ליחצו לשליחת שאלה לרב
אשדוד
בית כנסת החיד"א
רח' יצחק הנשיא 22
יום שלישי כ"ט ניסן 25/04/17 למניינם בשעה 20:40

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור

הלכות שחיטה סימן ב יז אלול כי תבא תשעא
שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פד א
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פג ה
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פג א שופטים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עט ב מטות מסעי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עז ב פינחס תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עו ג בלק תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פ ג דברים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עט ב מטות מסעי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פב א עקב תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ח אב דברים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה דברים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח יג אחרי מות תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח ח תזריע מצורע תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח א צו תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סז א ויקרא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סו ד ויקהל פקודי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סה א משפטים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן יט וירא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה נב ויגש תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ו בא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה א הדגמא מקץ תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן יח ניצבים וילך תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה גמ חולין נה וישלח תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה גמ חולין ב תולדות תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה א הדגמא מקץ תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ב ויגש תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ג ויחי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין יח מסעי תשעא

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV