שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ט"ו/תשרי תש"פ

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 186497
לכבוד הרב שלנו שיחי', השבת פרשת האזינו מפסיקים דווקא הזי"ו ל"ך. האם יש לךכך טעם?
תשובה
טעמים רבים נאמרו על כך, והיא מימרא דרב במסכת ראש השנה ל"א, א. א,כתב הרב פענח רזא מבעלי התוספות כי נכתב על פי ע"ח זקנים כמנין הזיו לך, ועוד שהוא גימטריא "חנך" שהוא המלאך מ"ט ששמו כשם רבו.
ב, ורבנו בחיי ז"ל כתב לרמוז שיחזור הזיו לישראל.
ג, והרב יצחק קארו ז"ל כתב בתולדות יצחק כדי לא לקוץ בתוכחה, ולהרהר תשובה.
ד, ועוד טעם כי ה' מנה הטובות לעולם. ז' מנה הטובות לישראל במדבר. י' מנה הטובות לישראל בארץ הקודש. ו' סיפר על העונשים. ל' עדיין נשארו ברשעם. ך' העונש לעתיד לאומות העולם.
ה, ורבנו סעדיה גאון ז"ל כתב ה' מספר העולים בראש השנה. ז' ר"ה שחל בשבת. י' עשרת ימי תשובה. ו' מספר העולים ביום הקדוש יום הכיפורים. ל' מספר התקיעות.
ו, בשם הרמב"ן והראשונים כתבו שכל עולה כנגד התרחשות בעולם בששת אלפים שנה. ועתה אנחנו בשישי. והשם יתברך יבשרנו בשורות טובות ישועות ונחמות.
שאלה - 185680
לחברים היקרים די בכל אתר ואתר, לעובדים המסורים אשר בדורש ציון, לצוות היקר של תלמידי חכמים גדולים העוסקים בעריכה, בהגה, בסידור ובעימוד, בהדפסה ובהוצאה לאור של הספרים הקדושים, לכל המשתתפים באתר, השואלים המשיבים, המייעצים, לכל אחינו היהודים אשר בגולה, ולכל עם ישראל.
תשובה
תבורכו בברכת שנה טובה ומבורכת, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, יחדש הקדוש ברוך הוא עליכם ועלינו ועל כל ישראל, שנה טובה ומתוקה, שנת פדות, שנת גאולה וישועה.
יקבל השם יתברך את תפילותינו ברחמים וברצון, ויחוס על עם דל ואביון המוקפים אוייבים ושונאים מכל עבר ופינה. ויגאלינו גאולת עולמים.
ישמור אותנו מיצר הרע, ומכל עוון ומכשול, ידריכינו בדרך טובה וישרה, וינחנו בדרך האמת, יטע בלבנו ובלב בנינו יראתו ואהבתו תמיד.
יפקוד בבנים זכרים זרע של קיימא לכל בניו ובנותיו החשוכי בנים בלי צער וטורח, ימציא לכל הפנויים והפנויות מעמו ישראל זיווגים טובים והגונים, ויתן בלבם להחליט נכון ובזמן את שנכון ומתאים.
ישפיע על כולכם חכמה בינה ודעת טהורים ממרומים, לעבדו בלב שלם לשם שמים, ונגדל את בנינו ובני בנינו בדרך התורה והיראה.ללא שום תערובת חול בקודש.
יפתח השם יתברך לנו ולכם את אוצרו הטוב מהשמיים לתת פרנסה טובה בנחת ובשלווה, בכבוד ובהיתר, בלי בושה וכלימה, ויתן ברכה בכל אשר נעשה.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. כתיבה וחתימה טובה.
זכרו עשרה ימים מליל ראש השנה שערי שמים פתוחים וי"ג מדות של רחמים מאירים, נתפלל לפניו בכוונת הלב. חזקו ואמצו.
יהיו לרצון אמרי פי דברי בן ציון מוצפי, המתפלל תמיד לשלומכם.
ירושלים עיר הקודש תובב"א. ערב ראש השנה תש"פ.
שאלה - 185388
מורנו ורבנו הדגול, אתמול היה כנס לבוגרי ישיבת פורת יוסף, והגאון מרן הרב משה צדקה שליט"א מחה בתקיפות על מעשה הרפורמים, ומאוד עודד אותנו. שיש עוד מי שצועק בפומבי על זה.
תשובה
ראש הרפורמים השקרן והרמאי אומר ומעליל על הגאון חכם שלום שליט"א, שהוא מסכים על כל מה שהוא עושה.
א, וכי חכם שלום התיר לפנות לערכאות?
ב, וכי חכם שלום התיר לפרסם תמונות דוגמניות חילוניות?
ג, וכי חכם שלום התיר לחלל קדושת בתי הכנסת?
ד, וכי חכם שלום התיר לערות תכניות טלביזיה מקולקלות?
ה, וכי חכם שלום התיר לפרסם תמונות של בנות ישראל באינטרנט?
ו, היש גדול בישראל שיתיר כל זה? רק שוטה רשע וגס רוח יטעון זאת.
אכן יתומים היינו ואין אב!!!
יש להקיא מתוכינו את כל המורדים בהשם יתברך ובתורתו.
שאלה - 183341
לכבוד הרב שלום
שלמא רבה למורנו נר"ו
הביאו היום אב תשע"ט, לאחד מגדולי ישראל ספר נחמת ציון ושמח הוא מאוד, אמר למביא - מהיכן ידעת לקלוע לטעמי.

תשובה
תודה לבוראינו.
שאלה - 181791
שלום וברכה, מו"ר. מדוע כב' כל כך צועק על עיוות דין ומשפט, ועל אלו הנקראים דיינים? הרי אנשים מרצונם פונים אליהם?
תשובה
ידידי דע, כי המשפט לאלהים הוא, ואין זה דבר בעלמא, ראה נא מה שכתב מורנו הרמב"ם בהלכות סנהדרין פרק כג, הלכה ח.
"לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו על צוארו, וגיהנם פתוחה לו מתחתיו, וידע את מי הוא דן, ולפני מי הוא דן, ומי עתיד להיפרע ממנו, אם נטה מקו האמת שנאמר אלהים נצב בעדת אל, ואומר ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי להשם".
הלכה ט
"כל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין, הקדוש ברוך הוא גובה ממנו נפשות שנאמר וקבע את קובעיהם נפש, וכל דיין שדן דין אמת לאמתו אפילו שעה אחת כאילו תיקן את כל העולם כולו וגורם לשכינה שתשרה בישראל שנאמר אלהים נצב בעדת אל".

אמור לי עתה מותר לאשר פירסום תמונות נשים בלי בדיקה ועם בדיקה?
מותר לעבור על חרם הטלביזיה?
מותר להזמין שחקניות ודוגמניות ועוד מכספי צדקה?
מותר לערוך ערב ליצנות בבתי הכנסת לנשים?
מותר לרמות ולשקר על חכמי ישראל ולסבך אותם?
מותר לדון בענין שנדון כבר בבית דין של הגאון הרב שטרנבוך?
מותר להכתיר את עצמו בתואר "ראב"ד ירושלים" ללא סמכות?
מותר לעשות בוררות ללא הסכמת שני הצדדים?
מותר לפסוק לפי רצון בעלי אינטרסים?
מותר לחזק ידי רשעים מחטיאי הרבים ומרשיעי ברית?
מותר להתיר לפנות לערכאות, ואין לו חלק לעולם הבא והרי הוא כופר בכל התורה כולה?

הידעת כמה אנשים שפנו לערכאות ומתו בחצי ימיהם השם יצילנו?
שאלה - 186663
לכב' מו"ר מו"ל,
ב"ה זכינו להתפלל בכיפור השנה בהתעלות מיוחדת. רק בזכותכם ! מחכים לסידור לימי חול בקרוב.
ב"נ רגילה 3 תפילות. נזכרתי אחרי ק. התורה שלא התפל' ערבית. מה עושים?

תשובה
תעלו ותצליחו.
שאלה - 186662
לרב היקר
אחד מבני המשפחה פתח בחג את דלת מכונת הכביסה (שהופעלה לפני כניסת החג)
האם מותר לתלות הכביסה ולהשתמש בה בחג?
חג שמח תודה

תשובה
עוון גדול עשה.
שאלה - 186661
לכבוד הרב אפשר לבקש תמיד מה'בקשות ותפילות בשפה שלי כמו ה' תשלח לי בריאות ושמחה וכ"ו..או להתפלל על הצדיקים שיהיה להם כל טוב וחיים טובים ועל ההורים וכו'?
תשובה
אפשר במשפט קצר.
שאלה - 186660
לכבוד הרב
ביישתי את אחותי הקטנה בת 10 מול כמה אנשים וזה מצער אותי מאוד איך לכפר על זה? תודה רבה

תשובה
לבקש סליחתה.
שאלה - 186659
לכבוד הרב.שלום.
הבת שלי רווקה בת 23 ויש גבר רווק בן 38.והם מעוניינים להקים בית בישראל .
האם יש בעיה עם הפרשי גילאים של 15 שנה ?

תשובה
אם שניהם מרוצים ומעונינים בקשר רציני, זה כדאי.
שאלה - 186658
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לתת לבתנו בת השבע לצייר במהלך חוה"מ? כמובן שמתחנכת במוסד חרדי.

תשובה
עד גיל תשע ניתן.
שאלה - 186657
שלום כבוד הרב
בתקופת הסליחות הגיע פייטן לבית הכנסת יחד עם אורגן וכינור הפייטן היינו תלמיד ישיבה לומד לרבנות והסליחות ממש פתחו את לב הציבור .מותר לעשות סליחות עם מוזיקה ?

תשובה
יפה ונפלא, ערב בילוי במקום בקשת סליחה.
שאלה - 186656
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר ללכת לרופא שיניים ולבדיקת דם בחול המועד?

תשובה
רק אם יש דחיפות.
שאלה - 186655
לכבוד מורנו ורבינו, מועדים לשמחה.
מתוקף תפקידי בחברת אשראי אני פותח אפשרות סליקה לישיבות וכדו׳.
האם אני יכול לעבוד ביום שישי אחר חצות, ומה לגבי חול המועד?

תודה ויישר כח

תשובה
בשום אופן לא. כי הוא כעובד עבודה זרה.
שאלה - 186654
שלוםהרב אני רוצה לאמר שבהתחלה הייתי נגד מה שהרב אמר על אירגוןהידברות אבל זה כבר עוברכל גבול ואני רואה שזה פשוטחרטא בעיניים ולהכניס טמבלוויזיות לביתשלחרדיםזה פשוט בושה
תשובה
ברוך השם שהבנת שהרב הוא בלתי תלוי בפוליטיקה. ומדבר מהלב. העורך.
שאלה - 186653
לכבוד הרב שליט"אכמה צריך להעביר עבור אושפזין?והאם ניתן להעביר כעת או להעביר את זה לאחר החג ?
תשובה
כפי מתנת ידך. כל יום אנחנו מחלקים.
שאלה - 186652
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה.קיבלנו ארון בגדים. האם מותר להרכיב אותו בחול המועד?
שכן יש הרבה באלגן ואי סדר..

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 186651
שלום לכבוד הרב
כשמוציאים שני ספרי תורה האם מגביהים את שניהם

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186650
שלום לכבוד הרב, רק ליידע את השואלים ואת כבוד הרב שיש סוגי מצננים שברגע שפותחים את המגירה למלא מים המכשיר נכבה. לצערנו זה קרה לנו לא ידענו שזה כך.מועדים לשמחה
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 186649
לכבוד הרב שלום האם עדיף לא לטייל אם אישה והילדים והשאר כמה שיותר בסוכה או שאפשר לצאת תודה
תשובה
חצי לטייל יחד, וחצי לישב סוכה בבית. וגם כשמטיילים מחפשים סוכה לאכול שם.
שאלה - 186648
לרב היקר טורטיה ממולאה בבשר, האם צריך לעשות נטילה וברכת המזון?
תודה לרב וחג שמח!

תשובה
אם עשויה מין דגן צריך נטילה, קמח תירס וכדומה שהכל.
שאלה - 186647
לכבוד הרב: הרב עובדיה מחדש בחזון עובדיה שמי שאכל שיעור 3 ביצים ממעשה קדירה עליו לברך לישב בסוכה. שאלתי האם מי שאכל כזית פת ועוד שיעור של 2.5 ביצים אטריות
האם יברך לישב בסוכה

תשובה
רבונו של עולם, מצווה יקרה לנו פעם בשנה והיא ישיבה בסוכה, ומדוע לא נקיימה לכתחילה ולא בדיעבד? וכי קשה ליטול ידים ולאכול שני שליש לחמניה ולברך לישב בסוכה וברכת המזון ולהודות לו על חסדיו עמנו????
שאלה - 186646
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לתת לבתנו בת השבע לציער במהלך חוה"מ? כמובן שמתחנכת במוסד חרדי.

תשובה
לא מובנים הדברים.
שאלה - 186645
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לתלות קישוט למשל:
של הפסוק "הוי עז כנמר" ויש דמויות של נמר ונשר וכ'ו
וחג שמח ותודה רבה ובריאות שלמה

תשובה
מאמר חז"ל ואינו פסוק, אם אינו בולט מותר.
שאלה - 186644
לכבוד הרב
הבן הנשויי חזר בשאלה,קשה לנו מאוד... האם לארח בשבתות וחגים?
תודה.

תשובה
אם מחלל שבת בשום פנים ואופן לא.
שאלה - 186643
שלום לכבוד הרב וחג שמח
בערבית של חול המועד, לאחר קדיש תתקבל האם אומרים "שיר למעלות אשא עיני" או "שמחתי באומרים לי"? (או שניהם?)
תודה רבה

תשובה
שיר למעלת כי תיקנו רבנו הרמ"ק ז"ל לאמרו בלילה.
שאלה - 186642
לכבוד הרב מועדים לשמחה.
אבל בשנה על אימו איך מתנהג בשמחת תורה?
והאם אוכל מזונות ושותה עם המתפללים אחרי ההקפות באולם בית הכנסת?
תודה רבה.

תשובה
בסיום התפילה וההקפות הולך לביתו ואוכל שם.
שאלה - 186641
לכבוד רבנו שליט"א. כתוב במחזור הקדוש "מפורש בדברי רבנו הארי ז"ל שאין לומר בסיום פיטום הקטורת שום פסוק וכ'ו" אך בשעה"כ דף יד' ע"ב מובא לומר "ויאמר אלהם ישראל אביהם וג'ו".
תשובה
העלמת עיניך מהמקוק בשולי העמוד, ומהכתוב בארחות ציון ועוד, הציטוט מדברי רבנו האריז"ל עצמו, בשער הכוונות דרושי עלינו לשבח ונוסח התפילה דרוש א וזה לשונו "ואפי' בזמן שיהיה המגפה ר"ל לא יאמר אותה תפלה ולא שום פסוק אחר מאותם שנהגו לומר אחר פטום הקטרת כגון ויאמר אליהם ישראל אביהם כו' וכיוצא ולא היה נוהג לומר ביום שבת פסוק וביום השבת שני כבשים בני שנה כו' כמנהג ספרדים לפי שאלו הם מענין קרבן מוסף שבת ואין עתה זמנה עד אחר סיום תפלת שחרית".
ובסידורים שהודפסו בעשרים שנים האחרונות כתבו מה שכתבו נגד דברי רבנו האריז"ל ואל תשת לבך אליהם כלל.
ודוק כי קיצרתי מפני כבוד המועד.
שאלה - 186640
לכבוד הרב שלום רב
עשיתי העברה בנקאית לחשבון שלכם עבור דמי אושיפיזין שיהיה לכם חג שמח ותזכו למצוות תודה

תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 186639
שלום לכבוד הרב
אמא שלי אלמנה עושה קידוש האם מברכת לישב בסוכה ? אחים שלי גם יהיו שם אבל הם לא שומרים שבת וחג?

תשובה
השם יתברך יברכה. אך אשה אינה מברכת לישב בסכה. קידוש כן. ואשכנזיות נוהגות כרבינו תם ז״ל ומברכות. הספרדיות אינן מברכות.
שאלה - 186638
לכבוד הרב שלום רב, כרגע תרמנו באתר לישיבה הקדושה לכבוד האושפיזין. מאחל לרב ולכל עם ישראל חג שמח ופיתקא טבא !!!
תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 186637
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לכבס מגבות רחצה בחול המועד
תודה וחג שמח

תשובה
רק אם אין מגבות נקיות.
שאלה - 186636
לכבוד הרב
יש לנו בית כנסת בקיבוץ 2 מתפללים מצהירים שהרב שלהם ממוצע מחבר לקב"ה (עבודה זרה) האם מותר להעלות אותם לתורה ? והאם בלי שנדע אנחנו מחללים שם שמיים ? דחוף

תשובה
תפנו אישית לרב גדול בלתי תלוי וישיב לכם.
שאלה - 186635
לכבוד הרב שלום רב
הרב כתב בשופר בציון שנהוג לטבול את הלחם גם במלח וגם בסוכר עד פרשת בראשית ועד בכלל.
האם הכוונה לטבול גם 3 פעמים במלח וגם 3 פעמים בסוכר?

תשובה
נכון.
שאלה - 186634
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לגבי השאלה עם מנין הנץ שהתפצל
בשעון חורף התפילה תהיה אחרי זמן קריאת שמע בכל המקומות
אני מתפלל בנץ כיוון שאני צריך לעזור לאשתי עם הילדים

תודה רבה

תשובה
היכן שתבחר.
שאלה - 186633
לכבוד הרב שלום רב לגבי סדר קריאת השמו"ת של פרשות וזאת הברכה ובראשית מתי קוראים אותם בדיוק? תודה רבה ומחילה מהרב
תשובה
וזאת הברכה בהושענא רבה. בראשית בערב שבת בראשית.
שאלה - 186632
לכבוד הרב שלום רב לולב שראשו התעקם ונפתח האם עדיין כשר?
חג שמח כבוד הרב

תשובה
כשר. ויקשרנו בסיב מהלולב שיתלוש מתחתיתו
שאלה - 186631
לכבוד הרב שלום. האם אפשר לברך את הבנים היום ערב חג סוכות בברכת הבנים של ערב יום הכיפורים לקרא מקול ציון את הברכה.תודה חג שמח
תשובה
מיוחד ליום הכיפורים.
שאלה - 186630
לכבוד הרב שלום רב
שאלתי היא האם אדם באבל על הוריו יוכול לחגוג בהקפות שמחת תורה כולל הקפות שניות?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 186629
במידה וביום טוב ראשון יש צורך כלשהו לפרק את ההדסים\ערבות מהלולב כדי להחליף האם מותר לצורך? כל שנה מסתפק בדבר. תודה. חג שמח לרב.
תשובה
קשור בשני קשרים אסור, קשר ועניבה מותר.
שאלה - 186628
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
המידה ולא מספיקים לחבר את ארבעת המינים האם מותר מחר לפני תפילה לחברם עם גומיות ואז בעז"ה במוצאי יום טוב לקשרם בחוט פשתן ביח קשירות או שבבוקר בחוט פ?

תשובה
תקשור עכשיו. ביום טוב מותר בגומיות.
שאלה - 186627
שלום לכבוד הרב
אם מותר להוסיף מים ביום טוב למאוורר קולר כדי שימשיך לקרר במשך כל החג?

תשובה
מותר.
שאלה - 186626
לכבוד הרב מוצפי שליט"א סוכה שבמרכזה מעל הסכך הכשר עוברת
קורת ברזל בעובי 10 סמ. וחוצה את הסוכה במרכזה לשתים. האם זה מהווה בעיה לסוכה או ליושב תחתיה ?תודה חג שמח ויישר כח

תשובה
הסוכה כשירה, אלא שאין לשבת תחת הקורה.
שאלה - 186625
לכבוד הרב
אימי בשנת אבל ושואלת האם היא יכולה ללכת לשמחות שונות בחול המועד (וגם בהקפות שניות)

תשובה
שמיעת מוסיקה אסורה.
שאלה - 186624
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לתת למכבסה של גוי בגדים היום בכדי שיהיו לכבוד חול המועד ושבת?

תשובה
מותר.
שאלה - 186623
לכבוד מו"ר עט"ר שליט"א
לצערנו לא נזהרנו ונפל לנו התפילין, בחור ישיבה מה הכפרה?
חג שמח לרב ולכל משפחתו

תשובה
יתענה אחרי אסרוחג.
שאלה - 186622
לכבוד הרב שלום רב ברשות הרב אודה לרב אם יוכל ללמדני כמה טבעות צריך בשביל לאגוד את הלולב. תודה רבה וחג שמח
תשובה
ח"י טבעות,
שאלה - 186621
שלום עליכם כבוד הרב!
הסכם עם גויים שנחתם חייב לחדש חתימה ולהוסיף פרטים בחוה"ס חשש להפ..
תזכו לשנים רבות וארוכות

תשובה
אם יש חשש הפסד מותר.
שאלה - 186620
שלום לכה"ר מו"ר, האם מהודר יותר שהלולב כולו יהיה סגור (באופן טבעי ללא הקשירות)? או שאותו הבידור אם רק נרצה שלו סגור. מחילה על הטרחה ותודה לכת"ר חג שמח
תשובה
מהדרים לקחת לולב סגור בהחלט.
שאלה - 186619
לכבוד הרב
היום יש בושם מבוססי שמן. האם מותר לשים בשבת? (והאם היה ניתן לשים יום כיפור)?
תודה ותזכה למצוות.

תשובה
רק ישירות על הגוף, ולא בבגדים.
שאלה - 186618
לכבוד הרב,במחילה-בדיקת הפסק טהרה בוצעה ביוםראשון,ומאז בדקתי רק בבקרים ושכחתי לבדוק בערבים,האם אוכל לטבול היום?
תשובה
בתנאי שהיום לבדוק קודם השקיעה.
שאלה - 186617
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
לסבתא שלי שתחי' יש מטפלת צמודה גויה ואי אפשר להפריד אותה ממנה כי היא מחוברת לחמצן דרך הגרון ורק המטפלת שלה מוסמכת לטפל בה
מה עצת הרב לחג הקדוש שלנו ?

תשובה
תטפל בה כרגיל
שאלה - 186616
שלום לכבוד הרב,

האם מותר לומר "ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד" או קטעים אחרים בתפילה עם שם אדנות/הויה - שלא בזמן התפילה לדוגמה, בבית?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 186615
שלום לכבוד הרב
כמה טבילות צריך לטבול היום ערב חג סוכות?
ומה לכוון?
תודה רבה וחג שמח הרב

תשובה
ככל ערב שבת.
שאלה - 186614
לכבוד הרב שלום אני מתארח אצל הורי ובביתי יש סוכה השאלה האם אפשר לסגור את הגגון עד שנחזור מחשש שירד גשם בסוכה ושנחזור נפתח את הגגון? חג שמח לכבוד הרב שליט"א ולעורך היקר
תשובה
כן בתנאי שיש עובי טפח (8סנטימ׳) בתחילתו.
שאלה - 186613
לכבוד הרב. בשבוע "בראשית" האם קוראים שמו"ת מיום א' שזה הו"ר או ממתינים ליום ג' ומשלימים .תודה.
תשובה
ביום שלישי אסרו חג אומרים פסוקי תורה של ראשון שני ושלישי, ואחריהם ממשיכים הסדר של שלישי מפרשת בראשית.
שאלה - 186612
לכבוד הרב
האם יש שיטת לאגוד את 4 המינים מהו הסדר
חג שמח לכבוד הרב ולכל עם ישראל ?

תשובה
כפי הסדר שכתבנו לעיל.
שאלה - 186611
לכבוד הרב
הגאון הרב מוצפי שליט"א
מי שצריכה לטבול במוצאי יום טוב ראשון- יכולה להתאפר מעט לפני החג? ובמוצאי החג לנקות היטב.

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186610
לכבוד הרב שליטא
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.מצטרף לכל הברכות על המחזור לכיפור ולהעוסקים במלאכההעברנו ב"ה לישיבה סכום עבור כפרות ואשפיזין
חזקו ואמצו על זיכוי הרבים

תשובה
תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים.
שאלה - 186609
שלום לכבוד הרב
שלום רב איך נשים יכולות להזמין את האושפיזין?

תשובה
אומרת את הנוסח עולו אושפיזין…
שאלה - 186608
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב רציתי לדעת לגבי עישון נרגילה ביום טוב אם מותר?
ואם כן מה עושים עם הגחלים האם מותר לכבות? ולעשות חורים בנייר כסף מה הדין

תשובה
אסור בהחלט. ביום טוב עוסקים בתורה.
שאלה - 186607
לכבוד הרב מוצפי שליט"אשאלתי לגבי הבחור שאינו שומר שבת כיום.
אם מזרזים חתונה? האם אפשר לסמוך על דבריו שישמור מאהבה?חג שמח לרב הצדיק והעורך. תודה רבה.

תשובה
אם יחתום על התחייבות לשמור שבת כהלכה.
שאלה - 186606
לכבוד הרב שלום רב ..אם שמרתי שבת וחג ולא התפללתי ..רק לא עשיתי מלאכות ועשיתי קידוש..ולמדתי הלכות.יש לי בילבולים גדולים וצער גדול כאילו חיללתי שבת אם לא התפללתי
תשובה
אתה תקפיד על לקיחת התרופות בדייקנות.
שאלה - 186605
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אימי סיעודית מטפלת גויה, בערב החג היא מגיעה אלינו, הבעלי שמע שהאוש'יקללו אותנו.ולא מוכן, אני בצער אם אצטרך להגיד לאימי לא להגיע

תשובה
תשלח את המטפלת לחופש לכמה שעות.
שאלה - 186604
לרב שליט"א חג שמח האם להתפלל שחרית בחג במניין נץ הכל בבית הכנסת אין סוכה בחוץ או נץ בסוכה שמוצאים את הספרים מראש כבר לסוכה שואל גם לגבי חול המועד תודה.
תשובה
מנהג לא נכון להגלות את ספר התורה ממקומו.
שאלה - 186603
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה המחיר ההגיוני וסביר שצריך לשלם לאתרוג לא מורכב שנמכר היום
תודה לרב חג שמח ותודה על כל הלימוד שהרב מלמד כל השנים ורפואה שלמה
באהבה רבה מאיר דיין

תשובה
כל שהמחירים יותר משליש מהממוצע, יש לתקן שלא לקנות, אלא כל הקהל יברך על של הרב, או של בית הכנסת.
שאלה - 186602
לכבוד הרב: האם מותר לנענע את ארבעת המינים באותו בית הכסנת חלק לפי רבינו האר"י ז"ל
וחלק לפי מרן השולחן ערוך

תשובה
הספרדים נהגו על פי רבנו האר"י ז"ל.
שאלה - 186601
חג שמח מורי ורבי האם מותר ללכת לאופטיקאי לעשות בדיקה ומשקפיים בחול המועד מחילה זה לא דחוף אבל יכול להקל מעט
תשובה
כיוון שאין דחיפות לא מבצעים במועד.
שאלה - 186600
לכבוד הרב
1 אם נוטל ידיים בסוכה, אם המים מותר לשפוך אח"כ לאדמה במקום שלא עוברים או לשפוך בבית?
2 אבא לא יכול לרדת לסוכה הרבה, בהבדלה נשאר בבית, איפה לעשות הבדלה?

תשובה
א, אסור בשבת וביום טוב לשפוך מים על האדמה, כיוון שצומחים אחר כך צמחים ואסור משום איסור זורע.
ב, אם יוכל לשמוע אותך מהסוכה, תעשה בסוכה.
שאלה - 186599
לכבוד הרב
שלום מחיבים אותי לעבוד חלק מחול המועד אני יקח אתי ארבעת המינים השאלה איך אני עושה הקפה אין איך לעשות שם חג שמח לרב

תשובה
תקח אתך ספר תנ"ך תניח אותו על השלחן ותקיף אותו.
שאלה - 186598
לכבוד הרב שלום רב
האם יש בעיה לקרוא לבת בשם שירה

תשובה
עניני שמות אינן נידונים הנה.
שאלה - 186597
לכבוד הרב: בקידוש הבוקר של החג. האם יש לעמוד מתי שמברכים ברכת לישב בסוכה.
או שמברכים ברכה זו בישיבה כמו כל הקידוש?

תשובה
מברכים מעומד.
שאלה - 186596
לכבוד מרן שליט"א האם מותר לחבר את הסכך עם אזיקונים לקרשים שהסכך מונח עליהם? שנזכה ב"ה לקבל עם מרן שליט"א פני משיח צדקנו בבריאות טובה ונהורא מעליא במהרה בימנו אמן ואמן
תשובה
עיין לעיל. בערך אזיקונים.
שאלה - 186595
שלום לכבוד הרב.שאלתי את כבודו על הקפות בסוכה וענה שאין תועלת. בסוכת ציון עמ' עח כתוב שמצוה להתפלל בסוכה. אשמח לביאור הדברים.
תשובה
תפלה יש מי שכתב שיש בה מעלה, וכן נענועי הלולב על פי שיטת רבנו האריז"ל, אך קריאה בתורה, אין לטלטל שם את ספר התורה, וכן הקפות אין ענין בזה כלל.
שאלה - 186594
לכבוד הרב: כשאני מכינה שניצלים. אני מוציאה את החזה עוף למרפסת או מחוץ לדען החלון כדי שיפשיר. העירו לי שיש בעייה לאכול את החזה עוף כי יש לו דין של בשר שנתעלם מן העין. דעת הרב
תשובה
לסמן אותם בצורת חיתוכם שונה מכל שניצל.
שאלה - 186593
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לקרוא השמו"ת של וזאת הברכה ביום שישי הזה? תודה רבה לרב על התשובות הנפלאות ועל כל פועלו למעננו.

תשובה
בהחלט לא, כי אין זה זמנו אלא ביום הושענא רבה.
שאלה - 186592
לצערי המנין שלנו בנץ התפצל לשתי קבוצות.
באחת החזן שותה מים במהלך כל התפילה כולל קש ואחרי מוסף וכן מוחא כפיים.
בקבוצה השניה הקריאה בתורה כמעט ללא טעמים ודקדוק
היכן להתפלל?

תשובה
תתפלל במנין אחר ואפילו יותר מאוחר ובלבד שאין עובר זמן קריאת שמע, והחזן אדם נורמלי.
שאלה - 186591
ברכות ובריאות איתנה למורנו הרב הגאון ותודה על הכל וחג שמח
כל ער"ש וחג מכינה בלנ קג לחם ללא ה.חלה
רק לעיתים 2 קג כמובן עם הפרשה בברכה
האם יש ענין בכז להפריש ללא ברכה גם ק"ג בלבד?

תשובה
כשמפרישה בברכה, אינה צריכה לחזור ולעסות עיסה נוספת.
שאלה - 186590
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להכין יציקת שוקולד בחוהמ בלי נדר לשמחת תורה, צריך לארוז כל אחד בניילון עם סרט ולגזור? האם מותר לקרוא בחמד אלוקים מהמחשב בחול המועד?

תשובה
א, מותר לצורך המועד. ב, נוהגים ללמוד בו ומותר להפעיל מחשב לצורך הקריאה.
שאלה - 186589
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש מרבותינו הספרדים שנהגו או הורו להניח תפילין(ללא ברכה)בחול המועד? האם רבינו יכול להרחיב בעיניין הזה

תשובה
חס ושלום, ערב חג היום ולא אוכל להרחיב כלל. כי על פי הזוהר הקדוש אסור להניח, ואפילו גדולי רבני אשכנז פסקו בארץ ישראל מלהניח כמפורש בכמה מספריהם.
שאלה - 186588
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב חברים הזמינו אותנו לערב סוכות ראשון וגם הזמינו משהוא מחלל שבת האים ללכת תזכו לשנים טובות כבוד הרב

תשובה
בהחלט לא, כי יש בעיה עם היין.
שאלה - 186587
שלום לכבוד הרב
האם יורד גשמים בלילה הראשונה,כי אנחנו בחו"ל, הספרדים יכולים להחמיר לאכול בסוכה (ודאי בלי ברכה) או מכיון דהוי הדיוט יש אסור בדבר. אורך ימים לרב בהרבצת התורה!! חג שמח!!

תשובה
ימתין לשעה שהגשמים נפסקים ואפילו לחמש דקות, ובהם יאכל כזית פת לקיים המצוה מהתורה. והשם יברככם.
שאלה - 186586
לכבוד הרב היקר לנו
האם מותר בשבת לשים קינמון שלם בתוך כוס מים רותחים ולשתות או שזה חליטה
תבורך מפי עליון אוהבים את הרב ושמחים בו

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 186585
לכבוד הב הגאון בן ציון מוצפי שבוע טוב העברתי סכום של פדיון כפרות שלי ובני ביתי לחשבון הישיבה.תודה לכבוד הרב וחג שמח
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 186584
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתלבטים לגבי מקום מגורים, ליד העיר של החתן או הכלה? לגבר קשה קצת עם חמו הוא ביקורתי ולאישה עם חמוצה
תודה וחג שמח

תשובה
בבקשה, היום ערב חג והשאלות דחופות, תנסו להגיע להבנה והסכמה.
שאלה - 186583
לכבוד הרב: האם טוב לעשות קידוש היום ליל החג בסוכת הבית כנסת כדי לזכות את אלה שאין להם סוכה ולהגיש לפחות כזית פת הבאה בכסנין כדי שיצאו ידי חובה
תשובה
מותר לעשות קידוש, ולבקש מכל הקהל לאכול לחמניה או פיתה ובתוכם ירקות ללפת את הפת, ולברך ברכת המזון.
שאלה - 186582
לכבוד הרב שליט"א האים מותר לכתכילה לחבר עם ברגים לסוכה את הקרשים שמניחים עליהם את הסכך תודה רבה וחג שמח
תשובה
יש המחמירים בכך.
שאלה - 186581
לכבוד הרב מוצפי שליט"א תודה על הכל, האם בחול המועד זה בסדר להדפיס לבתי כנסיות מודעות כגון להקפות וכו ואם לקחת על זה תשלום אם זה מותר. תודה רבה
תשובה
המדקדקים במצוות נמנעים מכך.
שאלה - 186580
מרפסת סוכה 3 וחצי מטר עומד שם ארון בגדים חצי מטר. פתחתי הכל שמתי סכך וכאילו הארון בתוך הסוכה זה בעיה?כבד. ועוד זה בנוי בצורה כדי לעבור לסוכה צריך לעבור דרך חדר הורים זה בסדר?
תשובה
ארון בתוך הסוכה אינו פוסל.
שאלה - 186579
שלום לכבוד הרב מדוע אישה לא חייבת בסוכה ובמצה כן?
תשובה
סוכה היא מצווה התלויה בזמן. אך כל הלכות הפסח חלות על האשה שהיא היתה באותו הנס של יציאת מצרים.
שאלה - 186578
שלום לכבוד מו"ר
בהמשך לשאלה על הטבעת שעושה חציצה בנטילת לולב. האם אישה שאיננה חייבת בנטילת לולב ובאה ליטול (בלי ברכה כמובן) גם חייבת להסיר הטבעת? חג שמח מכל הלב לכבוד הרב

תשובה
רק בנות אשכנז המברכות מסירות את הטבעות.
שאלה - 186577
לכבוד הרב
קיבלנו מביה"ס טבלה בה צריך למלא כל יום איך הילדה התפללה, התנהגה וכו האם מותר לכתוב כל יום בחול המועד?

תשובה
למטרת חינוך הילדה זה מותר, כי זה בגדר צרכי מצוה. חג שמח.
שאלה - 186576
לכבוד מורי הרב שלום רב!
דברתי קודם עם חתנא דבי נשיאה הגר"ע בדבר מצב אשתי ואמר שיעביר לרב את השם רק שכחתי לומר אם יוכל כ"ת לעשות פדיון

תשובה
רפואה שלימה.
שאלה - 186575
בטון זה בעיה? ה׳ שיעזור
ריצפה של חצר כניסת הבית מבטון
הסוכה בפרגולה והריצפה מבטון ומצד אחד של הסוכה יש חומה של מטר מבלוק ועוד חומה בזוית של חצי מטר שזה מדרגה כזו מה נעשה עכשו

תשובה
צריך דופן שלישית.
שאלה - 186574
שבוע טוב לכבוד הרב פיתקא טבא. עשיתי כפרות לאמי ולי ואמרתי זו חליפתנו, כפרתנו וכו'. אח"כ ראיתי באתר שצריך אדם לעשות לעצמו ואח"כ לאחרים. האם צריך לעשות שוב??
תשובה
מועיל בהחלט.
שאלה - 186573
לכבוד הרב: לגבי הסכך. שמתי קרשים על ברזלים הסוכה ועליהם הנחתי את הסכך.
שאלתי האם הקרשים שהנחתי על ברזלי הסוכה מותר לקשור אותם אם אזיקונים לברזלי הסוכה?

תשובה
צריך שיהיו קרשים על הברזלים והאזיקונים יחברו את כולם.
שאלה - 186572
שלום לכבוד הרב שליט"אבנק לאומי סניף גאולה ירושלים. מה מספר חשבון שאפשר להעביר לטובת האושפזין ...
תשובה
בנק לאומי סניף גאולה ירושלים. חשבון 10-911-54600368.
שאלה - 186571
אבי בנה גג לשם סוכה.מדובר בעצים ארוכים שתקועים עם מסמרים.ביניהם מספר סניטימטרים הפרש.לפני חג הסוכות אנחנו מניחים גם סכך קנים כשר
האם הסוכה כשירה?
ההורים מתנגדים לשנות

תשובה
אם רוב הצל הוא הסכך, כשר.
שאלה - 186570
לכבוד הרב אני כרגע בין עבודות ובזמנים אלה לשם פרנסה אני מאמן ספורט לילדים, ההורים מבקשים ממני לאמן בחול המועד מדובר על שעה-שעתיים ביום למשך שלושה ימים האם מותר לי?
תשובה
לא לעבוד בחול המועד.
שאלה - 186569
לכבוד הרב שלום רב
אשתי ממשפחה שמוצאה מעירק ויש להם אמונה שאין לדבר על שיניים בלילה, האם יש לדבר זה מקור והאם יש לחשוש לזה ולא לדבר על מה שנוגע לשיניים וטיפולי שיניים בלילה ?

תשובה
דמיון בגדדי.
שאלה - 186568
לכבוד מורנו הרב
א.פדיון כפרות ששלחנו מזה הרב נותן בערב סוכות?
ב.זכורני ששמעתי מהרב שלמנצח בנגינות שקודם ברוך שאמר אומרים כל יום ואפי' בת"ב וכיפור ובמחזור הנפלא לא נכתב

תשובה
א, כן בהחלט. ב, ייתכן שהושמט. כי לא נהגו לאמרו.
שאלה - 186567
לכבוד הרב
יש לי 3 בנות קטנות האם מותר בחול המועד לכבס את הבגדים שלהם כדי שיספיק לי לכל החג או לקנות יותר בגדים כדי לא לכבס( אני אשת אברך) תודה רבה וחג שמח

תשובה
מותר לך לכבס.
שאלה - 186566
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לאכול בטטה אפויה עם שמנת לבישול( חלבי) כאשר ייתכן אך לא בטוח שנגע בה מזלג בארוחה בשרית כמה שעות קודם לכן?
תשובה
אין בכך בעיה כי זה ספק.
שאלה - 186565
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני וילדי מצטערים מעקיצות יתושים
פעמים שאני מוחאת כף והיתוש נופל ומת.
האם צריך לחשוש שמא מזמק לנפש וכדאי לחפש דרך אחרת לטפל בבעיה?

תשובה
בימי החול מותר.
שאלה - 186564
האם גם בפתיחת ההיכל של *ראש השנה*, נוהגים לומר תפילת הרב החיד"א (שומר ישראל) המסתיימת ב4 פס' שר"ת שלהם שם הוי"ה? (הוזכרה בקדוש בציון, והובאה בקול ציון, אך לא בשופר בציון)
תשובה
עיקרה ביום הכיפורים. ועדיין צריך עיון.
שאלה - 186563
לכבוד הרב שלום שמעתי שכתוב בשם הזוהר הקדוש שצריך לתת צדקה/לארח עניים בסוכה משהו שקשור לאושפיזין.
איך מקיימים את זה למי אפשר לתת וכמה מינימום למי שאין לו אפשרות כלכלית?

תשובה
כל סכום שהוא, אנחנו מחלקים לעניים תלמידי חכמים אפשר דרך חשבון הישיבה.
שאלה - 186562
כבוד הרב כתבת לי במוצש לעשות התרת קללות לגבי אדם שאמר "חלום שלי שיכאב לי כמו פעם".
עושים אצלנו בכל שישי לאחר שחרית נוסח דומה או זהה לזה שהרב עושה בליל שישי במוסיוף.
זה בסדר?

תשובה
מצויין.
שאלה - 186561
אמא משגעת אותי שהיא רוצה לקרוא תהילים, לא יודעת לקרוא קוראת צלילי אותיות ולא תמיד מדייקת בצליל ומשנה הצלילים, האם לאפשר לה לקרוא כך או למנוע ממנה כי זה זלזול חלילה בתהילים
תשובה
תאפשרי לה, כי עליה וכמוה אמרו חז"ל ודגלו עלי אהבה, ודילוגו - הכוונה טעותו - עלי אהבה אני אוהב את תפילתו.
שאלה - 186560
שלום לכבוד הרב פיתקא טבא. עשיתי כפרות לאמי ולי ואמרתי זו חליפתנו, כפרתנו וכו'. אח"כ ראיתי באתר שצריך אדם לעשות לעצמו ואח"כ לאחרים. האם צריך לעשות שוב??
תשובה
יצאתם ידי חובה.
שאלה - 186559
לכבוד הרב: מה העצה הטובה ביותר על פי ההלכה להניח את הסכך כך שהוא לא יגע בברזלי הסוכה. ומה יעשה אדם שאין לו מספיק קרשים שיפרידו בין הסכך לברזלי הסוכה?
תשובה
משיגים בלפונים ואפילו דקים ומניחים על הברזלים.
שאלה - 186558
לכבוד הרב
השנה אנחנו אצל הוריי בחג והם עושים סוכה בחצר הבית מתחת לפרגולה מעץ. שאלתי היא האם הדפנות חייבות להיות ממש מתחת לסכך בקו ישר או יכולות להיות במרחק מהסכך?

