שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"א/אלול תשע"ט

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 185019
לקהל הקדוש שליט"א,
ב"ה אזל מלאי המחזורים, אנו נערכים להדפסה נוספת, אנו מבקשים מכל המעוניינים לפנות בהקדם למוקדים ולהזמין כבקשתכם, בכדי שנדע להיערך בהתאם.

תשובה
וזריזים מקדימים.
שאלה - 184631
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם הרפורמים חזרו בהם? ומוכנים לשמוע בקול הרבנים?
תשובה
צר לי מאוד שאין למי לפנות שיבטל גזירת הרפורמים מעלינו.
א. את חילול השם הנורא ערב יום הדין של תביעות משפטיות בערכאות של גויים.
ב. טלביזיה מופקרת. שכל גדולי ישראל בדורינו החרימוה והללו עברו על חרם הקדמונים.
ג. אתר הכירויות פרוץ ומכשיל. בו יש בורות נשברים לכל זב ומצורע להכשל בעוונות נוראים.
ד. אירועי בידור בחודש אלול. במסווה של ימי התחזקות.
ה. קלקול הציבור החרדי. השחתת בנינו ובנותינו. חבל שמי שבידו הדבר אינם עושים לעצור המגיפה. אנא מכם. התפללו!!! זעקו אל אבינו שבשמיים!!!
ו. אנשים נכשלים שם בכריתות ומיתות בית דין. כל ישראל ערבים זה לזה.
ז. זעקו אל השם יתברך אולי ישמע צעקתינו. לא, אינני רדיקלי קיצוני כדברי הרב הראשי של הרפורמים הליצן שלהם. אני משמיע דברי התורה הקדושה ואני את נפשי הצלתי.
בשליחותם של הגאונים הרב משה צדקה. הרב יעקב תופיק. הרב יעקב חיים סופר. הגאון הרב משה שטרנבוך שליט״א.
שאלה - 184258
ברכות למרן שליט"א על הוצאת המחזור המהודר קול ציון ליום הכיפורים.
לכל השואלים ניתן להשיג את המחזור החדש ליום הכיפורים קול ציון של מו"ר שליט"א בטלפון 0546798333.

תשובה
תודה לכם על כל העזרה והסיוע, ובמיוחד על הברכות. הרבה תודה לצוות הרבנים הגאונים שלולא השתתפותם לא היינו מגיעים עד הלום.
שאלה - 184201
יום טוב לנו ולכל בית ישראל, עם צאת המחזור ליום הכיפורים "קול ציון", בן 1308 עמודים, בשני כרכים, הכולל ביאורים, כוונות פשטיות סגולות והלכות מספרי מורנו ורבנו שליט"א לפרטים: mbzm50227@gmail.com‏
תשובה
חסדי השם יתברך ורחמיו המרובים. לאחר יגיעה ועמל של שנים על שנים, יוצא מחזור מתוקן, מוגה, וערוך באופן מקצועי, צוות מורחב של עשרה תלמידי חכמים חשובים מיקירי קרתא קדישא שבירושלים, עליהם נמנים גם חכמי קבלה מובהקים ומוסמכים, אשר עמלו ימים ולילות בעריכה ובהגה, כל אות נבדקה, בעיקר שמות הקודש שהועתקו זה מאות שנים בספרים עתיקים, וחלקם היו משובשים ומוטעים תוקנו שבח לבורא עולם.
האיש אשר על צבא עבודת הקודש הלא הוא ידיד נפשי בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, ירא אלקים מרבים, פאר החכמים, חתני הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, חבר בית הדין בירושלים. אשר מסר נפשו ימים ולילות להוציא דבר מתוקן מתחת ידו הקדושה, במסירות נפלאה יומם ולילה, ועמו תלמידי חכמים רשומים ומובהקים איש איש על מכונו ותפקידו, באופן מפליא ולא טבעי כלל. וכולם באהבה ובמסירות ובאחדות טרחו ועמלו והשקיעו כל כוחם בהוצאת המחזור הנפלא הזה.
אין לי ספק כי מור אבי ז"ל אשר השקיע הרבה משנות חייו בעניני תפילות הימים הנוראים, עמד והתפלל במרום לסייע בגמר המלאכה, שקשה להאמין שהיה ניתן לגומרה, וראינו ממש נפלאות לאורך כל הדרך. אני תפלה כי יעמוד במרומים עם חכמי ישראל אשר יסדו לנו את תפלות יום הכיפורים, הסליחות, הפיוטים, הווידוים, והנוסחאות, להגן בעדם ובעד זרעם ובני ביתם, שיהיו מאושרים כל ימי חייהם, וזכות ההתעוררות בתפלה ביום קדוש זה יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות ותכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום אתם ובתיכם.
מודה להשם יתברך על חסדיו, הצעיר באלפי ישראל בן ציון.
שאלה - 183586
יהודים יקרים.
אנא התפללו לרפואת הבחור רפאל נחום אלימלך בן זהבה רבקה, ולנערה נעם בת זהבה רבקה. תזכו למצוות.

תשובה
ביקרתי אותם היום בעין כרם, הלב נקרע, אי אפשר שלא לבכות. בבקשה התפללו בכל הכוח.
הוא בן נכד למשפחת מקובלים אמיתיים וקדושים. הוא עובד השם באמת. הוא מכפר עלינו בחליו, תתחננו שיתעורר.
שאלה - 185208
הרב שלום רב, כשאני מעיין במפרשים הקדמונים כמו כנה"ג וברכ"י אני מצוא שהם כותבים שכתב מרן הבית יוסף בספר הקצר או הארוך ומהו?
תשובה
כשכותבים בספר הארוך - הכוונה חיבורו בית יוסף שבו הרחיב הנימוקים והמשא ומתן בהלכה. כשכותבים בספר הקצר - הכוונה לשלחן ערוך שם כתב עיקר ההלכה והמסקנא.
שאלה - 185207
לכבוד הרב
הבנתי שנשים פטורות משמיעת שופר אבל גדול העושה שאינו....כדאי לאסוף נשים ולהביא תוקע בכדי לזכות?

תשובה
בהחלט לא להביא במיחוד. אם מזדמנות לבית הכנסת או לאיש קשיש שתוקעים בשבילו תקשיב.
שאלה - 185206
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
האם בליל שבת אין לחשוש מלקרוא תהילים ולהתכונן לקריאת פרשה או הפטרה ?
רק בימי החול אסור לקרוא ע"פ האר"י הקדוש ?
שבת שלום ומבורך למרן הרב שליט"א

תשובה
לילות שבת ולילות יום טוב אין כל חשש מכיוון שאין כוחות הדים מצויים והם מסתתרים בקרקעית האוקיינוס (מתחת ביתו של אובמה.) הנקרא נוקבא דתהומא רבה.
שאלה - 185205
לכבוד הרב שלום רב
העברנו לישיבה באשראי פדיון נפש על 6 נפשות + פדיון בסך שווה בפרוטות לשמי (שי). לא ראיתי מקום לכתיבת שמות. האם מועיל הפדיון גם בלי השמות? תודה רבה לרב

תשובה
עושים פדיון לכל התורמים וכל הנילווים אליהם.
שאלה - 185204
לכבוד רב
בעינין כלה האם בודקת ג"פ הראשונים או מכיון דבזמנינו הרבה נשים לא רואות בלי הקדמת מיחושים א"כ אין לה לחוש לראייה כיון דלא הרגישה מיחושים אורך ימים לרב!

תשובה
בדיקה קלה לפחות מינימלית.
שאלה - 185203
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שואלת בשם סבתי הי"ו ,מרגישה שיש מישהו ע"י המיטה בלילה וזה גורם לה לפחדים וחששות (התחיל מאז פטירת הסבא 16 שנים נעלם תקופה וחזר)מה ניתן לעשות?
תודה

תשובה
לומר לידה את כל הקריאת שמע ואת פסוקי ברכת כהנים.
שאלה - 185202
שלום לכבוד הרב. בחור ישיבה שהזקן צומח לו לא בצורה מסודרת.זיפים. מקומות ריקים.האם יכול לסדר את הזקן שיהיה יותר אסטתי. הבחור מרגיש לא בנוח ..עם המראה שלו. תודה שבת שלום
תשובה
בהחלט מותר.
שאלה - 185201
לכבוד הרב
לתת תרומה לאברכים ש....?

תשובה
מדוע כל השאלות הפרוקטיביות מגיעות אליך דוקא?
שאלה - 185200
אני מעשרת חומש, שמעתי הרצאה של רב שאמר שמעשרות עפ״י ההלכה צריך לתת ללומדי תורה או לעניים. תרמתי גם מעשרות ל... השאלה אם אפשר להחשיב את... בתוך מעשר כספים
תשובה
עיקר המעשרות לבני תורה עניים.
שאלה - 185199
הרב,יש חובה לכבד את בן זוג של אמא שלי?4 שנים יחד ולא נשואים.הם לא הולכים לפי דרך התורה כלל. רוב היום נמצאת איתו ורוצה שנשב איתו סביב שולחן ונקבל אותו למרות שלא תומכים בקשר
תשובה
אינך חייב בכבודו כי הוא חי באיסור.
שאלה - 185198
לכבוד הרב שליט"א
בחור צעיר שאין לו עבודה ואין לו כסף איך יעשה צדקות? איך יעשה פידיון?

תשובה
שקל אחד בלבד.
שאלה - 185197
לכבוד הרב
ברצוני לייעץ למשפחה אבלה במקום "סעודת מצווה עאלאק"
לערוך עצרת התעוררות בבית הכנסת בתום השבעה? ואז האבלים יצטרכו כביכול לצאת מהבית לפני תום השבעה.

תשובה
מצווה גדולה היא. עשה והצלח.
שאלה - 185196
לכבוד הרב
הרשעים צריכים להרכיב ממשלה מיהעה עם התורה והשבת???

תשובה
הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, בתנאי שאנחנו "החרדים" נשוב בתשובה שלימה.
שאלה - 185195
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בשנת אבל על מור אבי בשבוע הבא ביום שישי יכול 11 חודש האם יכול להקדים את האזכרה בכמה ימים והאם עולים לבית העלמין

תשובה
יכול בהחלט.
שאלה - 185194
שלום לכבוד הרב

מה מברכים על סושי פירות ?
מורכב מגלידה,וסוגי פירות שונים כמו אננס, מנגו, תפוח, תמר וכדו.
רואים את חתיכות הפירות בעין.

תודה

תשובה
הגלידה היא הרוב ומברכים שהכל.
שאלה - 185193
לכבוד הרב שלום
שאלתי את הרב לגבי צביעת שיער בחינה אדומה /שחורה. והרב אמר שחינה אדומה אסורה גם בימי בחול. אשמח לדעת מדוע? מה העניין. זאת משום שאין תחליף אחר לצבוע(שיער לבן)

תשובה
השוק גדוש בצבעי שיער לא אדומים, ובנות כשרות אינן צובעות באדום.
שאלה - 185192
לכבוד הרב
לגבי האדם עם הצרכים בחדר מדובר על אדם מוגבל גם שמחליף יש ריח,והוא יכול פעם בכמה ימים להתקלח ואפשר ורק השיעורי תורה ששומע מרגיעים אין דרך לשמור על נקיות.מה ייעשה?

תשובה
יחליפו לו לעתים קרובות, וירססו מיני בושם על בגדיו.
שאלה - 185191
שלום לכבוד הרב
אחותי בצבא ויש לה יומלדת היא רוצה סידור רציתי לקנות לה אבל כל הסידורים של הבנות עם תהילים מותר לקנות?תודה
שבת שלום

תשובה
מותר בהחלט מתנה כפולה.
שאלה - 185190
שלום לכבוד הרב
סבי נפטר בכ"א חשון אשתקד. בעקבות עיבור השנה יום היארצייט חל בהושענא רבה. מתי עושים לימוד האזכרה והעלייה לקבר?

תשובה
עליה לקבר לפני יום הכיפורים. לימוד תורה ליל הושענא רבה מביאים מיני מזונות, שתי ופירות לבית הכנסת לציבור היושב ללמוד.
שאלה - 185189
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב מה הם הסיבות ההלכתיות של הרב בן ציון אבא שאול שאסור ליבחור? תודה רבה

תשובה
אמר לי משום חשש להתחברות לרשעים. והיו לו סיבות נוספות.
שאלה - 185188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
באוטובוס ישבה מולי אשה עים צלב בולט הוצאתי תהילים קראתי האם נהגתי נכון שקראתי מול הצלב? ואם לא מה היה עלי לעשות

תשובה
היית מחליף מקום.
שאלה - 185187
שלום
יש לי חשש לבעיה שלא אפרט כאן במילה,הייתי אצל רופא עור וגם אמר שכנראה זה מהברית מילה ואני חושש שאני לא נימול כהלכה עם מי להתייעץ ולהראות לו דבר כזה? עם רב או עם מוהל מסוים?

תשובה
מוהל מומחה ומוסמך יראה.
שאלה - 185186
לכבוד הרב מוצפי שליטא שלום רב
ראשית אודה לרב על כל פעלו, שנית האם נכון שלא לקרוא לכותל המערבי "כותל" - סתם, אלא רק כותל המערבי, כמו שלא לקרוא לא"ק "ארון", אלא רק ארון קודש ?

תשובה
נכון בהחלט, יפה דקדקת. מכיוון והתיבה כותל נאמרת על סתם קיר של מבנה כלשהו. וראוי לומר הכותל המערבי. בהא הידיעה עם המערבי כי שכינה במערב.
שאלה - 185185
אני בשנת אבל ראשונה של אימי
האם נכון שזה מפריע לנשמה שעולים כל חודש לקבר ומה הלכה לספרדים
האם מותר לקנות בגדים או נעלים חדשות או סתם דברים
האם מותר ללבוש בגד לבן לא חדש
לחומרה

תשובה
נהגו לבקר פעם בחודש בלבד. מותר לקנות בגדים חדשים החסרים, חוץ מבגד לבן חדש. אבל לבן משומש מותר.
שאלה - 185184
שלום לכבוד הרב האם אפשר לעשות פדיון נפש של מאה שישים פרוטות כסף כמה פעמים על אותם מטבעות
תשובה
בתנאי שבכל פעם יחלל אותם על תמורתם בממון.
שאלה - 185183
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עטרת ראשנו האם נוסח פדיון נפש כמו פדיון כפרות אם האם אני יכול לעשות לי ולבני משפחתי ואז לתרום את הכסף תודה לרב הגאון הגדול

תשובה
אוחז את הסכום ואומר ״הרי זה פדיון נפשי ונפשות בני ביתי״.
שאלה - 185182
שלום לכבוד הרב
האם אפשר להתייעץ עם כבוד הרב ולקבל הכנה נכונה לרעיון להקמת עמותה בנושא מסוים, נושא חשוב מאוד.
למרות שאני אשה, אולי לצורך עניין חשוב זה, יסכים ליצור קשר.

תשובה
העורך. סליחה הרב עסוק מאוד ועמוס בעניני השיעורים ועוד. וכללית אינו מקבל קהל כלל. ובפרט בימי אלול.
שאלה - 185181
לכבוד הרב עטרת ראשינו שליט"א, מחילה רצינו לדעת האם זה מדוייק שהמבנה בשולי בית החיים בטבריה הוא של רחל אשר רבי עקיבא?
תשובה
אין לנו אסמכתאות ברורות בוודאות מוחלטת, אך יש לנו עדויות מובהקות מפי כמה מגדולי ישראל המזכירים בספריהם את קברה של "הזקינה" אשת רבי עקיבא זיע"א,
הראשון הוא הפוסק רבנו אשתורי הפרחי ז"ל מלפני 800 שנה שביקר שם ומזכירה בספרו כפתור ופרח.
אחריו הנוסע המפורסם והחוקר רבי משה באסולה ז"ל שביקר שם לפני 500 שנה. אחריו הרב המוסמך חיבת ירושלים שהיה של לפני למעלה מ - 200 שנה. חכמי טבריה לא היו מבקרים שם מפני שבזמנו המקום היה מוחזק בידי הערבים.
שאלה - 185180
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,סליחה,כבר שאלתי אבל איני רואה את התשובה,במייל, תחילת הריון,יש לי בעיה גנטית שהובילה פעם קודמת ללידה שקטה. מפחדת
תשובה
שאלה - 129558
כבוד הרב, בעניין בדיקה גנטית אני נשואה טריה, אמי נפטרה מסרטן וגם סבתא של אמי, אחותה החלימה, הרופא אמר שהבדיקה לא תועיל גם אם תמצא המחלה הרפואה לא יכולה לשנות את הממצא.
תודה
תשובה
את לא תחלי ולא תדאגי, והסירותי מחלה מקרבך.
שאלה - 185179
שלום לרב
האם אדם שחזר בתשובה שמטיף לחילונים ואומר להם שהם גאוותנים מבולבלים ועושים עבירות פוגמים אומר להם שמי שטס לחוץ לארץ עושה עבירה האם הוא מקיים מצוות תוכחה? זה מרחיק

תשובה
הוא עצמו צריך לשבת בבית המדרש 5 שנים רצופות וללמוד תורה ללא הפסקה, להשלים את שהחסיר.
שאלה - 185178
שלום לכבוד הרב
האם אפשר פשוט להעביר באשראי לישיבה את סכום הפרוטות בשמי מבלי לשים אותם מול עיניי פיזית ממש? תודה רבה לרב על הכל

תשובה
בהחלט כן, זה שמוסרים מטבעות מקשה ומכביד מאוד לצרפם לשטרות ולתת לעניים.
שאלה - 185177
לכבוד הרב שלום וברכות,נתקלתי בתפילה מסויימת בספר...זצוק"ל הצלה מ"ללתין ומסטרא דמסאבותא של כלבים וחתולים",מחילה מכבודו אם יכול להסביר המילים והכוונה תודה
תשובה
זה ספר מזוייף.
שאלה - 185176
שלום לכבוד הרב מה יותר נכון לעשות עים כסף פדיון כפרות לתת לאברך או לבית הכנסת .אישה בת 50 שפסקה מליראות במשך חצי שנה למה צריכה לחשוש .תודה כבוד הרב
תשובה
א, לתת לאברך עני. ב, לא חוששת.
שאלה - 185175
שלום לכבוד הרב שליט"א,

אני מרוויח עמלות על מכירות שאני עושה בשביל חברה של גוים (ויותר מזה מדובר בחברה מגרמניה שאולי הם בכלל עמלק). האם יש בעיה בזה? ואפילו ממידת חסידות.

תשובה
עמלק נמצא בארצינו הוא החליף כתובת.
שאלה - 185174
לכבוד הרב
שלום הרב אחי נוסע בצורה מסוכנת בכביש סיפרתי לאבא שלי האם אני צריך לבקש סליחה מאחי

תשובה
צריכה להודיע למשטרה בעילום שם.
שאלה - 185173
לרב היקר שלו' מה השכר לעומד בניסיון של כעס? לפעמים באמת לא קל במה הכי כדאי להתמקד בתפילות רהש ויוהכ בע''ה שנה טובה מבורכת ומוצלחת ורפו''ש ותמיד רק טוב לעם ישראל!
תשובה
תישא אשה בדחיפות ותירגע.
שאלה - 185172
לכבוד הרב
האם מותר לצאת מהארץ לראות גני פרחים מזנים נדירים שזה מאוד משמח אותי ומרגיע פרחים

תשובה
ישנו ציורים מרהיבים של פרחים נפלאים בארץ יותר יפים מחו"ל.
שאלה - 185171
לכבוד הרב מוצפי שליט"א השנה סבתא שלי נפטרה ע"ה מה המנהג לגבי עליה לקבר בשנה הראשונה וכן מה המנהג לגבי עליה לקבר השנה בראש השנה שעדיין בתוך השנה לפטירה תודה לרב שליט"א
תשובה
אין חובה לעלות, אם תרצו תעלו בערב ראש השנה.
שאלה - 185170
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה דעת הרב לגבי קנית סכין חדשה בערב ראש השנה האם יש עניין הדבר.תבורך רבנו היקר
תשובה
מעולם לא נהגנו בזה לא אבותינו ולא אנחנו.
שאלה - 185169
שלום לכבוד הרב שליט"א
האם ניתן לומר לאחר מים אחרונים מזמור למנצח ואז אברכה וזימון?
תודה רבה על המחזור! מצפים ומייחלים למחזורים נוספים בע"ה(וכן לפורים בציון...)

תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 185168
לכבוד הרב שלום רב.האם שם הילני (הכוונה להילני המלכה)מספיק יהודי ולא נכנס לקטגוריה של אלה ששינו שמם ולשונם? השם מותר אם מתחברים מאוד לדמותה?תודה.
תשובה
עיין תשובה 185133 הרב השיב לכם.
שאלה - 185167
לכבוד הרב יש לנו מגן פלסטיק למתג לכבוד שבת שעליו רשום "שבת קודש". אחד המתגים נמצא בתוך חדר שבו אסלה. האם מותר להניח את הפלסטיק בתוך החדר כדי למנוע לחיצה בטעות על המתג בשבת?
תשובה
אפשר, ואולי כדאי להחליפו במפסק עם קופסה שעליה מכסה. או להדביק פלסטר ביום השישי.
שאלה - 185166
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב מתארגנות נשים להתפלל בקבר רחל אשת רבי עקיבא בעקבות זה שניתנה הוראה להרוס אותומה דעת הרבומה נוכל להוסיף בתפילות שלנו

תשובה
לקרוא פרק "אשת חיל" כולו מילה במילה ואחריו מזמור צ"א בתהלים יושב בסתר עליון בכוונה.
שאלה - 185165
שלום לכבוד הרב
תודה לרב אוהבים אותך ומרגישים שיש לנו הדור מי שיודע לכוון אותנו.

תשובה
יהי רצון שלא אטעה בהוראה.
שאלה - 185164
לכבוד הרב
אני יודעת שהרב לא משיב על בדצים, אך השאלה חשובה. אני מקבלת עזרה גבינות למשפחתי של,,,, בדץ ועדת מהדרין של תנובה. האם מותר?

תשובה
כיוון שהמצב דחוק אפשר.
שאלה - 185163
לכבוד הרב האהוב!
יש בחור אחד שחולה במחלה, לא על אף אחד מעם ישראל, ורציתי לשאול מה הרב מציע לומר לו, במה לומר לו שיתחזק במצוות ואיך לחזק את נפשו?

תשובה
יאמר שמע ישראל ביום ובלילה. ובכל לילה וידוי.
שאלה - 185162
לכבוד הרב שלום רב.
האם יש צורך בתפילת עמידה,כשמזכירים שם השם,לכוון אדון הכל היה הווה ויהיה,או אפשר להסתפק בגילוי דעת לפני התפילה?

תשובה
לכווין כל פעם בזריזות.
שאלה - 185161
לכבוד הרב מדוע יש שמנסים לחשב את הקץ , הרמב"ם באיגרת תימן אמר שאף אדם לא ידע את הקץ , ומשיח כתוב בא בהיסח הדעת אז למה עוד מנסים לקשר לבחירות ופעם אובמה ופעם70 שנה למדינה
תשובה
מדוע אינך שואל אותם? ומה אני אשם?
שאלה - 185160
לכבוד הרב חייבים פדיון נפש 8 נפשות בבית הכי טוב לתרום לאתר לפי הקבלה 160 ש"ח לכול נפש
תשובה
10 שקלים בלבד מספיק כי זה שווי 160 פרוטות כסף.
שאלה - 185159
לכבוד הרב שלום רב,
עקב ושברתי את רגלי לא הלכתי לומר סליחות,אני מצטערת עלכך מאוד,אני כל שנה הולכת ונהנת מלהתפלל ולבקש סליחה מבורא עולם,מה אוכל עשות ?

תשובה
הצער הזה יהיה כופר נפש וכפרה עליכם.
שאלה - 185158
לכבוד הרב
אדם שנמצא בשנת אבל על אביו האם מותר לו לקנות חולצה לבנה לכבוד חתונת בתו?

תשובה
יקנה, ויבקש מאחד מבניו ללובשו חצי שעה, והוא אחר כך ישתמש בה.
שאלה - 185157
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מותר לאיש מזרחי להשתמש בסיר שבישל בו אשכנזי בשר לא חלק,בפחות מ24 שעות (הוא יודע שזה פחות)
לשימוש בסיר לבישול?

תשובה
לא חסרים סירים בימינו.
שאלה - 185156
לכבוד הרב
האם בר מצווה שנערכה על ידי רב רפורמי
למרות שהבן למד הלכות והפטרה אצל רב מורשה
והתווכח עם אימו שהוא אינו רוצה רב רפורמי , ללא הועיל, האם נחשב לו או שמצריך חזרה תיקון

תשובה
מסכן הבחור שבוי ומצווה להצילו מידיהם.
שאלה - 185155
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לצבוע את השיער בחינה אדומה/שחורה בחול המועד.
תודה רבה.

תשובה
לא בחול המועד, וחינה אדומה גם בימי החול אסור.
שאלה - 185154
לכבוד הרב
איך לתת צדקה לעני ישירות ולגרום שהוא לא יתבייש?

תשובה
יש מאה דרכים לעשות זאת, בתוך מעטפה מוסתרת, לתת לו ספר לימוד ובתוכו או בסידור וכדומה.
שאלה - 185153
לכבוד הרב שליט"א
בפלא יועץ ערך תוקע מצטט מהזוה"ק מי ראוי להיות תוקע
ודבריו מבהילים.ואני הק' תוקע מס' שנים בבי"כ גדולה ואני באמת יודע שאני לא מתחיל להיות ראוי.
האם להתחמק?

תשובה
אם אתה תעזוב, ויבוא מי שאינו ראוי, מה הרווחנו? ראה כמה תנאים נכתבו במשנה ובתלמוד, ונפסק בדברי הרמב"ם והשלחן ערוך ז"ל, ובימינו אולי אחד מעיר עונה על תנאים אלה, וכתב רבנו יעקב בעל הטורים שחי קודם 700 שנה כי אין בימינו אחד מושלם, ולכן יבחרו את הכי טוב שיש בין הציבור.
שאלה - 185152
הרב: ברה"ש, מניין טוב (נץ), רחוק 45 דק הליכה מהבית . בביה"כ ליד הבית ציבור בעלי בתים, יש דיבורים בתפילה, החזן והתוקע 2 אברכים צעירים נשואים. לא יודע מה העבר שלהם. מה לעשות?
תשובה
יום ראש השנה הוא יום הדין, צריכים מאוד לחפש ולטרוח ללכת למקום הכי טוב ומעולה. כי התוקע והחזן צריכים להיות הכי מובחרים.
שאלה - 185151
כבוד הרב כתוב בספר שלהתפלל מנחה עם דמדומי חמה הכונה לסיים את התפלה בשקיעה אם זמן זה דווקא או אפילו בתוך זמן מסוים סמוך לשקיעה זה נחשב ונפק"מ לערב שבת ושבת שא"א להתפלל בשקיעה
תשובה
בכל הלכה שהנך מסופק, צא וראה כיצד נוהגים הגדולים המדקדקים, מתפללים בימי החול חצי שעה קודם השקיעה, אך ביום השישי ובשבת ברור שהמקדים הרי זה משובח.
שאלה - 185150
לכבוד הרב שלום. יש לי שכן שפעמיים בשנה נותן לי כסף להעביר למשפחה נזקקת. לצערי גם אני נזקקת. האם יש עדיפות לתת למשפחה עם מספר רב של ילדים או להשאיר לעצמי?
תשובה
רק אם לכם במה לקנות לחג, אפשר לקחת מחצית.
שאלה - 185149
לכבוד הרב, בהמשך לשאלה אם אפשר לשאול רב אחר.
זוהי שאלה אישית, חזרתי אל הרב ושאלתי שוב, אך עדיין לא הבנתי בדיוק ואני נמצא במצב שאיני יודע מה מותר ומה אסור. לחזור פעם שלישית?

תשובה
כן בהחלט. תבקש הבנה. ולא הביישן למד.
שאלה - 185148
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול אם יש ספר ידוע שמדבר על הטעמים שבתורה על פי הסוד ועל פי הדרוש ?
תודה

תשובה
יש אך אינו מצוי. תניח זאת לחכמי הקבלה.
שאלה - 185147
לכבוד הרב שלום רב
באורח צדיקים יש תפילה לחודש אלול בה כתוב "למען שם הקדוש אהי"ה". האם מותר לומר שם זה או שיש לומר אֶקְיֶה?
תודה רבה

תשובה
נוהגים לבאת אקיה.
שאלה - 185146
לכבוד הרב שלום רב
אם אני שומר על העיניים…

תשובה
אלו דברים הנאמרים בצינעא. שב ועסוק בתורה.
שאלה - 185145
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לומר וידוי לפני ברוך שאמר

תשובה
בסדר התפלה לא משנים מאומה כנזכר בספרי הקבלה.
שאלה - 185144
לכבוד הרב שלום רב,

האם הקדמונים שעבדו אלילים היו מקבלים השפעות כמו רפואה ושפע, או שלא היו מקבלים כלום ובכל זאת עבדו רק משום יצר הרע הגדול שהיה לזה (ולא בגלל שהיה עניין שכלי)

תשובה
עיין במפרשים בפרק חלק שהיה כח לעבודה זרה להטעותם עד שחכמים אנשי כנסת הגדולה ביטלוה.
שאלה - 185143
לכבוד הרב
האם כהן צריך גם לעלות לקבר אביו בערב ראש השנה (שנים קודמות עלה )

תשובה
כהן אינו עולה כלל. נקודה.
שאלה - 185142
לכבוד הרב שלום רב
עברנו לארץ אחרי חצי שנה עם ילדים בבית מעוברת ומניקה,
לא קמתי לסליחות אפילו פעם אחת התחלתי נך קצב איטי.מה לעשות להיות מוכנה כותבת בבכי

תשובה
אשה פטורה מכל זה תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים.
שאלה - 185141
לכבוד הרב שלום
בספר שופר בציון עמוד קסא, צוין שמנהג המקובלים שלא לומר את המזמור של ראש השנה לפני ברוך שאמר, ובסוף הסעיף צוין שהתפשט המנהג כן לומר, ילמדנו רבינו איך לנהוג?

