ליחצו לשליחת שאלה לרב
אשקלון
בית הכנסת אך טוב וחסד
שדרות יוצאי אפריקה 69
יום שלישי א' טבת 19/12/17 למניינם בשעה 20:40 מכירת ספרי הרב במקום במחירי הקרן

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור

חובות הלבבות שער התשובה פרק ז נצבים וילך תשעג
שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד כא
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד מד
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד ל חלק ב
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד לט
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד סו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ב עמוד שכ
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ג עמוד שלג
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ג עמוד שמב
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שנג
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שסד
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שסט
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שעו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שפג
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ה עמוד שצא
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ו עמוד שצט
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ז עמוד תו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פתיחה עמוד שג
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פתיח עמוד שט
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק א עמוד א
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ב עמוד ה
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ד עמוד פב
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ה עמוד פו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ו עמוד צב
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ז
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ח עמוד קו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק י עמוד קיא
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער התשובה פרק ז עמוד קמז
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק א עמוד ז
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק ג עמוד י
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק ד עמוד י
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק ה עמוד יז

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV