עמוד הבית
עמוד הבית
שאלות ותשובות בהלכה
שאלות ותשובות בהלכה
רדיו
רדיו
ערוצי שידור
ערוצי שידור
ראה טבלה בדף הבית
ספריית שיעורים
ספריית שיעורים
הצדיק הרב סלמן מוצפי זצ"ל
הצדיק הרב סלמן מוצפי זצ"ל
לוח שיעורים
לוח שיעורים
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
תרומות
תרומות
ספרי הרב
ספרי הרב
שליחת שאלה לרב
שליחת שאלה לרב
כשרות בד"צ בני ציון
כשרות בד"צ בני ציון
גלריה
גלריה
הזמנת הרב לשיעור
הזמנת הרב לשיעור
הזמנת הרב לברית
הזמנת הרב לברית
שידוכים
שידוכים
צור קשר
צור קשר
שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
     
דורש ציון - שאלות ותשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 
ו'/אב תשע"ד

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 122369
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום היינו בסופר וברוך השם מצאנו דגים יבוא מסין בהשגחה של הרב, האם נתן לסמוך על זה, כי שמענו ידיעות סותרות.

תשובה
אמנם לפני ששה חודשים מיניתי משגיח מיוחד לסין לבדוק את כשרות הדגים, נקיונם מתולעים, ונקיונם לחג הפסח, אלא שהמשגיח הוחלף בנתיים כתוצאה מאיומים מהארץ. ולכן לא התערבתי, והיום הוצאתי אמנם מכתב שאין לי אחריות על הדגים. כי התפרצו שמועות זדוניות ומגמתיות נגד כל מה שקשור לבד״ץ בני ציון בגלל המחירים הנמוכים.

אלא שלאחר בירורים מעמיקים עם אנשים הנמצאים שם ונאמנאים הם, התברר לי כי הכל נעשה כשורה ללא פיקפוק, בנוסף התייעצתי היום בצהריים עם כמה מהישישים גדולי הדור, כולל צירוף חוות דעת של גאוני עולם הגאונים הגאון הרב יוסף שלום אלישיב ז״ל ומרן הרב עובדיה יוסף ז״ל אשר התירו דגים אלו ללא פיקפוק, בנוסף קיבלתי חוות דעת פוסק הדור הגאון הרב שמואל הלוי וואזנר שליט״א ויבלט״א, אשר מתירים דגים אלה,

ולכן הוצאתי הודעה חדשה שגם אם אין לי משגיח אישי מטעמי שם, אלא משגיח כללי עמו אני עומד בקשר הדוק, כי דגים אלה צורתם ושמם מוכיח עליה כשרים הם למהדרין, וכל הפוסל במומו פוסל. והם כשרים ךמהדרין מן המהדרין ויאכלו ענוים וישמחו ללא חשש וללא פקפוק כלל, וחבל שיש גורמים המאיימים על רבנים ומכריחים אותם לאסור מסיבות כספיות שאין להם קשר לכשרות כלל.

תתפללו עלי שאמשיך לשרת אתכם בהספקת מוצרים כשרים ומהודרים, במוזלים שבמחירים
שאלה - 122257
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול איזה קינה נכון לומר בחצות הלילה אחר תיקון חצות?

תשובה
המקובל רבנו חיים הכהן מארם צובה ז״ל כתב אותה.
קול ברמה נשמע ביללה, קול נהי מציון המהוללה,
חישבתי ימים הייתי גברת, ביד אדוני עטרת תפארת, ועתה אני שחרחורת, טבעתי בבור ביוון מצולה.
יחידה רעיה אזי הייתי, וכבוד עליון אני נקראתי, ועתה לתחתיות ירדתי, ודודי ורעי לרום עלה.
יחד יודעי בתולותי ורעותי, בכו נא עמי כי רבות אנחותי, אין נוטה עוד אהלי ומקים יריעותי, כי דודי ממני ניסע ונגלה.
ממרום הושלכתי ברוב מגינה, שלח אש בעצמותי וירדנה, ויצאתי בגולה בדד כאלמנה, הגלה יהודה הגלת שלומים כלה.
הייתי כלה בתוך נוה אפריון, וענן יומם על מכון הר ציון, הושלכתי לחוץ כעני ואביון, בגדי לקח צר ואני אומללה.
כהני וזקני טבחו אויבי, מחזיקים בבריתי זרע אוהבי, בני היקרים ובחורי, הלכו בשבי ועוללי בגולה.
הן כל אלה אין דורש לנפשי, אמלאה החורבה ואל עמים ארים ראשי, ואויבי אמר לא תקראי עוד אישי, כי נפלתי לפני בני עוולה.
נא אב רחמן תשוב לציון, עין בעין נראה בבנין אפריון, והבית הזה יהיה עליון, ואז גאולים יפצחו צהלה.
שאלה - 122118
לכבוד הרב
איך אפשר באמת להרגיש ולהצטער מעומק הלב בימים אלו שאנחנו נכנסים,איך אפשר באמת להבין ולהרגיש מה זה ׳ צער השכינה׳,איך מורידים דמעות מהלב על חורבן בית המקדש?

תשובה
לזכור את החולים הרבים הנאנקים והסובלים יסורים קשים. את המשפחות העניות שאין להם לחם. את הלידים הרעבים וחסרי ביגוד מתאים. את הרווקים והרווקות ללא בני זוג. את התושבים החיים בפחד ובדאגה מאימת המחבלים הארורים.

לזכור את היהודים הרחוקים מתורה. את אותם שלא מבינים מהי שבת. את הצער הנורא שיש לאבינו שבשמים והשכינה שהשרה בתוכינו הסובלים מאותם שאינם שומרים טהרה. את העלבון הנורא לשכינה שיש ההולכים עם גויות ומטמאים את נשמותיהם ובמקומם נשארות בנות ישראל היקרות ללא בן זוג.

לזכור את שבת קדשינו המחוללת והנרמסת וזועקת בכאב נורא כי היא הברית ביננו לבין אבינו שבשמים. לזכור את האומללים שאינם מניחים תפילין. את הגברים האומללים המבטלים זמנם לריק ואינם עוסקים בתורה. את אותם עניים החיים בלחץ ובמצוקה ולעומתם עשירים נוגשים ולוחצים ומתעשרים על חשבונם.

לזכור את בית המקדש הנשרף והחרב, את בית קודש הקדשים השומם ושועלים מהלכים בו, את ערי ישראל הנרמסים ומחוללים בידי הגויים, את ארץ ישראל שיושבים בה נכרים רבים ועובדי אלילים. את ערי יהודה החרבים והשוממים.

לזכור את מיליוני היהודים המפוזרים בארבע כנפות הארץ ללא רועים ומנהיגים רוחניים אמיתיים, את אלה השוכחים יהדותם ודתם, והשכינה היא אמנו בוכה ומייללת בעבורם, בני יצאוני ואינם. את האסורים בכלא מעם ישראל והתדרדרו לעפר, איך נהפכנו מעם אחד ושפה אחת לכתות שונות ומשונות, וכל אחד מחזיק במוצאו וברבו ומזלזל בכל השאר.

לזכור את התורה הקדושה הנעלבת באין עוסק בה, ואין מי שמבארה ומפרשה כהוגן, בבהירות ובעוצמה, בלי מחלוקת ובלי קושיה, אין לנו את משה רבנו עמנו שילמדה לנו, ולא נביא שיגידה לנו, ואין לנו מלכות בית דוד הנוהגת על פי התורה הקדושה, ולא שבעים סנהדרין המפרשים אותה לאמיתה של תורה. על פיזור עם הקודש למחנות שונות ומשונות, ועל כל כך שהתורה הופכת לפעמים בידי אנשים שונים כקרדום לחפור בה.

לזכור את צערו של אבינו שבשמים, את צער השכינה הקדושה אמנו הרוחנית, את צערו של משיח המתייסר בעבורינו. את צער הצדיקים שבגן עדן הבוכים וכואבים עלינו. את צער האבות והאמהות הקדושים במערת המכפלה עלינו. את צער המתים הממתינים בבתי העלמין ומצפים מתי ניגאל והם יקומו לשמוח עמנו.

את קולה של רחל אמנו הבוכה כל לילה ברום השמיים עלינו. חזקו ואמצו ובקרוב ניגאל.
שאלה - 96507
לגאון שליט"א היקר
אנא כבוד הרב זה בנוגע לטילים בדרום,
אנו גרים בבאר שבע יש חשש שהמתקפה תבוא לאזורנו
מה כבודו ממליץ להתפלל לשמירה והגנה על כל אזור הדרום כולו ועל כל עם ישראל?

תשובה
לקרוא פרשת העקידה בכוונה עם התפלה שלאחריה רבונו של עולם עד והארץ אזכור.
כמו כן לקרוא מזמור יענך תהלים פרק כ.
מזמור יושב בסתר עליון תהלים צ״א. והשם יתברך ישמור עמו ישראל לעד.
שאלה - 122403
לכבוד הרב שלום רב
אני עובד ולומד תורה עם אברכים ברוך השם יש לי סדר יום אני בן 24 ואני מאוד רוצה להתחתן ולהקים משפחה להקים בית כשר ונאמן בישראל אני מבקש עצה מכבוד הרב ?
שבת שלום.

תשובה
תבקש בפתיחת ההיכל.
שאלה - 122402
שלום לכה"ר היקר
משנה ברורה לשו"ע סימן קנד א:ח, קסח ו:כד
אם אכלתי מזונות **עם** בשר, או דגים,וכו".האוכל לומר ברכת המזון אפילו *שלא* אכלתי 216 גרם של מזונות?

תשובה
לא.
שאלה - 122401
1- כשנמצאים ליד אנשים בזמן נידה איך לנהוג עם כל ההגבלות? העברה מיד ליד וכד'
2- האם חובה לפרוש סדין לבן על המיטה ב7 ימי טהרה?
3- מותר לעלות לקבר אמא בט באב? אני לפני חתונה.
תודה

תשובה
נוהגים בחכמה ולא נותנים לאחרים להרגיש מה מי ואימתי. בכל זאת להזהר במגע מאוד. ב, אפשר סדין צבעוני בהיר אבל נקי. ג, תעלי אחרי תשעה באב.
שאלה - 122400
לכבוד הרב שלום רב
איך ניתן לחנך ילדים להסתפקות במועט בחברה מתירנית....2.ההה האם ניתן לומר קדיש לפני ערבית לאחר שאמרו קדיש אחרי שיעור תורה

תשובה
א, לשמש להם דוגמה אישית עם הרבה שיחות על צדיקים ששברו את תאוותיהם. ב, לא אומרים פעמיים קדיש.
שאלה - 122399
לכבוד הרב
האים אפשר להגיד קדיש על אבא כשהאמי שתזכה לחיים ארוכים גם אחרי שעבר השנה בתתפילה או אחרי לימוד ואיזה קדיש צריך ואפשר לומר בתפילה שהשם יאריך ימיך בטוב ובנעימים

תשובה
אחרי עבור שנה תפסיקו לומר קדיש וכך נהגו כל גדולי ישראל, רק עמי הארצות ממשיכים בכך.
שאלה - 122398
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, שמי ואני בת 31 (מעוכבת זיווג) אשמח אם כבוד הרב יוכל להגיד לי מה עליי לעשות ובמה עליי להתחזק בכדי שאזכה בזיווג הגון עוד השנה בע״ה?
תשובה
לוותר ולהתפשר, העיקר שיהיה אדם בעל אחריות.
שאלה - 122397
לכבוד הרב שלום רב
אדם ששותה שכר, כגון וויסקי ארק קוניאק וכו' (כשרים למהדרין) ואיננו נהנה מהטעם של המשקה. האם בכל זאת צריך לברך "שהכל נהיה בדברו" או לא ?
תודה מראש

תשובה
בהחלט מברך, כי אם אינו נהנה מדוע משתמש?
שאלה - 122396
לכבוד הרב
חוזר בתשובה האם חייב לגדל זקן ארוך יש לי בינוני מס 3 במכונה
אישתי לא אוהבת שאני מיסתפר קצר מידי עד כמה מותר לי אורך השיער ?
תודה רבה לרב היקר על העזרה תודה להשם

תשובה
אין מידה ושיעור לאורך הזקן. עיין תמונות של גדולי ישראל.
שאלה - 122395
שלום לכבוד הרב,א.האם מותר לשים חוברות שטעונות גניזה במתקן שעומד על הרצפה כשהחלק התחתון רחוק מהרצפה ב 1ס"מ?
ב.האם זה בסדר שאישה תתפלל ק"ש בשם ומלכות,כשבזמנה?או לא?תודה

תשובה
א, כיוון שהמתקן בגובה 80 סנטימטר ניתן להניח בתוכו חומר לגניזה. ב, יש לה מי לסמוך.
שאלה - 122394
לכבוד הרב
מאיזה גיל אפשר לברך לתינוק ברכה עם שם ה על מנת לחנכו ? תודה ותבורכו מפי עליון.

תשובה
מגיל שיודע לדבר ולברך ולחבר כמה מילים ביחד.
שאלה - 122393
הרב שלום ברשותי חתימת מלווה על דף שמתחייב להחזיר 1000 ש"ח כל חודש אם על סמך פתק זה להחתים עדים כעת נראה שאינו מתכוון להחזיר ההלוואה בגלל השמיטה.
תשובה
לא קשור לשמיטה כלל. עד סוף אלול שנה הבאה, נכון להיום אתה צריך לשאול אותו בפני עדים שיעמדו מהצד, אם נכון שהלווית לו סכום כך וכך, וכשיודה באיזה נוסח שהוא אתה מחתים את העדים.
שאלה - 122392
שלום לכבוד הרב
אפשר לאכול חרדל דיז'ון בהשגחת בד"ץ... חו״ל
(מכיל חומץ מכוהל)

תשובה
לא מכיר.
שאלה - 122391
לכבוד הרב
בחורה רווקה, מחפשת עבודה צנועה אך אין תצאות, קשה לשבת בבית. האם יש בעיה לעבוד במכירות קווי אנטרנט וטלפון?

תשובה
בהחלט יש בעיה בכך, עדיף לעבוד כזבנית בחנות או קופאית באיזור חרדי לכל היותר.
שאלה - 122390
לכבוד הרב מוצפי, האם ראוי לאישה רווקה ללכת לבית הכנסת בליל שבת לערבית וביום שבת לשיעור תורה ולאחריו ערבית. באה בצניעות. יוצאת ונכנסת לפני הגברים כדי שלא יהיה חוסר צניעות
תשובה
טוב את נוהגת.
שאלה - 122389
שנה הבאה בעזרת ה' הולכת ללמוד בסמינר למורות
תשובה
בהצלחה רבה.
שאלה - 122388
שלום לכבוד הרב דברי תורה שנאמרים בבית כנסת לפני ערבית של שבת כעשר דקות האים צריך לבטל בגלל המצב הגבאי מבטל אבל המיתפללים רוצים כי זה נותן להם טעם לשבת
תשובה
לא כדאי לבטל.
שאלה - 122387
לכבוד הרב מוצפי, האם ראוי שאישה רווקה תגיד תיקון חצות? מאוד רוצה להשתתף בצער החורבן. ואם ראוי אז מה ההבדל בין תיקון רחל לתיקון לאה ומתי אומרים כל אחד מהם תודה רבה.
תשובה
יכולה לומר, ונא לעיין ברשימה המפורטת בסידור באיזה ימים אומרים מה.
שאלה - 122386
לכבוד הרב מוצפי, כתוב שיעקב אבינו היה איש תם יושב אהלים ולמד בבית מדרשם של שם ועבר, אבל עדין לא ניתנה תורה מה הם למדו שם?
תשובה
אדם הראשון וכל הצדיקים שהיו אחריו, אבותינו הקדושים למדו את כל התורה העתידה לינתן בהר סיני על כל 600.000 פירושיה.
שאלה - 122385
שלום לרה"ג,
במוצש"ק הקרוב האם ניתן לשתות את היין בהבדלה או עדיף לתת לקטן לאחר הברכה?
שנמצאת אורחת מבוגרת בבית בליל שבת האם עדיף לשיר שירי שבת או לוותר?
תודה לרב הגאון.

תשובה
א, עושים במיץ ענבים, או תרסק ענבים ותסנן ותברך הגפן. ב, תשירו אתם והיא תקשיב.
שאלה - 122384
לכבוד הרב מוצפי
זכיתי לראות את תשובת הרב המעמיקה לגבי איסור לשיר פסוקי תנך מתי כן/לא/למצווה וכשאני קורא תהילים עם קצב ניגוני קבוע לכל הפסוקים זה אסור?

תשובה
יש פסוקי תנ״ך ויש שירים וכל אחד בפני עצמו, ולכן הספרדים כל קהילותיהם יש להם שירים מיוחדים לכל אירוע.
תהלים יש לו טעמים וקריאתו בהם עושה פעולה גדולה בשמים.
שאלה - 122383
לכבוד הרב שלום רב
שואלת בעבורי דודתי אשר עיסוקה המשני הינו תופרת של שמלות כלה וערב ושאלתה האם מותר בתשעת הימים לגזור בדים בעבור השמלות?

תשובה
כל מה ששייך לחתונה אסור להכין מאומה בימים אלה.
שאלה - 122382
לכבוד הרב שליט"א!
א. מדוע דוקא יפתח הגלעדי נענה שלא כהוגן ואילו אליעזר ושאול נענו כהוגן?
ב.האם יש מקור לכך שפעם היו פירוש גמרא על המסכתות שכיום יש רק משנה ללא גמרא? תודה!!!

תשובה
רבנו משה אלשיך ז״ל כתב בראשית פרק כ״ד, כי אצל אליעזר ושאול היה כבוד אדם רק, כי אם היה יוצא עבד או ממזר לא היו נושאים אותם כלל, ויכולה היתה להיות פגיעה בכבוד אדם רק, אך אצל יפתח שאמר ״אשר יצא מדלתי ביתי והעליתיהו עולה״, היה שם כבוד שמים, אם היה יוצא כלב או חתול חס ושלום היתה פגיעה בכבוד שמים חלילה.

חכמי המשנה ידעו כל הקושיות התירוצים והפילפולים קודם שנכתבו בתלמוד.
שאלה - 122381
רב גדול כתב לי בתשובה כת"י על ניקוד הוי"ה שבחכמה שהאות ה' הראשונה בחטף פתח.
במשנת חסידים כתב: היוד שבא הואו קבוץ "והנקבות פתח"
כיצד לנקד את האות ה' הראשונה?
תודה ומחילה

תשובה
ה׳ ראשונה חטף פתח. וכך ניקד מור אבי עליו השלום.
שאלה - 122380
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה עושים עם נעלים של נפטר?
נשואה אני אבלה על אח שלי ואני כל חודש עושה ציפורנים האם מותר בתוך החודש לסדר אצל מישהי ואם מותר גם בבין המצרים ?

תשובה
זוג הנעליים האחרונות אשר נעל יש קרעם ואותם בלבד. ב, כדאי החודש לוותר.
שאלה - 122379
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מבקש אדם כל צרכו ב״שומע תפילה״. האם צריך לחתך בשפתיו ממש את הבקשה? או שמבקש בלב?

תשובה
מבקש בפיו ובנוסח קצר.
שאלה - 122378
ב"ה שלום לרב הגאון מוצאפי שליט"א שלום מדוע ההבדל בדברים יעברו אחיכם לפניכם ובמטות אם יעברו אתכם ? תודה
תשובה
כי בפרשת מטת היה עיקר התנאי.
שאלה - 122377
לכבוד הרב
ראיתי בספר הלכה, שביוהכ"פ שחל בשבת יש לכוון לצאת יד"ח קידוש כשחותם בעמידה - מקדש השבת וישראל ויום הכיפורים
האם לרשום זאת בסידורים? (או שיש מח' בזה ולהימנע)
תודה

תשובה
תימנע. והשם ישמרך לנצח.
שאלה - 122376
שלום לכבוד הרב
לפני שנה וקצת התיר כבודו לשמור שנה ב״ה 3 ילדים בגיל 4, 3 ו1.5, 3 לידות בקיסרי כרגע ללא הכנסה מסודרת. האם ניתן להמשיך?

תשובה
עוד שנה אחת בלבד.
שאלה - 122375
אם כבוד הרב יוכל לברך את אחותי לירז בת מוניק ללידה קלה אנחנו נשמח( היא ביקשה במיוחד שאני יבקש מהרב ברכה)
דבר שני הורי מנסים למכור תבית חצי שנה ללא הצלחה האם יש תפילה או סגולה?

תשובה
יכולה לעבוד שם ותצליח.
שאלה - 122374
שלום לכבוד הרב

אמא שלי כל שנה נהגה לא לכבס מראש חודש והשנה חד פעמי היא רוצה כן לכבס עד שבוע שחל בו..

האם צריך התרה?
תודה

תשובה
בשביל מקרה חד פעמי אינה צריכה התרה.
שאלה - 122373
לכבוד הרב
אמרתי בבוקר את התפילה לביטול מחשבות כפירה ח"ו אולם אח"כ עלתה בי מחשבה אסורה של "ברכת ד'" .לא הוצאתי חלילה בשפתי. נחרדתי ומיד הפכתי את המחשבה לטובה. מיואשת מאד.

תשובה
אין לחשוש חלילה כלל.
שאלה - 122372
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש מחשב בבית בלי אינטרנט ח"ו רק תוכנת הנהלת חשבונות בשביל העסק,כשבאות חברות של הבת הן מסתכלות בכיוונו פוחדת שידברו האם כדאי להכניסו לחדר?
תשובה
אם הוא ללא אינטרנט הרי זה כשר.
שאלה - 122371
לכבוד הרב שליט"א
נכשלתי בקריאת לשון הרע וגנאי על צדיק גדול ותלמיד חכם עצום בתגובות על הרצאות שלו, לא קיבלתי את הדברים שנכתבו אף פעם אבל גם לא מחיתי, איך מכפרים על זה?

תשובה
למחות להבא ולא לשתוק.
שאלה - 122370
רציתי להודות על כל התשובות הנפלאות באתר זה גם בחיפוש, תענוג, מחכים, מחזק, מדריך בדרך ישרה, מרבה דעת ומוסר, ותודה על כל ההרצאות הנפלאות, וסליחה אם שאלתי פה ושם מה שלא צריך
תשובה
יברכך השם ןישמרך.
שאלה - 122368
לכבוד הרב . שתזכה לחיים ארוכים ובריאות
איתנה. מבקש לדעת עד מתי ניתן לגזום עצים לפני שנת השמיטה?

תשובה
מותר עד יום כ״ט באלול בשנה השישית. חיים טובים לכולכם אהובי.
שאלה - 122367
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בנושה קדוש לבנה בחודש אב, אפשר לעשות זה במוציא שבת הבאה על ידועה לי הכלל זריזים מקדימים וגם בגלל שמה לא יהיה לאדם אפשרות אחרי זה. חודש טוב ומברך

תשובה
תברך הךילה ועתה ואפילו ביחיד.
שאלה - 122366
לכבוד הרב
יש לנו גינה שכרגע מוזנחת ויש בה הרבה עשבים שוטים וקוצים. עד מתי ניתן לנכש עשבים, לשתול עצים ולשקם את הגינה ?? תודה לרב !

תשובה
עד יום ט״ו באב הכל מותר.
שאלה - 122365
לכבוד הרב שלום רב
האים מותר לגבאי בית כנסת לבטל דברי תורה שנאמרים באופן קבוע לפני ערבית של שבת ביגלל המצב הביטחוני שפע ברכות לכבוד הרב תודה

תשובה
הכל תלוי מי אימתי והיכן.
שאלה - 122364
לכבוד מורי ורבי נר"ו.
לעניין הטוב והמטיב על יין (כשמותר)
האם כשכל התנאים מתקיימים, אך לא הביאו לפניו יין אחר,
אלא היו ב' היינות על השולחן מעיקרא
האם גם ייברכו?
תודה לרב.

תשובה
לדעת מרן הבית יוסף אפשר לברך. אך לדעת הרמ״א ז״ל לא.
שאלה - 122363
שלום לכבוד הרב
בקבוק מיץ ענבים שנגע בו גוי האם נסך?

תשובה
לא נעשה נסך, כי הוא מפוסטר.
שאלה - 122362
אנוס הגיע במוסף למניין מאוחר.
אין לו זמן לסמוך גאולה לתפילת שחרית,אחרת לא יספיק מוסף בחזרת שצ בתוך ז שעות, ויקרא פושע.
האם צריך להתפלל מוסף עם הציבור ואחרי זה תשלומי שחרית

תשובה
אם הוא לפני חצות היום יתפלל שחרית קודם ומוסף אחר כך.
שאלה - 122361
כת"ר רבם של כל ישראל משה ע"ה כותב רש"י מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למותו כיעקב אבינו ע"ה כותב רש"י מפני מה הוכחתיך כל השנים כדי שלא תנחיני
על דיבור בבי"כנ על פריצות לא להעיר תודה

תשובה
אפשר לתלות מודעה בלוח המודעות בכניסה לבית הכנסת, המפרשת חומר האיסור בענינים אלו.
שאלה - 122360
לכבוד הרב מחילה לא בדיוק הבנתי לגבי השידוך בת 30 שאמרתי שהבחור שנפגשתי איתו רוצה רק פאה ואני לא מוכנה בשום אופן הרב אמר לא לוותר האם הבנתי נכון שהתכוון לא להמשיך בשידוך
תשובה
נכון, כי זה לא נראה טוב והגון מצידו לבקש פיאה.
שאלה - 122359
בסוף השבוע בכל השכונה החליפו מוני מים לדיאלוג 3G של חברת ארד.
מנהל חברת מים חרדי והוא מבטיח שיש לו,אישור רב העיר ושל הפוסקים הגדולים.
מה חללנו שבת?

תשובה
יש סוגים שהם מותרים בשבת, אני לא מעודכן לאחרונה.
שאלה - 122358
לכבוד הרב
ב"ה אני והמשודכת רוצים "לסגור וורט" אך ההורים חוששים ממתי לקבוע חתונה שמא יתארך מצב המלחמה. מה הרב ממליץ בעניין תאריך החתונה כך שלא נצטרך להתעכב לחינם?
תודה

תשובה
לא להמתין, תנאים תעשו עכשיו, וחתונה כמה שקרוב, כדברי הנביא ירמיהו ״עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה.
מזל טוב ובקרוב אצל כל הפנויים והפנויות.
שאלה - 122357
לכב' הרב, מי שמצא צרור מפתחות בתחנת אוטו', האם עדיף להשאיר אותם באותו מקום, שכן יש סיכוי גבוה יותר שמי שאיבד יחזור למקום עד שיתלו מודעה או שמא חובה לקחת אותם ולתלות מודעה?
תשובה
לקחת ולתלות מודעה, כי מי יודע בידי מי יפלו המפתחות.
שאלה - 122356
לרב היקר, דחוף יש לי מתחת לשן מוגלה שאם תתפוצץ תגרום לדלקת, ואז אנטיביוטיקה וכו. בהריון לכן קבעתי עקירה יום ג, גיליתי שחל אב? לבטל לאחר ה9 ימים? אני דואגת שיהיה נזק אם אחכה?
תשובה
לא לבטל, אלא לטפל דחוף.
שאלה - 122355
לכבוד הרב רווקה חרדית מבית הציעו ח"ב חוששת מאוד המשפחה שלו חילונים אני מעדיפה ובצדק חרדי מבית או לפחות ח"ב שהמשפחה דתית ואין כאלו הצעות כרגע אולי לצערי אפנה לשדכנית?
תשובה
אם הבחור עדין נפש ובעל מידות טובות, תקחי אותו. וחבל להפסיד אותו.
שאלה - 122354
שלום לכבוד הרב את דעת אמת והתורה אני רוצה. גרים ברחובות בשכונה חילונית הבנים בתלמוד תורה טוב השאלה אם לעבור לבית שמש לשכונות החרדיות שם?כרוך בלעזוב עבודה ושכירות גבוהה
תשובה
אם היכן שאתם גרים, יש אפשרות שהילדים לא יתחברו עם נוער שאינו שומר מצוות, והילדים מקשיבים לכם, אפשר להתגורר במקום.
שאלה - 122353
א. אדם שלא נוהג כל מנהגיו ע"פ המקובלים שואל אם מותר לו להניח תפילין דר"ת אחר תפילת מוסף דר"ח באופן שא"א לו אחרת.
ב. האם ע"פ רבנו האר"י ז"ל מותר להניח תפילין ער"ש שעה קודם חצות

תשובה
א, מותר לו. ב, עד חצות אין בעיה ביום השישי.
שאלה - 122352
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לעשות בתשעת הימים יום הולדת לילדה קטנה
ללא מוזיקה אבל עם ארוחה קטנה למשפחה?
והאם מותר לקנות מתנות?
תודה רבה!

תשובה
בני הבית עצמו מותר ארוחה משותפת, ולא קרובים אחרים, ולא מתנות בתשעת הימים.
שאלה - 122351
לרב שליט"א
שמי דינה כי נולדתי עדינה-חלשה וגם ע"ש סבתי שהתאלמנה צעירה. איני אוהבת את שמי. רצוני להוסיף שם אלישבע או אביגיל. הורי ובעלי מסכימים. זה יחזק אותי ביר"ש וצניעות

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 122350
הרב
ט' באב - אמי מרגישה לא טוב, דלקת פרקים ויראלית כרגע, יצאה מאשפוז
חלשה עם כאבים עזים בפרקי הידיים והרגליים ושותה כדור שמצריך אוכל .
לצום או תאכל בצורה מינימלית או רגילה?

תשובה
תאכל מה שהיא צריכה.
שאלה - 122349
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם חזן במוצ"ש ולא נוהגים לומר "הריני מכין עצמי לקבל אור תוספת השבת".
יכול להגיד בכל זאת בקול? או בלחש בסוף העמידה לפני יהיו לרצון השני או לפני יהי שם?

תשובה
תאמר בלחש לפני עקירת רגליך.
שאלה - 122348
לכבוד הרב שלום אני בהריון לאחר גרידא בשבוע 33 עם סוכרת גבולית ומטופלת בילדים האם אני צריכה לצום בט' באב ?
תשובה
יכולה לשתות, ואם צריך מותר גם לאכול.
שאלה - 122347
כבוד הרב,
שמעתי שלא טוב לנשים לצאת עם תכשיטי זהב ב10ימים תשובה,בגלל דינים והמעשה עגל. לצערי לא מצאתי סימוכין בספרי הלכה לנשים.
האם זה נכון גם לגבי 10ימי חודש אב?
תודה.

תשובה
בספרי המנהגים מובא שרק ביום הכיפורים הקפידו בכך במקומות מסויימים באשכנז.
שאלה - 122346
לכבוד הרב שלום
חבר מארהב רוצה להגיע לארץ לבקר את הוריו וגם לערוך
בר מצוה לבנו בכותל. האם הרב חושב שאפשר לעשות כן בימים אלו
ואם כן אפשר ברכה לכך?

תשובה
אם תאריך הלידה חלה בימים אלה מותר.
שאלה - 122345
שלום לרב
אם אדם התנה שכל מה שידור לתקופה מסוימת לא יהיה נדר היינו מבטל אותו
ואז נדר ובשעה שנדר שכח שהתנה הזה האם הנדר קיים
ראיתי שו"ע יו"ד ס' ריא ולא כ"כ הבנתי
מקווה שהרב יסביר

תשובה
אם זכר את התנאי ובכל זאת נדר, זה נדר ותופס. ותיזהר מאוד בנדרים כי הוא סכנה השם יצילנו.
שאלה - 122344
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני רוצה להחתזק וממש לעבוד את ה' כמו פעם. אבל מאז שחטאתי חטא חמור כלפי בעלי. אני מרגישה שאין לי דרך חזרה.
מה עליי לעשות שארגיש שה' סלח לי ואוכל להמשיך?

תשובה
החטא יותר חמור הוא כלפי אבינו שבשמים ותורתינו הקדושה, בחודש אלול תצומי יום אחד לתשובה ולתיקון המעשים.
שאלה - 122343
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היה לי קשר אינטרנטי עם גבר אחר.חודש וחצי. בעלי גילה. איך אני מכפרת על מעשיי? אני מאוד מתחרטת. הבעל שלי אומר שהוא לא רואה חרטה. נהייתי חולה מזה.

תשובה
תסלקי את האינטרנט מביתך ומרשותך, תתחילי לקרוא תהלים ברגש ובכוונה והכל יסתדר.
שאלה - 122342
לכבוד הרב ,
אם נמכר בסופר בתור בשר טרי - האם יש בעיה לקנות - כיון שהקצב משתמש בסכינים ומכשירים לבשר של כשרויות אחרות?

תשובה
אין הבדל לצורך ענין זה בין בשר טרי או קפוא, כאשר הקצב פורס באותם סכינים את סוגי הבשרים השונים, ולכן יש להקפיד שיימצא שם משגיח כשרות מטעם הבד״ץ ויקפיד שבאותו משור או סכין יפרסו אך ורק בשר בכשרות מהודרת של הבד״ץ.
שאלה - 122341
מזגן שנכבה בשבת כלומר שהגיע הזמן שלו להדלק לפי השעון שבת והוא קפץ האם אפשר להרים את הכפתור בזמן שהמזגן כבוי ואז כשיגיע זמן המזגן להדלק על ידי השעון יותר מאוחר ידלק בגרמא
תשובה
זה בהחלט איסור מוקצה בשבת קודש.
שאלה - 122340
שלום לכבוד הרב
האם מותר היום לאיש להנשא לאשה נוספת מצד ההלכה?

תשובה
לא הבנתי מה ההבדל בין היום לבין אתמול.
ולעצם הענין האם ביצעת כל חובותיך כלפי הראשונה ומילאת את רצונה והכל תקין, והתפנית לספוג ולטפל גם בנוספת.
שאלה - 122339
לכבוד הרב שלום רב, אני מחזקת את חברותי באמירת תהילים על פי ימות החודש אשמח אם הרב יכתוב על מעלה זו.
תשובה
אשרייך ואשרי חלקך, תמשיכי בכך ותצליחי.
שאלה - 122338
אבי משתמש בסמים חולה בגופו ובנפשו
קשה להתמודד עד שאני מתחילה לצעוק והוא מקלל משפיל
ואני מחזירה לו אני בצער מאוד מרגישה שלא אתחתן בגללו ח"ו
יש על הבית מין קללה
השם שיעזור לנו

תשובה
לא קללה ולא השפלה, לאדם חולה כזה לא עונים בכלל.
שאלה - 122337
כבוד הרב היצר הרע יושב לי על הכתף ופשוט מיאש אותי כל היום אני בעצבות ואין כוחלהתפלל כמעט שום דבר לא משמח אותי באמת כמו פעם הגחלת הרוחנית כבר לא אותו דבר יש לרב עצה משהו, ברכני .
תשובה
אתה לא לומד ספרי מוסר, והפסוק אומר ״באין מוסר יפרע עם״.
שאלה - 122336
שלום לרב.
אם אני (חיצונית לבוש ג'ינס וכיפה) מחזיק סמארטפון "כשר" או לא, יש בזה חילול ה'? (כי מבחוץ הכשר נראה סמארטפון רגיל)
ואם בכלל שייך לומר שיש משום מראית עין.
תודה

תשובה
בהחלט אסור. תתחיל לעסוק בתורה.
שאלה - 122335
לרב הגאון!
בבית הוריי היו כעסים וכנשואה זה משפיע עליי ומתנהגת באלימות לבעלי וכועסת בלי שליטה. מה העצה לא לכעוס ולהיות רגועה, שמחה וסבלנית? ואודה לרב שיברך אותי לקיים זאת

תשובה
לשלם 50 ש״ח קנס לצדקה על כל פעם שכועסים.
שאלה - 122334
לכבוד הרב שלום,
בשיעור אמר הרב שעד שאשת אדם לא מתלבשת בצניעות לרבות כיסוי ראש אין לאדם טעם בחומרות.(הרב סיפר זאת כסיפור על סעודת הודיה שהאשה לא צנועה).
מה גורלו של אדם כזה?

תשובה
כל הדברים שנאמרו אמת הם ותקפים, בתנאי שהבעל שותק ומוותר, ושתיקה כהודאה. אך כאשר הוא מנסה הכל להסביר ולהזהיר אין עליו אחריות, אך עדיין אינו כשר להיות שליח ציבור.
שאלה - 122333
מור שליטא.
1.למה כשמזמינים אדם לברית.הוא חייב להשתתף גם במסיבה ולא בברית לבד?
2.למה חתונה,ברמצוה ופדיון הבן נקראות מסיבות מצוה?אם כבר,אז כדי לשמח עניים ולא הרעבתנות?

תשובה
א, לא ידעתי מנין לך זאת, אפשר להזמין לברית עצמה, ולא חייבים להשתתף בסעודה. ב, בהחלט לא, בדברי רש״י ז״ל שהיום יום פטירתו כ״ט בתמוז, כתב בפירושו למסכת פסחים, סעודת מצוה היא אך ורק סעודת מילה, וסעודת חתן בתנאי שהחתן תלמיד חכם עם כלה שהיא בתו של תלמיד חכם, ולא עוד.
שאלה - 122332
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א.שמתי לב שהמספר 400, מופיע הרבה בגמ' (ר' פרידא,העיר ביתר ועוד). האם יש משמעות למספר זה?
ב.האם במלחמה שיש כעת בעזה יש ח"ו גם פגיעה בכבוד ה'?

תודה

תשובה
א, שרשו 400 איש שהם כוחות עשו הרשע הצריכים להכניעם. ב, כשאנחנו ניזהר בכבוד השם יתברך בשמירת התורה הקדושה, לא יוכלו הגויים לחללו חס ושלום.
שאלה - 122331
שלום לכבוד הרב
התבקשתי לשאול את כבודו .
האם בתחום שבת מי שהולך לבית חולים יוכל לשאת עמו כרטיס " רב קו " שיוכל לחזור במוצאי שבת באוטובוס ?

תשובה
אסור משום מוקצה.
שאלה - 122330
כב הרב,
שואלים אותי:מה צריך להתפלל בשביל החיילים?

תשובה
על כל עם ישראל צריך להתפלל, הנמצאים בצרה ובסכנה. ובפרט על החיילים שלצערינו הוקז דמם שם, השם יקום דמם, וזה צער גדול לשכינה הקדושה ולצדיקים בשמים ולהקדוש ברוך הוא.
כתבנו בתשובות מה יש לומר.
שאלה - 122329
רב גדול כתב לי בתשובה כת"י על ניקוד הוי"ה השנייה שבגבורה:
שבא, חולם, קמץ, וה' שנייה הנקודה בתוכה.
במשנת חסידים כתב לגביה "וה"א אחרונה חיריק"
כיצד לנקד?
תודה ומחילה

תשובה
תנקד כפי שכתב הרב משנת חסידים ז״ל. ישר כוחך.
שאלה - 122328
נוסח שלישי של הוי"ה יסוד - חיריק קמץ שבא קמץ
בכת"י נכתב לי שיוצא מישמחו השמים ותגל הארץ. אך אם כן ה' ראשונה צ"ל פתח - כמו שהורה הרב בהוי"ה של הוד (שצ"ל פתח)
האם ביסוד עדיין קמץ?

תשובה
צודק בהחלט, השמים פתח.
שאלה - 122327
לכבוד הרב:
האם מותר לאישה בהריון בחודשים הראשונים לשקר ולומר לשואלים שאינה בהריון משום עין הרע?
תזכו למצוות.

תשובה
להתחמק מתשובה, ולומר לא בדקתי. ואגב זו חוצפה לשאול ממך שאלות כאלה, זו חטטנות גמורה.
שאלה - 122326
אני נשואה וצריכה ללדת בעוד חודש בעזרת ה'
יש לי 2 אחים ולצערי אמא שלנו נפטרה לפני חודשיים אנחנו בתוך י"ב חודש האם שאלד יהיה מותר לאחיי לבוא לברית?ומה לגביי שאני בעלת השמחה

תשובה
לך מותר בהחלט להשתתף בשמחה כי את בעלת השמחה, האחים בברית עצמה ישתתפו, אך אסור להם להשתתף בסעודה.
שאלה - 122325
לכבוד כבוד הרב מוצפי: אבקש לשאול עבור אחי הקטן התחתן בשנה שעברה
יש לו אישה רעה שממררת לו את החיים והוא לא אומר לה כלום וגם מרחיקה אותו
מאיתנו. למרות מאמצינו הרבים להקריבה.

תשובה
לא להתערב כלל.
שאלה - 122324
לככבוד הרב שלום רב
ב"ב"ה אני בחודש רביעי להריון.עברתי לפני מס' חודשים הפלה בחבחודש מתקדם.כעת אני נמצאת במעקב הריון בסיכון לאחר טיטיפולים.מה דיני לגבי 9 באב ויום כיפור?

תשובה
בתשעה באב את פטורה מהתענית, לגבי יום כפור נדון כשיתקרב בעזרת השם יתברך.
שאלה - 122323
שלום לכבוד הרב
2 כלי פיירקס בתנור נאפים ביחד מכוסים וקרובים אחד לשני, בכלי אחד פרווה ובכלי השני בשר. אם אוכלים את מאכל הפרווה האם זה נכון שלא צריך לחכות 6 שעות לאכול חלבי? תו

תשובה
אם הכלי המכיל פרווה היה סגור הרמטי, אין צריך להמתין שש שעות.
שאלה - 122322
לכבוד הרב הנני גרושה מזה כמעט שנתיים לאחר תפילות ובקשות וקבלות רבות למציאת הזיווג הדבר אינו עולה בידי האם יש לחשוש שמא הגרוש חושב עלי ולכן מתעכב הזיווג?
תשובה
לא להכניס לראש דמיונות, אסור לפחד כלל.
שאלה - 122321
לכבוד הרב שלום רב,
האם אומרים תיקון חצות במוצש"ק הקרוב ובצהרי יום ראשון שלאחריו?
האם מותר לגהץ ב-9 הימים ובשבוע שחל בו ט באב?
תודה לרב הגאון.

תשובה
הלילה מוצאי שבת קודש אומרים תיקון חצות כנהוג, מחר יום אחד בשבת הוא ערב ראש חודש, ואין לומר תיקון חצות ביום.
שאלה - 122320
לכבוד הרב: בחודש אב כתוב לדחות דין ומשפט שיש עם גוי כי אין מזל לישראל, הגמרא בשבת אומרת שישראל מעל המזל?אם הרב יכול להסביר
תשובה
הריטב״א ז״ל פירש שאלה זו, והוא מטעם מגלגלים זכות ליום זכאי וחלילה להיפך, עוד תירצו שאינו מטעם מזל מהמזלות, אלא שהוא זמן לא טוב. ולכן אנחנו נוהגים אבל בימים אלה.
שאלה - 122319
שלום לרה"ג
שמעתי בשיעור של הרב שאדם הנוהג חומרות בציבור שלא נוהגים כן יש חשש ליוהרא.האם נכון גם באוכלים,שאינני אוכל לא מהדרין האם אצטרך לאכול במקום שאוכלים כשרות רגילה?

תשובה
יכול להמנע מסיבות אישיות או בעיות בתיאבון וכדומה. ומהגמרא במסכת פסחים נראה שאין בכך יוהרא כי יכול לפרש התנהגותו בענין אחר לא של יוהרא.
שאלה - 122318
שלום לכבוד הרב
מי שנטל ידיו ועדיין לא ברך המוציא ושמע ברכת המוציא מאדם אחר, האם צריך לענות אמן? אם כן, האם יצא ידי חובת ברכת המוציא ואין צריך לברך בעצמו?

תשובה
עונה אמן ומכווין לא לצאת ידי חובתו, ואחר כך מברך לעצמו.
שאלה - 122317
בית חולים שלנו השמיד כל מכשרי מדידת לחץ דם ידנים של כספית.
בקשתי מהמנהל לקחת אחד הביתה בשביל השבת.ענה לי שהוראת משרד הבריאות לזרוקם לזבל.
שמרתי אחד בצד.המותר לקחתו הביתה

תשובה
לא מומלץ להשתמש במכשיר שלא ניתן רשות מהבעלים.
שאלה - 122316
שלום לכבוד הרב
הרב לימד אותנו שתורה צריך ללמוד לשמה ולא כל הזמן לעילוי נשמת לרפואת וכו'
אך האם כדי למשוך אנשים רחוקים לשיעור תורה אפשר להגיד שזה לרפואת והצלחת חיילי צה"ל?

תשובה
תאמר להם שבסיום השיעור תערוך תפלה לשלומם.
שאלה - 122315
לכבוד הרב
אני אברך בכולל שלשום נפל טיל במרחק של 20 מטר מהכולל, הכולל אינו ממוגן ואין מרחב מוגן ההנהלה לא מוצאת פתרון למיגון וממשיכה בשגרה האם מותר לי להמשיך ללמוד שם בזמן הזה

תשובה
תברר היכן יש מקום סמוך ממוגן.
שאלה - 122314
אני אבל בתוך י"ב חודש ושאלתי לגבי הקדישים שאני אומר האם יש חובה לפסוע בעושה שלום ואיך נכון לנהוג לגבי הפסיעות בסוף הקדיש
ובאיזה קדישים כן חייב?

תשובה
אין צורך לפסוע, רק בקדיש תתקבל של שחרית ומנחה.
שאלה - 122313
שלום לכבוד הרב,שאלתי לגבי השם שלי,אושרית מרים תשובתו ששמי הוא מרים בלבד והשם הראשון אינו שם כלל,קשה לי לשנות,מה עלי לעשות?
תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה
יכולה להשאר בשם זה.
שאלה - 122312
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אני יכול להתפלל בבית כנסת בו אחד החזנים יש לו בוודאות טלויזיה והשני יתכן שיש לו

תשובה
הוא אינו מוציא אתכם ידי חובה, לא עושים צחוק מהדת.
שאלה - 122311
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר להחזיק טלפון ללא גישה לאינטרנט רק עם הודעות סמס כיון שהדבר נצרך מאוד לצרכי העבודה או שהדבר אסור?הבנתי שישנם טלפונים כשרים עם הודעות סמס.
תשובה
לא ידוע לי שיש היתר.
שאלה - 122310
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כשכלתי מתארחת אצלנו בשבת ק עליה להדליק נרות בחדרה או יכולה לידי.2. אפשר גם לאשכנזים לאכול בשר בקר בהידור בני ציון.אורך ימים ושנות חים יסיפו לך.

תשובה
א, תדליק בפינה או בחדר אחר. ב, בהחלט כן, כי אנחנו מקפידים לכל השיטות והחומרות.
שאלה - 122309
לכבוד הרב שלום, אחותי מתחתנת בעוד שלושה שבועות הישיבה והריקודים מעורבים לצערי הרב, לי ולאשתי יש ילדים קטנים לא רוצים להביא אותם לשם המשפחה כועסת ומאוכזבת, מה לעשות הרב?
תשובה
אינכם צריכים לדווח להם על כוונותיכם, הם מורדים בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, אל תקחו את הילדים ולא יראו פריצות, תמסרו נפשיכם על קיום התורה הקדושה בפרט בימים אלה שצעירים נהרגים, השם יתברך ירחם עלינו.
שאלה - 122308
לכבוד הרב שליט"א.

בבקשה מכבודו אם יכול לרשום את הדברים החשובים ביותר בשנת השמיטה הבעל"ט, בנושא גינות פרטיות.

מה מותר ומה אסור .

תודה רבה .

תשובה
כל מה שעשוי כדי לקיים את הצמחיה מותר, אך כל מש שעשוי להוסיף ולהצמיח ולגרום לאדמה לפעול אסור.
שאלה - 122307
לרב:אימי נפטרה לפני חודש בדיוק ואני מאד חפצה לעלות פעם בחודש לבית העלמין כדי לשפוך את ליבי אליה,האם הרב ממליץ לעלות פעם בחודש
ואיזה יום בחודש הרב ממליץ לי לעלות?תודה

תשובה
הנפטר או הנפטרת ב -12 חודש הראשונים טרוד בנתינת דין וחשבון ואסור להטרידו בבעיות שלנו, כי הוא זקוק לתמיכתינו, מותר לעלות לקבר, בתנאי שלא נצער את נשמתו, ולא נטריד אתו בבעיותינו. אלא נתפלל לעילוי נשמתו.
שאלה - 122306
שלום לכבוד הרב
רוצה לתרום פרוכת לע"נ מרן זצ"ל והרב שלנו שנהרג ע"י ערבי בתאונת הטרקטור השנה, בחקירה הואשם בהריגה ולא ברצח, על המצבה רשמו הי"ד, לרשום על הפרוכת גם הי"ד ?

תשובה
אם הדבר היה במתכווין כן.
שאלה - 122305
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א. בשבת, סגירת מכסה סיר או נייר אלומינים על תבשיל מבושל כל צרכו -נקרא מטמין? האם מותר שמיכה?
ב.התקשרו מטהרת הבית יישר כח על היוזמה הברוכה.
תודה לרב.

תשובה
אין בכך הטמנה כלל. ולכסות בשמיכה מותר אם היה מכוסה בכניסת שבת.
שאלה - 122304
לכבוד הרב היקר האם מותר בשבוע הבא לעשות נקיון יסודי בבית ולא בשבוע שחל בו , אני בת 30 נפגשתי עם בחור ישיבה עם פרטים טובים הוא רוצה פאה אני לא מוכנה בשום אופן מה עושים תבורך
תשובה
א, מותר. ב, לא לוותר.
שאלה - 122303
שלום לכבוד הרב
שמעתי שבשעת התפילה צריך שיתן עיניו למטה, מה הכוונה? והאם מדובר רק בתפילת 18? בשאר התפילה או כשפונים לה' מותר להסתכל לכיוון למעלה?
תבורך מפי עליון

תשובה
הכוונה על תפלת שמונה עשרה בעיקר, והמטרה שלא יסתכל מולו או לצדדים ויבטל כוונתו.
שאלה - 122302
שלום לכבוד הרב
נשואים שניים, על מה לשים דגש בחתונה שיהיה בקדושה
ושבע ברכות רק ביום החתונה?
תודה

תשובה
לבוש צנוע, והפרדה בין גברים לבין נשים.
שאלה - 122301
לכבוד הרב : האם לאחר שצולים כבד או לבבות על האש האם יהיה מותר לאכול אותם באותו צלחת אם בשר או עוף אחר או שיש לחשוש מהדם ולאוכלם בצלחת נפרדת
תשובה
נוהגים לשטפם לאחר הצליה, וניתן לאכלם עם מיני בשר.
שאלה - 122300
שלום לרה"ג,
בסוף הזמירות בישתבח כאשר היחיד מסיים את ישתבח ולאחר מכן שומע את שליח הציבור האם עונה "אמן" על בירכתו (ישתבח) או שמא הפסק
האם בט' באב אומרים תיקון חצות ביום
תודה

תשובה
א, עונה אמן בהחלט. ב, ביום תשעה באב אין תיקון חצות ביום, בלילה שלפניו אומרים תיקון רחל.
שאלה - 122299
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר בחודש של אבל על אח לסדר ציפורנים לאשה נשואה?
ביום שני קמים מהשבעה ויש לבת שלי מסיבת סיום במעון האם מותר ללכת שלא תהיה לבד?

תשובה
א, אשה נשואה מותר לה. ב, בשעת השמעת מוזיקה תצאי החוצה.
שאלה - 122298
לכבוד הרב שליט"א
חודש שישי בהריון,האם צריך לצום בט' באב?
תודה רבה

תשובה
תלוי במצב הבריאות, ולהתנהג לפי הוראת הרופא.
שאלה - 122297
לכבוד מו"ר נר"ו
ילמדנו רבינו
אילו פרקי תהילים יכול אברך לומר בלילה, בעת זו.
מלבד שיר למעלות, שהרב אמר שאין חשש
ואם יש הבדל בין בכנופיה בין לבדו?
תודה לרב, שמחיש לנו הגאולה.

תשובה
פרק צ״א יושב בסתר עליון, ושיר למעלות אשא עיני פרק קכ״א. וכן ״אנא בכח״, ואפשר לחזור כמה פעמים שיכולים. וזה טוב ומועיל מאוד.
שאלה - 122296
שלום לכבוד הרב,
א. בשר שנמצא בין השניים לפני שחלפו שש שעות ובלע אותו, האם מחייב לחכות שוב שש שעות ?
ב. מה הסוד בששים - ששים גיבורים סביב לה ? למה ששים זה דבר ששומר ?
בשורות טובות

תשובה
א, אין בכך כלום כיוון שנעשה תפל וגם אינו נקרא מאכל. ב, כנגד שש ספירות וששת ימי בראשית.
שאלה - 122295
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מלמד שנקלע לתפילה ללא מגבעת וחליפה יכול להתפלל באותו המניין כשאר ישנם תלמידים מהתלמוד תורה הנמצאים באותו במניין

תשובה
אם יראו בכך חלישות הדעת, נכון מאוד שלא לעשות כן, או שיקח טלית ויתעטף בה.
שאלה - 122294
בס"ד
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנא יסביר לי הרב
בחסדי האל קיבלנו בהשאלה ספר תורה מהודר לבית מקדש מעט שבו אנו מתמידים ב"ה,
מבית כנסת אחר, מתי ? ומהי הדרך הנכונה להעבירו אלינו?