תשובה
אומרים אותו בסיום המזמורים בסמוך להרוך שאמר מפני אזהרת הזוהר כנזכר שם.
שאלה - 185140
לכבוד הרב
קיבלתי משהו מקולקל מצד שני קיבלתי החזר שלא מגיע ולא רוצים בשום אופן חזרה
מותר לקזז את הדבר המקולקל ממה שמגיע להם חזרה, וככה כל פעם עד שיקזוז ולא לבקש מהם החזר?
תודה

תשובה
צריך עיון הדבר.
שאלה - 185139
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום
לפני שנה בערך אמי נפטרה בכד חשון בשנה מעוברת רציתי לשאול באיזה תאריך לעשות את האזכרה

תשובה
כד בתשרי הוא העיקר. כד בחשון ייקרא יום השנה.
שאלה - 185138
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
זה פשוט מדהים ההבדל בין הסידורים האחרים לבין הסידור שהרב הוציא הכל מדוקדק כל ההלכות
אין מילים פשוט אין מילים
מתפלל לסידור לימות השנה
אכי"ר

תשובה
טורח גדול מאוד, השקעת העובדים מקצועית ומסורה. לא החסירו דבר. ולא עוד אלא שתיקנו טעויות רבות שנפלו במחזורים קדומים. וגם בשמות הקודש.
שאלה - 185137
לכבוד הרב
אצלי בעבודה מדי פעם עושים הדרכה של אישה לעובדים בנוגע לעבודה.
אני מרגיש אי נוחות להשתתף בזה, אבל אין לי ברירה לצערי.
מה דעת הרב?

תשובה
תשב ולא תביט בה.
שאלה - 185136
שלום לכבוד הרב
לגבי התשובה שהשיב רבינו על יום השלושים שחל בחול המועד. האם אפשר לעלות לקבר ביום חמישי שבין כיפור לסוכות?

תשובה
לא כדאי כיוון שיש בהם קדושה. כנזכר בשער הכוונות.
שאלה - 185135
לכבוד הרב
אחות אישתי לא נפקדה 13 שנים החודש ילדה בה' בתוך תפילות אשתי אמרה פעם ש"נותנת לה את זכות כיסוי הראש של עצמה" כדי שתיפקד אני כעסתי על כך האם עשתה נכון? צריך לתקן? תודה

תשובה
בדיעבד עלה לה. עיין במבשרת ציון.
שאלה - 185134
לכבוד הרב שלום רב
אפשר להשיג את כל ספרי הרב שליט"א, בחולון בית כנסת סודאי, כל יום רביעי לפני או אחרי השיעור של כבוד הרב. יהודה - 052-7681750

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 185133
שלום לכבוד הרב.היה לי שם רוסי ילנה,החלפתי לבד לאילנה,אבל לא אהבתי,
עכשיו שיניתי שם בת.ז.לשם הילני כי מתחברת לדמותה של הילני המלכה,ובעלי קורא לי כך שנים.האם זה שם טוב?

תשובה
העורך, הרב אינו מתערב בכך.
שאלה - 185132
לכבוד הרב שלום רב
השגתי תפילין מסופר ירא שמיים אמיתי תפילין יותר מהודרות אם אפשר להחליף תתפילין אלה או שהמשיך להניח בשבילי שהם פחות מהודרות...?

תשובה
רק בוחן לבות וכליות יודע.
שאלה - 185131
שלום לכבוד הרב אני מעביר שיעור קבוע בביתי בשבת, חבר ביקש שאעביר את השיעור לביתו, עקב חולי אמו, האם להעביר את השיעור לביתו או להשאר בביתי?
תשובה
אל תשנה מקום. יש זכות למקום כפי שכתב רבנו הרש״ש זיע״א בנהר שלום.
שאלה - 185130
לכבוד הרב כבוד הרב יש לנו מקווה כלים במושב האם זה יהיה בסדר לשים שם כמה דגים יום לפני ראש השנה ולומר שם תשליך?
תשובה
יש חשש שימותו או שיזהמו המים.
שאלה - 185129
לכבוד הרב שלום רב
שמעתי בשיעור של כבודו, שאין לאכול ולשתות בביה"כ. שאלתי: בכל שבת שהרב מגיע מתקיימת סעודה שלישית שבעלי והבנים משתתפים בה ואני מכינה אותה, זה למה לעשות?

תשובה
כתב הרמב"ם ז"ל [הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יא הלכה ו] "בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהן קלות ראש כגון שחוק והיתול ושיחה בטלה, ואין אוכלין בהן ואין שותין בהן, ואין ניאותין בהן ואין מטיילין בהן ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, וחכמים ותלמידיהם מותרין לאכול ולשתות בהן מדוחק".
יש מי שמתירים לערוך סעודה שלישית ובתנאי שלא יביאו משקאות המכילות אלכוהול. והמדקדקים במצוות נמנעים מלאכול בם.
שאלה - 185128
לכבוד הרב מוצפי,

מקום עבודה, עושה עבודה של מטפלת אחרת, כיון שלא מרגישה טוב, מרחמת עליה, אבל קשה, הצוות החינוכי, מפריע להם יותר ממני, האם מותר לפנות למנהל ולספר על הקושי ?

תשובה
תורידי מהקושי שיש עלייך, אינך חייבת למלאת עבודות שאינן שייכות לך.
שאלה - 185127
לכבוד הרב. חושבת על ר"ה יש לי רעידות ולחץ. מבשלת מנקה עובדת ואומרת לעצמי חבל שאין לי זמן כל היום לקרא תהילים וללמוד.מתפללת 3 תפילות יש לי פחד מיום הדין תרגיע אותי הרב. בבקשה
תשובה
בערב פסח מנקים את הדירה, בערב ראש השנה מנקים את הנשמה, וקוראים תהלים ונרגעים.
שאלה - 185126
לכבוד הרב, שאלתי רב פוסק שאלה בדיני ממונות וענה לי תשובה על חלק מהדבר ולא הבנתי כל כך מדבריו מה מותר ומה אסור. האם מותר לשאול רב אחר, ואם כן עלי להודיע לו לפני ששאלתי כבר רב?
תשובה
אם זו שאלה התלויה בין שני צדדים, צריכים שני הצדדים להשמיע טענותיהם בפני רב מוסמך פוסק.
ואם היא שאלה אישית, תחזור אליו ותבקש הבהרה.
שאלה - 185125
לכבוד הרב שליטא. קיבלתי המהירה עיינתי במקורות. ציינתי שלא על מקומות. ניתן לסדר עי רישום (נעשה ממילא) בלי גביה, כ"ש בביהכ עם מקומות פנויים. הגבייה גם לנשים. מדוע ? תודה
תשובה
אינני צד בענין.
שאלה - 185124
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא שלי ע"ה נפטרה לפני שנתיים ואחי בכל ערב ראש חודש הולך לקבר שלה בבית העלמין האם זה מותר?

תשובה
כנראה שהוא מרגיש טוב בזה.
שאלה - 185123
לכבוד הרב
לגבי הספר,
מדובר בספר שמכחיש את התורה לחלוטין וכולו כפירה
האם הרב התכוון להחזיר את הספר לחבר של אבא שלי? אינני יודעת מיהו וחוששת שאבא שלי יקרא בו בינתים

תשובה
אם כך, תעלימי אותו לחלוטין במקום שלא ייזכר ולא ייפקד לעולם.
שאלה - 185122
שלום לכבוד הרב
גיסי צריך ממני ערבות. א.האם אני מסייע ביד..?
ב.הוא צריך תלושים שלי, ואני לא מרגיש בנוח. מה לענות לו?
תודה

תשובה
תתחמק ותדחה אותו בטענות שונות.
שאלה - 185121
ברוך השם אני שליח ציבור ימים נוראים.
בראש השנה מנהג לסיים פעמיים תהלים, האם מותר לקרוא את זה בלילה? כי ביום אני מנסה לשמור על הקול עד כמה שאפשר. וגם בגלל שיש ילדים וצריכים.

תשובה
אין שום בעיה בלילות חמועד ושבת לקרוא מקרא.
שאלה - 185120
לרה"ג שליט"א
אדם מתקרב שאני לומד איתו גמרא פעם בשבוע סיפר לי... והאם זה בכלל ברמה שלי להתעסק עם זה?כוח"ט וכט"ס

תשובה
ילך לגדול בישראל שיברכהו וינחהו.
שאלה - 185119
חוזרים בתשובה תודות לרב כמה שנים ב"ה
גזלתי חברה מסוימת, החברה במהלך השנים נמכרה.
למי להחזיר כסף? לבעלים הראשון? החדש? לצרכי ציבור?
לפעמים קצת קשר להגיע לבעלים הראשון.

תשובה
לבעלים הראשון. אפשר למצוא.
שאלה - 185118
הרב שליט"א
כבוד הרב מדוע אומרים,רבי חנניה לאחר סיום שיעור וכו?והאם דין תספורת ילדים זה גם כל שלושים יום ...כי למשל אחד הילדים השיעור צומח לו יותר לאט מאשר הילדים האחרים?

תשובה
א, כי יש שם סניגוריא על עם ישראל. ב, אין הגבלה בתספורת ילדים לספרם אימתי שיש צורך בכך.
שאלה - 185117
לכבוד הרב מוצפי
מחילה אך נקודות המכירה באתר של כשרות הרב בעופות ובשר אינם מעודכנות. יותר מחצי אינם מחזיקים את כשרות הרב. האם תוכלו לעדכן לכבוד החג הקרב ובא לתועלת הציבור

תשובה
העורך, מדוע להטריד את הרב בנושאי שיווק? תפנה לטלפונים.
שאלה - 185116
לכבוד הרב מוצפי שליט"א נודע לי דבר מזעזע על בחורה שעלתה לארץ, נולדה לאמא נוצריה וקיבלה אישור מרב בקהילה פלוס על החתום רב נוסף שסומכים עליו ברבנות בארץ
תשובה
לרשום פרטים מלאים, שמות ותאריכים, ולשלוח לרבנים הראשיים וכן למנכ"ל הרבנות.
שאלה - 185115
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
האם בערב ראש השנה יהיה מותר לעלות לירושלים לציון של רבי זיע"א ולציונו של ציס"ע זיע"א ?
אני גר בראש העין

תשובה
בהחלט כן. עד חצות היום.
שאלה - 185114
לכבוד הרב אתמול בירכתי על שניצל שהכל חברי הטוב שהוא תלמיד חכם העיר לי מכיון שפירורי הלחם באו להטעים יש לברך מזונות אפילו שהם המעט כי הכלל במזונות גם שהוא המעט מברכים דעת הרב
תשובה
עירב דבר בדבר, השניצל הונחו הפירורים כדי שלא ידבק למחבת, והוא חשב מה שאמרו הוא בעיסה המכילה בתוכה 20 אחוז דגן. שברכתה מזונות, ואין השניצל עיסה אלא ציפוי דק.
שאלה - 185113
שלום לכבוד הרב
חבר של אבי השאיל לו ספר של כופר ואבי נתן לי אותו בהשאלה לקרוא.(כנראה לא קרא בומה לעשות עם הספריש פסוקים ויכול להיות שחלק עם שם השםאני לא רוצה לפתוח את הספר)

תשובה
להחזיר מיד לבעליו האומלל.
שאלה - 185112
לכבוד הרב: החגים קרבים ובאים. היכן ניתן להשיג עופות בכשרות הרב. תודה
תשובה
מרכז הבשר טלפון 025838999.
שאלה - 185111
לכבוד הרב שליט"א. אם הבנתי נכון מהרב אף על פי שהשכינה מסתלקת כאשר יגיע דודי הטמא שחי עם גוי לא להתיחס אליו,ועוד שרוצה להגיע ביום שבת קודש..
תשובה
אם בידך למנוע הדבר תמנע.
שאלה - 185110
לכ הרב שלום רב
אתמול נכנסתי וראיתי שפע בשרים של הרב אצלנו בצפון ביינות ביתן,שפע מהדרין,מעיין 2000
איפה שאני נתקלתי, נקי טעים והכי חשוב בכשרות המהודרת של הרב
ב"ה שזכינו

תשובה
תודה לכם על ההערכה.
שאלה - 185109
שלום כבוד הרב זוכר שסיפרתי לו על מורתי לפני שש שנים וכבוד הרב אמר שבעתיד ניפגש איתה ונפייסה.
כבוד הרב אני חוששת שהיא מקפידה עליי וזה חלילה יכול להשפיע לי על הזיווג?
תודה רבה

תשובה
לא להכניס פחדים לראש, הכל עבר ונשכח.
שאלה - 185108
לכבטד הרב: מה מברכים על כדורי פלאפל שאוכלים אותם רק את הכדורים ללא כלום האם אדמה או שהכל. ומה הכלל בדבר ששינה צורתו לגבי הברכה
תשובה
אין כאן כלל, ברכתו שהכל כי רובו חומרים שונים, ואיבד צורתו,
רק פלאפל הנעשה בבית מגרגירי חומוס ממש! ולא מאבקת פלאפל!!! מברכים עליו האדמה, כי טעם החומוס ניכר וגם מראהו.
שאלה - 185107
לכבוד הרב מצאתי מפתח פשוט ללא מחזיק בפארק גדול האם לתלות מודעות להשבת אבידה
תודה ויישר כח גדול לרב

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 185106
לכבוד הרב תודה רבה על התשובה עם אחי הנטוי וההפוך, רק פחדתי מעוון של כיבוד הורים, איני שת לדבריהם הראיה שלא הזמנתי, ברכת אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך...ולא יעדי מינן זיוך
תשובה
אשריך ואשרי חלקך, לרגע לא חשדתי בך, וידעתי כי חסת על כבוד אמך, אך אסור לנו להקשיב לה כי במקום לבכות על מצבה, היא בוכה על המשונה.
שאלה - 185105
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מישהו אמר לי שלא טוב להחזיק ספר בבית השחי , האם יש בזה ענין

תשובה
ע, אימתי תתחיל ללמוד שלחן ערוך, ותפסיק להתהלך בין תמהונים ובורים.....
שאלה - 185104
לכבוד הרב
אני פגועה מאנשים עד שזה משפיע עליי נפשית החשדות איזה פרק תהילים אקרא כדי למצוא חן בעיני הבריות

תשובה
פרק קי"ט בתהלים בסבלנות.
שאלה - 185103
לכבוד הרב שלום מה דעת הרב לגבי
תשובה
ביקשתי להפסיק עם זה, ולא להרבות מחלוקות בישראל ללא תועלת.
שאלה - 185102
לכבוד הרב אדם שיודע כמה גמרות בע"פ ומקפיד על תיקון חצות ולומד בלילה והוא ירא שמיים ורוצה להתחיל ללמוד קבלה באלו ספרים כדאי להתחיל וכמה חזרות לחזור כדי לעבור לספר הבא תודה.
תשובה
רק אם הגיע לגיל 40.
שאלה - 185101
לכבוד הרב: אני יודע שזה אתר הלכתי. אבל אנחנו לא מצליחים למצוא עופות בכשרות הרב במרכז הארץ. האם אפשר הכוונה היכן אפשר למצוא
תשובה
תתקשר למרכז הבשר בטלפון 025838999. העורך.
שאלה - 185100
לכבוד הרב מוצפי שליט"אשלום הרב תודה על המענה
האם יכול להיות שאמרת בשיעור שיום כט או ל בחודש כוללים את כל הימים בחודש?

תשובה
אנשים רגילים לשבש, ולגרוע, ולתת משלהם בשם אחרים. מה שאמרתי הוא שתפלת מנחה ביום כ"ט אלול, היא התפילה האחרונה של השנה, מי שמכווין בה יש בכוחו לתקן ולהשלים החסר מכל התפלות של כל השנה.
שאלה - 185099
כת"ר
לא הייתי אומר תפילת רבי אמנון כי מצנזרים לנו את הסידורים לצערי. זה למה אנחנו זקוקים לעוד ספרים מכת"ר.אומר השנה בלנ"ד

תשובה
חוששני מתביעה בשמיים עליהם. גם צינזרו את כתר מלכות לרבי שלמה אבן גבירול, לרבנו הרדב״ז ועוד. אצלנו אומרים וכולם מזילים נחלי דמעה.
שאלה - 185098
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אתמול הייתי אצל ר'מאיר וביקשתי ממנו בנוסח הזה "ר' מאיר אתה בוודאי יותר קרוב ממני לקב"ה בבקשה תעתיר עליי בתפילה לפני הקב"ה על כך וכך" זה מותר?

תשובה
הפ]וסקים כתבו כי אסור לבקש מהצדיק שהוא יתן, שהוא ירפא, שהוא יפתור, כי זה חשש עבודה זרה.
מותר לבקש מהשם יתברך שזכות מעשיו של הצדיק יהיה מגן בעדינו, עבורנו בזכות תורתו ומעשיו. ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 185097
לכבוד הרב
אני יודעת שהרב אמר שלא טוב להשתמש בדבש בראש השנה. אך האם אני יכולה לעשות עוגות עם דבש לכבוד (החג)ראש השנה?

תשובה
אפשר. ולא אני אמרתי רבנו האריז"ל אמר והביאו דבריו רבנו חיים פלאג'י ורבנו יוסף חיים ז"ל ועוד.
שאלה - 185096
צריך את עצת הרב ועזרתו, אני חוזר בתשובה כבר קרוב ל15 שנים ועדיין מתקשה בגמרא, ואין לי כרגע רב אמיתי שילמדני תורה ולא מוצא מקום קבוע ללמוד ולא יודע למי לפנות ומה לעשות...
תשובה
תחפש בכל השכונה שיעור גמרא ותלמד שם.
שאלה - 185095
כת"ר
מדוע הספרדים לא אומרים את תפילת ר'אמנון זצ"ל לפני מוסף בראש השנה?

תשובה
סליחה מכבודו, יתכן שאתה אינך אומר, הספרדים אומרים.
שאלה - 185094
לכבוד הרב שלום רב רצינו לדעת בבקשה ובמחילה מכבוד תורתו האם ידוע לרבנו היכן נמצא קברו של התנא רבי חנניה בן עקשיה אשר מזכירים אותו אלפי פעמים ביום?
תשובה
עיין שפתי צדיקים.
שאלה - 185093
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יום השלושים מיום הקבורה יוצא בחול המועד סוכות. מתי יעשו אזכרה ומתי יעלו לקבר.

תשובה
אין שום חובה לעליה לקבר, יעלו בערב יום הכיפורים. בחול המועד יעשו לימוד בסוכת בית הכנסת.
שאלה - 185092
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה מברכים על חומוס למריחה. נאמר לי מתלמיד חכם שההלכה אומרת שאפילו ששינה צורתו עדיין מברכים אדמה. מבקש דעת הרב

תשובה
מחילה מכבוד התלמיד חכם הוא לא ראה ואינו יודע ממה עשוי ה״חומוס״. הוא נקרא חומוס אך יש בו אולי 10 אחוז חומוס וה - 90 אחוז מורכב מקרונפלוד וחומרי טעם שבסיסו תירס. ראיתי זאת. ולכן ברכתו שהכל.
שאלה - 185091
לכבוד מו"ר
2 בנים ו-2 בנות ב"ה. הקטנה בת 2.5. האישה בת 41 אחרי הרבה שיחות ושכנועים אומרת שמפחדת ולא רוצה יותר הריונות. כרגע מונעים. יורנו רבינו איך עלינו לנהוג?
בברכה.

תשובה
זקוקה לשיחות הסברה.
שאלה - 185090
לכבוד הרב מה עדיף לאדם שלומד בכולל כדי לעלות בתורה.איך לומדים בקיאות או עיון מה אם לימוד אגדה או קבלה כמה חזרות צריך לעשות לפני שאני הולך למסכת הבאה ועוד הוראות וטיפים בזה.
תשובה
לא טיפים ולא הוראות. תחילה תלמד היטב גמרא ותהיה בקי וחריף בה במשך כמה שנים. ואחר כך נדבר.
שאלה - 185089
לכבוד הרב
האם הרב יודע מה תהליך היצור של טחינה גולמית, האם שוטפים טוב טוב את השומשום ככה שיהיה ניתן לקנות שאין חשש של תולעים?
והאם כדי להימנע מקניית מוצר זה?

תשובה
נראה לך שכל כך הם זהירים. ??? מי בכלל בודק?
שאלה - 185088
לכבוד הרב האהוב!
מה כבוד הרב מציע ללמד ילד
בן שנה וחצי? האם יש עניין לשנן איתו פסוקי תורה ומשנה? ואיזה מסכת משנה מתחילים לשנן לילד שידע בעל פה?

תשובה
בגמרא מובא ללמדו לומר תורה ציווה……… שמע בני מוסר אביך… בראשית ברא אלקים… ועוד.
שאלה - 185087
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב כל בוקר מתפללת שחרית עם אדון עולם ,כטורת,שמע,ועוד האם יכולה לומר בירכות שחר והתורה ולהיתעסק עם שליחת הילדים ללימודים?ואחכ יותר מאוחר להיתפלל?

תשובה
בראשונה ברכות השחר.
שאלה - 185086
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני כעסתי על אחיואמרתי לו שאני לא אסלח לו אם הוא נגע בכסף שליושהוא לא יצליחהאם צריך כפרהתודה

תשובה
את בהחלט צודקת.
שאלה - 185085
לכבוד הרב מוצפי שליטא .
האם מותר לאישה ללכת עם חצאיות ג'ינס בכל מיני צבעים ?

תשובה
צבעים רועשים אסור בהחלט.
שאלה - 185084
לכבוד הרב
אדם שעושה מימיו בחדר וכל החדר דבוק בריח… וגם הוא מלבד בשעה שמתקלח פעם בכמה ימים ואין אפשרות לשמור על נקיות כמה שמשתדלים
שומע שיעורי תורה במצב הזה יכול להמשיך?

תשובה
יקנו בגדים להחלפה.
שאלה - 185083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בלוויה במהלך ליווי הנפטר, לפני שנכנסים למתחם הקבורה, שהחזן שם מברך בקול את הברכה על קברי ישראל וכולם עונים אמן?האם יש חשש לועג לרש?

תשובה
כך תיקנו חכמים לברך בכניסה לשם. והם שמחים שמברכים עליהם.
שאלה - 185082
לכבוד הרב שלום רב
מה כבודו אומר זה חא לא מצליחים חהרכיב ממשלה??? רש משיח

תשובה
הם אינם רוצים משיח. ואם החרדים היו שומרים על קדושת המחנה ולא מערבים טומאה בקדושה היינו נושעים. ועתה מה יהיה? טרחו והצליחו ולא ניצחו. להתפלל חזק מהלב ולהפסיק כלי זמר בסליחות. אולי ישמע זעקתינו.
שאלה - 185081
לכבוד הרב שלום
אבא שלי בעזה"ש מארח אותנו בחג והוא עבר לאכול בשר בהכשר שלך.
אנחנו מחפשים כבש לחג בהכשר שלך באזור רחובות ולא מוצא. אם לא נמצא כבש בהכשר שלך עדיף לאכול עוף וזהו ?

תשובה
אפשר לאכול בשר עגל. לגבי בשר ראש תקח ראש דג ותאמר הנוסח.
שאלה - 185080
תודה תודה תודההה רבינו על הסידור הנפלא ליום כיפור פשוט תענוג גן עדןןן כמה חכיתי שרבינו יוציא סידור תודה לאלוקים ששלח אותך להאיר עיניי ישראל מה היינו עושים בלעדייך
תשובה
חס ושלום. לא אלמן ישראל. תודה על הברכות.
שאלה - 185079
שלום לכבוד הרב שליט"א. אח של אמי שבעוונותינו הרבים חי עם גוי עתיד לבוא לביתנו אף על פי שאינו רצוי,ואם נבקש ממנו לצאת סביר להניח שישאר בעזות פניו האם מותר לסלקו בצורה פיזית?
תשובה
אל תריב עמו, וגם אל תברכו לשלום, כי אין שלום אמר השם לרשעים. [ישעיה מ"ח, כ"ב].
שאלה - 185078
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. אדם שמצא חפץ והכריז עליו ןלאח"מ איבדו. האם חייב לשלם ערכו למאבד הראשון שדרש אותו ממנו?
תשובה
דינו כשומר חינם וחייב בפשיעה אם לא שמר כדרך השומרים.
שאלה - 185077
לכבוד הרב
יש לי התלבטות קשה לגבי השנה, האם להמשיך באותה עבודה, להתחיל לימודים או להתחיל מדרשה(כמה אופציות) אני זקוקה לדעת תורה שתנחה אותי להחלטה הנכונה. עם מי ניתן לדבר?

תשובה
השם יתברך ינחה אותך בדרך טובה וישרה.
שאלה - 185076
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב קיבלתי עלי בראש השנה לאמר שיר למעלות בערבית בכוונה מגיע לשורה שלישית וכולם סיימו האם אפשר להגיד לאחר עמידה במקום לאחר הקדיש ששם כולם אןמרים

תשובה
תקבל עליך לא לדבר בבית הכנסת.
שאלה - 185075
לכבוד הרב שלום רב
מה זה שררה על הציבור שאשה לא יכולה להיות? האם מנהלת אשה יכולה להיות?

תשובה
שררה על הציבור הוא ציבור הכולל גברים וגם נשים.
שאלה - 185074
שלום לכבוד הרב
אשמח לדעת איפה מקום ציונו של התנא יהודה בן תימא

תשובה
בשביל עפר בהר ק"מ וחצי ממושב דלתון צפונה.
שאלה - 185073
לכבוד הרב הגאון שלום
בנוסף לשאלתי הקודמת על שלושת השבועות,

תשובה
ביקשתי ממך שם בדוי להפסיק עם ההתנגחות בנושא. יותר לא אתייחס לדברים.
שאלה - 185072
לכבוד הרב שלום רב
אני בבית כנסת עם 2 יהודים שטוענים שהרב שלהם מת, והוא ממוצע ומחבר לקב"ה מה עלי לעשות ? הבנתי שזה עבודה זרה

תשובה
אתמול הרב ענה לך ולא עיינת.
שאלה - 185071
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אנשים לא מפסיקים להתלהב מהמחזור ליום כיפור
שאלתי אם אשה שמתפללת בבית גם תוכל לקבל תועלת מהמחזור הנ"ל אני מאוד רוצה
מותר לאשה לכווין שמות קודש?

תשובה
לפחות תלמד את ביאור הדברים שמוציאה מפיה ותביט בשמות הקודש.
שאלה - 185070
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אדם שבאמצע תיקון לאה נצרך לנקביו חוץ מהכבוד,
האם חוזר לשבת על הרצפה או ממשיך מעומד?
תודה רבה.

תשובה
חוזר ויושב במקומו הקודם.
שאלה - 185069
לכת"ר . שולחן ערוך קט . מובא שם שמי שקורא עם החזןחזרת השץ. צריך לומר איתו קדושה מילה במילה .מה יעשה אם הנוסח שלו שונה מש"ץ . איזה נוסח יגיד? שנה טובה ומבורכת
תשובה
כתבנו כמה פעמים כי בשו״ת אגרות משה כתב שהיחיד יאמר בלחש את הנוסח שלו.
שאלה - 185068
תמהתי על מנהג נפוץ מאוד, לגבות תשלום בימים נוראים (דווקא) בבתי כנסת וישיבות מהבאים להתפלל, לא מכירת כיסאות אלא תשלום כניסה. מתי התחיל מנהג זה והאם ראוי לנהוג כך ?
תודה רבה

תשובה
דבר זה נידון בפוסקים בארוכה, והוא משום מניעת מחלוקת עשו כן, הגם שלכל אדם זכות בבית הכנסת והוא רכוש הציבור, אך מפני דרכי שלום תיקנו להחכיר מקומות ישיבה. ועיין בזה בשו"ת הרא"ש כלל ה, סימן ג. ובנתיבות המשפט סימן קצ"ב, ז. ומקור הדברים בשלחן ערוך שם אות ז. והגאונים השדי חמד והרב דברי יציב ז"ל חושן משפט סימן נ"א, ושו"ת ציץ אליעזר חלק ה סימן ד.
ועיין שו"ת חתם סופר אורח חיים סימן צ"ט. חלק ו סימן ל"ב. ואבני נזר חלק ב סימן תי"ד אות ה, ו. ודוק כי קיצרתי.
שאלה - 185067
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היה איזה ריב ואמרתי מתוך כעס משהו לא טוב ואני מאוד מתחרט ולא חפץ בזה ומאוד מתחרט האם יש השפעה כלשהי ככה אמרתי בלב להקב"ה

תשובה
תקנוס את עצמך בחמישים שקל לצדקה. ותתוודה בדמעות ותעשה התרה.
שאלה - 185066
לכבוד הרב שלום רב
המאכל הערבי "טאבולי " או טאבולה ,עשוי מירקות הקצוצים דק
פטרוזיליה וכיו" ועם בורגול ,מושרה במים , ברכתו?

תשובה
כיוון שעיקרו הבוגול אשר בא להשביע. ואילו הירקות מסייעות לאכילה. ברכתו מזונות. ואם אכל שיעור 30 גרם מהבורגול מברך על המחיה בסופו. כי הכלל הוא שהברכה אחרונה היא שייכת לברכה ראשונה. חוץ מהאורז שמברכים נפשות כיוון שאינו מין דגן.
שאלה - 185065
לכת"ר, תפוח מיובש באריזות (חטיף) מיוצר בפולין . בכשרות הרבנות הראשית לישראל. מרכיבים 100 % תפוח
באלרגנים עלול להכיל עקבות של.. כתוב בין היתר סרטנים. האם לחשוש או לאכול?

תשובה
מוצרים מיובאים יש בהם בעיות הלכתיות של כשרות.
שאלה - 185064
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מחילה אימתי השקיעה בירושלים, ואם אפשר גם זמן חצות לילה, וסוף זמן קריאת שמע לחומרא?
תשובה
נכון להיום ח"י אלול השקיעה 6.45, ומחר מקדים בדקה, וכן הכל יום הולך ומקדים. חצות לילה הוא שעה 12.33. קריאת שמע של שחרית לחומרא עד השעה 8.23.
שאלה - 185063
לכבוד הרב
מה מברכים על עוגיות שיש בהן 2 כוסות שיבולת שועל וחצי כוס קמח?
מה הברכה על שיבולת שועל?
תודה רבה

תשובה
בורא מיני מזונות.
שאלה - 185062
לכבוד הרב מוצפי שליטא ברוך השם חודש אחרי הלידה (בת) מתי אמורה לספור נקיים? תודה תאריך ימים בנעימים
תשובה
כשפוסקת מלראות, תעשה הפסק בטהרה ותספור שבעה נקיים.
שאלה - 185061
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני עוסק בהפצת דיסקים של שיעורי תורה מצד אחד בשמחה רבה מצד שני בקצת צער בגלל המרחק האם נחשב לי גם פי100000 בשמחה וגם פי 100 בגלל קצת הצער תודה רבה
תשובה
בתנאי שתשמור את העיניים. וגם בתנאי שתפיץ דברי תורה נטו. וכל מה שבעמר הוא פי מיליון ממה שלא בצער.
שאלה - 185060
שלום לכבוד הרב
ברצוני לשאול אם מועיל להשלים פד תעניות בתעניות של חצי יום והאם הן צריכות להיות מהלילה או מעלות השחר?

תשובה
רק יום שלם מעלות השחר ועד צאת הכוכבים.
שאלה - 185059
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום למדתי במסכת ברכות שהתולה את התפילין יתלו את חייו. שאלתי מאיפה האיסור לתלות לחם כי לא מוזכר בכמרא. האם מוזכר בגמרא אחרת

תשובה
לפני שהנך מחליט, עיין בפסחים קי"א "תלאי בביתא קשה לעניותא, ולא אמרינן אלא ריפתא". ופירש רש"י ז"ל "התולה פתו באויר בתוך סל אחד".
שאלה - 185058
לכבוד הרב שלום רבענו לך אתמול ולא עיינת. שתלתי רוזמרין ולואיזה אחד ליד השני האם יש בעיה של כלאיים ?


תודה רבה

תשובה
ענו לך אתמול ולא עיינת.
שאלה - 185057
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
1. האם יש צורך לעשות פדיון נפש לעובר בבטן אימו?
2. מתפללת שחרית בבית עם חלק מהניגונים של בית הכנסת. יש בזה בעיה?

תשובה
א, יש מחמירים לעשות גם לעובר. ב, מותר.
שאלה - 185056
לכבוד הרב הגאון
תורה היא וללמוד אני צריך, ראיתי שהרב פוסק שעדיין לא בטלו שלושת השבועות.

תשובה
בבקשה די עם הנושא, יש שאינם מקבלים את המציאות שראינו שנרצחו אלפים מבני ישראל, לכן אני שותק.
שאלה - 185055
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש פרוצה אחת במשפחה שחוטא כל היום בעבירות חמורות ונוגעת הרבה בבני הקטן בן שנתיים אני מפחד שמטמאה אותו על ידי פריצות האם למנוע אותה מזה ומאיזה גיל ?

תשובה
לבקש ממנה לא לגעת בו.
שאלה - 185054
לכבוד הרב לגבי ברית מילה בקידוש המוהל שאל את האמא לגבי שם הילד אמרה את השם אח"כ בסוף הקידוש שאל המוהל את האבא ואמר את השם והוסיף עוד שם והאמא לא רצתה את השם השני מה עושים
תשובה
יקראו מה שירצו.
שאלה - 185053
לכבוד הרב שליטא לעורך הצדיק איפה אפשר להשיג סידורי הרב באיזור מרכז בני ברק פת רג וכו?
תשובה
אנא, עיין בתשובות בראש העמוד. "לכל השואלים ניתן להשיג את המחזור החדש ליום הכיפורים קול ציון של מו"ר שליט"א בטלפון 0546798333".
שאלה - 185052
שלום לרבנו. בסיום חזרת השצ המב' בשלום,אמן. היכן השצ עוצר לעניית אמן של הציבור ,שומר עמו ישראל לעד,אמן כמו כן הפטרה,מקדש השבת,אמן.
תשובה
בדיוק שם, לעד, השבת.
שאלה - 185051
שלום לכבוד הרב שליט"א האם מותר לומר להגיד תיקון חצות בעמידה או ביישיבה על כסא? ומה הנפקמ שתצא מזה ברוב עם הדרת מלך.(כגון בסליחות המוניות)
תשובה
יכול לאמרו מעומד.
שאלה - 185050
קורא בלי נדר כל יום ספר 1 בתהלים. היום קראתי, האם בשעה 3 לפנות פותרת את היום למחרת?
תשובה
כלל זה בידך, יום מתחיל בשקיעה ומסתיים בשקיעה שלמחרת.
שאלה - 185049
שלום לכבוד הרב שליט"א
בתענית ערב ראש השנה במידה ואני מתפלל ערבית בפלג המנחה האם צריך לקבל את התענית עד לאחר מנחה ולאכול משהו קטן לפני
או לקבל עד לאחר הקידוש ולהיכנס בצום לחג

תשובה
לעשות קידוש ולטעום מיד בשקיעה. ומי שעדיין לא התפלל ערבית, טועם בשקיעה ללא קידוש.
שאלה - 185048
לציבור היקר, ראו כמה הרב צודק ממה שכתב רבנו אליעזר פאפו בס' אורות אילים למאמר הזוהר ח"ב דף י"ט על צערא דינוקא ושעתידין ליתן את הדין. אם נלמד מוסר כולי האי ואולי נעבור את הדין
תשובה
תודה לכבודו. תזכה לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 185047
לכבוד הרב שלום רב,
מן הסתם עברנו בימי חיינו על גזל, אפילו מבלי לשים לב ומבלי לדעת ממי גזלנו.איך ניתן לכפר על עבירות אלו.בתודה לכבוד הרב.

תשובה
תתרום לשיפוצי מקוואות, כי הוא צרכי רבים.
שאלה - 185046
לכבוד הרב שליט"א,
למי שחל יום אזכרה של אביו בשבת, האם מותר לעלות לבית העלמין ביום שישי אחר חצות היום (או שמוטב לעלות לפני חצות בהרכב חסר)? בשני המצבים אין מניין. תודה לרב

תשובה
בהחלט לא, כי עולים שעה קודם חצות היום. לכן יעלה או בחמישי או בהשישי לפני הצהריים.
שאלה - 185045
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אדם פשוט כמוני יכול לכוון בכוונות כפי שמופיע בסידור קול בציון?

תשובה
בהחלט כן, כי הם דברים השווים לכל נפש.
שאלה - 185044
לכבוד הרב
רציתי לשאול אישה אלמנה שכל ילדיה נשואים מה המצוות שהיא צריכה לעשות עכשיו ומהו עיקר תפקידה?

תשובה
לעזור למי שזקוק לעזרה.
שאלה - 185043
לכבוד הרב מראש חודש אלול אני עם טלפון כשר ושמח בחיים הבעיה שתמיד נזכר בעבירות שעשיתי עם הטלפון הפרוץ כל השנים ועצוב על זה ואז קשה לי לעבוד את השם ממש עוונות הכי קשים וטמאים
תשובה
וידוי, חרטה, דמעה, מכפרים.
שאלה - 185042
לכבוד עטרת ראשינו שליט"א, הרי הכל משמים, על מה עשה השם ככה לנו שרשעים יעלוזו.
תשובה
כי אנחנו אדישים על הפירצות החמורות שבתוך מחנינו, ויש עשו עצמם כלא שומעים. ולא עוד שאמרו שמוכיחים מזייפים. ועשו את דובר השקר - אמת. ואת דובר האמת ומוכיח - שקרן.
שאלה - 185041
לכבוד הרב
נולדה לנו בשעה טובה בת ולאמא שלי קוראים לה שושנה ואשתי רוצה את השם עדי מה שהרב אומר מקובל על שנינו תודה וחיים טובים וארוכים למורנו הרב

תשובה
העורך, האתר כאן אינו לשאלות בעניני שמות. תודה.
שאלה - 185040
לכבוד הרב שלום רב
אדם שנפטר הלילה, ובתו יכולה הגיע רק בחצות מחו"ל. האם לחכות להגעתה או לקבור כמה שיותר מהר.

תשובה
בשבת האחרונה קראנו מפורש בתורה "לא תלין נבלתו... כי קבור תקברנו ביום ההוא, "ולא תטמא את אדמתך". ולדעת הפוסקים עובר בשתי לאווים, ובטל מצוות עשה. והם א, לא תלין, ב, ולא תטמא. ג, כי קבור תקברנו.
שאלה - 185039
לכבוד מורי הרב שלום רב! הרב של הרפורמים אמר חידוש נפלא "אלול" ראשי תיבות "אין לפיד ואין ליברמן". והנה הוא קיבל.
תשובה
לא לחינם זה בא משמיים, והמבין יבין.
שאלה - 185038
לכבוד הרב שליטא.
יש מסית גדול ראש פיעור ש.ר.י. שמסית ומדיח נגד הקב"ה והולכים אחריו רבים
עד כדי כך שאני מרגיש שנאה עזה ברחוב נגד החרדים יותר מהמחבלים.. לאן זה ידרדר ?

תשובה
הכל אנחנו אשמים, אם היינו מוחים על פרצות במחננו והכל יודעים ושותקים, בשמים לא היו נותנים לו לבצע את זממו. השם יתברך מצלצל לנו בכל הפעמונים.
שאלה - 185037
שלום לכבוד הרב
למדתי תפירה ב-2 מקומות ולא היו מלמדים טוב והיחס לא משהו ומצאתי עכשיו מורה טובה ואני מאוד רוצה להצליח ולהיות מקצועית

תשובה
אינני מבין בתפירה.
שאלה - 185036
לכבוד הרב שלום רב
ממתי ניתן להחליף מצעים שיהיה ניכר שנעשה לכבוד שבת?

תשובה
מחצות היום ביום השישי.
שאלה - 185035
לכבוד הרב מוצפי שליט"אבתקופה האחרונה בני היקר מרבה להיפצע ולהיות חולה.
תשובה
תלמד אותו פסוקי תורה כל דקה.
שאלה - 185034
לכבוד הרב
אינני מחשב קיצים אך משתוקק לגאולה.

תשובה
אשרי חלקך.
שאלה - 185033
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שהתינוק בוכה זה ר"... ומבוסס על ספר.... הוא ביקש בברית ונענה בחידושיו על מסכת שבת דף ק"ל
תשובה
שמעתי, ידעתי, אך יש רבים וטובים שכתבו שהוא "צערא דינוקא", וראינו כמה חכמי התלמוד החמירו בכך, גם הרב מעבר יבק שהיה יותר קדמון כתב כי הנשמה יתירה מסתלקת כשהתינוק בוכה. ולכן יש לברך על הבשמים.
כתבתי זאת והתעלמתם.
שאלה - 185032
לכבוד הרב
ישר כח גדול לרב על הוצאת המחזור החדש. אני אדם שעובד, האם מותר לי לכוון את שמות הקודש שהרב רשם במחזור החדש או שזה רק ללומדי תורת הנסתר?

תשובה
בהחלט כן, רק להסתכל בהם, כי הם ניתנו לכל מי שהוא ירא אלקים, ללומדי תורת הנסתר יש להם סידור כוונות מיוחד.
שאלה - 185031
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האזכרה של אמא יג תשרי של כמה שנים האם אני יכולה לעלות בח" בתשרי לקבר או שבגלל שהנשמה לא נימצאת?

תשובה
כיוון שיום י"ג בתשרי חל בשבת קודש, אפשר בהחלט לעלות ביום שני ח בתשרי שהוא חל באותו שבוע.
שאלה - 185030
לכבוד הרב שלום רב האם מותר בחיי היום יום לכרוע עם שני הברכיים על הריצפה או שחייב להניח חציצה כמו בנפילת אפיים תודה
תשובה
אסור לעשות כן כנזכר בפוסקים. כיוון שבזמנינו הוא מנהג הגויים.
שאלה - 185029
לכבוד הרב, נתון למתקפה כי לא הזמנתי אח עם נטייה הפוכה לבר המצוה של בני, אמרתי שאני כפוף לדברי הרב, אמרו שאשאל את הרב, אמי חילונית בוכה וכואבת שלא הזמנתי, האם להזמינו? תודה
תשובה
במקום שאתה תפתח במתקפה שקם אחד המורד בהקדוש ברוך הוא ובתורתו. ונהיה גוי בוגד. ומטיל כתם נורא ועוון על כל המשפחה, ואינך מוחה, אלא אתה מתגונן???
שאלת אתמול וענו לך ואם אתה מפחד איך אתה אומר שמע ישראל, ואיך תבוא ליום הדין בראש השנה. וכן מפחד מאשה טיפשה שתבכה שהביאה בן כזה לעולם ואתה ממנה מפחד, ומהקדוש ברוך הוא בקומו למשפט לא מפחד?
זכור נא כי רבקה אמנו הצדקת והטהורה לא נזכרה פטירתה בתורה בגלל שממנה נולד עשו.
הידעת כי כתב השל״ה ז״ל בשם הרשב״י במקום שנכנס חוטא בנידה השכינה בורחת. וכל שכן איש שעליו עונשים חמורים ונוראים, שאני רועד מלהזכירם.
ואני תמה עליך איך תכניס אל הבר מצוה במקום אנשים טהורים. אדם שהתורה קוראת אותן ״תועבה״ ותבריח את השכינה משם והבאת חלילה לשם קללה. ככתוב בפרשתינו ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת……… ואיך תשרוף נשמות טהורות בהביאך כל זאת ל״בר מצוה״. אני בוכה על בנך הטהור. ומתפלל שלא תיפגע נשמתו הטהורה חלילה. יבורך בכל הברכות ויינצל מהטומאה הנוראה.
שאלה - 185028
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
אני ואישתי

תשובה
בתור יהודי הייתי מצפה ממך מעט אחוזי צניעות ובפרט בפומבי. לכן כך קורה עם החרדים אנחנו לא רפורמים.
שאלה - 185027
לכבוד הרב שלום רב
למה מברכים בבנים זכרים דוקא.בעלי רוצה בת רוצה לחזקו. נשים לא חייבות בשופר בית כנסת אז מה נותן להם ברכה והצלה אם הבעל גם כן לוקה בזה מה שומר עליהם מה הזכויות

תשובה
בנות באות לבד, בנים צריכים הרבה תפלה.
שאלה - 185026
לכבוד העורך היקר
איך אפשר להגיע לרב לילדי חלאקה ? למי אפשר לפנות ?

תשובה
העורך, בסיום השיעור במוסאיוף ביום חמישי בשעה 20.10. או בראשון ושני.
שאלה - 185025
לכבוד הרב
לגבי יום טוב-אם הבנתי נכון- אסור למדוד אורז? גם בכוס? ומים מותר? דוג' רוצה להכין קוסקוס וצריכה למדוד כמה כוסות מים להוסיף? ולגבי מים לפי מ"ל לבקבוק של תינוק?

תשובה
אין למדוד, אך אפשר שני חצאי כוס במקום כוס אחת.
שאלה - 185024
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם זה נכון שהבעל לא צריך לעשות כלום בבית אם הוא עובד בחוץ אפילו שגם אני עוזרת בפרנסת הבית?

תשובה
מצווה גדולה משום "ואהבת לרעך כמוך".
שאלה - 185023
לכבוד הרב
רצינו לדעת איזה חלק ובאיזה עמוד בספר מבשרת ציון כתוב לגבי אישה שהתאלמנה פעמיים לגבי עם מי היא תיהיה בעולם הבא?

תשובה
מבשרת ציון חלק ד, סימן נ"א.
שאלה - 185022
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם צריך לכוון בברכת הרוצה בתשובה שם השם סגול צרה סגול צרה ?

תשובה
כתב רבנו האר"י ז"ל בספר שער רוח הקודש.
"הרוצה בתשובה, ותכוין בה שהיא שם הוי"ה נקודה בסגול כל ארבע אותיותיהם הוי"ה, והנה החסד נקשר עם בינה, ולכן תכוין לקשר ולחבר החסד עם בינה הנקרא ימין ותשובה, ותכוין שיפשוט יד ימינו הנקרא חסד, כדי לקבלו בתשובה הנקראת בינה, הסמוכים יחד".
ועיין פרי עץ חיים [שער העמידה, פרק י"ט] שכתב "ובשם הויה דחתימת הברכה תכוין בצירי כולה, שהיא הבינה. וזהו ברוך אתה יי הרוצה בתשובה, דהיינו בינה הנקראת תשובה".
שאלה - 185021
שלום לכבוד הרב
ערבי שעשה עבודה פגומה בביתנו,קיבל מחצית מהכסף וברח.
כרגע מאשים אותנו בגנבה , רוצה את כל הכסף ומוכן לתקן.
מה הדין?
איך אנחנו אמורים להתנהג שלא לחלל שם שמים?

תשובה
צריכים לשבת אתו באמצעות עורך דין ולסכם הכל בכתב.
שאלה - 185020
לכבוד הרב
שמענו מהרב לפני כמה שנים.שיהודי צריך להתפלל עם השליח ציבור איתו …היכן המקור לדבר זה לא היה ולא נברא. אזעקת שוא.

תשובה
אינני יודע מהיכן לך זאת.
שאלה - 185018
שלום כבוד הרב
דבר קריטי לימשתדלת לא להתאפר בשבת וניסיתי תחליף אבל ממש לאמרגישה בנוח להיות כךקראתי על איסור צובע וממרחהאם ניתן להניח מייקאפ בטפיחות בלבדהנוזל כצבע העור

תשובה
משתמשים באבקות ולא במשחות.
שאלה - 185017
לכבוד הרב שלום רב
חברות שלי מעליבות אותי ואני לא יודעת איך להגיב אליהם

תשובה
לא מתייחסים אליהם.
שאלה - 185016
לכבוד הרב שלום רב
ברצוני לדעת מה נכון יותר שאישה תדליק נרות לפני הברכה או לאחריה?

תשובה
בנות אשכנז מדיקות קודם. בנות ספרד מברכות קודם.
שאלה - 185015
לכבוד הרב
יש עמותה שמחלקת מוצרי חלב של תנובה ואני יכולה לקבל וזאת עזרה גדולה, אך בבית אנחנו מקפדים לקנות תנובה בדץ ובחלוקה מחלקים תנובה מהדרין. האם ניתן להתחיל להשתמש בהם

תשובה
אם מצבכם הכלכלי דחוק. מותר לכם להשתמש במהדרין.
שאלה - 185014
שלום לכבוד הרב
האם ראוי שלכבוד ימים טובים, יהיו בגדים וטלית שונים משל שבת קודש?
תודה רבה.

תשובה
בגדים כן. כך מצינו בדברי אבנו האריז״ל.
שאלה - 185013
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרשעים מובילים כמו היום פרצה שואת אירופא ד תרחם שהחרדים ינצחו כי לא תשכח מפי זרעו

תשובה
היום התחילה שואת יהודי אירופה השם יקום דמם.
שאלה - 185012
לכבוד הרב
חתיכת לחם ששמים לאחר ברכת המזון, מברך המוציא מיד אחרי סיום ברכת המזון (ללא נטילה נוספת) זה פוטר גם את הפירורים שנשארו בנוסף באותה ברכה?

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 185011
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
יש בתורה מצוות עשה, לא תעשה, כרת. אך מזה 'ארור', מה משמעותו, מה עונשו, מה הוא גורם?

תשובה
שלא תדע השם יצילנו.
שאלה - 185010
שלום לכבוד הרב האם מותר להתאמן בכינור ליד ההורים הנמצאים בתוך שנת אבל על ההורים.
תשובה
יתאמן בלימוד גמרא.
שאלה - 185009
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,מתי אין יכולים עפ"ה לתקן ס"ת פסול? למה גונזים ס"ת פסול אע"פ שהוא ממש במצב גרוע ולא מתקנים אותו?מחכה להוראת הרב בזה,
בנימין

תשובה
רק מומחה בעל נסיון עשיר בעבודה זו. ובעל יראת שמים יכול לקבוע בהלכה זו.
שאלה - 185008
לכת״ר שמענו מכבודו שאדם שחלילה (מקלל או אומר מילה לא טובה) לא מדוייק. בנידוי 40 יום. בעוונותינו לפעמים טועים בכך ובע״ה מנסים לעבוד על כך. ומה יעשה מי שנכשל בכך ויש פחות מ40 יום עד ר״ה?
תשובה
יש רשימה של כ״ד דברים אותם כתב הרמב״ם שחייב נידוי. לא קללות ומלים. כגון מי שאוכל בלי נטילת ידים. מבזה תלמידי חכמים ועוד.
שאלה - 185007
לכבוד כת"ר שלום
קניתי 3 שתילים נענע,רוטה ולימונית ושתלתי אותם באדנית אחת אחרי 20 דק אבא שלי אמר לי שהם קרובים מידי וזה כלאים באמת לא שמתי לב הוצאתי מיד האם עברתי על כלאים ?

תשובה
לא עברת כי לא ידעת וגם עדיין השרשים לא נלטו באדמה.
שאלה - 185006
לכבוד הרב שלום רב,אם מותר להיעזר באיברי הגוף להסביר יותר טוב את הסוגיות בגמרא. לדוגמה לולב שנקטם, או שחיטה שממש מדגימים על האיברים שהם נחתכו.
תשובה
אל תדגים על עצמך שחיטה.
שאלה - 185005
שלום לכבוד הרב
ידועה הדרשה במס' יומא שהשטן בגימ' 364 לומר שביום אחד בשנה שהוא יוה"כ אין לו רשות לקטרג אבל לפי לוח העברי שאנו מחשבים לפי הירח יוצא 354 ימים בשנה איך ניתן לישב?

תשובה
ידידי, וכי מדוע יש שנה מעוברת? כדי להשלים ימי שנת החמה. עיין מסכת עירובין יש שנת לבנה שנ״ד יום. ויש שנת החמה שס״ה יום כמו שאומרים בפיטום הקטורת. מה? כבר שכחת?
שאלה - 185004
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בן אדם שעושה מצווה כמו ללכת לתפילה, פרנסה לביתו וכו. נתקל בנשים לא צנועות אבל משתדל כמה שיכול לשמור עינו.אם פטור בשמיים?

תשובה
יתפלל תמיד שיינצל מכל אלה. ולא יבא לידי תקלה.
שאלה - 185003
הרה"ג שליט"א,
אדם שמרגיש לא טוב (שיעול, חום) אבל יכול להסתדר בתפילה במניין. יש חשש שח"ו ידבק אחרים ויתפלל יחיד או שומר פתאים השם וילך ויתפלל או לשיעור? בריאות טובה לרב

תשובה
תלך להתפלל ותשב במקום קצת מרוחק, ובשעת שיעול או התעטשות תפרוש ממחטה על פניך.
שאלה - 185002
שלום לכבוד הרב
אתמול בחוק לישראל למדנו בגמרא הל' דרך ארץ. רציתי לדעת אם ההלכות האלו מחייבות או שהן בגדר עצה טובה. איך צריך להתייחס אליהן למעשה?
תודה.

תשובה
בהחלט כן, זה מינימום של התנהגות.
שאלה - 185001
למו"ר שליט"א. אולי יהיה בזה תועלת רק רציתי לחזק את דברי הרב שאמר בעבר שלא כדאי להוציא עלונים. לצערי ראיתי פעמים רבות עשרות ומאות עלונים מושלכים ברחובה של עיר בבזיון. ת"ל
תשובה
לפני 35 הגיעו נדיבים עם כספים מזומנים להוצאת עלון על ידי, והתנגדתי לכך לחלוטין.
שאלה - 185000
לכבוד הרב היקר, מה יהיה עם הרפורמים המשתוללים בפירסומי נשים?
תשובה
השם יתברך מטפל בהם.
שאלה - 184999
לכבוד הרב
ראש עיריית טבריה הזמני הוציא צו הריסה לקבר רחל אשתו של רבי עקיבא הוא טוען שזה לא קיברה מה עונים לרשע הזה

תשובה
גדולים וחזקים ממנו היו והם שוכבים באדמה ונעשו עפר ואפר, ראה מה נשאר מעוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, פרעה הרשע, ומה נשאר מהערב רב שהיו כאן. לא לפחד. פחות נדבר עליו יהיה יותר טוב, הוא מחפש רעש. כי המשועמם מסכן.
שאלה - 184998
לכבוד הרב שלום למה במחזור ליום הכיפור בפתח אליהו של שחרית לא אומרים יהי רעוה מן קדם ובמנחה כן תודה רבה על המחזור יהי רצון שיהיו עוד
תשובה
עיקר אמירת יהא רעוא הוא בשחר. שהוא שעת רצון.
שאלה - 184997
שלום לכבוד הרב
הרב,מבקש עצתך
הזוגיות במצב לא טוב,ככל שאני עוזר בבית כך היא (מתנקרת)מתנכרת אליי;כמעט ואין יחס ואין הכרת תודה,מריבות בלי סוף ועוד...האם לפרק? ממש מיואש

תשובה
מציע לך להיות חכם, לשנות יחס, לקנות מתנות, להאיר פנים. וכשהיא תראה שעצבים זו לא השפה, הכל ישתנה.
שאלה - 184996
לכבוד הרב
שלום הרב האם מותר לעלות לבית העלמין בערב ראש השנה

תשובה
נוהגים לעלות שם לפני הצהריים להתפלל שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, ונכתב ונחתם בספר חיים טובים.
שאלה - 184995
שוב בקשר לביטוי שפתיים או נדר
תשובה
אתה זקוק לטיפול רפואי בדחיפות. לא אשיב לך עד שתטופל.
שאלה - 184994
לכבוד הרב עטר שלום, אחי בעל נטייה הפוכה, בני חוגג בר מצווה בעזרת השם, לא הזמנתי אותו, אימי מאוד כאובה ובוכה בגלל זה, האם להזמין אותו בכל זאת, ודאי שאינו אומר דבר בקשר למצבו
תשובה
שהיא תמשיך לבכות יותר ויותר, אולי זה יעזור ומהשמיים ירחמו.
שאלה - 184993
אני מתפלל בבית כנסת ששני יהודים מצהירים שהתפילות שלהם עולות לרב שלהם שהוא ממוצע מחבר מול הקב"ה שזה עבודה זרה האם צריך לסלק אותם מבית הכנסת ?
תשובה
לגרום לכך שיעזבו.
שאלה - 184992
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום,אני במצב נפשי עדין כרגע (חרדות), ויש לי אופציה

תשובה
צריכים בדחיפות טיפול תרופתי ולא להזניח, עוד היום לגשת לרופא.
שאלה - 184991
לכבוד הרב שלום. כרגע עם בעיה רפואית בדרכי עיכול. צריכה להמנע ממזון עד להתרוקנות מלאה כדי לרפאות את הפצע. אפשר בכל סעודות השבת לברך על כוס יין ולצאת ידי חובה?
תשובה
צריך לפעול לפי הוראות רפואיות.
שאלה - 184990
מורנו היחיד שצועק ברבים - ראיתי 2 סרטונים מה קורה בארץ והתחלחלתי.פריצות,הסתה והדתה נגד שומרי דת,גאים וגאות הטבלה לנצרות ומה לא.איך אני אמורה לאהוב כל אחד,שונאת אותם
תשובה
מחטיאי הרבים לא צריכים לאהוב. כפי שראינו לאורך ההיסטוריה, אך כאב גדול יש לי, כי השותקים אם היו הדברים הללו עם בנותיהם היו מרעישים שמים וארץ. אך כאשר אינו שייך למשפחותיהם לא מענין אותם.
שאלה - 184989
שלום לרב
לפתוח את ההיכל כדי שיתפללו על הפרנסה בימים הנוראים. באם אין בכך סגולה לפותח. והגבאי מוכר זאת כ"פתיחת היכל הפרנסה" האם יש כאן איסור של גניבת דעת ביום הדין או?

תשובה
לא נוכל לקרוא לזה גניבת דעת, אלא שאין למנהג מקור בספרים כלל. ולעצם הדבר זה שיש מבקשים לתת לצדקה אמיתית עבור כך, זכות המצווה תגן בעדם. כי אני מכיר מקומות שאת התרומות הללו מעבירים לבני תורה עניים ואשריהם בכך.
אגב, האם נרגעת על המתרחש היום? אני בכלל לא רגוע, מכיוון שיש בארצינו את הבג"ץ הכופר בקיום הבורא, התורה הקדושה, ובז לכל מה ששייך לקדושה ולתורה. ועל כולם הוא אדונם מורם ורבם ירום הודו היועץ המתערב בכל ענין ומינה עצמו לפוסק הדור. אם כן מה עשינו? צריכים להתחנן לשמים.
שאלה - 184988
שנים בתשובה אוהבת דרך תורה ומצוות, משתדלת לכוון לרצון ה' באלול- תשרי חשה אימת הדין מהחלטות שייקבעו לשנה החדשה,חשה שמא לא עושה רצון ה' מספיק.מתחזקת מאד מהרב,אשמח לעיצה.
תשובה
אשרייך שאת ייראה מהדין, עצם המחשבה הזאת מכפרת הכל, אין לי ספק שתכתבו אתם ובני המשפחה בספר חיים טובים בזכות התפלות והתשובה.
שאלה - 184987
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום האם הלך לי כל חודש אלול והתפילות של ימים נוראים ואני מנודה ותפילתי לא נשמעת ? כי לא קראתי קריאת שמע בזמנה היום וזה מדכא
תשובה
התחרטת, התוודית, קיבלת על עצמך לתקן להבא, אשריך. כי ימינו פשוטה לקבל שבים.
שאלה - 184986
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה לכבודו על ההשקעה והזמן שהוא מקדיש לנו. שיהיה לרב גמ''ח טובה ואריכות ימים אכי''ר.
הרב למעונינים להעביר פ''נ לאן להעביר ומתי? תודה רבה.

תשובה
אפשר לאתר דורש ציון ישירות.
שאלה - 184985
לכבוד הרב
אדם שנדר הרבה נדרים בעבר ולא זוכר כבר מה הוא נדר מה יעשה הוא עשה התרה על מה שהוא זוכר אבל תמיד חושש שמא יש עוד נדרים
כמובן שהוא קיבל על עצמו לא לנדור יותר

תשובה
מספיק עם האובססיה הזאת, תלמד תורה זה יותר חמור מנדרים, נשבענו בהר סיני ללמוד תורה.
שאלה - 184984
שלום הרב.. אחרי 11 שנה ללא ילדים נוסעים לחו'ל לטיפול
תשובה
יהי השם עמכם ותפקדו בבני זכרים בארץ ישראל. ואם תרצו גם שם.
שאלה - 184983
שלום לכבוד הרב
עזרת ואתה עוזר לי כלכך הרבה, אפילו בעבר התקשרת אליי
יש איזה דרך לשמח את הרב? משהו שגם אפשר לעשות למענך? אפילו משהו שיעזור חזרה אני מוקירה תודה

תשובה
תתפללו שעם ישראל לא יתקלקל תחת האירגון הסורר המקלקל את הציבור שלנו.
שאלה - 184982
שלום כבוד הרב לפני בערך 6 שנים היתה לנו מורה מחליפה ועשינו בלאגן ויצאה מהכיתה בוכה ואחכ חברתי התקשרה לבקש סליחה ואמה ענתה ואמרה בכעס היא סולחת ואיני יודעת איפה למצוא אותה
תשובה
יבוא יום ותמצאו אותה ותפייסוה.
שאלה - 184981
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האם זה מנהג שאומרים לא לאכול חמוץ וחריף בראש השנה ועל מתי מדובר בדיוק בזמן הסעודה או כל היום כולו?

תשובה
כדאי למשך 48 שעות להמנע מכך, כדי שתהיה שנה מתוקה.
שאלה - 184980
לכבוד הרב שלום רב
אני אחרי לידה. והדימוםפסק. אך יש תפרים ואין באפשרותי לעשות בדיקה הפסק טהרה. מה ניתן לעשות? מאוד קשה לי .

תשובה
לנקות ולשטוף כמה שאפשר ולספור.
שאלה - 184979
לכבוד הרב שלום רב
האם קיימת בעיה לשמוע.......

תשובה
כמה פעמים ביקשנו, הזהרנו, הודענו, לא לשאול שאלות על אישים. זה לא תפקידינו, ולא לשם זה מועמד האתר לשרת את הציבור. בבקשה תפסיק עם זה. זו רמאות להופיע כל פעם בשם בדוי אחר, וזו גניבת דעת שהיא איסור חמור בכלל, ובפרט בימי הדין והמשפט.
שאלה - 184978
למו"ר שליט"א אצלנו נוהגות הנשים לומר שם השם במפורש כמו למשל בגאל ישראל ובסידורים כמו כוונת הלב רשום לכוון ולא לומר,מה נכון ? כתיבה וחתימה טובה לרב שאיר עינינו ואור לחיינו
תשובה
כך מנהג בנות אשכנז, והבנות מהמזרח שלמדות ולמדו שם העתיקו את המנהג, לגעת השלחן ערוך ללא הזכרת שם ומלכות.
שאלה - 184977
כבוד הרב יש מי שאומר שהרב אמר
תשובה
שוב חזרת אלי כרוכל להמציא שמועות בשם הרשעים מקלקלי הדור והמורדים בבתי הדין, ומרמים את גדולי ישראל, משועמם, לך ללמוד תורה.
שאלה - 184976
לכבוד הרב שלום רב
הייתי אצל רב מקובל שאמר שהבחור שאני יוצאת איתו חיי לא יהיו מאושרים איתוואני מעכבת את עצמיאני בשנת אבל וגננת בגן קשהשמים לי רגל שלא אצליחמה לעשות?

תשובה
ומה אעשה שהלכת אצל עם הארץ, מטורף, עז פנים, מתחזה, מתיימר לדעת עתידות, ועובר על התורה, המפריד בין זוג החפץ להנשא והוא כנחש שפיתה לחוה, מה לעשות?????
שאלה - 184975
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב האם זה בעיה ללבוש בגדים חדשים ב(חג) בראש השנה לילדים נשים וגברים?

תשובה
מצווה רבה, ואל תקשיבו למדומיינים למיניהם.
שאלה - 184974
הרב רשם לי לקנוס את עצמי ב50 שח על ביטוי שפתיים ולתוודות.
אם עברתי על ביטוי שפתיים לא נכללתי בדברי הזוהר שתפילתי לא נשמעת 40 יום?
לא מצליח להוציא זאת מהראש ולהתרכז בתפילה

תשובה
חס ושלום. רק על דבר נבלה או כל דבר איסור שחייב עליו נידוי בר מינן. אך נדר שיקיימו או יתירו מתקבלת תפלתו מיד. ולכן עושים התרה בערב ראש השנה.
שאלה - 184973
הרב בקשה תאיר עיניי הגמ' ברכות לה ע"ב שרש"י אומר סעיד חשיב טפי ממזון
הרי הוא אומר שזן וסעיד מזון הוא.וגם 5 מיני דגן מזון וסעיד.אם כך איך סעיד יותר ממזון יש כמה הגדרות לסעיד ?

תשובה
הרחקת לכת, הכוונה היא כי יין מזין הוא, ומחזיק את מי שנמנע ממזון ימים מספר ללא אוכל ומזון.
שאלה - 184972
שלום לכבוד הרב,
בתלמוד מובא "שבעה מנודין בשמים" אחד מהם נשוי ואין לו בנים, אבל אם יש לו רק בנות עדיין מנודה?
חתימה טובה לרב ולכל עם ישראל

תשובה
הכוונה שאינו רוצה להביא בנים או בנות. ואינו עוסק בזדון בפריה ורביה. אך אם יש לו בנות או הביאו נכדים לעולם אינו מנודה חלילה. ובפרט אם חתניו או נכדיו עוסקים בתורה הרי הם כבנים.
שאלה - 184971
שלום לכבוד הרב
אני כהן ובכל ערב ראש חודש כל הכולל עם הילדים יוצאים לציון הרשב"י ולסעודת ראש חודש בשיזפון בתחתית ההר. הילדים רוצים להצטרף. אפשר להשאר למטה מההר?

תשובה
א, תמה הנני מאימתי קבר צדיק הפך להיות מקום אירועים ועריכת סעודות. ב, כל המתחם של קבר הרשב״י מלא קברים עתיקים ועד קודם 120 שנה היה שם מקום קבורה פעיל. ואסור לכהנים להכנס שם.
שאלה - 184970
לכבוד הרב, בהריון תודה לאל.
היה לי דימום אך בבדיקת רופא לא נמצא דימום פעיל. מהבדיקה נמצא שזה דימום השתרשות. ממצאי האולטרסאונד לא הראו דימום וויסתי.
אסורה או מותרת?

תשובה
לפי הנתונים שמסרתם יש לעשות הפסק טהרה היום ולספור שבעה נקיים.
שאלה - 184969
שלום לכבוד הרב
תודה לבורא עולם על חכמי ישראל האמיתיים.
אחרי שהאדם כבר לא משתמש בשמו הקודם, לפי המלצת הרב.
מה יעלה על כל המצוות שהאדם עשה כשהיה קרוי בשמו הקודם.
תודה רבה.

תשובה
כל המצוות שלו הם. כי קראוהו בשם על כרחו. וההלכה מחייבת אותו לשנותו כי בחרו לו לאונסו שם לא נכון. לכן לא הפסיד את מצוותיו.
שאלה - 184968
בהמשך למה שכתבתי אתמול, ששמעתי לצערי הרב לשון הרע על הרב. מה כבוד הרב מציע לי לעשות כדיי לכפר על מה ששמעתי.זה מצער אותי מאד ובכיתי על כך הרבה פעמים. אני אוהב ומעריך את הרב מאד
תשובה
להבא אל תשמע.
שאלה - 184967
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נמאס לי מרגיש בתחפושת כל הזמן כועס ועצבני בבית לא עוזר שום ספרי מוסר האשה בוכה והילדים כל הזמן צועקים ועצבניים ממש נהיו כמוני . לא יודע מה לעשות

תשובה
תלמד תורה עם אברך ירא שמים כל יום שעתיים ותיוולד מחדש.
שאלה - 184966
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם רב יכול לסלק אדם מבית הכנסת ומלבוא לשמוע שיעורים? ואם כן באיזה תנאים?

תשובה
צריך לשמוע מה טענותיו כלפיו.
שאלה - 184965
לכבוד הרב: אדם שקם לפני חצות לילה לסליחות האם יטול ידיו בברכה או מכיון שקם לפני חצות לילה וחוזר לישון יטול ידיו ללא ברכה?
תשובה
נוטל ידיו בברכה.
שאלה - 184964
אני מאבטח בבית חולים. מצאתי תיק עם כסף בשטח כניסת בית החולים
ליד השער. החזרתי למשטרה עבר 3 חודשים ואף אחד לא בא לקחת. דרשתי את הכסף אך מצד שני בית החולים דורש גם הוא אם מי הצדק?

תשובה
העורך, הרב העיר לי לומר לך לצרוך פחות חדשות בעיקר מאיזור הנגב.
שאלה - 184963
שלום לכבוד הרב אני מאוד מעוניין שאשתי תקנה לעצמה בגדים ותכשיטים וכו׳ אך היא מסרבת בטענות שהמצב הכלכלי לא מאפשר רכישות אלו אני טוען מנגד שבסכומים קטנים לא ננזק מה דעת הרב?
תשובה
היא מספיק חכמה להחליט ולדעת מה. אשריך ואשריה. תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים.
שאלה - 184962
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האם אישה שלא הלכה להתרת נדרים יכולה להיכנס לראש השנה יום הדין היות וזה מאוחר בלילה אחרי או לפני סליחות?

תשובה
אנחנו עושים לכולם כולל לנשים.
שאלה - 184961
לכבוד הרב שלום רב האם חייב להדליק נר בחדר השינה בליל יום הכיפורים כפי מה שמבואר בסימן תרי ברמ"א?
תשובה
זו לא חובה.
שאלה - 184960
לכבוד הרב שלום רב
מי החכם שהיה במסכת ראש השנה שעמד להפטר מהעולם ובגלל שלא הקפיד וותרן היה . בשמיים ויתרו לו ונתנו לו עוד שנים?

תשובה
עיין תענית כ, ב. ומגילה כ"ח, א. והמעשה במסכת עירובין נ"ד, ב. רבי פרידא שהוסיפו לו 400 שנה.
שאלה - 184959
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם שאני יוצא מתפילה במערת המכפלה אני צריך ליטול ידיים? והאם מומלץ לגבר לטבול במקווה אחרי שהוא יוצא מתפילה במערת המכפלה?

תשובה
בהחלט לא, כי זה מקום מאוד קדוש. אשריך שזכית להיות שם. חג הוא לך היום.
שאלה - 184958
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
מחילה מכבוד הרב. היום נסעתי בכביש לפתע קפצה חתולה לכביש

תשובה
כנראה שברחה מתנועת שחור צהוב.
שאלה - 184957
לכבוד הרב
זוג שהכיוון המיטה אצלהם זה מזרח מערב ועכשיו רוצים לשנות את זה לכיוון צפון דרום מפאת דברים שהתווספו בחדר וחוסר מקום,האם מותר להם לכתחילה לשנות או שעדיף לא?
תודה

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 184956
לכבוד הרב: קיבלתי דולרים מחבר שלי. האם מותר לי לפרוט אותם בצאנג
תשובה
הכל חוקי ומותר.
שאלה - 184955
מרתי "הרי אני נודר שלא אעשה כך וכך היום". אם לא קיימתי.
האם צריך לפרוט הנדר בפני הרב וימצא היתר שכבר עברתי עליו או שעבר היום שלו?
האם זה לא נקרה נזיפות שתפילתי לא נשמעת 40 יום?

תשובה
מה קרה לך לאחרונה? וירוס הנדרים הגיע!!! כתבתי לך אסור לנדור.
שאלה - 184954
כת"רמתי זה זריחת הירח בליל הושענא רבא השנה לעניין קריאת ספר דברים?
תשובה
בסביבות השעה 10 בלילה.
שאלה - 184953
כבוד הרב
יש לנו 6 ילדים ב"ה, אך מאז היו לי 2 גרידות (היה דופק ואחרי מס' שבועות הפסיק) ו2 הפלות טבעיות בחצי שנה האחרונה(לא היה דופק מתחילה).
והאם למנוע מעכשיו?

תשובה
כולי תפילה עלייך ועל כל בנות ישראל הנדרשות להריון, שתזכו להיפקד בבנים זכרים זרע של קיימא בראש השנה הזה.
שאלה - 184952
כבוד הרב היקר ברוך השם זכינו לתרום למקווה טהרת הבית, תודה רבה!!! האם חייב לתת בדיוק 10 ש"ח לכל נפש- קס פרוטות לפדיון נפש- או שמותר להוסיף על הסכום ?
רוצים לזכות ולהדר במצווה

תשובה
תזכו למצוות. מי שמבקש לתת בדיוק תמורת 160 פרוטות כסף זה 10 שקלים ואפשר לתת פי כמה.
שאלה - 184951
שלום לכבוד הרב
חברה שנוסעת בשבת מעונינת להתארח לסעודת ליל שב יכול להיות שסעודה וקידוש יכולים לקרב אותה. היא בכל מקרה נוסעת גם טם לא תבוא אלינו. מותר לארח?

תשובה
נוסעת ברכב ומצפצפת על השבת. אסור בערב יום הדין.
שאלה - 184950
בקשר לנדר
אמרתי היום "הרי אני נודר שלא אעשה כך וכך או לא אתעסק בכך וכך".
אם אאעשה תשובה, לא יהיה לי נזיפות שצריך לחכות 40 יום שלא שתעכב את התפילה?
אני מקבלי עלי לא לעשות כן יותר

תשובה
א, צריך התרה בפני שלשה כשרים. ב, תשלם קנס 50 שח עבור ביטוי שפתיים ותאמר וידוי בבכיה.
שאלה - 184949
לכבוד הרב שלום רב
יום חמישי, שישי, שבת וראשון עמדתע בנסיוןוהיום נכשלתי
מה לעשות?

תשובה
תלמד ספר תהלים ותתפלל לנישואין.
שאלה - 184948
שלום לכבוד הרב
בשנת אבל גננת עצובה בגן קשה .
יוצאת עם בחור בן 30 יותר נמוך ממני אין לו עבודה קבועה קובע עיתים לתורה. יש לי בעית משיכה כלפיו אבל טוב לי בחברתו ואני בת 25
מה לעשות ?

תשובה
כדאי להמשיך. כנראה בן זוגך לא כדאי להפסידו. הילדים שתביאי ממנו נחמדים יהיו.
שאלה - 184947
שלום לכבוד הרב סיר בשרי בן יומו עם תבשיל בשרי בתוכו, עף אליו חתיכת פיצה חמה, מה דין הסיר? תודה רבה ומחילה על הטירחה
תשובה
כמה פרטים לא מובנים. א, אם המאכל היה על האש. ב, אם היה בתבשיל פי ששים מחתיכת הפיצה.
והתשובה אם המאכל קר היה תוציא הפיצה ומה שסביב לה ותזרוק והאוכל מותר. ואם היה פי שישים. אם תזהה את הפיצה תזרוק אותה והמאכל מותר.
שאלה - 184946
לכבוד הרב שלום רב, אדם נקבר בכח בתשרי תשע"ט. ביום כח' באלול מסתיימת השנה. האם האבלים צריכים להמשיך לומר קדיש עד כח' תשרי, שהוא יום השנה?
האם ביום השנה עושים אזכרה עם קדיש?

תשובה
מפסיקים מלומר בליל כ״ט בחודש שהשנה חל במוצ״ש. ויחזרו לומר במוצ״ש ליל כ״ח בתשרי יום כ״ח ויום כ״ט בו.
שאלה - 184945
לכבוד הרב שלום רב
יש משהו מיוחד לקריאה לעילוי נשמת מישהו או שבעצם כל מזמור תהילים זה בסדר?
תודה

תשובה
פרק משניות מפרקי אבות וכל פרק בתהלים.
שאלה - 184944
עט"ר,

ת"ח רב בית כנסת שואל מה לעשות, בשנה אחת 4 מתפללים חלו במחלה הנוראה ל"ע.

תשובה
יארגנו עשרה מתפללים שילמדו כל ספר התהלים. כפי סדר אמירת ליל הושענא רבה עם שבע הקפות לתיבה. בכל הקפה יזכירו אחד משבעה כורתי ברית. ובסיום יאמרו לשמירת כל הקהל.
שאלה - 184943
לכבוד הרב שלום רב
יש לנו בן בשיעור ג בישיבה, אנו שוכרים לו אברך.
מצבנו הכלכלי לא קל.
1. האם מותר לתת ממעשרות?
2. האם מותר לנו לקבל מעשרות לשם כך?
3. האם ניתן לתת מכספי פ.כפרות?

תשובה
הרב ענה לכם אתמול ולא עיינתם.
שאלה - 184942
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ברצוני הפעם להתפלל בבית בראש השנה יותר בכוונה ומעומק הלב מאשר בבית הכנסת (וכן מחיצה לא אטומה כליל, )האם אשה חייבת בשמיעת תקיעת שופר?תודה .
תשובה
תעשי מה שנוח לך בתור אשה, כי אינה חייבת בשמיעת התקיעות. אבל כדאי שתלכי חוץ לבית הכנסת ותשמעי שופר ותחזרי לביתך.
שאלה - 184941
לכבוד הרב שלום וברכה. הריון תאומים זהים שבוע 8, יש סכנה שלא תהא בניהם מחיצה ביום רביעי הקרוב הולכים לבדיקה.
תשובה
הרופאים מפחידים אתכם לחינם.
שאלה - 184940
שלום לכבוד הרב
אני עובד במקום שמשרת את הציבור( בנק). לצערי עובדים אצלנו בחול המועד. האם יש היתר לעבוד? גם במובן של שירות הציבור וגם במובן של הפסד גדול.

תשובה
כשיש חשש מפיטורין, מותר.
שאלה - 184939
לכבוד הרב שלום רב
לידיעת הרבים מחר יום שלישי שיעור של הרב בנתיבות בבית הכנסת בית בוכריס רח הרב גרשנוביץ בשעה 9 ורבע עזרת נשים פתוחה

תשובה
ישר כוחכם.
שאלה - 184938
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בתפילת שמונה עשרה בעת שהאדם מבקש בקשות במקומות הרלוונטיים ,האם מותר לו לומר אותם בפה או בהרהור בלבד?
תודה לרב

תשובה
עיין תשובה 184876. ולא עיינת כשענו לך. העורך.
שאלה - 184937
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
מה ערך הפדיון נפש לשנה תש" פ הבאה עלינו לטובה וכמו כן למי ניתן לשלוח את השמות עבור הפדיון, הרבה בריאות ונחת

תשובה
החשבון השנה הוא 10 שקלים מחיר ק"ס פרוטות כסף.
שאלה - 184936
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשיש סיום מסכת האם חייב לאכול שם? מפני שמישהו קרא בקול גדול שמי שלא מיסב בסעודת מצווה מנודה לשמיים (בסיום והקדיש השתתפתי) יישר כח לרב

תשובה
מה חטאו ומה פשעו הקהל התמים? ואיך מלאו לבו לדבר כך סרה עליהם? ועוד בחודש? והרי אפילו שהתחייב נידוי בבית דין אין מנדין אותו בחודש אלול? וכפי שכתב מורנו הגאון רבנו חיים פלאג'י ז"ל.

טעות טעה האיש וצריך כפרה, כי בגמרא מסכת פסחים קי"ג, ב] אמרו "שבעה מנודין לשמים, אלו הן יהודי שאין לו אשה, ושיש לו אשה ואין לו בנים, ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה, ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, והמונע מנעלים מרגליו. ויש אומרים אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוה". ופירש הרשב"ם ז"ל שם "כגון משתה של ברית מילה או בת כהן לכהן".
ובפוסקים כתבו שאם עוסק במצווה פטור, וכן אם יושבים שם מי שאינם הגונים פטור, ואם יש לו ביטול תורה פטור, ודווקא אם אין שם עשרה, וכן דווקא שאבי הבן הזמינו שתי פעמים, ועיין כל זה בשו"ת מבשרת ציון.
שאלה - 184935
לכבוד הרב
אנינרוצה לסלוח למעשהי שפדעה בי לאורך השנים ואני לא מצליחה.מה עליי לעשות ואיך עליי לחשוב כדי לסלוח באמת בלב שלם?

תשובה
אם אינה שומרת מצוות אינך חייבת לסלוח לה.
שאלה - 184934
לכבוד הרב מוצפי לשנה טובה תכתבו ותחתמו.
הרב,לו זה היה תלוי בי,הייתי מעניק לרב פרס נובל על קול ציון,יצירת מופת של ממש.
אין לי ספק שבזכות זה נקרב את הגאולה.תודה רבה!!!

תשובה
לא נובל ולא בבל, העיקר שיהיה נחת רוח לאבינו שבשמיים.
שאלה - 184933
אמרתי הרי אני נודר...
האם זה נדר או שבועה, או שזה כולם?
ואם הפרתי הנדר או השבועה ואני עושה תשובה ומקבל על עצמי לא לעשות כך.
האם לפי אותו זוהר אין בעיה של נידוי או נזיפה ל40 יום?

תשובה
אתה יודע שהכל תלוי מה? למה? מה לשון הנדר? מה כוונתו? והרבה פרטים משנים את התוצאה.
שאלה - 184932
שלום לכבוד הרב
אסור להתייאש מאף יהודי בכירי האונברסיטה רחוקים עלו לישיבת עטרת שלמה והתפעלו מחימוד תורה ישבו ולמדו מרגש מאד.

תשובה
יהי רצון שישובו בתשובה.
שאלה - 184931
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי שיעור בקרוב על צער הגלות . ואדבר על צער השכינה ותיקון חצות. האם הרב יכול לתת לי כלים במילים פשוטות לעם .לכישאלו מי היא השכינה וצערה . ואז לא אבוש?

תשובה
העורך, עיין בספרי הרב ביאור ארוך בענין השכינה.
שאלה - 184930
לכבוד הרב מוצפי שליט"א היקר,
האם יש הבדל בין אישה שמתפללת בבית , לבין שמתפללת בבית הכנסת? זה אותו משקל?
תודה.

תשובה
נהגו הנשים להתפלל בביתן משום צניעות. חוץ משבת שמי שיש באפשרותה הולכת לבית הכנסת לשמוע קריאת התורה.
שאלה - 184929
לכבוד הרב מוצפי,
שלום רב,
מה עושים במצב, שבו מישהי מעלילה עליי, שקיללתי אותה ולא היה ולא נברא, וכל זה בגלל שלא עניתי לה בזמן תפילה? .
האם עדיף לפנות אליה, ופשוט להתעלם?

תשובה
להתעלם ממנה כי היא חסרת דעת.
שאלה - 184928
שלום לכבוד הרב
שמעתי מכתר על אמירת לעולם השם 12 פעמים בניקוד ושכחתי.
ואם אפשר מה שכתב בשם אביו ז"ל על כוונת ובספר חיים.

תשובה
בשני ימי ראש השנה וביום הכיפורים, בפתיחת ההיכל תיקו רבנו הרש"ש זיע"א לומר פסוק "לְעוֹלָ֥ם יְקֹוָ֑ק דְּ֝בָרְךָ֗ נִצָּ֥ב בַּשָּׁמָֽיִם". י"ב פעמים, והביאו הגאון החיד"א ז"ל בספרו מורה באצבע, והחזן אומר פעם ואחריו כל הקהל, וכך יעשו י"ב פעמים, כנגד י"ב עולמות מלמטה למעלה.

וצריך לכווין החזן בכל פעם שם יקו"ק בניקוד שבא קמץ שבא קמץ, ומוצאו מניקוד תיבת דְּ֝בָרְךָ֗ שהוא ניקודו. ויש מחזורים ששיבשו הניקוד וצריך לכתוב בגליון הניקוד הזה, ויזהר לא לנקד בכתב עצמו שלא יבוא למחוק אפילו חלק קטן חס ושלום. אלא יכתוב בצד.

ומה ששאלת על ביאור ובספר חיים, מצאתי בכתב ידו, "חיים ברכה ושלום - נצח הוד יסוד, ופרנסה טובה - חכמה, וישועה - בינה, ונחמה - תפארת, וגזירות טובות - יסוד, נזכר ונכתב - מלכות".
שאלה - 184927
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי הצעות עבודה בתחום תמיכה במחשוב, מה עלי לקחת בחשבון בבחירת מקום עבודה?
תודה רבה, רפואה שלימה לרב.

תשובה
שמירת שבת, וצניעות מעבודה עם נשים.
שאלה - 184926
לכבוד מחילה ששואל שנית מה מכווין באתה גבור לעולם השם. גם מה יכווין בשחרית באומרו עזרת אבותינו. תבורך מורי ורבי הלוחם מלחמתה של תורה.
תשובה
עיין בשופר בציון עמוד נ"ד, ומקורו בזוהר הקדוש תרומה ע, א. ובשער הכוונות דל"ה ע"ד, והוא "אתה גבור לעולם אדוני" ראשי תיבות שם הקדוש [אגל"א], והוא שם הגבורה, וממונה על חכמת התורה, ובתפלה מאיר בשכינה, ויכווין שיתגבר על ידי שם קדוש זה להכניע אויבי השם, ותהיה לו חכמת התורה.
[וחבל מאוד על איזה מדפיסים שהשמיטו אותו מסידורי התפלה, ומפסידים את הרבים ממעלות הללו, ומי יודע אם לא בשל כך נתגברו מחריבי הדת בימינו מכל הגוונים].

וכתב רבנו האר"י ז"ל כי באמירת "עזרת" אבותינו שבאמת ויציב, יכווין כי כ"ו פעמים הוי"ה הוא תרע"ו, והם כנגד תרע"ו תיבות שבתוכחות פרשת כי תבא, וזה סוד פסוק רבות רעו"ת צדיק ומכולם יצילנו יקו"ק, היינו כ"ו שמות הוי"ה שיש בתפילת העמידה, [הכוונה לא פחות מתרע"ו], ובזה יתברך.
שאלה - 184925
שלום לכבוד הרב הגאון שליט"א
הרב כל כך מחזק אותנו ושמחים לינוק מהרב דברי תורנו הקדושה
לראות את בננו בן 11 מיוזמתו נגש לספרייה פותח דורש בציון ומעיין בחפץ לב .. אושר עצום

תשובה
השם יתברך יברככם וישמרכם תמיד.
שאלה - 184924
לכבוד הרב שלום רב מחילה מהרב היום דור עקבתא דמשיחה חוסר צניעות במחננו פיאות רמיסת כבוד הבעל ע"י ארגונים בשם הפמניזם לאן אנחנו הולכים כבוד הרב איפה הכבוד של פעם בריאות לרב
תשובה
תתפלל שהמצב לא יתדרדר עוד ועוד, ואת הרפורמים הרשעים שכחת.
שאלה - 184923
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא שלי מקטנות סובלת.בגוף ובנפש.אין לה ח"ו מחלות קשות.הכל קשה אצלה.וכולה מכאובים.ברכה בבקשה.

תשובה
עליה לשנות כיוון, ולהיות שמיחה.
שאלה - 184922
לכבוד הרב שליט"אבספר שופר בציון מופיע עניין התספורות בערב ראש השנה ,
האם אפשרי להסתפר כבר ביום חמישי -שישי שלפני ראש השנה כמו כן האם חייבים במשך כל השנה להסתפר כל חודש ?

תשובה
בהחלט טוב להקדים. ונכון על פי ההלכה להסתפר אחת ל - 30 יום.
שאלה - 184921
לכבוד הרב שליט"א
בהיות ובננו הגיע לגיל תשע איזה דברים צריך להקפיד עם הילד כמו :
כמה תפילות , קש על המיטה , ברכת המזון ומה כבוד הרב מציע ?

תשובה
כל מה שגדול חייב, אלא שיש להרגילו בהדרגה ועם חיוך והרבה שבחים.
שאלה - 184920
לכבוד הרב שליט"א
שתי שקיות אותו דבר אחת פסולת ואחת חלות שבת, אמרתי לבני שיזרוק לזבל ונתתי בטעות את שקית החלות וזרק, גיליתי והצטערתי על העבירה הזאת איך אני צריכה לכפר?

תשובה
להשתמש בשקיות שונות ובצבעים בולטים שונים.
שאלה - 184919
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אברך שיוצא לעבוד כדי לעזור בפרנסת ביתו כי יש הרבה ילדים חייב לשאול את גדול הדור אם לצאת לעבודה? הוא אומר שמי שלא עושה זאת כופר בתורה.

תשובה
חייב לדאוג מדין תורה לפרנסת בני ביתו.
שאלה - 184918
שואלת האם להמשיך לשאול אותו שאלות והאם לעשות תשובה
תשובה
לא לשאול יותר.
שאלה - 184917
לכבוד הרב
רוצה בעצתך, בחור שהחליט שאיננו מתאימים אך יש ביננו היכרות עמוקה האם למרות שאיננו בקשר והוא פסל
לתת לו כמתנה את הסידור לכיפור של הרב?לדעתי יום יבוא והוא ישמש אותו

תשובה
לא שולחים "מתנות" בין פנוי ופנויה כשאין המשך קשר ביניהם.
שאלה - 184916
לכבוד הרב
אם ישן בחצי הראשון של הלילה, תוך חצי שעה. ואם אחר חצות, דקות מספר קודם חצות .
האם אפשר אחרי ערבית?

תשובה
מה אחרי ערבית??? אם ישן אחרי ערבית צרים לומר קריאת שמע שעל המטה. ואם אחרי שישן וקם ועדיין לא התפלל נכון שעבר על איסור, אך יתפלל קודם עלות השחר.
שאלה - 184915
לכבוד הרב, בשעט"ומ רכשתי את הספר יסוד ציון. אך לא מבין מה סדר התיקון לעוון הברית. האם רק הקריאה המופיעה בסוף הספר? חוץ מההנהגות המועילות לכפר מה לעשות כרגע כ"עזרה ראשונה"
תשובה
הבנת מצויין.
שאלה - 184914
הרב, הבחורה מאז נפגשה עוד וראתה שוב כמה מעדיפה אותי על אחרים, היא ביקשה שאלחם ואתפלל שהיא תתגבר, אמה אמרה לה שהם שלא יפריעו אך אח"כ חזרה בה והייתה נגד, היא תתרכך לדעת הרב?
תשובה
אינני נביא, אך חוששני שאינה יודעת להחליט, וזו בעיה לא פשוטה.
שאלה - 184913
לכבוד הרב שלום רב
בעבודה אני שולחת תהילים למס' נשים במחשב, הפסקתי לפני כשבועיים בגלל הערות, חלק מהנשים מבקשות שאשלח את התהילים האם להמשיך
שנה טובה ומבורכת לרב וב"ב

תשובה
מי שמבקש לשלוח אליו.
שאלה - 184912
לכבוד הרב
יש לנו מפת רנר שהיא מפת קישוט עבה במרכז השולחן ועליה מונחת לעיתים קרובות מאד מפת ניילון עבה, הרנר עשוי מ 10% פשתן 90% פוליאסטר, האם חייבים לבדוק במעבדת שעטנז?

תשובה
בהחלט כן, מכיוון ומכילה פשתן.
שאלה - 184911
לכבוד הרב,
בבדיקת קולונוסקופיה (גסטרו) מצאו ממצא שדורש בירור מעמיק נוסף. מאד מתפללת שהבשורות יהיו טובות. מה עליי לעשות כדי לקבל בשורות טובות וישועות ובריאות ?

תשובה
מתפללים לבעל הרחמים רופא חינם שישלח רפואה שלימה במהרה לכל חולי ישראל וירחם עליהם.
שאלה - 184910
אני רווקה בת 38, לצערי במצבי רוב ההצעות מגיעות דרך אתרי שידוכים וכמעט אין הצעות מקרובים ומשפחה, האם בכל זאת להמנע מאתרי הכירויות
תשובה
אחד מואותו כמעט שווה יותר ממאה מאתרים משונים.
שאלה - 184909
סליחה מכבוד הרב
אדם שנקרא על שם זמר ישראלי, לפני 47 שנה, הזמר התאבד לאחר מכן בגיל, השם לועזי, ניתן גם שם נוסף, משה , שלא היה בשימוש, האם להחליף, והאם לפני ראש השנה.

תשובה
שתי רעות הנה. אי שמירת מצוות התורה. והסכנה שנפטר באפן טראגי. וחייבים לסלק שם זה היום.
שאלה - 184908
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
פירות קפואים שמיועדים לטחינה בלבד להכנת משקה פרי שייק חייבים הכשר בדץ או מספיק רבנות

תשובה
ישנם בעיות של תולעים ויבחושים. הפרשת תרומות ומעשרות. ערלה. חומרים משמרים.