ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ז/אדר ב תשע"ט

     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 174356
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קו הלכה ספרדי לגבי הרפורמים אין לנו דעה…………

תשובה
זה ברור כשמש בצהריים מעל כל ספק שרק מטומטם או עיוור או חסר יראת השם, מופקר ומתהולל, או מחטיא הרבים יכול להתעלם מ״הפעילות״ המרושעת, החולנית, והחילונית, של
א, הפיכת הלילות המקודשים של חול המועד. לילות החנוכה, ימי החופשים, לערבי בידור, ערבי ליצנות, צחוק וקלות ראש.
ב, פתיחת טלוויזיה ״בהכשר״ על כל גווניה המכוערים. דבר שנאסר על ידי כל גדולי הדור שעבר.
ג, פתיחת אתר הכירויות ללא ביקורת, ללא מחסומים, ללא סינון מקצועי, עם פירסום תמונות נשים, בנות תמימות, בפוזות מזוויעות ונוראיות, והולכתם שולל. האם בכלל יש מי מהרבנים אשר קם ואמר שמתיר לבתו להתפרסם שם??? ואם לא התיר? מדוע שאר בנות ישראל כן יפרסמו? אמור לי ידידי היש הבדל בין דם לדם? האם התורה מתירה זאת?
ד, האדרת אנשי הרחוב, בעלי כישורי ספורט, פעלולים, תעלולים, בעלי שרירים, ושאר מרעין בישין המטמאים את בנות ישראל. ובזה הם ״מקרבים״ את הרחוקים כביכול לדת. הלא חכמינו לימדונו ״אין דבר טהור יוצא מן הטמא״.
ה, פירסומים זולים ומהגרועים ביותר של דוגמנים, דוגמניות, והבטחת הופעת ארבע נשים שחקניות בלילות הקדושים של המועדים וימי החנוכה בהם גברו החשמונאים על היוונים ב״היכלי״ הספורט. הטוטו. השמוטו. האיצטדיונים של הפרעונים והרומאים המשוקצים.
הכל בשביל כסף כסף וכסף. ומוכרים את בני ובנות ישראל בעד רכישת ג׳יפים מפוארים. רכבי פרעה, לוס ואגס, שיקגו ופאריס לתפארת מדינת הרפורמים.

בנות ישראל אינן הפקר. יש לנו אבא בשמיים שהוא יריב את ריבם. תתעוררו טרם יהא מאוחר.

ועוד משפט אחד, בימי הגאונים מרן הרב עובדיה הרב יהודה צדקה והרב בן ציון אבא שאול ז״ל וזיע״א זה לא היה יכול להתרחש.
שאלה - 174321
כבוד מו"ר עט"ר שליט"א,
האם יש מעלה מיוחדת בתרומת זכר למחצית השקל לאתר הקדוש הזה ולהוצאת ספרי מו"ר שליט"א? האם יש בכך משום "הכרת הטוב" או מעלה מיוחדת? נודה לרבנו אם ישיבנו.

תשובה
בודאי שיש בזה מעלה גדולה של זיכוי הרבים מאין כמוהו. כי מכל כנפות העולם פונים לכאן. רבנים גדולים שואבים מהבאר הזאת את המקורות ומוסרים דברי תורה בנושאים שונים. קטנים גם גדולים מחכימים. כולם כאחד שמחים בתורה מדורש ציון. בזכות המתנדבים העושים מלאכתם נאמנה.
שאלה - 174041
לכבוד הרב שלום רב היה לי בעבר הוראת קבע לאירגון הידרדרות וביטלתי אותו והתקשרה אשה שנחדש את ההוראת קבע ואמרתי לה שאני תורם רק למקום שעוסקים בחזרה בתשובה בלבד
תשובה
ישר כוחך, כי כבר גדולי ישראל הורו לא להתחבר עמהם. וזה לשון הבד"ץ שליט"א.
"מן החובה והמצווה להתרחק מאירגון זה וכל אשר לו, לא לתמוך בהם, ולא להפיץ את גליונותיהם, וכן לא לקחת חלק בכינוסיהם, ובכל פעילות אחרת שהם מארגנים, כדי לא להיות בין מחזקי ידיהם של עוברי עבירה ולא לסייע להם".
שאלה - 172583
לשאלת רבים,
לבירורים אודות הספר החדש "פורים בציון" ויתר ספרי מורנו ורבנו שליט"א, ניתן לפנות אך ורק לדוא"ל:
mbzm50227@gmail.com‏

נא לא להפנות לרבנו שליט"א שאלות בענין

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 172555
בסימן טוב ובמזל טוב יהא לנו ולכל ישראל.
משנכנס אדר מרבים בשמחה. עם צאת הספר החדש "פורים בציון" לעט"ר שליט"א. יהי רצון שיזכה להורות לנו הדרך עוד רבות בשנים, ולהוציא לאור עוד ספרים רבים.
חברי המכון.

תשובה
ברגשי תודה עמוקה לאבינו שבשמיים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וזכיתי היום ערב ראש חודש אדר ראשון התשע"ט לברך על המוגמר ולראות במו עיני את הספר הזה אשר הושקעו בו כוחות רבים, ועברתי עד לידתו לעולם מצבים שונים במשך שנתיים תמימות, ומכל צרה הצילני ובספר חיים כתבני, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי. מה אני מה חיי, אשר עשה עמדי חסדים רבים ועצומים כאלה.

כאן ההזדמנות לברך את כל חברי המכון תלמידי חכמים יקרים ונחמדים מזהב ומפז חביבים, יראי שמים מרבים, קדושים וטהורים, אשר השקיעו שעות רבות ויקרות להגיה, לערוך, לתקן, לעזק ולסקל ככל אשר היה לאל ידם, ולהכין את המפתחות, מהמסד ועד הטפחות, למען ירוץ הקורא בו, מתוך אהבה ומסירות אין קץ.

ועל צבאם ידידי אהובי חמדת לבי, חתני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחי שמו לעד אמן, אשר הקדיש ומקדיש ימים ולילות ערבי שבתות ומועדים, להוציא דבר מתוקן, נאה ומסודר מתחת ידו, איישר חיליה לאורייתא, אשר עם כל לימודיו בתורה הקדושה, וישיבתו בבית הדין אשר בירושלים לדון בענינים עמוקים וחשובים, לא חסך כל מאמץ להוציא ספר זה וגם הקודמים אליו בהידור רב ובדייקנות מירבית, ועוד ידו נטויה.
אברכהו אותו ואת עמיתיו כי ירבה השם כוחם, וירחיב את גבולם בחכמה בתורה ביראה בתבונה ובכל מלאכה, ויזכו עוד לחבר חיבורים מחידושיהם כיד השם הטובה עליהם, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, בשלום בהשקט ובבטחה, בהרחבת הדעת מתוך שמחה והשקט.

עוד רגע אדבר ואברך את חתני הגאונים אשר היו לי לעזר רב, את בני היקרים הגאון רבי יחזקאל שליט"א העומד לימיני, ובפרט את מחמד לבי בני הרב הגדול רבי סלמן שליט"א, המוסר נפשו למען בריאותי באופנים שונים מדי שעה בשעה, ומלווני לכל מקום ומקום במסירות נפש. יברכם השם יתברך ותשרה השמחה באהליהם והברכה במעשה ידיהם.
הנני עבד השם עומד היום נכנע ונפעם לגודל חסדו יתברך, יזכני להוציא עוד ועוד ספרים למען תרבה הדעת, החכמה והיראה בישראל עם קדוש.
כה דברי בריה קלה העומד לפני בוראו כתולעת קטנה באדמה.
בן ציון הי"ו בכמוהר"ר סלמן מוצפי ז"ל וזיע"א.
שאלה - 175000
שלום לכבוד הרב
מה האיסור להתפקד למפלגה חילונית ולנסות להשפיע בתוכה, כי לאחרונה ראינו קבוצה של אנשים ונשים הנראים חרדים מנופפים בדגליה.

תשובה
תשובה
אקדים ואומר שכל מה שאכתוב כאן לשאלתך הנכבדה הוא דרך עיון ולימוד, וליבון הסוגיא. ואין לי שום שייכות אישית לגבי שום גוף אישיות או קבוצה, וכן איני מתכווין חלילה לפגוע נגד שום אדם או קבוצה. ועוד אומר כי דברי מיועדים למי שיש אמונה ויראה בלבו ואינו בא עם מסקנא מוקדמת והחלטה או דיעה קדומה, אלא להחפץ להבין את האמת בלבד.

א, הטעיית הציבור שומר המצוות.
מפלגה חילונית אינה מכירה בתורה הקדושה, ברבון העולמים, בקיום תרי"ג מצוות, בחכמי ישראל, בשבת קודש, בחשיבות לימוד התורה שהיא סוד הקיום הפיזי והרוחני שלנו בארץ הקודש, בסמכות ההלכה בכל הנוגע ליהדות, בסיפוק שירותי דת כהלכה ללא חסדים, וכדרך הקבצנים בהסכמים צדדיים, ומניחים את התורה ומצוותיה בקרן זווית כאילו חלילה היא בדרגה חמישית או שישית בהעדפה לאומית. הרי כל מי שמשתייך למפלגות אלה, עובר ברגל גסה על השבועה שנשבענו לאבינו שבשמיים בהר סיני לקיים את התורה ולהיות נאמנים לה. עצם ההתפקדות אליה כחבר, גם ללא נשיאת תפקיד ציבורי מטעמה, וללא ייצוגה בכל מוסד ממוסדות השלטון מצביע על כך שהוא מקבל עליו את חוקיה, תקנותיה, ועקרונותיה שהינם בהכרח נוגדים את התורה הקדושה, ומורדים בקבלת עול מלכות שמים חלילה. וכל הנהגתם הינה ככל הגויים עם ישראל, ולפרוק מעלינו עול תורה ומצוות, ולשאת בשקר ובהטעיה את קדושת העם, הארץ, ותורת ישראל. והפרחת סיסמאות נבובות וריקות מתוכן לשוא.

ב, הנושא המרכזי הוא ההשתייכות וההתחברות.
במכילתא דרבי ישמעאל [יתרו, פרשה א] "וכן אתה מוצא ביונדב, שמתחלה היו קוראין אותו יהונדב, וכשבא לאותו מעשה, פחתו לו אות אחת ונקרא יונדב, שנאמר [דברי הימים ב' כ, לז] בהתחברך לרשע פרץ ה' מעשיך. מכאן אמרו חכמים, אל יתחבר אדם לרשע אפילו לקרבו לתורה".
כתב רבינו] בחיי במדבר כ, כ"ח] "ומה שנסמכה אסיפת אהרן לפרשת מלך אדום אמרו במדרש [תנחומא סימן י"ד] זהו שאמר הכתוב "בהתחברך לרשע פרץ השם את מעשיך". על שנתחברו לרשע זה לעבור גבולו, חסרו אותו צדיק".
וכל כך מזיקה השתייכות לאנשים פורקי עול תורה, עד כי הגאון החיד"א ז"ל כתב בספרו חומת אנך [משלי ט"ו, ו] "בית צדיק חוסן רב ובתבואת רשע נעכרת. אפשר דהוא אזהרה לצדיק לבל ישתתף עם רשע וזה שאמר ובתבואת רשע אם נתערב תבואת רשע בנכסי הצדיק בדרך שיתוף וכיוצא, נעכרת בית הצדיק".
וכמוהו כתב הרב תפארת ישראל [בועז, קידושין פרק ד, א] "ואמרו עוד [באבות פ"ב] איזה דרך שיבור לו האדם. והשיבו, שיהיה לו חבר טוב. ואמרו עוד [שם פ"א] יהי ביתך בית ועד לחכמים והוה מתאבק בעפר רגליהם. עשה לך רב, וקנה לך חבר. וכן הוא אומר [תהלים קי"ט] חבר אני לכל אשר יראוך. וכן בכל מדה ומדה בין נדיבים תתנדב נפש האדם, ובין רעים תשחת נפשו בו".
והגאון רבנו משה פיינשטיין ז"ל נשאל על הקמת ועד לעניני צדקה באמריקה שחברים בו גם נציגים קונסרבטיבים, והמטרה לעזור למשפחות במצוקה. ואעתיק כאן שורות קצרות מדבריו. בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב, סימן ק] "מעצם הדין צריך להתרחק בכל האפשר מאלו הקונסרבטיבים שהם גם כן כופרים בהרבה עיקרי הדת ובהרבה מצוות התורה ,ורוב "ראבייס" שלהם מסיתים ומדיחים לכפירה ולחילול שבת, ולעוד הרבה עבירות חמורות, ואין חילוק ביניהם ובין כל מיני כופרים, והם נעשים גרועים מיום ליום, ודבר האחרון שעשו שעוד חיזקו ידי הכופרים והרשעים שבכנסת דארץ ישראל להחשיב נכרים גמורים ליהודים, הראה כבר שאין רצונם להיות כלל חלק מישראל מאמינים בני מאמינים, שמסרו נפשם על התורה ומצוותיה ורוצים שיתערבו בני ישראל עם הנכרים חס ושלום. והכתוב אומר בהתחברך לרשע פרץ השם את מעשיך, אף שהיתה כל התחברותו של יהושפט אלא בעניני ספינות להרווחת המדינות. איברא דאם היו זה רק עניני העיר והמדינה שמוכרחין בכל מדינה להתייעץ עם כל אזרחי העיר והמדינה בין נכרים בין ישראלים לא שייך להתחלק, אבל דברים השייכים להמדינה עוסקים בזה מושלי המדינה, והם עושים הוועדים ולא שייך לוועדים שעושים יהודים. דהא הוועד נעשה רק לעניני יהודים בלבד, וליכא שום דבר דלא יהיה שייך לדיני התורה דאף עניני צדקה וכל שכן קולטור וחינוך, שכל עיקרם הם עניני תורה אין בשום אופן להיות בוועד אחד עם כופרים מכל המינים, וצריך לעשות קהילה מיוחדת משומרי תורה לבדם לכל הענינים שנעשה לטובת היהודים".

ג, מרידה בגדולי ישראל.
יש כאן נושא מהותי ויסודי הנוגע לנאמנותינו לאבינו שבשמיים. על כולנו לדעת שלא יתכן לקיים רצונו של השם יתברך ללא ציות לכל דברי התורה, ברוך השם אין אנחנו לא רפורמים, ולא קראים. לא כופרים ולא קונסרבטיבים. התורה הקדושה ורק היא מורה לנו את כל דרכינו, במשא ובמתן, באכילה ושתיה, בחוקי השינה, החיים הפרטיים והציבוריים, ההתנהלות, העסקים, בין אדם לחבירו, הלכות שכנים, שותפים, גזל, גניבה, השאלה, שכירות, שכר שכיר, פקדון, שמירה, אבידה, מציאה, לוה ומלוה, פרעון חוב, זכויות עובדים, ואפילו יחס והתנהגות לבעלי חיים, הדאגה ליתום ולאלמנה, לעניים ולנכים, לחולים, ולהבדיל לנפטרים, ולשמח חתן וכלה. כל צעד מחיינו מחושב על פי התורה הקדושה, ואסור לנו לזוז ממנה כמלא נימא.
התורה הקדושה ציוותה עלינו "ועשית ככל אשר יורוך" והזהירה אותנו "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". אם בהלכות שבת, תפילין, ספר תורה, מזוזה, תפילה, מועדים, שחיטה, טריפות, מעשרות, חלה ותרומה, טהרת הבית, נישואין, גירות, יוחסין, כהונה ולויה, מילה ופדיון, ועוד אלפי פרטים, שבכולם אנחנו מצווים לציית לחכמי ישראל האמיתיים שבכל דור ודור, ואין לנו לזוז מדרכם ומהוראותיהם. וכל המימר דבריהם הרי הוא מורד חלילה ברבון העולם ובתורה הקדושה.
על אחת כמה וכמה בהשתייכות מגזרית, ציבורית, קהילתית, ועד בית, הנהלת בית הכנסת, ועד קהילה, ועד עובדים, מועצה מקומית, שלטון אזרחי, צבאי, מדיני, ושלטון מרכזי, עלינו לשמוע בקול התורה. וכל מי שסר אפילו כמלוא נימא מדבריהם מצבו לא טוב בעולם הזה ובעולם הבא. ולכן כיצד יתכן לקיים פורום, להשתייך, להתחבר, להצטרף לגוף או תנועה שעומדים בראשה אנשים שאינם מקיימים את התורה, והצהרותיה הם בניגוד גמור לחוקי התורה. ולעשות דבר השייך לכלל הציבור נגד רבני ישראל האמיתיים ונאמנים לתורה איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום.
שאלה - 174999
לכבוד הרבהאם יש בעיה הלכתית לכתוב בעופרת על המצבה? ושנית- האם חייב עד השלושים לסיים את המצבה?
תשובה
אין בזה כל בעיה הלכתית. ואין חייבים לסיים את המציבה בשלשים. מה שכ צריכים להקפיד הוא שביום השביעי כשקמים מהשבעה להניח אבן או לבינה בגובה 30 סנטימטרים מגובה פני הקרקע, בכיוון ראש המציבה.
שאלה - 174998
לכבוד הרב שלום רב
לגבי הטוענים שמצאו פתיל תכלת הנקרא מורקס האם יש איסור ללובשו או שזה מותר ואף חובה

תשובה
הרבנים המוכרים אינם שמים פתיל תכלת, וכך היה בכל הדורות. ואסור לנו לעשות מעשה נגד מנהגם.
שאלה - 174997
לכבוד הרב שלום רב האם יש בעיה עם מוצרי שוקולד שכשרותם רבנות חלב ישראל האם חייב בדץ כאשר יש בחנות רק רבנות?
תשובה
השאלה אם יש חששות במרכיבים הנוספים.
שאלה - 174996
גיסתי ביקשה שארכוש לה מוצר מחו"ל.
ע"פ אתר הרכישה אם המוצר לא מגיע ב60 יום מקבלים כסף חזרה. כך היה והכסף חזר אלי ולאחר מכן המוצר הגיע לגיסתי. האם עלי לתת לה אותו או שזכיתי בו.

תשובה
אינני בקי בתקנות של זכויות הצרכן. תפעל לפיהם.
שאלה - 174995
לרבי ומורי שליט"א
אני עובד בבית הרפואה, כרגע במחסן שכר כ4000 ש"ח וטוב כאן, האם לבדוק עוד אופציה כאן בבית הרפואה, ואולי לעבוד גם לילות?
תבורך מפי עליון

תשובה
אם זה מספק אותך כלכלית תמשיך כאן.
שאלה - 174994
לכבוד הרב שליטא
דלת כניסה לעסק הגובה של המשקופים גבוה מאוד כ 5 מטר לערך היכן לקבוע את המזוזה בתחילת שליש העליון או בגובה שאנשים מגיעים ? תודה רבה ואריכות ימים ושנים

תשובה
לדעת הירושלמי בגובה בני אדם, וכן כתבו התוספות, אך התלמוד בבלי סובר בשליש עליון, וכן פסקו הטורי זהב והשפתי כהן פסקו בשליש עליון, וכן פסק מרן ז"ל בהליכות עולם חלק ח עמוד רמ"ח להניחה בשליש העליון, כי עיר המצווה היא זאת, ולא נקבעה כדי שיניח ידו עליה.
וכן ראיתי שעשה מעשה הגאון רבי נסים כד'ורי חזן ז"ל ראש רבני בבל.
שאלה - 174993
לכבוד הרב
הבנתי שאם פלוני נענש בגיהנום בגלל אלמוני, פלוני לא יוכל להיכנס (למחציתו)למחיצתו בגן עדן. מה אשם פלוני אם סלח לו ואלמוני עשה לו דברים קשים שבכל זאת מחייבים עונש על כך?
תודה

תשובה
מדובר במחטיא אותו, לא מדובר במה שכתבת שהרגיז או ציער אותו
שאלה - 174992
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אגוזי מלך סגורים מגיל הכשר
תשובה
נוסח השאלה אינו ברור.
שאלה - 174991
אישה רוצה למכור חמץ למשפחה שלה שאינם שומרים תורה ומצוות(והם לא יודעים).האם זה אפשרי מהטעם שזכין לאדם שלא בפניו?
תשובה
אם הם צורכים חמץ בחג, זה לא יועיל מאומה.
שאלה - 174990
לכבוד הרב
הרב אצלנו שנותן שיעוריםכול הזמן חוזר ואומר...
תודה .

תשובה
לא לשמוע מי ששונא יהודים.
שאלה - 174989
לכבוד הרב שלום רב
האם ניתן באישור המנהל הישיר להוציא ימי מחלה לטובת חופש
כאשר ימי החופש אזלו

תשובה
אם מותר לו על פי הבעלים.
שאלה - 174988
לכבוד הרב שלום רב
התגרשתי לפני 10 חודשים. אני רוצה לדעת אם לחכות עם זוגיות כי יש סיכוי שאחזור לגרוש שלי או להמשיך הלאה ולבנות זוגיות חדשה?

תשובה
אינני יודע מה בדיוק הניגודים ביניכם, וכיצד אייעץ.....
שאלה - 174987
לכבוד הרב שלום רב, כמה פרות אדומות נעשו עד ימינו?
תשובה
עיין משנה פרה פרק ג, משנה ה. תשע פרות עד החורבן.
ראשונה עשה משה רבנו עליו השלום. שניה עזרא הסופר. שלישית ורביעית עשה שמעון הצדיק, חמישית ושישית עשה יוחנן כהן גדול, שביעית אליהו עיני, שמינית חנמאל הכהן, תשיעית רבי ישמעאל בן פאבי. עשירית יעשה בקרוב מלך המשיח.
ועיין בהרמב"ם ז"ל הלכות פרה פרק ג בסופו. ובפירוש רבנו בחיי ז"ל פרשת חקת פסוק ב.
שאלה - 174986
שלום לכבוד הרב אישה שמטופלת בילדים מה הכי חשוב להתפלל
תשובה
ברכות השחר וקריאת שמע לפני הצהריים. ועמידה כשאפשר.
שאלה - 174985
לוםש אני כהן, נאלצתי לעבור ליד גדר חיה של בית עלמין מהצד החיצוני, בין השיחים הבחנתי שיש קבר קרוב לגדר . האם הגדר חוצצת או שיש להתרחק מעל 4 אמות מהגדר?? בהנחה שלא ניתן לעבור צד
תשובה
הגדר חוצצת, להבא כהן לא עובר שם.
שאלה - 174984
שלום לכבוד הרב
יש רב שהציע לי לעבור מבית הכנסת שאני מתפלל הוא אמר שזה מקום לא טוב הוא לא יודע לאיפו הוא גר בירושלים אני גר בפלורידה אני לא יודע מה לעשות תודה לכבוד הרב

תשובה
אם אינך מוצא מקום חלופי אל תעזוב, במשך הזמן תתעניין ותמצא.
שאלה - 174983
בטיפולי פוריות, היה לרופאים ספק האם כדאי לבצע טיפול בגלל תגובת הגוף לכדורים,והוחלט שכן יהיה טיפול בע"ה.
תשובה
השם יעזור שהכל יצליח.
שאלה - 174982
שלום לרב. אם הגעתי באמצע ערבית באונס (אין עוד מניין). האם לקרוא ק"ש וברכותיה אך הק"ש עצמה לא בכוונה כדי להגיע לעמידה עם החזן, או לקרוא ק"ש וברכותיה אחר התפילה וק"ש בכוונה?
תשובה
תמתין שיגיעו לעמידה ותעמוד עמהם, ומיד בסיום תתחיל ברכות וקריאת שמע, ותיזהר לא לעשות כן עוד, אלא חד פעמי.
שאלה - 174981
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר להטביל את הכלים במקווה כבר עכשיו

תשובה
רק כלים חדשים צריכים טבילה.
שאלה - 174980
יש שלפעמים בימי שבת אני "תופס" את אחותי מתעסקת בטלפון ואני מתאפק שלא לכעוס וכו'. האחות לא תקשיב כמה שידברו איתההאם צריך להודיע להוריי בשת שעלולים לכעוס ממש ?
תשובה
אם ההורים יכולים להשפיע, תודיע להם היום ולא בשבת.
שאלה - 174979
לכבוד הרב
התתלתי להעתיק עצים בגינה כדי לבנות י״ח דיור ,
ואז סיפרה לי אחות של כלתי שביקרה רבנית בי-ם שכלל לא נישאלה/ מכירה אותי לעצור את העבודה כי לא יצליח לסיים ,
מה הרב אומר ?

תשובה
העורך, הרב טרח והשיב לכם בתשובה 174777 . חבל שאינכם עוקבים אחרי התשובות.
שאלה - 174978
לכבוד הרב שלום רב
אישה שהגיעה ליל טבילתה ובעלה בחו״ל ראיתי שאם טבלה יש חשש סכנה וצריך להשים סכין ומלח האם שינה עם התינוק מועילה לאותה סכנה. מה המקור לזה?

תשובה
לכתחילה לא תטבול עד שיחזור, ואם טבלה תניח סכין עטופה היטב מתחת למזרן.
שאלה - 174977
האם כסף שנתתי כערבות לבית משפט והיא נמצאת בקופה של בתי המשפט וצוברת שם ריבית על הסכום האם בסופו של יום שנוכל להוציא תכסף בחזרה האם מותר לי להשתמש בריבית שנוסף לעשר אלף?
תשובה
לשיטת הראבי"ה והחתם סופר ז"ל מכיוון ולא היתה פה הלוואה, אל עיכוב בתשלום זה אינו נקרא רבית.
שאלה - 174976
לרב היקר,לפני שבועיים הפלתי שבוע 12. דימום הפסיק עשיתי בדיקה ביום ובערב מוצא״ש יצא נקי.לגביי מוך דחוק. המקום רגיש כואב ויש מצב לדימום. האם לעשות או פטורה? לטבול מצוא״ש?
תשובה
אפשר להקל במצב של כאב.
שאלה - 174975
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כוס של אליהו הנביא צריכה טבילה? 2 האם אסור להגיד אלוקים כיון שהאריזל אסר להחליף באות ה את האות ק? תודה רבה

תשובה
א, צריך. ב, אומרים "השם".
שאלה - 174974
לכבוד הרב בשנה שעברה נכשלנו בקריאת פרשת פרה, השנה רוצים להיות בטוחים אימתי קוראים פרה, וכן החודש אם שניהם או זה אחר זה?
תשובה
השבת הבאה עלינו לטובה היא פרשת שמיני, ונקראת שבת פרה. מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים שבעה עולים לפחות בפרשת שמיני, ואומר קדיש. בשני קוראים בפרשת חקת מתחילתה עד והנפש הנוגעת תטמא עד הערב. וההפטרה בן אדם בית ישראל..... עד אני השם דיברתי ועשיתי.

שבת שאחריה יחול ביום ראש חודש, מוציאים שלשה ספרי תורה, בראשון קוראים פרשת תזריע שבעה עולים וקדיש, בשני וביום השבת.... ובראשי חדשיכם... קדיש, בשלישי החודש הזה לכם עד תאכלו מצות. ההפטרה כה אמר השם אלקים. עד בבקר בבקר עולת תמיד.
שאלה - 174973
כבוד הרב
אני לא מצליח להשתלט על עצמי בכעס תמיד אני רב עם אשתי ומאבד עשתונות.מוסר לא עוזר לי נראה לי.מה לעשות אני מיואשגם בשעת כעס אני מרגיש שזה לא טובאבל זה בלתי נשלט

תשובה
קנס 500 שקל לצדקה, רק כך זה מעורר.
שאלה - 174972
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
הרב כתב י"ב חודש הוא העיקר. י"ב יוצא כ"ט ניסן בשבת. העורך אמר שמקדימים ליום חמישי. האם עולים בניסן להר או לדחות לב' או ג' אייר?
תודה כבוד הרב.

תשובה
דוחים ליום ב באייר.
שאלה - 174971
לכבוד הרב
האם מותר ליטול ידיים של הבוקר בכיור המטבח שמצויים בתוכו כלים שטרם הודחו?במקרה שאין אפשרות אחרת.
לתמוך בבן שומר תו"מצ ומחנך ילדיו לתורה ומצוות או גם בבנים שלא?

תשובה
לכתחילה יזיז הכלים משם, בדיעבד כשאי אפשר יטול, ואחר כך ישטפם שלשה פעמים.
יעזור למי שמגדל בניו לתורה. כי זו זכות עצומה.
שאלה - 174970
לכבוד הרב שלום רב,

כתבתי את שם ה' המשולב א-י-ד-ה-נ-ו-י-ה בעיפרון בכתב יד בסידור עם קצת רווח ותיקנתי בלי לשים לב (ע"י מחיקה). האם זה בסדר שכתבתי? האם נחשב שמחקתי שם ה'? תודה

תשובה
להבא אל תכתוב שמות משולבים בשום מקום, על הסידור זה ענין אחר.
שאלה - 174969
שלום לכבוד הרב
ישנם מקרים שיש אבלים שאינם שומרים תורה ומצוות
שעולים שליחי ציבור. ואומרים קדישים לאחר דרשה בבית האבלים
האם קדיש כזה מועיל לנפט'בכבוד רב

תשובה
השם ירחם, השם ירחם, תברח ממקום כזה.
שאלה - 174968
אבא שלי נפטר ביום שישי א' בראש חודש אדר ב' ב-12:00
ונקבר במוצ"ש שבת פקודי ב' חודש אדר ב בשעה 23:00 שאלתי ה-30
מתי עושים אזכרה ומתי עולים לבית העלמין ומתי מותרים בתספורת תודה

תשובה
עולים בכ"ח או בכ"ט, אזכרה בראשון בערב ב בניסן, שהוא ליל ג בחודש יום השלשים. מתגלחים ומסתפרים ביום ה - 31 הוא יום שלישי ד בחודש.
שאלה - 174967
לכבוד הרב
האם לפי באח צריך לכסות את שני התפילין בטלית או רק של רשי? ( כמובן שיש לו ראש גדול באפשרותו להניח 2 ביחד)

תשובה
מפשט הדברים מכסים את של רבנו תם - שמור תם, ומגלים של רש"י - וראה ישר.
שאלה - 174966
שבוע טוב כבוד הרב מוצפי
מהם התנאים ההילכתיים שצריך לבדוק ולדרוש מסופר סת"ם לפני חתימה איתו על כתיבת ספר תורה.
אם כבוד הרב יוכל לפרט מה התכונות הנדרשות מסופר סת"ם ירא שמיים

תשובה
תקצר היריעה מלהכיל את הדרישות ההלכתיות. תקח ספר הלכות ותלמד.
שאלה - 174965
לכבוד הרב
1. האם צריך לעשר מכספי דמי פורים?
2. לא מזמן נודע לי שיש לשלם על טבילת מצוה בליל שבת. מה לגבי כל הפעמים שלא שילמתי? (לא אוכל לדעת כמה פעמים חלה טבילה בליל שבת)

תשובה
א, מתנות לאביונים אין צורך לעשר. ב, תשלמו בתשלומין כפי היכולת בלבד.
שאלה - 174964
לכבוד הרב עבר חצות הלילה ולא אמרתי קריאת שעל המיטה. ואני הולך לישן עכשיו האם עלי לקרוא קריאת שמע גם שהזמן עבר?
תשובה
בהחלט כן. כי עדיין לילה ויש לקרוא משום שמירה.
שאלה - 174963
לכבוד הרב מוצפי שליט"א: אדם שלא בבית כל הפסח האם מחוייב לבדוק את הבית בבדיקת חמץ
תשובה
בהלכה מובא שחייב לבדוק את הדירה, מחשש שבאמצע החג הוא מי מקרוביו יגיע לדירה.
שאלה - 174962
לכבוד הרב
מה לענות לבחורה בשידוך שרוצה להוציא מכיסוי הראש 3 אצבעות שיער ואומרים לה הסביבה

תשובה
מי לא יפחד מדברי הזוהר הקדוש [פרשת נשא דף קכ"ה עמוד ב].
"א"ר חזקיה תונבא ליתי על ההוא בר נש דשבק לאנתתיה דתתחזי משערה דרישה לבר ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא, ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר לאתתקנא ביה גרים מסכנותא לביתא וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא וגרים מלה אחרא דשריא בביתא מאן גרים דא ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר, ומה בביתא האי כ"ש בשוקא".
ואני מפחד לתרגם כל הדברים, רק אזכיר כי דיבר קשות על גבר שמתיר לאשתו לגלות משערות ראשה החוצה, והיא גורמת עניות בבית, ובניה לא יהיו מוצלחים, השם יצילנו.
שאלה - 174961
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נוהג לעשות בשבת ,מקלחת עם מים קרים לגמרי,
השאלה להתנגב אחר כך? כן או לא
תודה

תשובה
רוחץ חצי גופו ומנגבו, ואחר כך חצי השני ומנגבו.
שאלה - 174960
בשנת תרמ"ח כתב בספרו "מסע מרון" שבקבר יתרו
תשובה
דברים לא בדוקים כלל, מה שידוע שלא יתרו קבור שם. ולא אוכל להרחיב בזה.
שאלה - 174959
לכבוד הרב
שמענו פוסק שאמר

תשובה
העורך, בבקשה לא לפרסם כאן שמועות שונות, ללא שם הרב שפסק וללא נימוקים הלכתיים.
שאלה - 174958
שלום לכבוד הרב
האם קינואה כשרה לפסח?

תשובה
לא הייתי שם, ומעמדה כמו כל סוגי הקטניות.
שאלה - 174957
לכבוד הרב שבוע טוב ומבורך. נעליים שהם נקיות בחלקם העליון כמו שמצוי בימנו (לא חדשות) האם כשנוגע בהם צריך לרחוץ את ידיו משום נקיות או משום טומאה?
תשובה
כשאין לו מים, רק בדיעבד יקנח ידיו במגבת.
שאלה - 174956
שלום ליכבוד הרב שבוע טוב!!
רצינו לדעת אם סירופ לשיעול הנקרא"גרינטוס" כשר ואפשר להשתמש בו??

