שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ג/סיון תשע"ט

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 177600
יום חג הוא לנו בצאת ספרו החדש של מרן שליט"א "נחמת ציון", בענייני חודשים תמוז - אב, עם ביאור הקינות. ימשיך מורנו ורבנו להנהיגנו ולכתוב עוד חיבורים רבים מועילים בכל מקצועות התורה הקדושה.
תשובה
חסדי השם יתברך אזכיר היום הזה כעל כל אשר גמלנו הגומל לחייבים טובות, כי זכינו היום לראות בעיננו את הספר הנכבד "נחמת ציון" יוצא לאור העולם, לאחר טרחות מרובות והשקעה עצומה של צוות הרבנים הנכבדים והיקרים העוסקים במלאכה.
כאן המקום להודות ולברך לאבינו שבשמיים על שזיכני לכך כדי להרבות תורה וידע בקרב בני ישראל על מהות הימים במעגל השנה דבר אשר שנים רבות היה בדעתי לעשותו. זה המקום לברך את הרבנים שטרחו במלאכה ועזרו על ידי בזריזות ובמסירות עילאית, ובהתלהבות מדהימה אשר כמוה לא ראיתי מימי. ימלא השם יתברך כל משאלות לבם לטובה ולברכה, ויראו נחת מרובה מכל יוצאי חלציהם לעד ולעולם.
בראש המערכת הנפלאה עומד חתני היקר כבני, איש חיל ורב פעלים אשר ידיו רב לו בכל שטחי התורה הקדושה, הלא הוא האי גברא רבה ויקירא, חובר חבר'ים מחוכם, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, מגזע ישישים, סבא דמשפטים, איש תבונה בעל עצה עמוקה, הגאון הגדול כמוהר"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחי שמו לעד. היושב על מדין בבית הדין בירושלים, והוא עצמו כותב חיבורים נפלאים בנושאי חושן משפט ועוד. ועל כל אלה מוסר נפש ממש להוצאת הספרים לאור, בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ועומד לימיני תמיד בזריזות ובחריצות נפלאים. הוא אשר טרח וטורח בכל המלאכה מתחילתה ועד סופה. ישלם השם פעלו ותהי משכורתו שלימה לעד. וירווה נחת מבניו ובנותיו בכל מכל כל.

ספר זה הונחו יסודותיו לפני כשנתיים ימים בימים אשר בהם הייתי בשלבי ההחלמה הארוכה לאחר הטיפול הכירורגי המורכב שעברתי בבית החזה ואבינו שבשמיים מכל צרה הצילני ושבתי אל משמרתי הן בשיעורים הן בכתיבת הספרים, ולולי השם שהיה לנו אזי לא הייתי ניצב היום לפניכם. ובשלבי החלמתי הייתי כותב וטורח בספרים הקדושים למצוא שורש וביאור כל ענין, ובהיותי עוסק בעניני החורבן והגלות היו עיני זולגות דמעות מאליהן והותש כוחי, עד שהרופאים ציווני לנוח מעמלי, ולכן עברתי לכתוב את ספר פורים בציון כדי לשמח את לבבי. ושוב הגיעו ימי תמוז אב וחזרתי לעסוק בענינים אלו ועזרני השם יתברך להגיע עד הלום.
הנני מודה כי לא כל המלאכה הושלמה, ומה שהלב חושק הזמן עושק, ואקווה כי לא נצטרך לכל זה שיהיו להלכה בלבד, והימים הללו יהפכו לנו ולכל ישראל לששון ולשמחה, ונזכה לראות בקרוב בנחמת ציון וירושלים, וישוב האדון אל ביתו והיכלו כבתחילה, ותחזינה עיננו בשובו לציון ברחמים רבים וגדולים.
שאלה - 175467
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הרבנים המתחזים הם חרדים, כיצד התירו ללכת לערכאות?
תשובה
דע ידידי כי הכל יכול להיות כשאין יראת השם אמיתית, וכשמערבים שיקולים זרים.
הללו אין להם סדרי דין, לא כללי משפט, לא צדק, ובודאי לא שמירת הלכות דיינים.
כל הדיינים המוסמכים נקעה נפשם מהתנהלותם זה עשרות שנים, וכבר נודע בשערים הטית משפט והפרת כל כללי דיון אמיתי ניטראלי והלכתי. הכל נעשה למצוא חן בעיני בעלי השררה.
נושא הרפורמים עלה במלוא הקיפו בבית הדין הגדול והותיק שבירושלים עליו סמכו גדולי עולם ורבותינו הספרדים מדור דור, בא זה המכנה עצמו "הראבד" ובפיתויים והלשון חלקה הכניס עצמו לענין לא לו לאחר שהיה פסק דין, ומרד ברבותיו וברבנו הגדול הרב משה צדקה שליט"א, ונכנס באופן מגמתי לנושא.

עיוות משפט, היטה דין, הרס צדק, החריב את הדור, המיט שואה רוחנית על בני הספרדים התמימים, העלים עיניו מהקמת טלביזיה שבה יש עשרות איסורי דאורייתא חמורים, שתק מול חילול מועדי ישראל, בלם פיו נוכח הפיכת ימי החנוכה לימי בידור יוונים ורומאים, עצם עיניו מבזיון התורה וחילול בתי כנסת תוך הפיכתם למקום יללות תנין ובנות יענה באירגון אלפיים נשים מול ליצן בזוי במשך שעתיים שהפך את בית הכנסת הקדוש בצפת למקום בידור.

הרבנים בכללותם השתוממו והזדעזעו בראותם את ההתדרדרות הנוראה המתחוללת מתחת לאפם, והם שרויים בהלם מוחלט.
על כל אלה העיז בחוצפתו הרבה ל"התיר" בסתר פניה לערכאות, כשלא מענין אותו חילול השם, איבוד חלקם בעולם הבא, כפירה פומבית בתורה הקדושה, חרס בתי ישראל, חטאי נשים נשואות, מכשולים של איסורי עריות, ועוד מרעין בישין, ואותם בריונים הגדילו חוצפתם נגד שומרי התורה, מאיימים, מפעילים לחצים, כשכל הדרכים כשרים בעיניהם.

בשמים לא ישתקו על כך, משה רבנו לא ינוח שם ולא ישתוק, רבותינו הספרדים שמסרו נפשם על חינוך הדור לא ינוחו ולא ישקוטו.

די לקלקל את בנות ישראל, די להפלות בין בנות הרבנים, לבין בנות פשוטי העם, די להשתוללות הבריונים, די לעושק האלמנות והיתומים ושימוש בכספם לחיי תענוגים. ביד הציבור לעצור את ההשתוללות.
שאלה - 174041
לכבוד הרב שלום רב היה לי בעבר הוראת קבע לאירגון הידרדרות וביטלתי אותו והתקשרה אשה שנחדש את ההוראת קבע ואמרתי לה שאני תורם רק למקום שעוסקים בחזרה בתשובה בלבד
תשובה
ישר כוחך, כי כבר גדולי ישראל הורו לא להתחבר עמהם. וזה לשון הבד"ץ שליט"א.
"מן החובה והמצווה להתרחק מאירגון זה וכל אשר לו, לא לתמוך בהם, ולא להפיץ את גליונותיהם, וכן לא לקחת חלק בכינוסיהם, ובכל פעילות אחרת שהם מארגנים, כדי לא להיות בין מחזקי ידיהם של עוברי עבירה ולא לסייע להם".
שאלה - 176600
הודעה ואזהרה מאת גדולי ישראל.
על פירצת הסרטים.
היות ורבה המכשלה מאוד אשר אנשים חרדים צופים רחמנא ליצלן בסרטים, רגילים, מצויירים, טבע, הופעות ועוד.
רובם לקוחים ממקורות מזוהמים ומלאים כיעור שבכיעור, ובעלי מסרים רעים ומושחתים, מהטמאים שבאומות.
אסור על פי דין תורה לצפות בהם.
לידיעת הרפורמים וחברי הליצנים, והרב הראשי שלהם, החתומים אינם "רדיקלים קיצוניים". כפי הליצנות שבפיו.

תשובה
חתומים.
הרב שטיינמן, הרב וואזנר, מרן הרב עובדיה, הרב לפקוביץ, הרב מערלוי, הרב אוירבך, הרב לנדא, הרב שיינברג, זכר צדיקים לברכה.
ויבדלו לחיים טובים האדמורים ויזניץ, בעלז, סלונים, סדיגורא, אלכסנדר, נאדל.
והגאונים הרב שמעון בעדני, הרב שלמה בן שמעון, הרב שלמה עמאר, הרב שלמה מחפוד, הרב ראובן עבודי, הרב קרליץ, הרב עזריאל אוירבך, הרב קופשיץ, הרב אונגר, הרב גנס, מהרב שפירא, הרב נוסנבוים, הרב זילברשטיין, הרב שפרן, הרב שטרן, ועוד קרוב למאה גדולי הרבנים.
ושומע להם ישכון בטח, ויישמר מהשמיים שלא תקרה לו שום תקלה, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 175470
לקהל קודש שליבם פתוח למען מפעלות מורנו ורבנו שליט"א.
ברוך השם על שלחן המערכת מספר ספרים בהכנה, אשר עם ישראל שמח ומצפה לצאתם. אך אין הקומץ משביע. המעוניין לקחת על עצמו ספר שלם, יפנה לmbzm50227@gmail.com

תשובה
תזכו למצוות ותזכו אחרים בזה. ועל זה נאמר עושה צדקה בכל עת.
שאלה - 179466
שלום
האם בתפילת שמונה עשרה מכוונים בשם השם בניקוד משתנה כפי שמודפס ברוב הסידורים עפ"י עשר ספירות או שמכוונים תמיד בניקוד לעולם כמו החיד"א והבן איש חי.
מה נכון יורה לנו הרב

תשובה
אין לנו עסק בנסתרות.
שאלה - 179465
אם יש פרי שאני לא אוהב ולא אוכלו כל השנה, ויוצא שאני מתארח אצל מישהו שהכין סלט מפרי זה ומחוסר נעימות אני בלית ברירה אוכל ממנו האם חייב בברכת שהחיינו כשאין פרי אחר לפטור?
תשובה
תברך בהחלט. כי בתלמוד ירושלמי אמרו שעתיד אדם ליתן חשבון על מה שראו עיניו ולא בירך ואכל. ורבי אלעזר שעני היה כנזכר במסכת ברכות היה חוסך פרוטות כדי לקנות פרי חדש ולברך עליו.
שאלה - 179464
ברכת שבוע מבורך לכבוד מו"ר שליט"א
אחה"מ באם יוכל כב' לבאר לנו דברי רבנו אברהם ן' עזרא בפרשתן (יא,כז) וירץ הנער וכו' מתנבאים במחנה. וכ' הרב ז"ל בה"א הוא הנודע כו' יישר כח!

תשובה
כוונתו פשוטה, כי כשאמר "הנער" בה"א הידיעה הוא יהושע.
שאלה - 179463
שלום לכת"ר . האם שקורא תהילים כל יום המחולק לחודש . צריך לומר לפני משהוא. והאם שאני מסיים לומר את כל הספר פעם בחודש אני אומר את היהי רצון כאילו סיימתי את כל הספר.
תשובה
אין צורך בכך.
שאלה - 179462
לכת"ר . אנילומד בכולל בערב
טוש"ע ואחרי זה גמרא . קורא תהילים המחולק לחודש. וזוהר.א. האם צריך להתמקד בפירושים או עדיף לגרוס הזוהר כפי שהוא

תשובה
חבל על החיים המתבזבזים. תתמקד בלימוד ההלכה, והעיקר הלכות שבת החמורות והלכות ברכות.
שאלה - 179461
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במה שכתוב בזוהק שהאומר קש על המטה בכוונה הורג 1125 מזיקים.האם זה דווקא בכוונות של הארי זל או אפילו בכוונה פשטית של המילים??

תשובה
אין צורך בכוונות רבנו האר"י ז"ל אלא העיקר שיכווין במילת "אחד" למסור נפשו על קידוש השם שקילה שריפה הרג וחנק, ולא לעבור על מצוותיו יתברך.
שאלה - 179460
לכבוד הרב שלום רב
אני בחור ישיבה שלומד בישיבה לבעלי תשובה.
רוצה ללמוד בין הסדרים שולחן ערוך חלק ב מהלכות נטילת ידיים והלאה, האם כדאי ללמוד עם משנה ברורה, או רק באר היטב?

תשובה
תלמד עם ילקוט יוסף.
שאלה - 179459
לכבוד הרב
שבוע טוב הרב תודה על כל השיעורים המאלפים במקום לשמוע שירים שטותיים אפשר לשמוע את מוסיוף את הרב ופרקי אבות

תשובה
העיקר לשמוע דברי תורה בכל רגע שאפשר.
שאלה - 179458
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אחותי מחתנת בן בחתונה מעורבת .וגם בשבת חתן יש ישיבה מעורבת מה עליי לעשות ללכת מפני השלום?והאם לצרף את בעלי לחתונה?.וגם האם ללכת לבד לחינה?
תשובה
השם יצילנו ויציל את עם ישראל מגהינם הנורא.
שאלה - 179457
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב
מה התיקון למי שחילל שבת כל השנים שהיה חילוני ועכשיו חזר בתשובה והוא בן 30

תשובה
ללמוד הלכות שבת בעיון עם חבר תלמיד חכם.
שאלה - 179456
לכבוד הרב שלום רב
קיבלתי מהסבתא צמח בשם נובה שקוטפים מהגינה מרתיחים שוטפים בודקים ומכינים ממנו מרק לקובה
לא סומכים בגלל שמהגינה האם אפשר לטחון ולהשתמש כדי לשמח את הסבתא?

תשובה
יש בזה שתי בעיות, אחת חשש תולעים זעירים. והשנים הפרשת תרומות ומעשרות ולא מומלץ להשתמש.
שאלה - 179455
רבי בן ציון
באשרי יושבי לפי הכ"ב אותיות וחסר האות נ
נאמר כמה הסברים ולא הניח דעתי שחסר אות אחד שהקב"ה
ברא העולם

תשובה
רבותינו בתלמוד שהיו קדושים וטהורים כתבו זאת. ומי אנחנו שנהרהר אחדיהם.
שאלה - 179454
לכבוד הרב
האם מותר להשתמש במאמרים של אנשים שלא שומרים תורה ומצוות ואולי אף כופרים.
למשל כדי לדעת מידע נחוץ על מאכלים, תופעות לוואי וכו'?
תודה ושבוע טוב

תשובה
אנשים יראי שמים נזהרים מלקרוא מאמרים שנכתבו על ידי מי שאינו שומר מצוות, חוץ ממי שסובל מבעיות רפואיות וקורא לתועלתו הבריאותית.
שאלה - 179453
לכבוד הרב
יש לי שאלה השאלה שלי היא:גבי תפילין רבנו תם
1.למה עליהם לא מברכים ועל של רש"י כן מברכים?

תשובה
כי ההלכה נפסקה על ידי ברמב"ם ורש"י ורוב הפוסקים כשיטת רש"י והיא עיקר המצווה.
שאלה - 179452
לכבוד הרב שליט"א, למדנו כי כשלומדים ומזכירים פסוק ויש בו הזכרת השם אומרים שם השם כקריאתו באל"ף דל"ת, האם גם שיש בשלחו ערוך ברכה בשם ומלכות מותר לאומרה כך?
תשובה
יפה שאלת, רק פסוקים בדרך לימוד מזכירים שם שמים אך בברכות הנזכרות בהלכה יש לומר "השם" ויזהר לא להוציא שם שמים לבטלה חס ושלום, ועיין מגן אברהם סימן רט"ו, ה. גם עיין בשו"ת יביע אומר ז"ל חלק ג אורח חיים סימן י"ד מה שחילק שם בזה.
שאלה - 179451
שלום כבוד הרב שליט"א, האם הלילה ליל י"ג בסיון אומרים וידוי בקריאת שמע? ב, האם אומרים כרגיל תיקון רחל בחצות הלילה.
תשובה
ברוך תהיה, הלילה היא מוצאי שבת קודש ואין לומר וידוי קודם חצות.
באשר לתיקון רחל בהחלט לאחר הפסקה של הלילות מראש חודש ניסן שלא אמרנו, הלילה מחצות בסביבות השעה 00.40 מתחילים לומר תיקון רחל כמנהג. ואשרי מי שזוכה לכך, כי נמחלים עוונותיו, וזוכה שתפילתו נשמעת, ויזכה לבנים חכמים ויראי שמים. תודה לך על ההתעוררות.
שאלה - 179450
שלום כבוד הרב

כאשר אומרים פעמים א הפסוק " ונח מצא חן בעיני ה' " ,האם אומרים אדוני או השם ?

תודה

תשובה
מזכירים את הפסוק כלשונו בהחלט בשם השם כקורא בתורה.
שאלה - 179449
לכבוד הרב
שומע קדיש שלא על הסדר הנחוץ בתפילה כגון אחרי עלינו לשבח האם צריך לענות כ"ח תיבות או עד יתברך?

תשובה
עונה כרגיל.
שאלה - 179448
אנו מורות ברובע היהודי בחצי שנה האחרונה 3 מורות היו בהריון ונותחו בשל מצג עכוז עוד מורה עברה הפלה זה מתוך סה"כ 5 מורות בלבד שעובדות בביהס
בבית הספר יש מבנה נעול ששימש כנסיה

תשובה
אין לזה כל השפעה. לא לדאוג חלילה. ברוך השם שכולם בריאים וכן יהיה לעד.
שאלה - 179447
לכבוד הרב שלום. בני לומד בישיבה לומד עד 11 בלילה. בצהריים במקום לנוח מסכם חומר. עייף עייף.דואגת לו.מצפה מעצמו להוציא כל מבחן 100. מה כבוד הרב מציע
תשובה
זה עובר עם הזמן. לא לדאוג. יש תקופות כאלה אצל בני הנוער השם ישמרהם.
שאלה - 179446
שלום לכבוד הרב הגאון שליט"א,

חפץ שהשתמש בו אדם צדיק/קדוש (כגון ספרי תורה, תפילין, בגדים, אוכל שברכו עליו וכד'). אם אדם אחר משתמש בחפץ, מקבל עליו השפעה כלשהי בעבודת ה'?

תשובה
לא ידוע לי. ולא מצינו בספרים המוסמכים אסמכתא לכך.
שאלה - 179445
שבוע טוב לרב, אני ואישי נשואים ב"ה הכל בסדר, לפני שנישאנו לא שמרנו נגיעה, איך מכפרים?
אשה שכבר לא רואה כל חודש, האם חייבת בסעודה רביעית? והאם אפשר מזונות?
תודה רבה.

תשובה
יום הכיפורים מכפר. סעודה רביעית מחייבת מצד עצמה ללא קשר למצבו האישי של האדם.
שאלה - 179444
לכבוד הרב
התארחתי אצל חתני ולאחר הקידוש שיגר הכוס אלי והורתי לו להקדים לאישתו
האם הדין כן או כשההורים או הורי האשה
נמצאים אז הם קודמים
תודה לרב

תשובה
הוא פעל נכון וכהלכה.
שאלה - 179443
לרב היקר
קיבלתי לקוח חסר סבלנות שלא היה בתור ולא רצה לחכות בתור לפני לקוח שהיה בתור
האם אני צריכה לבקש סליחה מהלקוח שהיה בתור על גזל הזמן? (4 דקות בערך)
תודה ושבוע טוב

תשובה
לא להיכנע למטרידים להבא.
שאלה - 179442
לכבוד הרב שלום רב
אני לומד זהר מתוק מדבש ואני לא טובל אני נשוי האם מותר להמשיך או שזה מעכב? תודה רבה

תשובה
תתחיל ללמוד שלחן ערוך.
שאלה - 179441
לכבוד הרב היו'
א. חופת ציון- טבעת כסף, האם ה או ה' עם גרש?
ב. מחנות תכשיטים נאמר לי כי הטבעת היא 92.5% כסף והשאר מתכת, האם נחשב כסף טהור? מידיעת הרב, האם קיימות טבעות 100% כסף?

תשובה
העיקר ה. כל הטבעות מכיליות אחוזי מתכת אחרים כדי להיות מוצקים וזה בסדר.
שאלה - 179440
לכבוד הרב שלום רב
בטבילה במקווה האם יש לכוון לתיקון הכעס או לביטול הכעס? ( או כל מידה אחרת )
תודה לרב

תשובה
גם וגם. כי זה היינו הך. הוא מועיל לזה ולזה.
שאלה - 179439
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שאלה שהתעוררה בי בקריאת השמו"ת. כבר בפרשת המן כתוב ויהי בערב ותעל השליו אם כן מדוע התלוננו בני ישראל שאין להם בשר והרי כבר ירד שליו מהתחלה? תודה רבה

תשובה
עיין בספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא פו
"ויאמרו מי יאכילנו בשר, וכי מפני שלא היה להם בשר היו מתרעמים והלא כבר נאמר וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד (שמות יב לח) יכול שאכלום במדבר והלא בכניסתן לארץ הוא אומ' ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד (במדבר לב א) אלא שמבקשים עלילה היאך לפרוש מאחרי המקום".

מחילה, מה עם הבן האם נפדה?
שאלה - 179438
לכבוד הרב שלום רב
בשער הכוונות ובשיבת ציון כתב לכווין בשם זהרי', בעת שלובש החלוק, מתי לגווין שלובש חולצה או את הז'קט? שבת שלום.

תשובה
גם כשלובש החולצה המכובסת, וגם כשלובש המעיל העליון.
שאלה - 179437
לכבוד הרב
כבוד הרב האם לאבל מותר לקרא שיר השירים ביום שישי בצהריים.קראתי רק לאחר הדלקת נירות האם טעיתי?לא הצלחתי לעלות לשידור

תשובה
לא קורא, גם שנים מקרא קורא רק בשבת עצמו. בשורות טובות.
שאלה - 179436
שלום לכבוד הרב
האם מותר בשבת מלחתחילה לקחת 2 פיתות קפואות וגם 3פרוסות לחם פרוס לברך המוציא ולאכול מהפרוס ולא לבצוע מהשלם?

תשובה
יבצע מהשלימה.
שאלה - 179435
לכבוד הרב
אדם שסובל חולי קשה ולא יכול לנטול ידיים ולא יכולים תמיד לנטול לו, מותר להביא לו לחם?
שבת שלום

תשובה
ישתדל ליטול בכל זאת.
שאלה - 179434
לכבוד הרב הגאון שליט"א,

"תפילה בחו"ל המלאך הממונה על אותה מדינה גובה מחציתה עבורו ועבור בנו עמו הטמאים", אפשר בבקשה מקור למה שכבודו כתב שאוכל להראות לאחרים?

תשובה
עיין בדברי הרב אזולאי ז״ל בחסד לאברהם. ובספר אור החמה להרמ״ק ז״ל.
שאלה - 179433
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקנות מכספי מעשר טלית, לחבר עני ליום הולדתו? אם לא אקנה, אקנה לו מתנה שהיא חולין מכסף רגיל בסכום נמוך יותר (בושם).

תשובה
מותר. רק לא הבנתי מה לעני ולבושם. הוא לא אוכל אותו.
שאלה - 179432
כבוד הרב שלום,
האם זה בסדר ואפילו נכון לדבר / לקרוא על פרשיות של… ואל לנו לדבר או לשמוע תודה רבה

תשובה
אנשים בעלי מעשים מכוערים. ואתה קורא אותם רבנים?
שאלה - 179431
שלום לכבוד הרב מה ניתן לעשות כאשר ילדיי הגיעו לפרקם ועדיין לא נישאו.תודה רבה
תשובה
לקרוא עבורם ספר תהלים שלם בכותל המערבי.
שאלה - 179430
לכבוד הרב
לגבי הפסוק ״עשר תעשר בשביל שתתעשר״ ״בחנוני נא בזאת״ האם זה נכון שמותר לנסות את ה׳ שיתן לנו עושר אם נעשר כספים. אם כן, האם מדובר בעשירית או חמישית?
תודה רבה

תשובה
כתבו המפרשים דווקא בממון טהור לחלוטין. שעבד בנאמנות גמורה.
שאלה - 179429
שלום רב כבוד הרב!
מבקשת לדעת מה לעשות עם שיניים תותבות של לאדם שנפטר מהעולם
תודה מראש!

תשובה
נוהגים לקוברם באדמה.
שאלה - 179428
לכבוד הרב
האם יש בעיה לישון כשליד המיטה יש את הנעליים שאני אמור לנעול מחר?
האם מותר ללכת יחף בבית, או שמא גם בזה יש קפידא שאסור ללכת יחפים?
תודה רבה, מאחל לרב בריאות ואושר

תשובה
אם הנעליים לצד הרגליים אין בעיה גם על פי הקבלה.
ללכת יחף בבית יש שלש סיבות להקל. א, בארץ ישראל. ב, קרדע מרוצפת ולא אדמה. ג, בקומה שמתחתיה חלל, מקלט,מחסן וכדומה. ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 179427
שלום לכבוד הרב!
היום טעמתי מרק שבושל לשבת עם כפית לא שטופה שהייתה בתוך הכיור שנטלו לתוכו ידיים נטילה לאחר שנת ההלילהורק לאחר מכן שמתי לב לטעות שעשיתי.האם מותר לאכול המרק?

תשובה
מותר בהחלט ללא חשש. כי עברו עליו מים נוספים גם בנטילה.
שאלה - 179426
לכבוד הרב שלום רב
האם כשאני נמצא בכותל או בקבר רחל וכד בערב(לפני חצות)אפשר לומר תהילים לרפואה או חזרה בתשובה או לישועה והאם במוצש הדין שונה מיום חול??

תשובה
אין לומר תהלים בחצי הלילה הראשון. לנשים מותר. אתה תקרא משנה. זוהר. הלכות ודברי מוסר.
שאלה - 179425
בישוב שגר היה60 גראדים בשבת אחת ומסיבה בראותית לא מסתתר וממשיך כרגיל לפעמים מתכופף ליד חומה נמוכה מה הדין בזה
תשובה
על פי ההלכה לייב אדם לנקוט בכל אמצעי המיגון ולציית להוראות כוחות הבטחון.
שאלה - 179424
לכבוד הרב שלום רב
כשהיתי בן 13 הורדתי תפילין של ראש על השולחן והרצעות היו תחובים בחגורה וזזתי אחורה והם מפלו לריצפה עברו כמה שנים מחוסר ידע לא עשיתי כפרה מה ניתן לעשות כעת ?

תשובה
תתן היום צדקה לכפרה ותלמד הלכות תפילין בשלחן ערוך.
שאלה - 179423
שלום
המשפחה חושבת שאנחנו" החוזרים בתשובה " חצופים שלאבאים לאירועים וכו..מעורבים הם לא דתיםיחזירו לי בארועים שלנו מה אני יעשהתודה לרב ושבת שלוםמערכים אותך מאוד .

תשובה
מאימתי מתייחסים לדברי טפשים וכסילים.
שאלה - 179422
למה לא מברכים בנוסף לברכת שהחיינו גם ברכת מלביש ערומים על בגד חדש כשלובשו באמצע היום אחרי שבירך ברכות השחר כנפסק בסימן רכ"ג ס"ד? (או אולי אני טועה וכן מברכים)
שבת שלום

תשובה
אין מברכים אלא שהחיינו. שהרי בירך בברכות השחר מלביש ערומים.
שאלה - 179421
לכה"ר
קראתי תשובת כה"ר שלהתפלל עם אטמי אזניים זה מצויין,שכן לפי הזוה"ק יש איסור רק בשערות.פעם שמעתי שגם טלית שצמודה לאזניים זה לא טוב,האם שמעתי בטעות?
תודה לכה"ר

תשובה
שמעת. מה שהצעתי אטמים זה רק למי שיש בעיה. אך רובם ככולם לא מתפללים עם אטמים.
שאלה - 179420
לכבוד הרב שלום רב
אמרת לי לא לספר לאנשים שהייתי בפסיכיאטריה ואני משתדלת אתה כיכול להתפלל שאצליח בזה

תשובה
מתפלל כל יום.
שאלה - 179419
לעט"ר
אני צופה בלנ"ד בשיעורים של הרב ימים א,ב,ה
אתמול חבר טוב ביקש ממני ללמוד איתו חברותא כי החברותא לו לא בא ולכן לא ראיתי את השיעור של הרב
מה עדיף חברותא או הצפייה בשיעור?

תשובה
תלמד חברותא זה מצויין.
שאלה - 179418
לכבוד הרב לפני כ 3 חדשים מצאתי צמיד ברחוב איני זוכרת היכן בדיוק ביקשתי מנכדתי שתבצע השבת אבדה אתמול שאלתיה ואמרה שלא ביצעה מה עליי לעשות שבת שלום בריאות איתנה לרב ולמשפחתו
תשובה
מדוע לסמוך עליה. לפרסם במקומות ציבוריים ולא לתת אלא עם סימנים ברורים.
שאלה - 179417
לכבוד הרב.
אשה. לפעמים עייפה ורוצה ערבית. ישנה קמה באמצע הלילה ערבית ובחזרה לישון.
כשקמה באמצע הלילה לערבית, האם תברך ברכות השחר וגם ברכות התורה כאשר בבוקר לא תברך כלום?

תשובה
א, ההולך לישן בשעות הלילה השונות עליו לקרוא קריאת שמע שעל המטה.
ב, המתעורר באמצע השינה בלילה וחפץ להשאר ער ולקרוא דברי תורה או תהלים עליו ליטול ידיו בברכה. לברך ברכת התורה.
ג, החוזר לישן בתול הלילה שנית. בבוקר יברך ברכות השחר כולם כולל ברכת התורה פעם שנית.
שאלה - 179416
יישר כח למו"ר ועט"ר שליט"א על הדברים הנפלאים היום במוסיוף כנגד הרפורמים חזק ואמץ אל תערצו ואל תחתו כי אליכם עיננו נשואות. חס ושלום רק לאבינו שבשמיים.
תשובה
יהי רצון שיהיו הדברים נכנסים ללב השומעים.
שאלה - 179415
לכבוד הרב הגאון שלום עובדת בתיכון שאינו דתי 4 שנים כמזכירה בעצת הרב , האם להמשיך ולהתמקצע בתפקיד זה בלבד או לדרוש לעבוד כמורה בביהס,או לעזוב וללמד בביהס אחר.אודה לעצת הרב
תשובה
בנתיים להמשיך בצניעות בעבודה תוך הקפדה על שמירת גדרי הצניעות.
שאלה - 179414
לכבוד הרב. בענין קדושת בי"כ. כך ראיתי בפסקי תשובות, שאם אין __ אז גם יש בעיה של מעלת התפילה. עכשיו לומד קנב ועניין אותי מה בימינו הדין? אלף מחילוף אם הטרחתי. רק לשם שמים שואל
תשובה
אתה צודק בהחלט. כי מקום שלא נזהרים בו בקדושתו. או שעושים תנאי שאינו תופס קדושה. התפילה שם פחות במעלה.
שאלה - 179413
שלום לכבוד הרב
במוסף של כיפור לאחר כל "ויעבור" כשאומרים פסוק אחד של "אנא בכח", האם יש לכוין בשם של כל פסוק היוצא מראשי תיבותיו?
תודה

תשובה
זה כדאי ונכון.
שאלה - 179412
ערב שבת שלום מורי ורבי קניתי שתי חולצות באותו זמן צריך לברך שהחיינו על כול חולצה בנפרד למרות שזה נשמע לי הגיוני מעדיף לא לברך ברכה לבטלה ואם כן צריך נעשה זאת בשמחה אורך ימים
תשובה
תלבש כל אחד ביום אחר ותברך על כל אחד.
שאלה - 179411
לכבוד הרב
קרה בשוגג שחתכנו גבינות וסלט חלבי על קרש חיתוך בשרי. מה דין הגבינות והסלט ומה דין הקרש? הקרש היה נקי

תשובה
אם לא השתמשו תוך 24 שעות בו והיה נקי מותר בדיעבד.
שאלה - 179410
לכבוד הרב
תודה על התשובה לגביי הנציגת מכירות עכשיו הכל מובן , בעזרת השם היא תעזוב שם

תשובה
ברוכים תהיו. בהצלחה.
שאלה - 179409
לכבוד הרב נולדה לנו בת בשעה טובה וקרנו לה יהלי שהיו'ד והה'א בפתח ורצינו לדעת אם זה שם טוב
תשובה
לאחר מעשה תודה.
שאלה - 179408
שלום הרב
האם יש עדיפות שהתפילין של ראש יהיו בצד ימין בנרתיק ??
כי אני רגיל ששל יד מונחות בימין ואם אחליף אשכח והוציא את של ראש תחילה

תשובה
כך נכון לעשות. כי הולכים משמאל לימין. ושל יד תחילה מניחים בצד השמאלי.
שאלה - 179407
לכבוד הרב שלום רב שליט"א
מה עושים כאשר ילדים בני + 3 מכורים למכשיר נייד ורואים סרטים מצויריים בשפות זרות?

תשובה
מהיכן זה הגיע? מי קנה להם? מנין להם הממון?
שאלה - 179406
למו"ר היקר רציתי לשאול האם
לענבים מספיק שטיפה מתחת לברז או שצריך להשרות אותם עם סבון ואז מותר לאכול?
תודה רבה ושבת שלום

תשובה
העיקר היא הבדיקה. להסתכל ולהתבונן היטב שאין יבחושים או תולעים.
שאלה - 179405
לרב היקר
גזרתי את התווית הפנימית (זאת שרשום עליה מרכיבי הבד) כשהחולצה היתה עלי
אחרי זה נזכרתי שזה סימן לא טוב שעושים כך
האם עלי לחשוש ממה שעשיתי? שבת שלום!

תשובה
אין צורך לחשוש.
שאלה - 179404
לכבוד הרב
אני צריכה לשלוח למרצה דף נוסחאות לאישור (לא חובה,יתכן שיעזור במבחן)
סימתי להכינו רק היום חוששני שיקרא את המייל בשבת. (המבחן ביום ראשון)מותר לשלוח? אם כן עד מתי

תשובה
אפשר לשלוח ככל המוקדם.
שאלה - 179403
לכבוד הרב
מוצר מקולקל חלקית (בא במשקל) החליטו להביא זיכוי מלא למרות שביקשתי רק את החלק היחסי וביקשתי להחזיר אמרו זה הנוהל.
האם עדיף לא להנות מהחלק המיותר ולתת למישהו אחר?

תשובה
כך הם הנהלים והכללים.
שאלה - 179402
לכבוד הרב!!!האם מותר לעשות לייזר לגבר באוזניים וגם יש משהו ע"פ הזוהר שמדובר להוריד.
תשובה
לא נראה שיש בכך בעיה. וליזהר על איזור הפיאה ועל הזקן שלא יגע שם.
שאלה - 179401
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם יש ענין הילכתי לא לעבוד במוצאי שבת קודש?
תשובה
על פי ההלכה מותר לעבוד במוצאי שבת. ממידת חסידות אין לעשות מלאכה עד שיקיים מצוות סעודה רביעית בפת.
שאלה - 179400
לכבוד הרב שאלתי: רכשתי מכסיים למתגי החשמל כדי שלא יכבובטעות את החשמל בשבת וחג רשום על זה שבת קודש האם ניתן לשים בנוחיות
תשובה
מותר.
שאלה - 179399
לכבוד הרב שלום רב,
אני בשנת אבל על אימא .
1. האם אני יכולה ללכת לבית מלון בו נערך כנס מקצועי למשך מספר ימים במסגרת העבודה.
2. האם מותר לי לאכול יחד עם החברות באותו השולחן.

תשובה
לא מכיר, מה עם הכלים? מי מבשל? גוי? מחלל שבת? המוצרים מהיכן? מה עם הירקות והתולעים? ועוד שאלות אין ספור.
שאלה - 179398
לכבוד הרב שלום רב,
משתמשת בעלים שמגדלת בעציף לצורך חליטה ולאחר הרתחה מעבירה אותם דרך מסנן צפוף באישור הבד"ץ.
זה תקין?

תשובה
להשתמש בנייר מיוחד לסינון או בחתיכת בד.
שאלה - 179397
לכבוד הרב שלום רב
מה הסיבה שחג שבועות מבטל אבלות לאחר השיבעה לאחים אחיות של הניפטר?

תשובה
כל חג מבטל מטעם שמחה ביום טוב, חוץ מהבנים והבנות.
שאלה - 179396
לכבוד הרב שלום רב מה יעשה אדם היום ברחוב שכל הרמה של הראש יש כמה מראות אסורות האם לא יצא בכלל מהבית או שיצא ומה שיקרה יקרה השאלה באה בעקבות ייאוש מהמצב המחריד של הפריצות תודה
תשובה
תימנע ביציאה ללא צורך, אל תסתכל על העוברים ושבים, ותסיח את הענין מלבך, ותחשוב בדברי תורה. רק תיזהר ממכוניות בבקשה.
שאלה - 179395
לכבוד הרב שליט"א- אבי בדמנציה מתקדמת.תלוי באמא שלי 24 שעות.היא לבד איתו במערכה.אך כעת פועלת לעזרה סיעודית למספר שעות בבית. האם נכון כשלב ראשוני? תודה רבה!
תשובה
האמא זקוקה בדחיפות לעזרה נוספת, וזה מובן לכל אדם שאין להניחה לבדה בטיפול בו.
שאלה - 179394
לכבוד הרב שלום רב, חמי אינו שומר תורה ומצוות לצערנו ואף מחלל שבת.
לאחרונה למדתי שלא ניתן לצרפו לזימון. אם יש רק שלושה והוא ביניהם איך לעשות ע"מ שלא יפגע אם עד כה היינו עושים?

תשובה
אם בנוסף לשלשתכם ישנו ילד בן שש מצטרף.
שאלה - 179393
לכבוד הרב שיחיה אני לומד בישיבה תיכונית אם נפלו לי התפילין גלויות
צריך להתענות או מספיק לפדות בכסף בשתי המקרים מה הסדר שצריך לעשות או שעדיף תענית דיבור תודה הרבה הצלחה לרב

תשובה
מעיקר ההלכה צריך תענית למנוע הרבה בעיות שלא משתלמות.
שאלה - 179392
שלום לכבוד מורנו ורבנו ילמדנו רבנו האם אחרי יהיו לרצון הראשון בעמידה מה טוב לומר למנצח בנגינות או שיר למעלות? תזכה לבריאות ואריכות ימים והשם יברך אותך בכל הברכות
תשובה
רבנו האר"י ז"ל כתב בשער הכוונות לומר למנצח בנגינות.
שאלה - 179391
לכבוד הרב שלום רב,
לעיתים מתקיים שיעור קודם מנחה ובסיומו אומרים קדיש על ישראל, ומיד אח"כ אומרעם פתח אליהו ושוב קדיש, האם נכון לעשות כן ?
אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך.

תשובה
אסור להרבות בקדישים, אך עמי הארץ לא מקשיבים וחושבים שהם מחיים את המתים.
שאלה - 179390
שלום לכבוד הרב האם ראוי לעשות בדיקת גסטרוסקופיה ע"י רופאה?
תשובה
אם הרופא מומחה יותר מותר כדי למנוע תקלות.
שאלה - 179389
לכבוד הרב שלום רב!
כבוד הרב אמר שלפני (כל מצווה) לא מדוייק כלל. להגיד על דעת רבנו האר"י הקדוש השאלה שלי להגיד את זה במחשבה בהרהור הלב בלי לבטאות בשפתיים או להגיד בקול?

תשובה
אמרנו על טבילה בחג הבועות למי ששכח מה לומר, על מה שכתב רבנו האר"י ז"ל ולא על כל מצווה.
שאלה - 179388
שלום לכבוד ברב
הרב ענה על שאלה לנציגת מכירות שמדברת עם גברים בטלפון ״שאישה שומרת מצוות לא מסוגלת להתעסקות במלאכה זו״ שאלתי כל עבודה שיש בה גברים אסורה לנשים ?

תשובה
הלכת רחוק מדי, המדובר "במלאכה זו" שהיא שיכנוע גברים וזה ודאי אסור. על זה כתבנו.
שאלה - 179387
לכבוד הרב שלום רב
אשתי נשבעה בשעת כעס בהן צדק שלא תלך למקום מסויים ואני אמרתי בטל ומבוטל האם השבועה קיימת ואסור לה ללכת?
תודה רבה

תשובה
כיוון שהפרת כששמעת הרי הוא בטל, ובלבד שלא תחזור על כך שנית מפני הסכנה.
שאלה - 179386
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בני הבכור הוא יוסף
הבן שנולד ממש השבוע אנחנו חושבים לקרוא לו יעקב זה בסדר? זה לא בעיה סמיכות שמות של אב ובן? ה ישמרך

תשובה
העורך, הרב אינו מתייחס לשאלות בעניני שמות.
שאלה - 179385
לכבוד הרב אחרי תאונה קטלנית במהירות 70 קמש שלי ושל אוטו אחר אין אף פצוע!!! פשוט מלאך עצר את זה שלא יהיה אסון. לא יודעים של מי הטעות מפחד שיקחו את הרשיון, מה לקבל ולהתחזק?
תשובה
לנסוע בזהירות מירבית, לציית לכל חוקי התנועה.
שאלה - 179384
שלום לכבוד הרב
האם זוג שנמצא במשבר נכון ללכת לייעוץ זוגי או מספיק רק להתחזק בריאת שמיים תפילה ומשמיים יסייעו?

תשובה
אם זה חוזר על עצמו, בודאי שצריכים הדרכה של איש מקצוע.
שאלה - 179383
לכבוד הרב
איך נוהגים שיום השנה הוא ביא' באב,ושנה הקודמת היתה מעוברת, והאם אישה יכולה ביום השנה לעלות לבית העלמין,
בתודה מראש

תשובה
יום י"א בתמוז.
שאלה - 179382
שלום לכבוד מורינו
מה הבאור בבראשית רבה פנ"ג, ופסיקתא דר"כ - שוש אשיש), שאמר אברהם לשרה להניק

תשובה
שאלות שמנוסחות בביקורת חריפה כלפי גדולי האומה לא ייענו. קצת כבוד והכנעה.
שאלה - 179381
לכבוד הרב שליט"א
בלימוד ליל שבועות בתרייג מצוותראיתי לאו איסור אכילת בשר בחלב ולאו בישול בשר בחלבשאלתי למה לא מנו לאו הנאה של בשר בחלב

תשובה
שאלה חשובה זו שאל הרמב"ם ז"ל בספר המצוות מצות לא תעשה קפז.
ואעתיק לך לשונו.

"אמרו (מכיל' משפטי' חולין קטו: וש"נ) חד לאיסור אכילה וחד לאיסור הנאה וחד לאיסור בשול. ולמקשה שיקשה ויאמר לאי זה דבר מנית איסור אכילתו ואיסור בשולו שתי מצות ולא תמנ' איסור הנאתו מצו' שלישי', הנה ידע המקש' שאיסור הנאה אין ראוי שיימנה מצוה בפני עצמה מפני שהוא ואיסור אכילה ענין אחד. שהאכילה מין ממיני ההנאה. ואמרו ית' בדבר שהוא לא ייאכל אמנם הוא דמיון מדמיוני ההנאה. והכוונה שהוא לא יהנה בו לא באכילה ולא בזולתו. והוא אמרם ע"ה (פסחי' כא ב וש"נ) כל מקום שנאמר לא תאכל לא תאכלו לא יאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט בנבלה, שביאר היתר התועלת בה והוא אמרו (ראה יד) לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה וכו'. ולפי השרש הזה אין ראוי שיימנה איסור אכיל' ואיסור הנאה שתי מצות. ואילו מנינו אותם שתי מצות בבשר בחלב היה ראוי כמו כן בחמץ (ל' קצז) ובערלה ובכלאי הכרם (ל' קצב - ג) שיהיה בכל אחד מאלו הארבע מצות איסור הנאה מצוה בפני עצמה. ומצד שנפל באלו ולא מנה זולת הלאו שבא באיסור אכילתם לבד ובכלל זה איסור הנאה כמו שהנחנו כמו כן יפול בבשר בחלב".
שאלה - 179380
לכבוד הרב,אישתי עובדת נציגת מכירות העבודה זה גם לדבר עם גברים בפאלפון וקשה לה עם זה והיא בעצבות מהעבודה היא תעזוב למרות שאין עבודה חדשה בנתיים?העיקר שתיהיה שמחה נכון?
תשובה
אשה שומרת מצוות לא מסוגלת להתעסק במלאכה מסוג זו.
שאלה - 179379
שלום לכבוד הרב האם אדם שמניח פעם ראשנה בחייו תפילין רבינו תם
צריך לברך שהחיינו. תודה

תשובה
אין ברכת שהחיינו על תפילין כלל.
שאלה - 179378
לכבוד הרב שלום. האם כדאי לומר לילד שעושה בר מצוה לסיים ש"ס משניות?
תשובה
סיום צריך להיות לימוד בהבנה מליאה, וכן לימוד משניות ללא הבנת כל משנה אין לו ערך, כי זה לא גירסא, אלא עיון. וידוע הוא [עיין מבשרת ציון] שיש בעיה ללמוד בלי הבנה, ויש שכתבו שמקלקל בכך חס ושלום.
חוץ מלימוד תהלים או ספר הזוהר שמפורש בהלכה שניתן ללומדם בלי הבנה.
אני מציע שילמד שלחן ערוך אורח חיים בהבנה, ויעשה עליו סיום.
שאלה - 179377
לכבוד הרב
אנו לפני לידת הבן שני
אנו רוצים לכבד בסנדקות את חמי שהוא אברך ת''ח אבל מצד שני סובל מכעס ובעיות נפשיות למיניהם וחוששים שזה ישפיע על התינוק, האם עדיף לכבד רב או אותו

תשובה
תכבד אותו בכדי למנוע מחלוקת מיותרת.
שאלה - 179376
לכבוד הרב שלום.איזה ברכה צריך לאמר לפני לקיחת תרופה?2.כמה נרות צריך להדליק במוצ"ש ולכבוד איזה צדיקים. שמעתי שבסעודה רביעית צריך להדליק נרות
תשובה
במסכת ברכות דף ס עמוד א נוסח תפילה.
"יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני, כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת."
ב, לא מדליקים נרות כלל במוצאי שבת, יש לנו מצווה רק קודם כניסת השבת.
שאלה - 179375
לכבוד הרב שלום רב
מחילה מכת"ר לא הבנתי. בקשר למה שהרב אמר אתמול בשיעור לגבי למנצח בצורת המנורה. האם לא לאומרו בעמידה של ערבית לאחר יהיו לרצון אלא רק שחרית ומנחה? תודה רבה

תשובה
יש בתפילת העמידה ויש בתוך סדר המזמורים אם בשחרית אם במנחה. לגבי מה שבסיום העמידה אין הגבלה כלל.
שאלה - 179374
לכבוד הרב מוצפי שליט"אחתונה מעורבת לא דתי של אח
של בעליצריכה ללכת עם 7 ילדים וגם לשבת חתןבעלי אומר גם לחינה אני ילך לבדאני לא מכונה לחינה לא נוח לי לבד "לא נעיםבעלי טוען

תשובה
בתור יהודי נאמן עבד השם יתברך, אינני יכול בהחלט לומר ליהודי להשתתף בשמחה מעורבת ופרוצה.
שאלה - 179373
לכבוד הרב
אתמול יום רביעי ט' סיון לצערי עשיתי באיחור הפסק בטהרה בשעה 19:52-53 ומוך דחוק בשעה 19:54-55 האם להמשיך ליספור או לעשות מחדש היום יום חמישי??

תשובה
מכיוון שהיה בשעת בין השמשות שהוא קודם צאת הכוכבים, ניתן לספור את היום חמישי כראשון מהשבעה נקיים.
שאלה - 179372
לכבוד הרב

ילד בן 8 צריך לישון מוקדם לקום לת"ת. ערבית היום בשעה 8. אחרי אוכל ומקלחת ישן יחסית מאוחר.
מה הנכון לעשות?

תשובה
מקלחת בשעה 7.
שאלה - 179371
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רצוני לברר עם כבודו לגבי חזיונות שמלווים אותי מילדות שמתגשמים וגורמים לי לרוב לעצב בשגרת חיי. האם זו מתנה או קללה? אשמח לדבר איתך.

תשובה
אשמח מאוד לדבר עם כבודו בדברי תורה.
שאלה - 179370
שלום לכבוד הרב,
אם בתור שכנה לזוג מבוגרים (נשאו לא מזמן בזיווג שני) אני רואה את השכנה משפילה מאוד וצועקת על בעלה, והוא סובל בשקט, עלי ליידע את ילדיו של השכן?

תשובה
בנתיים לשתוק, רק אם חלילה זה מגיע לדברים חריגים לערב אותם.
שאלה - 179369
לכהר
הש"צ בבוקר אומר "ברכו" ולא שומעים את האות "ב" של ברכו ביקשתי ממנו שיגביה קולו ולא צלח אני נאלץ להתקרב אליו ממש כדי לשמוע. האם להמשיך להתקרב אליו כל פעם כדי לשמוע כל אות?

תשובה
לפי ההלכה די בזה שהנך יודע שכך הוא אומר, ואתה משיב.
שאלה - 179368
לרב שליט"א אישתי ילדה
אני בבית לבד עם 2 הקטנים הגן נפתח ב7 וחצי עשיתי שמע בזמן והלכתי ב8 וחצי הם מזמרים 20 פעם כל מזמור האם להתפלל יחיד מוקדם או לאחר למניין שמתחיל ב7 וחצי הודו

תשובה
תתחיל התפילה יותר מוקדם, קח את היהלומים לגן ותתפלל בשבע וחצי.
שאלה - 179367
שלום לכבוד הרב
משפחה שואלת אח שלהם נפטר ב ז' באב שנה שעברה מתי הם אמורים השנה לעלות למצבה ומתי זה יום השנה? תודה ותזכו למצוות

תשובה
ביום שבעה בתמוז מסתיים אבל של השנה, לעלות לציונו, ושוב ביום שבעה באב יום הפטירה.
שאלה - 179366
לכבוד הרב שלום רב, בעבודה יש רק חלב (תנובה) בכשרות רבנות, כיוון שיש חשש שערבבו שם חלב שנחלב בשבת האם עדיף להמנע, או שאפשר לשתות ממנו?
תשובה
מותר מצד ההלכה.
שאלה - 179365
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בפסח מצאתי מפתחות בפארק, שלחתי הודעה בקבוצות בטלפון עם תמונה של המפתח, אף אחד לא פנה אלי, מה לעשות עם המפתחות? שבת שלום
תשובה
תשאירו אצלכם 12 חודש.
שאלה - 179364
לכבוד הרב
סבתא על ערש דווי (מורדמת ומונשמת)- מה נכון לעשות במצב זה?
והאם יש חובה לעשות זאת לידה דווקא במידה ולא מתאפשר להגיע לבית הרפואה?
תודה ובשורות טובות

תשובה
לקרוא תהלים בביתכם, לידה לומר שמע ישראל ווידוי.
שאלה - 179363
שלום כב' הרב,
הרב ענה לי להתפלל על אחותי ששרפו את גופתה וכו' ועשיתי זאת
כל השנה. ביום ב',יד סיון זה יום השנה. ביום זה
יאמרו קדיש וברכיות. מה הרב מציע לעשות עוד להצלת נשמתה.

תשובה
תשכחי מהמעשה הזה זה גורם עגמת נפש.
שאלה - 179362
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אחדשה״ט האם יש מקור למה שנהגו אנשים כשאומרים פסוק פותח את ידך בשבת מקפידים לא לפרוס כפיהם כמו בחול?תודה רבה על הכל
תשובה
מימינו לא שמענו ולא ראינו חילוק בין שבת לחול בזה, הרי הזוהר הקדוש כתב שנתקן לאמרו שחרית ומנחה כדי להתפלל על הפרנסה.
שאלה - 179361
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א.יש מישהו אצלנו בבית הכנסת שקונה את עלוני הרפורמים האם מותר לנו להעלים לו אותם זה לא גזל?
ב.אם שמעתי קדושת לציון אחרי שאמרתי כבר אני צריך לענות קדוש?

תשובה
א, ועשית כחכמתך. ב, צריך לענות.
שאלה - 179360
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
אתמול שאלנו :
אם אדם אומר קדיש ומבטא "יתקדל ויתקדש " האם עונים אחריו אמן? יש לציין שהציבור מבינים את כוונתו. מבקש את סליחת הרב תשובתך חשובה לנו מאוד

תשובה
אתמול השבתי לך. זה כמחרף חס ושלום.
שאלה - 179359
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ראוי לקרוא לילד יעקב עזרא או עזרא יעקב
או שזה לא משנה תודה רבה רבה

תשובה
תודה רבה מאוד.
שאלה - 179358
לכבוד הרב
שלום רב האם זה מותר לכתחילה לאכול לחם בכמות שלא מברכים על נטילת ידיים ביום רגיל וגם בשבת או שזה נחשב הפסד ?

תשובה
19 גרם כבר נכנס לספק, בשבת ודאי אסור כי לסעודת שבת סמך מהתורה ומבטל מצוות עונג שבת.
שאלה - 179357
לכבוד הרב. האם בימינו הבתי מדרש הם בגדר 'לב ב"ד מתנה עליהם' (ואין) בהם קדושה? ואם כן, זה אומר שגם יש פגם במעלת התפילה במקומות אלו שאין בהם קדושה? או שסתמא יש בהם, ורק אם התנו אין
תשובה
חס ושלום לומר על מקום שלומדים בו תורה קדושה ביום ובלילה "אין בהם קדושה".
שאלה - 179356
לכבוד הרב שליט"איש כיום בריכות מעורבבות לצערנו.
האם גילאי 0-3 יכולים להיות בבריכה זאת?

תשובה
אמנם לפי ההלכה עד גיל 3 ניתן להקל משום האמהות שאין להם ברירה, אך לפי ספר חסידים וספרי המוסר יש בעיה שיכול להזיק לילד לכשיגדל בהבנת התורה וביראת שמים.
שאלה - 179355
לכבוד הרב שלום רב, לגבי השאלה על השערות באזניים אני נוהג להתפלל עם אטמי אוזניים כדי לא לשמוע דיבורים מיותרים בבית הכנסת, האם נכון לעשות?
תשובה
מצויין הנך עושה, כי רק בשערות שיש בזה רמז הזהיר הזוהר הקדוש.
שאלה - 179354
לכבוד הרב שלום רב
נוהגים למכור אצלנו עליה אחת כנגד שעות לימוד נוספות מעבר לזמנים הקבועים של המתפללים האם זה ראוי ?

תשובה
אם הם באמת ובתמים יקיימו את ההבטחה.
שאלה - 179353
למורנו עטרת ראשינו המאיר עיננו ולוחם מלחמת השם ברבים. זיכנו השי״ת ובנינו דפנות קבע לסוכה עם גג. האם מותר לנו במשך השנה לתלות בה כביסה?
תשובה
מותר בהחלט. כי אין בה קדושה רק בימי הסוכות עצמם. והשכינה שם תשרה בימי החג. עלו והצליחו.
שאלה - 179352
לכבוד הרב שלום רב
בני בן החמש וחצי תוך כדי מריבה עם אחיו, אמר 'אני אהיה גוי ויהרוג את כולכם' מאז אני בלחץ שמא ח"ו אולי חס וחלילה יש בדיבור הזה כח, מה אעשה כדי לשמור עליו? תודה.

תשובה
לא לפחד, רק צריך להרגיע אותו ולשמחו, ולדבר על לבו שיהודי לא יהיה גוי, והשם יתברך אוהב אותו.
שאלה - 179351
שלום לכבוד הרב,הרב אמר בשיעור היום לומר פסוקים מועילים אחרי התפילה האם תוכל לרשום איזה בבקשה
תשובה
בפרשת השבוע בהעלותך,
"וַיְהִ֛י בִּנְסֹ֥עַ הָאָרֹ֖ן וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֑ה קוּמָ֣ה׀ יְקֹוָ֗ק וְיָפֻ֙צוּ֙ אֹֽיְבֶ֔יךָ וְיָנֻ֥סוּ מְשַׂנְאֶ֖יךָ מִפָּנֶֽיךָ.
וּבְנֻחֹ֖ה יֹאמַ֑ר שׁוּבָ֣ה יְקֹוָ֔ק רִֽבְב֖וֹת אַלְפֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל".
מכריתים כל המקטרגים מעלינו ומעל עמו ישראל.
שאלה - 179350
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום הייתי אצל רב צדיק ומקובל וסיפרתי לו הטלביזיה הטמיאה של הרפורמים, ואמר לי מה שמה, א"ל צופיה. אמר לי גימטריא במי מדמנה.

תשובה
גם יוצא "קלונה". ויש פסוק קשה בספר נחום המרמז עליהם.
שאלה - 179349
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשאני לומד עם בני בבית הכנסת ורוצה לעודדו כשהבין או שאל יפה האם מותר לי להניח את ידי על כתפו, מעין חצי חיבוק, או אסור בבית הכנסת.
יישר כח

תשובה
הנחת יד על הכתף מותרת לעודדו ולשמחו. תמסור לו את ברכתי.
שאלה - 179348
לרב היקר
בגלל חולי בשמיעה קשה לי מאוד בעבודת ה' כמו בתפילות וקריאת תהיליםמומחה שמיעה לא מצא לי רפואה ורק ה' יודע כמה שזה קשהיש במה להתחזק לזכות לישועה?
תודה רבה על הכל

תשובה
כשלא תחשוב על כך זה לא יפריע.
שאלה - 179347
שלום לכבוד הרב. האם ״שונא מתנות יחיה״ כולל בתוכו גם לקיחת כסף מעשרות(בן תורה). תודה רבה
תשובה
כל ממון שלא עבד ויגע עליו.
שאלה - 179346
לכבוד הרב
אני אשכנזי רווק ומנהג אבותי לא להתעטף בטלית גדול לפני החתונה.
1. האם אני צריך לברך על ציצית קטן?
2. האם יש מקום לשים ציצית גדול אפילו שאני לא נשוי?

תשובה
על טלית קטן תברך בוודאי, אתה רשאי להתעטף גם בטלית גדול ובברכה. בהצלחה בחייך בקרוב.
שאלה - 179345
מו"ר!
בקשתי מהרפורמים לנתק את ההתקשרות אתנו ושכנעו שיש רבנים תומכים ונס ופלא שנחלצתי מהם.
אברך מתקשה בפרנסה בלי אפשרות לחסוך מותר לקחת כסף מהמבקשים ממני להעביר לנזקקים

תשובה
מסכנים הם עניים חסר להם ג'יפ נוסף לכל אחד, השם יתברך רואה מלמעלה שהם עובדי אלילים ולא מאמינים בו ובתורתו ומרמים את הרבנים.
שאלה - 179344
בני עולה לכיתה א בחינוך מיוחד יכול להיות שבאלעד או בבני ברק בכיתה שמתאימה לו פשוט מאזור שלנו זה בנים ובנות באותה כיתה. רוצה רק חרדי. רק מפחיד אותי הנסיעות הרחוקות האילו?
תשובה
כמה זמן זו הנסיעה עד שם? אם זה למעלה מחצי שעה כיוון אחד מותר בכיתה א לחינוך מיוחד.
שאלה - 179343
לכבוד הרב שלום רב
יש לי שלש בנים בן ארבע ,שלש ובן שנה הרבה עבודה בבית וההוצאות מרובות. מותר לקחת מניעת הריון? תודה רבה!

תשובה
כדאי להתייעץ אישית עם רב מוסמך, כי כבר חלפה שנה.
שאלה - 179342
שלום לכבוד הרב
אמא ז"ל נפטרה בשבת כ אייר קבורה היתה במוצ"ש שאלתי לגבי ה30 האם האזכרה בכא סיון יום ראשון ? ומתי אפשרי להסתפר ולגזוז ציפורניים.בתודה לרב היקר.

תשובה
יום שני כ"א בסיון הוא יום ה - 30, הבנים מסתפרים וגוזזים צפרניים ביום שלישי לאחר גערה.
שאלה - 179341
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני בצער גדול הגאון הגדול שהיה מזעזע במוסר ויראת שמיים התחיל למסור שיעורי…למקום כואב הלב
תשובה
צריך להעמיד שומרים על כל רב צעיר.
שאלה - 179340
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ר'צדקה חוצין היה רבו ש"ר צאלח מצליח מבאגדאד ומקור לזה. ואם לאו, מי היה רבו ומי היה רבו ש"ר משה חיים מבאגדאד יישר כח

תשובה
אינני מכיר.
שאלה - 179339
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב ביום שישי התקשרתי לאלירן לתרום 104 שח אך הוא היה בדרכים והבטחתי שאתקשר אחרי החג וצערי אחותי ניפטרה ואני יושבת שיבעה האם אפשר אחרי ?

תשובה
תנוחמו מן השמיים. אפשר אחר כך.
שאלה - 179338
שלום לכבוד הרב
בני הולכים לבריכה במסגרת התלמוד תורה. ולצערנו זו בריכה עירונית הפותחת בשבת
(היא היחידה בעירנו) שואלים האם יהיה מותר לקנות מהקיוסק דברים סגורים בהשגחה?

תשובה
אסור לקנות מקיוסק המבזה את השבת. זה פחד נורא ומזעזע.
שאלה - 179337
לכבוד הרב
קרובים חילוניים שהצירו ואין בהם שמץ של צער וחרטה על מה שעשו וממשיכים במעלליהם, צריך לשפוט לכף זכות ולתת שימשיכו לזלזל ולאמלל ובבוקר בואהבת לרעך מכוונים עליהם?

תשובה
מה לך עמהם. מסכנים הם. תשמח לך כי זה במקום גזירות קשות ומכפר לך הכל.
שאלה - 179336
לכבוד הרב מוצפי שליט"א!
האם כבוד הרב יכול בבקשה להסביר את התשובה שרשמת לפני כמה ימים התשובה של המהרח"ו בקשר שגבר נכנס לבית העלמין להתפלל? (מחילה מהרב אם תוכל בבקשה)

תשובה
הדברים ברורים תחזור עליהם ככתבם וכלשונם.
שאלה - 179335
לכבוד הרב
האם מה שהרב עונה הוא שווה הן לחרדים מבית והן לבעלי תשובה?
חזרתי בתשובה לפני שנים אך הבנתי שיש צורך לפייס את הנפש הבהמית ולא להחמיר כדי לא ליצור תיסכול.זה נכון?

תשובה
תשתדל להיות יותר קרוב להקדוש ברוך הוא מאהבה רבה ללא תיסכולים.
שאלה - 179334
כבוד הרב
בעלי אברך אני גננת יש לנו ילד אחד ואנו במינוס מתחילת החודשמה נכון לעשות לגבי מצוות מעשרוכן לגבי מצוות צדקהתודה לכבוד הרב

תשובה
צריכים לנהל נכון את ההוצאות ולא לפזר ממון ללא חשבון. ממעשרות אתם כיום פטורים.
שאלה - 179333
כבוד הרב, ביקשני הרב … לרבנים ופעילים נגד הרפורמים, כי צריך גדול שיאחד ויסביר
תשובה
תאמר שיש גדול ועצום הוא אבינו שבשמיים והוא יכניע את הרשעים. אנחנו נעשה את המוטל עלינו להזהיר ולהתריע. הוא שומע את צעקתינו.
שאלה - 179332
לעט"ר
ברצוני להודות לך על הספר תורה בציון שהחכים אותנו וחיזק אותנו מאוד כמו כל ספרי הרב שליטא
לא זכיתי להיות בשיעור של הרב באשדוד ועל כך אני ממש מצטער
אוהבים את הרב עטר
הגאון

תשובה
מתפלל עבורכם. ברוכים תהיו.
שאלה - 179331
לכבוד הרב שלום רב
אבי חולה במחלת alsובעניין הבישול העובד זרמדליק לו את האש על ידי העברה מנר נשמה שאנו מדליקים לוהאם לנו בני המשפחה מותר לאכול גם מהבישול הזה

תשובה
רק לבני אשכנז. אך לשיטת מרן השלחן ערוך צריך בישול של יהודי.
שאלה - 179330
שלום לכבוד הרב
שמעתי בשם הרב שנישואי עמרם עם יוכבד דודתו לא היה לפי שורש נשמתם(ומ"מ הצליחו בנישואיהן). קשקשו לך בראש בדותות. מה והיכן המקור? ייש"כ!

תשובה
שמועת שוא.
שאלה - 179329
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אפשר לקבל עצה למשפחתי שירחיקו מביתם את אותם העלונים של הרפורמים שהרב מוקיע בשיעור במוסאיוףעדיין מביאים לבית אותם

תשובה
תתפללו וזה עוזר. והרשעים מרמאים את הרבנים באומרם כי זה מיועד לחילונים בלבד. אשר פיהם דיבר שוא.
שאלה - 179328
ב"ה 2 ילדים(ט.פוריות),מאז 2 נסיונות נכשלו.כעת עוד נסיון חוששת מכמות ההורמונים, רוצה להשאר חזקה למשפחתי (הרופאים טוענים שהכמות סבירה) אם אפשר לקבל חיזוק וברכה להצלחה
תשובה
קוה אל השם חזק ויאמץ לבך וקוה אל השם.
שאלה - 179327
לכבוד הרב מוצפי שליט"א לצערנו יש הרבה חרדים מסכנים שלא טעמו מתיקות התורה וטסים לטיולים בחו"ל האם הרב יוכל לחזק אותנו בהלכה זו?
תשובה
הם אינם חרדים ובאו לעולם לאכול ולשתות. ומי יודע היכן חלקם בעולם הבא.
שאלה - 179326
לכבוד הרב
שלום לפני מספר שבועות לקחתי בסייעת דשמיא לסיים את כל הזוהר אני קורא כ8 דפים ביום ושאלתי היא כזו האם יש נוסח לסיום זוהר כמו בסיום מסכת?ו

תשובה
כשתגיע לסיום נודיעך.
שאלה - 179325
שלום לכבוד הרב
השם יברכך הרב מה אתה מציע לי בלי נדר מנסה לתרום (לבור)מקום טהרה במקוה האם כגאי להנציח את שמי ויהיה לי זכות או בלי להנציח תודה

תשובה
אפשר הנצחה בעילום שמו להצלחתו.
שאלה - 179324
לכבוד הרב שלום היום הפקדתי סכום כסף לישיבה לחלק לעניים תודה
תשובה
כמוכם ירבו בישראל.
שאלה - 179323
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סבתא שלי בת 85. גילו לה גרורות של המחלה בריאות. הרופאים אמרו לעשות טיפול כימוטרפי. האם לעשות טיפולים כימוטרפים?

תשובה
ומה ניתן לעשות בדרך הטבע? מי שיודע יאמר.
שאלה - 179322
שלום רבי מוצפי שליט"א, בשר ותפוחי אדמה בתוך סיר, לא מבושלים כלל. האם מותר לכתחילה להניח לפני שבת על הפלטה כך שמתבשל לאורך השבת ונאכל בסעודה שניה בשבת? יש חשש בישול או נולד?
תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 179321
שלום לכבוד הרב,
אם אדם אומר קדיש וטועה בחלק מהאותיות אבל הקהל מבין את המילה.
לדוגמא - יתקדל במקום יתגדל.
מותר לענות אמן?
תודה מראש לכבוד הרב הגדול

תשובה
צריך להיות חכם בעל אבחנה דקה להחליט אימת מותר לענות. לדוגמא שמעתי חזן מפורסם אך שוטה גדול המסלסל בקולו ביה5 שמיה רבא ואמר במקום ויתעלה ויתאלה. והרי זה מחרף ומגדף נסיתי לתקנו ולא שעה. ולא עניתי אמן אחריו.
שאלה - 179320
לכבוד הרב המתוק!קראתי שאלה באתר שלא ללחוץ הידיים בשבת בלילה ולצאת קודם.לא הבנתי מה פירוש?בני בן 7 מה אפשר ללמוד איתו בשעות הפנאי אולי משניות בעל פה(שהוא ילמד).מוסר ביחד
תשובה
יש אנשים שלא נטלו ידיהם בבוקר כהלכה.
שאלה - 179319
מורנו היקר שליט"א מה עלי לעשות ביום השנה לפטירת אחותי,שהאמינה בנוצ',צוותה לשרוף גופתה ועשו זאת ומתה מסרטן וסבלה יסורים- אחת כזו, יש לה סיכוי לקום בתחית המתים? תודה
תשובה
מצווה להתפלל עליה ולבקש רחמים על נשמתה.
שאלה - 179318
מורי ורבי בזמן האחרון אני מוסיף בסוף העמידה את המשפט יהיו כמוץ לפני האמת אומר מוסיף את זה אבל לא באמת יודע מה המקור ואם זה בכלל בסדר
תשובה
רבנו החסיד הגדול רבי אליעזר פאפו ז״ל. בזכותו תיסגר הטלביזיה הארורה.
שאלה - 179317
שלום לכבוד הרב
מדוע יש הייתר עיסקא לבנקים כאדר בפועל אין שום שותפות בין הצדדים והבנקים לוקחים ריבית נשך תוך ציון ברור שמדובר בריבית ואפילו בכל המיקרים זה ריבית דריבית.

תשובה
ידוע לי כי קודם 15 שנה גדולי ישראל ישבו עם המנהלים וערכו עמהם שטר מוסמך וברור גם מבחינה הלכתית וגם חוקית.
שאלה - 179316
לכבוד הרב שליטא.למדנו מתוך הספר של הרב בחג השבועות והחכמנו מאוד ה יאריך ימיו בטוב עד ביאת משיח..אמן.
תשובה
תודה לחונן לאדם דעת.
שאלה - 179315
לכבוד הרב שלום,
וופל שברכתו מזונות שיש בו 40% קמח, ואכל שיעור כזית, האם מברך בסוף מעין שלוש?
תודה רבה.

תשובה
וופל הוא כשליש מהמשקל הכולל וצריך לאכול ממנו לפחות 90 גרם בתוך 7 דקות כדי לברך על המחיה.
שאלה - 179314
לכבוד הרב שלום רב רצינו לשאול מה יעשה אדם שאישתו משתמשת באייפון בערך 9 שעות ורואה תוכניות חילוניות לגמרי ולא מוכנה לשמוע לבעלה. יש לציין שהאשה חרדית והילדים בת"ת
תשובה
צריך לפתוח עיניים רחבות ולראות מה נכנס לבית. וכמובן עם מי מתחתנים.
שאלה - 179313
לכבוד הרב הי"ו

לצערי הרב יש אנשים שמוכרים אבנים מהכותל באינטרנט כביכול לסגולות ידוע לי שזה איסור דאורייתא , האם יש מצווה לרכוש מהם ולהחזיר לכותל? או שצריך לדווח למישהו?

תשובה
לדווח לרב הכותל הרב רבינוביץ', לרבנות הראשית, למשרד האוצר, ולכל מיני גורמים.
שאלה - 179312
לכבוד הרב שלום רב,
אם עושים עבודה לאברך, מותר להוריד לו מהמחיר על חשבון המעשר מבלי לומר לו? דוג' עבודה בסך 200 ולבקש רק 180 ואח"כ לא צריך לעשר
תודה רבה לרב!

תשובה
אפשר אם הוא באמת זקוק.
שאלה - 179311
לכבוד הרב
אח שלי קיבל פטור מהצבא ואני מודאגת שלא יצליח בחיים כי לא יתגייס ואני רוצה שיגייסו אותו. מה לעשות?

תשובה
אשרייך ואשרי חלקך.
שאלה - 179310
ע"פ מה שקראתי בתשובות כבוד הרב, האם הרב מתכוון רפורמים ממש (כאלו שמחתנים גויה ויהודי) או כאלו שמשנים ממסורת היהדות?
תשובה
גרועים יותר מהם, תשאל את הגאונים הצדיקים שבדורינו הרבנים יעקב תופיק אביעזרי שליט"א, הגאון רבנו משה צדקה שליט"א, והגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א. אותם מכנה הרשע מביתר בכינויי גנאי בשיחות פרטיות.
שאלה - 179309
שלום לכבוד הרב
האם מברכים בימנו את ברכת ההודאה על ריבוי גשמים כמובא בסי' רכ"א, שלכאורה גם אם נסבור כהרמ"א בחו"ל, אבל כאן בא"י לכ"ע צריך לברך וכמו השנה שהיה ב"ה ריבוי גשמים.

תשובה
אמרנו בחורף בלי שם ומלכות כנזכר באחרונים.
שאלה - 179308
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשאומרים אשכבה לעילוי נשמת נפטרים מפרידים בין נשים לגברים. האם זה נחוץ ומדוע?

תשובה
כתבנו על כך בס"ד באתר, כי בגן עדן יש הפרדה ברורה. חוץ מחצות לילה.
שאלה - 179307
בת 4 בגן חרדי, כל הבנות כמעט חגגו יום הולדת לבד או זוג בנות בכיתה ילדה נוספת טרם חגגה בכיתה ואמה בקשה לחגוג לה יחד עם ביתי האם מותר לחגוג לה בכיתה? הילדה רוצה או שזה מנהגי גויים
תשובה
לילדות בגן זה לא אסור.
שאלה - 179306
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב לפעמים יש לי סכומים קטנים ממאה שח במעשרות האם זה בסדר לכבוד הרב או לחכות עד שיצטבר לסכום יותר גבוה?

תשובה
אם יש עני זקוק ואמיתי אפשר לתת כל סכום שהוא.
שאלה - 179305
לכבוד הרב שלום. אחי ואשתו הגיעו למצב של לפני גירושין. בלא מתכוון נקלעתי למחלוקת מכוון שלאחי לא היה לפי לפנות חוץ ממני לתמיכה רגשית וכנראה התערבתי יותר מדי. איך לתקן?
תשובה
כלל ידוע הוא שבנושאים אלה מתערב רק אדם מבוגר מנוסה ובעל מקצוע.
שאלה - 179304
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מניין בני ישראל במדבר תמיד מעוגל בכפולות של 10 (לא טבעי). הספירה היא "לגולגלת" - כלומר - מדוייק. מה אפשר ללמוד מזה ? לא הצלחתי למצוא תשובה במפרשים..

תשובה
עיין להגאון החיד"א ז"ל בספרו פני דוד במדבר פרק א, פסוק ב.
"תימה וכי אפשר שלא היה חסר אחד או שנים מן הכללים שאומר בכאן או יותר? וי"ל שאין הכתוב מקפיד בזה כדכתיב תספרו ן' יום ואינם אלא מ"ט וכן מ' יכנו ואינם אלא ט"ל. רבינו ישעיה הראשון בנימוקיו כתיבת יד". ויש תירוצים נוספים במפרשים.
שאלה - 179303
שלום לכבוד הרב
אדם שהוריו קנו לו תפילין לפני 20 שנה לבר המצווה ולפני שנתיים בבדיקה התגלה שהתפירות לא היו בסדר ותוקנו ,האם כדאי לקנות תפילין חדשות מרב שהוא סומך עליו?

תשובה
יקנה הכל מחדש.
שאלה - 179302
קניתי שמלה לחג. החזרתי לבעל החנות והסברתי שלבשתי בליל החג ולא התחברתי.הסכים. האם זה גזל
תשובה
אם הסכים אין שום בעיה.
שאלה - 179301
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר בחק לישראל בכתובים לקרא קהלת במקום תהילים?

תשובה
לא נוגעים בסדר הלימוד של חק לישראל כלל. תלמד בשעות הפנאי קהלת.
שאלה - 179300
לכבוד הרב שלום רב
א.האם בשבת מותר לומר לגוי להדליק המזגן בבית ?
ב.האם מותר לומר לגוי להרים שאלטר החשמל בבית שנפל בשבת?
תודה לכה"ר

תשובה
אמירה לגוי אסורה בשבת. רק אם
א, לצורך חולה, יולדת או תינוק.
ב, לצורך מצוה כגון בבית הכנסת שהשיעור עומד להתבטל או שאין אור למתפללים.
שאלה - 179299
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כל הכבוד שיש לנו בדור הזה רב שנלחם בכל מיני "רבנים" למינהם שמעולם לא דיברו בשיעורים שלהם לא על שאר עוונות חמורים רק הרצאות של צחוקים

תשובה
ברוכים אתם להשם.
שאלה - 179298
שלום לכבוד הרב, אני חוזרת בתשובה הרבה שנים אין בי כל מום, כל בחור שהכרתי פסל אותי על שמירת נגיעה, ניסיתי להתפשר המון וטרם התחתנתי. מה לעשות כדי להתחתן ? אני אובדת עצות.
תשובה
יש גם יש, בחורים צדיקים, לא ללכת לאנשי הרחוב.
שאלה - 179297
לכבוד הרב, הרב השיב לגבי סדר הטיית פנים "בואי כלה", רציתי לשאול על מה שכתוב......
תשובה
אם כתבתי לך את דברי רבנו האר"י ז"ל והרש"ש ז"ל.
שאלה - 179296
ישר כוח על השיעור המחזק באשדוד
הרב ישב סנדק על בני זה יצא בתשעה באב קראנו לו אברהם עכשיו לאחר שש שנים שהתחזקנו יותר מתבאסים שלא הוספנו לו שם נוסף משמות המשיח
האם כדאי להוסיף?

תשובה
על מה ולמה? מדוע לסבך אותו?
שאלה - 179295
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מאכלים גלויים שעבר עליהם הלילה שום, ביצה, בצל. כתוב עבר עליהם הלילה, כמה זמן צריך לעבור שהם גלויים על מנת לאסור ? לא מצאתי בספרי מר"ן ולא בספרי הרב

תשובה
יגעת ומצאת, עלות השחר קובע.
שאלה - 179294
כבוד הרב. לגבי שערות הצומחות באוזן ומפריעות, האם מותר ללקטן במלקטת (חשש השחתה? דרך נשים?). תודה!
תשובה
אדרבה מותר, כי בזוהר הקדוש שלמדנו בס"ד בליל החג הקדוש של מתן תורה, "וצריך לאעברא שערא מעל אודנין". כי התפלה אינה עולה למעלה כשיש שערות באוזן.
ועיין בתיקוני זוהר תקונא שבעין דף קכב עמוד א
"והכי תליין צבא השמים מימינא ומשמאלא דקודשא בריך הוא כגוונא דשערא דתליין מעל אודנין מימינא ומשמאלא הדא הוא דכתיב (מלכים א' כ"ב) וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמלו ובגין דא צריך לבערא שערא מעל אודנין דלא יהון סתימין תרעין דשמיעה דצלותא דבהון שמע צלותין ההוא דאתמר ביה שומע תפלה עדיך כל בשר יבאו".
שאלה - 179293
מי שהזמין סתם ולא התנה עם הסופר ולא הקפיד בטבילה יומי לפני כתיבת אזכרות, האם מצד חו"מ הוא חייב להודיע לקונה? ומה אם הוא הקפיד על טבילת עזרא? והאם זה תלוי ברמת ההידור/המחיר?
תשובה
בדיני ממונות יש לשמוע טענות שני הצדדים.
שאלה - 179292
שלום לכבוד הרב מוצפי שלי"טא הגאון הצדיקקיבלתי מחמותי צלחות קרמיקהשהשתמשו בעבר לא מהדרין (בשריידוע לי שמאז שבעלי התחזק הם מקפידים על מהדריןהאם מותר להשתמש בהם?
תשובה
מי יודע מה בישלו? איזה שחיטה? איזה כשרות? הפרדה בין בשר לחלב? תולעים? בישולי גויים?
שאלה - 179291
לכבוד הרב שלום רב. רצינו לדעת האם יש עניין להקדים שם לבת. אם משום סיבות רוצים לאחר בכמה ימים
תשובה
בשבת בעליה לתורה.
שאלה - 179290
לכבוד הרב
אם בתפילות בשבת כדי להימנע מלחיצת ידיים ( בעבר כתבת שעדיף להימנע)I יוצא לפני המזמור יגדל אלוקים/אדון עולם לשם כך, זה בסדר?
תודה

תשובה
תצא קודם לכן.
שאלה - 179289
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רבהשבת דרש חכם כלשהו לטענתו כל העופות בימינו בחזקת טמאים, האם יש אמת בדבריו

תשובה
לא לכל קול צריכים להגיב.
שאלה - 179288
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בוקר טוב אישתי צריכה להיכנס לניתוח לקיסרי בשעתיים הקרובות איזה פרקי תהילים או לימוד הכי נכון בשעה זו תודה.
תשובה
יענך תהלים כ, יושב בסתר צ"א.
שאלה - 179287
שלום לכה"ר
כשהקב"ה הציע את התורה לאוה"ע, האם התגלה להם במעמד מליוני גוים או אך ורק למלאכיהם?

תשובה
במדרש מופיע שהציע לשרים שלהם למעלה.
שאלה - 179286
לכבוד הרב שלום רב
בכף החיים למורנו הרב פלאג'י זיע"א מביא לומר לאחר ק"ש שעל המיטה את הפסוק" קראתי בכל לב ענני ה'.." ז' פעמים- האם נוהגים כן?
בריאות איתנה לרב ב"ה!

