ליחצו לשליחת שאלה לרב
קריית ספר
בית הכנסת אחדות ישראל
רחוב אבני נזר 15 מודיעין עילית
יום ג' כ"א חשון 19/11/19 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

זהר חדש פ לך לך ה ויחי תשע
שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי יח תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת ויחי תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי יט תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלזוהר תולדות רה קלט עא ויחי תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי טז תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלקריאת שמע על המיטה ויחי תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילה ברכת שמע קולינו ויחי תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ויחי התשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ויחי התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי טו התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי יד התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ויחי התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלהשביעית והלכותיה יח דף לו סעיף ה ויחי התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלזוהר בראשית סה דף מד עמוד א ויחי התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי יג התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי יב התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלהנהגות הבוקר ויחי התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ויחי התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי י התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלגידול בנים ויחי התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ברכות היסח הדעת ויחי התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלהנהגותיו של חכם סלמן מוצפי ויחי תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעל‪יורה דעה סימן צב כה ויחי תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה ויחי התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלתיקוני הזוהר כב ויחי תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויחי ח התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה ויחי התשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ג ויחי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות ריאה סימן לט ויחי תשעא

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV