שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ד/אדר ב תשע"ט

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 174356
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קו הלכה ספרדי לגבי הרפורמים אין לנו דעה…………

תשובה
זה ברור כשמש בצהריים מעל כל ספק שרק מטומטם או עיוור או חסר יראת השם, מופקר ומתהולל, או מחטיא הרבים יכול להתעלם מ״הפעילות״ המרושעת, החולנית, והחילונית, של
א, הפיכת הלילות המקודשים של חול המועד. לילות החנוכה, ימי החופשים, לערבי בידור, ערבי ליצנות, צחוק וקלות ראש.
ב, פתיחת טלוויזיה ״בהכשר״ על כל גווניה המכוערים. דבר שנאסר על ידי כל גדולי הדור שעבר.
ג, פתיחת אתר הכירויות ללא ביקורת, ללא מחסומים, ללא סינון מקצועי, עם פירסום תמונות נשים, בנות תמימות, בפוזות מזוויעות ונוראיות, והולכתם שולל. האם בכלל יש מי מהרבנים אשר קם ואמר שמתיר לבתו להתפרסם שם??? ואם לא התיר? מדוע שאר בנות ישראל כן יפרסמו? אמור לי ידידי היש הבדל בין דם לדם? האם התורה מתירה זאת?
ד, האדרת אנשי הרחוב, בעלי כישורי ספורט, פעלולים, תעלולים, בעלי שרירים, ושאר מרעין בישין המטמאים את בנות ישראל. ובזה הם ״מקרבים״ את הרחוקים כביכול לדת. הלא חכמינו לימדונו ״אין דבר טהור יוצא מן הטמא״.
ה, פירסומים זולים ומהגרועים ביותר של דוגמנים, דוגמניות, והבטחת הופעת ארבע נשים שחקניות בלילות הקדושים של המועדים וימי החנוכה בהם גברו החשמונאים על היוונים ב״היכלי״ הספורט. הטוטו. השמוטו. האיצטדיונים של הפרעונים והרומאים המשוקצים.
הכל בשביל כסף כסף וכסף. ומוכרים את בני ובנות ישראל בעד רכישת ג׳יפים מפוארים. רכבי פרעה, לוס ואגס, שיקגו ופאריס לתפארת מדינת הרפורמים.

בנות ישראל אינן הפקר. יש לנו אבא בשמיים שהוא יריב את ריבם. תתעוררו טרם יהא מאוחר.

ועוד משפט אחד, בימי הגאונים מרן הרב עובדיה הרב יהודה צדקה והרב בן ציון אבא שאול ז״ל וזיע״א זה לא היה יכול להתרחש.
שאלה - 174321
כבוד מו"ר עט"ר שליט"א,
האם יש מעלה מיוחדת בתרומת זכר למחצית השקל לאתר הקדוש הזה ולהוצאת ספרי מו"ר שליט"א? האם יש בכך משום "הכרת הטוב" או מעלה מיוחדת? נודה לרבנו אם ישיבנו.

תשובה
בודאי שיש בזה מעלה גדולה של זיכוי הרבים מאין כמוהו. כי מכל כנפות העולם פונים לכאן. רבנים גדולים שואבים מהבאר הזאת את המקורות ומוסרים דברי תורה בנושאים שונים. קטנים גם גדולים מחכימים. כולם כאחד שמחים בתורה מדורש ציון. בזכות המתנדבים העושים מלאכתם נאמנה.
שאלה - 174041
לכבוד הרב שלום רב היה לי בעבר הוראת קבע לאירגון הידרדרות וביטלתי אותו והתקשרה אשה שנחדש את ההוראת קבע ואמרתי לה שאני תורם רק למקום שעוסקים בחזרה בתשובה בלבד
תשובה
ישר כוחך, כי כבר גדולי ישראל הורו לא להתחבר עמהם. וזה לשון הבד"ץ שליט"א.
"מן החובה והמצווה להתרחק מאירגון זה וכל אשר לו, לא לתמוך בהם, ולא להפיץ את גליונותיהם, וכן לא לקחת חלק בכינוסיהם, ובכל פעילות אחרת שהם מארגנים, כדי לא להיות בין מחזקי ידיהם של עוברי עבירה ולא לסייע להם".
שאלה - 172583
לשאלת רבים,
לבירורים אודות הספר החדש "פורים בציון" ויתר ספרי מורנו ורבנו שליט"א, ניתן לפנות אך ורק לדוא"ל:
mbzm50227@gmail.com‏

נא לא להפנות לרבנו שליט"א שאלות בענין

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 172555
בסימן טוב ובמזל טוב יהא לנו ולכל ישראל.
משנכנס אדר מרבים בשמחה. עם צאת הספר החדש "פורים בציון" לעט"ר שליט"א. יהי רצון שיזכה להורות לנו הדרך עוד רבות בשנים, ולהוציא לאור עוד ספרים רבים.
חברי המכון.

תשובה
ברגשי תודה עמוקה לאבינו שבשמיים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וזכיתי היום ערב ראש חודש אדר ראשון התשע"ט לברך על המוגמר ולראות במו עיני את הספר הזה אשר הושקעו בו כוחות רבים, ועברתי עד לידתו לעולם מצבים שונים במשך שנתיים תמימות, ומכל צרה הצילני ובספר חיים כתבני, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי. מה אני מה חיי, אשר עשה עמדי חסדים רבים ועצומים כאלה.

כאן ההזדמנות לברך את כל חברי המכון תלמידי חכמים יקרים ונחמדים מזהב ומפז חביבים, יראי שמים מרבים, קדושים וטהורים, אשר השקיעו שעות רבות ויקרות להגיה, לערוך, לתקן, לעזק ולסקל ככל אשר היה לאל ידם, ולהכין את המפתחות, מהמסד ועד הטפחות, למען ירוץ הקורא בו, מתוך אהבה ומסירות אין קץ.

ועל צבאם ידידי אהובי חמדת לבי, חתני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחי שמו לעד אמן, אשר הקדיש ומקדיש ימים ולילות ערבי שבתות ומועדים, להוציא דבר מתוקן, נאה ומסודר מתחת ידו, איישר חיליה לאורייתא, אשר עם כל לימודיו בתורה הקדושה, וישיבתו בבית הדין אשר בירושלים לדון בענינים עמוקים וחשובים, לא חסך כל מאמץ להוציא ספר זה וגם הקודמים אליו בהידור רב ובדייקנות מירבית, ועוד ידו נטויה.
אברכהו אותו ואת עמיתיו כי ירבה השם כוחם, וירחיב את גבולם בחכמה בתורה ביראה בתבונה ובכל מלאכה, ויזכו עוד לחבר חיבורים מחידושיהם כיד השם הטובה עליהם, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, בשלום בהשקט ובבטחה, בהרחבת הדעת מתוך שמחה והשקט.

עוד רגע אדבר ואברך את חתני הגאונים אשר היו לי לעזר רב, את בני היקרים הגאון רבי יחזקאל שליט"א העומד לימיני, ובפרט את מחמד לבי בני הרב הגדול רבי סלמן שליט"א, המוסר נפשו למען בריאותי באופנים שונים מדי שעה בשעה, ומלווני לכל מקום ומקום במסירות נפש. יברכם השם יתברך ותשרה השמחה באהליהם והברכה במעשה ידיהם.
הנני עבד השם עומד היום נכנע ונפעם לגודל חסדו יתברך, יזכני להוציא עוד ועוד ספרים למען תרבה הדעת, החכמה והיראה בישראל עם קדוש.
כה דברי בריה קלה העומד לפני בוראו כתולעת קטנה באדמה.
בן ציון הי"ו בכמוהר"ר סלמן מוצפי ז"ל וזיע"א.
שאלה - 174891
פורים שמח הרב , 1-חבר שנתן לי הלוואה ואני רוצה לתת לו משלוח מנות צנוע , מותר? 2- אני רוצה לעשות סעודת פורים במקום אחד בלי יין ולהמשיך אותה רק עם יין בבית, מותר?
תשובה
א, אם לא היית בשנים קודמות שולח לו, אסור לך לשלוח השנה בגלל ההלוואה זה נראה. ב, עיקר מצות סעודה שיאכל בה בשר מעט וישתה מעט יין, ואין מצווה להפריז בשתיה.
שאלה - 174890
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
איך אפשר להעביר לכם מתנות לאביונים ומחצית השקל?

תשובה
באתר דורש ציון, הכתובת בראש העמוד. העורך.
שאלה - 174889
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשולחן ערוך בסימן תרצ סעיף יד הסתם הוא אין מדקדקין בטעויותיה, אז למה כל הפוסקים פסקו כיש אומריםהרי יש לנו את הכלל הלכה כסתםפורים שמח לרב

תשובה
א, לא כל הפוסקים. ב, מה שאמרו הוא לכתחילה כשבידו לתקן, והשלחן ערוך כתב בדיעבד.
שאלה - 174888
לכבוד הרב שליט"א, איך מרדכי נתן שהמן יספר אותו, הרי הלכה שאסור להסתפר אצל גוי?
תשובה
מחילה מכבודו, לא עיינת בשלחן ערוך יורה דעה סימן קנ"ו, א. שפסק "אין מסתפרים מהגוי אלא במקום שמצויים בני אדם, או אם אותו הגוי מדמה שאותו יהודי הוא אדם חשוב". ומרדכי הלך עם משרתי המלך, והיה משרי הממלכה. ויש עוד טעמים בדבר ועתה אין לי פנאי.
שאלה - 174887
לכבוד הרב שלום, האם ניתן לסמוך בענייני כשרות על דבריו של… תודה רבה.
תשובה
ליצן קטן הוא. בעל אינטרסים. מדבר לטובת מי שמשלם לו.
שאלה - 174886
שלום לרב
היום הרכב שלי לא הניע. לא התעסקתי בעניין כדי לקרוא להתפלל מנחה בזמןהאם מחר אוכל להתעסק טלפונית בתיקונו (הזמנת גרר/ הזמנת מכונאי) אחרי קריאת המגילה ולפני הסעודה

תשובה
בהחלט כן. כי יש בו צורך.
שאלה - 174885
לכבוד הרב , אחותי הביאה לנו "משלוח מנות"מיני עוגיות חלקם חלביות, אני לא בטוח לגבי כשרות התנור שלהם , אם ניפו קמח וכדומה , מה לעשות עם העוגיותפורים שמח לכל אחד מבני ישראל
תשובה
אני חושש מהחלבי יותר מהכל. פן יאכלוהו בשגגה לאחר ארוחה בשרית. גם הבעיה אם נאפו בתנור בשרי.
שאלה - 174884
גבאי בבית הכנסת שיש לימוד ביום פורים שעה לאברכים נזקקים
אם מותר לתת ממתנות לאביונים רק למי שיבוא לילמוד בשעה הזו זה היה סימן שבאמת נזקק וכמובן שמצרף רק אברכים נזקקים

תשובה
נפלא מאוד. תזכו למצוות. תעקוב בסופר מה קורה בקניות.
שאלה - 174883
שלום לכבוד הרב
האם יוצאים ידי חובת משלוח מנות באמצעות רטבים/ממרחים/ריבות/שמנים שונים?האם יש מעלה לשלב משקה ודבר מאכלזוג נשוי - האם די שישלח משלוח מנות יחידפורים שמח

תשובה
רק דברי מאכל. זוג ישלחו לשתי אנשים.
שאלה - 174882
מחר אני מוזמן למשפחה לסעודת פורים אני כבר מעל 3 שנים אוכל בשר ועוף רק …הם אוכלים …מה עליי לעשות מחר האם מותר לי לומר שאני לא אוכל כשרות כזו וכזו?האם יוהרא
תשובה
יש בעיה לעשות בפומבי חומרא. כמה טוב שאדם סועד בביתו
שאלה - 174881
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מתי עדיף לברך שהחיינו על פרי חדש שקניתי. מחר בסעודת פורים או לשמור לשבת? פורים שמח לכבוד הרב ולכל העוסקים במלאכה
תשובה
בסעודה ראשונה של שבת קודש. אשריכם ישראל עם קדוש.
שאלה - 174880
לכבוד הרב שלום רב ופורים שמח.השנה ראש חודש ניסן שיבוא עלינו לטובה יוצא בשבת האם אפשר לומר ברכת האילנות ביום שישי או עדיף לחכות ליום ראשון? תודה ובריאות איתנה יישר כוח
תשובה
בניסן דווקא ולא באדר.
שאלה - 174879
לכבוד הרב שלום רב רק רציתי ליידע את הרב שארגון הרפורמי הופיע עם רקדנים בדינר בצרפת לנשים בלבד בדצמבר 2018 , הרקדנים רקדו והנשים מחאו כפיים ,והרב הרפורמי דאג להתרים מהם כסף.
תשובה
ודיע בבקשה לגדולי הרבנים הספרדים שנפגשים עמהם. כי בקצב הזה לא ישאר לנו יהודי שומר מצוות חס ושלום.
שאלה - 174878
כבוד הרב בתשובה שעניתה שכל יהודי שעושה מעשה טוב מוריד את השפע לעולם אז זה לא מה שאומרים אנשים שצדיק מוריד את השפע נכון? (הכוונה שרק הצדיק מוריד את השפע והוא משפיע עלינו)
תשובה
מדוע רק??? כל יהודי שעושה מצווה לשם שמיים ומכל הלב יש בכוחו לתקן את כל העולם.
שאלה - 174877
שלום לרב פורים שמח.אני אישה האם יכולה לקרא תהילים הלילה לפני חצות תודה
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174876
שלום לכבוד הרב
אדם שמגיע לירושלים ביום חמישי האם מתחייב באיזושהיא מצווה?

תשובה
אם דעתו מראש להשאר בירושלים ביום השישי בשחרית. חייב בכל המצוות.
שאלה - 174875
לכבוד הרב שליטא. בבית יש בת . בהריון נוסף ונאמר לי שבת נוספת . שה' ימחל לי אבל אני בצער כי רציתי מאוד בן…
תשובה
יש בת אחת ששווה כנגד שבעה בנים.
שאלה - 174874
לכבוד הרב: איזה מגילה עדיפה שכתוב המלך בראש כל עמוד או שאין עניין לזה?
תשובה
רבים מהפוסקים כתבו שאין צורך להקפיד בכך.
שאלה - 174873
לכבוד הרב שלום רב
קראתי בספרך פורים לציון שיש עניין לעשות את סעודה קודם חצות היום...אם אני יכול לאכוח תבשיל 1 של בשר ופת לחם קודם חצות ואז המשך סעודה הגדולה לעשות בצהרים?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174872
שלום לכבוד הרב האם מחר יש קריאת מגילה עם הרב בערב במוסיוף? אודה לרב על תשובתו
תשובה
בעזרת השם וישועתו.
שאלה - 174871
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יברכך השם וישמרך!
תלמידים רוצים לשלוח משלוח מנות לרבם . האם חייבים לרשום את השמות של כולם? או אפשר לכתוב מתלמידך ולהכליל את כולם?

תשובה
לכתוב מתלמידך.
שאלה - 174870
לכבוד הרב שלום רב שליט"א
העברנו מתנות לאביונים כרגע .האם זה יגיע ליעדןכמו כן חבר שאל עם יעשה העברה בערב האם זה בסדר?

תשובה
כבר הלוויתי סכום גדול בעבור כולם.
שאלה - 174869
שלום לכבוד הרב
האם יוצאים ידי חובה במשלוח לפני החג? בתור חוזרת בתשובה יש לי כאב עצום על מה שנאמר על הרפורמים. האם זה גם לגבי כולם שם?
תודה פורים שמח

תשובה
כולנו כואבים, הקדוש ברוך הוא בצער גדול, השכינה בוכה, כי מחללים את קדושת בנות ישראל, בפירסום תמונותיהם לכל זב ומצורע, שמורדים בבית הדין שבירושלים, שמאיימים על רבנים צדיקים ורודפים אותם, מתנהגים עם תלמידי חכמים כאחרוני הבריונים, שסוחטים את העניים ומנצלים את הפרוטות המועטות שלהם ונוסעים ברכבים מפוארים.
הכל בניגוד להלכה היהודית. אלה הרפורמים האורגינלים.
שאלה - 174868
כשיש ברית אצל אברך האם להעדיף מוקדם מאד למרות שלא יהיו כמעט משפחה חוץ מהקרובה ביותר וגם לא יהיה מתנות....,והאם אפשר ארוחה חלבית אם עושים בבוקר? תודה רבה!
תשובה
זריזים מקדימים למצוות עדיף מברוב עם הדרת מלך.
שאלה - 174867
לכבוד הרב
תרמנו תרומה זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים דרך האתר לישיבה
מאחלים לכת"ר לעורך ולכל העוסקים במלאכה הקדושה פורים שמח! אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים

תשובה
תזכו למצוות. ואין צורך לכתוב באתר כי מוסרים לי את הרשימה.
שאלה - 174866
לכבוד הרב שלום רב
באיזו דרך אפשר להביא למשלוח מנות עוגיות בצנצנת זכוכית חדשה שלא הטבלתי?
אם אשים את העוגיות בשקית ואציין שהצנצנת לא טבולה זה מספיק?

תשובה
מספיק בהחלט. כי המזון שבתוכה אינו נאסר.
שאלה - 174865
שלום לכבוד הרב
ראש כולל/ישיבה , בייש ומבייש את אבי ללא הפסקה ברבים !
שאלתי האם מותר לי לבטל את ההו"ק לכולל שלו ולהעביר לאחי האברך , ואין כאן איסור של לא תיקום וכו' ! פורים שמח

תשובה
מותר לך.
שאלה - 174864
לכבוד הרב פורים שמח קריאת מגילה לנשים ב9 האם במצב כזה רצוי רק לשתות ולא לאכול לפני?
תשובה
יש עדיפות לשתיה. אך כל כך מאוחר יש לאכול משהו עד 54 גרם.
שאלה - 174863
לכבוד הרב: קניתי מגילת אסתר כולה קלף אבל בצדדים אין מוטות עץ שמחוברים לקלף. יש רק קלף מגולגל. האם כשירה?
תשובה
לך למוכר שיתקין לך מקל עץ.
שאלה - 174862
לכבוד הרב שלום רב
איך עליי ליטול גלולה שנלקחת קבוע במהלך הצום? אני עם שני ילדים קטנים בבית ולא חשה בטוב,באיזה תנאי ניתן להפסיק את התענית? תודה כבוד הרב

תשובה
השאלה אם אינה סובלת דיחוי, ואם יש בכך צורך נחוץ ביותר לקחת. ולא צריכים להפסיק את התענית בנטילת תרופה.
שאלה - 174861
לכבוד הרב
אבא סובל מבעיית נפש קיצונית ונכה רוצה שאשלח לוטו וחישגד (ההרגלה לא בשבת) ואם לא גורם לבעיות קשות עד כדי סכנת חיים (גם שנמצא איתו וגם שלא). יש היתר כלשהו לספרדי?

תשובה
תתחמק ממנו.
שאלה - 174860
לכבוד הרב
ראש חודש ניסן הבעל"ט חל ביום שבת האם מי שצם יקדים הצום ליום חמישיפורים שמח:)

תשובה
כך נכתב בהלכה.
שאלה - 174859
שלום לכבוד הרב וצום קל.
הרב יש לי מבחן מאוד גדול באזרחות ויש לי רק 3 ימים ללמוד אליו והוא קשה וגם מתכונת באנגלית שיש לי גם 3 ימים ללמוד האם אפשר ללמוד בשבת? אני מפחדת לא להצליח.

תשובה
מי ששומר על קדושת השבת מצליח.
שאלה - 174858
לכבוד הרב
1. נתנו לנו חתיכה מהתכריך של אמא ז"ל, מה לעשות עם זה
2. כשאבא/אמא נפטר/ה, האם הבת צריכה ביום השנה לעלות לקבר?
יש הבדל בשנה ראשונה? בשלושים צריכה לעלות?

תשובה
א, אין בכך כלום. ב, נשים אינן צריכות לעלות לקברי נפטרים.
שאלה - 174857
לכבוד הרב
האם הרב בעד טיפול לחרדותהרופא טוען שאין סיבה ליסבולכמו כול דבר אחר הדורש טיפולתודה לרב

תשובה
בהחלט אמר אמת.
שאלה - 174856
כתבו לי "לא לאיים...לא להפלות..." אין בנות ישראל הפקר"??
תשובה
צודק בהחלט, הנושא בטיפול.
שאלה - 174855
שלום לכבוד הרב: הרב כתב שיש איסור יוהרא ואיסור לא תתגודדו להניח תפילין במנחה ביום חול רגיל. שאלתי האם יש את אותו איסור במנחה של יום תענית?
תשובה
בהחלט כן. ויש ליזהר בזה.
שאלה - 174854
לכבוד הרב
סובל מכאבי ראש היום תענית אסתר, האם לקחת אקמול ללא מים זה חלק ללא פקפוק ונחשב כאילו צמתי לחלוטין ?
תודה

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 174853
שלום לכבוד הרב שליט"א,
אצלנו במשפחה נהוג שכאשר מכינים בצק ללחם בבית מסוים אסור להעבירו לבית אחר ולהכין/לאפות אותו שם. האם זה נכון?

תשובה
דמיון מוחלט.
שאלה - 174852
שלום לכבוד הרב
בית הכנסת שלנו נוהגים להניח תפילין היום במנחה ולהישאר איתם עד סיום המגילה. האם אין בעייה להישאר עם תפילין אחרי השקיעה?

תשובה
כיוון ששקעה החמה צריכים לחולצם.
שאלה - 174851
לכבוד הרב: מחילה מראש אך תורה היא וללמוד... הרב רצאבי כותב שמנהג התימנים להניח תפילין במנחה בימי תענית מה יעשה ספרדי שמגיע למניין כזה?
תשובה
אני מכיר הרבה תימנים גזעיים שלא מניחים במנחה.
שאלה - 174850
לכבוד הרב
חודש ניסן הבעל"ט נופל ביום שבת האם מי שצם יקדים הצום ליום חמישיפורים שמח:)

תשובה
בהחלט ביום חמישי.
שאלה - 174849
שלום כבוד הרב אישה שצמה היום ,האם עדיף לא לאכול לפני הקריאה וללכת לקריאת מגילה מיד אחרי הצום ,או לאכול פירות לפני קריאת מגילה שקטה ב-21:00 ?
תשובה
בהחלט עדיף מיד ותקח בקבוק שתיה ולפני המגילה תשתה מעט.
שאלה - 174848
לכבוד הרב
העברתי היום לחשבון הישיבה זכר למחצית השקל ו-50 שקלים מתנות לאביונים וממנה אותך להיות בעזרת ה' השליח
תודה רבה ופורים שמח 🙂

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 174847
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עכשיו ראיתי כתוב אצלי בשם הרב שמי שיוכל לתת מתנות לאביונים כמנין 'פזר פרוטה' (כ-30 שח) הוא מעולה שבמעולים מה ענינו וכמה הוא השנה

תשובה
30 שקלים כנזכר בפורים בציון.
שאלה - 174846
קנינו מוצרים למשלוח מנות, בטעות אמרנו בפה זה ל"פלוני" הת"ח. האם המשלוחים הפכו להיות שייכים לו מדין נדר וצריך לקנות משלוח אחר? קראתי שצריך להיזהר בזה רק אחרי שזה קרה.
תשובה
אין בזה כל חשש.
שאלה - 174845
שלום לכבוד הרב. האם מותר לקנות לאשה שהיא בתוך 12 חודש אבל על אביה תכשיט לכבוד חג הפסח הקרוב? תודה רבה לרב
תשובה
מתנות אסורות למשך יב חודש.
שאלה - 174844
לכבוד עטרת ראשנו קצרה היריעה מלהודות לך על כל מה שאתה עושה בשבילנו אנחנו אוהבים אתכם תזכה לשנים טובות אתה וכל הצוות היקר זכות מרדכי ואסתר תעמוד לכם א אילת
תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 174843
לכבוד הרב
אם אסתר הייתה אשתו של מרדכי איך הוא שלח אותה לאחשורוש כמו שרש"י כותב שעכשיו אני

תשובה
חבל שכתבת גליון אישום מפורט על גדולי האומה קודם ששאלת. והוצרכתי למחקו.
בזוהר הקדוש כי תצא כתב שחלילה שאסתר עצמה הלכה. אלא שלחה שידה!!! במקומה.
שאלה - 174842
שלום לכבוד הרבהאם יש בעיה הלכתית להתגורר בבית שיש בו כלב נחייהתודה רבה על הכל.
תשובה
אין כל בעיה.
שאלה - 174841
לכבוד הרב שליט"א
מחר (פורים דפרזות) קמים מהשבעה, האם הבת של הנפטרת יכולה כבר הערב לקרוא תהילים?

תשובה
רק מחר כשקמים.
שאלה - 174840
לכבוד הרב שלום רב , ביתי בת 14.5 לוקחת בערב 2 כדורים פסיכיאטריים , שואלת אם היא חייבת להמשיך את הצום. היא אומרת שקשה מאוד הצום. מה לעשות ? תודה
תשובה
מותר לה לאכול.
שאלה - 174839
לכבוד הרב שליט"א האם אפשר להתפלל מנחה גדולה היום וליתן אז מעות זכר למחצית השקל?
תשובה
בהחלט כן. רק חבל להפסיד ברכת כהנים. כי רק סמוך לשקיעה אפשר.
שאלה - 174838
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברנו בהעברה בנקאית זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים.
ממנים את הרב לתת כטוב בעיניךתודה וישר כח לכל התומכים והמסייעים

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 174837
לכבוד הרב מוצפי:
מה ההלכה אומרת לגבי הנחת תפילין במנחה ביום תענית?

תשובה
עיין בסמוך.
שאלה - 174836
לכבוד הרב שלום רב
א.מחצית השקל כמה זה בכסף טהור ב.האם צריך סכום זה לכל אחד מבני הבית ג.באם לא אז אם בשנים קודמות נתתי עבור כל אחד האם זה נכלל בגדר נדר וצריך להמשיך כך לכל השנים

תשובה
שוויו 20 שקלים, ועיין פורים בציון. בעיקרון מועיל שראש המשפחה יתן עבור כולם וכן מנהג ירושלים, מי שיש ביכולתו נותן עבור כל אחד מבני הבית אך יאמר שעושה כן בלי נדר. לא אמר ורוצה להפסיק יעשה התרה בפני שלשה.
שאלה - 174835
לכבוד הרב שלום רב
מה ההלכה אומרת לגבי הנחת תפילין לא במנחה ביום תענית האם יש איסור לא תתגודעם חלק מניחים וחלק לא כאשר יש מנהג כן להניח בבית הכנסת?

תשובה
איסור יוהרא חמור מאוד וחייב עליו נידוי בר מינן, ולכן לא מניחים.
שאלה - 174834
לכבוד הרב: אני גבאי בית הכנסת מקבלים עלונים של ארגון הידרדרות. האם אני יכול לזרוק אותם ישירות לפח. ולא לחלקם למתפללים
תשובה
מה התעוררת עתה? כתבנו לפניך פסק דין מבית הדין של ירושלים המורה לא להפיץ את העלונים, ולא לקרוא בהם. וזאת לאחר שחקר ודרש, והבריונים השתוללו בגסות רוח ובאיומים. פושעים גמורים.
שאלה - 174833
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב אם אספתי סכום כסף של צדקה ומעשרות שנתתי כל יום ואני רוצה להעביר אותו לניזקקים האם אני יכולה לעשות העברה בנקאית במקום הכסף שאצלי ולקחת את (העודפים)?

תשובה
אספתי לדוגמא 184 שקלים, אני מעביר 200 דרך הבנק, ומותר לי להשתמש במה שאצלי.
שאלה - 174832
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לעשן בצום סיגריה אלקטרונית בטעמים (כמו נרגילה) והאם צריך לנוזל הכשר בגלל הטעם שבו?
תשובה
אשרי מי שנמנע מכך לחלוטין.
שאלה - 174831
שלום לכבוד הרב
האם ילד צריך להביא מתנות לאביונים ? ומאיזה גיל?

תשובה
מבן 13 ומעלה לפי יכולתו.
שאלה - 174830
לכבוד הרב אם יש לאדם מחלות נפש חרדות דמיונות האם למוד התורה יכול להוציא אותם ממנו לגמרי? ואם כן מה ללמוד גמרא,הלכה וכו וגם איך צריך ללמוד כדי שזה ירפא את האדם במהרה?תודה רבה
תשובה
התורה מצווה עליו לגשת לרופא מומחה וליטול תרופות.
שאלה - 174829
לכבוד הרב שליט"א העברתי כסף מתנות לאביונים ממנה אותך שליח לתת ביום י"ד ל2 אביונים כשרים.
היום הזמן דחוק האם במידה ואטבול בשעה 13:00 בערך זה יחשב לי כמו לפני מנחה ?

תשובה
א, תזכה למצוות. ב, מצויין.
שאלה - 174828
שלום לכבוד הרב האם ספרדיה יכולה לברך ברכת שהחיינו על המגילה
תודה כבוד הרב

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174827
לכבוד הרב שלום רב אם אפשר בבקשה לכתוב לנו איך ההנהגה בפורים לגבי התחפושות והסעודה מתי זמנה והילדים ובכלל על הסור מרע ועשה טוב בפורים כדי שלא נכשל ח"ו עקב הרחוב הפרוץ
תשובה
מעולם לא נהגנו להתחפש, מנהג זה הועתק מאירופה. סעודה קודם חצות היום כדי שהאור העצום המתגלה בקריאת המגילה יישאר כל היום כולו.
שאלה - 174826
לכבוד הרב
תבורך המון בריאות אני גרה במרכז האם מותר לי יום שישי ללכת למירון זה שושן פורים תודה

תשובה
ביום שישי אין לצאת לדרכים לכתחילה.
שאלה - 174825
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה שיש לה מכשיר שמיעה קוכליארי (שבלול) בשתי האוזניים כיצד תנהג בקריאת המגילה ? יודעת לקרוא אבל אינה בקיאה בדיקדוקי המגילה וכ'ו.

תשובה
תשמע מהחזן.
שאלה - 174824
לכבוד הרב
אם אני מקנה את הכסף לעניים אעפ שאני לא נותן בפועל לעני לפי הסדר שהרב כתב על פי הסוד מגילה משלוח מתנות סעודה האם מועיל?

תשובה
מועיל, ואפשר לשלוח עכשיו ויתנו בו ביום.
שאלה - 174823
לכבוד הרב: האם יש עניין למי שיכול לקרוא את המגילה דווקא בצום. או שאפשר לאכול דברים קלים לכתחילה
תשובה
חסידים ואנשי מעשה לא היו טועמים כלום רק אחרי קריאת המגילה.
שאלה - 174822
לכבוד הרב
מרבים להתדפק על דלתינו אנשים המבקשים צדקה, וכן ניגשים אלינו ברחוב / ביציאתנו מהסופר. אני לא נותן, ואף מבקש מאשתי לא לפתוח להם את הדלת ולהתעלם מהם. האם נוהג נכון?

תשובה
לצערינו בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא, ומינים ממינים שונים מתחפשים לקבצנים, ואין לתת להם.
שאלה - 174821
לכבוד הרב: אתמול בבוקר נפטר אבינו קברנו אותו בשעה 22:00 בלילה. שאלתי פורים בפתח האם ממשיכים לשבת שבעה האם קמים. אם הרב יכול לכתוב לנו את הלכות דיני האבלות שעלינו לנהוג
תשובה
כל ההלכות נוהגות, חוץ מישיבה על הקרקע מכניסת פורים עד יציאתו, כמו בשבת.
שאלה - 174820
"שהכסף יותר יוסף בסך הכל כפי שויו" (פורים בציון דף קסו טו)מה הכונה? מה שכתב הרב שיש ענין ל15 אוכלים בסעודה עם אני עושה 15 מני סלט תופס? והאם חייב לאכול אותם או רק שיהיו על שלחן
תשובה
מתכווין לשאר השנים כשערך המתכת מתייקר יוסיף בהתאם.
סלט וזיתים וקינוחים ופירות נחשבים ואין חייב לאכול הכל.
שאלה - 174819
היום תפילת מנחה בשעה חמש אחר כך הלכות, ערבית ומגילה, הבנתי שיש ללבוש בגדי שבת בערבית. האם אני יכול ללבוש בגדי שבת כבר שאני יוצא מהבית לתפילת מנחה כיון שהבית כנסת לא ליד הבית
תשובה
בגדי שבת קודם תפילת מנחה, אשריכם עם סגולה.
שאלה - 174818
לכבוד הרב
אם אסתר הייתה אשתו של מרדכי היהודי??...

תשובה
כך נזכר בתלמוד, מסכת מגילה י״ג, ב.
שאלה - 174817
לכבוד הרב שלום האם מותר לאכול קודם המגילה במקום שיש שומר שוודאי יזכיר שיקרא כגון שהאוכל בעל קורא או שמתפלל במנין יותר מאוחר כמו לענין ק"ש שאם יש שומר מותר לאכול תודה על הכל
תשובה
לא מועיל שומר. כמו שאסור לאכול כשהגיע זמן קריאת שמע של שחרית. וערבית.
שאלה - 174816
לכבוד הרב שלום רב
מחר בערב בלי נדר אני הולכת לקרוא מגילה מאוחר ז"א אחרי שמונה בערב הווי אומר שלא אוכל לאכול יותר מכביצה עד אחרי שאחזור מהקריאה? תודה

תשובה
הבנת נכון. ואם הנך רעב תלך לבית הכנסת שם קוראים מיד בזמן.
שאלה - 174815
לכבוד הרב אני אבל על אבא ורציתי לדעת אם צלילים אלקטרונים וכול מיני משנה צלילים נחשבים כשיר או ככלי נגינה
תשובה
כל ניגון המשמח אסור.
שאלה - 174814
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברצוני לקיים עצת הרב, לסעוד סעודת פורים מוקדם בבוקר, ולישון על מנת לקיים עד דלא ידע. המשפחה סועדת בצהריים. האם אפשר לצאת י"ח בבוקר בארוחה צנועה?

תשובה
בהחלט כן, אך תאכל חתיכת בשר לצאת ידי חובה.
שאלה - 174813
לכבוד הרה"ג שליט"א
כולם נהיו מקובלים כל אחד מדבר על טבילות במקווה כוונות,ייחודים,שמות קדושים,מה זה ??בבקשה תאיר עיניי לתמידכמה לטבול בימי חול וכמה בערב שבת ?

תשובה
ישראל קדושים ורוצים להתקרב לאבינו שבשמים, מנהג טוב לטבול כל יום במקווה 16 טבילות שהם כמנים מקוה וכמנין כעס במספר קטן. ויש נוהגים להוסיף עוד 7 כנגד שם אנא בכח.
בערב שבת קודש מוסיפים עוד 5 טבילות כפי שכתה הרב בן איש ז"ל. לא מכוונים כלום, וכל זה להידור, ומספיק טבילה אחת.
שאלה - 174812
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברתי כסף לזכר למחצית השקל ומתנות לאבינים עבורי ועבור ילדי

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 174811
שלום לכבוד הרב למה אין עלון של הרב לכבוד שבת? כמו כן משפחה חילונית שלי במקום לקרוא ישראל היום וידעות בשבת קודש מבקשים ממני הדרדרות אני אישית לא קורא לתת להם?
תשובה
אמור לי ידידי מדוע צריך עלון??? אנחנו עם הספר, יש כל כך הרבה מפרשים ומדרשים על פרשת השבוע בלי די, קח לך ספר דורש ציון ותהנה.
שאלה - 174810
שלום לכבוד הרב העברתי עכשיו זכר למחצית השקל עבור משפחתי לחשבון ישיבת בני ציון. יתעדכן רק מחר אחרי 12 בלילה בבנק אצלכם. האם יחשב לנו למחר לפני מנחה?
תשובה
בלי נדר מחר אני נותן עבור כולכם. במנחה של התענית.
שאלה - 174809
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני סובל מהפרעת קשב וריכוז אם אני צם קשה לי מאד ללמוד מה גם שאני קורא את המגילה. מה עלי לעשות?

תשובה
תהיה רגוע, תשב במנוחה ותקרא מדרש רבה אסתר ותהנה מהעולם אשר השם יתברך ברא.
שאלה - 174808
משפחה חרדית מעל 10 נפשות כ"י. מצב כלכלי דחוק מאוד. האם מותר כששואלים אותי אם אני מכירה משפחה שאפשר להביא להם מתנות לאביונים. לענות בחיוב ולהשתמש בזה לצורכי הפורים שלנו?
תשובה
בהחלט כן נכון.
שאלה - 174807
לכבוד הרב מה זה זרעונים ? גרעינים, קטניות ?
הרב חידא כותב ״לבסומי ולא להשתכר״ והלא רשי בגמ׳ מפרש שזה להשתכר אפשר לתת זכר למחצית השקל לעניים ?

תשובה
זרעונים שם כולל לכל סוגי הקטניות והגרעינים. ב, אין בכך בעיה, כי כל אחד מפרש אחרת, והוא עוד ברשונים, וכך גם סובר הרמב"ם ז"ל, גם אפשר להסביר את דברי רש"י ז"ל להשתכר היינו שיושפע קצת מהשתיה.
ג, ניתן לתת זכר למחצית השקל לכל מטרת צדקה טהורה ואמיתית.
שאלה - 174806
לכבוד הרב שלום רב
בנותי בגילאי 12.13 בקשו שאעיר אותן לפני עלות השחר לשתות משהו חם האם זה נחשב תנאי?

תשובה
אפשר בהחלט, כי התכוונת להתעורר בשביל לטעום.
שאלה - 174805
לעורך הנכבדמציע לשלוח את התרנגול לכל מי שטורד את שלוותו של רבנו מאור עינינו. נראה אותם מולופורים שמח לרב ולכל הצוות
תשובה
מעלת התרנגול כבודו במקומו מונח. העורך.
שאלה - 174804
הרב, מה עם התרנגול? שמענו שחזר מהשליחות והתגייס נגד הרפורמים, המליץ לזעוק להשם בתלת שעי קמייתא וכו'.
גם שאל מדוע הלך זרזי'ר אצל עורב? ותירץ כי זבח וצל-מונע, דהיינו גי'פ

תשובה
חמש םירופ.
שאלה - 174803
לרב היקר
לא הספקתי להעביר אליכם מתנות לאביונים ומחצית השקל עדיין
אם מחר בבוקר יום התענית אעשה העברה בנקאית זה בסדר או מאוחר מדי?
תודה רבה!

תשובה
אני אישית מלווה עבורכם את הסכום ואתננו מחר ביום התענית בלי נדר.
שאלה - 174802
שלום לכבוד הרב
נשואים עוד מעט 3 שנים האשה בקושי אוכלת תמיד חלשה לא מתפקדת בבית. מהחודש הראשון בעיות בשלום בית כמה תפילות רבנים אנשי מקצוע כלום לא עוזר אין ברכה בכלום עצת הרב

תשובה
לא נורא, הכל עובר בחיים. חזק ואמץ.
שאלה - 174801
לכבוד מו''ר
העברתי מעות למתנות לאביונים,אני ממנה את כבוד מורנו הרב לחלק את המתנות לאביונים ביום יד באדר תודה רבה, אורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים ופורים שמח לכבוד הרב,

תשובה
ישר כוחך, קיבלתי מסירת המודעה.
שאלה - 174800
לכבוד הרב שלום
ישלי בבית קופת צדקה של ישיבה קדושה האם אני יכול לשים שם 20 שח של מחצית השקל עכשיו אך את כל הכסף של הקופת צדקה אני יביא להם רק עוד מספר חדשים ? תודה לכבוד הרב על הכול

תשובה
תן אותו כבר היום. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה.
שאלה - 174799
לכבוד הרב
אבי נפטר ב-ל׳ אדר ב׳ התשע״ט השנה. שאלתי היא: מתי ואיך עלינו לנהוג באזכרת ה-30 כמוכן מתי עושים את גילוי המצבה. איך עלינו לנהוג בעניין עליה לבית העלמין במהלך השנה.

תשובה
האשכנזים נוהגים לעשות "גילוי מציבה". אך הספרדים מתחילים בבנייתה ביום השביעי ומסיימים תוך ימים אחדים.
שאלה - 174798
לכבוד הרב
האם מותר לתת זכר למחצית השקל ביום פורים עצמו [יום חמישי] לבית הכנסת ?

תשובה
לכתחילה מחר יום רביעי י"ג באדר קודם תפלת מנחה שבתענית, גם צריכים לתתו קודם קריאת המגילה ויש טעם על פי הסוד.
שאלה - 174797
לכבוד הרב מוצפי
אמר באחד השיעורים האחרונים לבטל הוראות קבע לארגון הידברות וקורא לארגון הזה הידרדרות היום אני רואה כי גם הרב כותב כך באתר. האם לבטל ללא חשש?

תשובה
בריונים מאיימים על רבנים. פושעים סוחטים עניים ונוסעים בג׳יפים. אין להבדיל בין דם לדם.
שאלה - 174796
לכבוד הרב: אני נוהג כמנהג הסבא ואבא שלי לברך על כל ארבעת הכוסות בליל הסדר
האם יש בעייה הלכתית כאשר אני הולך כמנהג אבותיי

תשובה
חשש ברכה לבטלה.
שאלה - 174795
לכבוד הרב: אנו עדת תימן לא נהגנו לתת זכר למחצית השקל. האם בכל זאת יש לתת בימינו
תשובה
לדעת הרמב״ם ז״ל יש לתת שיעור שווי 9גרם כסף שהוא נכון להיום 20 שקלים.
שאלה - 174794
לכבוד הרב: מי שלא התנה האם שקם ילפני עלות השחר יכול לאכול ולשתות. והאם יש חיוב להתנות?
תשובה
כשהולך הלילה לישן עליו לעשות תנאי שאימתי שירצה יאכל וישתה קודם עלות השחר.
שאלה - 174793
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אשה שחלמה על שיניים במקום התענות היא יכולה לפדות בכסף?ומה צריך לעשות?תודה
תשובה
ללכת לרופא שיניים לבדיקה עונתית.
שאלה - 174792
לכבוד הרב,
מהו המשמעותעל פי תורה של הרגשת הקש קל על הגוף כמו היד או הכתף בסוף השינה בחלום שמעורר אותי?

תשובה
כנראה שעברת את המכסה של זמן השינה ועליך לחשב מסלול מחדש.
שאלה - 174791
שלום לכבוד הרב
שלום רב האם יש בעיה בהלכה שיהיו כלוב של תוכים בבית או בחצר חוץ מזה שזה חיה טמאה?

תשובה
אין בזה בעיה. עיין אגרות משה.
שאלה - 174790
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אחרי תענית אסתר מותר לאשה לאכול לפני ששומעת מגילה?
תשובה
מזון עד 54 גרם. שתיה חפשי.
שאלה - 174789
לכבוד הרב א.מותר לאישה להביא את המשלוח מנות לעבודה בתענית אסתר כי אחרי זה בפורים יש חופש ולא מתראים ? ב.בנוגע ל ז'באדר נוגע גם לאישה שלא יודעים פטירתה והולדתה כלולה במשה ?
תשובה
א. בתנאי שלא ייכשלו בטעימה ביום התענית. ב, בהחלט כן.
שאלה - 174788
שלום רב כבוד הרב! כבוד הרב כמה פעמים בשנה אתה ממליץ לגבר שגר במרכז הארץ ללכת להתפלל בכותל?
תשובה
פעם בחודש.
שאלה - 174787
שותה כדורים לטיפול פוריות,הרופא אוסר להמנע משתיה, ואוכל- רק מה שהכרחי.מרגישה נקיפות מצפון לא להתענות, אך רוצה לסייע להצלחת הטיפול ב"ה ולא לסכן עצמי ח"ו. אשמח לעצה מהרב
תשובה
לפעול לפי הוראות הרופא.
שאלה - 174786
לכבוד הרב שלום רב
העברתי לישיבה דרך האתר גם למחצית השקל וגם למתנות עניים.כתבתי כמה לכל דבר בהערות.
מתחזקת ומודה לבורא עולם שזיכה אותי להכיר אותך והאתר

תשובה
תבורכו מן השמים.
שאלה - 174785
לכבוד הרב
עוגת גבינה שלא על בסיס גבינה קורנפלור סוכר וביצים (ללא קמח בכלל), מותר לאכול בזמן סעודה, ואם כן אין צורך לברך עליה בזמן הסעודה?

תשובה
ברכתה שהכל. ובסעודה אם באה בתור הנאה מברכים. אך אם באה כדי להעביר טעם האוכל לא יברך ולכן יניח לאחר ברכת המזון.
שאלה - 174784
שלום לכבוד הרב
מי שלא שמע פרשת זכור בשבת, יכול באמצע השבוע לפתוח ההיכל שיקראו לו מהספר תורה וייצא ידי חובה? (במקום לחכות עד פרשת כי תצא)
פורים שמח!

תשובה
ומדוע ולמה לא קראת התשובות? כתבנו לך ביום פורים תשמע קריאת "ויבא עמלק" ותכווין לצאת ידי חובה "זכור".
לא לאיים על גדולי ישראל, לא להפלות בין דם לדם. בנות ישראל אינן הפקר.
שאלה - 174783
שאלו האם למחות ברב שמזמין אליו את... תלמיד משם טען שדברי הרב רק "משנת חסידים"
תשובה
הנה לך הוכחה שהם רפורמים, ואלה הגלגולים שלהם, זה מה שעשו המשכילים לפני 200 שנה וקלקלו את רוב עם ישראל. ואנחנו עד היום סובלים משחור אדום וגם צהוב. תתעורר פן יהיה מאוחר.
לנסוע בג'יפים ולעשוק עניים, לשקר על רבנים, לערוך ערבי בידור, לפרסם תמונות של בנות ישראל כפרוצים שבאומות, לאיים על גדולי ישראל, לחלל חול המועד וימי חנוכה, ללכת ל"היכל" הטמאה טוטו, משנת חסידים ינקום מהם ומעוזריהם.
שאלה - 174782
שלום לכבוד הרב
ילמדנו רבינו
האם לפי הספר "אורח צדיקים" יש לעשות בערב שבת 23 טבילות לפי החישוב :16 טבילות + 7 טבילות כנגד אנא בכח ?
בברכה והצלחה ובשורות טובות

תשובה
יפה מאוד, איש חיל אתה.
לא נוסע בג'יפים על חשבון המסכנים, לא מפלה בין דם לדם. לא מזלזל בבנות ישראל, לא מאיים על גדולי הדור, לא מרמה את חכמי הדור ואת רבותיו. לא עורך חינגות ואירועי בידור זולים, לא מצחיק נשים נשואות, מעריץ אנשים כמוך.
שאלה - 174781
באמירת חצי פסוק בספר ישעיה ולא מן הכתובים.
בק"ש על המיטה, האם יתכן (שמורחו') [מהרח"ו] הביא רק בלשון קיצור , רק חצי הפסוק "נפשי אויתך...כי כאשר משפטך"למה לא אומרים את כל הפסוק?

תשובה
ידידי, יש סוד עמוק בפסוק זה, ישעיה פרק כו, ט.
נַפְשִׁ֤י אִוִּיתִ֙יךָ֙ בַּלַּ֔יְלָה אַף־רוּחִ֥י בְקִרְבִּ֖י אֲשַֽׁחֲרֶ֑ךָּ . והוא מסיים באתנח. וכן פסוק כי אתה השם מחסי. וכבר כתב על כך בשו"ת רב פעלים שכיוון ויש אתנח מותר להפסיק שם.
שאלה - 174780
בס"ד,שלום לכבוד הרב,
האם מותר לי לתת לבחורה אותה אני פוגש במסגרת שידוך משלוח מנות בפוריםאנחנו מתכננים בע"ה לסגור וורט בשבוע שאחרי פורים.
תודה

תשובה
חס ושלום, מה בוער לך? אברך אותך שגם בעוד 50 שנה תכבד אותה ותעריץ אותה ותקנה לה תכשיטים יקרים, אך לא עתה, המתן לחופה בשעה טובה.
שאלה - 174779
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כולל אצלי בעיר נמצא בקשיים גדולים.
האם אפשר להעביר אליו את המעשרות שלי?

תשובה
והוא מנוהל באופן מסודר? וכל ה"אברכים" לומדים בשקידה?
שאלה - 174778
לכבוד הרב
אני גבאי בית כנסת. אחד המתפללים (אינו חש בטוב) [חש שלא בטוב] ולא יכול להגיע לקריאה. האם במידה ונצליח להעביר לו שידור באינטרנט הוא יכול לצאת ידי חובה?

תשובה
לא מועיל אלא ילך החזן לביתו ויקרא בפניו את המגילה.
שאלה - 174777
שלום לכבוד הרבאני גר בבית פרטי עם חצר מתכונן לבנות יח דיור לשם כך התחלתי להעביר עצים ( 3 מ 5 אחות של כלתי ביקרה רבנית בי-ם והרבניתאמרה לעצומבלי ולהכירמה אומר הרב
תשובה
לצורך בניה מותר, אלא שהעוקר יהיה גוי.
שאלה - 174776
לכבוד הרב שלום רב
טעמתי מעט מאוד דג אחכ שתתי מיץ ואכלתי מרק ירקות עם שקדי מרק ומעט קוסקוס ורק אז טעמתי עוף עם מזלג נקי
האם נהגתי נכון?

תשובה
ממך ילמדו וכן יעשו. ולא לשכוח לרחוץ הידים ביניהם.
שאלה - 174775
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, האם בפורים מותר לשתות שיכר אחר חוץ מיין ?
תשובה
אסור להשתכר, כי בימינו הגופות חלשות והנזקים רבים השם יצילנו.
שאלה - 174774
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מגילה שיש בראשה עמוד ריק אך חסר 2.5 סנטימטר כדי שיכסה את כולה גם לאחר שנגללה צמוד היטב כשרה לכתחילה? יש צורך להוסיף עוד קלף (ע"י תפירה) שיכסה את כולה?
תשובה
הוספה שתכסה את כולה.
שאלה - 174773
לכבוד הרב מוצפי שליט"א חולה נפש שהמטופל הכדורים פסיכיאטריים שהתאבד אבל ידע את חומרת כמאבד עצמו לדעת מה דינו?
תשובה
חולה אין לו דין מתאבד כלל.
שאלה - 174772
לכבוד הרב
אם חילוני מוזג יין האם אפשר לומר שרוב החילוניים, בעיקר הספרדים, לא יחללו שבת ליד רב גדול ולכן אינם נחשבים למחללים שבת בפרסהיא ונלך אחר הרוב ולכן היין לא נאסר?

תשובה
בכל דבר שהוא מדאורייתא נלך לחומרא. וגם ההולכים לקולא הוא אינו לכתחילה.
שאלה - 174771
לכבוד הרב,
סכין בשרית עם מעט שאריות של רוטב בשרי ופרורי בשר,
השתמשו בה (בטעות) לחיתוך לחמניה והניחו בתוכה דגים.
האם מותר באכילה ?
בברכה רבה.

תשובה
אם אפשר לחתוך בסכין נקיה את מקום החיתוך פתרת את הבעיה.
שאלה - 174770
לכבוד הרב שליט"א, אני ספרדי, מה הנוסח הנכון לספרדים של הפיוט- חג פורים חג פורים חג גדול לילדים, או חג פורים חג פורים חג גדול ליהודים?
תשובה
בנות ישראל אינן הפקר. בריונים מאיימים על רבנים, פושעים סוחטים את העניים ונוסעים על חשבונם במכוניות פאר. מפלים בין דם בנות ישראל לבין דם בנות הרבנים. והרשימה עוד ארוכה כאורך הגלות.
שאלה - 174769
לכבוד הרב
כלי שמחזיק בתוכו את המשלוח מנות. צריך טבילה?

תשובה
אם עשוי מתכת צריך טבילה.
שאלה - 174768
שלום לכבוד הרב
ידוע שזמני היום בלוחות אינן מדויקות בנחרצות, ולכן שאלתי האם עדיף להתפלל ביחיד לפני סוף זמן תפילה או בציבור בעיכוב של עד 10 דקות
כמובן בדיעבד

תשובה
אל תהיה בטוח, ולא כדאי להתחכם.
שאלה - 174767
לכבוד הרב שלום רב, האם טורח ציבור בבית הכנסת נקרא גם כשלכל הציבור לא מפריע (העיקוב) העיכוב פרט לאדם אחד ? (שואל בכדי לדעת את גדר ההלכה, למעשה האנשים בבית כנסת אטומים)
תשובה
העיכוב באופן כללי נקרא טורח ציבור.
שאלה - 174766
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
רציתי להודות לרב על כל השיעורים והחיזוקים ודרך האמת שרבינו הולך בה
אני צריך לקרוא מגילה לאימי בביתה לברך בישיבה או לעמוד ולברך ?

תשובה
מברך בישיבה, רק בציבור יש לעמוד.
שאלה - 174765
שלום לכבוד הרב
בהעברת מתנות לאביונים לישיבה היום,צריך ממש לוודא שיעבירו ביום שאני חוגג פורים?
האם צריך לומר שאני מזכה להם את הכסך רק ביום פורים או עצם זה שנתתי היום מוכיח?

תשובה
איך שתתן לא משנה, מחלקים גם ביום י"ד לאנשי י"ד, וגם ביום ט"ו לאנשי ט"ו.
שאלה - 174764
לכבוד הרב
יש בחורה שתמיד נוהגת "להחמיא " לישאני לא עובדת ומיסתדרתשהילדהשלי מיצתינת ועוד שיש לי מספר ילדים ..אני לא בקשר איתה וזה מגיעתמיד כי הילדים ביחד בגןעצתך הרב .

תשובה
לא להגיב לה.
שאלה - 174763
מגילה בלילה בסיום התענית
האם יש עניין לקורא המגילה לא לשתות אפילו מעט מים לפני קריאת המגילה ולקרוא בצום או שניתן לכתחילה לשתות לפני הקריאה (בסיום הצום כמובן) ללא חשש
תודה

תשובה
אשריך וטוב לך אם תוכל להתגבר.
שאלה - 174762
לכבוד הרב פורים שמח, (לא לפרסום) רווקה בעלת תשובה בת 33.5. הוצע אלמן חרדי מבית אברך עם שמונה ילדים. לבחורה לא מפריע.נשמעו קולות התנגדות מצד מכריה. שואלת האם לגשת לשידוך?
תשובה
בחור טוב תחטוף אותו, אם אני לי מי לי, וכי המשפחה דאגו לה???
שאלה - 174761
לכבוד הרב..אם חיממתי במנגל פיתות ורוב הפעמים צולים בו בשר ללא חמץ האם הרשת צריכה ליבון או לא?
תשובה
בודאי ליבון מוחלט.
שאלה - 174760
שלום לכבוד הרב. העברנו סכום צנוע באשראי לישיבה למטרת מתנות לאביונים האם צריך לומר משהו בפה לגבי זה? תודה רבה לרב על הכל
תשובה
תאמר הכסף ששלחתי יהיה עבור מתנות לאביונים. ותתברך בכל הברכות. ולא יתקרבו אליך הרפורמים.
שאלה - 174759
לכבוד הרב שליט"א אחר דרישת החיים והשלום!
בגמ' מגילה מובא שחכמים קראו המגילה ביד'ובטו' משום הספק, ומדוע לא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא ויקראו בזמן רוב העולם שהוא יד'?

תשובה
ידידי היקר, בקיום מצוות לא אומרים יקוב הדין את ההר, אלא משתדלים לעשות את המכסימום.
שאלה - 174758
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב אם יש תרופה שלוקחים אותה קבוע כל החיים וזה לא לרפואה זה מונע שלא יהיה סכנה לאדם אם לא יהיה מספיק את זה בגוף מותר לקחת אותה בשבת?

תשובה
מותר לכתחילה.
שאלה - 174757
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מדברי כבודו הבנתי שזכר למחצית השקל בסכום מלא נותן רק ראש הבית ולשאר בני הבית חצי שקל ושכך נהגו בני ספרד. האם נכון הדבר?
תשובה
נכון, כי כך כתוב בתפילה בעד חוב אשתי ובני.
לא מתקרבים לרפורמים המושחתים.
שאלה - 174756
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לחזק את הרב נגד הרפורמים, אני לא מכיר אדם אחד שחזר בתשובה דרכם ונעשה חרד לדבר השם, אני וחברי חזרנו בתשובה אצל הרב דניאל זר שהוא להבדיל מהם אש של יראת השם

תשובה
כל באיה לא ישובון, פושעים סוחטים עניים ונוסעים בג'יפים מפוארים. לועגים ומסתחרים בבנות ישראל. אין הבדל בין דם לדם, מבלים בבתי מלון ומסעדות, השם יתברך יעשה לזה קץ וגם לצבועים תומכיהם.
שאלה - 174755
שלום לכבוד הרב
מתארח בפורים אצל ההורים ואין שם כמעט חברים, האם אפשר לצאת ידי חובת משלוח מנות בנתינה לאבא כמו הגשת מנה עיקרית בסעודה או החלפת המנות ביננו בסעודת פורים ?
תודה

תשובה
מצויין, כך תעשה רק עם המשפחה.
שאלה - 174754
לכבוד הרב
אני קורא במגילה ונוכחתי לראות שאין לי בראשה כדי לגול את כולה, אם אני יוסיף קלף ע"י תפירה זה יועיל?
תודה רבה

תשובה
עכשיו תוסיף.
שאלה - 174753
לכבוד הרב שלום רב אדם שבצום האם עדיף שיואכל פירות או עדיף להתפלל בפלג. ויקרא את המגילה?
תודה כבוד הרב

תשובה
יאכל פירות או מזונות פחות מכביצה. עד 54 גרם.
שאלה - 174752
לכבוד הרב, ילד שחולה צלייק וקונה לאורך השנה מוצרים ללא גלוטן (קמח) צריך לקנות את המוצרים עם כשרות לפסח? אם כן, מה הסיבה? הרי וודאי שאין בהם קמח

תודה מראש

תשובה
בהחלט להקפיד מאוד, כי הם מכילים חיטה ללא גלוטן והיא חמץ גמור.
שאלה - 174751
שלום לכבוד הרבהאם מותר לקרוא לבת אסתר כאשר אני מכוון על שם אסתר המלכהלמרות שהסבתא שלי נקראה בשם זה ונפטרה בגיל 36תודה
תשובה
לא לקרוא על שם הסבתא כלל.
שאלה - 174750
האם ספרדים צריכים ללמוד שולחן ערוך עם משנה ברורה יש הרבה רבנים ספרדים שאומרים לא ללמוד משנה ברורה כי אנחנו לא פוסקים כמותו. מבקשים דעת הרב מה הסדר הנכון
ללימוד ההלכה בעיון

תשובה
ללמוד מגן אברהם, טורי זהב עם ילקוט יוסף, כי המסקנות מהמשנה ברורה הם לאשכנזים, ולצערינו מפרסמים ברבים פסקי האשכנזים לספרדים, ורבים טועים. גם אברכים ספרדים פונים בפומבי שאשכנזים יפסקו להם, ופעמים רבות אינו יודע דברי הפוסקים הספרדים ויש כאן הטעיה לא מכוונת.
בנות ישראל אינן הפקר. לא מבדילים בין דם לדם.
שאלה - 174749
לרב מוצפי שליט"א שאלה לא הבנתי למה רשמת על הרפורמים אוכלי חינם אין כסף אבל אספר בעצמי שפעם בעוונותי שהייתי מנוי שאלתי למה מחירי הספרים גבוהים אמרו לי משחיתי הרבים...
תשובה
אוי, אם זה היה רק כסף.... אבל זה נפשות. מה השתנו בנות אברהם יצחק ויעקב מבנות הרבנים?
בריונים מאיימים על הרבנים. מסכנים נסחטים ומממנים גיפים מפוארים למושחתים. זוללים וסובאים בבתי מלון.
שאלה - 174748
לכבוד הרב שלום רב שליט"א
האם בפורים אבלה יכולה לשמוע מוזיקה (אם)עם הילדים שלה בס.בפורים או בגן ילדים אשר היא מלמדת...

תשובה
בגן הילדים מותר לךה, אך כשיושבת לסעוד בפורים לא, אלא בהיותה מחוץ למקום.
שאלה - 174747
לכבוד הרב שלום רב האם אומרים תחנון ביום ז'באדר ב' יום פטירת משה רבנו
תשובה
תענית ומספד ותחנון, עיין שלחן ערוך סימן תק"פ.
שאלה - 174746
לכבוד הרב שלום רב
בסייעתא דשמיא העברנו תרומה לאתר ולישיבה לזכר למחצית השקל על מנת שיזכו בו ביום רביעי עם כל הכוונות של תרומה זו .ותודה לרב על כל השנים שמחכים ומאיר לנו הדרך

תשובה
תודה לכם יהודים יקרים על ההכנעה לאבינו שבשמיים בפשטות ובטבעיות.
שאלה - 174745
שלום לכבוד הרב, האם מותר להדפיס ספרים מהאינטרנט, כמו מאתר HEBREWBOOKS?
מדובר בספרים שאינם נמצאים בשוק למכירה כבר כמה שנים, ואני רוצה להדפיס מהדורת צילום במספר עותקים.

תשובה
יתכן שיש יורשים או בעלי זכויות ואינך מכירם.
שאלה - 174744
שלום לכבוד הרב
א.האם יש מקור לכך שאדם שאין לו בנים יאמר קדישים ואלה יזקפו לזכותו בלכתו מזה העולם?
ב.האם 200 ש"ח עדיף לחלק מתנות ל 2 אביונים או ל-4?(50 ל 4 או 100 ל 2)
תודה לכה"ר

תשובה
תורה תורה ותורה כל ימי חייו. יותר מהכל. תלוי כמה הם נזקקים.
שאלה - 174743
לכבוד הרב שלום רב
אני יודע שהרב לא מברך דרך האתר, אבל אם אפשר בבקשה לחרוג ולעשות מי שברך להנייה נסראאלה, חמינאי וארדוואן ואסאד, שיזכו בקרוב להיפגש עם סדאם חוסיין
פורים שמח!

תשובה
הכל מסודר, ושם אין מפגשים כי כל אחד בגהינם שונה ורחוקים זה מזה.
שאלה - 174742
הזדעזעתי ממש כשקראתי את תשובת הרב עט"ר ממש צער גדול לשמוע. ה' יצילנו וישלח כבר משיח צדקנו.
תשובה
כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב.
בנות ישראל אינן הפקר, על כל אחד להרגיש שמדובר בבתו.
שאלה - 174741
לכבוד הרב
האם אפשר לתת פה באתר תרומה באשראי לישיבה וזה יחשב כמתנות לאביונים והאם זה יועיל לנו בני הפרזים שפורים אצלנו ביום חמישי והמתנות לאביונים צריכות להיות ביום חמישי

תשובה
אנחנו מחלקים בשני מסלולים, לבני י"ד, ולבני ט"ו.
שאלה - 174740
סימתי ניתוח פרופסור חילוני. הבעיה לא נפתרה נראה שניתח במקום אחר, טען בבדיקה שזה בסדר. רופא אחר אמר שהבעיה עוד קיימת. עו"ד ממליץ לתבוע על רשלנות. לפנות אליו שוב או לתבוע?
תשובה
לגשת לרפא מומחה עם כל התיק והדו"ח, ואם יש הוכחות רק אז לתבוע.
שאלה - 174739
שלום לכבוד הרב אני שבוע 40+3 מפחדת לעבור את שבוע 42 ולקבל זירוז יש משו שאפשר לעשות? והאם אני צריכה לצום ביום רביעי תענית אסתר ? תודה כבוד הרב פורים שמח..!
תשובה
לא לפחד בכלל, הכל יבוא טבעי ובקלות, לא להתענות כלל.
שאלה - 174738
לכבוד הרב שלום רב
נראה לי שביאת המשיח ממש קרובה ויש לכך הרבה סימנים
גם בארץ וגם בעולם , מה דעת הרב? חג פורים שמח

תשובה
אמן כן יהי רצון. רק שלא יאכזבו אותנו גם הפעם.
שאלה - 174737
לכבוד הרה"ג שליט"אמור אבי ז"ל נפטר לפני שנתייםהיה אדם ירא שמים בכל זאת אנימרגיש צורך וחיוב לעשות לו תיקון נפטריאני לומד לעילוי נשמתו בכל יוםאם הרב ממליץ לעשות כן תודה
תשובה
כל גדולי ישראל שהיכרתי מימיהם לא עשו תיקון לנפטרים, ויש לי עובדות מרעידות בענין זה. ודע באמיתות הדבר, שאין מי שיכול להציל הוריו מדין של מעלה כמו הבן, שכשהוא לומד תורה מעטרים לאביו בכתרים מפוארים. וכנזכר בזוהר הקדוש.
שאלה - 174736
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תרמנו באתר זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים.
תבורכו כל העוסקים במלאכת קודש זו. פורים שמח

תשובה
תבורכו כולכם בכפל כפליים מהשמיים. כל חצות לילה הרב מברך את כולכם ללא תמורה.
שאלה - 174735
לכבוד העורך אחר המחילה אולי עדיף לא לפרסם את מס הפלא' שנרשם לגבי מכירת המצות בטבריה כי ממילא הוא מפורסם באתר.. יישר כחכם לאורייתא!
תשובה
עשה והצלח, הכל ברוך השם בסדר. העורך לשרותך תמיד.
תודיע להם המסכנים נסחטים והבריונים נוסעים בג'יפים מפוארים.
שאלה - 174734
שלום לכבוד הרב השם ישמור אותך מפריש חלה בעבודה אם המחליף מאחר ואני צריך ללכת רק גוים שם מה אני עושה
תשובה
לך בכוחך זה, אתה מציל אנשים ממוות. כי רבותינו אמרו האוכל ללא מעשרות וללא הפרשת חלה חייב מיתה בידי שמים השם יצילנו.
שאלה - 174733
שלום לכבוד מו"ר שליט"א
ב"ה זכינו לעשות רצון צדיק ונ"ר להשי"ת.... בטבריה וגלילותיה ניתן להשיג ספרי הרב ומצות בטל 052-7131-876

תשובה
חזקו ואמצו. ויהי השם עמכם.
לא מבדילים בין דם בנות אברהם יצחק ויעקב, לבין דם בנות הרבנים. כולנו שווים בעיני הבורא.
שאלה - 174732
לכבוד מורנו ורבנו מחכים אותנו בשיעורים השם יאריך ימים ושנים על ממלכתו
תשובה
אמן כן יהי רצון.
פושעים סוחטים עניים ונוסעים בג'יפים מפוארים.
שאלה - 174731
הרב תודה שהתפרסמו דברי מרן החבי"ף, יש אצלי מקורות רבים, בהסכמת הרב אליקים לספר קרן לדוד סקלי כתב דברים מבהילים, אני אישית מכיר דברים מזעזעים
תשובה
ישר כוחך, הדברים משפיעים באופן חשוב וטוב, כי רבים נזהרים. דע, כי יש אלפי בני תורה שעיניהם נפקחו ורואים מה מתרחש סביבם, ודי למבין.
בנות ישראל אינן הפקר, בריונים מאיימים על רבנים. אין מבדילים בין דם בנות אלו, לדם אחרות.
שאלה - 174730
שלום לכבוד הרב
אחותי הלכה עם בתה לרב מ..... הפקידה גיהצה בכ.א 500 שח ויש לו פקידה קמעות אפילו שקית ממותגת עם שמו של הרב אמרתי שאסור ללכת לכאלה אנשים ולא שמעה לי דעת הרב

תשובה
מכשף הוא, עם הארץ הוא, מתחזה הוא.
שאלה - 174729
לכבוד עטרת ראשינו. כבודו סיפר לנו על רבי יום טוב ידיד הלוי ז"ל שהיה דורש כל שבת קודם תפלת ערבית. והרי אין ללמוד בקבוצות מפני אבלו של משה רבנו עליו השלום שנפטר אז.
תשובה
אמת דיברת, שאין קובעים מדרש ושיעורים בשעה זו מפני כבודם של משה רבנו, יוסף הצדיק, ודוד המלך, שנפטרו סמוך לשקיעה, אלא עיין באור זרוע סימן פ"ט, ואליה רבה רצ"ב.
ומעדני יום טוב כתב שרבו המהר"ל מפראג ז"ל היה דורש בין מנחה למעריב בשבת. כי רק לימוד בחבורה ובעיון עמנעים, אך דרשה אדרבה דורשים.
תודה לך ידידי.
שאלה - 174728
לכבוד הרב
למה בהלכות מסוימות אסור לפסוק להיתר כיון שאין לנו מסירה על הדבר הרי עם התורה קבעה לנו סימנים להכשר למה צריך מסירה?

תשובה
ובאיזה נושא כבודו מתכווין.... זה סודי?
שאלה - 174727
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה המספר החשבון הישיבה שאפשר להפקיד כסף לאביוניםומה הסכום לכך?

תשובה
אפשר לתרום דרך חשבון בנק לאומי 10, סניף גאולה 911, חשבון 54600368 . ולתת לשני עניים לכל אחד 10 שקל.
שאלה - 174726
בהמשך למה שהרב לימדנו שבק"ש שעהמ"ט בליל כיפור לא מרבים בפס' לשמירה להישאר טהורים מחשש הפוך. האם אומרים
א לכוון שם תצג"ע ויה"ר שאחר
ב פס' נשבע השם ולא ינחם

תשובה
מה שרגיל לומר בכל לילה אין כל בעיה, העיצה היתה לא לתוספת מיוחדת פן יעורר אם השלילה חלילה.
שאלה - 174725
לכבוד הרב שליטא
לפי תרומת הדשן אם לא נהנה ממ.מנות לא יצא השולח ידי חובה. האם יהיה חייב לטעום ממשלוח מנות כדי לצאת ידי חובה להלכה? תודה רבה

תשובה
להלכה מכיוון שעיקר הטעם הוא כדי להרבות אהבה ואחווה, יצא ידי חובה.
שאלה - 174724
לרב היקר
לקוחה באה לשלם על ביגוד לא צנוע במקום עבודתי ויכלתי בעקיפין לגרום לה שלא תקנה ולא השתמשתי באפשרות כיוון שלא ידעתי אם מותר לנהוג כך שמא זה גזל מבעל החנות
אשמח לעצתך

תשובה
א, יש בהלכה התייחסות לכך שעובדת מחוייבת לעבודתה, ב, אינך בעלת החנות אלא עובדת. ג, הלקוחה יכלה להשיג אותו בגד פרוץ בחנות אחרת, והחשש היחיד של מסייע ידי עוברי עבירה, וזה באחריות בעלי החנות.
שאלה - 174723
שלום לכבוד הרב, מפריע לי שאשכנזים מאמצים היגוי אשכנזי או אידיש, שאנחנו כבר בארץ ישראל, האם זה שגוי? ודבר נוסף מדוע לא שמים חליפה ארוכה כמו החסידים? זה נראה צנוע יותר. תודה
תשובה
ישנו כלל הלכתי "כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע". ואין זה עסקינו הליכותיהם ומנהגיהם.
העיקר שבריונים לא יאיימו על הרבנים. ולא יסעו בג'יפים מפוארים על כספי העניים.
שאלה - 174722
שלום לכבוד הרב
אני קורא את המגילה יש לי כמה שאלות: האם להאריך בתיבת המלך השני או הראשון? לנענע באגרת הראשון או השני? האם לכפול בפניהם לפניהם? האם לכפול ולהרוג להרוג?

תשובה
תיבת המלך השני, כנזכר בבן איש חי "יסיים תיבת המלך". איגרת הפורים הזאת השנית ינענע, וכנזכר בבן איש חי. מנהגינו לא לכפול אלא לקרוא כפי הכתוב לפניך.
שאלה - 174721
לכבוד הרב
הייתי חולה שבועיים ואני כמעט לא נדברת עם המנהל מעליב סתם אני מתקתקת עבודה אני לבד בהית רווקה מה לעשות???

תשובה
השם ירחם עלינו. בנות ישראל אינן הפקר.
שאלה - 174720
לכבוד הרב
יאריך השם ימים על ממלכתו מתוך בריאות נחת ושמחה בבוא הגואל במהרה.שמעתי מהרב שמהשם "ויעתר" יש סגולה לכוון בשם תירעו כסגולה לבנים. האם נכון? מה המקור?

תשובה
זה לא בשבילנו, זה כוונת שמות הקודש, ואם לא מכוונים נכון וחסרים נתונים רבים יכולים חלילה לקצץ בנטיעות.
שאלה - 174719
שלום לכבוד הרב
שלום רב כבוד הרב היקר! מחילה כבוד הרב האם תוכל בבקשה להסביר מה הכוונה שהזוהר אומר שהצדיק מוריד את השפע לעולם? (ואיך נוכל לקבל את השפע שהצדיק מוריד)

תשובה
זה תלוי במעשה כל אחד מאתנו, מי שעושה מעשה טוב גורם להורדת שפע לעולם.
שאלה - 174718
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהתחלתי לעבוד בחנות תפירה והתופרת אמרה לי שאצטרך לקחת תיקונים גם מגבריםזאת אומרת להניח סיכות על מכנסיו כאשר המכנסים בעודם עליו. האם נכון לעשות כך?
תשובה
לחפש בנתיים עבודה אחרת.
שאלה - 174717
לכבוד הרב: למה הרב לא מצרף .....
תשובה
לא הקמתי אירגון, לא התייעצות או כל פעילות, אני הקטן משמיע קולות אזעקה לפני שיהיה מאוחר, כל מי שישמיע יבורך.
בנות ישראל אינן הפקר. בריונים מאיימים על רבנים. פושעים סוחטים עניים, ונוסעים בג'יפים מפוארים.
יש לומר זאת 120 פעם ביום, ובזה מסלקים הסט"א מתוכינו.
שאלה - 174716
לכבוד הרב: אבלים שקמים מהאבל ביום שבת האם אפשר לקרוא להם את הפסוקים "לא יבוא עוד שמשך .... בבית הכנסת. לאחר שקראתי חהם העיר לי תלמיד חכם שזה נקרא בפרהסייה ואסור. אלא רק בבית
תשובה
מחילה מכבודו לא צדק שהעיר לך לחינם. כי מפורש כך בהלכה ובסידורים ומרן ז״ל כתב זאת בכמה מקומות ומהם בספרו חזון עובדיה.
שאלה - 174715
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
השלושים של סבתא יוצא ביום שישי
הקרובהאם ניתן להקדים את הלימוד ליום רביעי והעליה לקבר ביום חמישי?
תודה רבה על כל התשובות אנחנו מחכימים מאוד

תשובה
חמישי ושישי הם ימי הפורים ואין לעלות בהם. ולכן תקדימו לרביעי.
שאלה - 174714
כב' הרב שליטא
האם צריך לקרוא מגילה ביחיד עם טעמים? אם לא מדוע האשה לא תברך ותקרא לעצמה?

תשובה
מגילה צריכה כשאר כתבי הקודש לקוראה בטעמים, אשה יכולה לקרוא ולברך לעצמה.
שאלה - 174713
שלום לכבוד הרב
אני צריך לאסוף כסף לחתן יתום שאלמנה חייבת עזרה זה מהמשפחה אם אפשרי לתת לבחורים שיאסוף עבור זה בתמורה של 10 אחוז מהתרומות שהם מצליחים לאסוף?

תשובה
בהחלט כן, ולמצווה רבה ייחשב.
שאלה - 174712
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לתת זכר למחצית השקל לבית הכנסת?

תשובה
רק את הקופה נחוצה ויש הוצאות שוטפות ושיעורי תורה.
שאלה - 174711
לכבוד הרב
שלום רב האם אפשר להעביר היום בערך איזה סכום והרב יעשה סעודה לאברכים או עניים לזכותי עבור (ר) הנביא הושע בן בארי?

תשובה
ברצון רב אעשה לך שירות זה לכבוד התורה הקדושה.
שאלה - 174710
כבוד הרב היקר, אולי כדאי לפרסם לשון מרן החבי"ף בגנזי חיים דף עה ע"ד ערך חכם
תשובה
בהחלט כן.
"חכם יש חיוב ומצווה גדולה שיודיע את דעתו להגיד כפי מראה לבו והחזיון אשר חזה וכו', ומכל שכן אם יש חילול השם וחילול התורה, בדבר שאינו חייב למנוע את עצמו, אלא חייב לגלות דעתו, ואין צריך לומר אם הוא לאפרושי מאיסורא, כי על ידי שיגלה דעתו או יסכים בדבר מה שהוא על דבר אמת וענווה צדק יתקיים הענין, ואפילו לא יתקיים היום, יתקיים למחר. שיבואו יראי השם ויקבלו דבריהם, וכל לאפושי גברא שפיר דמי, וכמה נזיקין וחבלות וחילול השם וחילול התורה, יוצא מכמה חכמים שהם מונעים מלהגיד כי ישר מה שהם מסכימים לפי האמת. וכמה מחלוקות מתרבות בישראל על ידי זה.

ואפילו בשתיקה הם נענשים כמבואר בזוהר הקדוש סדר טהרה [דמ"ו ע"ב] על פסוק נאלמתי דומיה החשתי מטוב. ואותם המתחסדים כשיש מחלוקת ורואים חילול השם וחילול התורה, והם עומדים מנגד כדי שלא להתטפל בשום מחלוקת, לא יפה הם עושים, כי במקום שיש חילול תורת קונו צריך לדבר ולהתקוטט נגד בני אדם המתייצבים על דרך לא טוב לחלל קודש.
צא ולמד מה שכתב הרב מורנו הרב שמואל די אוזידה ז"ל בספרו מדרש שמואל [אבות פרק ב, ו] דתנן התם במקום שאין אנשים השתדל להיות איש. וזה לשונו "פירוש הוא כי מי שאינו נכנס במחלוקת על דרך לא טוב, אינו חושש לעלבון תורת קונו, ואינו נכנס בדרך אנשים, ולזה במקום ההוא השתדל להיות איש, הוא וחזקת והיית לאיש יעויין שם. ודבריו חיים וקיימים דאיך יתכן האדם שהוא ירא השם ורואה שאחרים מבזים את התורה ואת לומדיה והוא יעשה חסידות שלא להתטפל במחלוקת נגד השם ונגד משיחו, כי הוא חסיד שוטה, ועל דרך שאמרו בגמרא איזהו חסיד שוטה שרואה אשה טובעת בנהר ואינו מצילה, כמו כן הוא ענין זה ממש. ומה גם כי התורה עצמה היא בתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואין יתכן שיהיה האדם רואה לבתו של מלך שרומסים ודורסים אותה ברגליים חס ושלום, והוא עד או ראה או ידע, ויעמוד מנגד, ולא יהיה לו עונש גדול על זה". והשם הטוב יכפר בעדינו.
שאלה - 174709
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש לי בן בגיל שנה וחצי מנוזל מגיל קטן ואינו מדבר כלל ולאחר בדיקת שמיעה נוזלים בשתי האוזנים כבוד הרב מה ניתן לעשות??מאוד מודאגת
תשובה
לגשת לרופא מומחה לאזניים. וייתכן מאוד שהוא אלרגי למזון מסויים או למאכלי חלב.
שאלה - 174708
כת"ר

האם יש אפשרות לקרוא פרשת זכור למי שלא שמע או לנשים שרוצות לשמוע ביום חמישי לפני מנחה?

תשובה
להלכה מי שלא שמע קריאת זכור בשבת זו, ביום פורים ישמע קריאת ויבא עמלק ויכווין לצאת ידי חובת זכירת עמלק.
שאלה - 174707
לכבוד הרב, יש לי הוראת קבע לארגון הרפורמים. האם לבטל אותה? תודה וחודש אדר שמח
תשובה
וכי מי מעונין לממן ג'יפים לבריונים???
אין הבדל בין בת של אברהם יצחק ויעקב, לבין בת של רבנים.
שאלה - 174706
לכבוד הרב שלום רב
אני מוכן בלי נדר לסיים מסכת מגילה עד פורים. האם גם אני אוכל לקבל בקבוק יין מהרב??
שואל בכנות.עבדך.

תשובה
ואם תדע בעל פה תקבל ויסקי משובח לא כשר לפסח.
שאלה - 174705
לכבוד הרב
האם צריך דווקא 80 פריטים בדיוק או שאפשר לתת שקית בייגלה/סוכריות שיש שם יותר מ80?
האם 15 כוסיות עם 2-3 גרם יין יש לשתות בתחילת הסעודה יחד או לפרוס לאורך הסעודה ?

תשובה
מפשט הדברים משמע בדווקא, כוסיות קטנות מאוד ואפשר ט"ו פעמים בכל פעם 2 גרם במהלך הסעודה.
שאלה - 174704
לכבוד הגאון שליט"א, בהורמנותיה דמר אשאל על מאי דמשמע מתשובה שצריך לפשוט המגילה לכולם, ובספר'א טבא פורים בציון עמ' רז ואילך כתב שהקורא א"צ לפשטה.
תשובה
תודה לכבודו על ההערה, ובספר הושמט הדבר שאם ירצה יכול לפןשטה, כי כך ראיתי אצל רבים מחכמי ישראל נוהגים, ונחסר בספר "ואם ירצה יוכל לפשטה". ושוב תודה.
שאלה - 174703
שלום לכבוד הרב
אנחנו מאוד מקווים שעל הרב לא איימו אותם ביריונים. ואם כן נבקש אם הרב יפרסם קלונם ושיטתם ברבים.

תשובה
איימו מאיימים ויאיימו, לא נירא ולא נפחד, דמי אינו יותר אדום מאחרים. יש רבנים שאויימו וכן מפחדים, זו שיטתם של הבריונים, אינם בוחלים המושחתים בשום אמצעי. ומאוד אבקש לא להגיב נגדם כלל.
המנהל של האירגון, בריון, פרחח, פה דובר נבלה, צורח לעיני דייני ישראל הזקנים, מתנהג כאחרון הפושעים. איים בכל מיני שיטות של פשע, והוציא עצמו מכלל ישראל, ובמחננו אנשים נחמדים, מתיפייפים, פוחדים, תצילנה אזנינו משמוע, חילול ימי חול המועד, הפיכת חנוכה ללילות ליצנות, חילול בתי הכנסת, בעלי זקנים מצחיקים נשים נשואות ברעמי צחוק, פירסום תמונות פרוצות של בנות בריש גלי, ואם בנותם היו נתפסות שם היו מרעישים עולם ומלואו.
אך בנות אברהם יצחק ויעקב, אין פוצה פה ומצפצף.
אלה פני האריסטוקראטים וכמה מלחכי פינכי, ליצנים בדמות... , המחפים על מעשי פשע. תתביישו.
שאלה - 174702
לכ' מו"ר שליט"א
האם טוב הדבר להפריש סכום לזכר מחה"ש קודם מנחה ולזכות בו עבור אבי שיחי' אברך בעל משפחה ולצאת לכתחי' ומהיות טוב אתן מיד ג' חצאי שקלים לאברך במקום כש"כ חזו"ע קג

תשובה
מחילה מכבודו, דעת הרמב"ם ז"ל 9 גרם כסף שהוא כיום 20 שקלים, הראב"ד סובר חצי שקל, המהרי"ל סובר שלש חצאים והוא מנהג האשכנזים.
ותוכל לזכות עבורו.
שאלה - 174701
לכבוד הרב
רשמתי את בתי לסימינר ונודע לי שלא קיבלוה, ומדוע ספרדיות אחרות כן קיבלו? שהם בנות ידועים?

תשובה
לא ידעת שכך זה עובד בכל המישורים? גם ביחס לרפורמים, מחרפים ומגדפים אותם מאחרי גבם, אך כלפי חוץ מראים להם פנים שוחקות.
גם מתירים להם לפרסם בנות אברהם יצחק ויעקב שלא בצניעות, אך בנותיהם שומרים עליהם מכל משמר. יש דם... ויש דם...
שאלה - 174700
לכבוד הרב
בקדושת "ובא לציון" האם צריך למשמש בתפילין כמו בקדושת "יוצר"?ילמדנו רבינו איך לנהוג.

תשובה
נכון בהחלט, וכך מנהג הקדמונים. וכן ראיתי לרבותינו ז"ל שנהגו. אלא שבקדושת יוצר משמשו בתפילה של יד ונישקוהו. ובא לציון בשניהם.
שאלה - 174699
לכבוד הרב שלום רב
מגילה שאין בראשה כדי לגול את כולה, האם כשרה
תודה רבה

תשובה
רק בדיעבד שכבר קרא ובירך. אך לכתחילה לא יעשה כן. כי צריכה המגילה עמוד ריק בתחילתה כדי שיגלול אותה מסופה לתחילתה עמוד ריק יעטפנה.
שאלה - 174698
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הפקדתי היום בבנק לישיבה סכום כסף לחלוקה לאביונים זה בסדר לחלק לכמה שיותר אביונים תודה

תשובה
תזכו למצוות וכך אנחנו עושים. שמחלקים לכמה עשרות.
שאלה - 174697
שלום כבוד הרב
האם השנה נוכל להשיג את הגדה של פסח ופסח בציון? תודה.

תשובה
בהחלט כן, בזכות המתנדבים הישרים והצדיקים אשר עושים לילות כימים בשביל כך, אבקש מהם שיפרסמו באתר את הכתובות.
שאלה - 174696
לכבוד הרב
בסימן טוב נולד לי בן ביום חמישי, והברית נקבעה ליום חמישי י"ד יום פורים, אימתי המילה? ומתי הסעודה?

תשובה
תזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו. עושים המילה לאחר סיום קריאת המגילה והתפלה. ואמנם בספר הזכרונות ובהגהות מנהגים כתבו לעשות המילה קודם קריאת המגילה, אך נהגו כסברת התרומת הדשן סימן רס"ו, לאחר סיום התפלה. וכפי דברי מרן בבדק הבית, פרי חדש, שלחן גבוה, יפה ללב ועוד.
את הסעודה מותר לעשותה עם סעודת פורים ואין חשש משום אין מערבים שמחה בשמחה. ועיין פורים בציון עמוד ת"ד.
שאלה - 174695
לכבוד הרב שלום רב , מי שמשרת בטר"ם, והפסיד שמיעת המגילה בלילה, ועתה מתאפשר לו בעלות השחר, יכול לשמוע עתה בשביל הלילה כמו בקריאת שמע של ערבית שאפשר עד הנץ החמה?
תשובה
להלכה הוא יכול לצאת ידי חובה בקריאתה קודם הנץ החמה אך בלי הברכות כלל. ויש חילוק בין מגילה לקריאת שמע, כי בקריאת שמע ההלכה שיכול לתקן עד הנץ החמה, מכיוון שהפסוק אמר "ובשכבך" ובשעה זו יש עדיין בני אדם הישנים. אך קריאת המגילה תלויה בלילה וביום, ומכיוון שעמוד השחר עלה נגמרה הלילה.
ויקרא אותה בלי ברכות. ויסיים קודם הנץ.
שאלה - 174694
שלום לכה"ר הי"ו.
מעוברת 40+ הריון בסיכון, שבוע 39, הרופאה נתנה לה לבחור באחת מ-2 אפשרויות1. ביצוע סטריפינג.2. התחלת זירוז בבית הרפואהביקשה לשאול מה הרב ממליץתודה.

תשובה
מה שפחות מסוכן ופחות מסובך. בשעה טובה.
שאלה - 174693
לכבוד הרב
דודה שלי נפטרה בשריפה כשהייתה ילדה בת 6 לפני יותר מ 50 שנה ולא עשו לה משהו לעילוי נשמתה למעט בהתחלה. מה הרב מציע לעשות לעילוי נשמתה על הצד הטוב ביותר.?

תשובה
היא אינה זקוקה למאומה, קטנה היתה, וכבר נחה בשלום על משכבה.
שאלה - 174692
לכבוד הרב מוצפי שליט"האם נכון לצום 72 שעותקבלת התענית צריכה להיות מותנת לשלוש ימים מראש האם צריך לעשות התרה או להשליםהאם יש לכך מקור שתענית זו עולה ל40 יום?
תשובה
ידידי הצעיר, קח לך מהיום 72 שעות ותתחיל ללמוד את מסכת מגילה ותסיים בפורים, בקבוק מיוחד על חשבוני בלי נדר.
שאלה - 174691
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע קבעו ערים מוקפות חומה מימי יהושע בן נון דווקא, ולא מימי דוד מלך ישראל?

תשובה
עיין פורים בציון עמוד שנ"ה, והטעמים, הן משום שהוא הראשון שנלחם בעמלק בזמן משה רבנו ככתוב בתורב בפרשת בשלח, והן משום שהוא כבש את ארץ ישראל ולא הבג"ץ, וחילק אותה לשבטים. ולכן נתנו לו את הכבוד. גם משום שהרץ בימי אחשורוש היתה חריבה השם ירחם.
שאלה - 174690
לכבוד הרב במה עלינו להתחזק עם כל האסונות והפיגועות שפוקדים את עם ישראל לאחרונה. אב ל12 ילדים נרצח בדם קר חייל בן 19 נרצח ע"י מחבל ימח שמו
תשובה
בשורה לא טובה בישרת. אל נקמות אדוני אל נקמות הופיע.
שאלה - 174689
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מבקש מחילה מכבוד הרב והעורך על השאלות הלא ראויות ששאלתישאלתי בתום לב והבנתי את ההערה של כבוד הרב.באהבה רבה ובהערכה. עבדך הנאמן

תשובה
מחול לך על הכל, מעתה ועד עולם.
בריונים לא יאיימו על רבנים.
פרחחים סוחטים מסכנים ונוסעים בג'יפים מפוארים. כמה שהם טפשים, ורודפי שלמונים.
שאלה - 174688
לכבוד מורנו שליט"א, אני איש צבא ונמצא בליל פורים בעמדה, ולא אוכל לקרוא מגילה בלילה, יש אפשרות להקדים את הקריאה?
תשובה
לדעת שו"ת תרומת הדשן סימן ק"ט, במצב כזה מותר לך להתפלל ערבית בפלג המנחה כיום בשעה 16.50 ותאמר על הנסים, ובסיום העמידה תקרא מתוך מגילה כשירה בברכות ואתה יוצא ידי חובה.
למחרת ביום יש לך את כל שעות היום לקרוא את המגילה או לשמוע ממומחה לקריאתה. פורים שמח ידידי. ותמסור ברכות לכל החיילים. תשירו שירי קודש.
שאלה - 174687
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מכיון שנוסעים בתענית אסתר למשפחה של אשתי בנתיבות. האם תפילת מנחה בשעה 14:30 טוב? ומה לגבי ברכת כהנים? האם לענות אמן? (מנין אשכנזי)
תשובה
אם אין לך ברירה, תענה אמן.
שאלה - 174686
לרב שליט"א העברתי זכר למחצית השקל הבנתי מהשאלות פה שאפשר להעביר לאביונים ולמנות אותך שליח ליום פורים כדי להיות בטוח שאני מקיים את המצווה אף על פי שאחפש אביון בעצמי
תשובה
גם זה אפשר.
רק שאלה יש לי, האם הבנות של הרבנים יותר יהיו שמורות מבנות ישראל הכשרות?
לא מפלים בין דם לדם!!! בוז לרפורמים.
שאלה - 174685
לכבוד הרב שלום רב
הרב לימד אותנו להפריש פירור מכל מאפה ולהשליח ישירות לפח, שאלו אותי מה הסיבה שלא צריך לעטוף בשקית כמו שמפרשים תו"מ בפירות וירקות דמאי ?

תשובה
אפשר לעטוף פירור קטן בשקית. ומה שכתבנו לזרוק הוא במקום שאין דורכים עליו, ויבואו הצפורים והנמלים ויאכלוהו.
שאלה - 174684
עט"ר
זכר למחצית השקל לפני מנחה של תענית - האם אפשר לתרום לאתר או לישיבה בהעברה בנקאית?
אולי הכסף יגיע כמה ימים אחרי ומפחד אם יוצא בזה ידי חובה?

תשובה
ידידי, לשלוח היום ויתקבל בתענית.
שאלה - 174683
לכבוד הרב: האם יש עניין להשתכר בפורים. ואם לא מה המצווה האם רק לשתות מעט?
תשובה
עיין פורים בציון עמוד שלח.
שאלה - 174682
לכבוד הרב האם יש עניין לקנות ספר הפטרות יש כאלה על קלף שעולים 30,000 ש"ח יש שכתובים על דף רגיל ועולים 3000 ש"ח האם יש עניין הלכתי האם יש עילוי עם קונים לעילוי נשמת האם נהגו בזה
תשובה
חבל על הכסף, תקנה ספרי הלכה לשיעורי תורה בבתי הכנסת שאנשים ילמדו ויחכימו.
שאלה - 174681
שלום לכבוד הרב אני נהנה להריח קליפות תפוזים, קלמנטינות, לימונים, ומברך על הריח ומישהו בכולל אמר שעל קליפות לא מברכים, מה הצדק?
תשובה
כתב מרן ז"ל בספרו חזון עובדיה, ברכות שמברכים על קליפותיהם "הנותן ריח טוב בפירות, וכן נהגו חכמי ירושלים.
שאלה - 174680
לכבוד הרב
נפגשתי אתמול עם בחורה מבית חרדי היא לא גם אני אני שומר תורה ומצוות הצניעות אצלה רופף והיא לא מקפידה לאכול גם בחוץ כשרות מהדרין השאלה עם זה שייך לנסות להמשיך ?

תשובה
תסביר לה את חומרת הדבר ותנסה לשכנע. כי יש מקומות יפים שאפשר לאכול מאכלים ניטראליים.
שאלה - 174679
שלום לרב
אם נגע במקומות המכוסים תוך כדי סעודה - שב ונוטל ידיו. מה הדין אם הוא עדיין בסעודה, אך אין בכוונתו להמשיך ולאכול לחם אלא מאכלים אחרים, ונגע - האם נוטל ידיו?

תשובה
עיין ילקוט יוסף הערות סימן קעח אות יח
וכן הנוגע במקומות המכוסים באמצע הסעודה, נוטל ידיו ואינו מברך. ולכן כל עוד שעדיין אוכל, יטול ידיו.
שאלה - 174678
כב הרב שלום רב
אחות אשתי חנתה בחניה לשכן שאנו בשכנות מצויינת החניה לא פרטית. השכן רתח מזעם איים וכו כרגע לא מדברים האם אני עובר על לא תשנא? אשתי לא רוצה שאתפיס איתו בגלל מעשיו

תשובה
העיקר הוא, שבנות ישראל אינן הפקר.
בריונים לא יאיימו על רבנים.
פרחחים סוחטים עניים, ונוסעים בג'יפים מפוארים.
הצבע ג'יפ. התנועה להחזרה בתשובה.
שאלה - 174677
שלום לכבוד הרב
מה האותיות שצריך לקרוא בפרק קיט לשלום בית?

תשובה
הגאון החיד"א ז"ל שהיום יום פטירתו כתב אותיות ש, ל, ו, מ.
שאלה - 174676
לכבוד הרב
אני ירושלמי ואצלנו כידוע בפורים בשישי הקרוב אם אוכל לקרוא 2 מקרא ו1 תרגום בחמישי? כי בשישי עסוקים מאוד מצוות של החג אפשר להקדים לחמישי או מצוה מבוחר בשישי?

תשובה
מן המובחר ביום השישי, והשנה להתאפק קצת. רק מי שקשה לו מאוד יקרא בחמישי. כי כתוב והיה ביום השישי והכינו "את" אשר יביאו. את ראשי תיבות אחד תרגום.
שאלה - 174675
ממשיכים להפיץ את דברי גדולי הדורות שעברו וגדולי הדור הזה נגד הרפורמים, הרב ממליץ לנסות להעביר לרב חומר עליהם?
תשובה
ההשתדלות של כולנו תשפיע במרום שירחמו עלינו.
בנות ישראל אינן הפקר.
בריונים לא יאיימו על רבנים.
פרחחים סוחטים את המסכנים, ונוסעים בג'יפים מפוארים.
שאלה - 174674
שלום לכבוד הרב
האירגון הרפורמי אוסף כסף מ.לאביונים עמ להביא לרב... שליטא.את מי מנסים לשחד?את גדולי ישראל או שמא את הקב"ה?והנביא צועק "החפץ לה' בעולות וזבחים כשמוע בקול ה'

תשובה
בנות ישראל אינן הפקר.
בריונים לא יאיימו על רבנים.
פרחחים סוחטים את המסכנים ונוסעים בג'יפים מפוארים.
שאלה - 174673
כבוד הרב היקר הגרוש שלי מצער אותי מזה כ6 שנים האם יועיל לי ללכת לכותל ושלפוך ליבי לפני השם יתברך?
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174672
שלום כבוד הרב
האם מותר לאישה ביום פורים ,לאחר קיום כל המצוות ,ולאחר הסעודה ,
לערוך קניות מזון ?

תשובה
מותר לה בהחלט, לאחר הסעודה.
שאלה - 174671
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
האם בן 20 שסמוך על שולחן אביו צריך להביא מחצית השקל בשביל עצמו או שהוא יוצא בכלל ביתו ע"י מה שנותן אביו? תודה רבה

תשובה
בהחלט עליו לתת.
שאלה - 174670
לכבוד הרב אהוב לבי יש מנהג די חדש אצלינו בשבת במנחה שהחזן נותן למישהו אחר (לפיט) את נקדישך האם מותר ?
והחזן עצמו אומר בלחש אורך ימים לרב בבריאות איתנה לעבודתו יתברך

תשובה
הרב ז"ל ביחוה דעת כתב שמותר.
שאלה - 174669
אני מתחתנת בשעה טובה היום.אמרו לי בשעת מנחה ראוי להתפלל תפילת מנחה של ערב כיפור.האם זה נכון?אפשר לעשות את זה?דבר שני איפה ניתן לתרום בעבור עניים? תודה ותזכו למצוות
תשובה
בשעה טובה ומוצלחת, אחרי השעה 12.30 בצהריים תתפללי מנחה ותאמרי וידויו ונוסח "על חטא" ממחזור מנחה של ערב יום הכיפורים.
אפשר לתרום דרך חשבון בנק לאומי 10, סניף גאולה 911, חשבון 54600368.
הרב מתפלל עליכם היוםן. העורך, מזל טוב.
שאלה - 174668
לכבוד הרב האם נכון מבחינה חינוכית להגיד לילד לקרוא שמו"ת ילד בן 8 תמורת מתנה???
תשובה
מצויין. כי בתלמוד אמרו שמי שמשלים הפרשה עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. ולשאלתך כתב הרמב״ם ז״ל כי לילדים יש להבטיח שכר כדי שיתרגלו לעבוד את השם יתברך ולכשיגדלו יעבדו מאהבה.
שאלה - 174667
שלום רב לכבוד הרב שליט"א ,מאימתי מצווה מן המובחר לתרום עבור קמחא דפסחא?האם ניתן לתרום לעוש הישיבה ושבע"ה כבודו יעביר זאת לעניים הגונים שהוא מכיר?
בריאות איתנה לרב

תשובה
נוהגים מראש חודש ניסן לתת. יזכנו השם יתברך גם השנה לתת לאברכים שקדנים בתורה לפרנס את ילדיהם הנעימים.
שאלה - 174666
שלום לכבוד הרב אברך שלומד כל היום בכולל ופרנסה מאוד דחוקה ללא מותרות ואני מתפלל בתחנונים לה"
ובכל זאת ממש דחוק מה ניתן לעשות כדי שיהיה לנו לפחות מה שנצטרך

תשובה
יתאמץ לעבוד כמה שעות ביום לכלכל את בני ביתו.
שאלה - 174665
שלום לכבוד הרב
רכב עזוב ומשמש כמחסן תופס מקום חניה ובעל הרכב לא בריא בנפשו כ"כ, מותר לפנות לגורמים המתאימים ע"מ שיסלקו את הרכב? יתכן ויכאב לו והוא יצטער.. תודה לרב על הכל!!

תשובה
מצווה להודיע לרשויות כדי למנוע כמה סכנות מציבור הילדים.
שאלה - 174664
סבתא של אשתי נפטרה אחרי יסורים בגיל 86,עכשיו חזרנו מבית העלמין. איך היא כנכדה צריכה לנהוג בפורים בכל ענייני שמחת החג? אפשר משתה ושמחה? ובבקשה למה לא מנגבים ידיים אחרי??
תשובה
נוהגת כבכל שנה. רק באיפוק מעט. ולא מנגבים כדי שתשכח המיתה מהעולם. ויש טעם משום שאם יפגשנו חבירו וישאלהו מהיכן חזרת לא יצטרך לומר לו.
שאלה - 174663
לכבוד הרב
מה יהיה עלינו עם הבג"צ......

תשובה
בשמיים פועלים שנחדל להאמין בדמוקרטיה המזוייפת. ולשם מה יש בחירות? בין כך הבג"צ שולט ועוזרו היו"המש.
שאלה - 174662
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
ה-30 לאמא יוצא בחודש ניסן,האם כשעולים בכח/כט אדר צריך שהמצבה תהיה מוכנה?
תודה רבה,

תשובה
האשכנזים נוהגים להשלים מציבה בשלשים, הספרדים מתחילים בבניה ביום השביעי מיד.
שאלה - 174661
מורי ורבי שלום רב
יש לי עדניות במרפסת שתלתי כמה עשבי תיבול והרחקתי בינהם מרחק של בערך 15 סנטימטר הם גדלו והתחילו להיות אחד ליד השני העדניות מנוקבות על אבן ולגבי מעשר מה דין

תשובה
תגזזו אם הענפים המחוברים, וייראו נפרדים, לגבי מעשרות אם לאכילה כשהם חיים ולא מבושלים, חייבים בלי ברכה.
שאלה - 174660
לכבוד הרב מוצפי שליט"א קשה לי עם הכיסוי ראש בעלי לא אוהב איך שאני נראת עם כיסוי ראש.וכל פעם אני מקבלת ממנו הערה איך שאני נראת.
תשובה
ככל שקשה לך, כן גדול שכרך, זכרי בזכות הצניעות שלכן אנחנו חיים, והעולם לא נחרב.
שאלה - 174659
שלום לכבוד הרב
מחילה מכת"ר חיפשתי ולא מצאתי. אולי העורכים הנאמנים יכולים לפרסם פה כיצד ניתן לתרום מתנות לאביונים דרך אתר קדוש זה. תודה ושוב מחילה מהרב

תשובה
0522751941.
שאלה - 174658
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי כיום נחשב לאביון שאפשר לצאת ידי חובת המצווה מתנות לאביונים ולאן ניתן לתת זכר למחצית השקל?
תודה מראש

תשובה
אברך עני, או בחור ונער שמצבם הכלכלי לא טוב.
שאלה - 174657
לכבוד כבוד הרב שלום. האם לימוד אחר התפילה עם התפילין וטבילה לכבוד שבת קודש (מלבד מעלתם הנשגבת)הנם הכרח לקבלת הנשמה יתירה בשבת?תודה רבה
תשובה
לא הזכיר כך בשער הכוונות לרבנו האריז"ל אלא לגבי טבילה לכבוד שבת קודש.
שאלה - 174656
לכבוד הרה״ג מוצפי שלום רב
גילינו שכמעט במשך שנה קראנו מספר תורה פסול. חסרות בו שלוש מילים. שואלים מה דין הברכות והקריאות שהיו עד היו? תודה רבה כבוד הרב

תשובה
להבא להקפיד לבדוק הספרי תורה באופן מקצועי.
שאלה - 174655
בנוגע לרפורמים לענ"ד מלחמה בהם רק בצנעא על יד חתימות של עוד רבנים לאט לאט עד שישבר הפחד מהסט"א כי הטומאה יונקת וניזונת מהפרסום.
תשובה
הגאון החיד"א ז"ל שהלילה ליל פטירתו יכניעם ויבטל כוחם מהעולם.
בנות ישראל אינן הפקר.
שאלה - 174654
הרב
אבל שמתפלל בבית הכנסת יכול לשבת על כיסא? כשהציבור אומר תחנון מה יעשה? האם לבת של האבל מותר ללכת לחתונה ? קמים מהשבעה ביום חמישי-פורים, האם להשים ביום זה בלוקים/בטון?

תשובה
א, יושב על מקום נמוך. ב, הוא לא יאמר והם כן יאמרו. ג, בתו מותר לה ללכת לחתונת חבירה. ג, ביום חמישי יבקשו מהקבלן לבנות ביטון ושליח שלהם יניח לבינה בגובה 30 סנטימטר מעל הראש.
שאלה - 174653
שלום לכבוד הרב
אחרי צום נופל לכאבי ראש חזקים כמה שעות לא מסוגל לזוז הרגשת חולשה חזקה יש לי תסמונת זילברט שזה רגישות לצום ועליה של ערכים בדם חייב לצום?? בריא לגמרי חוץ מהנל

תשובה
תבטח בהשם יתברך, וזכות מרדכי ואסתר יגנו עליך כל השנה אם תתענה.
שאלה - 174652
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לעבוד בחול המועד בחנות של כלים חד פעמיים.
תודה רבה והרבה בריאות...

תשובה
העורך, הרב השיב לך בתשובה 174405
שאלה - 174651
לכבוד הרב:
ברצוננו לשאול, כמה פעמים אומרים מרדכי היהודי ואסתר המלכה ביום פורים תודה ופורים שמח.

תשובה
בלילה לאחר קריאת המגילה, וגם ביום בסיום קריאתה אומרים 120 פעמים ברוך מרדכי, 24 פעמים ברוכה אסתר.
שאלה - 174650
אני מעוניין להעביר מתנות לאביונים דרכך. מתי לומר את התפילה שהבאת לנו בפורים בציון לפני שנותנים מתנות לאביונים?יום שישי אחרי המגילה ולכווין על הכסף שהעברנו עכשיו?
תשובה
ביום פורים עצמו לאחר קריאת המגילה.
שאלה - 174649
שלום לכבוד הרב
הרב מי שרוצה להעביר לכבוד הרב כסף עבור מצוות פורים,צריך להודיע לרב או שהרב מעודכן?
תודה על הכל!

תשובה
כל השמות מועברות אלי ברוך השם.
שאלה - 174648
הרב, אותו רפורמי אמר שאין רב שידאג לך ושאין קדוש מההורים, אמר שחובה לשמוע להורים תמיד, הוציא דברים מהקשרם, בגללו משפחות משתמשות בדבריו נגד בעלי תשובה, כבר כמה בחורים באו בצער
תשובה
אין בנות ישראל הפקר.
שאלה - 174647
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב אם רוצים להעביר לישיבה מתנות לאביונים באותו יום הפורים ונימצאים בעיר אחרת ורוצים שיגיע באותו יום מה אפשר לעשות?

תשובה
נותנים היום ומבקשים למסור ביום הפורים.
שאלה - 174646
יושבים שבעה מחוץ לירושלים-גם הירושלמי, קמים בחמישי - פורים דפר', מתי ללכת לבית העלמין - טמונה בהר המנוחות בי-ם למרות שלא היתה ירושלמית. ה30 בחודש ניסן, מתי לעלות?
תשובה
ביום ראשון יבקרו שם. וביום כ"ט באדר או בכ"ח.
שאלה - 174645
שלום לכבוד מעכ”ת האם בקבוק מים או מי סודה נחשבים מנה אחת למשלוח מנות או דוקא משקה חשוב מה גדרו תודה רבה על הכל ובריאות נהורא מעליא פורים שמח
תשובה
בהחלט לא. כי זה לא נקרא מנה.
שאלה - 174644
שלום לכבוד הרב סעודה בפורים לבד בבוקר בשר ויין כמה הלכות ולימוד. לפי הקבלה או ב2 בצהרים עם חברים רבנים דברי תורה בשר מוזיקה ויין? ברוב עם הדרת מלך או זריזים מקדימים ?
תשובה
ברוב עם אמרו על קריאת המגילה. סעודה מקיימים עם המשפחה ולא עם אחרים.
שאלה - 174643
אם אני נותן 100שח למתנות לאביונים לגבאי צדקה , והוא מחלק למשפחה 1000₪ , האם קיימתי את המצווה.(שתי מתנות לשני אביונים)
תשובה
תן לאברך שעוסק ברצינות בתורה והוא נזקק בעירך את הסכום ישירות.
שאלה - 174642
לכבוד הרה"צ מו"ר ע"ר בנש"ק הרה"ג, ידוע שבניהו בן יהוידע היה גיבור אז מדוע הוא לא נלחם בגולית ונתן לו לחרף ולגדף. תודה לרב
תשובה
הוא היה באותה תקופה צעיר לימים.
שאלה - 174641
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבא נפטר ולאחר כ-50 יום אמא נפטרה, האם יש לשחוט תרנגולת ולהשים בבית קברות?

תשובה
אסור לקבור תרנגולת ולעבור על בל תשחית. אפשר לקחת מטבעות ולסובב סביב ראש כל האבלים, ולומר הנוסח "זה חליפתך" כמו בערב יום הכיפורים.
שאלה - 174640
שלום כבוד הרב
אם בלי נדר מעבירים מתנות לאביונים בהעברה בנקאית ,האם צריך להעביר לפני יום פורים או שאפשר ביום פורים בבוקר ?

תשובה
צריך שהמעות ביום פורים יהיו בחשבון הבנק.
שאלה - 174639
לכבוד הרב
שלום רב כבוד הרב! מחילה שמעתי כל מיני דעות אבל אני רוצה להבין מה נפסק להלכה מתנות לאביונים מותר לתת מכסף מעשר?

תשובה
עיין בפורים בציון עמוד קנ"ז, שעיקר המעות שהם מצווה לא יהיו ממעשרות אלא מעיקר כספו, ועיין של"ה מגן אברהם, בשם מהר"י מולין, ועוד.
שאלה - 174638
לכבוד הרב
האם מותר לומר ליהודי שעשה רק רע לעם התורה עם גזרות קשות ביותר כנגד תורתנו הקדושהבקושי קיום המצוות וכנגד התורה כולושהוא יהודי כופר האם מותר לומר לו אתה מזרע עמלק?

תשובה
תשאל במכון לבדיקה גנטית.
שאלה - 174637
לכבוד הרב,
מחילה, אישה שרואה הרבה כתמים, מורה ההוראה אמר לבדוק לגבי דברים לחיזוק הרחם.
האם כבוד הרב יכול להמליץ על משהו? האם יש טעם לנסות מוצרים הומאופתיים?

תשובה
או שמורה ההוראה יציע, או תיגש לחנות טבעונים ויש להם מלאי של מוצרים שונים.
שאלה - 174636
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ש"ץ במנחה מתעטף בציצית צריך או חייב לברך?
בסוף המשלים קדיש, יכולים שניים לאומרו?

תשובה
כל מי שמתעטף בטלית, בשעות היום, והיא שלו, או ניתנה לו במתנה על מנת להחזיר, צריך לברך עליה.
טלית שאולה לא מברך. בלילה לא מברך.
שאלה - 174635
כבוד הרב, .....התחיל טוב אך נהפך לתומך הרפורמים, אמר מילתא דנפיק מינה חורבא, דיבר בעניין כיבוד הורים ועיוות דברים, אפשר לכתוב לרב עיקר הדבר כדי שיביע דעת התורה?
תשובה
כי השוחד יעוור...... מחטיאי הרבים יורדים לגהינם ואינם עולים, רדיקלים קיצוניים.
שאלה - 174634
לכבוד הרב
מתי חוגגים בטבריה את פורים?מדובר על ירושלמים שמגיעים לטבריה מתענית אסתר ועד מוצאי שבת.תודה לרב

תשובה
שואל נכבד, יש לי כמה שאלות קודם בעית המגילה בטבריה.
א, היש משגיח צמוד בכל תהליכי הבישולים והטיגונים?
ב, האם מקפידים באמת שם על בישולי גויים, ושפים מחללי שבת?
ג, הידוע בבירור גמור מהו מקור מיני הבשרים העופות וכשרותם אינה מפוקפקת?
ד, האם יש הקפדה כלשהי והשגחה על מיני ירקות עלים, התבלינים, הקטניות מבעיות של תולעים ויתושים?
ה, האם מקפידים בשטיפת הכלים והסכו"ם, כלי הבישול, וההגשה, על הפרדה מליאה בין בשר לחלב?
ו, בישול הנעשה באמצעות הקיטור, שנמצא במרתף המבנה, הוא אינו אותו קיטור המבשל גם בשר, גם חלב?
ז, האורחים המגיעים למלון, כולם לבושים בצניעות?
ח, הידוע לכם אם יש שם מנויים לספא, הבריכה, והג'קוזי, גם בשבת?
ט, ומה עם הקרנת סרטים, ומכשירים טמאים בחדרים ובלובי?
י, ומה עם שבת קודש, היש מי שבודק שלא יחללו אותה בקבלה, בלובי, בחדרים, בתחנות התה והקפה?
אשמח לבדיקת כל הנ"ל.
שאלה - 174633
לכבוד הרב שלום רבאם אפשר לשים את המכתבים שפורסמו נגד הרפורמים בקובץ שניתן להדפסה כדאי שכל אחד יוכל לצלם ולשים במקומות שונים לבד. מאד חשוב לי
תשובה
תודה לך יקירי. אני כאן לשרת את הציבור בשאלות בהלכה. אינני טכנאי. תודה על ההבנה.
שאלה - 174632
שלום לכבוד מורנו ורבנו. בבית הכנסת בו אני מתפלל החליטו שלפני קריאת המגילה יוגש לציבור כיבוד כדי שאפשר יהיה לקרוא את המגילה בישוב הדעת. בשנה שעברה ההפסקה לקחה חצי שעה!
תשובה
תלך לבית הכנסת אחר. לא אלמן ישראל ברוך השם.
שאלה - 174631
כבודו בתורה מחילה.יש בקשה לקיים בבית הכנסת.שבת חתן עם עליה לתורה של יהודי שהתחתן עם גויה(בת לאב יהודי)האם יש לאפשר זאת כולל עליה לתורה של החתן.ה' יוסיף כח לכבודו .
תשובה
חס ושלום. סכנה היא לכלל הציבור. מוטב לנעול את בית הכנסת על מנעול ובריח. ולא להכניס גוי לשם.
שאלה - 174630
שלום לכבוד הרב היקר! רוצה להעביר זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים דרך הרב. אפשר טלפון שממנו אפשר להעביר?
תשובה
0522751941
שאלה - 174629
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ב'ה אחרי לידה 6. מבקשת אישור מניעה לשנה כהמלצת הרופאים

תשובה
אפשרי באמצעים שהאשה תנקוט.
שאלה - 174628
לכבוד הרב
האם אישה בימי נידתה חייבת לקנות לימים אלו בגדים ומטפחות וללבוש אותם תמיד בימי הנידה, אשמח לתשובה תודה לרב

תשובה
אין בכך צורך כלל.
שאלה - 174627
לכבוד הרב
האם יש לפשוט את המגילה לפני הקריאה? הכוונה לאדם פרטי לא לש"צ.
תודה

תשובה
בהחלט כן. כנזכר בפורים בציון.
שאלה - 174626
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת בבקשה אם מותר לקרוא תהילים בליל פורים לפני עמוד השחר?

תשובה
כמו בכל לילה בחול נמנעים.
שאלה - 174625
שלום לכבוד הרב שליט"אליל טבילה במוצאי פורים, האם חובה עליה לאכול בשר בסעודת פורים
תשובה
עיין פורים בציון. שלכתחילה צריכים לאכול בשר וגם כשיש טבילה באותה לילה.
שאלה - 174624
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום.האם בטו באדר בערי הפרזות נשמות הצדיקים מצויים בקברותיהם. האם בטו באדר נשמות הצדיקים מצויים בקברותיהם בירושלים?
תודה

תשובה
לא נמצאות שם.
שאלה - 174623
לכבוד הרב
שמעתי את ראש האירגון הרפורמי שאמר להפיץ את האתר היכרויות הטמא כנגדו הפצנו את הפסק הלכה של העדה החרדית מאתר דורש ציון והשידוכים של דורש ציון הטהור זה כנגד זה ברא ה"

תשובה
נכון גם לכתוב את הסעיפים הקשים אותם הם מבצעים.
שאלה - 174622
לרב שליט"א רציתי לתת זכר למחצית השקל לפני מנחה בתענית לאתר אבל חושש לשכוח מעדיף לתת היום ולגביהאביונים במידה ותורם עכשיו וממנה את הרב שיחלק ביום פורים האם יוצא ידי חובה?
תשובה
תשלח היום ותאמר בפיך. ״אני נותן זכר למחצית השקל כדי שיתקבל ביום התענית״.
שאלה - 174621
לכבוד הרב
אזכרה שיוצאת כג אדר ב יום שבת. האם ניתן לעלות לבית העלמין ביום חמישי בצהריים?

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 174620
לכבוד הרב, לגבי תנאי שעושה לטלטול הפמוטים בליל שבת לאחר שכבו הנרות - האם בזה שאני עושה את התנאי - זה מתיר שאשתי תוכל לטלטל אותם? שבוע מבורך ופורים שמח!
תשובה
זה מועיל אך ורק בדיעבד במצב של לית ברירה. לכתחילה לקבוע איצטבה ולהדליק שם ולא לטלטל כל השבת.
שאלה - 174619
שלום לכבוד הרב
סבתא שלי חולה במחלת ה'פיברומלגיה' (כאבים נוראים בעצמות מפעם לפעם) הרופאים לא מצאו פיתרון מלבד לקיחת סמים בזמן ההתקפות.
מה הרב מציע
תודה רבה

תשובה
לפנות למומחה הומיאופאט.
שאלה - 174618
שלום כבוד הרב ,
האם אפשר להניח רבינו תם לפני שחרית ולקרוא בהם קדש לי
ושמע ולאחר מכן להניח רש"י ולהתפלל ?
תודה

תשובה
בהחלט לא. כי לברך עליהם אסור. רק על של רש״י מברכים. אם כן צריך להניח רבנו תם אחרי של רש״י.
שאלה - 174617
לכבוד הרב שלום רב
בהמשך לשאלה מאתמול. ל"ע בעווה"ר אשתי עברה הפלה +כריתת חצוצרה בחודש אב האחרון. כרגע בתהליך של הזרקת הורמונים לקראת שאיבת ביציות. איך עליה לנהוג בתענית?

תשובה
לפי הוראות הרופא.
שאלה - 174616
שלום לכבוד הרב
האם כשמגיעים למודים שצריך להשתחוות או כל קטע שמחייב השתחוות, ואני לא נמצא מול ההיכל , האם כשמגיעים לקטע הנ"ל צריך להסתובב כלפי ההיכל?

תשובה
נכון מאוד לעשות כן.
שאלה - 174615
כבוד הרב
יש שירותים שמבקשים למלא פרטים ליצירת קשר
אם לא מעוניינים להשאיר פרטים כמו טלפון כדי שלא יטרידו בהמשך, מותר לרשום נתון אחר כמו 0 או שזה שקר אך האלטרנטיבה בעייתית?

תשובה
תבקש מאירגון אחר.
שאלה - 174614
שלום,אני בת 24 חוזרת בתשובה מבית חילוני הרבה שנים, עד היום ללא זיווג. אני רשומה באתר שבע ברכות ועושה בירורים על הבחורים. יש למחוק את הכרטיס? אעשה מה שהרב אומר למרות הייאוש
תשובה
הבנות שפרטיהן באתר הנ״ל חשופות עם כל פרטיהן לכל דכפין. וזו פירצה חמורה בקדושת בנות ישראל. דימו אותנו לבנות הגויים הנאלחים והבזויים. שום רב בישראל. שום אדם המכבד את עצמו לא יפרסם את פרטי וזהות בנותיו באתרים גם אלו החסומים למראה.
תוך 25 שניות מגלים את כל הפרטים התמונות והחומר הדיסקרטי בידי גברים נשואים מתחזים וגם לא יהודים. האם הדם שלכן פחות אדום מדמן???
שאלה - 174613
לכבוד הרה"ג שליט"א
בחק לישראל בלימוד היומי צריך לקרוא את התרגום במקרא,נביאים,כתוביםהאם יש מקום מסוים בו אפשר לרכוש את כל ספרי הרב ?
תודה לכבוד הרב על כל רגע של התייחסות

תשובה
קוראים את התרגום של כל הפסוקים. ועם הזמן אתה הופך למומחה בארמית. תנסה בטלפונים שבשער העמוד.
שאלה - 174612
שלום לכבוד מו"ר עט"ר
אמא עברה השתלת כליה, אומרת נשמת כל חי בכל יום מתוך כוונת הודיה אמיתית לה' יתברך.
האם תפסיק, מה תאמר במקום?
הקב"ה יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים.

תשובה
תהלים. תהלים. ותהלים.
שאלה - 174611
לכבוד הרב שלום רב
האם אחרי גירוד של 2 שניות בגב או בבטן באמצע תפילה צריך ליטול ידים??

תשובה
כל נגיעה במקום מכוסה בו יש מלמולי זיעה מצריכה רחיצת ידים.
שאלה - 174610
לכבוד הרב שליט"א
אם יש מקור שלוקחים בקבוק יין/ויסקי ושמים על קבר צדיק ולאח"מ שותים לרפואה וכדו' מבקבוק זה שהיה בציון צדיק. מחילה אם יוכל לפרט כמה שיותר עם מקורות.

תשובה
מסכנים זקוקים לאישפוז במוסד מיוחד.
שאלה - 174609
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שבוע טוב לרב. בביהכ קפץ החשמל. קראנו לגוי שירים את הכפתור.הבאנו לגוי לשתות קולה. האם היה מותר לו לשתות בביהכ?

תשובה
בפעם הבאה יגישו לו שתיה מחוץ לבית הכנסת. ב, אסור לומר לו בפירוש להדליק, אלא ברמז, כגון נפסק החשמל, ואסור לנו להדליקו.
שאלה - 174608
כבוד הרב לאבי יש את המחלה עשו טיפולים 3חודשים שלא עזרו עכשיו מנסים טיפול אחר בגדר מחקר מה אפשר לעשות לבטל הגזירה.
תשובה
להתענות יום אחד לרפואתו.
שאלה - 174607
לעט"ר
מחילה שאני מעלה את זה שוב (לא חייב לפרסם אני עם לוקמיה כשנה)האם אני נקרא חולה שיש בו סכנה.צמתי כיפור ט באב הרופא אישר.לוקח כדור עם קצת מים וזהו.האם מותר לצום?
תודה הרב

תשובה
ההגדרה היא לפי התיאור שלך, חולה שאין בו סכנה. לגבי תענית אסתר הכל תלוי כיצד תרגיש במהלך הצום, ואם תרגיש חולשה או כל תופעה אחרת תאכל מיד.
שאלה - 174606
שלום לכבוד הרב
בלי נדר אני קורא במגילה בבית כנסת שלנו. מאוד קשה לי לקרוא בלי לשתות משהו קטן. האם זה בעיה ששליח ציבור יטעם משהו לפני תחילת קריאת המגילה??

תשובה
לשתות מותר לך, ואם נחוץ מאוד לאכילת מה, תאכל פחות מ - 54 גרם.
שאלה - 174605
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם טוב ונכון לקרוא את המגילה לאחר זמן רבנו תם תודה כבוד הרב
תשובה
מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה. ומיד לאחר 20 דקות מהשקיעה.
שאלה - 174604
לכבוד הרב שלום רב, האם אבל בתוך 30 על אחיו יכול לארח את בני משפחתו (בנים, כלות, נכדים) לסעודת פורים או להתארח אצלהם ואיך ראוי להתנהג בסעודה לגבי שירים וכד'?
תשובה
להתנהג באיפוק מירבי, רק עם אחד מבני המשפחה, כי הוא בתוך ימי האבל.
שאלה - 174603
לכבוד הרב שבוע טוב. בתפילת שמונה עשרה עושה 3 פסיעות אחורה ושוב 3 פסיעות קדימה ומתחילה ה'שפתי..ביתי פוסעת 3 קדימה ואחר 3 אחורה ומתחילה תפילה מה נכון? לא הערתי לה.תודה
תשובה
זה לא משנה.
שאלה - 174602
הרב, בחורה התחזקה מאוד בתקופה האחרונה, מתרחקת מהרפורמים, התחזקה בצניעות, מתרחקת מזמרים ושירים פסולים, המשפחה חרדית שלא מקפידה בזה, קצת קשה לה, הרב יכול לחזקה ולברכה?
תשובה
חזקי ואמצי ויהי השם עמך, ובזכות שמירת גחלת הקדושה והטהרה, שלך, וגם של בנות ישראל הכשרות, תפרחי ותצליחי, תפרי ותרבי. ויהי השם יתברך עמך בכל אשר תפני. והאמהות הקדושות שלנו שרה רבקה רחל ולאה יתפללו עליים במרומים לתת אותך לחן וחסד בעיני כל רואייך.
שאלה - 174601
לכבוד הרב
חמי נפטר ביום שישי ח אדר מתי קמים מהשבעה כיון שביום חמישי יום פורים?

תשובה
אם נקבר ביום שישי, ביום חמישי בבוקר לאחר תפלת שחרית.
שאלה - 174600
לכבוד הרב שלום רב
הרב ענה פעמים רבות שלא לתרום למי שלא מכירים, האם זה כולל גם את בחורי הישיבות שבימים אלו מתדפקים על הדלתות ומבקשים עבור התתי"ם של הישיבות?
שבוע טוב

תשובה
יש לי מה לומר בזה, אך אני נמנע מטעמים מובנים.
שאלה - 174599
שלום לכבוד מו"ר
אם נשארתי במוצ"ש עם בגדי שבת, והגיע זמן חצות לילה, האם אפשר לומר תיקון חצות כאשר אני עדיין לובש בגדי שבת? תודה רבה רבה על המענה התמידי ושבוע טוב לכבוד הרב.

תשובה
נכון הוא ללבוש בגדי חול או בגד שינה.
שאלה - 174598
לכבוד הרב היקר שליט"א,
האם מותר לחבר בשבת סלקל ומתאמים לעגלת תינוק, מדובר בשתי מוטות שמחברים באופן ידני לעגלה,ועליהם מרכיבים את הסלקל (החיבור והפירוק נעשים בקלות)

תשובה
מותר בשבת להרכיב ולפרק את הסל-קל. כי דרכו בכך.
שאלה - 174597
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שבוע טוב ומבורך.מי שצמא למים באמצע הסעודה צריך לברך על המים?
תשובה
באמצע הסעודה אין מברכים על שתיה, חוץ מהיין.
שאלה - 174596
לכבוד הרב שלום רב
אשתי בתהליך של טיפולי פוריות. כרגע בתהליך קבלת הורמונים לפני שאיבה. באם הרופאים יחליטו לשאוב ביום פורים עצמו מה הדין?

תשובה
תן את ההחלטה בידם. אך תשאל אם זה לא מפריע לדחות את השאיבה לאחר שבת.
שאלה - 174595
לכבוד מו"ר שבוע טוב! מידי שנה בהפטרה זו יש לי ממש צער כמעט עד כדי בכי על ענין שאול ידוע שכל האומר.. טועה אולי הרב יוכל לבאר לנו ענין זה שיתיישב על הלב בענק זה ע"ה ע"ד הרמז וכיו"ב
תשובה
מפורש בפסוקים, שהשאיר את אגג חי לעוד לילה, וגם ריחם על הצאן, ולא כפי שציווהו השם יתברך. ואנא, עיין ברד"ק וברלב"ג ז"ל ובפירוש הרב אברבנאל ז"ל, ובעוד מפרשים בשמואל א' ט"ו ט"ז.
שאלה - 174594
לכבוד מורינו ורבינו.
גבר נשוי ששולח משלוח מנות ונותן מתנות לאביונים אם מוציא ידי חובה גם את אשתו? או שהיא חייבת באופן אישי לקיים גם את המצוות אלה?

תשובה
מוציא ידי חובה גם את אשתו, ולכן במשלוח מנות עליו לשלוח לשני בני אדם. וכן גם במתנות לאביונים לתת לשני עניים.
שאלה - 174593
לכבוד הרב
ידוע שיש 10 זכריות שאדם חייב לזכור בכח יום מעשה מצרים יציאת מצרים וכ'ו..מדוע רק את זכירת עמלק יש מצווה מהתורה לקרוא מתוך ספר תורה??

תשובה
מפני שהתורה כפלה את המצווה "זכור" וגם "לא תשכח". ועיין מגילה י"ח, א. ספרי דברים פיסקא רצ"ו. לא תשכח בלב, זכור בפה.
שאלה - 174592
הרב יש לי חבר במצב מצוקה קשה מאוד מאוד כלכלית שאין לו מה לאכול בבית אולי יש פה מישהו שרוצה להשתתף במצווה לתרומה קטנה לכבוד החג.
תשובה
זה לא ענין חד פעמי, נחוץ כאן טיפול יסודי, להבין את הבעיה ולפתור אותה משורשה.