני שמיים?

תשובה
חולה הוא ואנוס, ואין אדם נתפס על צערו.
שאלה - 173044
שלום לרב היקר,
בסוף הריון, עברתי מזמן את התאריך, אם עד יום רביעי לא אלד, הרופאים מחייבים זירוז.
מותר לי בנתיים לנסות זירוז לפי הרפואה הטבעית? פוחדת מאוד לקבל זירוז בבי"ח.

תשובה
להיות רגועים, הזמן יגיע בעתו ובזמנו.
שאלה - 173043
לכבוד הרב. בשובבים אצלנו ערבית ב 16:52 ידוע לי שלכתחילה לא יאכל עד צה"כ. אם בדיעבד לא ידעתי ואכלתי לפני צה"כ נחשב כתענית? אמרתי נוסח עד אחר תפילת ערבית..
תשובה
מי אמר לך להתענות?????
שאלה - 173042
שלום לכבוד הרב
הבן שלנו בן 4 ועדין אינו מדבררצינו לקבל עצה טובה מהרב

תשובה
להתייעץ עם פסיכולוג ילדים.
שאלה - 173041
לכבוד הרב שלום. נרדמתי בלי לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, אם קמתי ב-4:00 לפנות בוקר אני יכולה עדיין להגיד?
תשובה
נכון להיום שבעה באדר עד השעה 5 אפשר, אלא מי שיישן כבר עליו לומר קודם לזה ברכות התורה.
שאלה - 173040
לכבוד הרב שלום רב
ילמדנו רבנו מתי יש לעשות אזכרה אדר א או ב וכן לגבי ז אדר

תשובה
ילמדנו חברינו הכל כתוב בפורים בציון.
שאלה - 173039
לכבוד מו"ר עט"ר,
תודה על כל התשובות הנפלאות!
האם מותר לנכה היושב על כסא גלגלים לעלות ולקרוא בתורה?
והאם יש הבדל אם החזן מקרא לו, או כשהוא יודע וקורא בעצמו?
נודה לתשובת הרב.

תשובה
לכתחילה צריך לעמוד. כשאי אפשר התירו.
שאלה - 173038
שלום לכבוד הרב
הילולה של משה רבני באדר א או באדר ב
וכן כל הזכרה של נפטר עושים באדר א או באדר ב

תשובה
עיין פורים בציון.
שאלה - 173037
לכבוד הרב
הרב היקר שלנו שלום וברכה, זה האברך שאישתו עברה 6 ניתוחים כרגע מאושפזת מחכים לניתוח שבע"ה יציל את המצב

תשובה
העורך, הרב מתפלל עליכם ועל כל המשתתפים פעמיים ביום.
שאלה - 173036
לכבוד הרב
ידוע שביום הכיפורים בק"ש אומרים פס' "ברוך שם כבוד מלכותו וכו'" ברוך רם. האם זה גם כשאומרים זאת (ברוך שם) בשאר המקומות כגון לאחר אנא בכח או בק"ש שעל המיטה?
תודה רבה

תשובה
ביום הכיפורים כן.
שאלה - 173035
שלום לכבוד הרב
הרב כתב בשם הרב בן ציון מוצפי שמותר לתת מתנות לאביונים לקין האם רק עם החא יתום התאב לאוכל או כל קטן אביון? תודה רבה

תשובה
לא ברור מאומה.
שאלה - 173034
לכבוד כבוד הרב שליט"א.האם מותר לנשק תינוק על שפתיו? תודה רבה
תשובה
זהירות מהדבקת חיידקים.
שאלה - 173033
לכבוד הרב שלום וברכה
האם כשמטעטפים בטלית גדול צריך "עטיפת הישמעלים"? או בסדר גם עטיפה רגילה על כל הגוף?

תשובה
איני יודע למה התכוונת? אך סדר העיטוף הוא מיד בסיום הברכה מניחים אותו על הראש ושני צידיו בכתפיים הימנית והשמאלית כצעיף, לוקח צד ימין לכתף שמאל, וצד שמאל לכתף ימין, ממתין שניות מספר ומורידם.
שאלה - 173032
לכבוד הרב שלום רב,
ברצוני לשאול כיצד משיח יבוא לפתע אם אליהו הנביא יבוא שלושה ימים לפניו ויבשר על הגאולה, אז אין כל כך הפתעה כי נדע שתוך 3 ימים הוא משיח יבוא?

תשובה
הרמב״ם ז״ל כתב שלא בטוח שאליהו יופיע 3 ימים קודם אליו.
שאלה - 173031
שלום לרב, זכיתי לרכוש "פורים בציון" והנה הגעתי לפרק ב'וראיתי עניין חשיבות התענית ביום זה אך עתה לילה ולא קיבלתי עלי תענית במנחה , האם אף על פי כן אוכל להתענות מחר? תודה רבה
תשובה
עיקר התענית באדר שני. מחר תעסוק בתורה.
שאלה - 173030
לק"י
לכבוד הרה"ג שליט"א
ראיתי לפני זמן מה שיעור של רב ידוע
שאמר שצריך לברך אשר יצר בעמידה עם ידיים רטובות האם יש אמת ומקור לדבר או שמא לא הבנתי נכון ?
בריאות איתנה לכבוד הרב

תשובה
אין לברך בידים רטובות. אלא ינגבם. וכשיסיים הניגוב יברך אשר יצר ללא שום עיסוק בידיו.
שאלה - 173029
לכבוד הרב
שלום רב לכבוד הרב
שאלה הלכתית לגבי אדם יהודי שעבר ברית מילה בגיל 9 שנים בבית חולים לא על ידי רב אלא על ידי רופא,האם זה נחשב כברית מילה כהלכה ואם לא מה צריך לעשות ?

תשובה
מעשה כזה היה בארצות הברית לפני 25 שנה והיהודי הגיע אלי לירושלים והלכתי לשאול את פי מרן ז״ל. ואמר שבודאי עשה איסור חמור. אולם בדיעבד הוא יהודי כשר ואינו צריך לעבור שום טיפול נוסף.
שאלה - 173028
כבוד הרב
כשלתי בלשוני בעוונתי הרבים חברה של אימי שמעה אותי מעבר לדלת מדברת בגנותה ניסתי לפייסה בטענה שהכוונה לא היתה אליה כלומר שקרתי האם היה מותר או עדיף היה להשאר עם האמת

תשובה
כתבו רבותינו כי מותר ״לשנות״ מפני השלום. וכך נפסקה ההלכה.
שאלה - 173027
הבת שלי שמה אבקת מרק עוף בשרי בכוס ומלאתה עליה מים רותחים מהמיני בר, האם יהיה אפשר להשתמש במים מהמיניבר כדי להכין קפה עם חלב למרות האדים הבשריים שעלו עליו? תודה לרב היקר.
תשובה
שופכים כוס אחד של מים רותחים ומכניסים את הברז לתוכו והוא כשר.
שאלה - 173026
לכב הרב מוצפי שליט"א
מחילה לא הבנתימי זה אחריםלמשפחה שלי (ילד קטן יחסית ו2 גדולים) נוחאמא בעבודה קלה וזמינהמבחינתי אני מאוד רוצה בעבודה ה2 למרות הקושיכאן הקונפליקט

תשובה
מה שטוב תעשו.
שאלה - 173025
כבוד הרב שליט"א יום השנה של אימי ע"ה חל ב-כז באדר ב מותר ב"נ לעלות לקברה ביום כו (ליל כז) ואז מנחה ברכות וערבית?
וכן להקדים את האזכרה של אבי ע"ה שחל ב-ו בניסן לאותו יום של אימי?

תשובה
מקיימים בכ"ו את האזכרה. עולים לקבר האבא, אך ביום ו ניסן לומדים תורה ועורכים השכבה לאבא.
שאלה - 173024
לכבוד הרב שלום רב
האם יש מעלה לגירסה של זוהר לתיקון עוון הברית ומידת הכעס ?
(משתדל גם לקבוע עיתים ללימוד הלכה ומוסר)

תשובה
בראש ובראשונה לימוד הלכה באופן מרכזי וקבוע, כי אי אפשר להיות יהודי ללא לימוד הלכה.
שאלה - 173023
שלום לכבוד הרב
איזה נוסח בסידור כדאי להתפלל לפי הספרדים

תשובה
מה שתבחר.
שאלה - 173022
לכבוד הרב שלום רב
בספר בן איש חי, וכן בספר לשון חכמים, מופיע בתיקונים המוצעים, בהפרשת ממון, ערך של פרוטה, וערך של גרוש.
בימינו, האם פרוטה היא 10 אגורות, וגרוש הוא שקל?

תשובה
זה אותו הדבר ערכם 10 אגורות בימינו.
שאלה - 173021
2 הצעות עבודה לאשה.
1 קרוב לבית נוח קל משעמם !
2 ליווי בדירה נשים במצוקות נפשיות קשות, רחוק מהבית משמרות ארוכות ולילה אחד עבודה עם תכלית וסיפוק עצומים בשבילי לראשונה בחיי !!!

תשובה
מה שיותר חשוב לאחרים.
שאלה - 173020
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב כבוד הרב! האם בליל שבת קודש קוראים בקריאת שמע שעל המיטה את ברכת המפיל בשם מלכות?

תשובה
ההבדל היחיד הוא שלא אומרים וידוי בליל שבת.
שאלה - 173019
לכבוד הרב
בברכת שהחיינו מה לכוון ב'קיימנו והגיענו', לכאורה מספיק היה לומר 'שהחיינו לזמן הזה' שכיוון שמברכים על זמן ולא על מקום הרי בכלל שהחיינו כלול גם קיימנו וגם הגיענו

תשובה
אין לזה משמעות כלל.
שאלה - 173018
לכבוד הרב
בהריונות הקודמים יצא שצמתי יום כיפור וט באב או אחד מהם. בהריון זה אף צום גדול לא יצא בהריון.האם מועיל שאצום תענית אסתר או שאיני צריכה כלל?
תודה רבה,

תשובה
מעוברת פטורה מתענית אסתר.
שאלה - 173017
לכבוד הרב
שלום הרב שלי רוצה שאדרוש בערב שבת אך אין אנשים ואני מדבר לקירות וממהר בקידוש לאכול וללכת רחוק מה תועלת בזה ואני מבריז

תשובה
תאמר זאת לרבך.
שאלה - 173016
שלום לכבוד הרב א:
היך בודקים הביצה קשה לראות אם יש דם ב:היך ובמה איפשר לנצל הימים אחרונים של שובבים?ג:לא עשיתי שום פדיון תענית רק השתדלתי לגרוס משניות קלות. הרב יברך אותי

תשובה
א, אין חיוב לבדוק בימינו. ב, לימוד הלכות. ג, הלכות.
שאלה - 173015
שלום לכבוד הרב
בהמשך לשאלה שנשאלה
מדוע צריכים להפריש חלה לבצק שהוא לחמניות מתוקות וברכתו מזונות?

תשובה
כל מאפה חייב בחלה.
שאלה - 173014
שלום לכבוד הרב הרב הגאון אמר שיש מנהג להכניס ספר תורה כשיש עירוב בשבת .אני ראיתי שכתבו שאנחנו ספרדים לא סומכים על העירוב אז איך עושים את זה הלכה למעשה ?
תשובה
ומי כתב ובאיזה עירוב? עיין חזון עובדיה.
שאלה - 173013
שלום לכבוד מו"ר
אדם בא לקרוא תהילים ברצף בכותל המערבי או בציון של צדיק ששם נוהגים להתפלל במניין. מה יעשה כשישמע קדיש קדושה ברכו וחזרת הש"ץ? הרי אם יענה זה יפריע מאד לקריאתו

תשובה
ישב רחוק. ואם ישמע עליו לענות.
שאלה - 173012
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האיסור להניק לאחר הפסקה של 3 ימים הוא דווקא לתינוק מעל 24 חודש?
תודה

תשובה
בימינו השתנו הטבעים ומותר.
שאלה - 173011
לחברי האתר לי יש 3 בנות צליאק. הלחם הנמכר הוא מקמח אורז וקמח תפוא. ויש אפשרות להשיג לחם משיבולת שועל ללא גלוטן והוא המוציא.כפי שהרב שיחיה כתב לי. אריכות ימים לרב
תשובה
תבורך ותצליח.
שאלה - 173010
לכבוד הרב שלום רב רוצים להכיר טובה למעכ”ת שמקדיש זמנו היקר לכלל ישראל תודה רבה על הכל.למה במגילה שם ממוכן בקרי ובכתיב ופעמים לא
תשובה
בכל אלה יש סודות ורמזים עמוקים.
שאלה - 173009
הרב ענה לגבי אמא שאמרה אותיות שם השם בלא ידיעה ברצף
שצריך להתענות יום אחד
קשה לאמא להתענות אפשר לעשות משהו אחר במקום תענית כמו נתינת צדקה?
תודה רבה.

תשובה
תתענה אתה במקומה.
שאלה - 173008
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעלי רגיש לגלוטן כיצד יברך על הפת בשבת? על איזה פת יברך? הלחם ללא גלוטן
האם צריך ליטול ידיים?

תשובה
לחם ללא גלוטן. והוא לחם גמור וברכתו המוציא.
שאלה - 173007
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מאיזה יום מספירת שבעה נקיים ניתן לגזוז ציפורניים?
תשובה
אין הגבלה. אלא שביום השביעי יש להקפיד שתהיינה גזוזות ונקיות.
שאלה - 173006
שלום לכבוד הרב
לעבודה יש לי ציצית נפרדת מהיום יום
ואני ישן עם הציצית קטן
האם הברכה בבוקר על הטלית גדול פוטרת לי את כל היום? או שכל פעם צריך לברך כשמחליפים ?

תשובה
תכווין בבוקר על כל היום, רק כשאתה לוקח מכובסת נקיה תברך עליה.
שאלה - 173005
לכבוד הרב שלום רב
אישה שהתגרשה מבעלה האם חייבת להחזיר לו את טבעת האירוסין, טבעת זהב ויהלום ?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 173004
שלום לכבוד הרב
הרב יכול לרשום דברי חיזוק לפעילים של התנועה הקדושה ש"ס ולציבור הכללי לקראת המערכה הגורלית, להמשיך את המפעל הגדול של מר"ן זצ"ל בהנהגת חכם שלום כהן שליט"א

תשובה
מה? אני? תולעת קטנה באדמה. הם זכו! הם יתנו לי ברכה! אשריהם ממשיכי הדרך שסלל מרן ז"ל אשר מביט עלינו מלמעלה, שמח בכם, מברך אתכם, שומרי הדת! מחזיקי התורה! העומדים על המשמר! נושאי הדגל. חיילי השם יתברך, צבא קדוש של הקדוש ברוך הוא.
הציבור המזרחי אשר הרחיקום מהדת בזדון, הרסו לנו את המסורת, את השושלת, את הכבוד להורים, לסבים, לחכמים, לזקנים. וניתקו אותנו ממורשת אבותינו. והנה אנחנו חוזרים כעת למקורות, ללא מתווכים, ללא אפוטרופסים, בלי מחלקי פירורים, אלא על ידי מנהיגים השמים לילות כימים לרווחת הציבור, לשלומו, ולהצלחתו.

כל זה נעשה בהכוונת גדולי הרבנים הקדושים שלנו, ובראשם עטרת ראשינו האיש על העדה מרן חכם שלום הכהן שליט"א, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, מגזע ישישים, בנם של אריות במסתרים, אשר כל פעולותיו טהורות וישרות, ללא רבב של נגיעות אישיות, לא מינויים ושררה, לא כבוד ותהלה, אלא מסירות נפש עילאית לטובתו הרוחנית של הציבור היקר שלנו.

נגד עיניו שם את טובת העם שבשדות, יהודים קשי יום, אלו שאין להם משען ומשעינה, חסרים להם מורים ומנהיגים, דורש ומבקש. והוא בכוחות עילאיים לא טבעיים משמש לכולם אב ומורה, חכם ומנהיג, מדריך הפורש עליהם כנפיו. ראיתיו בימים, בלילות, בערבי שבתות ומועדים, דבר אחד מעסיק אותו, מצבם הרוחני של אחינו בשרינו הציבור הספרדי, בני עדות המזרח הכשרים והטהורים, לבל יתפזרו כצאן ללא רועה.

אשריכם הפעילים, אשרי יולדתכם, כמה נחת רוח הנכם גורמים לאבינו שבשמים, כמה שמחה שמח בכם מרן הרב עובדיה ז"ל במרומים, הוא קורא שם לצדיקים בגן עדן שיגנו בעדכם ובעד בני ביתיכם, כי אתם מחזיקים את הרחוקים והקרובים, הכלים השבורים, זה חסד אמיתי, וכמה גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה, השם יתברך יצילכם מכל רע, ישמרכם אתכם ואת בני ביתכם, ישמע בבתיכם קול ששון וקול שמחה, אזרו חיל, החזיקו עוז, אמצו ברכים כושלות, הפעם הזאת הכפילו את הפעילות, ולא ישארו איש או אשה קטן או גדול שלא יתגייס אל המערכה הקדושה. תבורכו בכפל כפליים.
שאלה - 173003
לכבוד הרב שלום רב
לגבי השאלה רווק בן 33 אני פונה למשפחה חברים שמכירים אותי טוב אך כל פעם זה יוצא בצורה כזו... אני עובד קובע עיתים לתורה מראה חיצוני נאה להן יש רק דרישות ....

תשובה
תחשב מסלול מחדש.....
שאלה - 173002
לכבוד הרב שלום רב
ראיתי בשבת שהאחים שלי הקטנים וגם חבר שלהם קיבלו בקריאת תהילים בבית הכנסת ממתקים פגי תוקף. האם להגיד זאת לאחראי? תודה רבה ואריכות ימים לרב!

תשובה
קיבלו זאת חינם מהמכולת.
שאלה - 173001
מור ועטר
בעניין השבת עד מתי נזלזל בקדושתה? פרסומים על בתי מלון עם חלולי שבת
חופשה בפסח בחול לחרדים לדעתי הקטנה השבת צריכה חיזוק אצלנו ואם אנו נתחזק גם ההם מטבריה ות"א ירגעו

תשובה
אירגונים שונים, פרסומאים, פורקי עול, סוגדים לכסף ולזהב, סחטנים, אנשי הוללות, ברנשים שירדו לעולם רק לבילויים וטיולים, חילונים בלבוש חרדים, מענין אותם כסף, רייטינג, תחרות, פירסומות, את ההלכה רמסו, את הקדושה חיללו, את הטהרה פרצו, בגדולי ישראל מרדו.
ויש להם "מרצים", "בדרנים", "קומקאים", "ליצנים", ואין יראת השם נגד פניהם, וכמו ה"דוד היקר" עשו בזמנו "אבא כיצד מעשרין את התבן".....? "את המלח". את "הכוכבים" וה"תאורה הצבעונית". חילוניות בהתגלמותה.
והכל....... באיצטילא של "התחזקות"... חזרה בתשובה..... לפי חשבונם היו מספר הנציגים שלנו 110 חוץ מהלא יהודים תעל ורעם.
שאלה - 173000
שלום כבוד הרב ,

בלי נדר ,האם אישה אם יכולה ,כדאי לצום ב-ז באדר ב ?

תשובה
מותר.
שאלה - 172999
לכבוד הרב, מצוי גם בקרב בבתי כנסיות בציבור החרדי - קטע בתפילה ששרים הופכים מילה ממלעיל למלרע וכן להפך. וגם שם ה' משנים, כמו ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד. האם זה מותר?
תשובה
ומה קורה בקדושה, כתר, נשמת כל חי, לא השאירו פינה אחת אורגינלית. ואחר כך טוענים למה ולמה מתפללים ולא נענים.
שאלה - 172998
לכבוד הרב
האם כדאי לשים לתינוק על הראש כיסוי (כובע) מיד כשנולד, או מגיל מסויים

תשובה
רק מה שנוח ומתאים לו, אם מפני הרוח, הקור, השמש.
שאלה - 172997
שלום לכבוד הרב שליט"א. בעלי לא עונה אמן על ברכות שאני מברכת. טוען שאני חוטאת בסירובי להזמין יותר את אחותו לביתנו. ( מדברת עלי לשון הרע ומעליבה אותי בביתי). האם נוהג כהלכה?
תשובה
חבל לאבד את החיים היפים והבריאים בוויכוחים ומריבות.
שאלה - 172996
שלום עליכם מו״ר
האם זה נכון שמי שלא השלים עדיין את השמו״ת עד יום שלישי לא יכול להשלים אלא עד ורק ביום הושענא רבה?

תשובה
לא נכון, יכול להשלים היום.
שאלה - 172995
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול האם יש בעיה לאכול בשר עוף ובקר ביחד? או שצריך להפריד ביניהם בבישול ובאכילה?

תשובה
שום בעיה כלל.
שאלה - 172994
שלום לכבוד הרב
הכנתי 2 קילו בצק ללחמניות מתוקות. כל קילו בנפרד וגם נאפה בנפרד. בעוונותי שכחתי הפרשת חלה מה הדין אם חלק מהלחמניות נאכלו? ומה דין התנור? תודה רבה.

תשובה
א, אם התחברו העיסות או התחברו בכלי אחד המאפים, חייב בברכה.
ב, לא התחברו יחד, מפרישים בלי ברכה. ג, גם עתה ניתן להפריש.
ד, הכלים לא נאסרו.
שאלה - 172993
לכבוד הרב
לרב הגאון אני רווק שמיתחתן בעזרת השם עם גרושה מה צריך לעשות לגבי שבע ברכות והאם חייב עשרה אנשים כל יום מה צריך לקרוא והאם חייב סעודה בבשר כל יום תודה רבה !

תשובה
צריך שבעה ימים, לא חייב בשר, אפשר גבינה, לפאפל, חומוס, מה שתרצו. לכתחילה עשרה אנשים ליום. מזל טוב.
שאלה - 172992
לכבוד הרב שלום רב
בהמשך לשאלה על הפירוש הקל. נקרא חומש.... נכתב ע"י... בלשון קלה. מבוסס על פירוש רש"י. ועדיין קיים בחומש פירוש רש"י המקורי.

תשובה
לא מכיר.
שאלה - 172991
לכבוד הרב שליט"א תודה לרב על הספר הנפלא רצינו לשאול יש כמה אנשים פה בעיר שלנו שמוכרים את הספר של הרב במחיר פי שניים ממה שהרב דרש בשיעור האחרון האם מותר להם לעשות כדבר הזה?
תשובה
גזלנים וסחטנים, מחירו 40 ש"ח. מחיר הקרן תפנה לטלפון באתר.
שאלה - 172990
לכבוד מורנו ורבינו הרב מוצפי ברוך השם אני בהריון רק שמאוד קשה לי מאוד להתפלל ולעשות דברים מינמלים שבקדושה מה הרב מציע? תודה רבה
תשובה
תתפללי רק מה שבאפשרותך, ברכות השחר, שמע ישראל, תפילת עמידה אחת ליום.
שאלה - 172989
לכבוד הרב שלום רב,
האם מותר לבקר בקבר של אבי בתוך השלושים .
תודה .

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 172988
שלום לכבוד הרב, בחורה ספרדיה נוהגת לפי רבנו חכם עובדיה זצוק"ל. הציעו בחור לאחר 3 שנים צבא לומד שנתיים במכון מאיר חכם, מידות טובות אשכנזי. מה כבוד הרב מציע? תודה רבה
תשובה
לגופו של ענין. ברגע שהו מסכים לתנאיה והליכותיה. לגמור הדבר בברכה ובהצלחה.
שאלה - 172987
לכבוד הרב. תיוני אלמוג מאלמוגים בים של חברה מחו"ל.שמכניסים למים והם מנקים רעלים מהגוף האם צריכים הכשר. לחברה זו אין הכשר. ואין תחליף בארץ
תשובה
יש תחליפים יותר בריאים עם הכשר.
שאלה - 172986
לכבוד הרב
אני גבאי בית כנסת. אנו מבצעים רכישה של חומשים עם פירוש קל להבנה לציבור הכללי (זה סוג המתפללים). יש תורם שמעוניין לתרום סט. האם נחשב לו מכספי מעשר?

תשובה
אינני מכיר את הפירוש ה"קל". סליחה.
שאלה - 172985
לכבוד מורנו ורבנו שליט"א. מה יהיה על צורת ההתנהגות בכבישים בארץ והזלזול בחיי אדם, כמה הרוגים יש כבר??? אני בוכה כל היום.
תשובה
כמה פעמים אין ספור כתבנו וגם דיברנו, שעל כל אוחז בהגה לדעת שהוא חורץ גורל חיים של מאות אנשים, מזלזלים בחיי אדם, עוברים על חוקי התנועה וגם על כללי הבטיחות.
צריכים לזכור לומר תפילת הדרך בלי שם ומלכות גם בנסיעות קצרות וגם בתוך העיר. ונסיעה של 72 דקות בברכה.
שאלה - 172984
לכבוד הרב שלום רב
בן 33 רווק שמציעים לי שידוך ישר מבקשות תמונה עם דרישות שאני ישנה את עצמי והם כלל לא רציניות וכו.. פשוט נמאס לי ממש עושים צחוק אני מתפלל לא להתיאש מה הרב ממליץ

תשובה
מדוע הנך פונה למקומות לא טובים ולא כשרים?
שאלה - 172983
לכבוד הרב
התקשרו מארגון הרפורמי והתווכחתי איתו קשות.בעלי התנגד וטוען שזה לשון הרע..לא לשאול..מי לא רוצה לא תורם.העיקר לא להתווכח

תשובה
והם ימשיכו להחטיא את הרבים, לאיים על רבנים, לקלקל את הבנות והנשים, להכשיל גברים נשואים באשת איש, לחלל קדושת בית הכנסת. למרוד בגדולי ישראל, לבזות גדולי תורה, לשקר על הציבור בסיפורי בדים, תתעוררו!!! יש כל יום הרוגים ובעיקר בנות, זה אומר משהו רציני. תתבוננו ותבינו.
שאלה - 172982
שלום לכבוד הרב
האם מותר לבקש מילד למטה מגיל 3 להדליק אור וכיוב' בשבת או לחלופין לקרב תינוק למתג על מנת לכבות/להדליק אור? שמעתי שיש המתיר ותמהתי, ורציתי לשמוע את דעת הרב.

תשובה
חס ושלום, הילד הוא אינו גוי, הוא בעל נשמה טהורה, וחלילה לטמאת אותה בחילול שבת.
שאלה - 172981
לכבוד הרב שלום רב
עברתי ילדות קשה. רני רוצה לטפל בעצמי. האם מותר לטפל בתטא הילינג? האם יש טיפול שהרב ממליץ עליו?

תשובה
העורך, הרב אתמול השיב לכם.
שאלה - 172980
לכבוד הרב. קיבלנו תשובה שלילית ממשרד הביטחון על העלאת אחוזי הנכות והחמרת-מצב. יש אפשרות לערער על החלטת הוועדה בפני ועדה רפואית עליונה.
האם לערער? נקיים המלצת הרב.

תשובה
אינני נביא.
שאלה - 172979
מורי ורבי יש לי שתי סידורים מאותה הוצאה בפתח אליהו אחד מופיע קם רבי שמעון ואז כי כול בשמיים ובשני עלאין שמעו משמע שחסרה משמעות או נגרעת מהשני מחילה מכבוד מורינו על הטרחה
תשובה
אינני מגיה ספרים במקצועי.
שאלה - 172978
הרב, מזעזע שאנשים מאמינים לסרטון שהארגון פרסם שכביכול רבנים גדולים איתם, התחלתי לכתוב קונטרס עם מקורות מחז"ל לסתור השקר ולחזק האמת, וב"ה נעביר לרבנים שידעו האמת עליהם
תשובה
קח את פירסומי התועבה של נשים פרוצות שהרפורמים הבריונים פירסמו והגש לגדולי ישראל, עם רשימת מופעי הליצנים כאחד הגויים הנתעבים.
שאלה - 172977
לכבוד הרב
לכבוד הרב מוצפי שליטא
מאיזה גיל צריך לטול ידים לתינוקים

תשובה
מגיל שנתיים.
שאלה - 172976
לכבוד הרב: אדם שמכין לו תה עם נענע. האם יכול לפני ששם את הנענע בכוס התה לברך על הנענע עשבי בשמים ובכך להרוויח עוד ברכה לפני ששותה והאם בשבת יהיה מותר כדי להשלים למאה ברכות?
תשובה
אסור משום ברכה לבטלה.
שאלה - 172975
שלום לכבוד הרב
מי שלומד כ3-4 ש' שולחן ערוך על נושא כליו ןמשלים בחזון עובדיה וקצת מהטור, האם עדיך ללמוד יותר טור על חשבון הש"ע? כי פשוט חשבתי שכדי כמה שיותר ש"ע, מה דעת כת"ר?

תשובה
לימוד בית יוסף חשוב ביותר.
שאלה - 172974
לכבוד הרב שלום רב ספר תורה חדש לגמרי שהיה בבית של זוג זקנים במשך כמה שנים ולא היה בבית כנסת ולא קראו בו .הזוג נפטר והילדים מכניסים אותו .האם דינו כספר תורה חדש ושנה קוראים בו?
תשובה
צריך לעבור עתה הגהה בשנית.
שאלה - 172973
לכבוד הרב שליטא
אדם אצלנו בעבודה מסורתי ואפילו פחות שואל האם מותר בעלייה לתורה לבר מצווה לבן שלו לעשות את זה במנחה להוציא ספר תורה ולהניח תפילין לילד או חייב אך ורק בשחרית

תשובה
חס ושלום אסור לחלוטין.
שאלה - 172972
שלום לכבוד הרב
כשהש"צ מסיים ק"ש ואומר 'ה' אלוקיכם אמת' ואני עדיין באמצע ק"ש האם נחשב להשלמת רמ"ח תיבות או שמועיל להשלים רק אם סיימתי הקריאה וממילא עלי להשלים לבד?
יישר כח

תשובה
לא מועיל מאומה, אלא כשתסיים הפסוקים תאמר השם אלקיכם אמת ככתוב בסידור. תבורך משמיים.
שאלה - 172971
לכבוד הרב שלום. היינו בציון של הצדיק יהודה בן יעקב ביהוד. נכנסנו לציון יחד עם תיק שהכיל שתיה ופירות, האם היה מותר לשתות ולאכול מהם?
תשובה
בקבר של צדיק מותר.
שאלה - 172970
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גרוש והולך להתחתן עם רווקה. האם אנו צריכם לקיים שבעת ימי סעודה ומשתה?

תשובה
רווקה צריכה שבעת ימי החופה. ושמחה גדולה.
שאלה - 172969
לכבוד הרב שלום רב בעלי לוקח את הבן (3 וחצי)בשבת לתהילים כדי לעודד אותו הוא לוקח שקית מלאה בגומי באופן מוגזם. אני מתריעה מפני שיניים, סוכר לטענתו שווה אם הבן ידע פרקי תהילים
תשובה
לא נורא, הוא ילמד תהלים, הוא מגן עלינו.
שאלה - 172968
לכבוד הרב יום כייף להורים וילדים מהעבודה לכבוד פורים בזמן הלימודים 99 אחוז גברים}האם מותר להוציא הילדים מהתלמוד תורה בשביל זה? כמעט ולא מוציאים אותם בכלל הצוות החינוכי
תשובה
יום "כייף". עם מי? איזה חברים? לאן" השם ישמור ויציל. כמה אסונות אנחנו חווים? למה לבטל ילדים מתלמוד תורה? הרי אפילו לבנין בית המקדש לא מבטלים.
שאלה - 172967
אני לא מוריד את הטלית הקטן כלל וכשאני הולך לישון אני לא שם חולצת פיג'מה האם יש בעיה להכנס עם הטלית קטן מגולה לשירותים?
תשובה
מותר, אלא שיש ליזהר שהציציות בקצות הכנפות לא יתטנפו.
שאלה - 172966
לכבוד הרב שלום רב, האם יש להתיחס (בלב בלבד כמובן) לחברים מהציונות הדתית או שמא חלק בלתי נפרד מציבור עובדי ה'?(לי אישית קשה לראות בהם). תודה
תשובה
אסור לנו לעשות הכללות, אסור לנו לפסול שום ציבור מעם ישראל. מתפללים לשלום כולם.
שאלה - 172965
האזכרה של סבתא שלי בתאריך יג' באדר א. יום ראשון בערב שבוע הבא.
ממתי אפשר ללמוד משניות ולומר לה השכבה. ומה הכי טוב עוד לעשות לעילוי הנשמה?

תשובה
מליל שבת הקרוב.
שאלה - 172964
לכבוד הרב
האם מותר להשתמש בכפיות חד פעמיות ייבוא מחו"ל ללא הכשר?

תשובה
להשתמש בצונן מותר.
שאלה - 172963
שלום לכבוד הרב
בימי חמישי בערב יש לנו שיעור בהלכות שבת,אנחנו מעוניינים לקיים את המנהג של התרת נדרים לפני כניסת השבת,האם אפשר לעשות התרת נדרים {בערב}בלילה.

תשובה
כוונתך לעשות התרה בלילה מותר, אל תלך בעקבות השיח החילוני. יהודים אנחנו.
שאלה - 172962
לכבוד הרב שלום רב איך אפשר לצאת מעוון פגם הברית.יש קבוצות טיפוליות היום שעוזרות בכך.מלבד זה ותפילה יש דברים נוספים שניתן לעשות זה פוגע בי הרבה גם בגשמיות.
תשובה
עיין היטב בספר יסוד ציון.
שאלה - 172961
לכבוד הרב שלום רב
המכסה של הקומקום נפל לי לתוך מים רותחים שהשרתי שם עוף
שטפתי ישר את המכסה עם מים וסבון האם זה בסדר להשתמש עם הקומקום בשביל נס קפה ?

תשובה
להגעיל אותו ברותחין לאחר ניקוי.
שאלה - 172960
לכבוד הרב שלום, ילד שמרים יד על הבן שלו בבית הספר מה ההנהגה נכונה שצריכה להיות אצל האבא?
תודה רבה.

תשובה
יש מיגוון עונשים.
שאלה - 172959
שלום לכבוד הרבהחלטתי לרכוש 4 טורים
האם אוכל ללמוד טור בית יוסף ואז משנ'ב אם אקנה טור מהדורת מרקוביץ שאינה מכילה דרכי משה והגהות האם זה מספיק טוב ?

תשובה
העיקר ללמוד בית יוסף על הטור.
שאלה - 172958
שלום לכבוד הרב
בע"ה לבני תיהיה בר מצווה ביג אייר יוצא ביום שבתאנחנו נעשה את המסיבה באחד מהימים הסמוכים.האם יהיה מותר לשמוע מוסיקה ולשמוח בימים אלה,או שיש הגבלות מסוימות ?

תשובה
תקיימו את החגיגה לאחר ל"ג לעומר, זה הכי מוצלח.
שאלה - 172957
לכבוד הרב שלום רב
מהיכן היה לבני ישראל זיתים במדבר לצורך הכנת שמן הדלקת המנורה ?

תשובה
היו מסתחרים עם המדינות השכנות, ועיין בתרגום יונתן בשיר השירים שהיו הולכים לעין גדי לקנות ענבים כל שנה כדי לייצר יין לנסכים.
שאלה - 172956
לכבוד הרב
בני בן 4 חוד נקרא שמעון לאחר שהבטחנו בקברו של ר שמעון בר יוחאי
מקפידים לקרוא לו רק שמעון אבל לפעמים קוראים לו בשמוות חיבה האם חיבה לקרוא שמעון או שאפשר גם בשמות חיבה

תשובה
כדאי מאוד לקראו שמעון דווקא.
שאלה - 172955
לכבוד הרב
א. האם בקריאת י' בני המן במגילה אפשר לקפל את הקלף ע"מ להצמיד את בני המן ל"ואת" כדי לקרוא בנשימה אחת ומתוך הכתב
ב. האם יש בעי' לכתוב רבי עקיבא בר"ת כך: ר"ע וכיוצ"ב

תשובה
א, בקלף רך הנקרא "גוויל" זה אפשרח, בקלף עבה או קשה האותיות עלולות להתפרק חלילה.
ב, אין לכתוב כן אלא כפי שמופיע פעמים רבות במפרשים רע"ק.
שאלה - 172954
יש היום מכשיר חדש לציבור החרדי של שתייה קרה וחמה על חשמל. כל שכל 10 דקות המים הקרים מתקררים באופן אוטומט. וגם סגרו כניסה של מים קרים לתוך מיכל המים החמים
האם מותר להשתמש בו ?

תשובה
אינני מכיר את פעולת המכשיר.
שאלה - 172953
שלום לכבוד הרב
האם אמת שהרב אליהו מני היה רבו של בן איש חי לפחות בתורת הסוד

תשובה
אינני יודע אם נקרא רבו? אך ידוע ומפורסם שהיה מברר עמו מנהגי המקובלים שבירושלים.
שאלה - 172952
לכבוד הרב
מה אורך טלית קטן שמחויב ילד בר המצוה,יש שיעור לכך?

תשובה
72 סנטימטר אורך על 48 רוחב.
שאלה - 172951
שלום לכבוד הרב
גם לידי יש בית כנסת במקלט כשגשום אני מתפלל שם כי זה קרוב?

תשובה
באופן אקראי מותר.
שאלה - 172950
שלום לכבוד הרב
סליחה על השאלה, אך לפי דברי הגמ' ברכות שמשה רבנו היה עשר אמות, כיצד הוא נכנס למשכן? והלא גם המשכן היה עשר אמות.

תשובה
הכל היה בדרך נס.
שאלה - 172949
לכבוד הרב שלום רב מעוניינים להתפלל במנין קרוב לקבר מרע"ה ושמענו שיש מסורת מהאבא זצוק"ל על המקום ליד כביש הבקעה
אם אפשר לפרט

תשובה
סיפרו לך בדותות.
שאלה - 172948
שלום לכבוד הרב,במחילה בשלתי תבשיל וטעמתי מהסיר כמה פעמים,האם התבשיל נאסר על בעלי מפני שאני בימי איסור? תודה כבוד הרב
תשובה
מותר אם לא טעמת בפניו.
שאלה - 172947
שלום לכבוד הרב, בעצת הרב ללמוד חמישי בלילה לשם תיקון העוון הידוע בספר משמרת החודש. לא הצלחתי להשיג את הספר, למדתי במקום את תיקון ליל שבועות על הסדר.
האם מועיל?

תשובה
נפלא מאוד ויישר כח.
שאלה - 172946
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האם אפשר להעביר מעשרות גם דרך הבנק לישיבת הרב והרב יוכל לתת לעניים?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 172945
אמי אמרה בלא ידיעה את אותיות שם השם ברצף בלי הפסק (יוד הא...)
היא רצתה לומר לנו שאם רוצים יר"ש יש סגולה לצייר את אותיות שם השם ואמרה את האותיות ברצף בשמים
צריך כפרה
מה עושים?

תשובה
עוון חמור הוא מאוד מאוד, וצריכה להתענות יום אחד לכפרה.
שאלה - 172944
לכבוד הרב
מעביר שעורים על הכרת הטוב .נזכרתי שפעם נהגו
כאשר תינוק מקבל מכה מהקיר או משולחן וכד' מחזירים מכה לדומם כדי להרגיע את הילד . זה יקרא כפיות טובה לדומם וחינוך לקוי ?

תשובה
באופן קבוע לא לעשות זאת. במקרים יוצאים מהכלל כדי להרגיע זה אולי נכון. אם זה נעשה לעתים רחוקות.
שאלה - 172943
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום.
מה הדין אם לאחר סיום קריאת התורה בשבת התברר שהקורא טעה וקרא רק 2 פסוקים לעולה הראשון? האם עלתה הקריאה והאם היה צריך לחזור?
תודה

תשובה
צריך לחזור ולקרוא שלשה פסוקים.
שאלה - 172942
לרב היקר
בקשר לשאלה על חוברות הטהרה איני יודעת אם הכותב מוסמך ואם ההלכות מדויקות (אני רווקה)
האם מותר להחזיר למוכר בגלל הספק לאחר שחשבתי לתרום אותן לעילוי נשמת?
תודה

תשובה
נכון בהחלט להחזירם.
שאלה - 172941
לכבוד הרב לפעמים בבית הכנסת הקבוע שלי תפילת נץ בשבת לא ויש טורח ציבור גדול ברוב הדכונה רק בתי כנסת מקלט הרב יכול להסביר למה האיסור להתפלל בבית כנסת ללא חלונות לא ידעתי.
תשובה
הסבר ארוך ומפורט עיין בארחות ציון. תזמין וישלחו לך.
שאלה - 172940
לכבוד הרב
האם יש בעיה לעשות מים אחרונים לכיור, גם כאשר יש בתוכו כלים?
תודה רבה

תשובה
מותר, כי שוטפים אותם לאחר מכן.
שאלה - 172939
הילדים מחזירים לפעמים מהתלמוד תורה שאריות לחם,
מה עלי לעשות עם השאריות ?
תודה רבה .

תשובה
עיין מתכון מענין באתר. תשובה מספר 166650.
שאלה - 172938
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. בוקר טוב, שבוע טוב מלא בשורות טובות.
האם בשבת מותר לחלל שבת כגון ליסוע לביה"ח עבור חתך גדול הזקוק לפתירה .
תודה רבה ויישר כח על הכל

תשובה
רק אם הוא אדם בסיכון הסובל מבעיות בריאות שונות. או שהפציעה עמוקה וחודרנית.
שאלה - 172937
לכבוד הרב שלום רב
נולד לי בן בשעה טובה ויש לי 2 שמות שאני מתלבט השמות הם דניאל ,אביאל
מה כבוד הרב חושב על השמות

תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 172936
לכבוד הרב
אבי נפטר לפני שבועיים ויש צורך להכין מצבה ,האם יש בעייתיות במצבה גבוהה יחסית .

תשובה
מציבה הכי פשוטה ורגילה. אחרת גורמת לו נזק וצער.
שאלה - 172935
שלום לכבוד הרב
האם במנין מצומצם שחלקם עובדים וחלקם פנסיונרים אפשר להתפלל לפי הנץ המישורי, כיון שזה יעזור להחזיק את המנין?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 172934
לכבוד הרב
בני נולד בתשעה באב, השנה בעז"ה הוא יחגוג בר מצווה.
מהי ההנהגה הכי טובה? האם להקדים את העלייה לתורה? לאחר? אציין שאני אבל על אימי, אם זה משנה לפסיקת הרב.
תודה רבה.

תשובה
יניח תפילין קודם ראש חודש אב, ואת החגיגות והעליה לתורה לאחר תשעה באב.
שאלה - 172933
שלום לכבוד הרב
בן אדם שמוציא שבת לפי רבינו תם. יכול לצאת ידי חובת הבדלה ממישהו אחר שעושה לפני שהגיע זמן רבינו תם?

תשובה
יש מי שמיקל בזה.
שאלה - 172932
לכבוד הרב שבוע טוב ומבורך,
חדר שיש בו ספרי קודש בתוך ארון אטום דלת עץ ולא זכוכית, האם מותר להתלבש או להשתמש בו לשימוש חול? תודה.

תשובה
כשיש מחיצה מותר.
שאלה - 172931
לכבוד הרב שלום רב אתמול עשיתי הפסק טהרה ויצא נקי. היום בבוקר עשיתי בדיקה ראשונה ליום ליבוני ויצא כתם קטן חום אדום יותר נוטה לאדום כזה האם היום אני צריכה לעשות שוב הפסק?
תשובה
נכון בהחלט. להתחיל מחדש.
שאלה - 172930
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. הקורא ק"ש על המיטה וכאשר מגיע זמן תיקון חצות הוא עדיין ער. האם בכל זאת צריך לומר ברכות התורה לפני? תודה רבה לרב על כל הטירחה למען עם ישראל
תשובה
מי שלא ישן בלילה אין לו לברך ברכת התורה, רק בעלות השחר.
שאלה - 172929
לכה"ר שלום
איזה היתר יש לארגון הרפורמים ההתדרדרותלפרסם סירטונים מטעם הערוץ
כאשר מופיעה אשה בשם דנה ורוןאשת איש בפאה ארוכהבגדים צמודים ואיפור כבד.האם זה לא מביא הרהורים באשת איש ?

תשובה
אנא ממך לך עם החומר לרבנים שרומו וחתמו לתמיכה בהם ותראה להם זאת.
שאלה - 172928
מחילה ששולח, הרגשתי חייב לכתוב לאדם שלומד שבט מוסר דבר חשוב, מדהים מה שכתב, דברים כדבריו נמצאים בדיוק על השבט מוסר בהקדמת ספר אהבת עולם אהבתיך בשם רמתים צופים, ראה ותתחזק
תשובה
ישר כוחך. עלה והצלח.
שאלה - 172927
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת אם יש קפידא לעשות חלאקה בגיל שלוש או שאפשר לאחר את זה קצת, ועד מתי?

תשובה
אין שום הלכה או הגבלה בכך, אפשר מגיל שנה ואפילו קודם לכן.
שאלה - 172926
כבוד הרב שלום,
אנחנו מחפשים משפט קצר מהמקרא המבטא מוסר כיבוד אב והאם ,כדי לרשום על המצבה של אבי שכל ימיו דאג במסירות רבה להוריו.
תודה .

תשובה
כתבתי לך פעמים מספר כי לא כותבים שבחים ותארים על המציבה, כי גורמים נזק חמור לנפטר בזה.
שאלה - 172925
שלום כבוד הרב
שאלתי את הרב לגבי ספר לאמונה ואמר לי שבט מוסר מאוד התחברתי אך פעמים יש תוכחות שאני בקטנותי הרבה שם אותי באנרגיות לא טובות האם לעבר לספר מוסר אחר ואם כן איזה הרב ?

תשובה
מה לך ול״אנרגיות״. הנח להם במקומם. אתה בעל נשמה יקרה וטובה. זה ספר שכתב אותו מלאך השם. תמשיך ללמוד בו מבטיח לך שעם הזמן אתה תשמח ותתעלה מאוד כי יש בו הרבה חכמה ודעת ותחכים בו. ברכות אישיות לך.
שאלה - 172924
לכבוד הרב שלום רב האם אחרי שמדליקה נרות שבת אסור לעשות מלאכה כגון לכבות אש או דבר ששכחתי ומה התנאים אם כן
תשובה
יש נשים הנוהגות לקבל שבת בהדלקת נרות ואסור להן לעשות שום מלאכת חול אחרי הדלקתן. ויש שלא מקבלות. את תשתדלי לסיים הכל מוקדם ואם קרה שלא סיימת תעשי תנאי שאינך מקבלת שבת בהדלקת נרות. ותוכלי לכבות או להדליק אחרי כן. ובלבד שתיזהרי מאוד לחדול מכל מלאכה לפחות רבע שעה קודם השקיעה.
שאלה - 172923
לכבוד הרב
האם מותר בשבתלהוציא לכלוך מהכלים מתחת הברז לפני ששמים אותם במדעי.תודה לכבוד הרב.

תשובה
בסיום שעודת שחרית מותר. אך אחר סעודה שלישית אין לעשות מאומה.
שאלה - 172922
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
גילו אצלי את המחלה הנוראה, אמנם בדרגה נמוכה. עדין בבדיקות בירור.
מה ואיך הרב ממליץ לתקן ולקבל על עצמי.

תשובה
רפואה שלימה בקרוב. לקרוא כל יום כשאפשר את מזמור קי"ט בתהלים.
שאלה - 172921
שלום לכבוד הרב
האם מותר לאישה גרושה ללכת עם פאה לדעת הרב עובדיה "ביביע אומר"? {כך שמעתי} תודה רבה

תשובה
עיין בשו"ת יביע אומר חלק ד, אבן העזר סימן ג, אות ג.
שאלה - 172920
לכבוד הרב
האם כהן חייב לעשות זימון בברכת המזון כל הזמן .
או כל אחד יכול לעשות זימון ,שהכהן משתף בזימון
תודה רבה רבנו ומורנו

תשובה
אם נמצא תלמיד חכם מזמינים אותו.
שאלה - 172918
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם סעודת (מלווה מלכה) סעודה רביעית נכללת בהוצאות שבת לעניין החזר כספי?

תשובה
אם עושה לשם שמים ולא לשם הנאה כלל.
שאלה - 172917
לכבוד הרב שלום רב רציתי להבין במחילה מכבודו, רבנו האר"י ז"ל היה אומר פסוקי ויתן לך במוצאי שבת? והרי הוא היה נמנע מלקרוא מזמורים גם במוצ"ש?
תשובה
יפה שאלת, אמת הדבר שהיה נמנע, אך פסוקי ויתן לך, שהם מעין תפלה להצלחת ימי השבוע היה אומר, וכן כתב בספר שער הכוונות [דרושי סדר שבת דרוש א ענין ליל מוצ"ש], "ליל מוצאי שבת כבר ביארתי כי מה שנהגו לומר בכל מוצ"ש סדר האלפא ביתא [מזמור קי"ט] קודם תפלת ערבית לא היה מורי ז"ל נוהג לאומרם, ולא כל אותם השירים והמעלות כו' והמזמורים כלל ועיקר וכמ"ש בסדר נוסח תפלת שחרית לעיל"
"אבל אותם הפסו' של ויתן לך האלהים מטל השמים כו' הכתוב במחזורים במוצ"ש בסדר ההבדלה היה נוהג מורי ז"ל לאומרם בכל מוצ"ש בעת שמבדיל על הכוס בביתו והנה נזכר בזוהר בהקדמת דפ' בראשית [ד' י"ד ע"ב] ענין זה ועיין שם".
שאלה - 172916
הרב האהוב, תודה על המקורות על ישרון, החכמנו. גם במקורות הנ"ל לכאורה מתקיימים דברי הרב מונק שטען שהזדון שנעשה הוא שניסו לרמוז לאותו האיש י"ש והוכיח גירסתו מרבנו בחיי ועוד
תשובה
ישר כוחך ארי.
שאלה - 172915
שלום רב. בנושאהנשיאת כפיים .ראשית ברכות לרבינו להוצאת הספר הקדוש. בתענית ז באדר. האם הכהן מחייב שיהיה בצום על מנת לעלות לדוכן ..במקום שנהגו. פורים בציון הלכה ו עמוד כא
תשובה
נכון מאוד וכך צריך. כי אפילו בתענית ציבור שהיא חובה כתוב בהלכה שלא ישא כפיו אם אינו בתענית.
שאלה - 172914
למי עדיף לתת צדקה לגיסי אברך שקנה דירה וההחזרי משכנתא גבוהים,או לאברך משפחה מרובת ילדים והוא חי בשכירות ביותר דוחק, האם עדיף לתת לזקוק יותר או לבן משפחה?
תשובה
לזקוק ביותר זו זכות ומצווה רבה.
שאלה - 172913
לכבוד הרב שלום רב
עברתי ילדות קשה. אני מאוד רוצה לטפל בעצמי. האם מותר הטיפול בתטא הילינג?

תשובה
א, יש בו הרבה חששות לקשר עם כפירה בבורא. ב, במקרים לא מבוטלים זה גורם נזק נפשי.
שאלה - 172912
לכבוד הרב. כמה צדיקים מוכרים בדורנו שלובשים לפחות 12טלית קטן על גופם מהיכן המקור האם אין בזה ריבויי אור האם מוהרח"ו או האריז"ל לבשו כמה מהיכן זה להם אשמח לתשובה מעניינת.
תשובה
העורך, הרב השיב לך ושוב אתה חוזר. שבוע טוב.
שאלה - 172911
שלום לכבוד הרב שבוע 35.5 להריון. עובר עכוז בדקנו הספרים בבית מזוזות לא הפוך מה הרב מציע לעשות? תודה רבה מחכימים מאוד מהתשובות יום יום
תשובה
עד הלידה השם גדול יעשה עמכם נסים ונפלאות.
שאלה - 172910
לכבוד הרב חבר שלי שמע מהרב סגולה לרפואה שקשורה לאבן של השבטים או של הכהן הגדול הוא לא ידע להסביר בדיוק הרב יכול בבקשה לכתוב? תודה רבה!
תשובה
תודה תודה ותודה. מי ששומר מצוות כהוגן אינו זקוק לסגולות כלל.
שאלה - 172909
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה לכבוד הרב שמאיר את עינינו, תודה לה' שיש מקום כזה באינטרנט שאפשר לשאול גדול בישראל, אנחנו מודים ונכנסים הרבה לבדוק תשובות הרב בנושאים רבים

תשובה
תודה לרבון העולמים. ונזכה לכווין אל האמת.