ליחצו לשליחת שאלה לרב
הוד השרון
בית הכנסת האשכנזי המרכזי
רחוב בן גמלא 28
יום שלישי כ"ט בטבת 16/01/18 למניינם בשעה 20:40

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור

ליל תשעה באב סד ואתחנן תשעג
שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלתוכחות בתשעה באב עז ואתחנן תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלזוהר חיי שרה קצ קכו עב ואתחנן תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת אתחנן תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלדברים האסורים בתשעה באב עו ואתחנן תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן יט תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנגה פרשת ואתחנן התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן יח התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן יז התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ואתחנן התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלשולחן ערוך סימן קלט ואתחנן התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלזוהר בראשית דף נח עמוד ב ואתחנן התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן טו התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלהספד יום השלושים ר תמיר בן מלכה זל ואתחנן התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכח ג ואתחנן התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן יד התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן יג התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קיא ואתחנן התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלתיקוני הזוהר נ ואתחנן התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלהרב יצחק אלפסי הריף ואתחנן תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן יא תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלליל תשעה באב סד ואתחנן תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלתיקונים להרשבי ב ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן ט תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלרב יוסף בר חייא ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ואתחנן ח תפילה תשעב

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV