שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י'/אלול תשע"ח

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 164137
לשאלת רבים
לאחר מחסור רב בספרי מרן רבנו שליט"א לימים הנוראים, ב"ה זכינו להוציאם זה עתה במהדורה חדשה מתוקנת עם הוספות ובסדר חדש.
לפרטים, דוא"ל: mbzm50227@gmail.com

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 163666
לכבוד הרב שלום רב
זכיתי השבת ראש חודש להתפלל עם הרב שליט"א, וראיתי מקרוב את אהבתו לבני הצאן הצעירים בני הישיבות הקדושות. כשהרב מיוזמתו עשה להם מישבירך בסיום העליה מפטיר, אפשר כמה מילים?

תשובה
אינני ראוי ולא הגון לתאר את מעלת בני התורה היקרים ההוגים בה יומם ולילה ומגינים על כולנו בתורתם, אך כיוון והענין נוגע מאוד ללבי ולציפור נפשי, גם ראוי שנחזיק להם טובה על מסירותם בלימוד התורה, ובפרט בחודש יקר זה בו כולנו מחפשים סניגורים לא אמנע עצמי מלהיענות לבקשתך.

איגרת שלומים לבני הישיבות די בכל אתר ואתר.

בני הישיבות היקרים, תלמידי התלמודי תורה הנפלאים, ובכללם בנות ישראל המסולאות בפז ההולכות ללמוד תורה בבתי הספר החרדים די בכל אתר ואתר.
מה נכבד היום הזה ראש חודש אלול בו אתם הולכים לחבוש את ספסלי בתי המדרש, ובפרט אתם המתחילים בשנה ראשונה את מסגרת הלימודים אם בישיבות הצעירות, אם בישיבות הגדולות. היום הזה הוא יום חג לכל עם ישראל, הוא אינו שייך דווקא לכם ולהוריכם אלא לכלל ישראל ולכלל העולם. מי יכול לתאר את מסירות הנפש שלכם בדור יתום זה לקבלת עול תורה עליכם, אתם הנושאים במשא עם ישראל, אתם מבטיחים את קיומינו הגשמי והפיסי, אתם מקיימים את העולם כולו. אך יותר מכל אתם מבטיחים את עתידה הרוחני של האומה כולה.

היום הזה אתם מקבלים את התורה הקדושה מהר סיני, וממשיכים את שושלת הדורות ממשה רבנו ועד עתה, דעו אהובי חביבי, עיני כולנו נשואות אליכם, כולנו מתפללים להצלחתכם, כי הצלחתכם היא הצלחתינו. עתידכם הוא עתיד כולנו. בלכתיכם ללמוד תורה כל בחור במשמרתו ובמקומו, הנכם שליחים של כולנו איש ואשה, קטן וגדול, עולל ויונק, זקן ובחור, כי בתורתכם אתם מקיימים אותנו כולנו. אחריות עצומה מוטלת על כתפיכם, שליחות הרת גורל היא מתפקידכם, חיילים על משמרת שלום ישראל, הצלחתם, בריאותם, כלכלתם, קיומם, חייהם ועתידם, בגלל תורתכם כולנו ניכתב בספר חיים טובים, ונצליח בכל מעשה ידינו, כי כל ישראל ערבים זה לזה, חיינו מסורים בידכם. אנא מכם, אל תיראו ואל תערצו במשמרתיכם, אנא אל תתרשלו ואל תיחלשו במשימותיכם, כי העולם כולו מוטל בכף מאזניים בכל רגע ובכל שעה, למדתם עמוד גמרא, פירשתם דברי רש"י או דיבור תוספות אחד, אמרתם חידוש תורה, כתבתם איזה סיכום סוגיא, הכרעתם את העולם כולו לכף זכות. הזהרו לא להתרשל, לא להישבר, פן חלילה כולנו ניכשל. זכרו מה שאמרו רבותינו בתלמוד [מכות י, א] "אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב [תהלים קכ"ב, י"ז] עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלם? מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורה".

ובתלמוד ירושלמי [סנהדרין פרק י, הלכה א] "אם אין גדיים אין תיישים, אם אין תיישים אין צאן, אם אין צאן אין רועה, אם אין רועה אין עולם, כך היה אחז סבור בדעתו לומר אם אין קטנים אין גדולים, אם אין גדולים אין חכמים, אם אין חכמים אין נביאים, אם אין נביאים אין רוח הקודש, אם אין רוח הקודש אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, כביכול אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל". ואל יאמר לך איזה קל דעת, וכי מה אתה בחור צעיר יכול לומר או להוסיף, יש גדולים בישראל, יש זקני תלמידי חכמים, יש מחברי חיבורים, וכי מה אני יכול להועיל או לתת?
זכור מה שכתב בירושלמי שם, מאמר מבהיל ומדהים ביופיו ובעומקו, "אמר הקדוש ברוך הוא אם שמעת דבר מפי קטן ישראל והנייך, לא יהא בעיניך כשומעו מפי קטן אלא כשומעו מפי גדול, ולא כשומעו מפי גדול אלא כשמעו מפי חכם, ולא כשמעו מפי חכם אלא כשמעו מפי נביא, ולא כשמעו מפי נביא אלא כשמעו מפי רועה, ואין רועה אלא משה כמה דתימר [ישעיה ס"ג, י"א] וַיִּזְכֹּ֥ר יְמֵֽי־עוֹלָ֖ם מֹשֶׁ֣ה עַמּ֑וֹ אַיֵּ֣ה׀ הַֽמַּעֲלֵ֣ם מִיָּ֗ם אֵ֚ת רֹעֵ֣י צֹאנ֔וֹ אַיֵּ֛ה הַשָּׂ֥ם בְּקִרְבּ֖וֹ אֶת־ר֥וּחַ קָדְשֽׁוֹ". לא כשמעו מפי רועה אלא כשמעו מפי הגבורה. ניתנו מרועה אחד, ואין אחד אלא הקדוש ברוך הוא כמה דתימר [דברים ו ד] שמע ישראל השם אלהינו השם אחד".

עוד משפט אחד קטן אדבר באזניך ידידי הצעיר, אהובי וחביבי, אבקש ממך אנא, גם בעתות משבר, וישנם במהלך הימים כמה כאלה מדומים וגם חולפים, כשהרב אינו מאיר פניו, המשגיח אינו מתייחס, חבר מתלחש עליך, מישהו מקניט אותך, או אמרת איזה רעיון או חידוש בלימוד ולא התייחסו לך כפי שחשבת או ציפית, ובצדק התאכזבת, אל תיבהל ואל תתפעל, זה קרה וזה קורה וזה יכול לקרות, כולנו עברנו כזאת, הכרתי רבים מגדולי הדור שלפנינו שחוו כל זאת ויותר מכך, וכזאת על בשרם ועל נפשם, והמשיכו להחזיק בתורה בכל כוחם. והמשיכו ללמוד, הם הרוויחו וכל עם ישראל הרוויח. אל תתן לחולשה של רגע להרוס חלילה את עתידתך, היה חזק, התנהג כצוק איתן, דע, רבבות מלאכים שולח אבינו שבשמים לשמור אותך, לעודד, לחזק, לאמץ את רוחך. גם כשיש בעיות בבית, במשפחה, בכלכלה, במובנים הכלליים, הכל חולף, הכרתי בימי חיי בחורים רבים ועצומים שהיו איתנים ואדישים לקורא מסביבם והצליחו, כל משבריך וגליך עלי עברו.

זכור ידידי הצעיר את הגאון רבנו חיים חזקיהו מדיני ז"ל, הלא הוא המחבר ספרי "שדי חמד", איש אשר רוח אלקים בו, אשר הקיף את כל התורה כולו בקרבו, ומכל העולם פנו אליו בשאלות הלכה ובפתרון סוגיות עמוקות בש"ס ובפוסקים, יתום מאב היה, למד בירושלים לפני כ - 150 שנה, ויש שקינאו בו והעלילו עליו עלילה נוראה ושפלה בהיותו בחור בן ט"ז שנה, והכל האמינו חלילה עליו את השמועה הנוראה. והוא שתק, ונשא את כאבו בדומיה, והמשיך ללמוד בתוספת עוצמה וכח, ולאחר שנים בא מפיץ העלילה לירושלים וביקש לפני קהל ועדה את סליחתו ומחילתו, ולפתע נודע לעין כל כי כל ה"מעשה" לא היה ולא נברא, והכל העריכוהו וידעו את גדולתו כי לא רק שלא נשבר כיתום וילד בודד, אלא אדרבה התחזק יותר, ואמר באחד הפעמים כי התמדתו היא שעמדה לו להחזיק בתורתו.

ושוב אקרא לכם בחורים אמיצים, ילדים רכים, בנים יקרים, לכו לאהלי התורה בששון ובשמחה, בשירה וריקודים, זכיתם לכתרה של תורה, זכיתם להיות בניו המיוחדים אל אבא שבשמיים, הוא ישמרכם, הוא יעזרכם, הוא עומד ויעמוד לימינכם תמיד, כל ישראל עיניהם נשואות אליכם, המלאכים בשמים מצפים למוצא פיכם, אבותינו הקדושים מקשיבים לקול תורתכם, כל הצדיקים בגן עדן מחרישים ומאזינים לדברי תורתכם, עמדו איתנים על המשמר על התורה ולימודה, התמידו בה, חזרו עליה, היא פתי מחכימה, לא מרימים ידים, לא מתייאשים, מחזיקים מעמד, הנה הישועה באה.
מוצאי שבת קודש ראה, א' באלול התשע"ח, ראש חודש לישראל אדיר ומבורך. אוהב אתכם ומחבק כל אחד מכם, בן ציון הי"ו.
שאלה - 163400
שלום כבוד הרב היש עוד עצות ליום הדין? הציבור צמא לכך. גם הדפסנו אלפי עותקים והפצנו ברבים, והכל חטפו ושמחו.
תשובה
עצות לחודש אלול

א, שלשה דברים קורעים גזר דין של אדם. צדקה, תפלה, ותענית. והם "צום, קול, ממון". כולם באותה גימטריא 136. שלשתם 407, גימטריא זאת. ב"זאת יבוא אהרן אל הקודש. וזאת התורה, וזאת אשר דיבר אליהם אביהם, בזאת אני בוטח. התענית במקום קרבן ומכפרת, כי מקריב חלב ודם, וישנם רמזים לסודות עצומים, ונחשב לו כאילו מסר נפשו על קידוש השם.

ב, תפלה. המתפלל מהלב ובעיקר בלילה ובוכה, הכוכבים והמזלות בוכים אתו [סנהדרין ק"א, ב]. וכתב המהרש"א כי מתמלאים עליו ברחמים. וארחות חיים כתב תפלתו נשמעת. ורבנו בחיי כתב כי התפלה קרבן והדמעות נסכים. ובספר חסידים [סימן ל"ז] כתב אפילו אינו ראוי יענוהו בגלל דמעותיו. גם המתפלל בכוונת הלב דומה לכהן גדול בבית המקדש. גם כתב הזוהר כי הנשמה נקראת אברהם והגוף שרה, ובחודש אלול הנשמה מתפללת ובוכה על הגוף, ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ובעל רגש מרגיש את בכיתה. ובמדרש תנחומא [כי תבא] כתב הבוכה כאילו הקריב כל הקרבנות שבעולם. והשלמי ציבור כתב שיענו לו כי הוא מבקש ישירות ממי שבידו הכל. ואמרו רבותינו כי מלאך יש ושמו ירחמיאל, וכשרואה מי שבוכה בתפלתו קורא לשש מאות הממונים תחתיו הנקראים "אופנים" ויש להם פתח מיוחד אשר דרכו מעלים תפלתו ומתקבלת.

ויתפלל על בניו ובנותיו שילכו בדרך השם התורה והיראה. ויזכור מה שכתב בתנא דבי אליהו רבה פרשה יח "מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שניה ולא שלישית, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אותו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו". וכתב הרב מאורי אור כי ימי החודש אלול כולם עת רצון ורחמים. והבולם פיו משיחה בטילה יינצל ממחשבות זרות בתפלה [הרב יסוד ושורש העבודה].

ג, ממון, צדקה. יתן לעני אמיתי ולא מתחזה, לעני ירא שמים, כי זה מעיד שהשם יתברך המפרנס ולא תיכנון המשפחה. מדלג על סעודה כמקריב קרבן כי ממעט חלבו ודמו, וכמקריב קרבן, תמיד מתפלל להשם יתברך שיתן לו פרנסה. ואין ביכולתו לעשות עון.
יתפלל האדם תמיד שימציא לו השם יתברך עניים הגונים ונצרכים, וגם בנותנו מסים לרשויות יתפלל קודם לכן שכסף זה ילך למקומות קדושים וטובים. יזהר מאוד לפרוע חובותיו לאחרים, ועוד יותר צריך זהירות לשלם לפועל, לטכנאי, לנהג, לכל נותן שירות את שכרו בו ביום. ובזה מתברך בשמים. יזהר לבל יתערב פרוטה אחת גזל בממונו כי בזה יפסיד הכל חלילה. גם יפרע כל נדריו ונדבותיו לצרכי מצוה שאמר בפיו לתת לצדקה.

ד, תשובה. רצויה בכל עת, אך באלול מתקבלת עשרת מונים כי בהם התרצה השם יתברך למשה רבנו בהתפללו בהר עלינו וקיבל לוחות שניות. וביקש בעד כל הדורות וגם בעד דורינו. ויזהר מאוד גם מעבירות קלות שנכשל בהם כי נקרא "מומר" לדבר אחד, ויצייר במחשבתו תמיד כי גדול הדור עומד עליו ורואהו ויחיל ויירתע מאוד. יתנהג בשפלות ובענווה, וינהגו עמו מדה כנגד מדה,

ה, ירבה בלימוד. תהלים, משניות, נביאים וכתובים, ספר תיקוני הזוהר. גם המליצו לקרוא נעשרת הדברות בחודש זה, כי בהם כת"ר אותיות, ועל ידי כן יינצל מכרת. אך יותר מכולם הוא הער בחצות ואומר תקון חצות. כי אנחנו החרבנו בית המקדש, וכל דור שלא בנה בית המקדש בימיו הוא החריבו. וזוכה שנשמתו מקבלת פני השם יתברך שיורד בחצות ורואה אותנו ושומע קולנו.

ו, ברכת התורה. יברך בשמחה רבה. וכתב הטורי זהב שיכווין בה כי היא עריבה כנגד הכל, יותר מכל ברכה על דבר יקר חשוב ומשמח, ויכווין בה מאוד, כשאומר "ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך" ויזכה שיהיו בניו יודעי התורה ולומדיה לשמה, ובמקום שני כשאומר בברכת אהבת עולם "לא נבוש ולא נכלם" יכווין שלא יצא מצאצאיו שום צאצא שיביישהו בעולם ההוא, ובשלישי יכווין לאחר ובא לציון גואל "לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה". ויהיו צאצאיו כשרים וצדיקים. ויתפלל גם בעד ילדי ישראל כולם.

ז, מלחמה. בחודש זה היצר נלחם בכל כוחו בראותו כי נחרב כל עמלו, להיום ער ומקשיב לכל דבר במעשיו להגיב מיד, כי הוא מחפש פתח קטן לכבוש את האדם. ודרשו בזוהר הקדוש "כי" תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה"א בידך, כי גימטריא שלשים, אלו שלשים יום של אלול עם היום שלפניו, בהם ננצח אותו, ויחוס על נשמתו יפת תואר הצנועה והמצטערת על מעשיו וישוב מהם. ועל ידי תורה, צדקה, תהלים ועוד יכניע וישמיד המזיקים כולם חיילותיו של היצר. ובספר חובות הלבבות שער ה, ה. כתב בחסיד שקיבל החיילים בשובם מנצחון המלחמה ואמר שבתם מהמלחמה הקטנה התעתדו למלחמה הגדולה, מלחמת היצר וחייליו. וזכור מה שכתב הרמ"ק ז"ל כי היצר את חייליו הזוטרים שולח לחו"ל להחטיאם, אך בארץ ישראל הוא בעצמו נלחם.

ח, נקיון אישי והיגיינה. תמיד יהיו בגדיו נקיים ובעיקר הפנימיים וכך תתקבל תפלתו בהיותו קרוב לרוחניות. וכן ישגיח כי בני מעיו יהיו נקיים כי כך יתקרב גופו לשמים וישאב קדושה. ישמור על בגדיו שיהיו שלמים ובלתי מזוהמים או קרועים, שלא יתן מקום לסט"א לגעת בו ולעכב תפלתו חלילה, ישמור על ידיו לבלתי יגעו במקומות של מלמולי זיעה. גם הספרים והמחזורים יהיו מכורכים ונקיים. ומור אבי ז"ל היה עוטפם בעטיפה מכובדת ושומר עליהם ונושאם בזרועותיו בכבוד.
שאלה - 163190
לכבוד הרב מוצפי, שמענו מכת"ר בשלשת השיעורים האחרונים עצות נפלאות לחודש אלול, אפשר אם לא קשה תזכורת קצרה?
תשובה
עצות ליום הדין.
כולנו קיבלנו הזמנה לדין ביום ראש השנה בעוד כחודש. מה עושים? איך יוצאים פטורים? בעיות כלכליות, משפחתיות, זרע של קיימא, חינוך הילדים, זיווג, מציאת עבודה, בעיות בטחוניות, מלחמה חלילה, תאונות דרכים חלילה, בעיות בריאות פתאומיות חלילה. בואו נשב יחד ונחפש עצות.

א, יעשה חשבון נפש חצי שעה ביממה לבדוק, סדר התפלות, הכוונה בהם, שתיקה בבית הכנסת, זהירות בברכות לבטלה, ענית אמנים, חינוך הילדים במוסדות תורה, צניעות האשה והבנות,
ב, לא להוציא מפיו מילת גנאי, לא קללה, לא לשון הרע, לא שקר, לא דיבורים בבית הכנסת, לא דברי חול בשבת.
ג, לא יסתכל בפני רשע, מחלל שבת, פרוץ בעריות, גזלן וכדומה. כולל תמונות ודיוקנאות על השטרות, להתרחק מאייפונים, עיתונים כולל "חרדים".
ד, לא להאזין ל"תכניות רדיו", יש שם ליצנות, שריפת זמן, החלשת האמונה, יש גם תכניות עם כפירה, שירה קלוקלת, זמרים רשעים, שבשביל רייטינג שורפים נשמות קדושות של עם ישראל, שדרנים ליצנים, קשקשנים, בדיחות זולות, השוק במיטבו.
ה, שמירת זמני התפלה, קריאת שמע בזמן שחרית וערבית, מנחה חצי שעה קודם השקיעה, להתפלל במקום קבוע כמה שאפשר, לעצום עיניים בעמידה, לכווין בתפלה.
ו, לכבד את השבת, בגדים מיוחדים, אוכל מיוחד רק לשבת, מפות יפות, לחם משובח, שמחה בלב ומאור פנים, תפלות וסעודות בזמן, וללמוד הלכות שבת.
ז, ביטול תורה, העבירה החמורה ביותר, שיחות בטילות, בסלולרי, בקרן הרחוב, בחצר בית הכנסת, בטלה בבית, הקדוש ברוך הוא מצטער ובגמרא אמרו בוכה.
ח, בדיקת מזוזות, תפילין, כשרות הספר תורה לקריאה.
ט, בדיקת המעקה, מרפסות, מדרגות. סורגים בחלונות, סולם רעוע, חפצים מסוכנים, חומרים כימיים בבית ללא בטיחות.
י, רכב לא תקין, נסיעה בזהירות, אביזרי בטיחות יעילים, ציות לכללי התנועה, לאותת כשפונים, כשעוצרים, חניה כפולה גזל, רכב מעשן, מנוע רועש, חסימת מעבר, חניה על מדרכה וגרימת סכנה לילדים, זקנים ונכים.
יא, השלכת פסולת ברחוב, בחצר, גרימת זיהום. החלקה ותקלה לעוברים ושבים, עובר על שמירת קדושת ארץ ישראל, ובירושלים עיר הקודש העוון כפול.
יב, כשרות המזון. בשר חלק, עוף מהודר, מזון מעושר, הרבה יותר חמור ממעשר כספים, כי חייב לא עלינו מיתה בידי שמים, להפריש פירור חלה מכל
מין מאפה, כי לצערינו יש זילזול נורא בנושא. שלא יהיה חשש גזל במאכלו, זהירות מתולעים בפירות ובירקות.


