שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ט/אלול תשע"ט

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 185019
לקהל הקדוש שליט"א,
ב"ה אזל מלאי המחזורים, אנו נערכים להדפסה נוספת, אנו מבקשים מכל המעוניינים לפנות בהקדם למוקדים ולהזמין כבקשתכם, בכדי שנדע להיערך בהתאם.

תשובה
וזריזים מקדימים.
שאלה - 184631
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם הרפורמים חזרו בהם? ומוכנים לשמוע בקול הרבנים?
תשובה
צר לי מאוד שאין למי לפנות שיבטל גזירת הרפורמים מעלינו.
א. את חילול השם הנורא ערב יום הדין של תביעות משפטיות בערכאות של גויים.
ב. טלביזיה מופקרת. שכל גדולי ישראל בדורינו החרימוה והללו עברו על חרם הקדמונים.
ג. אתר הכירויות פרוץ ומכשיל. בו יש בורות נשברים לכל זב ומצורע להכשל בעוונות נוראים.
ד. אירועי בידור בחודש אלול. במסווה של ימי התחזקות.
ה. קלקול הציבור החרדי. השחתת בנינו ובנותינו. חבל שמי שבידו הדבר אינם עושים לעצור המגיפה. אנא מכם. התפללו!!! זעקו אל אבינו שבשמיים!!!
ו. אנשים נכשלים שם בכריתות ומיתות בית דין. כל ישראל ערבים זה לזה.
ז. זעקו אל השם יתברך אולי ישמע צעקתינו. לא, אינני רדיקלי קיצוני כדברי הרב הראשי של הרפורמים הליצן שלהם. אני משמיע דברי התורה הקדושה ואני את נפשי הצלתי.
בשליחותם של הגאונים הרב משה צדקה. הרב יעקב תופיק. הרב יעקב חיים סופר. הגאון הרב משה שטרנבוך שליט״א.
שאלה - 184258
ברכות למרן שליט"א על הוצאת המחזור המהודר קול ציון ליום הכיפורים.
לכל השואלים ניתן להשיג את המחזור החדש ליום הכיפורים קול ציון של מו"ר שליט"א בטלפון 0546798333.

תשובה
תודה לכם על כל העזרה והסיוע, ובמיוחד על הברכות. הרבה תודה לצוות הרבנים הגאונים שלולא השתתפותם לא היינו מגיעים עד הלום.
שאלה - 184201
יום טוב לנו ולכל בית ישראל, עם צאת המחזור ליום הכיפורים "קול ציון", בן 1308 עמודים, בשני כרכים, הכולל ביאורים, כוונות פשטיות סגולות והלכות מספרי מורנו ורבנו שליט"א לפרטים: mbzm50227@gmail.com‏
תשובה
חסדי השם יתברך ורחמיו המרובים. לאחר יגיעה ועמל של שנים על שנים, יוצא מחזור מתוקן, מוגה, וערוך באופן מקצועי, צוות מורחב של עשרה תלמידי חכמים חשובים מיקירי קרתא קדישא שבירושלים, עליהם נמנים גם חכמי קבלה מובהקים ומוסמכים, אשר עמלו ימים ולילות בעריכה ובהגה, כל אות נבדקה, בעיקר שמות הקודש שהועתקו זה מאות שנים בספרים עתיקים, וחלקם היו משובשים ומוטעים תוקנו שבח לבורא עולם.
האיש אשר על צבא עבודת הקודש הלא הוא ידיד נפשי בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, ירא אלקים מרבים, פאר החכמים, חתני הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, חבר בית הדין בירושלים. אשר מסר נפשו ימים ולילות להוציא דבר מתוקן מתחת ידו הקדושה, במסירות נפלאה יומם ולילה, ועמו תלמידי חכמים רשומים ומובהקים איש איש על מכונו ותפקידו, באופן מפליא ולא טבעי כלל. וכולם באהבה ובמסירות ובאחדות טרחו ועמלו והשקיעו כל כוחם בהוצאת המחזור הנפלא הזה.
אין לי ספק כי מור אבי ז"ל אשר השקיע הרבה משנות חייו בעניני תפילות הימים הנוראים, עמד והתפלל במרום לסייע בגמר המלאכה, שקשה להאמין שהיה ניתן לגומרה, וראינו ממש נפלאות לאורך כל הדרך. אני תפלה כי יעמוד במרומים עם חכמי ישראל אשר יסדו לנו את תפלות יום הכיפורים, הסליחות, הפיוטים, הווידוים, והנוסחאות, להגן בעדם ובעד זרעם ובני ביתם, שיהיו מאושרים כל ימי חייהם, וזכות ההתעוררות בתפלה ביום קדוש זה יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות ותכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום אתם ובתיכם.
מודה להשם יתברך על חסדיו, הצעיר באלפי ישראל בן ציון.
שאלה - 183586
יהודים יקרים.
אנא התפללו לרפואת הבחור רפאל נחום אלימלך בן זהבה רבקה, ולנערה נעם בת זהבה רבקה. תזכו למצוות.

תשובה
ביקרתי אותם היום בעין כרם, הלב נקרע, אי אפשר שלא לבכות. בבקשה התפללו בכל הכוח.
הוא בן נכד למשפחת מקובלים אמיתיים וקדושים. הוא עובד השם באמת. הוא מכפר עלינו בחליו, תתחננו שיתעורר.
שאלה - 185125
לכבוד הרב שליטא. קיבלתי המהירה עיינתי במקורות. ציינתי שלא על מקומות. ניתן לסדר עי רישום (נעשה ממילא) בלי גביה, כ"ש בביהכ עם מקומות פנויים. הגבייה גם לנשים. מדוע ? תודה
תשובה
אינני צד בענין.
שאלה - 185124
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא שלי ע"ה נפטרה לפני שנתיים ואחי בכל ערב ראש חודש הולך לקבר שלה בבית העלמין האם זה מותר?

תשובה
כנראה שהוא מרגיש טוב בזה.
שאלה - 185123
לכבוד הרב
לגבי הספר,
מדובר בספר שמכחיש את התורה לחלוטין וכולו כפירה
האם הרב התכוון להחזיר את הספר לחבר של אבא שלי? אינני יודעת מיהו וחוששת שאבא שלי יקרא בו בינתים

תשובה
אם כך, תעלימי אותו לחלוטין במקום שלא ייזכר ולא ייפקד לעולם.
שאלה - 185122
שלום לכבוד הרב
גיסי צריך ממני ערבות. א.האם אני מסייע ביד..?
ב.הוא צריך תלושים שלי, ואני לא מרגיש בנוח. מה לענות לו?
תודה

תשובה
תתחמק ותדחה אותו בטענות שונות.
שאלה - 185121
ברוך השם אני שליח ציבור ימים נוראים.
בראש השנה מנהג לסיים פעמיים תהלים, האם מותר לקרוא את זה בלילה? כי ביום אני מנסה לשמור על הקול עד כמה שאפשר. וגם בגלל שיש ילדים וצריכים.

תשובה
אין שום בעיה בלילות חמועד ושבת לקרוא מקרא.
שאלה - 185120
לרה"ג שליט"א
אדם מתקרב שאני לומד איתו גמרא פעם בשבוע סיפר לי... והאם זה בכלל ברמה שלי להתעסק עם זה?כוח"ט וכט"ס

תשובה
ילך לגדול בישראל שיברכהו וינחהו.
שאלה - 185119
חוזרים בתשובה תודות לרב כמה שנים ב"ה
גזלתי חברה מסוימת, החברה במהלך השנים נמכרה.
למי להחזיר כסף? לבעלים הראשון? החדש? לצרכי ציבור?
לפעמים קצת קשר להגיע לבעלים הראשון.

תשובה
לבעלים הראשון. אפשר למצוא.
שאלה - 185118
הרב שליט"א
כבוד הרב מדוע אומרים,רבי חנניה לאחר סיום שיעור וכו?והאם דין תספורת ילדים זה גם כל שלושים יום ...כי למשל אחד הילדים השיעור צומח לו יותר לאט מאשר הילדים האחרים?

תשובה
א, כי יש שם סניגוריא על עם ישראל. ב, אין הגבלה בתספורת ילדים לספרם אימתי שיש צורך בכך.
שאלה - 185117
לכבוד הרב מוצפי
מחילה אך נקודות המכירה באתר של כשרות הרב בעופות ובשר אינם מעודכנות. יותר מחצי אינם מחזיקים את כשרות הרב. האם תוכלו לעדכן לכבוד החג הקרב ובא לתועלת הציבור

תשובה
העורך, מדוע להטריד את הרב בנושאי שיווק? תפנה לטלפונים.
שאלה - 185116
לכבוד הרב מוצפי שליט"א נודע לי דבר מזעזע על בחורה שעלתה לארץ, נולדה לאמא נוצריה וקיבלה אישור מרב בקהילה פלוס על החתום רב נוסף שסומכים עליו ברבנות בארץ
תשובה
לרשום פרטים מלאים, שמות ותאריכים, ולשלוח לרבנים הראשיים וכן למנכ"ל הרבנות.
שאלה - 185115
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
האם בערב ראש השנה יהיה מותר לעלות לירושלים לציון של רבי זיע"א ולציונו של ציס"ע זיע"א ?
אני גר בראש העין

תשובה
בהחלט כן. עד חצות היום.
שאלה - 185114
לכבוד הרב אתמול בירכתי על שניצל שהכל חברי הטוב שהוא תלמיד חכם העיר לי מכיון שפירורי הלחם באו להטעים יש לברך מזונות אפילו שהם המעט כי הכלל במזונות גם שהוא המעט מברכים דעת הרב
תשובה
עירב דבר בדבר, השניצל הונחו הפירורים כדי שלא ידבק למחבת, והוא חשב מה שאמרו הוא בעיסה המכילה בתוכה 20 אחוז דגן. שברכתה מזונות, ואין השניצל עיסה אלא ציפוי דק.
שאלה - 185113
שלום לכבוד הרב
חבר של אבי השאיל לו ספר של כופר ואבי נתן לי אותו בהשאלה לקרוא.(כנראה לא קרא בומה לעשות עם הספריש פסוקים ויכול להיות שחלק עם שם השםאני לא רוצה לפתוח את הספר)

תשובה
להחזיר מיד לבעליו האומלל.
שאלה - 185112
לכבוד הרב: החגים קרבים ובאים. היכן ניתן להשיג עופות בכשרות הרב. תודה
תשובה
מרכז הבשר טלפון 025838999.
שאלה - 185111
לכבוד הרב שליט"א. אם הבנתי נכון מהרב אף על פי שהשכינה מסתלקת כאשר יגיע דודי הטמא שחי עם גוי לא להתיחס אליו,ועוד שרוצה להגיע ביום שבת קודש..
תשובה
אם בידך למנוע הדבר תמנע.
שאלה - 185110
לכ הרב שלום רב
אתמול נכנסתי וראיתי שפע בשרים של הרב אצלנו בצפון ביינות ביתן,שפע מהדרין,מעיין 2000
איפה שאני נתקלתי, נקי טעים והכי חשוב בכשרות המהודרת של הרב
ב"ה שזכינו

תשובה
תודה לכם על ההערכה.
שאלה - 185109
שלום כבוד הרב זוכר שסיפרתי לו על מורתי לפני שש שנים וכבוד הרב אמר שבעתיד ניפגש איתה ונפייסה.
כבוד הרב אני חוששת שהיא מקפידה עליי וזה חלילה יכול להשפיע לי על הזיווג?
תודה רבה

תשובה
לא להכניס פחדים לראש, הכל עבר ונשכח.
שאלה - 185108
לכבטד הרב: מה מברכים על כדורי פלאפל שאוכלים אותם רק את הכדורים ללא כלום האם אדמה או שהכל. ומה הכלל בדבר ששינה צורתו לגבי הברכה
תשובה
אין כאן כלל, ברכתו שהכל כי רובו חומרים שונים, ואיבד צורתו,
רק פלאפל הנעשה בבית מגרגירי חומוס ממש! ולא מאבקת פלאפל!!! מברכים עליו האדמה, כי טעם החומוס ניכר וגם מראהו.
שאלה - 185107
לכבוד הרב מצאתי מפתח פשוט ללא מחזיק בפארק גדול האם לתלות מודעות להשבת אבידה
תודה ויישר כח גדול לרב

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 185106
לכבוד הרב תודה רבה על התשובה עם אחי הנטוי וההפוך, רק פחדתי מעוון של כיבוד הורים, איני שת לדבריהם הראיה שלא הזמנתי, ברכת אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך...ולא יעדי מינן זיוך
תשובה
אשריך ואשרי חלקך, לרגע לא חשדתי בך, וידעתי כי חסת על כבוד אמך, אך אסור לנו להקשיב לה כי במקום לבכות על מצבה, היא בוכה על המשונה.
שאלה - 185105
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מישהו אמר לי שלא טוב להחזיק ספר בבית השחי , האם יש בזה ענין

תשובה
ע, אימתי תתחיל ללמוד שלחן ערוך, ותפסיק להתהלך בין תמהונים ובורים.....
שאלה - 185104
לכבוד הרב
אני פגועה מאנשים עד שזה משפיע עליי נפשית החשדות איזה פרק תהילים אקרא כדי למצוא חן בעיני הבריות

תשובה
פרק קי"ט בתהלים בסבלנות.
שאלה - 185103
לכבוד הרב שלום מה דעת הרב לגבי
תשובה
ביקשתי להפסיק עם זה, ולא להרבות מחלוקות בישראל ללא תועלת.
שאלה - 185102
לכבוד הרב אדם שיודע כמה גמרות בע"פ ומקפיד על תיקון חצות ולומד בלילה והוא ירא שמיים ורוצה להתחיל ללמוד קבלה באלו ספרים כדאי להתחיל וכמה חזרות לחזור כדי לעבור לספר הבא תודה.
תשובה
רק אם הגיע לגיל 40.
שאלה - 185101
לכבוד הרב: אני יודע שזה אתר הלכתי. אבל אנחנו לא מצליחים למצוא עופות בכשרות הרב במרכז הארץ. האם אפשר הכוונה היכן אפשר למצוא
תשובה
תתקשר למרכז הבשר בטלפון 025838999. העורך.
שאלה - 185100
לכבוד הרב מוצפי שליט"אשלום הרב תודה על המענה
האם יכול להיות שאמרת בשיעור שיום כט או ל בחודש כוללים את כל הימים בחודש?

תשובה
אנשים רגילים לשבש, ולגרוע, ולתת משלהם בשם אחרים. מה שאמרתי הוא שתפלת מנחה ביום כ"ט אלול, היא התפילה האחרונה של השנה, מי שמכווין בה יש בכוחו לתקן ולהשלים החסר מכל התפלות של כל השנה.
שאלה - 185099
כת"ר
לא הייתי אומר תפילת רבי אמנון כי מצנזרים לנו את הסידורים לצערי. זה למה אנחנו זקוקים לעוד ספרים מכת"ר.אומר השנה בלנ"ד

תשובה
חוששני מתביעה בשמיים עליהם. גם צינזרו את כתר מלכות לרבי שלמה אבן גבירול, לרבנו הרדב״ז ועוד. אצלנו אומרים וכולם מזילים נחלי דמעה.
שאלה - 185098
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אתמול הייתי אצל ר'מאיר וביקשתי ממנו בנוסח הזה "ר' מאיר אתה בוודאי יותר קרוב ממני לקב"ה בבקשה תעתיר עליי בתפילה לפני הקב"ה על כך וכך" זה מותר?

תשובה
הפ]וסקים כתבו כי אסור לבקש מהצדיק שהוא יתן, שהוא ירפא, שהוא יפתור, כי זה חשש עבודה זרה.
מותר לבקש מהשם יתברך שזכות מעשיו של הצדיק יהיה מגן בעדינו, עבורנו בזכות תורתו ומעשיו. ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 185097
לכבוד הרב
אני יודעת שהרב אמר שלא טוב להשתמש בדבש בראש השנה. אך האם אני יכולה לעשות עוגות עם דבש לכבוד (החג)ראש השנה?

תשובה
אפשר. ולא אני אמרתי רבנו האריז"ל אמר והביאו דבריו רבנו חיים פלאג'י ורבנו יוסף חיים ז"ל ועוד.
שאלה - 185096
צריך את עצת הרב ועזרתו, אני חוזר בתשובה כבר קרוב ל15 שנים ועדיין מתקשה בגמרא, ואין לי כרגע רב אמיתי שילמדני תורה ולא מוצא מקום קבוע ללמוד ולא יודע למי לפנות ומה לעשות...
תשובה
תחפש בכל השכונה שיעור גמרא ותלמד שם.
שאלה - 185095
כת"ר
מדוע הספרדים לא אומרים את תפילת ר'אמנון זצ"ל לפני מוסף בראש השנה?

תשובה
סליחה מכבודו, יתכן שאתה אינך אומר, הספרדים אומרים.
שאלה - 185094
לכבוד הרב שלום רב רצינו לדעת בבקשה ובמחילה מכבוד תורתו האם ידוע לרבנו היכן נמצא קברו של התנא רבי חנניה בן עקשיה אשר מזכירים אותו אלפי פעמים ביום?
תשובה
עיין שפתי צדיקים.
שאלה - 185093
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יום השלושים מיום הקבורה יוצא בחול המועד סוכות. מתי יעשו אזכרה ומתי יעלו לקבר.

תשובה
אין שום חובה לעליה לקבר, יעלו בערב יום הכיפורים. בחול המועד יעשו לימוד בסוכת בית הכנסת.
שאלה - 185092
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה מברכים על חומוס למריחה. נאמר לי מתלמיד חכם שההלכה אומרת שאפילו ששינה צורתו עדיין מברכים אדמה. מבקש דעת הרב

תשובה
מחילה מכבוד התלמיד חכם הוא לא ראה ואינו יודע ממה עשוי ה״חומוס״. הוא נקרא חומוס אך יש בו אולי 10 אחוז חומוס וה - 90 אחוז מורכב מקרונפלוד וחומרי טעם שבסיסו תירס. ראיתי זאת. ולכן ברכתו שהכל.
שאלה - 185091
לכבוד מו"ר
2 בנים ו-2 בנות ב"ה. הקטנה בת 2.5. האישה בת 41 אחרי הרבה שיחות ושכנועים אומרת שמפחדת ולא רוצה יותר הריונות. כרגע מונעים. יורנו רבינו איך עלינו לנהוג?
בברכה.

תשובה
זקוקה לשיחות הסברה.
שאלה - 185090
לכבוד הרב מה עדיף לאדם שלומד בכולל כדי לעלות בתורה.איך לומדים בקיאות או עיון מה אם לימוד אגדה או קבלה כמה חזרות צריך לעשות לפני שאני הולך למסכת הבאה ועוד הוראות וטיפים בזה.
תשובה
לא טיפים ולא הוראות. תחילה תלמד היטב גמרא ותהיה בקי וחריף בה במשך כמה שנים. ואחר כך נדבר.
שאלה - 185089
לכבוד הרב
האם הרב יודע מה תהליך היצור של טחינה גולמית, האם שוטפים טוב טוב את השומשום ככה שיהיה ניתן לקנות שאין חשש של תולעים?
והאם כדי להימנע מקניית מוצר זה?

תשובה
נראה לך שכל כך הם זהירים. ??? מי בכלל בודק?
שאלה - 185088
לכבוד הרב האהוב!
מה כבוד הרב מציע ללמד ילד
בן שנה וחצי? האם יש עניין לשנן איתו פסוקי תורה ומשנה? ואיזה מסכת משנה מתחילים לשנן לילד שידע בעל פה?

תשובה
בגמרא מובא ללמדו לומר תורה ציווה……… שמע בני מוסר אביך… בראשית ברא אלקים… ועוד.
שאלה - 185087
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב כל בוקר מתפללת שחרית עם אדון עולם ,כטורת,שמע,ועוד האם יכולה לומר בירכות שחר והתורה ולהיתעסק עם שליחת הילדים ללימודים?ואחכ יותר מאוחר להיתפלל?

תשובה
בראשונה ברכות השחר.
שאלה - 185086
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני כעסתי על אחיואמרתי לו שאני לא אסלח לו אם הוא נגע בכסף שליושהוא לא יצליחהאם צריך כפרהתודה

תשובה
את בהחלט צודקת.
שאלה - 185085
לכבוד הרב מוצפי שליטא .
האם מותר לאישה ללכת עם חצאיות ג'ינס בכל מיני צבעים ?

תשובה
צבעים רועשים אסור בהחלט.
שאלה - 185084
לכבוד הרב
אדם שעושה מימיו בחדר וכל החדר דבוק בריח… וגם הוא מלבד בשעה שמתקלח פעם בכמה ימים ואין אפשרות לשמור על נקיות כמה שמשתדלים
שומע שיעורי תורה במצב הזה יכול להמשיך?

תשובה
יקנו בגדים להחלפה.
שאלה - 185083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בלוויה במהלך ליווי הנפטר, לפני שנכנסים למתחם הקבורה, שהחזן שם מברך בקול את הברכה על קברי ישראל וכולם עונים אמן?האם יש חשש לועג לרש?

תשובה
כך תיקנו חכמים לברך בכניסה לשם. והם שמחים שמברכים עליהם.
שאלה - 185082
לכבוד הרב שלום רב
מה כבודו אומר זה חא לא מצליחים חהרכיב ממשלה??? רש משיח

תשובה
הם אינם רוצים משיח. ואם החרדים היו שומרים על קדושת המחנה ולא מערבים טומאה בקדושה היינו נושעים. ועתה מה יהיה? טרחו והצליחו ולא ניצחו. להתפלל חזק מהלב ולהפסיק כלי זמר בסליחות. אולי ישמע זעקתינו.
שאלה - 185081
לכבוד הרב שלום
אבא שלי בעזה"ש מארח אותנו בחג והוא עבר לאכול בשר בהכשר שלך.
אנחנו מחפשים כבש לחג בהכשר שלך באזור רחובות ולא מוצא. אם לא נמצא כבש בהכשר שלך עדיף לאכול עוף וזהו ?

תשובה
אפשר לאכול בשר עגל. לגבי בשר ראש תקח ראש דג ותאמר הנוסח.
שאלה - 185080
תודה תודה תודההה רבינו על הסידור הנפלא ליום כיפור פשוט תענוג גן עדןןן כמה חכיתי שרבינו יוציא סידור תודה לאלוקים ששלח אותך להאיר עיניי ישראל מה היינו עושים בלעדייך
תשובה
חס ושלום. לא אלמן ישראל. תודה על הברכות.
שאלה - 185079
שלום לכבוד הרב שליט"א. אח של אמי שבעוונותינו הרבים חי עם גוי עתיד לבוא לביתנו אף על פי שאינו רצוי,ואם נבקש ממנו לצאת סביר להניח שישאר בעזות פניו האם מותר לסלקו בצורה פיזית?
תשובה
אל תריב עמו, וגם אל תברכו לשלום, כי אין שלום אמר השם לרשעים. [ישעיה מ"ח, כ"ב].
שאלה - 185078
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. אדם שמצא חפץ והכריז עליו ןלאח"מ איבדו. האם חייב לשלם ערכו למאבד הראשון שדרש אותו ממנו?
תשובה
דינו כשומר חינם וחייב בפשיעה אם לא שמר כדרך השומרים.
שאלה - 185077
לכבוד הרב
יש לי התלבטות קשה לגבי השנה, האם להמשיך באותה עבודה, להתחיל לימודים או להתחיל מדרשה(כמה אופציות) אני זקוקה לדעת תורה שתנחה אותי להחלטה הנכונה. עם מי ניתן לדבר?

תשובה
השם יתברך ינחה אותך בדרך טובה וישרה.
שאלה - 185076
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב קיבלתי עלי בראש השנה לאמר שיר למעלות בערבית בכוונה מגיע לשורה שלישית וכולם סיימו האם אפשר להגיד לאחר עמידה במקום לאחר הקדיש ששם כולם אןמרים

תשובה
תקבל עליך לא לדבר בבית הכנסת.
שאלה - 185075
לכבוד הרב שלום רב
מה זה שררה על הציבור שאשה לא יכולה להיות? האם מנהלת אשה יכולה להיות?

תשובה
שררה על הציבור הוא ציבור הכולל גברים וגם נשים.
שאלה - 185074
שלום לכבוד הרב
אשמח לדעת איפה מקום ציונו של התנא יהודה בן תימא

תשובה
בשביל עפר בהר ק"מ וחצי ממושב דלתון צפונה.
שאלה - 185073
לכבוד הרב הגאון שלום
בנוסף לשאלתי הקודמת על שלושת השבועות,

תשובה
ביקשתי ממך שם בדוי להפסיק עם ההתנגחות בנושא. יותר לא אתייחס לדברים.
שאלה - 185072
לכבוד הרב שלום רב
אני בבית כנסת עם 2 יהודים שטוענים שהרב שלהם מת, והוא ממוצע ומחבר לקב"ה מה עלי לעשות ? הבנתי שזה עבודה זרה

תשובה
אתמול הרב ענה לך ולא עיינת.
שאלה - 185071
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אנשים לא מפסיקים להתלהב מהמחזור ליום כיפור
שאלתי אם אשה שמתפללת בבית גם תוכל לקבל תועלת מהמחזור הנ"ל אני מאוד רוצה
מותר לאשה לכווין שמות קודש?

תשובה
לפחות תלמד את ביאור הדברים שמוציאה מפיה ותביט בשמות הקודש.
שאלה - 185070
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אדם שבאמצע תיקון לאה נצרך לנקביו חוץ מהכבוד,
האם חוזר לשבת על הרצפה או ממשיך מעומד?
תודה רבה.

תשובה
חוזר ויושב במקומו הקודם.
שאלה - 185069
לכת"ר . שולחן ערוך קט . מובא שם שמי שקורא עם החזןחזרת השץ. צריך לומר איתו קדושה מילה במילה .מה יעשה אם הנוסח שלו שונה מש"ץ . איזה נוסח יגיד? שנה טובה ומבורכת
תשובה
כתבנו כמה פעמים כי בשו״ת אגרות משה כתב שהיחיד יאמר בלחש את הנוסח שלו.
שאלה - 185068
תמהתי על מנהג נפוץ מאוד, לגבות תשלום בימים נוראים (דווקא) בבתי כנסת וישיבות מהבאים להתפלל, לא מכירת כיסאות אלא תשלום כניסה. מתי התחיל מנהג זה והאם ראוי לנהוג כך ?
תודה רבה

תשובה
דבר זה נידון בפוסקים בארוכה, והוא משום מניעת מחלוקת עשו כן, הגם שלכל אדם זכות בבית הכנסת והוא רכוש הציבור, אך מפני דרכי שלום תיקנו להחכיר מקומות ישיבה. ועיין בזה בשו"ת הרא"ש כלל ה, סימן ג. ובנתיבות המשפט סימן קצ"ב, ז. ומקור הדברים בשלחן ערוך שם אות ז. והגאונים השדי חמד והרב דברי יציב ז"ל חושן משפט סימן נ"א, ושו"ת ציץ אליעזר חלק ה סימן ד.
ועיין שו"ת חתם סופר אורח חיים סימן צ"ט. חלק ו סימן ל"ב. ואבני נזר חלק ב סימן תי"ד אות ה, ו. ודוק כי קיצרתי.
שאלה - 185067
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היה איזה ריב ואמרתי מתוך כעס משהו לא טוב ואני מאוד מתחרט ולא חפץ בזה ומאוד מתחרט האם יש השפעה כלשהי ככה אמרתי בלב להקב"ה

תשובה
תקנוס את עצמך בחמישים שקל לצדקה. ותתוודה בדמעות ותעשה התרה.
שאלה - 185066
לכבוד הרב שלום רב
המאכל הערבי "טאבולי " או טאבולה ,עשוי מירקות הקצוצים דק
פטרוזיליה וכיו" ועם בורגול ,מושרה במים , ברכתו?

תשובה
כיוון שעיקרו הבוגול אשר בא להשביע. ואילו הירקות מסייעות לאכילה. ברכתו מזונות. ואם אכל שיעור 30 גרם מהבורגול מברך על המחיה בסופו. כי הכלל הוא שהברכה אחרונה היא שייכת לברכה ראשונה. חוץ מהאורז שמברכים נפשות כיוון שאינו מין דגן.
שאלה - 185065
לכת"ר, תפוח מיובש באריזות (חטיף) מיוצר בפולין . בכשרות הרבנות הראשית לישראל. מרכיבים 100 % תפוח
באלרגנים עלול להכיל עקבות של.. כתוב בין היתר סרטנים. האם לחשוש או לאכול?

תשובה
מוצרים מיובאים יש בהם בעיות הלכתיות של כשרות.
שאלה - 185064
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מחילה אימתי השקיעה בירושלים, ואם אפשר גם זמן חצות לילה, וסוף זמן קריאת שמע לחומרא?
תשובה
נכון להיום ח"י אלול השקיעה 6.45, ומחר מקדים בדקה, וכן הכל יום הולך ומקדים. חצות לילה הוא שעה 12.33. קריאת שמע של שחרית לחומרא עד השעה 8.23.
שאלה - 185063
לכבוד הרב
מה מברכים על עוגיות שיש בהן 2 כוסות שיבולת שועל וחצי כוס קמח?
מה הברכה על שיבולת שועל?
תודה רבה

תשובה
בורא מיני מזונות.
שאלה - 185062
לכבוד הרב מוצפי שליטא ברוך השם חודש אחרי הלידה (בת) מתי אמורה לספור נקיים? תודה תאריך ימים בנעימים
תשובה
כשפוסקת מלראות, תעשה הפסק בטהרה ותספור שבעה נקיים.
שאלה - 185061
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני עוסק בהפצת דיסקים של שיעורי תורה מצד אחד בשמחה רבה מצד שני בקצת צער בגלל המרחק האם נחשב לי גם פי100000 בשמחה וגם פי 100 בגלל קצת הצער תודה רבה
תשובה
בתנאי שתשמור את העיניים. וגם בתנאי שתפיץ דברי תורה נטו. וכל מה שבעמר הוא פי מיליון ממה שלא בצער.
שאלה - 185060
שלום לכבוד הרב
ברצוני לשאול אם מועיל להשלים פד תעניות בתעניות של חצי יום והאם הן צריכות להיות מהלילה או מעלות השחר?

תשובה
רק יום שלם מעלות השחר ועד צאת הכוכבים.
שאלה - 185059
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום למדתי במסכת ברכות שהתולה את התפילין יתלו את חייו. שאלתי מאיפה האיסור לתלות לחם כי לא מוזכר בכמרא. האם מוזכר בגמרא אחרת

תשובה
לפני שהנך מחליט, עיין בפסחים קי"א "תלאי בביתא קשה לעניותא, ולא אמרינן אלא ריפתא". ופירש רש"י ז"ל "התולה פתו באויר בתוך סל אחד".
שאלה - 185058
לכבוד הרב שלום רבענו לך אתמול ולא עיינת. שתלתי רוזמרין ולואיזה אחד ליד השני האם יש בעיה של כלאיים ?


תודה רבה

תשובה
ענו לך אתמול ולא עיינת.
שאלה - 185057
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
1. האם יש צורך לעשות פדיון נפש לעובר בבטן אימו?
2. מתפללת שחרית בבית עם חלק מהניגונים של בית הכנסת. יש בזה בעיה?

תשובה
א, יש מחמירים לעשות גם לעובר. ב, מותר.
שאלה - 185056
לכבוד הרב הגאון
תורה היא וללמוד אני צריך, ראיתי שהרב פוסק שעדיין לא בטלו שלושת השבועות.

תשובה
בבקשה די עם הנושא, יש שאינם מקבלים את המציאות שראינו שנרצחו אלפים מבני ישראל, לכן אני שותק.
שאלה - 185055
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש פרוצה אחת במשפחה שחוטא כל היום בעבירות חמורות ונוגעת הרבה בבני הקטן בן שנתיים אני מפחד שמטמאה אותו על ידי פריצות האם למנוע אותה מזה ומאיזה גיל ?

תשובה
לבקש ממנה לא לגעת בו.
שאלה - 185054
לכבוד הרב לגבי ברית מילה בקידוש המוהל שאל את האמא לגבי שם הילד אמרה את השם אח"כ בסוף הקידוש שאל המוהל את האבא ואמר את השם והוסיף עוד שם והאמא לא רצתה את השם השני מה עושים
תשובה
יקראו מה שירצו.
שאלה - 185053
לכבוד הרב שליטא לעורך הצדיק איפה אפשר להשיג סידורי הרב באיזור מרכז בני ברק פת רג וכו?
תשובה
אנא, עיין בתשובות בראש העמוד. "לכל השואלים ניתן להשיג את המחזור החדש ליום הכיפורים קול ציון של מו"ר שליט"א בטלפון 0546798333".
שאלה - 185052
שלום לרבנו. בסיום חזרת השצ המב' בשלום,אמן. היכן השצ עוצר לעניית אמן של הציבור ,שומר עמו ישראל לעד,אמן כמו כן הפטרה,מקדש השבת,אמן.
תשובה
בדיוק שם, לעד, השבת.
שאלה - 185051
שלום לכבוד הרב שליט"א האם מותר לומר להגיד תיקון חצות בעמידה או ביישיבה על כסא? ומה הנפקמ שתצא מזה ברוב עם הדרת מלך.(כגון בסליחות המוניות)
תשובה
יכול לאמרו מעומד.
שאלה - 185050
קורא בלי נדר כל יום ספר 1 בתהלים. היום קראתי, האם בשעה 3 לפנות פותרת את היום למחרת?
תשובה
כלל זה בידך, יום מתחיל בשקיעה ומסתיים בשקיעה שלמחרת.
שאלה - 185049
שלום לכבוד הרב שליט"א
בתענית ערב ראש השנה במידה ואני מתפלל ערבית בפלג המנחה האם צריך לקבל את התענית עד לאחר מנחה ולאכול משהו קטן לפני
או לקבל עד לאחר הקידוש ולהיכנס בצום לחג

תשובה
לעשות קידוש ולטעום מיד בשקיעה. ומי שעדיין לא התפלל ערבית, טועם בשקיעה ללא קידוש.
שאלה - 185048
לציבור היקר, ראו כמה הרב צודק ממה שכתב רבנו אליעזר פאפו בס' אורות אילים למאמר הזוהר ח"ב דף י"ט על צערא דינוקא ושעתידין ליתן את הדין. אם נלמד מוסר כולי האי ואולי נעבור את הדין
תשובה
תודה לכבודו. תזכה לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 185047
לכבוד הרב שלום רב,
מן הסתם עברנו בימי חיינו על גזל, אפילו מבלי לשים לב ומבלי לדעת ממי גזלנו.איך ניתן לכפר על עבירות אלו.בתודה לכבוד הרב.

תשובה
תתרום לשיפוצי מקוואות, כי הוא צרכי רבים.
שאלה - 185046
לכבוד הרב שליט"א,
למי שחל יום אזכרה של אביו בשבת, האם מותר לעלות לבית העלמין ביום שישי אחר חצות היום (או שמוטב לעלות לפני חצות בהרכב חסר)? בשני המצבים אין מניין. תודה לרב

תשובה
בהחלט לא, כי עולים שעה קודם חצות היום. לכן יעלה או בחמישי או בהשישי לפני הצהריים.
שאלה - 185045
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אדם פשוט כמוני יכול לכוון בכוונות כפי שמופיע בסידור קול בציון?

תשובה
בהחלט כן, כי הם דברים השווים לכל נפש.
שאלה - 185044
לכבוד הרב
רציתי לשאול אישה אלמנה שכל ילדיה נשואים מה המצוות שהיא צריכה לעשות עכשיו ומהו עיקר תפקידה?

תשובה
לעזור למי שזקוק לעזרה.
שאלה - 185043
לכבוד הרב מראש חודש אלול אני עם טלפון כשר ושמח בחיים הבעיה שתמיד נזכר בעבירות שעשיתי עם הטלפון הפרוץ כל השנים ועצוב על זה ואז קשה לי לעבוד את השם ממש עוונות הכי קשים וטמאים
תשובה
וידוי, חרטה, דמעה, מכפרים.
שאלה - 185042
לכבוד עטרת ראשינו שליט"א, הרי הכל משמים, על מה עשה השם ככה לנו שרשעים יעלוזו.
תשובה
כי אנחנו אדישים על הפירצות החמורות שבתוך מחנינו, ויש עשו עצמם כלא שומעים. ולא עוד שאמרו שמוכיחים מזייפים. ועשו את דובר השקר - אמת. ואת דובר האמת ומוכיח - שקרן.
שאלה - 185041
לכבוד הרב
נולדה לנו בשעה טובה בת ולאמא שלי קוראים לה שושנה ואשתי רוצה את השם עדי מה שהרב אומר מקובל על שנינו תודה וחיים טובים וארוכים למורנו הרב

תשובה
העורך, האתר כאן אינו לשאלות בעניני שמות. תודה.
שאלה - 185040
לכבוד הרב שלום רב
אדם שנפטר הלילה, ובתו יכולה הגיע רק בחצות מחו"ל. האם לחכות להגעתה או לקבור כמה שיותר מהר.

תשובה
בשבת האחרונה קראנו מפורש בתורה "לא תלין נבלתו... כי קבור תקברנו ביום ההוא, "ולא תטמא את אדמתך". ולדעת הפוסקים עובר בשתי לאווים, ובטל מצוות עשה. והם א, לא תלין, ב, ולא תטמא. ג, כי קבור תקברנו.
שאלה - 185039
לכבוד מורי הרב שלום רב! הרב של הרפורמים אמר חידוש נפלא "אלול" ראשי תיבות "אין לפיד ואין ליברמן". והנה הוא קיבל.
תשובה
לא לחינם זה בא משמיים, והמבין יבין.
שאלה - 185038
לכבוד הרב שליטא.
יש מסית גדול ראש פיעור ש.ר.י. שמסית ומדיח נגד הקב"ה והולכים אחריו רבים
עד כדי כך שאני מרגיש שנאה עזה ברחוב נגד החרדים יותר מהמחבלים.. לאן זה ידרדר ?

תשובה
הכל אנחנו אשמים, אם היינו מוחים על פרצות במחננו והכל יודעים ושותקים, בשמים לא היו נותנים לו לבצע את זממו. השם יתברך מצלצל לנו בכל הפעמונים.
שאלה - 185037
שלום לכבוד הרב
למדתי תפירה ב-2 מקומות ולא היו מלמדים טוב והיחס לא משהו ומצאתי עכשיו מורה טובה ואני מאוד רוצה להצליח ולהיות מקצועית

תשובה
אינני מבין בתפירה.
שאלה - 185036
לכבוד הרב שלום רב
ממתי ניתן להחליף מצעים שיהיה ניכר שנעשה לכבוד שבת?

תשובה
מחצות היום ביום השישי.
שאלה - 185035
לכבוד הרב מוצפי שליט"אבתקופה האחרונה בני היקר מרבה להיפצע ולהיות חולה.
תשובה
תלמד אותו פסוקי תורה כל דקה.
שאלה - 185034
לכבוד הרב
אינני מחשב קיצים אך משתוקק לגאולה.

תשובה
אשרי חלקך.
שאלה - 185033
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שהתינוק בוכה זה ר"... ומבוסס על ספר.... הוא ביקש בברית ונענה בחידושיו על מסכת שבת דף ק"ל
תשובה
שמעתי, ידעתי, אך יש רבים וטובים שכתבו שהוא "צערא דינוקא", וראינו כמה חכמי התלמוד החמירו בכך, גם הרב מעבר יבק שהיה יותר קדמון כתב כי הנשמה יתירה מסתלקת כשהתינוק בוכה. ולכן יש לברך על הבשמים.
כתבתי זאת והתעלמתם.
שאלה - 185032
לכבוד הרב
ישר כח גדול לרב על הוצאת המחזור החדש. אני אדם שעובד, האם מותר לי לכוון את שמות הקודש שהרב רשם במחזור החדש או שזה רק ללומדי תורת הנסתר?

תשובה
בהחלט כן, רק להסתכל בהם, כי הם ניתנו לכל מי שהוא ירא אלקים, ללומדי תורת הנסתר יש להם סידור כוונות מיוחד.
שאלה - 185031
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האזכרה של אמא יג תשרי של כמה שנים האם אני יכולה לעלות בח" בתשרי לקבר או שבגלל שהנשמה לא נימצאת?

תשובה
כיוון שיום י"ג בתשרי חל בשבת קודש, אפשר בהחלט לעלות ביום שני ח בתשרי שהוא חל באותו שבוע.
שאלה - 185030
לכבוד הרב שלום רב האם מותר בחיי היום יום לכרוע עם שני הברכיים על הריצפה או שחייב להניח חציצה כמו בנפילת אפיים תודה
תשובה
אסור לעשות כן כנזכר בפוסקים. כיוון שבזמנינו הוא מנהג הגויים.
שאלה - 185029
לכבוד הרב, נתון למתקפה כי לא הזמנתי אח עם נטייה הפוכה לבר המצוה של בני, אמרתי שאני כפוף לדברי הרב, אמרו שאשאל את הרב, אמי חילונית בוכה וכואבת שלא הזמנתי, האם להזמינו? תודה
תשובה
במקום שאתה תפתח במתקפה שקם אחד המורד בהקדוש ברוך הוא ובתורתו. ונהיה גוי בוגד. ומטיל כתם נורא ועוון על כל המשפחה, ואינך מוחה, אלא אתה מתגונן???
שאלת אתמול וענו לך ואם אתה מפחד איך אתה אומר שמע ישראל, ואיך תבוא ליום הדין בראש השנה. וכן מפחד מאשה טיפשה שתבכה שהביאה בן כזה לעולם ואתה ממנה מפחד, ומהקדוש ברוך הוא בקומו למשפט לא מפחד?
זכור נא כי רבקה אמנו הצדקת והטהורה לא נזכרה פטירתה בתורה בגלל שממנה נולד עשו.
הידעת כי כתב השל״ה ז״ל בשם הרשב״י במקום שנכנס חוטא בנידה השכינה בורחת. וכל שכן איש שעליו עונשים חמורים ונוראים, שאני רועד מלהזכירם.
ואני תמה עליך איך תכניס אל הבר מצוה במקום אנשים טהורים. אדם שהתורה קוראת אותן ״תועבה״ ותבריח את השכינה משם והבאת חלילה לשם קללה. ככתוב בפרשתינו ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת……… ואיך תשרוף נשמות טהורות בהביאך כל זאת ל״בר מצוה״. אני בוכה על בנך הטהור. ומתפלל שלא תיפגע נשמתו הטהורה חלילה. יבורך בכל הברכות ויינצל מהטומאה הנוראה.
שאלה - 185028
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
אני ואישתי

תשובה
בתור יהודי הייתי מצפה ממך מעט אחוזי צניעות ובפרט בפומבי. לכן כך קורה עם החרדים אנחנו לא רפורמים.
שאלה - 185027
לכבוד הרב שלום רב
למה מברכים בבנים זכרים דוקא.בעלי רוצה בת רוצה לחזקו. נשים לא חייבות בשופר בית כנסת אז מה נותן להם ברכה והצלה אם הבעל גם כן לוקה בזה מה שומר עליהם מה הזכויות

תשובה
בנות באות לבד, בנים צריכים הרבה תפלה.
שאלה - 185026
לכבוד העורך היקר
איך אפשר להגיע לרב לילדי חלאקה ? למי אפשר לפנות ?

תשובה
העורך, בסיום השיעור במוסאיוף ביום חמישי בשעה 20.10. או בראשון ושני.
שאלה - 185025
לכבוד הרב
לגבי יום טוב-אם הבנתי נכון- אסור למדוד אורז? גם בכוס? ומים מותר? דוג' רוצה להכין קוסקוס וצריכה למדוד כמה כוסות מים להוסיף? ולגבי מים לפי מ"ל לבקבוק של תינוק?

תשובה
אין למדוד, אך אפשר שני חצאי כוס במקום כוס אחת.
שאלה - 185024
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם זה נכון שהבעל לא צריך לעשות כלום בבית אם הוא עובד בחוץ אפילו שגם אני עוזרת בפרנסת הבית?

תשובה
מצווה גדולה משום "ואהבת לרעך כמוך".
שאלה - 185023
לכבוד הרב
רצינו לדעת איזה חלק ובאיזה עמוד בספר מבשרת ציון כתוב לגבי אישה שהתאלמנה פעמיים לגבי עם מי היא תיהיה בעולם הבא?

תשובה
מבשרת ציון חלק ד, סימן נ"א.
שאלה - 185022
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם צריך לכוון בברכת הרוצה בתשובה שם השם סגול צרה סגול צרה ?

תשובה
כתב רבנו האר"י ז"ל בספר שער רוח הקודש.
"הרוצה בתשובה, ותכוין בה שהיא שם הוי"ה נקודה בסגול כל ארבע אותיותיהם הוי"ה, והנה החסד נקשר עם בינה, ולכן תכוין לקשר ולחבר החסד עם בינה הנקרא ימין ותשובה, ותכוין שיפשוט יד ימינו הנקרא חסד, כדי לקבלו בתשובה הנקראת בינה, הסמוכים יחד".
ועיין פרי עץ חיים [שער העמידה, פרק י"ט] שכתב "ובשם הויה דחתימת הברכה תכוין בצירי כולה, שהיא הבינה. וזהו ברוך אתה יי הרוצה בתשובה, דהיינו בינה הנקראת תשובה".
שאלה - 185021
שלום לכבוד הרב
ערבי שעשה עבודה פגומה בביתנו,קיבל מחצית מהכסף וברח.
כרגע מאשים אותנו בגנבה , רוצה את כל הכסף ומוכן לתקן.
מה הדין?
איך אנחנו אמורים להתנהג שלא לחלל שם שמים?

תשובה
צריכים לשבת אתו באמצעות עורך דין ולסכם הכל בכתב.
שאלה - 185020
לכבוד הרב
שמענו מהרב לפני כמה שנים.שיהודי צריך להתפלל עם השליח ציבור איתו …היכן המקור לדבר זה לא היה ולא נברא. אזעקת שוא.

תשובה
אינני יודע מהיכן לך זאת.
שאלה - 185018
שלום כבוד הרב
דבר קריטי לימשתדלת לא להתאפר בשבת וניסיתי תחליף אבל ממש לאמרגישה בנוח להיות כךקראתי על איסור צובע וממרחהאם ניתן להניח מייקאפ בטפיחות בלבדהנוזל כצבע העור

תשובה
משתמשים באבקות ולא במשחות.
שאלה - 185017
לכבוד הרב שלום רב
חברות שלי מעליבות אותי ואני לא יודעת איך להגיב אליהם

תשובה
לא מתייחסים אליהם.
שאלה - 185016
לכבוד הרב שלום רב
ברצוני לדעת מה נכון יותר שאישה תדליק נרות לפני הברכה או לאחריה?

תשובה
בנות אשכנז מדיקות קודם. בנות ספרד מברכות קודם.
שאלה - 185015
לכבוד הרב
יש עמותה שמחלקת מוצרי חלב של תנובה ואני יכולה לקבל וזאת עזרה גדולה, אך בבית אנחנו מקפדים לקנות תנובה בדץ ובחלוקה מחלקים תנובה מהדרין. האם ניתן להתחיל להשתמש בהם

תשובה
אם מצבכם הכלכלי דחוק. מותר לכם להשתמש במהדרין.
שאלה - 185014
שלום לכבוד הרב
האם ראוי שלכבוד ימים טובים, יהיו בגדים וטלית שונים משל שבת קודש?
תודה רבה.

תשובה
בגדים כן. כך מצינו בדברי אבנו האריז״ל.
שאלה - 185013
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרשעים מובילים כמו היום פרצה שואת אירופא ד תרחם שהחרדים ינצחו כי לא תשכח מפי זרעו

תשובה
היום התחילה שואת יהודי אירופה השם יקום דמם.
שאלה - 185012
לכבוד הרב
חתיכת לחם ששמים לאחר ברכת המזון, מברך המוציא מיד אחרי סיום ברכת המזון (ללא נטילה נוספת) זה פוטר גם את הפירורים שנשארו בנוסף באותה ברכה?

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 185011
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
יש בתורה מצוות עשה, לא תעשה, כרת. אך מזה 'ארור', מה משמעותו, מה עונשו, מה הוא גורם?

תשובה
שלא תדע השם יצילנו.
שאלה - 185010
שלום לכבוד הרב האם מותר להתאמן בכינור ליד ההורים הנמצאים בתוך שנת אבל על ההורים.
תשובה
יתאמן בלימוד גמרא.
שאלה - 185009
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,מתי אין יכולים עפ"ה לתקן ס"ת פסול? למה גונזים ס"ת פסול אע"פ שהוא ממש במצב גרוע ולא מתקנים אותו?מחכה להוראת הרב בזה,
בנימין

תשובה
רק מומחה בעל נסיון עשיר בעבודה זו. ובעל יראת שמים יכול לקבוע בהלכה זו.
שאלה - 185008
לכת״ר שמענו מכבודו שאדם שחלילה (מקלל או אומר מילה לא טובה) לא מדוייק. בנידוי 40 יום. בעוונותינו לפעמים טועים בכך ובע״ה מנסים לעבוד על כך. ומה יעשה מי שנכשל בכך ויש פחות מ40 יום עד ר״ה?
תשובה
יש רשימה של כ״ד דברים אותם כתב הרמב״ם שחייב נידוי. לא קללות ומלים. כגון מי שאוכל בלי נטילת ידים. מבזה תלמידי חכמים ועוד.
שאלה - 185007
לכבוד כת"ר שלום
קניתי 3 שתילים נענע,רוטה ולימונית ושתלתי אותם באדנית אחת אחרי 20 דק אבא שלי אמר לי שהם קרובים מידי וזה כלאים באמת לא שמתי לב הוצאתי מיד האם עברתי על כלאים ?

תשובה
לא עברת כי לא ידעת וגם עדיין השרשים לא נלטו באדמה.
שאלה - 185006
לכבוד הרב שלום רב,אם מותר להיעזר באיברי הגוף להסביר יותר טוב את הסוגיות בגמרא. לדוגמה לולב שנקטם, או שחיטה שממש מדגימים על האיברים שהם נחתכו.
תשובה
אל תדגים על עצמך שחיטה.
שאלה - 185005
שלום לכבוד הרב
ידועה הדרשה במס' יומא שהשטן בגימ' 364 לומר שביום אחד בשנה שהוא יוה"כ אין לו רשות לקטרג אבל לפי לוח העברי שאנו מחשבים לפי הירח יוצא 354 ימים בשנה איך ניתן לישב?

תשובה
ידידי, וכי מדוע יש שנה מעוברת? כדי להשלים ימי שנת החמה. עיין מסכת עירובין יש שנת לבנה שנ״ד יום. ויש שנת החמה שס״ה יום כמו שאומרים בפיטום הקטורת. מה? כבר שכחת?
שאלה - 185004
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בן אדם שעושה מצווה כמו ללכת לתפילה, פרנסה לביתו וכו. נתקל בנשים לא צנועות אבל משתדל כמה שיכול לשמור עינו.אם פטור בשמיים?

תשובה
יתפלל תמיד שיינצל מכל אלה. ולא יבא לידי תקלה.
שאלה - 185003
הרה"ג שליט"א,
אדם שמרגיש לא טוב (שיעול, חום) אבל יכול להסתדר בתפילה במניין. יש חשש שח"ו ידבק אחרים ויתפלל יחיד או שומר פתאים השם וילך ויתפלל או לשיעור? בריאות טובה לרב

תשובה
תלך להתפלל ותשב במקום קצת מרוחק, ובשעת שיעול או התעטשות תפרוש ממחטה על פניך.
שאלה - 185002
שלום לכבוד הרב
אתמול בחוק לישראל למדנו בגמרא הל' דרך ארץ. רציתי לדעת אם ההלכות האלו מחייבות או שהן בגדר עצה טובה. איך צריך להתייחס אליהן למעשה?
תודה.

תשובה
בהחלט כן, זה מינימום של התנהגות.
שאלה - 185001
למו"ר שליט"א. אולי יהיה בזה תועלת רק רציתי לחזק את דברי הרב שאמר בעבר שלא כדאי להוציא עלונים. לצערי ראיתי פעמים רבות עשרות ומאות עלונים מושלכים ברחובה של עיר בבזיון. ת"ל
תשובה
לפני 35 הגיעו נדיבים עם כספים מזומנים להוצאת עלון על ידי, והתנגדתי לכך לחלוטין.
שאלה - 185000
לכבוד הרב היקר, מה יהיה עם הרפורמים המשתוללים בפירסומי נשים?
תשובה
השם יתברך מטפל בהם.
שאלה - 184999
לכבוד הרב
ראש עיריית טבריה הזמני הוציא צו הריסה לקבר רחל אשתו של רבי עקיבא הוא טוען שזה לא קיברה מה עונים לרשע הזה

תשובה
גדולים וחזקים ממנו היו והם שוכבים באדמה ונעשו עפר ואפר, ראה מה נשאר מעוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, פרעה הרשע, ומה נשאר מהערב רב שהיו כאן. לא לפחד. פחות נדבר עליו יהיה יותר טוב, הוא מחפש רעש. כי המשועמם מסכן.
שאלה - 184998
לכבוד הרב שלום למה במחזור ליום הכיפור בפתח אליהו של שחרית לא אומרים יהי רעוה מן קדם ובמנחה כן תודה רבה על המחזור יהי רצון שיהיו עוד
תשובה
עיקר אמירת יהא רעוא הוא בשחר. שהוא שעת רצון.
שאלה - 184997
שלום לכבוד הרב
הרב,מבקש עצתך
הזוגיות במצב לא טוב,ככל שאני עוזר בבית כך היא (מתנקרת)מתנכרת אליי;כמעט ואין יחס ואין הכרת תודה,מריבות בלי סוף ועוד...האם לפרק? ממש מיואש

תשובה
מציע לך להיות חכם, לשנות יחס, לקנות מתנות, להאיר פנים. וכשהיא תראה שעצבים זו לא השפה, הכל ישתנה.
שאלה - 184996
לכבוד הרב
שלום הרב האם מותר לעלות לבית העלמין בערב ראש השנה

תשובה
נוהגים לעלות שם לפני הצהריים להתפלל שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, ונכתב ונחתם בספר חיים טובים.
שאלה - 184995
שוב בקשר לביטוי שפתיים או נדר
תשובה
אתה זקוק לטיפול רפואי בדחיפות. לא אשיב לך עד שתטופל.
שאלה - 184994
לכבוד הרב עטר שלום, אחי בעל נטייה הפוכה, בני חוגג בר מצווה בעזרת השם, לא הזמנתי אותו, אימי מאוד כאובה ובוכה בגלל זה, האם להזמין אותו בכל זאת, ודאי שאינו אומר דבר בקשר למצבו
תשובה
שהיא תמשיך לבכות יותר ויותר, אולי זה יעזור ומהשמיים ירחמו.
שאלה - 184993
אני מתפלל בבית כנסת ששני יהודים מצהירים שהתפילות שלהם עולות לרב שלהם שהוא ממוצע מחבר מול הקב"ה שזה עבודה זרה האם צריך לסלק אותם מבית הכנסת ?
תשובה
לגרום לכך שיעזבו.
שאלה - 184992
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום,אני במצב נפשי עדין כרגע (חרדות), ויש לי אופציה

תשובה
צריכים בדחיפות טיפול תרופתי ולא להזניח, עוד היום לגשת לרופא.
שאלה - 184991
לכבוד הרב שלום. כרגע עם בעיה רפואית בדרכי עיכול. צריכה להמנע ממזון עד להתרוקנות מלאה כדי לרפאות את הפצע. אפשר בכל סעודות השבת לברך על כוס יין ולצאת ידי חובה?
תשובה
צריך לפעול לפי הוראות רפואיות.
שאלה - 184990
מורנו היחיד שצועק ברבים - ראיתי 2 סרטונים מה קורה בארץ והתחלחלתי.פריצות,הסתה והדתה נגד שומרי דת,גאים וגאות הטבלה לנצרות ומה לא.איך אני אמורה לאהוב כל אחד,שונאת אותם
תשובה
מחטיאי הרבים לא צריכים לאהוב. כפי שראינו לאורך ההיסטוריה, אך כאב גדול יש לי, כי השותקים אם היו הדברים הללו עם בנותיהם היו מרעישים שמים וארץ. אך כאשר אינו שייך למשפחותיהם לא מענין אותם.
שאלה - 184989
שלום לרב
לפתוח את ההיכל כדי שיתפללו על הפרנסה בימים הנוראים. באם אין בכך סגולה לפותח. והגבאי מוכר זאת כ"פתיחת היכל הפרנסה" האם יש כאן איסור של גניבת דעת ביום הדין או?

תשובה
לא נוכל לקרוא לזה גניבת דעת, אלא שאין למנהג מקור בספרים כלל. ולעצם הדבר זה שיש מבקשים לתת לצדקה אמיתית עבור כך, זכות המצווה תגן בעדם. כי אני מכיר מקומות שאת התרומות הללו מעבירים לבני תורה עניים ואשריהם בכך.
אגב, האם נרגעת על המתרחש היום? אני בכלל לא רגוע, מכיוון שיש בארצינו את הבג"ץ הכופר בקיום הבורא, התורה הקדושה, ובז לכל מה ששייך לקדושה ולתורה. ועל כולם הוא אדונם מורם ורבם ירום הודו היועץ המתערב בכל ענין ומינה עצמו לפוסק הדור. אם כן מה עשינו? צריכים להתחנן לשמים.
שאלה - 184988
שנים בתשובה אוהבת דרך תורה ומצוות, משתדלת לכוון לרצון ה' באלול- תשרי חשה אימת הדין מהחלטות שייקבעו לשנה החדשה,חשה שמא לא עושה רצון ה' מספיק.מתחזקת מאד מהרב,אשמח לעיצה.
תשובה
אשרייך שאת ייראה מהדין, עצם המחשבה הזאת מכפרת הכל, אין לי ספק שתכתבו אתם ובני המשפחה בספר חיים טובים בזכות התפלות והתשובה.
שאלה - 184987
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום האם הלך לי כל חודש אלול והתפילות של ימים נוראים ואני מנודה ותפילתי לא נשמעת ? כי לא קראתי קריאת שמע בזמנה היום וזה מדכא
תשובה
התחרטת, התוודית, קיבלת על עצמך לתקן להבא, אשריך. כי ימינו פשוטה לקבל שבים.
שאלה - 184986
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה לכבודו על ההשקעה והזמן שהוא מקדיש לנו. שיהיה לרב גמ''ח טובה ואריכות ימים אכי''ר.
הרב למעונינים להעביר פ''נ לאן להעביר ומתי? תודה רבה.

תשובה
אפשר לאתר דורש ציון ישירות.
שאלה - 184985
לכבוד הרב
אדם שנדר הרבה נדרים בעבר ולא זוכר כבר מה הוא נדר מה יעשה הוא עשה התרה על מה שהוא זוכר אבל תמיד חושש שמא יש עוד נדרים
כמובן שהוא קיבל על עצמו לא לנדור יותר

תשובה
מספיק עם האובססיה הזאת, תלמד תורה זה יותר חמור מנדרים, נשבענו בהר סיני ללמוד תורה.
שאלה - 184984
שלום הרב.. אחרי 11 שנה ללא ילדים נוסעים לחו'ל לטיפול
תשובה
יהי השם עמכם ותפקדו בבני זכרים בארץ ישראל. ואם תרצו גם שם.
שאלה - 184983
שלום לכבוד הרב
עזרת ואתה עוזר לי כלכך הרבה, אפילו בעבר התקשרת אליי
יש איזה דרך לשמח את הרב? משהו שגם אפשר לעשות למענך? אפילו משהו שיעזור חזרה אני מוקירה תודה

תשובה
תתפללו שעם ישראל לא יתקלקל תחת האירגון הסורר המקלקל את הציבור שלנו.
שאלה - 184982
שלום כבוד הרב לפני בערך 6 שנים היתה לנו מורה מחליפה ועשינו בלאגן ויצאה מהכיתה בוכה ואחכ חברתי התקשרה לבקש סליחה ואמה ענתה ואמרה בכעס היא סולחת ואיני יודעת איפה למצוא אותה
תשובה
יבוא יום ותמצאו אותה ותפייסוה.
שאלה - 184981
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האם זה מנהג שאומרים לא לאכול חמוץ וחריף בראש השנה ועל מתי מדובר בדיוק בזמן הסעודה או כל היום כולו?

תשובה
כדאי למשך 48 שעות להמנע מכך, כדי שתהיה שנה מתוקה.
שאלה - 184980
לכבוד הרב שלום רב
אני אחרי לידה. והדימוםפסק. אך יש תפרים ואין באפשרותי לעשות בדיקה הפסק טהרה. מה ניתן לעשות? מאוד קשה לי .

תשובה
לנקות ולשטוף כמה שאפשר ולספור.
שאלה - 184979
לכבוד הרב שלום רב
האם קיימת בעיה לשמוע.......

תשובה
כמה פעמים ביקשנו, הזהרנו, הודענו, לא לשאול שאלות על אישים. זה לא תפקידינו, ולא לשם זה מועמד האתר לשרת את הציבור. בבקשה תפסיק עם זה. זו רמאות להופיע כל פעם בשם בדוי אחר, וזו גניבת דעת שהיא איסור חמור בכלל, ובפרט בימי הדין והמשפט.
שאלה - 184978
למו"ר שליט"א אצלנו נוהגות הנשים לומר שם השם במפורש כמו למשל בגאל ישראל ובסידורים כמו כוונת הלב רשום לכוון ולא לומר,מה נכון ? כתיבה וחתימה טובה לרב שאיר עינינו ואור לחיינו
תשובה
כך מנהג בנות אשכנז, והבנות מהמזרח שלמדות ולמדו שם העתיקו את המנהג, לגעת השלחן ערוך ללא הזכרת שם ומלכות.
שאלה - 184977
כבוד הרב יש מי שאומר שהרב אמר
תשובה
שוב חזרת אלי כרוכל להמציא שמועות בשם הרשעים מקלקלי הדור והמורדים בבתי הדין, ומרמים את גדולי ישראל, משועמם, לך ללמוד תורה.
שאלה - 184976
לכבוד הרב שלום רב
הייתי אצל רב מקובל שאמר שהבחור שאני יוצאת איתו חיי לא יהיו מאושרים איתוואני מעכבת את עצמיאני בשנת אבל וגננת בגן קשהשמים לי רגל שלא אצליחמה לעשות?

תשובה
ומה אעשה שהלכת אצל עם הארץ, מטורף, עז פנים, מתחזה, מתיימר לדעת עתידות, ועובר על התורה, המפריד בין זוג החפץ להנשא והוא כנחש שפיתה לחוה, מה לעשות?????
שאלה - 184975
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב האם זה בעיה ללבוש בגדים חדשים ב(חג) בראש השנה לילדים נשים וגברים?

תשובה
מצווה רבה, ואל תקשיבו למדומיינים למיניהם.
שאלה - 184974
הרב רשם לי לקנוס את עצמי ב50 שח על ביטוי שפתיים ולתוודות.
אם עברתי על ביטוי שפתיים לא נכללתי בדברי הזוהר שתפילתי לא נשמעת 40 יום?
לא מצליח להוציא זאת מהראש ולהתרכז בתפילה

תשובה
חס ושלום. רק על דבר נבלה או כל דבר איסור שחייב עליו נידוי בר מינן. אך נדר שיקיימו או יתירו מתקבלת תפלתו מיד. ולכן עושים התרה בערב ראש השנה.
שאלה - 184973
הרב בקשה תאיר עיניי הגמ' ברכות לה ע"ב שרש"י אומר סעיד חשיב טפי ממזון
הרי הוא אומר שזן וסעיד מזון הוא.וגם 5 מיני דגן מזון וסעיד.אם כך איך סעיד יותר ממזון יש כמה הגדרות לסעיד ?

תשובה
הרחקת לכת, הכוונה היא כי יין מזין הוא, ומחזיק את מי שנמנע ממזון ימים מספר ללא אוכל ומזון.
שאלה - 184972
שלום לכבוד הרב,
בתלמוד מובא "שבעה מנודין בשמים" אחד מהם נשוי ואין לו בנים, אבל אם יש לו רק בנות עדיין מנודה?
חתימה טובה לרב ולכל עם ישראל

תשובה
הכוונה שאינו רוצה להביא בנים או בנות. ואינו עוסק בזדון בפריה ורביה. אך אם יש לו בנות או הביאו נכדים לעולם אינו מנודה חלילה. ובפרט אם חתניו או נכדיו עוסקים בתורה הרי הם כבנים.
שאלה - 184971
שלום לכבוד הרב
אני כהן ובכל ערב ראש חודש כל הכולל עם הילדים יוצאים לציון הרשב"י ולסעודת ראש חודש בשיזפון בתחתית ההר. הילדים רוצים להצטרף. אפשר להשאר למטה מההר?

תשובה
א, תמה הנני מאימתי קבר צדיק הפך להיות מקום אירועים ועריכת סעודות. ב, כל המתחם של קבר הרשב״י מלא קברים עתיקים ועד קודם 120 שנה היה שם מקום קבורה פעיל. ואסור לכהנים להכנס שם.
שאלה - 184970
לכבוד הרב, בהריון תודה לאל.
היה לי דימום אך בבדיקת רופא לא נמצא דימום פעיל. מהבדיקה נמצא שזה דימום השתרשות. ממצאי האולטרסאונד לא הראו דימום וויסתי.
אסורה או מותרת?

תשובה
לפי הנתונים שמסרתם יש לעשות הפסק טהרה היום ולספור שבעה נקיים.
שאלה - 184969
שלום לכבוד הרב
תודה לבורא עולם על חכמי ישראל האמיתיים.
אחרי שהאדם כבר לא משתמש בשמו הקודם, לפי המלצת הרב.
מה יעלה על כל המצוות שהאדם עשה כשהיה קרוי בשמו הקודם.
תודה רבה.

תשובה
כל המצוות שלו הם. כי קראוהו בשם על כרחו. וההלכה מחייבת אותו לשנותו כי בחרו לו לאונסו שם לא נכון. לכן לא הפסיד את מצוותיו.
שאלה - 184968
בהמשך למה שכתבתי אתמול, ששמעתי לצערי הרב לשון הרע על הרב. מה כבוד הרב מציע לי לעשות כדיי לכפר על מה ששמעתי.זה מצער אותי מאד ובכיתי על כך הרבה פעמים. אני אוהב ומעריך את הרב מאד
תשובה
להבא אל תשמע.
שאלה - 184967
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נמאס לי מרגיש בתחפושת כל הזמן כועס ועצבני בבית לא עוזר שום ספרי מוסר האשה בוכה והילדים כל הזמן צועקים ועצבניים ממש נהיו כמוני . לא יודע מה לעשות

תשובה
תלמד תורה עם אברך ירא שמים כל יום שעתיים ותיוולד מחדש.
שאלה - 184966
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם רב יכול לסלק אדם מבית הכנסת ומלבוא לשמוע שיעורים? ואם כן באיזה תנאים?

תשובה
צריך לשמוע מה טענותיו כלפיו.
שאלה - 184965
לכבוד הרב: אדם שקם לפני חצות לילה לסליחות האם יטול ידיו בברכה או מכיון שקם לפני חצות לילה וחוזר לישון יטול ידיו ללא ברכה?
תשובה
נוטל ידיו בברכה.
שאלה - 184964
אני מאבטח בבית חולים. מצאתי תיק עם כסף בשטח כניסת בית החולים
ליד השער. החזרתי למשטרה עבר 3 חודשים ואף אחד לא בא לקחת. דרשתי את הכסף אך מצד שני בית החולים דורש גם הוא אם מי הצדק?

תשובה
העורך, הרב העיר לי לומר לך לצרוך פחות חדשות בעיקר מאיזור הנגב.
שאלה - 184963
שלום לכבוד הרב אני מאוד מעוניין שאשתי תקנה לעצמה בגדים ותכשיטים וכו׳ אך היא מסרבת בטענות שהמצב הכלכלי לא מאפשר רכישות אלו אני טוען מנגד שבסכומים קטנים לא ננזק מה דעת הרב?
תשובה
היא מספיק חכמה להחליט ולדעת מה. אשריך ואשריה. תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים.
שאלה - 184962
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האם אישה שלא הלכה להתרת נדרים יכולה להיכנס לראש השנה יום הדין היות וזה מאוחר בלילה אחרי או לפני סליחות?

תשובה
אנחנו עושים לכולם כולל לנשים.
שאלה - 184961
לכבוד הרב שלום רב האם חייב להדליק נר בחדר השינה בליל יום הכיפורים כפי מה שמבואר בסימן תרי ברמ"א?
תשובה
זו לא חובה.
שאלה - 184960
לכבוד הרב שלום רב
מי החכם שהיה במסכת ראש השנה שעמד להפטר מהעולם ובגלל שלא הקפיד וותרן היה . בשמיים ויתרו לו ונתנו לו עוד שנים?

תשובה
עיין תענית כ, ב. ומגילה כ"ח, א. והמעשה במסכת עירובין נ"ד, ב. רבי פרידא שהוסיפו לו 400 שנה.
שאלה - 184959
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם שאני יוצא מתפילה במערת המכפלה אני צריך ליטול ידיים? והאם מומלץ לגבר לטבול במקווה אחרי שהוא יוצא מתפילה במערת המכפלה?

תשובה
בהחלט לא, כי זה מקום מאוד קדוש. אשריך שזכית להיות שם. חג הוא לך היום.
שאלה - 184958
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
מחילה מכבוד הרב. היום נסעתי בכביש לפתע קפצה חתולה לכביש

תשובה
כנראה שברחה מתנועת שחור צהוב.
שאלה - 184957
לכבוד הרב
זוג שהכיוון המיטה אצלהם זה מזרח מערב ועכשיו רוצים לשנות את זה לכיוון צפון דרום מפאת דברים שהתווספו בחדר וחוסר מקום,האם מותר להם לכתחילה לשנות או שעדיף לא?
תודה

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 184956
לכבוד הרב: קיבלתי דולרים מחבר שלי. האם מותר לי לפרוט אותם בצאנג
תשובה
הכל חוקי ומותר.
שאלה - 184955
מרתי "הרי אני נודר שלא אעשה כך וכך היום". אם לא קיימתי.
האם צריך לפרוט הנדר בפני הרב וימצא היתר שכבר עברתי עליו או שעבר היום שלו?
האם זה לא נקרה נזיפות שתפילתי לא נשמעת 40 יום?

תשובה
מה קרה לך לאחרונה? וירוס הנדרים הגיע!!! כתבתי לך אסור לנדור.
שאלה - 184954
כת"רמתי זה זריחת הירח בליל הושענא רבא השנה לעניין קריאת ספר דברים?
תשובה
בסביבות השעה 10 בלילה.
שאלה - 184953
כבוד הרב
יש לנו 6 ילדים ב"ה, אך מאז היו לי 2 גרידות (היה דופק ואחרי מס' שבועות הפסיק) ו2 הפלות טבעיות בחצי שנה האחרונה(לא היה דופק מתחילה).
והאם למנוע מעכשיו?

תשובה
כולי תפילה עלייך ועל כל בנות ישראל הנדרשות להריון, שתזכו להיפקד בבנים זכרים זרע של קיימא בראש השנה הזה.
שאלה - 184952
כבוד הרב היקר ברוך השם זכינו לתרום למקווה טהרת הבית, תודה רבה!!! האם חייב לתת בדיוק 10 ש"ח לכל נפש- קס פרוטות לפדיון נפש- או שמותר להוסיף על הסכום ?
רוצים לזכות ולהדר במצווה

תשובה
תזכו למצוות. מי שמבקש לתת בדיוק תמורת 160 פרוטות כסף זה 10 שקלים ואפשר לתת פי כמה.
שאלה - 184951
שלום לכבוד הרב
חברה שנוסעת בשבת מעונינת להתארח לסעודת ליל שב יכול להיות שסעודה וקידוש יכולים לקרב אותה. היא בכל מקרה נוסעת גם טם לא תבוא אלינו. מותר לארח?

תשובה
נוסעת ברכב ומצפצפת על השבת. אסור בערב יום הדין.
שאלה - 184950
בקשר לנדר
אמרתי היום "הרי אני נודר שלא אעשה כך וכך או לא אתעסק בכך וכך".
אם אאעשה תשובה, לא יהיה לי נזיפות שצריך לחכות 40 יום שלא שתעכב את התפילה?
אני מקבלי עלי לא לעשות כן יותר

תשובה
א, צריך התרה בפני שלשה כשרים. ב, תשלם קנס 50 שח עבור ביטוי שפתיים ותאמר וידוי בבכיה.
שאלה - 184949
לכבוד הרב שלום רב
יום חמישי, שישי, שבת וראשון עמדתע בנסיוןוהיום נכשלתי
מה לעשות?

תשובה
תלמד ספר תהלים ותתפלל לנישואין.
שאלה - 184948
שלום לכבוד הרב
בשנת אבל גננת עצובה בגן קשה .
יוצאת עם בחור בן 30 יותר נמוך ממני אין לו עבודה קבועה קובע עיתים לתורה. יש לי בעית משיכה כלפיו אבל טוב לי בחברתו ואני בת 25
מה לעשות ?

תשובה
כדאי להמשיך. כנראה בן זוגך לא כדאי להפסידו. הילדים שתביאי ממנו נחמדים יהיו.
שאלה - 184947
שלום לכבוד הרב סיר בשרי בן יומו עם תבשיל בשרי בתוכו, עף אליו חתיכת פיצה חמה, מה דין הסיר? תודה רבה ומחילה על הטירחה
תשובה
כמה פרטים לא מובנים. א, אם המאכל היה על האש. ב, אם היה בתבשיל פי ששים מחתיכת הפיצה.
והתשובה אם המאכל קר היה תוציא הפיצה ומה שסביב לה ותזרוק והאוכל מותר. ואם היה פי שישים. אם תזהה את הפיצה תזרוק אותה והמאכל מותר.
שאלה - 184946
לכבוד הרב שלום רב, אדם נקבר בכח בתשרי תשע"ט. ביום כח' באלול מסתיימת השנה. האם האבלים צריכים להמשיך לומר קדיש עד כח' תשרי, שהוא יום השנה?
האם ביום השנה עושים אזכרה עם קדיש?

תשובה
מפסיקים מלומר בליל כ״ט בחודש שהשנה חל במוצ״ש. ויחזרו לומר במוצ״ש ליל כ״ח בתשרי יום כ״ח ויום כ״ט בו.
שאלה - 184945
לכבוד הרב שלום רב
יש משהו מיוחד לקריאה לעילוי נשמת מישהו או שבעצם כל מזמור תהילים זה בסדר?
תודה

תשובה
פרק משניות מפרקי אבות וכל פרק בתהלים.
שאלה - 184944
עט"ר,

ת"ח רב בית כנסת שואל מה לעשות, בשנה אחת 4 מתפללים חלו במחלה הנוראה ל"ע.

תשובה
יארגנו עשרה מתפללים שילמדו כל ספר התהלים. כפי סדר אמירת ליל הושענא רבה עם שבע הקפות לתיבה. בכל הקפה יזכירו אחד משבעה כורתי ברית. ובסיום יאמרו לשמירת כל הקהל.
שאלה - 184943
לכבוד הרב שלום רב
יש לנו בן בשיעור ג בישיבה, אנו שוכרים לו אברך.
מצבנו הכלכלי לא קל.
1. האם מותר לתת ממעשרות?
2. האם מותר לנו לקבל מעשרות לשם כך?
3. האם ניתן לתת מכספי פ.כפרות?

תשובה
הרב ענה לכם אתמול ולא עיינתם.
שאלה - 184942
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ברצוני הפעם להתפלל בבית בראש השנה יותר בכוונה ומעומק הלב מאשר בבית הכנסת (וכן מחיצה לא אטומה כליל, )האם אשה חייבת בשמיעת תקיעת שופר?תודה .
תשובה
תעשי מה שנוח לך בתור אשה, כי אינה חייבת בשמיעת התקיעות. אבל כדאי שתלכי חוץ לבית הכנסת ותשמעי שופר ותחזרי לביתך.
שאלה - 184941
לכבוד הרב שלום וברכה. הריון תאומים זהים שבוע 8, יש סכנה שלא תהא בניהם מחיצה ביום רביעי הקרוב הולכים לבדיקה.
תשובה
הרופאים מפחידים אתכם לחינם.
שאלה - 184940
שלום לכבוד הרב
אני עובד במקום שמשרת את הציבור( בנק). לצערי עובדים אצלנו בחול המועד. האם יש היתר לעבוד? גם במובן של שירות הציבור וגם במובן של הפסד גדול.

תשובה
כשיש חשש מפיטורין, מותר.
שאלה - 184939
לכבוד הרב שלום רב
לידיעת הרבים מחר יום שלישי שיעור של הרב בנתיבות בבית הכנסת בית בוכריס רח הרב גרשנוביץ בשעה 9 ורבע עזרת נשים פתוחה

תשובה
ישר כוחכם.
שאלה - 184938
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בתפילת שמונה עשרה בעת שהאדם מבקש בקשות במקומות הרלוונטיים ,האם מותר לו לומר אותם בפה או בהרהור בלבד?
תודה לרב

תשובה
עיין תשובה 184876. ולא עיינת כשענו לך. העורך.
שאלה - 184937
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
מה ערך הפדיון נפש לשנה תש" פ הבאה עלינו לטובה וכמו כן למי ניתן לשלוח את השמות עבור הפדיון, הרבה בריאות ונחת

תשובה
החשבון השנה הוא 10 שקלים מחיר ק"ס פרוטות כסף.
שאלה - 184936
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשיש סיום מסכת האם חייב לאכול שם? מפני שמישהו קרא בקול גדול שמי שלא מיסב בסעודת מצווה מנודה לשמיים (בסיום והקדיש השתתפתי) יישר כח לרב

תשובה
מה חטאו ומה פשעו הקהל התמים? ואיך מלאו לבו לדבר כך סרה עליהם? ועוד בחודש? והרי אפילו שהתחייב נידוי בבית דין אין מנדין אותו בחודש אלול? וכפי שכתב מורנו הגאון רבנו חיים פלאג'י ז"ל.

טעות טעה האיש וצריך כפרה, כי בגמרא מסכת פסחים קי"ג, ב] אמרו "שבעה מנודין לשמים, אלו הן יהודי שאין לו אשה, ושיש לו אשה ואין לו בנים, ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה, ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, והמונע מנעלים מרגליו. ויש אומרים אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוה". ופירש הרשב"ם ז"ל שם "כגון משתה של ברית מילה או בת כהן לכהן".
ובפוסקים כתבו שאם עוסק במצווה פטור, וכן אם יושבים שם מי שאינם הגונים פטור, ואם יש לו ביטול תורה פטור, ודווקא אם אין שם עשרה, וכן דווקא שאבי הבן הזמינו שתי פעמים, ועיין כל זה בשו"ת מבשרת ציון.
שאלה - 184935
לכבוד הרב
אנינרוצה לסלוח למעשהי שפדעה בי לאורך השנים ואני לא מצליחה.מה עליי לעשות ואיך עליי לחשוב כדי לסלוח באמת בלב שלם?

תשובה
אם אינה שומרת מצוות אינך חייבת לסלוח לה.
שאלה - 184934
לכבוד הרב מוצפי לשנה טובה תכתבו ותחתמו.
הרב,לו זה היה תלוי בי,הייתי מעניק לרב פרס נובל על קול ציון,יצירת מופת של ממש.
אין לי ספק שבזכות זה נקרב את הגאולה.תודה רבה!!!

תשובה
לא נובל ולא בבל, העיקר שיהיה נחת רוח לאבינו שבשמיים.
שאלה - 184933
אמרתי הרי אני נודר...
האם זה נדר או שבועה, או שזה כולם?
ואם הפרתי הנדר או השבועה ואני עושה תשובה ומקבל על עצמי לא לעשות כך.
האם לפי אותו זוהר אין בעיה של נידוי או נזיפה ל40 יום?

תשובה
אתה יודע שהכל תלוי מה? למה? מה לשון הנדר? מה כוונתו? והרבה פרטים משנים את התוצאה.
שאלה - 184932
שלום לכבוד הרב
אסור להתייאש מאף יהודי בכירי האונברסיטה רחוקים עלו לישיבת עטרת שלמה והתפעלו מחימוד תורה ישבו ולמדו מרגש מאד.

תשובה
יהי רצון שישובו בתשובה.
שאלה - 184931
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי שיעור בקרוב על צער הגלות . ואדבר על צער השכינה ותיקון חצות. האם הרב יכול לתת לי כלים במילים פשוטות לעם .לכישאלו מי היא השכינה וצערה . ואז לא אבוש?

תשובה
העורך, עיין בספרי הרב ביאור ארוך בענין השכינה.
שאלה - 184930
לכבוד הרב מוצפי שליט"א היקר,
האם יש הבדל בין אישה שמתפללת בבית , לבין שמתפללת בבית הכנסת? זה אותו משקל?
תודה.

תשובה
נהגו הנשים להתפלל בביתן משום צניעות. חוץ משבת שמי שיש באפשרותה הולכת לבית הכנסת לשמוע קריאת התורה.
שאלה - 184929
לכבוד הרב מוצפי,
שלום רב,
מה עושים במצב, שבו מישהי מעלילה עליי, שקיללתי אותה ולא היה ולא נברא, וכל זה בגלל שלא עניתי לה בזמן תפילה? .
האם עדיף לפנות אליה, ופשוט להתעלם?

תשובה
להתעלם ממנה כי היא חסרת דעת.
שאלה - 184928
שלום לכבוד הרב
שמעתי מכתר על אמירת לעולם השם 12 פעמים בניקוד ושכחתי.
ואם אפשר מה שכתב בשם אביו ז"ל על כוונת ובספר חיים.

תשובה
בשני ימי ראש השנה וביום הכיפורים, בפתיחת ההיכל תיקו רבנו הרש"ש זיע"א לומר פסוק "לְעוֹלָ֥ם יְקֹוָ֑ק דְּ֝בָרְךָ֗ נִצָּ֥ב בַּשָּׁמָֽיִם". י"ב פעמים, והביאו הגאון החיד"א ז"ל בספרו מורה באצבע, והחזן אומר פעם ואחריו כל הקהל, וכך יעשו י"ב פעמים, כנגד י"ב עולמות מלמטה למעלה.

וצריך לכווין החזן בכל פעם שם יקו"ק בניקוד שבא קמץ שבא קמץ, ומוצאו מניקוד תיבת דְּ֝בָרְךָ֗ שהוא ניקודו. ויש מחזורים ששיבשו הניקוד וצריך לכתוב בגליון הניקוד הזה, ויזהר לא לנקד בכתב עצמו שלא יבוא למחוק אפילו חלק קטן חס ושלום. אלא יכתוב בצד.

ומה ששאלת על ביאור ובספר חיים, מצאתי בכתב ידו, "חיים ברכה ושלום - נצח הוד יסוד, ופרנסה טובה - חכמה, וישועה - בינה, ונחמה - תפארת, וגזירות טובות - יסוד, נזכר ונכתב - מלכות".
שאלה - 184927
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי הצעות עבודה בתחום תמיכה במחשוב, מה עלי לקחת בחשבון בבחירת מקום עבודה?
תודה רבה, רפואה שלימה לרב.

תשובה
שמירת שבת, וצניעות מעבודה עם נשים.
שאלה - 184926
לכבוד מחילה ששואל שנית מה מכווין באתה גבור לעולם השם. גם מה יכווין בשחרית באומרו עזרת אבותינו. תבורך מורי ורבי הלוחם מלחמתה של תורה.
תשובה
עיין בשופר בציון עמוד נ"ד, ומקורו בזוהר הקדוש תרומה ע, א. ובשער הכוונות דל"ה ע"ד, והוא "אתה גבור לעולם אדוני" ראשי תיבות שם הקדוש [אגל"א], והוא שם הגבורה, וממונה על חכמת התורה, ובתפלה מאיר בשכינה, ויכווין שיתגבר על ידי שם קדוש זה להכניע אויבי השם, ותהיה לו חכמת התורה.
[וחבל מאוד על איזה מדפיסים שהשמיטו אותו מסידורי התפלה, ומפסידים את הרבים ממעלות הללו, ומי יודע אם לא בשל כך נתגברו מחריבי הדת בימינו מכל הגוונים].

וכתב רבנו האר"י ז"ל כי באמירת "עזרת" אבותינו שבאמת ויציב, יכווין כי כ"ו פעמים הוי"ה הוא תרע"ו, והם כנגד תרע"ו תיבות שבתוכחות פרשת כי תבא, וזה סוד פסוק רבות רעו"ת צדיק ומכולם יצילנו יקו"ק, היינו כ"ו שמות הוי"ה שיש בתפילת העמידה, [הכוונה לא פחות מתרע"ו], ובזה יתברך.
שאלה - 184925
שלום לכבוד הרב הגאון שליט"א
הרב כל כך מחזק אותנו ושמחים לינוק מהרב דברי תורנו הקדושה
לראות את בננו בן 11 מיוזמתו נגש לספרייה פותח דורש בציון ומעיין בחפץ לב .. אושר עצום

תשובה
השם יתברך יברככם וישמרכם תמיד.
שאלה - 184924
לכבוד הרב שלום רב מחילה מהרב היום דור עקבתא דמשיחה חוסר צניעות במחננו פיאות רמיסת כבוד הבעל ע"י ארגונים בשם הפמניזם לאן אנחנו הולכים כבוד הרב איפה הכבוד של פעם בריאות לרב
תשובה
תתפלל שהמצב לא יתדרדר עוד ועוד, ואת הרפורמים הרשעים שכחת.
שאלה - 184923
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא שלי מקטנות סובלת.בגוף ובנפש.אין לה ח"ו מחלות קשות.הכל קשה אצלה.וכולה מכאובים.ברכה בבקשה.

תשובה
עליה לשנות כיוון, ולהיות שמיחה.
שאלה - 184922
לכבוד הרב שליט"אבספר שופר בציון מופיע עניין התספורות בערב ראש השנה ,
האם אפשרי להסתפר כבר ביום חמישי -שישי שלפני ראש השנה כמו כן האם חייבים במשך כל השנה להסתפר כל חודש ?

תשובה
בהחלט טוב להקדים. ונכון על פי ההלכה להסתפר אחת ל - 30 יום.
שאלה - 184921
לכבוד הרב שליט"א
בהיות ובננו הגיע לגיל תשע איזה דברים צריך להקפיד עם הילד כמו :
כמה תפילות , קש על המיטה , ברכת המזון ומה כבוד הרב מציע ?

תשובה
כל מה שגדול חייב, אלא שיש להרגילו בהדרגה ועם חיוך והרבה שבחים.
שאלה - 184920
לכבוד הרב שליט"א
שתי שקיות אותו דבר אחת פסולת ואחת חלות שבת, אמרתי לבני שיזרוק לזבל ונתתי בטעות את שקית החלות וזרק, גיליתי והצטערתי על העבירה הזאת איך אני צריכה לכפר?

תשובה
להשתמש בשקיות שונות ובצבעים בולטים שונים.
שאלה - 184919
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אברך שיוצא לעבוד כדי לעזור בפרנסת ביתו כי יש הרבה ילדים חייב לשאול את גדול הדור אם לצאת לעבודה? הוא אומר שמי שלא עושה זאת כופר בתורה.

תשובה
חייב לדאוג מדין תורה לפרנסת בני ביתו.
שאלה - 184918
שואלת האם להמשיך לשאול אותו שאלות והאם לעשות תשובה
תשובה
לא לשאול יותר.
שאלה - 184917
לכבוד הרב
רוצה בעצתך, בחור שהחליט שאיננו מתאימים אך יש ביננו היכרות עמוקה האם למרות שאיננו בקשר והוא פסל
לתת לו כמתנה את הסידור לכיפור של הרב?לדעתי יום יבוא והוא ישמש אותו

תשובה
לא שולחים "מתנות" בין פנוי ופנויה כשאין המשך קשר ביניהם.
שאלה - 184916
לכבוד הרב
אם ישן בחצי הראשון של הלילה, תוך חצי שעה. ואם אחר חצות, דקות מספר קודם חצות .
האם אפשר אחרי ערבית?

תשובה
מה אחרי ערבית??? אם ישן אחרי ערבית צרים לומר קריאת שמע שעל המטה. ואם אחרי שישן וקם ועדיין לא התפלל נכון שעבר על איסור, אך יתפלל קודם עלות השחר.
שאלה - 184915
לכבוד הרב, בשעט"ומ רכשתי את הספר יסוד ציון. אך לא מבין מה סדר התיקון לעוון הברית. האם רק הקריאה המופיעה בסוף הספר? חוץ מההנהגות המועילות לכפר מה לעשות כרגע כ"עזרה ראשונה"
תשובה
הבנת מצויין.
שאלה - 184914
הרב, הבחורה מאז נפגשה עוד וראתה שוב כמה מעדיפה אותי על אחרים, היא ביקשה שאלחם ואתפלל שהיא תתגבר, אמה אמרה לה שהם שלא יפריעו אך אח"כ חזרה בה והייתה נגד, היא תתרכך לדעת הרב?
תשובה
אינני נביא, אך חוששני שאינה יודעת להחליט, וזו בעיה לא פשוטה.
שאלה - 184913
לכבוד הרב שלום רב
בעבודה אני שולחת תהילים למס' נשים במחשב, הפסקתי לפני כשבועיים בגלל הערות, חלק מהנשים מבקשות שאשלח את התהילים האם להמשיך
שנה טובה ומבורכת לרב וב"ב

תשובה
מי שמבקש לשלוח אליו.
שאלה - 184912
לכבוד הרב
יש לנו מפת רנר שהיא מפת קישוט עבה במרכז השולחן ועליה מונחת לעיתים קרובות מאד מפת ניילון עבה, הרנר עשוי מ 10% פשתן 90% פוליאסטר, האם חייבים לבדוק במעבדת שעטנז?

תשובה
בהחלט כן, מכיוון ומכילה פשתן.
שאלה - 184911
לכבוד הרב,
בבדיקת קולונוסקופיה (גסטרו) מצאו ממצא שדורש בירור מעמיק נוסף. מאד מתפללת שהבשורות יהיו טובות. מה עליי לעשות כדי לקבל בשורות טובות וישועות ובריאות ?

תשובה
מתפללים לבעל הרחמים רופא חינם שישלח רפואה שלימה במהרה לכל חולי ישראל וירחם עליהם.
שאלה - 184910
אני רווקה בת 38, לצערי במצבי רוב ההצעות מגיעות דרך אתרי שידוכים וכמעט אין הצעות מקרובים ומשפחה, האם בכל זאת להמנע מאתרי הכירויות
תשובה
אחד מואותו כמעט שווה יותר ממאה מאתרים משונים.
שאלה - 184909
סליחה מכבוד הרב
אדם שנקרא על שם זמר ישראלי, לפני 47 שנה, הזמר התאבד לאחר מכן בגיל, השם לועזי, ניתן גם שם נוסף, משה , שלא היה בשימוש, האם להחליף, והאם לפני ראש השנה.

תשובה
שתי רעות הנה. אי שמירת מצוות התורה. והסכנה שנפטר באפן טראגי. וחייבים לסלק שם זה היום.
שאלה - 184908
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
פירות קפואים שמיועדים לטחינה בלבד להכנת משקה פרי שייק חייבים הכשר בדץ או מספיק רבנות

תשובה
ישנם בעיות של תולעים ויבחושים. הפרשת תרומות ומעשרות. ערלה. חומרים משמרים.
שאלה - 184907
שלום לכבוד הרב
הרהג עטרת ראשנו
יש לי עסק- השאלה על מעשר- האם צריך לתת עשירית מכל ההכנסה או עשירית מהרווח בלבד?

תשובה
פעם בחודש מכל הרווחים.
שאלה - 184906
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת האם ניתן להסתפק מלכתחילה במוצרי חלב בכשרות לאו דווקא בכשרות של אחד הבדצי"ם?

תשובה
יש בעיות שונות במוצרי חלב הנמכרות בשוק הרחב ללא פיקוח.
שאלה - 184905
לצערי ובושתי, שמעתי מאיזה רב לשון הרע על כבוד הרב והנני לבקש סליחה ומחילה מכבוד הרב ומכבוד תורתו ולנשק רגליו הטהורות! ולא די שהרב ימחל לי פה, רצוני לבקש סלחתך מול ציבור שלם
תשובה
מי שנעשה מורה הוראה בישראל על מנת שיחרפוהו ויבזוהו. אלא שפעמים הם רפורמים שאין בידם זכויות כלל.
שאלה - 184904
החיים והשלום לכבוד הרב
בימינו, ניתן לפתוח חשבון בנק דרך האינטרנט. האם מותר לאישה לשלוח לבנק את תמונת פניה (בלבד) כדי שיזדהו אותה?
שנה טובה ומתוקה.

תשובה
אין משתמשים בכלים אלו כלל.
שאלה - 184903
לכבוד הרב היקר שלום רב,
האם אסור לתלות מזוזה בכניסה למבנה של המקווה? ואם אין, אז כדאי לשים?
(כמובן- לא בכניסה למקווה עצמו ולא בחדרי המקלחות)
תודה לרב האהוב שליט"א

תשובה
החדר החיצון בו מניחים חפצים שונים ויש המסתתרים שם מפני החמה או הגשמים. קובעים מזוזה בלא ברכה.
שאלה - 184902
האם אפשר לתרץ בענין מ"ש החיד"א שלעתיד יהיו הכהנים לוים שהכוונה על שורש הנשמות? שהרי מהגמ' משמע לא כך, "כהנים לא ישתו יין וכו'
תשובה
לא נמנה עצמינו פרשנים לדברי קדוש בישראל. שהביא דברי הזוהר הקדוש.
שאלה - 184901
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שני חברים שרבו בחייהם ולא רצו להשלים, האם מועיל שאחד יבקש מחילה מחברו לאחר מיתתו, למרות שאז סרב, והאם ניתן למנות שלושה שיבקשו מחילה בשם הנפטר?

תשובה
יעלה לקברו בערב ראש השנה שם מצויים עשרה אנשים ויבקש מהנפטר מחילה.
שאלה - 184900
לכבוד הרב היקר של שרידי דור דעה שליט"א, מהשמיים הצילו את כת"ר שלא יישב עם שני ליצים המופיעים באירועים של פורצי חומת הדת.
תשובה
והמשכיל בעת ההיא ידום.
שאלה - 184899
לכה"ר
מישהו ביקש ממני ומאחרים הלואה של מאות שקלים,
זו לא פעם ראשונה שמבקש הענין שהוא בעצמו לא מפסיק לתת צדקה לאחרים ונקלע לבעיות בעבר אמרנו לו שיפסיק לתת ולא מקשיב. לתת לו?

תשובה
אין לתת לו. כי הכספים אצלו הן שלו והן של אחרים הם כהפקר. ונמצא מזלזל במה שבשמיים קוצבים לו.
שאלה - 184898
שלום לכבוד הרב
מאוד אוהבת את הילדים שלי ונמצאת איתם המון
רוב הזמן אני סבלנית אך לעיתים לצערי אני מאבדת את הסבלנות וזורקת משפט מאוד לא הולם
כיצד ניתן לכפר? אחכ יש לי רגשות אשם

תשובה
ללמוד קבוע כל יום בספר מוסר.
שאלה - 184897
לכבוד הרב
אבי חלם שנמצא בבכנס בו

תשובה
אין כאן חלומות.
שאלה - 184896
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברצוני לעורר את הקהל בחול לגבי הנוצרים המשיחיים שהפילו יהודים. עושים כנסים בבית מלון ולינה חינם
ויהודים מתנצרים.מי שיש יכולת אנא עזרו לעצור זאת

תשובה
ירחם השם על עמו ועל נחלתו.
שאלה - 184895
שלום לכבוד הרב
האם נשים יכולות
להגיד פתח אליהו ומשניות בראש השנה וביומיום לפני התפילה ? ומה אפשר במקום אם לא.
ומה טוב לנשים להגיד, לבקש ולקבל על עצמן בראש השנה ובכיפור

תודה

תשובה
יכולות בהחלט ללמוד מה ששייך למחזור התפלה. טוב מאוד אם ילמדו סדר כתר מלכות ממחזור ליום הכיפורים.
שאלה - 184894
לכבוד הרב
בעלי מאוד אוהב את הרב .מתנהג אלי באופן לא מכבד. אף רב לאנמצליח להשפיע עליו מה עלי לעשות?

תשובה
תתנהגי אתו בכבוד ובסבלנות. ובעזרת השם ישנה את דרכיו.
שאלה - 184893
שלום כבוד הרב
בני גילי(חברותי) ברוך השם כבר נשואים ועם משפחות
וכבר מקבלת הזמנות לבר/בת מצוה של בניהם
ואני עדיין רווקה ומצפה לישועה מה יהיה עליי הרב? כבר אין לי כוח להתפלל

תשובה
ישמעו הבנות הנפגשות ובוררות. ולא שוקלות מה יהיה למחרת. וילמדו ממך ויתקנו מעשיהם. ובזכות זאת תמצאי חתן כשר.
שאלה - 184892
לכבוד הרב
שלום הרב האם אישה שקוראת את הנ"ך בלי נדר עד יום כיפור, אפשר שתקרא גם אחרי השקיעה?

תשובה
אשה אינה מוגבלת בלימוד מקרא בלילות.
שאלה - 184891
לכבוד הרב מוצפי שליט"א איך אפשר לתרום לטהרת הבית?האפשרויות פה רק לישיבה חתימה טובה
תשובה
0546103111
שאלה - 184890
לכבוד הרב
כל אדם שאי פעם דיברתי עליו ל"ש [כולל אבק] גם אם אין כל היכרות ביננו כמו מוכר בחנות (לא רק היום, אלה ביחס לזמן הדיבור) וגם אם אין קפידא מצידו על שהיה, צריך לבקש מחילה?

תשובה
אם הדיבור היה לתועלת ולאזהרה זה בסדר.
שאלה - 184889
לכבוד הרב שלום רב אש' צועקת מבזה מזלזלת משפילה מקנטרת תדיר יודע חומ' כעס בנסיון אם שותק עצב לרוב מתפרץ עשר' ייעו' אין שינוי, לגרש? מפחד על הילדים לא יכול לתקן ככה את עצמי.
תשובה
כי צריכים ללמוד ספרי מוסר בענין השתיקה.
שאלה - 184888
לכבוד הרב .קוראים לי יוכבד ואני מעוניינת להחליף את השם שלי חשבתי להחליף לאחד מהשמות הבאים-מעיין .עלמה.ליאם.עמית .שילת או כרמל. אני מאוד אוהבת את השם ליאם אבל הייתי
תשובה
לעיין אינצקלופדיה לשמות בינלאומי.
שאלה - 184887
לכבוד הרב שלום רב,
הדלקת נרות בערב ר"ה. האם להורות לאשה לברך שהחיינו בהדלקה, או לא לברך בהדלקה, ולצאת יד"ח בברכת שהחיינו שבקידוש (ולענות אמן כבכל ברכות הקידוש)?
תודה רבה

תשובה
יש עדיפות לצאת ידי חובה בקידוש.
שאלה - 184886
שלום לכבוד הרב
בשבת אחי סיפר שראש הישיבה עשה כינוס השבוע על הבחירות.אמרתי שעדיף לא לדבר ע"כ בשבת(עלול להגיע לדבור בטל/אסור.כעס ואמר שזה מותר ושאני אוסרת את המותר.

תשובה
שבת קודש צריכה להשאר בקדושתה, ואשרי השותק בשבת.
שאלה - 184885
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אישה יכולה לתקוע בשופר ולהוציא עצמה ידי חובה (אע"פ שלא מחוייבת...)?
תודה לרב על הכל.

תשובה
אשה אינה חייבת כלל בתקיעת שופר.
שאלה - 184884
תפילת התוקע בשופר: רבונו של עולם בניך בני רחומיך שמו עניהם לנגדך וכו'. האם הרב נוהג לאמרה? (בסידור מור אביו זצ"ל הגה בכתי"ק שמקורה בס' חמדת ימים, האם כוונתו שנדע לדלגה?)
תשובה
בהחלט היה מדלגה.
שאלה - 184883
לכבוד הרב
עד כמה אדם צריך להשתדל לענין הפרנסה , אם לא מצליח בפרנסתו?

תשובה
יחפש כל מיני דרכים להתפרנס.
שאלה - 184882
הרב הגאון שליטא לצערי בעוונות נבצר ממני לעיין באתר הקדוש בשל תקלה איך
אפשר בכ"ז לחזור אחורה מס ימים שכבר לא מופיע זה ממש חסר בנשמתי מתפללים לרפואה שלימה ובריאות לרבנו תודה

תשובה
ברוך השם התשובות באתר ממשיכות כסדרן.
שאלה - 184881
שלום לכבוד הרב
לגבי הסגולה לומר לתינוק הבוכה פסוק בכו לא תיבכה וכו'.למה אינו בכלל לוחש על המכה תודה!

תשובה
עיין תשובה 165628. שלוחש הוא שעושה כאילו התורה אינה לימוד אלא רפואה. אך כשמתכווין להתפלל ומבקש שזכות הפסוק יגן מותר. ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 184880
שלום לכבוד הרב
פונים מארגון טהרת הבית בשם הרב לתרומות בשל מצב כספי קשה האם נכון הדבר ואפשר לתרום?

תשובה
המצב באמת לא טוב. ויש חובות שצריכים לפרוע.
שאלה - 184879
לכבוד הרב
בנישואין הראשונים- גירושין.נישואין שניים התאלמנתי עשיתי תיקון האלמנה והתחתנתי בפעם השלישית. והתאלמנתי אחרי 7 שנים. האם בעולם הבא אני אהיה עם בעלי האחרון?

תשובה
עיין בספר מבשרת ציון. דיעות שונות בזה.
שאלה - 184878
שלום לכבוד הרב
אדם שדג לעצמו דגי מאכל ורוצה שפחות יגרם צער בעלי חיים יתן לו למות לבד אוא שהוא יהרגנו מיד ?

תשובה
לקצר את צערו במהירות.
שאלה - 184877
שלום לכבוד הרב
משפחה שהוזמנה לבסיס צבאי לראש השנה לערוך את הפילות והסעודות עם החילים האשה בחודש התשיעי האם ותחוש ללידה מותר להם לנסוע עם בעלה והילדים מק.שמה לירושלים
שנה

תשובה
ידידי, ראש השנה הוא יום דין ומשפט, לא יום של חגיגות טיולים ובילויים.
שאלה - 184876
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כאשר מבקשים בקשות בתפילת שמונה עשרה האם צריך לומר אותם בפה או בהרהור בלבד?
תודה וישר כוח גדול

תשובה
בפה אך משפט קצר ומסודר.
שאלה - 184875
לכבוד הרב
הרב שלי בהשקפה (שהוא גם ראש הישיבה) אמר להצביע למפלגה מסויימת, האם גם כאן שייך דין התבטלות לרב שלי?
האם לעשות כל מה שהרב אומר?

תשובה
לא שמעתי שיש רב מיוחד להשקפה.
שאלה - 184874
לכ הגרב'צ מוצפי הי'ו
שרץ מת שנמצא בית הכנסת האם גרף של רעי ומותר לזרוקו
או שגרף של רעי זה רק בבית שדרים בו(כי "הבנתי" מהערות בחזון עובדיה)

תשובה
אם זה במקום בולט ודאי שמותר לסלקו משם.
שאלה - 184873
שלום לכבוד הרב ממתי הוא זמן קריאת שמע על המיטה? האם חייב סמוך לשינה?
תשובה
אם ישן בחצי הראשון של הלילה, תוך חצי שעה. ואם אחר חצות, דקות מספר קודם חצות תאמר.
שאלה - 184872
רב יקר
היתי תלמיד ישיבה אדוק המון מוסר
התחתנתי מבולבל סבלתי התגרשתי הרגשתי מת ירדתי גם מהדת
חייתי שנים בלי לשמור חזרתי לדרך מעט אבל מתבייש גם ממך
יש פחד להתחזק שוב ולהתחתן

תשובה
הייתי רוצה מאוד לפגוש אותך, אך אין לי כוחות. מירושלים עיר קדשינו אשגר לך ברכות שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה מראשית השנה ועד אחרית שנה.
שאלה - 184871
שלום וברכה לכבוד הרב.
בשנת אבל על אימי ע"ה. השבוע אירוסי בני שיחי'.(עם מוסיקה)
כיצד עלי לנהוג וכיצד נוהגים אחי ואחיותי
לגאולה בקרוב
מחילה וסליחה מכבודו

תשובה
תוותרו על המוסיקה, הבחורים ישירו בפה. לאבלים אין להשתתף בסעודה, רק כיבוד קל.
שאלה - 184870
לכבוד הרב יש לי בן בשיעור ג ישיבה קטנה וצריך אברך יום יום מותר להעזר במשפחה במעשרות וצדקות שלהם למימון האברך שבנוסף יש תשלום של הישיבה (יש לנו חובות )ואם מותר גם בכפרות שלנו
תשובה
מכספי מעשרות כשהמצב דחוק מאוד מותר. כספי כפרות לא נוגעים.
שאלה - 184869
שלום לכבוד הרב. שמעתי משיעור של כבודו על שם בן כ"ב אותיות היוצא מברכת כהנים, האם זה השם שמובא במחזורים כמו פס - פסים ועוד?
תשובה
נכון מאוד במחזורים העתיקים הובאו ארבעה שמות והם אין לאומרם בפה [אנקת"ם] הוא ממונה לקבלת התפלות. [פס - תם] המספק מזון לכולם. [פס - פסים] ממונה על סיפות לבושינו. [דיו - נסים] ממונה לעשית נסים והפיכת מידת הדין למידת הרחמים. ובהם כ"ב אותיות, וכנגדם פסוק ראשון מברכת כהנים שהוא ,"יברכך הוי"ה וישמרך".
וכן הוא בספרי המקובלים ועיין בספר הפרדס להרמ"ק ז"ל שער פרטי השמות. דן ידין לרבנו שמשון מאוסטרופולי ז"ל הי"ד, עמק המלך שער י"ז, ושער הכוונות דרושי ראש השנה דרוש השופר. ועוד ספרים לרוב. זיע"א.
שאלה - 184868
לכבוד הרב שלום רב אמרתי לעצמי מתחייב עם נדר לתת מעשר לכולל מכספי נכות 101 שח שולמו(4 שנים וגם מחשבון של הבת 18 שח שולם 24 חודש ברצוני לבטל ולתרום בלי נדר למקום\ת אחר מה לעשות?
תשובה
טעות חמורה עשית, להבא אל תחזור על כך. עתה תעשה התרה במיוחד לענין בפני שלשה כשרים.
שאלה - 184867
לכבוד הרב הגאון הגדול והצדיק מהר"ר מוצפי שליט"א
האם צבע שנקלף מרצועת התפילה של ראש חייב גניזה?

