ליחצו לשליחת שאלה לרב
שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ג'/ניסן תש"פ

           

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 195777
דו"ח שחיטת בקר בחו"ל מאת ראש הצוות והממונה הראשי על הכשרות.

בס"ד
יום א' כ"ו אדר תש"פ ירושלים תובב"א

אל מעלת כבוד
מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א
נשיא אל'קים בתוכנו, "בד"ץ בני ציון" לשם ולתהילה

עם חזרתי מחו"ל בימים טרופים אלו, אשמח ליידע את מעכת"ר כי ברוך השם ובסייעתא דשמיא זכינו בתקופת חורף תש"פ לקיים שחיטה מהודרת, מהדרין מן המהדרין חלק ב"י, בדרום אמריקה במדינת פרגוואי, בשני מפעלים בסאן אנטוניו, ובגווארני, מטעם חברת "בלדי", ובברזיל מטעם "מרכז הבשר", להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח מדי יום ביומו.
ראשית, ישנו מפקח מטעם הבד"ץ שמפקח על כל הצוות בנוסף על רו"צ.
1. "תא השחיטה"
א. בתא השחיטה ישנם 5 שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל.
ב. כל שוחט יש לו לפחות 3 סכינים בשחיטה.
ג. בדיקת הסכין ביבש וברטוב. כל חמישה שחיטות – בודקים ביבש.
ד. בין שחיטה לשחיטה בודקים בתלתא רותחא.
ה. בדיקת וושט נעשית ע"י השוחטים בסבב ולא ע"י משגיח.
ו. כל השוחטים נבחרו ע"י הבד"ץ בדקדקנות מרובה והם מומחים ויראי שמים ובני תורה.
ז. מהירות הליין אינה עוברת 75 בהמות לשעה.
ח. השוחטים שוחטים בנחת ובשלוה ע"י הפסקות ובממוצע כל שוחט 45 דקות ביום.
2, "בדיקת וושט"
אם לא נשחטו כל הסימנים אלא רק רוב, מורידים זאת לכשר ולא לחלק.
3, "בדיקת כרס ובית הכוסות"
יש בודק כרסים. מומחה גדול שבודק כל כרס וכרס שאין בה נקב וג"כ את בית הכוסות.
4, "בדיקת פנים"
בודק פנים נבחר ע"י הבד"ץ, ירא שמים ובקי במלאכתו, שעשה מלאכתו נאמנה, רק חלק ב"י בלי רירים ובלי ריעותות כלל ועיקר ואליבא דכולי עלמא. כל סימון של הבודק פנים בפתק של הריאה יורד לכשר.
5, "בדיקת חוץ"
הועמדו שני בודקי חוץ בני תורה יראי שמים ובקיאים במלאכתם, נעשתה בדיקת הריאה ע"י הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה ע"י נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות והם נבדקו מדי יום ביומו ע"י רו"צ.
לבודק חוץ ולמשגיח ישנם טבלאות של כשר חלק וטרף, והם נבדקים ע"י מפקח הבד"ץ תוך כדי עבודה שאין טעויות, וגם כל הפתקים של הריאה נשמרים כדי לוודא שאין טעויות.
6, כללי - "הנהגות בבית"
בעונה אחרונה הקפדנו על כך שרוב המשגיחים שעובדים הם משגיחים מארץ ישראל יראי שמים ויודעים מלאכתם בצורה מצויינת.
ב"ה זכינו ואחרי חודש וחצי כל הצוות חזר לחופשה של שבועיים למנוחה. ראינו בכך סייעתא דשמיא אדירה על כל צעד ושעל.
כל יום יש תפילות במנין ושיעורי תורה בשחיטה וטריפות, וגם מוסר במסילת ישרים. יש בית כנסת מסודר עם ספר תורה וספריה של ספרי קודש, וגם יש מקוה טהרה.
7, "מטבח": במטבח יש שני משגיחים צמודים שמקפידים על בישול ישראל כדעת השו"ע, כל המוצרים נבדקים ע"י רו"צ והשוחטים, שהם כשרים ואין בעיות של כשרות.
8, ישנם עוד דברים והנהגות שהנהגנו באריזה ובפירוק ובניקור ואכמ"ל.
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו אמן.
מאת הצב"י בן שושן שלום.

תשובה
חזקו ואמצו ידידי היקרים חברי הצוות כ"ב איש כן ירבו, תודה לבורא עולם, תודה לראש הצוות הגאון הרב שלום בן שושן שליט"א,
ותודה ליבואן חברת "בלדי". על שיתוף הפעולה המלא. וגם ל"מרכז הבשר".
שימחתיני וניחמתני אחרי כל יגיעי והשתדלותי, פי מלא תהלות לבורא העולם על כל חסדיו אשר גמלנו, והיום הנני שמח ומאושר, על כי עשה הרב בן שושן מלאכה שלימה ומוצלחת, כן יזכנו השם יתברך להמשים עוד ועוד לזכות את הרבים באכילת בשרים בהידור רב.

אנכי הצעיר באלפי ישראל בן ציון ב"ר סלמן מוצפי יצ"ו.
שאלה - 195774
לציבור היקר
ישנם עוד 400 הגדה של פסח לספר בציון שכתב מו"ר שליט"א שאנו רוצים לחלקם שילמדו בהם
החפצים להרים תרומה כל אחד כפי יכלתו כדי שנגיע לכמות הזו יפנה לטל 0546798333

תשובה
חזקו ואמצו, עלו והצליחו, כל התורמים יתברכו בכל הברכות שבתורה, ויינצלו מהנגיפים למיניהם ובפרט מהקורונה.
שאלה - 195635
לקהל הקדוש הע"י
עקב המצב נעשה כל מאמץ לדאוג לפונים המבקשים לרכוש ספרי רבנו שליט"א ולשולחם ע"י שליח עד לפתח ביתכם
יצויין כי השנה יש סבסוד מיוחד על הגדה של פסח
טל 0546798333

תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 195400
שלום לכבוד הרב שליט"א אולי יסכים כבודו לכתוב לנו סדר תיקון המגיפה מהרב אליהו האיתמרי ז"ל מחבר שבט מוסר ועוד ספרים.
תשובה
הועתק מספר אמת ליעקב - קונטרס שפת אמת
אנא - כד נטלו ישראל מרעמסס לא ידעון אי ינטלון לסוכות או לקהלתה או למוסרות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לסוכות:‏
בכח - מסוכות לא ידעון אי ינטלון לאיתם או לחצרות או לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאיתם:‏
גדולת - מאיתם לא ידעון אי לפי החירות או לרמון פרץ או לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לפי החירות:‏
ימינך - מפי החירות לא ידעון אי ינטלון למרה או לתחת או לערבות מואב ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למרה:‏
תתיר - ממרה לא ידעון אי ינטלון לאילם או למקהלות או לעלמון דבלתימה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאילם:‏
צרורה - מאילם לא ידעון אי ינטלון לים סוף או לחשמונה או לפונון או לעיי העברים ופקיד רבא דעמיה דינטלון לים סוף קבל - מים סוף לא ידעון אי ינטלון למדבר סין או לחרדה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למדבר סין:‏
רנת - ממדבר סין לא ידעון אי ינטלון לדפקה או ליטבתה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לדפקה:‏
עמך - מדפקה לא ידעון אי ינטלון לאלוש או לרסה או לאובות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאלוש:‏
שגבנו - מאלוש לא ידעון אי ינטלון לרפידים או להר שפר או לבני יעקן ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרפידים:‏
טהרנו - מרפידים לא ידעון אי ינטלון למדבר סיני או לקברות התאוה או לחר הגדגד ופקיד רבא דעמיה דינטלון למדבר סיני:‏
נורא - ממדבר סיני לא ידעון אי ינטלון לקברות התאוה או להר הגדגד ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לקברות התאוה:‏
נא - מקברות התאוה לא ידעון אי ינטלון לחצרות או לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לחצרות:‏
גבור - מחצרות נטלו לרתמה דורשי - מרתמה לא ידעון אי ינטלון לרמון פרץ או לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרמון פרץ:‏
יחודך - מרמון פרז נטלו ללבנה:‏
כבבת - מלבנה לא ידעון אי ינטלון לרסה או לאובות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרסה:‏
שמרם - מרסה לא ידעון אי ינטלון לקהלתה או למוסרות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לקהלתה:‏
ברכם - מקהלתה לא ידעון אי ינטלון להר שפר או לבני יעקן ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון להר שפר:‏
טהרם - מהר שפר נטלו לחרדה:‏
רחמי - מחרדה לא ידעון אי ינטלון למקהלת או לעלמן דבלתימה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למקהלות:‏
צדקתך - ממקהלת לא ידעון אי ינטלון לתחת או לערבות מואב ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לתחת תמיד - ומתחת לא ידעון אי ינטלון לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לתרח:‏
גמלם - ומתרח נטלו למתקה:‏
חסין - וממתקה לא ידעון אי ינטלון לחשמונה או לפונן או לעיי העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לחשמונה:‏
מחשמונה נטלו למוסרות:‏
קדוש - ממוסרות נטלו לבני יעקן:‏
ברוב - מבני יעקן לחר הגדגד:‏
טובך - מהר הגדגד ליטבתה:‏
נהל - מיטבתה לא ידעון אי ינטלון לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לעברונה:‏
עדתך - ומעברונה נטלו לעציון גבר:‏
יחיד - מעציון גבר לקדש:‏
גאה - מקדש להר ההר:‏
לעמך - מהר ההר לצלמונה:‏
פנה - מצלמונה לא ידעון אי ינטלון לפונן או לעיי העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לפונן:‏
זוכרי - מפונן נטלו לאובות:‏
קדושתך - מאובות לעיי העברים:‏
שועתנו - מעיי העברים לדיבון גד:‏
קבל - מדיבון גד לעלמון דבלתיימה:‏
ושמע - מעלמון דבלתיימה להרי העברים:‏
צעקתינו - ומתמן:‏
תעלומות - יודע לערבות מואב. עכ"ל:


תקובל ברצון.
שאלה - 195510
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יוכל הרב למסור לנו את נוסח התפילה בגלל המצב?

תשובה
מַלְאֲכֵי רַחֲמִים, מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם, מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת, מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן, מְבַטְּלֵי גְזֵרָה מְפִירֵי שְׁבוּעָה, מַעֲבִירֵי קִנְאָה, מְשִׁיבֵי חֵמָה, מַזְכִּירֵי אַהֲבָה, הַזְכִּירוּ אַהֲבָתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם וַעֲקֵדַת יִצְחָק וּתְמִימוּת יַעֲקֹב, וּבַקְּשׁוּ רַחֲמִים עַל יִשְֹרָאֵל, חַלּוּ נָא פְּנֵי אֵל עַל יְרוּשָׁלַיִם וְצִיּוֹן, אוּלַי יְרַחֵם שְׁאֵרִית יוֹסֵף, שְׁבוּיֵי חִנָּם מְכוּרִים בְּלִי כֶסֶף, אוּלַי יְרַחֵם שֶֹה פְזוּרָה וּמִשִּׁבְיָה יַעֲלֵהוּ עָלֹה, וְ'אַחֲרֵי נִמְכַּר גְּאֻלָּה תִּהְיֶה לּוֹ', אוּלַי יְרַחֵם וְיְאֶה בָּעֳנִי עַמּוֹ, הַמְקַוִּים לִשְׁמוֹ, אוּלַי יְרַחֵם עַל הַיּוֹשֶׁבֶת בַּגּוֹלָה אֲשֶׁר חֻפְשָׁה לֹא נִתַּן לָהּ, אוּלַי יְרַחֵם הַשּׁוֹפְכִים תְּחִנָּה, הָאוֹמְרִים סְלַח נָא. אוּלַי יְרַחֵם עַם עָנִי וְאֶבְיוֹן, אֲשֶׁר הָיוּ מָשָׁל בַּגּוֹיִם בְּלַעַג וּבִזָּיוֹן, וּמְקַוִּים לְרַחֲמֵי אֵל עֶלְיוֹן, אוּלַי יַעֲשֶֹה לְמַעַן כְּבוֹד שְׁמוֹ.
אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, אֱמֹר לַאֲסוּרִים צֵאוּ, וְלַאֲשֶׁר בַּחֹשֶׁךְ הִגָּלוּ, בְּנֵה 'חָרְבוֹת עוֹלָם, מוֹסְדֵי דוֹר וָדוֹר תְּקוֹמֵם'. גְּדֹר פִּרְצוֹתֵינוּ וְאַמֵּץ רִפְיוֹן יָדֵינוּ, יִהְיוּ כְאַיִן וּכְאֶפֶס אַנְשֵׁי מִלְחַמְתֵּנוּ. קְרָא לַשְּׁבוּיִים דְּרוֹר וְלַאֲסוּרִים פְּקַח קוֹחַ. כְּבֹשׁ עֲוֹנוֹתֵינוּ, וְתַשְׁלִיךְ בִּמְצֻלוֹת יָם כָּל חַטֹּאתֵינוּ.
'תָּרֹם יָדְךָ עַל צָרֶיךָ, וְכָל אֹיְבֶיךָ יִכָּרֵתוּ'. גְּאוֹן יִשְֹרָאֵל הָרֵם בְּצִדְקָתֶךָ, חֲבֹשׁ שֶׁבֶר עַמְּךָ, וּמַחַץ מַכָּתָם תְּרַפֵּא, קָרֵב יְשׁוּעָתְךָ לָבֹא וְצִדְקָתְךָ לְהִגָּלוֹת, בְּרַחֲמִים גְּדוֹלִים קַבְּצֵנוּ, עַיִן בְּעַיִן נִרְאֶה בְּשׁוּבְךָ לְצִיּוֹן בְּרַחֲמִים, יְרִיבֵינוּ אַתָּה תָּרִיב, וְאוֹתָנוּ אַתָּה תּוֹשִׁיעַ. גַּלֵּה כְּבוֹד מַלְכוּתְךָ עָלֵינוּ מְהֵרָה. לֹא יִשָּׁמַע שֹׁד וָשֶׁבֶר בִּגְבוּלֵנוּ. פָּאֵר מְקוֹם מִקְדָּשְׁךָ, וּמְקוֹם רַגְלֶיךָ תְּכַבֵּד. זְרֹק עָלֵינוּ מַיִם טְהוֹרִים וְטַהֲרֵנוּ. קַבְּצֵנוּ יַחַד מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ לְאַרְצֵנוּ, יְרוּשָׁלַיִם תִּהְיֶה 'נָוֶה שַׁאֲנָן אֹהֶל בַּל יִצְעָן בַּל יִסַּע יְתֵדֹתָיו לָנֶצַח', וְתִמָּלֵא הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת יְהֹוָה אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.
שאלה - 196201
לכבוד הרב: אדם ששתה כוס רביעי בלי לעשות הסבה. האם כשחוזר ושותה שוב בהסבה צריך לברך הגפן משום שהסיח דעתו או שישתה בלי ברכה
תשובה
אם לא יצא ידי חובתו כאילו לא שתה ולא מברך.
שאלה - 196200
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה שיש רבנים שהתירו וידאו בליל הסדר לראות את סבא וסבתא מרחוק וההורים הנכדים מעבר לוידאו, זה מותר?

תשובה
זו פירצה חמורה בחומת שמירת שבת ושמירת יום טוב, וממנו יבואו לקילקולים אחרים, וסכנת התדרדרות יש כאן, וצריך לעצור את המגיפה הזאת.
וזה מסוכן מאוד שלא יבואו לשחק במכשיר משם הדרך קצרה לחילול שבת ויום טוב.
שאלה - 196199
לכבוד הרב
בחור ישיבה בן 26 שאיפותי ללמוד כל החיים
קשה למצוא זיווג טוב
הוצעה בחורה שרוב הפרטים טובים אך התברר כי רצונה שבעלה ילמד כמה שנים ואח"כ יצא לעבוד
להורידה על כך?

תשובה
תקח אותה והיא תשתנה כשתבין ערך התורה וכבודה.
שאלה - 196198
שלום לכבוד הרב
אם ראובן הבכור למה נשיא שבט יהודה הניח ראשון את מנחתו בא' בניסן ולמה ראובן רק רביעי??

תשובה
עיין מדרש רבה ותנחומא.
שאלה - 196197
לכבוד הרב
מה ברכה ראשונה ואחרונה על לחמניות גבינה: 3 ביצים, חצי כוס שמן, 500 גרם גבינה לבנה, 200 גרם גבינה צהובה, כוס קמח תופח, מלח וקצח.
תודה לרב, שבת שלום וחודש מבורך

תשובה
בתפזורת המוציא, מעורבים בעיסה אם הקמח 20 אחוזים המוציא.
שאלה - 196196
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
סליחה על השאלה, כחלק מהקרבת הקרבנות היה הרבה דם על קריות המזבח, האם הדם היה נשאר כך או היו מנקים אותו בכל פעם?
תודה רבה.

תשובה
בכל יום שוטפים אותו ואת הרצפה. ואפילו בערב פסח.
שאלה - 196195
שלום לרב היקרהעברתי תרומה לישיבת הרב עבור מצוות קמחא דפסחאתודה רבה לרב ולעוזריו על הכל! שבת מבורכת !
תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 196194
לכבוד הרב מוצאפי שליטא אני מרגיש שאין לי סייעתא דשמייא בזיווג בגלל עוונותי ה'לא שולח לי הרב יכול להגיד לי מה לקחת על עצמי כדאי לזרז את הזיוג בעזרת ה?
תשובה
מתפללים עבורך.
שאלה - 196193
לכבוד הרב שלום רב מחילה מכבוד תורתו זו שנה ראשונה שאני עושה סדר פסח עם בני ביתי לבד .האם הרב יכול לומר לי מה נהוג לשים בקערה אנחנו מעדות המזרח תודה לרב ושבת שלום
תשובה
בכל הגדה יש שם כל הסדר, שלש מצות, כזית בשר צלוי, חרוסת, ביצה קשה, כרפס שהוא סלרי, חסה, הינדבא הוא עולש.
שאלה - 196192
שלום לכבוד הרב נדרים מא:
א"ר יוחנן בורדם אין מבקרים ואין מזכירין שמו מ"ט מפני שהוא כמעיין הנובע וא"ר אלעזר למה נקרא שמו בורדם שהוא כמעיין הנובע:שקופץ מזה לזה סכנה להזכירו

תשובה
המדובר באדם הסובל משילשולים, או שיש לו פצע מוגלתי המפריש דם לא עלינו.
שאלה - 196191
לכבוד הרב
אין לי במקלחת דוש תקןע בקיר שאני יכול לעמוד תחתיו. רק טלפון מחובר לצינור שאני צריך להחזיר עם אחד מהיידים. איך אני יכול להיטהר כך מטומאת קרי ?

תשובה
תבקש מחבר או אח שיחזיק בצינור דקה וחצי עליך.
שאלה - 196190
לכבוד הרב שלום רב אשתי צריכה ללדת כל יום אני מוגדר בקבוצת סיכון של חולי אסטמה האם ללכת איתה לבית חולים או שעדיף שתלד בבית ? קנינו כפפות משקפי מגן מסיכות כיצד עלינו לנהוג?
תשובה
תיקח אותה לבית יולדות ולא בבית.
שאלה - 196189
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב חודש טוב שבת שלום ומבורך.האם בחודש ניסן שאין אומרים תחנון אומרים את יהי רצון לפני קריאת תהילים
תבורך רבי ומורי

תשובה
אומרים.
שאלה - 196188
לכבוד הרב שלום רב
עושים סגר מלא וחא אוכל.ללכת לאחי אני גרה בתלםיות האם אוכל לעשות סדר עם מי שאוכל אורז וקטניות אני אוכלת שמורה והכל מהודר ללא קניות?

תשובה
בליל הסדר יהיה אפשר ללכת מהצהריים.
שאלה - 196187
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גבאי. ע"מ שלא ניכשל בפגיעה בכבודו של הספר תורה, איך צריך לנהוג בהוצאתו לרחבת בית הכנסת בשחרית ומנחה במהלך השבת?

תשובה
כתבנו לעיל, אלא שהיתה תקלה במחשב.
שאלה - 196186
לכבוד הרב
אם מתפללים בבחצר בית כנסת בליל שבת קודש כפי הנחיות של משרד הבריאות...אם אומרים ברכת מעין שבע? כי הבנתי שהיא תוקנה לאמירה רק בתוך בית כנסת!

תשובה
אם אתם צמודים לבית הכנסת והדלת פתוחה אומרים.
שאלה - 196185
לכבוד הרב שלום רב האם גם בחודש ניסן להמשיך לומר אבינו מלכנו בעקבות המצב?
תשובה
כן ולדלג כנ"ל.
שאלה - 196184
שלום לכבוד הרב
האם ממשיכים לומר אבינו מלכנו גם בחודש ניסן ואם כן לגבי שבת האם גם כן אומרים אבינו מלכנו תודה רבה

תשובה
מדלגים קטעים של חטאים ועוונות.
שאלה - 196183
שלום לכבוד הרב שליט"א.
האם יש עניין להחמיר בפסח לקנות טוסטר אובן חדש ?או שניתן ללא חשש להכשיר את הקיים?
שבת שלום ותודה רבה לרב הי"ו

תשובה
לקנות חדש ותעשירו בעזרת השם יתברך שמו.
שאלה - 196182
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גבאי. ע"מ שלא ניכשל בפגיעה בכבודו של הספר תורה, איך צריך לנהוג בהוצאתו לרחבת בית הכנסת בשחרית ומנחה במהלך השבת?

תשובה
עיין לעיל.
שאלה - 196181
קנינו עופות לפי משקל
בלי הולוגרמה עם כשרות הרב מוצפי ומופיע עליהם גם המדבקה לבנה כשר לפסח וברקוד
במכירה של בשרים ועופות דרך העיתון מרכז הבשר

תשובה
הלוגרמה על האריזה האורגינלית מהמפעל.
שאלה - 196180
שלום לכבוד מורנו ורבנו.
הרב האם להמשיך לקיים מניין בבנין תחת העמודים יש כ 15 אנשים ברווחים של 2 מטר והאם לסות לביא ספר תורה הביתה ומחר להורידו 6 קומות ואיכן לשכן את ספר התורה

תשובה
מרחק 2 מטר כן, תביאו ספר תורה קודם שיבואו המתפללים ותכסוהו בשני כיסויים.
שאלה - 196179
לכבוד הרב
יש צדיק נסתר בתל אביב שדבריו דברי נבואה ואומרים בשמו שהמצב של עכשיו יימשך הרבה מאד זמן וימותו מליונים בעולם כמו זבובים. עשרות אלפים ביום. האם צריך לחשוש לדבריו?

תשובה
הוא חולה נסתר.
שאלה - 196178
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ציבור שמתפלל בחצר בית הכנסת תפילת ערבית של שבת, האם הש"צ צריך לברך ברכת מעין שבע?
תודה ושבת שלום

תשובה
אם צמוד לכותל בית הכנסת, אומרים.
שאלה - 196177
לכבוד הרב
מה יהיה? מדברים על הסגרת מלא? שנייה לפני פסח? מה נעשה? אם יחליטו שלא נצא לסופרים והם יביאו לנו מנות קרב? איך נסתדר עם כשרות? איך נעשה הגעלות כלים? איך נשרוף חמץ?

תשובה
משלי פרק כז
אַֽל־תִּ֭תְהַלֵּל בְּי֣וֹם מָחָ֑ר כִּ֤י לֹא־תֵ֝דַ֗ע מַה־יֵּ֥לֶד יֽוֹם. אל תצר צרת מחר כי לא תדע.
שאלה - 196176
לכבוד הרב שלום רב,תהילים לבנות לעשות השבת בחצר ביהכנ"ס ?
תשובה
כן בהחלט, תבורכו מן השמיים. בזכותכם תיעצר המגיפה מעל ישראל.
שאלה - 196175
בעקבות משבר חברתי בישיבה נעלם לי הריכוז והישוב הדעת בתורה ובתפילה הגם שעברו הרבה שנים ומחלתי להם אשמח לקבל עצות והמלצה לספר מוסר ובפרט בענין התורה
תשובה
תלמד בלי לחץ, ותנגן שירים בלימוד.
שאלה - 196174
שלום לכבוד הרב אימי נפטרה בערב שבת לפני שבועיים
הבנתי שאסור לגזור ציפורניים 30 יום
האם לאור המצב ושמירה על היגיינה יהיה מותר לגזור ציפורניים ?

תשובה
להשרות הצפרניים במים חמים קצת עם סבון ולנקותם.
שאלה - 196173
לעט"ר
רצינו לדעת משום המצב בחוץ כתוצאה של המגפה, האם בפסח להיות כל המשפחה יחדיו כלומר ההורים עם ילדיהם והנכדים או כל אחד בביתו וכתוצאה ההורים יהיו לבד? מה הנכון לנהוג?

תשובה
כל אחד בביתו, סכנה לכולם חלילה.
שאלה - 196172
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי מרב מסויים שאם אומרים את שם המגפה זה מחזק את אותה,מחזק את היצר הרע.
מה דעת הרב בנושא, שיהיה שבת שלום לכל עם ישראל

תשובה
יהודים כשרים לא מפחדים.
שאלה - 196171
שלום לכבוד הרב! יש לי בגינה עצי פרי וכל שנה אנו מאפשרים לכל מי שרוצה לברך ברכת האילנות האם לאור המצב להמשיך גם השנה? הגינה יחסית גדולה וצמודה לביתי
תודה רבה ושבת שלום

תשובה
לא לחשוש.
שאלה - 196170
הרב
גיסתי בהריון בסוף חודש שבעי הרופאים אמרו שלתינוק יש חסימת מעיים וזה פריעה לנשימה לגדילה אמרו לעשות ניתוח קיסרי עד יום ראשון מפחדים ולא יודעים מה לעשות. שושנה בת נטרו.

תשובה
לא לפחד לעשות בהצלחה.
שאלה - 196169
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גבאי. ע"מ שלא ניכשל בפגיעה בכבודו של הספר תורה, איך צריך לנהוג בהוצאתו לרחבת בית הכנסת בשחרית ומנחה במהלך השבת?

תשובה
קודם שיגיעו המתפללים להוציאו ולהניחו עם השלחן בחוץ מכוסה בשתי מפות.
שאלה - 196168
אגוזים שקדים בוטנים טבעיים נקנו מהשוק לפי משקל נאמר לנו שהם כשל"פ האם מותר להשתמש בפסח אחרי שטיפה?
קטניות יבשות סוגת לא כתוב כשל"פ נשארו לנו עוד אפשר לשטוף ולאכול בפסח?

תשובה
אגוזים וכו' לשטוף ומותרים. קטניות רק מיוחדים לפסח.
שאלה - 196167
לכבוד הרב
איזה ברכה מברכים כשמריחים פרחי לילך?

תשובה
מין הגדל בעץ מברכים עצי. גדל באדמה עשבי.
שאלה - 196166
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עקב המצב הרבנות הראשית פתחה דף אינטרנט להרשמה למכירת חמץ נרשמתי ואף נשלחה אליי הודעה עם מספר אסמכתא האם זה מועיל או שלהירשם בכל זאת דרך הגבאים?

תשובה
מועיל בהחלט, כי זה בחינת גילוי דעת שנותן הרשאה למכרם.
שאלה - 196165
לכבוד הרב שלום רב
מחילה מכבוד תורתו ראיתי בנגיד ומצוה
להגיד למנצח מימין לשאמל, וראיתי שהרב כתב שזה טעות . כך נהגתי . האם לשנות.תודה לרב .שבת שלום

תשובה
לא המחבר כתבו. תתחיל לומר כמו כולם משמאל לימין.
שאלה - 196164
לכבוד הרב
מה לעשות עם פסטה אם לא נספיק לאכול הכל? האם שיבולת שועל גם אסור לשמור? יש לי שתי חבילות בורגול. שקית גדולה של חיטה. תודה לרב ובשורות טובות לכל עם ישראל

תשובה
את הכל למכור לגוי.
שאלה - 196163
לכבוד הרב,גילוי מצבה ביום השלושים.נמצאו 3 טעויות בכיתוב :הורנו במקום הורני,,השקר במקום שקר,,מצוותיך
1.האם מותר להחליף את הפלטה העליונה .
2.האם מותר לתקן את הטעויות.

תשובה
תשאירו אותו.
שאלה - 196162
לכבוד הרב שלום רב
סיר פרווה נמצא על הגז ונפל על המכסה והסיר טיפה של חלב חם מה דין הסיר והמכסה??? תודה רבה

תשובה
הגעלה ברותחין.
שאלה - 196161
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אני יכול לסיים תיקוני זהר בגירסא ולפטור אותי ואחרים מתענית בכורו?

תשובה
תלמד מהיום מסכת משניות בהבנה.
שאלה - 196160
לכבוד הרב אני אדם שנולד ללא טהרה בעוונותי כל הזמן עולים מחשבות שצריך להיטהר ולשמור את הגוף כל הזמן בטהרה מחפש דרכים להיטהר כל הזמן סביב טהרה כל יום 3 דקות תחת ברז מים זה בסדר
תשובה
צריך טיפול פסיכולוגי מקצועי.
שאלה - 196159
שלום הרב
לצערי למעלה משמונה שנים אחי הקטן סובל מבעיות נפשיות ועבר שני אשפוזים וטיפולים בחור נאה וחכם בן 26 המצב לא משתפר גר עם הורים מבוגרים יח' יש להם צער ביקשו את עצת כבודו

תשובה
צריכים למצוא לו פסיכולוג חרדי במימון העיריה.
שאלה - 196158
לכבוד מר"ן אוהב ישראל, בשנתיים האחרונות בערך נקלענו לחובות גדולים יחסית כמעט מכל כיוון יש לנו חובות המשכורת לא מספיקה לפ לאותו יום, יידע אני שיש לתקן אך צריך כסף מה לעשות
תשובה
לשבת יחד ולבצע הערכה מחדש.
שאלה - 196157
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אפשר לפסח רסק עגבניות תוצרת איטליה
מכיל רק עגבניות ומלח בלבד
בהשגחת בד"ץ קהילות?

תשובה
לא סומכים.
שאלה - 196156
לכבוד הרב שלום רב
אני רוצה לקנות סט ילקוט יוסף או הלכה ברורה מה הרב ממליץ

תשובה
מדוע בימים קשים אלה לעורר מחלוקת.
שאלה - 196155
לכבוד הרב שלום רב
אחרי קריאת הנשיאים והתפילה האם צריך להוסיף בכל יום את "ויהי דבר" מיחזקאל זוהר "במדבר" "יהי רצון" על הנשמות
תודה לרב

תשובה
לא אומרים.
שאלה - 196154
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,

בימים שאין אומרים וידוי ותחנון, האם יש להימנע מלשונות של וידוי וכפרה, למשל בשחרית לפני סדר הקרבנות "ותכפר לנו את כל עוונותינו", "שיכפר בעדנו".

תשובה
אומרים כרגיל.
שאלה - 196153
לכבוד הרב שלום רב.. ילדתי ב"ה היום ורציתי לשאול אם בתי הכנסת סגורים והמצב איך אני יכולה להגיד ברכת הגומל? צריך מיניין?
תשובה
כשיהיו עשרה תברך.
שאלה - 196152
לכבוד הרב
שידה על גלגלים מיוחדת לסחוב/להגיש סירים/צלחות. בגלל מגבלה צריך להשתמש, האם מותר בשבת?
תודה

תשובה
מותר אם מכסים אותם מלמעלה.
שאלה - 196151
לכבוד הרב
שלום כבוד הרב אני ובעלי עובדים האם עדיף בתקופה זו להמשיך לעבוד כרגיל בבקשה את עצת הרב ואם אפשר תברך אותנו לכל הישועות תודה רבה ושבת שלום

תשובה
אפשר בהחלט ללא חשש.
שאלה - 196150
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול את כת"ר מה טיבו של ספר "מראה הילדים"?

תשובה
מודיעין144 תודה.
שאלה - 196149
לכבוד הרב שלום רב
אדם שבדרך כלל לא מטלטל במקום שיש עירוב
האם יכול בתקופה הזו לא להחמיר ולהביא את הסידור שלו מהבית?

תשובה
בישוב שיש עירוב, כן.
שאלה - 196148
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
את סדר הלימוד בספר עילוי נשמות באזכרה, היכן קוראים? על יד הקבר? תודה.

תשובה
נכון.
שאלה - 196147
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שנהג לאכול בליל הסדר מצות קשות או רכות ועכשיו רוצה לשנות ממנהגו ולאכול את הסוג האחר ממה שאכל כל שנה,האם צריך התרה לכך?
תודה לכה"ר

תשובה
אין לזה שום משמעות.
שאלה - 196146
שלום לכבוד הרב
עקב המצב וסגירת בתי הכנסת מה זה אומר עלינו? איזה חשבון נפש צריך לעשות? מה עלינו לתקן שהתקיים בנו למה לי רוב זבחיכם?

תשובה
לאסור הדיבור בבית הכנסת לחלוטין. לאסור שליחת הודעות רכילות ברשתות.
שאלה - 196145
שלום לכבוד הרב,אני לומד בספרך עטרת ציון הגדוש בכתבי חכמינו המקובלים וביום שבת דף זוהר. בגלל שהמקוואות סגורות, מקלחת מהווה תחליף ללימוד בטהרה? כי לא מומלץ בלי טהרה.
תשובה
מקלחת במשם דקה וחצי מועילה.
שאלה - 196144
שכחתי להתחיל לקרוא פ.נשיאים בר"ח יכולה להשלים מחר ב ניסן והלאה או לא בפורים נשכתי את ספר תהילים אייך אכפר?
לוקח לי המון זמן כ 6 שעות

תשובה
אפשר לומר.
שאלה - 196143
לכבוד הרב
אם התפילין בזמן קריאת שמע והפרשיות לא היו מונחים טוב האם יצא לידי חובה?ב.עלונים של בתי כנסת אם לא קראו בהם כלל האם חייבים בגניזה? וכל מה שלא נקרא עדיין חייב גניזה?

תשובה
א, כשירגיש שלא היובמקומן יסדרם במקומם יקרא קריאת שמע.
ב, אל תתעסק בהם ולא תיגע בהם.
שאלה - 196142
לכבוד הרב
תיקון לאה.אח"כ מתוך קול ציון קם רבי שמעון תפילת הרש"ש.ועם הילדים פיטום הקטורת מ"ב מסעות סיום תהילים והתפילה מאורח צדיקים של מו"ר אביך לעילוי שכינתו ורפואת עמו

תשובה
ישר כוחכם ותקובל ברצון.
שאלה - 196141
לכבוד הרב: לצערי בהוראות הרופאים אני מחוייב לאכול רק כזית מצה בליל הסדר
איזה כזית הכי חשוב לאכול האם של המוציא מצה האם של הכורך או האם של האפיקומן?

תשובה
נחלקו הראשונים בזה, דעת הרא״ש ועוד שהכזית הראשונה עיקר, והסכימו עמו כמה מהראשונים. אולם הרמב״ם ז״ל סובר כי האפיקומן עיקר, ולכן אוכל תחילה כל מה שצריך ובאחרונה אוכל כזית שמורה ומברך ברכת המזון.
והשלחן ערוך תפ״ב,א. פסק כהרמב״ם דהיינו שכזית האפיקומן עיקר.
שאלה - 196140
לכבוד הרב שלום רב
אייך מכשרים תנור לפסח

תשובה
עיין ילקוט יוסף.
שאלה - 196139
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רציתי לשאול לאחרונה גילו אצל אדם קרוב אליי גידול שאין לו מרפה והקציבו לו זמן מסוים לחיות,הוא אדם אינו מאמין.
אני מאמינה באלוקים בבקשה תעזור לי

תשובה
תאמר וידוי אתו ותלמד אותו לומר שמע ישראל.
שאלה - 196138
לכבוד הרב שליט"א,רוצים לומר תודה! כל לילה לפני השינה הפך אצלנו למנהג קבוע בל"נ לקרוא שאלות ותשובות של הרב וללמוד, גם אם מאוד עייפים ובשעה מאוחרת וזאת זכות גדולה! תודה!
תשובה
חזקו ואמצו ויהי השם יתברך עמכם.
שאלה - 196137
למו"ר
למרת אימי שתחיה יש ספר ובו יש למנצח בצורת המנורה
אלא שאלוקים יחוננו ויברכנו וכן הלאה מתחיל בקני המנורה מימין לשמאל במקום כרגיל משמאל לימין
האם מותר?

תשובה
טעות, זה משמאל לימין.
שאלה - 196136
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תפילת השב לרבינו יונה וכן שאר וידויים שעושה יחיד בצנעא ללא אנשים כגון לפני שבת וכדומה האם מותר בחודש ניסן ?

תשובה
הכל אפשר חוץ מווידוי.
שאלה - 196135
לכבוד הרב
האם בזמננו עם המגפה,שהחיידקים של הקורונה עוברים דרך הידיים, עדיף להמנע ולקנות רק מצות מכונה?

תשובה
תפסיקו להפיץ ידיעות כוזבות. כל העובדים שוטפים ידיהם במים וסבון קודם העבודה.
שאלה - 196134
לרב איש אמת ראינו בשידור היום שאתה כואב הנעשה היום עם בתי הכנסת והתפילה אוהבים אותך ובכל פעם שאנו נזכה למניין כהלכתא ולהוציא ספר תורה ולפ' ארון הקודש נבקש שה' יחזק אותך עוד
תשובה
כואב מאוד, זו גזירה קשה שלא ראינו כמוה. צריכים להתאמץ בתפילה.
שאלה - 196133
שלום לכבוד הרב שליט"א
מקיימים תפילה בחצר הבניין לידנו. האם כששומעים קדיש/ קדושה צריך לענות גם אם עסוקה בנקיון הבית/בישול או שיש לעצור ולענות?

תשובה
עונים מיד.
שאלה - 196132
כתר

אנחנו מתפללים בלובי הבניין. איך נוהגים עם ספר תורה? אפשר להביא לבית מחר? איך מאחסנים בבית?

תשובה
לא בטוח שבלובי זה פתרון ובטוח.
שאלה - 196131
מחילה מכת"ר על השאלה שואל בשביל אשתי. היא צריכה לטבול ויש לה ציפורניים בנויות שגדלו וכבר 3 שבועות לא עשתה מכיון שבונות הציפורניים לא עובדות. מה עליה לעשות שלא יהיה חציצה?
תשובה
אחרי נקיון היטב תלך.
שאלה - 196130
לכבוד הרב: רב הבית כנסת אמר היום ששיעור כזית של מצה מכונה או שליש מצה כי הולכים לפי נפח ולא לפי משקל כי לפי משקל יוצא מצה שלמה
יסביר לנו הרב איך מחשבים נפח או משקל תודה?

תשובה
מצת מכונה שני שליש ממנה היא כזית.
שאלה - 196129
שלום לכבוד הרב.עקב שיעול ממושך הרופאה נתנה לי הפניה לצילום ריאות.מצבי טוב.לא פיקוח נפש.אך מעדיפה לעשות צילום.האם מותר בימים אלו ללכת למרפאת רנטגן לבצע צילום?תודה
תשובה
בהחלט ללכת, לא להזניח.
שאלה - 196128
לכבוד הרב שלום האם מה ש… שפונים לגדולי הדור האם עשו טעות?ואם כן האם אני יכול לבקש שהרב ידבר עם… ותוכניתו יתבטל ויהיה חיזוק לעם ישראל והקורונה יחלש
תשובה
א, לא ידוע לי מאומה מכך. ב, אין לי שום השפעה על הנעשה בתחנות הרדיו.
שאלה - 196127
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ספרדיה יום 5 מוך דחוק עם כתם חום היום היום השישי בניגוב עם מגבון טיפונת דם נדרשת בדיקת מוך דחוק חדשה היום וספירה חדשה?

תשובה
לעשות בדיקה חדשה.
שאלה - 196126
שלום לכבוד הרב,
האם אישה בזמן שמיניקה יכולה לקרוא תהילים או לעיין בדברי קודש?
רפואה שלמה לרב בתוך שאר חולי ישראל

תשובה
יכולה בהחלט.
שאלה - 196125
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי בגינה אילנות שהוציאו ניצנים ויש עץ לימון שהוציא ניצנים אבל יש לימונים עוד מעונה הקודמת אפשר לברך? ובכלל אפשר רק על ניצנים ?

תשובה
תברך במקוםשיש שני אילנות פירות עונה.
שאלה - 196124
שלום לכבוד הרב
מדוע לא מברכים שהחיינו בבדיקת חמץ?

תשובה
מחלוקת הפוסקים, ועיין חזון עובדיה.
שאלה - 196123
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול האם יש עניין בכך שאסור להשתמש/שיהיה בבית כלי סדוק.
תודה רבה

תשובה
אין בזה בעיה.
שאלה - 196122
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהמשך לשאלה אני מתנצל על הלשון התכוונתי ללשון מושאלת חס ושלום שבכונתי היה לחוות דעתי בשיטתו של מרן הב"י תודה לרב שהעמידני על טעותי וסליחה

תשובה
יברכך השם וישמרך.
שאלה - 196121
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להתפלל עם מסכה וכפפות?

תשובה
בהחלט זה לא כבוד שמים.
שאלה - 196120
לכבוד הרב: למה האפיקומן נקרא צפון?
תשובה
כי מצפינים אותו לסיום הסעודה.
שאלה - 196119
כבוד הרב
שלום הרב
לאור מצב המגפה. האם מותר להשתמש באלכוהולג'ל בשבת?

תשובה
מותר, אלא שאינו יעיל כמו מים וסבון.
שאלה - 196118
מורנו ורבנו אומרים משמו של… שאסור להזכיג את השל של המגיפה כי כל עוד שמזכירים את השם של המגיפה אז יש לה כח בעולם להתפשט האם נכון הדבר תודה רבה רבנו???
תשובה
דיבורורים.
שאלה - 196117
לכבוד הרב שלום. בלי נדר רוצים להמנע מקטניות בפסח. אנו ספרדים. האם גם אפונה ירוקה שעועית ירוקה ופול ירוק קפואים הם בגדר קטניות שאסורות בשימוש?
תשובה
כל הטריים מותרים, הקפואים יש חשש עמילן.
שאלה - 196116
לכבוד הרב האם יש ענין לא להזכיר את השם של המחלה החדשה
וכמו כן המחלה הידוע רואים שאנשים ארבה תמיד השתדלו לומר "המחלה" האם יש עניין כזה
תודה רבה וכל טוב לרב עד ביאת גואל

תשובה
אין בזה הקפדה.
שאלה - 196115
לכבוד הרב שלום רב
בבית כנסת שלי מקיימים מניינים מחוץ לבית הכנסת אבל נמצאים יותר מעשרה האם אפשר להתפלל שם או שעדיף להתפלל בבית?

תשובה
תתפלל שם במרחק.
שאלה - 196114
שלום לכבוד הרב שליט"א,

בתפילת עמידה התחלתי "תקע בשופר גדול.." ואז הסתפקתי אם באמת בירכתי "מברך השנים" כי הוסחה דעתי. חזרתי על ברכת מברך השנים שוב מההתחלה. עשיתי טוב?

תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 196113
שלום לכבוד הרב
קנינו ב"ה מצות בהשגחת כה"ר,
לגבי המצות הרכות,כמה זה כזיתלדעה המחמירה לכל אחד מה-5 כזיתות?
תודה לכה"ר על הכל

תשובה
כל מצה אחת 5 כזייתות.
שאלה - 196112
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שהיתי במחיצת חולה ק' היה לי חום, התחלתי לשתות כמה פעמים ביום את המשקה של הרב, ירד לי החום, אחרי שבוע באו לבדוק אותי למחלה וב"ה נמצאתי שלילי.
תודה לרב

תשובה
ברוך השם, רפואה שלימה.
שאלה - 196111
לכבוד הרב: קראתי שיש מנהג לעשות נקב בחתיכה קטנה של האפיקומן ולתלות אותה. שאלתי הרי ידוע שאסור לתלות לחם איך זה מסתדר. תודה
תשובה
לכן אנחנו לא תולים.
שאלה - 196110
לכבוד הרב: לגבי הכורך ילמדנו רבינו האם כורכים את החסה במצה או להיפך
האם כורכים את המצה בחסה?

תשובה
איך שנוח לך.
שאלה - 196109
לכבוד הרב מוצפי שליט"א היקר לנו מאוד כעת בקבוצה של הרב בוצאפ 212 אנשים כן ירבו להצטרפות שלח צרף ל 0503235009 ונצרף בשמחה ושתף בקבוצות כדי שעוד אנשים יזכו להתקרב אל הבורא
תשובה
כולכם תזכו לחיים טובים.
שאלה - 196108
לכבוד הרב שלום. בפסח משתמשת בשמן אגוזים העדה החרדית. הרב כתב שאפשר גם לשתמש בשמן זית. האם קיים שם זית העדה החרדית?
תשובה
שמן זית צריכים זהירות, כי יש כאלה רבים מזוייפים.
שאלה - 196107
שלום לכבוד הרב
בעידן הסגר והקורונה איך עושים בר מצווה בבית הכנסת כשאין מניין
מודה לכבוד הרב

תשובה
תעשו בחצר המקום.
שאלה - 196106
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ניתן לדחות בשל הקורונה עלייה לתורה לבר מצווה בשבת הקרובה פרשת ויקרא כי בית הכנסת סגור בשל הקורונה?

תשובה
מתפללים בחוץ.
שאלה - 196105
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאור המצב האם מחר בצהריים מותר לטבול במקווה לכבוד שבת?

תשובה
אסור.
שאלה - 196104
אני בודקת וטוחנת כל השנה תבלינים מחשש תולעים וזה הרבה עבודה
ראיתי כאן תשובה שאפשר לקנות העדה החרדית שהם הכי מקפידים
האם להמשיך לבדוק ולטחון לבד או שניתן לסמוך עליהם?

תשובה
אינני יודע מה יותר נכון בתבלינים, כי כל סוג בעיה אחרת.
שאלה - 196103
לכבוד הרב
בה"כ סגור .התפללתי יחיד ושכחתי להוריד תפילין גם במוסף.האם צריך לעשות משהו?
ברשותך שואל בשם חבר. התחיל לעבוד במישלוחים לבתים קצת חושש מהמצב.
האם להמשיך?

תשובה
א, עשה עון. ב, מותר.
שאלה - 196102
לכבוד הרב שלום רב
חודש טוב ומבורך כבוד הרב במה אני ובעלי צריכים להתחזק בכדי שאנחנו נזכה לפרי בטן השנה בקדושה ובטהרה בבקשה תברך אותנו לכל הישועות ושלום בית אמן תודה רבה

תשובה
תתנו מיץ ענבים לעניים לליל הסדר.
שאלה - 196101
לכבוד הרב
אשתי נמנעת מגלוטן.מצה עבודת יד עבורה - משיבולת שועל, עולה 200 ש"ח. האם לדעת הרב עלינו להשקיע את הסכום הנדרש לכך, או שאפשר שתאכל מצות מכונה?
תודה.

תשובה
כדאי, כי בשמיים ישלמו לכם בכפליים.
שאלה - 196100
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר (לטבול) להטביל סיר חדש במקוה, או שמא גם זה נאסר ? ואם נאסר, כיצד ניתן יהיה להשתמש בו לפסח ?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 196099
שלום לכבוד הרב, האם אישה צריכה לברך קריאת שמע שעל המיטה בשם ומלכות? האם יש הבדל אם זה לפני או אחרי חצות?
תודה רבה והמון בריאות!

תשובה
קודם חצות בברכה.
שאלה - 196098
לכבוד הרב
בזכות ראש החודש הזה, כל אוחזי לפיד השנאה לתורה מתאבלים ביום הזה הם והמחבלים שרצו לעשות איתם יד אחת עלינו. ה' מפרק אותם לנגד עיננו.ה' אוהב אותנו ומפר עצת הרשעים.

תשובה
העיקר הוא שהמשיח יגיע.
שאלה - 196097
לכבוד הרב.
יש בעיה להתענות בחודש ניסן ?

תשובה
ימי ניסן אסורים בתענית.
שאלה - 196096
שלום לכבוד הרב
לאימי נותר חמץ ודאי ,פסטות וכו , האם ניתן לתת למכולת השכונתית במתנה והוא ימכור החמץ ולאחר החג לקבל
ממנו במתנה שוב? או שניתן להשאיר במחסן שלה.
תודה לרב

תשובה
מוכרים דרך המועצה לגוי.
שאלה - 196095
לכבוד הרב שלום רב
אם יש באפשרותי לברך יחידי ברכת האילות
מחוץ לעיר העם אפשר
תודה לעטרת ראשנו

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 196094
לכבוד הרב שלום רב מה עושים אם שיעור תורה קבוע האם ממשיכים או מבטלים זה שיעור של גג מניין אנשים? תודה רבה ובריאות איתנה לכבוד הרב אוהבים את הרב מאוד
תשובה
תמשיך דרך הטלפון.
שאלה - 196093
לכבוד הרב שלום איך מגיעים ליראת שמים
תשובה
לומדים בספר מוסר כל יום שעה.
שאלה - 196092
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה.מוך דחוק עם קו חום בקצה הבד האם תקין לספירת נקיים.לא יודעת אם הרב יסכים לבדוק בגלל הקורונה.תודה

תשובה
אם אין שום אדמימות כלל, כשר.
שאלה - 196091
לכבוד הרב: יש לי שאלה לידע. ידוע שעם ישראל הם ביישנים רחמנים וגומלי חסדים
אם כך איך במצרים ששרו של הים פלט את המצרים הם אמרו לכלבים להרוג את המצרים?

תשובה
לא כלפי אכזרים, כי רבותינו ז״ל אמרו מרחם רשעים אכזרי. ואת אכזריום המצרים שכחת………
שאלה - 196090
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רווק 34 איך אני יודע עם אני עושה השתדלות לגבי שידוכים פניתי למשפחה וחברים הבנתי משאלות פה לא לגשת לשדכניות נכון יש לפעמים ירידות אבל מתפשר בדברים

תשובה
תחזור להיכן שסירבת.
שאלה - 196089
לכבוד הרב שלום
אני מתעסק כרגע בהכשרות לפסח יש מקום מסוים שאני קצת קשה איתם לטעמם
אחד העובדים שמה הפריע לי להכשיר טוב אימתי לגרום לסילוקו הוא אמר שהוא יתום ויקללני
יש לחשוש?

תשובה
הוא משתמש ביתמותו כדי להפחידך, הוא רשע ומכשיל את הרבים אתה צריך להודיע למעביד.
שאלה - 196088
לכבוד הרב שלום רב! האם ויטמין c של חברת אלטמן בכדורים וטיפות כשר לפסח?
והאם ידוע לרב שמן אורגנו שזה שמן טבעי מהול בשמן זית שלוקחים לחיזוק הגוף צריך הכשר לפסח? בתודה וסליחה

תשובה
לברר בבית המרקחת.
שאלה - 196087
כבוד הרב שליטא
הוכנסה לחימום עוגה חלבית לתוך מקרוגל שידוע לנו בוודאות שלפני כמה חודשים חומם בו מאכל בשרי
האם מותר לאכול עוגה זו?

בברכת ראש חודש טוב ובריאות איתנה לרב, תודה

תשובה
לא ציינת המעשה, אם בכלל היה. אם התנור היה נקי היטב, ב, אם העוגה מכוסה או מגולה.
שאלה - 196086
ב"ה
לכל עם ישראל
כל ספרי מו"ר עט"ר
הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
למכירה במחירי הקרן ללא מטרות רווח
לזיכוי עם ישראל

נתן שרעבי 0556- 727464

תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 196085
כת"ר,
פסח בציון (ד',ט'): בבדיקת החמץ, מה שכתבתם להניח חתיכת חמץ קטנה בקערה. גם אם נוהג להניח 10 חתיכות בפינות הבית, או רק במידה ולא מניח, על מנת שיהיה מה לשרוף למחרת?
תודה.

תשובה
כן, כך נהגו גם וגם.
שאלה - 196084
לכבוד הרבהאם ראוי לאדם פשוט לכוון בשמות קדושים בקטורת ובשאר התפילהלא מדובר בכוונות מיוחדות או ייחודים, רק בשמות, כגון 'רח"ש' וכיוצא באלו.נהנים מאוד מאוד מספרי הרב!!
תשובה
המערכת, הרב השיב לך ואינך רואה את התשובות.
שאלה - 196083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש טעם למה מרן השו"ע פעמים שבחר ל.... את עוצמתו בעיון וכמו בסימן תנה בדין מים שלנו ופעמים שכתב הכל בקיצור ובתמצות מופלא?

תשובה
האם יש טעם לכך "למה" החלטת לערוך ביקורת על הפוסקים ולהעניק להם ציונים? מי אנחנו שנעשה זאת? התביישתי בגישתך ובהערותיך על גדולים.
שאלה - 196082
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מוטי הלך לגן . התיישב על הספסל שם את מכשיר הטלפון שלו לידו ונרדם לשנ"צ . אמיר בא לאותו גן . אמיר התיישב על אותו הספסל ושבר את מכשיר הטלפון של מוטי מה הדין

תשובה
החלטת היום להפריע לרב. המערכת.
שאלה - 196081
לכבוד הרב
מי שסובל מ.נשימה ודלקות כרוניות וגר עם אדם מבוגר במחלות כרוניות. כרגע יוצא בעיקר לקניות ולהתפלל בציבור בשטח פתוח. לא לחשוש שעובר על ונשמרתם?
תודה

תשובה
המבוגר צריך שמירה, ולכן בכל פעם שחוזר ישטוף ידיו עם סבון היטב.
שאלה - 196080
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
ב"ה נשואה
יש פרויקט בתואר שהוא לבד/בשלשות/זוגות.
פניתי לרוב הבנות שם ולא מצאתי אישה שותפה.
האם אפשר לעשות עם בן/שני בנים עם שמירה על צניעות?

תשובה
בן שלך כן, אחר לא.
שאלה - 196079
ב"ה
לכל עם ישראל היקרים
בשעה טובה הגיעו מצות רכות לליל הסדר
בהשגחתו של מו"ר עט"ר
א.מצות ע"י רכות
ב.מצות ע"י קשות
ג.מצות מכונה שמורות
ד.קמח מצה שמורה

נתן שרעבי 0556- 727464

תשובה
תעלה ותצליח.
שאלה - 196078
לכבוד הרב שלום רב הצדיק.
מסרתי לכם קמחא דפסחא, שיהיה חודש טוב עם הרבה בשורות טובות בזכות הנשיאים שלנו.

תשובה
תזכו למצוות חיים טובים וארוכים חיים של תורה ומצוות.
שאלה - 196077
שלום לכבוד הרב
הייתי בסופר וראיתי שמוכרים מין חסה קטנה כזו שנקראת הינדבא...אם זה עולש שכבודו התכוון בספרו פסח בציון שמים בקערה של פסח במרור??

תשובה
בדיוק הוא, רק לחשוש מתולעים דקים, להניח בקערה בלבד.
שאלה - 196076
שלום לכבוד הרב
אני עובד במגן דוד אדום, אפשר באופן חריג ברכה מהרב ובפרט להתעלות ביראת שמיים ובחינוך הילדים. תודה

תשובה
השם יתברך ישמרכם ויצליחכם, ויברך את האשה והילדים כולם בכל מילי דמיטב.
שאלה - 196075
אמא רוצה שאני אעשה קניות לשבת
הבעיה שיש הדבקות גם בסופר של הנגיף
יש לי אפשרות ללכת בבוקר כשיש פחות אנשים
כתוב שהמשחית לא מבחין ואני מפחדת לצאת (שלא אדבק ולא אדביק)מה לעשות?

תשובה
תלכי מוקדם ללא חשש.
שאלה - 196074
הרב מצבה ששמו לפני השבעה בשוגג לפני חצי שנה האם להוציא את הציון ולהחזיר וזה מועיל שתצא הטומאה? והאם להיות שם נוכחים בזמן הפירוק והרכבה?
תשובה
אין מדובר בפלטה העליונה, אל כל האבנים המרכיבים אותה שהם בגובה 32 סנטימטר מעל פני הקרקע. יש לפרקם ולהחזירם. ואינכם צריכים להיות שם, אלא מפקח מטעמכם.
שאלה - 196073
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,בחו"ל קשה להשיג מוצר כשר לפסח.ועד מקומי אומר שמנים כגון זית טהור,אבוקדו,זרעי ענבים כשר רגיל לא פסח מותר.תה רגיל גם.האם בסדר לסמוך?תודה לכבודו
תשובה
פירות וירקות טריים אין בעיה. כל המוצרים המתועשים לקנות רק בהכשר, או שתזמינו ממקומות ששם יש חרדים.
שאלה - 196072
לכבוד הרב שלום רב אחותי הולכת עם אמריקאי רפורמי מה הדין של הרפורמים ומה עלינו לעשות
תשובה
דינו כדין אפיקורוס ואינו מצטרף למנין.
שאלה - 196071
לכבוד הרב, העברתי כסף עבור קמחא דפסחא. בהזדמנות זו תודה לרב ולצוות על המסירות במשך השנה.שנזכה לחגוג את חג פסח בלב שמח ושהמגיפה תעלם מעם ישראל.
תשובה
תודה לכם, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 196070
מניין בחניה 30 מתפללים במרחק 2 מ' א' מהשני, לפי התקנות אסור, והוזהרתי ע"י המשטרה לפני כמה ימים כשהיה יותר מ 10 בביהכ"נ. גר קומה 2 ורואה ושומע מהחלון, האם אפשר לכתחילה מהבית
תשובה
בהחלט כן מועיל.
שאלה - 196069
לכבוד הרב שלום רב
1.האם מותר להשתמש באלכוג'ל בפסח?
2.סבתא שגרה לבד בביתה ואין מי שיעשה לה את הסדר בעקבות ההנחיות החדשות של משרד הבריאות אסור לבקר אותה מה לעשות?

תשובה
א, מותר. ב, מותר לבקרה רק לא לגעת בה. ומצווה רבה היא.
שאלה - 196068
שלום לכבוד הרב
קדשם עם הרבה אנשים האם חיבים כולם להגיד בקול או מספיק אחד?

תשובה
אחד ירים קולו והכל יאמרו בשקט.
שאלה - 196067
שלום לכבוד הרב, האם המשקה שכבוד הרב אמר להכין עם הקינמון, ציפורן, הל וג'ינג'ר מיועד להכנה רק פעם אחת או שצריך לשתות את זה כל יום? תודה
תשובה
תקראו כל יום סדר פיטום הקטורת, מ"ב מסעות. יושב בסתר וגו'... אנא בכח...
שאלה - 196066
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הורי קנו לי ביצים מקיבוץ, הביצים עם חותמת תפוגה וכשל"פ, האם יש מניעה מלאכול מהם ? האם יש בעיות כשרות מביצים המגיעות מקיבוצים?

תשובה
אין בהם כל בעיה.
שאלה - 196065
א.האם יהיה אפשר להתיר לנוכח המצב שבעל הקורא יעלה את 7 העליות לתורה בשבת כדי לא להתקרב אחד לשני.ב.הגר באזור שלא כולם דתיים האם כדאי לשים שיר של שבת ברמקול בזמן הדלקת נרות שבת
תשובה
א, לא ולא, כבר כשבת הקודמת נסינו והקורא עמד ממרחק מסויים.
ב, אם אין שם התנגדות של אנטי...
שאלה - 196064
שלום לכבוד הרב,
הרב אמר שמנחה גדולה בשבת זה לכתחילה.
מה לגבי מועד, חול המועד וראש חודש?בריאות איתנה לרב .

תשובה
ראיתי גדולים שנהגו בשבת ויום טוב להתפלל מנחה גדולה, אך בחולו של מועד ובראש חודש מנחה קטנה.
שאלה - 196063
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א האם בשר מס 5 (צלי בקר) טוב לזרוע?
ב איזה תחליפים יש לכרפס וחסה אם לא אמצא נקי מחרקים?
בעזרת השם פסח כשר בבית מקדשנו ותפארתנו

תשובה
א, כל בשר שהוא תצלי ממנו כזית ותניח בקערה.
ב, כרפס הוא סלרי השוק מלא ממנו. כנ"ל חסה כל מין וכל צורה שתמצא.
שאלה - 196062
שלום לכבוד הרב חודש טוב, ראיתי בפסח בציון שצריך לקרוא שמונה פרשיות העוסקות במשכן, היום בראש חודש, לא יודעת בדיוק מהן, האם אפשר בבקשה לדעת מהן? בשורות טובות
תשובה
בסידור שחרית ספרדי מופיע קריאה "לחודש ניסן". ומתחיל בםרשת נשא בברכת כהנים ואחרי כן "ויהי ביום כלות משה".
שאלה - 196061
מורנו ורבנו לגבי מיחם של שבת שיש לי בחמץ האם אני צריך לקנות חדש לפסח תודה רבה רבנו וחודש טוב ומבורך.??
תשובה
תקנה חדש לפסח.
שאלה - 196060
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הרב אמר שבעזרת ה המגפה תעצר בעוד שבועיים הרב אמר זאת מידיעה או שהרב התכוון שהוא מאחל לזה שהיא תיפסק תודה לכבוד הרב
תשובה
מאחל ומתפלל, אם נתקן מעשינו.
שאלה - 196059
כ'ר כתב על חו"ל וכו' שנים אנו זועקים על תפילות ברחוב כשסמוך ב"כ ריקים, ואף שישי שעבר ברחוב, והרב כתב בזמנו 'חשבתי בלבי מה עלה בגורל ב"כ אלה'. הנה בגינם מידה כנגד מידה מכלילה
תשובה
ירחם השם.
שאלה - 196058
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חודש טוב כבוד הרב.וכי איך אערוך סדר ואנוכי אלמנה?אעשה לבד כי הבן עם המשפחה.ה ישמע קול תחנונינו

תשובה
את תלכי אל בנך, ואם צריך אדבר אתו.
שאלה - 196057
לכבוד הרב שלום רב האם חומר סיליקון מועיל לשמש הפסק בין משטח זכוכית של כיריים חשמליות לבין הסיר שעליו. והאם סליקון הוא חומר שבולע.
תשובה
אינני בקי בכך.
שאלה - 196056
לכבוד הרב צנצנת דכוכית בתוכה דג מלוח קנוי האם אפשר לשתמש בה בפסח ללא תבילה ולהכשיר אותה לפסח תודה!
תשובה
לא משתמשים, קונים צנצנת חדשה.
שאלה - 196055
לכבוד הרב שלום רב
התפללתי יחיד בגלל המצב. אני בצער עצום במיוחד שזה ראש חודש.
מה צריך לעשות כדי לכפר על המצב?

תשובה
לתקן ולשפר את מעשינו הטובים.
שאלה - 196054
שלום לכבוד הרב שליט"א חודש מבורך

רואים אילנות מהמרפסת במרחק של 100 מטר קו אוויר .מרפסת למעלה .האם צריך משקפת או מה שרואים בעין?הוא עדיף במינין?או טוס מהמרפסת?

תשובה
יורדים במדרגות, יוצאים, והולכים עד לשם. ומברכים.
שאלה - 196053
לכבוד הרב שלום רב
לפי הנחית הרב שלחתי את הילד לת"ת .אתמול הודיעו לנו ששני ילדים בת"ת אחד מהם בכיתת בני היה בקרבת חולה קורונה {סבתא} ומבודדים עם אביהם. לשלוח אותו לאור המצב?

תשובה
לא לשלוח.
שאלה - 196052
לכבוד הרב
כאשר מתפללים בליל שבת בחצר בית הכנסת והיא מוקפת גדר, האם צריך לברך ברכת מעין 7 ?
תודה רבה לרב

תשובה
בחצר בירושלים יש על מה לסמוך ולומר, אך בשאר הערים לא.
שאלה - 196051
לכבוד מורנו הרב, מדוע כאן במדינת ישראל חובה לציית לבית המשפט ולא לתורת ישראל?
תשובה
שאלה עתיקת יומין היא, כי כך מראש תיכננו ובנו, דרסו והכניעו מקימיה, הם סירבו בכל עוז לא להזכיר שם השם ב"מגילת העצמאות". ואם בעבר פה ושם היו מי מהמדינאים והפוליטיקאים שהזכירו בחצי פה "בעזרת השם" היה זה מס שפתיים, הם הקימו מגדל בבל את בתי המשפט במתכווין ובקו הכי נוקשה לרמוס כל סממן יהודי בארץ, ולהדגיש את סמכות המשפט, ולנגח את ההלכה היהודית מימות עולם.
הם זממו להקים תחליפים לתורה, להלכה, ליהדות, לחקיה ומשפטיה. והמגמה היתה להוציא מהרבנים את הסמכות ההלכתית והציבורית.
את הרבנים הם בדקו בפינצטה, ובמיקרוסקופ, ורק מי שנכנע והלך בתלם ערכו לו הצגת בחירות והעמידו אותו.
בעוד שכל מערכת המשפט אינה נבחרת על ידי הציבור, אלא בשיטת "חבר מביא חבר", וכל מי שמשהו לא נראה אצלם פסלוהו. כך בכוח, בשיטות לחץ, בקשרים, הקימו את הפירמידה הזאת למצוא חן בעיני הגויים.
כשראו שיש התעוררות בציבור לחזור אל המקורות, דאגו להפיץ מאמרים כתבות, חדשות, אינפורמציה עויינת ומגמתית להבאיש את הציבור החרדי בכללותו בעיני הציבור הכללי.
השיכו מהעם את משה רבנו, הנביאים, השופטים, הגאונים, הפוסקים הראשונים, גדולי האחרונים, חכמי הקבלה, אנשי המוסר, והחליפו את המורשת המפוארת של שרשרת הדורות, במשענת קנה רצוץ החוקים העותמאנים, הבריטים, הצרפתים, ושאר ירקות.

לא מזכירים שם שמים כלל.
שאלה - 196050
עשינו אחרי הנץ ברכת האילנות .האם בראש חודש עושים? או שאין בר"ח באילנות נשמות מגולגלות כמו שאין בקברים בר"ח סליחה מכבודו רוצה לדעת שעשיתי מצווה בהידורה
תשובה
זו מצווה מן המובחר.
לא עיינת בפסח בציון, אתה יודע ואתה מטריד את הרב לחינם, המערכת.
שאלה - 196049
לכבוד הרב
בשאלה מס' 195909 לא הבנתי מה כבודו ענה מותר להגיד בערב ר"ח לפני חצות יום כיפור קטן למרות שעבר המולד?

תשובה
המקובלים נהגו להקדים הסליחות יום קודם. אך הנוהגים על פי השלחן ערוך נהגו עם העמך והפשוטים לומר סליחות ביום כ״ט גם אחר המולד. וכך היה מנהג ירושלים עיר הקודש שלנו.
שאלה - 196048
שלום לכבוד הרב
היום שקבעו לסגור את בתי הכנסת מה הדעת תורה זה שצריך למסור נפש ולהגיעה לעשות מנין בבית כנסת או שבאמת צריך להתפלל בבית ?

תשובה
להעביר את המנין למקום פתוח. כי יש סכנה במקום סגור כפי שהסברתי לעיל.
שאלה - 196047
לכבוד הרב שלום רב
שאלתי שאלה לגבי מחזיר בתשובה בשמיים ולא שמתי לב שלא כתבתי בתחילה משפט פתיחה כמו לכבוד הרב וכו
עימך הסליחה
כן ירבו כמותך ושה' ישמור עליך מכל תחלואי הדור הזה

תשובה
חלילה וחס, כבוד שייך לבוראינו, אנכי עפר ואפר.
שאלה - 196046
אינני מתעסק בזה ביקשו לשאול. יש תופעה של כל מיני רבנים המנצלים את המגפה ומפרסמים כביכול מסרים של גאולה קרובה ממש תוך כדי הפחדה של העם. אין בדבר זה סכנה של מחשבי הקץ?
תשובה
חלילה לעשות זאת, זה חבלי משיח כאבים וצירים, כפי שהיתה השואה, המלחמות בארץ, אין ספור, גם הפעם רואים את יד השם, בגלוי, וזה שלב נוסף, אך חלילה לנקוב בתאריכים, כי הקץ מכוסה.
שאלה - 196045
מי שעוקב אחרי השאלות יכול להבין לא נכון לכן אני שואל .. יש מצב כזה שאשה יכולה לחזק אנשים בגלל שהיא מוכרת ובכל זאת זה יהיה צנוע ? כי פנים אל פנים בודאי שלא אם כן באיזה אופן מדובר ?
תשובה
בשום פנים ואופן לא, כל מה שנכתב הוא למקרה בודד לגבי קריינית המתחזקת שהתחילה להסביר למאזיניה ובעיקר לנשים ואין ללמוד מכך למצבים אחרים.
שאלה - 196044
שלום לכבוד הרב
יש לנו בית הכנסת בתוך הבית האם להתפלל עשרה לפי התנאים המפורטים בתקנון אין חצר מה שאומר הרב תודה

תשובה
אם יש חדר מדרגות, לובי או כל מקום פתוח או שיפתחו החלונות.
שאלה - 196043
יכול להיות מציאות שאדם נחשב בשמיים מחזיר בתשובה למרות שהוא דורך על אנשים בדרך, עושה הונאה דרך התורה, מדבר סרה על רבנים, גונב בעורמה כסף מהתממים, מנצל מצבם, חיי בפאר?
תשובה
לאורך כל ההיסטוריה היה כך. ראה עשו ציד בפיו, ראה ירבעם בן נבט, 105 דרושים על כל תיבה בתורה, ראה אחאב בן עמרי 55 פירושים על כל תיבה, וכן לאורך הדורות כולם אבדו, הושמדו, נמחקו. זכר לא נשאר מהם.
ומה עם דואג ואחיתופל ראשי סנהדרין ימחו מספר חיים נאמר עליהם וענקים בתורה.
ואת מיודעינו קרח שכחת? אתו 250 ראשי סנהדראות קם על משה ואהרן ונבלע באדמה.
לילה טוב אדוני עוד מעט יהיה רק טוב.
שאלה - 196042
לכבוד הרב הגאון שליט"א ברצוני לשאול מאחר ובעקבות המצב שהילדים היו הרבה זמן בבית כי לא היו לימודים איך הדין לגבי התשלום האם יש לשלם למטפלת ולגנים וכד' תשלום מלא או חלקי
תודה

תשובה
להתפשר אתם.
שאלה - 196041
שלום לכבוד הרב שליט"א
אשמח לברכת הרבהריון תקילידה קלהסובלת הרבה בחילותהאם מותר לשים שפתון נגד יובש הנקרא (לובלו בשבתרכב ללא ביטוח כלל וללא שימוש מחויב בדיקה ניקוי פסח

תשובה
בהצלחה.
שאלה - 196040
כת"ר
לעניין הטחינה של התבלינים, הרב השיב לקנות של העדה החרדית, שהפסח חוששים ומקפידים, מחילה לא הבנתי, לקנות טחון מהם או אפשר לסמוך על הטחון שלהם? ומה עם חשש נגיעות תולעים

תשובה
אצלם במוצרים השונים הכי פחות גרוע.
שאלה - 196039
לכבוד הרב שלום בתפילת הרש'ש לאחר חצות אני קורא אותה חצי עד המילים המילים אבינו מלכינו אלקינו כי היא קצת ארוכה האם זה בסדר או לא לקרוא אותה כלל אם לא עד הסוף תודה
תשובה
אשריך, בסדר גמור.
שאלה - 196038
לכבוד הרהג שלום רב עצוב לראות ולשמוע עשרות בתי כנסת ושיעורים שבוטלו כוללים ובתי מדרש שנסגרו עקב המצב הקשה בכול רחבי הארץ "על אלה חשכו עיננו על הר ציון ששמם שועלים הילכו בו"
תשובה
דמעות זולגות מעיננו, דווקא ערב חג החירות בו יצאנו משיעבוד לגאולה, וכמה היינו זועקים "תפסיקו לנסוע לחו"ל בפסח ולהתהולל, אל תלכו לבתי מלון באילת ובשפת ים המלח וליכשל בנבילות וטריפות, חמץ בפסח, ספינות תענוגים, מחלקות תיירות במטוסי פאר, ולבלות בבריכות בפריצות, לחזות בסרטים, ולהקשיב לליצנים".

רימו את גדולי הרבנים התמימים, כשבתי מבי בזמנו משיח השקר, פנו לערכאות, איימו ביזו, הלשינו, נלחמו, הקשו את ערפם.
והגדילו פרצותיהם לכנס את הציבור החרדי והדתי ב"היכל הטוטו" לחזות במופעים צבעוניים, להסתכל באשת איש, בארבע דוגמניות בזויות, ולעבור ברגל גסה על מצוות התורה במסווה של קירוב רחוקים, והוא ריחוק קרובים.
פנינו אל הגדולים ושחקו עלינו, ואחד שלח לחבירו, וחבירו לחבירו, ולא עלתה ארוכה, עד שהשם יתברך ראה כי יד השרים במעל, שלח ווירוס קורונה בלתי נראה וכולם מתחבאים בבתים חדר לפנים מחדר, מפחדים מקוביד 19 בלתי נראה משתוממים ורועדים מפחד. איום ונורא משפטו,
שאלה - 196037
שלום למו״ר עט״ר שמעתי מהרב כי כשנותן צדקה כל ימיו ומכווי לעילוי נשמת הורים מעלה אותם בגן עדן?
תשובה
אמת דיברת והפוסקים ובראשם הרשב"א והמהרש"ל ז"ל היללו ושיבחו העין הלז, ועיין להגאון החיד"א ז"ל ככר לאדן ליקוטים סימן ה כתב "ובכל פעם שמתפלל ואומר קדיש כל ימיו יכוין לקיים כיבוד או"א להעלותן למדרגה עליונה וכו', וכן בכל חידושי תורה שמחדש יכוין מצות כיבוד מכבדו בחייו מכבדו במותו וכו', ויתן צדקה עבורם כל ימיו, ומקיים מצות כיבוד אב ואם ממש יותר מכל הכבוד שבעוה"ז, והוא להם לנחת רוח".
שאלה - 196036
לכבוד הרב
היום בעקבות המצב אין ספק שאנו קרובים למשיח יותר מתמיד! ידוע שכולם צריכים לחזור בתשובה לפני שריקת הסיום! אך מה יהיה עם מי שלא חזר בתשובה כשיבוא המשיח יזכה לראותו?

תשובה
עכשיו קרובים, אך הדוברים השליטים כופרים ושמא ירחקוהו חלילה. כי הם שליחו של המלאך. ובפרט שחסר לימוד תורה.
שאלה - 196035
לכבוד הרב!
אדם שהוא איסטניס זה בעיה נפשית? או שהוא נולד ככה? והאם יש מהתורה פיתרון או תרופה לבעיה? כי רשום שחייהם אינם חיים! ואם יש לאדם צער לקיים מצווה בגלל זה האם הוא פטור?

תשובה
יש היום אנשי מקצוע חכמים ונבונים ועוזרים אם בשותפות פעולה.
שאלה - 196034
שלום לכבוד הרב,מה יהיה עלינו?סגרו את בתי הכנסת,אין ישיבות,אין שיעורים.מה צריך לעשות שהגזרה תתבטל? אוי לנו כי חטאנו...
תשובה
צריכים להוריד הרבה דמעות לבל יפלו נפשות תמימות מישראל.
שאלה - 196033
שלום לכבוד הרב
האם מועיל סיום מסכת תמיד ,בשביל לפטור מתענית בכורות ,שהשנה נחוץ
ישר כח, לכבוד מורנו ורבנו,
אשר מימיו אנו שותים,
ועל פיו אנו חיים,

תשובה
בתנאי שילמד בהבנה מוחלטת.
שאלה - 196032
מדובר על שאלה 195961 ואמשיך ואומר שהייתה "חרדית" מהטלויזיה שב"ה כבר ברחה לארה"ב והייתה מעבירה שיעורי תורה בעירבוביא בבית כנסת היכל שלמה ואיך נסמוך על המשתתפים שיבדילו
תשובה
אוי לה אוי לנפשה אוי לשולחיה. אוי למארגנים משלחת מלאכי רעים.
שאלה - 196031
שלום לכבוד הרב.אנא עצה. אימי בת 81. ב"ה בריאה וחיונית למעט בעיית דופק יחסית מאוזנת. בודדה גרה לגמרי לבד.התלבטות אם להביאה אלינו לסדר. אנו במשפחה 4 נפשות.
תשובה
תביאו אותה ובתנאי שלא יגעו בה כלל.
שאלה - 196030
ויש לי עוד המון דוגמאות מוחשיות על "מחזירות בתשובה" כאלו, רובן חלק מהרפורמים הצבעוניים אבל קצרה היריעה...
תשובה
מסכים אתך בכל פה, שפתיים ישק. לא ידעתי שאלו הן הנשרפין.
שאלה - 196029
כת"ר
שאלתי לגבי התבלינים לטחון בפסח השנה והרב ענה לבדוק במעבדה. מחילה מה הכוונה? איזה מעבדה והיכן היא? ורשמת גם תבלינים של העדה החרדית, ניתן לקנות תבלינים שלהם בלי חשש?

תשובה
תקנה של העדה כי הם מפסח פוחדים ובודקים במעבדה.
שאלה - 196028
לכבוד הרב האהוב!
ראיתי תשובות של הרב שמקווה שעוד שבוע שבועיים נתבשר בשורות טובות מאותו נגיף. מקווים שיתקדש שמו של השם יתברך בעולם ושלא יאמרו הכופרים כוחי עוצמתי וחכמתי

תשובה
מתפללים כך, אם כי באופן טבעי המצב לא פשוט וגם לא נוכל להתנבאות, ואני רציתי להרגיע את הנשים המוטרדות.
שאלה - 196027
לכבוד הרב שליט"א
א. אפשר להתפלל בלובי של מנין עם חלונות?
ב. מוציאים ס"ת קודם התפילה פורשים מפה ומניחים על שלחן?
ג.צמוד ממש למקלט בעבר היה ביהכנ"ס לא אומרים מעין שבע, נכון?

תשובה
א,זה מסוכן כי הגעמו לאלפי חולי קורונא והמגיפה משתוללת, בקושי התירו להתפלל בשטח פתוח ומרחק 2 מטר בין אדם לחבירו, אנחנו במצב מלחמה קשה וסכנת נפשות, ואסור להתגרות ב... ,
ב, רק בחוץ. ג, מתפללים בחצר אין ברכת מעין שבע.
שאלה - 196026
לכבוד הרב: אבא שלי תימני ונוהגים בבית לברך על כל כוס מ-4 הכוסות
האם אני יכול לברך ולנהוג כמנהג אבותיי . דעת הרב

תשובה
כיוון שהנך בארץ ישראל וכאן נקרא אתריה דמרן ז"ל, אסור לנו לעשות מנהג נגד מרן, ובפרט כשיש חשש ברכה לבטלה.
שאלה - 196025
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האפ אפשר לקרוא תהילים בלילה ? ומה עוד ניתן לקרוא לאחר השקיעה. תודה. פרידה
תשובה
נשים וילדים קוראים תהלים בלילה, גברים תורה שבעל פה. אחר חצות כמו עכשיו כולם פיטום הקטורת.
שאלה - 196024
לכבוד הרב, ממתינים לתשובה. ב"ת בת 34.5 8 שנים בשידוכים. לגבי הבחור
תשובה
אל תמתינו, זה לא בא בחשבון.
שאלה - 196023
לכבוד הרב שלום.
מי שאכל פת בערב ראש חודש ומברך בליל ר"ח האם אומר יעלה ויבוא כדעת מג"א בסי' רע"א על ס"ו. ולחולקים מה הדין כשאכל פת בבבין השמשות.
תודה רבה.

תשובה
מכיוון שאין המדובר בצאת השבת, טוב יעשה שיאכל כזית פת בלילה ויברך ויזכיר יעלה ויבא. ודע, כי לכתחילה איסור עשה, מכיוון שאכל תוך חצנ שעה לחיוב קריאת שמה מהתורה.
שאלה - 196022
שלום אחותי שואלת אם מותר לשתות נס קפה כש"פ לא בדץ כי אצלהם בסופר אין נס קפה מגדים בדץ. היא גרה בנס ציונה . ותצטרך לרכוש בעיר אחרת.יכולה להשתמש בנס קפה כש"פ ללא כשרות מהודרת.
תשובה
יש מי שירכוש לה כשר לפסח בכשרות מהודרת.
שאלה - 196021
לכבוד הרב
אני עפר לרגליך, אבל תורה היא...
בהמשך לשאלה של אשת הטלויזיה. הרי זהו התירוץ של הארגון הטמא והרבניות מהפייסבוק שחלקן אף עורכות שיעורים בפני גברים...

תשובה
תודה לך על ההערה, אלא שיש הבדל עצום שהוא נראה דק מאוד, אך הוא ברור כשמש לכל מבקשי האמת, בין הציבור הנמצא בצד השני של המתרס לקרבו ולהביאו לקדושה.
לבין הציבור התמים והפשוט ההולך לשיעורי תורה ומחנך את בניו בחינוך תורני מעורב, אותו מקלקלים במציאות הרשעים הרפורמים ומשחיתים אותו. וגורמים לו לביטול תורה ולחיי שעשועים, ובגללם מצאונו צרות רבות ורעות.

אשמח אם להבא תציין מספר שאלה כדי שאעביר למערכת ויגישו לפני.
שאלה - 196020
לכבוד הרב: האם באכילת כזית מצה מותר לאכול אותו עם דבר מאכל אחר או שיש איסור בדבר
תשובה
אסור בהחלט כי צריך לטעום טעם מצה.
שאלה - 196019
שלום לכבוד הרב
למה אני צריך להודות לשם על יציאת מצריים אם הוא בעצמו הכנסיני לשם

האם לשון הרע יותר חמור משלושת העברות החמורות בתורה האם צריך להיהרג ולא לעבור

תשובה
ידידי, תיזהר בלשונך, הוא לא הכניסנו לשם, כשמכרו את יוסף גרמו לרדת לשם. ב, רק שלשה יהרג ואל יעבור.
שאלה - 196018
לכבוד הרב
שיש אפשרות במניין לברך ב.האילנות על עצי זית או ביחיד על תפוז ולימון. מה עושים?
תודה

תשובה
השאלה אם יש פרחים בזית. ב, שני אילנות ביחיד טוב יותר מבציבור.
שאלה - 196017
שלום לכבוד הרב
האבה בצרפת חולה מהמגפה כנראה
על מה אני צריך להיתחזק ולעשות כדי שיהיה לו רפואה דלמה בקרוב ?

תשובה
תלמד תורה לרפואתו, ותקרא ספר תהלים. ותקבל עליך לעזור לאחרים ובפרט למי שהוא במצוקה.
שאלה - 196016
שלום לכבוד הרב
מה הכוונה " שערי קרון פנים "
חודש טוב

תשובה
עיין לרבנו אברהם סבע ז"ל בספרו צרור המור דברים פרק יא
"השם מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן. שהם אדום וישמעאל. ואמר וזרח משעיר. לפי שהם היו יותר ראויים לקבל התורה לפי שהיו בני יצחק ורבקה. ולכן בא להם בפנים מאירות. וזהו וזרח משעיר. אבל בישמעאל לפי שהיו בני קטורה אמר הופיע מהר פארן. הופעה בעלמא בלי קירון פנים. ולכל אלו היה מוליך התורה בימינו שיקבלוה בחבה ואהבה".
שאלה - 196015
לכבוד הרב שלום רב
בעלי ואני מצפים לילדים נשואים קרוב לשנה בעזרת השם כבוד הרב במה להתחזק אני ובעלי בפרט בתקופה הזו בבקשה תברך אותנו לכל הישועות אמן תודה רבה כבוד הרב

תשובה
זה ענין של חינוך, בדורינו מפנקים את הילדים ואנחנו הופכים להיות משועבדים להם, והם מבינים שהם השליטים והם מחליטים, ולכן או שאינם אוהבים לעזוב את הבית המפנק, או שהתרגלו לא לקבל החלטות, לא עול החיים, לא עול המשפחה וכולי, או הכל יחד.
שאלה - 196014
מורנו ורבנו. קניתי בשר טחון לא מעובד טרי לפני שבועיים קניתי כמות ונשאר לי האם אני יכול להשתמש בו בפסח תודה רבה על הכל רבנו.
תשובה
מה שפתוח לא לפסח, מה שארוז מותר לפסח.
שאלה - 196013
לכבוד הרב: האם שקונים מצות רגילות רבנות האם משנה האם קונים מצות אביב, ראשון,
או יהודה או שכולם באותה רמת כשרות

תשובה
אינני מכיר אישית את כולם, אך חושבני שכן דומים.
שאלה - 196012
כבוד הרב היקר בימים אלו שהמקוה גברים סגור האם מותר ל..... ללמוד פנימיות ללא טבילה ולהסתמך על ט קבין או ארבעים נטילות או"ד טבילה לעיכובא ולא ילמד פנימיות עד שיטבול במקווה
תשובה
לא ילמד פנימיות התורה כי עבירה היא בידו.
שאלה - 196011
לכבוד הרב שלום רב
זוג הורים חולים כרגע לא יוצאים מהבית.
רוצים מאוד שנבוא לבקר .
אנחנו חוששים להגיע שמא נדביק חלילה.
מה הנכון לעשות מבחינת כיבוד הורים

תשובה
תלכו לבקרם, אך לא להתקרב אליהם כלל.
שאלה - 196010
לכבוד הרב שלום וברכה!!
רציתי לישאול את כבודו מה עושים בימים לא פשוטים אלה עם כלים שצריכים טבילה,כלים שצריכים אותם לעכשיו(לא לפסח)?
תודה רבה!
שהשם ישמור את מורנו ורבינו!

תשובה
א, הולכים מחוץ למקוואות שם יש מתקן לטבילת כלים. ב, הדבר לא כל כך נחוץ כי יש במה להשתמש בנתיים.
שאלה - 196009
לכבוד הרב:אדם שמסתפק בליל פסח אם בירך על אכילת מצה מה הדין האם יברך או סב"ל דעת הרב
תשובה
כל הברכות בליל פסח אומרים בקול רם ולא מתבלבלים.
שאלה - 196008
לכבוד הרב אני לומד הלכות ליל הסדר ולא הצלחתי להבין מדוע בעל הסדר מחויב בכזית מהמצה העליונה ובכזית מהמצה החצויה סה"כ 2 כזיתות
ואילו שאר המסובים מחויבים רק בכזית אחת מדוע?

תשובה
תמיד היה נהוג שכל המסובים אוכלים שתי כזייתות.
שאלה - 196007
לכבוד הרב
אישתי מאוד רוצה ללכת שבת להורים שלה. שגרים 10 דקות נסיעה ממנו.אבל ביגלל שהאחים שלה באים גם לשבת.אנחנו נהיה שם בערך 15 אנשים.אני מעדיף לא ללכת.מה עצת הרב ?

תשובה
סכנה חמורה, זה גורם התדבקות למבוגרים חלילה, והתפשטות המגיפה חס ושלום, עליך להודיע למשרד הבריאות שמתכוננים להתכנס. בספרד, באיטליה, בצרפת ובברריטניה וגם באמריקה מתים אלפים רבים, והם חוגגים ומשחקים באש.
לא תעמוד על דם רעך.
שאלה - 196006
ערב טוב רבנו היקר, קשה לי מאוד ההודעה קצר לפרט הוירוס שמשתולל הפחדות וספורי אימה ממש על התקנת מכשירים במנורותרחוב עם עדויות אנו מלאים בחובות מכל כיוון מיים עד נפש. תודה לה
תשובה
לא שומעים את התקשורת.
שאלה - 196005
מורנו ורבנו. פסטלינה לילדים בחנות אמרו לי שיש בו גלוטן האם אפשר להשתמש בו בפסח. תודה רבה רבנו בריאות איתנה ואריכות ימים אמן אשרינו שזכינו
תשובה
יש כנראה סוגים שונים, ורכיבים משונים, והדיעות חלוקות בענין, ואין מסקנא ברורה.
שאלה - 196004
במסגרת התפקיד שלי מרגישה שאחת המורות המלמדות עימי מסבה לי אי שקט כיוון שמסרבת לקבל את העובדה שאני אחראית על מקצוע לימודי מסוים והדבר גורר אותי ללשון הרע.עצת הרב לחיזוק
תשובה
זה במקום יסורים אחרים חס ושלום, כפרת עוונות. להתנהג באהבה ובשמחה.
שאלה - 196003
לכבוד הרב שלום רב
הערב רב תוקע סכין בגב המדינה ומפריע לממשלה להתנהל במשבר הקורונה ומתעסקים בתרגילים פוליטיים מלוכלכים עד מתי זה ימשך מתי הקבה יבוא חשבון איתם

תשובה
למה הנך מצפה, ראשיה, קברניטיה, אינם מזכירים את השם יתברך ואפילו לא מברכים את ה"אזרחים" בראש חודש טוב, כי הוא "שכח" שהיום ראש חודש ניסן. את התורה ומצוותיה והשבת רומסים ומחללים, ואילו מקנאים את קנאת בתי המשפט הדנים לפי חוקי העכו"ם וכבוד עצמם דורשים מ"חילולו".
שאלה - 196002
לכבוד הרב .כבר מבולבלים מהחדשות.תחילה אמרו שמותר לצאת לצורך חיוני כמו תפילה ולהתפלל לא בבית כנסת אלא במקום פתוח 10 אנשים.כעת אמרו שהרב הראשי אמר שיש להתפלל בבית בלבד
תשובה
זה חלק מהתכנית להפריח באוויר השערות, מחשבות, עבודה פסיכולוגית, כי הם עצמם אין להם מסקנה, ובודאי אין איש יודע מה ילד יום. כי השם יתברך מראה את נחת זרועו, שבני האדם הם אפילו לא אפסים, ולא יודעים מהו סוד היקום, תולה ארץ על בלימה. שווירוס בלתי נראה מחולל שמות והרס בכל העולם, כמו הצפרדעים שהגיעו לחדר השינה של פרעה.
שאלה - 196001
שלום לכבוד הרב
שילוח הקן-כשתפסתי היונה נשברו הביצים האם גם במקרה כזה מתעוררים רחמים על ישראל
תודה לרב

תשובה
יש מהמפרשים שכתבו שכיוון ועיקר השילוח בוא את האם, קיימת המצוה ובפרט כותב החתם סופר ז"ל לפי הזוהר הקדוש שמתעוררים רחמים על ישראל בצער האם המצווה התקיימה.
שאלה - 196000
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גר ברחובות ולוקח את אשתי לעבודה בבית חולים בבאר יעקב והייתי מתפלל שם במניין בשעה 7 וחוזר ומחכה לה עד שעה 11 בגלל התקנות היכן להתפלל

תשובה
תמצא מקום חלופי.
שאלה - 195999
לכבוד הרב שליטא
התורה אומרת לנו לא תלך רכיל בעמיך חזל דורשים מי שעימך בתורה משמע שעל חילוני יהודי אין דין לשון הרע??

תשובה
אין לאדם לדרוש דרשות מעצמו מה שלא מובא במקורות התנאים.
שאלה - 195998
הרב שלום רב שאלת המשך 195942
אני רוצה לקיים את הנדר. הבעיה שלא ניתן לרכז 10. כסף בסכום של 10 ארוחות לאברכים או משפחות נזקקות זה קיום הנדר. אם כן איזה סכום אם לא אז מה ניתן לעשות

תשובה
תמתין כשיתאפשר לך לעשות סעודה לעשרה עניים. להבא תיזהר לא לנדור.
שאלה - 195997
לכבוד הרב
אימי עובדת בטיפול בקשישות, היא עצמה בת 69 וחוששת להדבק בקורונה. שואלת אם להפסיק לעבוד או להמשיך.
יישר כח ותודה רבה!

תשובה
שאלה קשה, אם האמא לא בריאה שתפסיק.
שאלה - 195996
שלום לכבוד הרב
ביתי מקבלת תרופה למניעת פרכוסים. היא בת 3 וחצי. הסירופ שלה לא כשר לפסח. ואין סירופ חלופי שהוא כשר לפסח, יש כדורים אבל היא קטנה ולא מסוגלת לבלוע כדור. זה בסדר?

תשובה
לתת לה כרגיל, ולייחד לה כפית מיוחדת וכלים מיוחדים שאתם לא תשתמשו בהם.
שאלה - 195995
שלום לכבוד הרב
זכיתי להיות בשיעור של הרב ונהנתי מאוד מזיו פניו של הרב והחדיר בי יראת שמיים דיוקן פניו אשרינו שזכינו תודה לכבוד הרב

תשובה
ותהיה יראתו על פנינו לבלתי נחטא, ויהיו כל מעשינו לשם שמים.
שאלה - 195994
לכבוד הרב שלום רב
אם אדם עשה מכירת חמץ ולא עשה בדיקת חמץ לפני החג יכול לעשות בדיקת חמץ בברכה בחול המועד?

תשובה
עוון גדול הוא לכווין מלאכתו במועד, ולא יהיה בכלל המבזה את המועדות שעונשו חמור מאוד.
שאלה - 195993
לכבוד הרב שלום רב
אם נודע לי שמר אבי צריך להכנס לבידוד מחמת שנכח במקום בו התגלה חולה, האם מותר לי להודיעו על כך או שמא מחמת שהדבר יצערו יש לי להמנע מלהודיעו על כך מתוך כיבוד?

תשובה
אם רופא הורה, תודיע לו.
שאלה - 195992
לכבוד הרב שלום רב
מותר לי לצאת לעבודה ובדרך אני עובר ליד עצים ופרדסים מחוץ לעיר , האם לברך מחר בבוקר ביחיד?

תשובה
מברכים ביחיד, בתלמוד נזכר "הרואה" לשון יחיד, והוא שיש פרחים, והם עצי פרי.
שאלה - 195991
לרב היקר
הכרתי בחור (לא נפגשנו) שאמר שנהיה בקשר בטלפון עד שבעז"ה יגמר המצב וכבר שבוע לא יצר קשר ולפני שבוע אמר שבגלל המצב הוא לא מדבר ו

תשובה
לנתק מגע, ולא להשיב לו כלל, אל תתייחסו אליו.
שאלה - 195990
שלום לכבוד הרב, זכורני שרבנו אמר בשיעור כמה ענינים לומר בליל ראש חודש, וכן בניסן, אפשר כמה צימוקים ודובדבנים? יושבים בבית ולחוצים.
תשובה
א, לא להיות לחוצים אלא שמחים על כי שם נפשנו בחיים, ומכל צרה מצילנו.

ב, לומר הלילה 30 פעם "לישותך קיויתי אדוני". וכן בכל ראש חודש לאמרו.

ג, לומר הלילה, "היום הזה הוא יום ראש חודש ניסן". כ"ד פעמים.

ד, לימים טרופים אלה בכל תפילה כשאומר "אתה גבור לעולם אדו", יכווין רק במחשבה בשם קדוש א = ג = ל= א. והוא שר התורה ועל ידו יחכים בתורה.
גם שם זה נגד אוייב, מחבל, חיידקים, נגיפים, מחלות, צרות, וכל מרעין בישין.
ודעו, כי השם יתברך אוהב אותנו ומשגיח על כל אחד ואחת מאתנו.
ראש חודש טוב ומבורך.
שאלה - 195989
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני יודע שהרב לא מתעסק בענייני שמות, אבל האם זה לגיטימי לקרוא לילד "כתריאל"?

תשובה
אסור אסור אסור, מסוכן מאוד. חרגתי מהמסגרת כדי להזהיר.
שאלה - 195988
שלום לכבוד הרב
כאשר יש עשרה שמתענית בתענית בכורות האם יוצאיו ס"ת ויחל בשחרים ובמנחה יודעים עצמם שלא יפריע מהומה בליל הסדר

תשובה
אם כי זה לא מציאותי שיהיו עשרה בכורות, וגם בתענית. אלא שההלכה שצריך כדי להוציא ספר תורה 10 מתענים.
שאלה - 195987
לכבוד הרב מוצפי שליט"א כמה נותנים עבור משפחה לקמחה דפסחה או שזה עבור כל נפש תודה רבה על המסירות נפש
תשובה
אפילו 5 שקל לאדם.
שאלה - 195986
לכבוד הרב
האם לברך בהזדמנות הראשונה ברכת האילנות שמסתמא לא תהיה בכוונה הראויה מחמת הלחץ או לחכות לישועת ה' שתעבור המגיפה ולברך בשמחה ובטוב לבב?

תשובה
ממתינים עוד שבוע או שבועיים הישועה קרובה.
שאלה - 195985
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שמעתי שיעור של הרב שאסור לכלכלך ולזרו זבל על רצפת ארץ ישראל,לפי זה מי שמעשן מותר לו לאפר ע"ג הרצפה או אסור
תשובה
אסור.
שאלה - 195984
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב
בעלי מדבר על המגיפה ומה שקורה בעולם ושומע הרצאות שהעם בצער ליד הילד שהוא בן 10 טוען שהוא מספיק גדול לדעת מה קורה הוא צודק?

תשובה
לא להתווכח בבקשה, לשמור על השלום.
שאלה - 195983
לכבוד הרב, חברה מעוניינת למכור את הדירה שברשותה בצפת הצעת המחיר שקבלה נמוכה בכמעט 100 א' ש"ח ממה שביקשה האם לקבל את ההצעה ולמכור במחיר הנמוך או להמתין להצעת מחיר גבוהה?
תשובה
המערכת, הרב בעצמו השיב לכם כןןןןןןןן…
שאלה - 195982
לרב הי"ו גבאי רשאי להמשיך לתת לחסיד… שמכחיש ומטהר את מעשיו לעלות ש"צ ולמסור שיעורים או להמנע מלתת?
בברכת בשורות טובות בע"ה ויישר כח. אריכות ימים ושנים טובים

תשובה
עם בריונים וחשודים על הרציחה בורחים ולא מתעסקים.
שאלה - 195981
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב לימד אותנו בשנים קדמוניות לומר הלילה "הלילה הזה הוא ליל ראש חודש ניסן" כמה פעמים נהגו לאומרו?
תודה רבה

תשובה
״היום הזה………
שאלה - 195980
חודש טוב ומבורך מורנו ורבנו האהוב והנערץ.במחילה מכתר אם יוכל להזכיר לציבור איזה נוסח יש לומר מחר מהרב סלמן זיע
היום הזה הוא יום ראש חודש ניסן וכמה פעמים.תודה רבה

תשובה
״היום הזה הוא יום ראש חודש ניסן כ״ד פעמים. לישועתך קיויתי אדוני ל׳ פעמים.
שאלה - 195979
לכבוד הרב
שלום לרב
רוצה לקנות מצות של הרב.מה ההבדל בין מצות קשות לרכות? מה עדיף לקנות?

תשובה
ליל הסדר רכות. לימי הפסח קשות.
שאלה - 195978
שלום לכבוד הרב
בעיקבות מצב הקורונה ואני לבד ומבוגרת ופוחדת להסתובב בשווקים.
והילדים לא יכולים להגיע אלי.
יש לי עופות ודגים לא כשר לפסח מותר לי להשתמש בהם???

תשובה
עופות ודגים כשרים לפסח שוטפים ומבשלים.
שאלה - 195977
לכבוד הרב
אוי לנו שכך עלתה בימינו שקבוצת "רבנים" התירה לעשות ליל הסדר בשידור ישיר עם מחשב ומצלמה למשפחתם הרחוקה
אם הרב יכול לדבר ולהזהיר בעיניין לאחינו המבולבלים

תשובה
מה זה נוגע לנו??? מבולבל זה שקורא רכיליות באתרים.
שאלה - 195976
לכבוד הרב
שלום וברכה
כיצד נכון לנהוג בתפילת שחרית של שבת?
להוציא את הספר לחצר או לוותר על הקריאה?
האם אומרים אבינו מלכנו בניסן?
תודה רבה ובריאות

תשובה
מוציאים אותו קודם התפילה בלב שבור. ועוטפים אותו בטלית.
שאלה - 195975
לרב איש אמת המשומדים לקחו התפילה! איך לא קמה צעקה של כל הרבנים והיו אלו שכבר לפני זמן אמרו להתפלל בבית. כיצד הם נופלים להסטריה חינם ולהפחדה של התקשורת אפשר לבכות בתקון לאה?
תשובה
כי אנחנו מדברים בבית הכנסת, על זה צריך להרעיש את העולם. לכן בשמים נתנו להם לעשות זאת וכן במקוואות.
שאלה - 195974
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נשארו לי מצות משנה שעברה, הם היו מעל הארון ואין בהם חש חמץ,ויש להם טעם רגיל.האם מותר להשתמש בהם בפסח
תודה רבה

תשובה
מותר.
שאלה - 195973
שלום לכבוד הרב שליטא יש לי חבר טוב שביתו נפטרה לא עלינו בגיל 26 בפתאומיות
במה הרב מציע להתחזק בעקבות המקרה...תודה רבה לרב

תשובה
להזהיר את הציבור, לא לדבר בבית הכנסת. לא לרכל בטלפונים. ולא ברשתות.
שאלה - 195972
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם עקב ההוראה להתפלל במקום פתוח וללא יציאה מעל (50) 100 מטר האם מותר להעביר ס"ת למרתף של הבית ולהתפלל בחצר ובזמן קריאה בתורה להעביר את הס"ת ולקרוא בחצר

תשובה
אסור להביא את הספר אל הציבור אלא אתם הולכים אליו.
ולכן קודם התפילה תניח הספר תורה על השלחן, קודם שיגיע המנין.
שאלה - 195971
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
מה הדין מי שברך ברכת האילנות היום היום בצהריים?
תודה רבה נו אנו ורבנו שליט"א.

תשובה
יצא ידי חובתו.
שאלה - 195970
שלום לכבוד הרב
בסדר מ"ב מסעות המובא בראש הגיליון. מה פירוש "ופקיד מדברנא דעמיה"?
תודה רבה

תשובה
״וציווה מנהיג עמו״ הקדוש ברוך הוא.
שאלה - 195969
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עקב הסגר ביום חמישי א' ניסן
מתי אפשרי לקרוא את ברכת האילנות יתכן שבגלל הסגר לא יתנו לעשות
אפשרי בשבת?
תודה גאולה בקרוב

תשובה
עוד שבוע תסתלק המגיפה ונחזור לברך בחוץ.
שאלה - 195968
שלום לכבוד הרב
לא ידעתי שאדם שקיבל תענית להיום זה עד חצות היום בלבד.
האם להפסיק כעת את התענית או להמשיך עד אחר תפילת ערבית
כמו שמנוסח בסידורים?

תודה רבה ושהרב תמיד יהיה בריא

תשובה
זה בסדר גמור.
שאלה - 195967
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש לנו ביהכס בחצר הבית כולל ערב 7 אברכים האם בעקבות ההסגר לסגור את ביהכס או להמשיך בצנעה את הכולל והתפילות עד' 10
תשובה
ללמוד בחצר מרחק 2 מטר אחד מחבירו.
שאלה - 195966
לכבוד הרב שליט"א
תודה לכבוד הרב , על המתכון למשקה נגד שפעת ווכו, ורציתי לשאול אם שותים חד פעמי או באופן קבוע פעם בכמה זמן?

בברכת אריכות ימים ושנים, ובריאות איתנה !

תשובה
פעמיים ביום. בוקר ובערב.
שאלה - 195965
שלום לכבוד הרב
האם ניתן להכשיר לפסח בקבוק פלסטיק של תינוק ששימש למטרנה (לא דייסה) והורתח בסיר עם מים נקיים ששימש גם לחמץ? ותרמוס ששימש גם לקפה ותה שהמכסה והמעטפת מפלסטיק?

תשובה
ירתיחו שנית במים בחומר פגום.
שאלה - 195964
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחיחה מכה"ר ואם לא ראוי לכה"ר שאלה למערכת.
מתי אופים את המצות הרכות ומתי יועברו למפיצים (שאלתי המפיץ והוא אינו יודע)?
תודה ומחילה רבה

תשובה
היום חילקו בנקודות המכירה.
שאלה - 195963
שלום לכבוד הרב
האם בימים אלו טוב לקרא כדי לעורר רחמים את התפילות קם רבי שמעון על רגלוי ותפילת הרשש שנמצאות במחזור של יום הכיפורים קול מציון
תודה לכבוד הרב

תשובה
מצויין. הברקת. בזכות זה היא תסתלק מכל תחומי ארצינו הקדושה.
שאלה - 195962
לכבוד מו''ר
האם ניתן להקדים לברך ברכת האילנות היום בגלל שמחר יהיה סגר ואי אפשר לברך מחוץ לעיר וזה יחשב בזמנה כיוון שהמולד היה ביום שלישי?

תשובה
יהיה אפשר בעזרת השם. כי זה שטח פתוח.
שאלה - 195961
לכבוד הרב אני דמות מוכרת מעולם הטלויזיה וזוכה לעשות תשובה בשנים האחרונות ב"ה.אני מחזקת אנשים לחזור בתשובה האם מותר לי לחזק גם גברים ולהחזירם בתשובה? או שזה לא צנוע?
תשובה
חשוב מאוד, כי דברייך נשמעים ומתקבלים יותר מהרבנים. כי כלפי ציבור המרותק למסך, זה טוב.
שאלה - 195960
לכבוד הרב שלום רב
דיברנו עם הרב על 2 מקררים, גז, מיטות אם זה רלוונטי ? אולי הטלפון אבד? תודה!

תשובה
כן, זה רלבנטי, אך נרתעו מהקורונה. תודה המספר נעלם להם.
שאלה - 195959
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במצב הזה ואי אפשר לעשות מניני תפילה ויש לי כמה בחורים בבית האם יש ענין שיתפללו ביחד ארבע אנשים משום ברוב עם או שזה לא משנה?

תשובה
ביחד זה חשוב מאוד, יכולים לארגן מנין בשכונה בחצר.
שאלה - 195958
שלום לכבוד הרב
היום ער"ח ניסן, אנו אומרים "אחכה לו בכל יום שיבוא", אז פשוט שיש לחכות לו גם לא בניסן, אז מה פשר הגמרא שאומרת בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל?
תודה רבה הרב

תשובה
כל יום וכל רגע.
שאלה - 195957
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רוצה לתת קמחא דה פסח. איך?

תשובה
נותנים.
שאלה - 195956
שלום לכבוד הרב
אישה שגילו לה סכרת הריון והיא צריכה לעשות מעקב ביתי 3 פעמים ביום על ידי דקירת האצבע עם מכשיר ייעודי, האם מותר לה לעשות זאת בשבת?

תשובה
תעשה בשינוי.
שאלה - 195955
הרב
משפחת בעלי חילונים אך בגללו מקפידים
מאוד בעלי עושה פסח כהלכתו והם משתפים פעולה.
הבעיה שגרים בעיר שבה נדבקים במגיפה ונפטר אחד
אם לא אלך ייפגע השלום בית, אך חוששת מוירוס

תשובה
תשמרו מרחק והכל יסתדר.
שאלה - 195954
שלום
סבתא שלי כל הזמן בוכה לאבי שאני ואימי לא מתייחסות אליה (אימי פעם בחודש מארחת אותה. תורנות) הגיע אליי בחלום ביומיים האחרונים אמרה שהיא כועסת עלי. אני מפחדת מהקפדה עלי

תשובה
נו, באה בחלום, כנראה טוב לנה והיא מטיילת בחלומות. במרחק 100 אלפי ק"מ. ללא הגבלה.
שאלה - 195953
לכבוד הרב שלום רב תודה לכל מה שהרב עושה ומחכחם אותנו
רציתי לישאול את הרב על מה צריכים להיתחזק כששומעים שיש רבני ויהודים יראי ה שחולים ומתים מהמגיפה בארץ ובחול ?

תשובה
מרעיד את הלבבות. כי חסרים לנו מנהיגים חכמים המבחינים בין אור לחושך.
שאלה - 195952
לציבור היקר, אנא נשמע כולנו לרב ונתחזק בתשובה ומעשים טובים.
לשואל על טיסות עם מקובלים, מה יועיל אם ה"מקובלים" הללו משבחים ארגון רפורמי? מאז ש"תיקנו" המגיפה התרבתה וד"ל

תשובה
ובאה מהמזרח הרחוק עד אירופה ומשם לקליפורניה.
שאלה - 195951
לכבוד הרב ראיתי שהרב ענה שלילדים שלא אוכלים שמורה אפשר מצות של רבנות. תורה היא רצוננו ללמוד: האם גם מי שמקפיד כל השנה בבד"ץ לילדיו אז המצות רבנות יש להם הכשר כ"כ טוב.
תשובה
כן, הקמח, העיסה הרדידה הכל כהלכה, הפרשת חלה נעשית מכל עיסה, מה שביקשתי עשוץ ואני מדבר על שנים עברוץ השנה אפינו בירושלים בהידורים רבים, עד שהעדה החרדית ביקשו הידורים כמונו. אלא שבאביב פחות הידורים, אך על ההלכה מקפידים, הייתי שם ונהגו בהגינות מרובה. ולכן לילדים ניתן לרכוש מהם. כי הם אנשים ישרים. ואני מדבר על מצות אביב על גבול בני ברק.
שאלה - 195950
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מתאים שאלך לעבוד בתור קופאית או מלקטת בסופר בסביבה חרדית שאוכל להתפרנס בימים אלו..? תודה תזכו למצוות

תשובה
בהחלט כן. בהצלחה.
שאלה - 195949
לכבוד הרב. הבן איש חי (פקודי, ו) כותב שבסלוניקי היה חולאים גדולים וכו' ותיקנו להתוודות אחר ערבית ובטלה הגזרה.
אפשר לתקן זאת גם בזמננו?

תשובה
יהודי סאלוניקי טהור היה לבם, ונכנעו לאבינו שבשמיים באופן מוחלט, בשברון לב. בכריעה, בהשתחוויה, בקידה, ובחלישות חיל.
שאלה - 195948
לכבוד הרב שלום רב
מדוע לא עושים טיסה סביב שמי הארץ בקריאת תיקון פיטום הקטורת ע"י מקובלים. כמו שעשו במלחמות, גם עכשיו זה נחוץ והכרחי. אם אפשר לפעול בבקשה...

תשובה
לא המטוסים, ולא המקובלים, לא החצוצרות, ולא השופרות, יעצרו את המגיפה. אלא תשובה ומעשים טובים.
שאלה - 195947
לכבוד הרב שליט"א
לאימי בבית יש סידור שיצרו אותו הפוך ז"א שאם מניחה אותו הדפים הפוכים וגם על הכריכה יש קדיש אז אם מניחה עם הכריכה הקדיש הפוך.היא לא שמה ספרים הפוכים איך תנהג?

תשובה
מניחים אותו שוכב על הספרים האחרים.
שאלה - 195946
לכבוד הרב שלום רב לצערנו ככול הנראה נתחיל להתפלל ביחיד ממחר. בתפילת שחרית וערבית צריך להגיד את הברייתא של רבי עקיבא. האם להגיד את שם השם או להגיד בברכו? או רק השם?
תשובה
כתבתי לך ולא הסתכלת, דעת מרן הרב עובדיה שאסור להזכיר שם שמים.
שאלה - 195945
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב
יש לי מטחנת תבלינים שהשתמשתי בא לפטי בר ( ביסקוויט) חמץ
איך ניתן להכשיר אותה לפסח בישביל תבלינים

תשובה
הכי נכון, זה לקנות חדשה מיוחדת לפסח.
שאלה - 195944
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני חושש שבגלל פגם הברית בעבר ועדיין לא הצלחתי להתגבר על זה לחלוטין זה בא והולך לא אזכה לראות פני משיח מה עליי לעשות?
תשובה
תאמר וידוי, תתחרט, תקבל עליך לא לחטוא. ותחיה ותזכה.
שאלה - 195943
שלום לכבוד הרב
האם מותר להיכנס למינוס בהסתמך על חסכונות קיימים/ כספים שעתידיים להיכנס לחשבון?
האם נכון שמצווה להרבות בצדקה/קמחא דפסחא כשהמצב הכספי דחוק והמינוס גדול?

תשובה
לא ולא. אסור גם מבחינה הלכתית.
שאלה - 195942
לכבוד הרב עשיתי בדיקה של הקורונה בגלל חשש. נדרתי בפה שאם התשובה שלילית אעשה סעודת הודיה ל 10 ונשמת כל חי. חשבתי על אברכים בכולל. בגלל המצב אי אפשר. מה ניתן לעשות לקיום הנדר?
תשובה
אסור להוציא מהפה ולא לקיים בפרט בשעת סכנה.
שאלה - 195941
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חג שמח וכל הישועות.
אם לא מקפידים עם הילדים הקטנים על מצות שמורות, האם אפשר לקנות להם מצות רבנות (כמו אביב) אפילו שבכל השנה אוכלים רק בדצ?

