ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ו'/כסלו תשע"ט
     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 168622
הודעת המערכת.
הרב שליט"א יושב ועוסק בתורה ברוב שעות היממה, עסוק בכתיבת תשובות חמורות בהלכה.
האתר מיועד לשאלות אקטואליות בהלכה, שהינם דחופות ולמעשה בלבד.
לא יתקבלו שאלות בענינים אישיים, כגון עבודה, שלום בית, חינוך, מראה מקומות בנושאים שונים. אתכם הסליחה.

תשובה
תודה.
שאלה - 168647
שלום לרב הצדיק. בשבת בבוקר פותחת סיר חמין ומוציאה את כל התפוא בנפרד חתיכות בשר לכלי בנפרד. חומוס נפרד האם זה בורר. או מה שיצא עם הכף ללא ברירה
תשובה
אם הדבר נעשה כדי להגיש את הקערות מיד לסועדים מותר. אך אם להניח לפרק זמן אסור.
שאלה - 168646
בן 31 רווק. נציג של ישיבה ידועה הבטיח בשם הראש ישיבה שאם אחתום הוראת קבע לשנה. איוושע בדבר שארצה.ואם לא אוושע כספי יוחזר.בסוף השנה אמרו שהרב לא מבטיח
רק מברך.בא לי לבכות

תשובה
הוא יבכה ולא אתה.
שאלה - 168645
אני ספרדי וחמי אשכנזי 2 שאלות קריאת ספר תורה
1.איך צריך לנהוג חמי כשמתארח אצלי בית כנסת ספרדי הוא נוהג לעמוד וכולם יושבים
2.איך עלי להתנהג אצלו בית כנסת אשכנזי כולם עומדים

תשובה
א, אינני יכול להכתיב לכבוד חמיך כיצד עליו להתנהג בבית כנסת ספרדי, אם הוא היה שואל הייתי משיב לו.
ב, אתה כשמתארח שם, אם יש מי שיושבים, אתה רשאי לשבת, אך אם כולם עומדים תעמוד עמהם.
שאלה - 168644
לכבוד מורנו הרב שליטא
כאשר אני עולה חזן בעבודה במנחה וערבית, האם אני או מישהו מהקהל צריך להגיד קדיש יתום גם אם אין יתום בקהל בדומה לשחרית? תבורך מפי עליון

תשובה
נכון בהחלט, זה לא קדיש יתום, רק קדיש בשחרית קודם עלינו לשבח.
שאלה - 168643
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום קראתי קריאת שמע בשעה 11.30
הבנתי שלנשים אין בעיה באיזה שעה לקרוא קריאת שמע

תשובה
בדיעבד.
שאלה - 168642
שלום לכבוד הרב
אני משתדל להקפיד כבר כמה שנים על תפילה בנץ, האם עדיף תפילה בנץ או להתפלל עם הישיבה שאני לומד בה מאוחר יותר?

תשובה
אם הראש ישיבה מסכים תתפלל בנץ.
שאלה - 168641
לכבוד הרב
אלמנה בת 44 עם ילדים בגיל 3-21, האם נכון וכדאי שתינשא בשנית ? יש עניין של כבוד לבעל המנוח רב מורה הוראות ? ואך נהגו בדור הקודם חכמי הספרדים ?

תשובה
אין עליה שום הגבלה בנישואין כלל.
שאלה - 168640
לכבוד הרב
האם נכון הדבר שנשמות עם ישראל יורדות בבאר שבע, [שמועות סרק] וחוזרות למערת המכפלה פתח גן עדן?? היכן נוכל לעיין במקור
בברכה

תשובה
בבקשה שאלות הלכתיות, שמועות סרק. המערכת.
שאלה - 168639
לכבוד הרב מוצפי שליט"א (אזרח) יהודי שלא היה שומר תורה ומצוות שנפגע מרסיסים של הטיל ומת אחרי כמה זמן, איך ההסתכלות עליו כלפי שמים שנהרג על קידוש השם ולא יענש או שדנים אותו על מעשיו שהיו
תשובה
כל יהודי שהוא, הנהרג על ידי גוי במלחמה או בפעולת איבה, גם אם לא נפטר מיד, אלא נפטר כתוצאה מפעולה הנ"ל, נכנס ישר לגן עדן.
המקור עיין במסכת סנהדרין מ"ז, א - ב. שהנהרג בידי גוי יש לו כפרה מיד.
וראה בספרי [האזינו פיסקא של"ג] "וכפר אדמתו עמו, מנין שהריגתם של ישראל ביד אומות העולם כפרה להם לעולם הבא? שנאמר [תהלים ע"ט, א] מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך נתנו את נבלת עבדיך שפכו דמם כמים"

ובמדרש תהלים [מזמור ע"ט, ד] "אמר [משה רבנו] לפניו, רבונו של עולם הרי אתה מחדש את אלו, בניך שנהרגו מה תהא עליהם, שנאמר נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ [תהלים ע"ט, ב, וכי חסידים היו? והרי הוא אומר סוסים משכים היו [וגו'] [ירמיה ה, ח], אלא כיוון שנעשה בהן דין, חסידים היו, וכן הוא אומר והיה אם בן הכות הרשע [דברים כ"ה, ב], וכתיב ונקלה אחיך לעיניך [דברים כ"ה, ג], בתחלה נקרא רשע, ועכשיו כיון שלקה הרי הוא אחיך".
שאלה - 168638
לכבוד הרב: אני עובר ניתוח (בקע) אשפוז לילה אחד ובלילה הראשון של חנוכה לא יהיה בביתיהאם בלילה השני אני צריך לברך בהדלקה שהחיינו או שיצאתי ידי חובה בברכת אשתיבלילה הראשון?
תשובה
א, אם בלילה הראשונה תשמע את הברכות ממי שמדליק ומברך הוא פוטר אותך.
ב, לא שמעת את הברכות וראית את הנרות עליך לברך שתי ברכות והם "שעשה נסים" ו"שהחיינו".
ג, לא שמעת ולא ראית, בלילה השנית תבוא לביתך לשלום תדליק ותברך שלש ברכות כולל "שהחיינו".
שאלה - 168637
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, ידוע שלא חייב מן הדין ליטול ידיים בכלי ביציאה מהשירותים. השאלה היא האם חובה ליטול לסירוגין גם מהברז או שדי בשטיפה תחת מים זורמים היטב ?
תשובה
כתבו האחרונים שמנהג טוב הוא לרחוץ לסירוגין. וכן ראינו את רבותינו ז״ל נוהגים.
שאלה - 168636
לכבוד הרב ייש"כ גדול!!
כשאדם שואל על משהו שלא נוגע אליו, וידוע שהאמת תצער אותו, מותר לשקר?

תשובה
לא ממש שקר, אלא לומר דבר מעורפל ומתחמק.
שאלה - 168635
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הרב אומר שעולים רק פעמיים בשנה לבית העלמין ואני אמרתי שאני (שהעלה) אעלה לקבר אבי וקבר חמי .מה עלי לעשות כבוד הרב תודה כבוד הרב
תשובה
כתבנו פעם בחודש ולא יותר, עד פעמיים בשנה, כי ביקור שם הוא אינו לטובת האדם.
שאלה - 168634
לעט"ר האם מוזכר בבא"ח ענין השמת סכין המילה לראש התינוק ליליה קודם המילה? .האם יש צורך להשים ידו בק"ש גם כשאומר בשכמל"ו?
תשובה
א, לא זכור לי כרגע, צריך עיון. ב, המנהג לכסות העיניים גם באמירת ברוך שם. וכנראה שיש סוד על פי הקבלה.
שאלה - 168633
לכבוד הרב מוצפי שליט"ארב אחד שולח את המאמינים שלו לכל מיני צדיקים נסתרים ואפילו למקומות שקשה להגיע אליהם. האם אפשר להאמין לו? האם "צדיק נסתר" לא אמור להיות נסתר מהעם?
תשובה
זה לא רב וגם לא רופא משפחה.
שאלה - 168632
שלום לכבוד הרב
האם מותר להוציא בשבת חמין בכף מחוררת, או אולי רק בתבשיל עם חתיכות גדולות של בשר שניכרות ברוטב, או האם היתן בכלל להשתמש בכף מחוררת. תודה לרב ותזכה למצוות

תשובה
יקח בכף לא מחוררת, ויטה אותה על דופן הסיר ויוציא.
שאלה - 168631
לכבוד הרב: באיזה ספר אני יכול ללמוד איפה מותר לי לענות בתפילה ואיפה לא. אני מתפלל מההתחלה קורבנות ויוצא לי לפעמים שאני לא יודע אם מותר לי לענות באמצע התפילה על כל מיני ברכות
תשובה
עיין ילקוט יוסף הלכות תפלה.
שאלה - 168630
לכבוד הרבמישהו ערך סרט שנקרא ״החטאת הרבים״ מראים שם את כל השקר שיש אצל רוב הזמרים החרדייםהעורך לקח קטע משיעור של הרב ושם בסרטבעקבות כך התנתקתי לגמרי מהמוזיקה.
תודה רבה

תשובה
כמוך ירבו אנשים בישראל.
שאלה - 168629
שלום לכבוד הרב
חבר ביקש לשאול את הרב, אחותו מגיעה מצרפת ליארצייט של האבא, ובקושי יודעת לקרוא עברית(!), איזה פרק תהילים קצר תגיד על קבר אביה, בהנחה שאותיות מקיט' זה ארוך?

תשובה
מכתם לדוד שמרני... פרק ט"ז.
שאלה - 168628
לרב אהוב נפשנו, רק לעדכנך , שוב בחרתי במה שהורה לנו כבוד הרב וגדולי החכמים, ושתדע שיצאתי לבחור רק בגלל שהורית כך!!!כדי לשמור על קדושת ירושלים.
תשובה
יהי רצון שנזכה תמיד להקשיב לקול חכמי ישראל הקדושים והטהורים.
שאלה - 168627
שלום לכבוד הרב,
הצעת שידוך לכהן לגבי בחורה שהתגרשה אחרי חודש מחתונתה, [מכל מיני בעיות שהיו]. האם יש בעיה בכך לכהן?
תודה רבה.

תשובה
אסורה עליו לחלוטין מהתורה.
שאלה - 168626
ויכוח גדול בבית הכנסת האם ספרד מברך על ברכת ההלל של שליח ציבור אשכנזיוהאם יש הבדל אם החזן האשכנזי הוא מתפלל בציבור ספרדי ובית כנסת ספרדי או החזן מתפלל בבית הכנסת אשכני
תשובה
אין שום הבדל בהלכה, לספרדי אסור לברך על ההלל בראש חודש.
שאלה - 168625
לכבוד הרב האהוב
ניגש בחודש הבא בע"ה למבחני הסמכה מטעם לשכת עוה"ד. במידה ואעבור את המבחנים אוכל לעסוק כעו"ד לפרנסתי. אשמח לקבל ממך עצה כלשהי בדמות תפילה/מצווה להצלחה

תשובה
העסק במקצוע עורך דין, מותר בתנאים מסויימים, כגון ייעוץ משפטי, כתב הגנה מפני תביעה, אך לא הגשת תביעה בערכאות שהיא אסורה.
שאלה - 168624
לכבוד הרב מה הסדר לקריאת שמע לפני השינה
יש כמה נוסחים .כאישה האם מותר להתפלל שמע מוקדם יותר ולטפל בצרכי הבית הילדים טל מתקשריםבגלל עייפות מפספסת ונרדמת

תשובה
ספרדיה תקרא בסידור ספרדי כל הסדר, ומותר סמוך לשינה גם אם יודעים שקיימת אפשרות לדבר או לבצע איזה פעולה נחוצה.
שאלה - 168623
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ירק עלים בהכשר טוב מגידול נגד חרקים לסלט וכדומה האם מספיק השרייה בסבון כמו בהוראות ולא לעבור אחד אחד ?

תשובה
אם הוא בהשגחה טובה מועילה השריה במי סבון, וצריך שטיפה במי ברז זורמים.
שאלה - 168622
הודעת המערכת.
הרב שליט"א יושב ועוסק בתורה ברוב שעות היממה, עסוק בכתיבת תשובות חמורות בהלכה.
האתר מיועד לשאלות אקטואליות בהלכה, שהינם דחופות ולמעשה בלבד.
לא יתקבלו שאלות בענינים אישיים, כגון עבודה, שלום בית, חינוך, מראה מקומות בנושאים שונים. אתכם הסליחה.

תשובה
תודה.
שאלה - 168621
לכבוד הרב שלום רב
מוזמן לפדיון הבן (נכד של אחי) אולם זה על חשבון שיעור תורה קבוע בהלכה. מה לעשות?

תשובה
אינך חייב ללכת.
שאלה - 168620
לכבוד מו"ר שליט"א. האם מותר להוציא מגניזה דף שכתובים בו דברי תורה כדי לכתוב מצדו השני דברי תורה. ת"ל וישר כח על כל הטירחה.
תשובה
דפים בגניזה הם קודש, ולא לשימוש אישי, גם אם יש לכבודו רעיונות תורניים.
שאלה - 168619
שלום לכבוד הרב
אלמן רק עם בנות בלי בנים זכרים יכול לישא אישה לפני שעברו עליו ג רגלים ? בריאות איתנה תודה רבה

תשובה
כן.
שאלה - 168618
לכבוד הרב, יש לנו 4 בנים 2 בנות הגדול בן 10 אשתי עברה שתי הפלות בשנה וחצי ולא רוצה ילדים כרגע בכלל ,היה לה טראומה בבית החולים מהגרידה, אז אמרתי נשאל את הרב כמה זמן אפשר התר?
תשובה
אפשר לבנתיים לשנה אחת מנוחה, באמצעים שהגברת תנקוט.
שאלה - 168617
שלום לכבוד הרב שליט"א, יש לי תרומות שאנשים נותנים לי עבור תהילים של תשב"ר לממתקים ופרסים. שמעתי על משפחה של אברך שנמצאים בחובות האם מותר לי לתת מהכסף של התהילים?
תשובה
אסור לשנות ממטרות הצדקה, תגייס כספים אחרים מכל המכרים לטובת אותה משפחה.
שאלה - 168616
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עבדתי אצל קבלן יומיים מלפני שלושה חודשים ועד היום הוא לא שילם לי תמיד מתחמק. הודעתי שאם לא ישלם אני אעביר את זה לעו"ד, הוא לא הגיב. מותר לי לתבוע אותו?

תשובה
רק ברשות אב בית דין.
שאלה - 168615
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב האם שמן בשרי גם לאחר סינון השמן במסננת נותר בשרי וכל מה שיטוגן בו יהיה בשרי ? תודה רבה לכבוד הרב.
תשובה
בשרי גמור, כי שומן לא ניתן לסנן.
שאלה - 168614
לכבוד הרב עטרת ראשינו שליט"א.
נס גדול אירע בירושלים כי ניצלה מידי אנשים הלוחמים נגד הדת בכל צורה, הכיצד העיזו יהודים הנקראים שומרי מצוות להצביע בעדו?

תשובה
המוסר ירד פלאים, המצפון אינו בנמצאים, שיקול הדעת לא מצוי בענינים, ויש המוכנים להפסיד עולם הזה ועולם הבא בשביל שררה או בשביל נקמה.

שבח לבורא עולם כי חמל על עמו הנדכאים, ועל נחלתו ירושלים לעולמים, והציל את עיר הקודש מידי מהרסים ומחריבים, אנשים שנלחמו בעד בתי קולנוע, מקומות בידור, בתי קפה להמונים, פתיחת עסקים בשבת קודש מול מקום הקודש והמקדש סמוך ונראה, ונגד בתי כנסת ובתי מדרש, מקוואות טהרה ועוד.
ברכות לעד לרבון העולמים, אשר נטע בתוכינו את עטרות ראשינו שר התורה הרב חיים קנייבסקי, ומרן חכם שלום הכהן שליט"א, אשר עמדו כחומה בצורה במלחמות השם, ומרן הזיל דמעות מאין הפוגה להציל צאן קדשים ועיר האלקים.
שאלה - 168613
לכבוד הרב: אדם שבבית מלון לילה אחד בחנוכה לרגל עסקיו בעבודה איך עליו לנהוג והאם יש פה דין אכסנאי. האם יוצא ידי חובת אשתו שמדליקה בביתו או שבכל זאת חייב גם הוא לברך?
תשובה
אדם הנמצא במלון בליל חנוכה, יבקש מאשתו שתברך ותדליק בבית ותכווין עליו.
וזאת בתנאי שהוא יראה נרות הדולקות בבית הכנסת, בלובי שבמלון, או אצל יהודי מסויים, ואם נמצא במקום שאינו רואה הנרות, צריך להדליק בחדרו ולברך.
שאלה - 168612
שלום לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
מדים בלויים של אנשי כוחות ביטחון האם מותר לגזור או לשרוף אותם כדי שלא יגיעו לידיים לא נכונות ? (אסור לזרוק בפח)

תשובה
להחזיר אותם אל מקורם בצה"ל.
שאלה - 168611
שלום לכבוד הרב: אדם ששומע ברכת חבירו על שתייה בכיפור. מהו הכלל אם הרב יכול להסביר תודה
תשובה
אם הוא חולה מותר לענות.
שאלה - 168610
שאלתי רב בבוקר לגבי סופגניה שאופים אותה בלי טיגון מבצק רגיל אך המילוי מתוק (ריבה וכו) הוא אמר שברכתה המוציא. אני זוכר שכת"ר רשם שאם המילוי מתוק ברכתה מה ההלכה?
תשובה
שאלת המיליון, ממה מורכבת הסופגניה......
שאלה - 168609
לכבוד הרב: האם יש את הכלל של ספק ספיקה גם בדרבנן. כגון: שאדם לא בבית ומסתפק אם אשתו הדליקה עליו ועוד מצרף את סברת האומרים שגם אם הדליקו עליו יכול לברך האם מספק ספיקה יברך?
תשובה
חס ושלום לעבור על חשש עון חמור של לא תשא, כי אין אומרים "ספק ספיקא בברכות". כמפורסם בפוסקים.
שאלה - 168608
חזון עובדיה חנוכה עמוד ק"ס סעיף א. הכוונה בשיעור של שמן המספיק לחצי שעה או כל השמן שנשאר בכוסית?
תשובה
ידידי הנכבד, הדברים מפורשים שם בביאור, כי מה שאמרו שיש לשרוף את השמן הנשאר, וכן כתבו הרי"ף, והרא"ש, והשאילתות, והתוספות, הוא השמן שנכבה הנר תוך חצי שעה ראשונה של המצווה, והשמן הזה הוקצה למצוותו, אך מעבר לכך מותר בשימוש. ואין צריך שריפה.
וטוב לכל אדם מתחילת ימי חנוכה להתנות בפיו, "כל השמן שבבקבוק, בכוסות החנוכיה, ובכל מקום שהוא, אינני מקצה אותו למצוותו, ואוכל להשתמש בו כשארצה, חוץ מהשמן שבחנוכיה של חצי שעה ראשונה שהוא מיוחד להדלקה".
שאלה - 168607
שלום לכבוד הרב
בתי בת 15 שואלת האם היא צריכה לעשר מכסף שהיא הרוויחה משמרטפות?

תשובה
כל הכנסה מעבודות מזדמנות, דמי כיס, מתנות, פיצויים, פנסיה, דמי ביטוח וכדומה אינם חייבים מעיקר ההלכה בהפרשת מעשר כספים.
אך ורק שכר שמקבל האדם עבור עבודתו, או ממסחרח צריך לעשר. יתירה מכך בן או בת החוסכים להם לקראת הנישואין פטורים ממעשר. תודה.
שאלה - 168606
בשנת אבל על אמא ונוהג ב"לנ לעלות לציון כל יום שישי לקרוא תהילים ומשניות. עניין של חצי שעה לערך כולל הנסיעה הלוך ושוב. האם נוהג נכון וזה מועיל לאמא ע"ה. מחפש את טובתה בלבד.
תשובה
טובתה לעלות לא יותר מפעם בחודש, בימי שישי ובלילה שלפניו תשב בבית המדרש כמה שאפשר ותלמד גמרא והלכה וייוטב לה כאמור יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשיך.
שאלה - 168605
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הרב נתת שמחה בלבי על התשובה ברורה על קרא תגר שאלתי לכמה ולא הייתי מרוצה. מודה מכל הלב. תודה
תשובה
בסייעתא דשמייא הכל.
שאלה - 168604
לכבוד מו"ר,
אמי שכחה להפריש חלה שהוכנה מערב יו"ט.
אמרתי לאמי שתכין עיסה נוספת ותפריש על שניהם (או"ח תקו ג' בהגה)
לא ראיתי בילקוט יוסף.נברר על ידי גויה.
האם עשיתי כהוגן?

תשובה
אנא ממך, לא פירשת דבריך, אימתי עשתה ההפרשה? ביום טוב או היום ו בכסלו? אם בנות ספרד או אשכנז? כל הפרטים חסרים.

אם המדובר על יום טוב, לאשכנזים מועיל. וביקשתי לא לשאול על מעשה שעשית......
שאלה - 168603
שלום לכבוד הרב
האם מותר ללמוד רפואה סינית. יש שיעורי חובה של פילוסופיה סינית. האם לחשוש לסכנה של כפירה למרות שיש תוצאות טובות בטיפולים

תשובה
ישנם בעיות חמורות בשיטתם. ויש להתרחק מכך.
שאלה - 168602
לכבוד הרב שלום רב
בתי אבלה על אמא. הבת לומדת בבית יעקב ויש להם ערב כיתה עם המורה. בתוכנית מוסיקה ותוכניות אחרות. האם להתיר לבת ללכת ולהשתתף? מהצד ההילכתי כמובן. תודה.

תשובה
יש מתירים בבית הספר.
שאלה - 168601
לעט"ר הגאון
מחילה זו לא שאלה בהלכה אבל אם אפשר בבקשה לברך את החייל שנפצעשלשום ליד עזה
מיכאל שובל בן מיכל נ"י
זה הבן של בן דוד שליההורים ממש בלחץ הוא במצב קשה עדין.תודה ומחילה

תשובה
כולנו מתפללים עבורו, זה יומיים, השם יתברך ירפאהו רפואה שלימה בקרוב.
שאלה - 168600
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אודה על הסבר מהי אמונה?

תשובה
עורך. בבקשה שאלות בהלכה. יש מבחר שיעורים של הרב בנושא. עיין באתר.
שאלה - 168599
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
1.האם מותר לאכול כרוב אדום רגיל, לא של "חסלט"?
2.לפעמים בעלי ואני עייפים,נרדמים מוקדם וקמים אחר חצות ולומדים. האם יש לומר ברכות השחר לפני הלימוד?

תשובה
א. יש לברור אותו היטב. ואם אינכם מתמצאים בכך. לוותר עליו. ב. רק ברכת התורה.
שאלה - 168598
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עובד כל יום מהבוקר ועד הערב. כשאני חוזר מהעבודה אני הולך ישר לכולל. ואני רוצה לקרוא גם 2 מקרא וחק לשיראל בבית אך כבר לילה. האם אפשר לקרוא? תודה לרב

תשובה
תקרא בהפסקה במשך היום.
שאלה - 168597
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קנינו רכב, והיה בו תקליטור של שירים חילוניים. שאלנו את בעל הרכב ממנו קנינו אם זה שלו והוא טען שלא. מה לעשות עם התקליטור?

תשובה
לשבור ולהשליך לאשפה.
שאלה - 168596
הרב שליט"א
האם יש קדושה בדף שהודפס עליו הזוהר כולו וכד' בכתב זעיר מאוד (מיקרופילם) שניתן לקרוא רק באמצעות מיקרוסקופ וכלים מיוחדים.
ראיתי שמוכרים כאלו כסגולה על קלף קטן

תשובה
עיין בשו"ת יביע אומר חלק ד, יורה דעה סימן כ, שמכיוון ואי אפשר לקוראם אלא על ידי מכשירים שונים, מותר ליכנס עמם למקומות שאינם נקיים.
שאלה - 168595
לכבוד הרב,
מיני מאכל שונים (עץ, אדמה וכו') שכמותם יחד בלבד מחייבת בורא נפשות האם נכון? ומה אם אכלתי 15 ג' מזונות ו-15 ג'

תשובה
לא מצטרף עיין יביע אומר.
שאלה - 168594
שלום לכבוד הרב מיהו ספר הברית המוזכר בהקדמת בפלא יועץ?
תשובה
הרב פינחס אליהו הורביץ ז"ל חי בשנת תקנ"ז [1797], יליד לבוב, הוריו ילידי וילנא שבליטא.
שאלה - 168593
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום מו"ר האם *הלוואי* זה ביטוי תורני וראוי לשימוש?

תשובה
יש ביטויים כאלה בתלמוד לרוב, עיין ברכות ט, כ"א, כ"ח, פסחים נ"ד, יומא פ"ו, בבא בתרא ה, סנהדרין ז, והרבה במדרשים, ושם מוזכר "ולואי" והוא בעל אותה משמעות.
שאלה - 168592
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשיחת טלפון עם אחראית לימודים ניתקה השיחה נפגעתי ממנה ומכעס צעקתי עליה ניסיתי לחזור אליה להתנצל שוב ושוב וכנראה לא עונים למספר שלי כיצד לכפר?תודה

תשובה
העורך, בבקשה שאלות הלכתיות בלבד.
שאלה - 168591
שלום לכבוד הרב הגאון מוצפי שליט"א
הקב"ה ישמור אותך לעד ולעולמי עולמיםאצל מי אפשר לברר לגביי אירגון שיש אצלי הוראת קבע שלהם האם להמשיך? הוא אמין ?יישר כוח לרב

תשובה
לא נותנים למתווכים, נותנים למשפחות עניות ישירות.
שאלה - 168590
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גר בחו"ל ובאתי לבקר,רציתי לדעת אם אני הולך לכותל ביום שישי,האם אני צריך לקרוע קריעה ? ואם אני צריך, מה הדין אחרי חצות?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 168589
לכבוד הרב שלום רב
אנו מעוניינים לכתוב על מצבת ביתנו המנוחה "טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון" היות ונהגה לשיר את השיר הנ"ל. האם מתאים הדבר?

תשובה
אין לכתוב פסוקים על המציבה, ואם ראיתם שכתבו, שלא ברצון חכמים הוא.
שאלה - 168588
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
בזוהר חדש כתוב שבשקיעה ננעלים שערי שמים. לפי זה מה קורה עם תפילות עם ישראל שמתפללים אחרי השקיעה? תודה רבה.

תשובה
נא להיות נאמנים למקור דברי הזוהר, ומה בדיוק ואימתי, כי לא כתוב לא בשקיעה, ולא שאין התפלות אינן מתקבלות.
שאלה - 168587
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה שאמרו שאין לאכול כבד, מדובר על שרגיל לאכול, או אפילו מדי פעם להימנע, כי אומרים שהכבד יש לו הרבה ויטמנים
תשובה
מנהג חסידות הוא לגבר בלבד מכיוון ולומד תורה.
שאלה - 168586
לכבוד הרב שלום רב. האם צריך בשבע ברכות שתחת החופה לאחד את הברכה הראשונה והשניה ולתת אותה למברך אחד, או שאפשר שכל אחד יברך כל ברכה בנפרד כך שיצא שיהיו שבעה מברכים ולא ששה?
תשובה
על פי ההלכה כיוון שקבעו את הברכות על כוס היין, ברכת היין אין לה משמעות בפני עצמה אלא כשהיא נאמרת בסמיכות ועל ידי המברך עצמו עם הברכה השניה, שהיא שהכל ברא לכבודו, ללא הפסק.
שאלה - 168585
לכבוד הרב שלום רב
האם הרב יכול להמליץ על תלמוד תורה ספרדי איכותי בשכונת רמות ירושלים.

תשובה
יש שם הרבה ברוך השם.
שאלה - 168584
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. בשלב מתקדם של הריון ב"ה. משתדלת מאוד בתיקון חצות. לאחרונה קשה לי לשבת על כיסא נמוך . יש טעם לומר בישיבה. או שאסור. תודה מראש
תשובה
מותר.
שאלה - 168583
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שמניח 2 זוגות תפילין יחד, האם יש עניין לכסות את התפילין (של ראש) של ר"ת עם הכיפה?
תודה רבה

תשובה
נכון מאוד. ונתנו רמז ״שמור תם״ זה תפילין של רבנו תם ז״ל. ״וראה ישר״ זה תפילין של רש״י ז״ל.
שאלה - 168582
לכבוד הרב הגאון שליט"א.
שלומו יסגא לעד,בפרש"י השבוע פנה הודה פנה זיוה וכו,היאך אפשר לומר פנה כאשר יצחק אבינו שהוא נשיא הדור נמצא בעיר?
תודה.

תשובה
עיין בדורש ציון על הפרשה, והוא משום שאין לדור בעיר שיש בה רק חכם בודד, כי לא ידקדק בתשובותיו, כפי שידקדק כשיש חכם נוסף שאם יטעה הוא יבקר את דבריו. ולכן היו יצחק ויעקב, ועתה נשאר יצחק לבד.
אגב, לא להתבטאות "היאך", אלא לדלג על כך ולשאול ישיר. כי רש"י מלאך היה.
שאלה - 168581
לכבוד הרב
קיבלתי בדואר מכתב לא מארץ עם כתב לא ברור דומה לשם שלי פתחתי יש שמה צק 85 דולר אך לא לשם שלי הכתובת כלל לא ברורה למשה כהן אין אפשרות לקרוא מה הרב אומר לעשות עם המכתב ?

תשובה
סליחה, יש כתובת על השיק, ומדוע תפריע לרב בשאלות טכניות???
העורך.
שאלה - 168580
לכבוד הרב
בבוקר שממהר לעבודה, האם יוצא יד"ח לימוד תורה עם ר"ת ע"י שקורא קריאת ק"ש איתם לאחר התפילה?

תשובה
תמהר לעבודה, אך לא יצאת ידי חובה, בדרך תאזין לשיעור תורה, בהפסקה תלמד תורה או לפני השקיעה, ושוב בלילה. כי חייבים ללמוד תורה הן ביום הן בלילה.
שאלה - 168579
לכבוד הרב שלום רב שליט"א.האם המתים יודעים מה הולך פה בעולם הגשמי?למשל מה קןרה אם המשפחה בכל מיני נושאים?או להבדיל יודעים מה מתרחש פה רוחנית,או שהם בעולם שלהם?
תשובה
מקורו בקהלת ט, ה. ובתלמוד מסכת ברכות י"ח, א.
והביאור הוא שאין הנשמה דומה לגוף כלל, ולהבין זאת צריך להיות בעל השגה רוחנית מרובה. דע, כי יש בה שלש מדריגות שהם נפש, רוח, נשמה. הנפש נמצאת בעולם התחתון, ולאחר י"ב חודש שונת בגן עדן התחתון, הנשמה עולה ושוכנת בגן עדן למעלה ונהנית מזיו השכינה, הרוח מדלג מלמטה למעלה, ומחברת בין הנפש לנשמה בשבתות ובמועדים.
הנשמה אינה יודעת מאומה מעולם הזה ואינו מעניין אותה מה מתרחש בו. הנפש יודעת ושומעת, אך אין בידה להושיע כלל. כשיש מצב מצוקה, והולכים לפקוד את ציון הנפטר ומתפללים כהוגן, ושבים בתשובה, ומעשיהם טובים, היא קוראת לרוח, והרוח מודיע לנשמה, והיא יורדת ומודיעה להשם יתברך ולצדיקים אשר בגן עדן וכולם מתפללים עלינו.
מקורו בזוהר הקדוש אחרי ע, ב. ושער רוח הקודש לרבנו האר"י ז"ל.
שאלה - 168578
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה פשט המילים ״קרא תגר״ ומה השורש של המשפט ?
תשובה
הוא שורש המילה של תיגרה שמשמעותה מריבה לא עלינו.
שאלה - 168577
לכבוד הרב שלום רב,
יש לי משפחתון,מסלול חרדי שלא נפתח כל שנה אלא לפחות אחת לאולי 5,6 שנים אני צריכה לקחת שלושה ימים בשבוע ולהביא מחליפה במקומי. האם זה בסדר מצד והייתם נקיים?

תשובה
אם המחליפה מקצועית ואחראית לא פחות, מותר.
שאלה - 168576
שלום לכבוד הרב, אנו מבקשים ומתחננים מהרב לכתוב דעתו בעניין הבחירות להישמע לגדולים ולא להימנע מהצבעה, יש שמוותרים על ההצבעה, הם עובדים. כדי שלא יקרה מה שקרה בב"ש ח"ו.
תשובה
פעמים רבות כתבתי לא למרוד בגדולי ישראל. כי האחריות גדולה מאוד.
שאלה - 168575
לכבוד הרב שלום רב בלי נדר אני מתפטר מהטלפון החכם שלי. מה לעשות עד שאני מחליף בטלפון כשר? האם מותר להשתמש?
תשובה
איך עבר יום הכיפורים ועדיין לא החלפת???
שאלה - 168574
שלום לכבוד הרב שליט"א, אדם שקורא ק"ש עם תפילין דר"ת ובאמצע שומע קדיש או קדושה אם חלות עליו המגבלות של ק"ש בברכות ק"ש ( ה' אמנים ראשונים, עד יתברך, קדוש וברוך)? תודה רבה.
תשובה
עונה בהחלט, ונכון למנוע מראש את ההפרעה.
שאלה - 168573
שלום לכבוד הרב
עשיתי ניתוח לפני כמה ימים . שאלתי כיון שאיני מסוגל... האם על פי ההלכה היא צריכה לדחות...? ובכמה ימים?

תשובה
לדחות עד שתבריא.
שאלה - 168572
אבא שלי בבית חולים במצב לא יציב ואח שלו ניפטר ביום שישי בערב ואת עכשיו לא סיפרנו לאבא שלי שאח שלו ניפטר בגלל המצב שלו וכול הזמן או שואל אותנו מה הם אח שלי אנחנו אומרים לו בסדר
תשובה
לא לספר לו כלל, זו סכנה גמורה השם יצילינו.
שאלה - 168571
לכבוד הרב:חגבי שבע ברכות לחתן וכלה. מי מברך את שבע הברכות האם כל אחד מן המסובים יכול גם אחד שלא אכל והאם החתן עצמו יכול לברך?
תשובה
לחתן עדיפות מיוחדת אם בקי בקריאה שוטפת. ורק מי שאכל כזית פת יכול לברך.
שאלה - 168570
לכבוד הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שלום אם הקשת היא סימן לא טוב לאדם, מדוע היא עם צבעים מרהיבים שמתפעלים מהם ומייחסים להם התלהבות כשרואים אותה תאריך ימים ובריאות איתנה .
תשובה
תודה, בבקשה שאלה הלכתית.
שאלה - 168569
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להתפלל כשמניחים רגל על רגל בישיבה (רגילה לשבת כך)?

תשובה
בבית הכנסת אסור. בבית בקריאת שמע רק אסור.
שאלה - 168568
אביה של אשתי נפטר בחודש אב האחרון. למנוח יש עוד בן אחד לאחרונה הוא הפסיק לשמור שבת וכנראה גם להתפלל ואנחנו בצער מזה. אני 2 הוריי חיים ב"ה ולכן אני לא אומר קדיש מה עלינו לעשות?
תשובה
תשכרו מישהו שיאמר קדיש עליו. ואפשר גם אדם שבין כך אומר קדיש. שיזכיר שמו כל בוקר. ויאמר ״הקדישים שאומר יהיו גם לעילוי נשמת…״
שאלה - 168567
לכבוד הרב, חמי וחמותי גרים בנתיבות, אתמול שהתחילו האזעקות היינו שם. (כבר חזרנו לפ"ת) אשתי מאוד מודאגת, מבקשת לשמוע ברדיו חדשות, האם במצב זה הרב מתיר?
תשובה
עדכונים מותר.
שאלה - 168566
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה על שאלה .בעיר שלנו יש בחירות מעומד אחד הוא נגד השבת מאוד .
מעומד השני הוא הולך לבית הכנסת ביום שבת ורבני העיר אומרים לבחור בו
מה לעשות? סליחה

תשובה
לא הבנתי. אם יש בשר דבר אחר. ובשר בכשרות מהודרת. יש מקום לשאול???
שאלה - 168565
לכבוד הרב שליט"אהאם יודעים איפה קבורים החשמונאים / המכבים
והאם הקבר שמיוחס בכביש 443 אמיתיתודה רבה

תשובה
העורך. כמה פעמים ביקש הרב והתחנן לשאול רק שאלות הלכתיות.
שאלה - 168564
שלום לרב הצדיק. לאחר תפילת שחרית בשבת. עדיין לא כולם חזרו מתפילה רוצה רק לשתות מים. האם מותר כי לא רוצה לעשות קידוש לאכול עוגה או לשתות יין.רק מים
תשובה
קידוש על 86 גרם מיץ ענבים. ואין צמא בכלל.
שאלה - 168563
לכבוד הרב
יש חברותא בע"ת ב"ה וצריך הרבה הדרכה. מגיע יום כן יום יש לו קניות, משכנתא וכו'על חשבון השעה לימוד ב 10 בבוקר. מה אומר לו שיעריך הקביעות? תודה רבינו. כואב הלב מזה

תשובה
החליפיהו היום ועכשיו. כי חבל על כל דקה של ביטול תורה.
שאלה - 168562
שלום לכה"ר.
לימדתנו רבינו שלאחר תפילת יח', אחרי ג' פסיעות, אין צורך לחזור למקום בו עמדנו.האם הוא הדין גם בתפילות שיש חזרת ש"צ אבל הארכנו בלחש עד אחרי הקדושה?
תודה לרב.

תשובה
למנהג הספרדים אין צורך כלל לחזור.
שאלה - 168561
לכבוד הרב שלום רב. האם אני יכול בדרך קבע בקריאת שמע שחרית וערבית לחזור על תיבות אני ה' אלוקיכם ולא לסמוך על החזן שיכוין עליי? תודה לרב
תשובה
אם החזן הגון ויודע הלכה, אנחנו סומכים עליו.
שאלה - 168560
לכבוד הרב עובד כל לילה בתור שומר בישוב עטרת ומפחד מהלילה ומהמחבלים
מה אפשר לעשות זה מה שמצתי

תשובה
תאמר המזמורים והפסוקים שרשומים בראש הגליון.
שאלה - 168559
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנחנו נוהגים בכל דבר לפי זמני צאת הכוכבים של רבינו תם זצ"ל האם ננהג בהדלקת נרות חנוכה לפי זמן צאת הכוכבים רבינו תם
תודה כבוד הרב

תשובה
נוהגים רק לחומרא ביציאת שבת ולא לקולא בנרות חנוכה.
שאלה - 168558
לכבוד הרב שלום רב
האם אחרי מקלחת צריך ליטול ידיים(מעניין שנגע במקומות מכוסים)
כדי לומר קריאת שמע על המיטה או כל נושא שבקדושה?בשורות טובות אמן

תשובה
רחיצה במי ברז.
שאלה - 168557
לכבוד הרב
שליח ציבור והכהן מאריכים מאוד בברכת כהנים בערך דקה וחצי, האם נחשב טורח ציבור?
מניין ספרדים נוהגים לומר פסוקים אחר עלינו לשבח וקדיש האם יש לבטל המנהג?

תשובה
בהחלט יש בזה טורח ציבור. ב. הנח להם במנהגם. אם הנך ממהר תצא משם בסיום עלינו לשבח.
שאלה - 168556
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
האם אפשר לכתחילה להתפלל שתיים שלוש דקות לפני הנץ המופיע בלוחות? תודה!

תשובה
אפשר. כי יש מי שסובר כך.
שאלה - 168555
לכבוד הרב
נולד לפני שנה פג עם בעיות. עדיין בביה"ח עם מכשירים (שנה), לא נימול. האם אפשר לשים ליד ראשו מזוזה? רפאל בן חיה

תשובה
יש מזוזה בכניסה לחדר יש לה חשיבות רבה. רפואה שלימה בקרוב.
שאלה - 168554
כבודו
רציתי לדעת חבר שעושה7 ברכות האם הוא יכול גם לברך 7 ברכות 2 עם השלוש אנשים הנל שתו קולה או משקה ספרינג האם זה חשיב כמים ולא יכולים לזמן? ומה דין לענין 7 ברכות במציאות הנל?

תשובה
בהחלט לא, אלא צריך שבעה שאכלו כזית פת, והשלשה אכלו עוגה או לפחות פירות, שתיה לא נחשבת מאומה.
ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ג - אבן העזר סימן יא שכתב "ואין לברך ז' ברכות אלא באופן ששבעה אכלו פת, והשאר אכלו עוגות או מגדנות ופירות. ואין קטן או אשה מצטרפים לעשרה לברך ז' ברכות".
שאלה - 168553
לכבוד הרב
יש לי חברה גויה בעבודה שאבא שלה יהודי ונפטר לפני שנה. דאגנו שיגידו עליו קדיש בשנת האבל.
האם יש משהו נוסף שהיא יכולה לעשות לעילוי נשמתו

תשובה
השם ישמור וירחם, יציל נשמות תועות ונידחות מאבדון.
שאלה - 168552
לכבוד הרב
אני תושב אשקלון יש כאן אווירת מלחמה ושאלתי היא איך אפשר לשמור על לימוד תקין זה קצת קשה וגם האשה חוששת ואני צריך להשאר בבית ואם אפשר קצת חיזוק לתקופה זו. תודה לרב.

תשובה
לא לפחד, עברנו במשך שנים מלחמות רבות והשם יתברך הצילנו מכולם, אבותינו ואבות אבותינו עברו מלחמות קשות במשך שנות הגלות וכיפרו בעדינו, ובמהרה יבוא גואל לישראל.
שאלה - 168551
שלום הרב, בעלי חזר בתשובה לאחר שעשה צבא. היום קיבל צו מילואים כמובן שזה לא מקום בשבילו הוא ביקש פטור אך לא מתייחסים. האם להתנגד ולא להגיע? זה יכול להוביל לכלא נשמח לעצתך
תשובה
לא להסתבך אתם, ללכת בדרכים חוקיים.
שאלה - 168550
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע אומרים וידוי לפני תיקון חצות

תשובה
כדי שיתקבל ברצון. ונהיה ראויים לקונן על החורבן, ולבקש על הבנין.
שאלה - 168549
לכבוד הרב שלום רב אישה בת 57 שסיימה שבעה על אח אם צריכה טבילה במקווה?ומה הדין להגיע תוך שבעה לברית
תשובה
אינה צריכה לטבול בסיום השבעה כלל. ובתוך השבעה לא תצא לשום מקום ובודאי לא לברית.
שאלה - 168548
הרב אהובנו תודה על ההצלה מהספר ההוא. לא היה מקור אחר לבדוק עליו, אחר מעשה רמוז בפסוק "ופריץ חיות בל יעלנה לא תמצא שם", השם יברכך! זכות זקינינו הגר"א תגן בעדך! אמן
תשובה
ישר כוחך, בשמיים שומרים אותך. כן ישמור השם יתברך את כל עמו ישראל.
שאלה - 168547
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. שלום לרב מתושבי שדרות. הלילה "ברקים ורעמים", פיצוצים עזים בעירינו ואנחנו חוששים כל רגע מהגויים שסביבינו מה עלינו לעשות?
תשובה
תחילת הכל אסור לפחד. וראה מה שכתב בספר החינוך [מצוה תקכ"ה] "שלא לערוץ מפני האויב במלחמה. שנמנענו שלא לערוץ ולפחד מן האויבים בעת המלחמה ושלא נברח מפניהם, אבל החובה עלינו להתגבר כנגדם ולהתחזק ולעמוד בפניהם, ועל זה נאמר [דברים ז', כ"א], לא תערוץ מפניהם, ונכפלה המניעה במקום אחר [שם ג', כ"ב] באמרו לא תיראום.
משרשי המצוה שיש לכל אחד מישראל לשום להשם יתברך מבטחו, ולא יירא על גופו במקום שיוכל לתת כבוד להשם ברוך הוא ולעמו".
כולנו עם ישראל ביחד כאיש אחד בשעה זו. נקרא לאבינו שבשמים ונתפלל.
א, לקרוא מזמור תהלים צ"א יושב בסתר שבע פעמים ובתחילתו פסוק ויהי נעם.
ב, אנא בכח שבע פעמים.
ג, שיר למעלות תהלים קכ"א שבע פעמים.
ד, עלינו לשבח בכוונה.
מחצות הלילה וכן ביום לומר
ה, סדר פיטום הקטורת מ"אתה הוא" עד "המלך יעננו ביום קראינו".
ו, מזמור יענך תהלים כ. י"ב פעמים.
ז, מזמורי שיר המעלות תהלים ק"כ עד כולל מזמור קל"ד.
והשם יתברך יגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל.
שאלה - 168546
לכבוד הרבהאם יש איסור בל תשחית בזריקהלפח של ממתקים כמו חמצוצים
ג'ל ואבקות שמלאים בחומרים כימיים

תשובה
מכיוון שאפשר לאכול מהם מעט ללא נזק בריאותי. אסור לזורקם.
שאלה - 168545
לכבוד הרב שלום רב
היכן מוזכר בזוהר הקדוש ענין מימשל של אשה?

תשובה
על הפסוק בישעיה פרק ג פסוק יב. עַמִּי֙ נֹגְשָׂ֣יו מְעוֹלֵ֔ל וְנָשִׁ֖ים מָ֣שְׁלוּ ב֑וֹ.
ובזוהר הקדוש ויקרא דף יט עמוד ב "בכל זמנין דגוברין אשתכחו חייבין קמי קודשא בריך הוא הא אוקימנא דאינון נשים מסטרא דדינא קשיא זמינין לשלטאה עליהון מסטרא דדינא קשיא הדא הוא דכתיב עמי נוגשיו מעולל ונשים משלו בו, נשים משלו בו ודאי ואלין אקרון להט החרב המתהפכת לאו דאינון חרב המתהפכת אלא להט מההוא חרב דאקרי חרב נוקמת נקם ברית (ישעיה לד) חרב ליי' מלאה דם, וההוא להט החרב מתהפכת לזמנין גוברין ולזמנין נוקבין והא אוקימנא, ווי לעלמא כד אינון נשין שלטן בעלמא".
שאלה - 168544
לכבוד הרב זקוקים לישועה בפרנסה ועצת הרב. עסוקים בקירוב בארה"ב ןאזל הכסף האישי. ישנם 5 ילדים קטינים. תזכו למצוות
תשובה
מתפלל עליכם.
שאלה - 168543
בהמשך לקידושין ג:, ילמדנו רבנו, פתחנו חומש על הפסוק שמדבר בו רב הונא ולא מצאנו היכן מוזכר הפרת נדרים? גם לא ברש"י גם לא בפס' סמוכים. תודה רבה לרב, אם זו טרחה הרב יתעלם.
תשובה
במדבר פרק ל, פסוק ה.
וְאִשָּׁ֕ה כִּֽי־תִדֹּ֥ר נֶ֖דֶר לַיקֹוָ֑ק וְאָסְרָ֥ה אִסָּ֛ר בְּבֵ֥ית אָבִ֖יהָ בִּנְעֻרֶֽיהָ:
(ה) וְשָׁמַ֨ע אָבִ֜יהָ אֶת־נִדְרָ֗הּ וֶֽאֱסָרָהּ֙ אֲשֶׁ֣ר אָֽסְרָ֣ה עַל־נַפְשָׁ֔הּ וְהֶחֱרִ֥ישׁ לָ֖הּ אָבִ֑יהָ וְקָ֙מוּ֙ כָּל־נְדָרֶ֔יהָ וְכָל־ אִסָּ֛ר אֲשֶׁר־אָסְרָ֥ה עַל־נַפְשָׁ֖הּ יָקֽוּם:
(יד) כָּל־נֵ֛דֶר וְכָל־שְׁבֻעַ֥ת אִסָּ֖ר לְעַנֹּ֣ת נָ֑פֶשׁ אִישָׁ֥הּ יְקִימֶ֖נּוּ וְאִישָׁ֥הּ יְפֵרֶֽנּוּ:
(טו) וְאִם־הַחֲרֵשׁ֩ יַחֲרִ֨ישׁ לָ֥הּ אִישָׁהּ֘ מִיּ֣וֹם אֶל־יוֹם֒ וְהֵקִים֙ אֶת־כָּל־נְדָרֶ֔יהָ א֥וֹ אֶת־כָּל־אֱסָרֶ֖יהָ אֲשֶׁ֣ר עָלֶ֑יהָ הֵקִ֣ים אֹתָ֔ם כִּי־הֶחֱרִ֥שׁ לָ֖הּ בְּי֥וֹם שָׁמְעֽוֹ:
(טז) וְאִם־הָפֵ֥ר יָפֵ֛ר אֹתָ֖ם אַחֲרֵ֣י שָׁמְע֑וֹ וְנָשָׂ֖א אֶת־עֲוֹנָֽהּ:
(יז) אֵ֣לֶּה הַֽחֻקִּ֗ים אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֤ה יְקֹוָק֙ אֶת־מֹשֶׁ֔ה בֵּ֥ין אִ֖ישׁ לְאִשְׁתּ֑וֹ בֵּֽין־אָ֣ב לְבִתּ֔וֹ בִּנְעֻרֶ֖יהָ בֵּ֥ית אָבִֽיהָ:
שאלה - 168542
לכבוד הרב שלום רב,
בעקבות עייפות מצטברת של כל השבוע (עובד מחוץ לעיר) האם מותר לי לקחת סוכריה או שוקולד במהלך קריאת התורה כדי להתעורר, זה עוזר לי מאוד לשמור על עירנות.
תודה

תשובה
חס ושלום, ספר תורה פתוח, צריכים לרעוד מאימה ופחד.
שאלה - 168541
לכבוד הרב היקר! האם השפתון ליובש לאבלו(labello) כשר? כי יש אומרים שמכיל שומן חזיר
תשובה
לרכוש אך ורק שפתון כשר, כי יש אתו בעיה, מרכיבים שונים יש בו, שמנים שונים, אלכוהול שמרכיביו אינם ידועים, ולכן ליזהר מאוד.
שאלה - 168540
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני ואשתי בעלי תשובהנשואים מזה 5 שנים. אני עובד מ8עד5 והבעיה היא שאישתי לא נותנת לי ללכת כל יום לשעה שיעור דף יומי כל הזמן יש עיסוקים בשבילי מה לעשות
תשובה
אשרי הגבר.……
שאלה - 168539
לכבוד הרב שליטארב בית הכנסת ביקש מאישי לארח לשבת זוג האיש יהודי האישה בתהליך גיור מתקדם (לפני הטבילה) עוד לא החזרנו תשובה
האם יש מצווה בזה או חלילה שאסור?

תשובה
להשתמש אך ורק במיץ ענבים ואסור יין.
שאלה - 168538
גר בפלורידה קהילה חרדית מינין בנץ ו815מדברים משתמשים בפלפון עזבתי , אני משתדל לקום בנץ אבל לפעמים אני מתעורר ב2 בבוקר עד 530 אני נרדם ומאבד תפילה בנץ מאוד רוצה עצה מכבודו,
תשובה
קח חצי כדור שינה ותתעורר בזמן.
שאלה - 168537
כבוד הרב
הגיעו אליי ספרי פתח עינים דפוס ישן מליוורנו של בעל השכלה. על הש"ס, הוא מביא הרבה מאוד משאר החכמות ורציתי לדעת אם בסדר להזכירו ולעסוק בו. תודה רבה

תשובה
אסור בהחלט. ברח לך אל מקומך. משיב לך אהובך.
שאלה - 168536
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, ללמוד אני צריך, מדוע יעקב אבינו ע"ה פחד ממצות כיבוד אב ואם של עשו, אם עשו רצה להאכיל את אביו כלב ב"מ הרי לכאורה ציערו ולא כיבדו? תודה רבה.
תשובה
אבל היה בידו כיבוד אב גדול.
שאלה - 168535
שלום רבינו היקר.
אני מעביר שיעורים לציבור דתי/חרדי. יש כמה אנשים מהקהל שבאופן קבוע רוצים גם הם להוסיף דברי תורה באריכות בשיעור והם נעלבים אם לא נותן להם. מה לעשות?

תשובה
השיעור ניתן על ידי הרב בלבד. ברגע שתתיר לאחד הכל יבקשו לדבר ונמצא שהתורה בטילה חלילה.
שאלה - 168534
לכבוד הרב מוצפי,
שמעתי שיש שאומרים שע"פ החסד לאברהם [מעין ב, נהר טו] שכל תורה שלומד לפני חצות לילה נותן אחיזה לחיצ' ועדיף להתעסק בדברים אחרים ולא ללמוד. האם נכון הדבר? שוטה גמור אמר לך.

תשובה
אין רגע שמותר להתבטל מתורה. אני מזועזע ממה שעמי ארצות מבלבלים את מוחך. הוא סילף את הדברים. כי הרב ז״ל דיבר שילמד ענינים אחרים ילך לישן ויתעורר בחצות. ועיין ארחות ציון חלק א בתחילתו. ובבקשה תתחיל ללמוד תורה. הארץ כולה עתה במלחמה.
שאלה - 168533
לכבוד הרב (שחכתי) שכחתי את הכפרות של הכסף אצלי מה עלי לעשות והאם זה לא כיפר אולי??
תשובה
תעשה עתה בסכום כפול ותתן מיד.
שאלה - 168532
לכבוד הרב
האם יש בעיה לאדם פשוט לכוון בניקוד של שם הוי"ה (עם הספירה השייכת לניקוד) בברכות של תפילת העמידה?
ומה נכון לומר לפני אלוקי נצור? מזמור "שיר למעלות" או "למנצח"?

תשובה
כתינוק הרואה אותיות מנוקדות לפניו.
שאלה - 168531
לכבוד הרב
בהבדלה מותר להוסיף ברכות על אלו הקיימות בסידור (בעת שאומרים "הצליחנו" וכו')מי שלא מריח ולכן לא מברך בשמים ואין מישהו אחר שיכול לברך על בשמים, יצא ידי חובה?

תשובה
העיקר לעשות מעשים טובים, וזו הסגולה החשובה ביותר.
מי שאינו מריח לא יברך על הבשמים. ויצא ידי חובתו.
שאלה - 168530
לכבוד הרב,
אם ראיתי קשת בענן, מותר לספר לאחרים שיזכו בברכה, או שלא כדאי כי הקשת היא סימן לא טוב?

תשובה
מעיקר ההלכה מותר לספר כדי שיברך, ויש מחמירים ואומרים ברמז.
שאלה - 168529
קידושין ג:, למה הגמרא בסוף אומרת "אלא מסתברא.." ובזה חוזרת להבנה שלומדים מ"ויצאה חינם"? (ולא העדיפה ללמוד שכסף קידושיה שייך לאביה מדברי רב הונא, הרי זו גם דרשה) תודה לרב
תשובה
כי דרשת רב הונא היא על פסוק המדבר בהפרת נדרים.
שאלה - 168528
לכבוד מורנו ורבנו שליט"א.
האם זה נכון שאם חשבתי בשבת ותיכננתי בעל פה עבודה לבצע במשך השבוע, אין בכך ברכה?

תשובה
נכון בהחלט, כך כתב בספר בן איש חי שנה שניה וישלח ד. "ומי שחושב על מלאכה ביום שבת לעשותה בחול, אינה מתברכת כיון שחשב עליה בשבת, וכנז' בחסד לאלפים ועיין כף החיים לרבנו חיים פלאג'י ז"ל דף רי"ח".
שאלה - 168527
לכבוד הרב
האם יש פסוקים שמועילים לומר לאחר הטבילה לטהרה

תשובה
קודם הטבילה נוהגים לומר מחוץ למקווה, פסוקי "מי אל כמוך.... עד מימי קדם".
שאלה - 168526
לכבוד הרב שלום רב בעלי בחו"ל.משפצים בבית מ8-15 כל יום למשך 3 שבועות.האם אסור לי להיות בבית ?תודה
תשובה
עם דלת פתוחה, מותר לך. וטוב להיות בחדר נפרד אם אפשר.
שאלה - 168525
תורה לשמה שאלה שעט כותב רי"ח שמי שעשה עבירה ולא ידע שחייב עליה כרת,מביא חטאת ופטור מכרת.האם אדם שידע שאסור לאכול לחם בפסח,אך לא ידע שזה כרת,ואכל לחם במזיד.האם חייב?
בבקשה, רק שאלות הלכה למעשה.

תשובה
המערכת, מאוד מבקשים לשאול שאלות הלכתיות למעשה. כי הרב עמוס מאוד בעבודה.
שאלה - 168524
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
1. האם מותר לי לאמר שמע ישראל ואהבת.. ומיד לעמוד ל18 מפאת חוסר זמן
2. האם מותר לילד להתעלם מהוריו כדי שיבינו שנפגע מהם

תשובה
א, מותר לאשה. ב, אסור לפגוע בהורים.
שאלה - 168523
שלום לכבוד הרב נשואים 7שנים
פעם5 שעושים הפרייה חוץ גופית הבעל צריך לעבור ניתוח ב.. הרב מה נשעה כדי לא להתייאש לזכות בילדים?

תשובה
מתפללים עליכם.
שאלה - 168522
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלוםאדם שניקבר היום מתי יערכו סעודת השיבעה.בריאות איתנה לרב תודה על הדרכה רבת שנים
תשובה
מי שנקבר היום יום שני, יקומו מהשבעה ביום ראשון לאחר תפלת שחרית. הסברנו שאין לעשות סעודה, כי נגרמים הרבה איסורי תורה בכך בשגגה וזה לא טוב לנפטר. יעשו לימוד משנה ואדרא.
שאלה - 168521
לכבוד הרב סליחה שמשתפת אותך אנו מבית שמש יש אנשים שבריש גליה מוצא"ש נוכחו בכנס של ראשת העיר נורא נוראות לאן הגענו
תשובה
הוי זהיר בגחלתן, שנשיכתן נשיכת נחש ועקיצתן עקיצת עקרב וכל דבריהם כגחלי אש. הרי ראינו מה היה בסופם של אלו שמרדו , ספו תמו ואינם. ודי למבין.
שאלה - 168520
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שאלתי שבוע שעבר על תפילה שאם אדם רוצה נס מעל הטבע שיקיים תפילה בלחש ולא קוללא מצאתי תשובה אם אפשר לקבל תשובה ,אם עניתם תגיד מספר שאלה שאני ימצא

תשובה
אסור לבקש זאת.
שאלה - 168519
מסכת מגילה, דף י"ד גמרא:
שבע נביאות מאן נינהו: שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר.
הרי רואים בפרשת תולדות "ויגד לרבקה" רש"י אומר ברוח הקודש אם כך לא מנו אותה חז"ל?

תשובה
רוח הקודש זה לא נבואה.
שאלה - 168518
לכבוד הרב: היום בתפילת שחרית הכהן לא סיים תפילתו והחזן אמר אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו..הכהן בסוף התפילה כעס. האם הכהן היה רשאי להפסיק תפילתו. ואם לא איך ראוי היה לנהוג
תשובה
הכהן היה צריך לנהוג בתבונה, וכשראה שהוא מאחר, עליו היה קודם תפילת העמידה לחלוץ מנעליו ולעמוד סמוך לדוכן, ואם לא סיים, עליו לעצור ב"ולך נאה להודות", ולומר ברכת כהנים, ואחריה ימשיך "שים שלום".
שאלה - 168517
לכבוד הרב שלום רב מוצפי שליט"אאני נוהגת לצום ימי שני וחמישיהאם אני נוהגת נכון וזה טובתודה כבוד הרב
תשובה
העיקר לא לפרסם הדבר.
שאלה - 168516
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול את כבודו האם יש דין תינוק שנישבה בדורנו?

תשובה
עיין בשו"ת מבשרת ציון, חילוקים רבים בענין.
שאלה - 168515
לכבוד הרב שלום. בחנוכה לאחר הדלקת החנוכיה האם לומר 7 פעמים ויהי נועם עם יושב בסתר עליון או 7 פעמים ויהי נועם ופעם אחת יושב בסתר עליון? תודה רבה לרב
תשובה
אפשר כך ואפשר כך. למי שאינו טורח בשבילו.
שאלה - 168514
כשרוצים לשאול רב גדול על הנהגה של אביו שגם הוא (האבא) היה רב גדול. האם לשאול "כיצד מור אביו היה נוהג" בגלל כבוד האב או שזה לא יפה כלפי הרב ורק לשאול "כיצד אביו נהג"?
תודה רבה

תשובה
המסורת הקדומה היתה לומר מור אביו.
שאלה - 168513
לכבוד הרב
האם כאשר מדפיסים בעבודה כמה דפים זה נקרא גזל והאם כבר שרוצים להדפיס אני יכול להביא חבילה דפים אשר אני אקנה וכל פעם אני אשתמש בזה .

תשובה
בלי רשות הבעלים זה ודאי גזל, ומה עם שווי הצבע והציוד.
שאלה - 168512
שמעתי שכתוב בזוהר שאדם שעשה עבירה ולא התכון להכעיס את ה' ולעשות לו רע לא יענש על כך, האם זה נכון? ואיפה זה אמור להיות כתוב בזוהר?
תשובה
לא מוזכר זה.
שאלה - 168511
בני למד שנתיים בחינוך מיוחד לא דתי הוצאתי והעברתי אותו לת"ת חרדי ספרדי בי-ם לניסיון שבוע. התנהג ולמד כנדרש. המנהל טוען שאין לו רקע בלימודי קודש ולכן דוחה אותו
צריכים עזרה

תשובה
כדאי להשיג מחנך פרטי שיתן לו התקדמות תורנית טובה.
שאלה - 168510
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשנת אבל על אימי זל?
מבקש מהרב לרשום מה הדברים העיקרים שעלי לעשות לעילוי נשמתה ולעשות לה נחת רוח בלי נדר

תשובה
שמירת שבת כהלכה, שמירת צניעות, חינוך הילדים במסגרת תורנית מליאה. הבנים ללמוד תורה בכל יום.
שאלה - 168509
שלום לכבוד הרב
אנו 5 בנים ובת אחת ואחד מהבנים בכורכתבו לנו ההורים שטר מתנה ירושה בשווה לכולם השטר ממשלה ארגטיני.זה המתנה היה צוואה,או שהם נתנו המתנה כדי שלא יגב מיסי הממשלה

תשובה
כפי שהם כתבו באופן מדוייק.
שאלה - 168508
שלום לכבוד הרב
מה הנוסח הנכון לומר ב"הנרות הללו", "על נסיך ונפלאותיך וישועותיך" תודה מראש

תשובה
נכון כך הנוסח לפי הרש"ש ז"ל כאשר המטרה להגיע לל"ו תיבות במדוייק.
שאלה - 168507
לכבוד הרב
מורה לתלמידות בגיל תיכון.בשנה זו (לאחר שנת הפסקה)בעיות של חוצפה חריפות בכמה כיתות,לא שומעות לדברי גם כשמענישה. בעבר לא היה.מה לעשות

תשובה
להתייעץ עם צוות אנשי מקצוע.
שאלה - 168506
לכבוד הרב,האם בשבת עצמה יהיה לי מותר לשים סיר<תבשיל יבש> על הפלטה שלא היה שם מערב שבת ולשים עליו שמיכה מלמעלה שמכסה רק את המכסה מבלי לגעת בדפנות.
תשובה
אין לכסותו אלא אם היה מבעוד יום מכוסה שם והורדת.
שאלה - 168505
שלום לכבוד הרב
זוג נשואים שניים האשה עובדת הבעל עובד מה החובות והמחוייבות של הבעל לאשתו וגר בדירה של האשה לא משלם שכירות.
מה חלקה של האשה בהתנהלות מול בעלה.

תשובה
בבקשה לא לשתפני בויכוחים בין בני זוג. יש לכך אנשי מקצוע.
שאלה - 168504
מחילה לרב בהמשך לשאלה משבוע שעבר נשואה + 4 מנסים מזה כשנתיים לא כשנה כפי שצוין( טעות כתיב)טיפול ראשון לא צלח יודעים שהכל מלמעלה מה הרב ממליץ?תודה
תשובה
להמשיך בטיפולים ולא להתייאש. כי אחר כך רואים תועלת מרובה.
שאלה - 168503
לכבוד הרב שלום רב
ביצים שבושלו בסיר חלבי נקי שאינו בן יומו ולאחר מכן שמו הביצים לבישול נוסף יחד עם החמין והבשר,האם יש משהו שנאסר?

תשובה
בדיעבד גם לבני אשכנז הם מותרים.
שאלה - 168502
לכבוד הרב
לגבי עונשי כרת - מה פירוש מגדף כלפי מעלה, מה נחשב בימנו עובד עבודה זרה (אנשים שמכורים לטלפונים וכו' נכללים בהם?)?

תשובה
אל תכנס לזה.
שאלה - 168501
הרב מוצפי שליט"א
אני מוסר שיעורים ושאלו אותי למה השם יתברך לא נתן לאדם הראשון את התורה

תשובה
כי לאחר שחטא. היו צריכים לבוא נשמות רשעים למשך אלפיים שנה. ואם היתה התורה גלויה להם היו מבטלים אותה. וכך נזכר בתלמוד ״אלפיים שנה תוהו. אלפיים תורה. אלפיים ימי המשיח.
שאלה - 168500
שלום לכבוד הרב. אם נשארתי ער עד חצות וברצוני לומר תיקון חצות. האם אפשר לאומרו קודם קריאת שמע ולאחר מכן לומר ק"ש ולישון? תודה רבה לרב
תשובה
הסדר הוא קודם קריאת שמע ולאחריו תיקון חצות.
שאלה - 168499
שלום רב מורי ורבי! כבוד הרב אם הגיעה חצות היום בדיוק אני יכול להתחיל לקרוא את פרשת הקורבנות ואשרי יושבי ביתך של תפילת מנחה? (כמובן שאני יתפלל במניין חצי שעה אחרי חצות)
תשובה
פרשת הקרבנות לומר רק חצי שעה אחר חצות שהוא זמן מנחה גדולה.
שאלה - 168498
שלום לכבוד הרב.היינו אמורים לעשות שבת במירון ברבי שמעון,וביטלנו מכל מיני סיבות שצצו פתאום.האם זה נדר ואם כן מה לעשות?
תשובה
כשיש ענין דחוף וצריכים לבטל, מותר. ובפרט שכבר עבר, ליזהר תמיד לומר על ביקור במקומות קדושים "בלי נדר".
שאלה - 168497
לכבוד הרב שתזכה לבריאות וחיים ארוכים בעזרת השם. יש לי שאלה שאני כותבת מכתב שמטרת המכתב הוא בין אדם לחברו ואינו נשלח בדואר יש לצרף בס"ד בראש העמוד?
תשובה
נוהגים לכתוב ב״ה.
שאלה - 168496
לכבוד הרב שלום רב: האם יש חיוב להדליק נרות חנוכה חצי שעה. ואם אני מדליק בנר קטן שלא מספיק לחצי שעה או אם אני מדליק מראש לפחות זמן כי צריך לצאת מהבית האם אני יכו לברך על הנרות?
תשובה
צריך חצי שעה. השבנו לך.
שאלה - 168495
לכבוד הרב: לגבי נט בר נט מרן בבדק הבית כותב לכתחילה אפשר נט בר נט לפי הסמ"ג ורבנו ירוחם רק בדיעבד. שאלתי איך מרן חולק על ראשונים הרי בהקדמה לספריו כותב שאין לחלוק על ראשונים?
תשובה
הוא לא חלק, כי הוא כתב רק בדיעבד, ועוד עיין שם שיש ראשונים שהוא פסק כמותם.
שאלה - 168494
שלום לכבוד הרב
לפני שנה יצאתי עם בחור 3 חודשים
הבחור רצה לחזור ולא רציתי
הבחור אחרי שפגש בהורי החליט שהוא לא מעוניין לגור בירושלים בפגישות סיכמנו שנגור כאן
יש לי יסור מצפון

תשובה
אם הוא סירב וביטל, מה לך וליסורי מצפון??? שיהיו לו.
שאלה - 168493
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
[הבעל] הקורא קרא עליית שישי עד לעליית שביעי ואח"כ עלה מוסיף מתחילת עליית שישי קרא 3 פסוקים וחזר וקרא מעלית שביעי כלומר שלא קרא ברצף האם זה תקין לקרא ככה?

תשובה
הדבר אסור, כי אין לדלג בקריאה.
שאלה - 168492
לכ׳ מו״ר בעיר אילת ראש העיר הנוכחי..... המעומד השני התחבר למוסדות יש דתיים שהולכים עם הראש הנוכחי יורנו מורנו תדרך שנראה מה לעשות בברכת חודש כסליו טוב
תשובה
הדבר נתון בסמכותו של מורנו חכם שלום הכהן שליט"א, כאשר יאמר כן תעשו.
שאלה - 168491
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. מה עושים כשנהיה קצר חשמלי בבית? האם ומתי אפשר להביא גוי? האם שניים ביחד בשינוי יכולים להרים את המפסק???
תשובה
חס ושלום שיהודים בני אברהם יצחק ויעקב ידליקו חשמל בשבת קודש.
מותר יהיה להזמין גוי לשתות ולאכול, ואת ישב על השלחן ירמזו לו שאסור לנו להדליק, והוא ידליק וישתמש איזה רגעים לצרכו, ואחר כל יהא מותר לכם להשתמש.
שאלה - 168490
אשתי רוצה לקחת על עצמה ללבוש חולצות שרוולים ארוכים ולא 3/4 (10 סמ אחרי המרפק) כפי שנהגה עד כה. האם החולצות שכבר לא תלבש מותר לה לתת לנשים שכן לובשות ככה?
תשובה
ניתן להוסיף להן איזה רבע שרוול יפהפה.
שאלה - 168489
לכבוד הרב
מקדש כשיש חלות על השולחן אך בוצעעל חלה שהיתה על הפלטה,טובאו שיש עניין לבצוע דוקא על החלותשהיו בשעת הקידוש על השולחןתודה וכל טוב סלה

תשובה
תגיש את החלה סמוך לקידוש ותכסה אותה.
שאלה - 168488
לכבוד הרב
אני קורא בתורה בשבת במספר בתי כנסת כאשר אין בעל קורא.
חמי אומר לי שבגלל שאישתי לא הולכת עם כיסוי ראש באופן קבוע אסור לי לקרוא בתורה
האם להפסיק לקרוא ?

תשובה
כשאין להם מי שיקרא להם בדקדוק כמוך, תמשיך ללא חשש.
שאלה - 168487
אימי ע"ה נפטרה לפני 5.5 שנים, ילדיי ואחייניי לא זכו להכירה, האם מומלץ לכתוב ספר שיתאר מעשיה שיוכלו להכירה ואולי ילמדו ממנה? בעלת אמונה ויר"ש,צנועה גומלת חסדים ועוד תודה
תשובה
הכל טוב ויפה, אך חוששני מפירסות תמונות נשים.
שאלה - 168486
לגבי הבדלה בבית הכנסת. במוצאי שבת היינו 15 אנשים יראי שמיים בתפילה שודאי כולם יבדילו בביתם האם עדיים יש עניין להבדיל בבית הכנסת והאם זה שהבדיל יכול להבדיל שוב בביתו?
תשובה
כן כן וכן, זו מצוה וזכות גדולה, ועיין בילקוט יוסף סימן ח, הערה כ"ה, שכך היה מנהגו של עטרת ראשינו מרן ז"ל להבדיל בתפלה לציבור, וחוזר ומבדיל בעצמו בביתו, וכך ראיתי אני הצעיר בעצמי אותו נוהג.
שאלה - 168485
לכבוד הרב: אדם שיש לו נר קטן או שמן שלא יספיק לדלוק לחצי שעה. ויודע שזה
יספיק רק ל- 15-20 דקות האם יכול לברך על הדלקת נר חנוכה. האם החצי שעה זה לעיכובה או רק למצווה מן המובחר?

תשובה
בהחלט מעכב.
שאלה - 168484
לכבוד הרב שלום
בני בן ה13 סובל מפחדים. הוא ממפחד להתקלח אם אני לא נמצאת בחדר ליד
ברוך השם ילד בריא וחכם.
אפשר לעזור לו להפסיק עם הפחד אמא

תשובה
אל תדאגו, זה עם הזמן מתפוגג.
שאלה - 168483
שלום לרב הצדיק. קנקן להכנת תמצית תה עם פיה יש פתח לשפיכת התמצית. האם נקרא משקה מגולה? הוא נשאר כל הלילה על השיש. תודה
תשובה
כתבו האחרונים שאין הפיה גורמת להיותו מגולה ומותר.
שאלה - 168482
לכבוד הרב שלום רב
חיילות בדירה שכורה של הצבא עקב תפקידם. רוצה לקבוע מזוזה חדשה. האם בברכה או בלי? האם לעשות תנאי לקחת בחזרה בתום השירות?
תודה רבה כבוד הרב

תשובה
תעשה תנאי שכשתצא תקח אותם ותברך ותקבע.
שאלה - 168481
לכבוד הרב שלום רב
האם ישנו טעם/מקור הלכתי לאלו שנוהגים בכפיפת הבירכיים בכריעות שתיקנו חכמים

תשובה
אנא, הנושא מורכב, ויריעה קצרה, כבודו יעיין בארחות ציון חלק ב. גם בשו"ת מבשרת ציון.
שאלה - 168480
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בבוקר בתפילה שחרית נכנס מישהו וביקש מהמיתפללים לעזור בתרומה להכנסה חתן וכלה ..יש ליזהר מאנשים כאלה ???
תשובה
ליזהר מכולם.
שאלה - 168479
לכבוד הרב שלום רב אני מעוניין לרכוש מגילת אסתר האם יש עניין לקרוא מקלף לבעלי בתיםהמליצו לי על סופר סתם העניין שהוא גרוש האם יש בעיה עם זה שבוע טוב
תשובה
העיקר לבדוק שהוא ירא שמים.
שאלה - 168478
שלום לכבוד הרב האם קש על המטה בדוקא לפני חצות ומדוע?
ומי שלא קרא לפני חצות?

תשובה
כי הנשמה עולה ברגע חצות ממש למסור דין וחשבון, ועיין בארחות ציון חלק א, ומי שלא הספיק קודם חצות יכול לקרוא במשך הלילה קודם שיישן.
שאלה - 168477
שבוע טוב הרב מוצפי .אדם עם גמגום קל הוזמן להיות ש"ץ. בחזרת ש"ץ נתקע במספר מילים, האם לכתחילה יכול להיות שליח ציבור.
תשובה
מפורש בהלכה שיש עמו בעיה, אך תעשו זאת בעדינות ובדרך של כבוד.
שאלה - 168476
שלום לכבוד הרברוצה לזכות גם להיות מ10 ראשונים וגם להגיע עם צו"ת ויש אנשים שמקדימים להגיע קודם זמן צו"ת האם אני יכול להניח לפני הזמן בבית כדי להיות מ10 וכשיגיע למשמש ולברך?
תשובה
תהיה מעשרה ראשונים בלי טלית ותפילין, ותשב ותלמד, וכשיגיע הזמן תצא חוץ לבית הכנסת תתעטף בטלית, תניח התפילין ותכנס. ובזה קיימת את שניהם.
שאלה - 168475
לרב אהובי יודע שאתה לא אוהב לענות על שאלות כאלה אבל מוצש היום נרדמתי לחצי שעה בערך וחלמתי שאני עוקר לעצמי את השן האחורית מה זה אומר? תודה וסליחה שאני מתריד את הרב
תשובה
תודה גם לך, סליחה שהטרדתיך.
שאלה - 168474
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בני חוזר מהצבא סמוך לכניסת שבת.אני מפעילה מכונה האם מותר לתלות כביסה בשבת

תשובה
אסור בהחלט לתלות כביסה בשבת.
שאלה - 168473
לכבוד הרב שלום רב
מה קורה שהילד בגיל 4 וחצי אומר לאבא שלו שאני אגיד אותך לאמא שלי איך להגיד בכזה מקרה

תשובה
לא מתייחסים.
שאלה - 168472
שלום לכבוד הרב, בתפילת הלחש בבוקר, אחד שמתפלל לא בקצב הציבור, היה בק"ש והשמיע קולו טיפה, והפריע לכוונה, עשיתי שש, אך לא הועיל לבסוף עשיתי אצבע צרידה לכיוונו. האם מותר?
תשובה
מותר.
שאלה - 168471
לכבוד הרב אני גרושה פעמיים בלי ילדים כל הצעה שאני מקבלת על בחור רווק אני מוותרת כי אני מפחדת מרווק שלא התנסה (הבעל השני היה רווק) האם כדי בכל זאות לנסות להיפגש עם רווק?
תשובה
חבל על כל יום, כדאי בהחלט. יותר טוב מלהיות בדד.
שאלה - 168470
שלום לכבוד הרביש לי ילד בן שנתייםהוא נמצא במשפחתון פרטיכל יום הוא חוזר הביתה שרוטבעיקר הוא נשרט בפניםולפעמים גם ננשךהגננת יודעת ומודעת על ילד קבוע ששורטמה עלי לעשות?
תשובה
לכתוב מכתב לגננת שהיא אחראית על המתרחש.
שאלה - 168469
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, יש לי שיער דליל מאוד וקרקפת שומנית. גם זמן מסוים אחרי שאני רוחץ יש שוב שמנוניות בראש. האם אני צריך לבדוק את התפילין כל שנה עקב כך ?
תשובה
זה דבר רגיל, ואין מקום להחמיר.
שאלה - 168468
לכבוד הרב:
1. כשאין יין בליל שבת מקדשים על הפת. כאשר יש רק פת מזונות האם עדיף והאם מותר הלכתית לקדש על חמר מדינה?
2. כשאין יין ביום שבת בבוקר האם ניתן לקדש על הפת?

תשובה
א, אין בעיה בקלות אפשר לאכול חלה מתוקה כמות של 216 גרם ולקדש.
שאלה - 168467
שבוע טוב כבוד הרב

חיפשנו בספרים אחרונים שדברו על איסור הקעקוע האם האיסור הוא חד פעמי או שהוא רץ כביכול ולא מצאנו דעה ההאיסור הוא רב פעמי
הרב יכול לעזור?

תשובה
דעת רוב ככל הפוסקים שהאיסור הוא יום עשייתו בלבד. ועיין במנוע החיפוש מה שכתבנו בזה.
שאלה - 168466
הכבוד הרב שליטאשהרב אמר ללמוד תודה הרבה ולהתמיד לעילוי נשמה .האם כאשר לומד משניות לפי סדר האם כל משנה שאני לומד עדיף עם פירוש מעט וללמוד כמה משניות או ללמוד הרבה ב.פירוש
תשובה
ללמוד הרבה הלכות שבת והלכות ברכות. כי אם לא לומדים נשארים עמי ארצות.
שאלה - 168465
בעירנו בתי ספר של אור החיים של הרב אלבז, ודתי לאומי. לאן להכניס את הילד העולה לכיתה א?
תשובה
לתלמוד תורה הכי חרדי, שיוצאים משם לישיבות קדושות.
שאלה - 168464
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי שבהלכה כתוב שלא לקדש עם טבעת שיש בה חריטות או חריצים. אבל הבן איש חי הביא לפי האריז"ל לחקוק ה' מבפנים לפי המקובלים. הרב תוכל להסביר לי את הישוב?

תשובה
מה שהעירו על חריטות זה שיבוצי אבנים יקרות, קישוטים שונים שהכלה עלולה לחשוב שהוא יקר, ואחר כך תמצא שהוא פחות בשויו ויחול ספק בקידושין, אך אות ה בפנים היא יודעת שאין זה קישוט.
שאלה - 168463
הרב כתב לנו במקרה שאומרים קדיש לפני ערבית אז יגידו עוד פרק תהילים ויגידו חצי קדיש אבל מופיע בכף החיים שהארי לא נהג להגיד שום מזמור לפני ערבית.
תודה רבה ומחילה כבוד הרב.

תשובה
מזמור שיר למעלות אתה אומר, ברכי נפשי ליל ראש חודש כן, יושב בסתר ועוד בקריאת שמע שעל המטה כן, שלשה פסוקים שלפני ערבית כן, פסוקים לתפילת הדרך כן, למנצח לפני ברכת המזון בלילה כן, ועוד כאלה רבות. וכאן כדי לצאת כל הדיעות ולמנוע מחלוקת לומר פרק שנהוג זה 500 שנה לאומרו "הנה ברכו את השם כל עבדי השם" שם לא?????
שאלה - 168462
לכבוד הרב
ראינו אצל... ואצל עוד כמה רבנים שיש כלי נגינה בבית הכנסת, אחד אומר שמנגנים רק בראש חודש, מקובל אחר עושה תיקונים עם כלי נגינה, אין בזה חשש מהרפורמים?

תשובה
בודאי שהדבר מגונה ופסול, כי בבית אלקים נהלך ברגש, עבדו את השם ביראה, בבית הכנסת צריך מורא שמים, ומנהג זה הועתק מהנוצרים הערלים.
שאלה - 168461
לכבוד הרב: 1. האם ערק נחשב לחמר מדינה והאם ניתן לקדש עליו או להבדיל עליו כשאין יין
2. מה עדיף שאין יין בליל שבת האם לקדש על חמר מדינה או על הלחם?