תשובה
שתים מהדפנות צריכות להיות קרובות לסכך. עיין שלחן ערוך תרל"ב, א.
שאלה - 186557
לכבוד הרב
דברים ששמים בסוכה כמו כיסא, מאוורר ושמיכות, ניתן להוציא מהסוכה במהלך החג וחול המועד לפי צורך. אם כן צריך להתנות זאת לפני?
תודה

תשובה
רק חפצים שאינם מוקצה, אך בחול המועד הכל מותר.
שאלה - 186556
לכבוד הרב: אדם שבטעות המשיך את הסעודה שלישית לאחר צאת השבת האם אומר רצה והחליצנו בברכת המזון
תשובה
אסור היה לו לעשות כן, אך מרן השלחן ערוך פסק שהולכים כאן אחר תחילת הסעודה ומזכירים.
שאלה - 186555
לכבוד הרה"ג מוצפי שליט"א,מרת אמי שתחייה מצטערת שאני אשן בסוכה.ניסיתי לשכנע אך ללא תועלת,אם בכל זאת אשן בסוכה אעבור על כיבוד הורים? מה ניתן לעשות? אודה מראש
תשובה
אתה לא מקבל מהםן הוראות. קיים מצוות בוראך. אתמול היה יום הכיפורים.
שאלה - 186554
לכבוד הרב.האם למטפלת בית (יהודיה) מותר לעבוד באופן מצומצם בחוה"מ בסיוע לאשה נכה המתקשה מאד בהליכתה?עזרה בקניות וארגון הבית.
תשובה
למצוא לה מחליפה אם אין נזק כספי.
שאלה - 186553
לכבוד הרב שלום רב סוכה בתוך הבית כאשר משתי צידי הסוכה ישנן רצועות בטון בשמאל בעובי 23 סמ ובימין 15 סמ. ובאמצע וילון שנכנס כ 28 סמ לכל אורך הקיר.האם כשר לשבת מתחת להם ? תודה
תשובה
מתחת לביטון לא לשבת ולא לישן שם.
שאלה - 186552
לכבוד הרב שליט"א, איזה פרשה קוראים ביום חמישי בבוקר כ"ה בתשרי?
תשובה
תמיד בשני וחמישי קוראים מה שקראנו במנחה בשבת.
שאלה - 186551
שלום לכבוד הרב
השנה בסוכה יש אדניות מובנות במרפסת עם עצים קטנים לאור מה שהרב כתב יש דרך לעקוף את הסכנה בלישון בסוכה עם
העצים?
האדניות לאורך כל המרפסת והסוכה בנויה ומוכנה

תשובה
רק עם חלון פתוח.
שאלה - 186550
בחורה שהתחזקה ושמעה את הבעיות של הידרדרות ומרצי הנשים, שואלת, יש רב שהיה מלמד אותן ומזמין אותה לשבתות וחגים, הבנים שלו בני 12 13 ומסתכלים עליה הרבה, רוצה דעת הרב האם אסור?
תשובה
אש בוערת מסוכנת, לברוח מהם מיד.
שאלה - 186549
שלום לכבוד הרב
האם בחור בישיבה קטנה יכול לכתוב בחול המועד תשובות לשאלות מסכמות בסוגיה בגמרא? עבודה שנתנה לבין הזמנים.
תודה רבה וחג שמח

תשובה
דברי תורה יכול.
שאלה - 186548
למו"ר הגאון הגדול שליט"א
י"כ על הסידור, רואים כמה צמא יש לציבור לסידור לימי חול.תקו"ז יג כט/ב "וצריך לנענעא חי נענועין" ואנו היום מנענעים רק יב מה הדרך לנענע חי והאם כדאי?

תשובה
ברוך השם שזיכנו לזכות אם עם ישראל, מחילה הם ארבעה צדדים, ועוד שנים מעלה ומטה, הרי ששה, כפול שלש הם ח"י.
שאלה - 186547
שלום לרב. האם יש ענין לאישה בחודש 9 לטבול במקוה? בלנד אתרום סכום לטהרת הבית. מה עוד ניתן לעשות ללידה קלה?
תשובה
יש אומרים שהוא מועיל ללידה קלה.
שאלה - 186546
שלום לכבוד הרב
ראיתי ת"ח אחד שכתב שע"פ הקבלה יש ענין באתרוג ירוק דוקא אולם בספר סוכת ציון לא הוזכר מזה מאומה,ולא הוזכר שמור אביך נהג כך.

תשובה
לא הוזכר בענין זה בדברי רבנו האריז"ל כלל.
שאלה - 186545
לכבוד הרב שלום
האם אפשר לקרוא ולהתפלל את התפילה שכתובה במחזור ליוה"כ של הרב של עשי"ת על הפרנסה בחג הסוכות? והאם ביום חול רגיל גם אפשר? תודה רבה לרב על הכל

תשובה
בימי החול ולא בשבת ובחג.
שאלה - 186544
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חוזרת בתשובה תכף בת 30 בקשר עם בחור 3 חודשים בן 32 חזר בתשובה בעבר כעת אינו שומר שבת טוען שכינשא ישמור איתי או בלעדי. מידות טובות ויש מציאת חן. חוששת.

תשובה
כיוון שכיום אינו שומר שבת, הקשר אתו מסוכן.
שאלה - 186543
לכבוד מו"ר הרה"ג מוצפי שליט"א
ראשית תודה על המסירות נפש! הגבאי נתן במתנה (3שנים)לאחד המתפללים את כל המצוות של מנחה של שבת בגלל שהוא מחלק תהילים למתפללים בסוף!להניח לזה?

תשובה
נשמע מעט מוגזם ומותר להגיש ערעור.
שאלה - 186542
לכבוד הרב
אנו רוצים לתרום לאתר את האושפזין את הפ.כפרות עשינו מזומן וגם רוצים לתרום אותו.. אך ב"ה מסגרת האשראי מלאה כרגע ואי אפשר כרגע לשלם :(
מה נעשה?

תשובה
תתרום שקלים בודדים לעניים.
שאלה - 186541
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הנוסח מלשון חכמים לפני הכניסה לסוכה
האם בדוקא לומר אותו מחוץ לסוכה או אפשר להכנס
תודה וחג שמח לרב

תשובה
נוהגים לאמרו בחוץ.
שאלה - 186540
ראשית תודה רבה על המחזור ליוה"כ הרגשתי הרגשה עילאית בתפילה השנה. ראיתי שלאחר יהיו לרצון האחרון כתבתם לומר למנצח וכן שיר למעלות אשא עיניי. האם גם בשבת אומרים שיר למעלות?
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186539
לכבוד הרב שליטא שבוע טוב וחג שמח
האם סכך שרובו על לאטות ורק קצהו יושב על מסגרת הברזל של הסוכה כשר? אריכות ימים ובריאות איתנה נהננו מאוד מהמחזור של יום כיפור שינה את כל התפילה

תשובה
אם המצב הוא שאם יוציאו את הברזל הסכך יפול זה לא טוב.
שאלה - 186538
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לשלוח סמס בחול המועד??. שנית מה אני צריכה לתקן עברתי אחרי מנחה קצת לטייל מישהוא זרק סעגריה דלוקה מהמרפסת וזה פגע בי תודה לד לא קרה כלום

תשובה
כתיבה אסורה בחול המועד, רק עניני מצונ.
שאלה - 186537
לכבוד הרב
יש לנו בבית הכנסת ספר נשים אשר קורא את הקורבנות עד שעולה החזן . האם זה בסדר ?

תשובה
אינו תפקיד ציבורי. והניחו לו אולי ישוב בתשובה.
שאלה - 186536
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתלבטת שבת אחר הצהריים לקרוא תהילים סעודה שלישית עים בעלי שנמשכת עד השקיעה או ללכת לשיעור של נשים של פרשת שבוע

תשובה
קריאת תהלים מעלתה יקרה יותר.
שאלה - 186535
שלום לכבוד הרב
אדם שאמר "חלום שלי שיכאב לי כמו פעם" משום שהכאב אז היה קטן יותר מהיום.
האם זה נקרא קללה, ומספיק שיעשה התרת קללות?
חג שמח.

תשובה
יעשה התרת קללות.
שאלה - 186534
שלום לכבוד הרב
תבורך הרב אמן אני אמא חד הורית בני בן 6 רוצה 4 המינים האם לקנות גם אם לא ידע הכל ומה נעשה אם זה אחרי החג תודה

תשובה
רק מגיל 9 יש מצווה לקנות עבורו.
שאלה - 186533
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
1. פירות שתלו לנוי בסוכה האם מותר לאוכלם לאחר סוכות?
2. בשר שהורתח והוקפא, האם מותר להוציא בשבת על מנת שנבשל במוצ"ש לצורכי החג שחל למחורת גמח"ט !

תשובה
מעלתן חשובה מאוד. ב, אם הוא ראוי לאכילה אפשר לסמוך על המתירים.
שאלה - 186532
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בחול המועד אמור להיות לי פגישת שידוך ,האם לדחות לאחר החג? ברכני להצלחת הזווג .תודה וחג שמח.
תשובה
אסור לדחות פגישה.
שאלה - 186531
שבוע טוב לכבוד הרב שליט"א!תודה על השו"ת הנפלא שעוזר לנו כ"כ ועל זמנך היקר!האם עדיף לעשות את ההושענות בביה"כ על פני הושענות בסוכה שמוציאים אליה ס"ת במיוחד?
תשובה
אין שום תועלת בהקפות בתוך הסוכה על פי הקבלה, ונכון יותר בבית הכנסת שם מקום תפילה קבוע שקדושתו גבוהה
שאלה - 186530
לכבוד מורנו ורבינו שליט"א כיצד יוצא "שם בן ארבע" בלולב חונה בפיוט לסוכות חג שמח ומועדים לשמחה
תשובה
עיין באתר, עיין סוכת ציון.
שאלה - 186529
לכבוד הרב משפחה מרובת ילדים משכנתא הלוואות בקושי רב מסיימים את החודש הבעל רוצה לעזוב עבודה ולהיות אברך האשה חוששת אבל מה יעשו מה שהרב יגיד
תשובה
טועה טעות מרה, ישלם חובותיו, יפרנס אשתו וילדיו, ויקבע עתים לתורה, יש הרבה אנשים כשרים העובדים ומתעסקים בתורה, והם יראי שמים יותר מ....
שאלה - 186528
לכבוד הרב שלום רב
שאלתי את הרב לגבי חטא שעשיתי בעבר והרב אמר לי לעשות ודוי ביום כיפור (ושחכתי)ושכחתי האם יש עוד זמן לעשות את וידוי חרטה ?

תשובה
בהחלט כבר הלילה תכה על חטא.
שאלה - 186527
לכבוד הרב מצאתי 9 שקים של סידורים וספרים זרוקים ברחוב ליד הפח בביזיון ולקחתי אותם במאמץ גדול לגניזה ושלמתי כמה שצריך האם אפשר לבקש מה' ישועה שאני צריך בזכות זה שבוע טוב אמן
תשובה
השם יתברך יברכך בכל מעשה ידיך בזכות מעשיך הטובים לשם שמים.
שאלה - 186526
שלום לכבוד הרב זה נכון שלא מכוונים תשמות קודש בתפילה בחול המועד כל הייחודיים האלה?
תשובה
יחודים לא, אך כוונות פשוטות כמו ראשי תיבות או גימטריאות מותר.
שאלה - 186525
שבוע טוב לרב היום בבית כנסת בעיר אחרת הזיזו את הארון קודש הוא על גלגלים ונפל הארון וגם נפל ספר תורה אחד אחרי שהצליחו להרים את הארון מה הדין צמים פדיון כסף?
תשובה
אם נפל הארון ובתוכו הספר יפדו בצדקה, אבל כשהספר עצמו נפל חלילה צריכים תענית אחרי החג ולתקן המעשים.
שאלה - 186524
שלום לכבוד הרב
האם מותר לאבל תוך י"ב חודש על אביו להשתתף בשמחת בית השואבה שנערכת עם מוזיקה?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 186523
שלום לכבוד הרב
לאחר זמן רב יש קונה לדירה ויצא שחתימת הסכם מכירה ב״ה בחול מועד סוכות,האם מותר או לידחות ?

תשובה
חתימת הסכם מותרת לצורך כזה.
שאלה - 186522
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי סוכת ברזל ועליהם קרשי עץ שהוציאו ממיטה האם מותר להעמיד עליהם את הסכך לכתכילה? [לכתחילה]?

תשובה
לא כדאי כלל.
שאלה - 186521
לכבוד הרב שלום
אני לא מניח תפילין כי מחייבים אותי גם לקרוא את הפרשיות ואני לא עומד בזה..אני יכול להניח תפילין רק עם פסוק שמע ולהוריד ..יצאתי או לא

תשובה
אתה צריך לקבל תרופות, והנך מסרב, כי הנך חושב שאתה הגאון מכולם. סליחה ממך תשמע להוראות הרופאים.
שאלה - 186520
שלום לכבוד הרב.לביתי יש 2 ילדים אחד הוא ילד מיוחד וכשמגיע זורק אוכל על הריצפה ומשתולל והורס אוירת החג האם בכל אופן להזמין אותם או רק לשלוח אוכל. החתן נפגע שלא מזמינים לי קשה
תשובה
אין דבר, מצווה רבה היא לארח אותם ולשמחם מצערם.
שאלה - 186519
שלום לכבוד מו"ר
ראיתי בהלכה שטבעת מהווה חציצה בנטילת לולב. אם האדם לא מקפיד להוריד את הטבעת בשעת ניקיון בבית אז האם במקרה זה היא לא תהווה חציצה כמו בדין בנטילת ידיים שחרית?

תשובה
חציצה גמורה, ואין זה כחציצה של נטילה או טבילה, אלא בעינן שידיו תהיינה פנויות מכל חפץ ואפילו הנכי קטן ככתוב "ולקחתם לכם".
שאלה - 186518
לכבוד הרב אם מותר לישון תוך כדי שירים
תשובה
אך ורק שירי קודש. שבת שלום.
שאלה - 186517
שלום לכבוד הרב.
מחילה מכבוד הרב. אפשר לדעת המקור שאסור לצום היום ?

תשובה
בספר שער הכוונות.
שאלה - 186516
מותר להשים שתיל בסוכה השתיל מאתרוג של אחי ז״ל
סוכה בפרגולה חצר הבית פתחנו כמה רעפים בין אחת הדפנות יש מרחק של מטר שלושים בערך תקיןשבת שלום

תשובה
יש סכנה לישן עם צמח חי. מועיל, כתבנו לכם.
שאלה - 186515
שלום לכבוד הרב
פשוט תענוג להתפלל מתוך המחזור החדש.האם יש עניין לקנות את פתיחת הפרנסה? תאריך ימים בטוב

תשובה
הספרדים לא נהגו לפתןח ההיכל. אלא לומר המזמור והתפילה.
שאלה - 186514
לכבוד הרב שלום רב. בחורה רווקה, האם יכולה לעבוד יומיים בחול המועד? אין כל כך ברירה מבחינת מקום העבודה
תשובה
רק כאשר יש חשש פיטורין.
שאלה - 186513
לכבוד הרב
שואל שנית. מקווה שהשאלה ראוייה. פנתה אליי אישה שבן זוגה, לא שומר מצוות

תשובה
העורך. הרב השיב לך. חג שמח.
שאלה - 186512
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בני בן 16 עזר לשכן מבוגר שיש לו בן מוגבל לקצוץ ענפים יבשים של עץ לימון. הוא שילם . לא ידעתי מכך והבנתי מתשובות באתר שעדיף שלא. האם אני צריכה לעשות משהו
תשובה
תסובבי מטבע של שקל סביב ראשו היפך כיוון השעון ותאמרי ״זה חליפתך תמורתך כפרתך, זה המטבע ילךלצדקה ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום״.
שאלה - 186511
שלום לכבוד הרב
העברתי לישיבה של הרב סכום כסף לתת לאברכים ערב חג סוכות החלק של אושפיזין עליאין קדישין..תודה רבה לך מורינו ורביני על הכל סידור שלך בכיפור יאיר לי את העינים

תשובה
תודה לכולכם שהנכם שומעים בקול השם יתברך ועושים את רצונו. ישלם לכם כגמולכם הטוב.
שאלה - 186510
שלום עליכם כבוד הרב!
ח"י חוליות ללולב האם יש סדר מסוים,תזכו לשנים טובות וארוכות!

תשובה
לא משנה כלל, נוהגים להניחם ברציפות. תזכה ותחיה ותארים ימים ושנים טובות.
שאלה - 186509
לכבוד הרב שלום רב
סוכה שאי אפשר לישון בה לדוגמא נמצאת על כביש ראשי שיש בו רעש אם היא פסולה?

תשובה
יש מהפוסקים האוסרים אותה. ודיעות שונות בכך, וכדאי להחמיר אם אפשר.
שאלה - 186508
לכבוד הרב שלום רב
הרב כתב בספר על סוכות שטוב לקשור את הלולב 18 פעמים. האם צריך לקשור מההתחלה של הלולב או רק בחלק העליון קצת מעל ההדסים?

תשובה
מהמקום בו תחילה השדרה שבאמצע הלולב. ומשם יורד למטה. תודה.
שאלה - 186507
חג שמח לרב,
לעילוי נשמת אבי, לקנות מפטיר עד 1000 שח או לקנות מצרכים לאברך ירא שמים עם ילדים?
האם הרב מכיר משפחה של תלמיד חכם נזקק מחולון?
היינו רוצים לקנות סל מזון לכבוד החג.

תשובה
תקנה מפטיר בסך 500, וסל מזון למשפחה נזקקת ב - 500, ותבוא עליכם הברכה.
שאלה - 186506
לכבוד הרב
אכילת עוגיות לא מתוקות בימי חול שרוצים משהו זמין ואין אפשרות לסעודה. זה בגדר תענוג?
שבת שלום

תשובה
אין בזה שום בעיה.
שאלה - 186505
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ניתן לתרום לסעודות האושפיזין מכספי מעשר? כנ"ל לגבי פדיון נפש שהעברנו לישיבת הרב לפני ראש השנה וכיפור? תודה לכת"ר ושבת שלום ומבורך

תשובה
בהחלט כן, כי הם כספי צדקה.
שאלה - 186504
האם יש ממש (או מקור) לסגולה לזרקש"ק לשתות או לרחוץ במים של נטילת ידי הכהנים לפני תפילת נעילה של יוה"כ?
תשובה
כתבנו שאין לו מקור קדוש כלל.
שאלה - 186503
שלום עליכם מורינו ורבינו
ביום הוש"ר מרבים בסליחות ותחנונים ולפי הידוע שהחיתום נעשה בלילה בחצות יותר הגיוני היה לקבוע את הסליחות בליל הוש"ר קודם חצות

תשובה
לחכמי ישראל היה יותר הגיון, עיין בחמדת ימים שהביא הטעם שאם חלילה נגזר משהו על ידי קריאת תהלים וסליחות.
שאלה - 186502
שלום לכבוד הרב,היו לנו בבית חולדות. אמרו לאישתי שיש תמונה של איזה צדיק המונע אותם, ואני חושב שזה... מה לעשות? מותר לתלות התמונה שלו כסגולה? תודה שבת שלום וחג שמח
תשובה
ידוע לי בבירור על אדם שלא היו בביתו רמשים, ושם התמונה והגיעו. וברוך היודע.
שאלה - 186501
שלום לכבוד הרב. האם יש עניין שלא להסתפר אצל יהודי שאינו שומר תורה ומצוות? חמי ספר, אנו בעלי תשובה, וחמי מספר אותי ואת ילדיי במשך שנים.. תודה לרב ושבת שלום!הרבה בריאות!
תשובה
מותר בהחלט, ובעיננו ראינו כמה תלמידי חכמים שהסתפרו אצל אנשים לא שומרי מצוות.
שאלה - 186500
לכבוד הרב שלום רב
בת 13 רגשית מאד שמציירת בשביל למצוא מרגוע, האם ניתן להקל עבורה לצייר בחול המועד?
פתקא טבא שבת שלום ותודה רבה על המחזור המדהים.

תשובה
רק כשיש בעיה רפואית יש להתיר.
שאלה - 186499
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש לי פרגולה עם מעץ להצלל 5 ס"מ רוחב ומרחק של 5 ס"מ בינהם בשיפוע נגד כוון השמש ורק בצהריים יש יותר שמש מצל האם אפשר להניח על זה סכך אוהבים את הרב אהבת נפש
תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 186498
אין מילים לתאר את חווית מעלת קדושת היום שזכינו לה בזכות "קול ציון"
הרגשנו ממש במחיצתו של הרב!תודה תודה!
הלוואי ונזכה לעוד,תזכו לשנים רבות נעימות וטובות שנה טובה ומבורכת

תשובה
תודה לכולכם, תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים בטוב ובנעימים.
שאלה - 186496
לכבוד הרב שלום רב יש שבע ברכות כנכנסתי לשם ראיתי לצערי שיש תמו ות של נשים ואפשר לדבר אני יצאתי משם מהר האם עשיתי כהלכה
תשובה
ברוך שהצילך מכת רשעים וזדים. מחטיאי הרבים. תבורך בחתימה טובה ובפיתקא טבא.
שאלה - 186495
לכבוד הרב האם כל הזמן בתחילת מילה באותיות ב' כ' ופ'הם דגושות גם כאשר המילה שלפניהם מסתיימת בתנועה/בניקוד? תודה וחג שמח
תשובה
אנא עיים חזון עובדיה חלק הלכות ברכת הפירות גבי ברכת פרי העץ האדמה ועוד. וכן נהגו המדקדקים בירושלים בדור שעבר.
שאלה - 186494
שלום לכבוד הרב הגאון לגבי בכך נגוע בחרקים שאנשים לפעמים מביאים מדביר מיוחד עד כמה צריך לדקדק בלנקות את הסכך תודה רבה
תשובה
סכך חדש אין בעיה בדרך כלל. בישן אם נשמר היטב מטחב, רטיבות, ומקום נקי אין בעיה.
שאלה - 186493
שלום לכבוד הרב
יורינו מורנו
יש עניין לקשור את הד' מינים בקשר על קשר מעלי לולב או שאפשר גם בטבעות היפות שמוכרים הילדים שעשויים מעלים של לולב
כו"ט, אורך ימים בבריאות

תשובה
נוהגים לעשות ח״י טבעות סביב הלולב לבדו. ועליו הערבות ועליהם ההדס וקושרים הכל בשלש מקומות.
שאלה - 186492
לכבוד מורנו ורבנו שליט"א מאוד התרגשנו להתפלל מהסידור קול בציון יישר כח!!!
האם מותר בשבת/ יום טוב להשתמש במגנט ולוח להשים עליו את שמות הקונים של המצוות.תודה.

תשובה
תודה לך. מותר להשתמש במגנט.
שאלה - 186491
לרב היקר
בכל הפעמים האחרונות שהייתי בכותל,סיימתי ספר תהילים והיו הרבה פעמים
האם זה נחשב נדר שכל פעם שאלך אצטרך לסיים ספר? תודה רבה

תשובה
כדאי לעשות התרה בפני שלשה אנשים כשרים. אפשר צעירים בגיל 13 יראי שמים.
שאלה - 186490
של"ה,נשוי+2,אשתי מצטערת לישון בבית לבד,לי מאוד חשוב לישון בסוכה,לא מצליח לשכנע אותה,מה עליי לעשות?(יכול לקבוע עובדה, אך חושש ממצווה הבאה בעבירה)
תשובה
מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. תסביר לה שהיא שותפה מליאה שלך במצווה יקרה זאת, מאריכה ימים, מצילה מגלות, שומרת עלינו כל השנה, מצילה ממלחמת גוג ומגוג. יושבים בצל השם יתברך.
שאלה - 186489
לילה ראשון של סוכות עשיתי קידוש בסוכת הבית הכנסת בירכתי גם שהחיינו. אכלו כזית פת הבאה בכסנין. חזרתי הבית למשפחה האם שאני מקדש אני יכול לברך שוב שהחיינו בסוכה שלי למשפחתי?
תשובה
בהחלט יכול לברך כל הברכות לבני הבית.
שאלה - 186488
שלום לכבוד הרב
העברתי לחן הישיבה נצרכיםתודה לרב על כל פעולו למען עם ישראל בתקופה קשה זויהי רצון שיאריך ה ימי הרב בטוב ושנותיו בנעימים
בבריאות איתנה ונחת רוח
חג שמח לרב

תשובה
תבורך מפי עליון, אתה ובניך ורעייתך וכל אשר לכם.
שאלה - 186487
לכבוד הרב, בעלת תשובה רווקה ששוכרת דירה לבדה ובביתה מרפסת סוכה.
האם זוכה במצווה כאשר עושה סוכה? מה לגבי שינה? הכל צנוע שהרי זה בתוך הבית

תשובה
יכולה בהחלט.
שאלה - 186486
אשמח לדעת הרב, גרושה 7 שנים בת 34 עם 2 ילדות הכירו לי בחור אלמן עם מידות טובות אך הפרש הגילאים ביננו כ30 שנה האם יכול להיות בעיה בנישואים כאלה אני רוצה אותו וגם הוא אותי
תשובה
אם שניכם רוצים - כדאי בהחלט.
שאלה - 186485
שלום לכבוד הרב
אני עובד כדוור ונאלץ לעבוד בחול המועד. במהלך ימי השנה אני מתפלל במניין פועלים מפאת אילוצי זמן האם מותר בחול המועד סוכות להתפלל במניין פועלים?

תשובה
מותר לך לצורך פרנסתך ולבל יפטרוך.
שאלה - 186484
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
עובד כשכיר מרוויח כ-7300 ש"ח אשתי עובדת יום או יומיים בשבוע.3 ילדים.בשכירות.
מתכוונים לקנות דירה בעז"ה.חייב במעשר כספים?
תודה

תשובה
תחסוך לדירה, ומכספי החסכון תפריש מעשרות, ותמצא ברכה.
שאלה - 186483
לכבוד הרב שלום רב
בפרוזדור לבית המדרש עלונים.... לקחתי ושמתי בפח זה בסדר יש שם תמונות של נשים? או שזה אולי גזל? תודה רבה

תשובה
מנעת מכשולים מאת רבים מישראל.
שאלה - 186482
שלום לכבוד הרב.
האם איסור מלאכה בחול המועד זה עצם המלאכה או השכר בעבור זה ונפק"מ אם מותר לעבוד ללא מלאכה כגון נהיגה וכו' ולקבל שכר ?

תשובה
המלאכה עצמה אסורה, כי חול המועד נתקן כדי לעסוק בתורה חצי היום, וחצי השני לשמח את בני משפחתו.
שאלה - 186481
שלום לרב,
הבנתי מהרב שמוטב להחמיר בליל החג ולאכול כזית פת מחיטה, ולא משיבולת שועל. האם גם כוסמין נחשבת חיטה לכתחילה? היא עדיפה עבורי בריאותית אם כי מדובר באכילה חד פעמית.

תשובה
אתה יכול להמשיך עם פת משיבולת שועל.
שאלה - 186480
שלום לכבוד הרב
בקשירת ארבעת המינים האם הערבות צריכות להיות צמודות ללולב ועליהם ההדסים או ההדסים צמודים ועליהם הערבות? תודה רבה לרב על הכל

תשובה
ההדסים מעליהם.
שאלה - 186479
לכבוד הרב
אני מתארח בחג אצל חמי וחמותי ואין להם מיטה בסוכה האם לאחר האוכל יהיה מותר לי להכניס מיטה מהבית לסוכה בליל סוכות

תשובה
בהחלט כן וכך רבים נוהגים.
שאלה - 186478
לכבוד הרב שלום רב שליט"אמגיעים לסןכתנו משפחה חילונית .
איזה דברים תןרהאפשר להעביר להם ?

תשובה
קדושת השבת וקדושת הצניעות.
שאלה - 186477
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סוכה מברזל שיש רוח הבד זז משהו כמו שלוש טפחים האם הסוכה כשירה?
יש מאחרי הסוכה במרחק של 15 ס"מ זכוכיות של המרפסת אני עדיין חייב לשים הרצועות של הלבוד?

תשובה
הסוכה פסולה כי אין הדפנות יציבות.
שאלה - 186476
לכבוד הרב שלום. הרתחתי בשר במים ותבלינים ושמתי את המים בקערה במקרר ללא מכסה שכחתי לכסות. האם אפשר להשתמש במים אלו? או לשפוך.....
תשובה
כדאי להחמיר ולשפוך המים.
שאלה - 186475
לבקש ממך להתארח בסוכתי לא מציאותי. אני בלי נדר אלמד בספר סוכה בציון בסוכה ואזכה אני להרגיש אותך איתי.ממך למדנו הכל.
תשובה
תבורך מהשמיים.
שאלה - 186474
לכבוד הרב
חייבת את עזרת הרבנשואים+8לא פעם ראשונה שבוגד ביעכשיו יש לי הוכחות חותכות!לא יודעת אם הוא ממשיך את הקשר.איך ממשיכה?
איך סולחת לו?האם לה... צריכה לסלוחתודה

תשובה
לא חייבת לסלוח. השם יוכיח את צדקתך לאור היום. מהשמיים יסדרו שהכל יחזור אל מקומו והוא יביע חרטה גמורה ויצטער מאוד על כך.
שאלה - 186473
לכבוד הרב בבקשה אני יודעת שהרב מברך את כולם אבל זה דחוף התינוקת שלי בת חודש וחצי היה לה קשה לנשום בבית חולים הועבר כסף לחשבון הישיבה אדל שרה בת הדר
תשובה
לא לדאוג. הכל יסתדר. היא תבריא תגדל ותהיה אם גדולה בישראל.
שאלה - 186472
שלום לכבוד הרב שליט"א, רב וחזן הקהילה במכסיכו נהנה מאוד מהמחזור קול ציון, ובפרט מהתפלות ליום הכיפורים, ושמח ובירך את כב'.
תשובה
תדרוש בשלומו ותברכהו בכפליים.
שאלה - 186471
כבוד הרב לגבי השאלה ששאלתי.
שכחתי לציין שאני לא ישנתי בבית, הרבה שנים כבר ישן בבית הכנסת. רק באתי להגיד למשפחה לילה טוב. ולא רציתי להשאיר אותם כי יש תינוק לצער אותם.

תשובה
קיבלתי ועיינתי, ואפשר בצדקה בסך 10 שקלים לפדות נפשך.
שאלה - 186470
שלום לכבוד מו"ר
בסוכה מופעל מאוורר חשמלי מהדגמים החדשים (מאוורר מגדל). האם בשבת ויו"ט מותר לסובב את כל המאוורר מהבסיס סביב צירו כך שימשיך לאוורר אזור שונה בסוכה? חג שמח!

תשובה
אפשר בהחלט כי יש לו צער. תבורך, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 186469
לכבוד הרב שליט'א מדוע אומרים זכר ליציאת מצרים בר'ה וביוה'כ לכאורה רק פסח וסוכות קשורים עם יצ'מ תזכו לשנים רבות נעימות וטובות חג שמח ופיתקא טבא לרבינו ולכל העוזרים
תשובה
המפרשים עמדו על כך וביארו כי פסח הוא המפתח לכל המועדים, וכולם הם לזכור יציאת מצרים.
שאלה - 186468
לכבוד הרב שלום רב
אני לומד דיני סכך, אשמח לדעת מדוע חז"ל גזרו טומאה גם על דבר שאין לו בית קיבול אם ניסר אותם ועשה מהם סכך, כמו משטחים ומדפים?

תשובה
כי שם כלי עליו, ומיד הוכשר לקבל טומ'.
שאלה - 186467
בניתי סוכה בבניין. בחג אהיה אצל חמי.2 משפחות רוצות להתארח בסוכה.כ"א מברך לישב בסוכה?בבה"ז ברכת אורח הם צריכים לומר? ביקשתי מהם בלי לשון הרע וחילול קדושת הסוכה.
תשובה
א, כל אחד קידוש בנפרד כל הברכות. ב, ברכת אורח יאמרו רק "את בעל הבית הזה" וידלגו "בעל הסעודה". מקנא בך שאתה זוכה לארח בסוכתך אנשים יראים.
שאלה - 186466
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
בק"ש על המיטה בימים שלא אומרים וידוי אומרים את הקבלה ומסירה על 4 מב"ד. בהשכיבנו בערבית אם סיימתי לפני הש"ץ ואמרתי אמן מותר להגיד יחד עם הש"ץ שוב אמן ?

תשובה
א, לכווין במחשבה בלבד טוב. ב, מותר. תודה על השאלות, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 186465
לכבוד הרב שלום רב.
בשלושים עושים כנס חיזוק בליל השלושים והעליה לקבר ביום השלושים, או אפשר לעשות את הכינוס להתחיל ביום השלושים וימשך לליל שלושים ואחד לכתחילה. תודה רבה.

תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 186464
לכבוד הרב
1. אני אוכל לחם משיבולת שועל מסיבות בריאותיות. האם אצא י"ח מצוות אכילת כזית פת בסוכה כך לכתחילה?
2. האם נכון להחמיר לאכול את הלחם 'נקי' ללא כל תוספת (ממרח וכו')?

תשובה
שיבולת שועל היא מחמשת מיני דגן, וטוב ומהודר לאכול כזית [שליש פיתה או לחמניה] מחיטה אם לא מזיק חלילה,
ומנהגינו לאכלה לבדה כמו במצה. תודה לך.
שאלה - 186463
לרב שליט"א
בבקשה לפרנסה מהרב חיד"א ע"ה בשם שרשם לכוין בסוף מופיע ץ במקום ף.

תשובה
מחילה מכבודו, ישבנו על שם זה כמה לילות, כי מצאנו בספרים מלפני 200 שנה כתב ץ, ויש שכתבו פ סופית. עד שהאיר השם את עיננו בכתבי ברמ"ע מפאנו זיע"א. שכתב הוא יוצא מהתיבה "תפלה" באתב"ש, נמצא שיש לכתבו באות ץ. והמדפיסים טעו, כי בכתב רש"י הם דומים מעט, ובאו אחריהם והעתיקו מהם ושיבשו המחזורים. ואחד החברים היקרים עמד על כך ומיד חיפשנו והאיר השם את עיני ומצאתיו ברוך השם.
וכאן הנני מחזיק טובה לחכם שעמד על השינוי ושאל, ולא השבתי עד שהיה ברור מהיכן מוצא השם הקדוש.
שאלה - 186462
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. מחילה ראיתי במחזורים עתיקים שכתוב בהם עונה כנגד "המברכים" ואומר להם תטהרו. אות ר בפתח.
תשובה
ויכוח ישן נושן, ויכוח גדול בין הראשונים, עיין לרבי אברהם אבן עזרא, ורבי שלמה אבין גבירול ז"ל והרב מנחת שי ז"ל. והמנהג כפי שהעולם מבטאים מברכים ר' שבא נח.
שאלה - 186461
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם עיר אילת שהרי אדום מתנשאים לגובה רב ממזרח צריך לחכות לנץ החמה לפי לוח ביכורי יוסף הנץ הנראה?.
תודה

תשובה
בהחלט לא, אלא לפי קו האופק. וכפי שנהגו בטבריה. כי מחשיבים את ההר כאילו אינו, ומותחים קו ישר באופק. כי ההר מסתיר את השמש וכן בטבריה עיר הקודש.
שאלה - 186460
לכבוד הרב שלום רב
הרב קראתי בעולמו של צדיק ודמעות היו לי ילמדנו רבנו איך הגדולים האלה השיגו רעותא דליבא להיתרגש מתפילה מהכונות ? תודה רבה על חיבור הספר המדהים!!

תשובה
זכותו תגן בעדינו.
שאלה - 186459
למור
נשאלתי ,הרב כתב בשופר בציון ע' רד שאנו נמענים מאמירת יג מידות ביום טוב יש בסוף מבו'ש מאמר דסכות הרב כותב שם לומר יג מד' ואם תפילה בנוסח קצת שונה
האם זה מופיע שם מאותו טעם?

תשובה
זה לא מרבנו האר"י ז"ל, ועד שהלכת למרחוק, בשער הכוונות דרוש שבועות כתב לומר, וגם הה הגהת רבי שמואל ויטאל ז"ל, והמדפיס שלא ידע הכניסו בתוכו, וכל העולם רעש בחינם.
שאלה - 186458
שלום כבוד הרב, לומדת תפירה, תופרת בבית.האם בחוה"מ מותר לקנות בדים? חמותי נוסעת לתל אביב בחוה"מ ושם יש חנויות רבות מיוחדות לבדים מותר לבקש ממנה לקנות? לי לא יצא להגיע לשם
תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 186457
לכבוד הרב
הייתי מוכרח לקבל סיוע לבנית הסוכה ועקב מגבלת זמן נאלצתי להיעזר באדם חילוני. האם הבנייה מצריכה שינוי כלשהו כדי שהדבר לא ... בעיה אם אכן מהווה?
תודה

תשובה
אין בעיה כלל, יותר בעיה שכתבת שם הוי"ה אמנם בוא"ו כפולה, אך בכל זאת לא להשתמש בה.
שאלה - 186456
בערב יום הכיפורים חלמתי
תשובה
כל החלומות בטלים.
שאלה - 186455
לרב היקר

בסליחות של יו"כ לגבי העניין לעמוד ולומר "שמע ישראל" לפני "א-ל רחום שמך" האם זה רק בלילה, או גם ביום? במחזור הופיע רק בסליחות של הלילה.
תן טל ומטר - בעתו או בעתם?
תודה

תשובה
א, נכון רק בלילה. ב, אין שיאמר יש לו על מה לסמוך.
שאלה - 186454
לכבוד הרב
היינו צמודים למחזור של הרב כל יום הכיפורים תודה על הזכות.האם אפשר לזרוק את הבד של הסוכה מפני שנקרע כתוב עליו״ בסוכות תשבו שבעת ימים״ או שזה שצריך גניזה?

תשובה
אפשר לגזור את חלק הפסוק ורק אותו לגנוז, והשאר לזרוק.
שאלה - 186453
לרבנו היקר!
יאריך ימים על ממלכתו ויפוצו מעיינותיו חוצה, יישר כח על המחזור המהמם.
"ה-לאדונ-י תגמלו זאת":
א. האם הלמד בשווא נע או נח?
ב. האם קוראים לדונ-י או לאדונ-י?

תשובה
מור אבי ז"ל שהיה מגדולי המדקדקים בדורו, כתב קודם 60 שנה הערה בחומשו וזה לשון קדשו "ההא רבתא ונכתבת יחידה, ונראה לעניות דעתי בשבא נח, ואותיות השם בנקודותיהן הן כמוצאם [כלומר י חולם, ה בצירי, ו בקמץ, ה אחרונה בלי ניקוד], כמשפט, כן דעת גדולי ישראל וזקני חכמיהם" מנחת שי". עד כאן.
נמצא קוראים הל - אדו.
שאלה - 186452
לכבוד הרב שלום. בני קנה אתרוג מהודר עם פיטם. הקופסא היתה סגורה בשעת הקניה. כאשר הגיע הביתה ראה כי הפיטם נשר מהאתרוג. מה דין האתרוג?
תשובה
אנחנו קונים אתרוג בקופסה פתוחה.
שאלה - 186451
שלום לרב
נשואה לאברך הוריי מסורתיים במשך שנים כועסים שלא עובד פוגעים בו בפניו ומאחורי גבו וזה פוגע גם בירוצים שאבוא עם הילדים בעלי לא מוכן להגיע אבי פגוע כועס מאד מה לעשות?

תשובה
את צריכה לשמוע בקול בעלך ולא בקולם ולשמור על אחדות המשפחה הנפלאה שהקמת בעמל רב. הורייך אומללים שאינו מעריכים מי שלומד תורה. תתגברי והשם יהיה אתך בכל מקום אל תדאגי ותשמחי מאוד במה שזכית.
שאלה - 186450
לכבוד הרב
הורדתי חבלי כביסה מהמרפסת ובניתי סוכה לתפארת שאלתי היא האם אפשר לקשור חבל מבחוץ -לקרש המסגרת או לברזל העליון ולקיר שלמעשה כאילו שדופן הסוכה מבחוץ מחזיקה כביסה

תשובה
מותר לקשור חבל כלשהו.
שאלה - 186449
לרב היקר!
הנני מלא הערכה על המחזור הנפלא, חשתי התרוממות עצומה בתפילות, וכמובן ביאורים מדהימים, המסייעים להתחבר לתוכן התפילה, תודה לכבוד הרב, ותזכה לשנים רבות.
יישר כח

תשובה
תודה להקב"ה, תודה לכולכם.
שאלה - 186448
שלום לכבוד הרב היקר מזכה הרבים מה הדין. אם שאלתי את את אחד מגדולי הדור. ואמר לי להתגרש. ועדיין לא התגרשתי האם בכל יום אני. עובר על לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך
תשובה
אולי תכתוב לי בסוד מיהו גדול הדור ומדוע אמר.
שאלה - 186447
שלום לכבוד הרב האם אפשר לקנות לחם ממאפייה בכשרות הרבנות המקומית
פיתקא טבא ושבת שלום

תשובה
גם מבד"ץ סופר - מהדרים לא קונים. אלא אם ברור לנו שהוא מנפה את הקמח, ותפריש חלה ואל תסמוך עליהם כלל.
שאלה - 186446
שלום לכבוד הרב שלום וברכה האם זה בסדר לעשות סוכה בסלון ע'י פתיחת הגג מעל המקום בו יושבים כל השנה או עדיף לעשות סוכה בחוץ לצאת מהבית או לפחות במקום שונה לזוז מהמקום של כל השנה
תשובה
מותר וכשרה בהחלט.
שאלה - 186445
הלכתי להכ' ס"ת ואני רגילה שהבנות מאחור פתאום הבנות ניכנסו לרקוד מול הס"ת והגברים הייתי בשוק בכיתי מצער התקרבתי ומשכתי אחת הבנות ודיברתי איתה הפסיקה היו הרבה בנות עצוב לי
תשובה
להבא לא משתתפים מראש מאירוע כזה. אלה הרפורמים.
שאלה - 186444
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
תודה רבה ל ב ו ר א -- ע ו ל ם
ששלח לנו בדור הזה את הרב היקר מאוד
תודה רבה על הכל ועל הסידור של כיפור ברוך השם זכיתי להתעלות רוחנית עצומה

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 186443
האם מותר לשים לולב בדלי מים בשבת ?תודה וחג שמח כבוד הרב
תשובה
אסור בשבת, להחזיר מותר אם הוציא בשבת.
שאלה - 186442
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הצרגשתי שכב הרב שיבח את אחי שמעון מיגאן ואת אבאנשלי בםרקי אבות הרב יברך רותי לזיווג הגון אסתר שרה בת ציונה

תשובה
בקרוב בקרוב.
שאלה - 186441
לכבוד מו"ר הי"ו
ביהא רעוא מן קדם עתיקא קדישא.לעני ובער כמוני קשה בלשון שכביכול אנו פונים לספירה (ברור לי שאין זה כך) רק אשמח שהרב יסביר לי כיצד מתיישב בלשון.

תשובה
אדוני הנכבד מיהרת ומיהרת. עתיקא קדישא הוא הוא, הקדוש ברוך הוא.
שאלה - 186440
לכבוד מורי ורבי שליט"א
לגבי האשה עם חולשה וחרדות וגם הבעל.. יש לציין שהיא מטופלת כבר כמה וכמה פעמים בשיטות שונות אך לצערנו זה חוזר. מרגישים שצריך משהו מעבר.. לא יודעים!!!

תשובה
כי צריכה טיפול ברציפות ללא הפסקות.
שאלה - 186439
מורי ורבי!
חייב דחוף את עצתך וברכתך הגיעו מים עד נפש, אשתי אחרי לידה חלשה מאוד סחרחורות חרדות ופחדים שונים וגם לי יש כאבים שונים וחושש גם מב. דם.. בבקשה יורנו הרב עצה ותושיה

תשובה
הכל יעבור, יבואו ימים יותר טובים ומשמחים.
שאלה - 186438
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לגבי גובה המצבה, הבנתי מהתשובות של הרב שעדיף נמוך, השאלה שבחלקה של אבי כולם גבוהים, ובמשפחה אומרים שבנמוך יראה כזלזול באבא . תודה רבה.

תשובה
תעשה אותה נמוכה וזה המיוחד בו. והוא יברכך מלמעלה.
שאלה - 186437
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. מה זה דמי אושפיזין? מה צריך לעשות?
תשובה
בזוהר הקדוש כתב שיש להאכיל עניים בסכות. ומכיוון שברוב הפעמים הסוכה קטנה ואינני מוצא עניים הגונים וזה חלק האושפיזין, לכן יש לתת צדקה ישירות לעניים. אם תרצו תתרמו לישיבה, כי אנחנו מחלקים בערב החג.
שאלה - 186436
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
לפני עמידה במנחה האם רק הש"ץ צריך להגיד תכון תפילתי קטרת וכו'
או גם הציבור ?

תשובה
הציבור אומרים בלחש.
שאלה - 186435
בכיפור בטעות עם הגב הדלקתי את האור.אשתי הייתה בצער החזקתי את הילד בשנתיים ואמרתי לו ברמז שעכשיו חושך צריך לישון והוא כיבה את האור.
הייתי שץ בכל התפילות של כיפור.איך לתקן?

תשובה
לא טוב הדבר, כי נהנתה מחילול יום הכיפורים, תן לי לעיין בדבר, בכל אופן בימים אלה אסור להתענות עד אחר אסרו חג.
שאלה - 186434
לכבוד הרב שלום,
האם יש בעיה שאישה קנתה את פתיחת ההיכל בנעילה?
בברכה,
אפרת.

תשובה
אין שום בעיה, תבורכי מהשמיים וזכית במצווה יקרה מאוד בשעה מעולה.
שאלה - 186433
לכב' הרב שיחי'
סבתא שלחה עוגות גבינה ובקלאווה שאפתה למוצאי התענית
היא מנפה קמח והתבניות נקיות אך לא ידוע לנו אם נאפה מאכל בשרי 24 שע' קודם(אינה בקיאה בכל ההלכות)
איך ננהג?

תשובה
מותר לאכלו.
שאלה - 186432
לכבוד הרב אהוב ליבי האם מותר לגוי להיות בבית כנסת והוא שומר על האדם הסיעודי או להגיד לו שיחכה בחוץ ואנחנו נשגיח עליו יורנו הרב
תשובה
מותר לגוי להיכנס.
שאלה - 186431
לכבוד הרב שלום רב
בס"ד. בעדה שלנו נוהגים לפתוח את ההיכל בקריאת הסליחות ביום הכיפורים. בבית הכנסת בו התפללתי לא פתחו את ההיכל בסליחות. מה ההלכה אומרת.
גמר חתימה טובה

תשובה
מנהג ולא הלכה. בירושלים לא נהגו לפתוח.
שאלה - 186430
שלום לכבוד הרב
שמזמינים את האושפיזין לסוכה עולו אושפיזין האם מזמינים מחוץ לסוכה או להיכנס לסוכה ולומר את העולו אושפיזין
חג שמח ורפואה שלמה לרב ותודה לרב שמחייה אותנו

תשובה
עומדים ממש בפתח. דרישת שלום וברכות לכל היהודים שבגולה. חזקו ואמצו. חגשמח.
שאלה - 186429
לכבוד הרב
ברכות על הסידור הנפלא, בברכת גואל ישראל, "לגאלנו" צ"ל בלי דגש בג' כלל אחרי שווא נע.
עשיתי כפרות על כסף לפני עלוה"ש והעירו לי שאין לתת צדקה בלילה ולא ידעתי מה להשיב

תשובה
לא. כי אין לומר ג רפויה. משום מגישים על מזבחי לחם מגואל.
ב, גם כאן לא צדקו המעירים, ולא יודעים שאחר חצות נותנים וכן נוהגים המקובלים וגם אנחנו נוהגים כן למצווה מהמובחר. צריך לשמש גדולים כדי לדעת.
שאלה - 186428
שלום לרב
מה הסכום הראוי להשקיע בארבעת המינים לב"ב?
מרגיש שנהיה סוג של סמל סטטוס ומוציאים סכומים גבוהים מדי כולל אברכים
גורם לי לא לרצות לעזור במעשרות למי שמוציא סכום גבוה

תשובה
מהמעשרות כמתנת ידך.
שאלה - 186427
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום לכבוד תורתו, ראיתי לפניי יום כיפור, שנהוג לסובב הכפרות נגד כיוון השעון.רציתי לדעת האם הכוונה למסובב או למי שמולו ומה המקור לכיוון הסיבוב?

תשובה
הסיבוב נגד כיוון השעון.
שאלה - 186426
שלום לכבוד הרב. אני עובדת בניקיון ואני שמה לב שהעובד מסתכל עלי בחוסר צניעות וגם מדבר איתי. מה לעשות? לעזוב? להמשיך?
תשובה
תעברי למקום אחר. ומתפלל עלייך שהשם יהא בעזרך.
שאלה - 186425
שלום לכבוד הרב
פנה אליי אדם, לא שומר תורה ומצוות, מחפש תורם כלייה ומוכן לתרום למוסד תורני סכום. האם מותר לסייע לו?

תשובה
תתחמק מפניו.
שאלה - 186424
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
באזורינו נדיר לימצוא הדסים משולשים במשך השנה האם אפשר ליקנות הדסים שנימכרים לארבעת המינים במיוחד לברך עליהם בשבתות הקרובות חושש לדעת רבנו החידא

תשובה
א, הוא לא סבר שצריך דווקא משולש בשבת אלא הביא דעת זקנו שכתב כך. ועיין מה שכתבנו בס״ד בשיבת ציון ועוד. כי כל השנה אינם מצויים.
ב, גם אם תכין לך ישארו בדוחק לשתי שבתות, ומה תעשה אחר כך?
שאלה - 186423
שלום לכבוד הרב
כמה צריך לתת לכל לילה לאושפיזין? תודה רבה

תשובה
כפי יכולתו ומתנת ידו.
שאלה - 186422
שלום לכבוד הרב
ישתבח שמו לעד שזכיתי להתפלל שוב פעם עם הרב בכיפור,ב"ה הבן יכנס למצוות בליל סוכות תודה רבה וחג שמח

תשובה
יגדלהו השם יתברך לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים.
שאלה - 186421
שלום לכבוד הרב.
לצערנו הקופות חולים מעסיקים בעיקר רופאי נשים גברים מה עושים שהאישה צריכה רופאה בהריון ויש רק גברים ?

תשובה
לפנות אליהם במכתב.
שאלה - 186420
לכבוד מו"ר שליט"א. סוכה מאוד קטנה לגבי כסא לאושפזין האם אפשר מתחת לדופן עקומה או שרפרף (מתחת לשולחן), פשוט אין אפשרות אחרת. ת"ל וחג שמח.
תשובה
בחלק הפסול אפשר בהחלט, גם ניתן לתלות בפינה שלא יושבים בגג הסוכה לוח במאוזן. אך לא בקרקע שהוא דרך בזיון. ובודאי לא מתחת לשלחן.
שאלה - 186419
לכבוד הרב
אלף תודות לרבינו על הסידור המדהים . הרב זיכה אותנו להתפלל עם ביאורים וכוונות נפלאות עם כתב וניקוד יפה וגדול . בזכותך הרגשתי ממש נרגש ורוחני.
עם הלימוד על ר' עקיבא

תשובה
ישר כוחכם שזכיתם וזיכתם גם אותנו בתפלה בכוונה והלימוד על רבי עקיבא.
שאלה - 186418
שלום לכבוד הרב אם אני נוסעת לחוץ לארץ לפני שמחת תורה האם החג מתקיים שם?
והאם מותר לנסוע שם בחג שמחת תורה כשגוי מסיע את הרכב?

תשובה
אם רווקה חלים עלייך כל דיני שני ימים טובים. ואם נשואה רק יום הראשון. בשני האופנים אסור לנסוע ברכב בפרהסייא גם על ידי גוי.
שאלה - 186417
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
איך לעודד את הבן שלי בן 13 להנחת תפילין יום יום , בבוקר אני לא בבית , ובעלי לא מעודד אותו ואפילו מקשה .
תודה מראש

תשובה
קחי אותו לרב מבוגר וגדול שיברכהו וישפיע עליו.
שאלה - 186416
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאחר נסיעה ארוכה האם אני צריכה לעשות ברכת הגומל או שבעלי יוציא אותי. בביה"כ שלנו אין עזרת נשים. ולפעמים מספר פעמים בחודש אני נוסעת. מה עלי לעשות?

תשובה
אחת לכמה זמן תגשי לפתח בית הכנסת תעמדי ותברכי בפני עשרה. או שתלכי לבית הכנסת שם יש עזרת נשים, תדברי עם הגבאי ותברכי משם בקול רם.
שאלה - 186415
לכבוד מרן סליחה שוב על השאלה על קדיש של סבתא שלי רק אני כנכד אומר כי יש לה רק בנות האם צריך לומר ולגבי תענית יחיד היום שקבל אתמול במנחה האם מותר להתענות היום גמר חתימה טובה
תשובה
השבתי לך שלא, ואתה לא מקשיב.
שאלה - 186414
שלום לכבוד הרב.
האם מותר לצום מחר ?

תשובה
ימים הללו לא מתענים בהם כלל.
שאלה - 186413
לעט"ר
מבקש בבקשה רשות לצלם את תפילת ערבית של מוצאי כיפור מהמחזור על מנת להשתמש בו לצורך עצמי לימות החול
רק אם הרב יסכים בבקשה
יישר כח עצום
בריאות ואריכות ימים עד ביאת המשיח

תשובה
יש בעיה אחת איך לשמור את גליונות הצילום פן חלילה יבואו להשחתה, כי כתובים בהם שמות הקודש.
שאלה - 186412
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי משפחה חילונית ואני רוצה להזמין אותם לחג סוכות ואני יודע בוודאות שהם יחזרו הבית ברכב באמצע החג האם מותר לי להזמין אותם או לאאשמח לתשובה תודה רבה

תשובה
אסור בהחלט, תזמין אותם ליום חול המועד.
שאלה - 186411
לכבוד הרב
לפני כחצי שנה אכלתי קיווי האם אחרי ראש השנה באוכלי קיווי עלי לברך שהחיינובתודה ובברכת שבת שלום וחג שמח , נתי

תשובה
ברכת שהחיינו איננה תלויה בשנה החדשה, אלא כשהסתיימה עונתו ואיננו מצוי, וכשמגיעה עונה חדשה של אותו פרי והוא מגיע לשוק מברכים עליו שהחיינו.
שאלה - 186410
שלום הרב
בעלי מכור להימורים קשים שנים והפסיד מאות אלפי שקלים. זה עוזב אותנו וחוזר. כרגע אני רוצה להוביל אותו לטיפול מקצועי. ובנוסף איזו תפילה או מעשה עליי לקבל על עצמי?

תשובה
צריך טיפול מקצועי מיידי.
שאלה - 186409
לרב שליט"א אין לי מילים לתאר את ההרגשה וההתרגשות להתפלל להשם מתוך סידור כזה אני יודע שהרב לא היה נכנס למקום הזה אבל אני התפללתי בכל זאת שהרב יזכה אותנו גם לחול ושאר מועדים.
תשובה
כיוון שהמנהגים והנוסחאות ופירוש התפלה היו מונחים מוכנים בשופר בציון וקדוש בציון ועוד, הוצרכנו להוציא המחזור כדי שתהא יד הכל ממשמשת בהם.
שאלה - 186408
לכבוד הרב שלום רב,
בספר הקדוש סוכת ציון ציין הרב טעם ל-”חתן מעונה” עפ”י הסוד. מה הטעם עפ”י הפשט? מה מעלתו?
שבת שלום וחג שמח.

תשובה
דע שיש סדר מופתי בעליות בשמחת תורה לספר תורה, מעלים כהן, לוי, שלישי רביעי, ועתה עולים מוסיפים וחוזרים על הקריאה מתחילה ועד פסוקי "מעונה". אותם אינו קורא אלא חתן מעונה הוא אחרון העולים שקודם לחתן תורה. ו"חתן מעונה" נקרא "סמוך".
חתן מעונה עולה שלשת הפסוקים מעונה... וישכון... אשריך ישראל... עד תדרוך.
עתה עולה חתן תורה וקורא כל הקריאה מתחילת הפרשה ועד סופה ומסיימה והוא הנקרא "משלים". ואחרים מיד עולה "חתן בראשית".
נמצאו שלשה חתנים מעונה, תורה, בראשית, בזה אחר זה.
שאלה - 186407
שלום לרב. האם כשמדברים עם קרובות משפחה (כמו דודה או בת דודה וכו') צריך לדבר בלשון רבים כמו עם אישה זרה? תודה רבה.
תשובה
משום צניעות נכון בהחלט.
שאלה - 186406
שלום הרב, אני נשואה לאברך ההורים שלי לא חרדים אומרים דברים שלילם על בעלי אני לא עונה אך זה פוגע בי וגורם לי מחשבות לא טובות ולכן מעדיפה להתרחק,איך לנהוג?האם כדי לענות .תודה
תשובה
לא להתקרב אליהם. הם שונאי תורה, והשם יתברך לא עמהם.
שאלה - 186405
לכבוד הרב שלום רב בעלי עשה כפרות לכל המשפחה 10 נפשות 250 ש"ח האם הוא יכול לתת לי לאשתו את הפדיון עבור צורכי החג? אנחנו בחובות וחייבים כסף לקניות שבת והחג..
חג שמח

תשובה
הפדיון מיועד לעניים, ואין חובה לתת סכום מופרז, אפשר להסתפק בשקל אחד לנפש בלבד. ואתם תשתמשו באחד מאירגוני החסד.
שאלה - 186404
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבי ניפטר ואני במהלך החודש האם מותר להשתתף בעליה לתורה בבית כנסת בזוהר לפני הברית ובברית מילה שחלה ביום חג הסוכות תודה

תשובה
שני ענינים אסורים, א, שמיעת מוסיקה, ב, השתתפות בסעודה.
שאלה - 186403
לכבוד הרב שלום רב
האם יש מניעה להשתמש במיטה יד שניה מידי גויים? על כל המשתמע מכך?

תשובה
אין בכך שום בעיה.
שאלה - 186402
לכבוד הרב שלום רב
האם נוהגים שהחתן בערב חופתו בתפילת שמונה עשרה יאמר וידוי כמו שאומרים ביום הכיפורים?