תשובה
לבקש כשר באישור הרבנות הראשית.
שאלה - 174955
שבוע טוב לרב המיוחד,
בבוקר שותה מים פושרים עם לימון האם יש לברך על מים האלה?
הבנתי שהבשר והעופות של הרב כשרים כל השנה לפסח, האם שהתמשנו בחלק מהבשר, אפשר יהיה להשתמש גם לפסח?

תשובה
כיוון שבבוקר צמאים וגם במים יש טעם לימון בוודאי שיש לברך.
הבשר כשר לפסח בכל השנה.
שאלה - 174954
שלום לכבוד הרב
הייתה הוראת קבע בישיבה של הילד כשהיה רווק הילד היום אברך האם אפשר להעביר את הכסף הזה לילד

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174953
לכבוד הרב
שמי מתחיל באות ד' ומסתיים באת ז' או באות ס' (דניז, דניס, דוניז). אני לא מוצאת בתורתנו פסוק מתאים.

תשובה
אותיות זסשר"ץ מתחלפות, ואפשר בפסוק [ויקרא פרק כ"ג, פסוק כ"ד.
דַּבֵּ֛ר אֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר בַּחֹ֨דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֜י בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֗דֶשׁ יִהְיֶ֤ה לָכֶם֙ שַׁבָּת֔וֹן זִכְר֥וֹן תְּרוּעָ֖ה מִקְרָא־קֹֽדֶשׁ.
שאלה - 174952
לכבוד הרב
שלום הרב יש ביהכס" שמתפללים במוצאש ערבית 20לפני יציאת שבת ואחכ הבדלה ומסימים הכל 5דק אחרי שיוצאת שבת יכול להיות דבר כזה לסיים ככ מהר?

תשובה
הם לא יקשיבו לך. ומדוע לך להתערב.
שאלה - 174951
לכבוד הרב: אבלים מסיימים השבוע 30. אין מי שיגער בנו האם יכולים להסתפר רגיל. והאם זה נכון שחייב שאדם ישלם עלינו כך נאמר לנו מבקשים הדרכת הרב בנושא
תשובה
ביום ה -31 תפנו לרב ואמרו לו שאין מי שגער בכם. ואין צורך שאדם אחר ישלם.
שאלה - 174950
כבוד הרב מוצפי שליט"א
אני רווק בן 33 כשיש הצעות לשידוכין מבקשים ממני תמונה אני חושב שזה לא מכובד וגם חוסר "בצניעות" וגם לא ניתן לשפוט אומרים לי שככה זה מקובל מה כבוד הרב אומר

תשובה
הבהרנו פעמים רבות שאין זה דרך היהדות השומרת מצוות להעתיק מנהגי הגויים בכל נושא שהוא.
שאלה - 174949
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם משחת שיניים לילדים בטעמים צריכה כשרות לפסח? תודה רבה לרב

תשובה
צריך לכתחילה.
שאלה - 174948
שלום לכבוד הרב
האם ירקות קפואים (ללא חשש טבל), שימורים (לח"ט) וירקות רגילים שבאים ארוז (כתוב הופרשו מעשרות כדין), יש לעשר את כל אלו בכל זאת מספק?
שבוע טוב

תשובה
בכל זאת יש לעשר בלי ברכה. על צד ש״שוכחים״.
שאלה - 174947
שלום וברכה. האם בבית דין של מעלה, בפטירת האדם מהעולם, למעשה הלכה כמו הרמב"ם בהלכות תשובה? זאת אומרת שבאמת לא מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין, אם עשה תשובה שלימה כראוי?
תשובה
רק אם שב באמת בתשובה שלימה ומוחלטת. ובקשר לעונש עיין בשו״ת מבשרת ציון.
שאלה - 174946
שלום לכבוד הרב. יש לי חברה בשנת אבל על אביה.היא רוווקה מבוגרת ולבד והזמנתי אותה אלי לשבתות והיא טוענת שאסור לה.האם ישנה בעיה? או לתת לה אפילו מזרן משלה? כואב לי שהיא לבד.
תשובה
מותר לה בהחלט.
שאלה - 174945
שלום לכבוד הרב
אני גבאי. רוצה לעצב מעטפות עבור "קמחא דפסחא" ולהוסיף "אם אתה משמח את שלי...."
האם זה מצריך את המעטפות בגניזה?

תשובה
אסור מראש. כי זה דברי תורה.
שאלה - 174944
שלום לכבוד הרב שליט"א
בשבת הילדים לכלכו את האסלה, ניקיתי עם חומר בשם 00, האם זה מותר?
זה חומר שמנקה חזק וגם וכן צובע את המים בצבע כחול
תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
מותר. מכיוון שאינו מתקיים.
שאלה - 174943
לכבוד הרב שליטא שבוע מבורך. האם ששומעים שיעור ברדיו או בלווין בשידור חי והרב מברך על השתייה וכדומה האם ששומעים שם השם בבית עונים ברוך הוא ברוך שמו?
תשובה
כל מה ששומעים דרך האינטרנט שהוא לא בזמן אמת לא עונים.
שאלה - 174942
שלום לכבוד הרב:

אני בת 62 הורי התגרשו כשהייתי תנוקת ולא הכרתי את אבא שלי ואף אימי היתה מאוד מאוכזבת מהיחס אליו כלפיה וגם לא נתן מזונות
מה אני עושה? האם צריכה ליצור קשר או לא?

תשובה
תפעלי לפי נטיית לבבך.
שאלה - 174941
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רוצה לעקור נטיעה קטנה של עץ ולשתול במקום אחר האם גם בזה יש להביא גוי לעקירה.

תשובה
בין גדולה בין קטנה צריך גוי.
שאלה - 174940
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר את שאריות הלחם שנשארים לפעמים לפזר בפינת מדרכה לציפורים?יש בזה בעיה של ביזיון הלחם?

תשובה
על גדר או מקום גבוה מותר. ברצפה לא.
שאלה - 174939
אימי בת 83 התאלמנה לפני כשנתיים. לפני כחודשיים הודיעה שהיא בקשר עם אלמן בן 85 מהמועדון לקשישים. לאחותי ולי קשה מאוד עם זה, אפילו מכעיס וכואב. אנו רוצים לדעת איך לנהוג ?
תשובה
ומה בידכן לעשות ?
שאלה - 174938
שלום לכבוד הרב עקב הבילבול ששורה בדור שלנו שקוראים היום לצחוק שמחה וזה נפוץ בשיעוריקירוב שאלתי היא איזה ספרים אדם ילמד כדי שיגיע לשמחה אמיתית ולא מדומה כמו בדורינו
תשובה
פירושים על מגילת אסתר של הקדמונים. וכן תרגום שני על אסתר.
שאלה - 174937
לכבוד הרב
תודה לכת"ר שנלחם ברפורמים. אני מכיר אישית כמה שחזרו בתשובה רק בזכות כת"ר והיום יר"ש בלי אינטרנט ובלי המכשיר הטמא בבית,טלפון כשר, בן פורת יוסף!
תודה לכת"ר על הכל

תשובה
זה לא בזכותי אלא בזכות גדולי הדורות שהנני מזכירם.
שאלה - 174936
לכבוד הרב פורים שמח. ליקבי כרמל יש יין אדום לא מבושל 5% אלכוהול אבל הוא מבעבע (עם גזים). האם זה מהודר לפסח כמו יין אדום יבש לא מבושל? או שזה נחשב כמו תירוש? קשה לי עם היין.
תשובה
כל יין שברכתו הגפן מועיל לענין ארבע כוסות.
שאלה - 174935
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להדליק מידי יום נר למילוי נשמתו של הסבא לאחר השנה?

תשובה
לאחר תום שנה אין מדליקין אלא ביום הפטירה. ובבית הכנסת.
שאלה - 174934
לכבוד הרב
בענין מחיית עמלק ,עדיין יש לא מעט מהם יש"ו
מדוע לא מזכירים זאת כל השנה?

תשובה
ידידי היקר עיין בסידורים יש מצות עשר זכירות והוא אחד מהם.
שאלה - 174933
שלום לכבוד הרב: הכנו בישיבה מצות עבודת יד ממים שלנו. ושמנו מעט מלח האם זה בסדר
או שיש איסור?

תשובה
לא להכניס מלח בשום אופן.
שאלה - 174932
יישר כח לרב שליט"א, דודתו של מו"ר אבי שליט"א נפטרה בלא זרע בנים אחריה ומו"ר אבי שיחיה אמר בשעת הקבורה שהוא מוחל על כבודו ושאנו בניו נאמר עליה קדיש השאלה האם טוב שנאמר?
תשובה
אחד מכם יאמר עליה.
שאלה - 174931
שלום לכבוד הרב
חמי נפטר לפני שבוע. לפני שנתיים אמר בפורום משפחתי שאינו מוחל וסולח לבעלי כי לא קרא לבני בשמו. בלוויה בעלי ביקש סליחה ומחילה האם זה מועיל או שיש לחשוש?

תשובה
מחול מחול ומחול.
שאלה - 174930
לכב' הרב מוצפי שליט"א
אני נותן לתת לציפורים שאריות לחם, איזה אוכל כשר ניתן לתת לציפורים או יונים בפסח? אני לא סומך על המוכרים בחנות שיאמרו לי מה כשר או אינו מכיל דגן
שבת שלום

תשובה
אורז ופירורי מצה. וכן עדשים.
שאלה - 174929
שלום וברכה. כשאני לומד, מניח שדכן (מהדק סיכות) על הספר כדי שלא יזוזו הדפים. האם גם בשבת מותר לי לעשות כך?
תשובה
כיוון שמוכן ועשוי הוא להדקו ולהסירו. מותר בהחלט.
שאלה - 174928
לכבוד הרב מוצפי שליט"אברצוני לשאול אם רצוני בישועההאם תפילה בכותללקרוא כל ספר תהילים יכולה להשפיע לישועהוהאם יש חשיבות למספר הימים אודה לתשובהחג פורים שמח
תשובה
השם יתברך שומע תפלת בניו ובנותיו בכל יום ובכל שעה. ובפרט בכותל המערבי מקום שלא זזה ממנו שכינה מעולם.
שאלה - 174927
כבוד הרב, בעקבות ברכת הרב לבחורה אני מוצא את עצמי בוכה ובוכה בלי הפסקה, הרבה נופלות בגלל הרפורמים, זה כואב, אנחנו נמשיך להילחם, תודה לך שאתה נלחם נגדם, השם ישמע לדמעותינו
תשובה
עלייך להיות מאושרת שלא נהגת חלילה במנהגי הגויים המפרסמים תמונותיהן לכל עובר ושב. לליצנים ריקים ופוחזים. בזכות זאת השם יתברך ימציא לך בקרוב חתן הגון ירא אלקים. חסיד ועניו ולא הולל הגולש במקומות אסורים.
שאלה - 174926
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני נוהג לפי מה שהרב לימד אותי ולא אוכל בשר בערב שישי נשאר לנו המון בשר מפורים
האם מותר לאוכלו בשישי או שעדיף להימנע???

תשובה
מיד להקפיא.
שאלה - 174925
לכבוד הרב שלום רב
אישי מתפלל בבית כנסת,בו יש מס' אנשים המפטפטים בקריאת התורה,האם אני יכולה ללכת לבית כנסת אחר?

תשובה
מצווה ללכת לבית הכנסת אחר שאין שם דיבורי חול. כי יש סכנה להתפלל שם.
ולהתרחק מהרפורמים הבריונים המאיימים על רבנים ומפחידים אותם בשיטות של העולם התחתון.
שאלה - 174924
שלום לכבוד מו"ר
עיר שסמוכה לעיר שספק הייתה מוקפת חומה מזמן יהושע ועל כן נוהגים בה במצוות פורים מדין ספק, האם זה כולל אמירת "ועל הניסים" בתפילות וברה"מ? תודה רבה על הסבלנות

תשובה
בהלכה לא מחמירים בעיר הסמוכה לעיר שהיא ספק. ועיין פורים בציון בסופו.
שאלה - 174923
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול איך קוראים ללבלב אצל חז"ל?
תודה

תשובה
יש השערות שונות בשמו המקורי התורני, אך יש הטוענים שהוא "יותרת הכבד". ועיין בספר יראים השלם סימן מ"ז, והראבי"ה ז"ל במסכת חולין, והמלבי"ם ז"ל ויקרא ג, קע"ב.
שאלה - 174922
פורים שמח כבוד הרב! בשוגג הוכנס סכו"ם חלבי שכבר עבר ניקיון מדיח והופעל בשנית במדיח עם כלים בשריים. מה דין אותו סכו"ם חלבי?
תשובה
כיוון שחומר הניקוי נכנס בתחילה קודם חימום המים, נפגם הכל. והכלים מותרים.
שאלה - 174921
כבוד הרב
אותה בחורה שכתבנו לרב שלמרות שסביבתה לא נגד הרפורמים וכו' היא בחרה בדרך האמת, באו חברות וניסו לשכנע אותה ללכת למסיבת פורים, התגברה למרות הקושי, הרב יוכל לברכה?

תשובה
אשרייך אשרי חלקך, מה נעים גורלך. שאת הולכת בדרכי התמימים והישרים, ואינך מחפשת בילויים וחגיגות אסורות של כסילים, עלי והצליחי, ויהי השם עמך בת של אברהם יצחק ויעקב היקרה, תעמדי מול כל הרוחות הזרות הסוערות בתקופתינו, ותלכי בדרך אמותינו הקדושות.
ראי, כי אסתר המלכה אמרו עליה רבותינו שמלכה על 127 מדינות, בזכות ששמרה עצמה לא להתגעל במאכליהם, ולא להגרר אחר לבושיהם ולא שפתם ותרבותם. כמוך ירבו בנות כשרות בישראל, ובזכותך יבוא לנו הגואל.
שאלה - 174920
לכבוד הרב שלום רב, רב ביהכנ"ס הפציר שאין לעשות את שיעור ההלכה... רק מספרי הגר"ע יוסף זצ"ל... התרחקתי משם מאז אבל לא מחיתי, איך לתקן?
תשובה
אל תדבר כי לא יעזור הוא דיבר מקנאה רחמנא ליצלן, והדור אינו יודע איזה תלמיד חכם מתהלך בתוכינו, אשר ידיו רב לו בכל חלקי ההלכה לארכה ולרחבה, ומאיר עיננו בתורה הקדושה, וראה כי מן השמיים מסייעים בעדו שאין בדורינו מי שנתפשטו ספריו בכל העולם כמותו, וכתב עשרות רבות של כרכים בכל שטחי ההלכות ועוד ידו נטויה. אשרי דורינו שזכה לאיש כזה.
שאלה - 174919
בתחילת השבוע הייתי בבית האבל והגישו פרי חדש היו שם תלמידי חכמים שהתעורר ויכוח ביניהם האם מותר לאבל לאכול ולברך שהחיינו ב-7 ימי האבל. מספק הוא לא בירך מבקשים לדעת את ההלכה.
תשובה
עיין בשו"ת יביע אומר חלק ט יורה דעה סימן מ, ובילקוט יוסף אבילות עמוד תשס"ד. ומגן אברהם תקנ"א. ולמסקנא מעיקר ההלכה מותר לו לברך שהחיינו, אך אם יניח לאחר סיום השבעה יותר נכון, ועליו תבוא ברכת טוב.
שאלה - 174918
כבוד הרב שלום רב פורים שמח! בן מזכה אבא וסבא השאלה שבן מזכה אותם זה רק כאשר הוא לומד תורה או שהוא מזכה אותם בכל מצווה שהוא עושה למשל ברכת המזון שהוא מניח תפילין שהוא שם ציצית?
תשובה
בכל הענינים הן במצוות הן להיפך חס ושלום, כל השושלת עד יוצאי מצרים בדורו של משה רבנו וכנזכר בספרי שופטים פיסקא ר"י, אות ח.
שאלה - 174917
פורים שמח לכבוד הרב,לבני משפחתו ולמוקפים,תודה על הספר החדש,מחזקים את הרב ומתפללים לקדוש ברוך הוא שיתן לו כח ותעצומות לשמירת היהדות האמיתית נגד מהרסי הדת,אתה יקר לנו.
תשובה
חזקו ואמצו, ויהי השם יתברך עמכם תמיד. ונזכה יכולנו לשמור על הגחלת של הטהרה והקדושה, ועל מנהגי וחוקי התורה ללא שינוי ותמורה. כי "קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא". כנזכר בזוהר הקדוש. וכל הנוגע באחד מישראל ומטהו מדרך הישרה נוגע בתורה הקדושה ובכבוד שמים השם יצילנו.
וראה מקורו בזוהר הקדוש אחרי ע"ג, וישלח ס, אמור צ"ג. וכן הוא בפי המקובלים במקומות רבים.
שאלה - 174916
מה אני יכול להגיד חוץ מתודה להקבה שזיכה אותי לשמוע מפי הרב הערב קריאת מגילה כהלכתה תזכה ותחיה מורנו ורבנו וגם ידייך ברכו אותי הרב האם אפשר לענות אמן בכלל מהשידורים במחשב
תשובה
תזכו ונזכה לשנים רבות נעימות וטובות. לא עונים אמן דרך המחשב.
שאלה - 174915
לכבוד הרב:
תפילת ערבית בליל שבת נוהגים להתפלל ערבית ולקרוא קריאת שמע בשקיעה. רב הבית כנסת... אמר לציבור שבליל שבת יש דין מיוחד ושונה מיום חול ולא צריך לחזור על קריאת שמע

תשובה
קשקשן, אין ביטל מצות עשה מהתורה של "ובשכבך". זה רב של פורים.
שאלה - 174914
שלום לכבוד מו"ר
בעיר שאינה מוקפת חומה, האם יש לומר "ועל הניסים" בתפילות וברהמ"ז גם ביום ט"ו אפילו שלא מקיימים בעיר את מצוות פורים אלא רק ביום י"ד? תודה ופורים שמח לכבוד הרב

תשובה
יצאת ידי חובת "שנים מקרא" לשנה שלימה. פורים שמח.
שאלה - 174913
שלום לכבוד הרב רציתי לאחל לרב פורים שמח ותודה רבה על הכל .טוב שיש לנו אותך בדור הזה שלא מפחד להוכיח ולהראות את דרך האמת הלא פחדנית ולא ביישנית .אוהב את הרב אהבת נפש
תשובה
השם יתברך יתן כח לעמוד על המשמר.
שאלה - 174912
שלום לכבוד מו"ר
בעיר שאינה מוקפת חומה, האם יש לומר "ועל הניסים" בתפילות וברהמ"ז גם ביום ט"ו אפילו שלא מקיימים בעיר את מצוות פורים אלא רק ביום י"ד? תודה ופורים שמח לכבוד הרב

תשובה
אין אומרים משום חשש הפסק.
שאלה - 174911
שלום לכבוד הרב אני שאלתי בקשר לגן ילדים וברצוני להבהיר כל התמונות מכוסות בוילון יפה מראה של ביכ"נ אבל הם טוענים בגלל שער הציון שאומר שאף אם יש מנין קבוע בבית ילך לביה"ס
תשובה
אין שום בעיה בהלכה כשקבעתם מקום לתפלה בציבור, העיקר לא בבית פרטי.
שאלה - 174910
לכבוד מורנו הרב שליט"א
אני גר בטבריה וכעת איני בטבריה עד הלילה, האם כשאגיע אתחייב במצוות היום מספק כמו שהעלה כב' בפורים בציון כלומר הנפק"מ דוקא בעלות השחר?

תשובה
קובע עלות השחר, ותקרא בלא ברכה.
שאלה - 174909
לכבוד הרב
מחר אחרי חצות היום מותר לאכול פת/בשר?
חג שמח

תשובה
רק לבני המוקפים העושים פורים בט"ו.
שאלה - 174908
לכבוד הרב: לכתחילה כמה שורות צריכה ליהיות מגילת אסתר שתיהיה הכי מהודרת . יש לי מגילה 19 שורות האם יש הידור בכך?
תשובה
זה לא משנה, יש דיעות שונות, וכולם כשירות.
שאלה - 174907
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
בזכות הרב השנה לא דאגתי לגבי מתנות לאביונים כי עשיתי העברה מראש ב"ה, כן גם זכר למחצית השקל. ועשיתי סעודה לפני חצות בעצת הרב. תודה רבה לכבוד הרב!

תשובה
תזכו למצוות, ואני מאוד שמח שהצלחנו לחלק לחוגגים היום י"ד את המגיע להם. ומתכוננים לט"ו בירושלים.
שאלה - 174906
לכבוד הרב שלום רב. מה הפירוש כל הפושט יד נותנים לו? האם גם כאשר אני יודע שהמבקש ישתמש בזה לדברים לא טובים או דווקא אם נראה תלמיד חכם ושומר מצוות? תודה רבה לרב
תשובה
לרמאים ומתחזים לא, לאנשים שאינם מברכים לא.
שאלה - 174905
שלום לכבוד הרב
בהרבה מקומות מוזכר כי בפורים סגולה מיוחדת לתפילות, התוכל להסביר למה דווקא בפורים מכל החגים?

תשובה
הרבה מקומות... לא ידעתי.
שאלה - 174904
לכבוד הרב שליט"א,
ישנם מפרסמים שיש מועדים שיותר מסוגלים ואין בקשה שלא תתקבל בשעה ויום כזה וכזה.האם נכון הדבר? או שתפילה ובקשה ביום רגיל מעומקא דליבא מסוגלת באותה המידה?

תשובה
מצד אחד יש הרבה צרות לאנשים, והם לחוצים, ומאידך גיסא הגבאים רוצים להגדיל את הון הקופה. זה כל הענין.
שאלה - 174903
לכבוד הרב: אבל שליח ציבור האם כאשר כבר עלה האם יאמר כל הנוסח כולל תחנון כולל ובא לציון. או ידלג. מה יותר חשוב כבוד הציבור או אבלותו
תשובה
דבריך אינם מפורשים מהו "אבל", אם תוך שבעה מנהג הספרדים שהוא אינו חזן כלל. גם לפי הקבלה זה לא טוב לציבור.
שאלה - 174902
לכבוד הרב שלום רב
סופר מ.... כתב מגילת אסתר חדשה בכתב ארי ז"ל 21 שורות אני ספרדי האם כדי לקנות ממנו

תשובה
לא לספרדים.
שאלה - 174901
ברכות לרב!
הלכתי אתמול בערב,כעצת הרב ,לשמוע מגילה בבי"כ אחר שיש בו תלמיד חכם וגם שם ראיתי שהוא מתיר לאכול לפני קריאת המגילה למי שקשה.כמעט כולם כולל הרב אכלו.

תשובה
הדור שלנו נחלש, וחושבים קצת על אוכל. להלכה מותר עד 54 גרם.
שאלה - 174900
שלום רב
אמר עד חצי המלכות ולא בנין בית המקדש אבל עדין לא ידע שהיא יהודיה?

תשובה
כך בשמים שמו בפיו, ורוח הקודש אומרת בית המקדש.
שאלה - 174899
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש בעיה להתפלל בפורים בגן ילדים שכל שבת משמש אותנו לתפילה ולימוד. ובחול זה גן ילדים פשוט אברכים טוענים שיש בעיה

תשובה
השאלה אם יש סיבה חיצונית להתנגדותם. כי עקרונית אין בעיה, וייתכן שיש ציורים או תמונות המפריעות וניתן לכסותן.
שאלה - 174898
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתנות לאביונים האם זה דוקא לעני שישתמש בזה בו ביום( ואם כן איך אפשר לדעת) והאם אשתי חיבת בזה גם כן. והאם מחצית השקל יש ענין לתת עבור עובר בחודש תשיעי

תשובה
לתת לו היום, ויש לו ממון בשפע וישמח בו ויקנה בפורים עוד. תתן 10 שקלים לשני עניים וזה גם עבור הגברת.
שאלה - 174897
לכבוד הרב,
אני חוזר בתשובה ואחי רוצה להביא את חברתו לסעודת פורים, האם מותר לשבת איתם ועם ההורים בשלחן [ח"ו להיכשל בראיה או משהו]ן?
תודה רבה.

תשובה
קשה מאוד הדבר שלוקחים חג קדוש שההצלה בו היתה אחרי ששבו בתשובה מחטאים שונים.
אין בנות ישראל הפקר.
שאלה - 174896
לכבוד הרב פורים שמח. מחילה מכת"ר בשאלה אתמול לא הסברתי כראוי. האם אני יכול לקנות לאשתי שנמצאת בתוך יב' חודש על אביה תכשיט או בגדים לחג הפסח הקרוב? תודה רבה לרב
תשובה
הסברת מצויין וקיבלת תשובה.
שאלה - 174895
לכבוד הרב שלום רב
לקראת הפורים הקדוש והטהור רציתי להודות לרב על כל התשובות הקדושות שנתן לי והעצות בריאות ונורא מעליא ועל השיעורים הרב

תשובה
את כולכם בירכתי בחצות הלילה עם שירה.
שאלה - 174894
העברתי לרב בשיעור היום סכום עבור מתנות לאביונים.
מחר כשמקיים את מצוות יום פורים לפי סדרם ומגיע למתנות לאביונים האם יש צורך לומר משהו / האם ניתן להגיד לשם ייחוד?
פורים שמח

תשובה
תאמר הכל כנהוג.
שאלה - 174893
שלום למו"ר שליט"אפורים שמח! ושאורם של מרדכי ואסתר יאירו בנשמותינו ונזכה כולנו לאורו של משיח במהרה!
תשובה
אמן.
שאלה - 174892
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
פורים שמח!עד מתי אפשר וטוב לתת משלוח מנותתודה מראש

תשובה
לכתחילה קודם הסעודה לפחות לשנים, עד שקיעת החמה אפשר לתת נוספים.
שאלה - 174891
פורים שמח הרב , 1-חבר שנתן לי הלוואה ואני רוצה לתת לו משלוח מנות צנוע , מותר? 2- אני רוצה לעשות סעודת פורים במקום אחד בלי יין ולהמשיך אותה רק עם יין בבית, מותר?
תשובה
א, אם לא היית בשנים קודמות שולח לו, אסור לך לשלוח השנה בגלל ההלוואה זה נראה. ב, עיקר מצות סעודה שיאכל בה בשר מעט וישתה מעט יין, ואין מצווה להפריז בשתיה.
שאלה - 174890
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
איך אפשר להעביר לכם מתנות לאביונים ומחצית השקל?

תשובה
באתר דורש ציון, הכתובת בראש העמוד. העורך.
שאלה - 174889
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשולחן ערוך בסימן תרצ סעיף יד הסתם הוא אין מדקדקין בטעויותיה, אז למה כל הפוסקים פסקו כיש אומריםהרי יש לנו את הכלל הלכה כסתםפורים שמח לרב

תשובה
א, לא כל הפוסקים. ב, מה שאמרו הוא לכתחילה כשבידו לתקן, והשלחן ערוך כתב בדיעבד.
שאלה - 174888
לכבוד הרב שליט"א, איך מרדכי נתן שהמן יספר אותו, הרי הלכה שאסור להסתפר אצל גוי?
תשובה
מחילה מכבודו, לא עיינת בשלחן ערוך יורה דעה סימן קנ"ו, א. שפסק "אין מסתפרים מהגוי אלא במקום שמצויים בני אדם, או אם אותו הגוי מדמה שאותו יהודי הוא אדם חשוב". ומרדכי הלך עם משרתי המלך, והיה משרי הממלכה. ויש עוד טעמים בדבר ועתה אין לי פנאי.
שאלה - 174887
לכבוד הרב שלום, האם ניתן לסמוך בענייני כשרות על דבריו של… תודה רבה.
תשובה
ליצן קטן הוא. בעל אינטרסים. מדבר לטובת מי שמשלם לו.
שאלה - 174886
שלום לרב
היום הרכב שלי לא הניע. לא התעסקתי בעניין כדי לקרוא להתפלל מנחה בזמןהאם מחר אוכל להתעסק טלפונית בתיקונו (הזמנת גרר/ הזמנת מכונאי) אחרי קריאת המגילה ולפני הסעודה

תשובה
בהחלט כן. כי יש בו צורך.
שאלה - 174885
לכבוד הרב , אחותי הביאה לנו "משלוח מנות"מיני עוגיות חלקם חלביות, אני לא בטוח לגבי כשרות התנור שלהם , אם ניפו קמח וכדומה , מה לעשות עם העוגיותפורים שמח לכל אחד מבני ישראל
תשובה
אני חושש מהחלבי יותר מהכל. פן יאכלוהו בשגגה לאחר ארוחה בשרית. גם הבעיה אם נאפו בתנור בשרי.
שאלה - 174884
גבאי בבית הכנסת שיש לימוד ביום פורים שעה לאברכים נזקקים
אם מותר לתת ממתנות לאביונים רק למי שיבוא לילמוד בשעה הזו זה היה סימן שבאמת נזקק וכמובן שמצרף רק אברכים נזקקים

תשובה
נפלא מאוד. תזכו למצוות. תעקוב בסופר מה קורה בקניות.
שאלה - 174883
שלום לכבוד הרב
האם יוצאים ידי חובת משלוח מנות באמצעות רטבים/ממרחים/ריבות/שמנים שונים?האם יש מעלה לשלב משקה ודבר מאכלזוג נשוי - האם די שישלח משלוח מנות יחידפורים שמח

תשובה
רק דברי מאכל. זוג ישלחו לשתי אנשים.
שאלה - 174882
מחר אני מוזמן למשפחה לסעודת פורים אני כבר מעל 3 שנים אוכל בשר ועוף רק …הם אוכלים …מה עליי לעשות מחר האם מותר לי לומר שאני לא אוכל כשרות כזו וכזו?האם יוהרא
תשובה
יש בעיה לעשות בפומבי חומרא. כמה טוב שאדם סועד בביתו
שאלה - 174881
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מתי עדיף לברך שהחיינו על פרי חדש שקניתי. מחר בסעודת פורים או לשמור לשבת? פורים שמח לכבוד הרב ולכל העוסקים במלאכה
תשובה
בסעודה ראשונה של שבת קודש. אשריכם ישראל עם קדוש.
שאלה - 174880
לכבוד הרב שלום רב ופורים שמח.השנה ראש חודש ניסן שיבוא עלינו לטובה יוצא בשבת האם אפשר לומר ברכת האילנות ביום שישי או עדיף לחכות ליום ראשון? תודה ובריאות איתנה יישר כוח
תשובה
בניסן דווקא ולא באדר.
שאלה - 174879
לכבוד הרב שלום רב רק רציתי ליידע את הרב שארגון הרפורמי הופיע עם רקדנים בדינר בצרפת לנשים בלבד בדצמבר 2018 , הרקדנים רקדו והנשים מחאו כפיים ,והרב הרפורמי דאג להתרים מהם כסף.
תשובה
ודיע בבקשה לגדולי הרבנים הספרדים שנפגשים עמהם. כי בקצב הזה לא ישאר לנו יהודי שומר מצוות חס ושלום.
שאלה - 174878
כבוד הרב בתשובה שעניתה שכל יהודי שעושה מעשה טוב מוריד את השפע לעולם אז זה לא מה שאומרים אנשים שצדיק מוריד את השפע נכון? (הכוונה שרק הצדיק מוריד את השפע והוא משפיע עלינו)
תשובה
מדוע רק??? כל יהודי שעושה מצווה לשם שמיים ומכל הלב יש בכוחו לתקן את כל העולם.
שאלה - 174877
שלום לרב פורים שמח.אני אישה האם יכולה לקרא תהילים הלילה לפני חצות תודה
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174876
שלום לכבוד הרב
אדם שמגיע לירושלים ביום חמישי האם מתחייב באיזושהיא מצווה?

תשובה
אם דעתו מראש להשאר בירושלים ביום השישי בשחרית. חייב בכל המצוות.
שאלה - 174875
לכבוד הרב שליטא. בבית יש בת . בהריון נוסף ונאמר לי שבת נוספת . שה' ימחל לי אבל אני בצער כי רציתי מאוד בן…
תשובה
יש בת אחת ששווה כנגד שבעה בנים.
שאלה - 174874
לכבוד הרב: איזה מגילה עדיפה שכתוב המלך בראש כל עמוד או שאין עניין לזה?
תשובה
רבים מהפוסקים כתבו שאין צורך להקפיד בכך.
שאלה - 174873
לכבוד הרב שלום רב
קראתי בספרך פורים לציון שיש עניין לעשות את סעודה קודם חצות היום...אם אני יכול לאכוח תבשיל 1 של בשר ופת לחם קודם חצות ואז המשך סעודה הגדולה לעשות בצהרים?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174872
שלום לכבוד הרב האם מחר יש קריאת מגילה עם הרב בערב במוסיוף? אודה לרב על תשובתו
תשובה
בעזרת השם וישועתו.
שאלה - 174871
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יברכך השם וישמרך!
תלמידים רוצים לשלוח משלוח מנות לרבם . האם חייבים לרשום את השמות של כולם? או אפשר לכתוב מתלמידך ולהכליל את כולם?

תשובה
לכתוב מתלמידך.
שאלה - 174870
לכבוד הרב שלום רב שליט"א
העברנו מתנות לאביונים כרגע .האם זה יגיע ליעדןכמו כן חבר שאל עם יעשה העברה בערב האם זה בסדר?

תשובה
כבר הלוויתי סכום גדול בעבור כולם.
שאלה - 174869
שלום לכבוד הרב
האם יוצאים ידי חובה במשלוח לפני החג? בתור חוזרת בתשובה יש לי כאב עצום על מה שנאמר על הרפורמים. האם זה גם לגבי כולם שם?
תודה פורים שמח

תשובה
כולנו כואבים, הקדוש ברוך הוא בצער גדול, השכינה בוכה, כי מחללים את קדושת בנות ישראל, בפירסום תמונותיהם לכל זב ומצורע, שמורדים בבית הדין שבירושלים, שמאיימים על רבנים צדיקים ורודפים אותם, מתנהגים עם תלמידי חכמים כאחרוני הבריונים, שסוחטים את העניים ומנצלים את הפרוטות המועטות שלהם ונוסעים ברכבים מפוארים.
הכל בניגוד להלכה היהודית. אלה הרפורמים האורגינלים.
שאלה - 174868
כשיש ברית אצל אברך האם להעדיף מוקדם מאד למרות שלא יהיו כמעט משפחה חוץ מהקרובה ביותר וגם לא יהיה מתנות....,והאם אפשר ארוחה חלבית אם עושים בבוקר? תודה רבה!
תשובה
זריזים מקדימים למצוות עדיף מברוב עם הדרת מלך.
שאלה - 174867
לכבוד הרב
תרמנו תרומה זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים דרך האתר לישיבה
מאחלים לכת"ר לעורך ולכל העוסקים במלאכה הקדושה פורים שמח! אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים

תשובה
תזכו למצוות. ואין צורך לכתוב באתר כי מוסרים לי את הרשימה.
שאלה - 174866
לכבוד הרב שלום רב
באיזו דרך אפשר להביא למשלוח מנות עוגיות בצנצנת זכוכית חדשה שלא הטבלתי?
אם אשים את העוגיות בשקית ואציין שהצנצנת לא טבולה זה מספיק?

תשובה
מספיק בהחלט. כי המזון שבתוכה אינו נאסר.
שאלה - 174865
שלום לכבוד הרב
ראש כולל/ישיבה , בייש ומבייש את אבי ללא הפסקה ברבים !
שאלתי האם מותר לי לבטל את ההו"ק לכולל שלו ולהעביר לאחי האברך , ואין כאן איסור של לא תיקום וכו' ! פורים שמח

תשובה
מותר לך.
שאלה - 174864
לכבוד הרב פורים שמח קריאת מגילה לנשים ב9 האם במצב כזה רצוי רק לשתות ולא לאכול לפני?
תשובה
יש עדיפות לשתיה. אך כל כך מאוחר יש לאכול משהו עד 54 גרם.
שאלה - 174863
לכבוד הרב: קניתי מגילת אסתר כולה קלף אבל בצדדים אין מוטות עץ שמחוברים לקלף. יש רק קלף מגולגל. האם כשירה?
תשובה
לך למוכר שיתקין לך מקל עץ.
שאלה - 174862
לכבוד הרב שלום רב
איך עליי ליטול גלולה שנלקחת קבוע במהלך הצום? אני עם שני ילדים קטנים בבית ולא חשה בטוב,באיזה תנאי ניתן להפסיק את התענית? תודה כבוד הרב

תשובה
השאלה אם אינה סובלת דיחוי, ואם יש בכך צורך נחוץ ביותר לקחת. ולא צריכים להפסיק את התענית בנטילת תרופה.
שאלה - 174861
לכבוד הרב
אבא סובל מבעיית נפש קיצונית ונכה רוצה שאשלח לוטו וחישגד (ההרגלה לא בשבת) ואם לא גורם לבעיות קשות עד כדי סכנת חיים (גם שנמצא איתו וגם שלא). יש היתר כלשהו לספרדי?

תשובה
תתחמק ממנו.
שאלה - 174860
לכבוד הרב
ראש חודש ניסן הבעל"ט חל ביום שבת האם מי שצם יקדים הצום ליום חמישיפורים שמח:)

תשובה
כך נכתב בהלכה.
שאלה - 174859
שלום לכבוד הרב וצום קל.
הרב יש לי מבחן מאוד גדול באזרחות ויש לי רק 3 ימים ללמוד אליו והוא קשה וגם מתכונת באנגלית שיש לי גם 3 ימים ללמוד האם אפשר ללמוד בשבת? אני מפחדת לא להצליח.

תשובה
מי ששומר על קדושת השבת מצליח.
שאלה - 174858
לכבוד הרב
1. נתנו לנו חתיכה מהתכריך של אמא ז"ל, מה לעשות עם זה
2. כשאבא/אמא נפטר/ה, האם הבת צריכה ביום השנה לעלות לקבר?
יש הבדל בשנה ראשונה? בשלושים צריכה לעלות?

תשובה
א, אין בכך כלום. ב, נשים אינן צריכות לעלות לקברי נפטרים.
שאלה - 174857
לכבוד הרב
האם הרב בעד טיפול לחרדותהרופא טוען שאין סיבה ליסבולכמו כול דבר אחר הדורש טיפולתודה לרב

תשובה
בהחלט אמר אמת.
שאלה - 174856
כתבו לי "לא לאיים...לא להפלות..." אין בנות ישראל הפקר"??
תשובה
צודק בהחלט, הנושא בטיפול.
שאלה - 174855
שלום לכבוד הרב: הרב כתב שיש איסור יוהרא ואיסור לא תתגודדו להניח תפילין במנחה ביום חול רגיל. שאלתי האם יש את אותו איסור במנחה של יום תענית?
תשובה
בהחלט כן. ויש ליזהר בזה.
שאלה - 174854
לכבוד הרב
סובל מכאבי ראש היום תענית אסתר, האם לקחת אקמול ללא מים זה חלק ללא פקפוק ונחשב כאילו צמתי לחלוטין ?
תודה

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 174853
שלום לכבוד הרב שליט"א,
אצלנו במשפחה נהוג שכאשר מכינים בצק ללחם בבית מסוים אסור להעבירו לבית אחר ולהכין/לאפות אותו שם. האם זה נכון?

תשובה
דמיון מוחלט.
שאלה - 174852
שלום לכבוד הרב
בית הכנסת שלנו נוהגים להניח תפילין היום במנחה ולהישאר איתם עד סיום המגילה. האם אין בעייה להישאר עם תפילין אחרי השקיעה?

תשובה
כיוון ששקעה החמה צריכים לחולצם.
שאלה - 174851
לכבוד הרב: מחילה מראש אך תורה היא וללמוד... הרב רצאבי כותב שמנהג התימנים להניח תפילין במנחה בימי תענית מה יעשה ספרדי שמגיע למניין כזה?
תשובה
אני מכיר הרבה תימנים גזעיים שלא מניחים במנחה.
שאלה - 174850
לכבוד הרב
חודש ניסן הבעל"ט נופל ביום שבת האם מי שצם יקדים הצום ליום חמישיפורים שמח:)

תשובה
בהחלט ביום חמישי.
שאלה - 174849
שלום כבוד הרב אישה שצמה היום ,האם עדיף לא לאכול לפני הקריאה וללכת לקריאת מגילה מיד אחרי הצום ,או לאכול פירות לפני קריאת מגילה שקטה ב-21:00 ?
תשובה
בהחלט עדיף מיד ותקח בקבוק שתיה ולפני המגילה תשתה מעט.
שאלה - 174848
לכבוד הרב
העברתי היום לחשבון הישיבה זכר למחצית השקל ו-50 שקלים מתנות לאביונים וממנה אותך להיות בעזרת ה' השליח
תודה רבה ופורים שמח 🙂

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 174847
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עכשיו ראיתי כתוב אצלי בשם הרב שמי שיוכל לתת מתנות לאביונים כמנין 'פזר פרוטה' (כ-30 שח) הוא מעולה שבמעולים מה ענינו וכמה הוא השנה

תשובה
30 שקלים כנזכר בפורים בציון.
שאלה - 174846
קנינו מוצרים למשלוח מנות, בטעות אמרנו בפה זה ל"פלוני" הת"ח. האם המשלוחים הפכו להיות שייכים לו מדין נדר וצריך לקנות משלוח אחר? קראתי שצריך להיזהר בזה רק אחרי שזה קרה.
תשובה
אין בזה כל חשש.
שאלה - 174845
שלום לכבוד הרב. האם מותר לקנות לאשה שהיא בתוך 12 חודש אבל על אביה תכשיט לכבוד חג הפסח הקרוב? תודה רבה לרב
תשובה
מתנות אסורות למשך יב חודש.
שאלה - 174844
לכבוד עטרת ראשנו קצרה היריעה מלהודות לך על כל מה שאתה עושה בשבילנו אנחנו אוהבים אתכם תזכה לשנים טובות אתה וכל הצוות היקר זכות מרדכי ואסתר תעמוד לכם א אילת
תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 174843
לכבוד הרב
אם אסתר הייתה אשתו של מרדכי איך הוא שלח אותה לאחשורוש כמו שרש"י כותב שעכשיו אני

תשובה
חבל שכתבת גליון אישום מפורט על גדולי האומה קודם ששאלת. והוצרכתי למחקו.
בזוהר הקדוש כי תצא כתב שחלילה שאסתר עצמה הלכה. אלא שלחה שידה!!! במקומה.
שאלה - 174842
שלום לכבוד הרבהאם יש בעיה הלכתית להתגורר בבית שיש בו כלב נחייהתודה רבה על הכל.
תשובה
אין כל בעיה.
שאלה - 174841
לכבוד הרב שליט"א
מחר (פורים דפרזות) קמים מהשבעה, האם הבת של הנפטרת יכולה כבר הערב לקרוא תהילים?

תשובה
רק מחר כשקמים.
שאלה - 174840
לכבוד הרב שלום רב , ביתי בת 14.5 לוקחת בערב 2 כדורים פסיכיאטריים , שואלת אם היא חייבת להמשיך את הצום. היא אומרת שקשה מאוד הצום. מה לעשות ? תודה
תשובה
מותר לה לאכול.
שאלה - 174839
לכבוד הרב שליט"א האם אפשר להתפלל מנחה גדולה היום וליתן אז מעות זכר למחצית השקל?
תשובה
בהחלט כן. רק חבל להפסיד ברכת כהנים. כי רק סמוך לשקיעה אפשר.
שאלה - 174838
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברנו בהעברה בנקאית זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים.
ממנים את הרב לתת כטוב בעיניךתודה וישר כח לכל התומכים והמסייעים

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 174837
לכבוד הרב מוצפי:
מה ההלכה אומרת לגבי הנחת תפילין במנחה ביום תענית?

תשובה
עיין בסמוך.
שאלה - 174836
לכבוד הרב שלום רב
א.מחצית השקל כמה זה בכסף טהור ב.האם צריך סכום זה לכל אחד מבני הבית ג.באם לא אז אם בשנים קודמות נתתי עבור כל אחד האם זה נכלל בגדר נדר וצריך להמשיך כך לכל השנים

תשובה
שוויו 20 שקלים, ועיין פורים בציון. בעיקרון מועיל שראש המשפחה יתן עבור כולם וכן מנהג ירושלים, מי שיש ביכולתו נותן עבור כל אחד מבני הבית אך יאמר שעושה כן בלי נדר. לא אמר ורוצה להפסיק יעשה התרה בפני שלשה.
שאלה - 174835
לכבוד הרב שלום רב
מה ההלכה אומרת לגבי הנחת תפילין לא במנחה ביום תענית האם יש איסור לא תתגודעם חלק מניחים וחלק לא כאשר יש מנהג כן להניח בבית הכנסת?

תשובה
איסור יוהרא חמור מאוד וחייב עליו נידוי בר מינן, ולכן לא מניחים.
שאלה - 174834
לכבוד הרב: אני גבאי בית הכנסת מקבלים עלונים של ארגון הידרדרות. האם אני יכול לזרוק אותם ישירות לפח. ולא לחלקם למתפללים
תשובה
מה התעוררת עתה? כתבנו לפניך פסק דין מבית הדין של ירושלים המורה לא להפיץ את העלונים, ולא לקרוא בהם. וזאת לאחר שחקר ודרש, והבריונים השתוללו בגסות רוח ובאיומים. פושעים גמורים.
שאלה - 174833
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב אם אספתי סכום כסף של צדקה ומעשרות שנתתי כל יום ואני רוצה להעביר אותו לניזקקים האם אני יכולה לעשות העברה בנקאית במקום הכסף שאצלי ולקחת את (העודפים)?

תשובה
אספתי לדוגמא 184 שקלים, אני מעביר 200 דרך הבנק, ומותר לי להשתמש במה שאצלי.
שאלה - 174832
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לעשן בצום סיגריה אלקטרונית בטעמים (כמו נרגילה) והאם צריך לנוזל הכשר בגלל הטעם שבו?
תשובה
אשרי מי שנמנע מכך לחלוטין.
שאלה - 174831
שלום לכבוד הרב
האם ילד צריך להביא מתנות לאביונים ? ומאיזה גיל?

תשובה
מבן 13 ומעלה לפי יכולתו.
שאלה - 174830
לכבוד הרב אם יש לאדם מחלות נפש חרדות דמיונות האם למוד התורה יכול להוציא אותם ממנו לגמרי? ואם כן מה ללמוד גמרא,הלכה וכו וגם איך צריך ללמוד כדי שזה ירפא את האדם במהרה?תודה רבה
תשובה
התורה מצווה עליו לגשת לרופא מומחה וליטול תרופות.
שאלה - 174829
לכבוד הרב שליט"א העברתי כסף מתנות לאביונים ממנה אותך שליח לתת ביום י"ד ל2 אביונים כשרים.
היום הזמן דחוק האם במידה ואטבול בשעה 13:00 בערך זה יחשב לי כמו לפני מנחה ?

תשובה
א, תזכה למצוות. ב, מצויין.
שאלה - 174828
שלום לכבוד הרב האם ספרדיה יכולה לברך ברכת שהחיינו על המגילה
תודה כבוד הרב

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174827
לכבוד הרב שלום רב אם אפשר בבקשה לכתוב לנו איך ההנהגה בפורים לגבי התחפושות והסעודה מתי זמנה והילדים ובכלל על הסור מרע ועשה טוב בפורים כדי שלא נכשל ח"ו עקב הרחוב הפרוץ
תשובה
מעולם לא נהגנו להתחפש, מנהג זה הועתק מאירופה. סעודה קודם חצות היום כדי שהאור העצום המתגלה בקריאת המגילה יישאר כל היום כולו.
שאלה - 174826
לכבוד הרב
תבורך המון בריאות אני גרה במרכז האם מותר לי יום שישי ללכת למירון זה שושן פורים תודה

תשובה
ביום שישי אין לצאת לדרכים לכתחילה.
שאלה - 174825
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה שיש לה מכשיר שמיעה קוכליארי (שבלול) בשתי האוזניים כיצד תנהג בקריאת המגילה ? יודעת לקרוא אבל אינה בקיאה בדיקדוקי המגילה וכ'ו.

תשובה
תשמע מהחזן.
שאלה - 174824
לכבוד הרב
אם אני מקנה את הכסף לעניים אעפ שאני לא נותן בפועל לעני לפי הסדר שהרב כתב על פי הסוד מגילה משלוח מתנות סעודה האם מועיל?

תשובה
מועיל, ואפשר לשלוח עכשיו ויתנו בו ביום.
שאלה - 174823
לכבוד הרב: האם יש עניין למי שיכול לקרוא את המגילה דווקא בצום. או שאפשר לאכול דברים קלים לכתחילה
תשובה
חסידים ואנשי מעשה לא היו טועמים כלום רק אחרי קריאת המגילה.
שאלה - 174822
לכבוד הרב
מרבים להתדפק על דלתינו אנשים המבקשים צדקה, וכן ניגשים אלינו ברחוב / ביציאתנו מהסופר. אני לא נותן, ואף מבקש מאשתי לא לפתוח להם את הדלת ולהתעלם מהם. האם נוהג נכון?

תשובה
לצערינו בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא, ומינים ממינים שונים מתחפשים לקבצנים, ואין לתת להם.
שאלה - 174821
לכבוד הרב: אתמול בבוקר נפטר אבינו קברנו אותו בשעה 22:00 בלילה. שאלתי פורים בפתח האם ממשיכים לשבת שבעה האם קמים. אם הרב יכול לכתוב לנו את הלכות דיני האבלות שעלינו לנהוג
תשובה
כל ההלכות נוהגות, חוץ מישיבה על הקרקע מכניסת פורים עד יציאתו, כמו בשבת.
שאלה - 174820
"שהכסף יותר יוסף בסך הכל כפי שויו" (פורים בציון דף קסו טו)מה הכונה? מה שכתב הרב שיש ענין ל15 אוכלים בסעודה עם אני עושה 15 מני סלט תופס? והאם חייב לאכול אותם או רק שיהיו על שלחן
תשובה
מתכווין לשאר השנים כשערך המתכת מתייקר יוסיף בהתאם.
סלט וזיתים וקינוחים ופירות נחשבים ואין חייב לאכול הכל.
שאלה - 174819
היום תפילת מנחה בשעה חמש אחר כך הלכות, ערבית ומגילה, הבנתי שיש ללבוש בגדי שבת בערבית. האם אני יכול ללבוש בגדי שבת כבר שאני יוצא מהבית לתפילת מנחה כיון שהבית כנסת לא ליד הבית
תשובה
בגדי שבת קודם תפילת מנחה, אשריכם עם סגולה.
שאלה - 174818
לכבוד הרב
אם אסתר הייתה אשתו של מרדכי היהודי??...

תשובה
כך נזכר בתלמוד, מסכת מגילה י״ג, ב.
שאלה - 174817
לכבוד הרב שלום האם מותר לאכול קודם המגילה במקום שיש שומר שוודאי יזכיר שיקרא כגון שהאוכל בעל קורא או שמתפלל במנין יותר מאוחר כמו לענין ק"ש שאם יש שומר מותר לאכול תודה על הכל
תשובה
לא מועיל שומר. כמו שאסור לאכול כשהגיע זמן קריאת שמע של שחרית. וערבית.
שאלה - 174816
לכבוד הרב שלום רב
מחר בערב בלי נדר אני הולכת לקרוא מגילה מאוחר ז"א אחרי שמונה בערב הווי אומר שלא אוכל לאכול יותר מכביצה עד אחרי שאחזור מהקריאה? תודה

תשובה
הבנת נכון. ואם הנך רעב תלך לבית הכנסת שם קוראים מיד בזמן.
שאלה - 174815
לכבוד הרב אני אבל על אבא ורציתי לדעת אם צלילים אלקטרונים וכול מיני משנה צלילים נחשבים כשיר או ככלי נגינה
תשובה
כל ניגון המשמח אסור.
שאלה - 174814
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברצוני לקיים עצת הרב, לסעוד סעודת פורים מוקדם בבוקר, ולישון על מנת לקיים עד דלא ידע. המשפחה סועדת בצהריים. האם אפשר לצאת י"ח בבוקר בארוחה צנועה?

תשובה
בהחלט כן, אך תאכל חתיכת בשר לצאת ידי חובה.
שאלה - 174813
לכבוד הרה"ג שליט"א
כולם נהיו מקובלים כל אחד מדבר על טבילות במקווה כוונות,ייחודים,שמות קדושים,מה זה ??בבקשה תאיר עיניי לתמידכמה לטבול בימי חול וכמה בערב שבת ?

תשובה
ישראל קדושים ורוצים להתקרב לאבינו שבשמים, מנהג טוב לטבול כל יום במקווה 16 טבילות שהם כמנים מקוה וכמנין כעס במספר קטן. ויש נוהגים להוסיף עוד 7 כנגד שם אנא בכח.
בערב שבת קודש מוסיפים עוד 5 טבילות כפי שכתה הרב בן איש ז"ל. לא מכוונים כלום, וכל זה להידור, ומספיק טבילה אחת.
שאלה - 174812
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברתי כסף לזכר למחצית השקל ומתנות לאבינים עבורי ועבור ילדי

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 174811
שלום לכבוד הרב למה אין עלון של הרב לכבוד שבת? כמו כן משפחה חילונית שלי במקום לקרוא ישראל היום וידעות בשבת קודש מבקשים ממני הדרדרות אני אישית לא קורא לתת להם?
תשובה
אמור לי ידידי מדוע צריך עלון??? אנחנו עם הספר, יש כל כך הרבה מפרשים ומדרשים על פרשת השבוע בלי די, קח לך ספר דורש ציון ותהנה.
שאלה - 174810
שלום לכבוד הרב העברתי עכשיו זכר למחצית השקל עבור משפחתי לחשבון ישיבת בני ציון. יתעדכן רק מחר אחרי 12 בלילה בבנק אצלכם. האם יחשב לנו למחר לפני מנחה?
תשובה
בלי נדר מחר אני נותן עבור כולכם. במנחה של התענית.
שאלה - 174809
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני סובל מהפרעת קשב וריכוז אם אני צם קשה לי מאד ללמוד מה גם שאני קורא את המגילה. מה עלי לעשות?

תשובה
תהיה רגוע, תשב במנוחה ותקרא מדרש רבה אסתר ותהנה מהעולם אשר השם יתברך ברא.
שאלה - 174808
משפחה חרדית מעל 10 נפשות כ"י. מצב כלכלי דחוק מאוד. האם מותר כששואלים אותי אם אני מכירה משפחה שאפשר להביא להם מתנות לאביונים. לענות בחיוב ולהשתמש בזה לצורכי הפורים שלנו?
תשובה
בהחלט כן נכון.
שאלה - 174807
לכבוד הרב מה זה זרעונים ? גרעינים, קטניות ?
הרב חידא כותב ״לבסומי ולא להשתכר״ והלא רשי בגמ׳ מפרש שזה להשתכר אפשר לתת זכר למחצית השקל לעניים ?

תשובה
זרעונים שם כולל לכל סוגי הקטניות והגרעינים. ב, אין בכך בעיה, כי כל אחד מפרש אחרת, והוא עוד ברשונים, וכך גם סובר הרמב"ם ז"ל, גם אפשר להסביר את דברי רש"י ז"ל להשתכר היינו שיושפע קצת מהשתיה.
ג, ניתן לתת זכר למחצית השקל לכל מטרת צדקה טהורה ואמיתית.
שאלה - 174806
לכבוד הרב שלום רב
בנותי בגילאי 12.13 בקשו שאעיר אותן לפני עלות השחר לשתות משהו חם האם זה נחשב תנאי?

תשובה
אפשר בהחלט, כי התכוונת להתעורר בשביל לטעום.
שאלה - 174805
לעורך הנכבדמציע לשלוח את התרנגול לכל מי שטורד את שלוותו של רבנו מאור עינינו. נראה אותם מולופורים שמח לרב ולכל הצוות
תשובה
מעלת התרנגול כבודו במקומו מונח. העורך.
שאלה - 174804
הרב, מה עם התרנגול? שמענו שחזר מהשליחות והתגייס נגד הרפורמים, המליץ לזעוק להשם בתלת שעי קמייתא וכו'.
גם שאל מדוע הלך זרזי'ר אצל עורב? ותירץ כי זבח וצל-מונע, דהיינו גי'פ

תשובה
חמש םירופ.
שאלה - 174803
לרב היקר
לא הספקתי להעביר אליכם מתנות לאביונים ומחצית השקל עדיין
אם מחר בבוקר יום התענית אעשה העברה בנקאית זה בסדר או מאוחר מדי?
תודה רבה!

תשובה
אני אישית מלווה עבורכם את הסכום ואתננו מחר ביום התענית בלי נדר.
שאלה - 174802
שלום לכבוד הרב
נשואים עוד מעט 3 שנים האשה בקושי אוכלת תמיד חלשה לא מתפקדת בבית. מהחודש הראשון בעיות בשלום בית כמה תפילות רבנים אנשי מקצוע כלום לא עוזר אין ברכה בכלום עצת הרב

תשובה
לא נורא, הכל עובר בחיים. חזק ואמץ.
שאלה - 174801
לכבוד מו''ר
העברתי מעות למתנות לאביונים,אני ממנה את כבוד מורנו הרב לחלק את המתנות לאביונים ביום יד באדר תודה רבה, אורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים ופורים שמח לכבוד הרב,

תשובה
ישר כוחך, קיבלתי מסירת המודעה.
שאלה - 174800
לכבוד הרב שלום
ישלי בבית קופת צדקה של ישיבה קדושה האם אני יכול לשים שם 20 שח של מחצית השקל עכשיו אך את כל הכסף של הקופת צדקה אני יביא להם רק עוד מספר חדשים ? תודה לכבוד הרב על הכול

תשובה
תן אותו כבר היום. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה.
שאלה - 174799
לכבוד הרב
אבי נפטר ב-ל׳ אדר ב׳ התשע״ט השנה. שאלתי היא: מתי ואיך עלינו לנהוג באזכרת ה-30 כמוכן מתי עושים את גילוי המצבה. איך עלינו לנהוג בעניין עליה לבית העלמין במהלך השנה.

תשובה
האשכנזים נוהגים לעשות "גילוי מציבה". אך הספרדים מתחילים בבנייתה ביום השביעי ומסיימים תוך ימים אחדים.
שאלה - 174798
לכבוד הרב
האם מותר לתת זכר למחצית השקל ביום פורים עצמו [יום חמישי] לבית הכנסת ?

תשובה
לכתחילה מחר יום רביעי י"ג באדר קודם תפלת מנחה שבתענית, גם צריכים לתתו קודם קריאת המגילה ויש טעם על פי הסוד.
שאלה - 174797
לכבוד הרב מוצפי
אמר באחד השיעורים האחרונים לבטל הוראות קבע לארגון הידברות וקורא לארגון הזה הידרדרות היום אני רואה כי גם הרב כותב כך באתר. האם לבטל ללא חשש?

תשובה
בריונים מאיימים על רבנים. פושעים סוחטים עניים ונוסעים בג׳יפים. אין להבדיל בין דם לדם.
שאלה - 174796
לכבוד הרב: אני נוהג כמנהג הסבא ואבא שלי לברך על כל ארבעת הכוסות בליל הסדר
האם יש בעייה הלכתית כאשר אני הולך כמנהג אבותיי

תשובה
חשש ברכה לבטלה.
שאלה - 174795
לכבוד הרב: אנו עדת תימן לא נהגנו לתת זכר למחצית השקל. האם בכל זאת יש לתת בימינו
תשובה
לדעת הרמב״ם ז״ל יש לתת שיעור שווי 9גרם כסף שהוא נכון להיום 20 שקלים.
שאלה - 174794
לכבוד הרב: מי שלא התנה האם שקם ילפני עלות השחר יכול לאכול ולשתות. והאם יש חיוב להתנות?
תשובה
כשהולך הלילה לישן עליו לעשות תנאי שאימתי שירצה יאכל וישתה קודם עלות השחר.
שאלה - 174793
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אשה שחלמה על שיניים במקום התענות היא יכולה לפדות בכסף?ומה צריך לעשות?תודה
תשובה
ללכת לרופא שיניים לבדיקה עונתית.
שאלה - 174792
לכבוד הרב,
מהו המשמעותעל פי תורה של הרגשת הקש קל על הגוף כמו היד או הכתף בסוף השינה בחלום שמעורר אותי?

תשובה
כנראה שעברת את המכסה של זמן השינה ועליך לחשב מסלול מחדש.
שאלה - 174791
שלום לכבוד הרב
שלום רב האם יש בעיה בהלכה שיהיו כלוב של תוכים בבית או בחצר חוץ מזה שזה חיה טמאה?

תשובה
אין בזה בעיה. עיין אגרות משה.
שאלה - 174790
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אחרי תענית אסתר מותר לאשה לאכול לפני ששומעת מגילה?
תשובה
מזון עד 54 גרם. שתיה חפשי.
שאלה - 174789
לכבוד הרב א.מותר לאישה להביא את המשלוח מנות לעבודה בתענית אסתר כי אחרי זה בפורים יש חופש ולא מתראים ? ב.בנוגע ל ז'באדר נוגע גם לאישה שלא יודעים פטירתה והולדתה כלולה במשה ?
תשובה
א. בתנאי שלא ייכשלו בטעימה ביום התענית. ב, בהחלט כן.
שאלה - 174788
שלום רב כבוד הרב! כבוד הרב כמה פעמים בשנה אתה ממליץ לגבר שגר במרכז הארץ ללכת להתפלל בכותל?
תשובה
פעם בחודש.
שאלה - 174787
שותה כדורים לטיפול פוריות,הרופא אוסר להמנע משתיה, ואוכל- רק מה שהכרחי.מרגישה נקיפות מצפון לא להתענות, אך רוצה לסייע להצלחת הטיפול ב"ה ולא לסכן עצמי ח"ו. אשמח לעצה מהרב
תשובה
לפעול לפי הוראות הרופא.
שאלה - 174786
לכבוד הרב שלום רב
העברתי לישיבה דרך האתר גם למחצית השקל וגם למתנות עניים.כתבתי כמה לכל דבר בהערות.
מתחזקת ומודה לבורא עולם שזיכה אותי להכיר אותך והאתר

תשובה
תבורכו מן השמים.
שאלה - 174785
לכבוד הרב
עוגת גבינה שלא על בסיס גבינה קורנפלור סוכר וביצים (ללא קמח בכלל), מותר לאכול בזמן סעודה, ואם כן אין צורך לברך עליה בזמן הסעודה?

תשובה
ברכתה שהכל. ובסעודה אם באה בתור הנאה מברכים. אך אם באה כדי להעביר טעם האוכל לא יברך ולכן יניח לאחר ברכת המזון.
שאלה - 174784
שלום לכבוד הרב
מי שלא שמע פרשת זכור בשבת, יכול באמצע השבוע לפתוח ההיכל שיקראו לו מהספר תורה וייצא ידי חובה? (במקום לחכות עד פרשת כי תצא)
פורים שמח!

תשובה
ומדוע ולמה לא קראת התשובות? כתבנו לך ביום פורים תשמע קריאת "ויבא עמלק" ותכווין לצאת ידי חובה "זכור".
לא לאיים על גדולי ישראל, לא להפלות בין דם לדם. בנות ישראל אינן הפקר.
שאלה - 174783
שאלו האם למחות ברב שמזמין אליו את... תלמיד משם טען שדברי הרב רק "משנת חסידים"
תשובה
הנה לך הוכחה שהם רפורמים, ואלה הגלגולים שלהם, זה מה שעשו המשכילים לפני 200 שנה וקלקלו את רוב עם ישראל. ואנחנו עד היום סובלים משחור אדום וגם צהוב. תתעורר פן יהיה מאוחר.
לנסוע בג'יפים ולעשוק עניים, לשקר על רבנים, לערוך ערבי בידור, לפרסם תמונות של בנות ישראל כפרוצים שבאומות, לאיים על גדולי ישראל, לחלל חול המועד וימי חנוכה, ללכת ל"היכל" הטמאה טוטו, משנת חסידים ינקום מהם ומעוזריהם.
שאלה - 174782
שלום לכבוד הרב
ילמדנו רבינו
האם לפי הספר "אורח צדיקים" יש לעשות בערב שבת 23 טבילות לפי החישוב :16 טבילות + 7 טבילות כנגד אנא בכח ?
בברכה והצלחה ובשורות טובות

תשובה
יפה מאוד, איש חיל אתה.
לא נוסע בג'יפים על חשבון המסכנים, לא מפלה בין דם לדם. לא מזלזל בבנות ישראל, לא מאיים על גדולי הדור, לא מרמה את חכמי הדור ואת רבותיו. לא עורך חינגות ואירועי בידור זולים, לא מצחיק נשים נשואות, מעריץ אנשים כמוך.
שאלה - 174781
באמירת חצי פסוק בספר ישעיה ולא מן הכתובים.
בק"ש על המיטה, האם יתכן (שמורחו') [מהרח"ו] הביא רק בלשון קיצור , רק חצי הפסוק "נפשי אויתך...כי כאשר משפטך"למה לא אומרים את כל הפסוק?

תשובה
ידידי, יש סוד עמוק בפסוק זה, ישעיה פרק כו, ט.
נַפְשִׁ֤י אִוִּיתִ֙יךָ֙ בַּלַּ֔יְלָה אַף־רוּחִ֥י בְקִרְבִּ֖י אֲשַֽׁחֲרֶ֑ךָּ . והוא מסיים באתנח. וכן פסוק כי אתה השם מחסי. וכבר כתב על כך בשו"ת רב פעלים שכיוון ויש אתנח מותר להפסיק שם.
שאלה - 174780
בס"ד,שלום לכבוד הרב,
האם מותר לי לתת לבחורה אותה אני פוגש במסגרת שידוך משלוח מנות בפוריםאנחנו מתכננים בע"ה לסגור וורט בשבוע שאחרי פורים.
תודה

תשובה
חס ושלום, מה בוער לך? אברך אותך שגם בעוד 50 שנה תכבד אותה ותעריץ אותה ותקנה לה תכשיטים יקרים, אך לא עתה, המתן לחופה בשעה טובה.
שאלה - 174779
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כולל אצלי בעיר נמצא בקשיים גדולים.
האם אפשר להעביר אליו את המעשרות שלי?

תשובה
והוא מנוהל באופן מסודר? וכל ה"אברכים" לומדים בשקידה?
שאלה - 174778
לכבוד הרב
אני גבאי בית כנסת. אחד המתפללים (אינו חש בטוב) [חש שלא בטוב] ולא יכול להגיע לקריאה. האם במידה ונצליח להעביר לו שידור באינטרנט הוא יכול לצאת ידי חובה?

תשובה
לא מועיל אלא ילך החזן לביתו ויקרא בפניו את המגילה.
שאלה - 174777
שלום לכבוד הרבאני גר בבית פרטי עם חצר מתכונן לבנות יח דיור לשם כך התחלתי להעביר עצים ( 3 מ 5 אחות של כלתי ביקרה רבנית בי-ם והרבניתאמרה לעצומבלי ולהכירמה אומר הרב
תשובה
לצורך בניה מותר, אלא שהעוקר יהיה גוי.
שאלה - 174776
לכבוד הרב שלום רב
טעמתי מעט מאוד דג אחכ שתתי מיץ ואכלתי מרק ירקות עם שקדי מרק ומעט קוסקוס ורק אז טעמתי עוף עם מזלג נקי
האם נהגתי נכון?

תשובה
ממך ילמדו וכן יעשו. ולא לשכוח לרחוץ הידים ביניהם.
שאלה - 174775
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, האם בפורים מותר לשתות שיכר אחר חוץ מיין ?
תשובה
אסור להשתכר, כי בימינו הגופות חלשות והנזקים רבים השם יצילנו.
שאלה - 174774
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מגילה שיש בראשה עמוד ריק אך חסר 2.5 סנטימטר כדי שיכסה את כולה גם לאחר שנגללה צמוד היטב כשרה לכתחילה? יש צורך להוסיף עוד קלף (ע"י תפירה) שיכסה את כולה?
תשובה
הוספה שתכסה את כולה.
שאלה - 174773
לכבוד הרב מוצפי שליט"א חולה נפש שהמטופל הכדורים פסיכיאטריים שהתאבד אבל ידע את חומרת כמאבד עצמו לדעת מה דינו?
תשובה
חולה אין לו דין מתאבד כלל.
שאלה - 174772
לכבוד הרב
אם חילוני מוזג יין האם אפשר לומר שרוב החילוניים, בעיקר הספרדים, לא יחללו שבת ליד רב גדול ולכן אינם נחשבים למחללים שבת בפרסהיא ונלך אחר הרוב ולכן היין לא נאסר?

תשובה
בכל דבר שהוא מדאורייתא נלך לחומרא. וגם ההולכים לקולא הוא אינו לכתחילה.
שאלה - 174771
לכבוד הרב,
סכין בשרית עם מעט שאריות של רוטב בשרי ופרורי בשר,
השתמשו בה (בטעות) לחיתוך לחמניה והניחו בתוכה דגים.
האם מותר באכילה ?
בברכה רבה.

תשובה
אם אפשר לחתוך בסכין נקיה את מקום החיתוך פתרת את הבעיה.
שאלה - 174770
לכבוד הרב שליט"א, אני ספרדי, מה הנוסח הנכון לספרדים של הפיוט- חג פורים חג פורים חג גדול לילדים, או חג פורים חג פורים חג גדול ליהודים?
תשובה
בנות ישראל אינן הפקר. בריונים מאיימים על רבנים, פושעים סוחטים את העניים ונוסעים על חשבונם במכוניות פאר. מפלים בין דם בנות ישראל לבין דם בנות הרבנים. והרשימה עוד ארוכה כאורך הגלות.
שאלה - 174769
לכבוד הרב
כלי שמחזיק בתוכו את המשלוח מנות. צריך טבילה?

תשובה
אם עשוי מתכת צריך טבילה.
שאלה - 174768
שלום לכבוד הרב
ידוע שזמני היום בלוחות אינן מדויקות בנחרצות, ולכן שאלתי האם עדיף להתפלל ביחיד לפני סוף זמן תפילה או בציבור בעיכוב של עד 10 דקות
כמובן בדיעבד

תשובה
אל תהיה בטוח, ולא כדאי להתחכם.
שאלה - 174767
לכבוד הרב שלום רב, האם טורח ציבור בבית הכנסת נקרא גם כשלכל הציבור לא מפריע (העיקוב) העיכוב פרט לאדם אחד ? (שואל בכדי לדעת את גדר ההלכה, למעשה האנשים בבית כנסת אטומים)
תשובה
העיכוב באופן כללי נקרא טורח ציבור.
שאלה - 174766
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
רציתי להודות לרב על כל השיעורים והחיזוקים ודרך האמת שרבינו הולך בה
אני צריך לקרוא מגילה לאימי בביתה לברך בישיבה או לעמוד ולברך ?

תשובה
מברך בישיבה, רק בציבור יש לעמוד.
שאלה - 174765
שלום לכבוד הרב
בהעברת מתנות לאביונים לישיבה היום,צריך ממש לוודא שיעבירו ביום שאני חוגג פורים?
האם צריך לומר שאני מזכה להם את הכסך רק ביום פורים או עצם זה שנתתי היום מוכיח?

תשובה
איך שתתן לא משנה, מחלקים גם ביום י"ד לאנשי י"ד, וגם ביום ט"ו לאנשי ט"ו.
שאלה - 174764
לכבוד הרב
יש בחורה שתמיד נוהגת "להחמיא " לישאני לא עובדת ומיסתדרתשהילדהשלי מיצתינת ועוד שיש לי מספר ילדים ..אני לא בקשר איתה וזה מגיעתמיד כי הילדים ביחד בגןעצתך הרב .

תשובה
לא להגיב לה.
שאלה - 174763
מגילה בלילה בסיום התענית
האם יש עניין לקורא המגילה לא לשתות אפילו מעט מים לפני קריאת המגילה ולקרוא בצום או שניתן לכתחילה לשתות לפני הקריאה (בסיום הצום כמובן) ללא חשש
תודה

תשובה
אשריך וטוב לך אם תוכל להתגבר.
שאלה - 174762
לכבוד הרב פורים שמח, (לא לפרסום) רווקה בעלת תשובה בת 33.5. הוצע אלמן חרדי מבית אברך עם שמונה ילדים. לבחורה לא מפריע.נשמעו קולות התנגדות מצד מכריה. שואלת האם לגשת לשידוך?
תשובה
בחור טוב תחטוף אותו, אם אני לי מי לי, וכי המשפחה דאגו לה???
שאלה - 174761
לכבוד הרב..אם חיממתי במנגל פיתות ורוב הפעמים צולים בו בשר ללא חמץ האם הרשת צריכה ליבון או לא?
תשובה
בודאי ליבון מוחלט.
שאלה - 174760
שלום לכבוד הרב. העברנו סכום צנוע באשראי לישיבה למטרת מתנות לאביונים האם צריך לומר משהו בפה לגבי זה? תודה רבה לרב על הכל
תשובה
תאמר הכסף ששלחתי יהיה עבור מתנות לאביונים. ותתברך בכל הברכות. ולא יתקרבו אליך הרפורמים.
שאלה - 174759
לכבוד הרב שליט"א אחר דרישת החיים והשלום!
בגמ' מגילה מובא שחכמים קראו המגילה ביד'ובטו' משום הספק, ומדוע לא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא ויקראו בזמן רוב העולם שהוא יד'?

תשובה
ידידי היקר, בקיום מצוות לא אומרים יקוב הדין את ההר, אלא משתדלים לעשות את המכסימום.
שאלה - 174758
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב אם יש תרופה שלוקחים אותה קבוע כל החיים וזה לא לרפואה זה מונע שלא יהיה סכנה לאדם אם לא יהיה מספיק את זה בגוף מותר לקחת אותה בשבת?

תשובה
מותר לכתחילה.
שאלה - 174757
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מדברי כבודו הבנתי שזכר למחצית השקל בסכום מלא נותן רק ראש הבית ולשאר בני הבית חצי שקל ושכך נהגו בני ספרד. האם נכון הדבר?
תשובה
נכון, כי כך כתוב בתפילה בעד חוב אשתי ובני.
לא מתקרבים לרפורמים המושחתים.
שאלה - 174756
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לחזק את הרב נגד הרפורמים, אני לא מכיר אדם אחד שחזר בתשובה דרכם ונעשה חרד לדבר השם, אני וחברי חזרנו בתשובה אצל הרב דניאל זר שהוא להבדיל מהם אש של יראת השם

תשובה
כל באיה לא ישובון, פושעים סוחטים עניים ונוסעים בג'יפים מפוארים. לועגים ומסתחרים בבנות ישראל. אין הבדל בין דם לדם, מבלים בבתי מלון ומסעדות, השם יתברך יעשה לזה קץ וגם לצבועים תומכיהם.
שאלה - 174755
שלום לכבוד הרב
מתארח בפורים אצל ההורים ואין שם כמעט חברים, האם אפשר לצאת ידי חובת משלוח מנות בנתינה לאבא כמו הגשת מנה עיקרית בסעודה או החלפת המנות ביננו בסעודת פורים ?
תודה

תשובה
מצויין, כך תעשה רק עם המשפחה.
שאלה - 174754
לכבוד הרב
אני קורא במגילה ונוכחתי לראות שאין לי בראשה כדי לגול את כולה, אם אני יוסיף קלף ע"י תפירה זה יועיל?
תודה רבה

תשובה
עכשיו תוסיף.
שאלה - 174753
לכבוד הרב שלום רב אדם שבצום האם עדיף שיואכל פירות או עדיף להתפלל בפלג. ויקרא את המגילה?
תודה כבוד הרב

תשובה
יאכל פירות או מזונות פחות מכביצה. עד 54 גרם.
שאלה - 174752
לכבוד הרב, ילד שחולה צלייק וקונה לאורך השנה מוצרים ללא גלוטן (קמח) צריך לקנות את המוצרים עם כשרות לפסח? אם כן, מה הסיבה? הרי וודאי שאין בהם קמח

תודה מראש

תשובה
בהחלט להקפיד מאוד, כי הם מכילים חיטה ללא גלוטן והיא חמץ גמור.
שאלה - 174751
שלום לכבוד הרבהאם מותר לקרוא לבת אסתר כאשר אני מכוון על שם אסתר המלכהלמרות שהסבתא שלי נקראה בשם זה ונפטרה בגיל 36תודה
תשובה
לא לקרוא על שם הסבתא כלל.
שאלה - 174750
האם ספרדים צריכים ללמוד שולחן ערוך עם משנה ברורה יש הרבה רבנים ספרדים שאומרים לא ללמוד משנה ברורה כי אנחנו לא פוסקים כמותו. מבקשים דעת הרב מה הסדר הנכון
ללימוד ההלכה בעיון

תשובה
ללמוד מגן אברהם, טורי זהב עם ילקוט יוסף, כי המסקנות מהמשנה ברורה הם לאשכנזים, ולצערינו מפרסמים ברבים פסקי האשכנזים לספרדים, ורבים טועים. גם אברכים ספרדים פונים בפומבי שאשכנזים יפסקו להם, ופעמים רבות אינו יודע דברי הפוסקים הספרדים ויש כאן הטעיה לא מכוונת.
בנות ישראל אינן הפקר. לא מבדילים בין דם לדם.
שאלה - 174749
לרב מוצפי שליט"א שאלה לא הבנתי למה רשמת על הרפורמים אוכלי חינם אין כסף אבל אספר בעצמי שפעם בעוונותי שהייתי מנוי שאלתי למה מחירי הספרים גבוהים אמרו לי משחיתי הרבים...
תשובה
אוי, אם זה היה רק כסף.... אבל זה נפשות. מה השתנו בנות אברהם יצחק ויעקב מבנות הרבנים?
בריונים מאיימים על הרבנים. מסכנים נסחטים ומממנים גיפים מפוארים למושחתים. זוללים וסובאים בבתי מלון.
שאלה - 174748
לכבוד הרב שלום רב שליט"א
האם בפורים אבלה יכולה לשמוע מוזיקה (אם)עם הילדים שלה בס.בפורים או בגן ילדים אשר היא מלמדת...

תשובה
בגן הילדים מותר לךה, אך כשיושבת לסעוד בפורים לא, אלא בהיותה מחוץ למקום.
שאלה - 174747
לכבוד הרב שלום רב האם אומרים תחנון ביום ז'באדר ב' יום פטירת משה רבנו
תשובה
תענית ומספד ותחנון, עיין שלחן ערוך סימן תק"פ.
שאלה - 174746
לכבוד הרב שלום רב
בסייעתא דשמיא העברנו תרומה לאתר ולישיבה לזכר למחצית השקל על מנת שיזכו בו ביום רביעי עם כל הכוונות של תרומה זו .ותודה לרב על כל השנים שמחכים ומאיר לנו הדרך

תשובה
תודה לכם יהודים יקרים על ההכנעה לאבינו שבשמיים בפשטות ובטבעיות.
שאלה - 174745
שלום לכבוד הרב, האם מותר להדפיס ספרים מהאינטרנט, כמו מאתר HEBREWBOOKS?
מדובר בספרים שאינם נמצאים בשוק למכירה כבר כמה שנים, ואני רוצה להדפיס מהדורת צילום במספר עותקים.

תשובה
יתכן שיש יורשים או בעלי זכויות ואינך מכירם.
שאלה - 174744
שלום לכבוד הרב
א.האם יש מקור לכך שאדם שאין לו בנים יאמר קדישים ואלה יזקפו לזכותו בלכתו מזה העולם?
ב.האם 200 ש"ח עדיף לחלק מתנות ל 2 אביונים או ל-4?(50 ל 4 או 100 ל 2)
תודה לכה"ר

תשובה
תורה תורה ותורה כל ימי חייו. יותר מהכל. תלוי כמה הם נזקקים.
שאלה - 174743
לכבוד הרב שלום רב
אני יודע שהרב לא מברך דרך האתר, אבל אם אפשר בבקשה לחרוג ולעשות מי שברך להנייה נסראאלה, חמינאי וארדוואן ואסאד, שיזכו בקרוב להיפגש עם סדאם חוסיין
פורים שמח!

תשובה
הכל מסודר, ושם אין מפגשים כי כל אחד בגהינם שונה ורחוקים זה מזה.
שאלה - 174742
הזדעזעתי ממש כשקראתי את תשובת הרב עט"ר ממש צער גדול לשמוע. ה' יצילנו וישלח כבר משיח צדקנו.
תשובה
כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב.
בנות ישראל אינן הפקר, על כל אחד להרגיש שמדובר בבתו.
שאלה - 174741
לכבוד הרב
האם אפשר לתת פה באתר תרומה באשראי לישיבה וזה יחשב כמתנות לאביונים והאם זה יועיל לנו בני הפרזים שפורים אצלנו ביום חמישי והמתנות לאביונים צריכות להיות ביום חמישי

תשובה
אנחנו מחלקים בשני מסלולים, לבני י"ד, ולבני ט"ו.
שאלה - 174740
סימתי ניתוח פרופסור חילוני. הבעיה לא נפתרה נראה שניתח במקום אחר, טען בבדיקה שזה בסדר. רופא אחר אמר שהבעיה עוד קיימת. עו"ד ממליץ לתבוע על רשלנות. לפנות אליו שוב או לתבוע?
תשובה
לגשת לרפא מומחה עם כל התיק והדו"ח, ואם יש הוכחות רק אז לתבוע.
שאלה - 174739
שלום לכבוד הרב אני שבוע 40+3 מפחדת לעבור את שבוע 42 ולקבל זירוז יש משו שאפשר לעשות? והאם אני צריכה לצום ביום רביעי תענית אסתר ? תודה כבוד הרב פורים שמח..!
תשובה
לא לפחד בכלל, הכל יבוא טבעי ובקלות, לא להתענות כלל.
שאלה - 174738
לכבוד הרב שלום רב
נראה לי שביאת המשיח ממש קרובה ויש לכך הרבה סימנים
גם בארץ וגם בעולם , מה דעת הרב? חג פורים שמח

תשובה
אמן כן יהי רצון. רק שלא יאכזבו אותנו גם הפעם.
שאלה - 174737
לכבוד הרה"ג שליט"אמור אבי ז"ל נפטר לפני שנתייםהיה אדם ירא שמים בכל זאת אנימרגיש צורך וחיוב לעשות לו תיקון נפטריאני לומד לעילוי נשמתו בכל יוםאם הרב ממליץ לעשות כן תודה
תשובה
כל גדולי ישראל שהיכרתי מימיהם לא עשו תיקון לנפטרים, ויש לי עובדות מרעידות בענין זה. ודע באמיתות הדבר, שאין מי שיכול להציל הוריו מדין של מעלה כמו הבן, שכשהוא לומד תורה מעטרים לאביו בכתרים מפוארים. וכנזכר בזוהר הקדוש.
שאלה - 174736
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תרמנו באתר זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים.
תבורכו כל העוסקים במלאכת קודש זו. פורים שמח

תשובה
תבורכו כולכם בכפל כפליים מהשמיים. כל חצות לילה הרב מברך את כולכם ללא תמורה.
שאלה - 174735
לכבוד העורך אחר המחילה אולי עדיף לא לפרסם את מס הפלא' שנרשם לגבי מכירת המצות בטבריה כי ממילא הוא מפורסם באתר.. יישר כחכם לאורייתא!
תשובה
עשה והצלח, הכל ברוך השם בסדר. העורך לשרותך תמיד.
תודיע להם המסכנים נסחטים והבריונים נוסעים בג'יפים מפוארים.
שאלה - 174734
שלום לכבוד הרב השם ישמור אותך מפריש חלה בעבודה אם המחליף מאחר ואני צריך ללכת רק גוים שם מה אני עושה
תשובה
לך בכוחך זה, אתה מציל אנשים ממוות. כי רבותינו אמרו האוכל ללא מעשרות וללא הפרשת חלה חייב מיתה בידי שמים השם יצילנו.
שאלה - 174733
שלום לכבוד מו"ר שליט"א
ב"ה זכינו לעשות רצון צדיק ונ"ר להשי"ת.... בטבריה וגלילותיה ניתן להשיג ספרי הרב ומצות בטל 052-7131-876

תשובה
חזקו ואמצו. ויהי השם עמכם.
לא מבדילים בין דם בנות אברהם יצחק ויעקב, לבין דם בנות הרבנים. כולנו שווים בעיני הבורא.
שאלה - 174732
לכבוד מורנו ורבנו מחכים אותנו בשיעורים השם יאריך ימים ושנים על ממלכתו
תשובה
אמן כן יהי רצון.
פושעים סוחטים עניים ונוסעים בג'יפים מפוארים.
שאלה - 174731
הרב תודה שהתפרסמו דברי מרן החבי"ף, יש אצלי מקורות רבים, בהסכמת הרב אליקים לספר קרן לדוד סקלי כתב דברים מבהילים, אני אישית מכיר דברים מזעזעים
תשובה
ישר כוחך, הדברים משפיעים באופן חשוב וטוב, כי רבים נזהרים. דע, כי יש אלפי בני תורה שעיניהם נפקחו ורואים מה מתרחש סביבם, ודי למבין.
בנות ישראל אינן הפקר, בריונים מאיימים על רבנים. אין מבדילים בין דם בנות אלו, לדם אחרות.
שאלה - 174730
שלום לכבוד הרב
אחותי הלכה עם בתה לרב מ..... הפקידה גיהצה בכ.א 500 שח ויש לו פקידה קמעות אפילו שקית ממותגת עם שמו של הרב אמרתי שאסור ללכת לכאלה אנשים ולא שמעה לי דעת הרב

תשובה
מכשף הוא, עם הארץ הוא, מתחזה הוא.
שאלה - 174729
לכבוד עטרת ראשינו. כבודו סיפר לנו על רבי יום טוב ידיד הלוי ז"ל שהיה דורש כל שבת קודם תפלת ערבית. והרי אין ללמוד בקבוצות מפני אבלו של משה רבנו עליו השלום שנפטר אז.
תשובה
אמת דיברת, שאין קובעים מדרש ושיעורים בשעה זו מפני כבודם של משה רבנו, יוסף הצדיק, ודוד המלך, שנפטרו סמוך לשקיעה, אלא עיין באור זרוע סימן פ"ט, ואליה רבה רצ"ב.
ומעדני יום טוב כתב שרבו המהר"ל מפראג ז"ל היה דורש בין מנחה למעריב בשבת. כי רק לימוד בחבורה ובעיון עמנעים, אך דרשה אדרבה דורשים.
תודה לך ידידי.
שאלה - 174728
לכבוד הרב
למה בהלכות מסוימות אסור לפסוק להיתר כיון שאין לנו מסירה על הדבר הרי עם התורה קבעה לנו סימנים להכשר למה צריך מסירה?

תשובה
ובאיזה נושא כבודו מתכווין.... זה סודי?
שאלה - 174727
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה המספר החשבון הישיבה שאפשר להפקיד כסף לאביוניםומה הסכום לכך?

תשובה
אפשר לתרום דרך חשבון בנק לאומי 10, סניף גאולה 911, חשבון 54600368 . ולתת לשני עניים לכל אחד 10 שקל.
שאלה - 174726
בהמשך למה שהרב לימדנו שבק"ש שעהמ"ט בליל כיפור לא מרבים בפס' לשמירה להישאר טהורים מחשש הפוך. האם אומרים
א לכוון שם תצג"ע ויה"ר שאחר
ב פס' נשבע השם ולא ינחם

תשובה
מה שרגיל לומר בכל לילה אין כל בעיה, העיצה היתה לא לתוספת מיוחדת פן יעורר אם השלילה חלילה.
שאלה - 174725
לכבוד הרב שליטא
לפי תרומת הדשן אם לא נהנה ממ.מנות לא יצא השולח ידי חובה. האם יהיה חייב לטעום ממשלוח מנות כדי לצאת ידי חובה להלכה? תודה רבה

תשובה
להלכה מכיוון שעיקר הטעם הוא כדי להרבות אהבה ואחווה, יצא ידי חובה.
שאלה - 174724
לרב היקר
לקוחה באה לשלם על ביגוד לא צנוע במקום עבודתי ויכלתי בעקיפין לגרום לה שלא תקנה ולא השתמשתי באפשרות כיוון שלא ידעתי אם מותר לנהוג כך שמא זה גזל מבעל החנות
אשמח לעצתך

תשובה
א, יש בהלכה התייחסות לכך שעובדת מחוייבת לעבודתה, ב, אינך בעלת החנות אלא עובדת. ג, הלקוחה יכלה להשיג אותו בגד פרוץ בחנות אחרת, והחשש היחיד של מסייע ידי עוברי עבירה, וזה באחריות בעלי החנות.
שאלה - 174723
שלום לכבוד הרב, מפריע לי שאשכנזים מאמצים היגוי אשכנזי או אידיש, שאנחנו כבר בארץ ישראל, האם זה שגוי? ודבר נוסף מדוע לא שמים חליפה ארוכה כמו החסידים? זה נראה צנוע יותר. תודה
תשובה
ישנו כלל הלכתי "כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע". ואין זה עסקינו הליכותיהם ומנהגיהם.
העיקר שבריונים לא יאיימו על הרבנים. ולא יסעו בג'יפים מפוארים על כספי העניים.
שאלה - 174722
שלום לכבוד הרב
אני קורא את המגילה יש לי כמה שאלות: האם להאריך בתיבת המלך השני או הראשון? לנענע באגרת הראשון או השני? האם לכפול בפניהם לפניהם? האם לכפול ולהרוג להרוג?

תשובה
תיבת המלך השני, כנזכר בבן איש חי "יסיים תיבת המלך". איגרת הפורים הזאת השנית ינענע, וכנזכר בבן איש חי. מנהגינו לא לכפול אלא לקרוא כפי הכתוב לפניך.
שאלה - 174721
לכבוד הרב
הייתי חולה שבועיים ואני כמעט לא נדברת עם המנהל מעליב סתם אני מתקתקת עבודה אני לבד בהית רווקה מה לעשות???

תשובה
השם ירחם עלינו. בנות ישראל אינן הפקר.
שאלה - 174720
לכבוד הרב
יאריך השם ימים על ממלכתו מתוך בריאות נחת ושמחה בבוא הגואל במהרה.שמעתי מהרב שמהשם "ויעתר" יש סגולה לכוון בשם תירעו כסגולה לבנים. האם נכון? מה המקור?

תשובה
זה לא בשבילנו, זה כוונת שמות הקודש, ואם לא מכוונים נכון וחסרים נתונים רבים יכולים חלילה לקצץ בנטיעות.
שאלה - 174719
שלום לכבוד הרב
שלום רב כבוד הרב היקר! מחילה כבוד הרב האם תוכל בבקשה להסביר מה הכוונה שהזוהר אומר שהצדיק מוריד את השפע לעולם? (ואיך נוכל לקבל את השפע שהצדיק מוריד)

תשובה
זה תלוי במעשה כל אחד מאתנו, מי שעושה מעשה טוב גורם להורדת שפע לעולם.
שאלה - 174718
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהתחלתי לעבוד בחנות תפירה והתופרת אמרה לי שאצטרך לקחת תיקונים גם מגבריםזאת אומרת להניח סיכות על מכנסיו כאשר המכנסים בעודם עליו. האם נכון לעשות כך?
תשובה
לחפש בנתיים עבודה אחרת.
שאלה - 174717
לכבוד הרב: למה הרב לא מצרף .....
תשובה
לא הקמתי אירגון, לא התייעצות או כל פעילות, אני הקטן משמיע קולות אזעקה לפני שיהיה מאוחר, כל מי שישמיע יבורך.
בנות ישראל אינן הפקר. בריונים מאיימים על רבנים. פושעים סוחטים עניים, ונוסעים בג'יפים מפוארים.
יש לומר זאת 120 פעם ביום, ובזה מסלקים הסט"א מתוכינו.
שאלה - 174716
לכבוד הרב: אבלים שקמים מהאבל ביום שבת האם אפשר לקרוא להם את הפסוקים "לא יבוא עוד שמשך .... בבית הכנסת. לאחר שקראתי חהם העיר לי תלמיד חכם שזה נקרא בפרהסייה ואסור. אלא רק בבית
תשובה
מחילה מכבודו לא צדק שהעיר לך לחינם. כי מפורש כך בהלכה ובסידורים ומרן ז״ל כתב זאת בכמה מקומות ומהם בספרו חזון עובדיה.
שאלה - 174715
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
השלושים של סבתא יוצא ביום שישי
הקרובהאם ניתן להקדים את הלימוד ליום רביעי והעליה לקבר ביום חמישי?
תודה רבה על כל התשובות אנחנו מחכימים מאוד

תשובה
חמישי ושישי הם ימי הפורים ואין לעלות בהם. ולכן תקדימו לרביעי.
שאלה - 174714
כב' הרב שליטא
האם צריך לקרוא מגילה ביחיד עם טעמים? אם לא מדוע האשה לא תברך ותקרא לעצמה?

תשובה
מגילה צריכה כשאר כתבי הקודש לקוראה בטעמים, אשה יכולה לקרוא ולברך לעצמה.
שאלה - 174713
שלום לכבוד הרב
אני צריך לאסוף כסף לחתן יתום שאלמנה חייבת עזרה זה מהמשפחה אם אפשרי לתת לבחורים שיאסוף עבור זה בתמורה של 10 אחוז מהתרומות שהם מצליחים לאסוף?

תשובה
בהחלט כן, ולמצווה רבה ייחשב.
שאלה - 174712
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לתת זכר למחצית השקל לבית הכנסת?

תשובה
רק את הקופה נחוצה ויש הוצאות שוטפות ושיעורי תורה.
שאלה - 174711
לכבוד הרב
שלום רב האם אפשר להעביר היום בערך איזה סכום והרב יעשה סעודה לאברכים או עניים לזכותי עבור (ר) הנביא הושע בן בארי?

תשובה
ברצון רב אעשה לך שירות זה לכבוד התורה הקדושה.
שאלה - 174710
כבוד הרב היקר, אולי כדאי לפרסם לשון מרן החבי"ף בגנזי חיים דף עה ע"ד ערך חכם
תשובה
בהחלט כן.
"חכם יש חיוב ומצווה גדולה שיודיע את דעתו להגיד כפי מראה לבו והחזיון אשר חזה וכו', ומכל שכן אם יש חילול השם וחילול התורה, בדבר שאינו חייב למנוע את עצמו, אלא חייב לגלות דעתו, ואין צריך לומר אם הוא לאפרושי מאיסורא, כי על ידי שיגלה דעתו או יסכים בדבר מה שהוא על דבר אמת וענווה צדק יתקיים הענין, ואפילו לא יתקיים היום, יתקיים למחר. שיבואו יראי השם ויקבלו דבריהם, וכל לאפושי גברא שפיר דמי, וכמה נזיקין וחבלות וחילול השם וחילול התורה, יוצא מכמה חכמים שהם מונעים מלהגיד כי ישר מה שהם מסכימים לפי האמת. וכמה מחלוקות מתרבות בישראל על ידי זה.

ואפילו בשתיקה הם נענשים כמבואר בזוהר הקדוש סדר טהרה [דמ"ו ע"ב] על פסוק נאלמתי דומיה החשתי מטוב. ואותם המתחסדים כשיש מחלוקת ורואים חילול השם וחילול התורה, והם עומדים מנגד כדי שלא להתטפל בשום מחלוקת, לא יפה הם עושים, כי במקום שיש חילול תורת קונו צריך לדבר ולהתקוטט נגד בני אדם המתייצבים על דרך לא טוב לחלל קודש.
צא ולמד מה שכתב הרב מורנו הרב שמואל די אוזידה ז"ל בספרו מדרש שמואל [אבות פרק ב, ו] דתנן התם במקום שאין אנשים השתדל להיות איש. וזה לשונו "פירוש הוא כי מי שאינו נכנס במחלוקת על דרך לא טוב, אינו חושש לעלבון תורת קונו, ואינו נכנס בדרך אנשים, ולזה במקום ההוא השתדל להיות איש, הוא וחזקת והיית לאיש יעויין שם. ודבריו חיים וקיימים דאיך יתכן האדם שהוא ירא השם ורואה שאחרים מבזים את התורה ואת לומדיה והוא יעשה חסידות שלא להתטפל במחלוקת נגד השם ונגד משיחו, כי הוא חסיד שוטה, ועל דרך שאמרו בגמרא איזהו חסיד שוטה שרואה אשה טובעת בנהר ואינו מצילה, כמו כן הוא ענין זה ממש. ומה גם כי התורה עצמה היא בתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואין יתכן שיהיה האדם רואה לבתו של מלך שרומסים ודורסים אותה ברגליים חס ושלום, והוא עד או ראה או ידע, ויעמוד מנגד, ולא יהיה לו עונש גדול על זה". והשם הטוב יכפר בעדינו.
שאלה - 174709
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש לי בן בגיל שנה וחצי מנוזל מגיל קטן ואינו מדבר כלל ולאחר בדיקת שמיעה נוזלים בשתי האוזנים כבוד הרב מה ניתן לעשות??מאוד מודאגת
תשובה
לגשת לרופא מומחה לאזניים. וייתכן מאוד שהוא אלרגי למזון מסויים או למאכלי חלב.
שאלה - 174708
כת"ר

האם יש אפשרות לקרוא פרשת זכור למי שלא שמע או לנשים שרוצות לשמוע ביום חמישי לפני מנחה?

תשובה
להלכה מי שלא שמע קריאת זכור בשבת זו, ביום פורים ישמע קריאת ויבא עמלק ויכווין לצאת ידי חובת זכירת עמלק.
שאלה - 174707
לכבוד הרב, יש לי הוראת קבע לארגון הרפורמים. האם לבטל אותה? תודה וחודש אדר שמח
תשובה
וכי מי מעונין לממן ג'יפים לבריונים???
אין הבדל בין בת של אברהם יצחק ויעקב, לבין בת של רבנים.
שאלה - 174706
לכבוד הרב שלום רב
אני מוכן בלי נדר לסיים מסכת מגילה עד פורים. האם גם אני אוכל לקבל בקבוק יין מהרב??
שואל בכנות.עבדך.

תשובה
ואם תדע בעל פה תקבל ויסקי משובח לא כשר לפסח.
שאלה - 174705
לכבוד הרב
האם צריך דווקא 80 פריטים בדיוק או שאפשר לתת שקית בייגלה/סוכריות שיש שם יותר מ80?
האם 15 כוסיות עם 2-3 גרם יין יש לשתות בתחילת הסעודה יחד או לפרוס לאורך הסעודה ?

תשובה
מפשט הדברים משמע בדווקא, כוסיות קטנות מאוד ואפשר ט"ו פעמים בכל פעם 2 גרם במהלך הסעודה.
שאלה - 174704
לכבוד הגאון שליט"א, בהורמנותיה דמר אשאל על מאי דמשמע מתשובה שצריך לפשוט המגילה לכולם, ובספר'א טבא פורים בציון עמ' רז ואילך כתב שהקורא א"צ לפשטה.
תשובה
תודה לכבודו על ההערה, ובספר הושמט הדבר שאם ירצה יכול לפןשטה, כי כך ראיתי אצל רבים מחכמי ישראל נוהגים, ונחסר בספר "ואם ירצה יוכל לפשטה". ושוב תודה.
שאלה - 174703
שלום לכבוד הרב
אנחנו מאוד מקווים שעל הרב לא איימו אותם ביריונים. ואם כן נבקש אם הרב יפרסם קלונם ושיטתם ברבים.

תשובה
איימו מאיימים ויאיימו, לא נירא ולא נפחד, דמי אינו יותר אדום מאחרים. יש רבנים שאויימו וכן מפחדים, זו שיטתם של הבריונים, אינם בוחלים המושחתים בשום אמצעי. ומאוד אבקש לא להגיב נגדם כלל.
המנהל של האירגון, בריון, פרחח, פה דובר נבלה, צורח לעיני דייני ישראל הזקנים, מתנהג כאחרון הפושעים. איים בכל מיני שיטות של פשע, והוציא עצמו מכלל ישראל, ובמחננו אנשים נחמדים, מתיפייפים, פוחדים, תצילנה אזנינו משמוע, חילול ימי חול המועד, הפיכת חנוכה ללילות ליצנות, חילול בתי הכנסת, בעלי זקנים מצחיקים נשים נשואות ברעמי צחוק, פירסום תמונות פרוצות של בנות בריש גלי, ואם בנותם היו נתפסות שם היו מרעישים עולם ומלואו.
אך בנות אברהם יצחק ויעקב, אין פוצה פה ומצפצף.
אלה פני האריסטוקראטים וכמה מלחכי פינכי, ליצנים בדמות... , המחפים על מעשי פשע. תתביישו.
שאלה - 174702
לכ' מו"ר שליט"א
האם טוב הדבר להפריש סכום לזכר מחה"ש קודם מנחה ולזכות בו עבור אבי שיחי' אברך בעל משפחה ולצאת לכתחי' ומהיות טוב אתן מיד ג' חצאי שקלים לאברך במקום כש"כ חזו"ע קג

תשובה
מחילה מכבודו, דעת הרמב"ם ז"ל 9 גרם כסף שהוא כיום 20 שקלים, הראב"ד סובר חצי שקל, המהרי"ל סובר שלש חצאים והוא מנהג האשכנזים.
ותוכל לזכות עבורו.
שאלה - 174701
לכבוד הרב
רשמתי את בתי לסימינר ונודע לי שלא קיבלוה, ומדוע ספרדיות אחרות כן קיבלו? שהם בנות ידועים?

תשובה
לא ידעת שכך זה עובד בכל המישורים? גם ביחס לרפורמים, מחרפים ומגדפים אותם מאחרי גבם, אך כלפי חוץ מראים להם פנים שוחקות.
גם מתירים להם לפרסם בנות אברהם יצחק ויעקב שלא בצניעות, אך בנותיהם שומרים עליהם מכל משמר. יש דם... ויש דם...