תשובה
נכון ביותר שילכו עשרה בני אדם כשרים ויקחו עמם את ספר התורה וילווהו כל הדרך למקום החדש, ובדרך יאמרו במתינות ״מזמור לדוד הבו״ פרק כ״ט כמה פעמים עד כניסתו להיכל.
שאלה - 122293
1) האם מותר לנשק את המציבה בפה או לשים את ביד ולנשק
2) האם מותר להניח את הספר על המציבה ולקרוא
3) שאדם קורא ליד המציבה איפה עליו לעמוד בראש בנפטר או לכיוון רגליו של הנפטר?תודה

תשובה
א, נוהגים לנשק באמצעות מפה או כל דבר חוצץ. ב, מפורש בהלכה שמותר. ג, עדיפות מכיוון הראש.
שאלה - 122292
האם מותר להחליף נשיא וגבאי שמשמשים בית כנסת שנים רבות, בהסכמתם ?
המטרה לשפר.
במשך חודשיים נבדק מספר פעמיים שהם באמת מסכימים, בהצבעה שנערכה הם השתתפו והצביעו בעד להחליף,

תשובה
בתנאי מפורש שהדבר נעשה מרצונם ולא בכפיה.
שאלה - 122291
הרב הצדיק
אתמול, הלכתי עם בני לגאולה ודיברנו שאדמורים תמיד מלווים בתלמידים ואחרי זמן מה,לפתע בני לחש לי זה הרב מוצפי, הבחנתי ברב כשהוא הולך לבד בצניעות...למדנו שיעור.

תשובה
הספרדים כך הורגלו מימי קדם.
שאלה - 122290
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בברכות ההפטרה אנו אומרים "ולעלובת נפש תושיע" האם הכוונה לשכינה הקדושה? ומדוע מוזכר דווקא בהפטרה?
תשובה
השכינה הקדושה ועם ישראל כולו הנמצאים בגלויות שונות, ונזכר בברכת ההפטרה, כי בדברי הנביאים הקדושים נמצאים כל התוכחות והנחמות והנבואות שלעתיד שאנחנו מעוררים דבריהם שיתפללו עבורינו.
שאלה - 122289
לכבוד כת"ר שלום רב,
לפני כ8 שנים גזלתי אופניים ומכרתי אותם, לא ידוע לי של מי היו, לא הצלחתי לברר שום מידע על הבעלים. כיצד ניתן לתקן את עוון הגזל? אקבל ב"נ כל מה שהרב יגיד

תשובה
תתרום מחירו לצרכי רבים לטובת מקוה טהרה.
שאלה - 122288
לכבוד הרב
האם זה נכון שכתוב בחז"ל שאפילו הקב"ה הצטער על זה שברא את הישמעאלים ??

תודה רבה ה' יחזק אותך ואת כל עמו ישראל ונזכה לגאולה אמן ואמן

תשובה
מיכה ד, ו. ואשר הריעותי. שלשה הקדוש ברוך הוא מצטער עליהם בכל יום שבראם שנאמר ואשר הריעותי, ואלו הם כשדים, יצר הרע, ישמעאל.
שאלה - 122287
לכבוד הרב מוצפי
עובד עצמאי בחשמל צריך לעשות חשמל
בבית שניבנה ומי שמנהל את הניהול של בנית הבית השם ירחם
בחורה לא צנועה בכלל אני לא יודע איך לדבר המראה לא טוב
מה לעשות הרב בבעיה

תשובה
להתקין בלי להביט כלל.
שאלה - 122286
לכבוד הרב שלום רב
היה לי מבחן מאוד לא הוגן שהיה ממש קשה ושונה מהקודמים. אני רוצה לרשום מכתב להנהלה בשמי ובשם עוד סטודנטים על כך אך חוששת שהמרצה יקפיד. מה הרב מציע? תודה רבה

תשובה
לשתוק ותרוויחו.
שאלה - 122285
לרב היקר. יש לי זמן מצומצם בלימוד תורה ביום. האם בימים אלו
מותר להגביר קריאת תהילים להגנת חיילנו ואזרחינו על חשבון הסדר היומי שלי או ללמוד כרגיל? ישמרך האל.

תשובה
תלמד תורה כרגיל ובמסירות נפש לטובת כל החיילים והיהודים בארץ ישראל.
שאלה - 122284
לכבוד הרב
בקשר לצום לאחר לידה 6חודשים
יש לי בעיה רגילה לשתות המון מים אם לא מחילה שורף
לי מאוד השתן וכואב לפעמים דלקות בשתן כי אין נוזלים
בכיפור פעם שתיתי מהכאב מה לעשות בצום

תשובה
להתייעץ עם הרופא דחוף.
שאלה - 122283
ה׳ יברך אותך כבוד הרב
א. רציתי לדעת איך מברכים חייל שיוצא למלחמה אם אומרים תלך לשלום/בשלום ותחזור בשלום/לשלום ?
ב. האם מותר לקנות בגדים בתקופה הזאת?
תודה רבה !

תשובה
א, תלך לשלום ותחזור בשלום. ב, עד ראש חודש מותר הכל.
שאלה - 122282
שלום לכבוד הרב! האם מותר להורים לקרוא יומנים אישיים של ילדיהם ,גם הגדולים, ללא רשותם כדי לדעת מה באמת עובר עליהם?
תשובה
בהחלט לא, אלא בשעת הדחק כאשר יש עדויות ידועות ומהימנות של עבירות חס ושלום. כי יש חרם דרבנו גרשם ז״ל שלא יקרא אדם איגרת של אדם אחר.
שאלה - 122281
לכבוד הרב. במילואים בתעסוקה מבצעית בין היתר נוהג ברכב מבצעי. הודעתי שאינני מוכן לנהוג בשבת וכן שאינני מוכן להשתתף בפעילות שאינה הכרחית. הסכימו אך כולם אומרים שאני טועה
תשובה
אם הסכימו לדבריך אין לך בעיה.
שאלה - 122280
שלום כבוד הרב,אדם שחתך לעצמו את הזקן הארוך, נכנס לפני כחודשיים לכולל וביזה קשות מאד תלמיד חכם ברבים, אני עדיין מזועזע מהמקרה , מה צריך לחשוב על אותו אדם?
תשובה
הוא פשוט זקוק לטיפול נפשי.
שאלה - 122279
קנאת חכמים- רואה חברות שעושות חסדים, קירוב רחוקים, בביתם תלמידי חכמים, ואני לא מצליחה. אצלי המדיה שולטת על בני בית ללא רצוני, האם זה התיקון שלי או שאני צריכה להתאמץ יותר
תשובה
יש הרבה העושים חסדים עם אחרים, ואת בניהם מזניחים, וזה חוזר כבומרנג.
שאלה - 122278
שלום לכבוד הרב
נשואה +.קושי רב עם הוריי ואחיותיי מרגישה שהם לא אוהבים אותי כלל וכך לגבי בני
שמעתי וגם ראיתי
ולכן יוצא שעוברת על כיבודם
פגועה מאד והם לא מבינים.קשה לי להתרחק

תשובה
להבליג ולא להגיב.
שאלה - 122277
שלום לרב, אני גרושה+ 4 ילדים . הגרוש יצא לתרבות רעה עם גויות . אני חוששת האם מעשיו עלולים להזיק לילדיי ולקטרג עליהם מהשמים בבחינת "אבות אכלו בוסר שיני בנים תקהינה" ?
תשובה
חס ושלום, הבנים כשרים ולא חטאו, שמורים הם כיתומים הם, אבינו שבשמים שומר עליהם כי בניו הם.
שאלה - 122276
שלום כבוד הרב שליט"א ברשותי ספר יצירה בהוצאת ללימודי הנגלה והנסתר של נפטר שביקשו שאלמד בו תבדלו לחיים יורינו רבנו מה לעשות אני מעל גיל ששים בריאות ברכה לרב
תשובה
תלמד הלכה משנה וזוהר בהוצאה קדושה. לא ספר יצירה, זה לא עבור כולם.
שאלה - 122275
לכבוד הרב
משפחה אבא נפטר לפני 4 שנים וכבר 4 גדולים בשידוכים אין הצעות כל הזמן האמא אלמנה היתה אומרת שתעבור דירה אם לא יתחתנו השנה.
אם באמת יש ענין וכדאי לה לעבור דירה?

תשובה
הגם שאין קשר בין הדברים, מכל מקום אם ההעברה תתן הרגשה טובה לאם המשפחה זה מומלץ, העיקר שתהיה הרגשה טובה וחיובית.
שאלה - 122274
לכבוד הרב
זוג שאינו שמע היטב את כל ה-7 ברכות מפי המברך בחופה מה דינם?

תשובה
ישמעו מפי המברך במשך שבעת ימי החופה, או בחופה אחרת יעמדו ויכוונו לשמוע כפי שכתבו הפוסקים.
שאלה - 122273
לכבוד הרב,בעל תשובה,לפני שנתים משפחתי עברה דירה ולא ידוע מי כתב המזוזות,האם הרב מציע להחליף ומיד את כל המזוזות בלי שהורי ידעו מאדם יר״ש?( אם ידעו הדבר יביא לכעס וויכוחים
תשובה
אין בכך צורך.
שאלה - 122272
שלום לכבוד הרב
אני בעלי ושני בניי גרים אצל הוריי למספר חודשים עד שבניית הבית שלנו תסתיים בע"ה. האם אנו צריכים לומר ברכת האורח בברכת המזון?

תשובה
כיוון שהנכם חוסים בצל קורתם ללא תשלום, צריכים אתם לומר ברכת האורח.
שאלה - 122271
שלום לכבוד הרב
היום יום אזכרתו של אבי. אמי מודאגת מהמצב הבטחוני ולא מוכנה שאעלה לקבר.
האם אני מוכרחה להקשיב לה מצד כיבוד אב ואם?
תודה לכבוד הרב

תשובה
תלכי לשם בסתר, מבלי ךידע אותה.
שאלה - 122270
שלום לכבוד הרב עשיתי הפסק טהרה ומוך דחוק בשעה 7:55 האם זה בסדר או עלי לעשות הפסק למחרת שוב?
תבורך מפי עליון

תשובה
יש לעשות הפסק בטהרה מחר מחדש, כי הזמן עבר. השם ישמרכם תמיד.
שאלה - 122269
שלום לכבוד הרב'
גרושה +2 רוצה לדעת מה אני צריכה לתקן כיוו שכל כמה שנים אני מפוטרת מעבודתי למרות שאני חרוצה, אמינה וישרה והפיטורין תמיד לא באשמתי מהלתקן ואיך

תשובה
תאמרי כל יום שלש פעמים מזמורי תהלים פרק כ״ג השם רועי לא אחסר, ופרק כ״ד להשם הארץ ומלואה בכוונה, ותבקשי רחמים מאבינו שבשמיים.
שאלה - 122268
אישה נשואה שאבלה עדיין בתוך החודש האם יהיה מותר לה לעשות גבות,שפם,להוריד שערות ברגליים,ידיים, ומה לגבי לק בציפורניים?תודה ומה לגבי לאחר החודש במשך השנה מה המגבלות
תשובה
לאשה נשואה התירו לה הפוסקים לעשות כל הצריך למצוא חן בעיני בעלה.
שאלה - 122267
לכבוד הרב
מספר נשים עורכות בשכונה כנס חיזוק לנשים עקב המצב
ביקשו לשאול את מו"ר שליטא באיזה נושאים לדבר/לחזק
ובנוסף האם ישנה תפילה שהרב ממליץ לקרוא בכנס או לחלק למשתתפות

תשובה
לומר לנשים שיעודדו את הבעלים והבנים ללמוד תורה, ושיזהרו לא לבטל את הזמן היקר בפטפוטי סרק, כי הזמן והחיים יקרים מאוד.

הנשים ישתדלו לעודד את בנות ישראל ללכת בצניעות, כי זה הדבר העיקרי כמעט בשמירת חייהם של בחורי ישראל שישמרם השם יתברך מכל צר ואויב ומכל נזק ומכשול.

תפלה עיין בספר אורח צדיקים להנצל ממלחמה וכדומה.
שאלה - 122266
במסעדת יאלה אש בירושלים בשרים של בני ציון אולם בדקתי באתר לא ראיתי את המסעדה.שאלתי אם היא תחת כשרותך מתוך רצון לבדוק
תשובה
אין לנו שום השגחה על מסעדה זו, ולא שום פיקוח על הנעשה בה.
שאלה - 122265
חשוב לכל עם ישראל לקבל מהרב הוראה מה עלינו לעשות/להתפלל להצלחת חיילנו בפעולתם הקרקעית ושכולם יחזרו מהרה חיים בריאים ושלמים למשפחתם ושה' ילחם את מלחמתם וישמיד אוייבנו
תשובה
א, ליזהר מכל דבר עבירה ואפילו קלה. ב, לעשות חסד עם כל יהודי שהוא בדיבור בממון ובמעשה. ג, להתפלל תפילת העמידה מעומק הלב. ד, בימים אלה עד תשעה באב לבכות בחצות היום 12.45 על חרבן בית המקדש באמירת תיקון חצות, וכן בשעה זו בלילה.
שאלה - 122264
אני בתשובה אשתי לא.בני בן 3.5 בפער התפתחותי של חצי שנה ושובץ לגן 4-5 כשבשנה שעברה היה עימם ולא הבין כלום. הגן היחיד לגילאי 3-4 שקיים בישוב הוא ממלכתי.מה אעשה אני אובד עצות.
תשובה
תפנה להרב שמואל כהן שליט״א בטלפון 02538-2226.
שאלה - 122263
שלום לכבוד הרב , אני רוצה כל כך את דרך התורה אבל הבעיה היא בעבר שלי , יש לי עבר שום דבר לא מצליח לנחם אותי הרבה זמן למרות התשובה אני כל רגע עצובה וכעוסה מה עליי לעשות
תשובה
עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה, חייבים למצוא דרכים לחיות בשמחה.
שאלה - 122262
לכבוד הרב שלום רב
הבחורים מגיעים לשבת מהישיבה, מבקשת מהם להצטרף לאבא לתפילות באותו בית כנסת 07.00.
אחד מתנגד, רוצה ללכת לתפילה מאוחרת יותר.(טוען שהוא עייף)

תשובה
תניחי לו.
שאלה - 122261
שלום לרה"ג,
האם סוכה בגודל 2 על 2 מטר כאשר מעל הסכך יש תיקרת בטון באורך 120 ס"מ וסכך תחת השמים של 80 ס"מ יכולה להיות כשרה למהדרין?
האם בשינה רק הראש חשוב שיהיה תחת השמים?
תודה

תשובה
כל השטח של 2 מטר על 2 מטר אינו נחשב מכלל הסוכה, רק הריבוע הפתוח מתחת כיפת השמים בגודל 70 ס״מ על 70 ס״מ מינימום נחשב למקום הסוכה, לאכילה ולשינה.
להעדיף בשינה את הראש והחזה מתחת לחלק הכשר.
שאלה - 122260
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: מה ברכת הקווקר (משום סב"ל האם הקווקר הוא באמת שבול"ש), אם אפשר לאכול בחו"ל קווקר ספק חדש, האם קווקר חמץ, ומה דין מצה מקווקר?

תשובה
ברכתו בורא מיני מזונות.
שאלה - 122259
אדם דתי שנקרא 'חסיד' בקש שאשתי תלמד נשים בכלא לסרוג כיפה למטרת פרנסתו אני לא הסכמתי ואחרי כמה ימים הגיע אלי וביזה אותי ובייש אותי בגלל שלא הסכמתי האם הייתי צריך להסכים?
תשובה
הוא אינו דתי, בודאי אינו חסיד, וספק יהודי.
שאלה - 122258
לכב
הפסקתי לאכול יותר סעודות מצוה לגמרי כי כמו שאמרת האוכל באולמות ובשאר מקומות גם אם הוא כשר גלאט וחלק, מי יודע מי בישל אותו ואיך בישלו/ אפו ועוד כל כך הרבה תקלות
נוהג נכון?

תשובה
אשריך, כמוך ירבו בישראל.
שאלה - 122256
לכבוד הרב מוצפי!אני חרדית. בעלי בהרבה פחות-לא מתפלל וכמעט לא קובע עיתים.ביתי מתחנכת בבית יעקב.כיצד אדאג לבני התינוק שבבוא העת יתפלל במניין בבהכנ"ס? אם אביו לא עושה כן?
תשובה
מהיום תתפללי עליו שיצליח ויהיה ירא שמים, והוא יהיה ירא שמים.
שאלה - 122255
שלום לכתר
בזמן הזה שאומרים תיקון חצות ביום
1-האם אומרים רק תיקון רחל ולא תיקון לאה?
2-האם מוסיפים עוד דברים או רק תיקון רחל?
3-והאם יושבים בקרקע כמו בתקון של הלילה?

תשובה
בלילה תיקון חצות רגיל תיקון רחל ותיקון לאה, ביום תיקון רחל בלבד ולא תיקון לאה. הן ביום הן בלילה יושבים על גבי קרקע בפריסת מחצלת או מגבת. אפשר להוסיף קינה אחת או שתים זה טוב ומועיל.
שאלה - 122254
לכבוד הרב
כל רודפיה השיגוה בין המצרים- האם זה תופס גם בעת הזו? לפני י"ז בתמוז לא היה אף ניפגע לכוחותינו ,יום אחרי אנו סופגים אבדות גדולות בנפש פצועים יכלנו למנוע את הצרה?

תשובה
ירחם השם יתברך על עמו ישראל ויראה בעניינו ויחיש לגאלינו.
כולנו נתחזק בלימוד התורה ובשמירת הצניעות.
שאלה - 122253
לכבוד הרב
בני, משרת כחייל גולני במערכה בעזה. נודה מאד לכ' הרב שליט"א אם יוכל לברכו ולהתפלל עליו כל יום עד סוף המלחמה,בתוך שאר החיילים. תודה.

תשובה
מתפלל בדמעות כל רגע מחיי על כולם.
שאלה - 122252
לכבוד הרב שלום רב אם שכחתי לשים את השעון שבת של המזגן במצב שבת שעון מכני האם מותר לשימו בשבת באופן שהוא לא יכבה מיד מאחר שכבר הוא היה מכוון משבת שעברה ואם זה היה אסור מה התיקון
תשובה
יש להבא להכין הכל קודם כניסת השבת.
שאלה - 122251
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בהמשך למכתב.הרב אמר שנשלח לישיבה ת.ד. 50227 ירושלים ולשם שלחנו.תודה רבה לכבוד הרב
תשובה
הדואר עובד לאט, עדיין לא הגיע מכתבכם.
שאלה - 122250
אישתי מורה בממד בנים בנות כיתה ה-ו (גיל 10-12) האם זה מותר?
תשובה
אם היא מצילה אותם מעוונות, ונותנת להם דברי אמונה ויהדות, עד גיל 12 מותר.
שאלה - 122249
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בבין המצרים לערוך סעודת הודיה ללא תזמורת

תשובה
עד ראש תערכו סעודה, אך בגלל המלחמה הקשה תעשו זאת בעשרה בלבד, עד ירחם עלינו אבינו שבשמים.
שאלה - 122248
לכבוד הרב שלום רב
האם הרב יכול לתת פסוק לשם אושרת לאמירה בסוף תפילת שמונה עשרה?
תודה לרב !

תשובה
אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה, ופקוד גפן זאת.
שאלה - 122247
מור שליטא,
בבתי כנסת בשכונה מצויים סידורים של עדת מרוקו,איש מצליח, ליבורנו וחזון עובדיה
בחזון עובדיה ואיש מצליח תיקון רחל שונה בהרבה מליבורנו ועדה מרוקו.
באיזה לקרוא?

תשובה
אסור להכנס למחלוקת, בפרט בימים אלה.
שאלה - 122246
לכבוד הרב, ב"ה הריון בסיכון בת 41 אחרי 10 שנות נישואים- אחרי טיפולים, הרופאים ממליצים לקבוע תור לקיסרי, בגלל הגיל והנסיבות, האם לגשת לכתחילה לניתוח? תודה רבה לרב.
תשובה
רק בלית ברירה.
שאלה - 122245
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,ישנה בחורה שבזמן הצבא השתמשתי לה בפלאפון ללא רשות וגם לבשתי גופיות שלה מתחת למדים ולא החזרתי. אני לא מוצאת את הבחורה.איך לכפר?כמה להחזיר?למי לתת
תשובה
תתרמי תמורתם לאתר זה הנותן שירות לכלל הציבור חינם אין כסף.
שאלה - 122244
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב בבקשה,מה מברכים על סמבוסק כשבתוכו מכיל רוטב פיצה עם גבינה. וכן מה ברכה אחרונה.
תודה לכבודו.

תשובה
אם הוא מטוגן במחבת, או לחילופין הבצק מכיל מרגרינה או שמן או תבלין, ברכתו מזונות ואחריו על המחיה.
שאלה - 122243
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נהגו מאז ומתמיד בקהילתנו עדת "בני ישראל" של יוצאי הודו ששמש בית הכנסת מדליק נרות שבת בברכה.
האם יש להם על מה לסמוך?
לא ידועה לי מקורה של הנהגה זו

תשובה
האשה מברכת בבית, לא בבית הכנסת ולא הגבר כשיש לו אשה המברכת.
שאלה - 122242
לכבוד הרב שלום וברכה! בתי בת 21 קבלה הצעה לבחור ירא שמים ובעל מידות טובות בן 30. בע"ה מסיים הסמכה לרבנות. היא חוששת שהפער ביניהם עלול להיות גדול מידי. האם לקבל את ההצעה?
תשובה
עיקר העיקרים אם הוא בעל רגישות, דרך ארץ ומידות טובות.
שאלה - 122241
אמי נפטרה ואני הייתי איתה לבד בבית החולים באותה שעה
האם שנכנסתי להיפרד ממנה היה לי מותר לגעת בנפטרת?האם היה מותר לי לנשק אותה ומה היה עליי לעשות האם לקרוא משהו?

תשובה
מותר גם מותר, ויש לומר שמע ישראל ווידוי.
שאלה - 122240
המצב הביטחוני מראה שאנו חיים פה בנסי ניסים עם כל השונאים שסביבנו, אנו שבורים על הרוגינו ולא יכולים לשאת זאת, מבקשים שתורה לעם ישראל מה לעשות ע"מ שיישמדו כל אויבינו מהרה
תשובה
להתפלל שיבוא המשיח והגאולה תופיע מהר, ויהיה סוף וקץ לכל צרותינו תחילה וראש לפדיון נפשינו.
שאלה - 122239
לכבוד הרב
אשרי העם שאלו הם בניו
כל משתתפי האתר חייבים הכרת הטוב רק על שהאתר הזה מציל אותנו מלהיכנס לאתרים אחרים ר"ל ואולי זו הסיבה שהבעל דבר נלחם עם הצדיק הרב תמיר בן מלכה ז"ל

תשובה
תודה רבה לכולכם.
שאלה - 122238
לכבוד הרב: קראתי את תשובת הרב לגבי קריאת שמע ושאלתי
כל אדם או כל ילד שמתפלל בתמימות ולא מכוון את הכוונות שצריך בפסוק הראשון של שמע האם הוא לא יצא ידי חובה?

תשובה
פסוק ראשון צריך לכווין כל בן מגיל 13 שנה, וכל בת מגיל 12 שנה.
שאלה - 122237
אני אמא לשלושה ואת כולם ילדתי בניתוח קיסרי רק שאחרי הניתוח השלישי אמרו לי שהאיברים נדבקו לי אחד לשני ויש סיכון אם יכנס להיריון שוב. ואני שוב בהריון מה עליי לעשות עם ההריון?
תשובה
להתייעץ עם רופא מנוסה נוסף.
שאלה - 122236
לכבוד הרב
בס"ד
כבוד הרב
היה לפניו יין וענבים או צימוקים. האם יכול לברך על היין בורא פרי הגפן ולכוון ולפטור את הענבים מברכה?

תשובה
בהחלט לא, זה ברכתו הגפן, וזה ברכתו העץ.
שאלה - 122235
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
לקראת שנת השמיטה (הרב הורא אותי להחתים שני עדים לגבי הלוואה )לאחי שלא חושב להחזיר
אם נוות ביתי ובני יוכלו להיות עדים
בידי דף חתום על ההלוואה בידו

תשובה
לא ולא, לא עתה, אלא בסוף השנה הבאה היא שנת תשע״ה שנת השמיטה, לא השנה.
שאלה - 122234
שלום לכבוד הרב
מי שנטל ידיו ועדיין לא ברך המוציא ושמע ברכת המוציא מאדם אחר האם צריך לענות אמן? אם כן, האם יצא ידי חובת ברכת המוציא ואין צריך לברך בעצמו?

תשובה
אחרי שניגב ידיו יענה אמן ויוצא ידי חובתו ויכול לברך המוציא בעצמו.
שאלה - 122233
שלום לכבוד הרב
רצינו לשאול : זקן שצריך להגיד קדיש ואינו יכול לעמוד, האם יכול להגיד בישיבה?
תודה רבה לרב על השיעור ברשת מורשת ועל דברי החיזוק

תשובה
ימנה במקומו אדם שיאמר קדיש, כי אין לומר קדיש מיושב.
שאלה - 122232
לכבוד הרב: לפני הקבורה בבית העלמין לאחר שהכינו את הנפטר וטיהרו אותו מבקשים מ-2 אנשים מהמשפחה להיכנס ולזהות את הנפטר
האם מותר לגעת בנפטר?ומה הדין של מי שנגע או נישק נפטר

תשובה
מצווה לזהותו ומותר לגעת בו ולנשקו. רק בן או בת לא עלינו שנפטרו אסור להורים בלבד לנשקם, כמבואר ביורה דעה סימן קט״ז.
שאלה - 122231
לכבוד הרב
שלום רב אדם שחטא עם גויה והתחרט ועשה תשובה האם יהיה לו "ער בחכמים ועונה בתלמידים"?

תשובה
אם יתענה וישים כבלי ברזל בידיו וברגליו ויעסוק בתורה יימחל לו הכל.
שאלה - 122230
לכבוד הרב, ספרדי שמתארח אצל אשכנזי יכול לאכול עוף בהכשר בד"צ ...ל? והאם יכול לכתחילה לקנות לביתו בהכשר זה?
תשובה
יכול בהחלט. אני מכיר מקרוב.
שאלה - 122229
אני ובעלי חוזרים בתשובה תקופה ארוכה שבעלי ידרדר בתשובה עד כדי כך שהוא לא לובש ציצית ובקושי לומד תורה האם בגללו לא יהיה לי גן עדן? והאם להתגרש? פניתי לכל הגורמים שינסו לעזור
תשובה
תפני לאחד הרבנים הגדולים המכירים אותו שישוחחו אתו.
שאלה - 122228
שלום לכבוד הרב
מאכל שעשוי מקמח הטף( לא מחמשת מיני דגן)ושמו אנג'רה.לוקחים את הקמח ,מערבבים עם מים ולאחר כמה ימים מכינים מהבלילה את המאכל. מה מברכים עליו?
תודה מראש

תשובה
שהכל נהיה בדברו.
שאלה - 122227
לכבוד הרב שלום רב
שאומרים תיקון חצות ביום, עד איזה שעה אפשר לומר את זה

תשובה
בימי בין המצרים עד השקיעה אפשר.
שאלה - 122226
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם נהג אמבולנס פרטי שמעביר נפטר מביתו לטהרה ולבית העלמין ונמצא רק עם הנפטר האם יכול לשמוע שיעור תורה בדיסק ? והאם אפשר לכוון לעילוי נשמתו של הנפטר?
תשובה
לשמוע מותר, לכווין אין צורך כיוון שעדיין לא נטמן.
שאלה - 122225
שלום לרה"ג,
האם ישנה בעיה בימים אלו ללכת ברחוב עם מכשיר MP3 המחובר לאוזניות ולשמוע שיעור תורה מחשש מראית עין שאולי יחשבו שאני שומע מוזיקה בימים אלה?

תשובה
מותר בהחלט, כיוון שיש רבים המאזינים לדיבורים ולא למוסיקה.
שאלה - 122224
שלום לכבוד הרב

מיבנה פורשים מהעבודה,מבחינה כלכלית נח ביבנה יש לנו שתי נשואות בירושלים, בת רווקה ברחובות בן רווק שלומד רשל''צ ושלוש ילדי אומנה בביה''ס ביבנה האם לעבור לי

תשובה
אם נוח ביבנה תישארו בה בהצלחה.
שאלה - 122223
כתוב במדרש
הלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו שהמאור שבה מחזירם למוטב
וזה קשה , כי איך אדם יכול לעזוב את ה' ולשמור את התורה בד בבד

תודה רבה לרבנו שה' יחזק אותך ואת כל עמו ישראל
אמן

תשובה
כך מובא במדרש איכה רבה (וילנא) פתיחתות "ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי כתיב (ירמיה ט"ז) ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו, הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב, רב הונא אמר למוד תורה אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה".
והכוונאיכה רבה (וילנא) פתיחתות

ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי כתיב (ירמיה ט"ז) ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו, הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב, רב הונא אמר למוד תורה אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה,
שהיו לומדים תורה ללא הפסקה ואפילו שלא לשמה, כי בסוף הדרך היו מצליחים וניצלים. ועיין מצודת דוד ירמיה ט, י"ב.

ורבנו חיים אבן עטר זיע"א כתב אור החיים דברים פרק יא "לפי שהשומע דברי אלהים חיים התורה מטיבה נפשו ומישרתו כי יש בה סם חיים כאומרם ז"ל (פתיחתא איכה רבתי) וז"ל המאור שבה מחזירו למוטב, לזה תלה הכל בשמיעה".
שאלה - 122222
שלום הרב
1-קריאת שמע מדוארייתא הכוונה רק לפסוק ראשון? אם כוון בפסוק ראשון אך ב3-הפרשיות לא כיוון יצא ידי חובה?
2-תרמנו היום לסעודת עניים,לישועת השכינה ועם ישראל

תשובה
יצא ידי חובתו בדיעבד, וישתדל להבא לכווין כמה שאפשר, חוץ מפסוק ראשון שבכל מקרה שלא כיוון חייב לחזור עליו בכוונה.
ב, תזכו למצוות, כמוכם ירבו בישראל.
שאלה - 122221
שאלתי בשם בחור ישיבה בן17.5 לגבי סיום ש"ס בהכנסת ס"ת,והרב הפנהו לרב שטיינמן שליטא,
הבחור מאוד רציני וכחודשים לא יצא מהישיבה,אף לא הביתה.והבחור רוצה את דעתך מו"ר שליטא

תשובה
ישתדל להתחמק, אך אם ראש הישבה לוחץ עליו ביותר יסכים, בתנאי שיעשה זאת בצניעות רבה.
שאלה - 122220
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבת שלי נתנה לחברתה מכשיר MP להקליט לה שירים. המחשב של החברה היה נגוע בוירוס וקילקל את ה-MP. האם חברתה חייבת לפצות אותה על המכשיר שהתקלקל.
תודה לרב.

תשובה
אם לא ידעה ולא היה בדעתה שהמחשב נגוע, והמחשב מוגן מווירוסים, היא פטורה.
שאלה - 122219
שלום כבוד הרב,
האם הלכה מתירה שימוש בשבת קודש ב:
1.ג'ל סיכה פנימי(ללא הורמונים) על בסיס מים לצורך המצווה?
2.משחה פנימית למניעת דימום מטתחורים לאחר היציאה?
תודה רבה,

תשובה
שתי השאלות מותרות. רפואה שלימה לכל ישראל.
שאלה - 122218
שלום לכבוד הרב
האם זה נכון שישנה הוראה שלא מתחתנים בבית כנסת?
אם כן מדוע והאם זה נפסק להלכה?

תשובה
כתב הגאון רבי יצחק הלוי הרצוג ז"ל שלא היה נמנה עם החוגים הקנאים או המחמירים בארץ ישראל, וכיהן כהרב הראשי לישראל בספרו שו"ת היכל יצחק אבן העזר ב סימן כז

"כאן בארצנו הקדושה הרי תהלות לאל אין לנו מנהג רע זה וכל המשנה ידו על התחתונה. לא מיבעי אצל האשכנזים שאין לשנות ממנהגם לעשות החופה תחת כיפת השמים, אלא אפילו אצל הספרדים שאינם מקפידים על כך ועושים החופה בבית, ודאי שעלינו להתנגד לחדשות לעשות החופה בבית מקדש מעט.

והנה אין להאריך בדבר זה שכבר האריך בזה הגאון הצדיק ר' חיים מדיני ז"ל בשדי חמד מערכת חתן וכלה וחופה וכמעט שלא הניח מקום להתגדר בו, ופשוט וברור שעלינו למנוע דבר זה מכמה טעמים המפורטים שם.

ואני מוסיף, שהרי אפילו בנים קטנים אסור לנשק בבית הכנסת (או"ח סי' צ"ח), ובחופה אי אפשר למנוע מהתנשקות מגונה, שלא רק החתן והכלה מתנשקים אלא גם הקרובים וידידים אנשים ונשים, וכדי בזיון וקצף ואיסור ממש של קרבה דעריות ונדה בבית המקודש לעבודת ה'. ואני הייתי מזהיר תמיד בחוץ לארץ בכתב ובעל פה שלא יתנשקו, ופעמים שהיו שומעים לי, אבל פעמים רבות לא שמעו והייתי מיצר על זה מאוד.

וגם כן הפרצה גדולה שמתערבים אנשים ונשים, ואם בימים הראשונים שהיו טובים מאלה היה אפשר לסדר שלא יכנסו אלא האמהות של החתן והכלה, או בהעדרם שושבינות במקומם, כמובא במהרי"ל, אבל היום אי אפשר לגדור בזה גדרים, ובטל התיקון הגדול שתיקנו באותה שעה כבר בימי הבית, ובית מקדש המעט מתחלל ע"י כך.