תשובה
נכון בהחלט, כיוון שביום זה מתכפרים לו עוונותיו.
שאלה - 186401
לכב' הרב מוצפי שליט"א
להיכן להעביר דמי אושפיזין לסוכות דרך הרב?

תשובה
דרך הטלפונים באתר.
שאלה - 186400
לרבנו,
תודה רבה על המחזור, התפללתי בו והיה לי עונג רב, ממש בהיר ונהיר, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור!!
אם אפשר מחזור לראש השנה וסידור ליום חול, זה יהיה מושלם!

תשובה
תתפללו עלינו, זה לקח כמה שנים.
שאלה - 186399
לכבוד הרב: האם הדס שהוא לא משולש פוסל את ארבעת המינים. או שכשר
תשובה
כשההדס פסול, לא יועיל מה שתנענע בשאר גם אם הם מהודרים ביותר. כי התורה דורשת מאתנו ארבעת המינים יחד.
שאלה - 186398
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש התייחסות בהלכה לעובי הלולב. ואם כן מה העובי המינימלי. האם לולב שהוא דק כשר

תשובה
לולב דק כשר. ובלבד שהוא שלם.
שאלה - 186397
לכבוד הרב,
תודה על המחזור קול ציון תענוג!
יש ברשותי מי חמצן להלבנת שיניים יקרים מאוד לא ידוע על הכשר נוגע בשיניים בלבד עם פלטה ויש טעם חלש. חשוב אסתטיקה לבעלי .האם להשתמש?

תשובה
יש לסמוך על המתירים.
שאלה - 186396
לכבוד הרב שלום רב
פיתקא טובה וחג שמח לרב ומשפחתו. תודה רבה מכל הלב על המחזור של כיפור. השנה התפללתי כמו שצריך ברוך ה' עם כל הפירושים. ממש תענוג.

תשובה
תודה לכולכם, שנזכה לשמוח בבית המקדש בקרוב.
שאלה - 186395
שלום לכבוד הרב
נתנו כספי מעשר החודש אך לא במלואם
אם ניתן את הסכום המלא נכנס למינוס
האם לעשר בכל מקרה?

תשובה
לא להיכנס למינוס, לרשום ולפרוע אחר כך.
שאלה - 186394
לכבוד הרב שלום רב
שלום כבוד הרב אם אני קונה את ארבעת המינים הבן של אשתי בן 15 יכול לברך אחרי עם ארבעת המינים שלי או שהוא חייב ארבעת המינים שלו לבד תודה רבה !

תשובה
הוא יכול לברך על שלך.
שאלה - 186393
שלום לכבוד הרב שליט"א,הלכתי לפגישה בבית קפה, והיו שם מלצריות עם בגדים צמודים וזה הפריע לי. אני לא מעוניין יותר ללכת למקומות האלה גם בתור נשוי. האם אני נחשב קיצוני בגלל זה?
תשובה
אש גהינם בוערת ויוקדת שם, מחנות של מלאכי חבלה צמודים אליהן, איזה יהודי ישב שם?
שאלה - 186392
לכבוד הרב תודה על מחזור יוהכ!
האם הימים בין יום כיפור לסוכות אלו גם ימי רצון המסוגלים לתפילה?

תשובה
בהחלט כן, מאוד מרוצים ורצויים.
שאלה - 186391
נפגשתי עם הבחורה מאז והיתה מרוצה מהמראה, בכתה הרבה שרוצה מאוד אבל למה הסביבה כ"כ נגדי ש"גרוש" ואומרים לה משוגעת וכו', אביה לומד אצל הרב זעפרני, חשבנו לשתפו, הרב מכירו?
תשובה
תנסה בהחלט. בהצלחה.
שאלה - 186390
לכבוד הרב היקר חיים טובים וארוכים
העברתי פידיון כפרות אחרי שהרב סיים את הפידיון האם אנחנו בכלל התפילה על התורמים?

תשובה
כיווננו על כל התורמים, על כלל הציבור, וגם על התורמים שיגיעו מאוחר יותר.
שאלה - 186389
לכבוד הרב שלום רב
בן 46 רווק יתום אני נוהג לעמוד ביום כיפור 5 תפילות והשנה עשיתי גם תענית דיבור האם זה יכול לעזור שאצא מהרווקות? אני שומר שבת ומניח תפילין ומאמין גדול בבורא

תשובה
אם תתפשר ותקח בחורה צנועה.
שאלה - 186388
שלום לכת"ר מו"ר, מהיובש ביד\שפתיים בת.נעילה הוכתמה בסידור המילה 'שביעי' היכן שכתוב בחודש השביעי לפני התקיעות. ומאד נבהלתי מכך וחוששת מאד. האם יש לכך משמעות? מה לעשות?
תשובה
לא לדאוג כלל.
שאלה - 186387
אני ואשתי העברנו כסף לאושפיזין ל-7 ימי הסוכות. אנא העתר לנו שנעבור את החג בקדושה ובטהרה בלי הפרעות של ה... חג שמח!
תשובה
אמן כן יהי רצון.
שאלה - 186386
לכבוד הרב: אני עצמאי. התחייבתי לכמה דברים ועקב זה נקלעתי לחובות כספייםשאלתי האם יש היתר לעבוד בחול המועד סוכות. גם עבודה של חצי יום תעזור לי . מבקש את דעת הרב בנושא. תודה
תשובה
אם העבודה תסייע לך בהוצאות לקראת החג, מותר לך.
שאלה - 186385
לכבוד הרב שלום יש רב מקובל בב"ב אמר שהוא העלה אדם לשמים בדרך מסויימת לבית המקדש השלישי ואמר שהמזבח לא בנוי והבנין מוכן מחכה לכלים
הגיע לארון קודש להתפלל על הגאולה

תשובה
הוא זקוק לטיפול פסיכיאטרי, חבל שהנכם חולקים לו במה. דורינו מלא וגדוש טיפוסים כאלה.
שאלה - 186384
תזכו לקבל פני משיח צדקינו בעינא פקיחא מתוך בריאות ושמחה.
האזכרה של סבי עה טז תשרי בניו אינם שומרים תו"מ. מה כנכדתו אוכל לעשות לנשמתו?
2. האם ניתן בצניעות להניק בסוכה?
תודה

תשובה
א, ללמוד תהלים ומשניות. ב, כשאין שום גבר זר.
שאלה - 186383
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר לתת חלק האושפיזין ל7 הימים למשפחה עניה שהבעל לומד תורה האישה חולה ולא עובדת מהיום?ולהגיד לבעל שיכוון עלינו בכל יום ?

תשובה
בהחלט כן, תזכו למצוות.
שאלה - 186382
לכבוד הרב
מה עניין פתקא טובה הרי כבר הכל נחתם ביום הכיפורים?

תשובה
נחתם הכל לטובה, אך הפתקים עדיין לא נמסרו עד יום שמיני עצרת בתפילת המוספים.
שאלה - 186381
לכבוד מרן שליט"א אריכות ימים אמן אני אומר קדיש על סבתא שלי האם אני צריך להגיד בפירוש כל יום שהקדיש לע"נ והאם מותר להתענות היום תענית יחיד כשקיבל במנחה אתמול ותודה רבה למרן
תשובה
אין בכלל צורך בכך, על סבים וסבתות לא עושים קדישים.
שאלה - 186380
שלום לכבוד הרב
חולמת חלומות מפחידים, מקפידה על ק"ש עם כל פסוקי הברכה,ואין לי מתחת המיטה אלא מצעים, קמה בבהלה ולא מצליחה להרדם שוב, מחילה מכבודו זקוקה לעזרה

תשובה
ללמוד פרקי אבות כמה משניות כל לילה.
שאלה - 186379
שלום לכבוד הרב,
בגלל שעון החורף לא תהיה לי אפשרות להתפלל מנחה בבית הכנסת
יש מניין במקום העבודה והשליחי ציבור לא תמיד הגונים
האם עדיף להתפלל יחיד במקרה כזה ?

תשובה
בכל זאת תתפלל עם כולם, ובשמיים יקבלו.
שאלה - 186378
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
יש לנו מכת עכברושים במרפסת(הולכת ובאה כי בעלי הניח שם רעל לפעמים באים לפעמים לא)בעלי רוצה לישון בסוכה שם.יש איזו עצה להבריח עכברושים?
תודה כב הרב

תשובה
מלכודות יעילות.
שאלה - 186377
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך משיגים תלמיד חכם בעל עוני בכדי לארח אותן ומשפחתו בסוכתנו בה.

תשובה
נכון לשלוח חבילות מזון בסיסיים, כי רבים מסרבים מכל מיני סיבות מלהתארח אצל אחרים. ואפשר לתת סכום מסויים.
שאלה - 186376
ברוך ה שזיכנו לקול ציון המחזור
פשוט וחלק ממש כרמזור
הכל מובן וברור
בלי לסמוך על מה שרק זכור
מושלם בתכלית רב ובדיוק
כל אחד מוצא את אשר הוא זקוק
ובעז"ה עוד מחזורים מאירים בזיקוק

תשובה
אמן כן יהי רצון.
שאלה - 186375
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה יעשה אדם שלא אוהב את עצמו ואת חייו,

תשובה
יעסוק בתורה ויאהב את החיים, כי היא חיינו ואורך ימינו.
שאלה - 186374
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
גרושה+ הכרתי גבר והוא התחיל לדבר איתי שאנחנו חיים בלי נישואים וזה עוון שני חברים שלו באו לבית שלי הוא לקח טבעת קידש אותי מול שניהם הם לא שומרים שבת

תשובה
איך הסכמת? ומדוע נתת ידך לעוברי עבירה? ואיך קיבלת בביתך אנשים בלתי הגונים? אתמהה!!!
שאלה - 186373
שלום לכבוד הרב
בצאת כיפור בירכתי על האש מנר חדש.הבנתי שטעיתי.כואב לי..רק יצאנו מכיפור.איך מתקן?
בסדר העבודה חלק משתטחים ממש(לא על הרצפה) וחלק לא.מה נכון?
אוהב מאוד הרב

תשובה
התקבל ברצון, נוהגים להשתטח כשהברכיים מקופלות והפנים על הרצפה.
שאלה - 186372
לכבוד כת"ר
שמעתי מכבודו באיה של כתר של מוסף כיפור לכוון ב24 שמות שיוצאים מ24 ספרים אני לא יודע לכוון אבל הסתכלתי בהם וביקשתי זיווג ושיהיו לי בנים תלמידי חכמים עשיתי נכון ?

תשובה
לכווין פירושו להסתכל עליהם, לבקש בפה אסור. משום הפסק כפי שכתבנו בס"ד.
שאלה - 186371
למורנו נר"ו
לא לפרסם בשם. זכינו שרבנו.... לרפו"ש (שמחבב ספריו וגם דורש בשבחם ברוב עם) בא עתה לארץ להיות עמנו בתשרי.
הרבי קיבל את קול ציון ושמח מאוד.

תשובה
ברוך הוא וברוך שמו אשר שלח לו רפואה, ירפאהו ויחזקהו.
שאלה - 186370
השתדלתי להרבות בתפילות בבית ובב"כ. בוידוי ליל הצום נגרם לי בכי ממשי,ובכ"ז חשה אימה מהחיתום ומעוצמת היום הקדוש אף שידוע שצריך אדם להאמין שנחתם לחיים. יחזקני הרב
פתקא טבא

תשובה
לא לפחד, יום הכיפורים קורע כל גזרי הדין הקשים, והופך הכל לברכה.
שאלה - 186369
לכבוד הרב שלום רב, מי שהתפלל היום שחרית וטעה מתוך הרגל ואמר המלך הקדוש, האם עלי לחזור?
תשובה
אינו חוזר בכל התוספות השייכות לעשרת ימי תשובה, שכן דעת הרמ"ע מפאנו ז"ל [אלפסי זוטא ברכות א] שחוזר והביאו הגאון החיד"א ז"ל במחזיק ברכה תקפ"ב, ב.
ופסק כיוון שלדעת התפארת שמואל והגאון הפרי חדש והשיירי כנה"ג והרב מטה יהודה עייאש ז"ל אינו חוזר, לכן לו לחזור, ויצאת ידי חובה.
שאלה - 186368
לעט״ר, אח של בעלי התחתן עם אשה שעברה גיור רפורמי. יש להם 2 ילדים משותפים.כעת הם נפרדו וכבר לא חיים יחד אך לא התגרשו ובקשר רק בעניין הילדים. מותר להזמינו אלינו או עדיף להתרחק
תשובה
זו לא חתונה, זה חיים של הפקר עם גויה, השם יצילנו.
שאלה - 186367
רצינו להודות לרב וכל העוסקים במלאכה, זכינו לקנות את המחזור לכיפור. אין מילים לתאר כמה זה משנה את היום כשמבינים יותר ומרגישים יותר. היו בבה"כ עוד בני תורה עם המחזור. תודה.
תשובה
תבורכו מהשמיים, ויתקבלו כל תפלות ישראל למעלה ברקיע העליון.
שאלה - 186366
לכבוד הרב
איזו תפילה עם כוונות מהלב עם הסידור שלך!! להבין אחרי 50 שנה של תפילות את כל מה שהתפללנו שנים ללא הבנה כמעט!!
המון המון תודה. ובעזה"ש נזכה לסידור של ימי החול ושבת!

תשובה
תבורכו מהשמיים, ויתקבלו התפילות ברצון.
שאלה - 186365
שלום לכבוד הרב מזכה הרבים! האם מותר לחבר עם אזיקונים את הקרשים שמונחים על החלק העליון של השלד של הסוכה לשלד עצמו שעשוי ממתכת? אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך!
תשובה
הלכתית מותר, אך יש מחמירים להניח קורה דקה מסביב ולהדקם יחד. וראוי לעשות זאת.
שאלה - 186364
לאחרונה יש לי כאבי בטן תחתונה ורגלים
בכיפור היה לי כאבים בבטן כיווצים כאלה ואי נוחות
שונאת רופאים ושלא אצטרך אותם ומאמינה שהשם מרפא לכל
אשמח לעצה טובה ולברכת הרב
פיתקא טבא

תשובה
סליחה, ישנם רופאים טובים ונחמדים, העושים מלאכתם נאמנה ובמסירות רבה, מגיעה להם תודה.
שאלה - 186363
שלום לכת"ר, כאן בלונדון, הביאו לנו את המחזור ומאוד נהנינו ממנו, תמשיכו להוציא ספרים ומחזורים כאלה.
תשובה
תבורכו מהשמיים בכפל כפליים, ושיתקבלו התפלות ברחמים וברצון.