תשובה
מעיקר ההלכה לא. כי אינו חלק מהרצועה ממש.
שאלה - 184866
לכבוד הרב שלום רב
למה הביאו לתמוך שהוא שותף לזמרים חילונים? והוא לובש שטריימל למען פאר התנועה? טיפשות של רפורמיים. חובה למחות. הם מחריבים את החרדיות.

תשובה
ומה אני אשם בכך? יומם ולילה אני מוחה על כך.
שאלה - 184865
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מושב של מרוקאים שהיה להם שעה קבועה ב5 מתפללים עד שהרב החדש שבא למושב ושינה את זה ושאל את הרב... זצל ואמר לו שיעשו 20 דקות לפני הנץ מה דעת הרב?

תשובה
איני יכול להתערב ללא שמיעת הנימוקים של הצדדים. תקחו גדול בישראל שיפסוק.
שאלה - 184864
לכבוד הרב
מוסר שיעורים כמה שנים. וכעת על ציפיה למשיח בחיוב ציפית לישועה וצער השכינה.יש לי שיעור גדול בקרוב בעיר סמוכה. אני מפרסם בעיתון ועושה מודעותהאם עלי לחשוש מקנאה?

תשובה
קנאה ישנה תמיד, ואם אתה פועל לשם שמים באמת, אין לך לחשוש.
שאלה - 184863
לכבוד הרב שלום רב
יש לנו בן נשוי הגר בחו"ל ולא יכול להגיע לארץ זקוק שנהיה בקשר יומי לתמיכה רוחנית ורגשית מבקש שנרכוש מכשיר עם אפשרות של וואצ'פ במכשיר מוגן מה לעשות כבוד הרב?

תשובה
אינני מבים מאומה במכשירים הללו.
שאלה - 184862
לכבור מו"ר לגבי השאלה על השיננית ב"ה זכינו לפתוח פתח לגברים שמטופלים במרפאת כללית בנהריה לקבל שירות מגבר, אם לוחצים על מנהל המרפאה ולא מוותרים קבלים. זה עניין כלכלי בלבד
תשובה
תודה על המידע החשוב.
שאלה - 184861
שלום לרב שליט"א
אמי שלחתני לשאול את כבוד הרב,
על הפסוק "..נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו"
ויש במשפחה חמות (חילונית)שמחביאה לכלה ז' מסמרים מתחת לכר.
ומבקשות עצת הרב.

תשובה
אמנם זו טפשות ושטות מוחלטת, אך כוונתה טובה ולא עויינת.
שאלה - 184860
ביתי הקטנה לקחה כפית בשרית והכניסה לכוס עם חלב וקרונפלקס ואכלה ,
מה דינו של הכפית הבשרית ?
תודה רבה
יישר כח

תשובה
חסרים פרטים חשובים. א, אם החלב היה רותח. ב, האם הכפית היתה בשימוש בשרי בתוך 24 שעות האחרונות. בכל מצב תגעילו את הכפית משני צדדיה במים רותחים כשהם על האש.
שאלה - 184859
לכבוד הרב שלום רב
אמא שרוצה לשים תליון עם תמונה של בנה שנפטר צעיר האם מותר?
מה לגבי שאר המשפחה שרוצים בת לאבא לדוגמא?

תשובה
זה לא טוב לנפטר.
שאלה - 184858
לכבוד הרב שלום רב,
יש מאכלים שפסלנו לגמרי כמו קלחי תירס ותותים, מה דעת הרב לגבי כרובית האם יש לה תקנה?שנה טובה

תשובה
כרובית היא גרועה משניהם.
שאלה - 184857
לכבוד הרב שלום רב,א- רצינו לדעת אם הכנסת כלבלב לבית בשביל הילדה,זה הכנסת טומאה לבית? ב-סבון ריחני מברכים עליו ואם כן איזו ברכה?רוב בריאות וכח לכבודו וסליחה.שבוע מבורך.
תשובה
כלב בכל גיל הוא נגד הקדושה. אין מברכים על ריח הסבון.
שאלה - 184856
שלום לכבוד הרב שליט"א
מדוע בראש השנה מברכים רק פעם אחת שהחיינו על השופר?ובקידוש בשני הימים מברכים בכל פעם
בברכה

תשובה
עיין שופר בציון. כאן שאלות הלכתיות למעשה, תודה העורך.
שאלה - 184855
שלום לרב, האם לצאת להתפלל מנחה באמצע יום עבודה על חשבון ההפסקה שלי נחשב גזל? למרות שיש זמן להתפלל בערב בשעון קיץ.
מה קורה עם שעון חורף?

תשובה
ההפסקה שייכת לך.
שאלה - 184854
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לעץ ערבה יש לו ערלה, במדה ומשתמשים בעלים שלו לתה?

תשובה
אין בו חשש ערלה.
שאלה - 184853
לכבוד הרב שלום וברכה,אני אמא ל4 קטנטנים ב"ה, האם בר"ה נשים צריכות לקום בעלות השחר וכן לא לישון בצהריים כפי הנאמר כל הישן בר"ה ישן מזלו?
תשובה
נשים ישנו לפי צרכם ופטורות מכל ההגבלות.
שאלה - 184852
לכבוד הרב שלום רב
ניסינו להזמין את כבוד הרב לשיעור חיזוק בהר חומה

תשובה
העורך, מחילה, הרב לא מתעניין בנושא של הזמנות לשיעורים. יש ממונים.
שאלה - 184851
לכבוד הרב שליט"א
קנינו מיטה מתרוממת בצד אחד ע"י בוכנה, ללא חשמל או בטריות, האם מותר להרים את המזרון הצד (של הכרית) המיטה זו בשבת?

תשובה
אם הבוכנה אינה גורמת הפעלת מעגל חשמלי, מותר.
שאלה - 184850
רב יקר
זה הזמן להתנצל בפנייך על שאלות ששאלתי בלי שחיפשתי תשובה לפני
שאלות לא מסוננות או שאלה ציערה את הרב סליחה
בישירות בכנות ובלב שלך אתה מחזק
שה' יאריך לך ימים וישמור אותך

תשובה
כולכם יקרים בעיני, סלחתי וקיבלתי באהבה ובלב שלם.
שאלה - 184849
לכבוד הרב
בעלי לא רוצה לבוא להורים שלי בשום חג מהחגים המתקרבים הורי מבוגרים וחולים וגרים ממש רחוק הדבר גורם לי כעס ועצב רב מה לעשות?

תשובה
אני מוכן בלי נדר לדבר על לבו.
שאלה - 184848
לכבוד הרב שלום רב יש היום מלחמות נגד עולם התורה הקדושה בכלל ונגד עולם הישיבות בפרט
תשובה
מיום שנולדנו התחילו אתנו, הזקנים מתים, ונולדים חדשים. אנחנו נמשים לשמור על התורה ונגן עליה.
שאלה - 184847
ברוך השם זכינו להפיץ את המחזורים של כבוד הרה״ג ליום הכיפורים באזור אשדוד והדרום לכל המעוניין 0547999323 ברכת שנה טובה ומבורכת רפו״ש ובריאות איתנה לכבוד הרב ולצוות האתר
תשובה
תודה לכולכם, שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 184846
לכבוד הרב שלום רב
עם 4 ילדים והבעל מעוניין בעוד. קשה לי ומרגישה שלא מסוגלת להתמודד. לא עכשיו ובטח כשבעלי לא מבין אותי. מהי עצת הרב?

תשובה
לנוח בחגים, ואחר כך כדאי כי זו ברכה גדולה.
שאלה - 184845
הרב יאיר עיני מ"פ המילה סעיד על יין ברכ' להע"ב רש"י
שם סעיד טפי ממזון.ואורז נחשב מזון שהוא סועד הלב ומשביע.והחידא כותב על אורז סעיד.מנ"מ בין מזון.סעיד.סועד הלב.משביע

תשובה
מסלק הרגשת הרעב.
שאלה - 184844
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחכים ךבואך לרחובות
ברוך השם עוד חודש סוכת...עוד מעט מראש השנה וכיפור מה הכי טובדבר נוסף כבוד הרב, האם מותר לכנס לבית בשיפוצים בשבת?

תשובה
בדחיפות הלכות תשובה להרמב"ם ז"ל, מה הם המעשים שצריך לעשות תשובה עליהם. ומי נכנס לבית בשבת לראות שיפוצים, כל השבת עוסקים בתורה. יהודים אנחנו.
שאלה - 184843
מצד ההלכה
התורה פוטרת את הגרוש רק במזונות מינימלים ורק עד 18, ולא כלום מההוצאות ההכרחיות השוטפות של הילדים ב"ל ב.בריאות חתונה וכו?
והכל על האמא לאו דווקא מהבחינה הכספית.

תשובה
התורה מחייבת אותו במזונות, וכל ענין לגופו נידון בבית הדין.
שאלה - 184842
שלום לכבוד הרב
האם צריך לטבול בקבוקים שהיו של יין ורוצים להשתמש בהם שוב ושוב.?
תודה

תשובה
מי שמיקל יש לו על מה לסמוך.
שאלה - 184841
לכבוד הרב
רציתי לברר אם יש מקור שלטאה מקללת כשהורגים אותה?

תשובה
לא ידוע לי, אולי איזה באבא יודע.
שאלה - 184840
לכבוד הרב
ליפעמים רבנים שונים מזכירים את רבן יוחנן בן זכאי בתואר ״רבי״ ולא ״רבן״וגם בספרי קודש רבים,האם זה מותר?

תשובה
אין איסור ממש, אך יותר מהודר ונכון להזכירו בתואר רבן.
שאלה - 184839
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האם כל פרט שקונים לסוכה יש בו מצוה?

תשובה
יש בו משום הידור מצווה.
שאלה - 184838
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שבוע טוב,
האם מותר לעשות טיפול של ניקוי אבנית (שיננתי) אצל אשה?

תשובה
תחפש גבר שישנן.
שאלה - 184837
לכבוד הרב שבוע טוב ומבורך
חברה ותיקה יוצאת לגמלאות ועורכים לה ארוע פרידה בחצר בית אחת העובדות ללא הפרדה
אני חוששת שתתקפיד עלי למרות כל ההסברים אם לא אשתתף
תודה רבה

תשובה
בתור אשה תלכי ותשבי בין נשים.
שאלה - 184836
שלום לכבוד הרב האם יש בעיה הלכתית לשתות מים מ‏גביע שבדרך כלל משתמשים לקידוש והבדלה.
תשובה
ישתמש רק כאשר אין ברשותו כלי אחר.
שאלה - 184835
לכבוד הרב אהוב ליבי עד מתי אפשר לומר תיקון חצות הרב אמר לי שעשיתי אבל בדיעבד מה השעה הכי מאוחרת שאפשר לעשות ??
תשובה
לעקוב אחר הזמנים בלוח כי בכל יום יש שינוי. ולסיים קודם עלות השחר.
שאלה - 184834
לכבוד הרב שליט"א.1.בבוקר אם נצרכים לנוחיות אי אפשר לומר ברכת נטילת ידיים. מה הסדר הנכון?2.מותר להזהיר לקוחות מנותן שירות לא אמין?
תשובה
מי שמרגיש נחוץ יפנה קודם לשירותים, וכשיצא יטול ידיו בברכה.
שאלה - 184833
לכבוד הרב שלום רב.
תודה עם שו'ת נפלא.
ב''ה מידי שבת כל אחד קורא יום בתהילים וככה יוצא שאנחנו מסיימים 8 ספרים ביחד. רצית לשאול בבקשה אם זה נחשב לכולנו 8 ספרי תהילים?

תשובה
ככל שיותר מצטרפים לקריאה. זה נכפל פי כמה וכמה.
שאלה - 184832
עברנו מאילת לצפון, בר"ה המשפחה רוצה שנגיע אך מעדיפים שלא כי הם אינם רוצים להתחזק לא מכבדים כשאנחנו שם בשבתות(אש, נסיעות..),הם כועסים וטוענים שמשפחה לפני הכל, מה לעשות?
תשובה
זה יום הדין. לא יום של ביקורים ושיחות בטילות. משפט רציני מתנהל במרום על כל פרט. כולנו בפחד. ביקורים בחג.
שאלה - 184831
לכבוד הרב
לאחר שאני זוכה לעשות הפרשת חלה, האם מותר לי לחלק לשכנים/במקום עבודתי את החלות שאני מכינה?

תשובה
חלות אפויות אפשר לחלק. עיסה בלתי אפויה לא.
שאלה - 184830
לרב,
לפני זמן מצאתי באוטובוס על המושב נגן,ובתוכו ראיתי הרצאות של רבנים וכו,בקו נוסעים הרבה בחורי ישיבה ניגשתי לנהג ע'מ להחזיר היה ערבי ואמר שאין מה לעשות עם זה
כיצד אנהג ?

תשובה
אם אין סימן הרי הוא שלך.
שאלה - 184829
לכבוד הרב שליט"א. שמעתי בקלטת על שופר שאמרו בו ויהי נעם ולא ברור לי.
תשובה
כתב הגאון החסיד הרב מטה משה ז"ל עמוד העבודה סימן תתח
"מצאתי וז"ל, שמעתי ממורי ורבי מוהר"ז ציון, מעשה אירע למה"ר מענלין ז"ל שהיה בעירו שלשה תוקעים מובהקים, ובראש השנה בא האחד לתקוע ולא יכול, בא השני ולא יכול, בא השלישי ולא יכול. וצוה מהר"ר מענלין ז"ל להפך השופר ולקרות בו ויהי נועם. וכן עשה ואז היה תוקע, ואמר מהר"ר מענלין שהשטן היה שם ועכבן מלתקוע".
שאלה - 184828
לכבוד הרב שלום רב מה לעשות שדווקא בחודש הזה מרגישים ירידה ויש יצר הרע תפילות רדודות והרבה טירדות ודאגות?
אוהבים אותך כבוד הרב תזכה לשנים טובות הרב מאיר לנו בחושך.

תשובה
כשלא קובעים לימוד ספרי מוסר כל יום.
שאלה - 184827
לכבוד הרב מוצפי שליט"א היום מוצש"ק מצאנו נדל ארסי אצלנו בבית מה בא לרמז במה להתחזק??
תשובה
לא ללכת לאירועים מעורבים או של קלות ראש.
שאלה - 184826
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר במהלך הסליחות בחודש אלול וביום הכיפורים להוסיף וידוי/ בקשות/ מילות רחמים ותוספות שלי או שזה הפסק?
תודה

תשובה
זה הפסק באמצע, תתגבר בלימוד התורה, תיקוני זוהר, משניות, תהלים.
שאלה - 184825
שלום לכבוד מו"ר
האם את הקטעים הבאים מותר ליחיד להגיד בסליחות?
שבט יהודה בדוחק, תמהנו מרעות, אנשי אמונה אבדו, אל תעש עמנו כלה.
תודה רבה ושבוע טוב ומבורך לכבוד הרב

תשובה
כן בהחלט, כי יחיד מדלג רק את י"ג מדות ואת כל הקטעים שבארמית.