ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
אשדוד
בית כנסת החיד"א, יום שלישי ר"ח ניסן 20:40
חפש בשו"ת
חפש שיעור

חודש ניסן צ תזריע התשעד
שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלברכת האילנות מוצש תזריע התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת תזריע התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת תזריע טהרות התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלהשביעית והלכותיה פרשת תזריע התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלזוהר בראשית עח דף מט עמוד ב תזריע טהרות התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת תזריע טהרות ה התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת תזריע טהרות ד התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשיות תזריע טהרות התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש ניסן צ תזריע התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלענייני חודש ניסן תזריע התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכא ו תזריע התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלזוהר בראשית ל דף כ עמ א תזריע התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ברית מילה תזריע התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת תזריע ג התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלבזיון אוכלים תזריע התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קב תזריע טהרות תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה תזריע מצורע התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלתיקוני הזוהר לו תזריע טהרות תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשיות תזריע מצורע התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אייר תזריע טהרות תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלרבי חיים ויטאל תזריע טהרות תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת תזריע התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח ח תזריע מצורע תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח תזריע מצורע תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות חלב סימן סד תזריע תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלזוהר חדש מדרש רות טו תזריע מצורע תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת תזריע מצורע התשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלרבי חייא פרשת תזריע מצורע תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת שבת חודש פ תזריע מצורע תשסו
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת תזריע תשסד
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת תזריע תשסה

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV