ליחצו לשליחת שאלה לרב
אשדוד
בית הכנסת החיד"א
רחוב יצחק הנשיא 22
יום ג' ב' שבט 28/01/20 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ז/טבת תש"פ

     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 191733
מרן שליט"א, השתתפנו אמש במעמד ההילולא, וראינו את התרגשות כבודו בהוצאת סידור הרש"ש, וחזר על עצמו גם במעמד המרטיט על הציון, נודה במחילה אם יסביר לנו על מה ההתרגשות הגדולה.
תשובה
מה אומר ומה אדבר, מי אני כי זכיתי לראות עין בעין את כתבי היד של מורי אבי עטרת ראשי, פאר מקדושים, חסיד קדוש וטהור, אשר כל ימיו היה מהלך בארץ וראשו מגיע השמימה, מדקדק במצוות באופן מבהיל, גדולי דורו כינוהו גאון בקבלה, והיה מכווין כוונות נוראות בתפילה, בברכות, בהנהגות, בקיום המצוות, ובכל צעד ושעל, הכל היה לכבוד השכינה הקדושה, להעלותה מעלה מעלה מבור הגלות, ועל עם ישראל שיזכו לתקן ולהשלים נשמותיהם בעולם הזה, והיה מעתיר בעדם כל ימיו.

בעלותו בפעם החמישית לארץ ישראל בשנת התרצ"ד הקדיש את כל זמנו וחייו ללמוד בעומק ובעיון את כל סדר הכוונות להרש"ש זיע"א, והיה בצער על כי בביקוריו הקודמים זכה ללמוד אצל מורנו הגאון רבי שאול דוויק הכהן ז"ל, ורבו הסתלק לעולמו ביום ד בטבת התרצ"ג. מיד כיתת רגליו אצל תלמידיו המובהקים, חכמי הקבלה בירושלים, וישב לפני המקובלים הרב אפריים הכהן, הרב סלמאן אליהו, והרב יעקב מונסה זכר צדיקים לברכה, אשר שתו מבארו ותורתו של הרב שאול דוויק ז"ל, והיה טורח חוקר ושואל בודק ומתחקה אחרי כל תג ותג, אות ואות, בעניני הכוונות בכל ענין וענין.
אמי עליה השלום סיפרה לי כי חמש שנים תמימות היו חייו כולם קודש ללימוד סידור הכוונות, והיה יושב בביתו ורושם כל תג ותג, וכשהיה מתקשה באיזה ענין, מיד היה קם ממקומו באמצע לימודו והולך ברגליו מרחק של כארבעים דקות הליכה עד לישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה אל רבי אפריים הכהן ז"ל ומציג בפניו את חקירתו. ואת המסקנא רשם בשולי הגליון של הסידור.

סיפר לי הגאון הרב יוסף שרבאני ז"ל כי שח לו הרב אפריים הכהן ז"ל שמור אבי היה חביב עליו ביותר, ואמר לו כי כל חכם מקובל שהיה שואל אותו שאלה בכוונות היה משיבו מיד על אתר, אולם כאשר חכם סלמאן היה שואלו היה מבקש ממנו המתנה יומיים בשביל עיון בספרים קודם שיתן לו תשובה. כדברים הללו בדיוק שמעתי מפי בנו יבדל לחיים טובים הגאון חכם שלום הכהן שליט"א.
את ההגהות על סידור הכוונות רשם לו בגליון בעיפרון באופן זמני, רק לאחר שחזר ושנה על הסוגיא עוד ועוד ושחלפו חדשים רבים ולא נשאר בלבו שום ספק, חזר וכתבם בעט ברזל בציפורן הטבולה בדיו בספר לזכרון.
כל ימיו טרח וחיפש עוד מקורות, כתבי יד של גדולי המכוונים, פעם מצא את העתקת כתב יד של המקובל הרב אליהו מאני ז"ל, והעתיקם כמוצא שלל רב, שוב היה בידו את סידור הרב סלמאן אליהו ז"ל, והעתיק ממנו חידושים, הערות והארות שנראו לו, גם העתקת כתב יד של הרב שאול קצין [הסבא] ז"ל הוא מעתיק את דבריו בסידור.
בקיצור מפעל חיים של ל"ו שנים רצופות כל יום וכל שעה, במסירות עצומה.
אמר לי פעם שהוא מונע מעצמו מים לשתות, כי הוא עסוק בלימודו, וכדי לשתות מים עליו לפתוח את סידור הכוונות ולכווין ברכת שהכל, ולאחר מכן בורא נפשות רבות, ואחר כן גם אשר יצר, ונמצא מופרע מלימודו.

שאלתני ידידי מה פשר ההתרגשות??? ובכן, מ"ה שנים הכתבים הללו היו מונחים כאבן שאין לה הופכין, והנה העיר השם יתברך היום הזה את לב כמה אנשים גיבורי חיל, ובראשם את לב חתני אהובי הגאון המפורסם הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, אשר עם כל עיסוקיו בתורה הקדושה, ומושבו בבית הדין בירושלים קרתא קדישא, שם לילות כימים והשקיע כל כוחו ואונו בגיוס תלמידי חכמים גדולים וצנועים, אנשי הסוד, מארי דרזין עילאין קדישין, אשר עבדו ימים ולילות לפענח, לכתוב, להעתיק, להגיה, ולהגיש מלאכה מושלמת ולהוציא הסידור על שלשת כרכיו לאור עולם. זהו יום גדול בשמים ובארץ. בו מתגלה דבר כזה אשר לא היה מעולמים, אחת לשלש דורות. ואין ספק שאבי ז"ל חוגג היום בשמים עם חביריו הצדיקים, אצל איתני עולם, הרשב"י, רבנו האר"י ז"ל, הרש"ש זיע"א וחכמי הקבלה זיע"א.
שאלה - 191277
לכבוד מרן שליט"א שלום
לשאלת רבים לגבי כל ספריו של מו"ר שליט"א ניתן להשיגם בכל הארץ בטל 0546798333 תודה
מו"ר יזכה לשנים רבות נעימות וטובות מתוך בריאות איתנה

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 189760
לשאלת רבים, לתרומות עבור ספרי הרב בכרטיס אשראי, ניתן לתרום כאן: https://www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad= 2000031
לעמותה סעיף 46 להחזרי מס.
תודה

תשובה
תזכו למצוות. וזכות הצדיק הגדול תעמוד לכם תמיד.
שאלה - 188888
לכבוד מורנו ורבנו, שמחנו מאוד לראות את הכרך הראשון של "שערי ציון", על פרקי אבות פרקים א - ב, מצפים לכרכים הבאים, מזל טוב לכם ולכל עם ישראל.
תשובה
תודה לאבינו שבשמיים על החסדים הגדולים שעשה עמנו. מה אני מה חיי, שעשה ועושה עמי טובות גדולות ועצומות, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא.
השיעורים שנמסרו בקהל רב במקומות שונים ברחבי ארצינו הקדושה זה קרוב לארבעים שנה, והשם יתברך נתן לי כח ואומץ להכינם ולחברם, ובפרט בימים שבין פסח לעצרת, מנהג ישראל קדושים לעסוק בלימוד מסכת אבות, שהיא השער ״שערי ציון״ ללימוד תורה, נקבצו ובאו תחת ידי תלמידי חכמים מובהקים, חכמים ונבונים, ועשו להם ציצים ופרחים, מקורות טהורים, עם ראשי פרקים, כולם אהובים, כולם ברורים, למען ירוץ הקורא בהם, ועיטרום בכותרות נאות, למען יפיה של תורה, להגיש אותה בכלי מפואר ונאה, ולא חסכו עמל רב בימים ובלילות, למען הביא את המלאכה לגמר טוב.
ועל כולם ועל צבאם, אהובי ורעי, יקירי וחביבי, חתני אהוב עלי כבני, איש חכם ונבון, יקר המידות, וכליל המעלות, איש תבונות, אהוב על הבריות, מגזע המעלה, בעל תורה יקר וגדולה, לישרים נאוה תהלה, הלא הוא הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, חבר בית הדין בירושלים רבתי.
את הכל עשה יפה בעט'ו, ע"ט סופר מהיר במלאכתו, קל וזריז למלאת מצוותו, לאשר קנהו מאתו, וניצח על המלאכה באסי'ף ובקצי'ר, בקטי'ף ובבצי'ר, ללקט בא'ומרים, פניני זהב חומרים חומרים, וערך ואיזן ותיקן וחיקר הספר במלוא יפיו והדרו, יחד עם חביריו גיבורי כח עושי דברו, והגיש לציבור הרחב ספר נאה ומפואר במלוא יפיו והדרו.
אברך אותו ואת צוות התלמידי חכמים על המלאכה המרובה והמורכבת, אשר עוד ידם נטויה, להוציא ספרים ערוכים במלאכה שהיתה מפוארת דיה, בתיכנון, בעריכה, בסידור ובניקוד, בהגהה, במראי מקומות, בדפוס ובכריכה.
ימלא השם יתברך כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, ותזכו לגדל את בניכם ובני בניכם לתורה וליראה, מתוך נחת דקדושה, ותצליחו בכל מעשה ידכם בזה ובבא.
שאלה - 188377
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה לרב על כל מה עושה למען עם ישראל
ניתן להשיג את הספר החדש במוסאיוף בירושלים ובבית שמש בעזור ויקטורי בתאום טלפוני אחרי צהריים אצל דוד- 0508754326

תשובה
ברוכים אתם להשם תמיד.
שאלה - 192268
שלום לכבוד הרב
שמעתי מכבודו שאין לאדם לשאול חקירות וענינים שונים לפני שלמד כל ההלכות, אני צודק?

תשובה
הרב חובות הלבבות בהקדמתו כתב שהוא יכול לישבע כי זה למעלה מ - 30 שנה שאינו עוסק בשום חקירה או ביאור, אלא במה שהוא מצווה עליו מאת הבורא, נמצא כי אין לנו להתעסק בחקירות שונות. גם כשהם מחוברות לתורה, אלא במה שיש לנו חיוב בו כמו המוסר וההלכה.
שאלה - 192267
לכבוד הרב שליט"א. ממתי מותר לאחל ברכת שבת שלום? תודה ובריאות איתנה לרב.
תשובה
ביום השישי שעה אחת קודם חצות היום. כי אז מגיעה הארת שבת.
שאלה - 192266
לכבוד הרב
אני וחבר פתחנו ביחד ארגון תורני בעיר שלנו שהיא עיר חילונית
הארגון ברוך ה" הצליח יפה השאלה שלי הוא רוצה לארגן ערב נשים
עם הפרשת חלה ולהביא זמרת חילונית מה דעת הרב

תשובה
מחנות רבות של מזיקים מלווים אותה, וההסתכלות עליה מטמאה את הנפש. השם יצילנו. ורבותינו לימדונו בכגון דא, אין דבר טהור יוצא מדבר טמא.
שאלה - 192265
שלום לכבוד הרב
בחור ישיבה שיכול להכין את קריאת התורה ביום אך קשה עליו האם מותר בלילה ואם מותר האם ראוי להחמיר למרות הקושי

תשובה
יכין הקריאה ביום, ולא בלילה פן יתגרו בו החיצונים חס ושלום.
שאלה - 192264
לכבוד הרב שלום רב מאיזה גיל צריך להלביש ילדה בצניעות?(עם חצאיות וחולצות צנועות )
תשובה
מבת שלש שנים.
שאלה - 192263
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם כשאדם שומע בשורה האם צריך לברך עליה?
תשובה
בלי שם ומלכות.
שאלה - 192262
לכבוד הרב
במה יש להתחזק במיוחד בימי השובבים?

תשובה
עיין יסוד ציון.
שאלה - 192261
שלום לכבוד הרב,
מחר יום החודש שלי בחישוב ימי פרישה, בוסת שעברה ראיתי בעונת יום. האם יש להחמיר ולפרוש מהיום בלילה? או לפרוש ביום בלבד?
הבדיקה מהיום יצאה נקיה.
תודה רבה !

תשובה
רק ביום יש לחוש.
שאלה - 192260
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום לרב
הזמנתי נעליים באינטרנט למרות ההיתנגדות של
אישתי. בסוף יצא שזה אתר מזוייף והלך הכסף(440 שקל) האם לקבל את הגזרה או לנסות ולתבוע אותם לדין?

תשובה
תגיש תלונה למשטרה.
שאלה - 192259
בן אדם עכשיו לא שומר את הלכה כמו שצריך ומידיי פעם נכשל והוא עושה "תיקונים" בימים אלה רוצב לצום וכ'ו אם זה מועיל וכדאי?
תשובה
מסכן הוא ומסכנה נשמתו.
שאלה - 192258
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איזה ספרים עיוניים חשובים למשל הרב יכול להמליץ לבן תורה ללמוד ?
אם זה הלכה או גמרא...
תודה רבה ויישר כוח גדול

תשובה
טור בית יוסף.
שאלה - 192257
לכבוד הרב שלום רב,האם גבר או אישה שמשתמשים באינטרנט מסונן לצרכי פרנסה זה מראה על פגם ביראת שמים? האם יש בעיה אם עובדים מהבית בלי שהילדים יחשפו לזה? תודה.
תשובה
כל אחד ישאל רב גדול לגבי השימוש בהם.
שאלה - 192256
שלום לכבוד הרב האם הסידורים והספרים "בציון" של הרב טובים גם לנשים? מותר לנו?
תשובה
בהחלט אפשרי.
שאלה - 192255
לכבוד הרב
האם יש בעיה לזוג נשוי לישון על חדר שינה שהיה של זוג שהתגרש???

תשובה
אין בכך שום בעיה.
שאלה - 192254
לכבוד הרב שלום רב
יש לנו שכנה מבוגרת אשה טובה !שמביאה מדי שבוע 2 קופסאות של אוכל
והיא לא מקפידה על כשרות מהודרת!ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה?
לדבר איתה לא נעים!עלול להפגע

תשובה
לומר לה לתת לאנשים אחרים.
שאלה - 192253
לכבוד הרב אבא שלי מבוגר
יש לו בעיה עם הצפורניים ברגל אף אחד אינו מ

תשובה
אדם אחר יטפל בו לא הבנים ולא הבנות.
שאלה - 192252
לכבוד הרב אני הדפסתי דף שהיה בו שם הויה מנוקד ועשיתי לו למינציה ונשרף הדף במכונה בגלל שלא הכנסתי אותו בצורה טובה מה לעשות לכפרה ליבי נוקפי עד מאוד יישר כח
תשובה
מראש אסור להדפיס דף שעליו שמות הוי"ה ושבעה שמות שאינם נמחקים. תתענה יום אחד.
שאלה - 192251
שלום לכבוד הרב,
גם נשים צריכות לומר תחנון?

תשובה
כמו הגברים בהחלט.
שאלה - 192250
לכבוד הרב שלום רב
יש רב אחד שמפרסם בפייסבוק שהוא עושה תיקוניםלפי הבן איש חי וומי שרוצה תיקון שישלם לו 6 7 8 אלף? אם זה ראוי? אם זה מועיל? אנשים תמימים נופלים ברשת שלו....

תשובה
פתי יאמין לכל דבר.
שאלה - 192249
לכבוד הרב
הוזמנתי לחתונה שהחופה מתבצעת על ידי רב... האם מותר ללכת לחתונה כזו?

תשובה
כל חתונה המתנהלת שלא על פי ההלכה, לא משתתפים בה.
שאלה - 192248
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בברכות יח ע"ב למסקנת הגמ' משמע שהמתים יודעים מהחיים ובתוס' סוטה לד ע"א משמע שלא יודעים,יורנו רבנו פשט ליישב הסתירה.השם ישמור אותכם.

תשובה
למסקנא כתבו המפרשים, כי על פי הזוהר הכל מסתדר, חלק הנפש של הנפטר יודעת הכל, ואין בידה להליץ ולעזור, אך חלק הנשמה היא שאינה יודעת. ויש זמנים או אופנים שמודיעים לנשמה והיא מתפללת לפני אבינו שבשמיים.
שאלה - 192247
לכבוד הרב שלום רב
אדם שמצא פלאפון לא כשר ויקר האם צריך להחזיר לבעליו או לזרוק אותו לפח תודה למורנו ורבנו

תשובה
אין תשובה חד משמעית לכל המקרים. תלוי בפרטים רבים, כגון מי איבד? מה תפקידו? מה החומר שהמכשיר מכיל ועוד.
שאלה - 192246
שלום לכבוד הרב
בחור בן 19 אשר נפטר מה מועיל ביותר לעילוי נשמתו מקווה נשים או גברים או ישיבה על שמו או האם הרב ממליץ משהו אחר תודה

תשובה
מקווה נשים הוא מדאורייתא ומציל מעונש כרת בר מינן. מקווה גברים הוא מנהג חסידות בלבד.
שאלה - 192245
פעם שאלתי על זה שעניתי בריפרוף על סקרים שנשלחו אלי במיל הרב אמר שלא בטוח זה גזל אך על הצד שזה גזל האם התיקון יהיה - לתרום? או להחזיר לחברות שאני לא יודעת מיהן שמטעמם היו הסקרים
תשובה
הם טעו ושגו ששלחו אליכם, ואם אינכם יכולים לאתרם, אתם פטורים.
שאלה - 192244
לכבוד הרב שלום רב
כשאני מגיע לבית כנסת אז מתחילים מהודו וממש ממהרים
זה יהיה בסדר אם אני יקרא מ
ברכות השחר+קורבנות-עד ברוך שאמר בבית בלי תפילין ואתחיל עם הציבור מברוך שאמר?

תשובה
בהחלט כך יש לנהוג.
שאלה - 192243
לכבוד הרב.
עלי לעבור הכנסת צנתר בזרוע ימין לשם קבלת תרופה דרך הוריד בבית.
תהיה חבישה על הזרוע באזור המרפק ומעלה. כיצד עלי לנהוג בהנחת התפילין[איטר]שהרי תהיה חציצה.

תשובה
אם יש ביכולתך להניח תפילין על הצנתר תניח בלי ברכה, ואם לאו, תניח של ראש בלבד, ותברך "על מצוות תפילין" בלבד.
שאלה - 192242
לכבוד הרב
סליחה על השאלה הזאת אבל היא ממש חשובה
כל יום שישי קבוע ואני לא יודע למה ואני רוצה להתחיל לתקן בימי השובבים ושלא יקרה לי עוד
מה לעשות
תודה רבה

תשובה
תלמד בספר יסוד ציון.
שאלה - 192241
לכבוד הרב
במשך 12 שנים חוזר בתשובה אשתי לא. ככל שאני עולה אנחנו מתרחקים והגיע למצב של אולי פירוד. היא רוצה שאמעיט בשיעורי תורה ושאחנך את הילדים גם דברי חול. מה לעשות?

תשובה
תתייעץ עם הרב אורי זוהר.
שאלה - 192240
שלום לכבוד מורי הרב
א. האם יש מקום לברך על מלכים ושליטים שיש בזמננו אף שאין בידם להרוג ואין ניכר בהם סממני מלכות
ב. ברית במתחם הכולל מידי יום עם... האם יש לנו לילך

תשובה
א, לא נהגו לברך, ועיין בשו"ת יחוה דעת חלק ב סימן כ"ח. ב, לא לבטל תורה.
שאלה - 192239
לכבוד הציבור היקר
כל המטרידים את הרב בעניני התעניות יעיינו בספר של הרב "יסוד ציון" ובספר של הרב יעקב הלל "תקנת השבים" ויקבלו דעת תורה טהורה שלא לנו להתעסק בתעניות
תודה לרב

תשובה
תבורך מן השמיים.
שאלה - 192238
לכבוד הרב שלום רב האם מותר להתפלל.....?
תשובה
תחוס על נשמתך האומללה, כל ימיך אתה מחפש מחלוקות, רכילות ולשון הרע. דניאל
כתובת דואר אלקטרוני: bellaishd@gmail.com
שאלה - 192237
לכבוד הרב
כאשר עובר לידי אדם מבוגר מעל 70 האם צריך לעמוד ומיד לשבת או כל עוד הוא בתוך 4 אמותיי צריך לעמוד?
מה עושים במהלך שיעור כשעוברים לידי זקני בית הכנסת?
בברכה והצלחה

תשובה
תעמוד, וכשיעבור מלפניך תשב, בשיעור נוהגים לקום מעט ולשבת.
שאלה - 192236
מורנו הרב, מאיר עינינו! האם כדאי לעשות גילוי דעת של רבנו אליהו האיתמרי? האם צריך שישבו מניין ויקבלו המודעה? ומתי ביום הזמן המובחר לכך? תודה מקרב לב לרב על כל העצות לדורנו!
תשובה
ביום שיש תפילת רבים, יכולים לאומרה כולם יחד.
שאלה - 192235
לכבוד הרב
אני קורא מידי בוקר חוק לישראל ומיד אח"כ שמו"ת לפי ימות השבוע.
האם ניתן לקרוא בחוק לישראל את הפסוק בפרשה רק פעם אחת מפני שאקרא
אותו שמו"ת מיד כשאסיים חוק לישראל?

תשובה
כל ענין בנפרד.
שאלה - 192234
הרב היקר, אנחנו אוהבים אותך!
השם יתברך ישמור לנו אותך עד ביאת גואל.
אשרינו שזכינו.

תשובה
תבורכו מן השמיים, בכפל כפליים.
שאלה - 192233
שלום לכבוד הרב
אני רוצה בלי נדר לקרוא כמה הלכות שבת במהלך השבת למשפחתי ולקבוצת תהילים איזה ספר הרב ממליץ להשתמש שיהיה ברור ובשפה פשוטה? תבורך

תשובה
יש כמה ספרים כגון, בן איש חי, הליכות עולם, ילקוט יוסף.
שאלה - 192232
לכבוד הרב הנכבד שלום,
הבאתי בקבוק יין לברית והוא נפל ונשבר לפני תחילת הברית...
בבקשה לברך את מרים בת חביבה לעוד ילדים.
תודה רבה וכל טוב.

תשובה
סימן טוב הוא, כאמור נשפך יינו סימן יפה הוא לו.
שאלה - 192231
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
יש לי ספר ישן שעובר במשפחה על מנהגי קהילות שרעב כמה היו מחוברים לתורת האר"יומובא שמארי שלם שבזי זיע"אהיה מגיע לצפת לאריז"להם היו חיים באותו זמן ?

תשובה
אני בספק גדול בזה, וייתכן שהגיע לשמוע מפי תלמידי רבנו האר"י ז"ל. כי מארי רבי שלם ז"ל נולד קודם 402 שנה בערך, ורבנו האריז"ל נפטר קודם 448 שנה.
שאלה - 192230
לכבוד הרב שלום רב. האם אני יכולה לקצוץ צפרנים ולמרוט שיער לאמא שלי ?
תשובה
צפרניים כן, למרוט שיער לא.
שאלה - 192229
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
האם מהר"א אזולאי זיע"א היה סבו או סב סבו של החיד"א זיע"א ?

תשובה
הגאון החיד"א ז"ל היה דור שביעי אליו. אמרו עליו כפי שדוד המלך הוא שביעי במדריגות לאברהם אבינו עליהם השלום.
שאלה - 192228
שלום לכבוד הרב. כרגע במצב כלכלי גרוע. קיבלנו חלקי עוף חלקם בהכשר חלק וחלקם בהכשר מהדרין... שהוכנסו באותה אריזה . האם אפשר להשתמש בהם לכבוד שבת?
תשובה
בגלל מצבכם הכלכלי, מותר לכם להשתמש בהם.
ומכאן מוסר השכל לאותם הנותנים מעשרות לגופים ולאנשים שבעים ודשנים.
שאלה - 192227
לכבוד הרב שלום
אני עובד כדוור יש הצעה לעבודה כנהג שזה שכר יותר גהוה באותה החברה אך השעות משתנות והחשש הוא מהפסד תפילות במניין האם לבקש בכל זאת לעבור או להישאר במקומי? תודה

תשובה
לא להפסיד תפילות.
שאלה - 192226
רבנו ספר יסוד בציון עוצמתי ביותר הדרוש על המקווה אדיר במרום תודה רבה..
תשובה
זכותכם עמדה כאן.
שאלה - 192225
שלום לכבוד הרב
ראיתי את התשובה בנוגע להורים מחללי שבת?
האם לקנות יין מבושל יפטור את הבעיה?
מה יעשה יחד שגר עם ההורים בנוגע לבישול מחללי שבת?

תשובה
להגיש אך ורק מיץ ענבים. בישולים, רק מה שבושל בבית, וידוע מקור הבשר והעופות, והכלים כהוגן שמורים, והתבלינים בדוקים וכמו כן עלי ירק מתולעים ודומיהם.
שאלה - 192224
לכבוד הרב שלום רב למעונינים לקבל סירטונים ושאלות ותשובות של הרב מוצפי בקבוצה בוצאפ שלח צרף ל 0533235009 לקבוצה של הרב מוצפי ונצרף אותך בשמחה
תשובה
תזכו למצוות, יגדיל תורה ויאדיר.
שאלה - 192223
שלום לכבוד הרב
האם עדיף לעשות את הברית אחה"צ , יגיעו יותר אנשים ואז זה יהיה ברוב עם. או לעשות בבוקר ,בגלל זריזים מקדימים?

תשובה
כל הפוסקים הסכימו כי מעלת "זריזים מקדימים" קודמת להלכה של "ברב עם". ובפרט בענין זריזים במילה, מה גם שעל פי הקבלה כל דקה שמתעכבים עם הערלה על הילד, זה גורם נזק רוחני בלתי הפיך.
שאלה - 192222
מו"ר
מובא ביבי"א שמי שמברך שהכל על מים כדי לפטור אדם אחר אסור לאותו אחדלהימלך ולא לשתות
מי שמקדש ומכוון להוציא ידי חובה הרי הם חייבים לשתות מן היין
אז איזה חיבוב מצווה יש בזה

תשובה
לא חייבים לשתות, שהרי אם רצו אינם שותים מהיין ויוצאים ידי חובתם.
שאלה - 192221
לכבוד הרב
1.אם נכנס לשירותים עם כפפות יש צורך לשטוף ידיים בצאתו.2.במקומות ציבוריים שיש משתנה באותו חדר עם הכיור, האם יש על זה שם בית הכסא? האם מותר לשטוף שמה ידים ולנגב?

תשובה
א, יש מקילים בכך. ב, בהחלט כן. ולא שוטפים שם ידים.
שאלה - 192220
שלום לכבוד הרב
האם יש איסור הלכתי לגבר לענוד תכשיט זהב כסף .. ?

תשובה
יש מהפוסקים רבים הסוברים כך.
שאלה - 192219
לכבוד הרב
כתוב בדניאל. עידן עדן וכו .איך בכלל יש תאריך כזה הרי הקץ תלוי בתשובה. או בשביעי
והאם פרעה ימ"ש מלך בכל העולם? בשנות הרעב כי הוא לא מוזכר במסכת מגילה.סימן שסדך

תשובה
עיין בספר עטרת ציון לגבי ימי המשיח. נושא מורכב ביותר.
שאלה - 192218
לכבוד הרב שלום רב אני לומד גמרא מועד קטן נכון שאין מה לחשוש שלומדים פרק שלישי ב. יש לי אח שהיה קטן היה לו את המחלה וב"ה עבר לו היום הוא שומע על שידוך האם הוא צריך לספר את מה שהיה לו
תשובה
א, אין לחשוש מלימוד תורה כלל. ב, מה ששאלת צריך התייעצות אישית עם רב גדול ומוסמך.
שאלה - 192217
לכבוד רב
מה שכתב הטהרה"ב דהמחמיר בספסל אחד בטיול עם נדה תע"ב האם מעלית כסאות הוי בגדר ספסל אחד כיון דמחוברים ע"י כבל וכן יש להסתפק בכיסאות של האוטובוס שמחוברים ע"י צינורות

תשובה
הכל לפי היכולת הזמן ומספר האנשים הנמצאים.
שאלה - 192216
לכבוד הרב שלום רב
הרב לט יכולה להרדם היתי עם הנכדה בת 5 בקניון ועובדת שם קיללה אותנו קללות השם ישמור בבקשה הרב תעשה לנו התרת קללות

תשובה
מי שמקלל, הקללות חוזרות עליו.
שאלה - 192215
לכבוד הרב
מדוע אומרים הספד בשבעה ? ובשלושים מה מטרת ההספד אם מצד האנשים ומצד הנפטר עלי לשאת הספד בשלושים תוך כדי סביאה ושתיה וברצוני לזעזע בדברים חודרים ללב.מה הרב מציע

תשובה
זו "מכת מדינה" כל אזכרה יש אוכל, מלצרים, זלילה, רק חסרים ריקודים. הנפטר נידון שם באופן חמור מאוד, כנזכר במקורות, הוא זקוק שנה תמימה לעזרה מאתנו, וכאן אומרים לו "תשמור עלינו מלמעלה". בעוד שהוא זקוק לשמירה.
שאלה - 192214
שלום לכבוד עט"ר מר"ן הקדוש הרה"ג מוצפי שליט"א, האם עדיף להמתין לליל שבת לקיום המצווה או עדיף בליל הטבילה? והאם זה משנה את התשובה אם קיימו כבר או טרם קיימו פרו ורבו.
תשובה
אסור בשום אופן לעכב את הדבר.
שאלה - 192213
הלואי יפתח השידוכים השידוכים
זה חסד של אמת

תשובה
אשמח אם מישהו יקח זאת במלוא הרצינות.
שאלה - 192212
לא ידעתי שיש בעיית שענטז בנעלי UGG המקוריות כיצד לכפר?
השם שיעזור מי חשב על זה בכלל ועוד בנעליים
(מגף שעולה 700 שח קיבלנו במתנה)

תשובה
ליזהר מכאן ולהבא.
שאלה - 192211
הערב כ"ו אני מתחתן חתונה מופרדת וכהלכה מבקש מכבוד הרב שיברך אותי מכל הלב שהכל יעבור בשלום ונבנה בניין עדי עד. אוהב אותך המון הרב!!
תשובה
תזכו להקים בית נאמן בישראל, ותזכו לחיי טבי, בני סמיכי, ומזוני רוויחי.
כמוכם ירבו כשרים בישראל.
שאלה - 192210
ביתי ובעלה הקימו בית של תורה, חתני תלמיד חכם. שאר ילדיי ונשותיהן/בעליהן מחללי שבת לצערי. אני בן 70 פלוס, האם לתת בחיי ללא ידיעת שאר הילדים לחתני האברך את רוב הירושה?
תשובה
כדאי מאוד להתיישב בדבר ולהתייעץ לעשות זאת באופן הכי מושלם, כי זה מתכון למאבקים משפטיים אין סופיים. ומלחמות קשות. אם תרצה אוכל להפנותך לדיין מוסמך שיטפל בניסוח ובפרוצדורה.
שאלה - 192209
לכבוד הרב שלום רב
האם כתוב במקורותינו שלר' חנניה בן עקשיא ע"ה שיאמרו עליו קדיש והקדיש שאומרים אחר המשנה רצה הקב"ה לזכות כו' היא לטובת נשמתו כאילו צאצאיו אמרו?

תשובה
קשקשנים שוטים המציאו. וזו חוצפה לומר כך.
שאלה - 192208
לכבוד הרה"ג שליט"א בגילוי מחלה והדרדרות לניתוח קשה שעברה בתי נחשפנו לדעת שהיתה התרשלות רפואית ויש עילה לתביעה האם מותר לתבוע עם עו"ד חילוני מהטובים בתחום הזה
תשובה
תשאל אדם גדול בישראל.
שאלה - 192207
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
בהמשך לשאלה על הסידור השאלה נשלחה בטעות לפני שהושלמה רציתי גם לומר שהרבה אנשים אני רואה שמגיעים לתפילת מנחה עם הסידור של כיפור כיף לראות אבל גם כואב

תשובה
שלש שנים תמימות עבדו על הסידור י"ב תלמידי חכמים.
שאלה - 192206
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
מחילה מכבודואבל מה צריך להתפלל או לעשות כדי שיצא "קול ציון" לימות השנה?המון שיבושים בסידורי זמננו מהדקדוק ועד ההלכות ועוד..
המ

תשובה
ירחם השם יתברך על כל עמו ישראל בקרוב.
שאלה - 192205
לכבוד הרב
האם מותר להיות קצין בצבא?
הרי קצין נדרש לשפוט חיילים וכל משפט שלא על פי התורה הוא מעוובת ויש בו גם עינוי דין ויכול להיות מצב שהקצין הזוטר ישקר לבכיר ויעניש אותם סתם

תשובה
בעוונותינו זה קורה היום בכל מוסד ומוסד, זו לא העוולה היחידה, צריכים להתפלל לביאת הגאולה.
שאלה - 192204
שלום לכבוד הרב
בעל תשובה אבי מסורתי (נוסע בשבת אך מתפלל בליל שבת) הוא מקדש על היין ועל הפת אני מברך איתו בצנעה (מפחד לפגוע) שותה רביעית וטועם מהחתיכת לחם שמביא לי האם נכון

תשובה
מבהיל......מזעזע! "מסורתי ונוסע בשבת!!! דינו כגוי. מספיק לעגל פינות. יולדת נכנסה ללידה והוציאוה מתה! שתי בנות דודות בירושלים נפלו מארבע קומות ומתו. ילךד בן 12 נפל מקומות גבוהות באשדוד ומת. אב לחמשה ילדים קטנים נהרג בלילה בתאונה. כמה נהרגו בתאונות במשך 20 יום??? ספרת??? בשמיים מאותתים, ואנחנו נרדמים!!!
איך אתה שותה יין של מחלל שבת???
שאלה - 192203
בעבר ראיתי כתוב שכל התחלת הגאולה היתה מהפסוק "ויצא אל אחיו וירא בסבלותם". אבל השנה כשהתבוננתי בדבר ראיתי שעברו עשרות שנים בין הפסוק הזה לגילוי בסנה.
תשובה
כמה טוב שהתבוננת.
שאלה - 192202
שלום לכבוד הרב
שמעתי באחת מדרשותיו של הרב אם קונים לשון בקר משחיטה יהודית חייבים לשלם סכום לכהן .
אמרתי ברבים ואמרו שלא שמעו על זה .
יכול הרב לתת לי מקורות על מנת שאשיב להם ?

תשובה
לא שמעו בהר סיני? זרוע לחיים וקיבה לכהן, דברים י"ח, ג. בושה וחרפה, אחד מתרי"ג מצוות. אחד מכ"ד מתנות כהונה. כל ילד בכתה ב יודע!!!
שאלה - 192201
לכבוד הרב מוצפי שלום מצינו גדולים בתורה בפרק חלק בסנהדרין ועוד מקומות שהנפילה שלהם היתה בדברים של מידות לפי מדרגתם למרות שלמדו תורה
כל שכן אנחנו אם לא נלמד מוסר ורק גמרא

תשובה
הוא הדבר אשר אמרתי לכבודו, מה יועילו בתעניות, ותיקונים... ותפילות וזעקות, אם אין תיקון המעשים??? ושינוי הדרכים?
שאלה - 192200
לכבוד הרב
האם מותר לאכולעופות בכשרות מהדרין צפת

תשובה
מה שלא ראיתי, אינני מדבר.
שאלה - 192199
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה עושים כל יום ה' ירחם - ויש איזה הרוג או מתאונה או מטביעה או מפיגוע , או מדריסה, ודברים אחרים. ה' יצילנו

תשובה
ימי השובבי״ם צריכים תוספת לימוד תורה ומצוות.
שאלה - 192198
ש"ע או"ח סימן קכח סעיף ו. משמע בבאר היטב שהסדר כך בעדיפות לנטילה לכהן1. לוי נוטל לכהן2. בכור מאם3. הכהן עצמו מעל ידי ישראל
תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 192197
לכבוד הרב
אי אפשר לעשות מה שטוב
לאדם בנפש ?
עם לעמוד תורה וקיום המצוות
תודה לרב

תשובה
מה קרה לך היום? החלטת פתאום לשנות את התורה הקדושה???לא יעזור לך.
שאלה - 192196
לכבוד הרב
בן 34 רווק כהן הציעו בחורה בת 19 בעבר בגיל 6 חבר המשפחה פגע בה… לא ברור לי הפרטים ההורים שלה גרושים אני חושש בעתיד בעיה פסיכולגית ממה שקרה האם שיך לנסות כזו הצעה

תשובה
אין בכך שום פסול, קח אותה לאשה ותהיו מאושרים לנצח.
שאלה - 192195
שלום לרבהשאלה היא שדודי נהרג בצבא בדמי ימיו ושמו היה דוד
אנחנו רוצים לקרוא לו דוד ע"ש דוד המלך ללא שום קשר למקרה ההוא
האם יש בעיה?

תשובה
אסור אסור ואסור, סכנת חיים, ראו הוזהרתם.
שאלה - 192194
לכבוד הרב מוצפי שליט"א א.האם נכון…
תשובה
המערכת. הרב הודיע כמה וכמה פעמים שאין הוא מתייחס לעניני תענית. העיקר תיקון המעשים.
שאלה - 192193
לכבוד הרב
עם אבא בבדיקה השאיר אצלי טלפון לפני שנכנס הלכתי למנחה בלי תכנון. באמצע עמידה צלצל הטלפון שלו לא יכולתי לתאר. מחילה לא יכולתי להוציא מהבושה. יש בזה חילול השם?

תשובה
היה עליך להמתין שיתחילו את הטיפול. או למנות מחליף.
שאלה - 192192
לכבוד הרב שלום רב אני בן 28 ועוד לא מצאתי זיווג אם הרב יוכל לברך אותי לזיווג הגון משורש נשמתי ולתת עצה לזרז את הזיווג
תשובה
אין היום ״שורש נשמתי״. תקח את שתמצא ואל תתפנק.
שאלה - 192191
לכב'
לגבי השאלה על המנורה מעל הש"ץ מחילה לא הבנתי על איזה חלק בשאלה עונה (הנכון בהחלט )
השאלה אם יש מעלה להדליק את המנורה מעל הש"ץ בתפילות ביום יום גם כשאין ספר תורה
תודה לרב

תשובה
על כולם. וי מצווה של כבוד בית הכנסת שהנורה מעל התיבה תדלוק גם ביום כשמתפללים.
שאלה - 192190
לכבוד הרב
אני מבקשת מהרבשיסביר לי מדוע יש עונשים
כאלה מפחדים למעלה?"שורפים בגיהנום "וכו .תודה לרב הנכבד בריאות

תשובה
את הרצחים, השודדים, הגבים, חמסנים, רמאים וצבועים, את פורצי דרכי אבותינו הקדושים, את מארגני הטיולים לחו״ל, את המתחזים וכל העוזרים להם.
שאלה - 192189
בחור חרדי שמתקשה בשידוך עכב בעיה של יוילודה ב"מ ,הציעו לו שידוך גיורת גרושה חרדית שלומדת במדרשיה חרדית, שמוכנה להשתדך עימו אע"פ הבעיה שיש לו , הוא שואל האם זה בסדר ?
תשובה
מותר לו לקחתה וייזהר בכבודה.
שאלה - 192188
שלום לכבוד הרב
ראיתי בספר שאסור להפסיק את הרב כשמוסר שיעור שהגיע ערבית למשל .שיפסיק מישהוא אחר מבטל 50איש מתורה ועדיף שיתפלל ביחיד אם ממהר וטוענים שהרב לא שם לב לזמן מותר?

תשובה
רק אם הרב מבקש שיודיעו לו.
שאלה - 192187
שלום. איך מקימים ישיבה? איך מפרסמים כתבי קודש? איך הופכים להיות רב עיר או בתי כנסיות? איך מקימים כולל אברכים ללימודי רבנות ודיינות ומרכז תורני ובית ספר דתי?
תודה רבה.

תשובה
השם יברך שהוא כל יכול הוא עוזר.
שאלה - 192186
לכבוד הרב שלום רב
שה יעזור . אכלתי בשר לאחר שעתיים שלוש אכלתי עוגה חלבית לא ידעתי שזה חלבי מה אפשר לעשות לכפרה?

תשובה
לקרוא כל ספר התהילים לכפרה.
שאלה - 192185
לכבוד הרב מה המקור של המנהג של החלקה שעושים לילדים. האם זה מנהג שנהגו בו הספרדים ורבותינו הספרדים אני רואה הרבה ספרדים שמקפידים על זה.
תשובה
מנהג אשכנזים, והספרדים הולכים אחריהם ככבשים אחרי עדר עיזים.
שאלה - 192184
שלום לכבוד הרב.
לשיטת הספרדים בפרישה, האם מפרידים מיטות (בכל מקרה? ) או רק במקרה שמצאתי?

תשובה
כל היהודים מפרידים.
שאלה - 192183
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
רציתי בבקשה לדעת מה זה תחנון, מתי אומרים תחנון,
והאם גם נשים חייבות לומר תחנון.
תודה

תשובה
תחנון זה אמירת וידוי ויעבור, ופרק לדוד אליך השם ואבינו מלכינו.
שאלה - 192182
לכבוד הרב.
בלי נדר אני רוצה לעזור בשידוכים, כמובן בלי תמונות ובצניעות, באתר הרבה רווקים רווקות רק צריך לתאם ביניהם.
מוכנה לעשות את התיאום אם ירצו.

תשובה
בשמחה רבה.
שאלה - 192181
שלום לרב,משפחה חרדית ילד בן 5 מטופל קלינאי תקשורת וטיפול רגשי. אין לנו מסך בכלל בבית לא היה לעולם. חושבים להכניס רק בשבילו בשעות מיוחדות תוכניות במסך קטן לטיפול.דעת הרב?
תשובה
לצורך טיפול תכניסו מסך בפיקוח מוחלט, כשאצ ההפעלה תפעיל אך ורק אם הבית, ולא תינתן רשות לשום אחד אחר להפעילו.
שאלה - 192180
שלום לכבוד הרב
האם חוסר הצלחה בעניין משהו האם לדעת שזה רצון השם , או בגלל שיכלתי להתאמץ יותר לא הצלחתי באותו עניין ?

תשובה
כתבתי לך אמש, כי הכל בידך, לכאן או לכאן.
שאלה - 192179
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אחת מטורללת לוקחת בנות צעירות תוקעת בשופר עושה חופה ומבקשת מהרווקה להתפלל ואז ב"הפתעה" מגיע חתן ומציע לה נישואים-זה נחשב לנישואין לכל דבר?
תשובה
יעלה הליצן התורן במבצע 30 30.
שאלה - 192178
לכבוד מו"ר שליט"א בימי השובבים השנה, מה עדיף להתענות - ער"ח שיוצא ביום ראשון או ביום חמישי? תודה רבה ובריאות איתנה למורנו ורבנו!
תשובה
מתקנים את המידות, את המעשים, ביטול תורה, שומרים את העיניים.
שאלה - 192177
לכבוד הרב שלום, האם מותר לאישה להיות זמרת בהופעות לנשים בלבד? הרי ש"בת ישראל כל כבודה פנימה". האם יש איסור? האם הדבר נחשב לצנוע או מקובל בהלכה?
תשובה
גם אם היה בחדרי חדרים פנימה פנימה מותר, לא הייתי מאחל זאת לשום בת ישראל להיהפך ליצנית מהסדרא, כמו שאיני מאחל זאת לשום ילד, ואלו שמטפחים "נער הפלא" "גאון מוסיקלי" ועוד, הרי הם הורגים את נפשו ללא תקנה. כי הוא מוצא עצמו עם המכורים והשיכורים, המגיעים לעברי פי פחת, ותשאל את מי שהיה שם.
קודם 30 שנה אמר לי אחד החזנים הגדולים בדור, כי אם יראה את בנו אוחז גיטרה, אקורדיון וכדומה, יתפלל כי תחתך ידו ולא יוכל עוד לנגן.... סליחה על הביטוי החריף יותר ששמעתי.
שאלה - 192176
שלום לכבוד הרב
אני לומד גמרא בבא קמא דף כב', בעניין חיוב אש לרבי יוחנן משום חציו האם יש מהראשונים או מהאחרונים שמסביר את סברתו בזה?
הרי חץ זה כוח ישיר של האדם שזרק והאש עצמאית

תשובה
אתה "לומד" לבדך, ואין לך חבר מנוסה אתך. חבל מאוד.
לשאלתך, עיין רש"י במקום, והרש"בא ז"ל כתב ואפילו לא הדליקו הוא בעצמו אלא כל מקום שפשע הוא שלא שמר גחלתו כראוי חייב משום חציו וכדמוכח לקמן".
שאלה - 192175
שלום לכבוד הרב אסור לומר שמועה זו לא נאה, ואם שמעתי חידוש יפה, מותר לי לומר זה חידוש יפה?
תשובה
הבה ונבין את סיבת האיסור ומקורו. במסכת עירובין ס"ד, א. אמר רבי אחא בר חנינא מהו הכתוב יאבד הון? כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה. ופירש רש"י ז"ל שאומר זו נאה וזו אינה נאה. ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן ט"ז. שלדעת המהרש"א אין לומר זו נאה, כי משמע שהשניה אינה נאה.
אמנם לדעת רבנו חיים פלאג'י ז"ל בעיני כל חי כתובות פ"ה, כתב שאין איסור לומר שמועה זו נאה. כיוון שלא אמר זו אינה נאה. שמועה זו אינו נאה, דרק בכה"ג הוה איסור, והאיסור הוא כדברי רש"י דהקפידא הוא לומר על שמועה זו נאה ועל שמועה זו אינו נאה, דכיון שהוא נעשה מכריע בעצמו לומר זו הגון וזו אינו הגון יכול לטעות, וע"ז מאבד הונה של תורה.
וכתב עוד היביע אומר כי דווקא בהלכות אסור לומר, אך בדרשה או פירוש מותר.
שאלה - 192174
לכבוד הרב אני מועמדת לניתוח גלי רדיו בוורידים, טיפול חדשני על ידי רופא מומחה מוכר בתחום ואני חוששת מהרדמה מלאה, מה כדאי להתפלל לפני שניגשים לניתוח?
תשובה
לקרוא פרקי תהלים מהלילה בהצלחה.
שאלה - 192173
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמחנו לראות את כבוד הרב מגיע לעיר נהריה ונותן שיעור בעניני דיומא. מי ייתן והרב יגיע יותר לחזק אותנו בעוד ערים בצפון הארץ.

תשובה
אמן כן יהי רצון, תעשו ותצליחו.
שאלה - 192172
לכבוד הרב
אמא אחרי הקרנות בראש אחרי שנותחה בהצלחה.הmri מראה לא ברור הרופאים אומרים או כתוצאה מההקרנות דלקת או נמק או התקדמות המחלה חלילה.קשה לנו מאוד מתפללים כל הזמן

תשובה
נמשיך להתפלל להחלמתה הקרובה.
שאלה - 192171
שלום לכבוד הרב

על פרי שלא טעמתי מעולם עליי לברך שהחיינו?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 192170
לכבוד הרב
מורה ביישה אותי בפני הכיתה. ושיצאתי אמרתי לכמה חברות שלי שאני מקפידה עליה. ואז אמרתי סליחה חוזרת בי אני לא מקפידה אבל כועסת עליה. ה' ימחל על כך? זה בסדר מה שעשיתי?

תשובה
אני מציע לקחת גליון נייר ולכתוב לה מה אתן מרגישות, לכתוב לה בכבוד, שאת רוצה להיות קרובה אליה, ולהיות ככל התלמידות, לכתוב את הנקודות שהכאיבו והציקו, בדרך כבוד ולא להיכנס להשמצות אישיות חלילה.
שאלה - 192169
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בארבע פינות התיבה יש מנורות וגם מעל התיבה ,האם יש מעלה בהדלקת המנורה מעל הש"צ בו בזמן או רק בזמן קריאת התורה?
תשובה
נכון בהחלט, כן כתבו הפוסקים.
שאלה - 192168
שלום לכבוד הרב היקר בת 9 בעית היתנהגות הרןפאה רוצה ריטלין האים הרב ממליץ? קשה לי עם זה שיש לי ילדה שמיתנהגת ככה תודה לרב היקר
תשובה
המטרה היחידה העומדת כרגע מול עיננו היא לטפל בבעיה שלה, היא זקוקה לעזרה דחופה.
שאלה - 192167
אני יודעת שלא מומלץ לאישה להגיע לבית קברות אבל בהילולות של הרב כדורי והרש"ש הקדוש אני מאוד רוצה להגיע לציונים להתפלל ולבקש אפשרי?
תשובה
לא מתערב אישית.
שאלה - 192166
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבת שלי חולמת כמעט כל יומיים בממוצע

תשובה
היא צריכה לחזור למסלול החיים הנורמאלי, היא לא נמצאת במציאות של כל יום. עליכם לטפל בה היא זקוקה לעזרה.
שאלה - 192165
לכבוד הרב
קוראים לי שירן. רוצה לשנות לשירה. האם להוסיף או לעקור לגמרי שירן. ? והאם צריך לשנות עם ספר תורה

תשובה
הרב לא מתערב בכך.
שאלה - 192164
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
האם מותר לעבוד אצל בעל בית גוי
אם מצאתי עבודה שיכולה להשתלב
לי טוב עם השעות של הלימוד והתפילות ?
קיבלתי הצעה טובה

תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 192163
לכבוד הרב
אם אפשר מכבוד הרב פסוק לאומרו לאחר יהיו לרצון השני, לשם "ינאי".
תודה לרב.

תשובה
תהלים פרק יט
יִֽהְי֥וּ לְרָצ֨וֹן׀ אִמְרֵי־פִ֡י וְהֶגְי֣וֹן לִבִּ֣י לְפָנֶ֑יךָ יְ֝קֹוָ֗ק צוּרִ֥י וְגֹאֲלִֽי
שאלה - 192162
לכבוד הרב
בעלי באמת מחפש תשובות. רוצה לדעת מה הדרך הנכונה לעבודת ה. למה רק חרדי? בעיקר מפריע לו קבלת הכסף (ואז לימוד לא ככ לשמה). אני רוצה חינוך חרדי אך לא מצליחה להסביר לו..

תשובה
הבעיה שלו א, שאינו לומד עם חברותא. ב, שאינו משתתף בשיעורי תורה כמו כולם. ג, שאין לו רב קבוע המחובר אליו.
שאלה - 192161
לכבוד הרב שליט"א אני (בעל) קורא בתורה ועלה אחד לעלייה והחזיק את בנו הקטן כבן שלוש בידו בשעת הקריאה והערתי לו מביאים קטנים מאד ומחזיקים בידיים בשעת הקריאהכיצד לנהוג
תודה רבה

תשובה
עשה נגד ההלכה, כי עליו לאחוז הספר תורה בברכות בשתי ידיו, ובקריאה בידו הימנית כמפורש בשלחן ערוך.
שאלה - 192160
שלום לכבוד הרב
עניני דיומא אם רואים מלך או נשיא של מדינה שמגיעים לארץ
האם מברכים עליו בשם ומלכות?

תשובה
רק על מלך.
שאלה - 192159
שלום לכבוד הרב
האם יש פרק בתהילים לזיווג? (כמו שיש לפרנסה ולרפואה),תודה

תשובה
קיט מועיל לכל דבר וענין.
שאלה - 192158
לכבוד הרב רשת תנור צליתי עליה כבד ושסימתי הכנסתי לתוך שקית עם מסיר שומנים שכחתי את זה מעל שבועיים בשקית ואז שטפתי האם זה בסדר או שהייתי חייבת לנקות באותו יום
תשובה
מותר לנקות היטב היום.
שאלה - 192157
שלום מורנו הרב.. אני עובד עם גויים וחייב ללחוץ להם יד לשאלת שלום האם יש אם זה בעייה או טומאה כל שהיא
תשובה
מותר לחלוטין.
שאלה - 192156
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קניתי נעליים חדשות, מברכים שהחיינו?

תשובה
לא מברכים עליהם. משום צער בעלי חיים.
שאלה - 192155
לרב האהוב.כל ער"ח אני עורך השטתחות קצרה בקבר צדיק קרוב.השאלה האם צריך להקדים ההשטתחות כמו שמקדימים את תענית ער"ח למחר (יום ה) או ליום ו או ללכת ביום א חרף המולד המוקד תודה
תשובה
ללכת קודם המולד.
שאלה - 192154
שלום לכבוד הרב
האם הציון של בנימין בן יעקב בכפר סבא ע"פ המסורת? תודה

תשובה
לא ידוע בבירור.
שאלה - 192153
לכבוד הרב שלום
אשה שמתאמצת להיות נקיה אך גם לאחר ניגוב עם מגבון ושטיפה תמיד מגלה שהיא עוד מלכולכת בניגוב בגלל בשר שיש במקום בעקבות הלידות מה תעשה? תברך?תתפלל? סליחה.

תשובה
לא לחטט במקומות רגישים. היא כשרה.
שאלה - 192152
לכבוד הרב למה מרים לא מוזכרת בפסוק ונאמר שרק אהרון ומשה שנולדו לעמרם?
שהשם ישמור עליך הרב אוהבים אותך מאוד מאוד

תשובה
בשליחות אל פרעה לא, בפסוקים אחרים נזכרה.
שאלה - 192151
לכבוד הרב שלום רב, באם מצלמות אבטחה בבית כנסת , בשבת , בזמן תפילות ניסגרות , ע"י שעון שבת ,מותר או עדיף לכבות כל השבת
תשובה
בלילות שבת הן נחוצות יותר. כשהמתפללים עוזבים.
שאלה - 192150
שלום לכבוד הרב היקר אנו יודעים כי אין דרך להכשיר כרובית בגידול רגיל מה לגבי גידול מיוחד המוקפאים האם מותר באיכלה?
תשובה
חייב בדיקה יסודית.
שאלה - 192149
בס"ד
לכבוד הרב שלום וברכה
האם הכסף שניתן לישיבה שבני לומד בה נחשב במעשר כספים? תודה.

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 192148
לכבוד הרב שלום רב
במידה שיש אברך ירא שמיים למדן ובקיא בהלכות תפילין עם כתב קריא ,עדיף שיכין לי רבנו תם קטנים או בנוניות? אני כרגע מניח ראשי גדולות רק.

תשובה
תחפש סופר אומן.
שאלה - 192147
לכבוד הרב
לגבי השאלה של טלטול פנס לד, סליחה על הניסוח, חלילה לא התכוונתי לשאול אם מותר להדליק בשבת, אלא אם מודלק מיום שישי ודולק כל השבת, האם מותר לטלטלו לצורך?
יישר כח

תשובה
לצורך תינוק או חולה.
שאלה - 192146
לכבוד הרב סבא שלי נפטר לפני יותר מ30 שנה האם אני בתור נכד יכול לעשות משהו בשבילו תודה לרב
תשובה
למוד תורה הרבה.
שאלה - 192145
כבוד הרב לגבי תקון חצות האם חייב לומר דווקא בחצות או אפשר גם שעתיים אחר חצות תודה רבה
תשובה
העיקר שיאמר.
שאלה - 192144
לכבוד הרב
יש לנו סיפריה בחדר ילדים היו בה ספרי קודש, חומשים וכו' העברנו את הספרים לסלון האם מותר עכשיו לשים בסיפריה זו דברי חול כגון משחקים צעצועים על מדפים שהיו ספרי קודש

תשובה
יש מתירים, בפרט אם עשיתם תנאי מראש.
שאלה - 192143
שלום לכבוד הרב. אני לאחרונה ב"ה נוהג לישון בתחילת הלילה ואחרי זה אני מתעורר ב 1 בלילה ולומד עד אור הבוקר האם הדבר טוב הרב והדבר לא מפריע לי למחרת.תבורך מן השמים על הכל רבנו.
תשובה
אשריכם ישראל.
שאלה - 192142
לכבוד הרב שלום רב
אני מתחתן בעזרת השם יום ראשון הקרוב ואני גר בעיר חילונית. האם בשעת הדחק שאין מישהו ירא שמיים אפשר לעשות טבעת קידושין עם החריטה אצל אדם חליוני? האם זה מעקב?

תשובה
אפשר.
שאלה - 192141
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
מחילה מכבוד הרה"גאשתי שתחי' מדליקה 7 נרותהאם היא צריכה לכוון על 2 נרות בברכה או על כל ה7 נרות,

תשובה
לא משנה כלל.
שאלה - 192140
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב היקר, מי ששכח לשרוף את שארית הפתילות והשמן של חנוכה ביום השמיני, צריך לשרוף עדיין, א"כ את הנותר מהשריפה זורק לאשפה?

תשובה
לא שרפם אז ישרפם היום. ומדוע לזרוק?
שאלה - 192139
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
האם החיד"א נהג לומר הפסוקים ישעיה פרק כד פסוקים כ-כאנוע תנוע וכו' ?
בתיקון לאה לאחר הללויה אודה וכו'בספר מ"ב אות מהצריך לומר אוי לי על גלות וכו' ?

תשובה
מנהגים שונים ונוסחאות שונות הם וכולם טובים.
שאלה - 192138
שלום לכבוד הרב
אני נמצאת בשיעור אמונה בסמינר הוראה חרדי האם ההשקפה שכל דבר ואפילו עבירה שהאדם עושה היא מאת....? תודה

תשובה
השקפה מטורפת, של אנשים פתאים שוטים גמורים וחולי נפש, מוציאים שם רע על השלטון האלקי כאילו הוא עושה זאת, במקום לקחת על עצמם אחריות. זו כפירה מוחלטת בתורה הקדושה. ובמשה רבנו עליו השלום.
פסוקים למאות ולאלפים בתורה, בנביאים, ובכתובים, מוכיחים, מזהירים את האדם לבחור בטוב, רק מטומטמים אשר לא קראו מימיהם את התורה מסוגלים לדבר סרה על ההנהגה למעלה.
עומד אבי התעודה משה רבנו ומכריז, דברים פרק ל פסוק טו
רְאֵ֨ה נָתַ֤תִּי לְפָנֶ֙יךָ֙ הַיּ֔וֹם אֶת־הַֽחַיִּ֖ים וְאֶת־הַטּ֑וֹב וְאֶת־הַמָּ֖וֶת וְאֶת־הָרָֽע. אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֣י מְצַוְּךָ֘ הַיּוֹם֒ לְאַהֲבָ֞ה אֶת־יְקֹוָ֤ק אֱלֹהֶ֙יךָ֙ לָלֶ֣כֶת בִּדְרָכָ֔יו וְלִשְׁמֹ֛ר מִצְוֹתָ֥יו וְחֻקֹּתָ֖יו וּמִשְׁפָּטָ֑יו וְחָיִ֣יתָ וְרָבִ֔יתָ וּבֵֽרַכְךָ֙ יְקֹוָ֣ק אֱלֹהֶ֔יךָ בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה בָא־שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּֽהּ.
פסוק י"ט.
הַעִדֹ֨תִי בָכֶ֣ם הַיּוֹם֘ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָרֶץ֒ הַחַיִּ֤ים וְהַמָּ֙וֶת֙ נָתַ֣תִּי לְפָנֶ֔יךָ הַבְּרָכָ֖ה וְהַקְּלָלָ֑ה וּבָֽחַרְתָּ֙ בַּֽחַיִּ֔ים לְמַ֥עַן תִּחְיֶ֖ה אַתָּ֥ה וְזַרְעֶֽךָ.
שאלה - 192137
לכבוד הרב
האם לגוים יש חלק לעולם הבא? ולגביי העשירים המיליארדרים המלכים נסיכים נשיאים ראשי מדינות שקיבלו עושר רב לכבוד בעולם הזה האם כולם ילכו לגיהינום?

תשובה
הרב ענה לך אתמול.
שאלה - 192136
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
ב"ה אני משתדל בתיקון חצותיושב בצד של המזוזה של דלת הכניסה הראשית לביתמישהו אמר לי שצריך לשבת ליד המזוזה של אחד החדריםהאם זה נכון ?
או שאני עושה בסדר ?

תשובה
אתה נוהג נכון בהחלט.
שאלה - 192135
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הרב אמר בשבת בשיעור בבית הכנסת בשם כבודו שבטו בשבט לאכול פירות טריים של ארץ ישראל ולא יבשים, גם בגלל הסכנה האם זה נכון? או שיש מנהג לפירות יבשים?
תשובה
אשריו ואשרי חלקו, שפתיים ישק, בשנה שעברה כתבנו באתר מאמר מפרט בנזקים וברעלים שמכילים כמעט כל הפירות היבשים, ובפרט הצבעונים למיניהם, כמו פרוסות אננס, פפאיה מיובשת צבעונית, קיוי פרוסות, תות אדום, אפרסק מיובש, ועוד ועוד, מכילים זרחן חומרי הדברה, חומצות מסוכנות, וכולם רעל גמור לאוכל. סכנת נפשות.
יבורך הרב שליט״א שהזהיר את הציבור.
שאלה - 192134
לרב היקר
סבי נפטר לפני חודש ובחלום…

תשובה
החלומות שוא ידברו. תלמד תורה הרבה בעיקר הלכות.
שאלה - 192133
לכבוד הרב
האם מותר להדליק פנס עם נורת לד ב(ערב) שבת ולטלטלו בשבת בעת הצורך, שהרי אינו אש ולכן אינו מוקצה מחמת איסור אלא רק ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר להשתמש לצורך גופו?

תשובה
תמחק את המילה החילונית ״מערב״ זה ליל שבת ואתה מטעה אחרים, והשפה משובשת ומכשילה. הדבר אסור לחלוטין.
שאלה - 192132
לכבוד הרב
רציתי לשאול האם מותר לעקור פסיפלעקורחלקה התייבשה ומלכלכת ורוצים לעשות גדר

תשובה
אם מלכלך מותר.
שאלה - 192131
לכבוד הרב
אימי רגישה שנפגעת מכל דבר! פעם הייתי 'רודפת' אחריה שתסלח והיום אני מיואשת כי היא תמיד מוצאת על מה להפגע האם השתיקה שלי עד שהיא נרגעת זה בסדר או שעליי לפייסה תמיד?

תשובה
תשבי במקומך עד שהיא תירגע מעצמה.
שאלה - 192130
לכבוד מו"ר,
שאלה- האם יש חשש למחיקת אותיות בשבת- לגבי כדור משכך כאבים שיש עליו כיתוב ואחרי שבולעים אותו הכיתוב נמחק?

תשובה
לא חוששים כלל מכמה טעמים שנזכרו בפוסקים ואין כאן מקום לפורטם.
שאלה - 192129
כבוד הרב, אני כותבת לרב בבכי, איך ראשי ערים בישראל מונעים ת"ת חדש בעירם בטענה שלא צריך עוד. איך הם מעיזים שבנינו יגלו 40 דקות נסיעה לת"ת בעיר אחרת? נשברנו הרב, תחזק אותנו.
תשובה
לא נשברים, אבותינו מסרו נפשם על גידול ילדיהם, במערות, במנהרות, בגגות, בקור ובשרב, צמאים למים, רעבים ללחם, והיו שמחים שמגדלים ילדיהם לתורה. אנחנו שקטים ושאננים ויש קצת הפרעה של איזה יתוש קטן וטורדני, זה לא מורגש כלל.
ולא נשכח כי ראשי הציבור הללו ליבם לב אבן, ואין בהם רחמנות לעם ישראל, והשם יתברך לא יעזבנו בידיהם לעולמים, וישלח לנו משיחינו בקרוב. ויגאלינו מכולם.
שאלה - 192128
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בתי מגיל 17 אפילפסיה, התאלמנה עם ילדה בני בן 24 בסכרת מחכים לזיווג בעלי לפני כחודש עבר צינתור הרבה בעיות שלום בית מבקשת מהרב ברכה והדרכה אולי תיקון?

תשובה
מתפלל עבורכם בחצות הלילה. תעלו ותצליחו.
שאלה - 192127
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לגבי הברכה על הפריקאסה הבצק לא נאפה ואחר כך טוגן אלה ישר מטגנים בשמן עמוק

תשובה
ידידי, יש ליזהר בזה מאוד, כי כל שינוי בהכנה משנה את הברכה, כתבתי לגבי לחם גמור שבבית לוקחים ומטגנים וברכתו המוציא אם יש בו כזית 27 גרם בחתיכה.
אך מה שיש עושים מראש בצק מטוגן והוא ספוג בשמן והשמן ניכר ברכתו מזונות כמו סמבוסק מטוגן ברכתו מזונות.
אך סמבוסק אפוי וממולא בצל וחומוס ברכתו המוציא, ממולא בטנים או שקדים ברכתו מזונות.
שאלה - 192126
לכבוד הרב
אפשר ללבוש גרביים קרועות?אם כן גם לכבוד שבת?למה יש תפילה שאומרים לפני פרשת העקידה שתיקן הרי"ח שכתוב לומר אותה להנצל מקללהילמדנו רבינו בבקשהתודה מראש.

תשובה
קרע שנראה אין ללבוש, אך נסתר מותר. ומה ששאלת על ״לטותא דרשב״י הום מפני שכתב רבנו שמעון בר יוחאי בספר הזוהר מי שיכול לכווין ביחוד העולמות ואינו מכווין, חס ושלום מידה כנגד מידה, הוא לא רצה לחבר העולמות זה בזה, גם חלילה יהיה לו..... כדי להינצל מזה שאמר הרשב״י המכוון על אנשים גדולים וחשובים, היודעים לכווין. כתב רבנו יוסף חיים ז״ל נוסח תפלה ״רבון עלמא אנן בעינן לאשתדלא בך, ובהמשך אומר ואפילו שאין אנחנו מכוונים בכוונות הראויות לכווין בהם, בבקשב ממך שאתה תשלים כוונתינו למעשה…………
שאלה - 192125
לכבוד הרב,ראיתי שהרב כתב לגבי במבה לברך האדמה. הייתי במפעל תלמה של הקורנפלקס ודיברתי עם המשגיח שם. הוא אמר שהספרדים צריכים לברך גם על קורנפלקס האדמה מאותה סיבה. מה לברך?
תשובה
צריך עיון אם הוא דומה.
שאלה - 192124
לעט"ר
מחילה קראתי את התשובה על מי שלא קורא קורבנות והזדעזעתי.בעוונות אני כמעט כשנה לא מצליח להספיק לקרוא.לפעמים בשבתות כן.
במחילה הרב יכול להרחיב בנושא כדי שנתחזק?

תשובה
תקום רבע שעה קודם הזמן, ותלך לבית הכנסם ותתפלל תפלה שלימה כפי שיהודי שלם מתפלל. ותפילותיך תתקבלנה ברצון.
שאלה - 192123
לכבוד הרב שלום רב
האם יש ענין ומקור להיות ער בליל יום הולדת עשרים

תשובה
כן בהחלט, עיין באתר דברי רבנו אברהם אזולאי ז״ל שכתב כי מה שיחליט האדם באותה לילה אם להיות צדיק אם לא כך יהיה, ולכן רבים וטובים שוהים אותה הלילה בבית המדרש ולומדים תורה כל הלילה.
שאלה - 192122
לכת"ר יהודי המתפלל עמנו נוהג לפרוש ידיו כלפי מעלה בתפילת העמידה וזכורני שהדבר אסור, האם באמת יש איסור בדבר או שאין? ואם יש במחילה אבקש מקור בכדי להראות
תשובה
תניח לו כיוון שהוא התרגל לנהוג כן. אתה אל תנהג בזה מכיוון שהאחרונים כתבו שכיוון שבימינו הגויים ״גנבו״ מאתנו את מנהג פריסת הידים בתפילה למעלה. לא נעשה כן.
שאלה - 192121
לכבוד הרב
1. האם מותר לאכול לחם לאחר צאת הכוכבים בעוד שאני מכוון שעון מעורר לצורך תזכורת למניין קבוע של ערבית ב8?
2.האם יש לעמוד בפני זקן ב 4 אמות בזמן שיעור תורה לרבים?