תשובה
בהחלט כן, כי המצות שם כשרות לפסח לחלוטין. הייתי שם וראיתי.
שאלה - 195940
מחילה מכבוד הרב, לגבי הדירה בצפת, השאלה היא האם למכור אותה או לחכות להצעת מחיר גבוהה יותר?
תשובה
הכל בסימן שאלה.
שאלה - 195939
שלום לכבוד הרב מה עושים היום בערב יכנס תקנות חדשות שאין להתפלל בבית כנסת רק בשטח פתוח ועד מרחק 100 מטר מהבית מעולם לא סגרנו את ביה"כ מה עושים?
תשובה
הענין בדיון אצל הרבנים.
שאלה - 195938
לכב' הרה"ג שליט"א
קיבלתי על עצמי צום אתמול במנחה ונוכחתי לראות שבגלל המולד שהיה,לא צמים יום שלם וכך גם דעת גדולי ישראל לצום חצי יום. מה לעשות לצום עד חצות או עד צאת הכוכבים?

תשובה
תקיים מה שאמרת בקבלת התענית.
שאלה - 195937
שלום לכבוד הרב,
האם אפשר לשתות לפניי עלות השחר ביום תענית או אפילו בכלל. תודה לכבוד הרב. מצפים לגאולה בקרוב ממש!!

תשובה
א, מי שקיבל עליו תענית יום שלם אינו יכול לשתות או לאכול קודם עלות השחר.
ב, במידה וקיבל תענית והוא מעונין לאכול או לשתות קודם עלות השחר, עליו בלילה קודם שיישן לעשות תנאי שהוא יאכל כשיתעורר משנתו.
ג, המתענה חצי יום אין חלים עליו כל הנזכר לעיל.
שאלה - 195936
לכבוד הרב שליט"א,

לאור המצב, וההנחיות המחמירות, קשה/כמעט בלתי אפשרי למצוא מקום לערוך את הפגישות. אנשים לא רוצים שיערכו פגישות בבתיהם. מה לעשות? יש לכבוד רב רעיונות?

תשובה
בנתיים בבית של חבירה טובה.
שאלה - 195935
מו"ר עט"ר
הבנתי שתצא היום הנחיה לסגור את בתי הכנסת
תפילות של שבת ופסח שצריך ספר תורה האם ציבור שמתפללים מחוץ לבית במקום ציבורי יכולים להוציא ספר תורה לבחוץ וממה להיזהר

תשובה
חכמינו ז״ל אמרו ״משעה לשעה, ישועה״. עד פסח תימצא הישועה.
שאלה - 195934
לכבוד הרב מוצפי שליט"א קיבלתי אתמול תענית להיום יום שלם וכעת אמרו לי בתפילה, שצריך לעשות התרה כי יש מגן אברהם שכותב שבזמן דבר אין להתענות. מה שהבנתי כי אסור שהגרון יהיה יבש
תשובה
אל תחשוש, תשמור מרחק מאנשים. כתבתי על זה השבוע ולא קראתם.
שאלה - 195933
שלום לכבוד הרב
האם אני חיעבת לעדות ליל סדר אני בתלםיות אחי בל ארזה ואבור לצאת מ100 מטר אני רווקה??

תשובה
תלכי קודם כניסת החג. יתירו לך.
שאלה - 195932
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לקחת מבית הקברות שיח בשמים (מרווה) ולהשתמש בביתו בכוס תה או כל הנאה אחרת?

תשובה
אסור בהחלט, כי אין לקחת מאומה ממה שצומח בבית עלמין.
שאלה - 195931
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האפ אפשר לישתמש בשמן קנולה כשרות שרשום עליו בדץ או צריך בכלל שמן אחר?האם ובמה עוטפים שיש או שולחן שהאוכלים עליו כל השנה?

תשובה
א, תשתמש בשמן אגוזים בהכשר העדה החרדית או בשמן זית.
ב, את השלחן עוטפים במפת ניילון, את השיש לא יעזור אם מכסים בנייר כסף, כי זה נשרט, נקרע, ומעביר בימי החג חום. הנכון הוא להגעילו ביציקת מים רותחים עליו.
שאלה - 195930
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במידה ונצליח לארגן מיניין עשרה אנשים במקום פתוח לשעה 16:30 לסליחות ומנחה מה להתפלל ? סליחות רגילות של אלול
בלי דילוגים? ומה קודם מנחה או סליחות?

תשובה
סליחות באופן מלא, ואחריהן תפילת מנחה. ותאמרו התפילה הנוראה במספר 195510
שאלה - 195929
לכבוד הרב
רכשנו מקפיא ושמנו במחסן שהמעבר אליו דרך שירותים ומקלחת. האם יש בעיה להעביר מזון בשר וכדומה דרך השירותים? שנזכה לבשורות טובות בקרוב ממש

תשובה
א, רק במצב שאין ברירה. ב, בתנאי שהמזון יהא בעטיפה.
שאלה - 195928
רבנו הקדוש!

א. אפשר להצטער בצערם של ישראל, השכינה, והעוונות, גם בימי ניסן?
ב. אפשר לכוון בשמות קדושים שאינם 'ייחודים' גם לאדם שלא יודע קבלה?
ג. איך מאריכים באות ד של שמע?

תשובה
אפילו בשבת קודש אומרים "רצה והחליצינו" חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו. ובחגים אומרים "שתרחם עלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים". "מפני חטאינו גלינו מארצינו" וכזאת וכזאת.
שאלה - 195927
לכבוד הרב שלום רב,
כיצד עלינו לנהוג לאור ההנחיות החדשות בדבר סגירת בתי כנסת, לא בכל מקום ישנה אפשרות לקיום מניין בחוץ. מה עושים ?

תשובה
הרבנים מטפלים בנושא. ותימסר בעזרת השם הודעה מתאימה.
שאלה - 195926
שלום לכבוד הרב, בעבודה משדלים אותנו לעבוד מהבית, מצד אחד נוח יותר ופחות סיכון בריאותי ביציאה נסיעות וכו, מצד שני מעדיפה לא להכניס אינטרנט לבית, מתלבטת מאוד, מה לעשות?
תשובה
אם אפשר לעבוד במחשב ללא מקור הטומאה נכון הוא.
שאלה - 195925
שלום לכבוד הרב
שמעתי מאיזה פלוני שהבן איש חי ע"ה אמר לא לימול ילד של מחללי שבת, זה נכון?

תשובה
אינני יודע על כך, אך זכורני על איזה מכתב עליו חתמו בזמנו גדולי הרבנים על פירצה בחומת השבת שהיתה נדירה בזמנם.
ועליך לזכור כי באותה תקופה היו הקהלות מגובשות וסגורות, לא כמו בימינו, ולכן מדי פעם תיקנו תקנות שונות.
שאלה - 195924
שלום לכבהרב,הבוקר ראיתי משהו שפורסם והזדעזעתי!פסק הלכה חדש ודרמטי בעקבות המגפה וכו' רבנים התירו בערב ליל הסדר להפעיל מאין תוכנה שתוכל לחבר אותם עם המבוגרים שנשארו לבד
תשובה
מדוע הנך מחפש באתרים שונים ומשונים, ונבהל?
שאלה - 195923
לכבוד הרב, האם יש מקור למנהג להקפת קבר הרשב"י בארבעת המינים?
תשובה
אינני יודע אם המדובר בארבעת המינים בכל ימי השנה, או דווקא בסכות?
הנה בתלמוד [סוכה לז, ב] איתא "אמר רבי חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים". אמנם אין המדובר בארבעת המינים, אלא בהנפת שתי הלחם.

בכל אופן הקפת קבר הרשב"י עליו השלום יש לה מקור, וכן כתב מור אבי ז"ל בספרו שפתי צדיקים במבוא, והוא מדברי מרן הבית יוסף זיע"א.
בספר מגיד מישרים פרשת אמור
"והא גשמים דאתו לא הוו דוגמת שפך לו קיתון על פניו חס ושלום, אדרבא נתקבלו דבריכם ורשב"י ובנו שמחו לקראתכם בקרותכם זוהר על מערתם ובכפר הסמוך להם, אלא דכיוון דהקפתם לרבי אלעזר בד' מינים הבאים לרצות על המים, נתעוררו המים ובאו. ואילו הייתם מקיפים פעם אחרת [הכוונה נוספת] היו רוב גשמים באים לעולם כמו בימי חוני המעגל. ומפני כך באו גשמי ברכה רצופים, כדי שלא תקיפו יותר עליהם. וכלל זה יהיה בידכם כל זמן שהעולם יהיה צריך לגשמים ביותר, תלכו ותקיפו הצדיקים הנזכרים ותיענו. ועל כל צרה שלא תבא על הצבור תקיפו אותם שבעה פעמים ותיענו.
ובכן תדע כי הם שמחים מאד בקרותכם זוהר על מערתם או בכפר הסמוך להם, ואם תתמידו לקרות, כן יגלו לכם רזין עלאין. וכלהו רמיזין בזוהר. אלא דלא מסתכלי בהו עד דיתגלו לון, ואז ידעו למפרע אתר דרמזו להון דהא בהאי זוהר דבנייכו רמיזי כמה רזין עלאין דלית לון חושבנא, אלא דבני נשא לא מרגישין בהו וכד יתגלו להו ירגישו בהם ואתה שלום".
שאלה - 195922
הרב שלום אשתי חולה במחלה עם טיפול כימי בשבתות וחגים, מארחים אשה בודדה מבוגרת ומוגבלת. בגלל הקורונה האם להכין מארזים של אוכל לארוחות ותשאר בודדה בביתה? ומה עם ליל הסדר?
תשובה
להכין מארז בהחלט. ליל הסדר תברר אצל הרופא שלכם.
שאלה - 195921
לכבוד הרב אם מישהו לא קיבל על עצמו את הצום בשעת מינחה כי שכח ובבוקר שתה קפה כי חשב שלא יכול לצום כי לא קיבל על עצמו.
יכול עדיין להתחיל לצום?
האם יעלה לו שיהיה חלק מהציבור שצם?

תשובה
אינו מתענה.
שאלה - 195920
לכבוד הרב שלום רב. אני היום צם אבל יש לי כמה שאלות.לא קיבלתיאת הצום אתמול במנחה אבל בערב אמרתי שאני יצום היום חצי יום זה עדיין נחשב? ועד איזה שעה הצום?
תשובה
הסברתי לך כי תענית חצי יום אין צריך קבלת תענית.
שאלה - 195919
שלום לכבוד הרב, האם אנחנו בחבלי משיח, כי כל העולם היום כמעט בהסגר?
תשובה
אין מי שיודע, כי אין לנו נביאים, ומפורש בגמרא כי יום הגאולה מכוסה מכולם. אך חבלי משיח זה כן בוודאי, השאלה כמה הוא קרוב? וזה תלוי שנעשה תשובה אמיתית.
שאלה - 195918
לכבוד הרב שלום רב
אם לקחתי על עצמי ב"נ לצום בערבי ראש חודש
מה הדין לגבי ערב חודש אייר?
ומה הדין לגבי התענית היום אם אנחנו כבר אחרי המולד?

תשובה
אם אמרת בפיך להתענות, תתענה.
שאלה - 195917
לכבוד הרב שלום רב
אם יש להימנע ללכת בבית קברות (קברי צדיקים) בלילה, אם יש איפה המקור. תודה רבה חודש טוב!

תשובה
בלילה לא הולכים. איפה המקור ללכת???
שאלה - 195916
לכבוד הרב שלום. במדינתנו כולם בהסגר אפי׳ הבית כנסיות. יש לנו מחבת חדשה לפסח, יש אפשרות להתיר בלי טבילה ? תודה
תשובה
תתן אותו במתנה לגוי, ותחזור ותשאיל אותו ממנו. השם ישמרכם שם בגולה, ונזכה לגאולה בקרוב כולנו יחד.
שאלה - 195915
מעריכים את הרב מאוד! מה ההבדל בין עשיה לשם מצוה לבין שימור לשם מצוה? תודה לרב
תשובה
המערכת, במצב חירום של היום שאלות מסוג זה לא מטופלות.
שאלה - 195914
מי שקיבל עליו תענית במנחת ערב ראש חדש ניסן בנוסח הכתוב בסידור שהתענית עד צאת הכוכבים, האם יאמר מזמור לדוד בחצות היום כיון שהוא אחר מולד ניסן ויאכל או שיתענה עד צאת הכוכבים
תשובה
כיוון שהוציא מפיו שהתענית עד צאת הכוכבים עליו לקיים מה שאמר.
שאלה - 195913
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אנו בימות משיח?
תשובה
כבר 500 שנה אנחנו בתוכם.
שאלה - 195912
לכבוד הרב למה מברכים ברכת האילנות ולא ברכת על גידול ירקות מה ההבדל
תשובה
כי רק בניסן עונת פריחת האילנות.
שאלה - 195911
שלום הרב, גרנו 5 נפשות בדירת 35 מ"ר,השם ברחמיו שלח מישהו שנתן סכומים גדולים לרב וגבאי ביה"כ לעזור לנו לעבור דירה וכו',יש לי הרגשה שלא מעבירים אלינו את כל הכסף, בבקשה עצתך
תשובה
אם נכון הדבר מה בידך לעשות???
שאלה - 195910
שלום רבנו.. גדולי ישראל דור שעבר ביינהם מור אביך ז"ל איך היו מגיבים למצב שיש היום בעולם ערב חג פסח
תשובה
צום ועצרה וסליחות בבכי תמרורים.
שאלה - 195909
שלום לכבוד הרב
אם היה כבר המולד לא היה צריך גם להגיד יום כיפור קטן אתמול לפני המולד??

תשובה
סליחות אפשר.
שאלה - 195908
לכבוד הרב
שמעתי מרב צדיק שסיפר על מור אביך המקובל הקדוש הרב סלמאן מוצפי זצוק"ל שהיה נזהר שלא להניח על השולחן מפתחות וכסף וכו' כי קדושתו כמו המזבח! האם זה נכון וכדאי להיזהר?

תשובה
קדושים היו.
שאלה - 195907
שלום לכבוד הרב שליטא קיבלתי תענית היום במנחה למחר(רביעי) והבנתי מהרב שעדיף רק חצי יום מחמת שהמולד כבר היה.השאלה אם לומר בחצות מחר מזמור לדוד ולהפסיק את התענית או להמשיך?
תשובה
מה שאמרת תקיים.
שאלה - 195906
שלום הרב התפללתי ערבית בשקיעה, ועם כל הלחץ בבית רק עכשיו 2 בלילה אני אמרתי קריאת שמע. זה בסדר? ועד כמה חמור לא להגיד קרישמע לפני חצות, והאם יש להקפיד לומר בליל הסדר לפני חצות
תשובה
לכתחילה קודם חצות לילה.
שאלה - 195905
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ישיבות כוללים ביתי כנסת שיעורי תורה קול התורה נדם הכל סגור ומסוגר נקרע לי הלב בחייים לא היה דבר כזה מה חטאנו מה פשענו במה צריכים להתחזק רבינו??

תשובה
חטאנו עווינו פשענו.
שאלה - 195904
לכבוד הרב
הרב שוב אומר לי על שולחן ערוך! הרב קשה לפרט במעט מקום אך לצערי אני מטפל באמא חולה מאוד יום ולילה ואין לי סדר וישוב הדעת וקשה לי מאוד הרב יוכל להתפלל עליי שאזכה ללמוד?

תשובה
מתפלל עבורך יומם ולילה.
שאלה - 195903
אחי וגיסי תלמידי חכמים. אחי אמר לי שאפשר להשתמש לכתחילה בכלי זכוכית גם לחלבי וגם לבשרי. גיסי אמר לי שגם בזכוכית לכתחילה יפריד ויעשה כלים לבשרי לחוד וחלבי לחוד
אם מי הצדק?

תשובה
מחלוקת מרן השלחן ערוך והרמ״א.
שאלה - 195902
לכבוד הרב הצדיק שלום, ה' ישמרך
ביום שני הקרוב אני אמורה לטבול במקווה בע"ה
אני מאוד חרדתית לגבי המצב, מפחדת
ומצד שני מצווה מן התורה
הרב יעודד אותי קצת ללכת ברוגע לטבול ?

תשובה
לא לפחד כלל.