אבל בשום אופן לא תהא החופה בבית הכנסת ממש. ומקדש עמו ישראל יקדשנו בקדושה של מעלה ויטהר לבנו לעבדו באמת. ידידו עוז המצפה לישועה קרובה החותם בברכת כל טוב סלה. מוקירו ומכבדו כערכו הנשגב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

גם עיין בשו"ת שיח יצחק סימן תפז להגאון רבנו יצחק וייס תלמיד השבט סופר, לפני 120 שנה, שבין דבריו כתב "והנה אין צריך להיות סופר מאריך להעריך איסורים הנעשים אם עושים החופה בביהכ"נ חוץ מטעם סימנא טבא דאית בי' (ומצינו ברז"ל שהקפידו וחפצו בברכה בריש כתובות ה' ע"א) באשר כבר ספרי' פתוחים בדבר זה כבר כתוב בספרן של גדולי שו"ת ונשנה בספרים ומשולש באחרוני', ובבא לציין הנה הנם. הב"ח כותב באה"ע סי' ס"א מברכין ברכת חתנים ברחוב העיר לפני בית הכנסת ופורסין יריעה ע"ג כלונסאות, ועיי' מטה משה פ"א מהכנסת כלה סוף אות א'. ושאסור לשנות ולעשות החופה בבית הכנסת, עשו"ת ח"ס אה"ע ח"א סי' צ"ח אמריו בזה, והביאו ג"כ להלכה בפתחי תשובה אהע"ז סי' ס"א ס"ק י"ב, והאריך למעניתו לברר שאסור עפ"י הגמרא בשו"ת אמרי אש או"ח סי' ט' וי' ע"ש. ובשו"ת יהודה יעלה או"ח [סי' ל"ח] לגאון ישראל מהרי"א ז"ל החל לסדר האיסור עפ"י י"א טעמים, שמנאם איש איש על דגלו בסוף תשובה ההיא, והוסיף בו אמרים בהג"ה מבהמ"ח שם, ובנועם להסבר דבר ג"כ בשו"ת מהר"ם שיק אהע"ז בסי' פ"ז גם בשו"ת כ"ס אהע"ז סי' מ"ז דיבר גם הוא בשו"ת אחת מתוקף האיסור, ומלא על כל גדותיו ס' מחולת המחניים בזה.
ותודה לאל שזיכני להעתיק דבריהם כאן וזכותם תעמוד לנו ולכל ישראל ולחיילים העומדים בקווי האויב שהשם יתברך ישמרהם.
שאלה - 122217
לכבוד הרב
אמש נשכחה בתנו בהסעה בחסדי השם חולצה בשלום ע"י עוברת אורח.
1. הנהג זועם עלינו על שהגשנו תלונה במשטרה.
2. האם אפשר לתרום לצדקה במקום ס.הודיה.
3. ברכת הגומל?
תודה

תשובה
מבחינה הלכתית מפורשת אחריות כבידה רובצת עליו, ואם אינו יכול למלאתה, אסור לו לבצעה, ואתם חייבים להתלונן עליו, לבל יקרו אסונות חלילה בישראל.
ב, כדאי לתרום באתר ויבצעו סעודה לעניים,
ג, ברכת הגומל אין צורך, אלא אם נסעתם 72 דקות ביום אחד כולל הלוך ושוב ופקקים מחוץ לעיר.
שאלה - 122216
לכבוד הרב שליט״א אני בהריון חודש רביעי ב״ה ויש לי סיכון רב בהריון ללדת ילד עם תסמונות דאון הפנו אותי לבדיקת מי שפיר דחוף כדי לדעת וודאי מה הסיכונים גם המליצו על הפלה
תשובה
הפלה בשום אופן לא, בדיקות כן, תפני במקביל לאנשי אגודת אפרת.
שאלה - 122215
מובא בזוהר ועוד שחודשי תמוז אב כנגד העיניים. לעומת זאת מובא בספר יצירה (פ"ה) שצר אות ח וחודש תמוז בשנה והמסס בנפש וכ. וכן צר אות ט וחודש אב וכוליא ימין וכ. הכיצד? מורנו המורה
תשובה
שני ענינים שונים הם לחלוטין, בזוהר הקדוש מנה באופן פרטי ישיר את חדשי הקיץ הם כנגד שבעה נקבי הראש, ניסן כתר גולגולת, אייר אוזן ימין חסד, סיון אוזן שמאל גבורה, תמוז עין ימין נצח, אב עין שמאל הוד, ועליהם אמר עיני עיני יורדה מים. שני עיניים, אלול יסוד חוטם ותהלתי אחטום לך. ומקביל להם ששת חדשי החורף.

בספר יצירה מנה י״ב איברים מרכזיים ובעלי תפקיד חשוב בגוף האדם, שיש להם השפעה על תפקוד הגוף באופן כללי, והם כנגד י״ב מזלות ברקיע , וי״ב חודשים בשנה.
שאלה - 122214
שלום לכבוד הרב
אני רוצה לפרסם עלונים לזיכוי הרבים באוניברסיטה, האם אני אמורה לבקש רשות מההנהלה? זה לא משהו פרסומי, רק לחזק ואיני רוצה שידעו שזאת אני. תודה רבה

תשובה
מותר לך בהחלט.
שאלה - 122213
שלום לכבוד הרב
אם בחורה נמנעת מלענות לאימה במשך שנים וסופגת וסופגת, בגין כבוד הורים ומשום שהאם טובה רק לא מסוגלת ליצור קשר טוב עם הבת. אם המצב בלתי נסבל האם מותר לענות ?

תשובה
להשיב רק באיפוק ובדרך כבוד בלבד.
שאלה - 122212
שלום לרה"ג,
האם בשנה הבאה ניתן יהייה לאכול פירות וירקות שייקנו בסופרים הגדולים או שיש לחשוש לפירות שביעית?
האם ניתן לברך ברכות התורה לפני עלות השחר לצורך תיקון חצות?

תשובה
א, פירות ניתן יהיה עד שיצמחו החדשים לקראת הפסח, ירקות עלים 4 ימים אחרי ראש השנה יש לרכוש יבול נכרים, שאר ירקות כל סוג כשתגיע העונה שלו.
שאלה - 122211
שלום לרב המיוחד, חתונה שנערכת בעז"ה באלול, האם ניתן להתכונן לחתונה כולל קניות לחתן ולכלה ולבחור תקליטן וכו בימים אלה? נר של שבת שכבה מיד עם הדלקתו האם ניתן להדליק שוב תכף?
תשובה
א, מותר הכל בהחלט עד יום א באב, בסימן טוב. ב, עושים תנאי שאין מקבלים שבת בהדלקת נרות ואז מותר לחזור ולהדליק. ואם קיבלתם כבר שבת, מותר לבקש מאחד מבני הבית או השכנים שהוא ידליק את הנר.
שאלה - 122210
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
האם אפשר לקנות מצלמה בימים אלו?

תשובה
עד ראש חודש אב מותר.
שאלה - 122209
לכבוד הרב רציתי לשאול אם מותר להכניס מי בידי(מכשיר שמכניס מים ) בצום כי אולי זה כמו אינפוזיה ומדוע?
תשובה
מותר בהחלט, כי רק שתיה ואכילה באופן טבעי דרך הוושט נמנעים. ובחולה מתירים נוזלים דרך הווריד.
שאלה - 122208
לכבוד הרב
מצטערת מאוד להטריד את כבוד הרב לאחרונה.
אם הרב יכול לעשות לאמי
תודה רבה

תשובה
כנ״ל דברי העורך.
שאלה - 122207
מחילה מכבוד הרב,
אמא שלי מאושפזת עם חום

תשובה
העורך, לכל המבקשים ברכה אנחנו חוזרים ומדגישים כי הרב מזכיר את כולם, ואנא לפנות ללפונים שבאתר ולא למדור ההלכתי.
שאלה - 122206
בשם כל ישראל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון אנא את ברכתך עבור כולנו שלא יהיו יותר נפגעים וחטופים והרוגים מכוחותינו ותהיה לנו רק הצלחה ושמירה בזכות אביך רבי סלמן מוצפי זצוק"ל
תשובה
מתפללים יומם ולילה כל הציבור בכל השיעורים.
שאלה - 122205
באם אין מקום על פלטת שבת, האם מותר לכתחילה
להניח קדירה בשרית על גבי המייחם, והאם ניתן לשתות את המיים
החמים עם חלב ?
תודה רבה

תשובה
קדירה בשרית נקיה מבחוץ ניתן להניחה על המיחם, והמים כשרים לחלב למהדרין.
שאלה - 122204
בשם בחור ישיבה.
טרח ויגע וסים ש"ס בעיון.רה"י רוצה לצרף זו להכנסת ספר תורה בישיבה.בטו באב.
הוא מתבייש כי רק בן 17.5 נ"י ולא רוצה את כל השמחה שתהולל לכבודו.
מה ימליץ הרב שליטא

תשובה
תתייעץ עם הגאון הרב שטיינמן שליט״א.
שאלה - 122203
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנו קונים בדר"כ חלות מהשופרסל ארוזות בשקית של חברת גידרון בהשגחת בדצ וכתוב שלאחר היציאה מהחברה הכשרות לא בשליטתם האם ניתן לסמוך? תודה

תשובה
לא ידוע לי. תבררו במשרדי אותו בד״ץ.
שאלה - 122202
לכבוד הרב
אני לומדת בסמינר מעולה אשכנזי ואני ספרדיה-בתיכון הייתי רגילה להתפלל עם כיסוי ראש,ועכשיו אוסרים עלינו לכסות את הראש בתפילה ובברכות כי זה לא מנהגם-כיצד לנהוג?

תשובה
כפי מנהגם, והעוון בצווארם.
שאלה - 122201
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מור אבי האכמ נפטר בט בתמוז מתי עולים לקבר ומתי עושים אזכרה של שלושים.

תשובה
ביום ראשון בערב תעשו לימוד והשכבה, ביום שני ח׳ באב תעלו לציון.
שאלה - 122200
מש' חרדית.
ברוך השם בעירנו לא מרגישים מלחמה.
בנותי הקטנות רואות ילדי שכנים בבריכה בגינה ומתחננות שאקנה להם.
אני לא רוצה גם בין המצרים והמלחמה ובגלל צניעות.
האם אני צודק

תשובה
צריכים לספר להם על מקרי טביעה קשים שקרו השבוע לא עלינו, לומר להם יהודים אנחנו ומשתתפים בצער החיילים הנמצאים במערות ובמחילות מסוכנות השם ישמרהם.
שאלה - 122199
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם כבוד הרב קיבל את מכתבנו מ... שנשלח לפני יותר משבוע?ענין זה הינו דחוף לנו ביותר.
תשובה
ולאיזה כתובת שלחתם?
שאלה - 122198
אמא שלי נפטרה לפני 3 שבועות האם הרב ממליץ לי לעלות פעם בחודש כדי לנקות את המציבה? והאם יש עניין לשמור ולנקות את המציבה כל כמה זמן?או שלא צריך להקפיד בזה
תשובה
לא מקפידים בכך.
שאלה - 122197
לכבוד הרב: מה הם השעות שאסור לעלות לבית העלמין?והאם אחרי השקיעה או אחרי חצות לילה מותר
תשובה
מתחילת הלילה ועד חצות בלבד יש להמנע, וכן בשבתות ראשי חדשים ומועדים.
שאלה - 122196
לרב שליט"א
1.האם חלב שחלב אותו גוי ויהודי ראה נקרא חלב נוכרי?
2.היום חולבים חלב בשבת וסוחרים אותו לחברות והוא כשר האם מותר לשתות אותו?

תשובה
א, מפורש בשלחן ערוך שהוא מותר בהשגחת היהודי. ב, אסור בהחלט בשימוש.
שאלה - 122195
כב הרב שלום
רווקה 32 מדליקה מדי שבת בלי נדר 2 נרות אמרו לי שצריך 1 זה נכון ואם כן צריכה התרת נדרים
אבא נפטר ב ו חשוון תשעד המשפחה אומרים לעשות 11 ח' האם יש טעם ואם לא מתי האזכרה 12 ?

תשובה
א, תמשיך להדליק שתי נרות בלי ברכה. ב, יעשו ו׳ בתשרי וגם ו׳ חשון.
שאלה - 122194
לכבוד הרב
אני נתקלת בזרמים של חסידויות שטוענים שהרבי שלהם הוא המשיח, ואליו מכוונים בקריאת שמע, רק הוא יכול לגאול אותם,נשים שלומדות ספרי חסידות וקבלה-איך להתייחס לזה??

תשובה
חשש עבודה זרה השם יצילנו.
שאלה - 122193
שלום לכבוד הרב
מה לעשות? גרים בב"ב יש לילד טיפול רגשי בבית שמש כל יום שני בערב, הטיפול חשוב מאוד לילד אך עם כל המצב הבטחוני אני חוששת מנסיעה. האם לוותר או לנסוע? תודה

תשובה
לא לבטל, בהצלחה.
שאלה - 122192
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום. ילדתי בב' תמוז ובתשעה באב התינוק יהיה כבן חודש וקצת
אני מניקה בלעדית ללא שימוש בתחליפים מה אעשה בצום?
שבת שלום ומבורך

תשובה
אם תרגישי יובש או סחרחורות תוכלי לשתות מיצים טבעיים.
שאלה - 122191
כבוד הרב
האם נוהגים לומר ביוכ"פ
1 בחזרת מוסף וידוי: רבונו של עולם בראותי בחורותי סר הילם ויצורי..
2 בחזרת מנחה וידוי: רבונו של עולם ויהי בעלות המנחה בהעלותי..
תודה וסליחה

תשובה
כתבו הפוסקים שיש שלא היו אומרים אותו כי נחשב ללא אמת. המחבר התכווין לכך באמת.
שאלה - 122190
שלום לכבוד הרב
בעלי מעשן חשיש הרב שלו ואני דברנו איתו , מה אעשה??האם לוותר ולהשלים שזו כפרת עונות שלי הוא גם מבטל תפילה במניין כשלא עובד ועצבני מהרגיל בייחוד בשבת

תשובה
תתנהגי אתו בסבלנות ובחיבה ויתרפא.
שאלה - 122189
שאלה הלכתית לגבי אבלים
האם יש חובה על האבלים להתגלח מיד בתום ה-30 יום והילדים מיד ביום ה-31,והאם מי שרוצה להתגלח כמה ימים אחרי או מי שרוצה להאריך זקן האם רשאי או שיש איסור?

תשובה
מותר להמתין יום יומיים בלבד.
שאלה - 122188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר ללכת לים מופרד אך יש מציל בים והוא בגדר רופא

תשובה
הוא אפילו לא פרמדריק, איך בנות ישראל חושפות עמצם מול גברים, לאן נעלמה הצניעות?
שאלה - 122187
גרה בדרום שבוע וחצי עם הילדים בבית מהלחץ והמריבות ביניהם הכיתי את בני - איני נוהגת לעשות זאת. ידוע שבתקופה זו לא מכים ילדים. איך לכפר?
כיצד לשחרר לחץ נפשי

תשובה
השם יתברך יברככם ויצליחכם, בלי נדר בפתיחת ההיכל אתפלל עליכם.
שאלה - 122186
כב הרב.מה תעשה אשה שלא עלינו,נפטר אחד ההורים בעיר אחרת.
האשה לא בקשר עם משפחה החילונית,לא נכנסת לבתים שלהם.ולא יכולה לשבת שיבה בינהם בסביבה של פריצות,רכילות וקלות ראש?

תשובה
תשב בביתה ותתנחם.
שאלה - 122185
לכבוד הרב
מי שלאביו שנפטר היו שני שמות והוא היה נקרא בשניהם האם כשבנו רוצה לקרוא לנכד ע"ש אביו יקרא שני שמות או רק אחד?
שבת שלום

תשובה
יקרא השם העיקרי.
שאלה - 122184
לכבוד הרב שלום
התעניינתי לעשות פדיון נפש והיה מודעה שזה עולה 10 שקל ואחרי זה הופנתי לרב אחר הוא ביקש 160 ועכשיו אני לא מעוניין לעשות וגם בגלל המחיר השאלה שלי אם זה נקרה נדר?

תשובה
אין כאן נדרים, יש כאן סחטנים.
שאלה - 122183
לרב היקר, עברתי לצערי 2 הפלות אחת לפני 14 חודש השניה לפני 17 חודש.ברו״ה אני בהריון חודש 4 וקצת יש מידי פעם כאבי ראש קצת בחילות. לא יכולה להעמיס אוכל. מה לגביי ט באב קצת חוששת?
תשובה
לרגל ההיסטוריה הרפואית שלך, תאכלי ביום תשעה באב, והשם יתברך ירפאך.
שאלה - 122182
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: בבר מצוה האם מותר שאב יעלה לתורה אחר בנו, או סב אחר נכדו, או שני אחים אחד אחר השני (כולם ממשפחת בחור הבר מצוה)?
(רוצה מקור אם אפשר)

תשובה
אב אחר בנו לא, סב אחר נכדו כן, אח אחר אחיו לו, אחר גיסו כן. דרגה א לא, דרגה ב כן.
שאלה - 122181
1 ליל שבת ובוקרו, האם לפתוח את ההיכל ולומר - לעולם ה' דברך.. והתפילה שאחרי? אם לא, מה להתפלל בציבור?
2 בחזרת מנחת כיפור "רבונו של עולם בראותי בחורותי סר הילם" - נהגו לומר?

תשובה
תאמרו גם תאמרו ויקובלו ברצון.
שאלה - 122180
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: האם מותר להעיד בפני הערכאות על נהג שפגע וברח?
שאלה: היה רב אחד שאמר שהבחורים נהרגו כי יש להם כיפה סרוגה נכון שזה שקר גמור?

תשובה
א, לענין זה מותר בהחלט להעיד, כדי להעניש את עברייני התנועה. ב, לא להתייחס לדבריו כלל. כולנו בכינו עליהם.
שאלה - 122179
האם למי שיש אזכרה יש עניין:
1. לעלות בשני וחמישי לעליית שליש ע"מ להגיד קדיש
2. לעלות מפטיר בשבת
3. להיות חזן ביום של האזכרה או בשבוע שחל בו.

אני גבאי שרוצה לדעת מי קודם למי

תודה

תשובה
בהחלט אם יש אדם כזה יש לתת לו זכות קדימה, ואם יש שנים תבצע תור יום זה ויום חבירו והשם ישמרך לעד.
חזן רק מי שבקי לקרוא נכון ללא שיבושי לשון.
שאלה - 122178
לכבוד הרב
גרושה עם ילד צעירה ב"ה שומרת תו"מ
המשקל שלי גבוה מאוד, ניסיתי לעשות הרבה דיאטות וכן עשיתי ניתוח טבעת בקיבה בעבר- ללא הצלחה
האם כדאי לבצע ניתוח של קיצור קיבה? תודה

תשובה
לא לבצע, כי זה כרוך בסיכון לטווח ארוך, השם ישמרכם ויחייכם.
שאלה - 122177
שלום לכבוד הרב
הייתי אמורה להיפגש עם בחור היום לראשונה,היתה אי הבנה היום וגם לראשונה כשדיברנו לבסוף הוא החליט שהוא לא רוצה להיפגש. האם לנסות לשכנע אותו? חבל לי לוותר.

תשובה
לא להתייחס, כי הוא לא אמיתי, ולא משמיים, תניחו לו.
שאלה - 122176
לכבוד הרב איך החתן צריך לחתום את שמו בכתובה. שם פרטי ומשפחה . וגם שם אביו. חתימה בכתב מחובר או לכתוב לא מחובר
תשובה
מעיקר ההלכה אין חתימת החתן על הכתובה מעכבת, אלא חתימת שני עדים כשרים בלבד, וכך היה המנהג בחו״ל ברוב המדינות כפי שתראה בכתובות שלהם ושל אבותינו.
והטעם כי כל נוסח הכתובה פותח במילים ״אנן סהדי איך החתן״ שתרגומו אנחנו מעידים. אלא שתיקנו לנו שהחתן יחתום כדי שלא יבוא ויאמר לא מיניתי אותם לעדים ולא הרשיתי להם.
ולכן כל שחתם בחתימתו המיוחדת לו הכתובה כשירה.
שאלה - 122175
לרב מוצפי שלום רב:
1) האם כהן שלא צם יכול לעלות לתורה בתעניות ציבור?
2) האם כהן שלא צם יכול לעשות ברכת כהנים?
ומה קורה אם ב-2 המקרים הוא הכהן היחיד בבית הכנסת

תשובה
מפורש בשלחן ערוך שאין לו לעלות לתורה ביום התענית, וישראל יעלה במקומו, וכן לעלות לדוכן לברכת כהנים במנחה לא, ובשחרית כן.
שאלה - 122174
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה אפשר לעשות לגבי מחשבות רעות? פחד גדול וחשש לשלומם של הבעל והילדים?
תודה כבוד הרב השם יאריך ימייך. הרבה בריאות.

תשובה
אסור לפחד, תאמרו מזמור צ״א בתהלים יושב בסתר עליון.
שאלה - 122173
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מעוברת- הריון בסיכון- גיל 41 - לידה ראשונה-בשמירת הריון- שבוע 32 - האם לצום בט' באב?(ויהי רצון שלא נצטרך, ויתהפך עלינו לששון ושמחה) תודה רבה לרב.
תשובה
לא תתענה.
שאלה - 122172
שלום לכבוד הרב ברצוני לשאול 2 שאלות .
השאלה הראשונה היא האם מותר לשמוע מוזיקה בחוג בזמן בין המיצרים?
השאלה השנייה היא : אבי נפטר לפני כחצי שנה האם מותר לשמוע מוזיקה בחוג ?

תשובה
בשני המצבים, התשובה היא אסור.
שאלה - 122171
מזמן שכחנו איך נראה הספד על אדם כשר. זה נדיר.
האם חכם שיש לו אלפי תלמידים אנונימים ונפטר אחד מהם ושהיה מסייע בהפצת התורה וכו' נחשבים כבני חבורה אחת וגם אז תדאג כל החבורה כולה

תשובה
אבשרך, כי ברוך השם נולד לו בן הבן שיחיה ונרפאה כל המשפחה וגם כל בני החבורה נרפאו.
שאלה - 122170
לרב מוצפי שליט"א רוב בחורי הישיבות הטובים דורשים דירה או חצי דירה אני בחורת סמינר בת 20 להורים שלי אין כסף לחצי דירה ואפילו לא לשכירות האם יש טעם בכלל לצאת לשידוכים ?
תשובה
תצאי לשידוכים, כי ישנם בחורים טובים וצנועים הלוקחים בת לא לשם ממון.
שאלה - 122169
לכבוד הרב מוצפי שליט"א רציתי לשאול שאלה בנוגע צניעות,האם מותר לי (בחורה בת 16 וחצי) להביא חברות לבריכה שנמצאת בביתי בזמן שבעלה של אמי נמצא והוא אינו רואה כלום?
תודה רבה.

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 122168
לכבוד. הרב. האם. בתיקון. רחל שאומרים בחצות היום. צריך. להוריד. נעליים ואם אני חייב להגיד תחנון לפני התיקון אם אחכ אני מתפלל תפילת מנחה
תשובה
תיקון חצות של שעות היום אין צורך לחלוץ מנעלים, ואם מתפללים מנחה אחריו אין לומר ןידוי לפני תיקון חצות שהרי אומרים במנחה.
שאלה - 122167
לדוגמא שיורים טיל אז אפילו אנשים שלא נגזרה עליהם גזרה יכולים להיפגע אם אדם הסתכל על הטיל האם הוא יכול להנזק בחולי מלבד זה שהוא מסכן את עצמו
תשובה
חלילה וחס, לא יאונה לישראל שום דבר רע.
שאלה - 122166
לכבוד הרב
האם אני יכול לישון 5 שעות בלילה בשביל לקום בנץ ולסמוך על מה שכתב הבן איש חי זצל שמי שישן פחות מ 6 שעות ויקום לסליחות באשמורת הבוקר לא ינזק בגופו

תשובה
צריך להקפיד לישן שש שעות בימים רגילים שאינם בחודש אלול.
שאלה - 122165
שלום לכבוד הרב
האם אפשר להגיד תיקון חצות בשעה 3:45 .הרי יש שתי שיטות לעלות השחר או 3:50 או 4:30.

תשובה
אפשר.
שאלה - 122164
לכבוד הרב: אימי נפטרה ויום חמישי הבא זה ה-30, וכולם עולים ביום זה לבית העלמין, האם אני יכולה לעלות ביום שישי הקרוב לבד כדי שלא העלה ביום ה-30 בערבוב נשים וגברים?מה דעת הרב
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 122163
לכבוד הרב שליט"א שלום בין מנחה לערבית לומדים הלכות ברכות
בענין שעיקר פוטר הטפל אם שהיעקר רוב וכוונתי עליו ואז במקרה זה יפטור הטפל תודה .

תשובה
מדובר כשהם מעורבים ואינם יחד, מברכים על העיקר ופוטרים הטפל.
שאלה - 122162
אתמול מוצאי התענית שמענו דברים נוקבים של חשבון נפש. במקביל דברי הערכה מדהימים על ראש האתר הרב ארביב תמיר ז״ל, ראינו את דמעות הרב הכנים והטהורים, מה צריכים לעשות?
תשובה
להתקרב לאבינו שבשמים בכל כוחינו, ללכת באותו קו של האיש הצדיק הזה, שקיבל באהבה גזירת מלך מלכי המלכים, אהב אותו ועבד אותו בכל לבבו ובכל נפשו, דבק במטרה, ביצע את משימותיו באופן מלא ושלם, אהב את התורה בכל נימי נפשו ו ב א מ ת.
הרים קרנה של תורה , למעלה ממאה ועשרים ושתים תשובות בהלכה, במנהג, בהשקפה וביהדות אמיתית. אלפים רבים של שיעורי תורה הפיץ בכל העולם, דאג לכל יהודי בכל פינה בעולם לדעת את השם ואת התורה, נאמן למטרה עד הסוף, עבד השם אמיתי.
שאלה - 122161
לכבוד מורנו ורבנו שליט״א
בימים אלה מלחמה חיילים מגוייסים, תושבים בורחים, אזרחים מפוחדים, מרכז חילוני בירושלים, נערך ערב קונצרט זמרים מארה״ב וירושלים מתאים?

תשובה
הם לא שומעים בקול התורה, הם לא אומרים תיקון חצות, הם לא מתאבלים על חורבן בית המקדש, ואפילו לא איכפת להם מתושבי הדרום, ומהמצב הבטחוני.
דור יתום אנחנו, אומלל, מסכן, הכל מותר.
שאלה - 122160
לכבוד הרב
שמועות שרבנים אמרו שמשיח צריך להגיע, ואמרו שרב אחד סרב לתת אישור להוצאה לאור של ספר הלכות בין המיצרים השנה כי לא נזקק לזה יותר כי המשיח צריך להגיע עד ט באב, זה נכון?

תשובה
תפסיקו עם כל מטר הפצצת השמועות, כל רגע אנחנו מאמינים בביאת המשיח, ואסור באיסור מוחלט לתת גבול ותאריך לביאתו כנזכר במסכת סנהדרין, כי זה יכול לגרום שאם עבר התאריך ולא בא יכפרו בביאתו חלילה. והנביא אומר אם יתמהמה אחכה לו.
שאלה - 122159
שלום לרב
רבי מאיר אומר בנ"י נקראים בנים גם שחוטאים רבי יהודה אומר שחוטאים נקראים עבדים
" והלכה כרבי מאיר"
מזותומרת "הלכה כרבי מאיר" איפה זה נפסק בשולחן ערוך ראשונים וכו.

תשובה
בשלחן ערוך נכתבו רק הדברים והנושאים האקטואליים והמעשיים ביותר השייכים בפועל, נושא זה שייך לעניני שמים ולא לנו להנהגתינו.
שאלה - 122158
אחותי בקשר עם בחור ישיבה צריך לספר להורים? הם יודעים דברים בערך מפעמים קודמות שתפסו אותה ולא ממש עזר כל מה שעשו היא עוזבת ושוב חוזרת לזה מתפללת עליה ולא יודעת איך לעזור עוד
תשובה
צריך לעשות הכל בחכמה רבה ובתבונה, ואת מכירה אותם ויודעת איך יגיבו, תשוחחי תחילה עם מי שנראה יותר מתון ורגוע האבא או האמא, ותסבירי שהצעירים של היום זה לא של פעם וצריכים לטפל בחכמה.
אלא שהדבר צריך להיעשות דחוף ובנחרצות ולא בהיסוס, כי יש כאן איסורי תורה חמורים ביותר, וצריכים להציל הנפשות בכל היכולת, בהצלחה.
שאלה - 122157
לכבוד הרב
אני בחורה ומתפללת 3 תפילות ביום רק בבוקר אני מתחילה לעבוד ליפני הזריחה אני יכולה כמו גבר להתפלל תפילת עובדים?
תודה רבה כבוד הרב על הזמן שאתה מגיש.

תשובה
בהחלט את יכולה, ותבורכי מהשמיים.
שאלה - 122156
לכבוד הרב שלום רב
האם במצב הנוכחי ראוי לבקש תמיכה מהמשרד לשירותי דת
הרי למרות עומדים שם בראש אלו הם כספי משלמי המיסים כלומר אנחנו.

תשובה
כל מה שבמסגרת החוק מותר לקחת, ויש המחמירים שלא לקבל מהם. ולכן לכל הספרים שזיכני בוראי להוציא לאור לא לקחתי מהם אגורה.
שאלה - 122155
שלום לכבוד הרב
בחורה בת20 חוזרת בתשובה, 3 שנים, שנה וחצי אחרונות ממש מקיימת הכל בלי נדר. הציעו לצאת לשידוכים, מרגישה עוד לא מוכנה. האם שייך להתחיל לצאת?

תשובה
שייך גם שייך, בהצלחה.
שאלה - 122154
שלום לרב הגאון!
מה ההגדרה של עשיית "השתדלות"?- אם נגיד אדם קיבל דוח האם ינסה לבטלו או יבין שזה משמים. וכן במצב שצריך לקבל משהו

תשובה
השם יתברך העניק לאדם דעת כדי להשתמש בו בדרכים ישרות ומועילות, ומותר וצריך להשתמש בזה לכל מה שמועיל לו, ועיין חובות הלבבות שער הבטחון.
שאלה - 122153
לכבוד הרב
האם מותר לחגוג יומולדת 60 עם המשפחה -אחים וילדים בבית בימי בין המצרים??

תשובה
בלי השמעת מוזיקה, ורק לפני ראש חודש.
שאלה - 122152
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחי עורך אירוסין לביתו שבוע הבא מותר להשתתף תודה

תשובה
בלי כלי זמר מותר.
שאלה - 122151
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקנות כלי בית כמתנה לזוג שעברו דירה?

תשובה
רק עד ראש חודש אב.
שאלה - 122150
לכבוד הרב ביום שישי בבוקר ובצהריים קיבלתי מחזור יום אחד בלבד . האם אני יכולה לשטוף במים חמים + ניקוי כפי שרשום בטהרת הבית חלק ב' ,אני ספרדיה,ולעשות הפסק בטהרה למחרת
תשובה
מותר בהחלט כי זו דעת מרן הבית יוסף זכותו תגן עלינו.
שאלה - 122149
מבקשים את ברכת הרב שליט"א לחיילנו היקרים שעושים ללילות וימים בתנאי שטח ללא תנאים ובחסדי ה' יתברך שומר ומגן עליהם, ישנם דברים שלא ניתן לפרסום וחשוב לנו לקבל את ברכת הרב.
תשובה
אנחנו יודעים זאת מפי כמה אנשים בשטח, ולא ניתן לדבר בנושא, וברוך השם ובעזרת השם הרבנים האברכים כולם מתפללים עליהם מכל הלב יומם ולילה בכל הזדמנות. וכאן המקום לבקש מהציבור להתפלל בעד כולם, ונשמע בשורות טובות.
שאלה - 122148
לכבוד הרב שלום רב
יש היתר הלכתי לסמינר לחילונים ובנוסף ביקור בקברי צדיקים בחו"ל?כאשר המדובר שהמשתתפים אמורים להיות תושבי א"יהאם יכול להיות שמישהו מג"י סמך ידיו על הדבר

תשובה
אין היתר לגברים לדבר בפני נשים, וזו פירצה חמורה בחומת הצניעות, וכבר כל גדולי דודינו הזקנים אסרו את הדבר.
שאלה - 122147
לכבוד הרב שלום אני נשאר ער כל הלילה והולך לישון אחרי עלות השחר אם אני רוצה ללמוד אחרי עלות השחר לומר ברכות התורה בעלות השחר? ואם כן כאשר אני קם משינה לומר שוב?
תשובה
אל תהפוך יום ללילה ולילה ליום, תתנהג כמו רוב העולם.
שאלה - 122146
לכבוד הרב
אדם שכח אוזנייה (בלוטוס) במסעדה באיזור חילוני, שווה 200-300 ₪, לא בא לקחת, תלינו מודעה ותלשו אותה. עבר חודש.
האם ניתן להשתמש?

תשובה
לתלות שנית מודעה במקום.
שאלה - 122145
לכבוד הרב
איך עושים קידוש והמוציא ללא יין?

תשובה
לא נימקת מה הסיבה.
שאלה - 122144
לכבוד מורי ורבי היקר
סימתי כבר פעמיים בילקוט יוסף עד הלכות שבת
האם אני יחזור - אחזור על זה וגם יקרא -אקרא את כל הלמטה של כל
הלכה או שאני יתחיל - אתחיל שע אם כמה מפרשים ביחד אם
הילקוט יוסף מה הרב ממליץ

תשובה
תחזור עם שלחן ערוך. כדאי לתת את הדעת על שפה נכונה.
שאלה - 122143
שלום כבוד הרב ,

מה יעשה אדם עם מגבלה פיזית (לא בכסא גלגלים ,אך אינו יכול לרוץ ),שאחיינו מתחתן מחר באחד מישובי הדרום ,ולאביו חשוב שבני המשפחה יגיעו למרות המצב ?

תשובה
ללכת ללא פחד.
שאלה - 122142
לכבוד הרב
אנחנו משפחה בת 7 נפשות ובעלי עובד מחוץ לישוב אנחנו מתלבטים אם כדאי לקנות רכב חדש או רכב יד שנייה.
האם אפשר להקים גינה בשלושת השבועות להספיק לשתול לפני שנת שמיטה?

תשובה
א, לא יד ראשונה קובעת, יש שרכב יד שניה מוצלח פי כמה מיד ראשונה . ב, מותר. רק בשבוע שחל בו תשעה באב כדאי לעצור.
שאלה - 122141
לכבוד הרב
בת 22 גרושה שנה וחצי ללא ילדים. מפחדת להתחתן ואין כח לצאת
לפגישות וגם רוצה ללמוד ולחסוך, אבל מפחדת לחכות מדי הרבה שמא אפסיד את הזיווג שלי מה הרב ממליץ?
תודה רבה

תשובה
אמר התנא במסכת אבות ״ואם לא עכשיו אימתי״.
שאלה - 122140
שלום לכבוד הרב
א.בערב שבת אני משתדלת לאכול מברכות העץ,אדמה,מזונות,גפן,שהכל. מה הברכה האחרונה שאני מברכת לאחר האכילה והשתייה ? תודה!

תשובה
סליחה, ראשית שתי הערות בונות.
א, לא אומרים ערב שבת, אלא ליל שבת. כי ערב שבת זה יום השישי לפני קבלת שבת, ברחוב החילוני שלא יודעים על קבלת שבת את כל הלילה מציינים ערב שבת.
ב, אחרי הקידוש לא עוסקים בשום כיבוד או טעימה, על פי ההלכה יש ליטול ידים, ולברך המוציא ולסעוד סעודת הלילה. בתוך הסעודה מגישים פירות טריים שברכתם העץ והאדמה, לאחר ברכת המזון אפשר להגיש פירות ירקות ממתקים מסוג נוסף ולברך עליהם מחדש.