תשובה
יש הנוהגים כך ואשריהם.
שאלה - 179285
נשואה 11 שנים 3 ילדים בעלי........
תשובה
מיכל כהן
כתובת דואר אלקטרוני: etzuvimichal@gmail.com
חולה נפש, זהירות. מטריד סידרתי. הוזהרת.
שאלה - 179284
לכבוד הרב
חברתי חרדית, אחותה רוצה לקבוע לה ולאמה למלון חילוני בים המלח ואמרה שילכו לחוף נפרד, האם זה איסור גמור להיות שם במקום כזה? ואם משפחתה מבקשת מה תעשה? אשמח לעזרה

תשובה
אם משפחתה דורשת לאכול בשר חזיר, לחלל שבת, לעבור על התורה.....
שאלה - 179283
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האם אוכל ליזכות לישועה לה אני צריך או לבקש שביזכות הנביא הושע ובלנד" אעשה סעודה עם אברכים יראי שמיים לזכותו.והאם זה דווקא ביום שלישי?

תשובה
תאמר "בלי נדר אעשה סעודה לעניים לכבוד הושע בן בארי, בכל יום שיתאים".
שאלה - 179282
מתשובות הרב האחרונות מובן מדברי הרב שהחתימה על הכתובה של העדים בחתונה צריכה ליהיות אחרי החופה. הייתי בהרבה מאוד חתונות וגם הייתי כמה פעמים עד וכולם חותמים רק לפני החופה?
תשובה
לא מובן אלא ברור, אינני יודע היכן ראית "כולם". אנחנו חותמים בין הקידושין לחופה. כי איך יחתמו שקר על דבר שלא היה "אנן סחדי איך החתן אמר לא לכלה הוי לי לאינתו....." ועדיין קידושין לא היו. והעדים נפסלים בכך.
חתונות של הספרדים, גם האשכנזים הירושלמים קודם 40 שנה חתמו אחרי הקידושין בסיום קריאת הכתובה, ויש בזה אריכות בפוסקים ולא עתה האסף המקנה.
שאלה - 179281
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בתיקון ליל שבועות גם את הקטע של העין יעקב לא קוראים או שרק על המשנה מדלגים? תודה רבה לרב על הכל

תשובה
מדרשים ודברי הגמרא המובאים בעין יעקב אומרים.
שאלה - 179280
לכבוד הרב, האם לומר נוסח ה"יהי רצון" גם כשלוקחים תוספי תזונהבושו והכלמו הפוצים פה על בנם של קדושים, המילא כרסו בש"ס ופוסקים, ושימש רבנים מדור קודם. הלא הוא רבינו שליט"א
תשובה
אפשר בהחלט לומר. כי זה בשביל הבריאות.
שאלה - 179279
לכבוד הרב ישמרך
מהו סדר הטיית הפנים באמירת בואי כלה ותוך אמוני בער״ש קודש ה ישמרך

תשובה
רבנו האר"י ז"ל כתב בשער הכוונות ימין, שמאל, אמצע, והחרה החזיק אחריו רבנו הרש"ש זיע"א.
שאלה - 179278
שלום לרב בן ציון מצפי הי"ו, תודה רבה לרב עבור התשובה בקשר לחילול יום טוב שהדלקנו וכיבינו, בעלי שואל אם אפשר לפדות תענית בכסף כי עובד בתור נהג כל היום ואני בעבודה מאד סיזיפית
תשובה
אפשר גם לקחת יום חופש מהעבודה.
שאלה - 179277
לכבוד הרב , קודם כל רצית להודות לרב שבזכותו בעלי הסכים לחזור ולעשות טיפולי פוריות, תודה רבה. אני בת 41 והרופא ממליץ להחזיר רק עובר אחד והשאר להקפיא, האם כדאי להחזיר יותר?
תשובה
לשמוע מה שהמומחים אומרים, בהצלחה.
שאלה - 179276
לכבוד הרב: רב שמקדש מה נכון יותר שישאל את העדים לגבי הטבעת אם היא שווה פרוטה במעמד חתימה על שטר הכתובה או בחופה עצמה?
תשובה
אינני יודע ואינני מבין. כיצד אפשר לחתום על ״כתובה״ קודם הקידושין והיא שקר???
שאלה - 179275
לכבוד הרב
ביום הראשון ל7 נקיים. עשיתי בדיקה בבוקר. ובערב נזכרתי ועשיתי לאחר שעה וחמש דקות לאחר השקיעה? זה בסדר? אפשר להמשיך לספור כרגיל?

תשובה
מועיל להמשיך בספירה.
שאלה - 179274
במחילה, ראיתי שמישהו שאל מה להתפלל על אשתו שתתחזק, בעינינו ראינו אברכים שביקשו כך ושכנענו שיסבירו לנשותיהם את חומרת האיסור ברפורמים ושמיעת רבניהם, מי ששמע ראה רק עלייה
תשובה
חזק וברוך ויישר כוחך.
שאלה - 179273
לכבוד הרב,
תודה רבה לרב שמאיר לנו את הדרךכשהרב אומר להגיד הרי זו חלהבמידה ואני קונה 30 פיתות וכל יןם אוכלים פיתות בודדותבכל יום צריך להגיד או פעם אחת על כל מה שקניתי

תשובה
בכל קניה פירור אחד.
שאלה - 179272
לכבוד הרב שלום רב
יוצא ביום שישי. מוסכם בנינו ואנו מאוד רוצים לדחות למוצש.
האם מותר לדחות? אם כן אז אני ממשיכה כרגיל גם בשבת בוקר ערב או רק עד יום שישי?

תשובה
מותר לדחות וביום שבת קודם השקיעה בשעה 7 לבצע בדיקה.
שאלה - 179271
לכבוד הרב: למה העדים בחתונה שחותמים על שטר הכתובה כותבים שמם ושם האבא ולא האמא
תשובה
ככתוב ״למשפחותם לבית אבותם״.
שאלה - 179270
שלום לכבוד הרב
הייתח בחתונה ולא ידעתי מה עליי לברך בברכת המזון. איזה תוספות יש לברך ומה לגבי ברכת האורח והאם כל דולחן צריך לברך 7 או 2 ברכות. יורנו הרב תודה

תשובה
בחתונה יש לארגן כל הציבור יחד ברכת המזון והמברך אומר הפסוקים ואוחז הכוס בידו ואומר נברך אלקינו שהשמחה במעונו שאכלנו משלו. ועונים אחריו ככתוב בסידור. וכן בהרחמן מובא בסידורים נוסח הבקשה.
שאלה - 179269
משפחת אברך בת בגיל 5.5 מחליפה בגדים ליד בנים גיל 7 /8 אשתי מעלימה עין כי להשקפתה מהסמינר⁦ לא עושים מזה ענין אני מגיב בכעס להתעלמות שלה אך היא עומדת בדעתה נסיתי גם בדרכי נועם
תשובה
תנסה להתקרב לבת. להשפיע עליה. להעתיר עליה מתנות ולהסביר לה שאין זה צנוע כדי שתגדל בקדושה ובטהרה.
שאלה - 179268
לכבוד הרב שלום רב
אני ובעלי גרים אצל ההורים שלו(משפחה של עמי ארצות)
שהוא לא בבית ואני עם (חמתי)חמותי והבן שלה האם יש בעיה של יחוד?

תשובה
אם הבן מגיל 7 ונמצא מותר.
שאלה - 179267
שלום לרב בן ציון מצפי הי"ו ביום טוב כביתי בטעות את הגז ואישי הדליק בטעות גפרור ונגרם צער רב על החילול, איך מתקנים בבקשה? תודה לרב חזק ואמץ שנוטע בנו כוח לשמור על קדוש שם שמיים
תשובה
אם אפשר תענית יום אחד מעלות השחר ועד צאת הכוכבים.
שאלה - 179266
לכבוד הרב
יום הקבורה היה בט"ו ,יום הפטירה היה יום לפני, מתי עושים את החודש? תודה רבה וסליחה

תשובה
לפי יום הקבורה.
שאלה - 179265
לכבוד הרב מוצפי שליט"א רצינו לשאול אם אשה מאיימת על בעלה שתנעל את הבית והוא יהיה בחוץ מה עליו לעשות.יש לציין שהדבר קורה בתדירות גדולה
תשובה
הרי זו מכפרת עוונותיו ואינו רואה פני גהינם. וישלח לה מתנות יפות.
שאלה - 179264
לכבוד הרב
למה בשעת החופה לא עושים הפרדה עם מחיצות וכן בסביבות הגן של האולם כמו באולם עצמו? תודה רבה?

תשובה
יהודים שומרי מצוות מזמינים רק את האמהות והסבתות אל החופה כנזכר במהרי״ל ז״ל. והגברים מקדימה והנשים עומדות במקום צנוע והכל פניהם אל החתן והכלה.
שאלה - 179263
לכבוד הרב שלום רב!
שאני יושב בבית כנסת ועובר בתוך ה4 אמות שלי רב גדול בישראל והוא מעל גיל 70 מה לכוון שאני עומד בפניו מצות "מפני שיבה תקום" או מצות "והדרת פני זקן"?

תשובה
אנשי מעשה אם לא היו באמצע התפילה. היו אומרים הרני מקיים מצוות עשה מפני שיבה תקום ועומדים.
שאלה - 179262
לכבוד הרב שלום.
לפני זמן, שעברנו דירה, אבא לקח ספרי לימוד לבית כנסת בלי מחשבה שישאר שם או שלא,(היה בלבול בתקופה ההיא), והיום אנחנו רוצים לקחת האם מותר? אף אחד לא קורא בהם.

תשובה
אותם הם אשר נקנו מכספו הפרטי ולא הקדישם. אתם יכולים לקחתם.
שאלה - 179261
שלום לכבוד הרב
רציתי ליצור קשר עם חברה קדישא (כדי להתעסק בטהרה). מצאתי בספר טלפונים על איזה הרב המליץ?
תודה על הכל

תשובה
אם הנך תושבת ירושלים תגשי לאחת החברות הספרדיות כי הן זקוקות לנשים המתעסקות במצווה. או לגשת לבית ההלויות שמגר בשעות היום ולבקש את האחראי ויסביר לכם.
שאלה - 179260
לכבוד הרב מוצפי שליט"א חבר שאל בשיעור האם צריך לבצוע בשבת דווקא על החלות שנמצאות על שולחן השבת כי הם אוהבים לחמם פיתות מיוחדות על הפלטה ועל השולחן יש חלות אחרות
תודה לרב.

תשובה
יביא הפיתות החמות קודם נטילת ידים ויכסם במפה ויבצע עליהם.
שאלה - 179259
שלום לכבוד הרב. האם מותר לבטא שמות כגון סמ- או להבדיל יו-הכ ,אה- באותיותיהם (חוץ משם הויה) תודה רבה
תשובה
חס ושלום. ולהבדיל בין.…… לבין……… מזכירים ראשי תיבות שתי אותיות כפי שכתב רבנו האריז״ל בספר שער הפסוקים פרשת שמות.
שאלה - 179258
לכבוד הרב
איזה תפילות להתפלל על אשתי ,חרדיה בת סמינר שתתחזק ביראת שמיים,צניעות ותעשה רצונו כרצונו?
תודה

תשובה
פרקי תהלים על הסדר כל יום כמה שאפשר.
שאלה - 179257
לכבוד מו"ר שליט"א
מי הכניס את תריג מצוות לסדר התיקון של ליל שבועות כי בלשון הזוהר והאר"י והרחיד"א לא זכור לי שהובא וא"כ האם נכון לקראו חוץ מאזהרות לר"ש גבירול כבתורה בציון

תשובה
היה מנהג איזה קהילות ללמוד תרי״ג מצוות כי העתיקו אותו מלילות האזכרה.
שאלה - 179256
לכבוד הרב סיפר לי מישהו נשוי עם ילדים שהוא התחיל לשמוע שיעורים של אחד מהמרצים בארגון ונרשם לאתר הכירויות כי חשב מתוך סקרנות לראות מה יש שם. והכיר פרודה והשם יצילנו.…
תשובה
תיגש עם החומר והפרטים אל הרבנים ״התומכים״.
שאלה - 179255
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, יום טוב שני של גלויות האם צריך לשמור ר"ת או ניתן להקל משום שבות דרבנן?
תשובה
אם הוא בן ארץ ישראל מניח. בן חו״ל לא מניח גם של רש״י ז״ל.
שאלה - 179254
שלום לכבוד הרב
האם מותר להריח נענע במחובר בשבת או שגם בזה יש חשש
שאולי יתלוש על מנת לאכול , או שאין לנו לגזור גזרות מדעתינו .
תודה

תשובה
כל צמח העומד לאכילה או לתבלין והוא מחובר לקרקע אסור להריח בו בשבת גזירה שמא יתלוש ממנו בשבת. אך הדס שאינו לאכילה התירו. ולכן הנענע והמנטה המחוברים אסורים בהרחה.
שאלה - 179253
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קראנו בתיקון שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע ובמדרש מי גילה רז זה וכו'.
איך אפשר לדמות אדם למלאך? הרי למלאך אין בחירה ומה שייך בו עשייה קודם לשמיעה ולהיפך?

תשובה
זה אינו שייך לבחירה, אלא לידיעת הדבר קודם לביצועו.
שאלה - 179252
לכבוד הרב שלום רב!
האם מותר לשים תבנית עם מאכל חלבי על פלטה שנשפך בה מעט רוטב בשרי תודה וברכה

תשובה
בהחלט לא, כי הוא משטח בשרי.
שאלה - 179251
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חוץ מכבודכם, אדם שסובל מפיסורה וקשה לו לשבת בתפילה/ לימוד- מה יעשה?
מה ניתן לעשות על מנת להתרפא?
תודה ומחילה.

תשובה
בקופה אליה הנך שייך יש אנשים מיוחדים המטפלים בבעיה ללא ניתוח. תפנה לרופא המשפחה עוד היום, ובעזרת השם יפנה אותך לכתובת הנכונה. זה קיים בכל הקופות.
שאלה - 179250
לכבוד הרב
כבר תקופה ארוכה הטלפון של בית ההוראה 02-5380160 לא מחובר. האם יש טלפון אחר להשיג את הרב מרדכי אלימלך שליט"א? תודה

תשובה
בין השעות 4 עד 6.30. אחר הצהריים.
שאלה - 179249
שלום כבודו. אחי אוהב את עלוני הרפורמים ואומר גם אם יש משהו לא כ"כ בסדר לא הכל "לא טוב" יש גם טוב. וגם קצת רעל. ואולי בשר חזיר.
תודה רבי ומורי

תשובה
לא ידעתי ידידי המתחזה שגם אתה לוקה בבעיית הבנת הנקרא.
שאלה - 179248
שלום לכבוד הרב
ציבור של עשרה גדולים ש-3 עדיין לא התפללו.האם ה-3 יכולים להשלים למניין למרות שלא התפללו עדיין ולא רוצים כרגע להתפלל,כי לומדים או משהו אחר?

תשובה
מועיל לענין קדושה וקדיש. אך להתפלל במנין צריך עשרה רציניים.
שאלה - 179247
תודה רבה ויישר כח גדול ועצום לכבוד הרב השם יתן לרב הגאון בריאות איתנה ואריכות ימים שנזכה להמשיך לקבל את הנהגת הרב עד ביאת המשיח בקרוב אמן
תשובה
אמן, תחת הנהגת התורה הקדושה אמת לאמיתה.
שאלה - 179246
לכבוד הרב היו'
לימדתנו שבערב שבת אדם שקרא שמו"ת יכול לטבול מיידית כבר בבוקר, האם על אותו משקל אדם שסיים את התיקון בליל שבועות, יכול לטבול מיידית? או שיש הבדל בכך

תשובה
אין קשר בין הענינים.
שאלה - 179245
לרב היקר
יש בחור שמאוד רוצה להכיר אותי
איני רוצה מכמה סיבות בינהם העיסוק שלו וכדי שלא יפגע,לא אמרתי לו
האם מותר להפגש למרות שמלכתחילה איני רוצה ואח"כ לומר שלא מתאים? תודה

תשובה
לא לעשות כן משום גניבת דעת וגרימת צער. אפשר להתחמק בכל מיני שיטות.
שאלה - 179244
אני גרושה עם 2 בנות גיל 33 הכרתי בחור רציני רווק כבן 38 רציני בכוונותיו לחתונה עם מידות טובות אך אני לא מרגישה נשיאת חן ומשיכנ כלפיו
תשובה
להכניע את יצר המונע את הענין.
שאלה - 179243
לכבוד הרב: בירכתי מזונות ואכלתי עוגיות מעל 30 גרם בירכתי שהכל ושתיתי כוס מיץ שאלתי לגבי ברכה אחרונה מה עליי לברך
תשובה
בשתיה על המחיה תחילה. באכילת פירות להקדים נפשות.
שאלה - 179242
לכבוד הרב: כאשר אדם נפטר לפני השקיעה ונקבר לאחר השקיעה האם יום הפטירה נספר לגבי יום ה-30 תודה?
תשובה
ראה תשובה קודמת.
שאלה - 179241
שלום לכבוד הרב בליל חג השבועות שכחתי להדליק נרות יום טוב והתארחנו במקום אחר האם צריך תיקון?
תודה

תשובה
כתב הגאון החיד"א ז"ל לתת צדקה.
שאלה - 179240
לכבוד הרב: האם אפשר לעשות סדר לגבי יום הפטירה ויום הקבורה. יש הרבה בלבול בזה לצערי לפי איזה יום הולכים והאם נכון הדבר שיש הבדל בין השנה הראשונה לשאר השנים
תשובה
צודק בהחלט, שנה ראשונה, ימי השבעה, סיום השלשים, סיום י"ב חודש לפי יום הקבורה. שאר השנים רק יום הפטירה. בתקווה לתחיית המתים בקרוב.
שאלה - 179239
לפני שנתיים דרסתי גור חתולים שלא ראיתיו.היום היה חתול מתחת לאוטו ומשום מה לא הרגיש שהנעתי.אני לא ראיתי אותו בזמן שנכנסתי לרכב.מת.יש לי ממש הרגשה לא טובה שבא על ידי דבר כזה
תשובה
נגזר עליו, כפי שאמר הרשב"י עליו השלום בצאתו מהמערה, שאפילו ציפור בלי גזירה מלמעלה אינה ניצודת. עיין תלמוד ירושלמי שביעית ט, א.
שאלה - 179238
לכבוד הרב
רציתי לשאול כמה פרוטות על האשה לתת לפני הדלקת נרות, כי בבא"ח כתב לתת צדקה ולא פירט ובל"ח ראיתי שכ' ב או ג פרוטות. ובשיבת ציון ראיתי שהרב כתב ג פרוטות?

תשובה
30 אגורות.
שאלה - 179237
שלום לכבוד הרב
בשמו"ע בחמש ברכות אנו מוספים סיבה לבקשה בנוסח "כי אל". כי אל טוב וסלח, כי אל גואל, כי אל רופא, כי אל טוב ומטיב, כי אל שומע תפילה, מדוע דווקא בחמש בקשות אלו

תשובה
כי בתלמוד אמרו לומר בסיום הברכה מעין הברכה.
שאלה - 179236
לכבוד הרב שלום רב
אפשר עצה איך לזכות שבעלי יהיה בן תורה?(שנינו רוצים רק שברוך ה אני עקרת בית ובעלי ה ישמור אותו עובד קשה)
תודה רבה

תשובה
להרבות בתפילה בכל עת.
שאלה - 179235
שלום לכבוד הרב, במוצאי החג ברכו בביה"כ ברכת הלבנה, הרב שם אמר שהרב עובדיה כתב להקל כי כולם יחד וברב עם הדרת מלך. האם זה נכון מכיוון שיש חשש שלמחר יש שלא יברכו? אני ברכתי אתמול
תשובה
אשרי מי שזוכה לברך במלאת שבעה ימים מלאים מהמולד, כפי שפסק מרן השלחן ערוך, וחזר ושנה בספרו מגיד מישרים בכל עוז ותעצומות. וכתב לא לערב קודש בחול, ולא יוכל להפריד החיצונים ממנה.
שאלה - 179234
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
בלימוד בליל חג השבועות הייתה אצלנו הפסקת חשמל בבית הכנסת של יותר משעה אך האנשים לא ויתרו והמשיכו ללמוד לאור נרות האם עשינו נכון בהדלקת הנרות ?

תשובה
אשריכם ישראל שהמשכתם לעסוק בתורה בלילה זו, אני מקווה שהדלקתם מהעברה מאש לאש. ולא הדלקתם מגפרור או מצית.
שאלה - 179233
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה על כל זיכוי הרבים שאתם עושים ה יוסיף עליכם אלף פעמים. כבוד הרב מה יעשה אדם עצלן מאוד בטבע שלו שמתקשה לקום בבקרים לתפילה? הגיע ליאוש ומתפלל יחיד.

תשובה
ללכת לישן בשעה 23.00 לא יאוחר.
שאלה - 179232
שלום לכבוד הרב
אחותי נפטרה לפני שבוע מה ממליץ לעילוי נשמתהתנור משולב ללא צג דיגיטלי לא הוצא השקע ביום שישיובכדי לבשל לחג הוצאתי אותוהאם פעלתי נכון

תשובה
א, לתרום פרוכת לבית הכנסת. ב, איני מכיר את התנור ודרכי פעולתו.
שאלה - 179231
לכבוד הרב
כואב לי לשמוע שיוצאים בצורה חריפה כ"כ נגד הרפורמים, שאלתי האם דיברו אתם בנושא לפני שיצאו נגדם?

תשובה
עשרות פניות של כל הרבנים הספרדים וגם האשכנזים, בכל מקום. ומישהו החליט לקלקל את עם ישראל בכל זאת, לערוך מופעי בידור בבתי כנסת ובכל מקום, ליצנים, ריקים ופוחזים, אנשים אלימים, מושחתים, פרחחים, מנבלי פה, סוחרים בבנות ישראל "צפו בי", תמונות לכל זב ומצורע, עירבוביא של נשואים נשואות, וקוראים להם פרודים ופרודות, ומתירים איסור אשת איש לעולם. ואתם מטיפים לרבנים מוסר. בושה תכסה פניכם, טפשים וכסילים.

לא כואב לך לשמוע שארבע שחקניות מופיעות באולמי הטוטו, שדוגמן ודוגמנית מרקדים מול הנשים ואומרים "את חייבת לבוא למופע", הרסו בתים, קילקלו משפחות. עד מתי???
שאלה - 179230
לכבוד הרב שלום
כשרואים פיל קוף או ינשוף בגן החיות האם מברכים
"משנה הבריות " אם לא ראה אותם 30 יום או פעם בחיים?
תודה לרב על כל הטירחה.

תשובה
יש בענין זה פרטים רבים, ועיין ילקוט יוסף סימן רכא, שאם חלפו 30 יום מברך.
שאלה - 179229
לכבוד הרב שלום רב
תודה לכבודו על ההסבר המפורט בקשר לליל החג, השתדלנו לקיים הכל, נהננו, והרגשנו הרגשה נפלאה ועילאית. תבורך משמיים מורנו.

תשובה
תבורכו מן השמיים ויכתבכם הבורא בספר הזכרון לפניו לחיים טובים ומאושרים.
שאלה - 179228
שלום לכבוד הרב שליט"א. אישה יראת שמיים קנתה עבורי מוצר שהיה אמור לעלות 400 ועלה בסוף 320 ואמרה שתחזיר ההפרש.סביר להניח ששכחה.האם חובתי להזכיר לה או שאני יכולה להניח לזה?
תשובה
אין צורך להזכיר לה.
שאלה - 179227
בר המצווה של בני יחול בעוד מספר חודשים ביום חמישי, בע"ה יקבל עלייה בו ביום, מעוניין לתת לו הפטרה בשבת שלפני בר המצווה, האם יש עניין שיקבל גם בשבת שאחרי בר המצווה עלייה רגילה
תשובה
בהחלט טוב בשבת שקודם ואין צריך יותר.
שאלה - 179226
השיעור של אתמול מורנו ורבינו ישתבח שמו לעד מלך מלכי המלכים הקבה היה לדעתי הצנועה מחילה הרב החשובה בשבילי ביותר בעניין ברכת הלבנה שנים של חיפוש וחקר תבורך מפי עליון מורנו
תשובה
תודה לא - ל עליון שעזר וסייע בזה, ותודה לכולכם.
שאלה - 179225
לכבוד הרב,
חתן וכלה בששת ימי המשתה שלהם, האם מותר לכלה לבשל בביתה בזמן זה [לה ולבעלה]?
תודה רבה.

תשובה
כתבנו לכם אתץמול שאם אין מי שיכין, מותר לה.
שאלה - 179224
שלום לכבוד הרב
בעלי אברך. אומר שמנהג גויים לעשות לבת שלי בת 3.5 תסרוקות בשיער. כגון צמה קשת,צמה משולבת וכו? האם צודק? סהכ סוגי צמות בשיער..

תשובה
הוא בחור צעיר יקר ונחמד, בדורות שלפנינו כל בנות ישראל הלכו עם צמות ואין בזה חקי הגויים, הם העתיקו מאתנו.
שאלה - 179223
שלום לכבוד הרב
אני אופה חלות ונותנת לשכונה השבוע הכנתי עוגת גבינה לפני החלטת ושכחתי להגיד לשכנה אצלי צימחונים.

תשובה
זו לא עבירה כלל. ובכלל בעוגה יש מרגרינה, ביצים ועוד חומרים לא צמחוניים.
שאלה - 179222
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בחג הייה לנו רק ספר תורה אחד ואמרו קדיש בסיום החמישה עולים אבל במפטיר לא כי יש רק ספר אחד האם נהגנו נכון? שהקדיש זה מתוקף ספר תורה שני שקוראים בו?
תודה

תשובה
לא נכון עשו, כי הקדיש בא כאשר מקיימים את חובת היום, בשבת רגילה לאחר שבעה עולים, ביום טוב לאחר חמשה. בחג השבועות ככל המועדים הקריאה של אותו היום והיא קריאת מתן תורה בפרשת בשלח וקדיש. קריאת חיוב הקרבנות בפרשת פינחס וקדיש. כך שצריך שני קדישים.
שאלה - 179221
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אחדשה״ט מה היא דעת מו״ר חכם בן ציון אבא שאול זלה״ה בענין פאה נכרית וכן מהי דעת מו״ר חכם סלמן זלה״ה?תודה רבה על הכל ובריאות נהורא מעליא
תשובה
שנים רבות שמענו את דעתו של מרן הרב בן ציון ז"ל שפיאה אסורה, שנים אחרונות היו שמועות אחרות. אצל אדוני אבי ז"ל באופן נחרץ זה נחשב לדבר פרוץ ואסור.
שאלה - 179220
שלום לכבוד הרב
חמותי אומרת שאם משאילים ממני ביצים חייבים להחזיר ביצים
זה לא טוב שלא מחזירים? האם זה נכון?

תשובה
אמונות טפילות שהובאו מאזרביג׳אן ומאוזביקיטאן ומטורקיתיסטאן.
שאלה - 179219
למו"ר
במשפחתי יש ככ הרבה צרות ויסורים אני כל הזמן חושבת על המשיח שיבוא ויגאלנו ונפשי חשקה בירושלים הנפש לא רגועה ורוצה לעבור במהרה ולהוציא את הילדה מהמעון כבר עכשיו
כדאי?

תשובה
אנא ממך. לשתות מים ולהירגע. וסליחה אם אומר שאם צריך כמה כדורי הרגעה ויהיה בסדר.
שאלה - 179218
האם זה לא מחלוקת.....?
תשובה
בוש והכלם שוטה, על גדולי ישראל אשר אינם נהנים מאומה מהציבור קמת לדבר?
על הגאון הצדיק הרב משה צדקה שליט"א ראש חכמי הספרדים בירושלים וחביריו הגאונים אתה מלעיז?
מדוע לא שומעים אותך מוחה על חילול השם על פניה לערכאות?
מדוע אינך מוחה על בזיון בנות ישראל למכירה פומבית בחוצות?
איך מלאך לבך המעוקם להתפרץ נגד גדולי ישראל האמיתיים הזועקים בכאב על הפירצות הנוראות בטלביזיה לנשים. לגברים. לדוגמנים ולפרוצות. לערבי תועבה עם ליצים ובזויים אשר אין בהם שמץ יראת השם.
ולמה אין בך זיק של רגש, פחד אלקים, יראה מינימלית מפני ההופעות של הריקים והפוחזים?
אם היו נכנסים לביתך וגוזלים את בנותיך למקומות מכוערים תשתוק כדי להימנע ממחלוקת? האם הרבנים שהתירו כביכול ישלחו שם את בנותיהם?
הידעת שמי ששותק ואינו מוחה יכול לקבל זאת חזרה על ילדיו? תזהיר את חביריך הרפורמים מדין שמים. אשר פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר.
נו. אימתי תופיע ב״היכל הטוטו״??? עם שחקנים ושחקניות??? גולם תבנית.
שאלה - 179217
לכת"ר,
בעניין אותו אחד שאחיו נפטר ביום שישי. הוא ישב שעה אחת לפני המועד ולמדנו שהמועד פטר אותו מלשבת שבעה. האם יום שבועות עולה כשבעה ימים במניין השלושים ואם כך מתי ה 30?

תשובה
כל מה שאמרו עולה לו לשבוע, הוא לאבלים, אך לנפטר יש לעשות לו אזכרה ולימוד במלאת 30 לקבורה.
שאלה - 179216
לכבוד הרב הגאון הצדיק הרב מוצפי שלי"טא
מוקדם בבוקר הכנתי דייסה לתינוק
אח"כ חתכתי ירקות לילד
ושכחתי שלא נטלתי ידיים
האם הירקות נאסרו?

תשובה
לא נאסרו, כי ידים נשטפו עם ההכנות.
שאלה - 179215
שלום לכבוד מו"ר
תודה רבה על התשובה בעניין שטר עדים והלוואה. ומה קורה בשעת דחק שאין זמן להשיג שטר ועדים כגון חבר שזקוק לכסף לנסיעה מיידית. האם "מתנה על מנת להחזיר" מועילה?

תשובה
אם הנך מוכן לוותר על הממון, ויש לך מיותר.
שאלה - 179214
לכבוד הרב שלום רב
מהי הברכה על תמצית מי זוהר,אם ברכתי בבית ואני רוצה להריח שוב לאחר פרק זמן, מתי עליי לברך שוב?

תשובה
אינני יודע את סוג הבושם שבידך האם הוא מקורי או סינטתי.
שאלה - 179213
שלום לכבוד הרב מה דעת כת"ר על כניסה לקניון לגבר. שהאשה רוצה שבעלה ייכנס איתה. ומשום שלום בית ייכנס או לא?
תשובה
לא מכיר קניונים. ומה מתרחש שם.
שאלה - 179212
בשבת במנחה הייתי עייף והתחלתי לומר ברכה ראשונה של עמידה ונרדמתי לכמה שניות ולא זכרתי אם חתמתי הברכה והמשכתי או לא, אז חזרתי לראש, האם הייתי צריך לחתום ממ"נ ולא לחזור לראש?
תשובה
היית בברכה הראשונה, ואינך זוכר את חתמת, צריך לחזור מראש.
שאלה - 179211
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שיוצאת ביום שישי, האם ניתן לדחות אותה ביום אחד בהסכמת בני הזוגפשוט הילדים כבר גדלים ושואלים הרבה שאלות.

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 179210
שלום לכבוד הרב
אמי שתחי רוצה לבנות מעל ביתם על הגג ואז למכור הכל משום שהם בחובות וגם הם רוצים לתת לילדים כסף לדירות שהבטיחו.
הרבה מאד קשיים בדרך והיא חושבת להתיאש מה הרב מציע

תשובה
להתייעץ עם מומחה ישר ונבון עם כל הפרטים.
שאלה - 179209
לעט"ר,
אדם שאחיו ל"ע נקבר בערב שבועות, ישב שעה ולא נהג אבלות. האם נמצא שכאילו יש לו שבעה ימים לפני הרגל לחשבון שלושים?

תשובה
סתירה בדבריך, מה פירוש "ישב שעה" "ולא נהג אבילות".
שאלה - 179208
לכבוד הרב
אם עוברים בחדר או כל מקום אחר שיש שם ריח רע (אך לא בית הכסא), יש צורך בנטילה ביציאה משם?