ועשה טוב.
א, לסיים נביאים וכתובים, תרי"ג מצוות, תיקוני הזוהר עד יום הכיפורים, תהלים, לומר סליחות עם דמעות ותחנונים.
ב, כתב הרב יסוד ושורש העבודה. ללמוד תרי"ג מצוות. ייחשב כאילו קיימם, וגם יזכיר לעצמו מה לתקן.
ג, לימוד מוסר. כל יום חצי שעה, ראשית חכמה, שערי תשובה, שבט מוסר, אפילו הוא גדול בישראל.
ד, להתפלל על עם ישראל. להוריד דמעות על העניים, החולים, עקרות, בנים ובנות רווקים, על הנוער הנושר, על חילול השבת, על חילול הכותל המערבי
נפש האומה, על מופעי תועבה בחוצות ערי ארץ הקודש ובעיר ירושלים בעיקר, על הפריצות ברחובות, על בעיות גזל מרמה, מחלוקות ושנאת חינם, על הקנאה וחוסר דרך ארץ.
ה, תיקון חצות. כל חצות לילה ולפחות יתחיל בליל שני וחמישי, ויבכה על בית השם שנשרף, על ירושלים החריבה והבזויה בבתי עבודה זרה, על הריגת עשרה הרוגי מלכות במיתות משונות, על טבח ביהודים בכל הדורות, על חינוך הילדים, על שלום בית, פקידת עקרות, על צאצאיו שילכו בדרך השם יתברך.

ה, הלומד תורה בלילה. הופך מידת הדין לרחמים. מכניע את השטן, מכניע אומות העולם והמחבלים, זוכה שיזכור לימודו, נקרא בן קרוב להשם יתברך, חוט של חסד עליו כל היום, זוכה לבנים תלמידי חכמים, מלאכים מיוחדים שומרים עליו,"זוכה שהוא שולט על כל הגזירות" [זוהר הקדוש אחרי מות].
ו, הגורמים למחילת עוונותינו. שומע דרשה מפי החכם, עונה יהא שמיה רבא מברך בכוונה, שירת הים בכוונה, מקבל היסורים באהבה, נזהר בקריאת פרשת "את קרבני לחמי" שחרית ומנחה. לומד תורה לשמה לא לעילוי נשמת או לרפואת, אומר תיקון חצות, אומר בשחרית "אדון עולם", ירוץ לבית הכנסת ולשיעור תורה.

מאחל לכולנו לקיים כל זה, נכתב ונחתם בספר חיים טובים, שנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. מתפלל תמיד לשלומכם, בן ציון.
שאלה - 164182
לכבוד הרב
אני... ונמצאת בשידוך 4 חודשים עם... יש עניין שחוסם אותי מלהתקדם וזה קצת נשיות שיש בו והיא מפריעה לי. מה לעשות? תודה

תשובה
בשיטה שכתבת זה המתכון הבטוח להיתקע באמצע החיים לבד, ואחר כך כואבים ומצטערים, תתגברי ותתחזקי ותקימי בית בישראל.
שאלה - 164181
אימי מסורתית צוחקת על בעלי אברך מדברת לשון הרע על אנשים מביישת רבות בהתנהגות או דיבור לא ראויים מנסה לנצל אנשים לקבל דברים בחינם כל תחנוניי להפסיק לא מועילים איך מכבדים?!
תשובה
לא טוב לספר או לכתוב עליה לשון הרע, תתרחקי ממנה, רק תאמרי שלום.
שאלה - 164180
אחי התחתן לפני כחודש.
לצערי יש לו חבר בשם שמכניס בו יצר הרע. כיצד ניתן להרחיק בניהם להצלת הנישואין?

תשובה
חינוך מתחיל בגיל 0.
שאלה - 164179
המזרון בחדר השינה לא נח לאישתי ואין מזגן וחם לה בחדר אז רוב הזמן היא ישנה על מיטה מהרווקות שנמצאת בסלון.
בזמן שאסור לנו האם צריך להפריד מיטות ואם מותר לי לשבת במיטה בסלון

תשובה
להפריד צריך, ולך מותר לשבת בפינה בסלון. והשם ישמרכם תמיד.
שאלה - 164178
לכבוד מורנו ורבנו היקר לליבנו שלום רב.
כבוד הרב האם מותר לספר את שיער הזקן בחצי הראשון של הלילה?

תשובה
ידידי היקר, אם הנך שואל הלכתית, אין כאן איסור. אך אם כוונתך על פי הקבלה יש בהחלט בעיה, כנזכר בכמה מקומות בזוהר הקדוש כי שיער הוא דין, וכתבו כל המקובלים שאין להתגרות עמהם בלילה.
וכתב רבנו האר"י ז"ל בשער מאמרי רשב"י פרשת תרומה, כי שערות הזקן תלויים מהם הדינים התחתונים והם כופים הדינים כיין השקט על שמריו ויש לדין אחיזה בזקן יותר מבראש והם קשים". ומקורו מדברי הזוהר הקדוש באדרא רבה.
שאלה - 164177
קראתי בדמעות את דברי העורך לאותה אחת שמנסה להעיז פנים כנגד האמת, תודה לך שאמרת את האמת להגן על דברי הרב שלא פוחד לומר את האמת ולגלות לציבור את חומרת העוון בכנסים האלה, תודה!
תשובה
הרפורמים נמצאים היום מעורבים בתוך הציבור הנקרא "חרדי". ונושאים שם השם לשוא, ועושים מה שליבם חפץ, ואומרים לית דין ולית דיין חס ושלום. והציבור התמים הולך שולל וחושב שזו דרך השם, ובחודש אלול חודש התשובה ופשפוש המעשים, במקום לעשות בדק בית, משמיעים כלי נגינה שירה וזמרה ומבלבלים את התמימים.
תודה לך, העורך.
שאלה - 164176
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברצוני לשאול האם עדיף שבנות לא יגזרו לילד של חלאקה (כמו אחות של הילד)

תשובה
אין בכך שום בעיה, ואנא עם קדוש אל תתפשו לשמועות דמיוניות.
שאלה - 164175
לכבוד מו"ר שלום רב
למדתי שיש לערות בשבת מים מכלי ראשון לכוס ואחר כך לשים שקית תה או קפה. חבר אמר שהרמא קבע שיש בישול אחר אפייה בכלי שני והתה והקפה עברו אפייה ולא בישול. מה הדין

תשובה
נכון מאוד, שקית התה עברה אפיה ולא בישול, לכן אנחנו מכינים התמצית קודם השבת, אם כי אינו בריא משום הקפאין שהוא מכיל.
שאלה - 164174
לכבוד הרב שלום
היכן כדאי ללמוד בסמינר בית יעקב במקצוע הנדסאים אך העבודה בעיתית או ללמוד בסמינר שתחת מכללה חרדית מקצוע ריפוי בעיסוק שהעבודה יותר מתאימה?

תשובה
גדולי ישראל אסרו את המכללות.
שאלה - 164173
שלום לכבוד הרב
עשינו מנגל ושמו קודם בשר ואחרי זה ניקינו תרשת ואז שמנו דגים אני אכלתי רק מהדגים האם מותר לאכול אחרי זה חלב או שאני בשרית?
תודה רבה

תשובה
סכנה יש בכלי שצלו או בישלו בשר ואחריו דג. אלא אם מיקוהו כהוגן מכל פירור קטן.
במצב הנוכחי סומכים על דברי הש"ך ביורה דעה סימן פ"ט, י"ז שאינו מצריך להמתין שש שעות.
שאלה - 164172
שלום לכבוד הרב אבי נפטר רציתי לדעת כיצד לנהוג ב11חודש האם לעדות סעודה או בשנה.
תודה רבה.

תשובה
לא עושים אזכרה באחד עשר חודש, לא עושים סעודה "לעילוי נשמת", מסכן הנפטר מה מנוחה נותנים לו בסעודה? הוא צועק ומתחנן תלמדו תורה, שלמדו הלכות שבת, תתפללו בזמן כל יום, תעשו תיקון כרת כל הלילה ויתכפרו לי עווונותי. אבל הם רוצים אוכל ועוד אוכל.
שאלה - 164171
לכבוד הרב שליט"א קראתי פה תשובתך ונראה שהטעו אותך הכנסים ממש מחזקים ונכון שיש גברים אבל לא יושבים איתנו ונכו שהעלו בן ובת אבל הרבנית ממש מחזקות.
תשובה
א, מסכנה ואומללה, לא מבינה בהלכה מאומה, ומחזקת דור פרוץ ולהקת מטופשים, ועוון כולם בצווארך,
ב, אפילו פסוק בתורה לא למדת, אינך יודעת איזה עוון חמור הוא זה, ואיזה עונשים נוראים יש בעולם הזה ובעולם הבא,
ג, חושדת במעלת מורנו ורבנו שיכתוב ללא בדיקה וללא אחריות, ומעיזה להיות מלמדת גדול בישראל מה מותר ומה אסור?
ד, עדיין לא חזרת בתשובה ולא קיבלת חינוך יהודי אמיתי,
ה, מחזקת חצופים, ליצנים, מבטלי תורה ויושבי קרנות.

גם שחקנים ליצנים שדרנים וקומיקאים מחזקים, כן את יצר הרע. האם הילדים של המשתתפות אתך לומדים תורה או חלילה..... בבקשה לא לטמאת את האתר הקדוש הזה.
הכותב בכאב נורא העורך. אין מחילה למי שמחטיא את הרבים.
שאלה - 164170
שלום לכבוד הרב אפשר לדעת מה הסיבה שקבלת קצבאות מביטוח לאומי ומלגות של כולל לא צריך להפריש מעשרות
תשובה
עליך ההוכחה שאתה בא להוציא ממון שלא כדין, תאמר לי מה הסיבה שכן.......
שאלה - 164169
לכבוד מו"ר שליט"א.משפחה ידועה ועשירה.ידועים כתומכי תורה גדולים אני הבכורה וכל הזמן חברות אומרות לי להזהר מעין רעה.מאוד צנועים ולא מנקרי עיניים .לפחד מזה לעשות משהו?
תשובה
אין להם על מה לדבר, אל תתייחסי לדבריהם, השם ימרכם.
שאלה - 164168
לכבוד הרב
רציתי להודות לרב על העיצה שנתת לנו על הצורך של אשתי לנתוח לפי המלצה של רופא אחד התיעצנו עם רופא בכיר מאוד שאמר אין דחיפות לנתוח עם מנוחה של חודשיים מצבה יכול להשתפר

תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 164167
לכבוד הרב שלום, 4 ילדים ב"ה נולדו בניתוח,לדברי פרו' מומחה, כל כניסה להריון היא סיכון הן לאם הן לעובר אלא אם יעשו ניתוח "לתקן" כביכול האם לקחת מניעה, רוצים עוד ילדים,
תשובה
בנושא רציני זה יש לגשת אישית לאחד מפוסקי הדור.
שאלה - 164166
שמעתי בשידור חוזר את הנס שנעשה לכת"ר יהי רצון שכב יזכה לראות פני משיח בבריאות אגב חכם יעקב היה אומר רואים נהג נוסע במהירות בע"ש כשילדים כבר ירדו לשחק בכביש לירות לו בגלגלים
תשובה
אולי אמר להלכה ולא למעשה, כי יושיבו את המסכן בכלא, ואת המתפרע ינשאו וירוממו.
שאלה - 164165
לכבוד הרב שלום רב
קראתי שאדם יכול לבדוק את מזוזותיו בעצמו לעבור על הכתב ולראות אם האותיות שלמות ובספק להראות לרב האם זה נכון ורצוי?

תשובה
אם הוא אינו בקי בהלכות כתיבה, בחסירות ויתירות, הרי זה דומה לקורא להבדיל דו"ח רפואי בסינית.
שאלה - 164164
לגבי גריל שאפשר לאפות בו החלק התחתון מחבת רגילה והעליון מחבת חשמלית כשאופה מניחה את המחבת העליונה על התחתונה ומחברת לחשמל, אם צריך לטבול את המחבת התחתונה שהיא לא חשמלית?
תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 164163
לכבוד הרב שלום רב
בני מצא לפני חצי שנה ויותר שעון האם צריך לעשות השבת אבידה?
וגם מצאתי עגיל קטן שייתכן זהב מה דינו?
תודה

תשובה
בהחלט כן. מצוות השבת אבידה.
שאלה - 164162
לכבוד הרב שלום רב
אם שכח לברך ברכת בורא נפשות , ויצא מחוץ למקום האכילה
ראשיי לברך ברכה אחרונה במקום שנזכר ?

תשובה
לכתחילה יחזור לשם ויברך, ואם התרחק יברך מיד במקום שנזכר.
שאלה - 164161
לכבוד הרב שלום רב
האם כהן שנכנס לבית הכנסת והציבור בתפילת חזרה במודים האם יכול לעלות לדוכן או שהיה צריך לעקור ברצה?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 164160
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
1. מה המקור המדויק לדברי הש"ך ביו"ד סי' רע"ז בשם חכמי האמת שיש מלאך שמשכח תלמודו של אדם שמשאיר ספר קודש פתוח?

תשובה
עיין בשו"ת מבשרת ציון. תודה.
שאלה - 164159
שלום לכבוד הרב
לאחר אלף מחילות מזמנו של הרב, אם אפשר בבקשה לדעת היכן הרב קונה אורז יסמין טרי בירושלים? לוקח לי למעלה משעה לברור כוס אורז חד פעמית. בריאות איתנה ותודה רבה

תשובה
תקנה מחנות שהמלאי אצלם מתחלף כל חדש חדשיים, ויש שם קונים רבים יותר.
שאלה - 164158
לכבוד הרב
בקדושת כתר צריך לשים היד על הפנים בשמע ישראל?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 164157
לרב המיוחד שלום, צהבת בדרגה 15 מחר יום ג' אמורה להיות ברית
מה אפשר לעשות בכדי שלא ידחה?
והאם עושים הערב ברית יצחק?
ואם יידחה חס וחלילה עושים שוב ברית יצחק ערב לפני?
תודה לרב.

תשובה
אסור לעשות ברית.
שאלה - 164156
לכבוד הרב שלום רב
זכה בכסף בירושה ונתן חלק לבנו לקניית דירה. מי צריך לתת מעשרות על חלק זה? האב? הבן? או שניהם?
תודה

תשובה
החלק שנתן הוא המעשר. והבן אינו צריך לעשר.
שאלה - 164155
שלום לכבוד הרב
מה צריך לעשות בשביל להיתקבל לישיבה טובה???

תשובה
בחור טוב מוצא ישיבה טובה.
שאלה - 164154
בחורה צדיקה בתכלית מעבר לרגיל, כל חייה במוסדות חרדים, הוריה חזרו בתשובה כשהיתה בת כמה חודשים (כנראה בת הנ'), האם במצב זה בשדוכים ראויה לכהן יר"ש צדיק, או להעדיף הצעה אחרת
תשובה
בהחלט כן. היא טובה ומבורכת ככל בנות ישראל.
שאלה - 164153
בראש השנה תפילה בבכי היא תפילה שונה היא יותר מעוררת את הלב ובכוונה הרבה יותר גדולה מתפילה ללא בכי.
האם אני יכול לכתחילה לעורר את עצמי לבכי.
בפרט ראיתי למה שכתב הגאון חיד"א.

תשובה
עיין שופר בציון שמותר להוריד דמעות.
שאלה - 164152
לעורך החשוב רציתי לדעת בבקשה אם הרב קיבל את סליחתי..חשוב לי מאוד אנחנו אוהבים את הרב מעומקא דליבא.לא רציתי להכביד על הרב מחילה אם עשיתי טעות
תשובה
קיבל גם קיבל. אינן עלין שום אשמה תבורך משמיים.
שאלה - 164151
לכבוד הרב
שלום רב , מה הדין גרוש וגרושה שמתחתנים האם יש הבדל במספר הברכות בחופה והאם יש הבדל לימי השמחה לאחר החופה
האם הילדים יכולים להיות נוכחים בעת החופה ?
תודה

תשובה
כמו כל חופה ללא חסרון. אם שניהם גרושים רק יום אחד 24 שעות. ילדים יכולים להיות נוכחים.
שאלה - 164150
לכבוד הרב
שלום רב מורי ורבי! רשום בשולחן ערוך שאדם יוצא מהבית כנסת יצא לאט השאלה מה קורה בשבת שהמשפחה מחכים לקידוש גם לצאת לאט או שאפשר ישר לצאת מהר?

תשובה
מה שאמרו לאט פירושו לא לרוץ אך יכול למהר. תודה לך.
שאלה - 164149
לכבוד הרב
בית הכנסת עושים הילולה לבן איש חי עם סעודה ודברי תורה ללא מוזיקה. לאבל בשנה על אביו מותר להשתתף?

תשובה
אסור לאכול בבית הכנסת. ביום פטירת צדיק מתענים. וכנזכר בשלחן ערוך. הספרדים המקוריים מעולם לא ערכו סעודות ביום כזה. זה מנהג שהתחיל בזמנינו ולא על ידי חכמים אלא......
שאלה - 164148
לכבוד הרב
מה הדין של "שאינו רשאי להגביה קולו יותר מן המברך".
במה מדובר? בכל התפילה או בקטעים מסויימים בתפילה כגון: קדיש אמנים וכו.. ומה מקור הדין?
תודה רבה לרב

תשובה
בכל דבר וענין.
שאלה - 164147
לכבוד הרב: קניתי עוגה שנקראת קרםשניט התחתית והאמצע אפוייה. באמצע ולמעלה קרם
שאלתי אם אכלתי חתיכה של 27 גרם האם אני מברך על המחיה. כי מתוך 27 גרם חצי מזה קרם

תשובה
היום השיבו לך.
שאלה - 164146
לכבוד הרב
למדתי עם חברותא ש"ע ונאמר שברכתו של ממתק קוקוס הוא ב. פרי העץ לדעת הגר"ע יוסף.
ראיתי באתר דעת הרב מכיון שנטחן ויש חומר נוסף ברכתו שהכל.
האם דעת הגר"ע גם לברך שהכל?

תשובה
שקר. אני העבד הגשתי לו בידי ובירך שהכל.
שאלה - 164145
כבוד הרב שליט"א רפואה שלימה
עושה תהילים לילדות בשבת. ב"ה אנשים תורמים לי לתהילים כסף
קרובת משפחה רוצה לעשות תהילים ביום חול אך אפשרות כלכלית האם אני יכולה לתת לה מהתרומות

תשובה
אפשר.
שאלה - 164144
שלום לכבוד הרב
האם מותר לחוזר בתשובה להגיע רק לחופה של אח הקטן,(החתונה לא בהפרדה ,אולי יהיה קצת בחופה).תודה

תשובה
רק בשעת הברכות ולצאת. לא למרוד בקדוש ברוך הוא.
שאלה - 164143
בס''ד
תודה למי שאמר והיה עולם על מורינו הרב בן ציון מוצפי בנן של קדושים ולהעתיר עבור הרב וב''ב שנה של בריאות איתנה זיכוי הרבים והפצת הספרים אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך

תשובה
תודה לכם.
שאלה - 164142
לכבוד הרב מוצפי שליט"א כל שנה באלול אותם הויכוחים בבית.כנס נשים כל ערב כנס נשים בהיכל נוקיה עם גדולי הדור והרבניות שומרים גברים.שום צניעות הכל מותר.שבור לב
תשובה
אין עם מי לדבר.
שאלה - 164141
לכבוד הרב
מחילה ילמדנו רבינו,כאשר מתפללים לבנים זכרים, הנני מבקש : "בנים זכרים הגונים ובריאים בנפשם רוחם ונשמתם", האם צריך להוסיף ובגופם ?
בברכה והצלחה ובריאות איתנה.

תשובה
בנים זכרים בריאים ועוסקים בתורה ובמצוות, יראים ושלמים.
שאלה - 164140
לכבוד הרב שלום רב
הרב שלנו נוהג לומר יג מידות בפתיחת היכל של ראש השנה בשני הימים האם להגיד איתו או לא?.תודה תיכתב לחיים טובים וארוכים

תשובה
טוב להימנע.
שאלה - 164139
שלום לכבוד הרב,
האם ראוי לנשים לבוא לסליחות כל בוקר?

תשובה
ראה באתר לעיל לא מומלץ.
שאלה - 164138
לכבוד הרב
הגעתי בעשר דקות איחור לסליחות הציבור סיים רחמנא. אני רוצה להשלים על מנת שיהיה לי את כל הי"ב אלפא ביתא. האם מותר להשלים כי אני בתוך מניין או אסור כי זה בארמית?
תודה

תשובה
אין צורך.
שאלה - 164136
לכבוד הרב שלום רב. חמי נפטר לפני כחודש וחצי.. א.מה כדאי לקרוא על קברו כאשר אני עולה בתוך השנה? ב. מהם הימים הראויים ביותר לעלות בתוך השנה לבית העלמין? תודה רבה לרב
תשובה
תרכוש לך ספר קטן הנקרא "עילוי נשמות" ותקרא בו שם. לא טוב לעלות יותר מיום ערב ראש חודש.
שאלה - 164135
יום א יש לי ולבני ב7:15 ב.דם וצריך לצום 12 שעות,בגלל שבנותיי בחופש מסתדר לי ביום זה ורק בבוקר שהבן לא יפסיד תת ולא אאחר לעבודה.יום א אחכ יש לי תור למומחה
מה לעשות עם סעודה 4?

תשובה
לפי הוראות הרופאים.
שאלה - 164134
שלום לכבוד הרב
אדם לא דתי וב״ה יתחזק, מברך על מאכלים ללא כיסוי ראש, האם יש איסור בדבר? האם יכול בנתיים להמשיך כך? האם יוצא ידי חובת ברכה? האם ניתן לענות אמן? תודה רבה.

תשובה
לעודדו ולענות אמן על ברכותיו.
שאלה - 164133
לכבוד הרב: מחילה רוצה להבין האם יש הבדל בין עוגה בחושה לעוגה ששמים את הקרם לאחר האפייה לגבי ברכה אחרונה. והאם על פי הנלכה אם אני מברך מזונות אני יכול לברך נפשות על העוגה
תשובה
העיקרון ממה מורכב הבצק.
שאלה - 164132
ילמדנו מורנו ורבינו, מה מתרחש מבחינה רוחנית בעת היריון על בת? האם גם אותה מלמד מלאך את התורה? האם יש מעלה להביאה למקום תורה ותפילה (בן יהוידע חגיגה ג,א) או שמא רק בבנים?
תשובה
המלאך מלמדה כל מה שהיא צריכה לדעת. אין ענין להביאה לשיעורים כי היא תפריע את השומעים.
שאלה - 164131
לכבוד הרב שלום רב בעלי ביצע הו"ק תרמנו תקופה ארוכה,לארונה יש פירסום שיש שם חשד לשחיתות ,שאלתי אם אפשר לבטל את ההו"ק?אני צריכה לעזור בתשלום לאימא שלי
תשובה
בוקר טוב יקירים. זה שנים אחדות שהדבר ידוע בציבור. תמשיכו ״לתרום״ לשודדים. והעניים ימשיכו לרעוב.
שאלה - 164130
לכבוד הרב: אכלתי כזית עוגה בירכתי מזונות. לאחר מכן הבנתי שחצי ממנה התחתי היה עוגה
וחצי ממנה למעלה קרם. האם במצב כזה לא מברכים ברכה אחרונה למרות שבירכתי מזונות

תשובה
אם אכלת חתיכת מאפה השוקלת 27 גרם אתה מברך על המחיה.
שאלה - 164129
שלום לכבוד הרב
לידי במניין בן אדם קבוע מתעסק בטלפון כל חזרת הש״ץ . האם זה ראוי שאדם כמוני יעיר לו על זה? כואב לי עליו, כי אני יודע מה החומרה של זה, ושגדול עוונו מנשוא.

תשובה
אל תתעסק במה שאחרים עושים, תאמר ברוך שלא עשני שוטר.
שאלה - 164128
לכבוד הרב: ביום שבת שבת חתן בבית הכנסת לאחר התפילה עשו באולם קידוש וברכות. לאחר מכן חזרתי הבית ולא ידעתי אם אני צריך לעשות שוב קידוש ושוב סעודה אם הרב יכול להסביר את ההלכה
תשובה
אם בנ הבית לא שמעו קידוש, אתה חוזר ועושה קידוש, ורק אם אתה לבדך נמצא אתה אוכל מיד כי קידוש עשית בבית הכנסת.
שאלה - 164127
לכבוד הרב:לגבי בורקסים האם המילוי של התפוח אדמה או הגבינה או כל מילוי אחר מצטרף לברכה אחרונה?
תשובה
לשיטת השלחן ערוך המילוי אינו מצטרף כלל, אלא נטו העיסה או המאפה. לשיטת המגן אברהם ז"ל ובני אשכנז הם מצרפים את המילוי.
שאלה - 164126
לכבוד הרב:מה ההגדרה של שוחד אם הרב יכול להסביר. אני מרחיב את הבית ונתתי לעובד עירייה הממונה על כך כסף כדי שיזרז את התהליך מכח תפקידו. האם עברתי על נתינת שוחד.
תשובה
אין שום שייכות לחקי תורתינו הקדושה, לבין חקים שהמציאו בני אדם ומשנים אותם כפי משב הרוח והאקלים מדי פעם.
שאלה - 164125
שלום לכבוד הרב האם יש עניין לעלות לקבר של האבא או של האמא בחודש אלול תודה כבוד הרב
תשובה
ככל שנמעיט ללכת שם נכון וטוב.
שאלה - 164124
שלום לכבוד הרב, יש לי שעון שקניתי לחתונה קרוב לאלפיים שקל. רובו כסוף עם זהב, עונד אותו רק בשבת, ועושה לי הרגשה טובה. מה שהרב אפסוק אעשה. האם להפסיק לשים אותו?
תשובה
לכבוד שבת מצווה ומותר.
שאלה - 164123
שלום לכבוד הרב
אחדשה''ט
1 האם בוידוי מכים על הלב גם באותיות הכפולות
2 בכוונות המובאים בספרי מו''ר כל אחד ראוי לכון גם להמון העם אפשר ללמד
דבוקים בתורתו איישר חיליה לאוריתא

תשובה
גם באותיות הכפולות מכים על הלב בעדינות. סך הכך כ"ז הכאות.
הכוונות הללו נקראות כוונות "פשוטות". ומותרות לכל ירא שמים.
שאלה - 164122
שלום לכבוד הרב
אדם שלא יכול לעמוד כל המוסף בראש השנה מבחינה רפואית. עדיף ימשיך ברצף את העמידה? או שכשיגיע לתקיעות ישב ,התוקע יתקע הוא יעמוד וכן על זה הדרך.
תודה לרב

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 164121
שלום לכבוד הרב, ראיתי מה שכתב הרב בענין שאסור לדרוך על הקברים, ורציתי לדעת מה המרחק שצריך להיות עפ"י ההלכה בין קבר לקבר, או שאין לזה שיעור? וכן בקבורה בקומות.
תשובה
כתב במסכת שמחות [ברייתות מאבל רבתי פרק ב, הלכה ד] "אין נותנין שתי ארונות זה על גב זה, ואם נתן כופין את בעל העליון שיפנה, שאין נוהגין בזיון במתים. ודוקא בנוגעין אבל בשתי קברות זה למעלה מזה וקרקעיתו של עליון מפסיק בינתים ששה טפחים מותר".
וכן הוא בשולחן ערוך יורה דעה [סימן שס"ב, ד] שפסק "אין נותנין שתי ארונות זה על זה, ואם נתן, כופין העליון שיפנה. ואם יש ביניהם עפר ששה טפחים, מותר". ומקורו בשו"ת רב האיי גאון ז"ל.

ודע, כי אמנם הגירסא בכמה מקומות היא שלשה טפחים הפסק, וכן הוא בתורת האדם להרמב"ן ובבית יוסף, אך כתבו הפרישה ועוד שיש טעות סופר בהעתקה, וצריך לומר ששה טפחים, ולמעשה כתבו המפרשים שגם הגירסא שלשה יב בה מן האמת והכוונה שלשה מכאן ושלשה מכאן כפי שתראה בסמוך.

וכתב הטור ז"ל יורה דעה [סימן שס"ג] "נשאל לרבינו האי גאון מערות שיש בהן כוכין שמכניסין שם המתים, ובשעה שמכניסין שם המת מלקטין העצמות משם, ומערבין אותם ומניחין אותם בגומא שבמערה אי שרי או לא, וכן בית הקברות שנתמלא ואין להם מקום וחופרים בקברים הישנים ומניחין העצמות לבד אי שרי אי לא, והשיב דשלא כדין עבדי דהא חיישי רבנן למקום תפישת שני מתים, אלא צריך שלא יהא בין מת לחבירו פחות מששה טפחים ג' לזה וג' לזה ולענין בית הקברות שנתמלא ודאי אי ליכא דוכתא אחריתי אפי' שיהא רחוק משם מה יעשו אי אפשר ליה למשבקי למת בלא קבר אבל אי איכא דוכתא אחריתי אפי' בטירחא בדוחקא ילך שם ולא ינוול המתים וכמה בתי קברים שנדחקו המתים ודנינו שלא יקבר שם אבל ודאי אם יכול להעמיק שיהא הקבר בעומק ויהא בין מת למת ו' טפחים ש"ד אף על פי שזה למעלה מזה ע"כ". וכזאת מצינו שכתבו בשם רב האיי גאון ז"ל, רבנו יצחק אבן גיאת ז"ל [הלכות אבל עמוד רנ"ז], תורת האדם להרמב"ן ז"ל ועוד.

וכתב הש"ך [שם ד] "כתב הב"ח דאפילו אי אפשר לקבור במקום אחר ולכן צריך למחות בקהלות שהקוברים עושים כן שלא ישימו זה על זה אלא בדאיכא בבירור הפסקת ששה טפחים, מיהו אם אי אפשר לקברו בענין אחר ודאי שרי וכן משמע מתשובת רב האי גאון שהביא הטור בסי' שאח"ז ופשוט הוא". וכתב בביאור הגר"א ז"ל "ששה טפחים. טור אבל בתורת האדם כתב שלשה טפחים אלא שכתב שם ונשאל מר' האי כו' והשיב כו' ואי אפשר שלא יהא בין מת לחבירו ששה טפחים שלשה לתפוסת זה ושלשה לתפוסת זה כו' ועיין רשב"ם בב"ב ק' ב' ד"ה ושנים כנגדו כו' וה"ה למעלה".
נמצא כי המרחק שבין קבורת נפטר אחד לשני צריך שיהיה ששה טפחים שהם 48 סניטימטר, והם 24 לכל אחד ואחד.
וכן הוא בתשובת החכם צבי סימן קמ"ט, ובחידושי רבי עקיבא איגר ז"ל. וערוך השלחן שס"ב, ז.
ועיין בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן רל"ג, שכתב שלכל נפטר נותנים דופן בעובי של שלשה טפחים, ובסך הכל יש מרחק של ששה טפחים ביניהם.

וכן מצאתי שכתב הגאון רבנו יצחק יעקב וייס ז"ל בשו"ת מנחת יצחק חלק ז סימן קד "דאיתא בטור שם תניא באבל רבתי אין קוברין שני מתים זה בצד זה אלא אם כן היה דופן הקבר מפסיק ביניהן וכו', ובבית יוסף הביא ממה דתנן גבי כוכין אמה בינתים חצי אמה לדופן הכוך, ותנן רשב"ג אומר הכל לפי הסלע, הלכך מרחיקין בכדי שיעמודו כוכין ולא ליתי לאינפולי לפי הארץ עכ"ל, ועי' בש"ס (ב"ב ק"א) ובטוש"ע (חו"מ סי' רי"ז), ועוד הביא הטור שם דאין נותנין ב' ארונות זע"ז, ודוקא שאין ביניהם עפר ששה טפחים וכו', וכ"כ אח"כ (סי' שס"ג) בשם תשו' רבינו האי דבין זה אצל זה או זה על זה, צריך ששה טפחים ג' טפחים כדי תפישה לזה, וג' טפחים כדי תפישה לזה עיין שם, והב"י (בסי' שס"ב) הביא בשם ת"ה דזה על זה סגי בג' טפחים בינתים, וכתב הב"ח דהוא טעות סופר וצריך לומר ו' טפחים, ובחידושי הגהות שם כתב לפרש דברי התורת האדם דרצונו לומר ג' טפחים לזה וג' טפחים לזה עיין שם".

לסיכום הדברים, בכל קבורה הן מהצדדים, הן זו על גבי זו שהם קבורה בקומות צריך שיהיה הפסק חלל ריק, או עפר מלא בעובי ששה טפחים שהם 48 סנטימטר, וצריכים לעמוד ולהקפיד הקרובים על כך שכך יבצעו הן אם קוברים בקרקע רגילה הן בקומות. ויהי רצון שיבולע המוות לנצח, ויחיו מתינו הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל.
שאלה - 164120
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הייתי בבית העלמין בצפת, וכשהלכתי לכמה קברים שמחוץ לגשר המוצב שם לכמה צדיקים מפורסמים, מצאתי שאין מקום להגיע אלא כשדורכים על קברים ישנים האם מותר?

תשובה
ידידי יפה שאלת, מעיקר ההלכה אסור לדרוך על הקברים, מכמה טעמים. והמצב בארץ בכמה ערים עתיקות מאוד לוקה בחסר, וכמה פעמים השתדלתי בענין עם כמה גדולים והעליתי חרס בידי.
בעיקר הבעיה ישנה בהר הזיתים בירושלים שם כפי המובא בספרי יומני מסעות יש קברים שלש קומות זו על גב זו, וכן המצב דומה בעיר צפת, ומעט בטבריה, בחברון לא ידוע לנו על תקלות ממשיות.

לעצם השאלה ההלכתית מצינו שכתב בהגהות אשרי [מועד קטן פרק ג, סימן ע"ט] בשם האור זרוע, שאסור להשען על המצבה, וכן אסור לדרוך על הקבר משום דאסורים בהנאה. ועיין בבית יוסף [שס"ד] ובש"ך [שם ג].
והטור יורה דעה [סימן שס"ד] כתב "קבר אסור בהנאה ודוקא קבר של בנין אבל קרקע עולם של קבר אינו נאסר. כתב ה"ר ישעיה שהעפר שמכסין בו המת בתוך הקבר אסור בהנאה דתלוש ולבסוף חיברו הוא וחשוב כתלוש ואיזה קרקע עולם כגון החופר כוך בסלע שהוא קרקע שלא נתלש. ואינו נראה אלא העפר נקרא קרקע עולם אפי' תלשו ואח"כ החזירו דהא לא משכח תלמודא לימסר אלא בקבר של בנין וכן דעת א"א הרא"ש ז"ל. וכתב ה"ר ישעיה עכשיו שקוברין הקטנים בקברי הגדולים באיסור הן עושין שקבר מת אסור בהנאה אפי' לקבור בו מת אחר וגם לישב על הקבר אסור ועל האבנים שמכסין בו הקבר או על עפר הקבר דכולהו כתלוש ולבסוף חיברו דמי".

והגאון הב"ח יורה דעה סימן שסד] הביא דברי הרב רבי ישעיה ז"ל וכתב
"פירוש לישב על הקבר של בנין או על עפר הקבר שמכסין בו המת בתוך הקבר דכולהו כתלוש ולבסוף חיברו דמי. וכתב ב"י מה שנתן טעם משום דקבר מת אסור לקבור בו מת אחר לא היה צריך לטעם זה דבלא טעם זה אסור מפני כבוד המתים כמו שנתבאר בסימן שס"ג עכ"ל ואיכא לתמוה דאיפכא הוה ליה להקשות דלא היה צריך לטעם שאמרו מפני כבוד המתים שאינו אלא איסור דרבנן כיון דמדאורייתא אסור בהנאה כדילפינן מגזירה שוה דעגלה ערופה וכן כתב רש"י להדיא בפרק נגמר הדין (מז ב ד"ה פינהו) בקבר המזיק את הרבים דמותר לפנותו פינוהו מקומו טהור ואסור בהנאה וז"ל מקומו טהור דלא גזור עליה מפני הנזק ומיהו אסור בהנאה דאיסורא דאורייתא היא ולא פקעה עכ"ל אבל נראה דזה וזה לא קשיא כלל דפשיטא דאיסורא הנאה דאורייתא אינה אלא הנאה שנהנין בה החיים אבל לקבור בה מת אחר שרי מדאורייתא אלא דחכמים אסרוה גם בהנאה זו מפני כבוד המתים והרב רבי ישעיה שכתב שקבר מת אסור בהנאה אפילו לקבור בו מת אחר היינו לומר דאסור בהנאה מדרבנן לקבור בו מת אחר מפני כבודו של מת מיהו מה שכתב וגם לישב על הקבר אסור וכו' משמע דאיסור דאורייתא נמי אית ביה כדפירשתי".
נמצא שני טעמים יש לאסור לדרוך על הקברים, הן משום שקבר אסור בהנאה, והן משום בזיון המתים.

עוד כתב הגאון הב"ח ז"ל שם "וזה לשון הרב רבינו ירוחם (נכ"ח ח"א רכט ב) בנין שעל הקבר אסור לישב עליו דאין יושבין על ציון הקבר אבל במקום שנוהגים בני משפחה לישב נהגו בהן היתר מטעם שעל דעת כן בונין אותו ולפיכך מותר עכ"ל גם בהגהות אשיר"י כתב דכל מה שנעשה לצורך המת ולכבוד המת אסור בהנאה ומתוך כך אסר למכור מצבה שנשברה ולפי דבריו אסור להשען על המצבה ואם כן אסור לדרוך על גבי בית הקברות משום דאסור בהנאה עכ"ל ואף על גב דב"י פסק כהרא"ש דהתיר במצבה כבר נוהגים איסור אף לדרוך על גבי בית הקברות כל שכן לישב או להשען ואין להקל במקום שנוהגים איסור וכך מצאתי בהגהות מהרש"ל (לטור) וזה לשונו וגם לישב על הקבר אסור וכו' וכן נוהגין העולם איסור".

וזכור לטוב אדוני אבי ז"ל כשהייתי מתלווה אליו לקברי הצדיקים בהר הזיתים בירושלים והיה עובר בין הקברים כדי להגיע לאיזה צדיק, היה אומר שכל השבילים וכן הרווחים שבין הקברים הם על גבי מתים, והיה נוהג בכל ארבע אמות לומר "הנני מבקש מחילה מכם". וכן היה עושה כשהיה בצפת בבית העלמין שם.
ולכן יש להזהיר מה שיש נוהגים מנהג בורים שמביאים מיני מאכל ומניחים על המציבה ואומרים שאוכלים לעילוי נשמתו איסורא קעבדי, שמלבד האיסור להכניס מיני מאכל לבית הקברות משום ששורה עליהם רוח רעה, יש עוד רעה חולה שמשתמשים במציבה כשלחן לעריכת מאכלים וזה אסור כמפורש כאן.

ועיין עוד בשו"ת יביע אומר חלק ז יורה דעה סימן לד] שכתב "והכי נקטינן לאסור לישב על העפר שעל הקבר, ונכון להזהר שלא לישב גם על המצבה, ואף על פי שהב"י פסק כדברי הרא"ש שהתיר לישב על המצבה, מ"מ כבר נהגו איסור לדרוך על גבי הקברות, וכל שכן לישב או להשען עליהם. וכמ"ש הגהות אשרי בשם האו"ז. וכ"כ מהרש"ל בהגהותיו שאסור לישב על הקבר, וכן העולם נוהגים איסור בזה. עכת"ד. וכ"כ הפרישה (בסק"ד) בשם מהרש"ל. גם בשו"ת יד אליהו מלובלין (סי' צד), הובא בפתחי תשובה (סק"ב), כתב, שאסור ללכת על גבי הקבר משום כבוד המת, אף שמדין איסור הנאה אין לאסור. ע"ש. והגאון הנצי"ב בשו"ת משיב דבר בסוף חלק יו"ד (בהל' אבל אות ה, דפ"ט ע"ד) כתב, ולענין הליכה על הקברות יש בזה משום בזיון המתים".
ונזכה במהרה לראות התחית המתים בעגלא ובזמן קריב.
שאלה - 164119
לכבוד הרב שלום רב
כתוב במחזור לוורנו שלפי האריז"ל אין לומר אשמנו מכל עם אחר הוידוי הסליחות. האם צריך לאומרו או לא?

תשובה
אין לסמוך על אלו הדברים, כי אדרבה על פי הקבלה הוא אחד מי"ב אלפא ביתא שיש לנו בסליחות. גם הוא חובר על ידי אנשי כנסת הגדולה עם הפרקים הקודמים אנשי אמונה ועוד.
ואין בו משון וידוי כפול, ועיין תרחם ציון עמוד ר"ד. ומשמעותו אינה וידוי אלא תחנונים בלשון שאלה וכי אשמנו מכל עם?
שאלה - 164118
לכבוד הרב
הרבה פעמים בתפילה נכנס בראשי מחשבות זרות, פעמים נושאי של תורה, פעמים נושאי של עבודה...
מה צריך לעשות כדי להתפלל בכוונת הלב בלי מחשבות אלו?

תשובה
יש כמה עצות טובות. א, הרמ"ק ז"ל כתב יאמר קודם התפלה פסוק אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. וטוב לאמרו שבע פעמים.
ב, ובשם הרב ראשית חכמה כתבו שיאמר בפיו שלש פעמים פי.
ג, עוד כתבו כי ישתוק באמצע התפלה עד שתעבור המחשבה הזרה.
ד, הרב ראובן לנדא ז"ל כתב שיצייר במחשבתו דמויות הצדיקים ויועיל.
ה, גם מסירת מודעה שכתב רבנו יוסף חיים ז"ל לבטל מראש כל מחשבה שהיא נגד רצון הבורא יתברך.
שאלה - 164117
לכבוד הרב
מה הפירוש של מילים 'חסיד' ו'חסידות' ?
האם זה תלוי במקום מאיפו בא המשפחה מחו"ל?
הנהגות בעבודה השם?

תשובה
איני לפי מה היום קוראים כינויים ותוארים. במקורות במקרא ובתלמוד. ״״צדיק״ הוא אדם הנוהג על פי הצדק והיושר. ושומר על ההלכה במדוייק. למעלה ממנו הוא ״חסיד״ שכל עניניו הם לפנים משורת הדין. ועושה הכל יותר ממה שהיה חייב לעשות הן בעבודת הבורא. הן בנושאים הנוגעין בין אדם לחבירו.
היום בלבלו הכל לא לפי התורה הקדושה.
שאלה - 164116
לעט''ר מה דין ברכת החמוציות ? שמענו שיש שני סוגיםאורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך
תשובה
אמן, רוב חכמי ישראל הורו לברך בורא פרי העץ. כפי שפסק בשו"ת אגרות משה חלק א, סימן פ"ה.
שאלה - 164115
לכבוד הרב האם "ענינן" בסליחות בארמית זה במלעיל או מלרע?
2האם חייב לברך ברכת המזון דוקא באותו כסא שעליו אכל או אפשר מקום לידו או בסלון ?עד איזה מרחק ? תודה רבה

תשובה
א, מלרע, עני-נן. ב, לכתחילה לא ישנה מקומו כלל. ואשרי מי שנזהר בכך, כי השכינה עמו תמיד.
שאלה - 164114
לכבוד הרב
צריכים לסגור חוזה לקנית בית אין לנו אישור מהבנק לקחת גם הלוואה וגם משכנתא דרך יועץ משכנתאות אפשר לקבל את האישור האם לקחת יועץ בתשלום בשביל זה או לסמוך רק על ה' ?

תשובה
לא מבין בכך.
שאלה - 164113
כבוד הרב,בפרשת כי תצא הבעל"ט ישנה הפרשיה "כי יקח איש..ושנאה" והתורה מסבירה שאם נמצא ששיקר "לא יוכל לשלחה כל ימיו"
שאלתי מדוע נענשה לחיות כל חייה עם בעל ששונא אותה.תודה.

תשובה
א, היום אולי העליל, מחר יאהב אותה. ב, יש טעם על פי הקבלה.
שאלה - 164112
לכבוד הרב שלום רב
אני בת 19 עושה שירות לאומי במעון נשארו לי עוד חודשיים לסיום, רוצה לעזוב מיד ולעבוד כסייעתאבא שלי חילוני ורוצה שאשארלעזוב מבלי להתייחס אליומה לעשות?

תשובה
אינך חייבת להקשיב לו.
שאלה - 164111
הבן בפנימיה ישיבה קטנה בפעם הראשונה קשה לו. שיחה בטלפון מתחצף ומקטר כמה רע והוא רוצה לעזוב. כמה שמדברים יפה הוא יותר מתחצף, הבהרתי לו שככה לא מדברים ונתקתי. מה לעשות?
תשובה
תתקשר להרב שמואל כהן בטלפון שמסרתי לך.
שאלה - 164110
לעט"ר כיהודא ועוד לקרא במי שלא היה בקבר שבע שנים הגריש נתנזון בס' דברי שאול סימן שנה כתב וצחקתי ממנהג זה וכן הר' ממונקטאש בדרכי חיים ושלום אות תתתריב ובשו"ת דברי יואל הקילו
תשובה
אומר לך את האמת, עניתי רבע תשובה, כי ידעתי שכבודו ישלים את הדבר. ברוך תהיה להשם.
שאלה - 164109
שלום לכבוד הרב
כפית פרווה שבטעות הונחה בתוך מאכל בשרי חם. האם הפכה לבשרי?
איך אפשר להחזיר אותה להיות פרווה?

תודה רבה

תשובה
להגעיל במים רותחים.
שאלה - 164108
לכבוד הרב מוצפי שליט״א
יש לי שאלה.
יש לי השבוע שמחה משפחתית,והשבר(חמי) יושב שיבה השבוע בגלל שאחותו נפטרה. האם מותר לי ללכת לשמחה או לא? (מנהג אשכנזי)

תשובה
מותר לך. ואל תספר פן יחשבו אותך למזלזל בהם.
שאלה - 164107
לכבוד הרב,
בשבתות אני אוכל פיתות קטנות, ועליהן מברך המוציא. היות והן קטנות, אינני בוצע לאחר הברכה, אלא טובל במלח ואוכל. האם יש דין מיוחד לבצוע את הלחם עליו מברכים?

תשובה
אתם בסדר גמור.
שאלה - 164106
לכבוד הרב שלום רב
בדיקת הפסק ט. היום בשעה 7:25 (בעיר בית שמש) והמוך היה ב7:26 האם יש דרך להתיר?

תשובה
בדיעבד מועיל, אמרנו לכם לבדוק שעתיים קודם השקיעה. זריזות.
שאלה - 164105
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. אני בחודש תשיעי. אנו מתלבטים על שם לתינוקהשמות הם: אחיה, דביר, נריה. נשמח להמלצתך על שם טוב ונכון לתינוק.
תשובה
העורך, הרב הודיעכם שאין הוא יועץ לעניני שמות.
שאלה - 164104
לעניין קבלה לעתיד בתשובה- כיצד אפשר לקבל עלינו לשנות את כל העבירות שבידנו, הרי יכלה הזמן והמה לא יכלו? וזה הרי לשקר להקב'ה שנקבל להשתנות בהכל.. כיצד ניתן לעשות כך תשובה?
תשובה
אם כן לפי דבריך לא נעשה בכלל תשובה ונישאר בזוהמת העוונות? הלא אלה דברי היצר. וכמה עצות כתבנו ואמרנו בשם גדולי ישראל שיש כשעושה אותם נמחלים כל עוונותיו.
שאלה - 164103
שלום לכבוד הרב שליט"א
אם יש אנשים שאדם צריך לבקש את סליחתם מלפני שנים רבות, האם עליו לחפש אותם על מנת שימחלו לו?
אם כן,מה אם מדובר בגבר כלפי אישה, גם כן?

תשובה
עד כמה שאפשר למוצאם.
שאלה - 164102
שלום לכבוד הרב, האם מותר לזרוק סוכריות על ספרי התורה ביום שמחת תורה בזמן ההקפות? או כדאי להימנע מחשש לרעש שנגרם כשילדים אוספים אותם ואכילתם בבית הכנסת. ולחלק בסוף ההקפות
תשובה
יש עדיפות לחלק בצלחות. גם אסור לזרוק על הספר תורה פתוח כי עלולים לפסול את הכתב, וכבר היו דברים מעולם.
שאלה - 164101
הרה"ג מוצפי שליט"א,
הקשו עליי כי גדולי דורנו קטנים איך אשיב?

תשובה
אל תתווכח.
שאלה - 164100
שלום לכבוד הרב
כתוב בספרים שאדם שרוצה ללכת לאחד מקברי משפחתו ולא היה שם מעל 7 שנים.חייב לשלוח שליח לנפטר לפני שעולה לבית עלמין. דעת הרב

תשובה
לא חוששים לכך. כך מובא בספרים וכך שמענו מרבותינו.
שאלה - 164099
כבוד הרב,
1. רוצה לצאת מביהכ לפני שהגברים מסיימים. איך כדאי לעשות זאת? לוותר על קטע בסוף התפילה? או להשלים בבית?
2. ב18 אחרי אתה קדוש עדיף להמשיך לעמוד?
3. מותר לשרוק בשבת?

תשובה
א, לצאת קודם לכן. ב, לא חייבים. ג, אסור.
שאלה - 164098
לכבוד הרב שלום רב
האם לצאת מהבית לתפילת שחרית מעוטף בטלית ומוכתר בתפילין או שמא לצאת מהבית ללא תפילין אך לטבול לפני התפילה? הטבילה מאד עוזרת לי בכוונת התפילה!

תשובה
טובלים קודם, ומניחים התפילין בחצר בית הכנסת ונכנסים ומרוויחים הכל.
שאלה - 164097
שלום להרה"ג מוצפי,
בכתבי האר"י מופיע עשרות פעמים מהו כוחו של העיון והפלפול וכמה הוא חשוב. בבקשה ילמדנו רבנו מה היא דרך העיון הנכונה והאמיתית כדי שלא ניכשל.

תשובה
ללמוד אצל רב חכם ונבון ובעל שכל ישר.
שאלה - 164096
שלום לכבוד הרב מאוד מודה לך שענית לשאלתי לגבי חינוך. אנחנו בגולה ואין ספר של זה הזוג ואין מי לשאול.
תשובה
תבורך משמיים.
שאלה - 164095
מזעזע לראות ברכת אשר יצר תלויה מול דלת שירותים. השם הקדוש מול אסלה מלוכלכת. לא מכובד וגם לא מסתדר עם הלכה שאומרת שאסור לברך במקום עם ריח. אולי הרב יוכל לעורר אנשים בנושא
תשובה
אין עם מי לדבר, איש העקום בעיניו יעשה, והרבה יותר חמור והוא איסור ואני מתריע על כך לפחות עשור שנים שהדפיסו את הברכה עםכמה וכמה שמות הקודש "לעילוי נשמת" עטוף בניילונית, וזה נקרע ונמחק ועוברים על "לא תעשון כן להשם אלקיכם" ואין פוצה פה ויש מצפצף.
שאלה - 164094
שלום לכבוד הרב שליט"א
האם להתפלל על הסובבים אותי והקרובים אלי שיחזיר אותם הקב"ה בתשובה לא גורם לקטרוג עליהם ח"ו? תודה הרב שנה טובה ומתוקה כתיבה וחתימה טובה תודה על הכל

תשובה
להתפלל שישובו בתשובה? וכי איזה קיטרוג יש בכך?
שאלה - 164093
שלום לכבוד הרב,
הבא"ח כתב שישאיר שיורי מאכל ועצמות על השלחן כשמברך ברכת מזון כדי לתקן נ"ק. אבל לא מופיע דבר זה בכתבי האר"י. מה דעת הרב, האם יש לקיים זאת? תודה רבה

תשובה
וכי מי אני יתוש קטן מול הגאון הגדול הפוסק והמקובל רבנו יוסף חיים זיע״א אשר כל רז לא אניס ליה. וכתב בתוקף קדושתו דברים אלה.
וכבר ידוע שלא על כל הענינים מצאנו שרבנו האר״י החי ז״ל כתב. אלא מה שרבנו מהרח״ו ז״ל שמע מפה קדשו זעיר פה זעיר שם. ולא מצינו התנגדות בדברי רבנו האר״י ז״ל לדברים הללו.
שאלה - 164092
לכבוד הרב
אני מרגיש שהחיי נשואין שלי על סף קריסה. אני אוהב מכבד משתדל. ויש לנו 5 ילדים שיהיו בריאים. אבל אני כבוי. אין הערכה 15 שנים נשואים.
ואולי הרב בכח ברכתו ישפיע עלינו

תשובה
לא קריסה ולא כבוי. אתה נושא באחריות. תנווט את הבית בחיוך ובאהבה. בוותרנות וברוחב לב. אל תצפה לקחת אלא לתת. לפרק משפחה זה חורבן שאין לו תקנה וכאילו החריב את בית המקדש חס ושלום. תעצור. תודה.
שאלה - 164091
לכבוד הרב
אני עשיתי הוראת קבע לארגון תרומה לעילוי נשמה של אימי
האם מותר לקבל מתנה מהארגון

תשובה
כנראה שהאירגון עשיר. תתן לאחר.
שאלה - 164090
לכבוד הרב שלום רב
אישתי שתחיה מוסרת נפשה בגידול הילדים והיא בבית איתם כבר כמה שנים אני רוצה להקל מעליה, לאחרונה זכינו לבית ויש הוצאות מרובות. האם לקחת הלוואה לצורך גנים?

תשובה
לא הסברת מה הגנים עושים כאן.
שאלה - 164089
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אתמול מוצ"ש בירכנו ברכת הלבנה בשעה 20:15 כאשר בלוחות שנה מופיע שמונה וחצי האם יצאנו ידי חובה
בברכה

תשובה
בסדר גמור. חודש טוב ומבורך. הלוחות אינם מדוייקים מכמה סיבות שאין כאן המקום לפרטן.
שאלה - 164088
לכבוד הרב
לאחר מס' מחלות לבני המשפחה הגענו למסקנה שזה בגלל שפחות הלכתי לשיעורי תורה לאחרונה. האם חוץ מלהתחזק בלימוד התורה הרב מציע גם לבדוק מזוזות שנרכשו לפני כ 4 שנים?

תשובה
העיקר קביעות עתים לתורה. ועיין באתר עצות לחודש אלול.
שאלה - 164087
כבוד הרב
כל דבר שקורה לנו בחיים זו השגחתו אם ה' לא נותן ישועה הרבה שנים אזי הוא רוצה לעורר אותנו. ולכן במקום לפנות לרופאים צריך להתחזק בעבודת ה ואז ניוושע , זה נכון? או כפירה?

תשובה
עון גדול הוא, כיון שהשם יתברך נתן רשות לרופא לרפאות והוא אינו הולך אליו הרי זה מתחייב בנפשו ודמו מידו יבוקש,
ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ד - חושן משפט סימן ו שכתב "ומוכח שגם החולה מצווה לשתף פעולה עם הרופא ולציית להוראותיו, ובודאי שיש לסמוך יותר עמ"ש הרמב"ן בתורת האדם להלכה. וע' בחובת הלבבות (שער הבטחון פ"ד) שאסור לסמוך על הנס בזה, שמא אין עושים לו נס ונמצא מתחייב בנפשו, ואם עושים לו נס מנכין לו מזכיותיו, לכן צריך להשתדל בזה ע"פ דרך הטבע. ע"ש. וכיו"ב אמרו בברכות (לה:) הנהג בהן מנהג דרך ארץ. וע' באבן ישראל (דרוש ג די"ד ע"ב). ע"ש. וע' בשבט יהודה עייאש (סי' שלו), שיש חיוב על החולה וקרוביו לחזר אחר הרופא המובהק, ולחזר אחר התרופות המועילים לרפואת אותו חולי, וכל המתעצל ומתרשל בדבר ולא יחוש להתרפאת ע"פ הטבע, אלא יסמוך על הנס שה' ישלח דברו וירפאהו, אינו אלא דעת שוטים ועתיד ליתן את הדין, שהרי אמרו כל עיר שאין שם רופא אסור לת"ח לדור בתוכה (סנהדרין יז:). ומחללים שבת במלאכות גמורות בשביל פקוח נפש. ועיין עוד בפוסקים מה שכתבו בענין זה באורך שחייב האדם להשתדל בכל כוחותיו לדרוש ברופאים כפי שעשו גדולים רבים מחכמי ישראל. ועיין בשו"ת יחוה דעת. וראה בשלחן ערוך יורה דעה סימן של"ו, א. שכתב "מצוה היא, ואם מנע עצמו הרי זה שופך דמים , ואפילו יש לו מי שירפאנו, שלא מן הכל אדם זוכה להתרפאות".
ויש בזה אורך והיום קצר והמלאכה מרובה.
שאלה - 164086
לכבוד הרב שלום רב
לצערי חליתי בטחורים ולא יכול לשמור על נקיות האם אני פטור מתפילה וכי"ב?
תודה וסליחה

תשובה
הגזמת מאוד יש כמה דרכים להתנקות לפחות לחצי שעה.
שאלה - 164085
למור בכתבי על מצוות שילוח הקן זו הנה ידוע שכתב הרשש שאין עושים שילוח הקן
בעומר ובעוד זמנים אך מצאתי להגאון חכם ששון מזרחי שזה דוקא אם מכוין כונות אך אלא מכוין מותר מה דעת מור

תשובה
הרש״ש לא חילק. גם ידוע שכל מעשה מצוה או לימוד שאדם מסגל גם אם לא יכווין פועל. והראיה מימים שאין מכוונים בהם.
אמור מעתה המקובלים נמנעים והפשטנים מקיימים.
שאלה - 164084
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם היום שייך לא ילבש בנוגע לגבר שישים שעון ? כי עיננו רואות שגברים רבים ורבנים שמים מהי דעת הרב ואם יש מקום להחמיר למה?תודה רבה

תשובה
אני חושב שמצינו את הנושא. לא אדבר עוד בנושא זה. וכתבתי דעתם של גדולי ישראל. וחילקתי באיזו רצועה או שרשרת מדובר לך נא ראה שם. גם לא ידעתי מה ראיה כתב מעלת כבודו שיש רבנים. לפני 50 שנה הרבנים לא ענדו בזרועם. אמור לי בבקשה וכי ההלכה השתנתה לפי האופנה?
ויכוחים מיותרים על מה ולמה? תלמד ידידי להתרחק מהמחלוקת.
שאלה - 164083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש חבילת לידה דרך קופת החולים דרכה ניתן לרכוש מוצרי הנקה. יש אפשרות לרכוש למשל מוצר כזה ואחכ להחזיר ולבקש זיכוי ולקנות למשל בגדים או עגלה האם מותר?

תשובה
מותר כי זה נעשה בהסכמתם.
שאלה - 164082
שלום לרבנים מתי צריכים לקרוע חולצה שמגיעים לכותל או רק שרואים את רצפת המקדש?
תשובה
כשמגיע לרחבת הכותל יביט בשריד בית מקדשינו ויקרע.
שאלה - 164081
שלום לכבוד הרב כמה צריך לתת כפרות השנה? והאם כשאני תורם למקוואות זה נחשב ככפרות?
תשובה
אפילו שקל אחד מהלב מכפר. למקוואות לראשונה.
שאלה - 164080
לכבוד הרב
בהכ"נ רחוק מביתי, ההגעה עם רכב. הגעתי ראשון דא עקא שגיליתי שהתפילין נשכחו בביתי ולחזור להביא אפספס את המניין, אין עוד מניינים באיזורינו... האם להשאר או לחזור?

תשובה
תשאיל תפילין ותתפלל ולא תפסיד,
שאלה - 164079
הקדמת תיקוני הזוהר
א. פיסקה עם כמה צירופים מאותיות יק"ו (ה' במקום ק')
האם לומר יוד הי ויו *או* אות יוד אות הי אות ויו כמו שם הוי"ה ב"ה.
ב. מה לגבי שמות כ,ו,ז,ו וכן מ,צ,פ,ץ
תודה

תשובה
א, המדקדקים אומרים אות יוד ואות הא, ב, כל שאר השמות אומרים אותם באותיות כמו כף וו, מם צדי.
שאלה - 164078
לכבוד הרב שלום רב
טבילה בשבת בבוקר, האם ניתן לטבול 16 טבילות או שאין להרבות?

תשובה
אין להרבות. ועל שאלתך על מדרש תתחיל ללמוד שלחו ערוך על הסדר ותהיה יהודי מושלם.
שאלה - 164077
שלום לכבוד הרב הייקר שליטא.
האם אפשרי ליקנות להורים שלי פמוטות לשבת מיכספי מעשר?
תודה רבה רבה.

תשובה
לא, נכון לתת הכסף לעניים מרודים.
שאלה - 164076
לכבוד הרב היקר שלום רב
יש אדם ירא שמיים שתוקע את התקיעות דמיושב ואת המעומד מסרב כי רוצה לכוון בתפילה. מה עדיף כבוד הרב לזכות את הציבור או כוונה בתפילה?

תשובה
יזכה את הציבור כי מעלתו גדולה מאוד מאוד, ויאריך כל קטע בוד 3 דקות והציבור ימחל לו.
שאלה - 164075
לכבוד הרב שלום רב, מחר בבוקר יש לי בדיקה קולפוסקופיה של צוואר הרחם. למחרת אני צריכה לטבול. האם אני צריכה לדחות טבילה ולספור מחדש?
תשובה
תדחי הטבילה לאחר הימים שיתירו לכם.
שאלה - 164074
קדיש קדושה וי"ג מידות שהעשירי נמצא בחדר אחר שרואה ושומע (דלת זכוכית פתוחה) את המניין האם אפשרי?
תשובה
מדוע לעשות כל לכתחילה. יתכבד ויכנס עם כולם.
שאלה - 164073
לכבוד הרב בתי בת שנתיים עשתה היום חיסון והיא מרגישה לא טוב, אני יודעת שלא מבקשים באתר ברכות, אך היא מאד יקרה לי, נולדה לאחר 5.5 שנים, מה אני אתפלל שתרגיש טוב ותגדל ליראת שמים
תשובה
כולם יודעים שקוראים תהלים. כי כל הילדים יקרים לנו.
שאלה - 164072
בעלי קם מוקדם כדי להספיק לומר תקון חצות סליחות והקדמות לתפילה ,הוא מתפלל בנץ אח"כ לומד שעה בכולל נץ וגם לומד בכולל רגיל לפעמים הוא ישן פחות מ3 שעות ואני דואגת מכך ,מה לעשות?
תשובה
צריך לישן לפחות שש שעות ביממה ובריאותו תשמר ודעתו תהיה מיושבת בתורה.
שאלה - 164071
לעט"ר בספר ארחות רבינו ח"ד ע"מ פב כתב שמרן החז"א לא ענד שעון משום לא ילבש וכן מורה ובא שר התורה הגר"ח קנייבסקי לכל הבאים אליו להסיר השעון מעל ידם
תשובה
ישר כחך. שפתיים ישק. כך היה מנהג כל חכמי ישראל בדור שלפנינו.
שאלה - 164070
אני ממליץ לכל מבקשי העצות לחודש אלול, להקשיב לדברי הרב ולהתחיל היום ללמוד שולחן ערוך על הסדר. חיי השתנו מקצה לקצה. אפשר להיעזר רבות מהשיעורים המוקלטים של הרב באתר. תודה
תשובה
תודה רבה לך. אמת דיברת.
שאלה - 164069
שלום לכבוד הרב לגבי מה שכתוב בזוהר הקדוש שמי שמהרהר בהרהורי עבירה נשמתו מסתלקת מרשותו לרשות הסטרא אחרא. איך אפשר להחזיר את הנשמה?
תשובה
יהרהר בדברי תורה.
שאלה - 164068
לכבוד הרב שלום רב אישה ספרדיה שמתפללת בבית בחול המועד סוכות האים יכולה לומר את ההושענות ביחיד תודה כבוד הרב
תשובה
יכולה בהחלט.
שאלה - 164067
לכבוד הרב שלום רב
האם השארת הלחם כדי שיועיל לתיקון הברית משמע שצריך לסיים הסעודה דווקא באותו לחם או שיועיל התיקון גם אם אחרי שאוכל את הפרוסה אוכל דברים אחרים אבל לא לחם
תודה

תשובה
תאכל את הכל ואל תשאיר פן יושלכו לאשפה.
שאלה - 164066
לרבנו,
זוהר בלק קפו א': הבן של רב המנונא סבא הריח שלא קראו ק"ש, הם היו עסוקים במצווה והיו פטורים מק"ש, מדוע היה להם ריח שלא קראו? זה מוזכר בזוהר בהקשר שלילי לכאורה.
תודה רבה!

תשובה
הגם שהיו פטורים מהמצווה, נעשה בהם רושם מסויים לפי גודל מעלתם.
שאלה - 164065
לכת"ר עט"ר שליט"א.
א. שלום בית בין זוג שאינו שומר תו"מ האם כדאי או שמא עדיף שלא כמו שלא טוב לשדך כאלה?
ב. נבהלתי מתשובת מו"ר אביך על השעון, האם כדאי להוריד ולעבור לשעון כיס?

תשובה
א, יש עדיפות שעל ידי כן יתקרבו לשמירת הדת. גם יימנעו מאיסורים חמורים יותר. ב, אם הרצועה פשוטה אין לחשוש.
שאלה - 164064
לכבוד הרב שלום רב, במחילה מהרב, לי אין נעלים שמיוחדות לשבת - אלא אני צובע את הנעלים של חול לכבוד שבת. האם גדולי ישראל בדורותיהם יחדו נעלים לשבת?
תשובה
יפה אתה נוהג. רבים מגדולי ישראל נהגו כך. ורבנו יוסף חיים דן בשאלה זו.
שאלה - 164063
שלום לכבוד הרב1.רבי יצחק תפילה מועילה בין לפני גזר דין בין לאחר דין האם אפילו באמצע השנה אור רק בין רה"ש לשמיני עצרת?
2.מי שאומר סליחות ולא אומר תיקון חצות בקבע עלה לו?

תשובה
תפלה תמיד מועילה. אך בימים אלה תועיל ותפעל יותר.
שאלה - 164062
שלום לכבוד הרב
מה קודם למה
לתת כסף לצדקה , או לאשה , ואו לילדים??

תשובה
פרנסת האשה והילדים חובה ראשונה על הבעל/ האב.
שאלה - 164061
לכ' הרב מי אומר קדישלפני הודואחרי שיר של יום?
במנחה אחרי למנצחבערבית לאחר שיר למעלות? נפטר ל"ע שלא מדבר עברית ונקבר בארץ, באיזו שפה בנו צריך להספיד אותו?

תשובה
א, כל הקדישים הללו נוהגים שבני הנפטר אומרים אותם. ואם אין כאלה בבית הכנסת אומרם החזן. ב, בשפה שהציבור מבינים. ואם אינו יודע יספיד וימנה מתרגם.
שאלה - 164060
לכבוד הרב
ה' פקד אותנו בבת (שבוע פרשת מטות-מסעי),ואנו מאמינים שזה בזכות אור החיים הקדוש.האם מומלץ ואפשר לקרוא שם לבת על שם או לזכרון "אור החיים"?אם כן,אלו שמות מומלצים?

תשובה
העורך. תפסיקו להמציא לרב שאלות עם שמות.
שאלה - 164059
לכבוד הרב שליט״א, יליד הארץ כרגע תושב חול מגיע לארץ עם אשתי והילד לחגים לחודש וחצי, איך נוהג ביו״ט שני? האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדיםתודה רבה לרב שמחזק את עם ישראל!
תשובה
צריך לעשות יומיים אשכנזי וספרדי.
שאלה - 164058
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך מבקשים מחילה מאדם..... בעקבות זה
ואיך מבטלים כאן מנגד כנגד מידה

תשובה
ברחת במוסד לחולי נפש.
שאלה - 164057
לכבוד הרב: האם יש הבדל בהלכה לגבי ברכה ראשונה ואחרונה בין עוגה בחושה ושאפו אותה אחרי ערבוב כל המוצרים. לבין עוגה שנאפתה ולאחר מכן הוסיפו לה קרם או כל תוספת אחרת
תשובה
לכל סוג עוגה יש בהלכה ברכה משלה.
שאלה - 164056
לכבוד הרב מוצפי
האם יש חיוב לתת טיפ למלצרים בחתונה מהורי הכלה והחתן, המלצרים מקבלים משכורת על עבודתם, לא נתנו טיפ והתחתנו לפני כ- 5 שנים ולא נפקדנו עדיין יש קשר איך לתקן?

תשובה
אמונות טפילות. אין קשר בין טיפ למלצר לבין הריון.
שאלה - 164055
הרב אהובנו, הנני בא כחותם אחרי המלך, כתב מרן החבי"ף בס' חיים תחילה אופן לח רמז נחמד בעניין השעון, אך מוכח מדבריו בס' נפש כל חי מערכת ש' אות טו"ב דהיה בתוך הבגדים. והיה זה שלום
תשובה
ישר כוחך ארי בתורה.
שאלה - 164054
לכבוד הרב סליחה על ההטרחה.
בשבת פתחתי את המקפיא והאור היה פתוח, במקום להשאיר את המקפיא פתוח מהבהלה סגרתי אותו.
כיצד לכפר על זה?

תשובה
תקרא ספר תהלים.
שאלה - 164053
לכבוד הרב:
אכלתי עוגה בגודל כזית שהבסיס שלה מזונות ומעל יש קרם בירכתי מזונות ולא ידעתי מה עליי לברך ברכה אחרונה כיון שבכזית אולי יש 10-15 גרם מזונות בלבד. ילמדנו רבנו?

תשובה
אם לא היה במזונות נטו 27 גרם אין ברכה אחרונה.
שאלה - 164052
לכבוד הרב
האם אפשר להביא לבית העלמין כיבוד לברכות אחרי שעולים לציון ? וכן האם להמשיך להדליק נר נשמה בבית לעילוי נשמת אימי אחרי השנה הראשונה?

תשובה
אוכל בבית עלמין שורה עליו רוח טומאה והוא מזיק.
נר בבית רק בשבעה ימים ראשונים ולא יותר.
שאלה - 164051
לכבוד הרב הצדיק עיתונים של השכונה שמחלקים בתיבות דואר לכל אחד ואנחנו לא קיבלנו מותר לי לקחת מתיבת דואר אחר תעיתון? גם אם אני אומרת שאקרא ויחזיר יש בזה גזל?
תשובה
כלל חשוב בחיים. לא ״לוקחים״ חומר מדואר של אחרים. מכל סיבה שתהיה. כי יש בכך כמה מיני איסורים.
שאלה - 164050
שלום למורי ורבי ועטרת ראשי
האם יועיל תיקון נפטרים לאדם שלא היה שומר תורה ומצוות בניו אינם הולכים בדרך שם נכדתו חלמה עליו שביקש ממנה בבכי לעשות לו תיקון (היא חוזרת בתשובה)

תשובה
אין שום בטחון ש״התיקון״ שעושים מועיל בכלל לנפטרים. תפסיקו להאמין לסיפורי מעשיות.
העיקר הוא שהבנים ישמרו שבת וילמדו תורה.
שאלה - 164049
אני עובד עצמאי ומקבל צ'קים על עבודתי. שאלתי האם מותר לי לפרוט אותם אצל אנשים שפורטים את הצקים או שיש חשש ריבית לדוגמא יש לי צ'ק על סך 1000 ש"ח
ואני פורט אותו ומקבל עליו 900 שקל

תשובה
תפרוט רק בבנק ולא אצל שודדים.
שאלה - 164048
האם מותר במקואות שיש בהם מקלחות וכן המקוואות עצמם חמים, לקיים את עצת האריז"ל לבטל הכעס, לטבול ולכוין שמקוה הוא גימטריא שם הקדוש אלף קה יוד קה?
ואם לא, יש עצה איך לקיים את זה?

תשובה
כוונות רק כאשר הראש מתחת למים ובזריזות.
שאלה - 164047
שלום לרב בתי בת 3 אני אמר לה תרימי מזלג מ ריצפה והיא אמרת לא. וכן כמה דברים. לריב איתה עד שיעשה רצון ההורים או לסגור עין או לא לבקש ממנה דברים שיבואו לסכסוך.
תשובה
לקחת אותה לגינה, לקנות לה ממתק, ולהסביר לה שלא אומרים לא להורים. וליזהר פחות לומר לא בבית, אלא ההורים יעשו מה שצריך לעשות בלי לדבר.
שאלה - 164046
לכבוד הרב שלום רב. לגבי בשמים לעילוי נשמת, האם מועיל גם בשבת לתת לאנשים להריח לעילוי נשמת? והאם צריך שכל אחד מהמברכים בורא עצי/עשבי בשמים יאמר לעילוי נשמת? תודה רבה לרב.
תשובה
אין צורך לומר למי, מה שמו וכתבתו ומשפחתו, בשמים יודעים.
שאלה - 164045
לכבוד הרב שלום רב. רציתי לשאול האם מותר לשחק בכדור בשבת ובפרט כדורגל. לקטנים ולגדולים. מדין מוקצה או שמא יתפוצץ. ואין חשש לביטול תורה. צורך בריאותי או נפשי או משחק עם הילד
תשובה
ביטול תורה ודאי שאין למעלה הימנו, גם חילול השם גם מוקצה.
שאלה - 164044
לכבוד הרב האם מותר לצרף לחם משנה בעודנו בשקית? 2 בסליחות האם אומרים ענינן בארמית מלעיל ?
תשובה
לחם שלם בשקית מצטרף. רק עשרה אומרים.
שאלה - 164043
לכבוד עטרת ראשינו האם מור אביכם שהיה מדקדק מאוד בתורה וביקרת השם היה עונד שעון על ידו? והלא הגאון החיד״א כתא על גדולים דקיימא לון שעתא בידייהו.
תשובה
מעולם לא. וגם אותנו הגברים הזהיר להניחם בכיס ולא על היד. ואמר זה גורם לחיבוט הקבר חלילה. ומה שכת הרב חיד״א גם אם לדבריך שלא בדרך הלצה אמר שזמנם בידם. אלא ממש שעון. הכוונה שהיו מניחים כולם את שעונם בכיסם וזה תחת ידם. וכפי שראינו עשרות גדולי ישראל לפני חמישים שנה שעון תלוי במעילם.
שאלה - 164042
לכבוד הרב שלום רב
הענין הוא שהלקוחות פונים אלי כי הכירו אותי ואת השירות שלי. השאלה האם כעת שפונים אלי לומר להם שאני כבר לא עובד שם ואם בכל זאת הם ירצו דווקא אותי אני יתן שירות

תשובה
תאמר שאתה כן עובד.
שאלה - 164041
לכבוד הרב
אני בעל תשובה שנים וללא פיאות בני בן ה9 עם פיאות וכל הזמן שואל אותי למה לי אין ואם היתי רוצה מה לעשות?
2 האם מותר לשים כלים במדיח אחרי שיוצאת השבת הרגילה(לפני רבנו תם

תשובה
תאמר לו מבוגרים לא מגדלים רק הילדים החמודים.
כלים במדיח מותר בצאת הזמן הרגיל ללא הפעלה.
שאלה - 164040
כבוד הרב, אנחנו נשואים 3 שנים ללא ילדים מצאו בעיה אצל בעלי ומציעים טיפולי הפריה חוץ גופית. ואני מאוד חוששת ולא רוצה. האם אני עוברת על איסור כלשהו? נודה לעצה וברכה.
תשובה
כדאי לנסות.
שאלה - 164039
שלום לכבוד הרב
אשמח לקבל מהרב עצה. מה לקחת על עצמי לשנה החדשה?
ברוך ה' שומרת צניעות,טהרה,שבת בהידור,הדלקת נרות בשמן זית,סעודת מלווה מלכה, לימודים במוסדות תורניים...

תשובה
לא להקניט או לאנות במלים את מי שמצער אתכם. לשמור מלשון הרע.
שאלה - 164038
תודה לכבוד הרב על כל השות הנפלא והמועיל הזה ועל מענה לכל שאלותינו. איזו אמרה/ פסוק וכד' ממליץ הרב לכתוב ולתלות כקישוט בכיתה ג בתלמוד תורה שיהיה לעזרם בלימוד? תודה שבת שלום
תשובה
"ותלמוד תורה כנגד כולם".
שאלה - 164037
לכבוד הרב שלום רב
איך אני מכפר על שנתיים שעזבתי את אישתיוהילדים לבד כול החג שבוע פלוס .היה להם עצוב וקשה ולא קיימו את סדר היא רק ישבו עצובים .אני מצטער על זה .תודה הרב

תשובה
תהיה אתם הלאה בכל החגים והשבתות לאורך ימים ושנים.
שאלה - 164036
לרב היקר
נזהרת מאוד מלשון הרע אך לפעמים נכשלת וזה מצער אותי מאוד
האם לימוד ושינון יומיומי של הלכות לשון הרע יכול לכפר? שמעתי שמי שנכשל מצוותיו עוברות לזה שדיבר עליו
תודה

תשובה
ברוך השם שהנך נזהרת, הלוואי על כולנו.
שאלה - 164035
לכבוד הרב
האם אישה חייבת בסליחותוהאם אישה יכולה להגיד סליחות בבית?
תודה רבה!

תשובה
אשה אומרת סליחות בבית דרך הרדיו, ואין זה טוב כלל שבנות מהלכות בחוצות בלילה בפרט בשעות מאוחרות ומכשילות את הגברים בראיה אסורה.
שאלה - 164034
לכבוד הרב שלום רב
רצוני לעלות לקבר של צדיק האם זה מועיל או לא, משום שהצדיק יורד דוקא בטו' לחודש (ע"פ הידוע לי)?
תודה

תשובה
יום פטירת הצדיק הוא יום מיוחד שבו נשמתו מאירה באור עצום מאוד. ועיין מבשרת ציון ושפתי צדיקים.
שאלה - 164033
שלום לרב איני מוצאת תשובה לשאלתי בקשר לאבי
תשובה
ביקשו ממך יותר משלש פעמים להפסיק להתעסק בזה.
שאלה - 164032
להרב
אני לומדת הדרכת כלות בפרוט עם קבוצת נשים, האם זה בעיתי?באופן ח"פ יגיע רב גדול להרצות לנו בנושא בלי שאלות, מה לעשות?

תשובה
באופן חד פעמי לעבור עבירה מהתורה!!! מי התיר לגבר להסתכל בנשים? אנחנו אומרים כל יום שלש פעמים את הפסוק "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".
מותר בתנאי שהרב "הגול" הוא סגי נהור.
שאלה - 164031
שלום לכבוד הרב
באתר מכירות יש מתחרים שמוכרים מוצרים זהים לשלי במחיר נמוך יותר. האם אני צריך להשתדל ולהתאים את עצמי ביחס למתחרים, או להאמין שמה שלי יהיה שלי בכל מצב שהוא?

תשובה
בענינים מסחריים איני מתעסק.
שאלה - 164030
אמי עושה השבוע ניתוח יום שלישי, יש לי תור לרופאה שדחיתי באותו יום, האם אוכל להישאר עם אמי שעה ואז ללכת לתור שלי או עליי להישאר עד תום הניתוח, יש לציין שיהיו אחים אחרים איתה.
תשובה
תלכי לרופאה ותחזרי לבקרה.
שאלה - 164029
לכבוד הרב הגאון שלום רב ביום שבת משתדלת לאכול סעודה שניה בעיקר לחם לפני חצות היום, האם כאשר המשפחה אוכלת סעודה לאחר חצות היום זה יכול להיחשב לסעודה שלישית? תודה ושבוע טוב
תשובה
סעודה מספר אפס!!! מה הם עשו לפני הסעודה? מילאו כריסם בפיסטוקים וקולה.
שאלה - 164028
לכבוד הרב: לגבי ברכת האורח יש מצבים שאנו מסתפקים האם צריך לברך או לא ובאיזה נוסח לברך.האם יש כלל שיורה לנו את ההלכה לדוגמא: באירועים-ברית חתונה,
בעבודה- שיש חדר אוכל

תשובה
בכל סעודה שאינך אוכל מכספך ואינך משלם עבורה, עליך לברך ברכת האורח.
שאלה - 164027
דוד שלי לאחר ארוע מוחי.שבוע שעבר נמצא בקרקעית בריכה לאחר שהיה שם מוטל יותר מדקה. הריאות מלאות מים ולא יכול לנשום..מה המשפחה יכולה להתחזק או לקבל?
תשובה
צניעות לנשים ושמירת שבת ולימוד תורה לגברים.
שאלה - 164026
לעט"ר בצאת השבת דרשתי לציבור מספר דורש ציון וסיפרנו על ר' יוסף ידיד וחכם נתן סאלם
ומאד נהנו אך יש שם מילה בערבית מה פירושה

תשובה
מתחשבים בו הרבה. ביתרעי פירושו מוכרים לו בזול מאוד. זו מילה מקובלת בשוק של פעם.
שאלה - 164025
רב אמר שאסור לחצות כביש בשבת במעבר חציה כי הנהג עוצר ונוסע בגללי אז חוצה ברמזור אבל במקום שאין רמזור חוצה בכביש ללא מעבר חציה וקצה לפני שיגיע רכב ויעצור בגללי האם נכון ככה?
תשובה
מותר לחצות כביש בזהירות ובמעבר חציה בשבת.
שאלה - 164024
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כתבתי בקיר בבית את שם ה' בעיפרון וזה היה מקום תפילה ומכוסה בדף ווילון.צריך לסייד ובמקום למחוק הארכתי האותיות את הי' ל-ל' וה'-ק', נחשב מחיקת שם ה'?

תשובה
אסור בהחלט. להבא לא לכתוב על שום מקום את שם השם. כי הוא עון נורא ואיום.
שאלה - 164023
שבוע טוב לכבוד הרב
יום הפטירה של אבא יוצא חול המועד סוכות ושל אימא יוצא שמחת תורה
האם ראוי להקדים את ההזכרה לפני החג או ניתן לעשות בחל המועד.
ההזכרה כוללת סיום מסכת.

תשובה
העליה לקברם לפני סכות. אזכרה לימוד תורה קדיש והשכבה באותו יום של כל אחד מהם. כיבוד ושתיה רק בסוכה.
שאלה - 164022
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עשיתי בדיקת הפסק בטהרה אחרי השקיעה ולא זכור לי כמה דקות אחרי. האם זה מועיל ?

תשובה
אינו מועיל.
רק אם בטוח שלא עברו יותר מ- 13 דקות מהשיעה.
שאלה - 164021
שלום לכבוד הרב , האם מותר להשתמש במדבקות רב פעמיות המשמשים כסימנייה לספרים בתוך השבת כאשר בשימוש האחרון בתוך השבת אני לא מזיז את הסימנייה כדי שלא יהיה מכין משבת לחול .תודה
תשובה
מותר. ובדבר מצוה גדול כזה כמו לימוד תורה שהיא כנגד כולם אין איסור מכין כלל.
שאלה - 164020
שלום כבוד הרב, אישה שלא מבינה את מילות התהלים ומתקשה בהגיית המילים. מה כדאי שתעשה? תקרא בכל זאת, תקרא משהו אחר, רק תתפלל במילותיה האישיות לה'? כתיבה וחתימה טובה לרבנו!
תשובה
תקרא, השם יתברך אוהב לשמוע אותה. כמו שרבותינו חכמי המשנה דרשו על הפסוק ״ודגלו עלי אהבה״. אל תאמר ודגלו אלא ״ודילגו״. ופירשו שמי שאינו יודע וקורא בשיבוש. השם יתרך אוהב אותו. שבוע טוב ומבורך.
שאלה - 164019
לכבוד הרב
אח שלי נשוי לאשה שעברה גיור אך לא דתיה, אמא שלה גיירה אותה שהיתה קטנה האם היא נחשבת ליהודיה? האם מותר לאכול מהמאכלים שלה?

תשובה
אם אינה שומרת שבת אסור לאכול ממאכליה.
שאלה - 164018
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחלקים ספרים של עם דברי קודש בפנים. מה עושים ? שורפים? גונזים? לא רוצים את הספר בביתינו.

תשובה
להשמיד.
שאלה - 164017
לכבוד הרב
יש בעיה עם כך, כי האחראי על המלגה מטעם הלימודים יש לו היכרות קרובה עם הגוף בו הייתי צריך להשלים את השעות. פנייה למקום בו הוסיפו שעות שלא השלמתי יכול לתקן?
שבת שלום

תשובה
בהחלט כן. בהצלחה.
שאלה - 164016
אכן כעת לאחר חיפוש רב מצאתי בספר פדה את אברהם למהר"א פאלאג'י מערכת מ' אות כו שהביא מעשה זה יישר כח
תשובה
תזכה למצוות.
שאלה - 164015
לכבוד הרב שלום רב
למה אסור לרקוד בשבת

תשובה
עיין מסכת ביצה פרק ה משנה ב. ובמפרשים. תודה.
שאלה - 164014
לכבוד הרב שלום רב
סבתא שלי נפטרה ממזמן ואני רוצה להדליק נר ולהתפלל
מותר לי סתם ככה מתי שבאלי להדליק לה נר?

תשובה
לא מדליקים נרות. זה מנהג אנשי הרחוב. אנחנו יהודים לומדים תורה. פרק תהלים. משנה. נותנים צדקה. ככתוב ״כי נר מצוה ותורה אור״. באלה היא תשמח ותגיל שבעתיים.
שאלה - 164013
לכבוד הרב
אישה ראתה פעם ראשונה אחרי לידה 4-5 דקות אחרי השקיעה האם זה שייך ליום או ללילה? (לפני הלידה היתה רואה בעיקר ביום)

תשובה
קיימא לן שלענין קביעת זמני וסתות, הקובע הוא ביום נץ החמה. בלילה שקיעת החמה, ולכן חוששת ללילה ולא ליום.
פתחי תשובה סימן קפ"ד. י. בשם חוות דעת.
שאלה - 164012
שלום לכבוד הרב
מה לעשות בת"ת ספרדי שלא אומרים סליחות כל השבוע רק בשני וחמישי הבן שואל האם להתעקש עם המפקח שיגידו כל השבוע

תשובה
להשתדל בהחלט.
שאלה - 164011
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נשואה 3 וחצי שנים פלוס 2 בנות אנחנו לפני גירושים לצערי הרב , מה אתה ממליץ לעשות בבקשה תברך אותנותודה רבה ובשבת שלום

תשובה
כואב מאוד ומצער, השם יתברך ישכין שלום בכל בית בישראל.
שאלה - 164010
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
על שעוות דבורים טבעית דונג האם מותר לברך מיני בשמים??

תשובה
לא, כי רוב העולם אינו משתמש בו לריח.
שאלה - 164009
שלום לכבוד הרב
מה נכון לעשות עם שיניים שנופלים לילדים קטנים על פי ההלכה?

תשובה
קוברים באדמה, ויש משליכים לאסלה כי משם מגיע לאדמה.
שאלה - 164008
לכבוד הרב
אבקש מכבוד הרב להתפלל לרפואה שלמה ל יוסף אברהם בן טובה שנפגע בת"ד. וטיפל בנוער נושר וזכה להחזיר למוטב. ברוך השם יש שיפור ניכר זקוק לרחמי שמים.
כתיבה וחתימה טובה.

תשובה
בבקשה שמות לברכה בטלפונים.
שאלה - 164007
לכבוד הרב
אדם קנה עליית מפטיר התברר שיש בר מצווה בבית הכנסת שלמד מפטיר ורוצה לעלות מפטיר גם. הקונה הסכים לוותר לבר המצווה על העלייה. האם הקונה צריך לשלם עליה למרות שלא עלה?

תשובה
אינו צריך לשלם כי לא עלה.
שאלה - 164006
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש אדם שאוסף צדקה בתוך שטח בית העלמין בכניסה האם מותר הדבר או אסור משום לועג לרש

תשובה
הוא לא נזקק הוא מתחזה וזה לא נחשב צדקה.
שאלה - 164005
ידוע שאסור לברך וליהנות על בשמים ליד הקברים בבית העלמין שעולים לאזכרה וכו' שאלתי הרבה פעמים יש אנשים שעומדים עם נענע או כל דבר אחר ומזכים אחרים להריח בתוך בית העלמין מותר?
תשובה
יעמדו ביציאה.
שאלה - 164004
חמי נפטר, בניו הרווקים שומרי תו"מ, גרים עם האם. לבכור דירה אך מתקשה לעזוב את אמו. הבנים לעתים משתווים ולעתים פחות, דבר הגורם לאמם לעמוד תמיד על המשמר. אבקש עצה וברכה מהרב
תשובה
הרווקים חייבים מדין תורה לעשות הכללללל כדי להתחתן.
שאלה - 164003
הבנות בחינוך בית יעקב,טובות וצנועות. אין עדיין בנים. לעתים כששבות מבחוץ הבת(9) מחליפה בבית לחולצה קצרה. לא רוצה להקשות מידי לכן איני מעירה רק משמשת דוגמא טובה האם בסדר?
תשובה
זו התחלת פירצה בחומת הצניעות.
שאלה - 164002
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אצל מי אפשר לשמוע את הסליחות במנגינה כמו שפעם? ולא בשירה 2 למה מתחילים אשרי לפני סליחות? תודה רבה

תשובה
במקומות עתיקים. ב, עיין תרחם ציון.
שאלה - 164001
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
כשהולכים להתארח בליל שבת ויוצאים כחצי שעה לפני זמן הדלה"נ, האם מדליקים נרות בבית, אליו חוזרים לאחר הסעודה?

תשובה
אם הנרות ישארו דולקות עד שתחזרו לבית.
שאלה - 164000
לכבוד הרב
אני יתומה מאמא ובת יחידה בלי אחים בכלל אני מתגרשת לפני החג ושכנעתי את אבא שלי לטוס בחג לאומן עם חברים הרבה הזמינו לחג ואני לא רוצה
מותר להיות בחג לבד מבחינת ההלכה?

תשובה
תשכנעי את אביך שישאר בראש השנה עם כולם. זה לא נכון לפרק משפחה בראש השנה.
שאלה - 163999
לגבי תשובת הרב על החזן שבירך בהבדלה עשבי על ההדס הרב כתב שיש בסוף ההבדלה עצי. שאלתי הרי מי שבירך עשבי על עצי לא יצא ידי חובה אז עשה ברכה לבטלה באמצע הבדלה וזה הפסק האם יברך גפן?
תשובה
העורך. קבל בבקשה מה שהרב ענה לך. הבין אותך מצויין.
שאלה - 163998
שלום לכבוד הרב,
ראיתי כמה אנשי מעשה ת"ח שכשהם מברכים על הציצית הם מחזיקים אותו ביד אחד ואז מתעטפים. האם יש מקור לדבר?
תודה רבה ושבת שלום.

תשובה
כן כתב הרב בן איש חי לברך עליה בידו האחת הימנית.
שאלה - 163997
לכבוד הרב שלום!אני עבדתי בחברה מסוימת וכעת לאחר 3.5 שנים אני עוזב את העבודה ופתחתי עסק בתחום זהה יש לי הרבה לקוחות שמכירים אותי מהעבודה הקודמת ורוצים את שירותי.מה לעשות?
תשובה
מה ההסכם עם החברה אומר? ומה הכללים לגבי תקופת צינון?
שאלה - 163996
לכבוד הרב שליט"א שלום
שמעתי מהרב שיש תיקון על כיבוד אב ואם. אבי נפטר לפני 3 חודשים לא תמיד הסתדרנו ואינני יודע אם לא כשלתי בכך האם צריך לומר את התיקון ומהו היכן למצוא אותו.תו

תשובה
תתוודה ביום הכיפורים וטוב לך.
שאלה - 163995
לכבוד הרב
1.מי שהוריו בחיים יכול לומר קדיש על ישראל שלפני הודו?
2.האם צריך לטול ידים בכלי מי שהלך להתפנות באמצע סעודה ?
3.מתי יש לעמוד באמירת סליחות?
תודה לרב ורפואה שלמה

תשובה
א, כן. ב, יש מחמירים. ג, בויעבור, השם מלך, וידוי מצד ההלכה.
ונוהגים גם אנשי אמונה, תמהנו, אל תעש, אשמנו,
שאלה - 163994
שלום לכבוד הרב
האם בימיני לפי דעת מרן השוע מברכים ברכת מציב גבול אלמנה? ומה הדין לברך על בתי כנסת לפי שיטת הריף? האם נוהגים לברך?

תשובה
בשניהם לא נהגו לברך בשם ומלכות, ועיין ברכי יוסף.
שאלה - 163993
כבוד הרב, בהמשך לנידון שינוי הפסוק, לא תמיד שומעים לי בטענה שאני רק בחור שלא מבין הכתוב, כעת ב"ה שמעו לתשובת הרב, היו ששאלו איך לברך את הבנות? כי היו רגילים לומר יברכך בנקבה
תשובה
מברכים בלשון זכר ככתוב בתורה. ומוסיפים "ישימך [מ-סגול] אלקים [באות ה] כשרה רבקה רחל ולאה".
שאלה - 163992
שלום לרב בעלת תשובה ובחור ישיבה רוצים להנשא,הורי הכלה מתנגדים,לא רוצים חתן בן תורה,ולא אהבו את אופיו העדין,כל נסיונות הריצוי לא צלחו,האם עוזבים שידוךעל התנגדות הורים
תשובה
הם לא מחליטים. נקודה.
שאלה - 163991
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי על עצמי ללבוש פתיל תכלת לפני כמה שנים, כרגע אנו נמצאים במקום שאין שלובשים תכלת, האם להפסיק ללבוש משום יוהרה או להמשיך משום אין מורידין בקודש

תשובה
גדולי ישראל לא הניחו ולא מניחים פתיל תכלת. תפסיק היום. ואין שייך מורידין בקודש.
שאלה - 163990
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קנינו יין אצלינו לפני שנה בטעות שהוא היה היתר מכירה.לא השתמשנו.השנה הוצאנו אותו וםג תוקפו והתקלקל .מה אפשר לעשות איתו

תשובה
יין לא מתקלקל, מזוייף מתקלקל. תשמרוהו במחסן.
שאלה - 163989
לכבוד הרב שלום רב
בעלי היקר מזמין כל שבת אדם עיוור ובנו לסעודת שבת,לאחרונה אני מבקשת מבעלי שלא יזמין אותו כל שבת,כי לפעמים אני רוצה ללכת לבית הורי ,
ובעלי לא מבין את צרכי,

תשובה
תסתדרו ביניכם.
שאלה - 163988
שלום לכבוד הרב,
אדם שהלך לשירותים לפני סעודה, האם יכול לעשות ישר נטילת ידיים, לברך המוציא ואז לברך אשר יצר?
תודה רבה.

תשובה
אפשר.
שאלה - 163987
שלום לכבוד הרב
מה ההבדל בין בתי שוקיים למכנסיים?

תשובה
בזמן התלמוד היו עוטפים את הרגלים במין גרביים ונקראו "בתי שוקיים", יש שהיו עשויים מעור, ויש מבד רגיל. והם היו מכסים כף הרגל והשוק הוא החלק התחתון עד הברכים,
שאלה - 163986
לכבוד הרב,סגרתי וורט עם בחור ירא שמיים ופתאום יש לי חששות פחדים וחשבתי לבטל הכל יש לי סוג של פחד לא מוגדר מה הרב אומר לעשות?
תודה כבוד הרב

תשובה
השם יתברך אוהב אותך ושלח לך מתנה יקרה, ואת מסרבת? מהרה חושי והצילי את עצמך ואמרי לאבא שבשמים תודה.
שאלה - 163985
כבוד הרב
קיבלתי מלגה מלימודים לפני שנים תוך התניה לתרום שעות בקהילה היה סוף שנה ביקשתי להוסיף שעות שחסר כדי שאשלים אח"כ עקב פציעה בסמוך לא השלמתי וקיבלתי מלגה איך לתקן?