תשובה
א, כל משקה המכיל אחכוהול, כגון בירה, וודקה, שיבס, ארק, ברנדי, וכדומה, נקרא חמר מדינה ומועיל להבדלה ולקידוש של שחרית בלבד כשברכתו שהכל.
ב, בליל שבת כשאין לו יין ראוי מקדש על הפת בלבד.
שאלה - 168460
כבודו ביקש את סדר לימודי(ישיבה תיכונית): יום א- ח"ח גמ' מוסר
ב- 4 שע' גמ', מוסר וח"ח ג- גמ' והל' שבת ד- משנה, מ"ב מוסר ה- גמ' מ"ב הל' ברכות ומוסר שישי שבת - הל' שבת גמ' מוסר משנה

תשובה
תכנית עשירה ומגוונת. תתחיל עם משנה ברורה. ותנסה שעה ביום ספרי הלכות שונים. ואם תמצא ענין והצלחה בכך תעסוק בזה.
שאלה - 168459
ינחני כבוד הרב מה עלי לעשות עם נער בן 14.5 שמסולק מהישיבה כבר פעמיים(ישיבה טיפולית) ומתנהג באלימות לאחיותיו ומתחצף אלינו ההורים כן משתדל ללכת לתפילות אבל חוששת להמשך.
תשובה
פסיכולוג נוער חרדי.
שאלה - 168458
אם הרב יוכל לחזק אותנו בענין תיקון חצות כל פעם זה מחזק אותנו מחדש ישר כח
תשובה
העורך. נא יעיין כבודו בספרית השיעורים מהחודשים האחרונים. שיעור נפלא למעלה משעה בנושא.
שאלה - 168457
לכבוד הרב
שמעתי בשיעור ישן של הרב שכסף שאדם מוצא ברחוב יצניע אותו וזה סגולה לעשירות.
הרב ציין את החיד"א. הרב זוכר איה מקומו??

תשובה
מובא בספרי סגולות ואין עסקי בהם.
שאלה - 168456
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שנכנסו אליו הביתה גנבים וגנבו חפצים וכסף
במה עליו להתחזק?

תשובה
שממונו יהיה ממון של יושר.
שאלה - 168455
שלום לכבוד הרב.באלו משחקים מותר לאדם מעל גיל מצוות לשחק בשבת עם ילד בן 5?
האם מותר משחקי קלפים עם מספרים?קלפי משחק זכרון? והאם יש הבדל בהיתר או באיסור בין אשכנזים לספרדים?

תשובה
חידונים בתנ״ך ובהיסטוריה של עם ישראל.
שאלה - 168454
אני גבאי בית כנסת נוהגים לעשות כל מוצ"ש הבדלה הציבור שואל האם יש עליו להישאר ואדם מהציבור העיר לי שרק אם יש אנשים שלא עושים בבית ואם כולם מבדילים בבית אין לעשות הבדלה בביה"כ
תשובה
כתב בספר שער המצות - פרשת עקב על רבנו האר"י ז"ל "בענין ההבדלה שמבדילים בבית הכנסת שנתן ד' פרחים זהב לצדקה כדי שיניחו לו להביא יין להבדלה הנזכרת משלו".
ובספר פרי עץ חיים - שער השבת - פרק כד כתב "ובענין הבדלה שהיו נוהגין לומר בבה"כ, היה אומר מורי ז"ל, שהוא מנהג טוב, והיה נותן ד' זוזים לאנשי בה"כ שיקחו יין, כדי לזכות ולהבדיל עליהם משלו".
שאלה - 168453
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שעתיים לפני שנכנסת שבת קודש שמים כלים במדיח .משתדלים לפנות לפני כניסת שבת , האם כשמפנים כבר בשבת הדבר מותר??

תשובה
אחרי קבלת שבת אין לפנות כלים מהמדיח, אלא כלים הנצרכים עתה לשימוש.
שאלה - 168452
לכבוד הרב: בגלל שהשקיעה מוקדמת יוצא שאין מניין במנחה אבל יש כאלה שלומדים בצד שכבר התפללו מנחה ומוכנים להשלים מניין. שאלתי עד כמה אנשים שכבר התפללו אפשר לצרף על פי ההלכה?
תשובה
הרמב"ם ז"ל בהלכות תפלה פרק ח הלכה ד פסק כשיש ששה שלא התפללו, יכולים לצרף ארבעה שהתפללו ולומר חזרת השליח ציסור וקדישים. וכן כתב רבנו דוד אבודרהם ז"ל. ועיין בשו"ת יחוה דעת חלק ה סימן ז.
שאלה - 168451
לכבוד הרב
אדם שמחזיר בתשובה אחרים בגלל הכוח שהוא צריך להשפיע על הצד השני
הוא שואב ממנו את הזוהמה ומסכן עצמו מבחינת דרגתו הרוחנית? אם כן בעל תשובה צריך למתן בקירוב רחוקים?

תשובה
חס ושלום לומר זאץ, להיפך כמה שיבחו חז"ל בתלמוד ובזוהר את האדם המזכה רחוקים ומקרבם לתורה.
שאלה - 168450
שלום לרב הצדיק. כשעושה שבת לבד ללא אורחים קוראת תהילים.ספר דברים.ומתפללת. וכשיש אורחים בקושי מספיקה להתפלל וקצת תהילים. מה עדיף קודם? תודה
תשובה
לא ידעתי מה מקור לקריאת ספר דברים, נכון מאוד ללמוד הלכות שבת והלכות ברכות.
שאלה - 168449
לכבוד הרב,האם יש מצווה או חיוב להעיד בבית דין תורה כאשר מזמנים אותי על דבר שאני יודעת או שהייתי מעורבת בחלק ממנו שיכוח להשפיע על מי מהצדדים? שבוע טוב ותודה!
תשובה
התורה מחייבת את העד לבוא ולהעיד, ככתוב [ויקרא ה, א] וְה֣וּא עֵ֔ד א֥וֹ רָאָ֖ה א֣וֹ יָדָ֑ע אִם־ל֥וֹא יַגִּ֖יד וְנָשָׂ֥א עֲוֹנֽוֹ. ועיין במסכת בבא קמא נ"ו, א.
ובספרי (ויקרא יט, מא) נאמר: היודע עדות לחברו ואינו מעיד עובר על "לא תעמוד על דם רעך", בנוסף לכך היודע עדות לחברו וכובש עדותו, עובר על מצות "השבת אבידה", שהרי ממון זה שייך לפלוני, וביכולתו של העד להשיבו לידו על ידי עדותו.
שאלה - 168448
שבוע טוב למורנו הרב בברכת בריאות איתנה וכל טוב סלהיש לנו טיול מהעבודה צפונה זוגות נשים גברים באוטובוס האם יהיה מותר לצאת לטיול כזה תודה רבה
תשובה
אדם שיש לו יראת השם לא יוצא למסע כזה.
שאלה - 168447
לעטר איך היה נוהג מו"א בענין אמירת ואברהם זקן בא בימים ברח האם היה אומר זבדיה?
תשובה
לא היה מזכירו בפירוש.
שאלה - 168446
לכבוד הגאון הרב מוצפי שליטא, אחי הגדול פוגע באמא ומצער אותה במילים קשות ובהרמת קול צער גדול עד עמקי נשמתה,
האם מותר לי להעיר לו? למרות שאני לא שם כשזה קורה. אמא אלמנה סובלת.

תשובה
לדבר אתו בכבוד ובאהבה, הוא כנראה לחוץ ואינו מודע לבעיה שלו.
שאלה - 168445
לרבהמנהג להוביל לחופה את החתן שני האבותבחופה של כלה יתומה מאב, מי יוביל לחפה את החתן במקום אב הכלה?
אח שלה הגיס שלה או שהחתן יבחר משהוא משלו או שלא מוספים ואב החתן לבד מוליך?

תשובה
אין במנהג חובה כלל. ואפשר ללכת החתן והכלה יחד לחופה.
שאלה - 168444
לכבוד הרב שלום רב עובדת בבנק במחלקה עסקית נקבעה פגישה עם המנהל נציג מנהלה ו2 לקוחות גברים במשרד שלהם לא רוצה ללכת מה עלי לעשות?
תשובה
מותר לך ללכת.
שאלה - 168443
לעט'ר שבוע טוב קניתי בשביל מישהו דבר שאין לו מחיר קבוע שלמתי במטבעת חוץ והוא ישלם לי בש'ח לפי איזה שער הוא צריך לשלם לי יום הקנייה או יום שישלם לי.תודה רבה לכם כב'הרב
תשובה
יום התשלום. כי שילמת מטבע חוץ.
שאלה - 168442
לכבוד הרב מוצפי
מחילה על השאלה, האם הרב נוהג לומר בקידושא רבה "אם תשיב וכו'" וכן האם הרב מוסיף "על כן ברך וכו'"
שואלים לאחר העיון בשיבת ציון

תשובה
נכון.
שאלה - 168441
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א, כאשר אדם עושה תענית יחיד, האם ניתן לבקש מהקב"ה שיקח את התענית לדבר שהכי צריך תיקון ?האם ניתן להתענות לצורך הצלחת הילדים?
תשובה
הכל אפשרי. יש לנו אבא רחום.
שאלה - 168440
הרב שליטא שבןע מבורךאבי נפטר לפנח שנה פלוס.אני הולך לשיעורי תורה.קובע עיתים ולומד גם לבדי ..מה הדבר הטוב שאפשר לעשות לנחת רוחו והאם אני יכול לעלות אותו במדרגה מעלה??
תשובה
למד תורה הרבה. ותתמיד בכך.
שאלה - 168439
שלום לכבוד הרב
אני שם לב לתופעה שיותר ויותר חזנים מגביהים רגליהם באמירת קדוש קדוש קדוש בקדושת שאינן בחזרת הש"צ. (כגון בערבית של מוצ"ש). האם ישנו מקור לדברים?

תשובה
בהחלט לא. אין בכך צורך כלל.
שאלה - 168438
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שבוע טוב,אני בן 10 וכל שבת אני מפעיל אמירת תהלים לילדים, אני כבר שנתיים ושואל אם להמשיך או לפרוש כדי לתת את הזכות לאחרים להפעיל את התהילים.
תודה

תשובה
לא לפרוש אלא להמשיך ולהמשיך. אחרים יפתחו בעוד מקומות.
שאלה - 168437
לכבוד הרב שלום רב
א. האם צריך לעמוד או לכרוע כששומעים "ברכו" בשחרית וערבית? ב. האם העולה לתורה כאשר אומר השם עמכם אומרו בשם השם ממש? תודה ושבוע טוב ומבורך לרב

תשובה
בהחלט לא, זה מנהג האשכנזים, אך הספרדים לא נוהגים בכך, מכיוון שאין לשחות אלא היכן שתיקנו חז"ל דווקא. ב, עיין בשו"ת מבשרת ציון ובשיבת ציון, שיש סמך לכך, אך נוהגים לומר "השם עמכם", ולא הזכרת שם אדנות".
ועיין עוד בשו"ת יביע אומר.
שאלה - 168436
כבוד הרב שליט"א שבוע טוב ומבורך
האם מותר בשבת להניח על הפלטה פרוסת לחם עם גבינה צהובה עליה?

תשובה
מבלי להיכנס לוויכוח ההלכתי לענין שבת. סליחה, הפלטה בשרית, כי רוב התבשילים עליה הם בשר ופעמים רבות הוא גולש וגם המכסה מטפטף.
שאלה - 168435
שלום לכבוד הרב, מדוע אדם הראשון טמון במערת המכפלה פנימה? והאבות במערה החיצונה, כפי שהרב הסביר בשם הגמרא?
תשובה
בילקוט שמעוני [בראשית רמז ל"ד] "באחד בשבת נכנס אדם במימי גיחון העליון עד שהגיעו המים עד צוארו והיה מתענה שבע שבתות ימים עד שנעשה גופו כלבו, עד שאני בחיים אבנה לי בית מלון לרבצי, אמר ומה הלוחות ע"י שהן עתידין לכתוב באצבעו של הקדוש ברוך הוא עתידין מימי הירדן לברוח מפניהם גופי שגבלו שתי ידיו ורוח נשמת פיו שנפח באפי על אחת כמה וכמה ולאחר מיתתי יבואו ויקחו את עצמותי ויעשו להם ע"ז אלא הריני מעמיק את ארוני למטה בארץ מערה לפנים ממערה לפיכך נקראת מערת המכפלה".
ובפרקי דרבי אליעזר פרק כ כתב "בְּאֶחָד בַּשַּׁבָּת נִכְנַס אָדָם בְּמֵי גִיחוֹן הָעֶלְיוֹן עַד שֶׁהִגִּיעַ הַמַּיִם עַד צַוָּארוֹ, וְנִתְעַנָּה שֶׁבַע שַׁבְּתוֹת יָמִים עַד שֶׁנַּעֲשָׂה גוּפוֹ כְּמִין כְּבָרָה. אָמַר אָדָם לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, רִבּוֹן כָּל הָעוֹלָמִים הַעֲבֵר נָא חַטָּאתִי מֵעָלַי וְקַבֵּל אֶת תְּשׁוּבָתִי, וְיִלְמְדוּ כָּל הַדּוֹרוֹת שֶׁיֵּשׁ תְּשׁוּבָה וְאַתָּה מְקַבֵּל תְּשׁוּבַת שָׁבִים. מֶה עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, פָּשַׁט יַד יְמִינוֹ וְהֶעֱבִיר אֶת חַטָּאתוֹ מֵעָלָיו וְקִבֵּל אֶת תְּשׁוּבָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר [תהלים לב, ה] חַטָּאתִי אוֹדִיעֲךָ וַעֲוֹנִי לֹא כִסִּיתִי וְגוֹ'. סֶלָה [שם], מִן הָעוֹלָם הַזֶּה, וְסֶלָה מִן הָעוֹלָם הַבָּא. יָשַׁב אָדָם וְדָרַשׁ בְּלִבּוֹ וְאָמַר כִּי יָדַעְתִּי מָוֶת תְּשִׁיבֵנִי וּבֵית מוֹעֵד לְכָל חָי [איוב ל, כג]: אָמַר אָדָם עַד שֶׁאֲנִי בָּעוֹלָם אֶבְנֶה לִי בֵּית מָלוֹן לְרִבְצִי חוּץ לְהַר הַמּוֹרִיָּה, וְחָצַב וּבָנָה לוֹ בֵּית מָלוֹן לְרִבְצוֹ. אָמַר אָדָם מָה הַלּוּחוֹת שֶׁהֵן עֲתִידִין לְהִכָּתֵב בְּאֶצְבָּעוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וַעֲתִידִין מֵימֵי הַיַּרְדֵּן לִבְרֹחַ מִפְּנֵיהֶם. וְגוּפִי שֶׁגִּבֵּל בִּשְׁתֵּי יָדָיו וְרוּחַ נִשְׁמַת פִּיו נָפַח בְּאַפִּי, וּלְאַחַר מוֹתִי יִקְחוּ אוֹתִי וְאֶת עַצְמוֹתַי וְיַעֲשׂוּ לָהֶם דְמוּת עֲבוֹדָה זָרָה. אֶלָּא אַעֲמִיק אֲנִי אֲרוֹנִי לְמַטָּה מִן הַמְּעָרָה וְלִפְנִים מִן הַמְּעָרָה, לְפִיכָךְ נִקְרֵאת מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה, שֶׁהִיא כְּפוּלָה, וְשָׁם הוּא נָתוּן, אָדָם וְחַוָּה, אַבְרָהָם וְשָׂרָה, יִצְחָק וְרִבְקָה, יַעֲקֹב וְלֵאָה. וּלְפִיכָךְ נִקְרֵאת קִרְיַת אַרְבַּע, שֶׁנִּקְבְּרוּ בָּהּ אַרְבַּע זוּגוֹת. וַעֲלֵיהֶם הַכָּתוּב אוֹמֵר [ישעיה נז, ב] יָבוֹא שָׁלוֹם יָנוּחוּ עַל מִשְׁכְּבוֹתָם הֹלֵךְ נְכֹחוֹ".
שאלה - 168434
לכבוד הרב מוצפי שבוע טוב
יש אומרים שלא טוב לעבוד במוצ"ש מכיוון שאין בזה סימן ברכה.
האם מתור לעבוד במוצ"ש ומתי"

תשובה
אחרי סעודה רביעית מותר, ועיין בשיבת ציון.
שאלה - 168433
שלום ביתי מותקפת כבר שנתיים ע"י בת כתתה , אשתי פנתה לאם , פנינו לבי"ס לא נעשה דבר בעניין לאחרונה פנינו לפיקוח ועתה ניגש אלי האב בטענה שאני "מויסר" ונהגתי שלא כהלכה ,מה הדין?
תשובה
זו עזות פנים וחוסר חינוך מצידם, להרשות לבת ול"חנך" אותה להציק, לרדוף ולשנוא. וכשאתם חסרי אונים ולכן מתלוננים, הם מחציפים פניהם בטענות שוא ומדוחים.
שאלה - 168432
לכבוד הרב מוצפי שליט"א דיני האבלות כגון להשתתף באירוסין מסתיימים לאחר 12 חודשי אבל מלאים או חודש לפני?
תשובה
י"ב חודש ולא פחות.
שאלה - 168431
לכבוד הרב שלום רב
קיבלתי את סדרת הספרים ״דורש ציון״ על הפרשה נהנה מאד, תודה רבה לרב על ההשקעה בספרים אלה.יש לי בת דודה בת שנתיים וקצת, (עד) מאיזה גיל יש איסור לחבק אותה?

תשובה
עד גיל שלש לכל הדיעות מותר.
שאלה - 168430
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. שלום רב. האם לבן הארמי הוא בלעם הרשע? תודה לרב על הכל ושבת שלום.
תשובה
לא הוא, אלא שבלעם מצאצאיו.
שאלה - 168429
עט"ר ערב שבת שלום,
בנרות שבת, אם שמים המון שמן על מנת שידלקו עד שעות הלילה הקטנות או אפילו בוקר האם זה עובר על בל תשחית?
והאם המקור לזה הוא בתלמוד?

תשובה
נכון, זה אסור ועיין בשו"ת תורה לשמה להגאון רבנו יוסף חיים ז"ל.
שאלה - 168428
לכבוד הרב שלום רב
מה הדין לגבי עוזרת גויה שעשתה נזק לבגדים ומפטפטת בטלפון על זמן עבודהמותר לנכות לה שכר

תשובה
תחילה תזהירו אותה, ואחר כך אפשר יהיה לנכות, אם היא תחזור על כך.
שאלה - 168427
לכבוד הרב שלום רב. ראיתי באחד המקומות תפילה המיוחסת להרמב"ן על הפרנסה לאומרה בראש חודש. האם הרב מכיר/ ממליץ לומר את התפילה או שמקורה לא ידוע?
תשובה
על איזה מקום כבודו מדבר?
שאלה - 168426
שלום לרב
חתונה יום שני ולחתן יש בית והיום פתאום החתן מבקש לעשות הסכם אצל עו"ד שאם מתגרשים הבית שייך לו. מה עושים?

תשובה
לא לבטל החתונה.
שאלה - 168425
שלום לכבוד הרב
שכחתי יעלה ויבוא בשחרית נזכרתי אחרי מוסף
עליי לדאוג??

תשובה
כיוון שנזכרת אחרי חצות. עליך היום להתפלל פעמיים מנחה
שאלה - 168424
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום שחל ראש חודש ביום שישי ולא הנחתי תפילין רבינו תם בשחרית, האם להניח אחר חצות? או לחשוש לדעת המקובלים ולבטל היום תפילין רבינו תם?

תשובה
בדיעבד תניח.
שאלה - 168423
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אני צריך עזרה לגבי סדר הלימוד שלי(בן 15, אשכנזי). בלימוד הלכה- ללמוד פסקי תשובות או רק משנה ברורה?
תשובה
כתוב בבקשה את סדר לימודך ב 24 שעות רגילות.
שאלה - 168422
כבוד רבנו שליט"א ילמדנו מה החשיבות שהתורה מדגישה לנו שהכבש צריך להיות בן שנה להבאת הקרבן? והאם המושג תמימים הולך אחר שלימות הכבש או השנה
תשובה
בתלמוד כל מקום שכתוב כבש הוא בן שנה, איל בן שנתיים.
שאלה - 168421
לכבוד הרב מוצפי שליטא
האם יש סגולות בציפור דוכיפת(הודהוד) מפוחלצת ?

תשובה
פיחלוץ אוייבי ישראל.
שאלה - 168420
לכבוד הרב שלום רב קניתי לחבר חמישה חומשי תורה והוא לא יודע שזה אני ואני רואה שהוא לא משתמש בו השאלה האם אפשר להביא אותם למישהו אחר?
תשובה
תבקש את רשותו, כי זה שלו.
שאלה - 168419
שלום כבוד הרב
הייתי בפגישת שידוכים עם מישהי והחלטתי לעזוב אותה מחמת חסרונות שראיתי בה. אני יכול לספר להורי שראו אותה בתמונה את החסרונות שבגללם אני לא רוצה להמשיך איתה?

תשובה
ומה הנה החסרונות? פיסיים או רוחניים?
שאלה - 168418
הרב, אני מכיר מישהו מקצועי במוסך. קרוב משפחה שלי בקש ממני לקחת אליו את האוטו שיעשה עבודה טובה. האם מותר בלי לעדכן את הקרוב להוסיף סכום כדי להרוויח? או שיש גזל בזה? זקוק מאוד
תשובה
בהסכמתו.
שאלה - 168417
לגבי הבחורה, כבר 5 שנים מנסים להסביר לה שהבן אדם לא אחראי ומלא מידות לא טובות, היא אומרת שתסתדר איתו, כאילו שהיא "מכורה" לקשר איתו, השאלה איך לפוצץ לה את הדימיון שנמצאת בו?
תשובה
עם סבלנות ובמשך הזמן הכל יתפוגג.
שאלה - 168416
לכבוד הרב שלום רב
בשבת לאחר תפילת מוסף תיערך ברית מילה בבית הכנסת. האם אומרים צדקתך במנחה? (והאם זה משנה אם הסנדק יימצא במנחה או לא?)
תודה

תשובה
באותו בית הכנסת לא אומרים, והמקובלים אומרים אותו בצינעא לאחר עלינו לשבח, מפני הסודות הנרמזים בו.
שאלה - 168415
לכבוד הרב
ערב ר"ח אומרים תחנון במנחה?
2. כיפור קטן שעושים אצל אשכנז ספרדי יש עניין להשאר לומר איתם או שרק להשאר למנחה מספיק?

תשובה
מנחב ביום ערב ראשחודש אין אומרים תחנון, אך בסליחות אומרים.
שאלה - 168414
קשה לי מאוד הרב בת 33 בעלת תשובה רשומה אצל הרבה שדכניות ואין הצעות .משתדלת כבר עשר שנים בעבודת השם ממש. מיואשת כבר אין לי להתפלל. מנגד כל החילונים מתחתנים מביאים ילדים.
תשובה
עי הללו אינן עובדות לשם שמים, ואין הדבר נוגע ללבן, אלא לכיסן לסחוט את כספיכן.
שאלה - 168413
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש רב/באבא/מקופל שמלמד זוהר וקבלה, אומרים שהוא צדיק אבל שמענו כמה דברים תמוהים וגם שמענו שקרא לבנו "הרש"ש", הרב מכירו?

תשובה
שוטה גמור ושוטים ההולכים אחריו.
שאלה - 168412
אשתי מסיימת טיפול כימותרפי בסרטן שד הנגרם מגן פגום brca1 הרופאים ממליצים לכרות השחלות כי גן זה מגביר שכיחות סרטן זה ב 50% .אשתי בת 49 וב"ה זכינו לילדים.
האם לשעות להמלצתם?

תשובה
אפשר.
שאלה - 168411
לכבוד הרב
כשסיימו הכנות לשבת. האם טוב לארגן תהילים לילדות ביום שישי לפני שבת? או עדיף בשבת?

תשובה
נפלא מאוד, גם וגם.
שאלה - 168410
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשה שאמורה לקום משבעה בשבת בבוקר האם מותר לה לרחוץ ולחפוף לפני שבת קודש
תודה ובשורות טובות7

תשובה
לא, רק פנים זרועות ורגלים עד הברכיים. במוצאי שבת רחיצת כל הגוף. תנוחמו מן השמיים.
שאלה - 168409
לכבוד הרב
האם לכתחילה אפשר להגיד קדיש לאחר עמידת בערבית כשיש 6 שמקשיבים? מה הדין בחזרת הש"צמה מטרת תוס' ר"אש לפרש את התוס'? (לפעמים מילה במילה כתוב)

תשובה
נכון מאוד 6 בערבית אך עשרה מצויים שם. בחזרת שחרית מוסף ומנחה צריכים תשעה עונים.
פעמים רבות התוספות מביאים את דברי הרא"ש ז"ל, ולכן הנך מוצא כאילו כפילות בדברים. תוספות הרא"ש נדפסו בתקופה יותר מאוחרת.
שאלה - 168408
כבוד הרב שלום,
אני קיבלתי על עצמי שלא אסע יותר לחו"ל וב"ה עמדתי בזה 7 שנים.. עכשיו היה משהו קשה במשפחה ואמא שלי צריכה חופשה ורוצה שאבוא האם אני חייבת להצטרף מצד כיבוד הורים?

תשובה
אינך חייבת כלל.
שאלה - 168407
לכבוד הרב הגדול שלום
אבל שאחיו נפטר לפני יומיים והיום לא עלינו נפטר בנו מדום לב מה הדין לגבי ישיבת שבעה ,קריעה בהלוויה ומה עלינו להתעורר ממקרה כזה תודה רבה סליחה על טירחה

תשובה
לא עלינו ולא על ישראל. קריעה נוספת. שבעה מחדש משעת הקבורה. לתקן כל המעשים ככל האפשר.
שאלה - 168406
לכבוד הרב שלום רב,
אבל על אימו שבערב שבת חל יום ה-30 (לפתירתה)לפטירתה, וגערו בו חבריו האם מותר להסתפר לכבוד שבת?ימתין עד יום ראשון?
תודה רבה!!

תשובה
רק ביום ראשון יגערו בו ויתגלח ויסתפר.
שאלה - 168405
לכבוד הרב
במקום עבודתי מצאתי סכום כסף קטן.לאחר כמה שעות אחת שהיית במקום אמרה שאבד לה סכום הכסף .האם אני צריכה להגיד שמצאתי ולהחזיר?לא ידעתי שמצאתי את הכסף שזה שייך לה.

תשובה
אם זה תואם את מה שאמרה לגבי המקום הסכום וסוג המטבע. ונראה בעליל מכל ספק שהיא איבדתו. יש מצוה לתת לה.
שאלה - 168404
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ראיתי על פי הקבלה שזה לא טוב להקים מצבה לפני יום השבעה,מה אפשר לעשות שכבר עשו מצבה לפני יום השבעה?

תשובה
אם לא תמו ימי השבעה יש לפרק אותה ולהקימה מחדש ביום מלאת השבעה. ועיין שער המצוות לרבנו האר״י ז״ל פרשת ויחי.
שאלה - 168403
לכבוד הרב
אם יש לי הוראת קבע לכולל אברכים , האם מותר לבטל על מנת לשלם לילד של אברך עבור ישיבה קטנה בכל חודש לישיבה?

תשובה
צריך לשקול ולבדוק היטב. אם בכולל לומדים אברכים שמתמידים בלימודם ושוקדים על התורה ובעיקר לומדים הלכה. ואין להנהלה מקורות מימון מבוססים.
מנגד האברך המדובר אם הוא נזקק וירא אלקים. תם וישר ובניו הולכים בדרך התורה והמוסר.
והיה אם שניהם טובים ומושלמים. תחלוק המעשרות חצים לזה וחציים לזה. ואם האחד טוב בהרבה מחבירו תתן לו.
שאלה - 168402
לעט"ר אכן מצאתי שהסיפור עם תיקון חצות בליל המילה בספר חסדי אבות להרי"ח הטוב פרק ב משנה ב וזכרונו של כב עצום ורב אוהבו בלונ"ח
תשובה
תזכה למצוות. ותאריך ימים טובים.
שאלה - 168401
לכבוד הרב עט'ר בפרק כה.ה,כתוב שא'א נתן ליצחק את הכל הכלי יקר אומר:עולם הבא שלו, האם הדברים כפשוטן ששייך לתת העולם הבא למי שהוא.תודה למורנו ולעורך
תשובה
לא ידעתי מהו, אך הכלי יקר גברא רבה הוא.
שאלה - 168400
איגוד עזרה שתרמתי הם עושים גביה מידית ואם מסיגים את כל הסכום אז משאירים גביה לכולם
ואם לא הגיעו מחזירים לכולם
השאלה לא הגיעו מחזירים יש לי בעיה של נדר בהתחיבות לסכום שתרמתי

תשובה
השאלה אם יש עליהם פיקוח על כל ההכנסות באמת ובתמים.
שאלה - 168399
בעירנו בחירות חוזרות 2 מועמדים אחד חתם הסכם עם מר"צ ופרסם שאם יבחר תקנות נגד השבת תחבורה ציבורית פתיחת קניונים. השני- לא ידוע נגד השבת או בעד. לבחור בשני או להימנע מבחירה?
תשובה
לא מצביעים בעד חילונים.
שאלה - 168398
הרב
מקרה של בחור שבקשר עם בחורה חרדית תמימה וגורם לה לרצות אותו ומצד שני כבר כמעט 5 שנים לא מתחתן, כל פעם בטענה אחרת, פעם כי צריך בית ופעם משהו אחר, "חרדי", איך לעזור לה לחתוך?

תשובה
להסביר לה חד משמעית, שהוא סתם גורר אותה ומאבד לה את עתידה המוצלח.
שאלה - 168397
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי קעקוע לפני שחזרתי בתשובה
אפשר להוריד בליזר זה עולה המון אין מה אני יעשה ??
לי כסף ....
תודה לרב

תשובה
להמתין בנתיים. והשם יעזור לכם.
שאלה - 168396
בבית כנסת שאני מתפלל בו נאמר לאחד המתפללים לא לפקוד יותר את בית הכנסת על רקע יריבות פוליטית.שניהם דתיים אך כל אחד מהם חבר במפלגה חילונית.מה עלי לעשות מאחר והדבר כואב לי.
תשובה
אל תתערב.
שאלה - 168395
לכבוד הרב
רוצה להתחיל קורס משכנתאות כהכנסה נוספת,שבעלי יעבוד פחות
קורס לנשים אצל יועצת,שמעתי שרבנים נגד לימודים,
האם זה כולל קורסים? או רק אקדמיה? האם לחפש משהו אחר?
תו

תשובה
קורסים אפשר להקל.
שאלה - 168394
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאחרונה נחשפת לשיעןריו של הרב... והשיעורים ממש מדברים אליי. אבקש לדעת אם הרב מכיר אותו ומאשר המשך שמיעת שיעוריו. תודה רבה

תשובה
שמעתי מרבנים גדולים המתנגדים לנושאים שהוא מדבר.
שאלה - 168393
לכבוד הרב שליט"א, האם מותר לגבר לעשות קעקוע (איפור קבוע) במקום שיער, למי שיש קרחת ומתבייש בה?
תשובה
חס ושלום.
שאלה - 168392
לכבוד הרב שלום רב
האם אישה מטופלת בילדים חייבת בתפילה אחת ביום?
תודה רבה!

תשובה
תפילת עמידה אחת בלבד.
שאלה - 168391
לכבוד הרב שלום האם מותר לתרום מטר לבית כנסת לבנייה עתידית מכספי מעשרות האם זה יחשב לי כמעשר?
תשובה
מעשרות לעניים המסכנים.
שאלה - 168390
שלום כבוד הרב
רציתי לדעת מדוע נכתב "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו"-באיזה אמא ואבא מדובר? הרי אפילו אם נכתב לדור העתיד, זה לא הפשט לאותו מצב כי לא היה לאדם הראשון אבא ואמא..?

תשובה
אדרבה בגלל שלא היו לו הורים, עיתה לו רק אשתו, וזה בא ללמדנו להרגיש אחד עם האשה.
שאלה - 168389
שלום לכבוד הרב
בענין פאה נכרית.
שמעתי בשם הרב בשם מנהל המחלקה האונוקולוגית בעין כרם, שבזמן שלא חבשו פאות (מחשש ע"ז) התרוקנה המחלקה מהחולים.
רציתי לברר אם הרב שמע בעצמו?

תשובה
נכון מאוד, כך אמר לי לפני שנים.
שאלה - 168388
לכבוד הרב
מדוע לא מציינים את הספירה בירידה מהר סיני כ50 לאחר יום הכיפורים,כששם שסופרים את 50 ימי העומר לשבועות.?מדוע חבשים נוהגים לספור ולחגוג -ואין זה חגם של כלל ישראל ?

תשובה
כי נוהגים לפי מה שהתורה אמרה, וחכמים תיקנו.
שאלה - 168387
לכבוד הרב האם יש עניין לפתוח ידיים בכל זמן ברכת כהנים כמו בפותח את ידייך?
ה ישמרך

תשובה
לא פותחים, מכיוון שבזמנינו מנהג הגויים הוא לפרוס כפיהם.
שאלה - 168386
לכבוד הרב
מנחה בעבודה.מישהו היה מעשרה ראשונים והלך לחפש אנשים למניין כשחזר ראה שכבר התחילו האם איבד את המעלה של 10 ראשונים?.
תודה רבה, אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים!

תשובה
הוא היה מעשרה ראשונים ואפילו שלישי או רביעי, ולא איבד את זכותו, כך כתב רבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות.
שאלה - 168385
שלום לכבוד הרב
הרב שלי של הביה"כ רוצה להזמין אותו לשבת אבל יכול להיות שישאל דברים של העבודה שלי היך אני עושה? לא רוצה לדבר על זה בשבת

תשובה
אם אתה חושש, אל תלך אלא תתחמק.
שאלה - 168384
מה כוונת הגמ' שאין האישה כורתת ברית אלא למי שעשאה בית קיבול מה הברית הזו?? ובאיזה שנאנסה או עם בעלה. שקידשה כדת משה וישראל תודה רבה הרב
תשובה
באנוסה ודאי שאינה כורתת ברית, ולא בזה דיברו חכמים, אלא במי שמרצון.
שאלה - 168383
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאחרונה שמעתי את הסיפור שסיפר כבוד הרב על חלומו של הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה.
מי הוא המשיח שנראה למרן בחלום בליל שבת?

תשובה
לא ידוע.
שאלה - 168382
שלום לכבוד הרב היקר
בשנת אבל בדרך כלל שליח ציבור.נאמר לי שלא להיות בראש חודש.מה הדין

תשובה
ספרדים מעולם לא היו חזנים כל השנה. וכך ראינו לכל הגדולים שלנו.
שאלה - 168381
שלום לכבוד הרה"ג ראיתי בתשובות קודמות שהרב ממליץ לכתוב את השם כו..במזוזה ברצוני לדעת מה העניין ולמה זה הפוך תודה הרב חודש טוב ומבורך
תשובה
על פי הזוהר הקדוש והקבלה.
שאלה - 168380
לכבוד מורינו ורבינו הגאון שליט''א
האם מותר לבנות שירותים בעזרת נשים בבית הכנסת
תודה רבה

תשובה
על חשבון השטח שבו מתפללות לא, על חשבון מרפסת או מסדרון מותר.
שאלה - 168379
שלום לכבוד הרב, עשיתי הפסק טהרה ביום רביעי אתמול בדקתי בבוקר ושכחתי לפני השקיעה האם זה תופס או לדחות ביום?
תשובה
אם ביצעתם הפסק טהרה זה בסדר.
שאלה - 168378
שלום לכבוד הרב,
בצפת 2 מועמדים (סיבוב שני) חרדי, וחילוני שנתמך ע"י..., החילוני שולל קואליציה עם ש"ס, יש בלבול בקרב התושבים, רוצים לפרסם את דעת הרב.

תשובה
את אשר יפסוק מורנו הגאון חכם שלום הכהן אותה נקיים ונתברך.
שאלה - 168377
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי חבר שנשבע על תפילין שהוא לא עשה מעשה ומרוב לחץ ופחד שיהיה לו בלגן הוא נשבע שבועת שקר.
האם זה חמור?אם כן מה צריך לעשות? האם ניתן לתקן?

תשובה
עוון גדול עשה, ועליו לפנות לרב גדול בישראל.
שאלה - 168376
לכבוד הרב שליט"א שלום,
האם מותר לרב של משודך להסתיר בעיה (פיזית, נפשית, נוירולוגית) כשיש חשש מהצד שלנו וכששאלנו ספציפית על הבעיה בעקבות נתונים בעייתיים שקיבלנו?

תשובה
אפשר לברר במקומות אחרים.
שאלה - 168375
לכבוד הרב שלום רב
בתי בגיל 9 ו-8 חוד' עם בעיית קשב וריכוז והתפרצויות שמשליך על ההתנהגות שלהבשבת משחקת בפליימוביל(בובות ואביזרים קטנים).המשחק מרגיע אותה. האם מותר לה?

תשובה
להשתדל לתת לה משחקים מותרים בשבת המעניינים אותה במידת האפשר.
שאלה - 168374
לכבוד הרב
כתוב לא תלך לבית אחרים אלא לצורך גדול מה הכוונה אם אני מתארחת שבת אצל חברב שבעלה משפחה של אבא שלי ובשולחן הוא מספר לאשתו ולי דיברי תורה מותר?יש הבדל רוקה או נשואה

תשובה
שיהיה לך היכן לעשות שבת נקרא "צורך גדול", אם הצניעות נשמרת כמובן.
שאלה - 168373
לכבוד הרבשמעתי שאדם הראשון בסוף לא נתן לדוד המלך 70 שנה אלא זה התחלק עם יעקב כמדומני ויוסף ? אם כך איך אז אדם נפטר בגיל 930?איפוא ב70 שנה?
תשובה
ידידי הנכבד, כדי לדעת תורה נכון, כששמעת דבר תחקור את האומר מה מקוו? ומי אמרו?
מקורו בזוהר הקדוש, [וישלח קס"ח, א] ולא שחזר בו חלילה, אלא כשאכל מעץ הדעת התקלקלו, ואברהם ויעקב אבינו ויוסף הצדיק תרמו משנות חייהם עבורו, יצחק אבינו לא נתן כי בשמיים מנעו ממנו כי הוא מידת הגבורה.
ונתנו אברהם 5 שנים, יעקב 28, יוסף 37.
שאלה - 168372
לעט"ר חודש טוב א)היכן כתוב המעשה עם אותו אדם שעשה תיקון חצות בברית יצחק בקולי קולות ומחו בו.ב)מה המקור לומר אדון עולם בברית יצחק ושוב יישר כח.
תשובה
ראיתי באחד מספרי הבן איש חי, אדון עולם צריך חיפוש.
שאלה - 168371
לכבוד הרב
רציתי לדעת מה התפילות שאומרים לפני חצות ואחרי חצות שהולכים לישון?

תשובה
קודם חצות יש לומר קריאת שמע שעל המיטה, לאחר חצות אומרים תיקון חצות.
שאלה - 168370
לכבוד הרב
אני ב''ה בהיריון בחודשים ראשונים ממש ובני המשפחה (חמות..) שואלים אם אני בהיריון עניתי שלא. האם זה נחשב לשקר?

תשובה
יפה עשית. שילמדו לא להיכנס לחיים הפרטיים ולרכל.
שאלה - 168369
אני בנר ראשון של חנוכה במילואים אישתי והילדים מדליקים בבית. בנר שני אני בביתשאלתי לגבי ברכת שהחיינו האם אני צריך לברך כיון שזה הדלקה ראשונה שליאו שאישתי בירכה יצאתי כבר?
תשובה
במילואים מדליקים או שאתה תדליק ויברכו שם שהחיינו.
שאלה - 168368
כבוד הרב שלום רב,
התארסתי והשידוך נפל (מצד הבחור), האם אני חייבת להחזיר את התכשיטים? האם אפשר לבקש להשאיר אותם ושהוא ישאר עם המתנות שקנינו לו..? האם יש לחוש בזה?
תודה רבה!

תשובה
מה שתסכימו ביניכם מותר ומקובל אם זה נעשה מרצון שניכם.
שאלה - 168367
שלום לכבוד הרב
שההורים היו בחיים עשיתי להם צרות וגם קיללתי את עצמי האם בגלל זה אני רווקה הנינים כבר מתחנים צער

תשובה
ביום הכיפורים נמחל לך, ביקשת מהם מחילה ומחלו.
שאלה - 168366
שלום לכבוד הרב
מדוע זהו סימן לא טוב שאישה משאירה את שם משפחתה?

תשובה
התורה הקדושה אומרת "למשפחותם לבית אבותם". מנהג הגויים והרפורמים להשאיר שם המשפחה הקודם. אנחנו יהודים.
שאלה - 168365
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הוצאות תשרי שנאמר עליהם שהקבה מחזירם נאמר גם הוצאות של תשבר"?והאם אדם שנותן צדקה לאגודה צדקה מוכרת בציבור הדתי אבל זה מחוץ לעירו מותר הדבר.?

תשובה
גם שכר לימוד בתלמוד תורה בכלל הברכה. צדקה נותנים ישירות למשפחות נזקקות לאחר חקירה ודרישה.
שאלה - 168364
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להשתמש לשימוש חול בסכך קיינס שהיה על סוכה, לאחר שנים שכבר לא בשימוש, ולא בטוח שכבר אפשר להשתמש בו לסוכה, למשל כגדר.

תשובה
מותר, מה שאמרו הוא לא לדרוך עליהם ולא לבזותם, אך בשימוש הם מותרים.
שאלה - 168363
לכבוד הרב שלום רב
האם שיניים תותבות לנפטרת חייבים קבורה
תודה ובשורות טובות

תשובה
נוהגים לקוברם.
שאלה - 168362
לכבוד הרב שלום. האם יש חיוב לקיים סעודת ראש חודש? והאם גם נשים חייבות בסעודה?
תשובה
מצווה לערוך סעודה כנזכר בשלחן ערוך, והחובה היא על אכילת לחם לכתחילה. וגם נשים בכלל.
שאלה - 168361
הרב אהובנו מלכא דאוריתא, כתבתי בעבר דרשה בסוד יעקב ודוד שהיו כאחים, הבאתי שם גם מהקדמת שושנת יעקב פולדא ומר"א מאיזמיר בסמוכים לעד ט: יג: ובמדת"ל ענף דוד. הרב יהנה מדבריהם
תשובה
תזכה למצוות.
שאלה - 168360
למו"ר היקר בעניין משקים מגולים שעבר עליהם לילה שאסורים מה ההגדרה של עבר לילה האם יש בזה שיעור זמן מסוייםתודה רבה לרב על כל המסירות למענינווכן העורךתבורכו מפי עליון אמן
תשובה
משקה מקורו בתלמוד במסכת עבודה זרה, וכל שהושאר ללא שמירה יש בעיה.
אינו דומה לבצל, שום, ביצה קלופים שדווקא אם עבר כל הלילה.
שאלה - 168359
שלום לכבוד הרב
נהג קיבל מהחברה חולצה עם כיתוב של שם החברה כדי להגיע עם זה לעבודה, הם נתנו לו כמה חולצות הוא שואל האם הוא יכול להוריד בחלק מהם את הכיתוב?

תשובה
לעבודה יגיע עם חולצה בכיתוב. וצריך מספיק כאלה להחלפה.
שאלה - 168358
הרב שלום
טבריה עיר מסורתית ומכבדת תורה ונבחר כאן אדם שרודף דת ומכריז שאסור שהחרדים יגיעו ל30% ובעד חילולי שבת ומצעדי תועבה איך נעבור כאנשים דתים 5 שנים איתו ?

תשובה
אל תחשוש היו רבים לפניו בארצינו שדימו לעקור את התורה ולא יכולו, טבריה עיר הקודש בה התחברה המשנה על ידי רבי מאיר זיע"א, בה נטמן רבי עקיבא המאור הגדול של חכמי המשנה, וראש לעשרה הרוגי מלכות, בה נטמן ראש התנאים רבן יוחנן בן זכאי, שכמה שיבחוהו חכמי המשנה על שקידתו ותורתו העצומה, בה טמונים קדושי עליון גדולי התנאים והאמוראים.
בטבריה ישב רבי יוחנן מראשי האמוראים וכתב את התלמוד הירושלמי, ובכל הדורות לא פסקה התורה ממנה, במאתיים השנים האחרונות הנהיגו אותה הגאון הגדול רבנו חיים משה שמואל הכהן קונפורטי ז"ל, המכונה "הסיניור". וזכה שחתנו היה מגדולי המקובלים בדורו רבנו יעקב שאלתיאי ניניו ז"ל המפורסם בספרו "אמת ליעקב".
אתם היו קרוב למאה ענקי תורה כמו הרבנים אבולעפיה, אלחדיף, ועקנין, ילוז, סמאג'ה, ביבאס, שטרית, טולדאנו ועוד. משפחות שיצאו מקרבם מאות רבות של גדולי תורה, ועל כולם הוא הגאון הגדול רבנו יעקב חי זריהן ז"ל שהיה רב העיר ושמו יצא למרחקים, ומכל העולם היו משחרים לפתחו לשמוע את דברי תורתו וחריפותו ובקיאותו.
עיר קדושה היא ותישאר קדושה לנצח, הצדיקים מגינים עליה ועל יושביה.
שאלה - 168357
לכבוד הרב מוצפי הי"וידוע לרב מה המקור על כך שיעקב החביא את שטר מכירת הבכורה מעשו בתוך ירכו איפה שגיד הנשה,(לא היה ולא נברא, כלומר עשה פתח ברכל הכניס ותפר. שיבוש הדברים)
תשובה
בספר צידה לדרך והביאו הרב מעם לועז ז"ל כתב שהיו רגילים לקשור השטרות אל הירך, ושרו של עשו ביקש לחטוף ממנו את השטר ולכן נגע בכף יריכו.
שאלה - 168356
לכבוד הרב
האם יש סידור ידוע לנו של הרב חיים ויטאל ז'ל?, שהרב מצטט אותו בסיפרו שיבת ציון
תודה רבה ואריכות ימים ושנים!

תשובה
סידור של בנו רבי שמואל ויטאל ז"ל נקרא בשם "חמדת ישראל".
שאלה - 168355
בחורה בת 30 בעלת תשובה מזה 7 שנים ב"ה.
בשבת יש טלויזיה, סיגריות וכדומה. לפני מספר חודשים גילתי שנקנה בשר מערביםיש אפשרות לשכור דירה בבני ברק ולגור עם חברה.
מה דעתו של הרב?

תשובה
אם החבירה יראת שמים, לעשות כן.
שאלה - 168354
לכבוד הרבהאם אדם שיש לו קעקוע בגופו לא עלינו עובר כל היום על לאו מהתורה?
תשובה
שתי דיעות בפוסקים.
שאלה - 168353
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בברכת מעין שלש אחרי כי אתה טוב ומטיב לכל ונודה לך האם צריך לומר השם אלוקינו בשם ומלכות או בלי ? או בהירהור

תשובה
נוהגים לומר השם אלקינו.
שאלה - 168352
לכבוד הרב שליטא שלום. האם לאחר תפילת 18 חייב לומר יהי שם לפני הקדיש או שזה מנהג? בריאות איתנה ויישר כח
תשובה
מנהג, ואפשר לומר אדונ' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ.
שאלה - 168351
לכבוד הרב שלום רב
יש דבר כזה שבדיעבד יהיה אפשר להשתמש בכלי פעם ראשונה בלי טבילה?
תודה וחודש מבורך.

תשובה
מיד כשקונים, מוליכים למקוה השכונתי ומטבילים.
שאלה - 168350
לכבוד הרב
האם מותר לחתן למסור חפץ כולשהו לחמותו בלי נגיעה מיד ליד ,כי חתני רוצה שכל דבר הניח על שולחן והוא יקח . במשפחתי מעולם לא נהגנו כך .האם יש לכך מקור?

תשובה
מותר למסור ביד כשלא נוגע, וכי מה עושה יהודי שנכנס לבנק, ניגש לסופר, במשרד ממשלתי, בקופת חולים, ובחנות פרחים???
שאלה - 168349
לכבוד הרב
שלום לכם רציתי לדעת איך ניתן להשיג את המזוזה שהרב ממליץ

תשובה
אינני עוסק בזה.
שאלה - 168348
שלום לכבוד הרב
מה דעת הרב שקונים מאפים במאפיה, האם זה בסדר מבחינת הפרשת חלה ניפוי הקמח? גם מבחינת בריאות..תודה לכבוד הרב

תשובה
אינני מפקח על כל המאפיות שבארץ.