תשובה
א, לכתחילה לא לאכול לחם. ב, תעמוד ומיד תשב.
שאלה - 192120
לשואל בשאלה - 192050 ולכל הקוראים, ניתן להשיג את ספרי רבנו במוקדים שלנו ברחבי הארץ, לבירורים: 0546798333 וכן MBZM50227@GMAIL.COM בחנויות הספר משווק על ידי "קולמוס".
תשובה
תזכו למצוות, ובזה הנכם עוזרים להוציא עוד ספרים.
שאלה - 192119
שלום לכבוד הרב מה אפשר לעשות כדי לכוון יותר בברכת המזון?
תשובה
תברך מתוך הסידור כשאתה לבוש ומעו6ף.
שאלה - 192118
לכבוד הרב שלום רב!
האם זו הנהגה נכונה לברך ברכת המזון בכוונה שזה לוקח 20 דקות לברך או שזה מוגזם?

תשובה
ביטול תורה גמור, הרגל מאוד מוטעה.
שאלה - 192117
לכבוד הרב שלום יש יהודי שמבקש ממני באופן קבוע הלוואה ואין ברצוני וביכולתי לתת לו אך מאי נעימות אני נותן לו .האם אני עובר איסור ועדיף לסרב ?
תשובה
אסור לך לתת לו והוא מהתורה לפני עיוור לא תתן מכשול. ובמקום לתת למסכנים והעניים.
שאלה - 192116
לכבוד מורנו הרב שלום רב
נפה של קמח כל כמה זמן צריך לנקותה והאם חייבת בשטיפה ופירוק של הרשת?

תשובה
אם משתמשים בה כל יום יש לנקות פעם בשבוע. אם משתמשים פעם בשבוע לנקות פעם בחודש.
שאלה - 192115
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במנין שלא אומרים הקרבנות ומתיחילים מהשם מלך ואומרים קדיש לפני ברוך שאמר על מה הם אומרים את הקדיש הרי לא אמרו קורבנות ולא צריך לחבר העשיה עם היצירה

תשובה
מי שאינו אומר סדר הקרבנות לא מתכפרים עוונותיו ויש חשש שאין תפילתו מתקבלת.
שאלה - 192114
שלום לכבוד הרב
אשה מבוגרת שואלת - הזיכרון שלה הולך ונחלש לאחרונה מה אפשר לעשות?
תודה לרבנו ושה' יברך אתכם בכל מכל כל.

תשובה
להניח באוכל שמן זית טהור.
שאלה - 192113
שלום לכבוד הרב,1.האם צריך לשטוף בסבון, לואיזה יבשה בהכנת כוס תה? (מחשש לתולעים)
2. היכן ראוי לאחסן את התבלינים? (מלח,כמון,פלפל שחור, פפריקה וכו')
תודה רבה לרב על הכל

תשובה
להשתמש במסננת צפופה.
שאלה - 192112
לכבוד הרב שלום רב
ראיתי שהרב אמר שאין לעשים תכלת ואם זה מחזק אותי ביראת שמיםאפילו שאבתינו לא נהגו כך זה עדיין מחזק איותיתודה רבה

תשובה
כך זה נותן לנו עוד סיבה לחכות למשיח ולגאולה.
שאלה - 192111
לכבוד הרב היקר והאהוב שלנו,
מי שלא צם בתענית ציבור רשאי לומר את התוספת שמוסיפים בתחנונים עבור הצום עצמו או לא? והאם יגיד רק תחנון רגיל? בבקשה מכבודו אם אפשר מקור תודה רבה.

תשובה
לא צם לא אומר כי אסור לשקר תמצא מקור שמותר לשקר.
שאלה - 192110
כ 4חודשים בעבודה החדשה ואיני מרוצה בכלל מתוסכלת וממורמרת
האם לעזוב עכשיו ללא מציאת עבודה חדשה בכדי שלמנהל יהיה זמן למצוא עובדת אחרת כי יש עובדת שצפויה ללדת בעוד כ3 חודשים

תשובה
לא עוזבים עד שמוצאים אחרת.
שאלה - 192109
כה"ר לגבי השאלה בסמוך בדין ברכת הפריקאסה יש לציין שהבצק הוא כשל לחם פעמים גם עם ביצה אבל החשוב הוא מטוגן כולו בשמן עמוק כסופגניה ממש ולכאורה תמיד ברכתו מזונות אפי קבע סעודה
תשובה
כתבתי בדיוק מה הוא והכללים לברך עליו, ודע, כי כשנאפה בתחילה כלחם והפכוהו למוצר אחר וצורתו עליו ויש בו כזית ברכתו עדיין המוציא. ואל תוסיף פן תגרע.
שאלה - 192108
דעת הרב על טיפול רגשי?
משקעים לא פשוטים שרוצה לשחרר ממני

הפוך בה והפוך בה והכל בה
למה צריכים ללכת לאנשי מקצוע ולא לחכמים שיכולים לעזור לפי הקבלה צדיק גוזר והקב"ה מקיים וכ`ו

תשובה
אשריכם ישראל.
שאלה - 192107
לכבוד הרב שלום יש עניין לא לגזור ציפורנים בער"ש אחרי חצות?
תשובה
לכתחילה יכין קודם חצות, בדיעבד יגזור.
שאלה - 192106
מו"ר
סליחה על ניצול הבמה.
האם כבודו זכה לשמוע את קולו של הרב בן ציון חזן ע"ה כי יש איזו הקלטה נוסטלגית של השיר אל אליהו בזכות אליהו אומרים של הרב חזן ושם גם הרב בא"ח א"כ זה מצמרר

תשובה
אשמח לשמוע. תודה.
שאלה - 192105
כבוד הרב היכן אפשר לקנות בשר בהשגחתך?
רציתי לקנות בהשגחה פרטית מרב שסומכת עליו אבל יקר מאוד.
יש בשר שאתה יכול להמליץ לרכוש? איזור המרכז.
תהיה בריא תודה

תשובה
תתקשר לטלפון 025838999 מרכז הבשר.
שאלה - 192104
לרב היקר!!!!! שלום רב,
אני נשואה
האם מותר להעביר שיעור במתמטיקה במחשב לגבר בלי שיראה אותי-רק שומע אותי ורואה מה אני כותבת במסך?
והאם מותר לענות על שאלותיו במייל?

תודה רבה

תשובה
שיעור פרטי המיועד אליו אסור. אם היה עבור קבוצה יש מתירים.
שאלה - 192103
לכבוד הרב שלום, 1.האם מותר לשים ג'לטין בעוגת גבינה?
2. זוג מאורס. ידועים על הבחור פרטים חשובים מהעבר שלו ושל משפחתו שככל הנראה אינם ידועים לבחורה. האם ישנו חיוב לספר לה?

תשובה
א, נמנעים מכך. בגלל שמקורו לא ידוע. וגם אם היה כשר לערבו בחלב זה איסור נוסף. ב, לא לספר משום שמסתמא עשה תשובה.
שאלה - 192102
לכבוד הרב שלום רב
שלום לרבנים איך מותר להוכיח אדם ולנגיד לו להפסיק לעשות עבירות כאלה וכאלה הרי הוא מקטרג עליו ואסור לקטרג? תודה

תשובה
אדרבה, על ידי התוכחה מורידים מעליו את מידת הדין, ומסככים אותו במידת החן והחסד והרחמים.
שאלה - 192101
לכבוד הרב שלום רב
יולדת שילדה בקיסרי בשבת,
הברית, כפי שהרב ענה נדחית לראשון.
אם האמא עדיין מאושפזת, ניתן לדחות את הברית (שגם ככה דחויה) בעוד יום/יומיים, ע"מ שהאמא תשתתף?

תשובה
אסור בהחלט לדחות, אלא את הברית מבצעים בבית היולדות עם כיבוד קל, ובצהריים מקיימים סעודת מילה.
שאלה - 192100
לכבוד הרב שלום רב
רצינו בבקשה לשאול מה צריך לעשות ב-13 חודש על אבא?
תודה רבה

תשובה
כל מה שנוהגים לעשות ביום השנה, כי התאריך בשנה גורם. והעיקר לימוד תורה בלילה שלפני לעשות לו עילוי נשמה. כך הוא ישמח ויהא מאושר.
שאלה - 192099
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בקשר לאכילת כבד. הרב כתב שלהמנע לגברים מלאכול הרבה השאלה היא אם פעם בשבוע לכבוד שב"ק זה ראוי או לא וכבר נחשב הרבה. יישר כח

תשובה
אפשר להקל בליל שבת קודש למי שנהנה מאכילתו.
שאלה - 192098
משתדל לקרוא תהלים כל יום לפי יומו.מה הכוונה בלכיוון בתהלים עם פירוש או לקרוא פרק פרק בהבנה...זה יקח המון זמן בדרך הזמן זה 35 דק בערך...
תשובה
תתחיל ללמוד תהלים עם המפרשים, ומומלץ פירוש הרד"ק ז"ל, עליו אמרו אם אין קמח אין תורה. הוא רבנו דוד קמחי, ותתפלא כמה שאנחנו מפסידים...
שאלה - 192097
שלום לכבוד הרב שליט"א
עובד נשוי עם ילדיםברוך השם שיעור קבוע כל יוםבערב בבית לומד משניות ומעם לעז,בבוקר לפני תפילה הלכה וגמרא ,האם זה בסדר?

תשובה
בלילה ללמוד הלכות.
שאלה - 192096
שלום לכבוד הרב, מה הם האסונות הללו? צעירים, צעירות, מקפחים את חייהם במיתות משונות? השם ימיל את עם ישראל, האם זה נכון שבימי השובבי"ם צריכים יותר ליזהר? תנחם אותנו.
תשובה
כואב מאוד, קשה לסבול, אך צריכים להרהר בתשובה בפרט בימים הללו. רבותינו לימדונו שבימי השובבי"ם יותר מכל ימי השנה צריכים לתת יותר צדקה, לימוד תורה, קיום מצוות, לדקדק במעשים, עוד ועוד, והם דומים מאוד לעשרת ימי תשובה, וליזהר בעיקר מביטול תורה, ולשמור הרבה את הפה, הדיבורים, רכילות, ולשון הרע.
מסתכלים סביבינו ורואים שאין מי שחי בשלווה ובנחת, כמה חולים, אסונות, מגיפות, שמועות קשות, ימי טבת ושבט, צריכים הרבה התחזקות בעבודת הבורא יתברך שמו, ללמוד עוד הלכה, עוד פרק תהלים, עוד פרוטה לצדקה, להתפלל בעד הסובלים, האלמנות, היתומים, בעד הרעבים, בעד היושבים בדד, ללא בת זוג או בן זוג. בעד הזוגות המצפים לפרי בטן, בכל הזדמנות לבקש עבורם. מבלי שמישהו יבקש, יהודים אנחנו, אחים אנחנו, השכינה היא האמא הרוחנית של כולנו והיא בצער עלינו, לכן נבקש רחמים מאבינו שבשמיים שירחם על כל ישראל וישלח לנו את הגואל.
שאלה - 192095
לכבוד הרב שלום רב, למה דבר הנאמר בפני שלשה אינו לשון הרע?
תשובה
כן אמר רבא במסכת בבא בתרא ט"ל, א. ופירש רבנו יונה ז"ל כי הוא מתכווין שהמדובר עליו ישמע מהתוכחה וישוב מעוונו. ודווקא בסכום שהוא חייב לו ואינו מחזיר, וכוונתו שישמעו אחרים וישפיעו עליו, או שמספר בנזקים שעשה לו, ועדיין ממשיך בכך ואינו שב ממעשיו. והוא דובר אמת ומתכווין להשמיע לו כדי שיחדל מדרכו זאת.
שאלה - 192094
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת איך לחלק את מעשר הכספים. האם אפשר לתת רק לאברכים שלומדים תורה או צריך לתת גם לנזקקים.

תשובה
עיקר העיקרים הוא לבדוק ולחקור ולדרוש היטב היטב, שאתה נותן את כספך ויגיע כפיך לאנשים שהם יראי שמים בפנימיותם. וזהירים ומדקדקים במצוות כהוגן, כדי שעל ידם תזכה לחלק טוב בעולם הבא. ולא נבוש לעולם ועד.
שאלה - 192093
לכבוד הרב שלום רב
בשבת בזמן הסעודה מוציא גלידה מהמקפיא שתפשיר לאחרי ברכת המזון האם מותר
ג’חנון מערב שבת על גבי פלטה כשמסיר אותו מהפלטה שבת בוקר מותר לפתוח ולסגור שהוא חם

תשובה
א, אין שום בעיה בגלידה. ב, הוא מבושל כל צרכו, וגם יבש, מה בכך?
אך יש בעיה חמורה שהוא מסוכן מאוד לבריאות, וכתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, והוא איסור תורה.
שאלה - 192092
שלום לכבוד הרב
אם אתה כבוד הרב רואה משהו? תודה!

תשובה
שיויתי השם לנגדי תמיד. את זה צריכים לראות בכל רגע.
שאלה - 192091
לכבוד הרב
שואל בעל מקצוע מחיר עבודה אמר מחיר א, שמע קצת משובש, אומר אמרת סכום ב למרות שיותר בטוח ששמע סכום א [צליל דומה] רק חשש שיגיד לו זה המחיר [גבוה יותר], היה שקר?
תודה

תשובה
כדי להחליט, יש לשמוע את דברי שני הצדדים.
שאלה - 192090
לכבוד מרן הרה"ג שליט"אהאם כשאני שולח מייל בענייני עבודההאם שייך לרשום לק"י או בס"ד בראש המכתב.אני תמיד רושם אבל מרגיש שאולי לא שייך בדברים של חול,יורנו מו"ר
תשובה
אותנו לימדו רבותינו ז"ל בכל מה שהנך בא לכתוב, תרשום בראש הפתק ב"ה. ונא עיין בשו"ת יחוה דעת למרן ז"ל חלק ג סימן ע"ח. שמותר בהחלט לכתוב כן בראש הגליון ואין בזה שום חשש חלילה.
שאלה - 192089
לכבוד הרב שלום רב
שמעתי מכת"ר כי נחרבה ירושלים וישראל גלו מפני שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם? וזה קשור לאותיות פה ועין?

תשובה
כתב בספר מנורת המאור פרק י"ט - כיסוי סוד חבירו.
"אמר רב הונא, מצינו שלא גלו ישראל מארצם אלא על שעברו על זה הפסוק, מדבר שקר תרחק. ובספר הקינות הוא רמוז בשלש מקומות. באלפא ביתא של איכה יעיב באפו ה', הקדים הפה קודם לעין, כלומר אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, כתי' פצו עליך פיהם, ואח"כ עשה ה' אשר זמם. ובאלפא ביתא של אני הגבר, פצו עלינו פיהם, ואח"כ עיני נגרה. ובאלפא ביתא של איכה יועם זהב, פני ה' חלקם, ואח"כ עודנו תכלינה עינינו".
שאלה - 192088
לכבוד הרב יש מאכל זום, שמים מוצרי חלב בתוספת קמח מבשלים על הגז לאחר רתיחה שופכים על חתיכות קטנות של לחם פחות מכזית ומבשלים שוב על הגז לעוד כמה דקות אנו מברכים מזונות האם נכון
תשובה
הדבר תלוי במבחן התוצאה, כמה נוזלים שפכת, וכן כמה זמן הוא היה על האש.
א, אם התוצאה היא דייסה סמיכה ועבה או שיש שם גושים, ברכתו מזונות.
ב, אך מבירור שערכתי יש כאלה היוצרים ממנה דייסה דלילה בגלל ריבוי הנוזלים, יברכו שהכל. כמו שנוהגים בסוגי הדייסות למיניהם.
שאלה - 192087
שלום לכבוד הרב, מחילה שהנני מטריח, אנחנו בספק אם העליה השישית קובעת המעלה או הסמוך למשלים קובע?
תשובה
שניהם טובים ומועילים, כך שמעתי ממור אבי ז"ל והובאו הדברים בשיבת ציון חלק ב, ואבאר לכלל הקוראים,
והוא נניח שעולים י"ב אנשים בשבת. העולה מספר 6 הוא השישי העיקרי, אך גם העולה מספר 11 שהוא הסמוך לאחרון מעלתו חשובה יותר. בתנאי שקוראים לו שלשה פסוקים חדשים.
והא לך לשון הגאון החיד"א ז"ל בספרו לדוד אמת [קונטרס אחרון, סימן ב אות ו] "מדריגת העולים על דרך האמת הששי גדול מכולם וכו'. ואם מוסיפים הרבה עולים, אם לעולה הששי קורין קריאה מחודשת הוא הששי האמיתי, ואם אין קורין קריאה מחודשת כי אם לסמוך הוא הששי העיקרי".
שאלה - 192086
לכבוד הרב שליט"א מי שישן אחר צאת הכוכבים כחצי שעה וקם ללמוד יתפלל ערבית קודם וכשיקום יברך ברכות התורה או עדיף לפטור זאת בברכות של ק"ש של ערבית לאחר מכן במנין קבוע היכן שלומד
תשובה
א, ישן בלילה חצי שעה התחייב בברכת התורה, ולפני כן בנטילת ידים. ב, אם יש מנין ערבית לפניו יתפלל ערבית ויכווין בברכת אהבת עולם לפטור עצמו מברכת התורה.
ג, אם אין לפניו מנין ערבית וחפץ ללמוד תורה עליו לברך ברכת התורה וללמוד, ויזהר להתפלל ערבית.
שאלה - 192085
לכבוד מורנו הרב, מה מברכים על טורטיה? ומה על פריקאסה שזה לחם מטוגן?
תשובה
א, לא ציינת ממה מורכבת הטורטיה, זו העשויה מקמח חיטה ברכתה מזונות. זו העשויה מקמח תירס או תפוחי אדמה ברכתה שהכל.
ב, לחם מטוגן, הכלל הוא אם יש בו כזית שהוא 27 גרם מצריך נטילת ידים וברכת המוציא, וברכת המזון. אין בו כזית ברכתו מזונות.
שאלה - 192084
אני קובע עיתים מ7-9 אחרי עבודה. מגיע הביתה ב6 קצת עוזר עם הילדים ויוצא. השאלה האם מותר לאכול משהו לפני שאני יוצא לכולל כי עדיין לא התפללתי (מעריב)ערבית. מתפלל אחרי הלימוד
תשובה
ללא לחם מותר להשקיט הרעב.
שאלה - 192083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
אני סומכת ומאמינה בתפילות שלך אודה אם תברך את בתי... שהיא בת 32 לזיווג הגון והקמת בית כשר בישראל, תזכה למצוות בתודה מראש.

תשובה
לסמוך ולהאמין רק בבורא עולם שהוא אב רחמן שלנו, שומע תפילת כל פה, הוא ישמע תפילותינו ויחיש להמציא לכל בנות ישראל ובכלל לבתך זיווג הגון ומוצלח ובקלות.
שאלה - 192082
שלום לכבוד הרב. לומד בישיבה ספרדית חסידית. רוצה לצאת לשידוך, מה עלי לבקש ועל מה להתמקד?
תשובה
צניעות ויראת שמים, ילדים שיקבלו חינוך חרדי מושלם.
שאלה - 192081
שלום למורנו הרב שליט"א האם הלימוד בספר הקדוש יסוד ציון נחשב גם כלימוד הלכה
תשובה
חובה על כל אדם מישראל ללמוד בכל יום הלכות מספר שלחן ערוך.
שאלה - 192080
לכבוד הרב
מה שאמרו חז"ל אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה הוא גם בברכה אחרונה או רק בראשונה?

תשובה
רק בברכה ראשונה כפי שכתבו תוספות ישנים שבת כ"ג, א. והגאון החיד"א ז"ל בספרו טוב עין סימן ח"י, ושבט יהודה עייאש ז"ל סימן שמ"א, ועיין באורך בשו"ת יביע אומר חלק י אורח חיים סימן י"ט, אות ה.
שאלה - 192079
לכבוד הרב שלום רב אם אכל חצי כזית תפוז וכחצי כזית מלפפון האם יברך בורא נפשות?
תשובה
ברוך הבא, החידון האינטרנטי.
שאלה - 192078
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אימתי אנחנו מצרפים חצי שיעור משני המינים לברכה אחרונה ואימתי לא, כי שמעתי סברות שונות, כבודו יוכל לסדר לי אותם במחילה?
תשובה
א, מי שאכל שיעור 20 גרם ענבים ועוד 10 גרם רימונים, מברך "על העץ", מכיוון ששניהם משבעת המינים ואותה ברכה להם באחרונה מצטרפים, והם זית, תמר, צימוקים, ענבים, תאנה, רמון.
ב, אכל 20 גרם תמר ועוד 10 גרם תפוח או תפוז וכדומה, אינו מברך ברכה אחרונה לא "על העץ" ולא נפשות.
ג, אכל 15 גרם תפוז, או תפוח, או תפוח אדמה, או מלפפון, ואכל גם 15 גרם שניצל עופות, או דג, או בשר. מברך "נפשות".
ד, אכל 20 גרם לחם, או קרקר, ואכל גם 10 גרם בשר, אינו מברך ולא כלום.
שאלה - 192077
לכבוד הרב שלום רב
אני גר בשכונת פסגת זאב בירושלים ועובד ברמות אם מותר לי כל בוקר לנסוע לרמות ולהתפלל שמה סמוך לעבודה שלא יאחר מפקקים או להתפלל שחרית בשכונה שלי?

תשובה
תקדים קודם זמן התפלה בנץ ותסע להתפלל. ותקובל תפילתך ברצון.
שאלה - 192076
לכבוד הרב שלום רב אדם שצריך להשלים לימודו מה עדיף קודם את מה שחייב ואחר כך את מה שצריך להשלים או לא משנה הסדר תודה כבוד הרב בריאות איתנה
תשובה
ודאי שקודם כל ימלא חובתו בלימודו, ואחר כך יתן התוספת.
שאלה - 192075
שלום הרב, התגרשתי מבעלי לפני 10 חודשים, ויש לנו ילד, לפני חודש...
תשובה
שאלות מסוג זה לא שואלים בפומבי, זה מצריך שיחה אישית עם אב בית דין מוסמך.
שאלה - 192074
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, כל יציאה תחת כיפת השמים מצריכה לחזור ולברך? גם במקרה של יציאה של מספר שניות? אני נוהג לברך ורוצה רק לדעת שאני לא עושה ברכה לבטלה או שאינה צריכה
תשובה
יציאה תחת כיפת השמים מחוץ למתחם שהנך נמצא בו. הוא יוצר היסח דעת, ולכן למען הסר ספק, אם יצאת ל"כמה שניות" תתעכב שם עוד דקה אחת, תאמר שיר למעלת ותחזור ותברך.
שאלה - 192073
אני נוהג לצום שנים כבר ב"ה בימי השובבים,ביום חמישי הקרוב מוזמן לברית מילה של חבר האם אפשר לצום עד לאחר הברית בשעה 16:00 החיתוך בערך ואז לאכול סעודת מצווה או לוותר על הברית?
תשובה
אתה מאמין שהתענית מועילה???
שאלה - 192072
היצעו לי עבודה מחסנאי או עובד מטבח כרגע שומר על תינוקת שאין לנו אפשרות להכניס למסגרת. וביום יום לומד תורה ללא מילגה האם מה כבוד הרב אומר?
תשובה
כדאי מאוד מסגרת עבודה קבועה. בהצלחה.
שאלה - 192071
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וברכה היום אחי ...... האים כדאי להדליק נר להורים ע"ה ולבקש מהם שיתפללו עליו מלמעלהואם אפשר שהרב יברך
תודה רבה

תשובה
אסור לחלוטין לבקש לא מנפטר, ולא ממלאך שיעזרו לנו, מבקשים רק מהשם יתברך שמו.
מה שהולכים לקברי צדיקים, הוא לבקש מהשם יתברך שיעזור לנו בזכות מעשיהם הטובים.
שאלה - 192070
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה מברכים על במבה ראיתי חלק אומרים אדמה שהכל מה ההלכה כבודו
תשובה
א, טוב לברך ברכה המבוררת, ולא ברכה סתמית, ב, היא עשויה מגרגירים מיוחדים לכך, ולכן יברך האדמה.
שאלה - 192069
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אני כשליח ציבור בנפילת אפיים במנחה מתי אני צריך לקום? באיזה חלק בנפילת אפיים? ולהגיד בקול ממתי שאני קם עד ךקידש

תשובה
בפסוקים האחרונים של אבינו מלכנו כפי יכולתך.
שאלה - 192068
בלב תמים חשבנו שטוב שחבר יספר נס שארע לו מתוך רצון להלל ולשבח את השי"ת.הרב שיחי' השיב שהיה עדיף להיוועץ קודם.
מודים מאד לרב שפקח והאיר עיננו,ואמן שתתקבל בכ"ז הכוונה הטובה

תשובה
תקובל ברצון.
שאלה - 192067
לכבוד מרן הרה"ג שליט"אבסידור שלנו ע"פ מרן החיד"אבתפילת העמידה בברכת "רפאנולאחר "ולכל מכותינו"יש בסוגריים (ולכל מכות נפשנו רוחנו ונשמתנו)האם יש מי שהיה גורס כך ?
תשובה
לא נהגו לאמרו, כי אינו מנוסח שקבעו חז״ל הקדמונים.
שאלה - 192066
לכבוד הרב שלום
בשל מה זכות גוים באומות העולם למלכות ושילטון? איך יש שזכו להיות נסיכים ומלכים ולמלכות ועושר אגדי של עשרות שנים? בגלל מה החליטו בשמיים שהם יזכו להיות מלכים?

תשובה
בזוהר הקדוש כתב כי הם צאצאי עשו ולוקחים שכרו בעולם הזה על ששימש בכבוד את אביו והיה לובש בגדיו היקרים בשמשו אותו.
שאלה - 192065
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אני שומר ב"נ בכל הכוח לא לזרוק לחם וגם כאלה חתיכות שלא כ"כ טריות אני פשוט עושה מהם פרוסות לחם מטוגן עם ביצה וחלב פרוסות יותר מכזית
מה לברך על מאכל כזה ?

תשובה
אשריך אשרי חלקך. מברכים עליהם המוציא. הנה לפניך מתכון שפורסם בעבר באתר.

אפשר לתקן על ידי שלא נזרוק לחם שנשאר, כי בזוהר הקדוש דימה זאת להשלכת פירורים לאשפה. המערכת מציגה כאן מתכון שכתב לנו אחד המשתתפים וכנראה הועתק ממקום כלשהו, המקור הזדהה בשם "שרה" ותבוא בזה על הברכה. והזכויות שמורות למקור.

"לחתוך אותו לקוביות ולהכניס אותו למיקסר ולרסק ויש לך פירורי לחם נהדרים. לייבש את זה בתנור בחום של 100 מעלות כשעה בערך עד שיבש לגמרי ולאחסן בקופסה אטומה עד לשימוש, רק להיזהר ולהשתמש מהר כי עלול להעלות עובש. אפשר להכין מהלחם כופתאות בוואריות - היום במדינת ישראל הכל הפך לבווארי כולל הבירה אז אפשר גם כופתאות לחתוך את הלחם לקוביות קטנות - אפשר כל לחם, לשפוך עליו ביצים, מים חמים, להשהות עד שהלחם ספג את הנוזל חם, להוסיף בצל מטוגן חתוך לקוביות, פטרוזיליה קצוצה דק, או כל עלי ירק, מלח פלפל ואגוז מוסקט ולערבב היטב בידיים לעיסה אחידה. להשהות קצת. בנתיים לחמם בסיר גדול 2 ליטר מים עם מלח, וכשרתחו המים להכין כדורים מתערובת הלחם - אם התערובת נוזלית מידי להוסיף לה לקוביות לחם קטנות ולערבב היטב שוב ולהשהות קצת עד לספיגת הנוזלים. להכין קניידלך בידיים ולבשל במים הרותחים עד שהם צפים למעלה ועוד כמה דקות כדי שיהיו מבושלים גם מבפנים. להגיש עם נקניקיות, או גולש או שניצל ורוטב חום.
ועוד משהו קטן וחסכוני. לחתוך את הלחם לקוביות קטנות ולפזר אותו יפה על תבנית אפיה ולהכניס לתנור על 150 מעלות ל 20 דקות בערך או עד שהלחם הפך לזהוב ויש לך קרוטונים.
לא צריך להיות בזבזן... גם משהו מתוק אפשר להכין מלחם ישן בעיקר לחם או חלה לבנה, לטבול בביצה ולטגן במחבת משני הצדדים עד שזהוב חום, לפזר סוכר עם קינמון ולהגיש. הילדים יאהבו את זה מאוד. בתיאבון. ואגב, גדלתי בשנות החמישים ואמא שלי לא עשתה אף פעם מרק משאריות של ירקות ולחם. אלא את המתכונים האלה שנתתי לך כאן, קצת דימיון לא מזיק באשר לשאריות הלחם".
שאלה - 192064
מכרנו את דירתינו ומצאנו דירה יותר גדולה ועוד נתונים טובים יותר, אם מסתכלים על הנתונים הכל טוב והמחיר טוב, אבל היא לא באה לי טוב בלב. אני לא מעוניין לקנות, זה פיספוס?
תשובה
תתחילו להיות החלטיים, כי מה שניתן היום להשיג, מחר איננו.
שאלה - 192063
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הכסף של הכפרות עדיין נימצא אצלי בבית בשקית אפשר להעביר באשראי ולהשתמש בו או שחייב לתת תכסף שסיבבנו על הראש?

תשובה
אסור להשהות את פדיונו, משלמים באשראי או בכל אמצעי שהוא.
שאלה - 192062
לכבוד הרב
אדם שמתקשר לחברות או לאנשים שלא עונים לטלפון מזוהה ומוכרח להשיגם [אם זה שירות לקוי שקיבל וכו'] ומתקשר מחסוי, גניבת דעת או בעיה אחרת ?
תודה

תשובה
כשעונים לו הוא מזדהה ואין בכך בעיה, הבעיה אם יציג זהות מוטעית במתכווין.
שאלה - 192061
לכבוד הרב מוצפי במידה וקיימתי פגישת שכר להעלאה המשכורת ונענתי בשלילה .האם לקיים פגישה נוספת בנושא על מנת לדעת עד היכן ההשתדלות שלי בנושא הפרנסה או להשאיר את המצב איך שהוא
תשובה
מותר לך תמיד לנסות.
שאלה - 192060
לכבוד הרב שליט"א
מכסה של מיקרוגל בשרי שכסו בו מאכל פרווה וחיממו אותו.האם המאכל בשרי?האם צריך להמתין אחריו 6 שעות לחלב?
תודה רבה ואריכות ימים

תשובה
אם המכסה היה נקי לחלוטין, אין צורך להמתין שש שעות.
שאלה - 192059
לכבוד הרב שלום וברכה!מאיזה גיל חשוב שילד לא יהיה בגן מעורב (ממ"ד)תודה מראש!
תשובה
מגיל 3. יש להקפיד.
שאלה - 192058
לכבוד הרב שלום רב יש תופעה חדשה-ישנה בעיר בני ברק, מקיימים מנייני תפילה מנחה וערבית בלובי של הבניין והבתי כנסת ריקים! לאן הגענו?
תשובה
כי לא מצייתים לקול הרבנים, ולא שומעים בקול התורה. כי תפילה צריכה להתקיים בבית הכנסת ולא בבתים ובחצירות.
שאלה - 192057
שלום לכבוד הרב
היום יש בבית כנסת את פרשת הקטורת על קלף תלוי במסגרת אם יש מעלה לקרא את הקטורת מזה

תשובה
לא ראיתי את חכמי ישראל מקפידים בכך.
שאלה - 192056
שלום לרב. לאחר 2 ניסיונות לרכישת דירה לא צלחו גרים אצל ההורים עם שתי ילדים.להשכיר באשדוד יקר חושבים להעתיק הכל ולעבור לשכירות בנתיבות מחפשים מקום תורני . ברכת/דעת הרב ?
תשובה
חשוב מאוד להיות זריזים והחלטיים, בהצלחה.
שאלה - 192055
שלום לכבוד הרב רציתי לומר תודה רבה לרב היקר שעזר לי להחליט וברוך ה' עברתי את הטסט תודה.
תשובה
שיהיה בהצלחה לאורך ימים ושנים.
שאלה - 192054
לכבוד הרב מוצפי שליט"א טבעת לגבר או נישואין מה הטעמים שאינה נוהגת בציבור שומרי תורה ומצוות ואם נמצא במקום עבודה שיש גם נשים כדי להרחיק עצמו מנשים האם יכול לשים
תשובה
כי נשיאת תכשיטים הוא לנשים ולא לגברים.
שאלה - 192053
שלום לכבוד הרב
האם נכון הדבר שיש עניין בימי השובבים לא לאחר תפילת ערבית?

תשובה
כל לילה צריכים להזדרז בתפילת ערבית, כי קריאת שמע היא מהתורה. ואין קשר בין הענינים. רק אם יש מישהו בתענית או מי שממהר לעסקיו בענינים דחופים.
שאלה - 192052
ל"ע בלוויה ידוע שלא נכנסים לראות פני הנפטר (פרט לזיהוי]מה עושים יש קרובים שמתעקשים לראות לפני מסע לוויה.מצד אחד זה ביזוי למת איך רגע רגיש כיצד לפעול בסיטואציה כזו ?
תשובה
לקחת אותם הצידה ולהסביר שזה מזיק לנפטר.
שאלה - 192051
לכבוד הרב מזכה הרבים! הזריחה אצלנו במדריד בשעה 08.33 ויש מניין שמתפללים עמידה בשעה 08.20. מה נכון ועדיף לעשות להתפלל עימם במניין או להתפלל יחיד בנץ החמה?
תודה רבה לכת"ר!

תשובה
תתפלל עמהם במנין, כי זה מאוד חשוב.
שאלה - 192050
כבוד הרב אני שואל כמה פעמים ולא משיבים לי אני רוצה לקנות את הסידור החדש של כוונת הרשש חפשתי בחנויות ולא שמעו על זה עוד איפא אפשר להשיג??? תודה רבה הרב ובריאות איתנה
תשובה
אינני מוכר ספרים.
שאלה - 192049
לכבוד הרב שלום רב הציעו לי לעבוד בחברת מדידה ארנונה לתושבים
האם הרב ממליץ ללכת ?
אציין שאני חדשיים ללא עבודה

תשובה
נסיון שלשה חודשים.
שאלה - 192048
לכבוד מו"ר.
א) אדם שקיבל תענית יום לפני ובשוגג טעם מעט מזונות (פחות מכשיעור) בבוקר. האם ימשיך להתענות?
ב) ר"ח הבא עלינו לטובה המולד חל לפני יום א'. איך נוהגים לענין תענית?

תשובה
תלמד יסוד ציון ואל תתענה.
שאלה - 192047
לכבוד הרב
אני נהג הסעות לתלמודי תורה עכשיו תמיד אני מאחר לתלמידים אם אני מתפלל שחרית מוקדם נתקע בפקקים וכ'ו יכול לצאת לקו להסיע תלמידים ושלסיים סביבות 8 וחצי התפלל?

תשובה
תאמר ברכות השחר והתורה. שמע ישראל ותסיע, ואחר כן. תאמר כל התפלה.
שאלה - 192046
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום
שבוע הבא יש אזכרה לחמותי, ועולים לקיברה.השנה ברוך ה' יש לנו תינוקת בת חצי שנה ואין לנו סידור מי שישמור עליה. האם ניתן להיכנס איתה לבית העלמין?

תשובה
לא לוקחים תינוקות לשם.
שאלה - 192045
לכבוד הרב
תודה על הכל העברתי את הכסף האם הכסף ששמתי במעטפה אני יכולה להשתמש בו?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 192044
כב' מנייני שטיבלך טויג מתעצמים ברחוב וכל פינה, מטרים ספורים בכ"ס משוועים למניין. רב בכ"ס אמר שיטפל אך אין. מחילה, מקנן ייחול שהכביש יפצה פיו וכולם ינוסו, למי לפנות? תודה
תשובה
היום הכל מחפשים תפלה בין רגע, אוכל בין רגע, חליפה חד פעמית. הנעלה חד פעמית. כלים חד פעמיים. חוויה חד פעמית. הר חד פעמי. הלכה בין רגע. אבל מה יהיה עם עולם הבא??? שם זה נצח!!!
שאלה - 192043
שלום לכבוד הרב. הבן שוחרר מהישיבה כי היתה לו דלקת. ראיתי הנהגות של נטילה 40 פעם לפני מנחה וערבית ומאוד צמוד לאורח צדיק ויסוד בציון רוצה להיות צדיק..לא הערתי האם לשתף רב?
תשובה
נטילה 40 פעם אינה קשורה כלל לתפילת מנחה וערבית.
שאלה - 192042
שלום לכבוד הרב
האם על שני מלאווחים מטוגנים ששוקלים ביחד 233 גרם צריך נטילת ידיים וברכת המזון

תשובה
מטוגן גם אם יהיה 23 ק"ג זה נשאר מזונות. אבל ידידי, זה מסוכן מסוכן מסוכן.
שאלה - 192041
שלום לכבוד הרב
תודה לבורא עולם על חכמי ישראל האמיתיים,
האם יש ספקות לגבי כשרות דג הטונה הלבנה,
כך הוא נקרא בחנויות הדגים, הוא נמכר קפוא, ונפרס בחנות לפרוסות.
תודה

תשובה
לקנות רק עם חותמת כשרות של הרבנות הראשית.
שאלה - 192040
לכבוד הרב
קריאת ס"ת. בהמשך לתשובות מורנו הרב שליט"א מאתמול ומהיום, האם ידוע לנו מעלת מי גדולה, השישי (מחזיק ברכה או"ח רפ"ב) או המשלים (בית יוסף אורח חיים קל"ה)?
תודה רבה

תשובה
בוודאי שישי כנזכר בזוהר הקדוש ובדברי רבנו האריז"ל. והאמת שכל העליות יפות וטובות.
שאלה - 192039
אני עובדת במשרה מלאה (חייבת לצערי) ומטופלת ב4 ילדים ללא עזרה מאף אחד (גם ללא עזרת הגרוש) האם אני יכולה להתפלל שחרית בקצרה ברכות השחר + אהבת עולם + עמידה עד חצות היום ?
תשובה
בהחלט כן. תבורכי מהשמיים.
שאלה - 192038
שלום לכבוד הרב בשעה טובה נולדה לנו בת, מתייעצים לגבי השם, ״אייר שירה״ האם זה שם טוב?
תשובה
"אייר גואטמאלה". מוצלח??? נשמע מיוחד.
שאלה - 192037
לכבוד הרב מוצפי שליט"אעשינו לבן שבת חתן הצורה שהזמנו את ההורים שלי כאילו הם לא רצוייםאמא שלי לא סולחת לי עד הקברהיא מחקה אותנו אמרתי לה שתמחוק אותי מהת.2.5 שנים לא מרפא
תשובה
חבל שרבים על חינם וגם על כבוד מדומה.
שאלה - 192036
שלום לכבוד הרב
אדם שמכין קריאת התורה לשני וחמישי האם יכול להתכונן בלילה מצד אסור לימוד תורה בלילה? כי אתמול ביקשו ממני בצהריים לקרות היום ואין לי זמן ביום בתודה והערכה רבה

תשובה
יכין בשעות היום. אם רוצים יש זמן.
שאלה - 192035
לכבוד הרב שליט"א
סבי ז"ל היה רב בפרס והוא כתב לפני 70 שנה בערך את "למנצח" בצורת המנורה עם כול השמות שמסביב לה והיא ממוסגרת,אבי הביא לי אותה האם אני יכול לשים אותה בבית?
תודה

תשובה
ממוסגרת מותר. אך אסור להתלבש ממולה.
שאלה - 192034
לכבוד הרב
תבנית אפיה של טוסטר פרווה שאפו בה מלווח מקופל ובו גבינה צהובה ומתחתיו היה נייר אפיה. לאחר האפיה לא היה בתבנית לכלוך האם נהפכה לחלבית וא"כ כיצד תוכשר לפרוה או בשרי

תשובה
התבנית הפכה להיות חלבית. נייר אינו מועיל מאומה.
שאלה - 192033
רבנו תודה על כל התושבות פה באתר זה מאוד עוזר לגוף ולנפש שלנו בורא עולם יחזק את כבודו תמיד מתפללים..
תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 192032
לכבוד הרב
האם פעילות גופנית באמתחשובה לבריאות האם עדייף להיות חרוץ מאשראדם שבקושי מזיז את עצמו לא עובד..לא פעילות.גופניתמשפיע על אורך החיים תודה לרב החכם

תשובה
כתב הרמב"ם הלכות דעות פרק ד, הלכה יד
"ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין אין חולי בא עליו וכחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים.
וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל, או מי שמשהא נקביו, או מי שמעיו קשין, אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכחו תשש, ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המות, והוא עיקר לכל החלאים, ורוב החלאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים, הוא ששלמה אמר בחכמתו שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, כלומר שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוע ולשונו מלדבר אלא בצרכיו".
שאלה - 192031
שלום לכבוד הרב
מבקשת לדעת האם מותר בשבת לצורך אוכל תינוק לגרד הפירות במגרדת?
תודה

תשובה
רק במזלג, אך לא בכלי המיוחד לגירוד או לריסוק.
שאלה - 192030
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עוגיות מרוקאיות מצופות בסירופ של סוכר (נקרא שבקיה), האם צריך לטול ידיים לפני שאוכלים אותן? תודה.

תשובה
אם הם רטובות. צריכים נטילת ידים בכלי בלי ברכה.
שאלה - 192029
לכבוד הרב
בר מצוה שהתאריך שלה יוצא ביום שישי.האם ניתן לאחר את העליה לתורה ליום שני בשבוע שאחרי?

תשובה
יעלה בשבת, מדוע צריך גם בשני?
שאלה - 192028
לכבוד הרב שלום רב אני לומד עם מבוגר חוק לישראל וביום חמישי משלימים הפרשה.הוא העלה אפשרות שנקרא כל יום עליה כך שביום חמישי לא ישאר הרבה. מה הכי כדאי לעשות? לא איכפת לו מה נעשה
תשובה
יותר נכון את כל הפרשה ברציפות אחת. והיה נכון בשישי, כשאין אפשרות, תקראו בחמישי.
שאלה - 192027
שלום לכבוד הרב
האם ישנה בעיה לישון, כאשר מתחת למיטה יש נעליים??

תשובה
מסלקים אותם מחוץ למיטה, אולם אם הם במגירה שתחת המיטה מותר.
שאלה - 192026
לכבוד הרב היקר שלום רב,
אזכרה ב ד' באדר שיוצא ביום שבת,מתי מומלץ לעלות האם בשישי או בחמישי?

תשובה
עולים בחמישי.
שאלה - 192025
בלי נדר בדרך לסיים 2 מסכתות שקלים וחגיגה, יש חאלקה לבן שלי, ביא' אדר, עדיף לעשות סיום בחאלקה של חגיגה או של שקלים? ואת המסכת השניה אסיים באזכרה של סבי בלי נדר. תודה רבה הרב.
תשובה
הספרדים לא נהגו בחאלקה, וזה אופנה בלבד היום.
שאלה - 192024
שלום לרב,
ראיתי שכבודו כתב לגבי מעלת עליית שישי אם הוא מהששה עולים הראשונים, או סמוך למשלים, אפשר ביאור קצת?

תשובה
עיין להגאון החיד"א ז"ל בספרו מחזיק ברכה [או"ח סימן רפ"ב, ה] שכתב בשם הרב שמואל בנו של המהרח"ו ז"ל
"מספקא לי בעליית הששי אם יותר טוב לעלות הששי למנין או סמוך למשלים אעפ"י שעלו יותר מו' וז'. ונראה שיותר טוב לעלות סמוך למשלים להיות כי בסמוך ומשלים צריכים לקרות בדבר אחר בס"ת בשא"כ העולים באמצע שחוזר כל אחד וקורא מה שקרא חבירו וא"כ אינו נקרא הששי אלא הסמוך למשלים. עכ"ל. וראה דבריו טובים. אם הששי הראשון שקרא לא קרא קריאה מחודשת אז מסתבר דהסמוך למשלים שקורא קריאה חדשה יש לו תורת הששי. אך אי נהוג דגם הששי הראשון קורא קריאה מחודשת ומשביעי ואילך חוזרים לקרות מה שקראו כבר נראה דיותר טוב לעלות הששי הראשון שהוא העיקר. וכן שמעתי מפה קדוש חכם ומקובל [הרש"ש] זלה"ה שהעיקר הוא לעלות הששי הראשון, וכיפי תלי לה מדקדוק לשון הזהר הקדוש דקאמר רבי כרוספדאי חמיד לבא לא הוה סליק אלא שתיתא לאינון דסלקין. דתיבות לאינון דסלקין יתירות. אמנם כיון לומר דאם קורין הרבה עולים הששי הראשון הוא נגד היסוד וזה שאמר לאינון דסלקין לא הסמוך למשלים".
שאלה - 192023
שלום לכבוד הרב אני רוצה לשמור תאנים לחרוסת בלי נדר. אפשר לחתוך אותן בסכין נקייה חמץ ולבדוק ולהקפיא אותן בשקית נקייה??
תשובה
התאנים ברובם הגדול מלאים תולעים ונגיעות שונות, ואין להשתמש בהם.
שאלה - 192022
לכבוד הרב שלום רב
ברשותי דירה אותה אני משכיר למשפחה נזקקת עם 4 ילדים. אם אני גובה מהם מחיר הנמוך משמעותית ממחיר שכירות שאני יכול לקבל בשוק, האם ההפרש נחשב לי צדקה?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 192021
כבוד מורנו ורבנו אני יושב לומד כל יום על הסדר ובערב אני קורא זהר השאלה היא מה עדיף יותר תקוני הזוהר בכל יום או ללמוד את הזהר על הפרשה. לעורך: אם תוכל לתת לי כתובת בעניין הסידור
תשובה
עדיף להיות יודע שלחן ערוך בעל פה.
שאלה - 192020
לכבוד הרב שלום רב
בשבת היה לי בין הכלים את הכיסוי פלסטיק שמשמש לכסות במקרוגל בעת הבישול, והייתי צריך למקומו.
האם יש בו מוקצה או בורר להוציא אותו ממקומו שבין הכלים ? תודה רבה

תשובה
לצורך מקומו מותר.
שאלה - 192019
לכבוד הרב
מתלבטים לגבי חינוך שנה הבאה. לבעלי לא מסתדר החינוך החרדי כי
א. איך אברכים מקבלים כסף על לימוד תורה
ב. קשה הלבוש- מגבעת וחליפה
ג. חינוך אחר פסול? רק חינוך חרדי טוב?

תשובה
טענות של יצר הרע והעיקר לא להיות יהודי כשר ללא רבב. ומה עם הדור הבא??? איך יגדלו ליראת השם???
שאלה - 192018
לכבוד הרב שלום רב
כעסתי על בעלי מאד. אני מרגישה שבלב מלא לי עליו. דיברתי אליו ממש לא יפה (קיללתי). מצטערת מאוד.זה תוצאה שאני מתמלאת ואז יוצא לי הכל.מתחרטת שקללתי מה לעשות?

תשובה
ללמוד ספרי מוסר והרבה.
שאלה - 192017
לרב האהוב.האם לכתחילה אפשר לקזז ממעשרות טיפול שניים של הילד בעלות 8000 שח.אם יש סרך של בדעבד אין צורך ונוותר בשמחה.תודה לרב היקר
תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 192016
לכבוד הרב
אמורה לעבור ניתוח שבוע הבא, מה לעשות/לקרוא להצלחה והחלמה מהירה קלה ומלאה? האם להכניס איתי לחדר ניתוח ספר קודש? אודה לברכה והצלחה שהכל יעבור בשלום, תודה רבה

תשובה
לא מכניסים ספרים, לקרוא כל יום תהלים פרק מא.
שאלה - 192015
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב
האם צריך לייחד מגבת לכיסוי החמין מדין
הרחקות בשר וחלב במטבח
תודה לרב

תשובה
בהחלט לייחד מגבות ישנות מסומנות.
שאלה - 192014
לכבוד מרן האם אדם שלא היה בקבר אביו למעלה מעשר שנים האם יכול ללכת לקברו של אביו? תודה
תשובה
יכול ללא חשש.
שאלה - 192013
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
בסידור שלי (החיד"א) בשמע של שחרית
המילים "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" חתוכות בגלל הדפוס
של הסידור זה קצת מצער אותי
האם אפשר להמשיך עם הסידור

תשובה
אדרבה תמשיך בו.
שאלה - 192012
לכבוד הרב
קנינו את הקלף "למנצח" בצורת המנורה מסופר ירא שמיים.
מפאת קדושתו האם אשה בימי נידתה יכולה לגעת בקלף?
תודה רבה

תשובה
לא נכון עשיתם, והסופר עשה שלא כהוגן.
שאלה - 192011
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אני מתפלל בסידור החיד"א כמנהגנו התימנים השרעבים לאחר פתח אליהו מתחיל קטע ויהי רעוא
מתי האם צריך לומר אותו לאחר כל פעם שאומרים פתח אליהו ?

תשובה
אם מתאפשר לך, אך עיקרו בעלות השחר.
שאלה - 192010
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם כדאי להשקיע כסף ולקנות מגילת אסתר כשרה מקלף וכ'ו...או שלא צריך ולשמוע בבית כנסת עם כולם וזהו??

תשובה
תשמע מפי השליח ציבור.
שאלה - 192009
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך אפשר לדעת מי רב אמיתי? ומי רב נוכל? מי מקובל אמיתי ומי רמאי ונוכל? איך אפשר לדעת מי אמיתי? מי בבא מתחזה ושקרן? מה הסימנים? כיצד ניתן לדעת מי אמיתי?

תשובה
שמואל א פרק טז, ז.
וַיֹּ֨אמֶר יְקֹוָ֜ק אֶל־שְׁמוּאֵ֗ל אַל־תַּבֵּ֧ט אֶל־מַרְאֵ֛הוּ וְאֶל־גְּבֹ֥הַּ קוֹמָת֖וֹ כִּ֣י מְאַסְתִּ֑יהוּ כִּ֣י׀ לֹ֗א אֲשֶׁ֤ר יִרְאֶה֙ הָאָדָ֔ם כִּ֤י הָֽאָדָם֙ יִרְאֶ֣ה לַעֵינַ֔יִם וַיקֹוָ֖ק יִרְאֶ֥ה לַלֵּבָֽב.
שאלה - 192008
אדם היה בדעתו לסייע לחברו מאד ובס"ד הצליח. מתוך כונה לפרסם הנס ארגנו
ערב הודיה להשי"ת עם כמה מכרים קרובים והחבר סיפר על החסד שנעשה עמו. האם מהפרסום נפגמה ח"ו שלמות המצוה?

תשובה
כך דרכו של העולם בזמנינו, קודם מבצעים ואחר כך שואלים.
שאלה - 192007
שלום לכבוד הרב
ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים
כבוד הרב האם אסור לאבל ללכת לבתים של אנשים אחרים בחודש הראשון לאבלו?

תשובה
מותר בהחלט, ולדעת כמה מהפוסקים היא מצוות עשה מהתורה של גמילות חסדים.
שאלה - 192006
למעלת רבנו שליט"א, מחילה שמעתי מכת"ר כי רבנו הרש"ש זיע"א היה עושה הקפות בשמחת תורה גם אחרי תפילת מנחה, וכן ראיתי לכת"ר נוהג, ורציתי לדעת מקורו?
תשובה
כך היה המנהג בירושלים מקדם קדמתא ובעוד מקומות, ואעתיק לך לשונו של הגאון החיד"א בספרו לדוד אמת [סימן כ"ו אות ו בסופו אות ז] "ראיתי להרב החסיד המופלא מורנו הרב שלום שרעבי זכרונו לחיי העולם הבא, שהיה מקיף הספר תורה בקהל שלו אחר ערבית שמחת תורה, וקודם מוסף, ובמנחה, ובליל מוצאי יום טוב, והיה אומר שיש רזין עילאין בזה". וסיים "השם יאיר עיננו בתורתו תורת חיים".
שאלה - 192005
בשבתות הולכת לשיעור, חוצת כבישים,כדי לא לגרום לנהגים לעצור בשבת ולבצע פעולות אסורות בגללי, לכן אני לא עומדת בשפת המדרכה ליד המעבר חציה אלא מחכה שאין רכב וחוצה אם זה נכון?
תשובה
אסור לך, תעברי רק במעבר חציה, וזו לא עבירה אם מישהו עוצר. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
שאלה - 192004
לכבוד הרב
כותבת לרב בדמעות
ילד בן 4 בתלמוד תורה מתנהג בחוצפה לא מכבד, לא מקשיב חלה הדרדרות בהתנהגות.
מה אפשר לעשות ? אני יושבת איתו שעות
פשוט נהיה קשה

תשובה
זה לא תפקידך, הוא זקוק לייעוץ חרדי מקצועי במימון המועצה המקומית, אם אתם גרים בירושלים הייתי יכול למצוא לכם כתובת מצויינת ומוצלחת.
גם אם אתם גרים לא בירושלים אני מאמין שיש היום אנשים מקצועיים.
שאלה - 192003
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני חוזר בבוקר מהתפילה ושוטף ידי עם מים וסבון אחרי זה אני רוצה ליטול ידי לפת שחרית,האם מותר לי ??...

תשובה
אחרי ששטפת ידיך בסבון וניגבת, תיגע ביד מתחת לגופיה, ותיטול ידיך בברכה.
שאלה - 192002
לכבוד הרב שלום רב ראינו במסכת ברכות ובתלמוד בכלל אם אדם מקיים משהו כאילו בנה מזבח וכו' מה זה הכאילו הזה איך מתיחסים לזה בשמיים או מה נזקף לזכותו?
תשובה
תקבל את הדברים כפי שנאמרו ממש. וכוונת חז"ל היא לעשות כן בהתלהבות.
שאלה - 192001
לכבוד הרב שליט"א מצינו בתיקוני שובבים שאומרים ענינו הארוך.....
תשובה
עיין בארחות ציון שמובא שאין לומר כל תפילה ארוכה בשומע תפלה.
שאלה - 192000
שלום לכבוד הרב
ברכתי המוציא על לחם שהמילוי לא היה ההזמנה שלי ואחרי 20 דקות הגיע הלחם החדש. האם שוב צריך לברך המוציא?

תשובה
מי שמכווין מראש לכל הפעמים "כשאני מברך כל ברכה שתהיה, ויגיע אלי כל מין מאכל מכל סוג, ומכל מקום שהוא", יועיל.
שאלה - 191999
שלום לכבוד הרב
עץ לימון מעוטר מנורות קטנות מזכיר קצת את יום אידם האם יש עניין להוריד את המנורות או להשאיר משום שלום בית

תשובה
תסביר לגברת שזה מנהגי הגויים ויכול לגרום דברים שליליים.
שאלה - 191998
לכבוד הרב
עד כה השכרנו דירה כשבעל הדירה הוא יהודי. כעת אנו עוברים דירה ועוזבים אותה והמשכירים שבאים אחרינו לא נראים כיהודים. האם מותר לקחת את המזוזות שלנו מהדירה?

תשובה
מוציאים אותם אך ורק כאשר יש חשד סביר שמי שיבוא אחריכם, יבזה וישחית את המזוזות.
שאלה - 191997
לכבוד הרב שלום רב
בני התייתם מאב בגיל 5,השנה חגג 13(בכב'בחשוון)
מתבייש לומר קדיש ,גם הרב שלו (מורה) מנסה אך ללא הצלחה,אמר שיאמר רק בבית העלמין ביום כו בטבת.
מה עלי לעשות?

תשובה
לא ללחוץ עליו, תניחו לו.
שאלה - 191996
שלום. שואלת מתי נתקנו התפילות לפי הסידור? תודה
תשובה
הראשונים היו אנשי כנסת הגדולה שחיו קודם 2400 שנה, ובמשך השנים נתקנו חלקים נוספים, עד שבא רבנו האר"י ז"ל והשלים את הכל קודם 450 שנה.
שאלה - 191995
(בבקשה תענה על השאלה זה חשוב צריך לדעת אם לקחת חופש מהעבודה)
האם כבוד הרב ממליץ לי ללכת בי' בשבט לקבר של הרש"ש הקדוש ביום ההילולה שלו כמובן שאני טובל במקווה לפני או שלהימנע?

תשובה
מדוע לקחת חופש מהעבודה? בלילה שלפני תשב לך בבית הכנסת או בביתך ותעסוק בתורה בכל כוחך.
שאלה - 191994
לכבוד הרב
האם מותר לתת לתינוק סימילאק עם אבקת חלב נכרי? (קיבלתי חינם)או שרצוי להחמיר?

תשובה
מעיקר ההלכה מותר.
שאלה - 191993
שלום
אברך 42 רוצה לעשות יום תענית בשובבים ב"נ א- אפשר לצרף לתפילות גם

תשובה
ידידי, כתבתי לכולם, זה לא יועיל ולא יציל, אם לא מתקנים את המעשים ביום יום.
שאלה - 191992
לכבוד הרב שלום רב
מה המעלה של המסיים ספר דברים בשבת , והאם יש לזה מקור

תשובה
בשבת עליך ללמוד הלכות שבת, כי כן תיקן לנו משה רבנו עליו השלום, ואל תאמין לשמועות שונות המופצות ללא אחריות כלל.
כי ישאלו את האדם ביום הדין מדוע לא למדת הלכות שבת.
שאלה - 191991
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה שילדה בשבת פרשת שמות בניתוח קיסרי, מתי תתקיים הברית בעז"ה?

תשובה
ביום ראשון למחרת השבת.
שאלה - 191990
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב אמר בברית מילה, מיד לאחר המילה לשים את כלי המילה בתוך כלי עם מי ורדים, ואז [לשתוף] לשטוף את הפנים במים אלו.
רציתי לדעת מה המקור למנהג, ואיך לעשות בדיוק.

תשובה
כן מובא בספרי הגאונים שכך נהגו הגאונים לשטוף פניהם במי רחיצת כלי המילה.
שאלה - 191989
שלום לכבוד הרב שליט"א
אבי שיחיה שאלני מדוע לאחר ששונה שמו של יעקב לישראל ממשיך הקב"ה לקרוא לו יעקב ולעיתים גם ישראל? הרי שמו שונה
תודה רבה ומחילה על הטרחה

תשובה
נא עיין במנוע החיפוש, ולחילופין במפרשים על הפסוק לא יעקב ייאמר עוד שמך.
שאלה - 191988
לכבוד הרב,יוצאת עם בחור מגדיר עצמו בקו חרדי עובד ולומד.זה מה שחיפשתי אבל עלו דברים כמו לא תמיד מקפיד על עיתים כי עמוס בעבודה.לא תמיד מקפיד על שמירת העיניים.כבר מעל גיל 27
תשובה
אם אין אחר טוב ממנו, לקחתו ולחזקו.
שאלה - 191987
לכבוד הרב שלום רב.
נכנס אלינו חתן חדש (בחור ישיבה) שבחוצפתו בשבת חתן יושב עם כלתו ליד הגברים ולא שומר..
ואין פוצה פה ומצפצף מה עלינו לעשות?

תשובה
כל זה היינו צריכים לבדוק מראש. עתה לנסות להדריכו בדרך הנכונה.
שאלה - 191985
שלום לכבוד הרב
בתוך שנה על אמא יכול להשתתף בסעודות סיום מסכת, ש"ס, סעודת הילולא לצדיק ללא מוסיקה ושירים.
להתארח בסעודת שבת אצל האבא עם כל האחים וילדיהם?

תשובה
רק אם הוא למד שם. בסעודות שבת רק אם היו נוהגים להתכנס מדי פעם מותר. ובתנאי שאין שם עירבוביא עם נשים, ואין שם קלות ראש.
שאלה - 191984
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שמעתי כמה שאומרים שהרמבם לא היה אוכל בשר האם זה נכון ?
תשובה
כתב הרמב"ם הלכות דעות פרק ד, הלכה ז
"כשירצה אדם לאכול בשר עוף ובשר בהמה כאחד, אוכל בתחלה בשר העוף, וכן ביצים ובשר עוף אוכל בתחלה ביצים, בשר בהמה דקה ובשר בהמה גסה אוכל בתחלה בשר דקה, לעולם יקדים אדם דבר הקל ומאחר הכבד".
ועוד כתב "יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאד וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם, כגון הדגים הגדולים המלוחים הישנים, והגבינה המלוחה הישנה, והכמהין ופטריות והבשר המליח הישן, ויין מגתו, ובשר שורים גדולים ותישים גדולים והפול והעדשים והספיר ולחם שעורים ולחם מצות והכרוב והחציר והבצלים והשומים והחרדל והצנון, כל אלו מאכלים רעים הם אין ראוי לאדם לאכול מאלו אלא מעט עד מאד ובימות הגשמים".
שאלה - 191983
באופן שהתנור היה נקי והפשטידה החלבית והעוגה הפרווה בתבניות שונות חד פעמי. אפו אותם ביחד באופן שהן לא היו מכוסות. דין נ"ט בר נ"ט תופס רק במקרה והיו מכוסות בנוסף?
תשובה
אין בר נ"ט בר נ"ט באוכלין אלא בכלים, ועוגה זו אין לאכלה עם בשרי, ויש מקום להחמיר לא לאכלו בתוך שש שעות, וכל זה כשאינו מכוסה.
שאלה - 191982
לכבוד הרב
אדם מוגבל קבע מזוזה בברכה אך כיוון שהמסמר לא היה ישר, הוצאה ונקבעה מחדש מיד בחור אחר ע"י אדם אחר בלי ברכה. זה בסדר?
תודה

תשובה
מועיל בהחלט.
שאלה - 191981
שלום לכבוד הרב
לגבי מנחה גדולה בשבת האם כבודו יכול לתת שמות של מקובלים שנהגו כן מהדור שלנו והדור הקודם ואיך מו״ר אביך היה נוהג? יש שמתעקשים שזה נגד שו״ע

תשובה
מי שלא שימש גדולים אין מה להתווכח עמו, כי מתעקש על שלו.
שאלה - 191980
לכבוד הרב שלום רב
אדם שבטעות התחיל "יתגדל ויתקדש" יחד עם החזן בקדיש תתקבל, האם שיפסיק מייד או שעליו להמשיך כיוון שהתחיל?
תודה

תשובה
יכול להפסיק מיד.
שאלה - 191979
שלום לכה״ר שליט״א, ב״ה דוד שלי מתחתן, הזוג חילוני לצערי, ביקשו שבעלי(אברך) יהיה העד .הוא חושש מפאת חוסר צניעות בחופה, אך אמרתי לו שמא אם יסרב יקחו עד לא כשר. מה כדאי בלי נדר
תשובה
הרי הם אינם שומרים, ואם יקחו עד פסול מה ההמשך לאורך ימים??? והמבין יבין.
שאלה - 191978
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר ללמוד בלילה (לאחר צאת הכוכבים עד חצות) תהילים עם פירוש רש"י, מצודות וכו'?

תשובה
מקרא עם פירוש נקרא כמו תורה שבעל פה ומותר. כך הורו לנו רבותינו.
שאלה - 191977
לכה"ר שלום
א.אשכנזי המתפלל במניין ספרדי ובנפילת אפיים מוריד את ראשו על השולחן האם יש בכך משום לא תתגודדו?
ב.כף שמגרדים בה הגב,אם מגרדים איתה בשבת יש בכך עובדין דחול?
תודה

תשובה
א, יש בזה משום אל ישנה אדם ממנהג המקום. ב, אם אינו מוריד מהעור מה בכך.
שאלה - 191976
אישה מבוגרת עם בעיות רפואיות רבות קשה לה לצאת מהבית קוראת כל יום תהילים ומתפללת 3 תפילות ביום בשביל להקל ולהנעים לה חלק מהיום מותר להכניס לה לבית את "צופיה" הטלוויזיה ?
תשובה
נחש צפע מותר להכניס לבית???
שאלה - 191975
לכבוד הרב
רבים אומרים על משה רבנו שהיה מגמגם אני מוחה על כך שכן כתוב כבד פה וכבד לשון וההבדל בינהם מהותי.
האם המחאה נכונה שאין להקפיד על כך?
תודה רבה לכבוד הרב המאיר עינינו

תשובה
ביאורים שונים נאמרו במשמעות הדברים.
שאלה - 191974
שלום לכבוד הרב שליט"א,
האם בפסוק בתפילה "לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה" יש לקרוא את האות גימל כמו ריש רפויה?
תודה רבה

תשובה
ג' רפויה, והיא אינה כאות ריש כלל.
שאלה - 191973
איך מודיעים לרבנים שנותנים שיעור בבית פרטי שהתעריף שלהם גבוה הם לוקחים 200 ש"ח לשעה. כרגע יש שיפוצים בבית ועושה הפסקה עד לגמר השיפוצים איך אומרים לרבנים שהתעריף גבוה
תשובה
אינני בקי בענינים אלו. כי אצלינו לא גובים שכר עבור לימוד תורה. כנזכר במסכת נדרים לז, א. "וכתיב ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה', מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם, מקרא נמי בחנם".
שאלה - 191972
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
מחילה מהרב
הבחורים ראו את תשובת הרב באחד העלוניםטענו:איך אומרים על יהודי שאין בו נשמה אם לא לומד תורה בברכת שבוע טוב לרה"ג שליט"א

תשובה
תאמר להם שיניחו זאת לאנשי תורת הקבלה.
שאלה - 191971
מורנו הרב, התארחנו השבת אצל הורי וקניתי עליה בביהכנ"ס. כאשר רציתי במוצ"ש להעביר לאבי כסף, הוא התעקש שהוא ישלם. האם מותר לתת לו לשלם? יש כאן נדר? תודה וברכות לרב ולעורך!
תשובה
תתן הסך למטרת צדקה.
שאלה - 191970
למו"ר! אישתי נוהגת לקום בשבת מאוד מוקדם ! מסיימת ספר תהילים ואז תפילה בביה"כ.אין בעיה עם זה?האם לומר לה קודם להתפלל?מה נכון לאישה בשבת?אני מבקש שתנוח והיא לא מוכנה
תשובה
תעשה מה שהיא מרגישה טוב עם תפילתה ולימודה בספר תהלים.
שאלה - 191969
שלום לכבוד הרב
בקריאת התורה בשבת נמצאה טעות בספר תורה. האם נכון היה לסגור את ספר התורה ולהוציא ספר אחר?

תשובה
כל סוג טעות הפוסלת, צריכים להוציא ספר תורה אחר, והאשמה על צואר הגבאים שאינם ממנים סופר מומחה שיגיה את הספרי תורה כמפורש בהלכה.
שאלה - 191968
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
צום 3 ימים כמה תעניות נחשבים ? והאם צריך 3 ימים ו3 לילות רצופים ?

תשובה
עיין ביסוד ציון שהתענית אינה העיקר.