תשובה
תודיע לאחראים.
שאלה - 163984
לכבוד מו"ר שליט"א
חשמלאי ביצע עבודה בדירתי, וכשרציתי לשלם אמר שיבוא לגבות בפעם אחרת. עברו מאז 5 חודשים, ובכל התקופה הזכרתי לו פעמיים, ועדיין לא בא. מה עלי לעשות? תודה רבה

תשובה
תלך אליו ותשלם לו ותקיים מצווה מהתורה בפורעך את החוב.
שאלה - 163983
אכן כן מובא כן בספר ישכר וזבולון דף סו ע"א בדפו"ח שעלתה נשמתו מהרה כי לא היה מזיקים ,אשרינו שזכינו שרבינו שוכן בתוכינו אורך ימים ושנות חיים בבריאות איתנה
תשובה
אך מקורו בדברי רבנו גאון ישראל רבי חיים פלאג'י ז"ל, והמעתיקים השמיטוהו ולא טוב עשו.
שאלה - 163982
חבר שלי מהעבודה נסע לאילת ברכב וחזר הוא חילוני ביקש ממני שאברך בשבילו הגומל בבית הכנסת. הוא לא מוכן לבוא האם אני יכול לברך בשבת הגומל ולהוציא אותו ידי חובה למרות שהוא בביתו
תשובה
לא ולא, איזה חברים.......
שאלה - 163981
לכבוד הרב: נוהגים לעשות הבדלה בבית הכנסת ובהבדלה שבוע שעבר החזן בירך בטעות על ההדס עשבי. מה הדין האם האם היה צריך לחזור על ברכת הגפן?והאם יצא ידי חובה בשמים
תשובה
בסיום כל הברכות ואחרי שיטעם מהיין יברך עצי.
שאלה - 163980
שלום לכבוד הרב, אני לא מוצאת תשובה לשאלה אם הרב מאשר לי מניעה לעוד כמה חודשים. חשוב לי מאוד שהרב יענה כדי שחס ושלום לא אשאר בלי דעת תורה בעניין זה. תודה רבה.
תשובה
רק אם יש לך גם בן. הרב ענה לך, סליחה. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 163979
הראיתי לאברכים בכולל את הפסק של הגדולים נגד ערבי שירה, אמרו שלא מאמינים והחתימות מזויפות, הראיתי תשובות הרב בעניין כאן ואמרו שהרב דיבר על זמרים חילונים, הטמטום חוגג...
תשובה
ה"אברכים" האלה מזוייפים, אוי לדור שכך עלתה בימיו. בטוחני שלא ראו ספר מוסר זה זמן רב, ואומללים התומכים במקומות כאלה.
שאלה - 163978
לכבוד הרב:
1. מי שבירך על עצי בשמים עשבי האם יצא?
2. מי שבירך על עשבי בשמים עצי האם יצא?

תשובה
לא יצא כי זה לא עשב וזה אינו עץ.
שאלה - 163977
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם יש דין קדימה בברכת הבשמים? עצי,עשבי,מיני,הנותן ריח טוב בפירות או שאפשר לברך ולהקדים איזה שרוצה?
תשובה
עיין תשובה 141216.
שאלה - 163976
לכבוד הרב שלום רב
במקום העבודה הבוס אינו שומו תו"מ, מחלל בפרהסיה, גס רוח ושטוף זימה. כעת מלאו לו 70. האם עלי לעמוד לכבודו? האם בכל כניסה שלו לחדרי או שמא מספיקה פעם אחת ביום?

תשובה
מעיקר ההלכה אין חיוב לקום מפניו. עיין ראשונים קידושין ל"ב. ושלחן ערוך רמ"ד, ב.
שאלה - 163975
לעט"ר שמעתי מכת"ר לפני שנים בבורכוב שהרש"ש היה עושה עליית נשמה ופעם אחת עשה וחזר מהר בגלל ר' דוד מג'אר אשמח אם הרב יציין לי מקורו.
תשובה
מחילה, המעשה היה כשנפטר המקובל רבי דוד שיררו ז"ל מגדולי רבני שאלוניקי, ובזמנו ראיתי המעשה שכתבו רבנו חיים פלאג'י ז"ל כנראה בכף החיים או במועד לכל חי ועתה לא מצאתיהו, ותוכל למצאו בספר יששכר וזבולון בשבחי הרש"ש זיע"א.
שאלה - 163974
שלום לכבוד הרב
אני גר בארצות הברית ואני מבקש לקנות את הקמיעים של מר אביו של הרב. האםאפשר לשלוח אלי? תודה רבה על הכל

תשובה
לא ידוע לי.
שאלה - 163973
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם חייבים לשים מגן לתפילין של יד?
ומה טוב ? להתעורר שעתיים לפני סליחות , ללמוד ותהלים ואחר כך נץאו ללמוד עד חצות .תיקון ואחר לישון ולהתעורר לנץ?

תשובה
א, אין בכך חובה. ב, מעלת הסליחות היא בעלות השחר לאין ערוך.
שאלה - 163972
לכבוד הרב
שלום רב! אני קובע בערב שיעור בהלכה בבית כנסת אחרי השיעור יש שיעור בגמרא במשך 40 דקות ואני לא מבין שום דבר בשיעור בגמרא השאלה יש טעם להישאר בשיעור גמרא אני מקבל שכר?

תשובה
תשב ותקבל שכר, ומסתמא הנך מבין אפילו 5 אחוז מהנאמר.
שאלה - 163971
שלום לרב. נשואה לאלמן חרדי .ילדיו בני 9.אני מקפידה שלא יכנסו לחדר שינה בכל זמן.בעלי לא כל כך.מה ניתן לעשות??
תשובה
תסתדרו ביניכם.
שאלה - 163970
לכבוד הרב שלום רב. בקשר לגויה שהתחתנה עם יהודי . עשתה גיור רפורמי . המצווה שהיא עושה זה הדלקת נרות כל יום שישי (ללא ברכה) נחשב גיור.? אם לא איזו מצווה שתקח על עצמה. תודה
תשובה
מדוע אני צריך לקחת אחריות על "גיור" רפורמי, זו גויה גמורה. מה לי ולה.
שאלה - 163969
לכבוד הרב מוצפי שליט"א רציתי לשאול איפה יתקיימו התפילות בכיפורים עם הרב בתקוה שעד אז יבוא משיח צדקנו אנחנו מגיעיםמהמרכז ורוצים לשכור דירה ,אנו כמעט 20 שנה מתפללים עם הרב
תשובה
מקווה כבשנה שעברה.
שאלה - 163968
לכבוד הרב שלום רב האם מותר לאישה לצבוע שיער יום לפני הטבילה? תודה רבה
תשובה
צביעת שיער מותרת, וכתב הרשב"א ז"ל מטעם שאין בו ממש, וכיום יש בו ממש, אלא שבצירוף טעמו השני מכיוון והיא מקפידה על הצבע.
שאלה - 163967
לכבוד הרב שלום רב אני צאצאו של הרד"ק רבנו דוד קמחי זצוק"ל ותאריך ההילולה שלו יוצא בכ"ט באלול מה עוד עלי לעשות חוץ מלהדליק נרות לכבודו וכו מה המצווה הכי ראויה שעלי לעד
שות ?

תשובה
לא נרות ולא פנסים, תלמד את פירושיו בעל פה.
שאלה - 163966
לכבוד הרב: יש רב ביוטיוב באינטרנט הוא עושה עליות נשמה עם קמיע חותם שלמה לתלמידיו ומעלה אותם לגן עדן וגהינום בסרטונים שלו. רוצים לדעת מה דעת הרב בנושא
תשובה
אינני פרשן לענינים אלה.
שאלה - 163965
לכבוד הרב:
1. מה השעה הכי מוקדמת שאפשר לומר שריאת שמע שעל המיטה האם אפשר לומר לפני חצות לילה?
2. מי שאומר אחרי חצות לילה האם מברך בשם ומלכות?

תשובה
בכל מצב יש לומר קריאת שמע שעל המיטה קודם חצות לילה, מכיוון שהנשמה עולה בחצות הלילה לחתום על אירועי היממה האחרונה. אחר חצות בלי שם ומלכות.
שאלה - 163964
לכבוד הרב אבי נרצח מקטיושה האם מותר לי ללבוש שרשרת שלו על צווארי של הדיסקית שלו בצבא?
תשובה
לא מומלץ.
שאלה - 163963
לכבוד הרב האם חם שמים על כבודו כבודו מחול. אם החם לא מעוניין שחתנו יקרא לו אבא אפשרי?
תשובה
תעשה את רצונו.
שאלה - 163962
לעט''ר
בהמשך לתשובתו של הרב בענין הגלידה שהרב .... באמצע הסעודה רציתי להוסיף ביבי''א במהדורה החדשה בסוף התשובה בהערה 10
הרב הכריע סב''ל וכן בילקוט יוסף סי' רעב

תשובה
מחילה סילפו את דברי ולא כתבתי לברך. נא לעיין היטב במקור. אנא קצת הבנת הנקרא.
שאלה - 163961
לכבוד מורנו ורבנו בן ציון הי"ו
אימא מרותקת למיטתה והמטפלת גויה ברגע שאימא מבקשת
שיגישו לה קופות צדקה הגויה הרבה פעמים גם שמה מכספה יש לה
חיבה למנהגנו האם מותר להנות מכספה ?

תשובה
אם גוי נותן צדקה מקבלים ממנו מפני דרכי שלום.
שאלה - 163960
על מי מברכים שחלק מחכמתויש המון גדולים, אבל אני לא יודע מה ההגדרה בדיוק על מי כן ומי לאהאם על הרבנים האלה צריך לברך? ומה ההגדרה?
תשובה
צריך תלמיד חכם ענק בעל ידע מקיף בכל התורה.
שאלה - 163959
כבוד הרב היקר, אם יורשה לומר לשואל בנידון שינוי הפסוק מזכר לנקבה שיראה השואל ביוסף אומץ סימן ע אות ב דאיסורא קעבדי וכל שכן עפ"י הסוד וכן בזכור לאברהם אלקלעי ח"ג או"ח ס"ח.
תשובה
תזכה למצוות, יגדיל תורה ויאדיר. ופשוט הוא שאסור והוא חשב שהשלחן ערוך מתיר לו לשנות כמו הנביאים.
שאלה - 163958
לכבוד הרב שלום רב
האם זה בסדר שאקנה ספרי תהילים ואשימם בספרית הכותל וארשום בהתחלה שזה לעילוי נשמת דודי שנפטר ובקושי יש מי שיגיד עליו קדיש?
תודה רבה

תשובה
יש בתי כנסת שחסרים להם חומשים, מחזורים לחגים, זה מצווה גדולה.
שאלה - 163957
לכבוד הרב
לקחנו את השלייה של הילדה אחרי הלידה האם צריך לקבור במקום מסויים או אפשר בכול מקום שאפשר לחפור בוא
תודה לכבודו

תשובה
לקבור אותה.
שאלה - 163956
לכבוד הרב שלום רב
מי שאין לו אפשרות להגיע לבית הכנסת וגם לא להיות ער בחצות לילה, רק יכול לקום מוקדם באשמורת , מה כדאי , שיאמר תיקון חצות באשמורת או סליחות (הכל ביחיד)?

תשובה
תיקון חצות קודם לכל ואשריהם עם ישראל קדושים וטהורים.
שאלה - 163955
לכבוד הרב שלום רב
שאלה: האם מותר לברך בהבדלה שני ברכת בשמים על כמה סוגי בשמים כגון עשבי ועצי, או דהוי הפסק.

תשובה
ודאי הפסק. ולכתחילה יקח הדס כפי שכתב הרשב"י בזוהר הקדוש.
שאלה - 163954
לכב' הרב
שמענו שיעור מהרב שדיבר על קטגור אחד שהופך לסנגור מציל את האדם.
מחפשים את השיעור כדי לשמוע ולא מוצאים.
האם הרב יכול לכוון אותנו היכן נמצא המקור ואם מופיע בספרי הרב.

תשובה
מקורו בדברי עטרת ראשינו המקובל הרב שמעון לביא ז"ל בספרו כתם פז וירא קי"ט, א.
שאלה - 163953
לכבוד הרב שלום
רצינו להתחדש בפינת אוכל חדשה לחג, האם יש בעיה לקנות פינת אוכל שיש לה רק 2 רגלים, איקס מימין ורגל איקס משמאל?

תשובה
יש מעלה בשבת ויום טוב לאכול על שלחן בן ארבע רגלים כנזכר בדברי רבנו האר"י ז"ל.
שאלה - 163952
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה על ההטרדה , שאלתי את הרב לגבי אמירת סליחות שחלק מהאנשים יושבים ושניים עומדים , לא הבנתי מתשובת הרב האם היושבים טועים או העומדים , סליחה ותודה

תשובה
בחודש אלול לא מחפשים טועים.
שאלה - 163951
שלום לכבוד הרב סליחה על הטירחה רצית להבין למה ספרדים שרים את הסליחות לכאורה תמוה וכי כך מבקשים סליחה
האם יש לכך מקור תודה רבה

תשובה
השירה התחילה בארבעים השנים האחרונות. קודם לכן היינו אומרים אותם במנגינה יותר נוגה ועצובה קצת.
שאלה - 163950
שלום כבוד הרב אני בן 27 ויש לי גמח הלוואה לאנשים באמת שצריכים עזרה ללא ריבית חס ושלום רציתי לדעת מה השכר של המצווה הזאת...
תשובה
אין עושים מצוות לשם שכר, אלא לשם שמים.
שאלה - 163949
לכבוד הרב שלום רב
תבורך הרב לא יודעת מה לעשות אני צריכה לפנות את הבית ולעשות ממונוגרפיה שבוע הבא איך אני יעבור את החגים ברכני בבקשה

תשובה
בהצלחה.
שאלה - 163948
שלום לכבוד הרב
בסימן טוב נולד לנו בן ואנו מתלבטים לגבי השמות הבאים ונשמח שהרב יאמר לנו מה עדיףאביאל הלל נווה נריה נהוראי אליה שילה עליי בניה עידו אליאב ליאבתודה רבה וישר כח

תשובה
העורך, הרב הודיע פעמים רבות שאינו מגיב בנושא.
שאלה - 163947
לרב שלום חברה שלי באה מדבעת מרדכי דרך צומת פת לבקעה שאהוא אליה לסעודה שלישית אני לבד האם מותר לה?? מרחק של שעתיים ואני מתלווה אליה לשעה
תשובה
מותר.
שאלה - 163946
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רוצים לקנות לבן של חבר ז"ל שנכנס למצוות מתנה הרב אמר שיסוד ציון עוד מוקדם,מה בנוגע לילקוט מעם לועז, האם כדאי?.
תודה רבה על הכל

תשובה
תקח לו סליחות תרחם ציון, שופר בציון, קדוש בציון.
שאלה - 163945
שלום לכבוד הרב או"ח סימן קט"ז (שמותר בהחלט לא) לשנות פסוקים מיחיד לרבים ולהיפך האם יהיה מותר מלשון זכר לנקבה כגון "יברכך ה וישמרך וכו" בלשון נקבה
תשובה
חלילה וחס אסור לשנות פסוק כלל, ומה שכתב השלחן ערוך מדובר על אנשי כנסת הגדולה שהיו בתוכם נביאים ששינו בנבואה ולא אנחנו. ועיין ברמ"א ז"ל שם.
שאלה - 163944
לכב' הרב, לאחר החתונה הצלם טען שנשאר חוב של 750 שח. אבי נשבע בגן עדן ששולם הכל. לאחר מעשה לא זכר אם שילם לאחר 3/4 שנה שילמתי מכספי. אבי עם גידול ממאיר להתקשר לבקש מהצלם שימחל?
תשובה
אם שילמת אין צורך במחילה, זה לא קשור אליו.
שאלה - 163943
שלום לכבוד הרב
בנוגע לשאלה עם הילדים יש כבר תהלים ביום שבת העיניין הוא בתפילת ערבית של ליל שבת שאנשים באים עם ילדיהם. האם יש לכך השפעה על התפילה אחרי הסילוק של האבא והילדים?

תשובה
ידעתי שלא תקבל ולא תקח יוזמה, חבל.
שאלה - 163942
לכבוד הרב
בימים ב',ה' בשחרית בסליחות מאוד ממהרים וגם ויעבור אומרים במרוצה, אני אומר בקצב שלי ואת י"ג מידות בטעמי המקרא, האם לשנות והגיד עם הציבור ויעבור כמו שהרב אמר ?

תשובה
הסברנו וביארנו כי את הסליחות הקטעים העיקריים תאמר בכוונה, י"ג מדות תאמר עמהם. ואינך חייב לסיים אתם את "ונקה". העיקר שהתחלת אתם יחד.
שאלה - 163941
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אישה יכולה לצאת בברכת הגומל שעושה גבר( לא בעלה) אצלנו נהוג שאחד אומר ומוציא את כולם.תודה לרב על מסירות הנפש. מתפללים עליכם שנזכה למשיח בקרוב.
תשובה
אם מכווין על כולם, מועיל.
שאלה - 163940
לכבוד הרב שלום רב האם מותר להשכיר את הבית לגוי?
תשובה
צריך שאילת רב מוסמך עם כל הפרטים.
שאלה - 163939
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אומר וידוי באחד בלילה קודם ת. חצות, ושוב לפנות בוקר בסליחות, ושוב בתפילה. זה בסדר?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 163938
לכבוד הרב שלום רב

ארוסתו של בני קוראת לי לעיתים בשמי הפרטי.
הסבתי תשומת לב בני, ע"מ שישוחח איתה בעדינות.
היש מקום להפנות תשומת ליבה כשפונה כך, הנושא חוזר על עצמו לעיתים.

תשובה
תאמרי לה בעדינות.
שאלה - 163937
שלום לכבוד הרב היקר; מכירה את דעת הרב לגבי חופשה בבית מלון; הגרוש שלי ובנותיי מפצירים בי לבוא לאילת בשבוע הבא ואני מסרבת; האם אני נוהגת נכון או להצטרף
תשובה
הגרוש מבקש מלון??? נשמע מפחיד, נגד ההלכה.
שאלה - 163936
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב. כשאני הולך לסליחות שמתחילים ב24:30 א.האם אני צריך לקרוא קריאת שמע לפני הסליחות?ב. מה לגבי תיקון חצות האם ניתן לומר אותו אחרי הסליחות?
תשובה
אם לא קראת הלילה , תקרא עתה קודם חצות. את תיקון חצות לא תספיק לומר קודם הסליחות כי הציבור ממהר ואינו ממתין, ולכן תאמר הסליחות עמהם, ובסיומם מיד תאמר תיקון חצות. תזכה למצוות.
שאלה - 163935
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברכת הלבנה במוצאי שבת זו שופטים באיזה שעה מברכים למהדרין?

תשובה
כיוון שאנחנו נוהגים להמתין שבעה ימים מהמולד מעת לעת. כפי שכתב מרן הבית יוסף ז"ל בשם הקבלה. את הברכה עצמה נאמר בשעה 8.34 בערב. המזמור מתחילית קודןם לכן בנחת, וכשיגיע הזמן אומרים ברוך אתה...

ויש מקילין לומר גם חצי שעה קודם לכן, כי אין מסלול ומחזור הלכנה תלוי בשקיעה שלנו, אלא חשבונה 12 שעות רגילות יום וכן לילה. נמצא שזמן המולד הוא יותר מוקדם ואפשר להקדים כשצריכים.
שאלה - 163934
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הקדיש על ישראל שלפני הודו הוא לחיבור עולמות או מי שאבל או יש לו אזכרה צריך לומר אותו?

תשובה
נתקן לצורך תיקון העולמות. ומחבר העשיה עם היצירה ומסלק כל המפריעים למעלה.
שאלה - 163933
לכבוד הרב
האם בשידור חי מהאינטרנט מותר לאשה לומר ולהצטרף בסליחות ובקדיש ולומר אמן ולהצטרף ל יג מידותולומר שם ה" מלאתודה, תזכו למצוות

תשובה
מרן הרב עובדיה ז״ל דעתו שמותר.
שאלה - 163932
לכבוד הרב האם כשמכסים הראש עם הטלית בשחרית, יש לכסות גם את התפילין של ראש?
תשובה
לא נהגנו בכך.
שאלה - 163931
כב' הרב - בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו - גוי בין אם בן נח ובין אם לא, אשר יודע על כך ומפנה בקשה לבורא להיות נידון לטובה, האם יישמע, האם דינו יכול להשתנות?תודה
תשובה
אם יאמין בבורא ויעשה מעשים טובים וישמור שבע מצוות בני נח.
שאלה - 163930
לכבוד הרב, סליחה על הטירדה ותודה רבה על הכול!
האם יש לכבודו עצה שיסרור השלום בבתי הדבר מציק לנפשי מאוד
יהי רצון שיסרור בביתכם השלום ותרוו נחת מכל יוצאי חלציכים בביאת המשיח

תשובה
ללמוד וותרנות.
שאלה - 163929
לכה"ר מורנו הגאון שליט"א, האם אשה יכולה לומר סליחות דרך המדיה בשידור חי, בחדר כשבעלה ישן ? (הוא צריך לקום מוקדם)
תשובה
כן בהחלט. כמוך ירבו בישראל. אשה צדקת.
שאלה - 163928
לכבוד הרב שלום רב
עזבתי עבודה מכניסה מאד לטובת שדכנות,עובדת יום ולילה, מי ביקש ממך לעזוב????
בהוראת רבי,הרי זו פרנסה ואם לא אגבה תשלום לא אוכל להחזיק בית של בן תורה+6 .
מדוע כבור הרב מתנגד לכך?

תשובה
אין עם מי לדבר בדור של...... מי היה פעם לוקח כסף עבור מצוות????????
מאימתי אשה מפרנסת????? זה נוגד את התורה. הכתובה נפסלה כי כולה שקר.
בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא.
איזה עולם הבא מפסיד מי שלוקח שכר עבור מצווה.......
שאלה - 163927
שלום .
כול לילה עולה לישון עצובה ובוכה הגדולשלנו נפל מהדת " (סמים קלים איך אני יכולה לעזור לילד שלא רוצה לעזור
לעצמולנסות בכוח לקחת אותו למקום שמטפליםעובדת עצות

תשובה
רק להתפלל.
שאלה - 163926
לכבוד הרבה זה מלאךמה הוא שונה מאדםיש לו תאור הם נמצאים רק בעולם הבא תודה לרב בריאות ..
תשובה
רק מלאך יכול לדעת.
שאלה - 163925
לכבוד הרב שליט"א האם מותר לקבל מצרך מסויים שקנו ביום חול אבל המשלוח בשבת ומגיע אליי במוצ"ש ??
תשובה
מבחינה עקרונית לא משתמשים בו ומחזירים לשולח.
שאלה - 163924
כבוד הרב
שאלו אותי איך יש רבנים ממש גדולים שחתמו לפני כמה שנים נגד זמרים פסולים ובתקופה האחרונה נמצאים איתם בכל מיני כנסים, הם אומרים שלומדים ממעשה רב שלהם שמותר, מה לומר?

תשובה
אסור זה אסור. התורה לא תשתנה בשום זמן.
וכנראה שאינם יודעים מכך. כי רבנים לא נמצאים עם זמרים. ואינם יודעים מי שר במעורב ומי לא.
שאלה - 163923
לרב הגאון!
אשתי סבלה מאוד בילדותה מבני משפחתה ולאחר הנישואים ניתקה מהם את הקשר. כעת משפחתה מעלילים עליי בציבור שזה באשמתי.מה עליי לעשות ? (אשתי מסרבת בתוקף להשלים איתם)

תשובה
אל תתייחס ואל תגיב. סוף האמת לצאת לאור.
שאלה - 163922
שלום לכבוד הרב
ביתי דיקלה מבקשת פסוק לשמה לתפילת י"ח.תודה רבה

תשובה
דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה.
שאלה - 163921
לכבוד עטרת ראשנו, בילקו”י כתוב שמי שלא אמר ברוך שאמר לא יאמר ישתבח שהוי ברכה אחת ולכן גם ישתבח לא פותח ברוך
ולא הבנתי א”כ איך מותר לענות ביניהם אמן דברכות (ואמן דתיתקבל)
תודה

תשובה
אין קשר בין הדברים. עונים משום דבר שבקדושה. ולא מדברים חלילה.
שאלה - 163920
לכבוד הרב
האם מותר לומר י"ג מדות בסליחות וכו׳ ללא ס"ת/היכל ?

תשובה
כל בי עשרה שכינתא שריא ואומרים י״ג מדות בנחת ובכוונה.
שאלה - 163919
נא לא לפרסם באתר פניתי לפי טלפון שפירסתם.41 אברכים כמות מאוד גדולה של בשר לחג. האם יש הבדל ממה שיצא מכם למה שהם מוכרים שלכם? בבקשה חיזרו אלי שלא תצא תקלה תחת ידי
תשובה
אדוני הנכבד. אני עסוק בלימוד התורה הקדושה ובנתינת שיעורים והחודש אלול ואיני מתעסק בזה כלל. ואיני יודע על מה אתה מדבר ומדוע פנית אלי.
נא להתקשר אל טלפון 0522-751-941.
שאלה - 163918
לכבוד הרב
לפני מס חודשים חניתי את רכבי והרגשתי ששפשפתי רכב שמאחורי
על רכבי לא ניתן להבחין בשפשוףהתקשרתי לבעל הרכב בכדי שיבדוק אתרכבוהוא לא חזר אלי מאזהאם עלי להתקשר שוב?

תשובה
תנסה שוב לדבר עמו.
שאלה - 163917
שלום לכבוד הרה"ג מוצפי,
אדם שהיה בנסיעה לפני עלות השחר והגיע עלות השחר והמשיך בנסיעה, ויחדיו עברו 72 דקות. האם הנסיעות מצטרפות כדי לברך הגומל?
תודה רבה.

תשובה
מצטרפת הנסיעה.
שאלה - 163916
לכה"ר
סימנים לרה"שא.האם רוביא היא פול המצרי בימינוב.למי שאין ראש איל יכול לשים ראש דג (לספרדים)ג.לצורך ה"יהי רצון" האם חובה לראות/לאכול?כולל לומר תזכור לנו עקדתו

תשובה
פול המצרי הנזכר במשנה הוא שעועית. ראש דג מועיל לכל העדות. אין לא ראש כבש וטוב שכך מטעמי כשרות לא יאמר אילו של יצחק. ויש הוקחים לשון כבש.
שאלה - 163915
שלום לכבוד הרב
כשנוסעים במטוס מתי אפשר להתחיל לומר תפילת הדרך?

תשובה
אסור לצאת לחוץ לארץ. כנראה התכוונת משם לכאן. דקה אחרי ההמראה.
שאלה - 163914
לכבוד הרב
לפעמים מבקשים ממך (בייחוד חברות/גופים ממשלתיים) דבר לעשות שאתה יודע מראש שזה טרטור ויודע מה התשובה שלהם תהיה
האם מותר להגיד שכבר בדקתי זאת כדי לחסוך את הטרטור?

תשובה
למד לשונך לדבר אמת.
שאלה - 163913
למו"ר האם זה נכון שכת"ר אמר שמותר להגיד תהילים אחר חצות לילה במנוע חיפוש ראיתי שכתר היקל לנשים וילדים אבל לא מצאתי על מבוגרים בריא אולם לעד לעולם
תשובה
נכון מאוד. לאחר חצות עיין מבשרת ציון בשם החיד״א והרב פעלים ז״ל.
שאלה - 163912
לכבוד הרב שלום
בני נ"י נולד בד' חשוון וזה היה במוצ"ש פר' נח. השנה ב"ה הוא יעשה את הבר מצווה ד' חשוון יוצא ביום שבת פרשת נח האם יקרא פר' נח או פר' לך לך?

תשובה
קורא אך ורק את העליה שלו בלבד. כי יש הרבה בעיות הלכתיות. קורא בתורה אמור להיות איש מקצוע ובקי בהלכה ומומחה לדבר.
שאלה - 163911
לכבוד הרב היקר
עלתה שאלה לגבי המשולחים המגיעים מארץ ישראל ומסתובבים בבתי כנסיות בזמן התפילות ואוספים צדקה
האם לתת?
האם נחשב לצדקה?

תשובה
כתבנו שאסור לתת באמצע התפלה.
שאלה - 163910
לכבוד הרב שלום רב
באמירת סליחות , בחלק מהקטעים ישנם אנשים שיושבים 8/9 מתוך 10/12 , יש שניים שנשארים עומדים האם זה בסדר? תודה רבה ושפע ברכות לרב!!!

תשובה
הם עושים זאת מחוסר ידיעה וחוסר הדרכה נכונה. הנח להם אפילו שלא נכון עושים.
שאלה - 163909
לכבוד עט"ר
עקב מצב כלכלי קשה, הציעו לי לעבוד בנוסף בחלוקת עיתונים לא דתיים, זה הכנסה של עוד 3000 ש' האם מותר?
תודה לה' שנתן לנו את הרב שליט"א

תשובה
לא ולא. תעבוד במאפיה. תעבוד בלילה. עבודה פיסית. במרפאות. בסופרים. לא במחטיאי הרבים.
שאלה - 163908
שלום לכבוד הרב "הרני אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי" מה עם אלה שנלחמים בדת שיהיה חילול שבת וכודומה ?
וכן ב"הרני מוחל וסולח וכו" האם גם על אנשים כאלה ומה עם קנאת השם?

תשובה
בבקשה ממך איש יקר ועלום, שאלות מסוג זה לא ניתן לפרסם את התשובות.
שאלה - 163907
לכבוד הרב שלום רב
זה זמן רב המנהל הבכיר מעוניין לסגור את תחום הפעילות שאני עוסקת, יש לי הזדמנות לסיים עבודה עם פיצויים בחודש וחצי הקרובים, לא בטוח שאמצא עבודה בטווח זה .

תשובה
איני מתמצא בכללי עבודה וזכויות העובדים.
שאלה - 163906
לכבוד הרב
מתפלל בבית כנסת שבו הרב מספר פעמים צועק על ילדים ומלבין את פני אביהם ואפילו גרש אותם מול כולם בערב שבת בטענה שלא לבוא עם ילדים שזה מפריע. האם להמשיך להתפלל שם?

תשובה
צריכים לפעול באופן חיובי. בעיקר באלול.מישהו יקח יוזמה ויאסוף את הילדים לקריאת תהלים או ו שיר השירים ויקבלו מתנות והפתעות.
שאלה - 163905
לכבוד הרב מוצפ"י שליט"א איך לנהוג אם בבית לאט לאט כל הילדים יוצאים מן הדרך(בנות)מתפללים תמיד.. הבית מתפרק הקטנים לומדים מהן.בסמינאים ומחללות שבת
תשובה
לבכות ולבכות, גם אני בוכה.
שאלה - 163904
לכבוד הרב שלום רב,הבן עולה ל-ג,יעבור לבי"ס אחר, קשב וריכוז ואימפולסיב
בשנה שעברה התחלתי לעבוד כסייעת בחינוך המיוחד והשנה מגדיליםשעות 8עד4 לא כולל זמן נסיעה האם לעבוד?

תשובה
אם יש מי שיהיה אתו בשעות הפנאי.
שאלה - 163903
שלום לכבוד הרב
אישתי קצת לא מרגישה טוב כאבים בבטן זה מספר שנים הולך ובא.
אומרת ללכת להתפלל ולהתברך אצל רב צדיק ואני אומר לה שצריך להתחזק בתפילות ומעשים טובים.
מה דעת הרב?

תשובה
קח אותה לקבר צדיק עתיק יומין להתפלל.
שאלה - 163902
לעט"ר מה היה מנהגו של ר' אבהו בענין תפילין שימושא רבה האם הניח?האם בירך ? בבא"ח כתב שבאלול יניח מה יש לנהוג עבדך אוהבך בלב ונפש
תשובה
הניח בסתר ובהצנע בחדרו הנפרד.
שאלה - 163901
לרב ש.
יש לי אח 1 אמא שלי אלמנה כאובה ובודדהאני צריכה לארח את אחי לחג הקדושוהוא מחלל לצערי אין לי סכוי להגידלא אני מבינה הכול הרב מה אני יעשהיום הדין הפגיעה תהיה קשה במקרה שלי

תשובה
למען האמא האלמנה תבליגי ותקבלי.
שאלה - 163900
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
ילדים רבו בגינה עם מכות, התווכחתי עם אמא של אחד הילדים ותכ"ד פגעתי בה והעלבתי אותה. ביקשתי אח"כ מחילה מבעלה והוא מחל. האם צריך לבקש גם ממנה? תודה רב

תשובה
תקני לה פרח.
שאלה - 163899
לכבוד הרב תודה רבה על התשובה קיבלתי על עצמי ללכת לשעור כמו שהרב אמר ואני כבר מרגיש שינוי מבחינת המחשבה ואהבת השם.יש לי פועלים ערבים או גוייםיש בעיה לאכול איתם באותו שולחן?
תשובה
תבורך מן השמים, תאכל בנפרד אך אפשר על אותו שלחן.
שאלה - 163898
לגבי האמירה שלא יעשה משהו. הרב השיב תלוי אם דבר מצווה או לא. אם אמר שלא יבוא לעשות אזכרה של קרוב משפחה רחוק בבית העלמין, או לא יאמר קדיש על מישהו, או לא ילמד יותר לעילוי נשמתו?
תשובה
אינו נדר כלל.
שאלה - 163897
לכבוד הרב החשוב. חברה החליטה שרוצה להתחזק בקשה ממני עצות לחזור בתשובה כי חודש אלול אך עדיין לא מוכנה כיסוי-ר. במה הכי כדאי להתחיל לחזקה? עצה מכבוד הרב
תשובה
קריאת שמע שחרית וערבית, ותפילת עמידה אחת ליום.
שאלה - 163896
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם בשעת כעס אדם אמר אני לא אלך יותר למקום פלוני או יותר לא אעשה דבר פלוני. אבל לא אמר "נשבע" האם שייך בזה שבועה והתרת נדרים?

תשובה
תלוי אם זה דבר מצוה או לא.
שאלה - 163895
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, במחילה מהרב, איך המנהג לומר הקשט שנים עשר או קשט שנים עסר? ולגבי יהי חסדך לפני אשרי - האם אני ינהג לומר כך, או שלא צריך?
תשובה
אנא, עיין במנוע החיפוש. תודה.
שאלה - 163894
לכבוד הרב שליט"א שלום רב, אדם שהולך לישון מעט בתחילת הלילה בכוונה לקום בעוד לילה, ולאחמ"כ חוזר לישון עד הבוקר. האם יקרא ק"ש על המטה ב"פ עם ברכת המפיל ואם לא, אז מתי? תודה רבה
תשובה
קריאת שמע בפעם הראשונה מספיקה.
שאלה - 163893
לרב,את בני (בן 4) וחבריו מורידים רחוק מהמכינה ללא מלווה קרוב לכביש ועליהם להגיע לבד. האם לבקש מילד בוגר מהתת שיקח אותו כל יום? או להתעקש מול ההנהלה לטובת שאר הילדים?
תשובה
העורך, מאוד מבקש סליחה הרב כאן בחודש אלול לטפל בשאלות הלכתיות.
שאלה - 163892
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, ראינו בספר הנפלא תרחם ציון שלא מופיעים בזכרי על משכבי, תחינה של יום, ואם אשמנו כתולע האדים. האם יש סיבה? צריך לדלגם?
תשובה
לא שצריך, אלא שבירושלים יש שהיו מדלגים. וכל אחד כפי מנהגו.
שאלה - 163891
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם צריך לקבוע המזוזות בברכה כאשר שולחים אותם לבדיקה? תודה רבה לרב
תשובה
אם היתה הפסקה של חצי יום באמצע ויצאת החוצה בנתיים מברך כשקובע.
שאלה - 163890
שלום לכבוד הרב בני בישיבה קטנה בסגנון סלבודקה מעט תלמידים שיטת לימוד שונה רובם משתיכים לשיטת גרינמן חינוך והיחס נדיר ונפלא אך מאוד קשה לו שאין אף אחד בסגנון שלו מרגיש בודד
תשובה
מספיק לקטר, רק יומיים ותלונות. מתרגלים. הוא יהיה רבי עקיבא אם לא תפריעי לו.
שאלה - 163889
שלום לכבוד הרב
לבעלי קשה מאוד לקום לסליחות ולי זה מאוד מפריע האם ללחוצ עליו לקום או לעזוב אותו ומתי שיקום יקום
הוא אומר שעדיף שיתפלל ולי זה ממש מפריע
תודה

תשובה
הוא זקוק לכוחות רוחניים ולהתחבר לתורה הרבה.
שאלה - 163888
לכבוד הרב שלום רב
האם השם אריאל לבן הוא מומלץ?
מדובר במשפחה חרדית (אברך) שרוצה לדעת האם כדאי לקרוא לבן בשם אריאל

תשובה
לאברך נגמרו השמות של הצדיקים.....
שאלה - 163887
לכבוד הרב
1.רב בית הכנסת שואל מדוע חשוב וצריך לומר פיוט אליך ה נשאתי עיני ?
2.האם יש לומר בסוף הסליחות פיוט חון תחון?
3ץהרב עובדיה זצ"ל ציין מה זמן המינימלי לאמירת סליחות?

תשובה
עיין תרחם ציון. חון תחון לא נהגנו ויש נוהגים. מרן ז"ל אמר פחות מ - 55 דקות זה לא סליחות.
שאלה - 163886
לכה"ר הגאון מו"ר שליט"א, לעניין איסור שחיטה "אותו ואת בנו" באותו היום. רצינו לשאול האם היום כשהשחיטה בכמות מסחרית ולא כבעבר, האם מצליחים לשמור על ההלכה הזו? ואם כן, כיצד
תשובה
בהחלט כן, כי לכל ראש בקר או צאן יש תעודה עם מספר מזהה, משק, גיל, ו"קורות חיים". ושאלה של בכור שהיא מדאורייתא חמורה ביותר ומקפידים עליה, מה אחרים עושים אינני יודע.
שאלה - 163885
לכבוד הרב,
אימי חילקה סכום כסף גדול בין ילדיה עקב מכירת דירה ביקשה להשתמש בכסף עבורנו ולא לתת ממנו צדקה או מעשרות, ברצוני לתת מעשר מזה או צדקה כי יש אפשרות ב"ה, האם לשמוע לה?

תשובה
אל תעבור על דבריה, הן מצד כיבוד אם, הן מכך שעל דעת כן נתנה לך, תייחד את הכסף ותשמרהו לנישואי בניך. בעזרת השם יתברך.
שאלה - 163884
לכבוד הרב מו"ר הרב מוצפי שליט"א מהו המשממעות של דרשו השם בהמצאו. האם על אלול?
תשובה
פסוק הוא בישעיה [נה, ו] דִּרְשׁ֥וּ יְקֹוָ֖ק בְּהִמָּצְא֑וֹ קְרָאֻ֖הוּ בִּֽהְיוֹת֥וֹ קָרֽוֹב ודרשו רבותינו ז"ל בגמרא [ראש השנה [י"ח, א] "אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים".
שאלה - 163883
לכבוד הרב שלום רב
גננת בגן שואלת האם מותר להשתמש בקמח חיטה רגיל, להכנת בצק משחק לילדי הגן. האם אין בכך משום "בל תשחית"?
תודה

תשובה
כתבנו כמה פעמים למצוא תחליפים.
שאלה - 163882
שלום לכבוד הרב הלכתי לחתונה ( של בן אחי) מעורבת עם ילדיי ואני מצטערת על כך , אך אפשר לעשות תשובה?
תשובה
זה טוב שאת מצטערת, ותספרי לילדים כמה זה חמור, כמה זה נורא ביום הדין השם ישמור.