לשאלה עצמה, אם אכלתם 30 גרם תמר או ענבים או רימון, או תאינה או זית, מברכים על העץ שהיא ברכת מעין שלש. אכלתם שוב קרקר או עוגה וכל מין מאפה שברכתו מזונות מברכים על המחיה לבסוף.
אכלתם פירות העונה כאבטיח או מילון, או תפוח, או מלפפון, או כל פרי לא משבעת המינים בכמות של 30 גרם מברכים נפשות.
שאלה - 122139
לכבוד הרב שלום רב
עד מתי מותר להסתפר בימים בין המצרים לספרדים?

תשובה
עד ראש חודש. ויש מקילים עד ערב שבת חזון.
שאלה - 122138
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אכלתי בטעות בצום -וופלים, ופתאום נזכרתי שזה צום והפסקתי מיד.

תשובה
להמשיך התענית, ולבכות בחצות היום והלילה על חורבן בית המקדש.
ל ה ת ע ו ר ר.
שאלה - 122137
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להשתמש בכספי צדקה לצורך עצמי, אם זקוק לו,תודה לכבוד הרב

תשובה
אסור בהחלט, אפשר ללוות ממכרים משהו פעוט.
שאלה - 122136
לכבוד הרב היקר.
בת 22 כבר מחכה ומצפה ומתפללת לה' שישלח לי את החתן שלי.
בבקשה הרב ברכני לזיווג הגון השנה. בחור טוב באמת.
צדיק גוזר והקב"ה מקיים..
תודה לרב!!

תשובה
אין מי שיכול לגזור בדורות הללו.
אברך שתמצאו בן זוג טוב והגון.
שאלה - 122135
שלום לכבוד הרב
בתוך כרעיים עוף בד"צ לרוב אני מוצאת שאריות של כבד שלא נוקו, בטוחני שרוב הנשים הצעירות אינן מודעות שצריך לנקות את השאריות לפני בישול כי כתוב מוכשר
תודה וה' עמך

תשובה
אם אלה פירורי כבד מועילה שטיפה, אך אם זה ״צרירות דם״, שזה אומר נקודות דם בדופן החזה והחלקים יש בעיה בהכשרה, כי בבד״ץ רציני מעמידים משגיח מיוחד ופועלים שתפקידם להסיר כל נקודות דם לפני ההכשרה.
שאלה - 122134
1 יוצא רק לקנות אוכל ולמקום העבודה הוא ממוגן בתי הכנסת באיזור לא ממוגנים
אני כבר שבוע מתפלל יחיד זה בסדר? אם הרב יאמר אתפלל בציבור ב"נ
2 בת 6 בבית ספר מרוחק אפשר סלולרי כשר?

תשובה
א, תתפלל בבית הכנסת בציבור ואל תחשוש. ב, אין צורך בטלפון אישי לפעמים זה מוסיף על החרדה.
שאלה - 122133
שלום לכבוד הרב
האם בשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה יהיה מותר לכסח את הדשא(מכונה) אמרו לי שרק מה שישמור על הצמח מותר לעשות לו. אינני יודע אם קיסוח שומר או לא בעצים אני לא אגע
תודה

תשובה
אמת אמרו לך, כל מה שרק מציל את הדשא שהוא כיסוח קל מותר כי הוא שומר על טריות הדשא, אך כיסוח יותר מעמיק וצפוף אסור, כי הוא גורם לפריחת הדשא ותוספת בעבודת האדמה.
תתייעץ עם מומחה ויסביר לך.
שאלה - 122132
לכבוד הרב
א.ילמדנו רבנו לפי הזוהר מתי בתפילה יש לכוין להיות חסיד ומתי עבד?
ב. בהקפת השולחן בשבת, אם אין הדס אפשר נענע? האם בשעת ההקפה השנייה מחזיק בבשמים?

תודה.

תשובה
א, בזוהר פרשת בלק קצ״ה עמוד ב, כתב שבשלש מקומות בתפילת שחרית צריך להרגיש עצמו עבד של הקדוש ברוך הוא, א, כשאומר הללויות. ב, בתפילת העמידה בסיומה כשאומר מודים וכו׳. ג, כשמסיים כל התפלה ויוצא משם.
חסיד באמירת שומע תפלה, עני באמת ויציב כשאומר ״עוזר דלים״, וימסור נפשו על קדושת השם יתברך בקריאת שמע.

ב, נענע תברך עשבי בשמים. בהקפה ראשונה מקיף בשתיקה ובלי בשמים, בסיום הקפה ראשונה תברך על הבשמים ותקיף בהם את השלחן הקפה שניה.
שאלה - 122131
אח חרדי.אחות אחראית חילונית ולא צנועה.ב3שנ שעובד שם הפכה אותו לאוזן קשבת לדברי הבל וריק שלה.
כשבוע מדבר איתה רק בעיניני עבודה.מאז משפילהו ומשמיצהו בלי הרף.
קשה!
עצת הרב

תשובה
לא להתגרות בה ולא להעיר לה.
שאלה - 122130
לרבנו הקדוש
נשואה בבית שרק אני שומרת תו"מ ובלילי שבת ושבת בכל הבית פועלים מחשבים וטלויזיה דבר שגורם לי צער מה הרב מציע לעשות?
האם אני יכולה לעבר על מצוות דרבנן למען שלום בית

תשובה
יתן השם יתברך לך כח עוז ותעצומות להתמודד בחכמה בתבונה ובדעת בכל מיני מצבים כאלה, וישמור אותך שלא תעברי אפילו על איסור דרבנן.
שאלה - 122129
שלום לרה"ג,
זוג מעורב (הבעל דתי)והאשה נותנת לילדים מאכלים שאינם כשרים/כשרות מפוקפקת האם יש לעמוד על כך שיאכלו רק כשר?
האם ניתן לאכול בשר בבין המיצרים?
תודה לרב הגאון.

תשובה
תנהג בחכמה ותרכוש מאכלים כשרים לבית. בין המצרים מותר לאכול בשר, והמנהג להחמיר רק מיום ב׳ לחודש אב עד י׳ בו, ועל קטנים ונשים הרות ומניקות אין להחמיר.
שאלה - 122128
לכבוד הרב חמותי נפטרה ב כ"ו סיון ונקברה לאחר השקיעה כ"ז
שאלתנו מתי יוצאים מהאבל
מתי יוצאים האחים של הנפטרת, מתי הבעל,מתי הילדים
והאם כולם מותרים בתספורת וגילוח לכבוד שבת

תשובה
יום חמישי הוא יום 30. בו יוצאים מהאבל האחים והבעל.
יום השישי הוא יום 31. בו יוצאים הבנים והבנות מהאבל ומותר להם להסתפר להתגלח ולגזוז צפרנים.
שאלה - 122127
הרב כתב לנו לעשות ב כ"ו תמוז יום חמישי את ה-30 שאלתנו אם
נעלה ב 18:00 לבית העלמין ולאחר מכן מנחה וערבית
ונעשה את הדברי תורה לאחר ערבית האם זה לא ייחשב כבר מעבר ליום ה-30?

תשובה
להקפיד על הזמנים, 18.00 בית עלמין. 19.00 תפלת מנחה. 19.20 דברי תורה. 20.15 תפלת ערבית.
שאלה - 122126
שלום לכבוד הרב הגאון
האם אפשר להזיז מאוורר פועל ממקום למקום או לשנות את הכיוון שלו בשבת ? תודה לכבוד הרב

תשובה
א, רק כאשר יש צורך חיוני ישיר. ב, ורק כאשר אין שום פעולה חשמלית נוספת הכרוכה בכך.
שאלה - 122125
לכבוד הרב
חמותי ז"ל, נפטרה לפני 8 חודשים,י"ג חשוון ונקברה למחרת. מתי יש לערוך לה אזכרה?

תשובה
י״ג בתשרי, כי השנה היתה מעוברת.
שאלה - 122124
לכבוד הרב שלום
האם מותר להלביש ילדה בת שנתיים וחצי שכרגע במעון וגם שנה הבאה תהיה שם (לא עולה לגן בנות), בשמלות קצרות שהרבה מעל לברך? בעלי מתנגד ולדעתי היא עדיין קטנה. תודה

תשובה
כדאי להקשיב לבעלך.
שאלה - 122123
לכבוד הרב שלום רב
יש לי בעיות עם האישה שלי, היא מרבה לצעוק ולהשפיל אותי בפני חברים ומשפחה, מקללת אותי ועושה מה שהיא רוצה בבית בלי בכלל להתייעץ, דיברנו מס' פעמי וכלום לא עוזר

תשובה
השם יתברך יחזירנה בתשובה שלימה בקרוב.
שאלה - 122122
לכבוד הרב הגאון
רוצה להודות שהמליץ לי ללמוד בספר ראשית חכמה זה פשוט מדהים ממלא אותי ביראת השם ועוזר להתקדש בעבודת השם תודה רבה רבי ומורי שאזכה לגדל ילדיי בדרכך אמן

תשובה
תבורך מן השמיים.
שאלה - 122121
שאלה של ציבור שלם עקב המצב הבטחוני במקרה של אזעקה
1) אדם שבאמצע תפילת 18
2) אדם שבאמצע ברכת המזון
3) אדם שבאמצע קריאת שמע וכו' אם הרב יכול להרחיב מה לעשות ואיך לנהוג במקרה כזה

תשובה
א, מותר בין ברכה לחבירתה לעקור רגליו ללא דיבור ולגשת למקום מוגן ולהמשיך מיד התפלה. ב, כנ״ל. ג, יסיים פרשה ראשונה עד ובשעריך ויצא למקום מוגן.
במקומות הסמוכים לקיני מחבלים פראי האדם מותר לעקור מיד הרגליים ולהסתתר.
שאלה - 122120
שלום לכבוד הרב שליט"א, יש לי אפשרות לעשות קורס פסיכומטרי במועד הקרוב בלבד ללא תשלום, לקורסים במועדים הבאים אצטרך לשלם כרגיל. לעשות בע"ה? תודה ובשורות טובות.
תשובה
אפשר.
שאלה - 122119
שלום לכבוד הרב: מחר אנו נכנסים לבין המיצרים שאלתנו לגבי
קניית בגדים חדשים האם מותר לקנות ועד מתי?ומה לדבי ברכת שהחיינו האם מותר לברך בתקופה זו בימי החול או בשבתות?

תשובה
עד ראש חודש מותר לקנות בגדים וכלים הנחוצים ואינם סובלים דיחוי. ברכת שהחיינו בשבת מותר לכתחילה.
שאלה - 122117
בחור שנמצא במילואים צו 8 נמצא בתנאי שטח מה עליו לעשות בנוגע לצום י"ז בתמוז (בפרט במזג האוויר החם)
1.האם עליו לצום או פטור?
2.במידה ופטור האם אוכל ושותה רגיל איך עליו לנהוג?

תשובה
יש להרבות היום בשתיה, כל חצי שעה, ומחר במידה והוא בתפקיד צבאי או רפואי וצמא, יכול לשתות. ואת הוא חש בחולשה ישתה מרקים מזינים ומיצים טבעיים.
שאלה - 122116
לרב מוצפי שלום: בירכתי מזונות,עץ, ואדמה בירכתי על בננה
אחד המתפללים העיר לי שברגע שיש 2 מיני אדמה כמו בננה ומלון
יש לברך על המילון כי הוא וודאי אדמה ולפטור את הבננה
מה דעת הרב

תשובה
יש הנוהגים כך.
שאלה - 122115
אם הרבנות תתחייב לתת הכשר לחנויות הפתוחות בשבת הרי שיאסר לאכל מהם גם בדיעבד גמור מפני שאין יותר את המושג "נאמן כשרות"?
ואם כן הדבר אולי על לרבנים הראשיים עצמם לאמר כך בפיהם

תשובה
איני נותן הוראות לרבנים הראשיים כיצד עליהם לנהוג.
שאלה - 122114
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ראינו את המודעה באתר על פטירתו של ר' תמיר ארביב ז"ל ומשתתפים בצערכם.
אם הרב יוכל לכתוב מס' מילים על הנפטר למען אלו שלא מכירים אותו ולא יודעים מיהו?

תשובה
העורך, לכל ציבור המנחמים היקרים. הרב ישא דברי הספד והערכה לנפטר במוצאי יום שלישי ליל השבעה, והדברים בעזרת השם יוגשו באתר.
שאלה - 122113
לכבוד הרב שלום
הייתי בערב התרמה לישיבה מסויימת ושם אחד ממחזיקי הישיבה "לחץ" את הקהל לתרום.ולי לא היה נעים אז התחייבתי לתרום 500 ש"ח ואמרתי בלי נדר
חייב לתרום?

תודה רבה

תשובה
פטור בהחלט.
שאלה - 122112
אחרי ט באב עוברים לדירה חדשה שהיה גר בה אברך.בעקרון באותו יום שמקבלים מפתח כך גם מוסרים את הדירה לקונה שלנו.לחוץ.האם אפשר חנוכת הבית לעשות ביום אחר.
תשובה
לא מה שקוראי חנוכת בית, אלא לימוד תורה בעשרה יש לעשות כבר מהיום לפני שתיכנסו ללון בדירה.
שאלה - 122111
שלום לכבוד הרב שליט"א
קרוב משפחה שמצוין למעלה נמצא בטיפול נמרץ אחרי ניתוח ראש עקב המחלה הארורה
האם צריך להוסיף לו שם?
הרב יכול לעשות לו פדיון נפש בבקשה?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 122110
שלום לכבוד הרב
בתי נתבקשה ע"י אב בית הספר ביום האחרון ללימודים לקחת פלאפון של חברה ששכחה.הפלאפון נרטב מבקבוק מים שהיה בתיק והתקלקל(מת).האם בתי חייבת לקנות פלאפון חדש?

תשובה
רק אם היא בגיל 12 ומעלה, מוגדרת כ״שומרת חינם״, ואם הצניעה אותו כדרך כל השומרים והיכן שהיא מניחה את חפציה פטורה, אך אך זילזלה בכך וגם לא הקפידה לסגור היטב הבקבוק והיא בת 12 עליה לפצותה לפחות בחצי מחירו.
שאלה - 122109
לכבוד הרב
1- האם מותר ללכת לבריכה בנים בלבד כאשר יש מצילה לבושה במכנס וחולצה?
2- האם מותר להחזיק תוכי בבית וכן לקצוץ משערות כנפיו שלא יוכל לעוף?

תשובה
א, חס ושלום, ולא תתורו אחרי עינכם. ב, לא לקצוץ לו משום צער בעלי חיים.
שאלה - 122108
מורנו ורבנו,
בשבת, בארון ישנן מגירות בהן צעצועים שונים . מותר לילד להוציא את המגירה מתוך המסילה ואח"כ להחזירה למקומה ?

שהשם יתברך יברך את הרב וישמרהו,אנו כל כך זקוקים לו.

תשובה
מבן שש ומעלה יש להסביר לו שהדבר אסור בשבת.
שאלה - 122107
לכבוד הרב שלום רב
האם יש לומר אבינו מלכינו בתפילת שחרית ומנחה בתקופה זו?

תשובה
כל עוד והטילים מתעופפים והחיילים מגוייסים יש להרבות בתפלה.
שאלה - 122106
שלום לכבוד הרב
מי הם נחשבים הרוגי מלכות על קידוש השם שאין יכולים לעמוד במחיצתם כר' עקיבא- פסח' נ', או כאלו שנהרגו על יהדותם ויש כפרה במותם- סנהד' מ"ז?

תשובה
כתב הר״ן ז״ל שיש בזה שלש מדריגות. האחת היא יהודי שלא עלינו נהרג על ידי גוי מכל סיבה שהיא. גדולה ממנה יהודי שנהרג בגלל היותו יהודי. גדולה מכולם יהודי שנהרג כשסירב לעבור על דברי תורה וקידש שמו ברבים.
שאלה - 122105
לכבוד הרב שלום רב
רכשתי דירה מקבלן. האם מותר לי לחתום על משכנתא עד ר"ח אב? וכן הלוואה ולבצע עסקאות הנוגעות לדירה ? מציין שיכל להפסיד כסף אם לא תילקח משכנתא כרגע
תבורך !

תשובה
מותר. עד ראש חודש כרגיל.
שאלה - 122104
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מעוניינת בעז"ה ללכת למערת המכפלה באוטובוס אגד, האם זה בסדר בגלל המצב הבטחוני או שעדיף לדחות את הנסיעה לזמן רגוע יותר?
תזכה למצוות.

תשובה
לא לחשוש, ולא נמנעים מללכת אל קברי אבותינו שבחברון.
שאלה - 122103
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני ספרדיה מוזמנת הערב לחתונה של אשכנזים,החופה לפני השקיעה. האם מותר להשתתף בריקודים כאשר נכנס לליל י"ז בתמוז? תודה רבה.

תשובה
לספרדים מותר הלילה ליל י״ז בתמוז לרקוד בחתונות, האשכנזים מחמירים.
שאלה - 122102
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
ראשית, שתדעו רק בשורות טובות וכל טוב.
האם מותר לברך חודש טוב בראש חודש אב?

תשובה
בהחלט מברכים.
שאלה - 122101
שלום לכבוד הרב,
ישנם שיעורים שאני הולך מידי פעם והדורש טוען שהוא חש שרוח הקודש מדברת מפיו ובקדיש בסיום מדבר עם הנוכחים ואינו עונה "אמן".האם להמשיך ללכת לשיעורים?

תשובה
תברח משם מהר.