תשובה
אין בכך צורך.
שאלה - 179207
ראיתי לאחד שכתב שלא רצה לחתום נגד הרפורמים "כי אסור שיהיה מחלוקת" בעוד שאנשיו......
תשובה
להפקיר את בנות ישראל בידי פרחחים, לאיים על גדולי ישראל, זה לא מחלוקת??? היכן הגדולים שנפטרו לנו שעמדו כחומה בצורה נגד כל רוח זרה.
בקרוב יבוא היום שהכל יראו את יד השם יתברך.
שאלה - 179206
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האם ניתן לברך שהחיינו לפני תפילת שחרית, כאשר לובשים בגד חדש?
תבורכו

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 179205
לכבוד הרב שלום רב
יש לנו שלוש בנות ושלושה בנים ב׳ה הקטנה בת 10חודשים בעלי לא רוצה יותר ילדים ולא מוכן להתייעץ עם רב על זה מה לעשות ?אני מאוד רוצה עוד ילדים

תשובה
מתפלל עליו שישוב בתשובה.
שאלה - 179204
מו''ר
חזק וברוך על השיעור על ברכת הלבנה,
,זוכרני שבעבר שמעתי באחד בשיעורים של הרב לברך ברכת הלבנה דווקא מתחת חלל ואיני זוכר מה הטעם שכבודו אמר,מחילה

תשובה
לא הכל הספקנו היום.
שאלה - 179203
לכבוד הרב שלום רב
לגבי תשובת כת"ר על רכב מכונס נכסים הרבה טועים הרכבים הטובים נחטפים ע"י סוחרים קרובים לצלחת והמחירים לא זולים בכלל ולא שווים את הסיכון שלא ניתן לבדוק לפני

תשובה
יישר כוחך. ואין בכל אלה ברכה.
שאלה - 179202
למו"ר
האם במקרה בו בטעות חוממו באותה התבנית דג ובשר (היו מוכנים ורק חוממו) בו זמנית.
האם התבשילים שניהם נאסרו?
האם הכלי נאסר?

תשובה
יש תשובה בספר יביע אומר בנידון, האוכל נאסר כולו, והכלי צריך ניקוי יסודי והגעלה במים רותחים.
שאלה - 179201
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לשאול ביטלתי שידוך. האם יש לחשוש מיקפדה ומה הדין שהכלה מסרבת להחזיר את הטבעת של הצעת נישואין. אשמח לתשובה תודה

תשובה
ומדוע ביטלת?????
שאלה - 179200
לעט"ר אמר לי עד נאמן שלמד בליל שבועות בישיבת נהר שלום ובאמצע הלילה הפסיק הגאון ר' בניהו שמואלי את הלימוד וצעק צריכים לזרוק את הטלויזיה צופיה מהבית ירבו כמותו לא לפחד מהם
תשובה
אשריו ואשרי חלקו, כך הגון וכך ראוי, רבנים רבים מזילים דמעות מאין הפוגות על החורבן הנורא הנעשה כתוצאה מהפעילות של הרפורמים המהלכים אימים על הרבנים ומבזים ושולחים קללות נמרצות.
שאלה - 179199
שלום לכבוד מו"ר
חבר המבקש ממני הלוואה כספית למשך כמה שבועות. מה רושמים בשטר והאם רק עליו לחתום? והאם חובה שיהיו בנוסף 2 עדים כשרים או מספיק השטר? תודה רבה

תשובה
שטר תקף על פי החוק, בצירוף שיק בנקאי. עדים עם כל הפרטים ושני ערבים נאמנים. ודע, זה לא ל"כמה שבועות".
שאלה - 179198
שלום לכבוד הרב
בכולל אנחנו לומדים מסכת גיטין. והגענו למעשה של שלמה עם אשמדאי. ורצינו לשאול מה התפקיד של השדים בעולם הזה?

תשובה
לא מציע להתעסק בענינם, ובפרט לא בלילות.
שאלה - 179197
לכבוד הרב שלום רב
הבן שלי נולד בד' אבהשנה יש לו בר מצווה זה יוצא ביום שניהאם ניתןלעשות סעודת מצווה בו ביום עם תזמורתהוא מסיים ש"ס משניות בסעודה זאת.

תשובה
עצתי לך לטובת ולהצלחת העלם הצעיר, לעשות ארוחה קלה באותו יום וישירו בפה, ולאחר תשעה באב תארגן לו שמחה כאוות נפשך, כי קשה הוא חורבן בית המקדש.
שאלה - 179196
לכבוד הרב שלום רב
שמעתי לשון הרע על מישהי ואני רוצה לבקש סליחה בעז''ה אבל אני חוששת שהיא תשאל מה מדובר ומי דיבר ומה דיבר או שהיא תחשוד במי שדיבר עליה וזה יהיה מביך, מה לעשות?

תשובה
תבקשי סליחה באופן סתמי. ״אני נדמה לי שפעם מזמן רב חשבתי עלייך דבר לא נכון״ ״ועל זה אבקש סליחה״.
שאלה - 179195
שלום לכבוד הרב שליט״א. האם מותר לקנות רכב (מקונס) מכונס נכסים והאם ראוי הדבר? תודה רבה
תשובה
יש דברים שהם הלכתית מותרים. אך העושה אותם אינו רואה בהם סימן ברכה.
שאלה - 179194
לכבוד הרב שלום רב
שלום. ילד שנולד בז' אלול ויוצא השנה שבת. מתי יעלה לתורה ואיזה פרשה יקרא? תודה.

תשובה
בו ביום יעלה ויקרא רק עלית שלישי ולא יותר.
שאלה - 179193
מורנו נר"ו
האם נכון מה שהורה לנו חכם אחד הי"ו שאין לברך שבע ברכות בסעודה ב7 הימים על מי שודאי… ואפילו שהוא בבית חתן? כמובן ברגישות הראויה...

תשובה
מי העיד? מי יודע? מי ראה?
שאלה - 179192
שלום לרב בן ציון מצפי הי"ו,
קורה מפאת אורחים בערב שבת אישי מחליף את מקום מושבו הקבוע, יש ענין שזה לא בסדר?
לפעמים קורה שאומרת עלינו לשבח, נזכרת ואומרת וידוי, זה נורא?
תודה.

תשובה
אין שום חובה למקום קבוע בסעודות שבת. רק בתפלה בבית הכנסת.
שאלה - 179191
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רב קבליסט אמר לי שיש לי עיכוב בזוגיות ושאקנה מלח ממנו ב 180 ש"ח וזה יעזור. מה לעשות?

תשובה
אצלנו במכולת זה עולה שקלים בודדים והוא טרי ומוצלח.
שאלה - 179190
לכבוד הרב שליט"א
מה הפשט בעניין חזרת הנשמות במוצש שיש אומרים בין השמשות ויא עד והוא רחום לכן מאריכים ויא עד שיסימו כנסיה אחרונה סדרא דקדושא וכו' ?
תודה

תשובה
לא יש ולא אין. הן חוזרות באמירת ויהי נעם יושב בסתר לאחר העמידה בערבית.
שאלה - 179189
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה כבוד הרב האם כבוד הרב יכול להציע פוסק ירא שמים בסמכות הרב שאפשר לשאול אותו שאלות בהלכה באופן אישי?

תשובה
בטלפון מימין הגליון.
שאלה - 179188
לכבוד הרב שלום רב.
אני בעל תשובה כבר 7 שנים ולומד בישיבה וכל הזמן מרגיש רפוי מהתורה מלחמה שלא פוסקת.השם יודע שאני חושק בו אז איך אני כבוי איך אני מעורר את הלימוד והחשק לתורה?

תשובה
ברור הדבר. כי אינך לומד עם חברותא. ואין לך רב קבוע לקבל ממנו הדרכה וחכמה.
שאלה - 179187
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תינוקת בת 5 חודשים. היא לא מתפתחת, ניראת כבת שבועיים בשם נויה. האם השם בסדר?

תשובה
היא עוד תתפתח ותהיה אשה גדולה בישראל.
שאלה - 179186
שלום לכבוד הרב
אימי נפטרה ב ל' אב תשעח. מתי לעשות את האזכרה המרכזית? במלאת 12 חודש שזה בסוף תמוז תשעט או ל' אב תשעט שזה יום הפטירה או א' אלול תשעט שזה יום הקבורה?

תשובה
ביום כ״ט בתמוז תעלו לציון. ובותקיימו את הלימוד וההשכבה. בכ״ט באב יום השנה אם תוכלו תעלו ותעשו לימוד ליום השנה.
שאלה - 179185
לכבוד הרב שלום רב,
אם אישה שומרת 3 מצוות שמחוייבת נידה חלה ונר האם היא מוגנת בעת הלידה שלא יאונה לה כל רע ותצא לחיים טובים מהלידה?

תשובה
בהחלט כן ולא לפחד, כי לכל אשה בהריון יש מלאך העומד על ראשה ושומר אותה.
שאלה - 179184
גר בחו"ל 8 שעות קדימה מא"י.
מתי לערוך אזכרה?(פטירה יותר משנה)

תשובה
כל אחד לפי השעות שלו במקום מגוריו באותה שעה.
שאלה - 179183
כבוד מורנו ורבנו האהוב, ראינו כאלה שלא ישנו, ולמדו בליל שבועות בשנה שעברה ולא עלינו, לא הגיעו לשבועות השנה. ילמדנו רבנו באיזה תנאי מתקיימת הבטחתו של רשב"י שישלים שנתו.
תשובה
צריך שלא יישן ואפילו רגע או שניה.
שאלה - 179182
לכבוד הרב.התקשרו אלי להיות מנויה להגרלה ואמרתי שאין לי זמן לדבר כי בדיוק שמעתי דרשה ממוסיוף.חשבתי שזו שיחה דחופה.אחכ אמרתי אולי הקב"ה רצה לזכות אותי בסכום.אכן?
תשובה
זה היה השטן בעצמו, וניצלת ממנו.
שאלה - 179181
שלום לכבוד הרב
בברכת כוהנים כפות היידיים למעלה? למטה?

תשובה
כל האופנים כשרים, על פי הזוהר הקדוש זקופות למעלה וקעורות מעט כמקבל דבר מה.
שאלה - 179180
לכבוד הרב
האם אפשר לאפות חלות בתנור שצלו בו עופות לפני
ולא ניקו אותו ויהיה אפשר לאוכלן עם דגים?
ובאותו עניין האם ניתן לאפות דגים בתנור אם אפו שם בשרי ולא ניקו את התנור?
תודה!

תשובה
בתבנית אחרת מותר.
שאלה - 179179
שלום לכבוד הרב
האם מוזכר באיזה שהוא מקום(גמרא,זוהר,כתבי האר"י ז"ל) שדוד המלך ע"ה נולד ונפטר ביום חג השבועות?
תודה רבה

תשובה
בתלמוד ירושלמי במסכת ביצה פרק ב הלכה ד, ומדרש רות רבה פרק ג, ב.
שאלה - 179178
לכבוד הרב מוצפי
בנושא בדיקת לגבר,לכבוד הרבאחרי כמה זמן יהיה מותר לעשות את הבדיקה הזאת,הרופא מבקש מאיתנו ? נשואים שנתיים וחצי

תשובה
לפנות דרך מכון פועה. או מכון בוני עולם, תודה.
שאלה - 179177
שלום לכבוד הרב
יש רב באיזור שבאים אליו הרבה מאד אנשים... הוא פותח בזוהר... יודע דברים וכו (אפילו את הבונקר של...) מאיפה הכוחות ?? ואם מותר ללכת לרב כזה בכלל?

תשובה
יש בהודו, בסין, בטיבט, בסעודיה, אבו דבי, עמאן, אל קאהירא, איסלאמבד, יאמאן, בנגאזי, בעקובה, בצרה, תיקרית, קוצ'י, ג'ודפור, טראבלוס, דר אל ביד'א, אזרביג'אן, שאט אל ערב, פז, מאראקש, צ'פצ'און, איספהאן, המאדן, כרמאנשאה, שאנז אליזה, דאואניג זבן, אינסטמבול, כלכותא, גוהא ועוד.
גם במרכז הצרעות, התיקנים, הפרעושים, עכבישים, עקרבים, הלטאות והצפעים.
לבחירת כל שוחרי הכשפים.
שאלה - 179176
לכבוד הרב
בעניין המפטיר.. לצערי בנו של הנפטר לא שומר תו"מ וכן מחלל שבת.. לכן קניתי את העלייה ונתתי לקורא בתורה גם לעלות וגם לקרוא הוא גם ת"ח אז ראיתי שכבודו כתב שזה הכי טוב.

תשובה
ברוך תהיה, ובתנאי שהחכם גם מדקדק ובקי בקריאה המדוייקת.
שאלה - 179175
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה לקדוש ברוך הוא על חכמי ישראל האמיתיים.
תודה לרב שמחזק אותנו בהלכות ומנהגים קדושים, בסדר הלימוד בתיקון ליל שבועות, ובטבילה לפני עלות השחר.

תשובה
חזקו ואמצו, ותכתבו בספר הזכרון של אבינו שבשמיים.
שאלה - 179174
לכבוד הרב
אין לי בעיה של הבנת הנקרא רק הקושי לכתוב בהגבלת תווים.
חלילה להתיר לעצמי. השאלה אם מותר לי ללחום בתחבולות אפילו אם זה יעורר מחלוקת נגד הרבנים הנ"ל?

תשובה
יפה ונפלא לחפש קרבות, ולא לשם קנאת השם יתברך, על חילול בנות ישראל.
שאלה - 179173
לכבוד הרב שלום רב
האם ביום טוב מותר להדליק נר נשמה בבית הכנסת הרי מלאכת אוכל נפש התירה התורה וזה לא אוכל נפש ?

תשובה
אנחנו נמנעים ויש מתירים. עיין חזון עובדיה יום טוב.
שאלה - 179172
לכבוד הרב שלום רב
האם ניתן לצרף מחלל שבת לזימון? של שלושה או עשרה
תודה

תשובה
לוותר על הזימון, ותעשה עצמך ששכחת.....
שאלה - 179171
שלום לכבוד הרב דחוף בבקשה. בעלי נפטר בתאריך כ"ד אייר בשעה 16:30 ונקבר באותו יום בשעה 22:00 . שאלתי לגבי אזכרה של ה-30 מתי עליי לעשות לו את האזכרה תודה
תשובה
ביום חמישי כ"ד בסיון בלילה שהוא ליל כ"ה. לימוד תורה, כדאי לעלות למציבה ביום השישי כ"ה.
שאלה - 179170
מו"ר. חולפות השנים ועדיין לא זכינו לפרי בטן בעוה"ר. מסביב, חברים ומשפחה, זוכים לזש"ק כן ירבו ב"ה. מתחזקים תמיד בעבודת השם. לפעמים האשה קצת נשברת. קשה. אפשר חיזוק מכה"ר?
תשובה
תקנה בקבוק יין מהודר, ותתן אותו לאשה במתנה גמורה, וכשיהיה ברית מילה בזמן קרוב היא תתן אותו שיקדשו עליו בשעת המילה, וכן תעשו כמה פעמים ותצליחו. מהגאון רבנו יוסף חיים ז"ל.
שאלה - 179169
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
כשאין לוי עולה לספר תורה מעלים את הכהן שעלה.
השאלה שלי למה לא מעלים כהן אחר במקום לוי כדי לזכות עוד אדם בעליה ומעלים שוב את אותו כהן

תשובה
כי אסור להעלות בשום פנים שני כהנים בזה אחר זה, פן יאמרו שהכהן הראשון היה פסול חלילה.
שאלה - 179168
לכבוד הרב שלום רב
נהגתי ברחוב צר מאוד פגעתי במראה של מכונית , המשכתי לנסוע כיון שאחרי היו מכוניות.... אין לי אפשרות לדעת במי פגעתי ומה הנזק
מה עלי לעשות כדי לכפר על כך

תשובה
עוצרים, מבררים, ומשאירים פרטים.
שאלה - 179167
לכבוד הרב שלום רב
קניתי עליית מפטיר גם בשבת וגם בחג לע"נ חמי שבג' תמוז תגמר שנת האבל אני לא יודע לקרוא טוב ולכן נתתי לבעל הקורא שהוא ת"ח לעלות ולקרוא האם זה גם מועיל? תודה רבה

תשובה
א, אם חמיך יש לו בנים, די בזה שהבן יעלה מפטיר ואתה פטור.
ב, לגבי ההפטרה תיקנו שהיודע לקרוא אותה הוא עולה מפטיר, ומפני כבוד התורה קודם לכן חוזר על שלשה פסוקים אחרונים או פרשה קטנה מסיום הקריאה.
ג, אסור שהאחד יברך על התורה מפטיר, ואדם אחר יברך ויקרא הפטרה.
ד, במקום שהעולה אינו יודע לקרוא ההפטרה, יועיל אם הוא יברך על ההפטרה, והשליח ציבור יקרא אותה בטעמים בקול רם, והמפטיר יקרא עמו בלחש כמו בקריאת התורה, וכן נוהגים האשכנזים. ובסיום ההפטרה זה שעלה מפטיר יברך ברכות ההפטרה גם שלאחריה.
ה, לכתחילה יזמין תלמיד חכם אשר בקי בקריאת ההפטרה שהוא יעלה מפטיר ויברך על ההפטרה ויקראנה כולה.