ליחצו לשליחת שאלה לרב
לוד
בית כנסת אוהב שלום
שדרות ירושלים 14
יום שלישי י"ב באדר 27/02/18 למניינם בשעה 20:40

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י'/אדר תשע"ח
     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 155448
שלום לכבוד הרב שליט"א.
שמעתי שיעור של הרב שאומר שהיה מנהג לעשות בובה בצורת המן ותולין אותו ומכים אותו וביום פורים מעלים אותו באש, יש מקור?

תשובה
נהגו ברוב קהילות ישראל מזמן קדמון לעשות דמות צורת "המן" והיו תולים אותו שלשה ארבעה ימים קודם הפורים בחוצות קריה, וביום הפורים היו מכים וחובטים אותו, ולאחר הסעודה היו מעלים אותו באש, ויש למנהג זה כמה מקורות טהורים.
בתלמוד [סנהדרין ס"ד, ב] אמרו גבי איסור להעביר בנו למולך, "אמר רב יהודה אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה. היכי דמי? אמר אביי שרגא דליבני במיצעי, נורא מהאי גיסא ונורא מהאי גיסא, רבא אמר כמשוורתא דפוריא". ופירש רש"י ז"ל "אינו מעבירו ברגליו אלא קופץ ברגליו כדרך שהתינוקות קופצין בימי הפורים, שהיתה חפירה בארץ והאש בוער בו והוא קופץ משפה לשפה". וכן הוא ביד רמ"ה [סנהדרין שם], ובסמ"ג [סימן מ], וכן כתב בשו"ת הרדב"ז ז"ל ללשונות הרמב"ם [הלכות עבודה זרה פרק ו, הלכה ג], וראה עוד בשות הרדב"ז [חלק ה, סימן כ"ג].
ובספר הערוך [ערך שוור] כתב "רבא אמר כמשוורתא דפוריא וכו', פי' "משוורתא" בית קפיצה, כי אדם שהוא קופץ אומר (כצ"ל) קא משוור, ואם קפץ אומר שוור ליה, והקפצן שרגיל בקפיצה קורין שוורא, אפי' היין בזמן שממהר להחמיץ אומר קפץ, בלשון ארמי אומר [דרך] משל חמרא אכפא דגברי שוור. "פוריא" הם ימי הפורים. מנהג בכל העולם כולו שבחורים עושין צורה כדמות המן ותולין אותה על גגותיהן ד' וה' ימים, ובימי הפורים עושין מדורה ומשליכין אותה צורה לתוכה, ועומדין סביבה ומזמרין, ויש להן טבעת תלויה בתוך האש שנתלין וקופצין מצד האש לצד האש, אותה טבעת נקראת "משוורתא" כלומר בית קפיצה".
וכתב באורחות חיים [חלק א הלכות מגלה ופורים מב]. "ומה שנהגו לעשות מדורות גדולות בליל פורים וקופצין עליהן והוא משוורתא דפוריא דאיתא בסנהדרין פרק ארבע מיתות על נותן מזרעו למולך אמר רב יהודה אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה היכי דמי אביי אמר וכו' רבא אמר כי משוורתא דפוריא האש באמצע וקופצין מהאי גיסא להאי גיסא. שוור לשון קפיצה. ומנהג בבבל ובעילם שעושין צורת המן ותולין אותה ובימי הפורים עושין מדורה ומשליכין אותה צורה לאש ועומדין סביבה ומזמרין ויש להם טבעת תלויה שנתלין בה וקופצין מצד האש לצד האש ואותה טבעת נקראת משוורתא כלומר בית הקפיצה".
ועיין להגאון יעב"ץ ז"ל שכתב במור וקציעה [סימן ש"ז] "כתב מגן אברהם [ש"ז, כ"ב] והוא הדין להולך לקרקיסאות וטרטיראות, והן מיני שחוק ותחבולה, ולא ידענא מי התיר להם בפורים. ע"כ. ונראה לי בפורים יש להם סמך בגמרא פרק ארבע מיתות [סנהדרין סד, ב] במשוורתא דפוריא, ע"ש. הרי שהיו נוהגים גם בימי חכמי התלמוד, לעשות מיני שחוק בפורים".
שאלה - 153867
כבוד מרן שליט"א,
נבקש להודיע לציבור קהל קדשינו, כי ב"ה ובס"ד קיבלנו אישור סעיף 46 לקבל החזרי מס בתרומה לאתר ולספרי מורנו ורבנו שליט"א, זאת מלבד זכות עצומה לזיכוי הרבים.

תשובה
תזכו למצוות. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, וגם פטור ממס.
שאלה - 148691
לכבוד הגאון שליטא
מאד קל ולא מסובך לתרום לאתר באשראי.יש חלון מצד ימין באתר שכתוב עליו תרומות לוחצים עליו ויש אפשרות דרך אשראי ממלאים את פרטי הכרטיס ולוחצים על כפתור שלח

תשובה
שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 142901
לכבוד הרב
בכל ערב שבת אני מאזינה לתוכנית של הרב ברשת מורשת.
מזה שבועיים שאינימצליחה לשמוע את התוכנית, ומאד מצטערת על כך, ואיני היחידה שלא מצליחה, האם השידור עבר לתדר אחר ?

תשובה
העורך. 100.7. 92.5. 90.5. תודה.
שאלה - 155583
לכבוד הרב שלום רב יש לנו תודה לאל חמישה ילדים הקטן בן שנתיים אנחנו אוטוטו בני ארבעים הגידול קשה מאוד במיוחד לאישה האם אפשר לעשות הפסקה ולשמור?
תשובה
שאלות בענין זה עליך להתייעץ אישית עם רב פוסק שישקול את כל האופנים.
שאלה - 155582
לכבוד הרב שלום רב. לגבי תיקון ז' באדר, מהו ההבדל בין הספר "תיקון שבעה באדר" לבין סדר התיקון שכתב רבינו יוסף חיים בסוף "רב ברכות"?
תשובה
רבנו יוסף חיים הוסיף ברוב קדושתו תפילות לאמרם קודם ולאחר הלימוד.
שאלה - 155581
מו"ר הגאון עטרת ראשנו. האם מותר לכ"ע לשים את הגומי הקטן שיצא לאחרונה באופן קבוע על תפילין של יד? ראינו בספרים לאסור או להתיר כיסוי מלא בלבד, ולא זה המגן רק על קצוות הקציצה.
תשובה
איסור אין. אך המקובלים מחמירים בכך.
שאלה - 155580
לכבוד הרב
ארחות ציון ח"א עמוד רנב "בקריאת פסוקי וסדר הקרבנות וגם הזמירות יכוין לתקן שלחן לשכינה" מאיזה קטע בתפילה יש להתחיל לכוין זאת? והאם לכוין זאת עד יוצר בכל הקטעים?

תשובה
מתחילת התפילה.
שאלה - 155579
לכבוד הרב שלום רב שכן שלי ביקש ממני לראות במצלמה שלי מי נכנס לו ברכב ועשה נזק.האם אני חייב לומר לו מי עשה את הנזק למכונית.מחשש נקמה מבעל הרכב שעשה את הנזק.שבוע טוב
תשובה
אמנם על פי ההלכה עליך לעזור לו בענין. אך קודם כל תבקש להגן עליך ועל רכושך.
שאלה - 155578
לכבוד הרבב הקדוש,
במשפחתי משפחה ברוכת ילדים שהאשה כל פעם אומרת אין כסף ולעיתים אין לקניות לשבתהאם זו מצוות מתנות לאביונים או בכלל מעלת צדקה שיש התנהלות לא נכונה, זה משנה

תשובה
המצווה היא לעזור להם בייעוץ נכון להתנהלות נכונה. כי ישנם שאינם מבינים מספיק בניהול כלכלי של משק הבית.
שאלה - 155577
רב
הוריי קבורים בחו"ל נסעתי ליום השנה לאבי ול11 חודש לאימי.פתאום יש לי פחד מנסיעה במטוס.ההזכרות עושה בארץ ולא עולה לקבר.האם אני עובר על הלכה וחייב להתמודד על פחדי במטוס.

תשובה
אין חיוב על האדם לעלות לקברי הוריו.
שאלה - 155576
לכבוד הרב
ידוע שלאישה אסור לשיר בקול בזמן שבעלה לומד משום קול באישה ערווה האם לפי זה אסור לה לשיר איתו בקול פיוט שלום עליכם ואשת חיל בשבת תודה לכבדו

תשובה
מותר באמירת שלום עליכם יחד עם בעלה וכן בשירי שבת.
שאלה - 155575
לכבוד הרב,
מערת אליהו הנביא ע"ה, האם קבור שם אלישע הנביא? והאם כהן יכול להכנס? או להתפלל בחוץ?
תבורך מפי עליון

תשובה
לא ראינו מי מגדולי הדור שנכנסו שם להתפלל.
שאלה - 155574
שלום לכבוד הרב
הרב כתב בספריו אילו פסוקים לומר לפני השינה: ובני דן חושים, אתה תקום וגו'... שאלתי היא האם לומר את הפםוקים מיד לאחר ק"ש שעל המיטה או בסמוך ממש לשעת השינה?
תודה

תשובה
כדאי יותר כשתעלה על מיטתך לישן.
שאלה - 155573
לכבוד הרב שלום רב
האם אישה שלוקחת כדורי אנטביוטיקה במשך חודש שלם לטיפול בחיידק בקיבה והם גורמים לחולשה כללית ובנוסף מטפלת בתינוקה(מעל שנתיים)צריכה לצום בתענית אסתר?

תשובה
הסובלת מחיידק ונוטלת אנטיביוטיקה פטורה מלצום בתענית אסתר.
שאלה - 155572
לכבוד הרב. שמעתי מכת"ר כי נוהגים לקיים סעודת פורים בבוקר, ורצינו לדעת מה מקור הדהרים, ואיך נהג מור אביו ז"ל?
תשובה
הרב תרומת הדשן ז"ל נהג לקיים סעודת פורים בשחרית, ועל פי דברי רבנו מהרח"ו ז"ל יש להקפיד לסעוד סעודת פורים בבשר ויין קודם חצות היום, ובזה יגרום כי ההארה העצומה המתגלית ביום זה על ידי קריאת המגילה וכל מצוות היום הזה יתקיימו כל היום כולו. ולא יסתלקו בחצות היום. וכן נהגו בירושלים ומור אבי ז"ל היה נזהר בזה מאוד.
בשו"ת תרומת הדשן [סימן ק"י] כתב על זמן סעודת פורים "לא היו רגילין להרבות בסעודה. אף כי ישבתי מנהג זה, מ"מ רבותי ואני אחריהם נהגינן עיקר הסעודה בשחרית, כמדומה שכן נהגו ברינו"ס". ובספר קיצור השל"ה [מסכת מגילה] כתב "ומי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית הרשות בידו".
והן ידוע מה שכתב בסידור הרש"ש זיע"א בספר שר שלום כוונות זמניות [ד"מ ע"ב] "להזהר ולהזדרז לעשות סעודה אחר תפילת שחרית לכמה טעמים ידועים לי, וגם בעוד שההארות הנזכרות בתוקפם אחר התפלה ולא יסתלקו אחר כך מהכלים הפנימיים דשחרית, כי תפילת מנחה היא בכלים אמצעיים כנודע, לפיכך כמעט קיבלתי בקבלה לעשות הסעודה אחר תפלת שחרית בעזרת האל. וכל אלו הכוונות של הפורים הם בזו"ן הכוללים דכללות השנה, וכן הוא במועדים פסח שבועות ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות, שמגיעים הבירורים החדשים של השנה ההיא למקום ההוא שבא"ק מתעורר הענין ההוא עוד הפעם, אלא שאינו בפועל לפי שאינו אלא התעוררות הקדושה שמתעוררת נגד הקלי' ההיא שכנגדה להכניעה שלא תשלוט עוד, שכיוון שכבר נבררה הקדושה בפעם הראשונה, מתגברת עתה בכל פעם להכניע הקלי'. וכל זה ברחמי המאציל ובחסדיו הפשוטים, וכידוע כל זה ליודעי העתים ולמביני מדע, וכמבואר כל זה בדברי הרב הקדוש האר"י זלה"ה ותלמידו מהרח"ו זלה"ה [הגהת מור אבי ז"ל, עיין שער הכוונות דק"ט ע"ב ודמ"ו ע"ד. ועולת תמיד דנ"ג ע"ב ודנ"ד ע"א] לא כדברי זולתם כנודע ליורד לעומק דבריהם".
וכתב על זה מו"ר אבי ז"ל בסידורו בכתב ידי קדשו "ועיין להרב תרומת הדשן שכן היה נוהג יעויין שם. וכן כתבו במעיל שמואל וקיצור השל"ה [ד"מ ע"ב] וזה לשונו "וכל מי שמקדים ומזדרז ביותר לעשות הסעודה בהשכמה הוא משובח מאוד עד כאן לשונו. ועיין להרב פתח עיניים [דמ"ט ע"א דיבור המתחיל מצות מתנות] יעויין שם".
ובמנהגי קהלה קדושה בית אל להרב שמ"ח גאגין ז"ל כתב [אות מ"ה] "סעודת פורים עושים אותה בבוקר אחר התפלה, כאמור בהקדמת סידור הרב שר שלום רב זלה"ה". וסדר יומו של אבי החסיד ז"ל היה הפלא ופלא, כשהיה מסיים התפילה וקריאת המגילה, מיד היה מחלק מתנות לאביונים, ומגיע לבית בסביבות השעה 8 בבוקר ושולח מנות, ומיד בשעה 9 היינו מסובים כולנו סביב השלחן והיינו סועדים, והיה שותה מעט יותר מרביעית יין, ואחר כך כותב על נייר שמות עמלק אגג והמן, וכן את שמות מנהיגי המדינות שונאי ישראל, ומחה את שמם ביין ומפרר הנייר ושולח להשליכו בשירותים ששם מקומם, והיה מתפלל בעד השכינה וישראל צאן קדושים ושר ומזמר שירי פורים, בירך ברכת המזון, ועלה למיטתו לנמנם חצי שעה לקיים דברי הרמב"ם ז"ל, ובשעה 11 קם כארי והלכנו לבית הכנסת ללמוד בעיני המגילה ופורים עד שעת מנחה.
שאלה - 155571
שלום לכבוד הרב
האם מותר להכין סלטים שמוסיפים להם מיונז בשבת?
כגון סלט ביצים חצילים וכדו?

תשובה
רבים מגדולי הדור שלפנינו לא היתה דעתם נוחה מהכנת סלטים אלה בשבת משום שיש בהם חשש גיבול. ולכן תשאל רב פוסק בענין כי איני מעונין להביע דיעה בכך. וכל השנים נמנענו מכך.
שאלה - 155570
אני רוצה לעשות התרה לאשתי על הוצאת שבת בזמן ר"ת (קשה לה עם הילדים לחכות). איך עושים ההתרה? האם היא צריכה לומר בפני כל ה3 על מה היא מבקשת התרה? מה הנוסח שהמתירים אומרים?תודה
תשובה
מעיקר ההלכה אתה יכול להיות השליח עבורה. לגשת לשלשה אנשים יראי השם ותאמר להם רעיתי .... מינתה אותי שליח במקומה לבקש מכם שתתירו לה על שלא אמרה בלי נדר על מנהגה להוציא השבת לפי זמן רבנו תם ז״ל״.
והם ישיבו ויאמרו ״מותרים לה , שרויים לה. מחולים לה״ (ג פעמים)
שאלה - 155569
לכבוד הרב
סבא שלי נפטר לפני 54 שנה,עד מתי צריך להגיד קדיש, ולעלות למפטיר ולעשות השכבה?

תשובה
נכדים אין צריכים כלל לכל זה. רק הבנים.
שאלה - 155568
שלום לכבוד הרב הגאון
אם לא עליתי לתורה ביום שבת לאבי הבן האם מותר לי לעלות ביום שני?
תודה רבה כבוד הרב

תשובה
אין חובה לעלות אלא מצווה, ואתה יכול לעלות אימתי שתחפוץ.
שאלה - 155567
לכת"ר
הרב יוכל לכתוב לנו בבקשה כמה מילים על פטירת הגאון הרב שמואל אוירבך זצוק"ל
תודה רבה רבה

תשובה
אני שרוי בהלם מוחלט, ואימת הדין נוראה היא, מה קורה לנו. אין לי מילים.
שאלה - 155566
לכבוד הרב
שאלתי הרב בעניין עבודה שהגעתי בגיל 20 והמעסיק כפה עצמו עשה לי דברים אפלים והפך אותי לשפחה שלו מכל בחינה שנים הייתי עד שהשתגעתי והתלוננתי. חיי נהרסו ועתידי ושמי

תשובה
מספיק את כותבת, אנא הירגעי בבקשה, זה לא בריא לחשוב על זה, לדבר על זה, ולכתוב על זה. תתעסקי בענינים מועילים ומשמחים.
שאלה - 155565
לכבוד הרב שלום,
מה הגבול בו אני צריכה לספר להורים על דברים שאחותי עושה והם לא יודעים? או כשהיא אומרת שהולכת למקום אחד אבל אני יודעת שהולכת למקום אחרתודה רבה לרב!

תשובה
רק כאשר היא הולכת למקומות הנוגדים את ההלכה, תספרי להם.
שאלה - 155564
שלום לכבוד הרב קופת צדקה מעץ, כל פעם מעבירה את הסכום שמצטבר אני מעבירה את הסכום באשראי או העברה בנקאית, האם מותר להשתמש שוב באותן מטבעות שהיו בקופה לצדקה, ולקניית מוצרים?
תשובה
בהחלט כן, כי אתם ממירים אותם על כספיכם.
שאלה - 155563
כבוד הרב שוקולד מריר יש עליו כשרות בדץ העדה החרדית ורשום שהוא פרווה ומאחור ברכיבים רשום שעלול להכיל חלב והוא מיוצר בפס חלבי האם אפשר לאכול אותו אחרי בשר?
תודה לכבודו

תשובה
אין בכך שום בעיה, כי החוק מחייב לכתוב זאת על כל המוצרים.
שאלה - 155562
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שומעים את שיעורי הרב בבית יש לשיעורים טעם וריח של גן עדן לנשמה.
תשובה
תודה ותודה.
שאלה - 155561
האם הרב שמע על שמעתי אותו בעימות עם כופר, לי זה נשמע כפירה מה הרב חושב
תשובה
ידידי ואהובי, מדוע הנך מאזין לתכניות של רשעים, הם מטמאים את האזניים, מטמטמים את הלב, ומטיפים רעל במוח. השם יצילינו.
שאלה - 155560
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש אפשרות להשכיר דירה פנטהאוז עם ברכה לשנה לפנק את הילדים מבלי לחסוך כסף לקניית דירה הילדים בתלמודי תורה האם זה לא חינוכי ונכון לחיות בצניעות ?
תשובה
לא ברור מה הם האופיות, מה שנכון צריכים לקנות דירה ואפילו קטנה, ולהפסיק את תשלומי השכירות.
שאלה - 155559
שלום למו''ר האם ניתן לתת לאברך שלא אפגשנו מתנות לאביונים ושהוא יזכה בזה רק בפורים ביום? או שמא חיישינן דילמא אכיל ליה? ואם לא אז מה כדאי היות ואני רוצה לתת לאברך שאני מכיר
תשובה
תמסור ביד שליח נאמן ואחראי שיתן לו בו ביום.
שאלה - 155558
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני רוצה בע''ה להתחזק ולהפסיק לפגום בברית. הרב יכול לעודד ולעזור לי? מה אני צריך לעשות? ואיך לכפר על הפגימות שהיו בעוונותיי?

תשובה
לשם כך כתבו לך את הספר "יסוד בציון". תלמד בו באופן קבוע.
שאלה - 155557
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למדתי (שבטלה) עבודה זרה מהעולם.
בדור הזה אדם שעשה את ביתו עבודה זרה שאמר במפורש: "הבית הזה אלוקי", האם ביתו נחשב כעבודה זרה ?
תודה.

תשובה
סליחה טעות. ביטלו את היצר הרע המסיבי של העבודה זרה. לא את העבודה זרה עצמה. היא עצמה קיימת.
שאלה - 155556
מחילה על הטרחה, כדי להבין על מה כבודו ענה לגבי אימי שאבלה על אחותה שאסור לחלוטין?
האם רק לגבי סעודת החג עם שירים ואורחים?
או גם לגבי משלוח מנות וסעודה בפורום משפחתי מצומצם?

תשובה
לגבי הכל. בסעודה תלך לאחת הבנות או הבנים ולא בפורום של כמה.
שאלה - 155555
לכבוד הרב: אדם שקיבל משלוח מנות ולא יודע ממי קיבל את המשלוח האם זה ששלח בעילום שם יצא ידי חובת המצווה של משלוח מנות? האם על פי ההלכה האדם המקבל חייב לדעת מי שלח לו?
תשובה
לא ידע המקבל מי שלח לו. או לא ידע ששלחו לו כגון שלא היה בביתו לא יצא השולח ידי חובה ועליו לשלוח לאדם אחר. ולכן אותם ששולחים מנות לחמשה ששה או יותר יוצאים ידי חובתם.
שאלה - 155554
שלום לכבוד מורינו ורבינו. האם מותר להכניס מספר צלחות וסכו"ם יחדיו לתוך קערה ולהטביל במקווה כלים כשכוונתי להטביל גם את הקערה. תודה רבה
תשובה
רק באן שיהיו מפוזרים והמים יגעו בכל שטחי הכלים מבפנים ומבחוץ. ונוהגים לנער את הרשת בתוך המים כדי שהמים יגיעו לכל המקומות.
שאלה - 155553
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נוהגת אחרי שאני בודקת בשבעה נקיים אני מיד כותבת את היום שבדקתי אני רושמת לפני ברכת אשר יצר האים זה בסדר תודה כבוד הרב

תשובה
אם לא שוכחים את הברכה בסדר.
שאלה - 155552
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ראוי להחמיר ולשים מפריד בין הפלטה ( רגילה )לסירים שמניחים בערב שבת לצורך סעודה ראשונה ושניה? האם נייר כסף דק נחשב מפריד?

תשובה
אין בכך ולא כלום. כי המשטח אינו נוגע בסלילי החשמל. ועוד שאין דרך לבשל על פלטה.
שאלה - 155551
לרב היקר
סבי היה עושה כל שנה במשך מעל 20 שנה אזכרה לסבתי עם סעודת מצווה והמוציא,עכשיו אינו מרגיש טוב
האם צריך לעשות התרת נדרים בשביל לעשות רק ברכות בבית כנסת ללא סעודה?

תשובה
אין צורך בכך ואין צריך התרה.
שאלה - 155550
לכבוד הרב,
האם לימוד בלילה לתיקון כרת צריך להתחיל את הלימוד מצאת הכוכבים או מחצות לילהבבקשה אם יוכל הרב לתת לנו עצות איך לעשות את התיקון שיועיל בצד הטוב יותר. תודה רבה.

תשובה
כשם שאין חצי תענית כך אין חצי תיקון. הוא מתחיל מצאת הכוכבים ומסתיים בעלות השחר. ערב שבת היום ולא אוכל להאריך יותר.
שאלה - 155549
לכבוד הרב
לא מצליחה לחזור בתשובה כמו שצריך. כל פעם נופלת על כעס ולשון הרע,במיוחד שאני עייפהאיך מצליחים ?קנס לא עוזר..

תשובה
קובעים חצי שעה ביום ללימוד מוסר.
שאלה - 155548
לכבוד הרב שליט"א
אדה"ר במאה שלושים שנה שעשה תשובה..., א"כ רצה לתקן?

תשובה
מאוד חשובה הזהירות בגישה אל גדולי עולם, אין לכולנו שום מושג ממעלתו של אדם הראשון שהיה היחיד שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ונברא בדמותו כצלמו, וישב בגן עדן למעלה מכולם, עד שהמלאכים התחילו להשתחוות לו, והוא מנע אותם מכך, הוא כלל בתוכו את כל נשמותינו, והיה שקול כנגד כל הצדיקים שבעולם כולל האבות הקדושים.
ובתלמוד [עירובין דף יח עמוד ב] "היה רבי מאיר אומר: אדם הראשון חסיד גדול היה, כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה, ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים שנה". והתלמוד שם משיב שהכל היה מאונס ולא מרצון חלילה, גם אל תשכח שהתלמוד מפרש שהיה בנידוי, והיה אמור לפרוש מאשתו, וכל מה שנברא ממנו הם אותם כוחות שליליים שנפלטו ונפרדו מגופו הטהור, וכאן אני מבקש לעצור, כי הדברים מאוד עמוקים לדיון פומבי.
שאלה - 155547
שלום לכבוד הרב
היום טבע והרגלי האדם השתנו מאד כגון חשמל זיהום אוויר מרכיבי המזון וכו האם כל סגולות הרפואה למי שאוכל פת שחרית יפעלו גם כן עקב השינוי הקיצוני באורח החיים
תודה

תשובה
תמים תהיה עם השם אלקיך, המציאות השתנתה אך התורה לא תשתנה בשום זמן מהזמנים.
שאלה - 155546
שלום לכבוד הרב
בהריון אחרי שנים של ניסיונות והפלות
היום קמתי עם הפרשה חומה נראה לי שוב מאבדת את העובר
לא יכולה להתמודד עם זה

תשובה
אל תחשבי מחשבות שליליות, להיפך תתפללי ותבטחי בבורא עולם שיעשה אתך נסים ונפלאות.
שאלה - 155545
לכבוד הרב שלום
בני משפחתי הולכים לערוך בבית כנסת בהסכם רב בית הכנסת ערב שכולם באים לשחק שש בש לעילוי נשמת אחי שנפטר לפני שנה האים זה יכול להזיק לנישמת אחיתודה רבה

תשובה
השם יצילנו מאנשים כאלה.
שאלה - 155544
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
אני צריך לבצע עבודה בתוך היכל הקודשלצורך כך אני צריך לעמוד על מקום הנחת הס"תבאיזה אופן ניתן לעשות זאתאורך ימים בבריאות איתנה לרב

תשובה
תעלה שם ללא מנעליך, ואם אפשר תפרוס סמיכה או לוח עץ מלמעלה וכדומה.
שאלה - 155543
שלום לרב. בלי משקפי ראיה לרחוק גבר רואה אנשים אך לא מזהה אותם. מצד אחד פחות ניסיון בשמירת העיניים מצד שני לא מזהה אנשים ולא אומר שלום ואולי הם נפגעים. האם כדאי להשים ברחוב?
תשובה
אם אינו מפריע בתיפקוד השוטף אפשר בלעדיהם.
שאלה - 155542
לכבוד הרב שלום, קיבלתי סכום כסף בירושה מהורי כמה צריך לעשר והאם מותר לי לתת את המעשר לבני שהוא אברך תודה על כל התשובות המחכימות אותנו בהלכות שונות פורים שמח ובריא.
תשובה
תפריש מעשר. וחציו לתת לבן וחציו לחלק לעניים.
שאלה - 155541
לכבוד הרב, היתה לי תאונת עבודה במסגרת עבודה שעבדתי לפני שנים, והמעסיק לא דיווח, ולאחר שנים של החמרה הבנתי מביטוח לאומי שרשום תאונה אישית. בעל העסק העלים מידע . כיצד לנהוג
תשובה
אינני מתמצא בחוקי עבודה וביטוח.
שאלה - 155540
שלום לכבוד הרב
איזה אדם הוא בגדר אביון...שנותנים לו מתנות לאביונים ביום פורים?

תשובה
עיין באתר.
שאלה - 155539
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נשאלתי, אדם שממנה את אשתו שתעשה היא בדיקת חמץ מייד בצאת הכוכבים, האם היא בודקת בברכה?

תשובה
אמור לו שמצווה עליו לבדוק.
שאלה - 155538
שלום לכבוד הרב, יש לי שקית קמח כוסמין גדולה יקרה לא אגמור להשתמש לפני פסח האם כדאי לפתוח אותה ואם כן האם אפשר להשתמש אחרי פסח?
תשובה
תמכור עם החמץ, ואחרי הפסח תוכל להשתמש.
שאלה - 155537
שלום לכבוד מו"ר
יש לי בקבוקי שמן זית להדלקת נרות שלפי תאריך התפוגה על הבקבוק - פג תוקפו. אבל זה ניראה שהשמן בסדר. האם מותר להדליק איתו הדלקת מצווה כגון נרות שבת וחנוכה?

תשובה
גם לאכילה מותר. אם לא הונח מול השמש.
שאלה - 155536
שלום לכבוד הרב
קיבלתי ע"ע בל"נ לתרום לאתר אם יצליח הליך רפואי שעברתי, וב"ה הצליח. איני זוכר אם תרמתי, וכמה קיבלתי על עצמי לתרום (חלפה חצי שנה). מה נכון לעשות?
תודה.

תשובה
תתרום.
שאלה - 155535
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להסתכל על תמונות של אלילים שמופיעות בסרט טבעשאלתי בעניין צפייה דרך מסך האם זה גם נחשב "אל תפנו אל האלילים" ?
תודה.

תשובה
נראה לך שמותר? ומאימתי יש לאנשים זמן לצפות בסרטים במקום ללמוד תורה?
שאלה - 155534
שלום לכבוד הרב
אדם נכה שיש לו מטפל גוי. האם הגוי יכול לפתוח מיץ ענבים תירוש?

תשובה
רק אם אין אדם אחר.
שאלה - 155533
שלום לכבוד הרב
הרב כתב שלא להניח ר״ת בפני ספר תורה. איך לנהוג בשני וחמישי כשממהר לעבודההאם בכוונה הרב כותב ״קלי׳ ״ בקיצור דווקא? שלא לתת להם אחיזה?
תודה

תשובה
עיין באתר כמה פתרונות. ב, כך כותבים כל חכמי ישראל בספריהם לארכם ולרחבם.
שאלה - 155532
לכבוד הרב. בלי משקפי ראיה לרחוק אני רואה אנשים אך לא מזהה אותם. מצד אחד פחות ניסיון בשמירת העיניים מצד שני לא מזהה אנשים ולא אומר שלום ואולי הם נפגעים. האם כדאי להשים ברחוב?
תשובה
זה מנהג האשכנזים. ספרדיה יכולה להפסיק ואנחנו נכווין עליה בהתרה.
שאלה - 155531
שלום לכבוד הרב ,
מה עושים במצב שרוצים להעביר לישיבת בני ציון מתנות לאביונים שיחולקו ביום פורים ,ואנחנו גרים מחוץ לירושלים ,כאשר חוגגים פורים בחמישי ?

תשובה
0255-751-941. טלפון.
שאלה - 155530
לכבוד הרב היום היום הראשון לבדיקה ומוך דחוק השקיעה ב 17:33 בדקתי ב 17:37 זה פסול?
תשובה
בדיעבד כשר. ביקשתי פעמים רבות להקדים הבדיקה שעתיים קודם.
שאלה - 155529
חטאתי עם אשה... עברתי יסורים קשים רציתי להפסיק ויצר הרע הפיל
תשובה
תפנה אישית לגדול בישראל שידריך אותך ולא מעל גלי האתר בפומבי.
שאלה - 155528
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א.
אשמח עם הרב יסביר לי בברור את סיבת פסיקת ההלכה לגבי שימת תכלת בציצית.
תודה.

תשובה
רבותינו הגאונים ומאורי הדור לא הניחו תכלת. ומי אני שאסביר.
שאלה - 155527
לכבוד הרב שלום רב
כהן חולה מוטורית עולהה לברכת כהננים עם ישראל שעוזר לו.....האם מותתר ועונים אמן? חשוב לצציין שיש עווד כהנים בריאיים ב"ה שעולים יחד אתם. תודה

תשובה
מותר לו, כל הבעיה ההלכתית כשאינו מסוגל לעמוד כלל.
שאלה - 155526
שלום לכבוד הרב
בשבת בנות בקבוצת תהילים קוראות תהילים ופעמים שמישהי רוצה לשתות ומברכת. האם עליה לברך בקול
על - מנת שיענו אמן או בשקט כדי לא להפריע לקריאה. תודה

תשובה
כדאי ונכון להנהיג לעשות הפסקה בין פרק לפרק ושם יברכו בקול רם. כדי שיתרגלו לברך נכון.
שאלה - 155525
שלום לכבוד הרב
שאלה טכנית בנושא תרומות באתר
כיצד תורמים באתר לאביונים נראה כי האפשרות היחידה באשראי היא להחזקת
האתר. תודה מראש וסליחה ששואלת כאן.

תשובה
פרטים ובירורים בטלפון 0522-751-941.
שאלה - 155524
מעסיק שאינו שומר תו"מ ודורש בתוקף לעבוד בתעניות ציבור בידיעה שתפוקת העובדים יורדת מעט. הלה דורש מהם להשלים שעות על חשבונם כדי לסיים את מה שהיה מוגמר ביום רגיל. לא מוגזם?
תשובה
ומה בידך לעשות? עמך ישראל צריכים פרנסה.
שאלה - 155523
שלום לכבוד הרב החשוב. מתנות לאביונים נחשב גם ליתום שיש להם ברוך השם. ובמידה וכל שנה כמעט הלכתי לשמוע זכור בבית הכנסת חייבת גם השנה. כי יש אורחים ועסוקה ברוך השם.
תשובה
רק למי שחסר לו והוא עני ונזקק באמת. אם יקשה עלייך תסמכי על המקילים.
שאלה - 155522
לכבוד הרב . היום התבשרנו שהתמנתה שופטת חרדית ראשונה בישראל. רצינו לדעת איך יש להשפיע על הילדות שיבינן שתורה וצניעות זה העיקר ולא עבודות כאלה.
תשובה
היום נפטר משה רבנו עליו השלום ויום תענית הוא כנפסק בשלחן ערוך.
שאלה - 155521
שלום לכבוד הרב
שואל בשם משפחה אבילה. יום השלושים של אביהם חל בשבת שלאחר פורים. מתי עליהם לעלות.לבית העלמין, גרים בקריות, לעניין שושן פורים. ומתי מסתפרים?

תשובה
יעלו באמצע השבוע. אך יזהרו לא לסיים האבילות עד מלאת השלשים. ורק ביום ראשון בבוקר יגערו בהם וילכו להסתפר. וכדאי בשבת ללמוד לעילוי נשמתו.
שאלה - 155520
לכבוד הרב שלום רב
בביטוי - נער חוצנו - מה מובן המלה "חוצנו"?

תשובה
נחמיה ה, י״ג. פירוש חצנו או חצני. הוא שולי מעילו. שולי בגדו. שמשמעותו מסיר אחריות מעל הענין.
שאלה - 155519
לכבוד הרב, מחילה על השאלה, אם יש טירחה לעלות לקבר אמי, ובמקום זה אשב ואקדיש את הזמן בלימוד תורה, זה יותר יועיל לע"נ, או שמא לא מן הכבוד להימנע מלהגיע לקברה?
תשובה
אם הנסיעה אינה ארוכה, תלך לקברה ולו לזמן קצר. כי יש בזה נחת רוח בשבילה.
שאלה - 155518
שלום רבי
רבינו כותב בשמו של חברי אישתו... ויש להם 2 בנות בנות 16-17 הבנות לא מוכנות להכיר בו ולא מובן למה מעולם לא הרים יד עליהן . הוא מיואש ועצוב .

תשובה
מאוד מצטער שאיני מסוגל לטפל בנושאים כאלה בנוסף על כל העול הציבורי המוטל עלי.
שאלה - 155517
לכבוד הרב
איך יודעים מה הגדר של עני שצריך לתת לו מתנות לאביונים?

תשובה
עיין במנוע החיפוש.
שאלה - 155516
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אני יכולה להעביר את זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים דרך מקוואות הטהרה רווקה גיל 34 תבורך מפי עליון
תשובה
צריך להפריד בין המטרות. זכר למחצית השקל עובר עבור מקוואות הטהרה וזו מטרה מאוד קדושה. מתנות לאביונים יש להעביר אישית לעניים בלבד ולא לאירגונים ולמוסדות.
שאלה - 155515
שלום לכבוד הרבמתי ניתן להעביר לכבודו כסף לאביונים והאם ניצא ידי חובה לגבי יום שישי בבוקר לאביונים שהרב נותן?שכן צריך לתת מתנות לאביונים ומיד סעודה אז אך נידע מתי לסעוד?
תשובה
אני מבקש להבהיר. כמו בכל שנה בעזרת השם אנחנו חוצים את המעות חציים לערים שמחוץ לירושלים ומוסרים למעשה אני אישית את הסכום בלילה שלפני י״ד כדי שיחלקו אותם ביום י״ד בבוקר.
החלק השני מיועד לירושלמים והוא מחולק על ידי אישית לעניים תלמידי חכמים בבוקר של יום ט״ו. כך שהכל מסתדר על פי ההלכה.
שאלה - 155514
לכבוד הרב שלום רב
האם כל הסגולות שנאמרו על מי שאוכל פת שחרית בבא מציעא יהיו גם במי שמטגן חתיכות לחם קטנות עם ביצה בשחרית ואז ברכתו של הלחם הופך למזונות האם אז יכללו כל הסגולות

תשובה
לפת שחרית מועיל. אך אם הביצה מחברת יחד כזית חתיכות לחם שזה אומר 27 גרם ברכתו המוציא. אלא אם החתיכות נפרדות ברכתם מזונות.
שאלה - 155513
הגבאי בבית הכנסת אסף כסף מהציבור והכין 2 משלוחי מנות גדולים ונותן בפורים ל-2משפחות נזקקות שאלתי לרב
האם כל הציבור יצאו ידי חובת משלוח מנות אפילו שהנותן אינו יודע מי נתן?

תשובה
זה טוב למצלמה. אך אתם תשלחו באופן פרטי.
שאלה - 155512
שלום לכבוד הרב
עובד במקום של דתיים וחילונים . מה ניתן לעשות לגבי החימום במיקרוגל בכל יום? לא יודע בדיוק מה כל אחד מחמם

תשובה
לא מחממים.
שאלה - 155511
שלום לכבוד הרב, בקשר לשאלה למשלוח מנות להורי שאמי בשנת אבל על אמא שלה. אני יכול לעשות הערמה ולמסור את המשלוח מנות לאבא שלי?
תשובה
בהחלט כן מועיל.
שאלה - 155510
לכבוד הרב אברך שיש לו הכנסה מהשכרת דירה ומשתמש בהכנסה זו לשלם עבור המשכנתא, האם צריך להפריש מעשרות מההכנסה של הדירה המושכרת?
תשובה
הכנסה חייבת במעשרות.
שאלה - 155509
לכבוד הרב מוצפי שליט"א!בעלי נולד בשם שלמה,במשך כל השנים קראו לו שלומי.האם מותר ומומלץ להתחיל לקרוא לו בשמו המלא,שלמה? האם צריך לעשות נוסח שינוי שם או משהו כזה? תודה רבה
תשובה
בהחלט כן. לחזור לשמו המקורי ללא נקיטת שום פעולה מיוחדת.
שאלה - 155508
לכבוד הרב: האם שאני נותן משלוח מנות למשפחות עניות האם קיימתי בזה גם מתנות לאביונים?
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 155507
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אני מפריש את מעות של זכר מחצית השקל ושם את הכסף בצד. האם יהיה לי מותר בכסף זה לקיים מצוות מתנות לאביונים?

תשובה
כל אחד מהם הוא חיוב נפרד
שאלה - 155506
בשנת אבל על אמי ז"ל הכ"מ, משלוח מנות היחיד האם לתת בעצמי? כיצד להגיב אם ישלחו לי משלוחי מנות? האם למנוע מהמשפחה לשמוע מוזיקה ולנגן בכלים בנוכחותי או ללמוד בביהכנ והם יעשו?
תשובה
אתה או שליח. תלך לבית הכנסת ואם ישלחו לביתך תבליג.
שאלה - 155505
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב היכן ניתן לראות את סדר יומו של מור אביך עליו השלום?
איפה הרב כתב זאת?

תשובה
באתר.
שאלה - 155504
לכבוד הרב שלום רב
עובד מכללה ביה"כ מוזנח קיבלתי רשות מההנהלה לעשות סדר להזמין ספרים חדשים ואת הבלויים לגניזה. ישנם ספרים של ש.ל גרדון על התנך מה לעשות עמם לגניזה? להעלים?

תשובה
להעלים.
שאלה - 155503
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אדם שקיבל על עצמו בלי נדר להמנע משתיית אלכוהול מאחר וזה מפריע לאשתו (שלום בית)האם יכול שלא לשתות יין כלל בפורים?

תשובה
אם הוא מזיק יכול להמנע.
שאלה - 155502
לכבוד הרב,
בשחרית את הקורבנות כל אחד קורא לבד ואז שמגיע הזמן להודו אחד קורא, בזמן שאני קורא לבד והגעתי להודו ואני ממשיך לבד איפה לעצור ולחכות לקהל?

תשובה
בברוך שאמר.
שאלה - 155501
לכבוד הרב שלום רב
לאחי ז״ל קראו גבי ביום יום בת״ז וגם במצבה כתבנו גבי בן עזרא .
האם זה בסדר כי חלק אומרים גבריאל בהשכבה בעילוי נשמת וכדומה

תשובה
שניהם מתקבלים ברצון, כי בשמיים יודעים.
שאלה - 155500
לכבוד הרב שלום רב מה ההבדל בין יין מבושל ליין שאינו מבושל לגביהאם מותר לגוי או מחלל שבת בפרהסייה לפתוח את הבקבוקכאשר פתחו את הבקבוק האם הוא נאסר או נאסר רק אם מזגו?
תשובה
לא נותנים לגוי וכן למחלל שבת לפתוח בקבוקי יין. אם פתח היין, מוסלמי וגם מחלל שבת אסר את מה שמזג לכוס, והנשאר בבקבוק מותר.
נוצרי, מרוני, עאלווי, בודהיסטי, הינדי, טיבטי, פיליפיני וכל השאר אסר גם את הבקבוק.
שאלה - 155499
לכבוד הרה"ג בן ציון מוצפי.חבר בעבודה רוצה לצוות לאחר מותו שישרפו את גופתו רח"ל,האם הרב יכול לכתוב על חומרת העוון הזה? אראה לו את תשובת הרב ואולי ישוב מדרכו...תודה רבה.
תשובה
אם אינו שומר שבת, כיצד ישמע בקולך?
שאלה - 155498
בבית הכנסת הקבוע שלנו יש ציבור מעורב תימנים וספרדים יש חזן תימני שקורא בתורה בשבת שאלתי האם אני יכול וצריך על פי ההלכה לעלות אחריו ולקרוא שוב גם לציבור הספרדי והאם בברכה
תשובה
בודאי כן, כי ישנם שינויים מהותיים.
שאלה - 155497
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעקבות התמודדות עם נסיון לא קל, אחותי נתנה לי 400 ש"ח כדי שאלך לטיפול רגשי אצל מישהי מסוימת שהיא מכירה. אני חיבת להשתמש כרצונה או לכל דבר שישמח אותי?

תשובה
את צריכה טיפול, סליחה.
שאלה - 155496
שלום לכבוד הרב שליט"א. אני מוסר שיעורי תורה פנתה אלי אישה שבעלה נכשל לפני שבע שנים עם אשת איש הוא הביע בפניה חרטה על כך וביקש שלא תזכיר לו זאת מה הוא צריך לעשות לתיקון העוון?
תשובה
כתבתי לכם רשימה מפורטת.
שאלה - 155495
שלום לכבוד הרב
כאשר מור אבי או מרת אימי מתקשרים אלי ואני באמצע הלימוד האם חובה עלי לענות או שאני יכול להתקשר אליהם לאחר מכן?

תשובה
תענה בקצרה.
שאלה - 155494
לכבוד הרב שידוך של גרושים לשניהם ילדים הבחור רוצה למנוע ע"פ היתר לתקופה קצרה לאחר חתונה לבדוק התאמה עקב המצב הנוכחי האם זה מעיד על חוסר ביטחון וחוסר יראת שמים של הבחור?
תשובה
להתייעץ עם רב פוסק.
שאלה - 155493
שלום לכבוד הרב שליט"א,
מה כבוד הרב ממליץ לשים במשלוחי מנות כדי לצאת ידי חובה?
תודה רבה.

תשובה
מה שתבחרו.
שאלה - 155492
לכבוד הרב
*4 כוסות בפסח בד"כ שתיתי מיץ ענבים השנה גבולית ברמת הסוכר ואמרו לשמורזכר למחצית השקל כמה השנה ועבור מעוברת כמהמתנות לאביונים באיזה סכום יוצאים לידי חובה?

תשובה
ארבע כוסות על פי הוראות הרופא. ב, אשה לא צריכה לתת זכר למחצית השקל. ג, 5 שקל מתנות לאביונים.
שאלה - 155491
האם יש משמעות ליום לידתו של אדם כגון שנולד ביום פטירת צדיק או נולד בשבת/ יו"ט וכד'? תודה לרב ופורים שמח! ה' יברככם בבריאות איתנה וכל טוב!
תשובה
אנחנו לא חוגגים יום הולדת.
שאלה - 155490
לכבוד הרב שלום,
ידוע שתנאים הקדושים יכלו להחיות מתים. האם גם האמוראים? וזה היה התנאי בשביל שדיבריהם יופיעו בגמרא?

תשובה
בהחלט כן, כנזכר בסדר הדורות בשם המפרשים.
שאלה - 155489
לכבוד הרב שלום רב
האם מי שגר במרכז הארץ יכול להעביר לחשבון הישיבה בני ציון את הכסף למתנות לאביונים ויוצאים בזה ידי חובה? כי במרכז חוגגים פורים בי"ד ובירושלים בט"ו

תשובה
יש ברשותינון שתי קופות לעניים הקוראים המגילה ביום י"ד, וגם לקוראים בט"ו. ומחלקים גם וגם.
שאלה - 155488
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א .
שלום רב .
האם נכון וראוי הוא להוסיף את "יהי רעוה" פתיחת אליהו ?
תודה רבה

תשובה
בהחלט כן ונכון מאוד.
שאלה - 155487
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,בבוקר אחרי ישבתח שליח הציבור אומר ברכו והקבל עונה ברוך. האם בזמן הזה צריך לעמוד? לקום קצת מהכיסא? להתכופף? או לא לזוז? כל אחד נוהג אחרת. מה הנכון?
תשובה
העורך. הרב השיב לך אתמול.
שאלה - 155486
לרב מוצפי שליט"א- גר בחו"ל. האם יכול לשים בצד מעכשיו זכר למחצית השקל ולתת מאוחר יותר לתלמיד חכם בארץ עם תוספת בלי נדר? פורים שמח- תודה.
תשובה
תשלח היום למטרת צדקה. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה.
שאלה - 155485
ביום פורים, אימי תהיה בתוך החודש על אחותה שנפטרה,
האם מותר לה לשלוח ולקבל משלוחי מנות כרגיל?
האם מותר לה לארח, כפי שנוהגת כל שנה, את המשפחה המורחבת מצד אבי לסעודה עם שירים?

תשובה
אסור לחלוטין, ואין זה סימן טוב.
שאלה - 155484
לכבוד הרב שלום רב,
האם בחורה רווקה, שמתפרנסת בכוחות עצמה וגרה עם הוריהחייבת במחצית השקל, במתנות לאביונים ובמשלוח מנות, בנפרד?

תשובה
כתבנו פעמים אין ספור כי זכר למחצית השקל נשים אינן נותנות רק בנים. מתנות לאביונים יכולה לתת, משלוח מנות אם סועדת על שלחן ההורים פטור.
שאלה - 155483
לכבוד הרב שלום
אזכרה בחוה"מ פסחאימתי עולים לקבר והאם ניתן לערוך אזכרות בחודש ניסן ו/ או בחוה"מ?

תשובה
כל חודש ניסן אין לעלות לקברים כלל, גם אינם נמצאים שם כי עולים הם בליל ראש חודש ניסן להתפלל עלינו כמפורש בזוהר הקדוש, ועיין בפסח בציון.
ומה שמבקרים ומתפללים בקברי צדיקים ראשונים, הוא משום שתורתם מצויה שם כל הימים.
שאלה - 155482
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ראיתי כמה שיטות בסדר קיום מצוות פורים
שאלתי מהרב, מה הוא הסדר הנכון בקיום מצוות פורים?

תשובה
לא ידעתי היכן ראית. אך אומר לך ידיד יקר כי הסדר הוא הן לפי ההלכה הן לפי הקבלה בפרט, קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, סעודת פורים.
שאלה - 155481
לכבוד הרב שלום אתמול פורסם סירטון של הרב שאומר מתוך ידיעה שיש ל... גילוי אליהו כל יום ולומד איתו האם ידוע לרב על זה
תשובה
איני מוכן להשיב לך, כי בכל שאלותיך הנך מתעסק בפוליטיקה קטנה כאחרון העיתונאים, וזה ביטול תורה גמור, והנך יודע שהאתר מיוחד לשאלות בהלכה, והנך מחלל את הקודש.
שאלה - 155480
לכבוד הרב שליט״א. לבעלי רכב מהעבודה, דלקן ללא הגבלהלפעמים אמו מבקשת שיסיע אותה מאשדוד לנתב״ג לצורך עבודהומשלמת לו מכספי הנסיעות שלה עלות נסיעה ספיישל . האם בידנו גזל?
תשובה
ללא רשות הבעלים גזל ודאי.
שאלה - 155479
שלום לכבוד הרב על מה החומרא או האיסור ביום פורים להתפרק קצת להשתכר ולרקוד ברחובות ולספר בדיחות. הלא זה פורים.
תשובה
חוששני מאוד שחלק מהמתהוללים למדו זאת מהקרנבלים של הגויים המופרעים, העושים ככל העולה על רוחם, ולא לזה כיוונו חז"ל. אדרבה ביום זה צריכים זהירות יתירה מהיצר המסית את האדם לקלקלו חלילה.
ולכן יזהר ביותר שלא להקל ראש בשום איסור היום הזה הן מדאורייתא הן מדרבנן, ולא יחליפו האנשים בגדי נשים ולא הנשים בגדי אנשים, לא בגדי כלאים, ולא בגדי כומרים ועבודה זרה, וכן לא יקראו מסכת שיכורים, ובודאי שאיסור חמור הוא להתלוצץ על גדולי וחכמי התורה. והעושה כן מצבו לא טוב בזה ובבא.
כתב רבנו מנחם המאירי ז"ל בספרו בית הבחירה [מגילה ז, ב] "חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה ובאכילה ובשתיה עד שלא יחסר שום דבר ומ"מ אין אנו מצווין להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה שלא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות אלא בשמחה של תענוג שנגיע מתוכה לאהבת השם והודאה על הנסים שעשה לנו ומה שאמר כאן עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי כבר פירשו קצת גאונים שממה שהזכיר אחריו קם רבא שחטיה לרבי זירא נדחו כל אותם הדברים ולענין ביאור מיהא זה שאמרו בין ארור המן וכו' הוא ממה שאמרו בתלמוד המערב שצריך לומר אחר מקרא מגלה ארור המן ברוך מרדכי ברוכה אסתר ארורה זרש וכן שצריך לומר חרבונה זכור לטוב ואמר שחייב להתבשם עד שלא ידע בבירור מה יאמר אלא שכבר נדחית לדעתינו כמו שביארנו וגדולי המחברים כתבו עד שירדם וכן לענין ביאור זה שאמר שחטיה לרבי זירא פי' מלשון סחיטה ר"ל שימעכו ואחייה הוא מלשון החלימני והחייני".

ומורנו הגאון החיד"א ז"ל בספרו לב דוד [פרק כ"ט] זעק מרה על מנהג איזה מקומות וכלשונו הטהור "במקום גילה שם תהא רעדה, לעשות מצוות היום באימה רבה ושמחת עולם שמחה של מצווה, ולא תהיה עדת השם אל גיל כעמים, 'השוטים' במזרקי יין ושחוק וקלות ראש מאוד, מבלי משים יראת השם, וחס ושלום עלה על לבם כי ביום הפורים הותרו האיסורים, ומצות פריקה, פריקת עול תורה ומצוות כהיום הזה קודמת, ויש אשר 'טמנו חפש מחופש' התחפש ובא בצלמי הפרצופים, ילבש גבר שמלת אשה ואשה בכל אלה 'קישטה' פניה כהילכת גוברין, א ו י ל נ ו איך זרע ישראל בני אברהם יצחק ויעקב ונשמת שדי בקרבם, בלכתם ילכו בחוקות הגוים, ונותנים כח ליצרם הרע ופרקו עול תורה ומצוות ביום הקדוש הזה, היאומן כי יסופר שמצווה היא ביום הזה לעבור על דת משה וישראל, ואיך נישא פנינו לשלם רעה תחת טובה, כי ביום אשר כמעט אבדנו וכפסע ביננו וכו', והשם יתברך ברחמיו הצילנו וקיבלנו החסדים והטובות להפליא, בו בפרק עוברים על רצונו וכדי בזיון וקצף".
"ובעיני פשוט שאם כל ישראל היום הזה היו נוהגים בסדר קדושה והשמחה היתה מקודשת לשמים וייתר היום היו עוסקים בתורה כל אחד כפי כוחו, היינו נגאלים גאולת עולם וימחה זכר עמלק, ובא לציון גואל. ובכח עבודתינו להשם יתברך היום אין ספק שהיתה מפלת עמלק גמורה ותפרה ישע גאולה שלימה". עד כאן דבריו חוצבי להבות אש בדרך קצרה. וכן כתב רבנו חיים פלאג'י ז"ל בספרו מועד לכל חי [סימן ל"א, י"ג].
וכתב בשו"ת יביע אומר [חלק ה, יורה דעה סימן י"ד] "אין כח ביד שום בית דין להתיר משום שמחת פורים אפילו באיסור של דבריהם, ולכן כל יר"ש יזהיר לאנשי ביתו ולשומעי לקחו שלא יעברו על איסור לאו של לא ילבש גבר שמלת אשה לא בפורים ולא בשמחת חתן וכלה. ע"ש. וכן הסכים מרן החיד"א בשיורי ברכה יו"ד (סי' קפב סק"ג). והביא גם ד' הרמב"ם הנ"ל. ע"ש. וכ"כ מהר"א ישראל בכסא אליהו א"ח (סי' תרצו סק"ג). וכ"כ הכנה"ג א"ח (ס"ס תרצה). ושכ"כ מהר"ש אבוהב בס' הזכרונות. ע"ש. וכן פסק הגאון מהר"ח פלאג'י בשו"ת סמיכה לחיים (חאו"ח סי' א די"א ע"ב), ובשו"ת חיים ביד (חיו"ד סי' א דף י ע"א), ובספרו משא חיים (חלק המנהגים מע' ל אות קיג), שיש לבטל המנהג הרע שנוהגים בפורים ובשמחת חתן וכלה שאיש לובש בגדי אשה וכן להיפך, שעוברים על לא ילבש גבר שמלת אשה. ע"ש. וכן העלה בס' יד הקטנה (דף רפ ע"ב), אחר שהאריך בזה מאד, וסיים, ולכן ודאי שראוי לכל הגדולים למחות בחרמות גדולים ובכל מיני כפיות לבער המנהג הרע הזה, ולא תמצא מכשלה גדולה כזאת בישראל ח"ו, וישתקע הדבר ולא ייאמר". ועיין בשו"ת יחוה דעת חלק ה, סימן נ.
שאלה - 155478
לכבוד הרב
בבית הכנסת בו אני מתפלל לפעמים מדברים בתפילה
אשמח אם הרב יוכל לכתוב דברי מוסר ותוכחה ואדביק את תשובתו בבית הכנסת או ישלח אותי למקורות שיגרמו אותם לפחד ויראהמכך

תשובה
הערת העורך. הרב שליט״א מאוד טרוד בכתיבת תשובות הלכתיות חופות בארץ ובחו״ל. כבודו מוזמן להכנס בחלון השיעורים באתר ויעתיק חומר משם בשם ״קדושת בית הכנסת״.
שאלה - 155477
לכבוד הרב
האם מותר ללכת לקברי צדיקים בחודש ניסן ואם זה מותר מה הדין בקבר צדיק הקבור בתוך בית עלמין תודה רבה

תשובה
קברי משפחה לא. קברי צדיקים כן. כולל קבר האר״י ז״ל בצפת.
שאלה - 155476
לכבוד הרב שלום רב
ביתי בת 15 בכיתה ג' עברה חרם חברתי מאז אין לה אימון בחברות אינה יוצאת לחברות ומזמינה הביתה, טופלה טיפול רגשי ושיאצו,כיום בקשר עם חברות רק בכיתה.

תשובה
טיפול פסיכולוגי עוזר.
שאלה - 155475
לכבוד הרב שלום
מה הלכה משלוח מנות (ומנות) ומתנות לאביונים לגבי זוג נשוי? אם גבר שולח משלוח מנות ונותן מתנות לאביונים הוא מוציא ידי חובה גם את אשתו או שחייבת לתת בנפרד?

תשובה
לא נותנת כלל. אלא האיש נותן מתנות לאביונים לשני עניים גם בעד אשתו. וכן משלוח מנות לשני אנשים ופוטר את אשתו.
שאלה - 155474
לכבוד הרב שלום רב
במסגרת העבודה אני מקבל לעתים מוצרי מזון בהשגחת בד"ץ( אך בד"ץ שאני נוהג לא לאכול) .אין לי למי לתת המוצרים.האם לאכול בכל זאת או לזרוק?

תשובה
אסור לזרוק.
שאלה - 155473
לכבוד הרב
הרב לימד לדבר לחפץ מסויים כחברותא שלומד לבד האם אפשר שהאדם ידבר אל הספר ממנו לומד או למשל ידבר אל עצמו בקול רם יזכיר את שמו וידבר אל עצמו ?
תודה רבה לרב שמחכים אותנו

תשובה
בהחלט כן. ויחזור וישנן כמה פעמים כדי לזכור הלימוד.
שאלה - 155472
שלום לכבוד הרב החשוב. האם אישה חייבת לשמוע מגילה כשרה מקלף וכן האם חייבת להגיע לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור. תודה.
תשובה
פרשת זכור אינה חייבת מההלכה. רק מהמנהג. ואם קשה לה פטורה. מגילה חייבת כאיש אחת בלילה ואחת ביום לשמוע ממגילה כשירה.
שאלה - 155471
שלום לכבוד הרב
ספרדיה מתחילה לספור לאחר 5 ימים ,אם אחרי 4 ימים נקי אני יכולה להתחיל לספור? או כפי שנהגתי עד כה?

תשובה
אפשר אחרי 4 ימים בתנאי שמתנקים טוב.
שאלה - 155470
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
על המצבה של אבא שלי ז"ל , רשום כי שם אימו הוא מרים. בביקור בבית העלמין בו היא קבורה הסתבר השם שלה הוא מרי.האם צריך לשנות את הכיתוב על המצבה של האבא ?

תשובה
שמה הוא מרים. אלא שקיצרהו וקראוה מרי. לכן אל תשנה המציבה.
שאלה - 155469
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האים בזוהר הקדוש כתוב שהעונה אמן בכוונה מוציא אדם מגהינם?

תשובה
כתב כמו בתלמוד שפותחים לו שערי גן עדן.
שאלה - 155468
לכבוד הרב שלום רב
אני ובעלי בשליחות בחול בעלי אברך אני עוזרת גננת בגן של הכולל, לפעמים הילדים שלנו לא מרגישים טוב יש להם חום ושילשולים האם בעלי יכול להישאר איתם בבית ?

תשובה
גם בארץ טמיאה. גם להתפלל לא בבית הכנסת. חבל.
שאלה - 155467
לכבוד הרב שלום רב
מי שעובר ביום הפורים ממקום למקום ואוכל ושותה זה עדיין נחשב לו חלק ממצות הסעודה או רק במקום הראשון שסעד בו?

תשובה
חייב בסעודה אחת בלבד. ולא צריך לאכול בלי סוף.
שאלה - 155466
לכבוד הרב שליט"א
אכלתי אורז עם גזר, צימוקים ובשר (אושפלוב). האם ברכת מזונות פוטרת הכל או יש לברך מזונות העץ, אדמה ושהכל?

תשובה
הרוב אורז וברכתו פוטרת את הטפל אליו.
שאלה - 155465
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט”א
אני נוהגת לפי צאת הכוכבים של רבנו תם
ואת המוך דחוק האני משאירה עד צאת הכוכבים של רבנו תם ז”ל
תודה

תשובה
לא ולא.
שאלה - 155464
לכבוד הרב
שאלתי אתמול לגבי טעות שחישבתי ללקוחה 3 חולצות כל אחת ב10 שקלים במקום 20 שקלים. הלקוחה אומרת שהמנהל ישלם ולא מוכנה לבוא לשלם.
נא עצתך,לא רוצה שיהיה גזל.תודה רבה

תשובה
את פטורה. העוון בה מכיוון והודעת לה.
שאלה - 155463
לכת"ר הגאון שליט"א,
יש רבנים שמקלים בדברים שהם שולחן ערוך מפורש, ויוצא שאני מוגדר "קיצוני".. הסבלנות שלי על סף לפקוע.האם לומר לאותם רבנים משהו או פשוט לשתוק?

תשובה
תרגע ידידי היקר. יש הרבה אנשים טובים. עליהם העולם עומד.
שאלה - 155462
שלום לכבוד הרב מאוד התפעלנו על מה שכבודו כתב ל סדר יומו של אביו זצוק״ל ביום פורים. מדהים.
תשובה
זכותו תגן בעדינו ונלמד מדרכיו.
שאלה - 155461
אני סועד בפורים בביתי ולאחר מכן אני מעוניין להצטרף לסעודה בישיבה שאני רואה מחלון
האם מותר לי לברך המוציא על דעת להמשיך לסעוד בישיבה ולא לברך ברכת המזון בביתי?

תשובה
איך יש לך זמן מיותר ידידי. הידעת כי לימוד תורה ביום פורים הוא שווה פי מיליון מיום רגיל? ראה מה שכתב גאון עוזינו הרב חיד״א ז״ל בספרו לב דוד. על מעלת העוסק בתורה ביום זה. כי זוכה למחות את עמלק ואת יצר הרע. ושכרו גדול מאוד כי היום רובם עסוקים במצוות הפורים ונמצאת התורה בטילה חס ושלום והעולם שמם. ובא הלומד ומעמיד את העולם בזכותו.

לעצם השאלה אסור לעשות כן ולברך ברהשאינה צריכה כי דעתך לאכול במקום אחר. לכן שמע בקולי תשאר בביתך ותעסוק בתורה למען חולי ישראל שיבריאו.
שאלה - 155460
קרובי משפחה ערירים תרמו ספר תורה לפני כ-40 שנה כיום הקרובים נפטרו וביה"כ סגור
האם מותר ליורש למכור את הספר ובכסף לתרום למקווה לעילוי נשמתם ובחלק לתת להכנסת כלה לבת משפחה

תשובה
לא ימכור חלילה, אלא יעביר לבית הכנסת שאין ברשותם ספר תורה.
שאלה - 155459
שלום לכבוד הרב
קראנו אני וחברי הכולל את התשובות המנומקות שכת״ר כתב בעניני הפורים באתר ומאוד נהנינו. ובפרט ענין תלית המן הרשע היה חידוש בעיננו.

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 155458
לכבוד הרב
לסעודת פורים, יש הבדל בין נתח בשר לבשר טחון?האם יש חשיבות לקיים את הסעודה לפני חצות היום?
תודה לרב שמקדיש מזמנו.

תשובה
א, מה שיותר טעים מהנה ומשמח.
ב, על פי דברי רבנו מהרח"ו ז"ל יש להקפיד לסעוד סעודת פורים בבשר ויין קודם חצות היום, ובזה יגרום כי ההארה העצומה המתגלית ביום זה על ידי קריאת המגילה וכל מצוות היום הזה יתקיימו כל היום כולו. ולא יסתלקו בחצות היום. וכן נהגו בירושלים ומור אבי ז"ל היה נזהר בזה מאוד.
כתב בסידור הרש"ש זיע"א בספר שר שלום כוונות זמניות [ד"מ ע"ב] "להזהר ולהזדרז לעשות סעודה אחר תפילת שחרית לכמה טעמים ידועים לי, וגם בעוד שההארות הנזכרות בתוקפם אחר התפלה ולא יסתלקו אחר כך מהכלים הפנימיים דשחרית, כי תפילת מנחה היא בכלים אמצעיים כנודע, לפיכך כמעט קיבלתי בקבלה לעשות הסעודה אחר תפלת שחרית בעזרת האל. וכל אלו הכוונות של הפורים הם בזו"ן הכוללים דכללות השנה, וכן הוא במועדים פסח שבועות ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות, שמגיעים הבירורים החדשים של השנה ההיא למקום ההוא שבא"ק מתעורר הענין ההוא עוד הפעם, אלא שאינו בפועל לפי שאינו אלא התעוררות הקדושה שמתעוררת נגד הקלי' ההיא שכנגדה להכניעה שלא תשלוט עוד, שכיוון שכבר נבררה הקדושה בפעם הראשונה, מתגברת עתה בכל פעם להכניע הקלי'. וכל זה ברחמי המאציל ובחסדיו הפשוטים, וכידוע כל זה ליודעי העתים ולמביני מדע, וכמבואר כל זה בדברי הרב הקדוש האר"י זלה"ה ותלמידו מהרח"ו זלה"ה [הגהת מור אבי ז"ל, עיין שער הכוונות דק"ט ע"ב ודמ"ו ע"ד. ועולת תמיד דנ"ג ע"ב ודנ"ד ע"א] לא כדברי זולתם כנודע ליורד לעומק דבריהם".
וכתב על זה מו"ר אבי ז"ל בסידורו בכתב ידי קדשו "ועיין להרב תרומת הדשן שכן היה נוהג יעויין שם. וכן כתבו במעיל שמואל וקיצור השל"ה [ד"מ ע"ב] וזה לשונו "וכל מי שמקדים ומזדרז ביותר לעשות הסעודה בהשכמה הוא משובח מאוד עד כאן לשונו. ועיין להרב פתח עיניים [דמ"ט ע"א דיבור המתחיל מצות מתנות] יעויין שם".
ובמנהגי קהלה קדושה בית אל להרב שמ"ח גאגין ז"ל כתב [אות מ"ה] "סעודת פורים עושים אותה בבוקר אחר התפלה, כאמור בהקדמת סידור הרב שר שלום רב זלה"ה". וסדר יומו של אבי החסיד ז"ל היה הפלא ופלא, כשהיה מסיים התפילה וקריאת המגילה, מיד היה מחלק מתנות לאביונים, ומגיע לבית בסביבות השעה 8 בבוקר ושולח מנות, ומיד בשעה 9 היינו מסובים כולנו סביב השלחן והיינו סועדים, והיה שותה מעט יותר מרביעית יין, ואחר כך כותב על נייר שמות עמלק אגג והמן, וכן את שמות מנהיגי המדינות שונאי ישראל, ומחה את שמם ביין ומפרר הנייר ושולח להשליכו בשירותים ששם מקומם, והיה מתפלל בעד השכינה וישראל צאן קדושים ושר ומזמר שירי פורים, בירך ברכת המזון, ועלה למיטתו לנמנם חצי שעה לקיים דברי הרמב"ם ז"ל, ובשעה 11 קם כארי והלכנו לבית הכנסת ללמוד בעיני המגילה ופורים עד שעת מנחה.
זכותו תגן בעדינו ובעד כל ישראל.
שאלה - 155457
לכבוד הרב
מכרתי בית באופציה לעבור בשכירות לבית גדול מרווח למשך 3 שנים חבר משלם על השכירות
בסוף החוזה יוצא עם הכסף שחסכתי מהמשכנתא לקנית בית
חושש מעלויות גבוהות בתום החוזה

תשובה
סליחה שאיני מונח בענינים אלה.
שאלה - 155456
לכבוד הרב
חזן מתפלל מהיר מאוד. אני מתחיל 10 דק לפני ומגיע לשמע ישראל.
אומר קדושה של ברכות קש לבד. האם צריך לומר עם החזן?
הוא מהיר ואני לא מספיק..בולע מילים..

תשובה
יפה אתה עושה.
שאלה - 155455
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.שלום וברכה.
עברתי דירה לא רחוק מאיפה שהייתי גר מקודם.מתפלל בביה"כ קרוב לבית החדש.האם לחזור לביה"כ הקודם שם הייתי מתפלל שנים רבות?
לא רחוק.
תודה.

תשובה
היכן שתרגיש יותר כוונה בתפילתך.
שאלה - 155454
לגבי חילול מעשר שני. האם מותר במקום לבקש מה' שהקדושה של המעשר תעבור למטבע ואח"כ להשמיד את המטבע, לבקש מה' בזכות צדקה, שהקדושה של המעשר תעבור לדבר כלשהו בעולם כרצון ה'?
תשובה
אל תתחכם על מה שרבותינו ז"ל אמרו.
סליחה שאני כותב כך כי לצערינו זו מגמה חדשה המתפרצת אצל רבים מאתנו.
שאלה - 155453
שלום לכבוד הרב
אני גר בירושלים ועובד במרכז רציתי לדעת איך עלי להתנהג בימי הפורים רביעי וחמישי כי אני אהיה במרכז וחוזר ב8 מהעבודה לבית
ורוצה לחגוג את פורים בירושלים

תשובה
השנה פורים במרכז הוא ביום חמישי י"ד, ובירושלים ביום השישי ט"ו, מה שקובע הוא מיקומך בזמן עלות השחר השנה 4.40 זמנו. אם אתה ביום חמישי ב 4.40 במרכז פורים בי"ד. ביום השישי 4.40 בירושלים מקיים בט"ו.
שאלה - 155452
לכבוד הרב
האם ניתן בסעודת פורים לאכול פרגיות או שווארמה שזה משמח אותם או שצריך דווקא בשר?

תשובה
גם פרגיות גם חתיכת בשר.
שאלה - 155451
שלום לכבוד הרב שמחכים אותנו בתשובותיוהאם לאחר שהתפללתי במנין ללא תחנון (סנדק/מוהלוהנני נמצא במקום שיש הרבה מניינים כמו בכותליש ענין לומר תחנון עם מנין אחר?
תשובה
בהחלט כן, וכך היה מנהג בית אל בירושלים עיר הקודש, וכן ראיתי הרבה גדולי עולם נוהגים כי לא וויתרו על מעלת אמירת וידוי, ויעבור, ונפילת אפים שמעלת אמירתם גדולה מאוד.
שאלה - 155450
לכבוד הרב שלום,
כיום שאנו בחודש אדר,מאימתי ניתן לתרום כסף עבור קמחא דפסחא?
בריאות לרב ובשורות טובות

תשובה
אפשר מהיום.
שאלה - 155449
לכבוד הרב,
לפני בערך שבועיים שלחתי שאלה על בתי בת שנה וחצי שלא הולכת ומדברת הרב ענה לא דואגיםב"ה באותו יום היא התחילה ללכת ועכשיו ב"ה יותר יציבהעדיין לא מדברת מה לעשות?

תשובה
עוד מעט זמן הכל יסתדר. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו.
שאלה - 155448
שלום לכבוד הרב שליט"א.
שמעתי שיעור של הרב שאומר שהיה מנהג לעשות בובה בצורת המן ותולין אותו ומכים אותו וביום פורים מעלים אותו באש, יש מקור?

תשובה
נהגו ברוב קהילות ישראל מזמן קדמון לעשות דמות צורת "המן" והיו תולים אותו שלשה ארבעה ימים קודם הפורים בחוצות קריה, וביום הפורים היו מכים וחובטים אותו, ולאחר הסעודה היו מעלים אותו באש, ויש למנהג זה כמה מקורות טהורים.
בתלמוד [סנהדרין ס"ד, ב] אמרו גבי איסור להעביר בנו למולך, "אמר רב יהודה אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה. היכי דמי? אמר אביי שרגא דליבני במיצעי, נורא מהאי גיסא ונורא מהאי גיסא, רבא אמר כמשוורתא דפוריא". ופירש רש"י ז"ל "אינו מעבירו ברגליו אלא קופץ ברגליו כדרך שהתינוקות קופצין בימי הפורים, שהיתה חפירה בארץ והאש בוער בו והוא קופץ משפה לשפה". וכן הוא ביד רמ"ה [סנהדרין שם], ובסמ"ג [סימן מ], וכן כתב בשו"ת הרדב"ז ז"ל ללשונות הרמב"ם [הלכות עבודה זרה פרק ו, הלכה ג], וראה עוד בשות הרדב"ז [חלק ה, סימן כ"ג].
ובספר הערוך [ערך שוור] כתב "רבא אמר כמשוורתא דפוריא וכו', פי' "משוורתא" בית קפיצה, כי אדם שהוא קופץ אומר (כצ"ל) קא משוור, ואם קפץ אומר שוור ליה, והקפצן שרגיל בקפיצה קורין שוורא, אפי' היין בזמן שממהר להחמיץ אומר קפץ, בלשון ארמי אומר [דרך] משל חמרא אכפא דגברי שוור. "פוריא" הם ימי הפורים. מנהג בכל העולם כולו שבחורים עושין צורה כדמות המן ותולין אותה על גגותיהן ד' וה' ימים, ובימי הפורים עושין מדורה ומשליכין אותה צורה לתוכה, ועומדין סביבה ומזמרין, ויש להן טבעת תלויה בתוך האש שנתלין וקופצין מצד האש לצד האש, אותה טבעת נקראת "משוורתא" כלומר בית קפיצה".
וכתב באורחות חיים [חלק א הלכות מגלה ופורים מב]. "ומה שנהגו לעשות מדורות גדולות בליל פורים וקופצין עליהן והוא משוורתא דפוריא דאיתא בסנהדרין פרק ארבע מיתות על נותן מזרעו למולך אמר רב יהודה אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה היכי דמי אביי אמר וכו' רבא אמר כי משוורתא דפוריא האש באמצע וקופצין מהאי גיסא להאי גיסא. שוור לשון קפיצה. ומנהג בבבל ובעילם שעושין צורת המן ותולין אותה ובימי הפורים עושין מדורה ומשליכין אותה צורה לאש ועומדין סביבה ומזמרין ויש להם טבעת תלויה שנתלין בה וקופצין מצד האש לצד האש ואותה טבעת נקראת משוורתא כלומר בית הקפיצה".
ועיין להגאון יעב"ץ ז"ל שכתב במור וקציעה [סימן ש"ז] "כתב מגן אברהם [ש"ז, כ"ב] והוא הדין להולך לקרקיסאות וטרטיראות, והן מיני שחוק ותחבולה, ולא ידענא מי התיר להם בפורים. ע"כ. ונראה לי בפורים יש להם סמך בגמרא פרק ארבע מיתות [סנהדרין סד, ב] במשוורתא דפוריא, ע"ש. הרי שהיו נוהגים גם בימי חכמי התלמוד, לעשות מיני שחוק בפורים".
שאלה - 155447
שלום כה"ר, חתן תוך שבעת ימי החופה האם יתענה תענית אסתר? מתחתן ביום שני בלילה אור ליום י"ב באדר.
תשובה
עיין למרן הראשון לציון שליט"א בספרו ילקוט יוסף שובע שמחות א הערות פרק יח, ד] שכתב "אם חתן מתענה תעניות צבור בשבעת ימי המשתה
בחידושי הריטב"א (תענית לא א) כתב, חתן מתענה בארבע צומות שחלו בימי המשתה שלו, והם שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, צום גדליה, ועשרה בטבת. שאף על פי ששבעת ימי המשתה שלו הם ימי רגל ושמחה, ואמרו במועד קטן (ט א) אין שמחה בלא אכילה ושתיה, מכל מקום כיון שאינם אלא ימי רגל של יחיד, ואילו תעניות צבור אלו הם ימי אבל דרבים, אתי אבלות דרבים ודחי רגל דיחיד, כעין מה שאמרו במועד קטן (יד ב). ועוד, שמקרא מפורש הוא, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. ע"ש. ואמנם טעם זה לא שייך גבי תענית אסתר, שהרי תענית זו לא נתקנה לשם צער ואבלות, אלא זכר לתענית שגזרו מרדכי ואסתר ביום זה, כמבואר ברא"ש (ריש מגילה) בשם רבינו תם. ואם כן מסתבר שאין החתן מתענה צום אסתר כשחל בתוך שבעת ימי המשתה שלו, כיון שיום טוב שלו הוא. וכן פסק בשו"ת בית דוד (סימן תעו). וכן דייק בערך השלחן מדברי הריטב"א הנ"ל. וכמבואר דין זה בשו"ת יביע אומר חלק ה' (חלק אורח חיים סימן מ' אות ו'). ושו"ת יחוה דעת חלק ב' (סימן עח), ובהליכות עולם חלק ב'. וע"ש עוד".
שאלה - 155446
לכבוד הרב שלום!שידוך טוען שאם במידה ונתחתן הוא רוצה שאני אקח מניעה בחצי שנה-שנה הראשונה כדי לבדוק אם מסתדרים כי שנינו גרושים עם ילדים אומר שמותר, מה הרב אומר על זה?
תשובה
צריכים התייעצות אישית עם רב פוסק.
שאלה - 155445
שלום לכבוד הרב
נתבקשתי לשאול חתן ספרדי שמתחתן במוצאי תענית אסתר ליל יד האם צריך להתענות בתענית אסתר?

תשובה
חייב להתענות.
שאלה - 155444
לכבוד הרב שלום אני מעלה מידי ערב שאלות של הרב בוצאפ שגם אני שואל ויש השמטת דברים בשאלה ובתשובה כגון על אירגון או או דרך בעבודת ה" וכ"ו האם אני יכול להגיד במי מדובר בפירוש
תשובה
אסור לפרסם כי יש בכך איסור לשון הרע, הלבנת פנים, ואיסור מחלוקת ועוד, שהם איסורי דאורייתא.
שאלה - 155443
שלום לכבוד הרב,|
אני עובדת במועצה ומבקשים שאצטלם לאתר המועצה ולמגזין ארצי .
האם מותר מבחינת צניעות? או להימנע?
תאריך ימים ושנות חיים ה' יברכך תודה רבה על הכל

תשובה
אם את יכולה להמנע בקלות כדאי להמנע.
שאלה - 155442
לכבוד הרב שלום רב שלום לכבוד הרב. אדם שבטעות ענה לחברו ששאל לשלומו בשיחה שהוא בשירותים וענה לו ברוך השם האם עשה עבירה על זה שהזכיר השם בשירותים? ועם חלילה כן איך מכפרים על ז?
תשובה
יש שני סוגי איסורים. לדבר בלשון הקודש בשירותים אסור. להזכיר שם שמים אסור. הזכרת שם שמים היא אחד משבע שמותיו של השם יתברך שאינם נמחקים. אמרת ״ברוך השם״ זה לא שמות הקודש. זה רק דיבור בלשון הקודש הוא אסור אך לא חמור כמו הזכרת שמות הקודש. לכן תן מטבע לצדקה ותכפר.
שאלה - 155441
שלום וברכה לכת"ר.
אם עיקר הטעם למשלוח מנות הוא כדי שיהיה לו סעודת פורים ושתכנס אהבתו של הזולת אחד כלפי השני - האם אני יכול להזמין מישהו אלי לסעודת פורים ובזה לצאת ידי חובה?

תשובה
אסור לשנות מה שכתוב בפסוק ואפילו כקוצו של יוד.
שאלה - 155440
לכבוד הרב שלום רב, אמא שלי בשנת אבל, אני יכול להביא משלוח מנות להורים שלי? כשם שאני מביא לחמי וחמותי?
תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 155439
לכבוד הרב
שנה וארבע אחרי לידה אני בהריון ממש בהתחלה; עייפה מאוד ותשושה האם צריכה לצום בתענית אסתר? מה שצריך אעשה בלי נדר תודה

תשובה
לא לצום.
שאלה - 155438
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מארחת בחורה בתהליך גיור
האם אני יכולה לתת לה לגעת באוכל מבושל .לערבב סיר על הכיריים או למזוג לעצמה מתוך הסיר, ולגעת במאכלים.

תשובה
לבשל לטגן אסור. לחמם מבושל להגיש מותר.
שאלה - 155437
לגבי השאלה של ספק בכור-אין צורך בפדיון בעלי נולד בניתוח קיסרי
אם הרב יכול להגיד מה לגבי תענית בכורות ומה לגבי ירושה,
ההפלה היתה לפני שנים ואין דרך לברר אם היו גפיים

תשובה
הוא אינו חייב בתענית בכורות ואינו בכור לגבי ירושה.
שאלה - 155436
שלום לכבוד הרב
בן 3 לא כ"כ מדבר אוכל בשרי בערב האם מותר לתת לו שוקו עם דייסה לאחר שעה-שעתיים אם הוא ממש מתעקש וקם בלילה ובוכה?.
תודה על השיעור באבן שמואל היה מדהים

תשובה
מותר בהחלט. כי קטן הוא והמזון התעכל במעיו.
שאלה - 155435
שלום לכבוד הרב
סיר חדש שקניתי סימנתי אותו שהוא בשרי עם תוש. האם אפשר להטביל אותו עם הסימן? או שחייב להוריד את הדיו על מנת להטביל?

תשובה
מכיוון והתוא הוא נרשם על דעת שיהיה קבוע גם בשימוש יום יומי אינו חוצץ ואין צורך להסירו קודם הטבלתו.
שאלה - 155434
לכבוד הרב שלום רב, הרב חזקני בתשובותיו בתקופות הקשות ואחרי שעשיתי פדיון נפש לא קיבלתי תשובות.
תשובה
אני כאן לרשותכם מאוד מבקש לדעת מה היו השאלות שלכם בבקשה.
שאלה - 155433
לכבוד הרב שלום רב
בית עם גינה גדולה וילדים שמוכרחים בטיפול רגשי עם חיית מחמד
המשפחה מאוד מתחברת רק לכלב
האם מותר בזהירות, להחזיק בגינה כלב לא תוקף ולא מבהיל עוברי אורח
תודה

תשובה
נא ונא עיין באתר על הנזקים הרוחניים לנשמה מהחזקת כלב.
שאלה - 155432
הרב השיב לעשות הגבה להיכל כדי שהכהנים עומדים על גבה וראוי להתאמץ לזההרב הפנה לספר שיבת ציון ועינתי שם שהרב כותב המקור לעשות 3 טפחיםבמקום נמוך שלא שייך 3 טפחים יש ענין בטפח לפחות?
תשובה
מועיל בהחלט, כי זה זכר לדוכן בבית המקדש.
שאלה - 155431
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר למכור מחלה לאדם אחר(לגוי)

תשובה
לא ידוע לי אם מועיל.
שאלה - 155430
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גבאי ב"ה שנותנים לי למתנות לאביונים מה עדיף וראוי,
לתת כסף מזומן לעניים או לתת שוברים של צרכניה בסכום התרומות שבזה יותר מסתבר שילך למוצרי מזון

תשובה
עיקר המצווה היא שיהיה לו כסף בהרחבה לקנות מה שצריך לשמוח היום, ולכן נראה יותר לתת לו מזומנים.
שאלה - 155429
למעלת מורנו שליט"א שלום רב,
קיימא לן אין מעבירים על המצוות, אם אפשר לדעת אם בכל ענין אמרינן הכי או לא?

תשובה
הנה מקורו בתלמוד בכמה מקומות ומהם [פסחים ס"ד, ב] ואבאר לך בקצרה כי הענין חשוב ביותר ומצוי.
א, הוא דווקא כשבא לקיים שניהם ופגש באחת תחילה לא ידלג עליה, כגון שצריך בבוקר להתעטף בטלית ולהניח תפילין, מה שפגש תחילה עליו לעשותה. אך אם אין באפשרותו לעשות ש/תיהם, יניח תפילךין כי היא חובת הגוף, וגם היא חמורה וקדושתה גדולה יותר.
ב, האחת תדירה והשנית אינה תדירה, יעשה התדירה כדקיימא לן תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם.
ג, האחת מצוה עוברת והשנית אינה עוברת, כגון שקם בבוקר קרוב לסוף זמן קריאת שמע ועליו להניח תפילין ואם יניחם יעבור זמן קריאת שמע, יקרא קריאת שמע מיד ואחר כך יניח התפילין. כי תפילין זמנה כל היום.
ד, מצוה דאורייתא לעשותה היום, והשנית דאורייתא למחר אלא שהיא חמורה יותר, כגון אנשי חיל בצבא הגויים שמשחררים אותם יום אחד בלבד, והוא או ט בתשרי או ביום הכיפורים, ובט' בתשרי יוכלו ללכת להניח תפילין אך ביום הכיפורים לא יוכלו להתענות, ילכו ליום הכיפורים להתענות מכיוון שהוא חמור יותר.
ועיין עוד בשלחן ערוך סימן תכ"ו, ובחיי אדם כלל ס"ח ועוד פוסקים, ועיין בספר שלחן המערכת [מערכת א, אות קנ"ט - קס"א] למרן הראש"ל שליט"א.
שאלה - 155428
לכבוד הרב שלום רב
על פי הגמרא במס' בב"מ, האם מעלת פת שחרית היא אך ורק אם אוכלים מיד לאחר תפילה, וכן רק אם אוכלים פת במלח בלבד - או ששעת האכילה וצורתה אינם משנים דבר?
תודה לרב

תשובה
מובא שם סולם של שעות לאכילה. והוא עד שעתיים לפני חצות היום. בחודש זה בסביבות 10 בבוקר ולא יאוחר כנזכר ״מכן ואילך כזורק אבן לחמת״.
שאלה - 155427
לכבוד הרב שלום רב
אורך ימים ושנות חיים עד 120 בבריאות אמן.הרב שמעתי שכאשר אישה אסורה על בעלה אם נפלה אסור לי לעזור לה לקום האם נכון? או שהיא חולה האם מותר לסעוד אותה?

תשובה
כך נפסקה ההלכה שאסור לו לגעת בה אלא יביא אשה אחרת שתסעד אותה. ואם זה מקרי חירום ואין אדם אחר זולתו יש מתירים שיניח כפפות על ידיו ויאחוז בה.
שאלה - 155426
שלום לכבוד הרב
האם אפשר מתנות לאביונים אשראי למרות שהכסף יורד כעבור זמן בתחילת חודש לועזיהאם צריך למסור כבר מהיום באשראי או שעדיף בו ביום.
אם בבקשה אפשר מס של הרב לתרומות

תשובה
צריך שיגיע לידי העניים ביום פורים עצמו.
שאלה - 155425
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישתי שבוע שעבר.לפתע פתאום החליטה לא לנסות להתעבר משום שפוחדת לעוד ילד.וגם לא רוצה לקחת שום מניעה.מה שנוצר קרע בעניין זה.מה הרב מציע

תשובה
השם יעזור. והכל יסתדר עם הזמן.
שאלה - 155424
לכבוד הרב השלום והברכה
שאלתי , האם מותר להגיד את וידוי יום הכיפורים של רבנו ניסים לפני התבודדות?

תשובה
תעסוק בתורה הקדושה. כל חכמי ישראל לדורותיהם נעשו גדולים בתורה על ידי לימודם בה יומם ולילה.
שאלה - 155423
שלום לכבוד הרב
הייתי באירוע (רק נשים), תקליטנית דתית שמה שירים גם של זמרות חילוניות בטענה שזה מקרב את הרחוקות שבקהליש אמת בדברים?(כחרדית) כיהודיה, לי מותר לרקוד בשירים הנל?

תשובה
מחטיאה את הרבים. לא שמענו שבאמצעות שירי טומאה והבל מחזירים בתשובה. וכי חסרים שירי נשמה מרגשים וקדושים? זה דרכם כסל למו לעמי הארצות שבדורינו -כך אמר לי בזמנו הגאון רבנו שמואל הלוי וואזנר ז״ל-המשתררים על עם קודש ומשמשים בשיטות החילוניות ל״החזיר״ בתשובה. והם עצמם מתדרדרים תהומה.
שאלה - 155422
לכבוד הרב שלום רב
מה מברכים על פיצה שהעיסה נעשתה עם מים הרי הרסק דומה לתבלין והגבינה משפיעים מאד על הטעם וזה נספג בבצק תוך כדי האפיה האם זה מזונות כיוון שהטעם כולו השתנה?

תשובה
כתבתי לכם שהכל תלוי אם טעם הבצק עצמו השתנה. ברכתו מזונות.
שאלה - 155421
לכבוד הרב שלום רב
גננת שאופה חלות עם ילדות הגן שכך ילדה מקבלת חלק מהבצק בבצק ששייך לגן האם עושה הפרשת חלה בברכה? והאם שונה המצב אם הקמח שייך לגנות?

תשובה
לפני כשבועיים כתבנו כאן בזה שיש להם על מה לסמוך.
שאלה - 155420
לכבוד הרב
אדם שלובש חולצה קרוע או בגד תחתון קרוע או גרב האם יכולים להיאחז בו דברים לא טוביםכמובן כל מי שהולך עם מכנסים קרועים שזה היום "באופנה" ככל שיותר קרוע כך יותר יקר.

תשובה
עיין במאגר שבאתר כי זה דבר פסול.
שאלה - 155419
שלום לכבוד הרב. שאני פודה את המעשר עני\לוי לכסף (כדי לתת בצורה מכובדת ולא חצי פרי) האם אני צריך לתת כפי 10% מערכו של הפרי בחנות בדיוק או שאפשר להוריד 17% מע"מ? תודה.
תשובה
תתן בשפע ותקבל כפול.
שאלה - 155418
שלום לכבוד הרב אבקש עצה לגבי חינוך הילדים. אינם מקשיבים לי בכלל מתחצפים ומכניסים הביתה מילים מהרחוב. כל הזמן הבית מבולגן מחפצים שלהם שתמיד מפוזרים קשה לי עם זה מאוד מייאש
תשובה
חינוך מתחיל מגיל 0. לא נכנעים להם.
שאלה - 155417
מורנו ורבינו,האם מותר לילד לקבל טיפולבשיטת הקינזיולוגיה טיפול שבו שואלים את המטופל שאלות ומבדיקת שריר ניתן לדעת את התחושות שחש ומלמדים אותו חשיבה חיובית. (מטפל חרדי)
תשובה
ביררתי הדבר והוא מותר. כי זה טיפול טבעי ידוע ומוכר ולא מיסטי.
שאלה - 155416
לכבוד הרב שלום רב
בלי נדר נעביר את המתנות לאביונים לחשבון הישיבה של כבודו, אנו מקיימים את מצוות הפורים ביד' ,האם לציין בהפקדה שיעבירו לאביונים ביד'?
תודה רבה, חזק וברוך.

תשובה
אין צורך לציין אני עבדכם מעביר אישית המתנות לאביונים לידי עניים.
שאלה - 155415
שלום לכבוד הרב
יש לי חבר שיש לו מזנון אוכל יש לו עובד שלא הכי מתפקד טוב ובשירות לפעמים הוא שואל אותי מה אני רואה מהצד על עובדים שהיו לו האם עלי לדווח לו על אותו עובד או לא לפגוע בו

תשובה
אם העובד פושע בתפקידו ואינו ממלאו אתה חייב להודיע לבעל הבית או למנהל.
שאלה - 155414
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש עניין בעדיפות שמוהל לא יהיה שוחט (או להפך)?

תשובה
לפני 350 שנה היה באיטליה הרב יצחק למפרונטי ז״ל. בספרו פחד יצחק כתב שמוהל לא יהיה שוחט.
שאלה - 155413
לכבוד הרב שלום רב חבר מחו"ל קנה לי דברים ולא זוכר אם היה לשון הלוואה להחזיר לפי השקל היום או אז או אירו יש לי עדיין קצת אירו.
תשובה
לא משנה אם אמרתם הלוואה. אלא התחייבת לשלם לו העלות באירו. וכשאתה פורע לו אתה משלם לפי ערך האירו של אותו יום של הפרעון.
שאלה - 155412
לכבוד הרב
האם מותר לסייד בית ולשים פרקט בפורים בבית בשיפוץ

תשובה
פורים אסור במלאכה. והעושה בה לא ימצא ברכה.
שאלה - 155411
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,בשחרית אחרי ישתבח שליח הציסור אומר ברכו והקהל עונה ברוך- האם צריך לעמוד כשאנו עונים אחריו? להתרומם מהכיסא? להתכופף קצת?או לענות בלי לזוז? תודה
תשובה
כתבנו בזה תשובה באתר שלא זזים ולא כורעים. כי לא תיקנו חכמי התלמוד. והיכן שלא תיקנו אסור לכרוע. ולא לקוד.
שאלה - 155410
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במקום עבודתי בטעות חישבתי ללקוחה 3 מוצרים שעולים 20 שקלים כל אחד ב10 שקלים כל אחד כך שיש הפסד של 30 שקלים
האם עלי לשלם ההפרש שלא יהיה גזל?
תודה

תשובה
אם תזהי את הלקוח תודיעי לו.
שאלה - 155409
לכבוד הרב שלום רב
מבחינת שמירת נגיעה האם ניתן לעשות בדיקת דם אצל אחות?

תשובה
אל תחשוב על שום הרהור ויהיה מותר. על ידי שתחשוב באותו רגע על יחוד השם ומסירת נפשך על קידוש השם וקבלת ארבע מיתות בית דין.
שאלה - 155408
אני עצמאית המצב הכלכלי קשה בארץ שחנויות נסגרו בגלל הגשמים , הרבה אנשים פוטרו ואין עבודה. שערבים שבונים ומשפצים הקבלן טוען שלו יש הרבה עבודה.
תשובה
צריכים להרבות תפלה ולהתחזק באמונה ובבטחון בהשם יתברך.
שאלה - 155407
חברת "מקורות" פרסמו הודעה שיש חשש לעתים נדירות של עבודה בשבת (התפלת מים) על מנת שלא ייגמר הספקת המים לישובים.
מה הדין של של שימוש במים בשבת או בצאת שבת בעיר שאין הסדר כלשהו?

תשובה
עניתי לך.
שאלה - 155406
לכבוד הרב
תודה רבה על התשובה בקשר להפטרה של זכור.והשם של אבי... יא באדר.תודה רבה.חזק וברוך.

תשובה
ברצון רב.
שאלה - 155405
לכבוד הרב
אני אברך שמשתדל לחפש את האמת אלא שבזמן האחרון יצאו שמועות עליו ומכתבים נגדו.
רציתי לשאול מה דעת הרב עליו. אם יורה לי לעוזבו, אעזוב אע"פ שקשה לי.

תשובה
הודעתי שאיני מביע שום דיעה על אישים. ואתפלא עליך שאתה טוען שאתה ״מחפש את האמת״ וכי כך מחפשים אותה? מעל גלי האתר? בפומבי? לצלוב אדם?
שאלה - 155404
כבוד הרב היקר, שלום רב! בנוגע לשאלה על הטסט השני שיהיה לי בעז"ה השבוע, האם יש תפילה מסויימת שהרב ממליץ לי להתפלל כדי להצליח לעבור את הטסט בהצלחה?
תשובה
לקרוא תהלים.
שאלה - 155403
כבוד הרב שלום,
בתי בת 24 עדיין מעוכבת בזיווג, וקשה אתה בבית מבחינת שלום בית וכיבוד הורים, איך אפשר לסייע ועל מה להתפלל לפתיחת מזלה לזיווג הגון. תודה רבה מזמנך היקר!

תשובה
תתפללו בפתיחת ההיכל.
שאלה - 155402
בעלי ספק בכור, לפניו נפל ולד ואימו חילונית טוענת שנפל לפני 40 יום בעלי אינו בטוח שזו האמתמה הדין לעניין תענית בכורות ומה הדין לגבי ירושה?
אם הרב יוכל לפרט לפי מה זה נקבע

תשובה
השאלה העיקרית היא אם לקיים בו פדיון בכור. והקובע הוא אם הקודם שנפל היו לו גפים. כי אם לא היו בעלך בכור וצריך פדיון.
שאלה - 155401
שלום לכבוד הרב
כי ההורים שליגרים בדירהשקניתי אני משכיר דירה בירושלים האם למשכן את הדירה הקיימת ולקנות בית נוסף למשפחתי
כי הבנק רוצה למשכן את הנכס הקיים?
אני מפחד מהמהלך?

תשובה
תתייעץ עם מומחה מוסמך.
שאלה - 155400
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
אנחנו נשואים חמש שנים ללא ילדים, הרופאים מציעים תרומת ביצית שאותה לא נעשהבעלי ואני ממש שבורים מהמצב. האם יש השתדלות שכדאי לעשות?

תשובה
תתייעצו עם מכון פועה.
שאלה - 155399
לכבוד הרב שלום רב
האם (מותר) מועיל לטבול לכבוד פורים כבר מהבוקר או שצריך לחכות לחצותהאם ילד בן 12 רשאי להתענות בתענית אסתר או שזה כמו שאר התעניותבברכה והצלחה ובשורות טובות

תשובה
עיקר טבילה זו היא מנהג חסידות, וטוב לטבול לפני תפילת מנחה וכל זה לכבוד קריאת המגילה. ילד לא יתענה אלא ילמד תורה ביום זה.
שאלה - 155398
לכבוד הרב שלום רב.בערוגה בגודל מטר על 80 ס"מכמה שורות של ירקות שונים אפשר לזרוע כדי שלא יהיה כלאים?
לאורך הערוגההשם יתן לכם כהנה וכהנה ולכל העוסקים במלאכה של האתר.

תשובה
העורך, מחילה מכבודו הרב היום עסוק מאוד ואינו פנוי לטפל בנושא מורכב זה על כל פרטיו הרבים.
שאלה - 155397
שלום לכבוד הרב
אשתי ילדה במוצאי שבת קודש בשעה 12 בלילה בליל יט שבט...מתי הפדיון אמור להערך?

תשובה
במוצאי יום שני י"ח באדר בלילה, אור לשלישי י"ט. הוא צאת ה - 30 יום ללידתו, ליל היום ה - 31.
שאלה - 155396
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בברכות קריאת שמע של שחרית בפסוק להודות לך...ולאהבה את שמך .
האם המילה :"שמך" האות ש בחיריק או בשווא??

תשובה
עיין באתר.
שאלה - 155395
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יהודי קצת מבוגר ללא ברית מילה האם יכול להגיד קדיש על אימוחזן ספרדי סיים בראש חודש עם ברכה האם נהג נכון

תשובה
לא מהול חייב כרת. מה יועיל הקדיש יכול לקלקל.
שאלה - 155394
לכבוד הרב
שמעתי שהבבא סאלי היה שומר את השערות של הזקן שלו שהיו נופלות וקברו אותם איתוהאם זה נכון? והאם גם לנהוג כךןאיזה קדושה יש בזקןתודה רבה הרב

תשובה
לא יודע ולא ראיתי.
שאלה - 155393
שלום לכבוד הרב
האם לעשות סיום מסכת "מגילה" ביום פורים עצמו או בשבת פרשת זכור?
בשבת יש ציבור רחב יותר

תשובה
מה שיותר מוקדם עושים סיום. גם לא מחפשים פירסום. עיין בהקדמת רבנו חיים מצנז.
שאלה - 155392
לכבוד הרב שלום רב
בן 18 לא לןמד. לא עובד. לא עוזר בבית. יושן עד מאוחר. יש לו חרדות חברתיות דימוי עצמי נמוך. מסרב לקבל עזרה מקצועית קוראים לו מעיין. רוצה לשנות את השם למאור.

תשובה
הוא זקוק בדחיפות לטיפולי שיחות. לא לשינוי שם שיסבכו אותו עוד יותר.
שאלה - 155391
שלום לכבוד הרב
לגביי מעשר כספים. משפחה עם חובות שותפים,שמנסה לצאת ממינוס בבנק, ומעשרת כספים חודש בחודשו,האם להמשיך ולעשר או להפסיק עד לסיום המינוס בבנק.תודה יישר כוח.

תשובה
אסור לעשות מינוס בבנק.
שאלה - 155390
לכבוד הרב
מחילה ממך בהמשך לשאלתי לגבי בר המצווה החל ביח' בתשרי חול המועד סוכות. מתי עליו להניח תפילין? ומתי עליו לעלות לתורה? איזו פרשה עליו ללמוד? האם פרשת בראשית?

תשובה
יתחיל להניח תפילין ממוצאי חג הפסח. יעלה לתורה בי״ ח בתשרי. שבת בראשית יעלה שלישי בלבד.
שאלה - 155389
לכבוד הרב שלום,
מצב הכלכלי קשה וחזרתי בתשובה שלמה. שומר על קלה כבחמורה ורוצה לכפר על עוון גזל. הבנתי מהרב צריך לעסוק בצורכי ציבור. מה אני יכול לעשות? לא יודע למי להציע עזרה

תשובה
תשקיע בלימוד ההלכה.
שאלה - 155388
לכבוד הרב שלום רב האם כדי או רצוי לאכול לחם כל יום כדי להתחייב בברכת המזון שמזכירים בה יציאת מצרים ומשלימים מאה ברכות ביום או שזה מיותר ואפשר להסתפק במזונות תודה כבוד הרב
תשובה
א, פת שחרית. ב, ולחם לבב אנוש יסעד. ג, מאה ברכות בכל יום.
שאלה - 155387
לכבוד הרב שלום רב! השבוע יהיה לי בעז"ה טסט שני ואני נורא לחוצה לא לעבור, מה ניתן לעשות? יש עליי לחצים כלכליים קשים ופיזיים (אני ממש אחרי לידה ב"ה). אודה לעצתך.
תשובה
הכל עובר.
שאלה - 155386
שלום לכבוד מו"ר שליט"א.
ב"ה לומד בישיבה קדושה, הרבה זמן מסתפק מהי הדרך הנכונה ביותר בדרך הלימוד א.האם לא לותר על אף תוס' בגמ'. ב.ללמוד טור ובית יוסף בסדר הלכה או לא?תודה

תשובה
לימוד התוספות נותן ללומד דרך נכונה בהבנת הסוגיא. ב, לימוד בית יוסף מעשיר את הידע והחכמה בהלכה.
שאלה - 155385
לכבוד הרב
אתמול בחתונה הרב המקדש זימר את הברכות בליווי נגן גיטרה לא קרא את הכתובה שר בין הברכות . וחזר על הברכה פעמיים ושלוש בניגון מה דין הקידושים? והאם היה צריך לענות אמן ?

תשובה
רחמנא ליצלן מכל מרעין בישין.
שאלה - 155384
שלום לכבוד הרב, ברכת האילנות - אם יש אילן שיש בו גם פירות וגם פרחים, האם מברכים עליו כשנפרם הקשר בציצית. האם כשאני מחזק את הקשר יש לומר לשם מצוות ציצית?
תשובה
א, כשיש פרחים מברכים. ב, כדאי לומר.
שאלה - 155383
לכבוד הרב,
הרב דיבר על הצלחה לכל השנה מפי רבינו יוסף חיים
לומר 24 פעמים ברוכה אסתר ו 120 פעמים ברוך מרדכי, בערב ובבוקר.
האם צריך לומר זאת אחרי המגילה ממש או אפשר לאחר התפילה?

תשובה
בסיום התפלה.
שאלה - 155382
שלום לכבוד הרב
האם ניתן להפוך את התפילין (רש"י) של אבא ז"ל הריני כפרת משכבו, לתפילין של רבינו תם ?
הי"ו.

תשובה
עיין באתר.
שאלה - 155381
שלום למו''ר האם יש ענין בז' באדר ללכת לקברו של רשב''י משום שהיה ניצוץ נשמתו של מה רבנו? כמובן משום קוי ה' יחליפו כח ולא על חשבון לימוד.
תשובה
אין שום ״מצווה״ לבטל תורה בלילה קדושה זו.
שאלה - 155380
שלום לכבוד הרב
הרב תעזור לי איך ממלאים את הראש ביראת שמים ובתורה למרות שעדין לא הרגשנו את המתיקות ,
ברגע שהראש ריק ניכנסים ועושים שטויות שהשכל לא מבין איך האדם מגיע לזה.

תשובה
תפסיק לגלוש באינטרנט.
שאלה - 155379
שלום לכבוד הרב שליטא
האם מה שכתב הרב בעניין הראשד להשרותו במי חומץ למשך דקה ואחכ לשטוף במים זורמים מועיל לכתחילה גם בירק אחר כגון כוסברה או שיש לקנות מפוקח בלבד

תשובה
בירק עלים מהשוק יש עשרות אלפי !!! תולעים.
שאלה - 155378
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מקוה עם פילטר בתוך המקוה כשר?
כי ראיתי קונטרס שעסק בעניין זה לגבי מקוה של גברים?

תשובה
כשר בהחלט. לא כל חוברת היא מוסמכת.
שאלה - 155377
לכבוד הרב שליטא
מה הן ההלכות ודברים שאבל בתוך שנה על הורים צריך לר צריך לעשות בפוריםלמשל בסעודת פורים נוהגים??

תשובה
סעודה בבית בלי אורחים.
שאלה - 155376
שלום לכבוד הרב
אני מתחזק. כרגע בבית אוכלים כשרות עוף רבנות. אישתי מתנגדת לקנות עוף בכשרות מהודרת, האם להתעקש לעבור לכשרות מהודרת.

תשובה
תתחיל לקנות מבלי שהיא תרגיש.
שאלה - 155375
שלום לכה"ר שליט"א
עד כמה באמת צריך לשתות בפורים? האם באמת צריך להגיע למצב של בלבול( שלא יבחין בין ארור המן לברוך מרדכי?) כיצד לנהוג ינחנו מורנו. ואם יש הבדל בין אברך לב.בית

תשובה
כתב הרמב״ם ז״ל קצת יותר מהרגלו. ולא ראינו מימינו רב בישראל שהשתכר.
שאלה - 155374
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מותר לי להפסיק להניק תינוק אחרי חצי שנה של הנקה מהסיבה שאני רוצה להכנס להריון נוסף?

תשובה
הנקה לא מפסיקים. הוא יחכים כשיגדל ככל שתוסיפי להניק.
שאלה - 155373
לכבוד הרב רב אני עוברת פחדים ולחצים בעצתך שתיתי כדורים לא התאימו החלפתי בזמן האחרון יש מתח היני לבין בעלי מרוחקים אחד מהשני מה עלי לעשות תודה ערב טוב
תשובה
סבלנות והכל יסתדר.
שאלה - 155372
לכבוד הרב
מאפיה השגחה אשכנזית שאופה לחמניה עם מיץ תפוחים וברכתה מזונות אבל אני שאוכל הלחמניה לא ממש מרגיש המיץ תפוחים אם לא היו אומרים לי הייתי חושב שזה המוציא .מה מברכים ?

תשובה
המוציא.
שאלה - 155371
לכבוד הרב שלום רב
לפני שבוע נפטרה אישה שהשאירה אחריה 4 יתומות.
האב נפטר לפני 3 שנים. הבת הגדולה בת 10 והקטנה בת 4
האם מותר לשמחן בבגדים,נעליים,ומשחקים חדשים,
מסיבת פורים?

תשובה
קטנים מותר ומצווה לשמחם. תזכו למצוות.
שאלה - 155370
הזמנו היכל לבית הכנסת וכבר הוא כמעט גמור אמורים להרכיב.
אחד הכהנים אומר ששמע מהרב שצריך מדרגה אחת לפחות איצטבא לכהנים השאלה אם צריך להתאמץ לעשות שינוי הזה בתשלום

תשובה
כן בהחלט. ועיין שיבת ציון וארחות ציון. שהוא כעין הדוכן שהיה בבית המקדש ומקורו בזוהר הקדוש עיין שם.
שאלה - 155369
שלום לכבוד הרב
אני ברוך השם עם חמישה ילדים הי"ו וכבר שנה בהפסקה מרגישה מבחינה פיזית ונפשית שזקוקה לעוד.. מה דעת הרב? תודה רבה

תשובה
לשאול אישית רב פוסק גדול בישראל.
שאלה - 155368
לכבוד הרבשלום רבאני מתפלל במנין של אשכנזים.ימי שני וחמישי התחנון שלההם קצר.. רצוני לדעת מה הכי נכון למתפלל ספרדי לומר כדי להספיק ביחד איתם? תודה.
תשובה
אל תנסה להספיק אתם, אתה תתפלל בסידורך לפי סדר. ללא דילוג.
שאלה - 155367
לכבוד הרב
האם יכול לצרף קטן שהגיע לחינוך למנין עשרה כדי לברך על הכוס בברכת המזון?

תשובה
דעת הרי"ף והרמב"ם ז"ל שקטן מצטרף הן לשלשה הן לעשרה, אך דעת רבני אשכנז וכן פסק הרמ"א ז"ל שאין קטן מצטרף לזימון. ולכן בני האשכנזים אינם מצרפים אותו, אך אנחנו הספרדים מצרפים אותו. ועיין שיבת ציון וארחות ציון.
שאלה - 155366
לכבוד הרב שלום איך הדרך הנכונה היום לעבוד את ה" כמו שכתוב בתורה עם סיפרי מוסר בהדרגה אורחות צדיקים שערי תשובה.שבט מוסר.ראשית חוכמה חובות הלבבות.
תשובה
זו היתה תמיד דרכם של גדולי הרבנים הספרדים מדורי דורות. וכך לימדנו עטרת ראשינו מרן ראש הישיבה רבנו עזרא עטיה ז״ל.
שאלה - 155365
לכבוד הרב
בשבוע שעבר חברת "מקורות" פרסמו הודעה שיש חשש לעתים נדירות של עבודה בשבת (התפלת מים) על מנת שלא ייגמר הספקת המים לישובים.
מה הדין של של שימוש במים בשבת או בצאת שבת?

תשובה
ישנו ועד רבנים המטפל בנושא. אפשר לברר אצלם. מה שכן ברור בערים שיש בהם ריכוזים של ציבור חרדי אין בעיה ברוך השם.
שאלה - 155364
שלום לכבוד הרבאחותי נפטרה בסיון תשע"ז.האם רצוי ללכת לבית העלמין.תודה כבוד הרבאריכות ימים ובריאות איתנה
תשובה
בנות ללכת לבית עלמין כמה שפחות. זה טוב לכולם.
שאלה - 155363
קבוצה של בנות שהתאגדו כדי לקרוא אחת על השניה תהילים למשך מספר ימים כמנין הבנות, כל יום על מישהי אחרת. כשמישהי שוכחת לקרוא,האם קוראת פעמיים למחרת על שתי בנות או מוסיפה יום?
תשובה
למחרת פעמיים. לשלם מיד.
שאלה - 155362
שלום לכבוד מו"ר
בני משפחתי היקרים מזמינים אותי לחו"ל לפורים בסביבה דתית. לי קשה מאד לעזוב את א"י אך הם מנסים לשכנע שמא זה רצון ה'. לא רואה יתרון רוחני שם. האם אני נוהג נכון?

תשובה
לא עוזבים את ארץ ישראל אפילו לא לחצי שעה. תענה להם כי מרדכי ואסתר נמצאים פה.
שאלה - 155361
שלום לכבוד הרב לגבי הדלקת נרות צדיקים פתיל שמן אחרי שהנרות נגמרו והשמן צריך לגנוז את הפתיל והפחית של הנר אן לזרוק החשש שלי נעשה בזה שימוש לעילוי נשמת הצדיקים
מצפה לתשובה?

תשובה
הצדיקים לא צריכים נרות. הם מבקשים מאתנו חינוך הילדים והנכדים בתלמודי תורה.
שאלה - 155360
לכבוד הרב מוצפי שליט"א כשאני מבקרת את אימי ומסייעת לה אני לבושה בגדים פשוטים מאלה שאיתם אני הולכת לעבודה (מטעמי נוחות בלבד )האם יש עם כך בעיה?
תודה לרב

תשובה
כמוך ירבו בישראל בנות המשמשות את הוריהן. אני מקנא בכן. שיחיו הוריכן. זו מצוות עשה גדולה מאוד ועושה רושם גדול בשמיים. בזכותכן תבוא לכולם הגאולה.
שאלה - 155359
שלום לכבוד הרב אשתי עובדת מחוץ לעיר מגיעה הביתה מאוחר מהנסיעות. הייתה בראיון עבודה שממש קרוב לבית ובהתמחות שלה ממש רוצה להתקבל מה לעשות ולהתפלל שהיא תצליח? מוכנים להכל.
תשובה
לקרוא פרקי תהלים.
שאלה - 155358
לכבוד הרב שלום! אני נוסעת קצת לפני חג הפסח לאימי ולא אהיה בביתי עד צאת פסח. האם אני עדיין צריכה להוציא את החמץ מהבית? או שאפשר להשאיר? כי אף אחד לא יהיה בבית
תשובה
לרכז כל החמץ במקום אחד ולמכרו לגוי.
שאלה - 155357
לכבוד הרב שלום רב
מצאתי אבידה (חבילת גולות קטנה) שסביר מאוד להניח שהיא של קטן.
האם יש צורך בהשבת אבידה?

תשובה
כן. זו מצוה חשובה.
שאלה - 155356
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לכתוב בהקדשה למתנה לאחינית את שם הדודה וגם הדוד?
(מטעמי צניעות)
המשיכו להגדיל תורה ולהאדירה- בעז"ה

תשובה
אפשר בתוספת התואר ״הדוד״ וכן ״הדודה״.
שאלה - 155355
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ה יאריך ימיו בטוב ובנעימים.אישה שבליל הטבילה בחו"ל ותגיע לארץ רק ממש באמצע הלילה האם אפשר לדחות את הטבילה?

תשובה
אפשר בהסכמת הבעל.
שאלה - 155353
שלום עטרת ראשנו הרב מוצפי שליט״אאנו זוג חוזרים בתשובה,נולד לנו ב״ה בת לפני שנתיים ועכשיו בןאשתי רוצה הפסקה קצת קשה לה פיזית ונפשיתאין לנו פוסק בעיר, מחילה על הטירחה.
תשובה
שנה אחת מנוחה. בביצוע הגברת.
שאלה - 155352
בשידוכים-בית קפה-היתה הגשה עצמית.הוא לא רצה לקנות משהו.בסוף הערתי בעדינות שלא נעים ואולי רק נקנה מים.הגיב שאם רצו היו ניגשים והציע לי אם אני רוצה שאקנה בעצמי.תקין?
תשובה
מוזר ומסתורי. מברך אותך שתצליחי.
שאלה - 155351
לכבוד הרב שלום רב.
כתוב בשם הגר"א שצריך לשתות יין בפורים עד שלא יבחין איזה נס גדול יותר נס מפלת המן או גדולת מרדכי. שאלתי איזה נס גדול יותר? תודה רבה

תשובה
נער הייתי וכמעט זקנתי. ועדיין לא הצלחתי להשיג ולהבין מעלת נשמת מרדכי היהודי ואסתר המלכה. ורבותינו ז״ל המשילו את מעלתם ליעקב אבינו ולמשה רבנו עליהם השלום. ומי אני יציר חומר כחרס הנשבר אבוא לתאר את מעלת מרדכי.
שאלה - 155350
לכבוד הרב שלום.חודש חמישי בסקירה ראו מוקד אקוגני בלב לעובר(נקודה בלב).אם אחכה למי שפיר יקח לפחות עוד חודש או לעשות סקירה עוד חודשיים.מה אעשה הרב?
תשובה
בעזרת השם הכל יסתדר. הסימנים השליליים יעלמו ויפלו על ראש אויבינו ושונאינו.
שאלה - 155349
לכבוד הרב
יש לי חתונה השבוע בת חברה .מעורב ריקודים וישיבההחברה כיבדה אותיבשמחות שלנו האם עלי ללכתחתונה מחוץ לעיר הסעהאו להסתפק ללכת עושים בביתה הפרשת חלה לנשים .

תשובה
בת ישראל יקרה. אני שואל בשיא הרצינות. הנראה לך באמת שאבינו שבשמיים לוקח חלילה שוחד? או שיש אצלו משוא פנים? כיצד יתכן שאנחנו בני אברהם יצחק ויעקב. בנות שרה רבקה רחל ולאה. אשר אבותינו עם אימותינו עלו המוקד ונטבחו כדי לקיים את התורה הקדושה. ולא זזו נימא אחת מחוקיה ומצוותיה. ועשו הכל שאנחנו צאצאיהם נקבל אותה במקוריותה וננחיל אותה לדורות הבאים.
הייתכן לעשות ״הפרשת חלה״ שספק אם היא על פי ההלכה. ולמחרת נחטיא חלילה את הרבים בריקודים מעורבים. ונכעיס את אבינו שבשמיים ונמרוד בו ובתורתו, ונגרום לשכינה הקדושה הסובלת בגלות יותר מכולנו צער בכי ומספד. והיא בורחת משם וצווחת נתנני השם בידי לא אוכל קום.
כואב. כואב. כואב.
שאלה - 155348
לכבוד הרב שלום רב אנחנו ברוך השם לא זזים ממה שהרב מורה לנו אנחנו
תשובה
גם אני משתדל לא לזוז, חוץ מפעילות גופנית שהיא בהחלט תורמת לבריאות.
שאלה - 155347
שהייתי רווק קניתי דירה ההורים שלי גרים שם ללא שום עלות היום אני נשוי וגר בירושלים בשכירות אנחנו עובדים וחוסכים כסף להון עצמי שאלתי האם כדאי לי למשכן את הבית הקיים?
תשובה
ומדוע שלא תתגוררו בדירה משלכם.
שאלה - 155346
שלום לכבוד הרב
אני צריך יודע אם אפשר מבין מידרש יונתן בן עוזיאל יתרו פרק יט פסוק ד על פי פשט או גם על פי דרש רמז או זאת באיזנ דרשה זה יותר טוב ללמוד ומבון טובה רבה

העורך, השאלה במקור אמיתית ומקורית.

תשובה
אני צריך כותב לומד כמה דבר הרבה דחופים דרשה המן הומייני אגגי ויזאתני פותיני נחשה נסרלה מח שמו אידיי אמינה אסאדה סתאאליני לנינגרדההה עמלקיאדו פישקאדו עיתונידו אשכבה בלילה בערפת מערוף פרעה אל אקרע. קראע אל אוול. והוויי אנג'טאל בלמוסתשפה תבאע אל עצפורייה. עאלא טריק חדיד אל יאמאן אל שימאלייא. ומא בערף יחכי לא אנגלזי, לא פראנסאווי, לא מסקופי, ולא ג'אפני, ולא הינדי, ולא ימאני, ולא יונאני, ולא טורקאקיא, ולא אספמי, ולא צ'יני, ולא כרבאלה, ולא ערבייא אל מוגרבייא, והווא אנדע בלאורדון, ושראב מי מן בחר אל מוות ואג'א דבבאבא וטלעת עלא ראסו והג'מאת וכרבת בילאדו.
פרס מפתיע למפענח בפרט לתושב מסויים ממגדלי אקירוב בתלאביבו.
שאלה - 155345
לכבוד הרב שליט"א שלום רבתודה לבורא עולם על הכלתודה לכבוד הרב על הכלבית כנסת ראש חודש מברכים לגמור את ההלל בשם ומלכותכמו כן מדלגים על שיר של יוםהאם ניתן לומר זאת אחרי המוסף?
תשובה
לא מברכים על ההלל בראש חודש רק האשכנזים.
שאלה - 155344
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשה' החליט שמושיעם של ישראל משה יגאל אותם הוא נתן לבני ישראל סימן,
מה הסימנים היום למשיח חוץ ממה שידוע חוצפה יסגה בית וועד יהיה וכו' כלה קמה בחמותה?

תשובה
כתב רבנו שמשון מאוסטרופולי הי"ד ז"ל, כי חמש אותיות מנצפ"ך רומזות לגאולות חמש. אחת היתה בגאולת מצרים, פקוד פקדתי. השנית בגאולת בבל. השלישית בגאולת מרדכי ואסתר. הרביעית בגאולת מתתיהו. נשארה החמישית בגאולה זו והיא באות ץ. ועליה אמר הנביא ישעיה "מכנף" הארף זמירות שמענו, כלומר אלו כבר התרחשו. אך נשאר "צבי לצדיק", הוא אות צ.
שאלה - 155343
לכבוד הרב
היום סיימנו את ה 30 יום על אבי היקר מכל כל כך קשה לנו .רצינו לדעת מה הדין במשלוחי המנות (הן לאמי היקרה שתחיה והן לנו הנשואים ).

תשובה
נקרא אבל תוך י"ב חודש, הוא לא מקבל משלוח מנות כדי לא לעורר שמחה. אך הוא שולח ממנות לאדם אחד רק כדי לקיים את המצווה ולא יותר.
האמא יצאה מהאבל ומותר לה לקבל משלוח מנות.
שאלה - 155342
לכבוד הרב שלום רב
1 אדם ששלח משלוח מנות לחברו שאלתי מה לגבי אישתו האם יצאהידי חובה או שצריכה לשלוח?
2.בעל ואישה ששולחים להורי החתן או הכלה האם יצאו ידי חובה שניהם?

תשובה
בהלכה מובא שזוג אחד שולח לשני זוגות, ובזה יוצאים ידי חובה אחד עבור הגבר, והשני עבור הגברת. כי הזוג הם כגוף אחד כפול. ולא נהגו שאיש שולח לאיש ואשה לאשה, אלא שניהם כאחד.
שאלה - 155341
לרב שלום גיסי חרדי נשוי לאחותי כבר שנה סובל מכאבי גב נוראים עשה בדיקות ומלא רופאים הלך ובדק ואמרו שהכול תקין.אך עדין סובל.עשה אפילו בדיקות בה"ח.משבית אותי בתורה ובעבודה
תשובה
לגשת לרופא הומיאופת.
שאלה - 155340
לכבוד הרב שלום רב אדם שהתעורר בלילה לעשות צרכיו ולאחר מכן נטל ידיו ובירך אשר יצר וחזר לישון, האם בבוקר כשקם משנתו נוטל ידיו ומברך על נטילת ידים?
תשובה
עיין לעיל.
שאלה - 155339
שלום לכבוד הרב
אדם שקנה מספר דברים כגון פתיחת ההיכל ועליה לתורה. האם יש טעם לעשות לו מי שברך פעמיים?

תשובה
כל מקום כמנהגו.
שאלה - 155338
לכבוד הרב.
סיימנו שבוע שעבר שנת אבל על האבא ע"ה רצינו לשאול האם יש עניין להחמיר לומר לפחות קדיש אחד במהלך התפילה לפני עלינו לשבך בתפילה של הבוקר או שאין צורך.

תשובה
אין צורך בכך.
שאלה - 155337
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם שכח לומר תפילת הדרך בברכה בהלוך, האם יכול לומר בדרך חזרה בברכהבברכה והצלחה ובשורות טובות,

תשובה
בהחלט כן כי הוא עדיין בדרך.
שאלה - 155336
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הודו לשם כי טוב... רציתי לשמח את הרב, לפני חודש הרב פסק לנו לא להפסיק טיפולי פוריות בשום אופן, והיום קבלנו תשובה חיובית

תשובה
שבח לאל בורא העולמות כולם. הוא ירחם על כל הנשים ויפקדם בבנים זכרים בריאי אולם.
שאלה - 155335
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, האם מותר לכתחילה לסמן בטוש זוהר על ספרי קודש? תודה רבה.
תשובה
אסור בהחלט, כי זה בזיון לספרי הקודש. כשם שלא יעלה על הדעת לעשות כן בספר תורה. בשעת צורך גדול אפשר לסמן בשולי הגליון החלק מול אותה שורה.
שאלה - 155333
לכבוד הרב שלום רב שלום רב.
תרמתי היום באתר בכרטיס אשראי.
יש בדיקה חשובה (בהריון) ביום רביעי.אשמח ואודה מאוד אם תתפללו ותברכו להצלחת הבדיקה ובשורות טובות ותקינות.תודה ר

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 155332
שלום לכבוד "בית כנסת" שדחו את המנהג 2 הלכות לאחר עלינו לשבח משום טורח ציבור האם יכולים לשוב לומר קדיש על ישראל אחר ההלכות או יש משום לא ירבה בקדישים
תשובה
פחות קדישים יותר טוב.
שאלה - 155331
לכבוד הרב שלום רב
משתדל ללמוד בספרים עם הסכמות קיבלתי ספרון פרקי אבות עם פירוש... ור' עובדיה מברטנורה האם הרב מכיר וממליץ על פירוש?
תודה וסליחה על הטרחה

תשובה
פירוש הרב ברטנורה ז"ל נפלא מאוד, וזה 500 שנה שנהגו ללמוד בו.
שאלה - 155330
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש נוהגים לקלף ירקות ופירות בפסח ולהימנע מלאכול דברים תעשייתיים האם יש עניין והאים הרב נוהג בכך.תודה כבוד הרב שליט"א
תשובה
אין צורך לקלף פירות וירקות בפסח, די בשטיפה בלבד. מוצרים מתועשים למי שאפשר להמנע כדאי ומומלץ.
שאלה - 155329
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אני בין הראשונים בשיעור התורה ולאחר מכן יש תפילת ערבית.האם נחשב לי שאני בין עשרת הראשונים גם לערבית?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 155328
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נשוי. ברווקות עברתי על איסורים עם נשים יהודיות וגם עם... מתחרט על כך מאוד. כיצד ניתן לכפרמרגיש שעדיין זה על צווארי העווןמחילה מכבוד הרב.

תשובה
תעשה ככתוב לפני כן לגבי חטא אשת איש.
שאלה - 155327
לכבוד הרב שלום רב
האם יש חובה בקריאת המגילה לפתוח את כל המגילה לפני הקריאה, או שאפשר לגלגל בזמן הקריאה כמו בספר תורה,ולאחר הקריאה לגלגל בחזרה

תשובה
נהגו לפשוט המגילה לפני הברכות ולהשאירה לא מגולגלת כל משך זמן הקריאה, כל המגילה כולה מראש הקריאה ועד סופה.
כתב בספר תשובות רב נטרונאי גאון ז"ל [אורח חיים סימן רי"ג] "ששאלתם הקורא את המגלה כורך וקורא כספר תורה, או דלמא פושטה כאגרת עד שיקרא את כולה. הוו יודעין שבשתי ישיבות ובבית רבינו שבבבל ובכל מקומות ישראל כורך וקורא כספר תורה, וכן מנהג. וכן כתב בסדר רב עמרם גאון ז"ל [סדר פורים] "והקורא את המגילה בצבור כורך וקורא כס"ת, ואינו פושטה כאגרת. שבשתי ישיבות ובבית רבינו שבבבל ובכל מקומות ישראל קורין כס"ת, וכך מנהג". וכן הוא במחזור ויטרי [סימן רמ"ז] והראב"ן ז"ל [מגילה שם]. ובספר המנהיג [הלכות מגילה עמוד רל"ח] "וכתב רב האיי ז"ל כי מנהגם לפושטה כאגרת, ואינו כורך וקורא בה כס"ת, ורב נתן גאון ז"ל דהקוראה בצבור כורך וקורא בו כספר תורה, ואינו פושטה כאיגרת, וכן מנהג בשתי ישיבות ובבית רבינו שבבבל וברוב מקומות ישראל".
וכן כתב בספר הלכות רבנו יצחק אבן גיאת ז"ל [הלכות מגילה עמוד שמ"ה] "ואמר רב נטרונאי המנהג בשתי ישיבות הקורא מגילה בצבור קורא וכורך כספר תורה ורב עמרם נמי אמר הכי קורא וכורך כספר תורה ואינה פושטה כאגרת. והכי אמר רב האיי ואנחנא מנהגא דחזינן הקורא את המגילה קורא ופושט כאגרת והא דכתב מר רב צמח בר מר רב פלטאוי שכורך וקורא כספר תורה לא חזי לן. אכן מנהגנו לקרות ולכרוך כגאונים הראשונים". וכן כתב המרדכי [מגילה פרק הקורא למפרע, רמז ת"ת] "והקורא אותה קורא ופושטה כאיגרת וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך אבל בתשובת הגאון נמצא כורכה וקורא כספר תורה ואינו פושטה כאגרת וכן נמסר בשתי ישיבות ונהגו בכמה מקומות שקורא וכורך כספר תורה".
וכן כתבו בארחות חיים [חלק א, מגילה ופורים אות י"ט] ובספר הכלבו [סימן מ"ה]. ובספר משנה שכיר [מועדים, מגילת אסתר].
והנה כתב הרמב"ם [הלכות מגילה וחנוכה פרק ב, הלכה י"ב] "ומנהג כל ישראל שהקורא את המגילה קורא ופושט כאגרת להראות הנס וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך. ובהגהות מיימוניות [שם] כתב "רבינו האיי גאון כתב כרבינו המחבר וז"ל מנהגא דחזיא לנא דמאן דקרי מגילה כורך ופושטה כאגרת וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך אבל הקורא וכורך כס"ת לא חזי לנא וכן כתב ס"ה משמו וכן נמצא במנהגינו כתוב בשם רבינו מאיר ש"צ וכן הנהיג מהר"ם כן כתב בחידושי הריטב"א ז"ל [מגילה י"ט, ב] "ומכאן נראה שקורא ופושטה כאגרת כדברי רבינו האיי גאון ז"ל דאי קורא וכורך כספר תורה הרי גוללה ולא מינכרא מילתא". וכן הוא בספר האגודה [מגילה י"ט, א כא]. "כתבו הגאונים הקורא המגילה פושטה כאגרת וכשיגמור כורך כולה ואחרי כן מברך". וכן הוא בספר הרוקח [הלכות פורים סימן רל"ח] ובתוספות יום טוב מסכת כתובות פרק י"א, משנה ה] "שכן דרך איגרת לפשטה ולא לסתמה וכמו שכתבו הפוסקים בשם רב האי בקריאת המגילה שפושטה כאגרת ולא כרוכה כספר תורה כך נראה לי". וכן בספר הפרנס [סימן ע"ר].
והרב מסעוד חי רקח ז"ל חבירו של רבנו חיים אבולעפיא ז"ל בספרו מעשה רקח [הלכות מגילה וחנוכה פרק ב, י"ב] דקדק וכתב "משמעות הדברים שאין צריך לפושטה כולה קודם קריאתה שהרי קורא ופושט קאמר דמשמע דקורא תחילה ואח"ז פושט מה שקרא ועוד דמדכתב אח"כ וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך דאף דהפשט הוא שיש לו לכורכה כולה דוקא קודם הברכה מ"מ שמעינן מינה נמי דקודם הקריאה א"צ לפושטה כולה דתיבת כולה לא הוזכרה בדבריו ז"ל אלא בגמר הקריאה וכן משמעות רבינו האיי גאון אמנם התוס' דף ד' ד"ה פסק וכו' כתבו להדיא וכשרוצה לקרות פושט את כולה קודם כאיגרת אבל לא גולל וקורא כמו ס"ת ע"כ. והרב כנסת הגדולה סי' תר"ץ כתב בשם מהרי"ל כתבו הקדמונים לפושטה קודם קריאה ואפשר דחובה הוא אפילו מה שקרא כבר דמאי דהוה הוה לא יכרוך כ"ש מה שקורא בו ע"כ. ובשיירי שם הזכיר גם דברי הלבוש אך כתב דיש ליזהר שלא תהא נגררת ע"ג קרקע דאיסור גמור הוא וכ"כ הפר"ח ז"ל.
וכתב הטור [סימן תר"צ] "וצריך לומר עשרת בני המן בנשימה אחת. ירושלמי [מגילה ג, ז] צריך לאומרם בנפיחה אחת ועשרת עמהם. לרבי נתן ז"ל הקורא מגילת אסתר בקהל צריך לסדרה כאחד מפני שהיא איגרת אבל בנשימה אחת א"צ אלא עשרת בני המן ועשרת בלבד הלכך אם מפסיק בין פסוק לפסוק הרשות בידו ושיעורו בין פסוק לפסוק ובין באמצע הפסוק כדי נשימה לבד". ומרן ז"ל בספרו בית יוסף [שם ט"ו] כתב על דבריו "וצריך לומר עשרת בני המן בנשימה אחת. בסוף פרק קמא דמגילה (טז:) ומפרש טעמא משום דכולם בהדי הדדי נפקן נשמתייהו וכתבו התוספות (ד"ה צריך) נראה דהיינו לכתחלה אבל בדיעבד יצא. ירושלמי וצריך לאמרם בנפיחה אחת ועשרת עמהם. בפרק בני העיר [הלכה ז] וכתוב בארחות חיים (הל' מגילה אות יח) שצריך לומר עם עשרת בני המן איש שלפניהם ועשרת (אסתר ט ו - י) הכל בנשימה אחת. לרבי נתן הקורא מגילת אסתר וכו' אבל בנשימה אחת אין צריך. כלומר אין צריך לקרות כל סוף פסוק ותחלת פסוק בנשימה אחת דאילו כולה בנשימה אחת לא הוה צריך למימר שאין צריך שהרי מילתא דלא אפשר הוא והרוקח [סוף סימן רל"ו] כתב מנהג שלא לנשם בין פסוק לפסוק לפי שנקראת איגרת". אך הגאון הבית חדש [שם] כתב "כלומר שהמנהג שנוהגין לומר כל סופי פסוקים וראשי פסוקים בנשימה אחת דליהוי כאגרת זה אין צריך אפילו לכתחלה ותדע מדקאמרינן ועשרת מכלל דשאר ראשי פסוקים אין צריך אלא עשרת בני המן ועשרת בלבד".
ובשו"ת מהרי"ל [סימן נ"ו, א] עוד שאל המיימוני כתב וז"ל ומנהג כל ישראל שהקורא את המגילה קורא ופושט כאגרת וכשגומר חוזר וכורכה כולה ומברך. הג"ה וכן נמצא בשם רבינו מאיר ש"ץ, וכן הנהיג מהר"ם ז"ל, עכ"ל. והנה יש מקומות הפושטים המגילה כאגרת גם קודם הקריאה, ומנלן המנהג, הא מדקאמר קורא ופושט משמע דקוראו הקריאה אינו פושט, דאם צריכא להיות פושט גם קודם הקריאה, אז לא היה צריך לומר קורא ופושט כאגרת כיון דבלאו הכי היה פושט, אלא כך היה לו לומר הקורא את המגילה כשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך, ושמעינן שפיר בשעת הקריאה היתה פשוטה מדקאמר חוזר וכורכה. וכ"ת אי אמר הכי הו' אמינא אפי' בשעת קריאה אינו פושט' אלא קוראין וכורך כס"ת כמו שכתב מרז בר רב יצחק גאון, ומה שאמר חוזר וכורכה ה"א דהכי פי' כשיגמור הקריאה חוזר וכורכה כולה מסופה לראשה, זהו ליכא למימר דמה לנו להצריך לחזור ולכורכה, יברך כמה שהיא. תשובה מדקאמרו רבותינו קורא ופושט אלמא בשעת הקריאה תהא דומה לאגרת ומכאן נהגו הקדמונים לפשטו קודם הקריאה, ואפשר דחובה הוא אפילו מה שקרא כבר, דמאי דהוה הוה, לא יכרוך, כ"ש מה שקורא בו". ובספר מהרי"ל [הלכות פורים י"ב] "מנהג הוא לפתוח איגרת המגילה ולכפול יריעה על יריעה לקיים בה האיגרת הזאת. וכן השיב מהר"י סג"ל בתשובה. וכשהיתה מגילה לפניו לעיין בה אחר החזן לא הקפיד והניחה כרוכה".
וכתב הרב הלבוש [סימן תר"צ, י"ז] "נוהגין לפשוט את המגילה כאגרת קודם שיתחיל לקרות מפני שנקראת אגרת, ועוד כדי לפרסם ולהראות את הנס, וכשיגמור אותה חוזר וכורכה משום כבודה ואחר כך מברך ברכה אחרונה. והרב אליה זוטא [תרצ, ה] כתב "פירוש קודם הקריאה פושט כל המגילה יריעה על גבי יריעה. וכתב שיירי כנסת הגדולה ויזהר שלא יגרר על גבי קרקע". עד כאן
וכן הוא בדברי הגאון הרב בית חדש ז"ל [תר"צ, אות ח] והרב מגן אברהם [שם י"ח] פרי מגדים [אשל אברהם תר"צ, י"ח]. וכתב הרב ערוך השולחן [תר"צ, כ"ב] "כיון שהיא נקראת אגרת לכן מנהג כל ישראל שהקורא פושטה קודם קריאתה כאגרת להראות הנס אבל השומע אפילו תופס לעצמו מגילה כשרה א"צ לפושטה כאגרת ותופסה מכורכת וכן עשה מהרי"ל [שם י"ח]".
וכתב הרב חמדת ימים [חלק ב, דע"ה ע"א] "ובבואו לברך לקרות בה יפשוט אותה כאיגרת, ואם בעל נפש הוא ילבש יראה ורעד כמדו, בענווה ההיא בשיתו את לבבו אור המופלא המבריק ומבהיק עד להפליא עתה מן העולם ועד העולם ומשם יפרד והיה בכל העולמות התחתונים עד יצא כנוגה צדקה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות על ראשי עם קודש את מקורה הערה שפע ישועה ורחמים". ולהלן דע"ו ע"ב] כתב "כן בקריאת המגילה נמשך אור החכמה בכל העולמות ואבי ראה גם ראה עוצם מעלת קריאת המגילה אור לי"ד, כי היה ראוי לבלתי היות קריאת המגילה בלילה והוא דוגמה אל ההלל שהוא נקרא ביום ולא בלילה, זולת בליל פסח שאומרים בה הלל גמור בלילה כדמוכח בזוהר בפרשת אמור [ ] הובא במקומו. ועוז התאזר הדרת הלילה הזה מפני גילוי הארתה הנפלאה ובא ההיקש ביניהם להיות שווין בשיעוריהן, כי כמו שבגאולת הפסח אומרים הלל גמור בלילה, כך אור לי"ד בפורים נמי צריך לקרות המגילה בלילה במקום ההלל וכו', באופן כי עת קריאת המגילה מרוממת היא על כל ברכה ותהלה מפני האור המתגלה, הוא מתמיד והולך כל הלילה וכן ביום".
והרב בן איש חי ז"ל כתב [שנה ראשונה פרשת תצוה הלכות פורים ד] "וצריך להיות פושט אותה כולה ואח"כ מברך הברכות מעומד. מיהו מאחר דפושט ומברך בעודו עומד, צריך שיהיה לפניו בימה או כסא שתנוח עליו המגילה ולא תהיה נגררת בארץ".
שאלה - 155326
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם יוכל הרב להאיר עינינו כמה עלינו לתת עבור מתנה לאביון ועבור זכר!!! (מחצית השקל) לכל אחד מבני המשפחה ומאיזה גיל.
תשובה
זכר מחצית השקל לדעת הרמב"ם ז"ל ועוד יש לתת כל זכר מבן י"ג שנה כי בא לכפר, ונשים פטורות לחלוטין. וכך נוהגים הספרדים, ומחירו היום 20 שקלים.
ב, לדעת הרוקח הרמ"א ובני אשכנז רק מבן 20 כל זכר עליו ליתן.
ג, מתנות לאביונים יתן 5 שקלים לכל עני וביחד לשני עניים. וכנותן מכווין גם בעד אשתו. הבנים וכן הבנות אלה שמנהלים לעצמם קופהנפרדת יתנו גם הם לשני עניים לכל אחד 5 שקלים.
שאלה - 155325
לכבוד הרב הגאון שליט"א
אברך שהוא חבר, מגדל ציפורן אחת, סתם מטעמי נוחות לדבריו.
לדעתי נראה לא ראוי, האם באמת לא ראוי? יש סיבה להימנע מכך? תודה כה"ר שליט"א.

תשובה
אברך וצפורן זה שעטנז. כי גידול צפורן חוץ ממוהל או שוחט, זה מזון לכוחות הזרים המזיקים לאדם השם יצילנו. ועיין בשיבת ציון ובארחות ציון.
שאלה - 155324
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה כבוד הרב על התשובה בנוגע לטבעת. אך רק כדי שיהיה לנו ברור יותר, הקידושין תקפים גם אם הכלה התכוונה להתקדש בטבעת ששווייה 200 ש״ח ולא פחות?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 155323
שלום לכבוד הרב שליט"א. אני מוסר שיעורי תורה פנתה אלי אישה שבעלה נכשל לפני שבע שנים עם אשת איש הוא הביע בפניה חרטה על כך וביקש שלא תזכיר לו זאת מה הוא צריך לעשות לתיקון העוון?
תשובה
א, תחילת הכל ילמד בספרי ההלכה והמוסר גודל העון הנורא והאיום שחטא ושפשע.
ב, יתחרט חרטה גמורה, וכל לילה יבכה על עוונותיו ועל עון זה.
ג, יתרחק מאוד מלדבר שיחות סרק עם נשים וגם עם בנות כל שהוא לא לצורך.
ד, יקבל עליו תענית יום שלם עד צאת הכוכבים, ויתוודה בדמעות על חטאו, ובאותו יום יטבול במקוה טהרה 151 טבילות כמנין "מקוה".
ה, באותו יום יקח קוביות קרח ויעביר על זרועות ידיו מהכתף ועד קצות האצבעות 9 פעמים הלוך וכן ושוב, מפני הזרוע ומגב הזרוע, וכן יעשה בזרוע ימין ובזרוע שמאל, ואחר יאמר בכוונה פסוקי "מי אל כמוך וגו' עד מימי קדם 3 פעמים.
ו. יפריש בסיום התענית צדקה כפי יכולתו לעניים תלמידי חכמים.
שאלה - 155322
כהן חולה עם מחלה שלא מאפשרת לו ללכת לבד ובנשיאת כפיים עולה אתו יהודי ישראל האם מותר?
תשובה
כשאין אפשרות אחרת מותר.
שאלה - 155321
לכבוד הרב שלום רב,
בעובדה מבקשים שאצטלם לאתר אינטרנט של המועצה ולמגזין הארצי האם נכון מבחינת צניעותאו שלהימנעה' ישמור אותך תודה וסליחה

תשובה
לאשה הדבר אסור.
שאלה - 155320
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
בחתונה (חברה של אשתי) - ישיבה מעורבת, אך הריקודים בהפרדה כמנהג "הדתי לדעתי" (וגם כשרוקדים היושבים רואים). לא ישבתי, אלא רק רקדתי. נהגתי כשורה?

תשובה
רוקדים בפתח גהינם, כמה שזה רחוק מהתורה ומצוותיה.
שאלה - 155319
שלום לכבוד הרב
האם תקיעה בשופר ליד חולים יכול עוזר לרפואתם, או בחנוכת בית להצלחת הבית, או בשיעור תורה לעורר את הציבור וכו'

תשובה
סתם שיעמום.
שאלה - 155318
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עובדת בבית םפר.והולכת מהכיתה לחדר מורים או לחצר.האם צריכה לברך מם פעמים.לדוגמא על מים

תשובה
אם לא יצאתם מחוץ לבנין אין לברך שנית.
שאלה - 155317
לכבוד הרב שלום רב
1.האם אבל בזמן השבעה יכול ליהיות שליח ציבור בבית האבלים?
2. כאשר מתפללים בשני או חמישי בבית הכנסת האם גם שם יכול האבל ליהיות שליח ציבור?

תשובה
כל שבעת הימים אין האבל נעשה שליח ציבור.
שאלה - 155316
לכבוד הרב שלום רב. מהו לעשות סעודת פורים בכספי מעשרות?
תשובה
זה גזל העניים, כי זה שייך להם, ויש עניים אמיתיים כפי שכתבתי לדוגמא משפחה בת 10 ילדים שהאם עברה ניתוח מורכב שעלה 40 אלף ש"ח ואין להם פרנסה.
כפי שכתב רבי יהודה הלוי ז"ל, "אכלו רעים שתו ושכרו וימי הפורים בשמחה שמרו, ועם שמחתכם האביונים זכרו, ושלחו מנות לאין נכון לו.
שאלה - 155315
לכה"ר שלום,
יש חברות שהיו בחתונה שלי אך אני לא הצלחתי להגיע לשלהן. האם אני מחויבת לשלוח להן מתנה כספית?האם בהכרח אותו הסכום שנתנו לי?
תודה מו"ר, בריאות איתנה נחת וכל טוב.

תשובה
מצד דרך ארץ ונימוס יש לתת לה מתנה, ואינכם חייבים באותו הסכום.
שאלה - 155314
לכבוד הרב שליטא
חברתי נתנה לי מתנה כספית בחתונת בתי, בחתונה אצל בתה נתתי גם מתנה כספית גבוהה יותר כמעט פי שנים, האם עברתי על איסור ריבית?
תודה רבה.

תשובה
זה כמו צדקה ולא הלוואה ואין בזה רבית.
שאלה - 155313
שלום רב
מכיוון שחזרתי בתשובה מצוות ציצית חדשה לי עדיין ואני מתבייש לשאול חבריי, מה עושים בזמננו עם ציציות ישנות? קונים חדש? מחליפים חוטים? אם קונים חדש מה עושים עם הישן?

תשובה
אם הטלית הישנה כשירה וחוטיה לא נקרעו תמשיך ותשתמש בה. מצווה בישן. חזק ואמץ.
שאלה - 155312
לכבוד הרב שלום רב
בחו"ל ברכת כהנים בשבת וכולם מחללי שבת האם מותר לענות אמן

תשובה
עונים אמן כדי לקרבם.
שאלה - 155311
אדם שלא הספיק להתפלל מנחה ויש מניין ערבית בפלג המנחה האם יכול להתפלל ערבית ולאחר מכן להתפלל במקום אחר מנחה?
תשובה
תשובה בשבוע האחרון.
שאלה - 155310
לכבוד הרב שלום יש לי בעיה למצוא את התשובה לשאלה שלי אולי תעשו מספר לכל שאלה ששואלים וכל שואל ידע את מספר השאלה ויוכל למצוא את התשובה לשאלה לפי מספר השאלה
תשובה
תודה לך שטכנאי ומזכיר עשיתני.
שאלה - 155309
שלום למו''ר אני ספרדי ונוהג ללכת עם ציציות בחוץ כיוון שהייתי בעבר מלמד בת''ת אני גר בעיר חילונית שאלתי היא האם להכניס את הציציות או כיוון שהמקום גורם אז להשאיר בחוץ? תודה.
תשובה
יכול להשאירם בחוץ, רק ליזהר כשהולך לבית עלמין, או מלווה נפטר, או הולך לקברי צדיקים להכניסם פנימה.
שאלה - 155308
שלום לכבוד הרב
למחר שיעור ק"ש.
כוון רק פשט פסוק ראשון ללא אדון הכל תקיף וכו'
החסיר אות מאחת המילים ,לא כוון לצאת י"ח ,לא כוון פסוק שני
בכל אלו האם יצא? מי בדיעבד ומי לכתחילה?

תשובה
בכל מצב יחזור ויאמר.
שאלה - 155307
לכבוד הרב: כמה נכון להיום " זכר למחצית השקל " כל אחד אומר סכום אחר
תשובה
עיין במאגר כתבנו כמה פעמים.
שאלה - 155306
לכבוד הרב
האם לערב דבש וכורכום בשבת נחשב לשחיקת סממנים האם על קפה שחור ללא הל מותר לערות מכלי ראשון בריאות איתנה ואריכות ימים
ותודה רבה

תשובה
דבש וכורכום בשבת זה נקרא תרופה ואסורה בשבת רק למי ששוכב במטה וסובל מחום או זיהום.
קפה שחור דיעות שונות בהלכה וכן בין העידות, בכוס שלישי מתירים.
שאלה - 155305
לכבוד הרב שבוע טוב
מטחנת בשר שנטחן בה רק בשר קר ושקדים עם סוכר האם ניתן להכשיר לפסח משפחה בעל 8 נפ', בעלי חוב לבנק האם אפשר לכבס בחול המועד
לצורך המועד במידת הצורך ?
תודה

תשובה
א, השאלה אם הבשר לא היה מעובד, ללא תוספות שונות בחומר גלם. ב,אין קשר בין חוב לבנק לבין כביסה בחול המועד, אסור לכבס חוץ מבגדי קטנים ותינוקות.
שאלה - 155304
שלום לכבוד הרב
בשבת מכין תה או מים עם נענע בכוס רביעית,אך המים בכוס הרביעית עדיין רותחים (יד סולדת בודאי) והכוס היא כוס קרטון.האם זה לכתחילה?

תשובה
המים לא רותחים, זו הגדרה מוטעית, והנענע לא מתבשל.
שאלה - 155303
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש בחורה שאני מכיר, מה עליי לוודא בשביל לבדוק אם היא מתאימה לי? ומה אם ההורים עושים קצת בעיות בגלל השוני בעדות?(הם טוענים שזה יגרום לחיכוכים רבים)

תשובה
אם ישנה התנגדות מצידם, תחשוב שבע פעמים לפני שהנך מחליט.
שאלה - 155302
לכבוד הרב,
בדף היומי (ע״ז לד) כתוב שיש תענית לשעות, והתוספות מביא את הירושלמי נדרים פ שר׳ יוחנן התענה לשעות.
למה אנחנו חייבים להתענות (תענית יחיד) עד צאת הכוכבים?

תשובה
היה לך לשאול מהו תענית שעות? או שהיית מעיין במפרשים, והיית משכיל לדעת את הנושא. לא כך מובא בתלמוד, אלא רבי יוחנן היתה מציאות כזאת שלא אכל בבוקר והיה שקוע בלימוד, והנה הגיע הצהריים, וראה שנשארו כשש שעות לסיום שעות היום והיה מקבל עליו את השעות הללו כתענית. נמצא שחצי יום הוא מבלי שהתכווין לצום הוא צם שלא במתכוין, והחצי שעה שהן שש שעות הוא החליט שהוא מתענה בהם. ולזה נקרא תענית שעות".
שאלה - 155301
לכה"ר מוצפי שליט"א
בטונה בשימורים נראו מעין עיגולים וחלקיקים קטנטנים שחורים.דוממים.האם ידוע על נגיעות כלשהי שעלולה להימצא שם? כגון ביצים או תולעים או שזה חלק מהטונה

תשובה
לא מכיר ולא ראיתי כדי להביע דיעה.
שאלה - 155300
שלום לכל החברים ניתן להעביר זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים דרך האתר, בכרטיס אשראי,לפרטים 0548033817 מנחם.
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 155299
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה גדר של עני שאפשר לתת לו מתנות לאביונים.
אשמח אם מורנו יוכל לתת הגדרה ברורה לדבר על מנת שניתן לנזקקים הגונים
תזכו למצוות

תשובה
כל מי שהפרנסה שלו מצומצמת ופחותה מהממוצע במשק, או שהכלכלה בבית לוקה בחסר, וחסרים מוצרי מזון בסיסים בביתו, או המטופל בילדים רכים וחסר להם דברים בסיסיים כמו מכשירי כתיבה, ספרי לימוד, ומכל שכן בגדים סבירים, הנעלה מינימלית, אין להם חסכונות. ולא חיים במותרות, בודאי לא בבתי מלון וכדומה, כל אלה ועוד נקראים "אביונים" וצריכים אנחנו לעשות הכל למלאת להם את החסר ובפרט בימי הפורים והפסח.
שאלה - 155298
כבוד הרב דיברנו על השידוך שלי, יש מישהי שמתאימה ומסתדרת מבחינת הכל, הבעיה רק בעניין החתונה שאני לא רוצה להביא מי שלא מברך או לא צנוע וכו' והיא חוששת לפגוע במשפחה, מה לעשות?
תשובה
אל תתערב לה בהזמנותיה.
שאלה - 155297
לכה"ר שליט"א
רצינו להודות לך מו"ר על שזיכית אותנו בחכמה נפלאה ותרגמת במאמץ רב עבורנו את הספר חוקי הנשים של רבנו הב"אח.
ושאלה לנו, האם גם היום יש לחשוש מעין הרע כנזכר שם?

תשובה
משהו באמצע.
שאלה - 155296
שלום לכבוד הרב יש מישהי בעבודה שמדברת כל הזמן רק על דברים לא טובים (בריאות בלשון סגי נהור וכו'), אני מרגישה שזה משפיע עליי וזה מאוד קשה לי, איך להגיב? מה לעשות?
תשובה
לקרוא תהלים כשהיא מפטפטת.
שאלה - 155295
לכבוד הרב שלום רב האם לבעל חושד באשתו מותר לבצע בדיקת רקמות?
תשובה
איני מכיר את הבעיה.
שאלה - 155294
לכבוד הרב שלום רב האם הלכתית מותר לתקוע בשופר לאחר שקיעת החמה?
תשובה
אין משמעות לתקיעה בלילה.
שאלה - 155293
לכבוד הרב שכחתי לקבל עליי תענית מחר וצמתי את כול הצומות עד עכשיו בימים ב וה' חוץ מראש חודש אדר. האם אני יכול לצום מחר או לדחות לשלישי?
תשובה
תדחה לשלישי.
שאלה - 155292
שלום כבוד הרב
אני נשואה 5 שנים עושה טיפולים3 פעמים נפל לי העובראני יודעת שהשם לא חייב לי כלום וכל מה שאני מקבלת ממנו זה מתנות ולא מגיע לי כלום
מה אפשר לעשותתעזור לי כבוד הרב

תשובה
עם קצת סבלנות הכל יסתדר בקרוב.
שאלה - 155291
שלום לכבוד הרב היקר והאהוב ברצוני לשאול לגבי כסא של אליהו בברית למה הסנדק יושב עליו אם הוא של אליהו ולמה שמים כסא פחות חשוב לאליהו איה כבודו ברוך תהיה ובריאות איתנה אכי"ר
תשובה
אני כבר 40 שנה שואל את השאלה הזאת. כי מנהג הספרדים היה להעמיד שתי כסאות. המפואר מכוסה בפרוכת מהודרת ועטור ברימוני כסף ועליו ספר תנ״ך עטוף. ומקושט בהדסים ובפרחים. ומיוחד לכסא אליהו הנביא זכור לטוב. וכסא אחר פשוט לסנדק. וכשאני מוזמן לסנדקאות ויש כסא אחד אני יושב על השלחן.
שאלה - 155290
שלום לכבוד הרב ערב טוב ובשורות טובות.
מעיון בשות נראה שדעת הרב שנער בר מצוה יעלה שבת אחרי.
רציתי רק לברר אם אכך כך היא דעת הרב שיעלה הנער לאחר יום הבר מצוה

תשובה
כך היה מנהג כל המקומות. א, כי נעשה בר חיובא. ב, מודים להשם יתברך לאחר שהגיע למצוות. כמו חתן הנושא אשה שמעלים אותו לתורה בשבת שאחרי.
שאלה - 155289
שלום לכבוד הרב, הרב שלי הזמין אותי לברית של הנכד שלו וזה יוצא בשעה שבה אני מעביר שיעור לציבור בבית כנסת.מה הכי נכון לעשות? תודה רבה תזכו לשנים רבות ובריאות איתנה.
תשובה
אסור לבטל תורה של רבים
שאלה - 155288
לכבוד הרב
אני עובד ביום וקובע עיתים כשעה וחצי בלילה.
חצי מהזמן גמרא, רבע הלכה, ורבע מקרא עם פירוש.
אשתי נתבקשה ע"י חברתה שאלמד עם בעלה (מתחזק) האם כדאי (גם ככה הזמן מועט..)

תשובה
רוב הזמן הלכה. גם אתו תלמד הלכה.
שאלה - 155287
לכבוד הרב שלום רב
איך מתייחסים למוצרים המגיעים מחו"ל ? מבחינת כשרות כמובן
והאם יש הבדל לגבי ממתקים לילדים ?
יישר כח

תשובה
צריכים כשרות מהודרת.
שאלה - 155286
שלום רב לכבוד הרב שליט"א,
שמי משה, בן 33, רווק, וברצוני לשאול את כבוד הרב היכן אני אוכל לעשות התרה על חרם הקדמונים על רווקים מעל גיל עשרים?
בתודה מראש לכבוד הרב

תשובה
זה היה רק לגבי ירושלים. וגם שם עשו לה התרה.
שאלה - 155285
שלום לכבוד הרב
בני חוגג בר מצווה ביח בתשרי תשעט . האם ניתן לעלות ביום זה לתורה? ( חול המועד סוכות). תודה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 155284
שלום לכבוד הרב
נפלו לי מהידיים לרצפה תפילין של בעלי שהיו עם הבתים והיו בתוך הכיסוי מבד . מה עליי לעשות ?

תשובה
מטבע לצדקה.
שאלה - 155283
שלום לכבוד הרב
יש לי שבוע הבא אזכרה לאבי,ואני רוצה לקרוא את ההפטרה בשבת זכור ,והקריאה שלי בטעמים לא הכי מצוינת,האם בכל זאת כדאי שאני אקרא את ההפטרה בלבד.תודה רבה.

תשובה
תוותר תעלה עליה אחרת ובלי נדר אני אקרא ההפטרה לעילוי נשמתו ואעשה לו השכבה.
שאלה - 155282
שלום לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
אדם שלא הספיק להתפלל מנחה ויש מניין ערבית בפלג המנחה אם הוא יעמוד לתפילת העמידה אתם יחשב לו תפילה במניין או שאי אפשר להצטרף ?

תשובה
רק אם יודע שלא ימצא מנין אחר כך למנחה. ובנאי שהתפילות משתוות ששניהם של חול או ראש חודש. אך עליו לדעת שהפסיד קדושה ואמנים וחזרת השליח ציבור.